Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tillatelse til etablering av privat stikkl. for vann- og spillvann, eiendom 29/1/60, Sauholmen. Behandling av søknad om sanitærabonnement og ansvarsrett. Sanitærabonnement, hytte 6179, eiendom 29/1/60, Søndre Sandøy 2004/ / KOMMTEKND/Svein T Marcussen 29/1/60 Mottaker Ella Johansen Byggetillatelse Tilbygg hytte 237, eiendom 50/6/11, Vesterøy 2007/ / BS/Anna Karin Hellstrøm 50/6/11 Mottaker Egil og Birte Arnsby Svar på søknad om dispensasjon - dispensasjon er gitt Tilbygg hytte, eiendom 49/11/35, Vesterøy 2008/ / BS/Einar G Nilsen 49/11/35 Mottaker AB arkitekter AS Side: 1 av 88

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på melding om tiltak om tilbygg til hytte, gnr 53 bnr 6 fnr 50/52, Vesterøy Tilbygg hytte, gnr 53 bnr 6 fnr 50/52, Vesterøy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 53/6/50 Mottaker Vivi-Ann Kjerven Ferdigattest for oppføring av enebolig med hybel/sokkelleilighet, eiendom 53/183, Vesterøy Oppføring enebolig med hybel/sokkelleilighet, eiendom 53/183, Vesterøy 2009/ / BS/Einar G Nilsen 53/183 Mottaker Byggkompaniet Østfold A/S Gjentatt melding om behov til PPT skoleåret 2011/12 Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Mottaker Mottaker Side: 2 av 88

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig 42/138, Sydengen på Spjærøy Søknad om tiltak tilbygg fritidsbolig 42/ / / BS/Einar G Nilsen 42/138 Mottaker Mariann Persson Bosetting av flyktninger i Hvaler kommune 2011 Bosetting av flyktninger / / HSO/Lars H Larsen F30 Mottaker Det Kongelige barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Adresseendring og nytildeling - Håbuveien 48 (35/195 mfl) og 35/242 Adressekomplettering - Håbuveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Olav Heen Bakke Mottaker Cecilie Bjøre og Kjetil Havre Side: 3 av 88

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av rullering av handlingsprogrammet 2011, Hvaler kommune Oversendelse av rullering av handlingsprogrammet 2011, Hvaler kommune 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen L05 Mottaker Østfold fylkeskommune Adressetildeling - Håbuveien 52 Adressekomplettering - Håbuveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Øyvind Wullum Ny oppfølging og svar på spørsmål i sak om brygge oppført uten tillatelse på 48/251 Oppføring av brygge uten etter søknad 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/251 Mottaker Grahl-Madsen & Co Advokatfirma AS Side: 4 av 88

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Advarsel for utførelse av arbeider uten nødvendig ansvarsdekning Søknad om tiltak rammetillatelse vedr restaurering av mur og flytting av flytebrygge gnr 28/8,9, / / BS/Knut Kristian Skjolden 28/8 Mottaker Arne Rød & Co AS Adresser Hvileberget - feil kombinasjon av eiendom og adressenummer Adressenummer - Hvileberget 2010/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Åse Herseth Førstegangsmelding til PPT - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Side: 5 av 88

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pedagogisk rapport - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Førstegangsmelding til PPT - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Pedagogisk rapport - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Side: 6 av 88

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Riving- og oppføring av ny trapp og brygge Eiendom gnr 30 bnr 85 - Søndre Sandøy Oppføring av brygge på 30/ / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Mottaker Fylkesmannen i Østfold v/miljøvern Mottaker Østfold Fylkeskommune v/plan- og utviklingsstaben Søknad om fritak av treningsavgift Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Mottaker Hvaler L Bueskyttere Søknad om støtte til NM Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Mottaker Hvaler L Bueskyttere Side: 7 av 88

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tiltak på 48/83 - foreløpig svar Søknad om VA-ledninger gnr 48 bnr 83, Vesterøy 2011/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 48/83 Mottaker Aquaflis AS Pålegg om fjerning av brygge gnr 26 bnr 7 Forespørsel om tiltak gnr 26 bnr / / BS/Einar G Nilsen 26/7 Mottaker Peder Heuch Bugge og Camilla Bugge Elgaaen v/ Advokarfirmaet Ræder DA Rekruttering av talspersoner for barn i saker for fylkesnemda Rekruttering av talspersoner for barn i saker for fylkesnemda 2011/ / BVT/Beate Pedersen F47 Mottaker Fylkesnemda i Østfold v/fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker Side: 8 av 88

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til tiltak - brygge Nedre Bakkevig 29/198 Planlagt tiltak for brygge Nedre Bakkevig 29/ / / BS/Einar G Nilsen 29/198 Mottaker Leif Grimsrud A/S gangsettingstillatelse 02-3/1/193 på Sandbakken Bruksendring 3/1/193 på Sandbakken 2009/ / BS/Einar G Nilsen 3/1/193 Mottaker + Arkitektur AS Behandling av søknad om riving av eksisterende bygning og oppføring av garasje med anneksdel på 3/83 Riving av eksisterende uthus/anneks, og oppføring av ny garasje med anneksdel gnr 3 bnr 83, Skjærhalden 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 3/86 Mottaker Byggmester Ole Lunde Side: 9 av 88

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Rammetillatelse gnr 53 bnr 24 på Vesterøy Delvis riving av eks. fritidsbolig og uthus - oppføring av to nye bygninger på samme grunnmur 53/24, Skjelsbu 2010/ / BS/rina Bjørnevald 53/24 Mottaker Svenn Rogne Behandling av søknad om tilbygg hytte på 15/103 - rammetillatelse Tilbygg hytte, Kirkeøy Gnr 15 bnr / / BS/Knut Kristian Skjolden 15/103 Mottaker AB Arkitekter AS v/alfredo Skyrud Avtale om skolekonserter i grunnskolen Skolekonserter - avtale mellom Rikskonsertene og Hvaler kommune 2011/ / HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk A34 Mottaker Rikskonsertene Side: 10 av 88

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Høisand - gnr 23 bnr 56 - Kirkeøy Bruksendring fra hytte til helårsbolig gnr 23 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 23/56 Mottaker Fylkesmannen i Østfold v/miljøvern Mottaker Mottaker Østfold Fylkeskommune Statens Vegvesen Region Øst Samtykke til fradeling av utinglyst festetomt fra eiendommen gnr 43 bnr 1 på Spjærøy i Hvaler Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforettning - 43/1 Spjær 2011/ / BS/Per Otto Rød 43/1 Mottaker Eiendomsmegler MNF Tormod Møller Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Tor Kjærstad Side: 11 av 88

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Titan Ferieforening Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Torill Werup Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/113 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Andreas lmo Side: 12 av 88

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/154 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Bjarne Asgrimsplass Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/250 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Arne ne Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/278 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Halvard Eriksen Side: 13 av 88

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/238 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Kari og Stig Jensen Søknad om tilkallingsvakt i helgene Åpen søknad - barnevernet 2011/ / BVT/Beate Pedersen 410 Avsender Hanne Marie Svendsen Oversendelse av Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune sine uttalelser som vedrører byggesak på eiendommen gnr 29 bnr 17 på Søndre Sandøy Tilbygg hytte 6349, gnr 29 bnr 17, Søndre Sandøy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 29/17 Mottaker Christin og Asle Berg Side: 14 av 88

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål i forbindelse med tidligere byggetillatelse Byggelov på gnr 30 bnr 20 fnr 161, Løkkeberg 2011/ / BS/Per Otto Rød 30/20/161 Avsender Marion Rossine Moberg Oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettingsforhold - Monica Stokker Andersen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Andersen Monica Stokker nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Roar Andresen Side: 15 av 88

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød 38/1 Avsender Brattestø Havn og Gårdsdrift nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Christine Svanekil nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Fjellholts Byggservice Side: 16 av 88

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i landbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Geir Bjønnes Høidal Søknad om dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving og gjenopppføring av bolig på eiendommen Kolvik, gnr 40 bnr 4, Asmaløy i Hvaler - oversendelse for ny uttalelse Søknad om dispensasjon, 40/4 Kolvik, Asmaløy 2007/ /2011 BS/Per Otto Rød 40/4 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Hans Herman tgård Side: 17 av 88

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Herføl Gård nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Hvaler Hytteutleie nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Leif Henry rdahl Side: 18 av 88

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Trygve Lie nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Mads Andreas Bothne nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Sandbrekke Gjestegård Side: 19 av 88

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Vidar A. Brenne nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Wenche Sørensen nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i landbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Tore Mads Holte Side: 20 av 88

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon om innflyttet eiendom og bolig - 30/57 Eiendommen gnr 30 bnr 57 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 30/57 Avsender Tom Tidemann Svar høringsbrev Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Rolf Sørensen m/fl Tilskudd til grunnskoleopplæring for barn i omsorgssenter - høsthalvåret tilsagn og utbetaling Mottaksklasse 2009/ / HVS/Svein Syversen B31 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 21 av 88

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender nnkalling til møte onsdag kl. 12 Personalmappe - personalsak 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Forhandlingsprotokoll Personalmappe - personalsak 2010/ /2011 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Mottaker Side: 22 av 88

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkering Skjærhallen 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Morten Wensaas Årsabbonement Hvaler Rådhus/Kirke Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Hilde Hultberg Teigen Anbud - arbeidsbåt til Skjærgårdstjenesten Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ / HAVN/Eivind Børresen P70 Avsender Hannu Tiainen Side: 23 av 88

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding barnehageplass Elevmappe -Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Tilbakemelding barnehageplass Elevmappe -Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Foreløpig svar vedrørende ombygging og utvidelse av bolig Bernhardsmyra 7 - eiendom gnr 40 bnr 92 - Asmaløy Søknad om tillatelse til tiltak - 40/92 Bernhardmyra 2011/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 40/92 Mottaker Byggmester Thor Tangen Side: 24 av 88

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om torgplass nr 4 på Skjærhgalden Torg for 2011 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 62 Avsender Else Thorenfeldt Svar på brev Eiendom gnr 9 bnr 4 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 9/4 Avsender Oddmund Granli Taushetserklæring Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne Margrethe Lilleheier 2010/ / BVT/Beate Pedersen Avsender Anne Margrethe Lilleheier Side: 25 av 88

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Saksdokumenter - bestilling Dokumentbestillinger 2010/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Per Berg Tilbakemeldingsmøte - Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Hvaler kommune - Enkeltsaksbehandling i strid med fylkesmannens meklingsløsning Rullering av kommuneplan for Hvaler Sak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 2146/ PLAN/Anna Karin Hellstrøm 140 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 26 av 88

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Cardio A/S Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Cardio A/S Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole 2010/ / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Side: 27 av 88

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsoblat 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Stein Borgenhov Byggetillatelse - oppføring og riving av brygge på eiendommen gnr 8 bnr 11 på Kirkeøy Søknad om flytebrygge m.m. gnr. 8 bnr / /2011 BS/rina Bjørnevald 8/11 Mottaker SF Pontona Norge AS Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Side: 28 av 88

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Førstereis AS Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Førstereis AS Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Side: 29 av 88

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kiwi avd 511 Skjærhalden Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kiwi avd 511 Skjærhalden Parkering Skjærhalden Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Arnestad, Jan Erik Side: 30 av 88

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Papperhavn - varsel om oppstart av konsekvensutredning - høring av planprogram Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Østfold fylkeskommune Byggesøknad Fellesanlegg for V/A - Søknad om tillatelse til tiltak - 42/25 Leifebakken 2, Sydengen Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/25 Avsender Anne Mette Karlsen Virksomheten på Hvaler Resort & Spa tbygging Hvaler Resort, gnr 23 bnr 53, Kirkeøy 2009/ / BS/Per Otto Rød 23/53 Avsender Per Nordheim Side: 31 av 88

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Merknader til varsel om oppstart av konsekvensutredning Papperhavn - høring av planprogram Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Beboerne i Papperhavn v/pål Hansen, Anne Aasheim og Rolf Sørensen Merknader til behandling av klage over administrativt vedtak vedrørende krav på tilkytningsavgift og årlig vann. og avløpsavgift Klage på administrative krav på tilknytningsavgift og årlig vann og avløpsavgift i Spjær- og Holmentangen vann- og avløpslag BA 2011/ / VAR/Arnt Otto Arntsen 43 Avsender Advokat Vibeke Olavesen Forslag til planprogram for konsekvensutredning av reguleringsplan for Papperhavn - uttalelse Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 32 av 88

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Otto Ruge Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jan var Johannessen Lars Kristian Bredahl Tor Reinertsen Knut Arnesen Merete Falck May Firing Tormod Torp Terje Bakkevik Øystein Ruud 37 / 2 Søndre Huser gård Søndre Huser Gård - Ønske om et formøte 2011/ / BS/Per Otto Rød 37/2 Avsender Poul Jelling Oversendelse av kart vedrørende parkering og båtplass på Papperhavn Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Hege Kristiansen Side: 33 av 88

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Planlagt driftsstruktur ved reguleringsplan og rammetillatelse for Edholmen Marina Planlagt driftsstruktur ved reguleringsplan og rammetillatelse for Edholmen Marina 2011/ / PM/Anna Auganes P23 Avsender Edholmen Marina AS v/george Nic. Toftedahl Søknad om grensejustering med oppmålingsforretning - 40/2 Rød, Asmaløy Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - 40/2 Rød, Asmaløy 2011/ / BS/Per Otto Rød 40/2 Avsender Tove Elisabeth Øhrn Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - 53/198 Norderhaugveien 53/198 Norderhaugveien - Søknad om tillatelse i ett trinn 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 53/198 Avsender Byggkompaniet Østfold A/S Side: 34 av 88

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppføring av tilbygg til fritidsbebyggelse - innvilgelse av dispensasjon og forespørsel om utsettelse av klagefrist - 37/1/48, Spjærøy Tilbygg hytte 3177, eiendom 37/1/48, Spjærøy 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 37/1/48 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger og oppføring av ny hytte (nye tegninger) 53/6/17 og 53/128 - Ny uttalelse Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av ny hytte 29/221 Søndre Sandøy - uttalelse Tilbygg hytte 6167, gnr 29 bnr 221, Søndre Sandøy 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 29/221 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 35 av 88

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for oppføring/plassering av allerede oppførte brygger 26/17 Singleøy - uttalelse Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring gnr 26 bnr 17 Singeløy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 26/17 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge med 8 plasser 26/1 - uttalelse Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring 26/1 2010/ / BS/Einar G Nilsen 26/1 Avsender Fylkesmannen i Østfold Klage på vedtak - ombygging av hytte - tilbygg - 25/122 Kirkøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ / BS/Einar G Nilsen 25/122 Avsender Bjar Arkitekter AS Side: 36 av 88

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om endring av tillatelse - 29/112 Rød, Søndre Sandøy Legging nytt VA-anlegg, Havna, eiendom 29/112 m.fl., Søndre Sandøy 2008/ / BS/Christine Stene 29 Avsender A/S Borge Maskin Søknad om dispensasjon for anlegging av V/A til eiendom 37/1/39 og 37/143, Vardeveien på Vesterøy Søknad om vann- og avløpsledninger gnr 37 m.fl 2010/ /2011 BS/Christine Stene 37 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Svar på søknad om utbygg - 40/102 Olasvingen, Vesterøy Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 40/102 Olasvingen, Vesterøy 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 40/102 Mottaker Rita E. Skogheim Side: 37 av 88

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Høringutkast til forskrift Kommunal beredskapsplikt 2011/ /2011 TEK/Heidi Vildskog X26 Avsender Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap Svar på bestilling av saksdokumenter Dokumentbestillinger 2010/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Mottaker Per Berg Kursbevis i handtering og bruk av plantevernmidler Plantevern 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød V36 Avsender Tomas Allan Dulin Side: 38 av 88

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A E-Post: Autorisasjonsbevis - planetvernmidler Plantevern 2011/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød V36 Avsender Calluna Grøntanlegg AS v/terje V.Stensvik Foreløpig svar i forbindelse med søknad om vann- og avløpsledninger til eiendom 37/1/39 og 37/143, Vardeveien, Vesterøy Søknad om vann- og avløpsledninger gnr 37 m.fl 2010/ /2011 BS/Christine Stene 37 Mottaker Hvaler Rørleggerbedrift Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Eva Wenstad Janssen Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Helen M. Negård Geir Dalseg Johnny Arntzen John Martin Arntsen Tone Teigen Side: 39 av 88

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Heidi Kinn Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Benter Brevik Petter Strandli Morten Wensaas Hilde Hultberg Teigen Jan Erik Arnestad nformasjon om radon i skoler, barnehager og utleieboliger - strengere regelverk Ny strålevernforskirft - strengere regelverk 2011/ /2011 BVR/Jon Birger Eriksen J77 Avsender Radon Post Ettersending av CV Åpen søknad - barnevernet 2011/ /2011 BVT/Beate Pedersen 410 Avsender Hanne Marie Svendsen Side: 40 av 88

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjonsinnsamling vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt "Prioriterte pasienter innen gruppe C i Tannhelsetjenesten i Østfold" Forvaltningsrevisjon tannhelsetjeneste 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): G42 Avsender ngar Dahlby nformasjonsinnsamling vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt "Prioriterte pasienter innen gruppe C i Tannhelsetjenesten i Østfold" Forvaltningsrevisjon tannhelsetjeneste 2011/ /2011 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): G42 Mottaker ngar Dahlby Ny anmodning om konferanse Adgang til utvidet fritidsbebyggelse på eiendom 28/7 Nordre Sandøy 2011/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm 28/7 Avsender Ottar Hval Blekken Side: 41 av 88

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsrapport for HACO og NAVA renseanlegg 2010 Årsrapport for HACO og NAVA renseanlegg / / VAR/Arnt Otto Arntsen M16 Avsender Goodtech Environment Sørumsand AS Varsel om oppstart av reguleringarbeid - Roligheten, Sarpsborg kommune Varsel om oppstart av reguleringarbeid - Roligheten, Sarpsborg kommune 2011/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender COW AS Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Bunnpris Hvaler AS Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Bunnpris Hvaler AS Side: 42 av 88

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kiwi 403 Vesterøy Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kiwi 403 Vesterøy Beboelse på eiendom 49/14 Hvaler Eiendom gnr 49 bnr 14 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 30/42 Avsender Marit Christina Lie og Odd Are Berkaak Finansiering av ny arbeidsbåt for Skjærgårdstjenesten Hvaler, Sarpsborg og Halden Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ / HAVN/Eivind Børresen P70 Avsender Statens naturoppsyn Side: 43 av 88

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kjøp av krisesentertilbud for menn - kopi til Hvaler kommune Krisesentertilbud fra / / HSO/Lars H Larsen H43 Avsender Rømskog kommune Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler - tgårdskilen Ø-1-H Sjøliv Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Egil Hauge Pedersen Reguleringsplan for Papperhavn - varsel om oppstart av konsekvensutredning og høring - uttalelse Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Statens vegvesen Side: 44 av 88

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A SPS rettelser - Sikkerhetsplan - NOHVA SPS - Skjærhalden havneterminal - Hvaler kommune - Østfold fylke Skjærhalden havneterminal - Hvaler kommune - Østfold fylke 2009/ / HAVN/Eivind Børresen P40 Avsender Kystverket Merknader til søknad om tiltak uten ansvarsrett - 4/170 Prinseveien Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 4/170 Prinseveien 2011/ / BS/Per Otto Rød 4/170 Avsender Karin Olavesen Merknader til behandling av klage over administrativt vedtak vedrørende krav på tilkytningsavgift og årlig vann. og avløpsavgift Klage på administrative krav på tilknytningsavgift og årlig vann og avløpsavgift i Spjær- og Holmentangen vann- og avløpslag BA 2011/ / VAR/Arnt Otto Arntsen 43 Avsender Advokatene Johan H. Olavesen og Vibeke Olavesen Side: 45 av 88

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Annonsebestilling for kunngjøring Forskrift til hundeloven - Hvaler kommune Forskrift til hundeloven 2010/ /2011 TEK/Jan Torp Pharo K44 Mottaker Fredriksstad blad Mottaker Demokraten Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Sand Brygge AS Alkoholomsetning / /2011 NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Sand brygge A/S Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på 53/105 Skjelsbu Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på 53/105 Skjelsbu 2011/ / BS/Einar G Nilsen 53/105 Avsender Mette Berg Side: 46 av 88

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om deling/rekvisisjon om oppdeling - oppdeling av ny grunneiendom med oppmålingsforretning- 3/82 Båthavna Søknad om deling/rekvisisjon om oppdeling - 3/82 Båthavna 2011/ / BS/Per Otto Rød 3/82 Avsender Harald Lorentzen Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/20 Avsender Byggmester Ole Lunde Søknad om omdisponering av dyrket mark på 42/16 Sydengen Søknad om omdisponering av dyrket mark til juletreplanting - 42/16 Sydengen 2011/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød V01 Mottaker Wenche Thorvaldsen Side: 47 av 88

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om opplysninger i forbindelse med undersøkelsessak Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 48 av 88

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage 2010/ / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender nformasjon om brev fra Hvaler kommune med undertegnede avtaler sendt i går Sikring friareal Krokstrand 2004/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Karin Tollefsen / Haavind Søknad om plass i barnehage Elevmappe / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Side: 49 av 88

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Førstegangsmelding til PPT Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Endring vedrørende plassering av garasje Riving av eks. uthus og bygging av nytt, 23/40 og 41, Ørekroken 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 23/40 Avsender Thore M. Olsen Pedagogisk rapport Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 50 av 88

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Høring-1 (forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen lovgivning som følge av den nye vergemålslov mv. Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ / HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Det kongelige justis- og Politidepartement Mulig plassering av husbåt utenfor 25/98 Vedrørende tomt på Korshavn 2011/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 25/98 Mottaker Arvid Chr. Lind Plassering av garasje på 3/173 - ny tilbakemelding Bygging av bolig Prestegårdsskogen gnr 3 bnr / / BS/Knut Kristian Skjolden 3/173 Mottaker Harald Johansen Side: 51 av 88

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A tslipp til sjøen - Hvaler kommune tslipp til sjøen - forespørsel 2011/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen K23 Mottaker Hvalerskjell AS Svar på søknad om kjøretillatelse på gnr. 36 bnr.2 Skipstad Traktor og båtfeste på egen eiendom - Nasjonalparken 2010/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød K01 Mottaker ngun og Håkon Christensen Byggetillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bad og toaletter på forsamlingshus 30/49 Herføl 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 30/49 Mottaker Herføl Vel v/ståle Røren Side: 52 av 88

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsplass og båtplass hytte /78 Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Bjarne Engesaet Reviderte tegninger til prosjektet på 31/1 Søndre Sandøy Riving bryggerhus/oppføring kårbolig, gnr 31 bnr 1, Søndre Sandøy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 31/1 Avsender Marius Pettersen Svar på sak om Vikerveien - gnr. 35 bnr Enebolig med anneks Oppføring av ny enebolig og anneks, gnr 35 bnr 361, Asmaløy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 35/361 Avsender Mats Bjørklund Side: 53 av 88

54 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse til høringsuttalelse - dispensasjon fra plankrav - riving av eksisterende uthus og bygging av nytt, 23/40 og 41, Ørekroken Riving av eks. uthus og bygging av nytt, 23/40 og 41, Ørekroken 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 23/40 Mottaker HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS Mottaker Mottaker Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Bekreftelse på mottak av barnehageplass Elevmappe - Brekke barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Vedtak om utvidet plass i barnehage Elevmappe / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 54 av 88

55 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om utvidet plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage 2010/ /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 55 av 88

56 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe -Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage. Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 56 av 88

57 , Dokumenttype:,, Status: J,A Permisjon til videreutdanning innen rusproblematikk Personalmappe - tilsettingforhold - Bente Svennes 2011/ / HSO/Lars H Larsen Mottaker Bente Svennes Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom gnr 35 bnr / /2011 GO/Tormod Dahlberg 35/64 Mottaker Jan Stenmark Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Arnfinn Vikerheim Bård-Henrik Vikerheim Ole-Fredrik Vikerheim Erik og Lena Vold Thor Lunde Eva Solberg Kjell Svein Stenmarch Halfdan Simensen Side: 57 av 88

58 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Rettelse i regnskap for veterinærvaktordninga 2010 Veterinærvakt / /2011 NF/Laila Kjølbo Rød V50 Avsender Torp Karin Løkken Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 58 av 88

59 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ny oversendelse av dokumenter for tinglysning Oppdeling i eierseksjoner gnr 43 bnr 32, Vesterøy 2010/ /2011 PM/Anna Auganes 43/32 Mottaker Statens Kartverk Tinglysning Vedtak om plass i barnehage Elevmappe -Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 59 av 88

60 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender NAV Fredrikstad Side: 60 av 88

61 , Dokumenttype:,, Status: J,A Flyttemelding Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Avsender Tindlund ungdomsskole Forslag ved tildeling av adresser - Edveien - gbnr 6/1 Holte Gård Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Tore Mads Holte Særutskrift av behandling av søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy til fritidsformål 19/155 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 2010/ /2011 BS/Per Otto Rød 19/155 Mottaker Bente Ormaasen/Trond Ormaasen Mottaker Mottaker Søvde Eiendom AS EiendomsMegler 1 Side: 61 av 88

62 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ferdigattest gnr 44 bnr 27 på Spjærøy Gjenreising/rehabilitering av delvis nedfalt låve, eiendom 44/27, Spjær 2009/ / BS/rina Bjørnevald 44/27 Mottaker Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen Tildeling av adresse - gnr.2 bnr.7, Edveien 9. Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Yngvar Alstrup Barth Fylkesmannens høringsuttalelse oversendes for eventuelle kommentarer - brygger - anmodning om lovliggjøring gnr 26 bnr 17 Singeløy Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring gnr 26 bnr 17 Singeløy 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 26/17 Mottaker Borgconsult AS Mottaker Adv fa Ytterbøl & Co as Side: 62 av 88

63 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad parkering Floren skole Parkeringsplass Floren skole / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Jan Erik Arnestad Søknad om sommerparkering Parkeringsplass Floren skole / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Negård Helen Mari - Gjøvik videregående skole Merknader til pågående sak - disp. søknad brygge 26/1 Singløya, Hvaler Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring 26/1 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 26/1 Avsender AKC arkitekter AS Side: 63 av 88

64 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument Søknad om deling - oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning - 35/15 Foldvik Viker 2010/ / GO/Halvor S Reff 35/371 Avsender Statens Kartverk Retur av tinglyst dokument Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr 21, Vesterøy 2010/ /2011 GO/Halvor S Reff 47/21 Avsender Statens Kartverk Fylkesmannens høringskommentarer til søknad om dispensasjon- oversendelse til underretning og eventuelle kommentarer. brygger - spm. om lovliggjøring 26/1 Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring 26/1 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 26/1 Mottaker AKC Arkitekter AS Mottaker Gustavian AS Side: 64 av 88

65 , Dokumenttype:,, Status: J,A Avgrenset kontroll av omsetningsoppgave for 6.termin Seksjon miljø og teknikk Avgrenset kontroll av omsetningsoppgave for 6.termin Seksjon miljø og teknikk 2011/ / S/Kurt Skarning 212 Avsender Skatteetaten Skatt Øst Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendom gnr 3 bnr 194, Hvaler kommune Begjæring om oppdeling i eierseksjoner - 3/194 Prestegårdsskogen 2011/ / PM/Anna Auganes 3/194 Mottaker Fredrikstad, geodataavdelingen Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendom gnr 39 bnr 105, Hvaler kommune Begjæring om seksjonering av Kroken 16-39/105 Kroken i Hvaler kommune 2011/ / PM/Anna Auganes 39/105 Mottaker Fredrikstad kommune, geodataavdelingen Side: 65 av 88

66 , Dokumenttype:,, Status: J,A "Forhåndsforespørsel om mindre vesentlig endring av regulerings formål for parsell på Kroksand, Skjærhalden Hvaler Gnr 5 Bnr 31". Forhåndsforespørsel om mindre vesentlig endring av reguleringsformål for parsell på Kroksand 2008/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 5/31 Mottaker Christen Stenstadvold Tilbakemelding på søknad om permisjon - bindingstid Personalmappe - tilsettingforhold - Bente Svennes 2011/ / HSO/Lars H Larsen Avsender Svennes, Bente Melding om avsluttet sak Matrikkelføring jordskiftesak nr Viker. 2011/ /2011 GO/Halvor S Reff 35/6 Avsender Østfold Jorskifterett Side: 66 av 88

67 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Edveien (komplettering) Adressenummer - Edveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Eva Jensine Edvardsen Mottaker Stig Harald Kile Leserbrev vedr. Henry A. Larsens vei på Herføl Adressenummer - Henry A. Larsens vei 2010/ / TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender Johnny Arntzen Bosetting av flyktninger i Hvaler kommune 2011 Bosetting av flyktninger / / HSO/Lars H Larsen F30 Mottaker ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 67 av 88

68 , Dokumenttype:,, Status: J,A Saksdokumenter - bestilling Dokumentbestillinger 2010/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Odd glebæk Vedr. søknad om skoleplass ved Råkollen, avd. Fredenlund Elevmappe - Hauge Barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Anbud arbeidsbåt, Hvaler kommune Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ / HAVN/Eivind Børresen P70 Mottaker Alastair Brown, Alnmaritec Ltd. Side: 68 av 88

69 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sommervikariat og tilkallingsvikariat Søknad om sommerjobb sommeren / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Avsender Lise Gudesen Oppsigelse av stilling som assistent ved Dypedalsåsen sykehjem Personalmappe - tilsettingsforhold - Ole Johan Vauger 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Ole-Johan Vauger Tilsetningssak 50,7 % fagarbeider i omsorgstjenesten - innstilling 50,7 % fast stilling for fagarbeider i Omsorgstjenesten 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 410 Avsender Hvaler kommune v/kirsten Piil og Wenche P. Wroldsen Side: 69 av 88

70 , Dokumenttype:,, Status: J,A tlevering av legemidler personell nivå 2 Personalmappe - tilsettingsforhold - Veronika Tveit 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Hvaler kommune Avtale om aktiv sykemelding i Hvaler kommune Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Saksdokumenter - bestilling Dokumentbestillinger 2010/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Ekeberg Arkitektkontor Side: 70 av 88

71 , Dokumenttype:,, Status: J,A Rammeavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Veronika Tveit 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Veronika Tveit Bekreftelse på utsatt klagefrist på vedtak PA - 8/11 av Eiendom gnr 37 bnr 1 fnr 48 - Spjærøy Tilbygg hytte 3177, eiendom 37/1/48, Spjærøy 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 37/1/48 Mottaker Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Spørsmål om tilleggsopplysninger ved søknad om deling av eiendommen 29/214 Hauge, Vesterøy Deling av tomt, gnr 49 bnr 214, Vesterøy 2010/ / BS/Per Otto Rød 49/214 Avsender Erik Solheim Side: 71 av 88

72 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kopi av skjøte på bruksrett av bryggeplass - restaurering av brygge gnr 28/78 Restaurering/utvidelse eks. brygge, eiendom 28/78, Nordre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 28/78 Avsender Per Aanestad Eiendom 2/22 - innsynsbegjæring Dokumentbestillinger 2010/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Odd glebæk Egenerklæring om konsesjonsfrihet returneres ubehandlet Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 33 bnr 17 fnr / /2011 TEK/Jan Torp Pharo 33/17/23 Mottaker Øivind Rønning Side: 72 av 88

73 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål vedrørende hytte på Hvaler Forespørsel vedrørende hyttetomt 4/ / / BS/Per Otto Rød L83 Avsender Hofgaard, Øivin Foreløpig svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - nødvendigheten av dispensasjon - tilbygg på 53/105 Skjelsbu Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på 53/105 Skjelsbu 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 53/105 Mottaker Mette Berg Tilbakemelding fra Arbeidsgruppe 1 - arbeidet så langt - referat fra møte Arbeidsgruppe: Analyse av nåværende samarbeidsarena, jf 2010/ / /2011 OPK/Kirsten Elvsveen F09 Avsender Anders Bekkevold Side: 73 av 88

74 , Dokumenttype:,, Status: J,A Skjønnssak Skjærhalden - avtale om båtfester Sikring friareal Krokstrand 2004/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Bemerkning til "tilleggskommentar - naboprotest til rammesøknad" 35/361 Asmaløy og avstandstaking til protest Oppføring av ny enebolig og anneks, gnr 35 bnr 361, Asmaløy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 35/361 Avsender Kai Jensen Klage på vedtak - tilleggsbemerkning - tilbygg til hytte 25/122 Pulservik, Kirkøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ /2011 BS/Einar G Nilsen 25/122 Avsender Bjar Arkitekter AS Side: 74 av 88

75 , Dokumenttype:,, Status: J,A Fylkesmannen stadfester Hvaler kommunes vedtak av om reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn, Kirkeøy - kopi til Hvaler kommune Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Tildeling av midler for 2010 til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SML) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Smilmidler / / NF/Laila Kjølbo Rød V18 Avsender Fylkesmannen i Østfold Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Jan Petter Arntsen Side: 75 av 88

76 , Dokumenttype:,, Status: J,A Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Gunne Otgard Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Frank-Rune Johansen Oppsigelse av leieforhold - båtplass Vikerhavn Båtplass Vikerhavn 2009/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Normann Vatsgar Side: 76 av 88

77 , Dokumenttype:,, Status: J,A Konsekvensutredning Papperhavn - nnspill til planprogram - ytterligere innspill Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Krav om sammenføyning av eiendommene 42/278 og 42/279 i Hvaler kommune Krav om sammenføyning av eiendommene 42/278 og 42/279 i Hvaler kommune 2011/ /2011 GO/Halvor S Reff 42/278 Avsender Foss & co Eiendomsmegling AS Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elvemappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Side: 77 av 88

78 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Delegering av myndighet til å overføre saker fra kommunal barneverntjeneste til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven 9 annet ledd Delegering av myndighet til å overføre saker fra kommunal barneverntjeneste til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven 9 annet ledd 2011/ / BVT/Beate Pedersen F47 Avsender Det kongelige Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartement Side: 78 av 88

79 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 79 av 88

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2015 Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr 284 -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.10.2016 Dypedalåsen Gnr 42 Bnr 208 i hvaler kommune. Dypedalsåsen sykehjem - oppføring nybygg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-15.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.12.2017 Melding til tinglysing Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling - 48/4 2016/2049-9

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Sak er matrikkelført Gnr 49, bnr 454 - hytte 500 - Utvidelse av hytte - forespørsel 2012/837-13 21107/2013 15.11.2013 BS/rina Bjørnevald 49/454 Avsender Fredrikstad kommune

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 01.09.2017 Ferdigattest - 43/137/113 Søknad tilbygg fritidsbolig - 43/137/113 2015/1241-14 17649/2017

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014.

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09-28.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Behandling av søknad om sanitærabonnement 30/22/78 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2016 Vedrørende møte Søknad om tillatelse til tiltak 49/441 2014/2905-47 7555/2016 15.04.2016

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Krav om per capitatilskudd 2013-4. kvartal Krav om per capitatilskudd 2012, 2013 og 2014 2012/2067-10 3081/2014 13.02.2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL 233 Svar på søknad

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/71 2015/1904-2 14633/2015

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.08-24.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.08.2016 Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr 44

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 42/5 - Sydengveien 186 Søknad om VA

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger 37/ / / Eiendomsopplysninger 12/7 2015/ /

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger 37/ / / Eiendomsopplysninger 12/7 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.02-24.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.02.2015 Eiendomsopplysninger 37/136 Eiendomsopplysninger 2015 2015/190-20 1850/2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09-24.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.09.2015 Vedrørende oppføring av bolig - 30/22 Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-24.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.04.2016 Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse- 31/85 - Søndre Sandøy 2016/ /

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse- 31/85 - Søndre Sandøy 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.03-10.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.03.2016 Oversendelse av sak til uttalelse- 31/85 - Søndre Sandøy Søknad om tilbygg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring av tidligere innsendt søknad sak Søknad etablering stikkledning VA gnr 31 bnr 67 2013/978-13 21099/2013 09.10.2013 BS/Anette Hansen 31/67 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015

Offentlig journal. Bestilling av annonse 2014/2649-16 1167/2015 20.01.2015 29.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.01-22.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.01.2015 Bestilling av annonse Rullering av kommuneplan 2016-2028 2014/2649-16 1167/2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad som renholder 2014/ /

Offentlig journal. Svar på søknad som renholder 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.02-22.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.02.2015 Svar på søknad som renholder ntern utlysning - renholder - 50 % fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal. Tildeling av adresser - Hestehella 2012/2122-1 15574/2012 08.10.2012 09.01.2015. Manglende innsendte dokumenter for eiendom 49/405

Offentlig journal. Tildeling av adresser - Hestehella 2012/2122-1 15574/2012 08.10.2012 09.01.2015. Manglende innsendte dokumenter for eiendom 49/405 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2015 Tildeling av adresser - Hestehella Adressenummer - Hestehella 2012/2122-1

Detaljer