Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tillatelse til etablering av privat stikkl. for vann- og spillvann, eiendom 29/1/60, Sauholmen. Behandling av søknad om sanitærabonnement og ansvarsrett. Sanitærabonnement, hytte 6179, eiendom 29/1/60, Søndre Sandøy 2004/ / KOMMTEKND/Svein T Marcussen 29/1/60 Mottaker Ella Johansen Byggetillatelse Tilbygg hytte 237, eiendom 50/6/11, Vesterøy 2007/ / BS/Anna Karin Hellstrøm 50/6/11 Mottaker Egil og Birte Arnsby Svar på søknad om dispensasjon - dispensasjon er gitt Tilbygg hytte, eiendom 49/11/35, Vesterøy 2008/ / BS/Einar G Nilsen 49/11/35 Mottaker AB arkitekter AS Side: 1 av 88

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på melding om tiltak om tilbygg til hytte, gnr 53 bnr 6 fnr 50/52, Vesterøy Tilbygg hytte, gnr 53 bnr 6 fnr 50/52, Vesterøy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 53/6/50 Mottaker Vivi-Ann Kjerven Ferdigattest for oppføring av enebolig med hybel/sokkelleilighet, eiendom 53/183, Vesterøy Oppføring enebolig med hybel/sokkelleilighet, eiendom 53/183, Vesterøy 2009/ / BS/Einar G Nilsen 53/183 Mottaker Byggkompaniet Østfold A/S Gjentatt melding om behov til PPT skoleåret 2011/12 Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Mottaker Mottaker Side: 2 av 88

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om tilbygg til fritidsbolig 42/138, Sydengen på Spjærøy Søknad om tiltak tilbygg fritidsbolig 42/ / / BS/Einar G Nilsen 42/138 Mottaker Mariann Persson Bosetting av flyktninger i Hvaler kommune 2011 Bosetting av flyktninger / / HSO/Lars H Larsen F30 Mottaker Det Kongelige barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet Adresseendring og nytildeling - Håbuveien 48 (35/195 mfl) og 35/242 Adressekomplettering - Håbuveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Olav Heen Bakke Mottaker Cecilie Bjøre og Kjetil Havre Side: 3 av 88

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av rullering av handlingsprogrammet 2011, Hvaler kommune Oversendelse av rullering av handlingsprogrammet 2011, Hvaler kommune 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen L05 Mottaker Østfold fylkeskommune Adressetildeling - Håbuveien 52 Adressekomplettering - Håbuveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Øyvind Wullum Ny oppfølging og svar på spørsmål i sak om brygge oppført uten tillatelse på 48/251 Oppføring av brygge uten etter søknad 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/251 Mottaker Grahl-Madsen & Co Advokatfirma AS Side: 4 av 88

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Advarsel for utførelse av arbeider uten nødvendig ansvarsdekning Søknad om tiltak rammetillatelse vedr restaurering av mur og flytting av flytebrygge gnr 28/8,9, / / BS/Knut Kristian Skjolden 28/8 Mottaker Arne Rød & Co AS Adresser Hvileberget - feil kombinasjon av eiendom og adressenummer Adressenummer - Hvileberget 2010/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Åse Herseth Førstegangsmelding til PPT - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Side: 5 av 88

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pedagogisk rapport - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Førstegangsmelding til PPT - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Pedagogisk rapport - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Sigrid Sand Mottaker Side: 6 av 88

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Riving- og oppføring av ny trapp og brygge Eiendom gnr 30 bnr 85 - Søndre Sandøy Oppføring av brygge på 30/ / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Mottaker Fylkesmannen i Østfold v/miljøvern Mottaker Østfold Fylkeskommune v/plan- og utviklingsstaben Søknad om fritak av treningsavgift Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Mottaker Hvaler L Bueskyttere Søknad om støtte til NM Økonomisk støtte - Hvaler L Bueskyttere 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 223 Mottaker Hvaler L Bueskyttere Side: 7 av 88

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tiltak på 48/83 - foreløpig svar Søknad om VA-ledninger gnr 48 bnr 83, Vesterøy 2011/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 48/83 Mottaker Aquaflis AS Pålegg om fjerning av brygge gnr 26 bnr 7 Forespørsel om tiltak gnr 26 bnr / / BS/Einar G Nilsen 26/7 Mottaker Peder Heuch Bugge og Camilla Bugge Elgaaen v/ Advokarfirmaet Ræder DA Rekruttering av talspersoner for barn i saker for fylkesnemda Rekruttering av talspersoner for barn i saker for fylkesnemda 2011/ / BVT/Beate Pedersen F47 Mottaker Fylkesnemda i Østfold v/fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker Side: 8 av 88

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til tiltak - brygge Nedre Bakkevig 29/198 Planlagt tiltak for brygge Nedre Bakkevig 29/ / / BS/Einar G Nilsen 29/198 Mottaker Leif Grimsrud A/S gangsettingstillatelse 02-3/1/193 på Sandbakken Bruksendring 3/1/193 på Sandbakken 2009/ / BS/Einar G Nilsen 3/1/193 Mottaker + Arkitektur AS Behandling av søknad om riving av eksisterende bygning og oppføring av garasje med anneksdel på 3/83 Riving av eksisterende uthus/anneks, og oppføring av ny garasje med anneksdel gnr 3 bnr 83, Skjærhalden 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 3/86 Mottaker Byggmester Ole Lunde Side: 9 av 88

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Rammetillatelse gnr 53 bnr 24 på Vesterøy Delvis riving av eks. fritidsbolig og uthus - oppføring av to nye bygninger på samme grunnmur 53/24, Skjelsbu 2010/ / BS/rina Bjørnevald 53/24 Mottaker Svenn Rogne Behandling av søknad om tilbygg hytte på 15/103 - rammetillatelse Tilbygg hytte, Kirkeøy Gnr 15 bnr / / BS/Knut Kristian Skjolden 15/103 Mottaker AB Arkitekter AS v/alfredo Skyrud Avtale om skolekonserter i grunnskolen Skolekonserter - avtale mellom Rikskonsertene og Hvaler kommune 2011/ / HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk A34 Mottaker Rikskonsertene Side: 10 av 88

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Høisand - gnr 23 bnr 56 - Kirkeøy Bruksendring fra hytte til helårsbolig gnr 23 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 23/56 Mottaker Fylkesmannen i Østfold v/miljøvern Mottaker Mottaker Østfold Fylkeskommune Statens Vegvesen Region Øst Samtykke til fradeling av utinglyst festetomt fra eiendommen gnr 43 bnr 1 på Spjærøy i Hvaler Søknad om deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforettning - 43/1 Spjær 2011/ / BS/Per Otto Rød 43/1 Mottaker Eiendomsmegler MNF Tormod Møller Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Tor Kjærstad Side: 11 av 88

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Titan Ferieforening Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Torill Werup Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/113 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Andreas lmo Side: 12 av 88

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/154 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Bjarne Asgrimsplass Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/250 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Arne ne Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/278 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Halvard Eriksen Side: 13 av 88

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 42/25/238 Leifebakken Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / KTE/Mette Ekstrand 42/25 Avsender Kari og Stig Jensen Søknad om tilkallingsvakt i helgene Åpen søknad - barnevernet 2011/ / BVT/Beate Pedersen 410 Avsender Hanne Marie Svendsen Oversendelse av Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune sine uttalelser som vedrører byggesak på eiendommen gnr 29 bnr 17 på Søndre Sandøy Tilbygg hytte 6349, gnr 29 bnr 17, Søndre Sandøy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 29/17 Mottaker Christin og Asle Berg Side: 14 av 88

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål i forbindelse med tidligere byggetillatelse Byggelov på gnr 30 bnr 20 fnr 161, Løkkeberg 2011/ / BS/Per Otto Rød 30/20/161 Avsender Marion Rossine Moberg Oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettingsforhold - Monica Stokker Andersen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Andersen Monica Stokker nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Roar Andresen Side: 15 av 88

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød 38/1 Avsender Brattestø Havn og Gårdsdrift nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Christine Svanekil nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Fjellholts Byggservice Side: 16 av 88

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i landbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Geir Bjønnes Høidal Søknad om dispensasjon fra byggeforbud som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for riving og gjenopppføring av bolig på eiendommen Kolvik, gnr 40 bnr 4, Asmaløy i Hvaler - oversendelse for ny uttalelse Søknad om dispensasjon, 40/4 Kolvik, Asmaløy 2007/ /2011 BS/Per Otto Rød 40/4 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Hans Herman tgård Side: 17 av 88

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Herføl Gård nnvilgelse av tilskudd til jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Hvaler Hytteutleie nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Leif Henry rdahl Side: 18 av 88

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Trygve Lie nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Mads Andreas Bothne nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Sandbrekke Gjestegård Side: 19 av 88

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Vidar A. Brenne nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i jordbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Wenche Sørensen nnvilgelse av produksjonstilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd i landbruket 2010/ / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Tore Mads Holte Side: 20 av 88

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon om innflyttet eiendom og bolig - 30/57 Eiendommen gnr 30 bnr 57 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 30/57 Avsender Tom Tidemann Svar høringsbrev Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Rolf Sørensen m/fl Tilskudd til grunnskoleopplæring for barn i omsorgssenter - høsthalvåret tilsagn og utbetaling Mottaksklasse 2009/ / HVS/Svein Syversen B31 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 21 av 88

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender nnkalling til møte onsdag kl. 12 Personalmappe - personalsak 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Forhandlingsprotokoll Personalmappe - personalsak 2010/ /2011 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Mottaker Side: 22 av 88

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkering Skjærhallen 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Morten Wensaas Årsabbonement Hvaler Rådhus/Kirke Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Hilde Hultberg Teigen Anbud - arbeidsbåt til Skjærgårdstjenesten Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ / HAVN/Eivind Børresen P70 Avsender Hannu Tiainen Side: 23 av 88

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding barnehageplass Elevmappe -Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Tilbakemelding barnehageplass Elevmappe -Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Foreløpig svar vedrørende ombygging og utvidelse av bolig Bernhardsmyra 7 - eiendom gnr 40 bnr 92 - Asmaløy Søknad om tillatelse til tiltak - 40/92 Bernhardmyra 2011/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 40/92 Mottaker Byggmester Thor Tangen Side: 24 av 88

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om torgplass nr 4 på Skjærhgalden Torg for 2011 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad 62 Avsender Else Thorenfeldt Svar på brev Eiendom gnr 9 bnr 4 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 9/4 Avsender Oddmund Granli Taushetserklæring Personalmappe - tilsettingsforhold - Anne Margrethe Lilleheier 2010/ / BVT/Beate Pedersen Avsender Anne Margrethe Lilleheier Side: 25 av 88

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Saksdokumenter - bestilling Dokumentbestillinger 2010/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Per Berg Tilbakemeldingsmøte - Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Hvaler kommune - Enkeltsaksbehandling i strid med fylkesmannens meklingsløsning Rullering av kommuneplan for Hvaler Sak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 2146/ PLAN/Anna Karin Hellstrøm 140 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 26 av 88

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Cardio A/S Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Cardio A/S Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole 2010/ / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Side: 27 av 88

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsoblat 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Stein Borgenhov Byggetillatelse - oppføring og riving av brygge på eiendommen gnr 8 bnr 11 på Kirkeøy Søknad om flytebrygge m.m. gnr. 8 bnr / /2011 BS/rina Bjørnevald 8/11 Mottaker SF Pontona Norge AS Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Side: 28 av 88

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Førstereis AS Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Førstereis AS Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Side: 29 av 88

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Kristin Maria Syversen Avsender Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kiwi avd 511 Skjærhalden Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kiwi avd 511 Skjærhalden Parkering Skjærhalden Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Avsender Arnestad, Jan Erik Side: 30 av 88

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Papperhavn - varsel om oppstart av konsekvensutredning - høring av planprogram Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Østfold fylkeskommune Byggesøknad Fellesanlegg for V/A - Søknad om tillatelse til tiltak - 42/25 Leifebakken 2, Sydengen Byggesøknad på etablering av fellesanlegg for V/A "Leifebakken 2" - 42/25 Leifebakken 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/25 Avsender Anne Mette Karlsen Virksomheten på Hvaler Resort & Spa tbygging Hvaler Resort, gnr 23 bnr 53, Kirkeøy 2009/ / BS/Per Otto Rød 23/53 Avsender Per Nordheim Side: 31 av 88

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Merknader til varsel om oppstart av konsekvensutredning Papperhavn - høring av planprogram Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Beboerne i Papperhavn v/pål Hansen, Anne Aasheim og Rolf Sørensen Merknader til behandling av klage over administrativt vedtak vedrørende krav på tilkytningsavgift og årlig vann. og avløpsavgift Klage på administrative krav på tilknytningsavgift og årlig vann og avløpsavgift i Spjær- og Holmentangen vann- og avløpslag BA 2011/ / VAR/Arnt Otto Arntsen 43 Avsender Advokat Vibeke Olavesen Forslag til planprogram for konsekvensutredning av reguleringsplan for Papperhavn - uttalelse Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 32 av 88

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Otto Ruge Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Jan var Johannessen Lars Kristian Bredahl Tor Reinertsen Knut Arnesen Merete Falck May Firing Tormod Torp Terje Bakkevik Øystein Ruud 37 / 2 Søndre Huser gård Søndre Huser Gård - Ønske om et formøte 2011/ / BS/Per Otto Rød 37/2 Avsender Poul Jelling Oversendelse av kart vedrørende parkering og båtplass på Papperhavn Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Hege Kristiansen Side: 33 av 88

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Planlagt driftsstruktur ved reguleringsplan og rammetillatelse for Edholmen Marina Planlagt driftsstruktur ved reguleringsplan og rammetillatelse for Edholmen Marina 2011/ / PM/Anna Auganes P23 Avsender Edholmen Marina AS v/george Nic. Toftedahl Søknad om grensejustering med oppmålingsforretning - 40/2 Rød, Asmaløy Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - 40/2 Rød, Asmaløy 2011/ / BS/Per Otto Rød 40/2 Avsender Tove Elisabeth Øhrn Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning - 53/198 Norderhaugveien 53/198 Norderhaugveien - Søknad om tillatelse i ett trinn 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 53/198 Avsender Byggkompaniet Østfold A/S Side: 34 av 88

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppføring av tilbygg til fritidsbebyggelse - innvilgelse av dispensasjon og forespørsel om utsettelse av klagefrist - 37/1/48, Spjærøy Tilbygg hytte 3177, eiendom 37/1/48, Spjærøy 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 37/1/48 Avsender Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger og oppføring av ny hytte (nye tegninger) 53/6/17 og 53/128 - Ny uttalelse Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny gnr 53/6/ / / BS/Knut Kristian Skjolden 53/6/17 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av ny hytte 29/221 Søndre Sandøy - uttalelse Tilbygg hytte 6167, gnr 29 bnr 221, Søndre Sandøy 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 29/221 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 35 av 88

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for oppføring/plassering av allerede oppførte brygger 26/17 Singleøy - uttalelse Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring gnr 26 bnr 17 Singeløy 2010/ / BS/Einar G Nilsen 26/17 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge med 8 plasser 26/1 - uttalelse Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring 26/1 2010/ / BS/Einar G Nilsen 26/1 Avsender Fylkesmannen i Østfold Klage på vedtak - ombygging av hytte - tilbygg - 25/122 Kirkøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ / BS/Einar G Nilsen 25/122 Avsender Bjar Arkitekter AS Side: 36 av 88

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om endring av tillatelse - 29/112 Rød, Søndre Sandøy Legging nytt VA-anlegg, Havna, eiendom 29/112 m.fl., Søndre Sandøy 2008/ / BS/Christine Stene 29 Avsender A/S Borge Maskin Søknad om dispensasjon for anlegging av V/A til eiendom 37/1/39 og 37/143, Vardeveien på Vesterøy Søknad om vann- og avløpsledninger gnr 37 m.fl 2010/ /2011 BS/Christine Stene 37 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Svar på søknad om utbygg - 40/102 Olasvingen, Vesterøy Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 40/102 Olasvingen, Vesterøy 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 40/102 Mottaker Rita E. Skogheim Side: 37 av 88

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Høringutkast til forskrift Kommunal beredskapsplikt 2011/ /2011 TEK/Heidi Vildskog X26 Avsender Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap Svar på bestilling av saksdokumenter Dokumentbestillinger 2010/ /2011 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Mottaker Per Berg Kursbevis i handtering og bruk av plantevernmidler Plantevern 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød V36 Avsender Tomas Allan Dulin Side: 38 av 88

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A E-Post: Autorisasjonsbevis - planetvernmidler Plantevern 2011/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød V36 Avsender Calluna Grøntanlegg AS v/terje V.Stensvik Foreløpig svar i forbindelse med søknad om vann- og avløpsledninger til eiendom 37/1/39 og 37/143, Vardeveien, Vesterøy Søknad om vann- og avløpsledninger gnr 37 m.fl 2010/ /2011 BS/Christine Stene 37 Mottaker Hvaler Rørleggerbedrift Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Eva Wenstad Janssen Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Helen M. Negård Geir Dalseg Johnny Arntzen John Martin Arntsen Tone Teigen Side: 39 av 88

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q50 Mottaker Heidi Kinn Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Benter Brevik Petter Strandli Morten Wensaas Hilde Hultberg Teigen Jan Erik Arnestad nformasjon om radon i skoler, barnehager og utleieboliger - strengere regelverk Ny strålevernforskirft - strengere regelverk 2011/ /2011 BVR/Jon Birger Eriksen J77 Avsender Radon Post Ettersending av CV Åpen søknad - barnevernet 2011/ /2011 BVT/Beate Pedersen 410 Avsender Hanne Marie Svendsen Side: 40 av 88

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjonsinnsamling vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt "Prioriterte pasienter innen gruppe C i Tannhelsetjenesten i Østfold" Forvaltningsrevisjon tannhelsetjeneste 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): G42 Avsender ngar Dahlby nformasjonsinnsamling vedrørende forvaltningsrevisjonsprosjekt "Prioriterte pasienter innen gruppe C i Tannhelsetjenesten i Østfold" Forvaltningsrevisjon tannhelsetjeneste 2011/ /2011 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): G42 Mottaker ngar Dahlby Ny anmodning om konferanse Adgang til utvidet fritidsbebyggelse på eiendom 28/7 Nordre Sandøy 2011/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm 28/7 Avsender Ottar Hval Blekken Side: 41 av 88

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsrapport for HACO og NAVA renseanlegg 2010 Årsrapport for HACO og NAVA renseanlegg / / VAR/Arnt Otto Arntsen M16 Avsender Goodtech Environment Sørumsand AS Varsel om oppstart av reguleringarbeid - Roligheten, Sarpsborg kommune Varsel om oppstart av reguleringarbeid - Roligheten, Sarpsborg kommune 2011/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender COW AS Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Bunnpris Hvaler AS Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Bunnpris Hvaler AS Side: 42 av 88

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kiwi 403 Vesterøy Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kiwi 403 Vesterøy Beboelse på eiendom 49/14 Hvaler Eiendom gnr 49 bnr 14 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 30/42 Avsender Marit Christina Lie og Odd Are Berkaak Finansiering av ny arbeidsbåt for Skjærgårdstjenesten Hvaler, Sarpsborg og Halden Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ / HAVN/Eivind Børresen P70 Avsender Statens naturoppsyn Side: 43 av 88

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kjøp av krisesentertilbud for menn - kopi til Hvaler kommune Krisesentertilbud fra / / HSO/Lars H Larsen H43 Avsender Rømskog kommune Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler - tgårdskilen Ø-1-H Sjøliv Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Egil Hauge Pedersen Reguleringsplan for Papperhavn - varsel om oppstart av konsekvensutredning og høring - uttalelse Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Statens vegvesen Side: 44 av 88

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A SPS rettelser - Sikkerhetsplan - NOHVA SPS - Skjærhalden havneterminal - Hvaler kommune - Østfold fylke Skjærhalden havneterminal - Hvaler kommune - Østfold fylke 2009/ / HAVN/Eivind Børresen P40 Avsender Kystverket Merknader til søknad om tiltak uten ansvarsrett - 4/170 Prinseveien Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 4/170 Prinseveien 2011/ / BS/Per Otto Rød 4/170 Avsender Karin Olavesen Merknader til behandling av klage over administrativt vedtak vedrørende krav på tilkytningsavgift og årlig vann. og avløpsavgift Klage på administrative krav på tilknytningsavgift og årlig vann og avløpsavgift i Spjær- og Holmentangen vann- og avløpslag BA 2011/ / VAR/Arnt Otto Arntsen 43 Avsender Advokatene Johan H. Olavesen og Vibeke Olavesen Side: 45 av 88

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Annonsebestilling for kunngjøring Forskrift til hundeloven - Hvaler kommune Forskrift til hundeloven 2010/ /2011 TEK/Jan Torp Pharo K44 Mottaker Fredriksstad blad Mottaker Demokraten Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Sand Brygge AS Alkoholomsetning / /2011 NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Sand brygge A/S Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på 53/105 Skjelsbu Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på 53/105 Skjelsbu 2011/ / BS/Einar G Nilsen 53/105 Avsender Mette Berg Side: 46 av 88

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om deling/rekvisisjon om oppdeling - oppdeling av ny grunneiendom med oppmålingsforretning- 3/82 Båthavna Søknad om deling/rekvisisjon om oppdeling - 3/82 Båthavna 2011/ / BS/Per Otto Rød 3/82 Avsender Harald Lorentzen Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/20 Avsender Byggmester Ole Lunde Søknad om omdisponering av dyrket mark på 42/16 Sydengen Søknad om omdisponering av dyrket mark til juletreplanting - 42/16 Sydengen 2011/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød V01 Mottaker Wenche Thorvaldsen Side: 47 av 88

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om opplysninger i forbindelse med undersøkelsessak Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 48 av 88

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage 2010/ / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender nformasjon om brev fra Hvaler kommune med undertegnede avtaler sendt i går Sikring friareal Krokstrand 2004/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Karin Tollefsen / Haavind Søknad om plass i barnehage Elevmappe / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Side: 49 av 88

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Førstegangsmelding til PPT Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Endring vedrørende plassering av garasje Riving av eks. uthus og bygging av nytt, 23/40 og 41, Ørekroken 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 23/40 Avsender Thore M. Olsen Pedagogisk rapport Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 50 av 88

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Høring-1 (forskrift til den nye vergemålsloven og 2) endringer i annen lovgivning som følge av den nye vergemålslov mv. Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ / HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Det kongelige justis- og Politidepartement Mulig plassering av husbåt utenfor 25/98 Vedrørende tomt på Korshavn 2011/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 25/98 Mottaker Arvid Chr. Lind Plassering av garasje på 3/173 - ny tilbakemelding Bygging av bolig Prestegårdsskogen gnr 3 bnr / / BS/Knut Kristian Skjolden 3/173 Mottaker Harald Johansen Side: 51 av 88

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A tslipp til sjøen - Hvaler kommune tslipp til sjøen - forespørsel 2011/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen K23 Mottaker Hvalerskjell AS Svar på søknad om kjøretillatelse på gnr. 36 bnr.2 Skipstad Traktor og båtfeste på egen eiendom - Nasjonalparken 2010/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød K01 Mottaker ngun og Håkon Christensen Byggetillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg bad og toaletter på forsamlingshus 30/49 Herføl 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 30/49 Mottaker Herføl Vel v/ståle Røren Side: 52 av 88

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkeringsplass og båtplass hytte /78 Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Bjarne Engesaet Reviderte tegninger til prosjektet på 31/1 Søndre Sandøy Riving bryggerhus/oppføring kårbolig, gnr 31 bnr 1, Søndre Sandøy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 31/1 Avsender Marius Pettersen Svar på sak om Vikerveien - gnr. 35 bnr Enebolig med anneks Oppføring av ny enebolig og anneks, gnr 35 bnr 361, Asmaløy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 35/361 Avsender Mats Bjørklund Side: 53 av 88

54 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse til høringsuttalelse - dispensasjon fra plankrav - riving av eksisterende uthus og bygging av nytt, 23/40 og 41, Ørekroken Riving av eks. uthus og bygging av nytt, 23/40 og 41, Ørekroken 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 23/40 Mottaker HP Hovelsen Bygg-Entreprenør AS Mottaker Mottaker Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Bekreftelse på mottak av barnehageplass Elevmappe - Brekke barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Vedtak om utvidet plass i barnehage Elevmappe / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 54 av 88

55 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om utvidet plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage 2010/ /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 55 av 88

56 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe -Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage. Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 56 av 88

57 , Dokumenttype:,, Status: J,A Permisjon til videreutdanning innen rusproblematikk Personalmappe - tilsettingforhold - Bente Svennes 2011/ / HSO/Lars H Larsen Mottaker Bente Svennes Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom gnr 35 bnr / /2011 GO/Tormod Dahlberg 35/64 Mottaker Jan Stenmark Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Arnfinn Vikerheim Bård-Henrik Vikerheim Ole-Fredrik Vikerheim Erik og Lena Vold Thor Lunde Eva Solberg Kjell Svein Stenmarch Halfdan Simensen Side: 57 av 88

58 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Rettelse i regnskap for veterinærvaktordninga 2010 Veterinærvakt / /2011 NF/Laila Kjølbo Rød V50 Avsender Torp Karin Løkken Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 58 av 88

59 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ny oversendelse av dokumenter for tinglysning Oppdeling i eierseksjoner gnr 43 bnr 32, Vesterøy 2010/ /2011 PM/Anna Auganes 43/32 Mottaker Statens Kartverk Tinglysning Vedtak om plass i barnehage Elevmappe -Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Side: 59 av 88

60 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - Huser Gårdsbarnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Aktiv sykemelding - melding om vedtak Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender NAV Fredrikstad Side: 60 av 88

61 , Dokumenttype:,, Status: J,A Flyttemelding Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Avsender Tindlund ungdomsskole Forslag ved tildeling av adresser - Edveien - gbnr 6/1 Holte Gård Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Tore Mads Holte Særutskrift av behandling av søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Storbukta, gnr 19 bnr 155 i Botne på Kirkeøy til fritidsformål 19/155 Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom 2010/ /2011 BS/Per Otto Rød 19/155 Mottaker Bente Ormaasen/Trond Ormaasen Mottaker Mottaker Søvde Eiendom AS EiendomsMegler 1 Side: 61 av 88

62 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ferdigattest gnr 44 bnr 27 på Spjærøy Gjenreising/rehabilitering av delvis nedfalt låve, eiendom 44/27, Spjær 2009/ / BS/rina Bjørnevald 44/27 Mottaker Sivilarkitekt Tom-Rich. Kristiansen Tildeling av adresse - gnr.2 bnr.7, Edveien 9. Adressenummer - Edveien 2011/ /2011 PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Yngvar Alstrup Barth Fylkesmannens høringsuttalelse oversendes for eventuelle kommentarer - brygger - anmodning om lovliggjøring gnr 26 bnr 17 Singeløy Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring gnr 26 bnr 17 Singeløy 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 26/17 Mottaker Borgconsult AS Mottaker Adv fa Ytterbøl & Co as Side: 62 av 88

63 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad parkering Floren skole Parkeringsplass Floren skole / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Jan Erik Arnestad Søknad om sommerparkering Parkeringsplass Floren skole / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Negård Helen Mari - Gjøvik videregående skole Merknader til pågående sak - disp. søknad brygge 26/1 Singløya, Hvaler Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring 26/1 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 26/1 Avsender AKC arkitekter AS Side: 63 av 88

64 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument Søknad om deling - oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning - 35/15 Foldvik Viker 2010/ / GO/Halvor S Reff 35/371 Avsender Statens Kartverk Retur av tinglyst dokument Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr 21, Vesterøy 2010/ /2011 GO/Halvor S Reff 47/21 Avsender Statens Kartverk Fylkesmannens høringskommentarer til søknad om dispensasjon- oversendelse til underretning og eventuelle kommentarer. brygger - spm. om lovliggjøring 26/1 Forespørsel om brygger - anmodning om lovliggjøring 26/1 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 26/1 Mottaker AKC Arkitekter AS Mottaker Gustavian AS Side: 64 av 88

65 , Dokumenttype:,, Status: J,A Avgrenset kontroll av omsetningsoppgave for 6.termin Seksjon miljø og teknikk Avgrenset kontroll av omsetningsoppgave for 6.termin Seksjon miljø og teknikk 2011/ / S/Kurt Skarning 212 Avsender Skatteetaten Skatt Øst Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendom gnr 3 bnr 194, Hvaler kommune Begjæring om oppdeling i eierseksjoner - 3/194 Prestegårdsskogen 2011/ / PM/Anna Auganes 3/194 Mottaker Fredrikstad, geodataavdelingen Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendom gnr 39 bnr 105, Hvaler kommune Begjæring om seksjonering av Kroken 16-39/105 Kroken i Hvaler kommune 2011/ / PM/Anna Auganes 39/105 Mottaker Fredrikstad kommune, geodataavdelingen Side: 65 av 88

66 , Dokumenttype:,, Status: J,A "Forhåndsforespørsel om mindre vesentlig endring av regulerings formål for parsell på Kroksand, Skjærhalden Hvaler Gnr 5 Bnr 31". Forhåndsforespørsel om mindre vesentlig endring av reguleringsformål for parsell på Kroksand 2008/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 5/31 Mottaker Christen Stenstadvold Tilbakemelding på søknad om permisjon - bindingstid Personalmappe - tilsettingforhold - Bente Svennes 2011/ / HSO/Lars H Larsen Avsender Svennes, Bente Melding om avsluttet sak Matrikkelføring jordskiftesak nr Viker. 2011/ /2011 GO/Halvor S Reff 35/6 Avsender Østfold Jorskifterett Side: 66 av 88

67 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Edveien (komplettering) Adressenummer - Edveien 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Eva Jensine Edvardsen Mottaker Stig Harald Kile Leserbrev vedr. Henry A. Larsens vei på Herføl Adressenummer - Henry A. Larsens vei 2010/ / TEK/Jan Torp Pharo L32 Avsender Johnny Arntzen Bosetting av flyktninger i Hvaler kommune 2011 Bosetting av flyktninger / / HSO/Lars H Larsen F30 Mottaker ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Side: 67 av 88

68 , Dokumenttype:,, Status: J,A Saksdokumenter - bestilling Dokumentbestillinger 2010/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Odd glebæk Vedr. søknad om skoleplass ved Råkollen, avd. Fredenlund Elevmappe - Hauge Barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Mottaker Anbud arbeidsbåt, Hvaler kommune Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ / HAVN/Eivind Børresen P70 Mottaker Alastair Brown, Alnmaritec Ltd. Side: 68 av 88

69 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sommervikariat og tilkallingsvikariat Søknad om sommerjobb sommeren / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 412 Avsender Lise Gudesen Oppsigelse av stilling som assistent ved Dypedalsåsen sykehjem Personalmappe - tilsettingsforhold - Ole Johan Vauger 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Ole-Johan Vauger Tilsetningssak 50,7 % fagarbeider i omsorgstjenesten - innstilling 50,7 % fast stilling for fagarbeider i Omsorgstjenesten 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): 410 Avsender Hvaler kommune v/kirsten Piil og Wenche P. Wroldsen Side: 69 av 88

70 , Dokumenttype:,, Status: J,A tlevering av legemidler personell nivå 2 Personalmappe - tilsettingsforhold - Veronika Tveit 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Hvaler kommune Avtale om aktiv sykemelding i Hvaler kommune Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender Saksdokumenter - bestilling Dokumentbestillinger 2010/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Ekeberg Arkitektkontor Side: 70 av 88

71 , Dokumenttype:,, Status: J,A Rammeavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Veronika Tveit 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Veronika Tveit Bekreftelse på utsatt klagefrist på vedtak PA - 8/11 av Eiendom gnr 37 bnr 1 fnr 48 - Spjærøy Tilbygg hytte 3177, eiendom 37/1/48, Spjærøy 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 37/1/48 Mottaker Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Spørsmål om tilleggsopplysninger ved søknad om deling av eiendommen 29/214 Hauge, Vesterøy Deling av tomt, gnr 49 bnr 214, Vesterøy 2010/ / BS/Per Otto Rød 49/214 Avsender Erik Solheim Side: 71 av 88

72 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kopi av skjøte på bruksrett av bryggeplass - restaurering av brygge gnr 28/78 Restaurering/utvidelse eks. brygge, eiendom 28/78, Nordre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 28/78 Avsender Per Aanestad Eiendom 2/22 - innsynsbegjæring Dokumentbestillinger 2010/ / HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Odd glebæk Egenerklæring om konsesjonsfrihet returneres ubehandlet Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 33 bnr 17 fnr / /2011 TEK/Jan Torp Pharo 33/17/23 Mottaker Øivind Rønning Side: 72 av 88

73 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål vedrørende hytte på Hvaler Forespørsel vedrørende hyttetomt 4/ / / BS/Per Otto Rød L83 Avsender Hofgaard, Øivin Foreløpig svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - nødvendigheten av dispensasjon - tilbygg på 53/105 Skjelsbu Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg på 53/105 Skjelsbu 2011/ /2011 BS/Einar G Nilsen 53/105 Mottaker Mette Berg Tilbakemelding fra Arbeidsgruppe 1 - arbeidet så langt - referat fra møte Arbeidsgruppe: Analyse av nåværende samarbeidsarena, jf 2010/ / /2011 OPK/Kirsten Elvsveen F09 Avsender Anders Bekkevold Side: 73 av 88

74 , Dokumenttype:,, Status: J,A Skjønnssak Skjærhalden - avtale om båtfester Sikring friareal Krokstrand 2004/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Bemerkning til "tilleggskommentar - naboprotest til rammesøknad" 35/361 Asmaløy og avstandstaking til protest Oppføring av ny enebolig og anneks, gnr 35 bnr 361, Asmaløy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 35/361 Avsender Kai Jensen Klage på vedtak - tilleggsbemerkning - tilbygg til hytte 25/122 Pulservik, Kirkøy Forespørsel om tiltak på eiendom 25/122, Pulservik på Kirkeøy 2005/ /2011 BS/Einar G Nilsen 25/122 Avsender Bjar Arkitekter AS Side: 74 av 88

75 , Dokumenttype:,, Status: J,A Fylkesmannen stadfester Hvaler kommunes vedtak av om reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn, Kirkeøy - kopi til Hvaler kommune Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Fylkesmannen i Østfold Tildeling av midler for 2010 til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SML) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Smilmidler / / NF/Laila Kjølbo Rød V18 Avsender Fylkesmannen i Østfold Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Jan Petter Arntsen Side: 75 av 88

76 , Dokumenttype:,, Status: J,A Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Gunne Otgard Leieavtale for båtplass ved kommunal brygge/kai i Hvaler Båtplass i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Frank-Rune Johansen Oppsigelse av leieforhold - båtplass Vikerhavn Båtplass Vikerhavn 2009/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Normann Vatsgar Side: 76 av 88

77 , Dokumenttype:,, Status: J,A Konsekvensutredning Papperhavn - nnspill til planprogram - ytterligere innspill Papperhavn kommunal reguleringsplan 2010/ /2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Krav om sammenføyning av eiendommene 42/278 og 42/279 i Hvaler kommune Krav om sammenføyning av eiendommene 42/278 og 42/279 i Hvaler kommune 2011/ /2011 GO/Halvor S Reff 42/278 Avsender Foss & co Eiendomsmegling AS Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elvemappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Side: 77 av 88

78 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen Avsender Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Delegering av myndighet til å overføre saker fra kommunal barneverntjeneste til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven 9 annet ledd Delegering av myndighet til å overføre saker fra kommunal barneverntjeneste til sideordnet eller overordnet forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven 9 annet ledd 2011/ / BVT/Beate Pedersen F47 Avsender Det kongelige Barne-, likestilings- og inkluderingsdepartement Side: 78 av 88

79 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Bytte av saksbehandler Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 79 av 88

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 10.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tilkoplingsavgift for vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/2403-3 8857/2005 14.11.2005

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr 205 2012/1344-6 1022/2013 15.01.2013 VARV/mar Askhabov 3/205 Kirkøy VVS AS

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.12.2012-30.12.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom U 2011/1767-5 15813/2011 25.11.2011 GO/Halvor S Reff 40/13 Mottaker 'Sacco Jensen,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 31.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Elevmappe - Brekke barnehage - 2013/2459-13 22713/2013 11.12.2013 BREB/Grete Lemme Abrahamsen KL nnhold: Spørsmål om arbeidsforhold ersonalmappe - tilsettingsforhold

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06.

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06-18.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak 0100-2015-0025 Ørdal 2015/1511-2

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/71 2015/1904-2 14633/2015

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1481-1 Sakstittel Journaldato: 14.09.2015 Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9 - Vannskade Brevdato 11.09.2015 Dokumenttittel Avsender Gjensidige Forsikring ASA Gbnr 158/218 - Hesteskoen 9

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer