Selveier fjelltomter. Flott panoramautsikt med unike ski- og turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Fra 1100 m 2 til 2000 m 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selveier fjelltomter. Flott panoramautsikt med unike ski- og turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Fra 1100 m 2 til 2000 m 2"

Transkript

1 Selveier fjelltomter. Flott panoramautsikt med unike ski- og turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Fra 1100 m 2 til 2000 m 2

2 Januar 2010

3 Tomtene Ølnesseter Hyttegrend er i den sørlige delen av vakre Valdres, kommunen er Sør- Aurdal. Tomtene ligger i et åpent og fritt terreng i sørøstlig helling. Noen av de høyeste tomtene har 300 graders panoramautsikt. Du ser i øst Synnfjellet, i sør Manfjellet i Vassfaret og i vest Hallingfjella. På en fin og klar dag kan Tryvannstårnet også sees. De øverste tomtene ligger opp til 1005 m.o.h., over tregrensen på Ølnesseterfjellet. Ølnesseter Hyttegrend ligger i et snøsikkert område. Om vinteren er det et eventyrlig skiterreng rett utenfor hytte døren. Spenn på deg skiene og skli rett ut i skiløypa. Det er over 250 km. velpreparerte løyper i nydelige fjellområder. Tomtene er fra 1100 m 2 til 2000 m 2. Pris Fra kr ,- til kr ,- og inkluderer vei, vann og avløp til tomtegrensen, samt strøm til nærmeste fordelingskap i feltet. I tillegg kommer kr ,- som dekker bla.a sikringsskap og strømmåler. Ankomst Kjør E 16, ta inn i Bagn Sentrum. I krysset ved Statoil, følg veien som er skiltet mot Veståsen og Gol ved Statoil stasjonen. Etter 9,5 km kommer du til en bom (husk bomavgift kr. 30,-). Rett etter bommen kan hyttegrenda sees til høyre helt oppe i fjellet. 400 meter etter bommen kommer du til krysset opp til Ølnesseter. Sving inn og følg skilting. Hyttegrenda ligger i solhellingen på høyre side, før den gamle seterbebyggelsen. Velkommen! Visning Kan avtales med Aase tlf , Inger tlf eller Andreas tlf Du er selvfølgelig velkommen til å reise og se selv. Se også vår hjemmeside Eiendommens betegnelse Reguleringsplan for Ølnessetrene hytteområde; gnr 11 bnr 204, Gnr 11 bnr 26 og gnr 11 bnr 103 i Sør-Aurdal kommune. Den enkelte tomt blir tildelt gnr og bnr. ved fradeling. Ølnesseter Hyttegrend AS med eiere: Aase og Håvard Kvaal : Inger og Andreas Råheim Tillat utbyggingsareal Utnyttelsesgraden på hver enkelt tomt(tu) er 15 %. Maks hyttestørrelse settes til 250 m2 bruksareal (BRA) Bebyggelse skal oppføres som 1, 2 eller 3 bygninger. Utbygging Grunneier/selger skal godkjenne maskinentreprenør til tomtearbeidet. Bygget må være i samsvar med reguleringsplanen og for øvrig god norsk byggeskikk. Ølnesseter Hyttegrend har inngått samarbeidsavtale med Tindehytter om utvikling og salg av hyttefeltet. Utbygger anbefaler at tomtekjøper tar kontakt med Tindehytter (Tlf ) for å få forslag og pristilbud. Grunneier/selger setter krav til hyttens utforming. Før innsending av byggesøknad skal tegninger forevises grunneier for godkjennelse.

4 Forbehold om eiendommens tilstand- avhendingsloven. Eiendommen selges i den stand som den er ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skjulte feil og mangler ved tomtene. Viser ellers til avhendingsloven 3-9. Omkostninger Dokumentavgift til staten som utgjør 2,5 % av kjøpesummen. Behandligsgebyr ved fradeling av tomt kr 2 500,- Oppmålingsgebyr kr ,- Tinglysningsgebyr av målebrev kr 1 548,- Tinglysningsgebyr for skjøte kr 1 548,- Strømmåler og sikringsskap kr ,- Engangsinnskudd i vei Høgemyr - Turibråtenseter/Ølnesseterveien kr. 2500,- Årlige driftskostnader infiltrasjon Vann og avløp: følger kommunale satser som for tiden er: Abonnementsgebyr for vann pr. år kr. 890,- Abonnementsgebyr for avløp pr. år kr. 920,- Forbruksgebyr drikkevann kr 21,50 pr m 3 Forbruksgebyr avløp kr 31,00 pr m 3 Det blir stipulert et årsforbruk på 110 m 3 pr år. Prisene er oppgitt uten mva. Årlig veiavgift Vei og brøyteavgift vegen Høgemyr-Turibråten Seter er for tiden: Årsavgift kr 250,- Brøyting kr. 1500,- (inkl. mva) Brøytning inn til egen hytte kommer i tillegg. Avgiftene kreves inn av Ølnesseter Velforening. På setervegen Høgemyr Høvreslia må det betales bom kr. 30,- (eller årskort). Årlig serviceavgift Kr 1000,- tilkommer i serviceavgift til grunneierlaget i Bagn og Reinli Sameie. Avgiften blir indeksregulert hvert 3. år. Strøm Alle inntak er dimensjonert for 4 *25A / 400 V forsyning. Maksimalt effektuttak vil da være 17kw. Ingen installasjoner kan ha enkeltkomponenter som belaster nettet med støtvis kobling på mer enn 5kw per trinn. Beite/Gjerding Det er generell beiterett i området og gjerdeforbud, men i særlige tilfeller kan 80 m 2 gjerdes inn. Dette må det søkes om på forhånd. Kontrakt Kontrakt, oppgjør og fradeling foretas av Eiendomsadvokaten i Valdres, ved advokat Øyvind Dahle. Tlf , direkte eller E-post; Kjøretid Fra Sandvika er det bare 2 timer, Gjøvik 1,5 time, Gol 40 min., Fagernes 45 min., Drammen 2,45 timer og fra Bergen tar det 5,5 timer.

5 Tilbud i nærområdet: Det er mange fine turmuligheter med bading i fjellvann, slik som Laugartjernet. Fiskevann eller fiskeelver er det flere av å velge i, - som har godt fiskebet. Barnesletta/ Bådenfeten er et populært turmål, i tillegg til over 10 fjelltopper på over 1000 moh. Stier og gamle seterveier er spennende å sykle på. Skiløypene er flotte og velpreparerte, og strekker seg innover i fjellet og nede i skog området. Småviltjakt er det gode muligheter for, men husk å søke om jaktkort i Bagn og Reinli Sameige! Ridning i fjellet er moro! Vi kan formidle kontakt med hesteeiere. Ellingsæter har fjellbutikk og kafé. Maken til god og hjemmelaget mat skal en lete lenge etter. Tilbud i kort kjøre avstand: 15 minutters kjøring så er du på Bagn handelsstedet i Sør-Aurdal. Begna renner gjennom Bagn og er en av Østlandets beste ørretfiske elver. Små vesen i Bagn sentrum er et av landets minste ølbryggeri. Selskap? Ring de for avtale. Bagn Bygdesamling er et museum litt sør for Bagn. Valdres Folkemuseum er på Fagernes. Stavkirker er det mange av i Valdres, to av dem er i kommunen. En i Reinli og en i Hedalen. Crossbane i Liagrenda, 20 minutt fra Ølnesseter. Jettegrytene i Stavedalen er vel verdt et besøk. For øvrig Nord-Europas største. Valdres Golf, er den eneste golfbanen i Valdres. Men til gjengjeld er den knallbra, med sin flotte beliggenhet inntil Aurdalsfjorden. Anlegget består av 9-hullsbane og en 6-hulls øvingsbane. Alpinbakker finnes 30 min unna, Stavedalen Skisenter. Valdres Alpinsenter er 35 minutter unna. Lysløype er det på Åsemyra, sør for Bagn. Kjøpesenter finnes det både på Leira og Fagernes. Fagernes er byen i Valdres. Gol har også mye å tilby, som bading på Tropicana, en tur på crossbane, eller bare handle. Mange spennende butikker der. Egen vei over fjellet, kun 40 minutter unna. - eller hva med å bare slappe av, nyte stillheten og utsikten på Ølnesseter! Ølnesseter Hyttegrend er nøkkelen til det gode ferieliv!!!

6 REGULERINGSPLAN FOR ØLNESSETRENE - GODKJENT AV KOMMUNESTYRET BESKRIVELSE: Planen omfatter deler av eiendommene: 11/23, 11/25, 11/26, 11/31, 11/53, 11/103, 13/6, 22/63, 29/2, 36/11 og 49/14. Gnr/Bnr Eier 11/23 Trond Milevasslien, 2930 Bagn 11/25 Johan Kana, 2937 Begna 11/26 K.E. Bjørklund, Friggsvei 6, 1349 Rykkinn 11/31,103 Håvard Kvål, 2933 Reinli 11/53 Doris og Einar Kilen, 2930 Bagn 11/56 Dora Hveem, 2930 Bagn 22/63 Astrid H Tschenning, 3539 Flå Harald E Fosheim, Grindbråtan 25c, 1484 Åneby Marit S F Olsen, Brennløkkvn 25, 1484 Åneby Randi J Bollum, Alf Prøysensv 5a, 1482 Nittedal 29/2 Ingar Rudi, Stordamvn. 44a, 0671 Oslo 36/11 Olav T Bøen, 2933 Reinli 49/14, 13/6 Harald Lybekk, 2930 Bagn Planen ble fremmet av: 11/23 Trond Milevasslien, 2930 Bagn 11/25 Johan Kana, 2937 Begna 11/26 K.E. Bjørklund, Friggsv 6, 1349 Rykkinn 11/31, 103 Håvard Kvaal, 2933 Reinli Planen er utarbeidet av Tor Ivar Gullord, 2933 Reinli. Området ligger på Bagn Vestås, i sørøstre del av Bjødalsfjellet. Det planlagt området er ca daa, og strekker seg fra m.o.h. Planen ligger innenfor byggeområdet U5 i kommuneplanens arealdel. Planen består av spredte lågstandard hyttetomter (24 nye tomter) og utbygging av høgstandard hyttefelt (76 nye tomter), til sammen 100 nye hyttetomter. Planutvalget har avklart planen i forhold til kommuneplanen. Planområdet er inndelt i flere formål med byggeområde hytter som det viktigste nye formål. Strøm føres fram til høgstandardområdet. Dette området bygges ut med felles vannforsyning og felles renseanlegg. Renovasjon inngår i VKR-, (Valdres kommunale renovasjon) systemet. Hytter her, nr. 1 til 77 skal tilknyttes felles vannforsyning og felles renseanlegg. Veger, vann- og avløpssystem skal driftes av utbygger/grunneier ved et driftsselskap. Det fremmes egne saker på vannforsyning og utslipp. Som grunnlag for utslippsak foreligger vurdering av Køhlers VA-konsult. 2. PLANBESTEMMELSER Felles bestemmelser: 1 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og evt. vilkårene for dette. Byggeområder: 2 Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng og bebyggelse i området. Vegetasjonen skal ikke fjernes ut over det som er nødvendig for oppføring av bebyggelse m.v. Alle inngrep i terreng og vegetasjon skal skje så skånsomt som mulig. Strømnett til og gjennom planområdet, samt til det enkelte bygg, skal legges som jordkabel. Område for hytter 3 Området Bh består av hytteområde med høg standard, betegnet med nummer, fra 1 til 77 og enkelttomter spredt med låg standard, betegnet med nummer fra 78 til 101. I tillegg består området av eksisterende enkelt tomter spredt. På hver enkelt tomt innenfor høgstandardområdet, tomt fra 1 til 77 kan oppføres hytter/fritidshus. Utnyttelsesgraden på den enkelte tomt er TU=15%. Maks hyttestørrelse settes til 250 m 2 bruksareal (BRA). Tomtene i høgstandardområdet skal tilknyttes felles vannforsyning og felles renseanlegg. På hver enkelt tomt innenfor lågstandardområdet, tomt 78 til eks. tomter innen området kan oppføres hytter/fritidshus med utnyttelsesgrad på den enkelte tomt på TU=10%. Maks hyttestørrelse på 120 m 2 bruksareal (BRA). Bebyggelsen skal oppføres i en etasje. Bebyggelsen skal oppføres som 1, 2 eller 3 bygninger. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel grader. Takflate og fasader skal ha mørke og matte farger. Gesimshøyde må ikke overstige 2,60 m over topp grunnmur. For tomter med tillatt bebyggelse inntil 250 m 2 BRA/TU15% skal ikke mønehøgda overstige 6,0 m, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. For tomter med tillatt bebyggelse inntil 120 m2/tu10% skal ikke mønehøgde overstige 5,0 m målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. Det tillates ikke oppstuguløsninger/takoppbygg på hytter i planområdet. Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Den enkelte bygning på tomta skal ikke være større i areal på et plan enn at eksisterende terrengs høydeforskjell mellom høyeste og laveste hjørne der hytta skal ligge er innenfor 1,6 meter. Alternativt kan tillates avtrappede innvendige nivåer dersom løsningen som helhet vurderes å ligge innenfor vanlig byggeskikk. Høyde fra overkant bjelkelag til terreng skal ikke noe sted overskride 1,0 meter. Vesentlige oppfyllinger eller utgravinger inntil grunnmur i forhold til eksisterende terreng

7 for å oppnå tillatt grunnmurshøyde tillates ikke. Verandaer, balkonger eller terasser skal anlegges ut fra terrengets beskaffenhet og helhetlige hensyn, og skal skje i nært samarbeid med planmyndighetene. Hovedbygningens plassering skal være angitt med nummererte og kordinatfestede peler i marka. Pelen skal ligge innenfor hyttas yttervegger. Mindre justering av hyttas plassering kan foretas etter kommunens anvisninger. I hytteområdene er det generelt forbud mot inngjerding. I tilfelle der særlige grunner tilsier det, kan grunneierlaget i Bagn og Reinli sameige og kommunen gi tillatelse til inngjerding, samt stille krav til gjerdets utforming og størrelse av inngjerdet areal. Inngjerdet areal skal ikke i noe tilfelle overstige 80 m2 i tillegg til bebyggelsen. Flaggstenger, større portaler og andre frittstående konstruksjoner er ikke tillatt. Landbruksområder: 4 Området skal nyttes til tradisjonell landbruksdrift. PL-009/08 Vedtak: I medhold av P&BL 28-1 pkt 2 godkjenner planutvalget endringene i plankartet for Reguleringsplan for Ølnessetrene datert Endringene ansees for å være mindre vesentlige da de i liten grad berører andre interesser i området. Reguleringsbestemmelsene 3, avsnitt 4 og 5 endres til følgende: Bebyggelsen skal oppføres i 1 etasje, men med muligheter for oppstugu eller hems i høystandardfeltet. Den kan oppføres som 1, 2 eller 3 bygninger. Det tillates oppstuguløsning (dvs. løsning hvor maksimalt 1/3-del av hyttas grunnflate er hevet), unntatt for tomtene 45, 46, 61, 62, 72 og 74 hvor det bare kan oppføres hytter i en etasje med maksimal mønehøgde på 5 m. Alle bygninger skal ha saltak med takvinkel grader. Takflater og fasader skal ha mørke og matte farger. Gesimshøyden må ikke overstige 2,8 m over topp grunnmur. For tomter med tillatt bebyggelse intil 250 m2 BRA/TU15% skal ikke mønehøyden overstige 6 m, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. Spesialområder: 5 Område turløype/friluftsløype, St inneholder skiløype og tursti. Det kan foretas nødvendig opparbeiding. Område renseanlegg, Sr inneholder åpne bassenger for slamavskilt avløpsvann. Område vannforsyning, Sv inneholder vannkilde for planlagt bebyggelse. Vann tas fra borebrønner. Vannkilden skal sikres mot forurensing og frost. Den bør gjerdes inn. Område privat veg innen området reguleres med bredde 10 m. Der skjæring og/eller fylling kommer utenfor regulert vegbredde, blir vegarealet utvidet tilsvarende. Veger til høy standard område og fram til felles parkering Sp skal brøytes og gi helårs atkomst. Område for parkering, Sp inneholder parkeringsplass for lav standard området. Område for bevaring, Sb inneholder kulturminne, kullgrop. Generelt 6 Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, hvor særlige grunner taler for det, gjøres innen rammen av plan- og bygningsloven.

8 R51 Beitostølen E16 Fagernes R33 E6 Lillehammer Avstander: Bagn-Oslo: 150km Bagn-Hønefoss: 99km Bagn-Gjøvik: 79km Bagn-Gol: 45 km Bagn-Fagernes: 28km Bagn-Ølnesseter: 11,5km R51 Reinli Bagn Gjøvik Gol Nesbyen R4 R7 E16 Hønefoss E6 Sti Ølnesseterfjellet Lavvo på Ranangen Flotte perlemorskyer over hyttegrenda Laugartjernet

9 BUD på tomt nr: ØLNESSETER HYTTEGREND i Sør-Aurdal kommune. Selger: Ølnesseter Hyttegrend AS, 2933 Reinli Undertegnede: f.nr. f.nr. Adresse: Telefon: (arbeid) (privat) (mobil) Telefaks: E-post: Gir hermed følgende bindende bud i.h.t. prisliste på ovennevnte eiendom: Kr., (med bokstaver) Med tillegg av dokumentavgift 2,5% av kjøpesummen og tinglysingsgebyr (p.t. kr 1.548,-). Budet gjelder til og med den (dato og år ) (kl.) Finansieringsplan: Eventuelle forbehold: Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt i å akseptere eller forkaste ethvert bud og at bindende avtale er kommet i stand dersom budet aksepteres av selgeren innen budfristen. Sted/dato Budgiver (sign) Budgiver (sign) Ovennevnte bud på kr., (med bokstaver) aksepteres. den (sign) ORIENTERING PÅ BAKSIDEN

10 Orientering om bud og budgivning Informasjon nedenfor om budgivning er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokat-forening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund. Gjennomføring av budgivning: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. I forbrukerforhold skal megler ikke formidle bud med kortere frist enn 24 timer. Der det er flere annonserte visninger skal 24-timersfristen tidligst løpe fra den siste annonserte visning. 4. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til å informere samtlige interessenter. Dette gjelder også etter at 24-timers fristen har utløpt. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, SMS-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 5. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-post-adresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 6. For bud med lengre akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonserte visning, vil megleren uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren. 7. Megleren vil så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud. 8. Dersom en budgiver ber om det vil den faglige leder i meglerforetaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik opplysning vil ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverne kan identifiseres. 9. Dersom en kjøper krever det, kan han be om å få kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Dette vil skje hos meglerforetaket hvor faglig leder vil være til stede. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentlig-gjøre den informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkom-me da dette er underlagt personvern/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller statsautorisert eiendomsmegler, som kan bekrefte at budet er reelt. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. Viktige avtalerettslige forhold: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Eiendomsmegleren kan rådgi deg i budgivningen, men det er du selv som må bestemme budets størrelse og ta ansvar for at du har finansiering i orden til det bud du legger inn. Megleren har normalt ingen alminnelig plikt til å undersøke budgivers finansieringsevne. Dersom man som budgiver ikke klarer å finansiere det bud man har fått aksept på, kan man bli erstatningsansvarlig overfor selger for det tap vedkommende har lidt. Det vanlige da er at eiendommen blir lagt ut for salg igjen, og budgiver da blir ansvarlig for et eventuelt tap ved resalg samt for meglerhonorar. Det er også viktig å vite at bindende kjøpsavtale er inngått i det man som budgiver har fått sitt bud akseptert. Hvorvidt det er skrevet kontrakt eller ikke er her uten betydning.

11

12

Selveier fjelltomter. Panoramautsikt med unike ski- og turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Fra 1000 m 2 til 2000 m 2

Selveier fjelltomter. Panoramautsikt med unike ski- og turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Fra 1000 m 2 til 2000 m 2 Selveier fjelltomter. Panoramautsikt med unike ski- og turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Fra 1000 m 2 til 2000 m 2 Tomtene Ølnesseter Hyttegrend er i den sørlige delen av vakre Valdres,

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen.

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen. Viksetra Hyttegrend realiser hyttedrømmen nå Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen frutiger Viksetra Hyttegrend På sørsiden av Trysilfjellet legges det

Detaljer

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen.

Viksetra Hyttegrend. realiser hyttedrømmen nå. Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen. Viksetra Hyttegrend realiser hyttedrømmen nå Solrikt og sørvendt med Ski inn & Ski ut. Flott utsikt mot Trysilfjellet og utover dalen frutiger Viksetra Hyttegrend På sørsiden av Trysilfjellet ligger Viksetra

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SOLRIKT BELIGGENDE I LIA VED VRÅLIOSEN I KVITESEID KOMMUNE MED GRATIS STRØM. 2758 DA. MED REGULERT 66 GODKJENT REGULERTE HYTTETOMTER, SAMT MULIGHET

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr.

TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr. TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr. 2 175 000,- Megler Anna Pilar Vega, mobil: + 47 90 81 79 69 epost: anna@amegler.no

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid Oppdragsnummer: 109354 Valdres Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Adresse: Stavadalen Hyttegrend 33 P-rom/BRA: Ca. 94 kvm / 100 kvm Tomt:

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser

Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Oppdragsnummer: 85110030 Nisser Hyttegrend - med flott utsikt til Nisser Hyttetomter uten byggeklausul - totalløsning med hytte kan leveres Adresse: Nisser Hyttegrend, Treungen Tomt: Eiertomter fra ca.

Detaljer

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid Oppdragsnummer: 158180 Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

MEGLER: Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no. Fritidstomter ved Krøderfjorden. Fra kr 590 000,- + omk

MEGLER: Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no. Fritidstomter ved Krøderfjorden. Fra kr 590 000,- + omk MEGLER: 1 Elisabeth Bjøre tlf 911 92 386 post@advokat-bjore.no Fritidstomter ved Krøderfjorden Fra kr 590 000,- + omk 2 Selger: Betegnelse: Reguleringsplaner: Fasiliteter: Beliggenhet: Skinnes eiendom

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK

SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK SALGSOPPGAVE NORDRE KIRKENG TOMTEFELT - 1798 AREMARK 12 Store, flotte, vestvendte festetomter ved Aremarksjøen. Strand - Båtplass - Offentlig vann og avløp. INNHOLD Nøkkelinformasjon Reguleringsplan med

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet.

SALGSOPPGAVE. En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. SALGSOPPGAVE En perle i solhellingen, Nissedal Treungen, med vakkert utsyn over Nissevann og fjellet. Beliggende landlig og fredelig, med vakker utsikt over Nisser. Påkostet i de senere år og svært godt

Detaljer

Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen.

Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen. Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen. www.krogsveen.no Gaustablikk - Staulen Området ligger i Kvitåvatn Øst, også omtalt som Ørnesfeltet. På denne siden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet,

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Prisantydning: Fra kr. 350.000,- kr. 550.000,- + omkostninger Tomt: Fra ca. 1 2,5 mål selveiertomter Prospekt: 1705136 Megler: Øyvind Dahle, 61 36 66 33 /

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer