Byggenæringens Senter på BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggenæringens Senter på BI"

Transkript

1 Byggenæringens Senter på BI Professorstipendiat Institutt for Strategi og Logistikk Handelshøyskolen BI

2 Handelshøyskolen BI Etablert i 1943 av cand. real Finn Øien Omgjort til uavhengig kunnskapsstiftelse fra 1968 Siviløkonomstudium fra 1985 Master of Science fra 1991 Doktorgradsstudium (dr. oecon) fra 1998 Europeisk kvalitetsakkreditering (EQUIS) fra 1999, Reakkreditert ,5 mkr i omsetning i 2003, hvorav 14 % er statsstøtte

3 BI Campus Nydalen BI Norges Varehandelshøyskole BI Sandvika BI Norges Markeds-Graduathøyskole School BI Ekeberg Executive School BI Oslo BI Lillestrøm BI Nettstudier BI Forsikringsakademiet BI Shippingakademiet BI finansstudier BI Kina BI Høyskole for off. ledelse BI Litauen Utdanning Forskning- og fagressurser BI Østfold BI Gjøvik BI Buskerud BI Vestfold BI Telemark BI Agder BI Tromsø BI Stavanger BI Nordland BI Bergen BI Trondheim BI Kristiansand BI Ålesund

4 Studier Programmer på Bachelor-, Master- og Doktorgrads nivå Heltids- og deltidskurs i tillegg til kurs via Internet Nisjeprogrammer innenfor områder som markedsføring, varehandel, finans, forsikring, eiendomsmegler, kulturledelse, reiseliv, næringslivsjournalistikk og informasjon og samfunnskontakt studenter heltidsstudenter deltidsstudenter Halvparten av BIs studenter er kvinner

5 BI Forskning og fagressurser samvirke- forskning energi og miljø Centre for Corporate Citizenship maritime studier etikk og ledelse varehandelsstudier næringsutvikling og entreprenørskap Samfunnsøkonomi Finansiell økonomi Kommunikasjon, kultur og språk Innovasjon og økonomisk organisering næringslivshistorie Regnskap, revisjon og jus BI Forskning Doktorgradsprogram BI Partners Partnerforum LRS/Bibliotek Markedsføring europeiske og asiatiske studier Offentlige styringsformer Strategi og Logistikk medieøkonomi forskning i monetær økonomi Ledelse og organisasjon organisatorisk læring informasjonsledelse prosjektledelse Byggenæringens senter for Økonomisk Analyse og Kompetanseformidling

6 Forskningskvalitet - publikasjoner Tidsskriftartikler Vitensk. artikler i internasj. tidsskrifter m/ref Vitensk. artikler i norske tidsskrifter m/ref Vitensk. artikler i tidsskrifter uten ref Artikler i fagtidsskrifter Bøker, kapitler i bøker Fagbøker og lærebøker Kapitler i fagbøker/lærebøker Arbeider utgitt av BI Forskningsrapporter Discussion Papers Rapporter fra BIs forskningssentre Doktorgradsavhandlinger ¹

7 Byggenæringens senter: Skape økt forståelse hos myndighetene for denne næringens betydning for Norge hvordan? Troverdighet og integritet Fremskaffe tall og fakta som kan underbygge antagelser og argumentasjon for næringens betydning for norsk økonomi senterets meninger resultat av forskningen, ikke i forkant av den Stille spørsmålstegn ved såkalte etablerte sannheter snarere enn å gi for raske svar Hovedfokus på grunnforskning og publikasjoner i internasjonale tidskrifter og konferanser Effektiv kanal for å nå myndighetene, men ny og alternativ til eksisterende jobbe på en annen måte Økonomivinkling Plass i forhold til de andre som driver med byggforskning/-analyser BI-forskningssenter med fokus på bygg, snarere enn Bygg-forskningssenter Fokus på næringsnivået (relativt til samfunnsnivå og bedriftsnivå) Ulike leveranseformer Foredrag på nasjonale møteplasser (for eksempel Byggedagene) Arrangering av workshops og seminar for akademikere, for praktikere og felles. Forelesninger på BI og eventuelt andre steder. Deltagelse i og etablering av nettverk, nasjonalt så vel som internasjonalt Mer populistiske innlegg, smånotater og presentasjoner av resultater fra delprosjekter i næringens egne informasjonskanaler og møteplasser.

8 Et annet tilsvarende initiativ i Danmark: Center for Ledelse i Byggeriet Realdania Forskning: Bygge opp en samfunnsvitenskapelig (vs. teknisk/ingeniørmessig), dvs. Ledelse og organisering, forskningskapasitet i Danmark, som har byggeri som forskningsfelt. Bildet er tilsvarende I andre land: små miljøer på for eksempel Chalmers, University of Manchester, Trento-University og School of Engineering, Stanford University. Ingen steder er byggeriet en alminnelig, for ikke å snakke om en dominerende forskningsinteresse i samfunnsvitenskapen. Skal studere nettverket av aktører I byggeriet det er analyseenheten: forstå hvordan styring og koordinering er et resultat av en interaksjonsprosess hvor byggherren inngår sammen med en rekke andre aktører. Problematiserende, f.eks. ikke nødvendigvis slik at et opplevd problem av manglende planlegging skal løses med mere planlegging Handelshøyskolen I København tilbyr allerede en MBA-utdannelse for ledere fra alle byggeriets ulike deler. Temaer de har bestemt seg for: Roller og identiteter Innovasjon Økonomi Viten og læring Organisasjonsmodeller (Kilde: Kreiner 2004)

9 Bygg - en næring kjent for. Sin økonomiske betydning: Mengde, Omsetning/BNP, Antall ansatte, Antall virksomheter Sin lave produktivitet: Liten output per input Sin lave innovasjonsgrad: Liten R&D/andel patenter per omsetning Å være fragmentert: Mange små bedrifter og noen få kjempestore, Liten grad av samarbeide og stor grad av konkurranse Sitt dårlige rykte: Tradisjonell: Lite industrialisert, lite automatisert, lite bruk av nye prinsipper og teknologier Lav moral/etikk Dette hevdes i tidligere studier samt av næringen selv Sannheter eller også mye myter?

10 Byggenæringen = Lav innovasjon og produktivitet? Byggenæringens verdisystem SIC ekskluderer A, inkluderer B,C,D. Bilbransjens verdisystem SIC ekskluderer C, D, inkluderer A,B. K74.2 Arktitekt og ingeniør virksomhet samt relatert teknisk kompetanse Design (A) Produksjon (B) Sette opp (C) Vedlikehold (D) DM 34 Produksjon av transportmidler: biler, trailere, semi-trailere F 45 Byggenæringen G50 Salg, vedlikehold og reparasjon av transportmidler og motorsykler. Salg av drivstoff. (Kilde: Winch 2003b)

11 Tidligere studier Byggenæringen som prosjekter; prosjektledelseslitteraturen Byggenæringen som markeder; transaksjonskostnadsteori Byggenæringen som relasjoner; supply chain management Byggenæringen som nettverk; det industrielle nettverksperspektiv

12 Byggenæringen som prosjekter Prosjektet Elektro etc. Ingeniør Arkitekt Komponentleverandør Prosjekteier Kontraktør VVS Klient Prosjekttilnærmingen planlegging og oppfølging Markedet: ett sett av individuelle prosjekter bestående av prosjekteier og representanter for leverandører og andre stakeholders Hovedmålet: forutsigbarhet, ansvarsfordeling og god prosjektøkonomi Anbefalingene: riktig prosjektstyringsmodell, gode planer, riktig sammensetning av prosjektteam, valg av prosjektleder..

13 Byggenæringen som markeder - Bedrift A Kontrakt Bedrift B Markedstilnærmingen kontrakter og styring Markedet: ett sett av individuelle bedrifter Hovedmålet: minimere risiko og maksimere kontroll Anbefalingene: hvordan lage den riktige (bilaterale) kontrakten for å minimere transaksjonskostnader før og etter kontraktsinngåelse.

14 Byggenæringen som relasjoner - Design Produksjon Sette opp bygg Relasjonstilnærmingen SCM Markedet: ett sett av individuelle relasjoner som gir vertikale og sekvensielt lenkede aktivitetskjeder Hovedmålet: øke produktiviteten Anbefalingene:hvordan finne riktig grad av og løsning for integrasjon gjennom relasjoner mellom aktørene i kjeden(e)

15 Byggenæringen som nettverk Bedrift A Bedrift B Bedrift D Bedrift C Nettverkstilnærmingen industrielle nettverk Markedet: ett sett av gjensidig avhengige relasjoner endringer i én relasjon har effekter for andre Hovedmålet: høy grad av innovasjon og teknisk utvikling Anbefalingene: hvordan finne de kombinasjoner av ressurser og aktører som gir innovative løsninger og tar kompleksiteten i næringen seriøst.

16 Byggsenterets fokus nå fremover... Byggenæringen som nettverk er vårt startpunkt i lys av dette ønsker vi å se på: Supply chain management-litteraturen, den økonomiske logikk som den bygger på og hvordan den (kan) kombineres med nettverksperspektivet og prosjekt-tankegangen Prosjektledelses-litteraturen, den økonomiske logikk som den bygger på og hvordan den (kan) kombineres med nettverksperspektivet og supply chain-tankegangen Eksempelvis: Økonomistyring og læring: UTTRYKK for de ulike logikkene hver for seg og hvordan de kombineres VERKTØY for å håndtere de ulike logikkene hver for seg og kombinasjoner For eksempel: Hvilke insentiver brukes på ulike nivå (individ, prosjekt, organisasjon, næring, samfunn) og er disse motstridende, samspillende i forhold til f.eks. prosjektøkonomi versus bedriftens økonomi og samfunnsøkonomien? Relasjoner mellom individer, mellom organisasjoner hvordan lærer man på tvers av prosjekter, hvilke logikker håndteres av rutinene og hvordan endres disse I takt med læring? Hvordan måles prosjektene (lønnsomhet, produktivitet, kvalitet, innovasjonsgrad) vs. mål på bedriftsnivå og samfunnsnivå? Hvilke økonomistyringsverktøy benyttes og I hvilken grad fremmer/hemmer dette kombinasjoner og relasjoner?

17 På sikt forlenge senterets levetid 4-årig prosjekt med finansiering av 2-3 stipendiater samt tilkoblede prosjekter/veiledning/andre aktiviteter - Ta sikte på tidligst søknadsfristen neste år hvorfor Berede grunnen for å få adresse i NFR BNL og de andre, samt senteret, møter med NFR, osv. Varighet Holde av penger i senteret slik at 20% finansieringen fra næringen er sikret kan få NFR til å matche med 80%? Slik sett får vi midlene til å yngle. Alternativt få inn mer midler fra næringen ettersom problemstillingene blir tydeligere og senteret markerer seg. Samarbeidsprosjekt på tvers av institusjoner, f.eks. BI/NTNU/NHH/CTH/?? Det finnes mange pengepotter hvor det kan søkes om midler hvordan identifisere de mest sannsynlige ja og på hvilke temaer?

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

INNOVASJONSSENTER RAPPORT FRA ARBEIDET IDÉ- OG KONSEPTFASE. Trondheim 18.januar 2012

INNOVASJONSSENTER RAPPORT FRA ARBEIDET IDÉ- OG KONSEPTFASE. Trondheim 18.januar 2012 INNOVASJONSSENTER IDÉ- OG KONSEPTFASE RAPPORT FRA ARBEIDET 2011 Trondheim 18.januar 2012 SAMMENDRAG Arbeidet med denne rapporten er initiert og drevet frem av NTNU, men er gjennomført i samspill med en

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Forskning ved norske Handelshøyskoler. i perioden 2008-2013

Forskning ved norske Handelshøyskoler. i perioden 2008-2013 Forskning ved norske Handelshøyskoler i perioden 2008-2013 Victoria Mikalsen Veileder Roy Mersland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del

Detaljer

Samarbeid og læring i byggenæringen

Samarbeid og læring i byggenæringen Samarbeid og læring i byggenæringen En casestudie av Nye St. Olavs Hospital i Trondheim av Lena E. Bygballe Forskningsrapport 2/2010 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for Byggenæringen

Detaljer

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc

EFMD. siviløkonom 2013/14. Foto: Nicolas Tourrenc EFMD siviløkonom 2013/14 Foto: Nicolas Tourrenc Tyngden du trenger siviløkonomstudiet på Bi kombinerer faglig bredde med analytisk tyngde på en måte som gir deg kompetanse for et bredt sett av oppgaver

Detaljer

KVALITET OG VEKST. Tom Colbjørnsen Rektor

KVALITET OG VEKST. Tom Colbjørnsen Rektor ÅRSRAPPORT 2009 Innhold 3 Rektors brev 4 Styrets årsberetning 15 Regnskap 32 Revisjonsberetningen 34 BIs ni institutter 35 Institutt for finansiell økonomi 36 Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR

KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR KUNNSKAP ER SAMFUNNSANSVAR BI har et stadig økende fokus på samfunnsansvar og etikk. Vi befinner oss som mange andre bedrifter ved et vendepunkt. Vi har valget mellom kortsiktig fortjeneste og det å tenke

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger Utkast til nasjonal standard for integrering av tema ledelse i teknisk fagskole

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger Utkast til nasjonal standard for integrering av tema ledelse i teknisk fagskole Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger Utkast til nasjonal standard for integrering av tema ledelse i teknisk fagskole mai 2015 Nasjonalt Utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) 1 Forord

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill

Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill RAPPORT 6/2009 Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill Ellen Brandt, Taran Thune og Odd Bjørn Ure NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik

Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik 14.01.2015 2015 Innspill til strukturmeldingsarbeidet til NTNU fra Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Gjøvik 1 INNHOLD 1. Bakgrunn og formål med notatet... 2 2. HiGs profil og visjon med fusjonen... 2 Visjon...

Detaljer

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter

Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Kvalifisert for bygging? En studie av hvordan arkitekter og sivilingeniører i byggfag utdannes og kvalifiseres for arbeid i byggeprosjekter Delprosjekt under prosjektet Plain Building Plain Sailing? Jorunn

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bygg21. Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013. Oslo, 09.09.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oppdrag: Oppdragsnavn Referanse: "sett inn referanse" Dato: "sett inn dato" Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 09.09.13 Utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og

Detaljer

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20

Måling av produktivitet og prestasjoner i byggenæringen. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) DATO 2013-12-20 Problemnotat SINTEF Teknologi og samfunn P.O. Box 4760 Sluppen NO-7465 Trondheim Sentralbord:+47 73 59 03 00 Telefaks: [Institute telefax] ts@sintef.no sintef.no/teknologi-og-samfunn NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer