BJERKNES PLASS Prospekt del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BJERKNES PLASS Prospekt del 2"

Transkript

1 BJERKNES PLASS Prospekt del 2

2 BJERKNES PLASS Prospekt del 2 Innhold: Meglers vedlegg, eiendommen fra A-Å side 3 Leveransebeskrivelse side 8 Nabolagsprofil side 14 Prisliste og leilighetsoversikt side 16 Kjøpetilbud side 20

3 EIENDOMMEN FRA A - Å Bjerknes Plass Meglers vedlegg Hovedoppdragsnr (HNR) SALG VED: Ansvarlig megler & prosjektmegler: Thor-Kristian Johannessen Prosjektmeglere: Dag Tore Raknes Mai Svelund Dette vedlegget er ikke del av kontrakten for kjøp av boligseksjon i boligsameiet Bjerknes Plass. Forpliktende beskrivelse av prosjektet er gitt i Leveransebeskrivelse, datert Øvrige kontraktsdokumenter er angitt i kjøpekontraktens pkt. 18. Kopi av kjøpekontrakten kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside, eller mottas hos megler. Prosjektpresentasjon Lokalt mangfold Utbyggingen skal gjenspeile fremtidsrettet tenkning og høye arkitektoniske ambisjoner gjennom materialbruk, eget parkområde med fokus på sosiale møteplasser og fellesareal i tillegg til et spennende formspråk. Alt legges til rette for ulike beboere og brukergrupper i området. Området kommer til å fremstå som en ny bydel i Bergen. Velg mellom et bredt spekter av leiligheter med ulik form, beliggenhet og størrelse. Leilighetene skal tilpasses ulike behov ved å tilby familieboliger nær gatenivå og lekeplass, mer tilbaketrukne store leiligheter i toppetasjene, men også små og kompakte leiligheter for deg som ønsker det. Adresse Prosjektnavn: Bjerknes Plass Adresse: Vilhelm Bjerknes vei [nr]. Endelig adresse vil foreligge senest innen ferdigstillelse av bygget. Eiendom Trinn 1 inneholder 62 eierleiligheter på gnr. 160 bnr. 1059, 1060, 1061 og 1067 (planlegges sammenføyet) i Bergen kommune. Boligene vil bli organisert som et sameie og seksjonert, der hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Utbygger ByBo AS Entreprenør Byggherrestyrte delte entrepriser. Adkomst Kjør Vilhelm Bjerknes vei sørover ca. 250 meter forbi Slettebakken bybanestopp. Prosjektet er lokalisert på motsatt side av veien for snuplass for busslinje tre (Sletten Støbotn). Beliggenhet Bjerknes Plass ligger i Vilhelm Bjerknes vei, Årstad bydel i Bergen. Tomten Tomten er på ca. 6,5 dekar. Bebyggelsen Se leveransebeskrivelse av

4 Standard Prosjektet er tenkt levert med et moderne, men bestandig ytre som krever minimalt med vedlikehold. Innvendig leveres gjennomgående svært gode kvaliteter. Se vedlagt leveransebeskrivelse for detaljert beskrivelse. Fyring/oppvarming Fjernvarme fra BKK levert til bygget og distribuert til boligene for oppvarming av bolig og varmt forbruksvann. Parkering Parkering skjer i byggets garasjeanlegg. Boliger med parkeringsplass inkludert er angitt i prislisten. Se for øvrig leveransebeskrivelse. Overtagelse Planlagt byggestart første halvdel av Forventet byggetid ca. 18 mnd. fra meddelt bortfall av forbehold - ca 550 dager for Hus A og 610 dager for Hus B. Det tas følgende forbehold fra selger: - at det er gitt igangsettingstillatelse innen at det er oppnådd forhåndssalg av 40 boliger innen at nødvendige offentlige tillatelser er gitt og at selger har fått på plass de for selgeren nødvendige entreprisekontrakter for gjennomføring av prosjektet innen For øvrig vises til kjøpekontrakt pkt Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse skal foreligge innen overtakelsen. Sameiet Første byggetrinn består av 62 boligseksjoner i tillegg til boder og garasjeanlegg. Ved ferdigstillelse kan sameiet inneholde flere boliger og næringsdeler. Se leveransebeskrivelse for ytterligere informasjon. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, iht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Fellesutgifter De endelige fellesutgiftene vil først bli fastsatt når sameiet er etablert. En må påregne felleskostnader for felles forsikring, felles strøm, drift av heis og fellesarealer samt til kabel TV, avsetting til fremtidig vedlikehold samt utgifter til forretningsførsel, m.m. Jfr. vedlagt prisliste. Det er inngått en kollektiv avtale med Canal Digital for levering av Kabel-TV og høyhastighets internett (fiber). Det er også mulig å bestille IP telefon via Canal Digital. Vei, vann, avløp Offentlig vei frem til sameiets tomt, vann og avløp. Felles privat stikkledning tilknyttet offentlig nett. Reguleringsmessige forhold Reguleringsformål: Bolig iht. gjeldende reguleringsplan datert Komplette reguleringsbestemmelser kan forevises hos megler.

5 Kommunale avgifter Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Fastsettes av Bergen kommune etter at boligene er tatt i bruk. Ligningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tilliggende rettigheter/tilknytninger Kontakt megler for gjennomgang av grunnboksblad for eiendommen. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut til boligformål. Skolekrets Barnehage og skole i nærområdet, for ytterligere opplysninger kontakt skolekontoret i Bergen kommune. Salgspriser Leilighetene selges med faste priser, jfr. vedlagt prisliste. Utbygger forbeholder seg retten til å endre pris på usolgte enheter uten foregående varsel. Omkostninger LAVE OMKOSTNINGER, kun kr ,- totalt pr leilighet. leilighet), kr 1.750,-. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 1.548,-. Tinglysingsgebyr for hvert panterettsdokument inkl. attest kr 2.107,-. Finansiering Kjøper plikter å framlegge skriftlig finansieringsbevis som er gyldig fram til og med antatt overtakelsestidspunkt for den respektive boligen. Finansieringsbeviset skal foreligge senest innen kontraktsmøte. Som et av landets største finanskonsern tilbyr DnB NOR Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Betingelser 10 % av kjøpesummen(beløpet må være fri egenkapital) forfaller til betaling når det foreligger entreprenørgaranti fra utbygger iht. 12 i Bustadoppføringsloven. Resterende kjøpesum + omkostninger forfaller til betaling ved overtakelsen. Delinnbetaling lik 10 % er å regne som depositum tilhørende kjøper, dersom selger velger og ikke utstede 47 garanti(forskuddsgaranti) til kjøper. Dersom/når slik garanti utstedes av selger, endres i så fall status på innbetaling fra depositum tilhørende kjøper, til delinnbetaling som selger kan råde over. Videresalg/transport av kontraktsposisjon skal godkjennes av selger, og garantist må også samtykke. Det vil tilfalle et gebyr til selger lik kr ,- ved videresalg av kontraktsposisjon. Tilvalg/endringer Eventuelle endringer skjer etter frister og prosedyrer utarbeidet av selger. Se vedlegg 8 til kontrakt for beskrivelse av rutiner og regler knyttet til endringer. Dette inkluderer; Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel av tomteverdi (grunnlag lik kr ,- pr

6 AREAL 1. Bruksareal Bruksareal (BRA) er det areal som ligger innenfor omsluttede vegger fratrukket piper, kanaler etc. som er over 0,5 m2 (omsluttede vegger er yttervegger). Innvendige skillevegger måles med tykkelse inntil 0,5 m. 2. P-rom areal P-ROM er nettoarealet av rom beregnet for varig opphold inkludert innvendige delevegger. - Primærrom består av: Stue, kjøkken, soverom, bad/wc/vaskerom og gang/entrè. - Sekundære rom: Innvendig bod. Forskjellen mellom oppgitt BRA og P-ROM i dette prosjektet er innvendig(e) bod(er) i leilighetene. For leiligheter som har ekstern bod, kommer dette arealet i tillegg til oppgitt BRA areal for leiligheten. Areal framkommer i vedlagt prisliste. 2. Annet For øvrig tas det forbehold om valg av fasademateriale, samt at innsetting av vinduer/terrasser i fasaden kan justeres ved behov. Alle tegninger er utarbeidet på et tidlig stadium og selger forbeholder seg retten til å foreta endringer som en del av detaljprosjekteringen og i forhold til krav fra kommunale myndigheter. Eksempel på endringer; nedforinger/ innkassinger som følge av tekniske føringer, sjakter for tekniske føringer, vindusformater, fasademateriale, plassering av fastmonterte installasjoner og lignende. Alle areal er utregnet av arkitekt basert på foreliggende tegninger og kan avvike fra ferdig bygg. Alle bilder og illustrasjoner som framkommer i alt salgsmateriell er av illustrativ art og vil kunne avvike fra ferdig bygg. Det vises forøvrig til forbehold inntatt i Salgsbrosjyre og kontrakt. Da bygget ikke er ferdigstilt, har ikke utbygger eller megler ansvar for arealmålinger - og oppgitte arealer baserer seg utelukkende på arkitektens arealmålinger. FORBEHOLD FRA UTBYGGER 1. Oppstart/fremdrift Det tas forbehold om offentlig godkjenning/ igangsettingstillatelse fra Bergen Kommune. Selger tar forbehold om eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets utforming og fremdrift. Det tas videre forbehold om salg av et tilstrekkelig antall enheter i prosjektet før endelig beslutning om bygging og tidspunkt for byggestart/ ferdigstillelse vil foreligge. Dersom bygging ikke er besluttet igangsatt innen kan begge parter fritt trekke seg fra avtalen. Selger skal orientere megler om beslutning om byggestart, som deretter orienterer kjøper om beslutning om byggestart. Utbygger forbeholder seg retten til å sammenføye usolgte leiligheter til større leiligheter, slik at det totale antall leiligheter i prosjektet kan bli færre. Utbygger forbeholder seg retten til å endre/tilpasse vedtektene ved slik sammenføyning. Videre forbeholder selger seg retten til å endre vedtektene dersom dette er nødvendig for å kunne gjennomføre seksjonering. Utbygger forholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder. Garantistillelse Senest ved bindende kontraktsinngåelse er Oppdragsgiver ansvarlig for at det stilles bankgaranti til kjøper iht. bustadoppføringslova 12. Garanti oppbevares hos Megler inntil overtakelse. Garanti jf. 12 for salg av eiendom med rett til grunn skal være på minst 3 % frem til overtagelse, og 5 % i 5 år etter overtagelse. Det er ikke tillatt å kreve eller motta delinnbetalinger fra kjøper før garanti jf. bustadoppføringslova 12 er utstedt.

7 Lovvalg Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Oppgjørsansvarlig DnB NOR Meglerservice AS, 0021 OSLO, v/karl Maalstad Meglers vederlag Meglers vederlag dekkes av Utbygger. Formidling DnB NOR Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DnB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DnBs lånekonsulenter. rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringsloven innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Salgsmaterialet er ikke komplett uten alle vedlegg: Salgsbrosjyre Vedlegg til salgsbrosjyre - del 2 Tegninger, fasade og plan - del 3 Prisliste Bergen, dato: Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle

8 Leveranse Beskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass Generelt Sameiet Bjerknes Plass består i første byggetrinn av bygg A og B med 62 leiligheter samt innendørs parkerings- og bodanlegg, bygget på en ca. 6,5 dekar tomt, gnr 160 bnr 1059 m.fl. i Bergen med adkomst fra Vilhelm Bjerknes vei i Landås bydel. Ved ferdigstillelse vil sameiet inneholde flere boliger og mulig også næringsdeler. Prosjektet organiseres som sameie. Byggene planlegges levert som lavenergibygg. Energiberegning av byggene er ikke klar ved salgsstart. Arbeidene utføres i samsvar med planog bygningslov og byggeforskrifter som var gjeldende da det ble søkt om rammetillatelse for prosjektet. Arbeidene utføres videre i samsvar med NS 3420 toleranseklasse C (3), og for øvrig i samsvar med alminnelig praksis for god håndverksmessig utførelse i byggebransjen. Utbygger har rett til å foreta tilpasninger og endringer av utomhusanlegg og bygningsmessig utførelse som ikke er av vesentlig betydning for funksjon og kvalitet. Videre har utbygger rett til å foreta endringer som eventuelt vil bli krevd av myndighetene og/eller av Husbanken. Bygging kan skje i flere byggetrinn. Senere byggetrinn kan inneholde flere eller færre boliger enn den nåværende reguleringsplan tilsier inklusive næringsareal for drift av butikk/miljøkafé og parkeringsanlegg, m.m. Videre utbygging av eiendommen vil inngå i sameiet og dette kan innebære omseksjonering av sameiet ved ferdigstillelse. Dersom det er usolgte leiligheter ved ferdigstillelse av byggetrinn/prosjektet, har utbygger rett til å leie ut seksjoner frem til de selges. Ferdigstillelse og overlevering av leiligheter til boligkjøperne og fellesanlegget til sameiet vil skje trinnvis. Denne beskrivelsen gjelder før vedlagte tegninger. Dersom det er uoverensstemmelse mellom beskrivelse og tegninger gjelder beskrivelse. Møbler og annet inventar som fremgår på tegninger som ikke eksplisitt er beskrevet i dette dokumentet, inngår ikke i leveransen. Bjerknes Plass er et pilotprosjekt for tekniske (smarthus) løsninger i samarbeid med Siemens og Husbanken. På salgstidspunktet er ikke funksjonalitet, innhold og omfang spesifisert og utfyllende informasjon vil komme senere. Som del av pilotprosjektet vil en seksjon bli utleid i en periode som visningsleilighet for pilotløsningene. Utbygger tar forbehold om mindre endringer som følge av dette pilotprosjektet. Grunn- og utomhusarbeider Under bygninger og veier masseskiftes til bæredyktig underlag. Garasjegulv leveres med asfalt med mulige innslag av betong og adkomstvei fra kommunal hovedvei til adkomstområder asfalteres. Gangsoner tilrettelegges med ulike materialer. Deler av utomhusanlegget vil ferdigstilles ved senere byggetrinn og overleveres til interimstyret eller styret for sameiet når styret er etablert. Illustrerte tiltak utenfor sameiets eiendom er ikke del av leveransen. For øvrig er utomhusplanen veiledende for utforming av utearealene. Drenering og ivaretakelse av overflatevann skjer i hovedsak til system for overvann, herunder fordrøyningsmagasin som sameiet må vedlikeholde. Overvannskummer etableres på de steder som vurderes nødvendig. Støttemurer og sikringsgjerder vil bli etablert i samsvar med avdekket behov etter at det er foretatt avgraving, sprenging og terrengarrondering Utvendig belysning vil bli etablert ved en kombinasjon av lysarmaturer plassert på bygninger og frittstående utebelysning. Utbygger vil på vegne av sameiet kunne inngå avtale med leverandør/operatør om innkjøp av mer Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 1 av 6

9 energieffektiv fellesbelysning. Leverandøren beholder besparelsen i strømutgifter til investeringen er nedbetalt. Beplantning og lekeapparater vil bli levert som illustrert på utomhusplan/ beplantningsplan, dog slik at omfang og plassering vil kunne bli justert i tilknytning til utførelse som ansees naturlig og praktisk ved sluttføring av arbeidene. Garasje P-plass i felles garasje leveres til de boligene som angitt i prislisten. Gjesteparkering kan bli avgiftsbelagt og anlagt i garasjeanlegg. Garasjeport leveres med motordrift og én fjernkontroll til hver bolig som selges med parkeringsplass. Utbygger og senere styret har anledning til å omfordele parkeringsplasser/hcparkeringsplasser til dem som kan dokumentere behov for dette. Dette innebærer at boliger kan få allokert ny parkeringsplass dersom man er tildelt HC-parkeringsplass boligeier ikke kan dokumentere behov for. Se for øvrig siste punkt i leveransebeskrivelse vedr. parkering. Sykkelparkering Det blir avsatt plass til felles låsbar sykkelparkering i kald bod. Heis Det leveres 2 stk personheiser i første byggetrinn plassert som vist på tegninger. Fabrikat og type bestemmes av utbygger. Sameiet vil måtte inngå serviceavtale med aktuell leverandør - av hensyn til leverandørens vilkår for garanti på heisen. Sameiets plikter Sameiet ved styret skal stå for driften av fellesanlegget og har mandat til å kreve dekket sine driftskostnader og avsetninger gjennom innkreving av felleskostnader som er fordelt etter seksjonsbrøk/eiebrøk. Felleskostnadene skal dekke alle felles driftskostnader. Her inngår også organisering og evt. leie av utstyr til vask av faste vinduer som ikke trygt kan vaskes fra innside eller balkong. Budsjettet som følger ved kjøp er orienterende. Styret kan velge å trekke ut eller legge til ytelser. Betong- og stålarbeider Byggene fundamenteres på komprimerte steinfyllinger. På denne støpes såle- og punktfundamenter. Prosjektet utføres i hovedsak med skillevegger mellom leilighetene, etasjeskillere, trapper, heisetårn og svalgangsgulv av betong. I gavlene vil bæring av betongdekkene bli etablert med stålsøyler eller betongvegger. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer som medfører flytting av bærende konstruksjoner eller innstøpte løsninger/føringer. Utvendige trapperekkverk og balkongrekkverk utføres i stål eller aluminium kombinert med fallsikring av glass, platematerialer eller tre. Svalganger og privatisert uteareal på svalgangssiden leveres med kostet eller brettskurt betongoverflate, alternativt annen bearbeidet overflate valgt av utbygger. Balkonger på stueside leveres enten som lette konstruksjoner med tregulv, alternativt betongkonstruksjoner med tretremmer eller brettskurt eventuelt tilsvarende overflate tilrettelagt for fliser. Størrelse på balkonger kan variere for samme type leilighet som følge av leilighetens plassering i bygget. Balkonger som ligger inntil hverandre vil bli oppdelt med skjermvegg i trepanel eller platermaterial. Høyde ved vegg blir ca 150 cm. Terrasser på bakkeplan på stueside leveres med tregulv uten rekkverk. Gulv i sportsboder og teknisk rom leveres som betonggulv. Mur - og flisarbeider Gulv i baderom leveres med keramiske gulvfliser type Marazzi, serie Easy 20x20 cm. Veggflis til bad/wc er type Marazzi Revigres champagne/branco 20x40 cm. Felles innvendige trapper (inntrinn) og reposer flislegges. Type og farge velges av arkitekt og utbygger. Tømmerarbeider Ytterveggene bygges i hovedsak med bindingsverk i tre med nødvendig veggtykkelse for å oppnå forutsatt isolasjonsverdi. Veggenes innside vil bli utført med 13mm gipsplater. Utvendig vil veggene bli bygget med nødvendig vindsperre, lekter og trekledning. Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 2 av 6

10 Innvendige vegger i leilighetene bygges opp med bindingsverk av tre eller stål og et lag 13mm gips på hver side. Veggene rundt bad isoleres. Avhengig av føringsveier for vann, avløp og ventilasjon, kan takene i baderommene bli senket for å skjule tekniske installasjoner. Utbygger forbeholder seg retten til å kunne kle inn enkelte konstruksjoner i tak - isteden for, og eventuelt i tillegg til, å senke takene. Utbygger tar videre forbehold om rett til å kunne utføre innkassinger for vertikale og horisontale rør- og kanalføringer Innvendig blir yttertak bygget opp forskriftsmessig dimensjonert og isolert med mineralull og tekket med takbelegg på egnet underlag. Innvendig tak utføres med diffusjonssperre og gipsplater. Ved gulv med parkett leveres lakkerte eikelister. Dør- og vinduslister og leveres som tilnærmet hvite forhåndsmalte lister med synlig spikring. Vindustilsetninger leveres tilnærmet hvit. Skillevegger mellom sportsboder og mellom sportsboder og garasje (hvor sportsboder er plassert i garasje) leveres med nettingvegger - med unntak av de steder hvor annet er markert på tegning. Det leveres postkasser plassert i samråd med arkitekt og Posten. Inndeling av privat uteareal på svalgangside avgrenses som vist på tegning med trevegger/platematerial i høyde ca. 130 cm. Skjermvegg langs hus B mot vei utføres i en kombinasjon av glass, tre og betong. Gulv Alle gulv i leilighetene unntatt bad leveres med parkett type Eik natur. Parketten legges som hovedprinsipp med lengderetning parallelt med rommenes lysinnfall. Unntak fra dette kan av praktiske årsaker forekomme. Badegulv og gulv på WC leveres flisebelagt. Gulv i boder som er plassert utenfor leiligheten, leveres i betong. Se for øvrig beskrivelse under mur- og flisarbeid. Vinduer/ altandører Vinduer og altandører leveres ferdig malt med farge (samme farge utvendig og innvendig) som bestemmes av arkitekten. På grunn av glassenes høye isolasjonsverdi kan det under enkelte værforhold, særlig vår og høst, oppstå duggavsetning på glassenes utside. Dette er ikke skadelig for vinduene, og betyr bare at vinduene holder høy kvalitet og har lite varmetap. På dager med mye sol kan dette også medføre at innetemperaturen blir høy og at man å lufte ut. Solskjermer vil kunne redusere forekomster av dugg og oppheting, men dette er ikke inkludert. Solskjermer må evt. bestilles, monteres og betales av kjøper etter overtakelse. Utbygger og arkitekt forbeholder seg retten til å endre vindusinndeling. Utvendige og innvendige dører Utvendige adkomstdører/entrédører leveres med malt overflate, og med kikkehull. Adkomst til leilighet fra uteareal skjer direkte til den enkelte leilighets atkomstdør/entrédør. Innvendige dører i leilighetene leveres som hvite glatte lettdører og malte karmer med tilnærmet hvit farge. Dørene leveres med flat terskel og luftespalte mellom dørterskel og dørblad. Øvrige dører i fellesarealer velges av utbygger i samråd med arkitekt. Malerarbeider Innvendige vegger i stue, kjøkken, soverom og entre, sparkles og males med 2 strøk interiørmaling. Innvendige tak sparkles og males 2 strøk. Vegger og tak i innvendig bod i boligen behandles med 1 strøk støvbindende maling. Dørkarmer, og listverk leveres som beskrevet under Tømmerarbeider. Overgangen mellom tak og vegger fuges med akryl. På tross av dette må det påregnes noe sprekkdannelse. Det samme gjelder i hjørner generelt hvor sprekkdannelse normalt oppstår som følge av materialbevegelse. Disse små sprekkene anses ikke som reklamasjonsberettigede. Utvendig trekledning behandles med to strøk beis, oljedekkbeis eller maling som bestemmes av arkitekt i samråd med utbygger. Eventuell forhåndsbehandling teller som ett strøk. Vegger og tak av betong i boder, sportsboder og tekniske rom støvbindes. Vegger, tak og søyler i garasjer Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 3 av 6

11 sprøytemales ett strøk uten forbehandling. Trapperom leveres med malte overflater. Kjøkken, bad og garderober Kjøkken leveres i fabrikat Norema type Areal Hvit. Synlige sider på kjøkkeninnredningen kommer i hvit folie. Benkeplater leveres i laminat i 30 millimeter tykkelse med rett forkant. Håndtak leveres i rustfritt stål type Tema Stål 96 mm. Andre kjøkkentyper fra Norema i samme prisgruppe kan bestilles etter boligkjøpers valg ved henvendelse til Norema. Skaphøyde er 212 cm med foring til tak der hvor det ikke er skråtak. Kjøkkeninnredningen leveres i samsvar med tegninger og spesifikasjon utarbeidet av Norema som medfølger kjøpekontrakten. Hvitevarer er ikke inkludert. Leiligheter type A og D får ventilasjonsanlegg i kjøkkeninnredning. Leiligheter med tilleggsdel(hybel) kan utstyres med minikjøkken fra Intra eller tilsvarende mot tilleggsbetaling. Dette krever også ekstra ventilasjonsanlegg som må tilleggsbestilles og betales av kunde. Bad Bad i leiligheter leveres med 1 stk servantskap type Aspekt Hvit 90 cm (60 cm i leiligheter type A, C og D) bredde med heldekkende komposittvask som vist på tegning. Over vask leveres 60 cm speil med lysarmatur inkludert stikkontakt samt sideskap i samsvar med spesifikasjonen fra Norema. På separat WC leveres 1 stk servant type hvit stil i 60 cm bredde /35 cm dybde som vist på tegning. Over vask leveres speil med lysarmatur inkludert stikk i samsvar med spesifikasjonen fra Norema. Garderobeskap Garderobe leveres av type Norema kombiskap - med høyde 206 cm. og fronter i "Hvit Noramin". Antall og plassering som vist på tegninger fra Norema. Det leveres 1 meter skapbredde per sengeplass. Sanitær Sanitærinstallasjonene omfatter et komplett driftsklart anlegg. Installasjonene utføres iht. Normalreglementet (eller "Sanitærbestemmelser for Bergen") samt "Plan- og Bygningsloven". Vannledninger utføres med "rør i rør" system avgrenet fra fordelerskap plassert i vegg som vist på tegning. Avløpsanlegg føres i hovedsak innstøpt i vegger og med avgreninger i etasjedekker. Der hvor opplegg føres innfelt/skjult i sjakter/innkassinger er disse utført med ferdig behandlet overflate eller overflatebehandlet som rommet for øvrig. Utbygger har rett til å foreta plassering av sjakter/innkassinger under detaljprosjektering etter at salg er foretatt. Følgende utstyr leveres og monteres i hver leilighet. 1stk. ettgreps kjøkkenbatteri m/svingbar tut og oppvaskemaskinkran. 1stk. kjøkkenbenk, vannlås m/plugget avgrening for tilkobling av oppvaskmaskin. 1stk. ettgreps dusjbatteri (sparedusj) komplett med dusjgarnityr. 1stk. baderomsluk pr bad. 1stk. veggmontert klosett hvit med ditto sete, komplett med skjult vannlås. Dette gleder ikke leiligheter av type A og D samt ekstra WC i leiligheter R og S som får gulvklosett. 1stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps servantbatteri og forkrommet avløpsgarnityr (se beskrivelse for kjøkken, bad og garderobe). 1stk. forkrommet slangekran for vaskemaskin. 1stk. avløp/slangespiss på vegg for vaskemaskin m/ avløp og vannlås i eller utenpå vegg 1stk Brannslukningsapparat, 6kg ABE pulverapparat. Spesielt for leiligheter med ekstra WC 1stk. ettgreps dusjbatteri (sparedusj) komplett med dusjgarnityr. 1stk. baderomservant, komplett utrustet med ettgreps servantbatteri og forkrommet avløpsgarnityr (se beskrivelse for kjøkken, bad og garderobe). 1stk. baderomsluk. Fremlegg for vann- og avløp for mulig tilkobling av Intrakjøkken som tilleggsleveranse. Eventuell installering av badekar i stedet for eller i tillegg til dusj, krever utvidete bygningsmessige løsninger og må derfor bestilles innen tidsfrist bestemt av utbygger. Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 4 av 6

12 Det anbefales at det monteres dusjvegger, kabinett eller skjermvegg for badekar for fuktskjerming av servantskap. Ev. badekar, dusjvegger, kabinett eller skjermvegg og andre installasjoner må bestilles og betales separat. 1 stk utvendig spylekran leveres ved utetorg og 1 stk spylekran ved innkjørsel til garasje. Varmeanlegg Anlegget er tilknyttet fjernvarmenett fra BKK Varme AS. Det blir levert vannbåren oppvarming av leilighetene via innstøpt varmeslynge i badegulv og på WC og radiator eller viftekonvektor i stue som vist på tegning. Radiator/viftekonvektor kan bli flyttet under detaljprosjektering. Varmt vann føres fra felles varmesentral til kombinert fordelingsskap for varme og forbruksvann, plassert som vist på tegning. Kostnader for felles forbruk, drift og vedlikehold av fellesanlegg for varme fordeles mellom seksjonene i samme forhold som for sameiebrøk. Eget forbruk fordeles etter fordelingsmåling. Ventilasjon Følgende utstyr leveres og monteres i hver leilighet: 1stk. aggregat, montert i bod, bad eller kjøkken som betjener leiligheten med balansert, filtrert og forvarmet friskluft basert på varmegjenvinning. Tilluft tilføres stue/oppholdsrom og soverom. Avtrekk skjer via bad og kjøkken. Det forutsettes levert roterende ventilasjons-aggregat, for varmegjenvinning. Kjøkkenhette har by-pass funksjon i forhold til varmegjenvinner. Leiligheter med hybeldel kan bestilles med kjøkken-innredning som tillegg. Dette genererer krav til ekstra ventilasjonsanlegg i hybeldelen. Ventilasjonsanlegg for leiligheter type A og D og tilvalgskjøkken i hybeldel blir montert i over komfyr. Det tas forbehold om at dette anlegget krever noe mer energi enn de øvrige ventilasjonsaggregatene. Avkast føres fra aggregat, via innstøpt kanal eller i sjakt, over tak. Luftinntak føres fra ytterveggsrist og kanal til aggregat. For avtrekk på kjøkken leveres avtrekkshette (volumhette) utstyrt med lys, vaskbart fettfilter og bryter for kapasitetsregulering. Forsering av ventilasjonsanlegg styres fra panel som plasseres av ventilasjonsrådgiver og utbygger. Føringer av kanaler (tilluft/avtrekk/avkast), vannledninger og el. kabler vil i hovedsak bli fremført via himling i bad og gang. I bod blir kanaler ikke innkasset. Hvor opplegg føres innfelt/skjult i innkassinger/sjakter, blir disse også utført med ferdig behandlet overflate eller overflatebehandlet som rommet for øvrig. Da detaljprosjektering av VVS-installasjoner pågår, vil sjakter/innkassinger måtte plasseres og inntegnes på et senere tidspunkt. Elektriske installasjoner Sameiet er ansvarlig for drift, vedlikehold og strøm til alle felles tekniske installasjoner. Strømforsyning: Strømforsyningen føres via jordkabel frem til felles inntaks- og målerskap og videre til leilighetene. Sikringsskap med automatsikringer monteres i leilighetene med plassering som vist på tegning for den aktuelle leilighetstypen. Anlegget leveres primært som skjult anlegg i alle bolig- og felles rom - med unntak for lydvegger; hvor installasjonene monteres synlig. Strømmåler for leilighetene står samlet i felles inntaks- og målerskap. Elektriske punkter Anlegget prosjekteres iht. TEK 10 og NEK 400. Antall punkter og plassering fremgår av egen tegning av EL-installasjoner som vedlegg til kontrakten pågår. Som elektriske punkter regnes: Lyspunkt Lysbrytere Stikkontakter Opplegg for varmekabler, termostat og ovn Telefonuttak Brannalarm Ringeklokke Antenneuttak og punkter til kabel-tv Stikkontakter og brytere: Alle stikkontakter og brytere leveres i hvit utførelse. Stikkontaktene leveres doble - med unntak for komfyr og for lys ved tak. Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 5 av 6

13 Energimålere For hver enkelt boenhet leveres energimålere for forbruk av varmt vann til oppvarming og forbruk. I tillegg er det individuelle målere i felles tavle for strømforbruk. Telefon: Det fremlegges ett uttak for telefon som betinger tilkobling vha montør. Ringeanlegg: Det leveres ringeanlegg med knapp utvendig ved inngangsdør til hver bolig med klokke i gang. Radio og TV: Det blir installert Komplett Maxi fra Canal Digital som inkluderer internettforbindelse (12/5 Mbps), kabel tv med digital grunnpakke med pt. 54 digitale kanaler, inkl. 14 HD-kanaler og HD PVR dekoder. Månedskostnad for Komplett Maxi er pt. kr. 451,- /mnd og kreves inn gjennom felleskostnader men inngår ikke i budsjetterte felleskostnader. Se for øvrig for mer informasjon. Bruk av eventuelle smarthus-løsninger forutsetter bruk av leilighetens internettforbindelse. Sportsbod/garasjer: Det leveres 1 sportsbod til hver leilighet. Sportsboden må regnes som ikke oppvarmet / uklimatisert sone og er kun beregnet på lagring av utstyr som dekk, sykler og annet som tåler slik oppbevaring. Det leveres fellesbelysning, fellesbryter og uttak som vist på tegning. Kostnader fordeles i felleskostnader. Del av garasje som brukes som næringsdel betaler andel av kostnader for drift av garasjeanlegget. Bossug Prosjektet er prosjektert med eget bossugeanlegg. Dersom BIR bygger ut sentralt anlegg i området, vil boligene bli tilknyttet dette. salgstidspunktet er det noen uavklarte spørsmål i forhold til hvordan parkering for sameiet skal løses. Utbygger planlegger å bygge 108 parkeringsplasser i garasjeanlegget, hvorav 83 foreløpig er planlagt knyttet til leiligheter større enn 60 kvm BRA. 43 av parkeringsplassene tildeles i 1. byggetrinn mens resterende 40 planlegges tildelt bestemte leiligheter i bygg C og fremtidig bygg D. Det fremgår av prislisten hvilke leiligheter som får egen tildelt parkeringsplass. Resterende 25 plasser planlegges seksjonert i to deler med følgende fordeling; 1) en seksjon med 10 plasser som er felles parkering for 22 leiligheter mindre eller lik 60 m2 BRA og 2) en seksjon som planlegges brukt til betalt gjesteparkering for byggene A, B, C og D. Parkeringsanlegget forutsettes driftet av sameiet. Det er en forutsetning at Bergen kommune ved behandling av rammesøknad og ved seksjonering godkjenner ovenstående. På bakgrunn av at rammesøknad og seksjoneringsbegjæring ikke er behandlet av Bergen kommune på salgstidspunktet tas det et generelt forbehold om endring vedrørende parkering. Det planlegges en fremtidig utbygging både i tilliggende områder, men også i nærområde til prosjektet. Utbygger har til hensikt å oppføre et bygg D på naboeiendommen til dette sameiet. Bygg D vil måtte gis rettigheter til å bruke felles uteoppholdsareal, felles lekeplass og felles innkjørsel som befinner seg på eiendommen til bygg A, B og C. En erklæring med dette innholdet blir tinglyst på eiendommen før kjøper overtar sin seksjon. I tillegg må det påregnes at bygg D vil tilkobles fjernvarme gjennom samme sentral som bygg A, B og C. Bygg D skal dekke sin andel av drifts- og vedlikeholdskostnader for disse anleggene. Bergen, Seksjonering/fremtidig utbygging/parkering Hver leilighet blir seksjonert som en boligseksjon. Balkong og uteplass på svalgangsside planlegges seksjonert som tilleggsdel. Parkering for byggene A, B og C plasseres i felles parkeringskjeller. På Leveransebeskrivelse for Sameiet Bjerknes Plass doc Side 6 av 6

14 Nabolagsprofil Gnr. 160 / Bnr TRANSPORT VARER/TJENESTER Bergen Flesland 13,6 km Sletten Shoppingsenter Nesttun Senter 1,0 km* 4,7 km SPORT Bergen Slettebakken Sletten Slettebakken idrettsanlegg Storetveit ballbane 5,9 km 0,4 km* 0,1 km* 0,3 km* 0,7 km* Safari Fantoft Meny Sletten Apotek 1 Landås (Sletten Senter) Vitusapotek Minde Sletten Vinmonopol Nesttun Vinmonopol Kiwi Birkelundstoppen Safari Fantoft 0,4 km* 1,1 km* 1,0 km* 1,5 km* 1,0 km* 4,7 km 0,4 km* 0,4 km* Fantofthallen klatre- og treningssenter Nr1Fitness Landås 0,3 km* 0,8 km* Shell/7-Eleven Natland Mix Oto Tobakk 0,5 km* 0,8 km* Shell/7-Eleven Natland Shell Slettebakken 0,5 km* 1,2 km* SKOLER, BARNEHAGER Slettebakken skole 1-7 kl ,0 km* Paradis skole 1-7 kl. 21 klasser 500 1,3 km* Nattland skole 1-10 kl. 22 klasser 550 1,4 km* Minde skole 1-7 kl. 15 klasser 295 1,5 km* Storetveit skole 8-10 kl ,7 km* Fana gymnas ,3 km* Langhaugen videregående skole - 21 klasser 567 1,7 km* Oppigard barnehage 0-5 år - - 0,3 km* Nerigard barnehage 0-5 år 2 avdelinger 54 0,3 km* Bortigard barnehage - 4 avdelinger 78 0,4 km* Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2012

15 Nabolagsprofil Gnr. 160 / Bnr TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Bydel Grunnkrets Bergen Årstad Knausen Birkelundstoppen Studentbyen Fantoft Storetveit kirke Fantoft Stavkirke 0,3 km* 0,4 km* 0,9 km* 0,9 km* Slettebakken er et boligområde i Årstad bydel, beliggende ved Tveitevannets østside og vest for Landås sentralt i Bergensdalen. Hovedveien i området er Vilhelm Bjerknes vei. I sør snor Øvre Slettebakken seg opp til Nattland. Bergenshallen, Slettebakken kirke (1970) og Slettebakken hovedgård ligger i området, med bl.a. Sletten senter like ved. Bybanen har stoppested på Slettebakken ved Fysak-bygget. Kirken er fredet og bygget i betong med et kobbertak med en form som fra noen synsvinkler minner om en båt med stavnen vendt mot himmelen. Hovedgården ble fredet i 1927 av Riksantikvaren. Kilde: Bergen kommune, Wikipedia Årstad bydel ligger sørøst for bysenteret. Dannet ved bydelsreformen i 2000 gjennom sammenslåing av bydelen Landås og den nordlige del av Løvstakken bydel. Her ligger bl.a. Statsarkivet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus, Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Bydelen omfatter områdene Kronstad, Landås, Minde, Slettebakken og Solheim. Navnet «Årstad» kommer fra «Alrekstad» som var navnet på kongsgården som lå i området Årstad (nå del av Bergenhus bydel). Alrekstad har en historie som er eldre enn Bergen by, med spor tilbake til kong Alrik som skal ha bodd der på 400-tallet. BEFOLKNING 16.4% 13.2% 7.1% 7.7% 5.2% 1.1% 23.2% 31.0% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) Område Personer Husholdninger Kommune: Bergen Bydel: Årstad Grunnkrets: Knausen % 38.5% 33.6% 33.6% 14.2% 17.0% 24.3% DEMOGRAFI 25% er gift 15% er barnefamilier 38% har høyskoleutdanning 21% har inntekt over % eier sin egen bolig 40% eier hytte 98% har bolig mellom kvm 1% av boligene er nyere enn 20 år 89% bor i terrassehus, bygård eller blokk LIVSSTIL (Knausen grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Fotball, løpeturer, kultur, restauranter Mote, IT, musikk, TV-, radio- musikkutstyr, helse og velvære Radio & TV-vaner: Realityprogrammer, sykkelsport, vintersport, familiefilmer, fotball, krimserier Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Moteblader, Livsstilsblader, regionale aviser, ukeblad Mote, elektronikk, helsestudio Temareiser, spa/velvære, storbyferier Toyota, Volkswagen, Nissan, Audi, Peugeot Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Knausen grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2011, Norsk Eiendomsinformasjon 2011

16 Prisliste for Sameiet Bjerknes Plass med Husbank finansiering Ant. BRA R P-Rom Garasje Andel Egenkap./ Månedlig Bto. finans Skattefradrag Nto. finans Seksjon Leil. nr Hus Etasje Type rom ca m2 ca m2 plass lån innskudd felleskostn. Totalpris kostnad for renter kostnad Status 1 A-1-1 A 1 I 3(4) 94,3 90,7 JA Ledig 2 A-1-2 A 1 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 3 A-1-3 A 1 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 4 A-1-4 A 1 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 5 A-1-5 A 1 D 2 50,0 48, Ledig 6 A-1-6 A 1 A-SP 2 41,3 40, Ledig 7 A-1-7 A 1 A 2 41,3 40, Ledig 8 A-1-8 A 1 A-SP 2 41,3 40, Ledig 9 A-2-1 A 2 I 3(4) 94,3 90,7 JA Ledig 10 A-2-2 A 2 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 11 A-2-3 A 2 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 12 A-2-4 A 2 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 13 A-2-5 A 2 T 3(4) 93,6 89,3 JA Ledig 14 A-2-6 A 2 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 15 A-3-1 A 3 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 16 A-3-2 A 3 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 17 A-3-3 A 3 T 3(4) 93,6 89,3 JA Ledig 18 A-3-4 A 3 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 19 A-4-1 A 4 L-SP 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 20 A-4-2 A 4 L 3(4) 82,7 78,4 JA Ledig 21 A-4-3 A 4 T 3(4) 93,6 89,3 JA Ledig 22 A-4-4 A 4 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 23 B-1-1 B 1 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 24 B-1-2 B 1 R-SP 3(4) 85,0 81,0 JA Ledig 25 B-1-3 B 1 A 2 41,3 40, Ledig 26 B-1-4 B 1 A-SP 2 41,3 40, Ledig 27 B-1-5 B 1 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 28 B-1-6 B 1 M-SP 4 80,3 76,6 JA Ledig 29 B-1-7 B 1 M 4 80,3 76,6 JA Ledig 30 B-2-1 B 2 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 31 B-2-2 B 2 R-SP 3(4) 85,0 81,0 JA Ledig 32 B-2-3 B 2 R 3(4) 85,0 81,0 JA Ledig 33 B-2-4 B 2 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 34 B-2-5 B 2 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 35 B-2-6 B 2 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 36 B-2-7 B 2 C-SP 3 60,0 56, Ledig 37 B-2-8 B 2 C 3 60,0 56, Ledig 38 B-2-9 B 2 C-SP 3 60,0 56, Ledig 39 B-2-10 B 2 C 3 60,0 56, Ledig 40 B-3-1 B 3 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 41 B-3-2 B 3 S-SP 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 42 B-3-3 B 3 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 43 B-3-4 B 3 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 44 B-3-5 B 3 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 45 B-3-6 B 3 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 46 B-3-7 B 3 C-SP 3 60,0 56, Ledig 47 B-3-8 B 3 C 3 60,0 56, Ledig 48 B-3-9 B 3 C-SP 3 60,0 56, Ledig 49 B-3-10 B 4 C 3 60,0 56, Ledig 50 B4-1 B 4 S-SP 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 51 B4-2 B 4 S 3(4) 87,1 83,5 JA Ledig 52 B4-3 B 4 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 53 B4-4 B 4 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 54 B4-5 B 4 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 55 B4-6 B 4 C-SP 3 60,0 56, Ledig 56 B4-7 B 4 C 3 60,0 56, Ledig 57 B4-8 B 4 C-SP 3 60,0 56, Ledig 58 B4-9 B 5 C 3 60,0 56, Ledig 59 B-5-1 B 5 P 4 84,2 80,5 JA Ledig 60 B-5-2 B 5 M-SP 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 61 B-5-3 B 5 M 3(4) 80,3 76,6 JA Ledig 62 B-5-4 B 5 C-SP 3 60,0 56, Ledig Forbehold: - Finanskostnader er beregnet ut fra 80% lånefinansiering med 30 års annuitetslån med 3% rente. Kan fåes med avdragsfrihet. Endring i renten medfører endring i finanskostnader. - Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsel - Selger tar forbehold om gjennomføringen av prosjektet, avhengig av kontraktsinngang. - Selger tar forbehold om nødvendige off. tillatelser. - Selger tar forbehold om endelig lånetilsagn fra Husbanken og Husbankens låneutmåling - Innen gitte tidsfrister og mot tillegg kan kjøper avtale tilleggsbestillinger iht. gjeldende retningslinje. - Illustrasjoner vist i salgsprospektet er ikke å anse som kontraktsdokument. - Kjøpeavtalen vil inneholde tegninger og beskrivelse som er bindende for partene. - Utbygger har rett til å foreta mindre bygningsmessige endringer og terrengtilpasninger. - I tillegg til felleskostnader påløper kr. 451 pr. mnd for dekning av internett/fiber og kabel-tv med HD-PVR (opptaker) Snu arket

17 Etasje HUS A Kjeller Leil. A 4 1 Leil. A 4 2 Leil. A 4 3 Leil. A 4 4 L SP 82,7 L 82,7 T 93,6 S 87,1 3(4) (4) (4) (4) Leil. A 3 1 Leil. A 3 2 Leil. A 3 3 Leil. A 3 4 L SP 82,7 L 82,7 T 93,6 S 87,1 3(4) (4) (4) (4) Leil. A 2 1 Leil. A 2 2 Leil. A 2 3 Leil. A 2 4 Leil. A 2 5 Leil. A 2 6 I 94,3 L 82,7 L SP 82,7 L 82,68 T 93,6 S 87,08 3(4) (4) (4) (4) (4) (4) Leil. A 1 1 Leil. A 1 2 Leil. A 1 3 Leil. A 1 4 Leil. A 1 5 Leil. A 1 6 Leil. A 1 7 Leil. A 1 8 I 94,3 L 82,7 L SP 82,7 L 82,7 D 50,0 A SP 41,3 A 41,3 A SP 41,3 3(4) (4) (4) (4) PARKERING

18 Etasje HUS B Leil. B 5 1 Leil. B 5 2 Leil. B 5 3 Leil. B P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP (4) (4) Leil. B4 1 Leil. B4 2 Leil. B4 3 Leil. B4 4 Leil. B4 5 Leil. B4 6 Leil. B4 7 Leil. B4 8 Leil. B4 9 4 S SP 87,1 S 87,1 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP 60 C 60 C SP 60 C 60 3(4) (4) (4) (4) Leil. B 3 1 Leil. B 3 2 Leil. B 3 3 Leil. B 3 4 Leil. B 3 5 Leil. B 3 6 Leil. B 3 7 Leil. B 3 8 Leil. B 3 9 Leil. B S 87,1 S SP 87,1 S 87,1 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP 60 C 60 C SP 60 C 60 3(4) (4) (4) (4) (4) Leil. B 2 1 Leil. B 2 2 Leil. B 2 3 Leil. B 2 4 Leil. B 2 5 Leil. B 2 6 Leil. B 2 7 Leil. B 2 8 Leil. B 2 9 Leil. B S 87,1 R SP 85,0 R 85,0 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 C SP 60,0 C 60,0 C SP 60,0 C 60,0 3(4) (4) (4) (4) (4) Leil. B 1 1 Leil. B 1 2 Leil. B 1 3 Leil. B 1 4 Leil. B 1 5 Leil. B 1 6 Leil. B Trapp S 87,1 R SP 85,0 A 41,3 A SP 41,3 P 84,2 M SP 80,3 M 80,3 BODER PARKERING 3(4) (4) Kjeller PARKERING PARKERING

19 Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud - Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/epost/leveres til prosjektmegler DNB Eiendom. - Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. - Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. - Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. - I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. - Bindende handel er inngått ved selgers aksept av mottatt kjøpetilbud. Ved innlevering av kjøpetilbudet er kjøper med det forpliktet til senere å signere på kjøpekontrakten som er utformet for prosjektet. Kontakten er tilpasset med utgangspunkt i Byggblankett Kjøpetilbud til fast pris prosjektet Bjerknes Plass Oppdragsnummer: (HNR), selger: BYBO AS Prosjekt: Bjerknes Plass, gnr. 160, bnr m/fl. i Bergen kommune Leilighetsnummer: / Etasje: Oppdragsansvarlig: Thor Kristian Johannessen Mobil: Faks: Undertegnede 1: Fødselsdato: Undertegnede 2: Fødselsdato: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: Arbeid: Mobil: Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris: Kr.,- med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis iht. salgsvilkår i Prospekt med vedlegg - herunder leveransebeskrivelse og prisliste. Finansieringsplan: 10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova 12 Kr Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: Kr Kr Kr Kryss av her, dersom du ønsker; et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Budet gjelder til og med den kl. Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl en uke etter at megler mottok budet. Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette dokumentet er sist revidert dato:

7 N YE store boliger på. Slettebakken, LANDÅS. Vilhelm Bjerknesvei 71 3D ILLUSTRASJON. LAV energihus

7 N YE store boliger på. Slettebakken, LANDÅS. Vilhelm Bjerknesvei 71 3D ILLUSTRASJON. LAV energihus 7 N YE store boliger på Slettebakken, LANDÅS Vilhelm Bjerknesvei 71 3D ILLUSTRASJON B LAV energihus Eksklusiv og sjelden mulighet på Landås 3 rekkehus og 4 leiligheter legges nå ut for salg. Leilighetene

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE VASSBREKKE 7 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATNINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANKEN DELER AV PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Rekke 1, 2 og 4 er forhåndsgodkjent for 80% finansiering i Husbanken.

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 28.5.2016 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

LEVERANSE BESKRIVELSE - SANDVIKEN SJØFRONT - LEILIGHETER

LEVERANSE BESKRIVELSE - SANDVIKEN SJØFRONT - LEILIGHETER LEVERANSE BESKRIVELSE - SANDVIKEN SJØFRONT - LEILIGHETER Sandviken Sjøfront skal bygges ut på den nordlige delen av den såkalte Slaktehus-tomten i Sandviken - med boliger og næringsarealer. Det skal bygges

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no

F j e l l k o m m u n e. U lv e s e t h T e r r a s s e. www.ulvesethterrasse.no U lv e s e t h T e r r a s s e F j e l l k o m m u n e 3 6 at t r a k t i v e e i e r l e i l i g h e t e r m e d g a r a s j e p l a s s P p r o s j e k t e rt e b o l i g e r Forside www.ulvesethterrasse.no

Detaljer

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE

BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE VASSBREKKE 6 BO DER DET SKJER SENTRALT I BYENS NYE SATSINGSOMRÅDE GUNSTIG MED HUSBANK PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent låntaker i h.h.t inntekt og faste utgifter

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Bebyggelsen Det er 22 leiligheter

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.

ALVANUTLIA AKSDAL. Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840. Oppdragsnr.: 570121 ALVANUTLIA AKSDAL TOMANNSBOLIG Alvanutlia Leilighet med Panoramautsikt. Adresse: Alvanutlia 45, 5570 Aksdal Bra: Ca. 89 kvm Prisantydning: Kr 1.840.000,- + omk Megler: Jan Audun Lutro/Jan

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK

PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK PROSJEKTINFO JESSHEIM PARK Ansvarlig megler Navn: Jonas Mjåvatn, telefon 920 17 075 Tittel: Megler DnB NOR Eiendom AS avd. Nybygg Romerike Adresse: Kirkegt. 1, 2001 Lillestrøm org.nr. 910 968 955 Fullmektig/salg

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE

RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE RSV4 REKTOR SÆLANDSVEG 4 BRYNE PREMIUM LEVERANSE 4. ETASJE (TOPP LEILIGHETER) Denne beskrivelsen er sammen med vedlagt romskjema utarbeidet for å orientere om leilighetenes bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy

BO DER DET SKJER. Sentralt på Hasseløy HASSELØY VEST BO DER DET SKJER Sentralt på Hasseløy GUNSTIG MED HUSBANKEN PROSJEKTET ER 80% HUSBANKFINANSIERT Hver enkelt kjøper søker om å bli godkjent lånetaker i h.h.t inntekt og faste utgifter iflg.

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

FANTASTISK UTSIKT! Hytter på Finnøy med. 4 soverom - 2 stuer. Finnøy Parsellhytter. Hyttene har god standard, Royal kledning, aluminumsbelagte

FANTASTISK UTSIKT! Hytter på Finnøy med. 4 soverom - 2 stuer. Finnøy Parsellhytter. Hyttene har god standard, Royal kledning, aluminumsbelagte Hytter på Finnøy med FANTASTISK UTSIKT! MELD DIN INTERESSE I DAG! 4 soverom - 2 stuer Hyttene har god standard, Royal kledning, aluminumsbelagte vinduer, noe som gir minimalt vedlikehold. Gode hage muligheter

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole

TOPPELIA Felt B8. 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Felt B8 8 moderne og funksjonelle boliger i barnevennlig område med kort vei til barnehager, barne- og ungdomsskole TOPPELIA Det er gitt rammeløyve for oppføring av to tomannsboliger og én firemannsbolig

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 10.04.2014 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rekkehus B22, B23, B25 og B26 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig

Detaljer

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN.

FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO GAUSEL DRONNINGÅSEN 77, 4032 STAVANGER FLOTT, ROMSLIG ENDELEILIGHET I ATTRAKTIVT BOLIGKOMPLEKS PÅ DRONNINGÅSEN. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.05.2015 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkerin g i p- kjeller ** Stipulert Husbank *Netto pr. mnd. H 0101 Leilighet

Detaljer

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY)

7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) 7 STK. ENEBOLIGER I MARITIME OMGIVELSER TYSSØY (BJORØY) Fantastisk utsikt i et maritimt miljø. Er du på jakt etter å bo landlig, maritimt, turmuligheter, fiskemuligheter og med god plass rundt deg, men

Detaljer

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23

MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter. Langbrygga 23 MØRLANDGÅRDEN - 6 leiligheter På bryggekanten - midt i Arendal sentrum Solrikt med spektakulær utsikt Heis, balkong og parkering i garasjeannlegg Langbrygga 23 Generell informasjon Mørlandgården restaureres

Detaljer

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE!

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SJØLYST/SKØYEN MESSEPROMENADEN 10, 0279 OSLO POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT

MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDNES NIKKELVEIEN 18, LEIL 504, 4313 SANDNES MODERNE LEILIGHET MED 3 SOVEROM I ET ATTRAKTIVT OMRÅDE- UMØBLERT LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM:

Detaljer

Salgstrinn 2 Bjerknes Plass prospekt del 2

Salgstrinn 2 Bjerknes Plass prospekt del 2 Salgstrinn 2 Bjerknes Plass prospekt del 2 Salgstrinn 2 Bjerknes Plass prospekt del 2 Innhold: Meglers vedlegg, eiendommen fra A - Å 3-7 Leveransebeskrivelse 8-15 Retningslinjer for endringer 16 Nabolagsprofil

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Nydelige leiligheter rett ved sjøkanten. panorama

Nydelige leiligheter rett ved sjøkanten. panorama Nydelige leiligheter rett ved sjøkanten panorama 1 Velkommen til Lekvenvågen Panorama Drømmer du om å bo ved sjøen med nydelig utsikt over fjorden og med sol fra morgen til kveld? Lekvenvågen Panorama

Detaljer

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang

Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom- og funksjonsbeskrivelse, BoKlok Leikvang Rom Gulv Vegger Himling Elektro Sanitær Innredning/ annet Entre 14 mm lakkert eikeparkett, 1 stikkontakt på vegg ved tak med bryter 1 dobbel stikkontakt på

Detaljer

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM.

FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER SENTRUM ØVRE KLEIVEGATE 8B, 4005 STAVANGER FULLT MØBLERT 3-ROMS LEILIGHET I STAVANGER SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.10.2015 AREAL/ROM:

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE

ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE ELVEROMSFELTET TORPA - PROSJEKTERT ENEBOLIG I NYTT BOLIGFELT - 3 SOVEROM - FIN UTSIKT - GANGAVSTAND TIL BARNEHAGE/SKOLE Status Eieform Boligtype Ledig Eier (Selveier) Enebolig Pris 2 590 000,- 2 590 000,-

Detaljer

STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM

STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STORHAUG SKOLEGATA 23, 4014 STAVANGER STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND.

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-20 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandveien 9-2 (B2 B) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandveien

Detaljer