Antall medlemmer i samvirkelagene Antall samvirkelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146"

Transkript

1 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner Totale driftsinntekter Driftsresultat før finansposter (438) (374) Ordinært resultat før skatt (278) Årsresultat (majoritet) (158) Kapital Totalkapital Egenkapital, inkl. minoritetsinteresser Egenkapitalandel 36 % 37 % 38 % 38 % 41 % Nøkkeltall, lønnsomhet Driftsmargin før finansposter 1,3 % 1,2 % 0,5 % -1,6 % -1,6 % Driftsmargin 0,8 % 1,0 % 0,4 % -1,0 % 10,5 % Resultatgrad 0,6 % 0,8 % 0,3 % - 0,6 % 11,0 % Gjennomsnitt antall årsverk for Coop Norge SA konsern Antall medlemmer i samvirkelagene Antall samvirkelag Store strukturelle endringer i Coop Norge SA konsern for årene 2007 og 2008 har påvirket regnskapstallene i vesentlig grad for disse årene. Strukturelle endringer Frem til eide Coop Norge SA 20 prosent av Coop Norden AB. Da ble Coop Norden AB oppløst i sin daværende form og Coop Norge Handel AS tilbakekjøpt. Oppløsningen av Coop Norden ga Coop Norge SA en regnskapsmessig gevinst på millioner kroner. Aksjene i Coop Norge Handel ble verdsatt til millioner kroner, noe som medførte merverdier på millioner kroner som i sin helhet ble knyttet til eiendomsaktivaene i det tilbakekjøpte selskapet. I tillegg mottok Coop Norge SA et vederlag på millioner svenske kroner. Antall årsverk økte med 1710 som følge av tilbakekjøpet. I august 2008 kjøpte Coop Norge SA Smart Club-virksomheten med seks butikker i osloområdet. Eiendommene ble lagt inn i Coop Norge Eiendom AS, mens virksomheten ble lagt inn i et eget selskap, Smart Club AS. Antall ansatte økte med ca. 460 som følge av kjøpet av Smart Club-virksomheten. Øvrige hendelser som har påvirket regnskapene i vesentlig grad: I 2007 avsatte Coop Norge SA 300 millioner kroner til markedsstøtte i Coop Øst BA. I 2008 avsatte man 250 millioner kroner til et omfattende program for å styrke konkurransekraften for Coop i Norge, Coop Løftet! Fra 2011 er gevinster ved salg av aksjer, og resultatandeler fra TS i Coop Norge Eiendom konsernet flyttet fra finans til driftsinntekter. Dette påvirker totale driftsinntekter og driftsresultat før finans. Tallene for 2010 er omarbeidet. COOP SAMFUNNSRAPPORT

2 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET COOP ER NOE FOR SEG SELV. Vi konkurrerer på det samme markedet, slåss om de samme kundene og tilbyr stort sett de samme produktene som andre aktører i dagligvarehandelen. Men det er en stor og viktig forskjell mellom dem og oss. Vi er verken eid av en håndfull investorer eller en familie. Vi er et forbrukersamvirke et kooperativ med 1,3 millioner eiere. Det er både en styrke og en utfordring. Forbrukersamvirket Coop har eksistert i mer enn 100 år. Som en demokratisk og samfunnsengasjert forbrukerorganisasjon er vi solid forankret i hjertet til det norske folk, og oppslutningen blir stadig større. Hver måned får vi nye medlemmer. Det gir oss ingen grunn til å bli selvtilfredse eller legge oss på latsiden. Lojalitet er en usikker hest å satse på, og verken historien, tradisjonen eller idealene gir oss noen løfter for framtiden. Coops medlemmer er eiere som forventer overskudd og kjøpeutbytte, og er samtidig de kunder som ønsker lave priser og et godt vareutvalg. Vi må møte forventningene på begge disse områdene. Det betyr at vi mer enn noen gang må jobbe for effektivitet, modernisering og økt lønnsomhet. beste i Coop, men samtidig vise at vi er en organisasjon med evne til endring og nytenkning. Her har vi stolte tradisjoner å vise til. Det var Coop som var først i Norge med selvbetjente butikker, handlevogner, sentraliserte lagre, supermarkeder, egne merkevarer og kjededrift. Vi har gått foran før og skal gjøre det igjen. STORE SATSINGER Coop har ambisjoner om å øke sin markedsandel i det norske dagligvaremarked. De nærmeste årene planlegger vi å etablere nye butikker over hele landet. Vi bygger et nytt moderne og helautomatisk sentrallager, ny kaffefabrikk, og etablerer nytt hovedkontor for Coop Norge SA konsern. Alt dette er viktig for å opprettholde Coop som en moderne, effektiv og framtidsrettet organisasjon. Likevel er det i butikken det store slaget om kundene står. Vareutvalg, priser og service er viktige for kundeopplevelse og lojalitet, og på disse områdene må vi være bedre enn våre konkurrenter. Derfor er dyktige medarbeidere og god butikkledelse helt avgjørende. Ikke minst trenger vi butikksjefer som er gode kremmere, som har glede av å få butikken til å gå godt og som er flinke til å motivere sine medarbeidere. EUROPEISK URO De siste årene har vi sett en tiltakende økonomisk uro i Europa. Til nå har Norge vært forskånet for de store virkningene av den økonomiske krisen, men blir den langvarig eller forverret vil den også nå oss. Det skal mye til for at den innenlandske etterspørselen etter dagligvarer påvirkes betydelig så lenge sysselsettingen er høy og rentene lave. Vi må likevel være forberedt på at høyere boligrente eller medieskapt krisefrykt kan få nordmenn til å bli mer sparsomme enn de trenger å være. Og erfaring viser at nordmenn også sparer på husholdningsbudsjettet og blir enda mer prisbevisste når det er nedgangstider. DET HANDLER OM Å DELE Selv om profitt ikke er noe mål i seg selv i Coop, må vi tjene penger både for å overleve, for å realisere våre planer og for å kunne leve opp til de verdier vi er så stolte av. Lønnsomhet er på mange måter enda viktige for oss enn for andre, for vi skal dele med mange. Ikke bare skal vi ha et solid overskudd for å kunne dele ut kjøpeutbytte til medlemmene. Vi trenger også å finansiere investeringer og nye satsinger. Og vi trenger overskudd for å utvikle vårt samfunnsansvar som omfatter alt fra lokal støtte til kultur og idrett til internasjonalt humanitært arbeid. Vi er en solidarisk organisasjon som ønsker å dele, men det krever at det er noe å dele. ADMINISTRERENDE DIREKTØR OLA H. STRAND COOP NORGE SA HARDERE KONKURRANSE I 2011 har vi merket at konkurransen om kundene er blitt tøffere, og det er i første rekke pris vi konkurrerer på. Den eldre generasjon kan nok handle i våre butikker ut fra tradisjon eller lojalitet til Coop, men yngre mennesker og småbarnsfamilier går dit de får mest for pengene. Vi kan ikke klandre dem. Det vi kan og må gjøre er å møte dem med et tilbud som er minst like godt som det de får hos andre. Dette er bakgrunnen for at vi nå skal satse ytterligere på lavpriskonseptene Coop Prix, Coop Extra og Coop Obs! Hypermarked. Vi skal ta opp konkurransen med de andre aktørene i lavprismarkedet over hele landet. Vi skal også forsterke supermarkedene og utnytte Coop Megas brede vareutvalg der det er riktig, samtidig som vi vil beholde de mange lokale nærbutikkene i Coop Marked. Vi skal beholde det SAMVIRKEÅRET 2012 Samvirkemodellen er gammel, men slett ikke forhistorisk. Det viser FNs beslutning om å gjøre 2012 til det internasjonale samvirkeåret International Year of Cooperatives. FN ser samvirket som viktig for sosial og økonomisk utvikling over hele verden. Samvirket er en levende idé, men skal den overleve må den moderniseres, utvikles og gjøres relevant for stadig nye generasjoner. Det er ikke umulig. Mange unge er opptatt av solidaritet, miljø og samfunnsansvar. De er opptatt av å dele og å delta. Jeg tror de vil forstå verdien av å være medlem av en organisasjon der du også kan være med på å påvirke. «Litt ditt» er ikke bare et billig slagord. Det er den store forskjellen. COOP SAMFUNNSRAPPORT

3 COOP SAMFUNNSRAPPORT COOPs SAMFUNNSANSVAR «Coop Smak forskjellen» er en serie med produkter av aller høyeste kvalitet. Hvert enkelt produkt er nøye utvalgt etter råvarekvalitet, opprinnelse, bearbeidingsprosess og kvaliteten på sluttproduktet. Serien inneholder produkter av mange slag, inkludert flere norske lokalmatprodusenter. Et slikt produkt er «Fjellost fra Hemsedal», en økologisk ost produsert av Hemsegarden ysteri i Hemsedal, omtrent midtveis mellom Oslo og Bergen. «Fjellosten fra Hemsedal» er et godt eksempel på hvordan Coop er med på å utvikle lokale produkter. Coop har som mål å øke andelen av lokalmat i butikkhyllene det bidrar til å utvikle virksomheter i norske lokalsamfunn. Coop er en stor og synlig aktør i det norske samfunnet. Med over 1,3 millioner medlemmer, 1100 butikker og virksomhet i hele landet er vi opptatt av å ta vår samfunnsrolle på alvor. Dette handler om hvordan Coop integrerer sosiale forhold, miljøhensyn, menneskerettigheter og forbrukerhensyn i vår daglige virksomhet til beste for våre kunder, medlemmer og samfunnet. I Coops samfunnsrapport rapporterer vi på fire hovedområder: Miljø, helse, etikk og samfunn. For hvert av områdene dokumenterer vi status for viktige tiltak og initiativ knyttet til våre produkter, medarbeidere og vår overordnede virksomhet. 6 COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

4 COOP SAMFUNNSRAPPORT OPPDAGELSEN Det er Coop Norge Handels avdeling Innkjøp og sortiment som velger ut hvilke varer du og jeg skal møte i butikken, og hvilke som skal inn i serien «Smak forskjellen». Avdelingen har mange møter med produsenter og distributører. En dag i 2008 hadde de et møte med OsteCompagniet, et selskap som driver med salg og markedsføring av ost både fra Tine, lokale småskalaprodusenter og importost. Blant ostene de fikk presentert var det én som falt spesielt i smak en vellagret ost fra Hemsedal. COOP OG MILJØ Miljøarbeid handler om effektiv ressursbruk. I Coop er målet med miljøarbeidet først og fremst å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet. Vi skal også tilby våre kunder mer miljøvennlige varer. Økologi og miljømerking er viktige parametre for en mer miljøvennlig hverdag for kundene. I 2011 så vi igjen en positiv trend innen økologi mens miljømerkede produkter fortsetter den sterke veksten vi har sett de senere år. COOP OG MILJØ INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Produktene Omsetning av økologiske varer OMSETNING I 1000 KR Omsetning av miljømerkede varer OMSETNING I 1000 KR Økologiske produkter Økte omsetningen med 7,9 %. Antall økologiske produkter økte med 3 % til 700 stk Miljømerkede* produkter Økte omsetningen med 4,3 %. Medarbeiderne Kompetanse Over 40 % av malingsproduktsalget var svanemerket. Antall miljømerkede produkter økte med 43 % til 691. Av dette var over 300 faghandelsprodukter. Alle medarbeidere i Svanemerkede butikker gjennomfører e-læringskurs i svanemerking og økologi. Flere nye Coop Änglamark-produkter. 1. halvår 2012 setter Coop lik pris på økologisk og vanlig frukt og grønt. Flere nye Coop Änglamark- produkter. Coop Änglamark-produkt på medlemstilbud hver uke 1. halvår Antall svanemerkede faghandelsprodukter skal øke i Gjennomføres også i * Produkter merket med Svanen, Blomsten, FSC (Forest Stewardship Council) eller MSC (Marine Stewardship Council). 8 COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

5 COOP SAMFUNNSRAPPORT DEN FØRSTE KONTAKTEN Folkene i Coop Norge Handel avdeling Innkjøp og sortiment tenkte at osten fra Hemsedal kanskje kunne passe inn blant produktene i «Smak forskjellen». De tok derfor kontakt med produsenten Hemsegarden Ysteri. Hemsegarden hadde allerede produsert sin fjellost i et par år, men i likhet med andre lokalmatprodusenter hadde de et begrenset marked og det meste lokalt. Et samarbeid med Coop kan åpne markeder over hele landet. Gjenvinningsandel brukt emballasje og avfall Mengde brukt emballasje og avfall (kg) pr mill omsatt 98% % 94% 500 COOP OG MILJØ 92% 90% 88% % INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Virksomheten Energiforbruk lager CO 2 -utslipp energi lager 1,6 % reduksjon i energiforbruk på Coops lagerenheter. 21,3 % reduksjon i CO 2 utslipp fra energiforbruk på Coops lagerenheter. Reduksjonen skyldes blant annet mindre bruk av oljefyr for oppvarming. Fortsette arbeidet med energieffektivisering gjennom Coops energiprosjekt. 84% 82% 80% 78% CO 2 -utslipp transport 1,7 % økning i CO 2 utslipp fra transport. (Tallene er basert på estimater og nøkkeltall) Fortsette arbeidet med effektivisering av transport. Energiforbruk pr mill omsatt CO 2 -utslipp (kg) pr mill omsatt CO 2 -utslipp totalt Endring i CO 2 utslipp totalt pr mill omsatt CO 2 utslipp på oversjøisk båttransport. Gjenvinningsandel avfall og brukt emballasje Svanemerkede butikker Avfallshåndtering i butikk 21,3 % reduksjon i totale CO 2 utslipp fra energiforbruk på Coops lagerenheter og transport. 3,8 % reduksjon i CO 2 utslipp totalt pr mill. omsatt. Faghandel har startet opp et samarbeid for å redusere CO 2 utslipp relatert til båttransport fra Sørøst Asia og Kina. 95,2 % gjenvinningsandel på avfallshåndtering ved Coops lagerenheter. 64 butikker er nå svanemerket, en økning fra 57 i butikker er inkludert i felles renovasjonsavtaler. Dette gir store besparelser og bedre kvalitet og miljøprestasjon. Det vurderes nye områder der CO 2 utslippene kan reduseres. Utarbeide innsatsområder og oppfølgingssystem for utvikling. Gjennomføre ytterligere tiltak for å øke gjenvinningsandelen. Resertifisering av eksisterende, svanemerkede butikker. Sertifisering av alle nye butikker. Fortsette utrulling av felles renovasjonsavtaler COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

6 COOP SAMFUNNSRAPPORT DEN GODE SMAKEN For å få et mer særpreget og smaksrikt produkt som passet inn i «Smak forskjellen» ble Coop og Hemsegarden enige om å utvikle en egen oppskrift for Coops variant av fjellosten. Det ble også bestemt at den skulle lagres litt lenger enn Hemsegardens vanlige fjellost. Lagringstiden ble utvidet fra tre til fem måneder. COOP OG HELSE COOP OG HELSE Coop er opptatt av sunnhet og helse, både for forbrukerne og Coops medarbeidere. Internt er vårt mål å oppnå høy medarbeidertrivsel og lavt sykefravær. Gjennom våre kvalitetskrav og -revisjoner både hos leverandører og i butikk har vi kontroll på at varer som selges gjennom Coop i minst mulig grad utgjør en risiko for forbrukeren. Vi arbeider også målrettet for at produktene som selges hos oss ikke inneholder skadelige stoffer. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Produktene Antall nøkkelhullmerkede varer 9,1% økt antall. Flere produkter. (se tabell neste side) Kvalitetsarbeid Satsing på egne merkevarer gir økt oppfølging Implementere kontrollplan. av Coops leverandører for å sikre at produksjonen skjer i henhold til våre krav. Coop Norge Handel gjennomfører kvalitetsrevisjoner av produsentene av Coops egne merkevarer. Økt andel lokalmat i Coops butikker er en målsetting. I den forbindelse ble det laget ny rutine for godkjenning av lokale leverandører. Som en del av Coops risikostyring, ble det utarbeidet en plan for kontroller for alle varegrupper, blant annet prosedyrer for oppfølging av GMO (genmodifiserte organismer). Produktsikkerhet faghandel Systematisering av risikovurderinger og opplæring av egne ansatte er gjennomført. Det er innledet tettere dialog med leverandører om dette. Registrerte uønskede hendelser relatert til produksjonssikkerhet har gått ned i Det er gjennomført årlig internkontroll på produksjonssikkerhet på faghandel i Tettere samarbeid med leverandører og innkjøpspartnere for ytterligere å bedre rutiner og produktsikkerhet. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Trygg mat-revisjoner Ved hjelp av eksternt firma gjennomfører Coop hygienerevisjoner i alle butikkene. I 2011 viser resultatet fra revisjonene en svak tilbakegang, sammenliknet med de to foregående år. En av årsakene til svakere årsresultat er at kravene til butikk ble skjerpet i Dette ga noen flere avvik på revisjoner i 2011, og viser at overgangen til nye krav er en utfordring for butikkene. En av hovedutfordringene i butikk er gjennomføring og dokumentasjon av opplæring av ansatte. Trygg mat er helt sentralt for Coop. Resultatet fra 2011 viser at det fremdeles er et stort behov for kompetanseheving hva angår trygg-mat arbeidet ute i butikk. Et nytt opplæringsprogram er under utvikling. Dette er et viktig tiltak for å forbedre resultatene. Forbedring av resultatene vil bare kunne gjennomføres ved at hver enkelt ansatt tar ansvar for at trygg mat rutiner følges ute i butikk. TRYGG MAT-REVISJONER Grønn % Gul % Rød % Sum % Totale antall revisjoner Tabellen viser resultatet for revisjoner gjennomført i alle butikker i 2011, avhengig av revisjonsresultatet blir butikkene kategorisert i grønn, gul eller rød kategori. Rød betyr alvorlig avvik, gul betyr mindre alvorlig avvik og grønn betyr godkjent. ANTALL NØKKELHULLVARER* Kategori Totalt Frukt og grønt Brød Fisk og sjømat Kylling 2 3 Kjøtt Melk 1 1 Gryn/mel/pasta 0 4 *Egne merkevarer (EMV) 12 COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

7 COOP SAMFUNNSRAPPORT PÅ GRØNNE ENGER «Fjellost fra Hemsedal» er økologisk. Det vil si at den er laget av melk fra kyr som bare spiser økologisk fôr. Hemsegarden er et samarbeid mellom fire bønder i Hemsedal, som alle har støler der kyrne kan gresse om sommeren. Kyrne på Hemsegarden lever det gode liv hele året. COOP OG HELSE INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Medarbeiderne Sykefravær Forebygging av sykefravær Oppfølging av sykemeldte Inkluderende arbeidsliv Sunnhet og mosjon Medarbeidertilfredshet Opplæring i produktsikkerhet Det totale sykefraværet i Coop Norge SA konsern var 6,8 prosent i Dette er en økning fra 2010, hvor sykefraværet var 5,9 prosent. HR-direktør, konserntillitsvalgt, HMSkonsulent, alle personalsjefer og to seniorkonsulenter i kompetanseavdelingen har gjennomført prosesslederutdanning i Langtidsfrisk-metoden. Coop Norge Handel har et varslings- og rapporteringssystem for oppfølging av sykemeldte som innebærer epost-varsling til respektive ledere om aktuelle handlinger knyttet til individuell sykefraværsoppfølging. Dette tilfredsstiller NAVs krav. Avtalen for Inkluderende Arbeidsliv (IA) for Coop Norge Handel ble fornyet fra 1. juli Avtalen ble utvidet til å gjelde alle ansatte i stabsavdelingene samt sentrallager logistikk. Informasjon og opplæring er gitt til ledere, verneombud og tillitsvalgte. Det er utarbeidet flere tiltak og aktiviteter innen mosjon og kosthold rettet mot de ansatte. Over 100 medarbeidere deltok i Sentrumsløpet 2011 i Oslo. Det ble i 2011 gjennomført en medarbeiderundersøkelse i Coop Norge SA som viste at trivsel og engasjement blant medarbeiderne fikk en score på 6,1 av 7 mulige poeng. Det er en forbedring på 0,2 poeng siden Faghandel gjennomførte systematisk kompetanseheving blant medarbeidere for å forbedre produktsikkerheten slik at risiko for skade hos forbrukerne reduseres. Risikovurderinger, dokumentasjon, testing og oppfølging av lover og regler har blitt fulgt opp gjennom obligatorisk opplæring av alle som jobber med innkjøp i Faghandel. Coop skal gjennom målrettede prosjekter og tiltak få ned sykefraværet i konsernet. Langtidsfrisk vil være et sentralt virkemiddel for lavest mulig sykefravær. Varslings- og rapporteringssystem for oppfølging av sykemeldte skal fortsatt være et viktig tiltak for oppfølging av sykemeldte. IA-arbeidet gjennomføres i henhold til utarbeidede målsettinger og handlingsplan. Det vektlegges å inspirere medarbeidere til å mosjonere og ha et sunt kosthold gjennom målrettede tiltak. Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser annethvert år, og i 2012 skal det gjennomføres medarbeiderundersøkelse i Coop Norge Handel. Coop skal arbeide for at produktene vi selger utgjør minst mulig risiko for forbrukerne. Intern kompetanseheving og risikovurdering er viktige tiltak for å unngå skader som følge av bruk av Coops produkter Trivsel og engasjement Medarbeiderundersøkelse Coop Norge SA 2011 Lojalitet Omdømme Informasjon, inflytelse og involvering Samarbeid i din avdeling Personlig utvikling *Scoren til arbeidsforutsetninger (Arbeidsmiljø/Sikkerhet/Helse) fremgår kun hvis flere enn tre har svart nei på spørsmålet om arbeidsmiljø, sikkerhetsarbeid og helsespørsmål blir tatt på alvor og løst. Arbeid, trygghet og fritid OVERSIKT OVER DET TOTALE SYKEFRAVÆRET I 2011 PR. SELSKAP Arbeidsforutsetninger: Arbeidsmiljø Sikkerhet Helse* SELSKAP ENDRING Coop Norge SA Konsern 6,8 % 5,9 % + 0,9 prosentpoeng Coop Norge SA 2,9 % 3,1 % - 0,2 prosentpoeng Coop Norge Eiendom AS 4,2 % 3,4 % + 0,8 prosentpoeng Smart Club AS 6,3 % 8,8 % - 2,5 prosentpoeng Coop Norge Handel AS 7,1 % 6,8 % + 0,3 prosentpoeng Coop Norge Industri konsern 7,1 % 4,9 % + 2,2 prosentpoeng Arbeidsforutsetninger Coop Norge SA 2011 Coop Norge SA 2009 Entusiasme og mestringsstøtte Verdier Medarbeidersamtale Medarbeiderundersøkelsen 14 COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

8 COOP SAMFUNNSRAPPORT EKSPERTEN FRA SVEITS «Fjellost fra Hemsedal» er utviklet av den sveitsiske ysteren Fabian Widmer. Han har vokst opp med kunnskapen om tradisjonell osteproduksjon og har vært ved Hemsegarden i flere år. Mens vi i Norge stort sett gikk over til ren industriell produksjon av ost etter krigen, greide land som Frankrike og Sveits å ta vare på tradisjonene samtidig som de utviklet industrien. Det drar vi nytte av nå. COOP OG ETIKK En stor del av produktene Coop selger blir produsert i Sørøst-Asia og Kina under helt andre forhold enn de vi er vant med i Norge. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er store utfordringer når det gjelder arbeidstakerrettigheter, arbeidsforhold og miljø i mange land og hos produsenter Coop kjøper varer fra. Til tross for positive resultater ønsker Coop å forsterke innsatsen gjennom blant annet tettere kontakt med leverandører, bedre risikokartlegging og kompetanseheving både internt og hos våre samarbeidspartnere. Vårt synlige medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) gir klare forpliktelser på området. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Produktene Coop Café Futuro Omsetning av Coop Café Futuro (Coops egen fair trade kaffe fra Guatemala): 8 % redusert omsetning av ren Futuro. 3 % Cafe Futuro blandes i flere typer Coop Kaffe: 31 % økning av totalt forbruk av Café Futuro. Fortsatt tett samarbeid med kooperativet Fedecocagua som produserer Café Futuro. Roser fra AfriFlora, Etiopia Medarbeiderne Opplæring i etikk Forsterket samarbeid med produsenten AfriFlora i Etiopia. Vellykkede rosekampanjer. I 2011 ble det med bistand fra Initiativ for etisk handel (IEH) gjennomført kurs for alle ansatte som arbeider med innkjøp ved Coop Norge Handel Faghandel. Det ble gjennomført egne etikkurs for alle nyansatte samt repetisjonskurs for alle som jobber med innkjøp. Vurdere aktiviteter i samarbeid med produsenten. Etisk handel er en viktig bærebjelke i vår virksomhet, og det skal fortsatt legges sterk vekt på opplæring av ansatte. Alle nyansatte skal få opplæring i etikk, og alle som jobber med innkjøp gjennomgår årlige repetisjonskurs. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Lønns- og arbeidsavtaler Coop Norge SA har tariffavtale og hovedavtale Lønns- og arbeidsavtaler videreføres. som gjelder de fleste ansatte i kon sernet, med unntak av noen lederstillinger. Avtalene inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, overtidsbetaling og arbeidsforhold generelt samt samarbeid mellom bedrift og ansatte. Overtallighet Det er ikke registrert overtallighet i konsernet i Antall ansatte var 2564 mot Coop skal være en sikker og solid arbeidsplass ansatte i Korrupsjon Det er ikke rapportert noen tilfeller av korrupsjon i Coop skal ha nulltoleranse mot korrupsjon. Varsling Virksomheten Etisk handel OVERSIKT OVER ETIKKREVISJONER 2011: Varslingsutvalget i Coop har ikke mottatt noen varsler fra medarbeidere om kritikkverdige forhold. Leverandøroppfølging gjennom vårt innkjøpsselskap i Sørøst-Asia og Kina, Intercoop ble endret i 2011, ved at leverandørrevisjonene i mange tilfeller ble gjennomført av eksterne revisjonsfirma. Coop Norge Handel Faghandel har forsterket dialogen med importører og agenter som har varer fra Sørøst-Asia og Kina. I tillegg har egne ansatte på faghandel foretatt egne oppfølginger bl.a. gjennom fabrikkbesøk. A MF F T Total 2009 Antall % 8,4 % 88,5 % 2,9 % 0,2 % 2010 Antall % 3,6 % 85,2 % 8,5 % 2,7 % 2011 Antall % 2,4 % 85,0 % 8,9 % 3,7 % Coop skal fortsatt ha gode rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og for hvordan disse følges opp. Det forventes nye utfordringer på Etisk Handel for faghandel i Sørøst-Asia og Kina. Coop vil skjerpe kravet til leverandører og agenter. Samarbeidet med våre innkjøpspartnere i Norge og utlandet, inkludert Sørøst-Asia og Kina vil bli intensivert. Initiativ for etisk handel (IEH) vil bli aktivt benyttet for å høyne bevissthet og kompetanse i Coop. A = Alarmerende forhold MF = behov for markant forbedring F = behov for forbedring T = tilfredsstillende Tabellen viser samlet antall fabrikkrevisjoner gjennomført av Intercoop i de siste tre år. Til sammen kontrollerte Intercoop 476 produsenter i 2011 gjennom egne kontroller, revisjoner fra tredjepart eller ved hjelp av rapporter fra andre standarder (f. eks. BSCI, Sedex, SA 8000, ICTI). Resultatene viser en liten framgang sammenlignet med tidligere år, men man finner fortsatt brudd på Coops etiske krav hos en for høy andel av produsentene. Det ble ikke funnet «Alarmerende forhold» hos produsenter som leverte produkter til Coops butikker i Norge. Coop i Norge handler ikke med alle Intercoops leverandører. 16 COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

9 COOP SAMFUNNSRAPPORT DEN RIKTIGE INNPAKNINGEN Hemsegardens oster har stort sett vært solgt som rundoster til storhusholdninger, men når produktet skal ut til det vanlige publikum må det pakkes i mer forbrukervennlige innpakninger. Hemsegarden måtte investere i eget pakkeanlegg for å levere til Coop. Osten produseres, lagres og pakkes med Coops egne etiketter ved anlegget i Hemsedal. COOP OG SAMFUNNET COOP OG SAMFUNNET Coop skal være en synlig og ansvarlig virksomhet i det norske samfunnet. Det er viktig for oss å ha en konstruktiv og ærlig dialog med kunder, medarbeidere, medlemmer og samfunnet. Coop ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor engasjerer vi oss i prosjekter som kommer oss alle til nytte, det er en naturlig konsekvens av vårt verdigrunnlag. En av våre kjerneverdier er omtanke, for oss handler det i stor grad om å ta ansvar for å bidra til gode samfunn. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Produktene Coops satsing på lokalmat Coop støtter norsk matkultur gjennom Det norske måltid, som skal spre matglede blant annet på landets største matfestivaler. Coop skal fortsatt stimulere til matglede gjennom målrettet sponsing og samarbeid med initiativ som profilerer norsk mat. Reklamasjoner fra Coops kunder Medarbeiderne Coops ansvar som arbeidsgiver Coop har introdusert lokalmat sentralt gjennom merket Smak forskjellen! Coop oppfordrer lokale butikker og lagerenheter til å ta inn produkter fra lokale matprodusenter. Coop Norge Handel avdeling Varesikring mottok og behandlet langt over tusen produktklager i De fleste klagene var naturlig nok knyttet til Coops egne merkevarer (EMV), med hovedvekt på ferskvarer. I tillegg mottok avdelingen flere hundre andre kundehenvendelser og spørsmål. Majoriteten av disse spørsmålene omhandlet ingredienser og produktmerking. Coops prinsipper for å være en ansvarlig arbeidsgiver bygger på våre verdier; omtanke, ærlighet og innflytelse. Coop satser på å få fram norske produkter gjennom merket Smak forskjellen! Coops bidrag til å få fram norsk lokalprodusert mat vil i enda sterkere grad skje gjennom lokale initiativ. Redusere behandlingstid og oppfølging av kundehenvendelser. Coops verdigrunnlag skal være fundamentet for vårt ansvar som arbeidsgiver. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Virksomheten Coops omdømme Coop befestet posisjonen som et av Norges tre beste likte selskap i Synovates omdømmeundersøkelse. Coop skal være et av de tre best likte selskapene i Norge, og vi skal gjøre oss fortjent til et godt omdømme. Coop som sponsor Coop er av forbrukerne ansett å være den mest samfunnsansvarlige virksomheten innen vår bransje. Coop er i følge Sponsor Insight-rapporten Norges tredje mest synlige sponsor. Coop er generalsponsor for Norway Cup verdens største fotballturnering. 250 norske lag fikk sponsorpakke med nye draktsett og utstyr. Coop er hovedsponsor for Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon, og vi kunne i oktober overføre 1,4 millioner kroner til kampen mot brystkreft. Coops Juleaksjon til inntekt for Frelsesarmeen satte ny rekord med 2,1 millioner kroner som ble samlet inn i desember. Coop var samarbeidspartner med TV-aksjonen til inntekt for Norsk Folkehjelp og «Vi rydder for livet». Coop bidro med aktiviteter i butikk, direkte donasjon og aktiviteter i lokale samvirkelag. Til sammen ble det overrakt 3 millioner kroner til TV-aksjonen. Coops Omtankeknapp Coop har installert Omtankeknappen i alle panteautomatene i butikkene. Ved å velge «Gi litt av ditt» kan kundene donere flaskepanten til Coops utviklingsarbeid som utføres i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Totalt ble det donert kroner. Coops medlemmer Coop hadde ved årsskiftet medlemmer, det er en netto økning på medlemmer fra Coop skal satse enda sterkere og tydeligere på samfunnsansvar som en naturlig del av egenarten. Coop skal satse på sponsorater innen mat og sport fordi det er forretningsmessig relevant. Samtidig satser vi på omtankeprosjekter fordi det støtter opp under Coops verdigrunnlag og egenart. Coop vil at vår sponsorvirksomhet skal komme flest mulig av medlemmene til gode, derfor er Norway Cup et viktig sponsorformål i framtida. Coop vil også i framtida bidra til kampen mot kreft, vi vet at før eller siden blir vi på en eller annen måte rammet av kreft, og da er det godt å vite at seks av ti overlever sykdommen og at hvert tredje tilfelle kan forebygges. Coop skal fortsatt samarbeide med Frelsesarmeen i Coop skal også samarbeide med TV-aksjonen i 2012 hvor de innsamlede midlene skal gå til Amnesty. Pantdonasjon er en populær måte å donere på, og Coop skal bidra til aktiviteter som gjør at Omtankeknappen blir enda mer synlig i butikkene. Målet er kroner i pantdonasjoner i Coop har som mål å ha medlemmer innen COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

10 COOP SAMFUNNSRAPPORT UT I BUTIKKEN Når osten er ferdig pakket skal den ut i butikken. En fordel for Hemsegarden er at de slipper å tenke på distribusjonen den er det Coop som står for. Med jevne mellomrom kommer en bil fra Coop som henter de ferdig pakkede ostene og kjører dem inn til sentrallageret på Grorud i Oslo. Herfra distribueres osten ut til butikk. Du finner den i utvalgte Coop-butikker over hele landet. COOP OG SAMFUNNET Medlemsutviklingen i Coop i Norge Coops plassering på omdømmetoppen sammenlignet med de 166 største virksomhetene i Norge. INNSATSOMRÅDER DETTE GJORDE COOP I 2011 DETTE SKAL VI GJØRE Virksomheten Coop og medlemsdemokratiet Coops medlemsmagasin Coop ønsker å mobilisere medlemmene til å velge tillitsvalgte gjennom valg i butikk og på coop.no. Valg i butikk ble en suksess i 2011, elleve samvirkelag er med i ordningen og nesten medlemmer brukte stemmeretten. Coops medlemsmagasin deles ut i butikkene, og i 2011 hadde magasinet lesere. Magasinet er Norges nest største magasin. Coop satser enda sterkere på et aktivt medlemsdemokrati og skal stimulere til at flere avgir stemme i butikk eller på coop. no. Coops medlemsmagasin skal fortsatt være et viktig kontaktpunkt med våre medlemmer Coops representasjon i utvalg, råd, virksomheter og organisasjoner Matmerk Dagligvarehandelens miljøforum (DMF) Initiativ for etisk handel (IEH) Rørosmeieriet Gjennom aktiv representasjon, skal Coop bidra til en positiv utvikling av og gode resultater i de utvalg, råd, virksomheter og organisasjoner vi er representert i. Miljømerking EuroCoop COOP SOLIDARITETSFOND: Coops medlemskap i organisasjoner og råd Sensorisk Studiegruppe Nettverk Helse- og omsorgsdepartementets dialogarena for ernæring NOFIMA, fiskeriforskning WTO Nettverk for GMO-fri mat og fôr Samvirkesenteret EuroCoop Cooperatives Europe International Co-operative Alliance Norges Vel Gjennom å være aktivt medlem, skal Coop bidra til en positiv utvikling av og gode resultater i de råd og organisasjoner vi er medlem i. Coop Solidaritetsfond er et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland, og har som formål å samle inn og forvalte økonomiske midler som skal brukes til samvirketiltak i utviklingsområder. Tiltakene som støttes, skal fremme sosial og økonomisk utvikling. Fondet har siden 2006 samarbeidet med Norsk Folkehjelp om prosjekter i Kambodsja, Mosambik og Bolivia. Demokratiseringsprosjekter i regi av Norsk Folkehjelp i Bolivia, Mosambik og Kambodsja ble i 2011 støttet med kroner Minehundesenteret i Bosnia ble støttet med kroner Styret i Solidaritetsfondet gjestet i 2011 hundesenteret i Bosnia Flere samvirkelag har nå «deltidsansatt» en minehund som de følger gjennom tre år (sponsing av minehunder) Solidaritetsambassadører besøkte i 2011 Mosambik Handelens ølsalgsråd 20 COOP SAMFUNNSRAPPORT 2011 COOP SAMFUNNSRAPPORT

11 COOP OG VIRKSOMHETEN DETTE ER COOP NORGE HANDEL KONSERN Coop Norge Handel Konsern Antall årsverk: Hovedkontor: Oslo Styreleder: Ola H. Strand Omsetning: 29 milliarder Coop Norge Handel AS skal ivareta samvirkelagenes behov for konkurransedyktige kjede- og formatkonsept innen dagligvarer og faghandel. Selskapet skal også sørge for innkjøp og distribusjon, og sørge for at samvirkelagene kan tilby kundene kvalitetsvarer til konkurransedyktige priser. Selskapets kjernevirksomhet er alle kjederelaterte oppgaver i samarbeid med samvirkelagene, og oppgaver knyttet til vareforsyning langs varestrømmen. Coop Norge Handels virksomhet består av innkjøp, distribusjon, kjededrift og markedsføring av daglig- og faghandelsvarer for samvirkelagenes butikker i Norge. Hovedkontoret til Coop Norge Handel ligger i Oslo. Selskapet har lager/driftsavdelinger i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Hamar (kun importlager) og Langhus. KJEDER Coop Mega, Coop Prix, Coop Obs! Hypermarked, Coop Marked, Coop Extra og Smart Club er Coops dagligvarekjeder i Norge. Coop Norge Handel er ansvarlig for sentral kjededrift, og driver også de to byggevarekjedene Coop Obs! Bygg og Coop Extra Bygg. I tillegg markedsføres byggvarekonseptet Coop Byggmix. På andre faghandelsområder er det etablert profilsamarbeid for eksempel innen sport, elektronikk, samt hus og hjem. Det er samvirkelagene i Norge som eier og driver alle kjede-/profilbutikkene unntatt Smart Club. INDUSTRI Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel. Coop Norge Industri er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, A/S Røra Fabrikker, Gomanbakeren Holding AS, AS Margarinfabrikken Norge og Smart Club Gourmet AS. Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene. Selskapene produserer varer som i hovedsak distribueres gjennom Coops kjedebutikker i Norge. I tillegg eier Coop Norge Industri AS 47,5 prosent i NAF Trading A/S, og 23,9 prosent av Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. EIENDOM Coop Norge Handel har fire heleide datterselskap med eiendomsaktiva. Det er selskapet Coop Norge Stavanger Eiendom AS, som eier eiendommen i Nesflåtveien 6, Stavanger, selskapet Coop Norge Grorud Eiendom AS, som eier eiendommen i Østre Aker vei 264, Oslo og Coop Norge Bergmoen Eiendom AS som eier tomten hvor det nye Østlandslageret skal bygges. I tillegg eier Coop Norge Handel AS datterselskapet Coop Norge Hamar Eiendom AS. Coop Norge Handel har også ansvaret for forvaltning og utvikling av konseptet Smart Club. ADMINISTRERENDE DIREKTØR SVEIN T. FANEBUST COOP NORGE HANDEL KONSERN 23

12 COOP OG VIRKSOMHETEN COOP NORGE HANDEL HAR EIERINTERESSER I FØLGENDE SELSKAP: Coop Trading A/S, eierandel er 33,3 prosent. Selskapets formål er å sikre kooperasjonen i Norden konkurransedyktige innkjøpsbetingelser hos merkevareleverandører innenfor dagligvarer og nonfood, samt utvikling og forvaltning av attraktive sortiment for egne varemerker innenfor dagligvarer. Coop Norden Bygg Inköp AB, eierandel er 50 prosent. Selskapets formål er å sikre kooperasjonen i Norden konkurransedyktige innkjøpsbetingelser hos merkevareleverandører innenfor byggvareområdet, samt utvikling og forvaltning av attraktive sortiment for egne varemerker innenfor byggvareområdet. TakeCargo AS, eierandel er 32,02 prosent. Selskapets formål er å sørge for effektiv behandling av data ved avvikling av transportoppdrag mellom transportkjøper, transportør og vareleverandør/varemottaker. Joh Weydahl AS, eierandel er 45 prosent. Selskapets formål er import av ost. Dagligvarehandelens Miljøforum AS, eierandel er 25 prosent. Selskapets formål er å påvirke til bærekraftig transport med lavest mulig miljøbelastning med effektive løsninger for logistikk, emballasje, lastbærere og verdikjedeoptimalisering, samt koordinering opp mot bransjeavtalene for retur av brukt emballasje og materialselskapene. Tradesolution AS, eierandel er 12,5 prosent. Selskapets formål er å være et effektiviserende bindeledd mellom handel og leverandører, og være en informasjonsbank med felles elektroniske registre for varehandelen. Coop Norge Handel AS SKAPER STØRRE VERDIER ENN NOEN GANG COOP NORGE HANDEL KONSERN COOP NORGE HANDEL AS (100 % EID AV COOP NORGE SA) Coop Norge Handel AS er et heleid datterselskap av Coop Norge SA. Konsernets verdiskapning for 2011 var på totalt 843 millioner kroner det beste noen sinne. Bidragene til samvirkelagene var også rekordstore i NAF TRADING AS (47,5%) HVEBERGSMOEN POTETPAKKERI AS (23,9%) COOP NORGE INDUSTRI AS (100 %) COOP NORGE KAFFE AS (100 %) COOP NORGE STAVANGER Eiendom AS (100 %) AS MARGARIN- FABRIKKEN NORGE (100 %) COOP NORGE GRORUD Eiendom AS (100 %) GOMANBAKEREN HOLDING AS (100 %) A/S RØRA FABRIKKER (100 %) GOMAN-BAKERIET AS HØNEFOSS (100%) GOMAN-BAKERIET AS JÆREN (100%) GOMAN-BAKERIET AS OSLO (100%) GOMAN-BAKERIET AS NORD-TRØNDELAG (100%) GOMANBAKERIET AS SØRLANDET (100%) GOMAN-BAKERIET AS TRONDHEIM (100%) GOMAN-BAKERIET AS ØSTFOLD (100%) GOMAN NORD AS (85%) GOMAN VALAKER AS (50,01%) ROGNALDSEN BAKERI AS (50,01%) COOP NORGE BERGMOEN EIENDOM AS (100 %) COOP NORGE HAMAR EIENDOM AS (100 %) SMART CLUB GOURMET AS (100 %) COOP NORDEN BYGG INKöP AB (50%) TAKECARGO AS (32,02%) JOH. WEYDAHL AS (45%) DAGLIGVARE- HANDELENS MILJØFORUM AS (25%) COOP TRADING A/S (33,3%) INTERCOOP LTD (HONG KONG) (65%) 2011 Dagligvaremarkedet var også i 2011 preget av lav vekst og krevende priskonkurranse. I første halvår var det nesten ingen organisk vekst. Det var nyetableringer som drev vekst i totalmarkedet. I andre halvår løsnet det litt, og markedet begynte å vokse igjen. Ett eksempel på utfordringene i 2011 var konkurransen rundt nøkkelhullmerkede varer. Tidlig på året ble det startet en priskrig på slike produkter, noe som ga betydelig redusert lønnsomhet. Nøkkelhullmerking ble en signalsak, som også fikk stor oppmerksomhet både politisk og i media. Mot slutten av 2011 lanserte Coop og Rema 1000 priskutt på økologiske og allergivennlige produkter. Sammen med Cøliakiforeningen har vi utviklet et bedre tilbud for varegruppen «Mat uten» for en viktig kundegruppe som sliter med matintoleranse. Coop er stadig ledende når det gjelder økologiske produkter. Gjennom året har vi opplevd økt prispress både på nasjonale og internasjonale råvarer. Vi har også i perioder hatt betydelige utfordringer med leveranser fra merkeleverandører, særlig knyttet til perioder etter helligdager, og ved nyhetslanseringer. Mot slutten av året merket vi også leveringssvikten fra Tine, som over lengre tid ikke klarte å levere nok smør til butikkene. Coop har begynt å se gode resultater av sin satsing på egne merkevarer (EMV) og registrerer økt forbrukertillit til våre varer. Gjennom etablering av egen EMV-avdeling har vi fått bedre struktur og systematikk i arbeidet, både internt og ut mot produsenter. EMV har i noen kategorier en betydelig rolle og stor andel av salg/lønnsomhet. Totalt sett er EMV «den største leverandøren til Coop» med en omsetning på 5,1 milliarder. Vår andel EMV av totalt salg er nå på 15,8 prosent. Coop høster anerkjennelse for sine produkter. Vi vinner gullmedaljer og produkttester, også i konkurranse med industriens merkevarer. Coop leder for tiden utviklingen på dette området, og øker mest i markedet; Coop har 37 prosent av den totale veksten i EMV-segmentet i Norge. Vi lanserer stadig nye flotte produkter, og det har vært jobbet med over 80 nye produkter som ble lansert 1. februar FRAMTID DAGLIGVARER Markedsveksten har nå høyere marsjfart enn på lenge, og markedsveksten i 2012 forventes å bli høyere enn i Likevel er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen i Norge som følge av uro i finansmarkedet i Europa. Lavpriskjedene vil fortsatt sette dagsordenen, og prege utviklingen i markedet. Dette vil medføre fortsatt høyt fokus på pris. Egne merkevarers betydning for konkurransekraft og lønnsomhet vil øke betydelig, noe som vil reflekteres i Coops fokus og satsning på dette området. Ellers vil Coops dagligvarebutikker i 2012 ha høyt fokus på frukt/grøntog brødavdelingen. Dette vet vi betyr mye for kundene og vi skal forbedre vårt tilbud på disse prioriterte vareområdene slik at kundene blir mer fornøyde og butikkene fremstår som mer attraktive i konkurransebildet. 24 COOP Årsrapport 2011 COOP Årsrapport

13 COOP OG VIRKSOMHETEN AUTOMATISK VARESUPPLERING (AVS) I BUTIKK AVS er et bestillingssystem som bidrar til økt lønnsomhet og høyere kundetilfredshet. Varebestillingen gjøres automatisk basert på varebeholdning og prognoser for fremtidig varebehov bygget på historikk. Coop er i full gang med utrullingen, og AVS er tatt i bruk i alle dagligvarekjedene. Ved utgangen av 2011 var AVS implementert på tørrvareområdet for 333 butikker, 79 butikker på frys og 14 butikker på utvalgte kategorier kjøl. I løpet av 1. halvår 2013 skal alle våre butikker, med unntak av de minste Coop Marked-butikkene, benytte AVS på dagligvare. For å lykkes i det tøffe dagligvaremarkedet er AVS et viktig virkemiddel, både for den enkelte butikk og for Coop som helhet. For å få full effekt av Østlandslager og omlegging til flere varegrupper over lager, er vi avhengig av bestillinger og prognoser fra butikker med AVS. Dette vil gi gevinster i verdikjeden og sette Coop i stand til å vinne konkurransen om økte markedsandeler i årene framover. Coop jobber derfor kontinuerlig med å få flere varegrupper over på AVS. Arbeidet med å øke kundeinnsikten i Coop har pågått over lengre tid. Coop Norge Handel har blant annet samarbeidet tett med det Tesco-eide analyseselskapet Dunnhumby Limited, og har gått sammen om etableringen av Dunnhumby Norway AS. Dunnhumby Norway, som er eid 50 prosent av Coop Norge Handel, skal jobbe med kundeinnsikt for Coop innenfor dagligvarer og de andre bransjene Coop er inne i. Coop vil fortsatt ha bruk for tradisjonell markedsinformasjon, men ved å komplettere bildet med data som gir oss større forståelse for kundenes faktiske handlevaner og preferanser, skal vi bli flinkere til å tilrettelegge vårt tilbud i samsvar med kundenes ønsker og behov når de skal handle. Gjennom å arbeide med økt kundeinnsikt skal vi bli mer effektive og målrettet i kommunikasjonen med kundene. Kampanjene skal bli mer skreddersydd. Coop skal bruke denne kunnskapen til å plassere Coop i medlemmenes hjerter, slik at de naturlig velger en Coop-butikk når de skal handle. Lar vi kundeinnsikt styre våre beslutninger til kundens beste har vi en fantastisk mulighet til å skape økt medlemsnytte og vekst for Coop i markedet. Samtidig vil det for Coop sin del være enda viktigere å gjennomføre felles tiltak på tvers av kjedene for å forenkle budskap og nå frem til mottaker med budskapene. Byggevarer Utviklingen i byggevarehandel i 2012 forventes å bli preget av fortsatt størst vekst i proffsegmentet og en mer moderat vekst på linje med fjoråret i privatmarkedet. Etableringstakten for Coop sine byggevarekjeder øker og Coop planlegger for sterk vekst på byggevarer i KREVENDE ÅR FOR TRANSPORT 2011 har vært et krevende år transportmessig. Klimatiske utfordringer i form av gjentagende ekstremvær, satte transportene på store prøver. I tillegg heftet det problemer med stabiliteten på jernbanen. På tross av dette anser vi at de servicemessige forpliktelser overfor s-lagene er godt ivaretatt. Det er i 2011 ferdigutviklet og gjennomført systemløsninger for transport som blant annet gir bedret planlegging og dermed fyllingsgrad både i inngående og utgående transport (distribusjon). I tillegg skannes pallene inn på bil til butikk slik at sporingsgraden økes. Disse systemløsningene danner plattform for videre utvikling med sikte på å omfatte all transport med full sporing fra henting hos leverandør til levering i butikk. NYTT ØSTLANDSLAGER NY KJEDEAVTALE MER EFFEKTIV LAGERDRIFT Arbeidet med nytt Østlandslager følger den vedtatte fremdriftsplanen. Styret har gjennom året behandlet utbyggingsavtalen med Ullensaker kommune og tilleggsavtalen med Bergmoen AS ved flere styremøter. Den økonomiske risiko i forbindelse med krav fra Statens Vegvesen ble nøye vurdert opp mot konsekvenser av aktuelle forsinkelser i prosjektets fremdrift. Styret har, innenfor den vedtatte investeringsrammen, behandlet og fattet vedtak om investeringer i opsjoner som bananmodneri og teknologiløsninger knyttet til lagerløsningen byggevarer i Coop Norge Handel AS har sett behovet for å forsterke den samlede koordinering av kjedeporteføljen, effektivisere beslutningsprosessene samt øke samordningen ved gjennomføring av beslutninger. Behovet for å etablere et felles kjedestyre innebar også at det ble nødvendig med en oppdatering av kjedeavtalen. Styrets arbeid i denne saken har skjedd gjennom en bred involvering av samvirkelag og alle kjedestyrene i Coop. Den endelige beslutningen om ny kjedestyringsstruktur og kjedeavtale ble vedtatt av styrene for Coop Norge Handel AS og Coop Norge SA i slutten av august i Lagerdriften i 2011 er effektivisert ytterligere, noe som vises gjennom fortsatt fall i andelen bemanningskost. Lageradministrasjonssystemer (LAS) med stemmestøttet plukk (voice) er nå gjennomført på samtlige vareområder på alle lagerenhetene. I tillegg til effektivisering, har dette bidratt til en betydelig reduksjon av feil i leveransene til butikk. Coop Norge Handel AS har levert noe lavere servicegrad til butikkene enn året før. Lavere inngående servicegrad fra leverandør har vært en utfordring for hele bransjen. Dette har igjen sammenheng med stort aktivitetstrykk, spesielt med en varm påske/vår i Sør-Norge og smørkrisen høsten Coop Norge Handel AS har som følge av disse utfordringene gjennomført en tettere oppfølging av leverandørene, og videre utviklet et nytt prognosesystem. Prognosesystemet forventes å gi forbedringer både i forhold til servicegrad og kapitalbinding, spesielt i forhold til ferskvare

14 COOP OG VIRKSOMHETEN Coop Norge Handel Faghandel EN GIGANT PÅ FAGHANDEL Coop Norge Handel Faghandel Antall årsverk: 242 Hovedkontor: Langhus Omsetning: 4,4 milliarder Hadde Coop Norge Handel Faghandel vært et selvstendig selskap, ville det vært en av Norges 100 største selskaper. Selskapet satte ny omsetningsrekord i Coop Norge Handel Faghandel er Coop Norge Handels avdeling for innkjøp og distribusjon av faghandelsprodukter. Faghandel omfatter alt Coop forhandler som ikke er dagligvarer. Distribusjonsenheten til Coop Norge Handel Faghandel ligger på Langhus utenfor Oslo. Med nesten kvadratmeter lagerplass er det et av Norges største lagre. Coop Norge Handel Faghandel er en av de største aktørene på godstransport via Oslo havn ble et nytt godt år for Coop Norge Handel Faghandel. Vi kan vise til rekordtall på en rekke områder, blant annet ny omsetningsrekord med over 4,4 milliarder kroner i omsetning ut til butikk. Slike rekorder er et resultat av godt håndverk både hos Coop Norge Handel Faghandel, og ikke minst alle butikkene og samvirkelagene som selger varene til medlemmer og kunder. Hadde all omsetning gått gjennom et eget selskap, så hadde Coop innen faghandel vært en av Norges 100 største selskaper. Dette er rekorder som Coop Norge Handel Faghandel er veldig fornøyd med. FRAMTID Coop Norge Handel Faghandel har som mål å øke omsetningen ved å tilby produkter som bygger image og skaper god margin for butikkene. Faghandel skal være det naturlige førstevalget for faghandelsvarer til samvirkelagenes butikker, og styrke Coops posisjon hos medlemmer og forbrukere. Dette skal vi gjøre ved å tilby et konkurransedyktig, attraktivt og effektivt sortiment gjennom kampanjer og medlemstilbud. Faghandel skal i tillegg utvikle prosesser, støttesystemer og tjenester som effektiviserer og forenkler driften i butikk, og ha den mest kostnadseffektive vareforsyningen innen faghandel. VERDT Å VITE I 2011 solgte Coop: 1,8 millioner DVD-filmer (40 prosent markedsandel i dagligvaremarkedet) Tassimo kaffemaskiner minne-cd «Mitt lille land» DVD av «Hodejegeren» Koss PortaPro hodetelefoner VISSTE DU at Coop er markedsleder på maling. Hvert fjerde malingsspann selges gjennom Coop, og på en kampanje kan vi selge over liter med maling at over 40 % av malingen Coop selger er miljømerket at hver fjerde høytrykkspyler selges gjennom Coop 28

15 COOP OG VIRKSOMHETEN Coop Norge Industri AS Coop Norge Industri AS VÅRT VÅPEN I PRISKRIGEN Antall årsverk: 444 Hovedkontor: Oslo Direktør: Torgeir Sveine Styreleder: Svein Fanebust Driftsinntekt: 1,25 milliarder Coop Norge Industri AS er et heleid datterselskap av Coop Norge Handel AS. Coop Norge Industri er morselskapet til Coop Norge Kaffe AS, A/S Røra Fabrikker og Gomanbakeren Holding AS bestående av ti Goman-bakerier med beliggenhet fra Kristiansand i syd til Goman Nord i Tromsø (under etablering). Morselskapet ivaretar salg og fellesfunksjoner for disse selskapene. Selskapene produserer varer som i hovedsak distribueres gjennom Coops kjedebutikker i Norge. Coop Norge Industri AS har også 47,5 % eierandel i NAF Trading A/S og 23,9 % eierandel i Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. DATTERSELSKAPENE føyer seg inn i rekken av flere gode år for Coop Norge Industri. Gjennom året ble det lansert en rekke nye, moderne og spennende produkter fra industrien. Arbeidet med produktutvikling har fortsatt for fullt i Dette har resultert i flere nyheter, for eksempel nye produkter innenfor bakervarer, flere varianter av Coop Kaffe og drikke (juice). Resultatet er at Coops butikker kan tilby produkter som moderne og bevisste forbrukere ønsker seg. Nyheter fra Coop Norge Industri bidrar til å gjøre butikkene spennende. Som ett av våpnene i priskrigen, har egne merkevarer (EMV) vært et viktig satsningsområde for Coop også i EMV er viktig av flere grunner: Butikken får større inntjening ved salg av disse varene fremfor konkurrerende produkter. Kundene får mer verdi for pengene sine. Produktene differensierer oss fra konkurrentene og kan derfor også bidra til større lojalitet til butikken og Coop. Produksjon av egne merkevarer (EMV) har lange tradisjoner i Coop. Noe av grunntanken med etableringen av kooperasjonen var å gi medlemmene billige varer med høy kvalitet akkurat som vi kjenner Coop som varemerke i dag. FRAMTID Vi er avhengig av lojaliteten som samvirkelagene har til Coops egne merkevarer. Coop Kaffe, Goman og Røra er kjente varemerker i forbrukermarkedet, men det er opp til Coop Norge Industri å fortsette med å bygge tillit hos butikk og forbruker. Dette skal selskapet ivareta ved blant annet stadig å fornye de ulike sortimentene og være effektive i forhold til konkurrentene. Det gode samarbeidet med Coop Norge Handel og samvirkelagene skal fortsatt gjøre det mulig for selskapet å opprettholde sin posisjon i markedet, til tross for sterk konkurranse. Styret besluttet i november å bygge ny kaffefabrikk på Bergmoen i perioden A/S RØRA FABRIKKER A/S Røra Fabrikker Beliggenhet: Røra i Nord-Trøndelag. Hovedprodukter: Juice, saft, syltetøy og videresalg av bærmasse Markedsandel: 24 prosent Årsverk: 43 Driftsinntekter 2009: 217 mill 2010: 207 mill 2011: 222 mill GOMANBAKEREN HOLDING AS Beliggenhet: Hønefoss, Oslo, Fredrikstad, Verdal, Trondheim, Ålesund, Kristiansand, Jæren, Bergen og Tromsø. Hovedprodukt: Brød Markedsandel: 24 prosent Årsverk: 363 Driftsinntekter: 2009: 680 mill 2010: 681 mill 2011: 737 mill COOP NORGE KAFFE AS Beliggenhet: Oslo Hovedprodukt: Kaffe Markedsandel: 22 prosent Årsverk: 16 Driftsinntekter: 2009: 208 mill 2010: 204 mill 2011: 256 mill 30 31

16 COOP OG VIRKSOMHETEN COOP EXTRA COOP PRIX Konsept: Lavpris Extra Antall butikker: 43 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: 83 mill Kjededisponent: Håvard Jensen Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Konsept: Lavpris Antall butikker: 293 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Geir Thomas Fossum Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Viktigste hendelser i året: 2011 har vært et år med sterk vekst for Coop Extra. Kjeden har åpnet 13 nye butikker. Det er vist over 200 prissammenligningsannonser i Coop Extra har størst forbedring av alle kjedene, blant egne kunder på prisoppfattelse. Kjeden vil fortsette å vise prissammenligninger utover hele Framtidsmål: I 2012 skal Coop Extra rikslanseres som kjede. Vi skal oppleves å være den rimeligste butikken med det største vareutvalget i lavprissegmentet. Vi skal tydeliggjøre en troverdig og langsiktig posisjonering som kan materialiseres fra overordnet nivå ut til butikk/ansatte og helt ut til kundene. Planene for ekspansjon av kjeden er ambisiøse og målet er å telle mellom 60 og 80 Coop Extra butikker ved utløpet av Prislederskap fordrer kostnadslederskap, så kjeden vil fortsette å ha et sterkt driftsfokus og videreføre jobben med å bygge prestasjonskultur i kjeden. Viktigste miljøtiltak: Coop Extra som er Norges første svanemerkede dagligvarekjede, skal i 2012 re-sertifisere alle sine butikker. Vi jobber i tillegg kontinuerlig med å utvide sortimentet på økologiske og svanemerkede produkter. Viktigste hendelser i året: 2011 har vært et år hvor videreutvikling og ytterligere forsterkning av deal-konseptet har stått i fokus. Dealen har fått stor oppmerksomhet i media, ikke minst gjennom reklamefilmen med Anna Anka, som vant sølvfisken for juli. Dette er første gang en Coop-film har vunnet denne prisen. Gjennomføringen er god i alle ledd, dette gjenspeiles i stort salg og høy interesse hos leverandørene. Framtidsmål: Hovedmålet for 2012 er å styrke prisoppfattelsen ytterligere. Coop Prix er en etablert lavprisaktør, men det er et for stort avvik mellom oppfattet og faktisk pris hos forbruker. Denne utviklingen går imidlertid i riktig retning, og kjeden har beveget seg fra «supplering» mot «lavpris» på posisjoneringskartet. Likevel er det behov for å intensivere arbeidet med å bedre prispersepsjonen i Viktigste miljøtiltak: Coop Norge har sammen med ENOVA gjennomført en rekke energibesparende tiltak i Coop-butikker, blant annet dører og lokk på kjøl/frys, automatisk styring av lys og gjenbruk av energi. COOP MEGA COOP MARKED Konsept: Supermarked Antall butikker: 116 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Birthe Hegstad Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Konsept: Nærbutikk Antall butikker: 336 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: 4 45 mill Kjededisponent: Tom Hermansen Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Viktigste hendelser i året: 2011 har vært året med fokus på salg og service i Coop Mega. Egen salgskonkurranse på enkeltprodukter ga enorme salgsresultater i enkelte butikker. Salg og Servicefokuset vil også fortsette i Omprofileringer av butikker til Coop Prix og Coop Extra i henhold til Coop sin strategi pågår. Ferskvareprosjekt for Coop Mega butikker med over 100 millioner i omsetning ble etablert i 2011 med oppstart av pilot. Utrulling vil skje fortløpende i 2012 og Framtidsmål: Coop Mega skal bli en enda tydeligere supermarkedkjede med fokus på merverdier som service, kvalitet, utvalg og kunnskap. Vi skal fortsette mot målet om å bli best på salg og service ved å være «unik alene, men best sammen». Det vil si å skape mange Dream Team i Coop Mega. Viktigste miljøtiltak: Ved oppgraderinger av butikkene gjennomføres det energibesparende tiltak i butikkene, blant annet med dører og lokk på kjøl/frys, automatisk styring av lys og gjenbruk av energi. Alle økologiske varer i Coop Mega skal merkes med hyllemarkør. Viktigste hendelser i året: Coop Marked Florø åpner søndagbutikk etter nye konseptuelle forutsettninger. Det er knyttet stor spenning til konseptet som skal berede grunnen for etablering av flere søndagsbutikker i kjeden. Coop Marked har utviklet nytt etablering- og relokaliseringskonsept. Ferdig utstyr og innredet konseptuell butikk på 450 m 2 salgsareal etableres nå for under 2,5 millioner kroner. Det er utført en revitalisering av Coop Markeds egen plattform for egne merkevarer (EMV), med etableringen av «Hverdagsvarer til Hverdagspriser». Dette har blitt godt motatt av kundene og gitt økt salg. Andelen EMV overstiger for første gang 15 prosent av kjedens totalomsetning Framtidsmål: Coop Marked skal fremstå som et attraktivt nærbutikk konsept. Lønnsomheten skal være så gode at konseptet fremstår som et klart førstevalg for samvirkelagene, i bygd og by. Viktigste miljøtiltak: Alle butikker som bytter kjøl og frys, får disse med dører og lokk. Dører og lokk gir en besparelse på ca 30 % i kw

17 COOP OG VIRKSOMHETEN COOP OBS! HYPERMARKED COOP EKSTRA BYGG Konsept: Hypermarked Antall butikker: 28 Antall artikler: cirka Salgsflate: Fra m 2 Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Knut Wellerop Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Konsept: Stormarked Bygg Antall butikker: 9 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Josef Gimsøy Omsetning: 2009: 149 mill 2010: 250 mill 2011: 391 mill Viktigste hendelser i året: Kjeden har i 2011 ytterligere styrket sin posisjon som ledende på storhandel, og fremheves i AC Nielsen som en av de tydeligst posisjonerte og også av de mest prefererte dagligvarekjedene i Norge. Vi oppfattes også som best på non-food og scorer meget bra på tilbud. I 2011 ble det åpnet tre nye hypermarkeder; Narvik, Mo i Rana og Olrud rett nord for Hamar, samt at Sørlandssenteret ble reetablert i helt nye lokaler. I tillegg er en rekke hypermarkeder ombygd i henhold til ny strategi, og selvscanning/coop Shop Express ble etablert på åtte nye anlegg slik at løsningen nå tilbys på 13 av våre 28 anlegg. Framtidsmål: Å tilby de største og beste butikkene for storhandel, med lave priser, de beste tilbudene og det største utvalget. Viktigste miljøtiltak: Svanemerking av Coop Obs! Sørlandssenteret, sikre fortsatt miljøvennlig drift ved de andre seks svanemerkede hypermarkedene våre, samt løpende motivere til energivennlige løsninger, f. eks. energibesparende tiltak som dører og lokk på kjøl/frys, automatisk styring av lys og gjenbruk av energi. Viktigste hendelser i år: Én ny butikk ble lagt til kjedeporteføljen i Kjeden er fortsatt i en tidlig fase med få butikker men utviklingen viser at konseptet er tatt godt imot av kundene. Årets kundeundersøkelse viser en økende tilfredshet og Coop Extra Bygg var også i 2011 den i kjeden i Coop med høyest total tilfredshet. Kjedekonseptet har på relativt kort tid lykkes i å bygge en sterk posisjon lokalt. Framtidsmål: Kjeden har som mål å ta en sterk posisjon i mellomstore markedsområder med et rendyrket forbrukerkonsept, store rasjonelle butikker, bredt vareutvalg og en tydelig prisposisjon. For å realisere mål i Coop om økt markedsandel og innta posisjonen som markedsleder i forbrukermarkedet (byggevarekjeder) skal kjeden videreutvikle konseptet og øke etableringstakten. Viktigste miljøtiltak: Fokus på Svane- og miljømerkede produkter innenfor maling, gulv og varme. COOP OBS! BYGG COOP BYGGMIX Konsept: Stormarked Bygg Antall butikker: 18 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: mill Kjededisponent: Josef Gimsøy Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Konsept: Byggevarebutikk eller byggevareavdeling i dagligvare Antall butikker: 77 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: 5 55 mill Kjededisponent: Josef Gimsøy Omsetning: 2009: 1022 mill 2010: 998 mill 2011: 878 mill Viktigste hendelser i år: Kjeden har også i 2011 styrket sin posisjon i «gjør-det-selv» segmentet. Satsingen innen vareområdet tyngre byggevarer og forsterket markedskommunikasjon har gitt gode resultater. Årets kundeundersøkelse viser at total tilfredshet er stabil sammenlignet med fjoråret. Målingen viser en signifikant fremgang i forhold til prisoppfatning for kjeden. Framtidsmål: Kjeden skal fremstå som den dominerende og prisledende stormarkedskjede bygg i store markedsområder med et rendyrket forbrukerkonsept, store rasjonelle butikker, bredt vareutvalg og en tydelig prisposisjon. For å realisere mål i Coop om økt markedsandel og markedslederposisjon i forbrukermarkedet (byggevarekjeder) skal kjeden videreutvikle konseptet og øke etableringstakten. Viktigste miljøtiltak: Fokus på Svane- og miljømerkede produkter innenfor maling, gulv og varme. Viktigste hendelser i år: Utviklingen i 2011 preges av endringer i butikkporteføljen hvor store butikker med god utvikling konverteres til Coop Extra Bygg. Butikker med svakere utvikling har blitt avviklet. Nye butikker er kommet til og endringene i butikkporteføljen vil legge grunnlag for ytterligere rendyrking av konseptet og bidra til økt satsing på Coop Byggmix. Framtidsmål: Coop Byggmix skal ha attraktive butikker med et vareutvalg tilpasset «gjør-det-selv» kunden og konkurransedyktige priser lokalt. For å realisere mål i Coop om økt markedsandel og innta posisjonen som markedsleder i forbrukermarkedet (byggevarekjeder) skal Coop Byggmix videreutvikle konseptet og øke etableringstakten. Viktigste miljøtiltak: Fokus på Svane- og miljømerkede produkter innenfor maling, gulv og varme

18 COOP OG VIRKSOMHETEN COOP ELEKTRO Smart Club AS Konsept: Faghandelsbutikker Elektro Antall butikker: 32 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning per butikk: 5 30 mill Kjededisponent: Roy Bjørnstad Omsetning: 2009: 149 mill 2010: 261 mill 2011: 254 mill Viktigste hendelser i året: Profilen har i 2011 hatt flere store ombygninger av eksisterende butikker. Dette innebærer at vi har økt den totale salgsflaten. Dette gjør oss bedre rustet i den lokale konkurransesituasjonen. Viktigste miljøtiltak: Våre butikker skal sørge for at forbrukerne har best mulighet til å returnere elektroniske produkter og ha god informasjon i butikkene. Vi skal også gjennom våre kampanjer profilere produkter med lavt energiforbruk. Smart Club AS ET UNIKT VAREHANDELSKONSEPT Antall årsverk: 282 Hovedkontor: Oslo Fung. administrerende direktør: Roger Nyeng Styreleder: Ola H. Strand Driftsinntekt: milliarder Framtidsmål: Coop Elektro skal fortsatt være et konkurranse-dyktig handlealternativ lokalt, med forankring i Coops verdier. Smart Club AS er et heleid datterselskap av Coop Norge SA. Virksomheten, som drives av Smart Club AS ble kjøpt og overtatt 4. august Smart Club AS driver tre store hypermarkeder under merkenavnet Smart Club, samt to Coop Extra og én Coop Mega. I 2011 er det lagt betydelig vekt på drift både i varehusene og i de tre dagligvarebutikkene. Smart Club vil fortsatt ha fokus på utvikling av konseptet, bedre drift og bedre kundeoplevelse SMART CLUB Konsept: Hypermarked Antall varehus: 3 Antall artikler: Salgsflate: m 2 Omsetning pr butikk: mill Kjededisponent: Njål Stokkenes Fung. kjededisponent: Roger Nyeng Omsetning: 2009: mill 2010: mill 2011: mill Viktigste hendelser i året: Kjedens tre varehus har hatt stort fokus på forbedring sin drift og blitt mer effektive. Smart Club har vært en pilot på bruk av nye medier, med SMS-kuponger og en imponerende skare «følgere» på Facebook. I løpet av året har vi hatt en «all time high» score på enkelt-parametre på den løpende kundeundersøkelsen. Framtidsmål: Smart Club har en klar ambisjon om å styrke produktopplevelsen overfor forbruker, samt å styrke kundenes opplevelse av det unike sortimentet og følelsen av å gå på skattejakt. Når forbrukerne sier at de ønsker et større mangfold i dagligvarehandelen, behøver de ikke dra lenger enn til Smart Club. Viktigste miljøtiltak: Smart Club har avviklet all oljefyring og konvertert til varmegjenvinning fra kjøle- og fryseutstyr. Det er installert lokk på alle kjøle- og frysedisker for å redusere energi-forbruket, og det er innført full kildesortering av brukt emballasje og avfall

19 COOP OG VIRKSOMHETEN Coop Norge Eiendom AS Coop Norge Eiendom AS STYRKET FOR VIDERE VEKST VERDT Å VITE Coop Norge Eiendom eier også flere deleide selskaper, der det største er AmCo Eiendom AS (50 %). AmCo Eiendom består av åtte hel- og deleide kjøpesentre forvaltet av Amfi fra Surnadal i Møre og Romsdal. AmCo har en totalbalanse på ca 1,1 milliard og leieinntekter på ca 85 millioner kroner. Antall årsverk: 32 Hovedkontor: Moss Styreleder: Ola H. Strand Coop Norge Eiendom AS har de siste årene solgt eiendommer for mer enn én milliard norske kroner. Selskapet har dermed styrket seg betydelig finansielt og er klar for ny vekst i tråd med strategien til Coop Norge. ADMINISTRERENDE DIREKTØR ROY K. MEYER COOP NORGE EIENDOM AS Coop Norge Eiendom ble stiftet i 2001 og holder til i leide lokaler i Moss. Coop Norge Eiendom jobber aktivt med eiendomsforvaltning og -utvikling i hele landet. Formålet med selskapet er å fremme etableringer for samvirkelagene, samt å sørge for forsvarlig forvaltning av eiendomskapitalen. Coop Norge Eiendom forvalter i dag en eiendomsportefølje på ca m 2. Porteføljen består for det meste av egen eiendom, men også deleide eiendommer. Coop Norge Eiendom har vært gjennom et viktig strategiarbeid de siste to årene. Som en følge av dette har selskapets strategi blitt tydeligere, og arbeidet med å rullere porteføljen mer fremtredende. Selskapets forretningsidé er som følger: «Ved hjelp av kapital, kompetanse, kontaktnett, Coops egenart og konsepter, skal vi i hovedsak utvikle og etablere handelseiendommer for Coop sin virksomhet i Norge, som gjennom vår forvaltning skal oppnå maksimal verdiskaping i vår eiertid. Utvikling av annen eiendom kan foretas for å sikre maksimal verdiskaping.» 2011 I 2011 har Coop Norge Eiendom solgt aksjer og eiendommer til en verdi av ca 370 millioner kroner, hvorav det største enkeltposten knytter seg til salget av aksjene i Finansgruppen Eiendom AS. Totalt har Coop Norge Eiendom solgt eiendommer de siste to årene for én milliard kroner, mens det i samme periode har kjøpt eiendom og selskaper for ca 350 millioner kroner. Selskapet er dermed betydelig finansielt styrket og klart for ny vekst, i tråd med strategien til Coop i Norge. Selskapets 32 ansatte besitter en meget høy kompetanse innen sine respektive fagområder, og organisasjonen står godt rustet til å være en god samarbeidspartner for videre vekst for Coop i Norge. Coop Norge Eiendom har bl.a. vært involvert i etableringen av en Coop Obs! og en Coop Extra Bygg i Mo i Rana gjennom etableringen av Mo Handelspark som eies sammen med Coop Helgeland. Gjennom kjøpet av Anton Jensensgate 2 i Tønsberg er det i 2011 åpnet en ny Coop Extra. Coop Norge Eiendom jobber ellers med mange spennende prosjekter rundt om i landet som vil materialisere seg i Coop-etableringer i tiden fremover. FRAMTID Coop Eiendom vil i 2012 ha fokus på ytterligere strukturering, utviklingsprosjekter og investeringsplaner. Selskapet vil også prioritere en raskere overføring av tomter til driftseiendommer vil også bli preget av kartlegging og en tettere oppfølging av samvirkelagenes behov, og Coop Norge Eiendoms bidrag i det viktige strategiarbeidet som Coop i Norge står ovenfor. Coop Norge Eiendom står nå bedre rustet enn noen gang til å være en samarbeidspartner for samvirkelagene, og ser frem til et spennende år i

20 Ola H. Strand Administrerende direktør Coop Norge SA Medlemsnummer i Coop: Magne Vathne Nestleder Medlemsnummer i Coop: Olav Rønningen Styremedlem Medlemsnummer i Coop: Tore Vea Berghagene Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: Knut Berg Ansattes representant Medlemsnummer i Coop: John Brattåker Vararepresentant ansatte Medlemsnummer i Coop: Lisbeth Bull Huseby Styreleder Medlemsnummer i Coop: Toril Opsal Thorp Styremedlem Medlemsnummer i Coop: Wilhelm Gjertsen Styremedlem Medlemsnummer i Coop: STYRETS BERETNING 40 41

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

Bærekraft vi tar forbrukeren på alvor. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt vi tar forbrukeren på alvor Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt NorgesGruppen er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca.

Detaljer

Coops satsning på økologisk mat

Coops satsning på økologisk mat 1 Coops satsning på økologisk mat - utvikling av økomarkedet - betraktninger fra Coop Norge Handel Økologisk fagdag Hamar 14.03.2012 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel 2 Dagens tekst Kort om Coop

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap Nytenkende Innflytelse 2012 I KORTFORM INNHOLD Ærlighet COOP Verdikompass Tiltro til egenart Omtanke Januar FNs internasjonale samvirkeår 2012 ble markert med et arrangement med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014.

ÅRSMELDING 2013. 106. driftsår. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. ÅRSMELDING 2013 106. driftsår Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2014. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2013 Generelt om året 2013 Året 2013 ble ett nytt godt år for Madla Handelslag. Utviklingen

Detaljer

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt

En del av en norsk verdikjede. Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt En del av en norsk verdikjede Per Roskifte, Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt er et handelshus for hele landet KJØPMANNSEIDE BUTIKKER BUTIKKER I HELE LANDET VARER ANSATTE ca. 60 % 87 % 25

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen

Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Arbeidet med miljø og klima i NorgesGruppen Hva betyr dette for kjøtt- og fjørfebransjen? Odd Ture Wang www.norgesgruppen.no 1.Sept 2009 NorgesGruppen - Sentrale konsepter Segment/ konsept Stort supermark

Detaljer

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen

Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Klimautfordringer og tiltak i detaljhandelen Per Roskifte, NorgesGruppen ASA 03.06.2009 www.norgesgruppen.no Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008

Detaljer

Vekst gjennom samspill

Vekst gjennom samspill Vekst gjennom samspill Konsernsjef Sverre Leiro 16. februar 2006 norge NorgesGruppens virksomhetsområder NorgesGruppen Detaljvirksomheten Engrosvirksomheten Egeneide butikker Profilhus dagligvare- og servicehandel

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Logistikk i takt med utviklingen av bedriften

Logistikk i takt med utviklingen av bedriften Logistikk i takt med utviklingen av bedriften Futurum konferansen 29. mai 2011 Halvor Nassvik, direktør logistikk Coop Norge Handel AS Coop litt ditt A. Coop i Norge B. Logistikk i Coop Norge Handel C.

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

Coop har tatt utfordringen

Coop har tatt utfordringen På veg mot klimasmarte kuldeanlegg Coop har tatt utfordringen - Historien og vegen videre 9. mars 2017 Knut Lutnæs Miljøsjef 1 Dette er Coop Coop - kort fortalt 1,5 millioner medlemmer/medeiere 28 000

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA

Med appetitt for rettferdighet. Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Med appetitt for rettferdighet Line Wesley-Holand, fagsjef etisk handel NorgesGruppen ASA Innhold: Kort om NorgesGruppen Hvorfor har NorgesGruppen fokus på etisk handel? Arbeidsforhold i verdikjeden Fairtrade

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

Behovet for god logistikk Effektiv vareflyt avgjørende for suksess eller fiasko

Behovet for god logistikk Effektiv vareflyt avgjørende for suksess eller fiasko Behovet for god logistikk Effektiv vareflyt avgjørende for suksess eller fiasko Brattørakonferansen 23.10.06 Randi Østbø, Logistikkdirektør, Coop Norge AS Effektiv logistikk Godt vi har hverandre! Coop

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF

Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Utfordringer for å lykkes i markedet erfaringer fra matkjedutvalget. Per Christian Rålm, NILF Fra Matkjedeutvalget Makt i verdikjeden Om dagligvarehandelen Om forbrukeren Gode produkter i dagligvare -

Detaljer

TINE er det kun melk i en kartong?

TINE er det kun melk i en kartong? TINE er det kun melk i en kartong? Hensikt: Vise at TINE er mer enn melk i en kartong og at vi jobber med mer enn melk. Si litt om kompetansen bak og noen tanker og om behovet fremover Innhold: Kort om

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør

Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør Blomster i BAMA Rune Flaen, administrerende direktør 1 BAMA Gruppen AS BAMA Gruppen Sentral stab Eiendom DV 1 DV 2 Storkjøkken/ Servicehandel Blomster International Industri Trading BAMA Blomster Holding

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer

Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Ny mal Dagligvarens satsning på IT teknologi for å møte fremtidige utfordringer Per Ola Drøpping, ASKO Kort om NorgesGruppen Norges største handelshus 49,0 milliarder kroner i driftsinntekter i 2008 10.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt

Tine i samfunnet. KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni Konsernsjef Hanne Refsholt Tine i samfunnet KVALITETSDAGENE 2010 Oslo, 18. juni 2010 Konsernsjef Hanne Refsholt TINE Gruppa Meierivirksomhet i 130 år Ca 15 000 eiere Ca 5 500 ansatte 49 meierianlegg og terminaler 8 produksjonsanlegg

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nye satsinger og nylanseringer

Nye satsinger og nylanseringer Nye satsinger og nylanseringer Økologifagdagen Nofima 12.10.10 Knut Lutnæs Miljøsjef Coop Norge Handel BAKGRUNN Samfunnsansvar i Coop: Grunnlag - Verdikompasset Nøkkelverdier Kjerneverdi Ha tiltro til

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter

Lokalmat i butikkane. Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012. Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter Lokalmat i butikkane Nasjonal Stølskonferanse Fagernes, 11. - 12. Mai 2012 Eivind Haalien Produktgruppesjef Lokalmat og spesialiteter www.norgesgruppen.no AGENDA Om NorgesGruppen Nordisk mat Lokalmatsatsingen

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand

Økologi i NorgesGruppen. Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Økologi i Fagsjef etisk handel Line Wesley-Holand Innhold 1. NGs strategi for etikk og miljø i verdikjeden 2014-2017 2. Utvikling innen økologi i 3. Økologi forbrukeren Strategi etikk og miljø i verdikjeden

Detaljer

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk. Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Matmakt 2030 Føringer for norsk landbruk Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt 1 million daglige kunder 1 750 dagligvarebutikker i 86 % av landets kommuner 1 000 leverandører 600

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen

Røros-konferansen 2013. Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Røros-konferansen 2013 Direktør TINE Distribusjon Christian A. E. Andersen Hva skal jeg snakke om.. TINE en kompleks verdikjede i kontinuerlig endring Kort om TINE Distribusjon Hvorfor egendistribusjon?

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Smarte mobile applikasjoner Coop Industri. Magne Johnsen Coop IT

Smarte mobile applikasjoner Coop Industri. Magne Johnsen Coop IT Smarte mobile applikasjoner Coop Industri Magne Johnsen Coop IT Presentasjon Coop Norge Industri AS 2017 CNI 2017 Presentasjon Coop Norge Industri AS 2017 NØKKELTALL 2016 COOP NORGE INDUSTRI AS Omsetning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Norges ledende merkevareleverandør

Norges ledende merkevareleverandør Norges ledende merkevareleverandør Hvert sekund året rundt produseres 40 TINE-produkter, tilsvarende 1,3 mrd enheter i året Omsetning 18,9 mrd, resultat før skatt 1,1 mrd 41 meierier, 2 sentrallagre, 4

Detaljer

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 SAMFUNNSANSVAR OG SPONSORVIRKSOMHET 14

Detaljer

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012

Distribusjon av matspesialiteter. Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 Distribusjon av matspesialiteter Kick-off i LogiMat 12. juni 2012 TINEs visjon «Vi skal være Norges viktigste verdiskaper» TINEs retning TINE skal være en ledende leverandør av merkevarer innen mat og

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke

Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Dagligvareportal hva vil Stortinget og folket ha? Ingvill Størksen, bransjedirektør dagligvare Virke Agenda i kundens tidsalder Dagens dagligvaremarked, fra fugleperspektiv Forbrukertrender Stortingets

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008

forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Bæredyktig forbrukerlæring Hva kan butikken gjøre -og hva gjør den? Odd Rune Andersen direktør Coop NKL BA København 21. april 2008 Coop NKL fellesorganisasjonen De første (kooperativer) samvirkelagene

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus

Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt. Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Dagligvarehandel og mat 2010: Verdiskaping under debatt Presentasjon på HSHs frokostseminar 12.mai Ivar Pettersen og Johanne Kjuus Agenda Utviklingen Problemet Fremtiden Hvorfor fokus på norsk dagligvarehandel?

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår

ÅRSMELDING 2014. www.madlahandelslag.no. Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 107. driftsår ÅRSMELDING 2014 107. driftsår www.madlahandelslag.no Madla Handelslag garanterer for 4 % kjøpebonus for 2015. 1 ÅRSMELDING MADLA HANDELSLAG 2014 Generelt om året 2014 Året 2014 ble ett nytt godt år for

Detaljer

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012

Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Krav til sporing. Konsekvenser av automatisering og sentralisering. Røros konferansen 10.febr. 2012 Halvor Nassvik, direktør logistikk Coop Norge Handel AS Coop litt ditt Tema: 1. Coop 2. Styringstrender

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet

Kjedemakt og forbrukermakt. Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Kjedemakt og forbrukermakt Direktør Randi Flesland Forbrukerrådet Når 5 millioner forbrukere gjennom 100 000 forbrukere får årlig råd og støtte på tlf, e-post, besøk 40 000 unike besøkende hver uke på

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011

Etisk handel i praksis. Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Etisk handel i praksis Per N. Bondevik, daglig leder IEH Rådsmøte Tradebroker, 2011 Torsdag 16. juni 2011 Agenda Hva er og hvorfor etisk handel Hvem er IEH Etisk handel i praksis «From Ladles of Molten

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14

INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 DETTE ER COOP 6 LITT DITT VIL BLI ENDA STERKERE 8 GLIMT FRA 2014 10 VERDIER OG ORGANISASJON 12 COOP OG SAMFUNNET 14 ÅRSRAPPORT 2014 De sterkeste båndene knytter du tidlig. De kan vare hele livet. Coop hadde 1 430 218 medlemmer ved utgangen av 2014. Alle har en stemme. COOP LITT DITT INNHOLD NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer

Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer Sosial- og helsedirektoratet Torsdag 9. Februar 2006 Turid Jødahl Coop NKL BA Næringspolitisk sjef Symbolmerking/ernæringsmerking av matvarer Dagens situasjon I Økende helseproblem: Livsstilssykdommer

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013

VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 MB 1 ÅRSRAPPORT 2013 VIRKSOMHETEN COOP NORGE OG INDUSTRI COOP ÅRSRAPPORT 2013 2 3 INNHOLD NØKKELTALL NØKKELTALL 3 COOP-LANDET 6 FORORD 8 HENDELSER

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Utfordringer på markedssiden

Utfordringer på markedssiden Konsumprodukter av krabbebiråstoff. Utfordringer på markedssiden Fridrik Sigurdsson Senior bedriftsrådgiver 4. Februar 2010 Sintef MRB as Innhold Litt om Sintef MRB AS Prosjekt finansiert av RUBIN/FHF,

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard

Presentasjon TINEs årsresultat Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard Presentasjon TINEs årsresultat 2007 Konsernsjef Hanne Refsholt Konserndirektør økonomi og finans Stein Aasgaard 2 Resultatregnskap Q4 for 2007 TINE KONSERN (MNOK) Fjerde kvartal 2007 Fjerde kvartal 2006

Detaljer

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder

Suvra Kanti Das. INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Suvra Kanti Das INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) Ressurssenter for bærekraftige leverandørkjeder Bama Om IEH Initiativ for etisk handel (IEH) er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer