Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar"

Transkript

1 Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Harlans Seminar 2009 Solstrand Hotel & Bad 5 6 november 2009

2 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 37. i rekken og tema i år er Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar. Forsvarssjefens Direktiv for Operativ logistikk er nylig utgitt og Gjennomføringsoppdrag for nytt logistikk- og støttefartøy er gitt fra Forsvarsdepartementet. Hva dette og mer vil bety for Sjøforsvaret i fremtiden vil Harlan seminar 2009 søke å belyse. Grensesnittet mellom logistikk på operasjonelt nivå og taktisk nivå er ikke alltid like lett å definere - enten dette er ifm forberedelser til eller gjennomføring av operasjonene. Det erfares også at den sjømilitære logistikkens særegenheter og spesielle behov ikke alltid forstås og erkjennes. Likeså erfares det at ansvarsforholdene mellom FLO og Sjøforsvaret for logistikk i maritime operasjoner ikke alltid har vært helt lett å avklare.

3 Marineingeniørgruppen Marineingeniøren er, eller har vært, en teknisk offiser i Sjøforsvaret. Han eller hun har minst fireårig utdannelse fra skipsteknisk- eller elektronikk/våpen linje ved Sjøkrigsskolen, eller tilsvarende teknisk utdannelse som kvalifiserer til krigsskole nivå 2. Utdanningen har vært gjenstand for flere endringer, men det har alltid vært den lengste tekniske utdannelsen i regi av Sjøkrigsskolen som har kvalifisert til marineingeniørtittelen. Marineingeniørgruppen er en faglig og sosial forening med følgende formål: Gjennom Harlans seminar, foredrag og på annen måte å oppgradere og videreutvikle medlemmenes faglige kunnskaper Gjennom sosialt samvær styrke samholdet og kontakten mellom gruppens medlemmer Å ivareta marineingeniørens interesser både innen SMS s organer og i Sjøforsvaret generelt Harlans Seminar Harlans seminar er bygget over Georg og Ingeborg Harlans legat til videre utdannelse av maskinoffiserer i den kongelige Norske Marine. Legatet er opprettet ved en testamentarisk gave fra tidligere fastlønnet maskinoffiser i Marinen, Jakop Georg Tveten Harlan (1968) og hustru Ingeborg Harlan (1971). Harlans seminar har vært avholdt på Solstrand Hotell & Bad siden 1973 og er blitt et begrep så vel i Forsvaret som i det tekniske miljø i samfunnet for øvrig. Felles for alle seminarene er at de har en beskytter og en spesielt utvalgt æresgjest. Tema for seminarene velges på Marineingeniørenes Generalforsamling som avholdes i forkant av seminaret.

4 Årets æresgjest Kommandør Per Christian Borgen Kommandør Per C. Borgen er født i 1958 i Oslo. Han ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative linje i 1982 og har gjennomført Forsvarets Stabsskole i 1997 og Forsvarets Høyskole i Kommandør Borgen har sin sjøtjeneste hovedsakelig fra MTB, både som skipssjef, divisjonssjef og skvadronssjef. Han har også tjenestegjort på Oslo klasse fregatt som Batterisjef. Kommandør Borgen har en allsidig tjenesteerfaring, både skoletjeneste ved KNM T og operativ tjeneste ved JHQNE, Karup (DK). Fra 1998 har han gått gradene i Sjøforsvarsstaben, Planavdelingen, både som totalprosjektkoordinator og senior stabsoffiser før han ble sjef for planavdelingen i Kommandør Borgen tjenestegjør nå på FFI som Prosjektoffiser Maritime Security 2030 samtidig som han har en deltidsstilling som GIS rådgiver. Kommandør Borgen er gift med Eirin og har 3 barn: Ole (24), Thomas (18), Lars Erik (18). Han bor på Vøyenenga og hans interesser er trebåt, jakt og fiske. Kommandør Per Christian Borgen er nominert som æresgjest til Harlan Seminar 2009 av styret i Marineingeniørgruppen/SMS. Kommandør Borgen har gjennom sitt lange virke i SST/Plan hatt en helt sentral rolle ved realiseringen av Sjøforsvarets nyeste fartøyer. Hans arbeid på strategisk nivå har bidratt sterkt til at Skjold klasse kystkorvetter og Kystvaktens nye fartøyer er bygget, samt at Nytt logistikk- og støttefartøy nå er besluttet bygget. Kommandør Borgen er også medlem av Styringsgruppen i prosjekt Nye Fregatter.

5 Seminarets beskytter Forsvarets Operative Hovedkvarter Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) er den sentrale fellesoperative kommandoen, og har ansvaret for å planlegge og lede Forsvarets operasjoner i fred, krise og krig. FOH er en sammensetting av tidligere FOHK og LDKN og er lokalisert ved Reitan i Bodø. FOH er beskytter for Harlan seminar Dette er en naturlig konsekvens av FSJ direktiv for operativ logistikk hvor FOH er gitt oppgaven å ivareta ansvaret for operativ logistikkplanlegging og det overordnede ansvaret for logistikkstøtte for tildelte styrker. Sjef for FOH er Generalløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold. Generalløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold startet sin militære karriere i 1975 ved befalsskolen for Infanteriet. Han har blant annet jobbet som sjef for landoperasjonssenteret ved Forsvarskommando Sør-Norge, stabssjef ved Landsdelskommando Sør-Norge, generalinspektør for heimevernet og nå som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø. NK ved FOH er Kontreadmiral Trond Grytting. Han startet sin militære karriere ved Sjøkrigsskolen i Kontreadmiral Trond Grytting har lang og allsidig tjenesteerfaring, både om bord og i land. Han har blant annet vært EFI og SJKE. Kontreadmiral Trond Grytting kom fra stillingen som sjef for Landsdelskommando Nord-Norge. FOH er sterkt representert med foredragsholdere i seminarets første seksjon; - Kommandør Paal Svendsen som er sjef for J3-3 (current ops) i operasjonsstaben FOH. - Kommandørkaptein Georg Inderdahl som er eldste sjøoffiser i logistikkavdelingen i operasjonsstaben FOH.

6 Program Harlans seminar 2009 Torsdag 5.november 2009 Kl 1250 Flaggheis Kl Åpning ved Arrangementsansvarlig Frode Løseth Seksjon 1 Operativ logistikk Konseptuell tilnærming Leder: Svein Mandelid Kl Introduksjon til seksjon 1 Kl Kl Kl Kl Kl FSJ direktiv for operativ logistikk FOHs perspektiv på operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar Forsvarets Operative Hovedkvarter Kommandørkaptein Georg Inderdahl Kaffepause Operativ logistikk - en diskusjon om logistikk på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå Kysteskadren/MARLOG Kommandørkaptein Rune Fromreide Sjømilitær logistikk på operasjonelt nivå Forsvarets Operative Hovedkvarter Kommandør Paal Svendsen Paneldebatt Kveldsarrangement Kl 1830 Kl 1915 Kl 1930 Etter middag Aperitif i Det Underjordiske (lokale ved velvære avd.) Fotografering i Hagestuen (lokale utenfor spisesal) Festmiddag i Møsnuken (spisesal avdelingen) Kaffe og sosial samling i og ved baren

7 Fredag 6. november 2009 Seksjon 2 Operativt vedlikehold Leder: Bjørn-Ove Stikholmen Kl Introduksjon til seksjon 2 Kl Drift av fartøyer Innfasing av nytt materiell Kysteskadren, Sjef Teknisk avdeling Kommandørkaptein Steinar Nilsen Kl Kaffepause / utsjekk Kl Kl Kl Vedlikeholdsoptimalisering av komplekse tekniske systemer AGR Group Ole Jørgen Melleby, Vice President Maintenance Management, Jan Cato Vestvik, Department Manager Maintenance Engineering Forsvaret og Industrien Fremtidige vedlikeholdskonsepter for nye systemer Kongsberg Defence Systems Jarle Næss, Marketing Director Line Holm Johannesen, Assisterende prosjektleder NSM Paneldebatt Kl Lunsj

8 Fredag 6. november 2009 Seksjon 3 Sjømilitære logistikk leveranser Leder: Jostein Helle Kl Introduksjon til seksjon 3 Kl Kl P2513 Nytt logistikk- og støttefartøy FLO/I, Kommandørkaptein Christian Irgens Fremtidig taktisk anvendelse av logistikk- og støttefartøy Kysteskadren/NOTG, Kommandør Henning Amundsen Kl Kaffepause Kl Kl Kl Fremtidig maritimt forsyningskonsept FLO P Base Bergen Forsyning Kommandørkaptein Thorleif Thorsen Nytt fra fronten Operasjon Atalanta Sjef National Support Element Kommandørkaptein Svein Mandelid Paneldebatt Kl 1600 Avslutningsord v/ arrangementsansvarlig Frode Løseth

9 Administrative opplysninger Diverse telefonnumre Solstrand Hotel & Bad Taxi Os Utsjekk Utsjekk innen kl 1200 avreisedato. Den enkelte gjør opp minibar, bar, telefon og andre utgifter ved utsjekk. Marineingeniører som har sluttet i Sjøforsvaret skal også betale hotellrommet ved utsjekk. Arrangementskomité for Harlans seminar 2009 Kommandørkaptein Frode Løseth, tlf FLO/S Maritime Kapasiteter MTB/MARLOG kontoret Kommandørkaptein Svein Mandelid, tlf FLO/P Base Bergen Logbase SJØ Kapteinløytnant Hans Olav Midtun, tlf FLO/S Maritime Kapasiteter Integrerte Plattformsystemer Orlogskaptein Jostein Helle, tlf FLO/S Maritime Kapasiteter Integrerte Plattformsystemer Orlogskaptein Bjørn-Ove Stikholmen, tlf Kysteskadren Marinens Logistikkvåpen

10 1981 Tidligere æresgjester Kontreadm E.C.Breirem, Marineingeniør J-H Jorde, Avd.ing T Helgesen, Avd.ing K.D.Pettersen 1983 Kommandør II E. Eikanger 1984 Overingeniør K.M Heggstad 1985 Direktør B. Lislegard 1986 Marineingeniør B.O.Heradstveit 1987 Kontreadmiral T.Pettersen 1988 Kontreadmiral N. Owren 1989 Admiral T. Rein 1990 Kommandørkaptein (I) I.Lunde 1991 Marineingeniør F Holtar, Marineingeniør S Bangfors 1992 Marineingeniør J H Jorde 1993 Disponent I Aanderaa 1994 Kommandør I og marineingeniør Arne T Andersen 1995 Kommandørkaptein og marineingeniør Dag Arve Østervold 1996 Kommandørkaptein og marineingeniør Jan F Andersen-Gott 1997 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjarne Wollan 1998 Avd.dir og marineingeniør Hans Christian Smith Sivertsen 1999 Kommandørkaptein og marineingeniør Bjørn Krohn 2000 Kommandørkaptein og marineingeniør Hans Christian Kjelstrup 2001 Kommandør og marineingeniør Geir Kilhus 2002 Kommandørkaptein Gunnar Eide 2003 Dosent Per Vigerust 2004 Flaggkommandør Lars J Fleisje 2005 Generalmajor Trond R Karlsen 2006 Marineingeniør Terje Torkelsen 2007 Kommandør og marineingeniør Per Erik Gøransson 2008 Avdelingsdirektør og marineingeniør Ivar Johan Knudsen 2009 Kommandør Per Christian Borgen

11 Tidligere sponsorer og beskyttere 1981 Kontreadmiral J Meyer 1983 Kommandør II B Grimstvedt 1984 Kommandør I J H Hegstad 1985 Kommandør II O K Thomesen 1986 Kontreadmiral R E Pedersen 1987 Kommandør II A T Andresen 1988 Kontreadmiral K A Prytz 1989 Kontreadmiral H F Neegaard 1990 Kontreadmiral K J Granmar 1991 Viseadmiral B J Kibsgaard 1992 Kontreadmiral Rino Paus 1993 Kontreadmiral H K Svendsholt 1994 Kontreadmiral Rino Paus 1995 Kommandør I Jan G Jæger 1996 Kommandør II Ole Troye 1997 Kontreadmiral og marineingeniør Eivind Hauger-Johannessen 1998 Flaggkommandør Jacob Børresen 1999 Avdelingssjef og marineingeniør Ivar Wake 2000 Siv Ing Fredrik Henrik Behrens 2001 Kommandør Atle Karlsvik 2002 Kontreadmiral Jan G Jæger 2003 Flaggkommandør Morten Jacobsen 2004 Flaggkommandør Trond Grytting 2005 Kommandør Bernt Grimstvedt 2006 Flaggkommandør Håkon Tronstad 2007 Kontreadmiral Morten Jacobsen 2008 Kommandør Geir Kilhus 2009 Forsvarets Operative Hovedvarter v/kommandør Paal Svendsen

12 Tidligere tema 1973 Prediktiv vedlikehold av skipsmaskineri 1974 Drift av skip 1975 Undervannsteknologi 1976 Gassturbiner i skip 1977 Skipstekniske kontrollsystemer for Sjøforsvarets nye fartøyer 1978 Skipsbyggingsmaterialer i nye fartøyer 1979 Nordsjøen som energikilde 1980 Brannsikkerhet om bord 1981 Maling og korrosjonsbeskyttelse av skip 1982 Marineingeniørenes stilling og tjenesteforhold i Sjøforsvaret 1983 Sjøforsvarets økonomi og planlegging 1984 Prosjektstyring 1985 Databehandling i tekniske systemer 1986 Fremtidens marinefartøyer 1987 Taktiske- og tekniske trenere i Sjøforsvaret 1988 Undervannsakustikk og deteksjonsfare 1989 Samarbeide mellom industri og Sjøforsvaret 1990 Skipsteknisk utdannelse militært og sivilt 1991 Simulering 1992 Neste generasjon marinefartøyer. Hvor går vi? 1993 Avansert teknologi i plattformer og våpensystemer, hva er godt? 1994 Systemintegrasjon bokstenking eller fri flyt? 1995 Konfigurasjonsstyring 1996 Sikkerhet om bord 1997 Sivil teknologi og standarer, noe for Sjøforsvaret? 1998 Fremtidens energikilder 1999 Virtual reality 2000 Organisasjon, anskaffelse og drift i fremtidig struktur 2001 Behov for teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

13 Sikkerhetsregime ved design, sertifisering og drift/operasjon av fartøyer Muligheter og begrensninger ved dagens og fremtidens bruk av simulatorer 2004 Moderne drift av militære fartøyer 2005 Industrien som leverandør av stridsevne 2006 Teknologi og kompetanse frem mot Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon 2008 Nettverksbasert forsvar 2009 Operativ logistikk i fremtidens Sjøforsvar

14 Deltagerliste 2009 Andrew Junge Knut Morten Hanssen Arve Aasland Knut Olsaker Atle Knudsen Lars Gørvell-Dahll Audun Bye Line Holm Johannesen Bjarne Jølner Magnus M. Kluck Bjørn Krohn Martin Haugen Bjørn-Ove Stikholmen Morten Jansen Bård Øina Odd Sverre Oma Christian Irgens Ole Jørgen Melleby Christian Wines Per Christian Borgen Eivind Engelsen Per Erik Gøransson Erik Bolstad Paal Svendsen Erlend Haaverstad Roar Småberg Evgeni T. Nordberg Robin Mathisen Finn Holtar Roger Mathisen Fredrik Bolstad Ronny Martin Høgh Frode Løseth Rune Fromreide Frode Skar Rune Opperud Geir Kilhus Stein Bangfors Geir Sten Stein I. Alsaker Geir Tore Rise Steinar Nilsen Georg Inderdahl Ståle Skjemstad Gisle Strand Svein Ivar Wikdahl Hans Christian Kjelstrup Svein Mandelid Hans Olav Midtun Svein Nielsen Hans Smith Sivertsen Terje Nylund Harald Alfsen Thor Chr. Hallin Henning Amundsen Thorleif Thorsen Ivar J Knudsen Tom K Landgraf Jan Cato Vestvik Tom Rølvåg Jarle Næss Torstein Krabbedal Jostein Helle Truls Mohn Kenneth Haugland Vidar Sand Knut Holth-Larsen Øystein Storebø Knut-Erik Holth-Larsen

Nettverksbasert forsvar. Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad

Nettverksbasert forsvar. Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad Nettverksbasert forsvar Harlans Seminar 2008 Solstrand Hotel & Bad 30 31 oktober 2008 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 36. i rekken og fokuserer denne gang på utfordringene med innføring av Nettversksbasert

Detaljer

x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad

x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad x Skipssikkerhet Hvordan Sjøforsvaret skal forholde seg til et moderne sikkerhetsregime Harlans Seminar 2010 Solstrand Hotel & Bad 4 5 november 2010 Årets tema Årets Harlans Seminar er det 38. i rekken

Detaljer

Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer

Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Effektiv drift av maritimt materiell ved bruk av ERP-systemer Harlan seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2013 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan seminar er det 41. i rekken,

Detaljer

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene?

Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Krav til statsfartøy i polare farvann - Hvordan ivaretar vi vår utfordring i nord-områdene? Harlans seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2012 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets Harlan

Detaljer

HARLANS SEMINAR 2001. Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret

HARLANS SEMINAR 2001. Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret HARLANS SEMINAR 2001 Behov for Teknisk kompetanse i det nye Sjøforsvaret Solstrand Fjord Hotel, Os 2. 3. november 2001 ÅRETS SPONSOR KOMMANDØR ATLE T. KARLSVIK BIOGRAFI Atle T. Karlsvik ble utnevnt til

Detaljer

Teknologi og kompetanse frem mot 2025

Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Teknologi og kompetanse frem mot 2025 Harlans seminar 2006 Solstrand bad og hotell Tema for årets seminar er Teknologi og kompetanse - frem mot 2025 Årets seminar går av stabelen 3-4 november 2006. Seminaret

Detaljer

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon

Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Sjøforsvarets fartøy som plattform for våpenbærende helikopter - Nye utfordringer ved integrasjon Harlans seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad Harlans Seminar 2007 Solstrand Hotel & Bad 2 Årets tema Årets

Detaljer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer

Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Harlans Seminar Solstrand Fjord Hotell 5-6 november 2004 Velkommen til Harlans Seminar 2004. Moderne drift av militære fartøyer Hva er det som skal til for å drifte et fartøy? Hvilke grunnleggende forutsetninger

Detaljer

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret

Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret Program for Sjømaktseminar nr 10-2006 Det stadig økende fokuset som har blitt rettet mot Nordområdene både nasjonalt og internasjonalt, betyr at Sjøforsvarets tilstedeværelse

Detaljer

Sjømilitære Samfund. For Sjøforsvarets tarv og utvikling STIFTET 1835. Lommealmanakk for Pocket PC

Sjømilitære Samfund. For Sjøforsvarets tarv og utvikling STIFTET 1835. Lommealmanakk for Pocket PC SMS Sjømilitære Samfund Lommealmanakk for Pocket PC SJØMILITÆRE SAMFUND STIFTET 1835 For Sjøforsvarets tarv og utvikling 1 INNLEDNING Denne lommealmanakk er laget for å markere betydningen av å være medlem

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 FEBRUAR 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 FEBRUAR 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Kjør film. hovedsak Ti tunge år etter Bosnia. Filmen Platoon fikk fire Oscar i 1986. Nå kan du avgjøre om den er tidenes beste krigsfilm.

Kjør film. hovedsak Ti tunge år etter Bosnia. Filmen Platoon fikk fire Oscar i 1986. Nå kan du avgjøre om den er tidenes beste krigsfilm. MARS 26. ÅRGANG hovedsak Ti tunge år etter Bosnia 3 2005 Kjør film Filmen Platoon fikk fire Oscar i 1986. Nå kan du avgjøre om den er tidenes beste krigsfilm. innhold FOTO: ARNE FLAATEN 24 Den har en bakside

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Harald Sunde Status og utfordringer i Forsvaret side 4 JOHN INGE HAMMERSMARK Hva er spesielt med spesialstyrker? side 14 Iver Johansen Hva betyr samfunnet for militær effektivitet? side 22 Norsk Militært

Detaljer

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne

Nr. 1 September 2012-11. årgang. Oppsummering etter sjømaktseminaret i Ulvik: Den norske løve må kvesse klørne Nr. 1 September 2012-11. årgang Sjøforsvarer n Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening Innhold: På side 3 finner du generalinspektør Bernt Grimstvedts oppsummering av utfordringer

Detaljer

LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39

LEKSJONEN B BLAD. Fire dager i Afghanistan ga sju unge norske toppolitikere ny innsikt i hva Norge gjør der. SIDE 26-39 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Storøvelse på Sørlandet

Storøvelse på Sørlandet HV bladet nr. 4 2010 Gjallarhorn: Storøvelse på Sørlandet Olav Tryggvason klar til innsats Skjøt til gull forsvaret Heimevernet i vinden GIHV - Generalmajor Kristin Lund HV bladet Redaksjonen Denne høsten

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer

kap01.fm Page 1 Thursday, January 10, 2008 9:27 AM På vei mot en militær bachelor

kap01.fm Page 1 Thursday, January 10, 2008 9:27 AM På vei mot en militær bachelor kap01.fm Page 1 Thursday, January 10, 2008 9:27 AM På vei mot en militær bachelor kap01.fm Page 2 Thursday, January 10, 2008 9:27 AM Luftkrigsskolens skriftserie vol. 18 Andre utgivelser i skriftserien:

Detaljer

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon

LOGMAKT 2011. Sessvollmoen, 4-5. mai 2011. Forsvarets logistikkonferanse. FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon LOGMAKT 2011 Forsvarets logistikkonferanse Sessvollmoen, 4-5. mai 2011 Forfatter Prosjektittel Økt operativ evne gjennom effektiv 29.04.2011 1 29.04.2011 1 Sjefen

Detaljer

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år!

Portrettintervju med Ine Marie Eriksen Søreide Side 10-13. Tettere nordisk Hercules-samabeid fra 2014. God jul og Godt nytt år! nr. 7 desember 2013 årgang 66 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Nasjonal Veterankonferanse i Bergen Side 6-9 BFOs KAFO/BESO høstkonferanse Side 14-17 Nytt skarpskytter-materiell til HK 417 Side

Detaljer

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka»

FORSVARETS OPERATIVE HOVEDKVARTER. God sommer! Kunnskap er makt! BFO-pakken utvides! - Et fellesoperativt «Mekka» OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 4 2015 BFO-pakken utvides! Forsvarsministeren svarer på Offisersbladets kritikk ACE 2015 Stor Nordisk jagerflyøvelse Krigsskoleutdanningen og Utdanningsmodellen

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45

Offisersbladet kan fra nyttår lastes ned til lesebrett og mobil! Egen app! Side 45 nr. 7 desember 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon KAFO og BESO høstkonferanse! Side 6-8 Øvelse Flotex Silver Rein II Side 10-13 Christian Radich «Den seilende befalsskolen» Side

Detaljer

Fakta om For svaret 2013

Fakta om For svaret 2013 Fakta om For svaret 2013 Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk Sikkerhetspolitiske mål 2 Forsvarspolitiske mål 3 Forsvarets oppgaver 4 Regjeringens hovedprioriteringer 5 Internasjonalt samarbeid 6 Totalforsvaret

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet!

ffisersbladet MIDT-ØSTEN Stor artikkel fra Livsfarlig yrke Krigsfotograf! Ett yrke en organisasjon! Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2011 årgang 64 Vedlikeholdskrise i ubåtvåpenet! Side 8-9 Degradering av en hel yrkesgruppe! Stor artikkel fra MIDT-ØSTEN Livsfarlig yrke

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer