Søreide primary school, in Bergen Norway PPP Public Private Partnership

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søreide primary school, in Bergen Norway PPP Public Private Partnership"

Transkript

1 Søreide primary school, in Bergen Norway PPP Public Private Partnership Time for wood in the Future Cities, BREEAM, Passivehouse, PPP Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagansvarlig ARK Søreide skole Gruppeleder_Arkitektavdelingen, Asplan Viak AS_Bergen

2 introduction, intention, demands and plan assumptions how it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

3 introduction, intention, demands and plan assumptions how it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

4 ASPLAN VIAK AS expertise in Norway and in Søreide project (In this project) Arkitekter (2 5 stk. Søreide) Landskapsarkitekter (2 3 stk, Søreide) Ingeniører (Vei, VA, 2 3, Søreide) Sivilingeniører bygg (Riaku, 1 2 stk) Samfunnsvitere Naturvitere Jordskiftekandidater Arealplanleggere Tegnere DAK/Design Annen kompetanse I alt 850 ansatte, hvorav 80 i Bergen

5 Hvordan var det før?

6

7 Hvordan var det egentlig? Tiltak for: Frisk luft og sol.. Sitting in open mesh cages, the youngsters were completely exposed to the elements outside. Incredibly, the then East Poplar borough council in London proposed to fix the cages to the outside of some of their buildings so that babies could benefit from fresh air and sunshine.

8 «D vitamin behandling»

9 Kvalitet, dagslys hele dagen..

10 introduction, intention, demands and plan assumptions how it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

11 Fra ord til.. Bustad, nærmiljø og jakta på det gode samfunn 1 Omgrepet nærmiljø slik det blir nytta i den offentlege nærmiljøpolitikken omfattar både fysiske og sosiale forhold, samspelet menneska i mellom og deira fysiske omgivnader. (St.meld. nr s. 4). Det fysiske nærmiljøet omfattar område for daglegliv, bebyggelse, vegar, naturområde og anlegg for tenester og fellesaktivitetar som skule, kyrkje, nærbutikk, leikeplassar m.v. innan gangavstand frå bustaden. Nokre stader vil nærmiljøet også omfatte arbeidsplassar. 1 Sveinung Dimmen, Bustad, bumiljø og lokale planprosessar

12 (jf. m.a. St.meld. nr , St.meld. nr ): Bumiljø er den delen av nærmiljøet som spesielt omfattar bustaden og de i næraste om givnadene til denne. Oppvekstmiljøet omfattar alle materielle, sosiale og kulturelle forhold som har betyding for utviklinga hos barn og ungdom Nærmiljøet er ein vesentleg faktor i oppvekstmiljøet. Lokalsamfunnet vil oftast vere eit vidare geografisk område enn nærmiljøet. Innanfor lokalsamfunnet vil det kunne finnast fleire bu og nærmiljø. Omgrepet lokalsamfunn vil gjerne også omfatte arbeidsplassar og andre fellesfunksjonar og anlegg som er viktig for den lokale busettinga. Lokalsamfunnsomgrepet siktar gjerne meir til sosiale og kulturelle organisasjonar og mindre til fysiske miljøforhold enn omgrepet nærmiljø. 500 m

13 Fortettingspotensiale på Søreide

14 Lokaliseringsalternativer for skolen Områdeplanens begrensning

15 I vår anbefaling vektlegger vi at skoleplasseringen på Søreide skal ha et høyt ambisjonsnivå og sikre det beste oppvekstmiljøet for barn og unge på Søreide og samtidig være et bidrag og steg på veien for videre utvikling av Søreide lokalsenter. En skole skal ikke i seg selv være et fullstendig lokalsenter. Lokalsenteret som sådan bør få vokse frem i det tempo samfunnet tillater, og bør inneholde også andre elementer. Siden skolelokaliseringen ikke fører til stor lokalsenterutvikling i denne omgang (eksempelvis boligbygging), vil argumentene knyttet til hva som er det beste for skolen etter vårt syn være vel så viktig i denne omgang. Siden lokalsenterets utvikling må skje over tid, vil regulerte strukturer måtte ta opp i seg uforutsette endringer i samfunnet. På Søreide kan det komme et bybanestopp, det kan bli storstilt boligbygging, det kan bli et kollektivknutepunkt for buss og det kan utvikles store næringsområder. Vi tror det vil være avgjørende at en ny plan ikke hindrer for denne fremtidige veksten av senterstrukturene. Om ti til tyve år kan også eierforholdene langs sjølinjen være annerledes, og en kan se på mulighetene om å utvikle også dette arealet. Vi tror derfor at den beste utviklingen for Søreide lokalsenter er å ikke båndlegge arealet i sentersonen i denne omgang, før en vet mer om hva en ønsker for selve stedet. Den nye skolen på Søreide kan spille en viktig rolle i trivsel i lokalsenteret, men vi mener at en skole plassert på Oddamarken vil kunne tilby dette. Vi mener således at en skole lokalisert til Oddamarken vil være det beste alternativet for utvikling av Søreide lokalsenter.

16 .. et mål må være å planlegge for steder som er så bra at menneskene der ikke ønsker eller har behov for å reise derfra» Områdeplan, plankart

17 «en renessanse for landskapsrommets betydning for primærbehov og disponering av areal»

18 «lys og luft, mest mulig sol» samlingspunkt oppe i landskapet «Synlighet»

19 «vandring opp på høyden, tydelighet, betydningsfullt, viktig og prioritert» «vandring opp på høyden til slottet»

20 «landskapsrommet, kontakt med omgivelsene» «lys og luft, mer sol»

21 «landskapsrommet, kontakt med omgivelsene»

22 «Visuell kontakt med omgivelsene oppe i landskapet»

23 «boligområdene omkranser skolen, dette skaper identitet!»

24 introduction, intentions, demands and plan assumptions how it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

25 Time for wood in the Future Cities / Tid for tre i fremtidsbyen Bergen The best school for learning and interaction, Cultural and sports facilities for the community Clear, Sustainable and Robust architecture

26 TFT FB tid for tre i fremtidsbyen Bergen, Søreide Skole Miljø og CO2 utslipp Breeam/klimagassregnskap og 50% reduksjon krever vurdering av konstruksjonsløsninger, men innenfor økonomiske rammer Ny bruk av tre fagverksdekker Konstruksjon i tre Kortreist, lav CO2 Robuste og varige løsninger Landskap og klima Kulturlandskap, vern, fornminner Energibruk/Passivhus Godt isolert, litt tykkere vegger Bruker lite energi, Solenergi og varmepumpe til oppvarming Organisering/OPS Skanska Entreprenør AS Skanska Norge AS, byggherre, eier Coor AS, drift, 25 års avtale Bergen kommune leietaker 25 år

27 PPP - Public Private Partnership OPS- Offentlig privat samarbeid (PPP) and Skanskas role as: Owner Developer Builder Building manggement We are responsible for utilizing all opportunities in the long term Sustainable Management: Skills and knowledge coming in from day one and helps to optimize solutions Cost and price option enters the development phase. Flexibility in the use of instruments helps to obtain the best solution Fewer interface reduces the level of conflict. Handover occurs within the organization

28 contractor and developer influence on expenses, with or without interaction in the early phase.

29 Using wood Using wood at Søreide was a demand from the client, Bergen municipality. Wood have some desirable natural properties, but apart from this, the project wanted to set their own goals for the use of wood: Cost effciency Robust and durable solutions, both during construction and long term. This especially applies to issues regarding moisture LCC/MOM is an important factor in assessing different design solutions, due to the criteria in the PPP.

30 introduction, intention, demands and plan assumptions How it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

31 clarity, simplicity and understandably organized

32

33

34 Solar collectors;, (180 m2) visible environmental initiatives

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Takk for meg! Christian Irgens

65 introduction, intention and framework How it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Statikk; vindkryss (stål og tre), x finer veggskiver, skive i etasjeskiller, randrager på søyler rundt lettak

77 15 40 % rimeligere etasjeskiller

78 Dekker i fagverk er innovasjon Floor construction of trusses is innovation Tradisjon med trekonstruksjon. Tradition with wooden structure.

79

80

81

82

83

84 Solar collectors;, (180 m2) visible environmental initiatives

85 Søreide skole presentasjon konstruksjon

86 Søreide skole presentasjon konstruksjon

87 Søreide skole presentasjon konstruksjon

88 Søreide skole presentasjon konstruksjon

89 Søreide skole presentasjon konstruksjon

90 Søreide skole presentasjon konstruksjon

91 Søreide skole presentasjon konstruksjon

92 Søreide skole presentasjon konstruksjon

93 BIM 93

94 BIM 94

95 introduction, intention and framework How it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer

96 Using wood Using wood at Søreide was a demand from the client. Wood have some desirable natural properties, but apart from this the project wanted to set their own goals for the use of wood: Cost effciency Robust and durable solutions, both during construction and long term. This especially applies to issues regarding moisture LCC/MOM is an important factor in assessing different design solutions, due to the PPP.

97 Prefab At Søreide, Skanska chose to use a lot of prefabricated elements: exterior walls, woodslabs (massiv and trusses elements )and roof (lett tak) Why? Shorter period of construction Focus on the importance of sealing the building at an early stage, to prevent quality problems due to moisture/rain, (3 month periode) The prefab element could all resist rain. And the lett tak give us a quck canopy

98 Cost It is important to consider whether the cost of the wooden elements of the building constitutes a decisive part of the total cost. For Søreide, the cost pr. sq.m, is competitive to other comparable buildings, also schools. Issues that might require special attention, such as fire and noise, is important to handle at an early stage to prevent expensive solutions. Detailed studies of cost compared to other building materials has not been done, as this was not an option for Søreide. Use of wood is done in an sensible way. It is done Co2 measurement/evaluations combined with cost allready from the start of the design prosess

99 conclusion We were able to establish a good communication internally between designers, but also with suppliers, using BIM. Although this is not unique success factor for a wooden building, it was a key factor for both the design and assembly of the main structures and the prefab. modules. The experience from Søreide is that there is no major challenges using wood, nor in design, construction or cost, that would stop Skanska from doing a similar project again. Hilsen Håvard Tjore, prosjektleder Skanska

100 introduction, intention and framework How it looks from the outside to inside design process conclusion by contractor and developer Takk for meg! Christian Irgens

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie

Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie Tiltak for fattige barn og unge Evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Bjørn

Detaljer

Byplangrep og bostedssegregasjon

Byplangrep og bostedssegregasjon NIBR- rapport 2012:11 Torunn Kvinge Rolf Barlindhaug Camilla Lied Marit Ekne Ruud Byplangrep og bostedssegregasjon Byplangrep og bostedssegregasjon Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR/ Fafo rapport 2012

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Innovation works best without researchers

Innovation works best without researchers Innovation works best without researchers Global innovation experts think aloud about Norway s innovation capacity Norway s innovation focus is too narrow and too conservative It is in companies and not

Detaljer

TEKNISK By- og samfunnsenheten. FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt

TEKNISK By- og samfunnsenheten. FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt TEKNISK By- og samfunnsenheten FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt Forord Kristiansand kommune har fullført forprosjektet for «Framtidens bydel i Kristiansand» i perioden 2011 og 2012.

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

Desentraliserte asylmottak og bosetting

Desentraliserte asylmottak og bosetting Susanne Søholt og Arne Holm Desentraliserte asylmottak og bosetting Desentralisert asylmottak og bosetting Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:3 NIBR-rapport 2009:2 Etterkommere av innvandrere

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Trine Haagensen. Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommunene. 2007/26 Rapporter Reports

Trine Haagensen. Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommunene. 2007/26 Rapporter Reports 2007/26 Rapporter Reports Trine Haagensen Byer og miljø Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommunene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Nye boliger i storbyene Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? Nye boliger i storbyene Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern

Rappor t. Rapport nr. 3/01. kommune på miljøområdet UNIVERSITETET I OSLO. Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 3/01 Ansvars og myndighetsfordeling mellom stat og kommune på miljøområdet Oppsummering av erfaringer fra forskning omkring kommunalt miljøvern Carlo Aall, William M. Lafferty,

Detaljer

Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom

Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:8 Rolf Barlindhaug Arne Holm Berit Nordahl Helge Renå Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom Boligbygging i storbyene - virkemidler og handlingsrom Andre publikasjoner

Detaljer

Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet

Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet NINA Norsk institutt for naturforskning Bruk og forvaltning av nasjonalparker i fjellet - Internasjonale erfaringer med forvaltning av menneskelig virksomhet i nasjonalparker - Kartlegging av næringsaktivitet

Detaljer

NF-rapport nr. 8/2012. Menn i omsorgsyrker. Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Hege Gjertsen Terje Olsen

NF-rapport nr. 8/2012. Menn i omsorgsyrker. Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? Hege Gjertsen Terje Olsen NF-rapport nr. 8/2012 Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenesten? 20 15 Hege Gjertsen Terje Olsen 10 5 Menn i omsorgsyrker Hvordan lykkes med å rekruttere og

Detaljer

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner?

Vilje-con-valg: Valg og bortvalg av realfag i høyere utdanning EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET. Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? EN SKRIFTSERIE FRA NATURFAGSENTERET Er jeg interessert i fagområdet? Hva kommer det til å koste av tid og krefter? Vil jeg få utviklet meg selv og mine evner? Er jeg god nok? Hva slags medstudenter og

Detaljer

Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009.

Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009. 1 Forord Forord Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009. Oppgaven er skrevet med bakgrunn i studiet

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»?

Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport nr. 17/1997 Bærekraftig reiseliv: mye «liv» og lite «reise»? Sluttrapport fra prosjektet «Et miljøtilpasset

Detaljer

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18.

Gradsdagen 2014. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 18. Gradsdagen 2014 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 18. juni 2014 Master i samfunnsøkonomi/ Master degree in Economics Does the Polluter

Detaljer

"Med hjerte i bygda"

Med hjerte i bygda Marit Ekne Ruud og Guri Mette Vestby "Med hjerte i bygda" - stedsutvikling på Vik i Hole kommune Med hjerte i bygda -stedsutvikling på Vik i Hole kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:6

Detaljer