J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres"

Transkript

1 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA TT-type A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder (som sendes til trekkmyndighet) S Systemkoder (statistikkart) I Interne trekkoder (som ikke skal til trekkmyndighet) Opprinnelse G G = Kan registres som fast tillegg og trekk i FTT Betalbar J/N Ja = til utbetaling Nei = kun innberetting Snu fortegn J/N Ja = negativ beløp (trekk) Nei = positiv beløp (tillegg) Refererer til hvilken LTO kode i»kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver» TT-kode er tilordnet.) Trekkgrunnlag skatt T Med i trekkgrunnlaget for tabelltrekk P Med i trekkgrunnlag for prosenttrekk Pensjonsgrunnlag J/N Ja = pensjonspliktig Nei= ikke pensjonspliktig Feriegrunnlag J/N Ja = med i feriegrunnlag Nei = ikke med i feriegrunnlag Antall reg. J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres Inntrekk i ferien J/N Ja = automatisk inntrekk ved ferieberegning Nei = kun prosentberegning av feriegrunnlag Kontofordeles J/N Ja = kostnader kan kontofordeles Nei = kostnader kan ikke kontofordeles Dim1, Art Er det oppgitt en artskonto her så er den fast for denne TT-koden (kan overstyres). Hvis det står ++++ hentes kontering fra arbeidsforholdet. Dim2, K.sted Er det oppgitt et K.sted her så er den fast for denne TT-koden (kan overstyres). Hvis det står hentes kontering fra arbeidsforholdet. Dim 3, Prosjekt,Dim4, analyse Hvis det står hentes kontering fra arbeidsforholdet TT-koder som er merket med denne fargen er maskinelle arter og skal ikke brukes på innsendte skjemaer.

2 10 Avs feriepenger A N N N N N N N N N Motpost avs feriep A N J N N N N N N N Avs arbeidsgiveravg A N N N N N N N N N Motpost arbg.avg A N J N N N N N N N Avs arbg.avg feriep A N N N N N N N N N Motpost arbg feriep A N J N N N N N N N Avs arbg.utb feriep f A N N N N N N N N N Motpost arbg feriep f A N J N N N N N N N Avs arbg.utb feriep o A N N N N N N N N N Motpost arbg feriep o A N J N N N N N N N Lønn i ferien A N N N N J N N N N Feriegodtgj (motpost) A N J N N N N N N N Avs arbg andel pensj/afp A N N N N N N N N N Motpost arbg pensjon/afp A N J N N N N N N N Avs aga av pensjon/afp A N N N N N N N N N Motpost aga -pensj /AFP A N J N N N N N N N Avs arb.giv.avg refusjon A N J N N N N N N N Motpost arbg.avg refusj. A N N N N N N N N N Avs feriepenger 60år A N N N N N N N N N Motpost avs feriep 60år A N J N N N N N N N Bruttolønn L G J N 111A T J J N N J J Etterbet u/pensjon L G J N 111A T N J N N J N Pensjonsinnskudd T G J N 312 T N N N N J N Etterregulering L J N 111A P J J N N N J Etterbet. (ikke ktoford) Brukes til manuell beregning av etterbetaling L J N 111A P J J N N N N Pensjonsinnskudd ettereg T J N 312 P N N N N N N Ompostering Brukes til ompostering av fastlønn (vises ikke på slipp) L J N 111A P J J N N N N 201 Ferietillegg L J N 111A N N N N N N N Feriegodtgjørelse 60år L J N 111A P N N N N N N Trekk 6-uke L J J 111A P N N N N N N Trekk uopptjent ferie L J J 111A T N J N N N N Feriepenger L J N 111A N N N N N N N Feriegodtgj. Brukes ved utbetalinger som utbetales samtidig som sluttoppgjør. For utbet. til ikke fast ansatte L J N 111A P N N N N N N Diff lønn og ferieggj L J N 111A N N N N N N N Rentefordel - lån L N N 120A T N N N N N N Ref. Rentefordel - lån L N N N N N N N N N Gruppelivsforsikring L N N 116A T N N N N N J Motpost gruppeliv L N J N N N N N N N Ref. Syke/fødselspenger S N N N N N N N N N 986 OU-fond stat S N N N J N N N N N Feriegrunnlag opptjår Brukes til akkumulatorendringer innev. opptj.år S N N N N J N N N N 991 Feriegrl m/avsetn ferie Brukes ved overgang til annen statlig etat (innev.opptj.år) S N N N N J N N N N B B Feriemndr opptj.år Brukes til akkumulatorendringer innev. opp.tj.år S N N N N J J N N N TT-kode PAGA Side

3 994 Feriegrunnlag ferieår Brukes til akkumulatorendringer innev. ferieår S N N N N J N N N N 995 Feriegrl ferieår m/avset Brukes ved overgang til annen statlig etat (ferieår) S N N N N J N N N N B B Z Feriemndr ferieår S N N N N J J N N N 1005 Ferie, ikke avviklet TA tab, kollonne 2 L J N 111A P N J N N N N Trekk i lønn, ferie TA tab, kollonne 2 L J J 111A T N J N N N N Trekk i lønn L J J 111A T J J N N J N Trekk i lønn, perm TA tab, kollonne 6 L J J 111A T N J J N N N Overtid L J N 111A P N J J N N N Etterbet. overtid L J N 111A P N J N N N N Trekk i lønn, streik L J J 111A T N J J N N J Overtid 50% L J N 111A P N J J N N N Overtid 100% L J N 111A P N J J N N N Overtid avspas. 50% Bare tillegget mellom ord.timelønn og overtidslønn føres på denne arten. L J N 111A P N J J N N N Overtid avpsas. 100% Bare tillegget mellom ord.timelønn og overtidslønn føres på denne arten. L J N 111A P N J J N N N Helged.komp100% (1850) Bare tillegg føres på denne arten. L J N 111A P N J J N N N Morgen-/kveldstill L J N 111A P N J J N J N Nattidskompensasjon L J N 111A P N J J N J N Hvilende vakt dag L J N 111A P N J J N J N Hvilende vakt natt L J N 111A P N J J N J N Stedfortr. Godtgj.beløp L J N 111A P N J N N J N Lør-/søndagstill. L J N 111A P N J J N J N Mertid timelønn (1850) L J N 111A P N J J J N N Avtalefestet overtid 50% Brukes til avtalefestet overtid i fm beredskapsvakt og utrykninger L J N 111A P N J J J N N Avt.festet overtid 100% Brukes til avtalefestet overtid i fm beredskapsvakt og utrykninger L J N 111A P N J J J N N Reiseutlegg Legitimerte utgifter (eks. hotellfaktura, og andre dokumenterte utlegg/ kvittering, mv) L J N N N N N N N N Kostggj. u/overn. utland Brukes ved reise 6-12 t og reise over 12 t. L J N 614 N N N N N N N Passasjertillegg L J N 714 N N N J N N N Kostg. med overnatt. L J N 610 N N N N N N N Kostggj. m/overn. utland Bare ved opphold på hotell L J N 610 N N N N N N N Nattillegg innland uleg. Brukes bare til uleg. nattillegg for den del av nattillegget som er legitimert etter regning L J N 610 N N N J N N N Nattillegg utland uleg Brukes bare til uleg. nattillegg for den del av nattillegget som er legitimert etter regning L J N 610 N N N N N N N Oppholdsg./kurstill. L J N 619 N N N J N N N Beordring over 28 dg utl Brukes bare ved hotellovernatting. Ellers kode L J N 616 N N N J N N N Nattillegg ikke oppg.pl Brukes til den trekkfrie del av nattilleget L J N N N N N N N N Moped L J N 714 N N N N N N N Biltilhenger L J N 714 N N N J N N N Tung motorsykkel L J N 714 N N N J N N N Kjøring på skogsvei L J N 714 N N N J N N N A. skyssg. til lands Brukes til godtgjørelse for alternativ transport, for eksempel sykkel (min. 5 km.) L N 714 L N N N N N N Flytteutgifter L J N 813 N N N N N N N Kostgj.hybel/brakke/priv Gjelder overnatting inn- og utland. (- ikke hotell) L J N 623 N N N N N N N Pendlers hjemreise Brukes til trekkfri godtgjørelse for dekning av besøksreiser til hjemmet ( med pendlerstatus) L J N 723 N N N N N N N Overskudd diett/nattill. Brukes bare til uleg. diett nattillegg for den del som ikke er legitimert etter regning L J N 155A P N N N N N N TT-kode PAGA Side

4 1076 Kostg. overn. pensjonat Bare togovern.-u hotellovern i s.heng. L J N 627 N N N N N N N Trekkpliktig nattillegg Brukes bare ved uleg. nattillegg hvis regning for overnatting ikke er vedlagt. L J N 157A P N N J N N N Trekkpl.. nattillegg utl Brukes bare ved uleg. nattillegg hvis regning for overnatting ikke er vedlagt. L J N 157A P N N J N N N Trekkpl. diettg. hjem-ar L J N 111A P N N N N N N Kostg 5-9 t u/overn Gjelder kun Norge L J N 614 N N N N N N N Kostg 9-12 t u/overn Gjelder kun Norge L J N 614 N N N N N N N Kostg ov 12 t u/overn Gjelder kun Norge L J N 614 N N N N N N N Kostg ov 12 t m/overn Gjelder kun Norge, og bare ved opphold på hotell (også Hurtigruta eller lign.) L J N 610 N N N N N N N Km-godtgjørelse El-bil Gjelder kun batteridrevne biler og gjelder ikke hybriddrevne biler og lignende. L J N 711 N N N N N N N Km godtgj. inntil 9000 L J N 711 N N N N N N N Km-godtgjørelse ov.9000 L J N 711 N N N N N N N Reisetid timer Brukes ved lønnskompensasjon for reisetid. Se Statens pers.håndbok L J N 111A P N J J N N N B-regulativ S Brukes ved et B-tillegg. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ Brukes ved et B-tillegg. Inngår ikke i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J J B-regulativ Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår ikke i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J J B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N Lønn etter avtale L G J N 111A T J J N N J J Lønn og feriegodtgj v/død L J N 916 N N N N N N N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N Tilleggslønn L G J N 111A T J J N N J J Stedfortr. Godtgj. L G J N 111A T N J N J J N B-trinn pensjon Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av B-trinn (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1129 Grl.pensjon - fast till Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av fast tillegg (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1130 Pensj.g. beløp ikke SPK Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av fast lønn (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1131 Pensj. variable till Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av variable tillegg (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1143 Timelønn 37,5 t m/pensjo Brukes til alle timelønnte med og uten pensjonstrekk L J N 111A P J J J N N N Bilgodtgjørelse Utland L J N 711 N N N N N N N Adm.forpl.kurs Utland L J N 619 N N N J N N N Kompensasjonstill Utland Brukes til fast nattillegg ved overnatt.utland og utreiese etter 1/3, antall og utreisedato må registreres. L J N 111A P N J N N N N Flyreise Utland Klimakvote Rapportering av antall flyreiser for statsansatte. Registrer fra og til land + antall. S N N N N N N N N N 1217 Flyreise Innland Klimakvote Rapportering av antall flyreiser for statsansatte. Registrer fra Norge til Norge + antall. S N N N N N N N N N 1263 Flyttegodtgjørelse L G J N 813 N N N N N J N Renter L J N 923 N N N N N N N Beordring over 28 dg. Norge Diett m/ overn. hotell OBS: særavtale, Ellers bruk 1073 og 1076, evt 1075 ved skatteplikt L G J N 613 N N N N N J N Refusjon av utlegg Bruk kun art på 6000 serien. L J N N N N N N N N Tranport/Hotell Mva.Pl. Prosjekt som begynner på 3 L J N N N N N N N N Overnat. pensjonat utl. L J N N N N N N N N MVA av utlegg (EU-PROSJ) Brukes til refusjon av utlegg med MVA ved EU-finansierte prosjekter serien (sum MVA-beløp) L J N N N N N N N N Elekt.komm.en tj.trekkpl. Kun for innberetting, motpost TT 3291, 3292, 3294 art 5299 L G N N 130A T N N N N J N Elekt.komm.flere tj. Kun for innberetting, motpost TT 3291, 3292, 3294 art 5299 L G N N 130A T N N N N J N TT-kode PAGA Side

5 1293 Trekk privat telefon Brukes til trekk av private telefonsamtaler L G J J 130A T N N N N J N Telef dekket av arbg L N N N N N N N N N Telef dekket av ansatt L N J 130A P N N N N N N Telef refundert av arbg L G J N N N N N N N N 1314 Eksamensvakt- fast sats Kun antall registreres, fast sats kr. 155,00 pr L J N 111A P N J J N N N Komp. for ekstern tj. Pensjonspliktig tillegg. ( IT-Nettvakt, Tekn.avd.) L J N 111A T J J J N N N Arbeidsgodtgj.lav sats Gjelder felttillegg og tokttillegg L J N 111A T N J J N N N Fast till, ferieber L G J N 111A T N J N J J N Pers. till. u/pensj. L G J N 111A T N J N J J J Pensj.avl.37,5 t/uke L G J N 111A T N J N J J J Pers. till. u/pensj. L G J N 111A T N J N J J J Studentassistent L G J N 111A T N J N J J N Etterbet. u/pensjon L J N 111A P N J N N N N Eksamensvakt Beløp må registreres. Brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønnsstjeneste. L J N 111A P N J N N N N Sensorhonorar L J N 111A P N J N N N N Godtgjørelse Bedømmelse + honorar + dykkertillegg L J N 111A P N J N N N N Feltøvinger L G J N 111A P N J N N J N Godtgj.FP-ikke Ferietrek Brukes ved utbetaling av dager under seniorpolitiske tiltak L G J N 111A T N J N N J J Godtgj.ikke ferieber Brukes ved ekstern finansiert virksomhet (rund sum utbetaling) inkl. feriepenger L J N 111A P N N N N N N Møtegodtgjørelse Utvalgssatser, se SPH pkt Postering på art 5301 L J N 111A P N N N N N N Ett.bet.ikke spk/feriep. ikke pensjon og feriepenger L J N 111A P N N N N N N Honorar Beløpet skal være inklusive feriepenger. L J N 111A P N N N N N N Eksamensvakt ikke feriep Beløpet skal være inklusive feriepenger. L J N 111A P N N N N N N Sensorhon. ikke feriep. Beløpet skal være inklusive feriepenger. L J N 111A P N N N N N N Fast tr.pl. utgiftgodtgj Brukes til fast måndelig godtgjørelse av telefon og bredbånd med mer. L G J N 199A T N N N N J N Uniformsgodtgj. Draktgodtgjørelse ved dykking L G J N 849 N N N N N J N Fri bolig, betalbar L G J N 121A T N N N N J N Nettofordel husleie Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L G N N 121A T N N N N J N Fri avis Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L N N 112A P N N N N N N Fri strøm L N N 112A P N N N N N N Fordel fri avis Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L N N 112A P N N N N N N Fordel diverse Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L N N 112A P N N N N N N Godtgj.Utl./opptj.utl. L G J N 113 N N N N N J N Lønn/godgj arb. i utland Brukes ved et trekkpliktig lønn opptjent i utland uten feriepenger og pensjon (for eksempel USA) L G J N 113A P N N N N J N Styrehon. utl. avgiftspl Brukes til styrehonorar til personer bosatt i ultandet med skatteplikt til Norge (avg.pl.ikke lev.e101) L J N 114A P N N N N J N Styrehon. mv - utlending Brukes til styrehonorar til personer bosatt i ultandet med skatteplikt til Norge (ikke avg.pl. Har lev. E101) L J N 114 P N N N N J N Godtgj. Utl./opptj. utl. Artskode 5391 /92/ 93 L G J N 113 N N N N N J N Godtgj arb utf. Sverige L G J N 113 P N N N N J N Godtgj arb utf. Finland L G J N 113 P N N N N J N Lønn opptjent i utlandet L G J N 113A T J J N N J N Lønn utl. - ikke avg.pl. L G J N 113 N N J N N J N Lønn u/avg.-utlendinger Brukes til personer med fritak for norsk trygd og pensjon. Kan brukes på FTT og gir feriepengeberegn. L G J N 129 T N J N J J N Lønn ikke avg.- utlendinge Brukes til personer med fritak for norsk trygd og pensjon. Kan kun brukes på VTT og gir feriepengeber. L J N 129 P N J N N J N TT-kode PAGA Side

6 2151 Lønn opptj.innl,avg,fri ikke feriepenger L G J N 129 P N N N N J N Tr.pl.nat.yt. u/aga-3156 Naturalytelse for arb. utført i Norge ikke avgift (levert E101). Kun for innberetting,motpost 3156 L G N N 137 N N N N N J N Feriegodtgj opptj. Utl. L J N 149A P N N N N N N Godtgj.opphlold utlendig Godtgj., reise, kost og bolig utlending med avgift L J N 156A P N N N N N N Godtgj.opphold utl.u/aga Godtgj., reise, kost og bolig utlending uten avgift L J N 156 P N N N N J N Godtgj.opphold utlending Godtgj., reise, kost og bolig utlending med avgift. Kan registreres som fast tillegg. L G J N 156A P N N N N J N Stipend.trekkpliktig L G J N 161A P N N N N J N Gavepensjon L G J N 212A P N N N N J N Godtgj selvst næring Kan også reg med artskode 5392 og 5393 L J N 401 N N N N N N N Utb. næringsdr motp 3211 Kun for innberetning, motpost TT 3211, når faktura er utbetalt via regnskap. L N N 401 N N N N N N N 2217 Fri bolig utenlandsk arb Kun for innberetting, motpost TT Samme kontering som ved faktura er utbetalt via regnskap. L N N 526 N N N N N N N 2230 Reisestipend Vit.fag.reise tilskudd L J N 818 N N N N N N N Stipend trekkfri Brukes ved flere trekkfrie stipend på samme person i faste tillegg og rekk L G J N 818 N N N N N J N Stipend trekkfrfi Brukes ved et trekkfritt stipend i faste tillegg og rekk L G J N 818 N N N N N J N Utenlandstillegg, fast L G J N 824 N N N N N J N 2244 Erstatning-skattefri Brukes ihenhold til rettsavklaring og vilkår for skattefri erstatning L J N 911 N N N N N N N Utbet. idrettsfond Trekkfri utb. til"godkjent fond til idrettsutøvere", - forutsetter fondets navn og bankkonto for utbet. L J N 912A N N N N N N N Antall dager ombord Brukes til arbeidstakere ombord på skip med min. 130 arb.dager om bord pr. inntekstår. S N N 922 N N N N N N N 2800 Netto ettergitt krav Kun for innberetting, motpost TT 3800 L N N 111A N N N N N N N 2866 Godtgj.opph.utl.m/motp. Godtgj., reise, kost og bolig utlending med avgift. Kun for innberettning L N N 156A P N N N N J N Motpost oppgpl 156A Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost tr.pl nat.ytelse Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost utb. næringsdr Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N 3291 Motpost 1 abonnement Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost flere abonnement Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost dekket av arbg Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost oppgpl lønn Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Diverse trekk I J N N N N N N N N Arb.takers sos.forsikr. I J N N N N N N N N Reiseforsk. forsk.term. Kopi til Gerd I J N N N N N N N N Internt trekk NTNU Brukes ved intern trekk I J N N N N N N N N 7629 Trekk Innholdstjenester I J N N N N N N N N Motpost-Ikke utbetaling Brukes som motpost når beløpet ikke skal utbetales, men kun innberettes (f.eks. tt kode 1074) I J N N N N N N N N Bidragstrekk T J N 316 N N N N N N N Tilbakebetalt netto Oppretting. Innbet. regnskap CR 2933 I J N N N N N N N N Forskudd, lønn Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Forskudd, lån Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Påleggstrekk T J N N N N N N N N 2611 TT-kode PAGA Side

7 8011 Utbetalt I J N N N N N N N N Tilbakeholdt nto. lønn Brukes ved tilbakeføring av "parkert/stoppet" lønn i Arild. I J N N N N N N N N Reise/flytteforskudd Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Forskudd, lån m/rentefor Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Diverse trekk T J N N N N N N N N Husleietrekk I J N N N N N N N N SAIH T J N N N N N N N N Kontingent Brukes til alle kontingenttrekk, sats og beløp bestemmes av trekkeier. T J N 311 T N N N N N N Kontingent dir.innb S N J 311 N N N N N N N 8205 Trekk OU-fond til NSF T J N 314 T N N N N N N Forskuddstrekk T J N 950 N N N N N N N Svalbardskatt T J N 950 N N N N N N N Jan mayen skatt T J N N N N N N N N Netto negativ R J N N N N N N N N Netto utbetalt T J N N N N N N N N Korreksjon kontering L N N N N N N N N N 9999 Ompostering Ikke i bruk! S N N N N N N N N N TT-kode PAGA Side

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter

Lønn- og trekkarter. Innhold. Generelt om Lønn- og trekkarter Innhold Lønn- og trekkarter... 1 Generelt om Lønn- og trekkarter... 1 Ajourhold av Lønn- og trekkart... 2 Kontering/Diverse... 3 Behandling / Satser... 3 L&T Oppgave/Rapporter... 8 Akkumulering... 9 Diverse

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer