J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres"

Transkript

1 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA TT-type A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder (som sendes til trekkmyndighet) S Systemkoder (statistikkart) I Interne trekkoder (som ikke skal til trekkmyndighet) Opprinnelse G G = Kan registres som fast tillegg og trekk i FTT Betalbar J/N Ja = til utbetaling Nei = kun innberetting Snu fortegn J/N Ja = negativ beløp (trekk) Nei = positiv beløp (tillegg) Refererer til hvilken LTO kode i»kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver» TT-kode er tilordnet.) Trekkgrunnlag skatt T Med i trekkgrunnlaget for tabelltrekk P Med i trekkgrunnlag for prosenttrekk Pensjonsgrunnlag J/N Ja = pensjonspliktig Nei= ikke pensjonspliktig Feriegrunnlag J/N Ja = med i feriegrunnlag Nei = ikke med i feriegrunnlag Antall reg. J/N Ja = antall må registreres Nei = antall kan men må ikke registreres Inntrekk i ferien J/N Ja = automatisk inntrekk ved ferieberegning Nei = kun prosentberegning av feriegrunnlag Kontofordeles J/N Ja = kostnader kan kontofordeles Nei = kostnader kan ikke kontofordeles Dim1, Art Er det oppgitt en artskonto her så er den fast for denne TT-koden (kan overstyres). Hvis det står ++++ hentes kontering fra arbeidsforholdet. Dim2, K.sted Er det oppgitt et K.sted her så er den fast for denne TT-koden (kan overstyres). Hvis det står hentes kontering fra arbeidsforholdet. Dim 3, Prosjekt,Dim4, analyse Hvis det står hentes kontering fra arbeidsforholdet TT-koder som er merket med denne fargen er maskinelle arter og skal ikke brukes på innsendte skjemaer.

2 10 Avs feriepenger A N N N N N N N N N Motpost avs feriep A N J N N N N N N N Avs arbeidsgiveravg A N N N N N N N N N Motpost arbg.avg A N J N N N N N N N Avs arbg.avg feriep A N N N N N N N N N Motpost arbg feriep A N J N N N N N N N Avs arbg.utb feriep f A N N N N N N N N N Motpost arbg feriep f A N J N N N N N N N Avs arbg.utb feriep o A N N N N N N N N N Motpost arbg feriep o A N J N N N N N N N Lønn i ferien A N N N N J N N N N Feriegodtgj (motpost) A N J N N N N N N N Avs arbg andel pensj/afp A N N N N N N N N N Motpost arbg pensjon/afp A N J N N N N N N N Avs aga av pensjon/afp A N N N N N N N N N Motpost aga -pensj /AFP A N J N N N N N N N Avs arb.giv.avg refusjon A N J N N N N N N N Motpost arbg.avg refusj. A N N N N N N N N N Avs feriepenger 60år A N N N N N N N N N Motpost avs feriep 60år A N J N N N N N N N Bruttolønn L G J N 111A T J J N N J J Etterbet u/pensjon L G J N 111A T N J N N J N Pensjonsinnskudd T G J N 312 T N N N N J N Etterregulering L J N 111A P J J N N N J Etterbet. (ikke ktoford) Brukes til manuell beregning av etterbetaling L J N 111A P J J N N N N Pensjonsinnskudd ettereg T J N 312 P N N N N N N Ompostering Brukes til ompostering av fastlønn (vises ikke på slipp) L J N 111A P J J N N N N 201 Ferietillegg L J N 111A N N N N N N N Feriegodtgjørelse 60år L J N 111A P N N N N N N Trekk 6-uke L J J 111A P N N N N N N Trekk uopptjent ferie L J J 111A T N J N N N N Feriepenger L J N 111A N N N N N N N Feriegodtgj. Brukes ved utbetalinger som utbetales samtidig som sluttoppgjør. For utbet. til ikke fast ansatte L J N 111A P N N N N N N Diff lønn og ferieggj L J N 111A N N N N N N N Rentefordel - lån L N N 120A T N N N N N N Ref. Rentefordel - lån L N N N N N N N N N Gruppelivsforsikring L N N 116A T N N N N N J Motpost gruppeliv L N J N N N N N N N Ref. Syke/fødselspenger S N N N N N N N N N 986 OU-fond stat S N N N J N N N N N Feriegrunnlag opptjår Brukes til akkumulatorendringer innev. opptj.år S N N N N J N N N N 991 Feriegrl m/avsetn ferie Brukes ved overgang til annen statlig etat (innev.opptj.år) S N N N N J N N N N B B Feriemndr opptj.år Brukes til akkumulatorendringer innev. opp.tj.år S N N N N J J N N N TT-kode PAGA Side

3 994 Feriegrunnlag ferieår Brukes til akkumulatorendringer innev. ferieår S N N N N J N N N N 995 Feriegrl ferieår m/avset Brukes ved overgang til annen statlig etat (ferieår) S N N N N J N N N N B B Z Feriemndr ferieår S N N N N J J N N N 1005 Ferie, ikke avviklet TA tab, kollonne 2 L J N 111A P N J N N N N Trekk i lønn, ferie TA tab, kollonne 2 L J J 111A T N J N N N N Trekk i lønn L J J 111A T J J N N J N Trekk i lønn, perm TA tab, kollonne 6 L J J 111A T N J J N N N Overtid L J N 111A P N J J N N N Etterbet. overtid L J N 111A P N J N N N N Trekk i lønn, streik L J J 111A T N J J N N J Overtid 50% L J N 111A P N J J N N N Overtid 100% L J N 111A P N J J N N N Overtid avspas. 50% Bare tillegget mellom ord.timelønn og overtidslønn føres på denne arten. L J N 111A P N J J N N N Overtid avpsas. 100% Bare tillegget mellom ord.timelønn og overtidslønn føres på denne arten. L J N 111A P N J J N N N Helged.komp100% (1850) Bare tillegg føres på denne arten. L J N 111A P N J J N N N Morgen-/kveldstill L J N 111A P N J J N J N Nattidskompensasjon L J N 111A P N J J N J N Hvilende vakt dag L J N 111A P N J J N J N Hvilende vakt natt L J N 111A P N J J N J N Stedfortr. Godtgj.beløp L J N 111A P N J N N J N Lør-/søndagstill. L J N 111A P N J J N J N Mertid timelønn (1850) L J N 111A P N J J J N N Avtalefestet overtid 50% Brukes til avtalefestet overtid i fm beredskapsvakt og utrykninger L J N 111A P N J J J N N Avt.festet overtid 100% Brukes til avtalefestet overtid i fm beredskapsvakt og utrykninger L J N 111A P N J J J N N Reiseutlegg Legitimerte utgifter (eks. hotellfaktura, og andre dokumenterte utlegg/ kvittering, mv) L J N N N N N N N N Kostggj. u/overn. utland Brukes ved reise 6-12 t og reise over 12 t. L J N 614 N N N N N N N Passasjertillegg L J N 714 N N N J N N N Kostg. med overnatt. L J N 610 N N N N N N N Kostggj. m/overn. utland Bare ved opphold på hotell L J N 610 N N N N N N N Nattillegg innland uleg. Brukes bare til uleg. nattillegg for den del av nattillegget som er legitimert etter regning L J N 610 N N N J N N N Nattillegg utland uleg Brukes bare til uleg. nattillegg for den del av nattillegget som er legitimert etter regning L J N 610 N N N N N N N Oppholdsg./kurstill. L J N 619 N N N J N N N Beordring over 28 dg utl Brukes bare ved hotellovernatting. Ellers kode L J N 616 N N N J N N N Nattillegg ikke oppg.pl Brukes til den trekkfrie del av nattilleget L J N N N N N N N N Moped L J N 714 N N N N N N N Biltilhenger L J N 714 N N N J N N N Tung motorsykkel L J N 714 N N N J N N N Kjøring på skogsvei L J N 714 N N N J N N N A. skyssg. til lands Brukes til godtgjørelse for alternativ transport, for eksempel sykkel (min. 5 km.) L N 714 L N N N N N N Flytteutgifter L J N 813 N N N N N N N Kostgj.hybel/brakke/priv Gjelder overnatting inn- og utland. (- ikke hotell) L J N 623 N N N N N N N Pendlers hjemreise Brukes til trekkfri godtgjørelse for dekning av besøksreiser til hjemmet ( med pendlerstatus) L J N 723 N N N N N N N Overskudd diett/nattill. Brukes bare til uleg. diett nattillegg for den del som ikke er legitimert etter regning L J N 155A P N N N N N N TT-kode PAGA Side

4 1076 Kostg. overn. pensjonat Bare togovern.-u hotellovern i s.heng. L J N 627 N N N N N N N Trekkpliktig nattillegg Brukes bare ved uleg. nattillegg hvis regning for overnatting ikke er vedlagt. L J N 157A P N N J N N N Trekkpl.. nattillegg utl Brukes bare ved uleg. nattillegg hvis regning for overnatting ikke er vedlagt. L J N 157A P N N J N N N Trekkpl. diettg. hjem-ar L J N 111A P N N N N N N Kostg 5-9 t u/overn Gjelder kun Norge L J N 614 N N N N N N N Kostg 9-12 t u/overn Gjelder kun Norge L J N 614 N N N N N N N Kostg ov 12 t u/overn Gjelder kun Norge L J N 614 N N N N N N N Kostg ov 12 t m/overn Gjelder kun Norge, og bare ved opphold på hotell (også Hurtigruta eller lign.) L J N 610 N N N N N N N Km-godtgjørelse El-bil Gjelder kun batteridrevne biler og gjelder ikke hybriddrevne biler og lignende. L J N 711 N N N N N N N Km godtgj. inntil 9000 L J N 711 N N N N N N N Km-godtgjørelse ov.9000 L J N 711 N N N N N N N Reisetid timer Brukes ved lønnskompensasjon for reisetid. Se Statens pers.håndbok L J N 111A P N J J N N N B-regulativ S Brukes ved et B-tillegg. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ Brukes ved et B-tillegg. Inngår ikke i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J J B-regulativ Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår ikke i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J J B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag med kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N Lønn etter avtale L G J N 111A T J J N N J J Lønn og feriegodtgj v/død L J N 916 N N N N N N N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N B-regulativ S Brukes ved flere B-tillegg på samme person. Inngår i satsgrunnlag uten kontofordeling. L G J N 111A T J J N N J N Tilleggslønn L G J N 111A T J J N N J J Stedfortr. Godtgj. L G J N 111A T N J N J J N B-trinn pensjon Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av B-trinn (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1129 Grl.pensjon - fast till Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av fast tillegg (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1130 Pensj.g. beløp ikke SPK Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av fast lønn (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1131 Pensj. variable till Brukes til manuell etterreg. av pensjonsgrunnlag av variable tillegg (brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønn) S G N N N J N N N J N 1143 Timelønn 37,5 t m/pensjo Brukes til alle timelønnte med og uten pensjonstrekk L J N 111A P J J J N N N Bilgodtgjørelse Utland L J N 711 N N N N N N N Adm.forpl.kurs Utland L J N 619 N N N J N N N Kompensasjonstill Utland Brukes til fast nattillegg ved overnatt.utland og utreiese etter 1/3, antall og utreisedato må registreres. L J N 111A P N J N N N N Flyreise Utland Klimakvote Rapportering av antall flyreiser for statsansatte. Registrer fra og til land + antall. S N N N N N N N N N 1217 Flyreise Innland Klimakvote Rapportering av antall flyreiser for statsansatte. Registrer fra Norge til Norge + antall. S N N N N N N N N N 1263 Flyttegodtgjørelse L G J N 813 N N N N N J N Renter L J N 923 N N N N N N N Beordring over 28 dg. Norge Diett m/ overn. hotell OBS: særavtale, Ellers bruk 1073 og 1076, evt 1075 ved skatteplikt L G J N 613 N N N N N J N Refusjon av utlegg Bruk kun art på 6000 serien. L J N N N N N N N N Tranport/Hotell Mva.Pl. Prosjekt som begynner på 3 L J N N N N N N N N Overnat. pensjonat utl. L J N N N N N N N N MVA av utlegg (EU-PROSJ) Brukes til refusjon av utlegg med MVA ved EU-finansierte prosjekter serien (sum MVA-beløp) L J N N N N N N N N Elekt.komm.en tj.trekkpl. Kun for innberetting, motpost TT 3291, 3292, 3294 art 5299 L G N N 130A T N N N N J N Elekt.komm.flere tj. Kun for innberetting, motpost TT 3291, 3292, 3294 art 5299 L G N N 130A T N N N N J N TT-kode PAGA Side

5 1293 Trekk privat telefon Brukes til trekk av private telefonsamtaler L G J J 130A T N N N N J N Telef dekket av arbg L N N N N N N N N N Telef dekket av ansatt L N J 130A P N N N N N N Telef refundert av arbg L G J N N N N N N N N 1314 Eksamensvakt- fast sats Kun antall registreres, fast sats kr. 155,00 pr L J N 111A P N J J N N N Komp. for ekstern tj. Pensjonspliktig tillegg. ( IT-Nettvakt, Tekn.avd.) L J N 111A T J J J N N N Arbeidsgodtgj.lav sats Gjelder felttillegg og tokttillegg L J N 111A T N J J N N N Fast till, ferieber L G J N 111A T N J N J J N Pers. till. u/pensj. L G J N 111A T N J N J J J Pensj.avl.37,5 t/uke L G J N 111A T N J N J J J Pers. till. u/pensj. L G J N 111A T N J N J J J Studentassistent L G J N 111A T N J N J J N Etterbet. u/pensjon L J N 111A P N J N N N N Eksamensvakt Beløp må registreres. Brukes kun i Paga 2.0 av sentral lønnsstjeneste. L J N 111A P N J N N N N Sensorhonorar L J N 111A P N J N N N N Godtgjørelse Bedømmelse + honorar + dykkertillegg L J N 111A P N J N N N N Feltøvinger L G J N 111A P N J N N J N Godtgj.FP-ikke Ferietrek Brukes ved utbetaling av dager under seniorpolitiske tiltak L G J N 111A T N J N N J J Godtgj.ikke ferieber Brukes ved ekstern finansiert virksomhet (rund sum utbetaling) inkl. feriepenger L J N 111A P N N N N N N Møtegodtgjørelse Utvalgssatser, se SPH pkt Postering på art 5301 L J N 111A P N N N N N N Ett.bet.ikke spk/feriep. ikke pensjon og feriepenger L J N 111A P N N N N N N Honorar Beløpet skal være inklusive feriepenger. L J N 111A P N N N N N N Eksamensvakt ikke feriep Beløpet skal være inklusive feriepenger. L J N 111A P N N N N N N Sensorhon. ikke feriep. Beløpet skal være inklusive feriepenger. L J N 111A P N N N N N N Fast tr.pl. utgiftgodtgj Brukes til fast måndelig godtgjørelse av telefon og bredbånd med mer. L G J N 199A T N N N N J N Uniformsgodtgj. Draktgodtgjørelse ved dykking L G J N 849 N N N N N J N Fri bolig, betalbar L G J N 121A T N N N N J N Nettofordel husleie Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L G N N 121A T N N N N J N Fri avis Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L N N 112A P N N N N N N Fri strøm L N N 112A P N N N N N N Fordel fri avis Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L N N 112A P N N N N N N Fordel diverse Kun for innberetting, motpost TT 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 art 5299 L N N 112A P N N N N N N Godtgj.Utl./opptj.utl. L G J N 113 N N N N N J N Lønn/godgj arb. i utland Brukes ved et trekkpliktig lønn opptjent i utland uten feriepenger og pensjon (for eksempel USA) L G J N 113A P N N N N J N Styrehon. utl. avgiftspl Brukes til styrehonorar til personer bosatt i ultandet med skatteplikt til Norge (avg.pl.ikke lev.e101) L J N 114A P N N N N J N Styrehon. mv - utlending Brukes til styrehonorar til personer bosatt i ultandet med skatteplikt til Norge (ikke avg.pl. Har lev. E101) L J N 114 P N N N N J N Godtgj. Utl./opptj. utl. Artskode 5391 /92/ 93 L G J N 113 N N N N N J N Godtgj arb utf. Sverige L G J N 113 P N N N N J N Godtgj arb utf. Finland L G J N 113 P N N N N J N Lønn opptjent i utlandet L G J N 113A T J J N N J N Lønn utl. - ikke avg.pl. L G J N 113 N N J N N J N Lønn u/avg.-utlendinger Brukes til personer med fritak for norsk trygd og pensjon. Kan brukes på FTT og gir feriepengeberegn. L G J N 129 T N J N J J N Lønn ikke avg.- utlendinge Brukes til personer med fritak for norsk trygd og pensjon. Kan kun brukes på VTT og gir feriepengeber. L J N 129 P N J N N J N TT-kode PAGA Side

6 2151 Lønn opptj.innl,avg,fri ikke feriepenger L G J N 129 P N N N N J N Tr.pl.nat.yt. u/aga-3156 Naturalytelse for arb. utført i Norge ikke avgift (levert E101). Kun for innberetting,motpost 3156 L G N N 137 N N N N N J N Feriegodtgj opptj. Utl. L J N 149A P N N N N N N Godtgj.opphlold utlendig Godtgj., reise, kost og bolig utlending med avgift L J N 156A P N N N N N N Godtgj.opphold utl.u/aga Godtgj., reise, kost og bolig utlending uten avgift L J N 156 P N N N N J N Godtgj.opphold utlending Godtgj., reise, kost og bolig utlending med avgift. Kan registreres som fast tillegg. L G J N 156A P N N N N J N Stipend.trekkpliktig L G J N 161A P N N N N J N Gavepensjon L G J N 212A P N N N N J N Godtgj selvst næring Kan også reg med artskode 5392 og 5393 L J N 401 N N N N N N N Utb. næringsdr motp 3211 Kun for innberetning, motpost TT 3211, når faktura er utbetalt via regnskap. L N N 401 N N N N N N N 2217 Fri bolig utenlandsk arb Kun for innberetting, motpost TT Samme kontering som ved faktura er utbetalt via regnskap. L N N 526 N N N N N N N 2230 Reisestipend Vit.fag.reise tilskudd L J N 818 N N N N N N N Stipend trekkfri Brukes ved flere trekkfrie stipend på samme person i faste tillegg og rekk L G J N 818 N N N N N J N Stipend trekkfrfi Brukes ved et trekkfritt stipend i faste tillegg og rekk L G J N 818 N N N N N J N Utenlandstillegg, fast L G J N 824 N N N N N J N 2244 Erstatning-skattefri Brukes ihenhold til rettsavklaring og vilkår for skattefri erstatning L J N 911 N N N N N N N Utbet. idrettsfond Trekkfri utb. til"godkjent fond til idrettsutøvere", - forutsetter fondets navn og bankkonto for utbet. L J N 912A N N N N N N N Antall dager ombord Brukes til arbeidstakere ombord på skip med min. 130 arb.dager om bord pr. inntekstår. S N N 922 N N N N N N N 2800 Netto ettergitt krav Kun for innberetting, motpost TT 3800 L N N 111A N N N N N N N 2866 Godtgj.opph.utl.m/motp. Godtgj., reise, kost og bolig utlending med avgift. Kun for innberettning L N N 156A P N N N N J N Motpost oppgpl 156A Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost fordelsarter Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost tr.pl nat.ytelse Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost utb. næringsdr Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N 3291 Motpost 1 abonnement Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost flere abonnement Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost dekket av arbg Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Motpost oppgpl lønn Kan ikke transes! Genereres automatisk ved bruk av tt koder: Kun for innberettning L N N N N N N N N N Diverse trekk I J N N N N N N N N Arb.takers sos.forsikr. I J N N N N N N N N Reiseforsk. forsk.term. Kopi til Gerd I J N N N N N N N N Internt trekk NTNU Brukes ved intern trekk I J N N N N N N N N 7629 Trekk Innholdstjenester I J N N N N N N N N Motpost-Ikke utbetaling Brukes som motpost når beløpet ikke skal utbetales, men kun innberettes (f.eks. tt kode 1074) I J N N N N N N N N Bidragstrekk T J N 316 N N N N N N N Tilbakebetalt netto Oppretting. Innbet. regnskap CR 2933 I J N N N N N N N N Forskudd, lønn Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Forskudd, lån Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Påleggstrekk T J N N N N N N N N 2611 TT-kode PAGA Side

7 8011 Utbetalt I J N N N N N N N N Tilbakeholdt nto. lønn Brukes ved tilbakeføring av "parkert/stoppet" lønn i Arild. I J N N N N N N N N Reise/flytteforskudd Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Forskudd, lån m/rentefor Brukes kun ved sentral Lønnstjeneste I J N N N N N N N N Diverse trekk T J N N N N N N N N Husleietrekk I J N N N N N N N N SAIH T J N N N N N N N N Kontingent Brukes til alle kontingenttrekk, sats og beløp bestemmes av trekkeier. T J N 311 T N N N N N N Kontingent dir.innb S N J 311 N N N N N N N 8205 Trekk OU-fond til NSF T J N 314 T N N N N N N Forskuddstrekk T J N 950 N N N N N N N Svalbardskatt T J N 950 N N N N N N N Jan mayen skatt T J N N N N N N N N Netto negativ R J N N N N N N N N Netto utbetalt T J N N N N N N N N Korreksjon kontering L N N N N N N N N N 9999 Ompostering Ikke i bruk! S N N N N N N N N N TT-kode PAGA Side

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 TT-type Betalbar Snu fortegn Trekkgrunnlag skatt A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder

Detaljer

Inntrekk i ferien JN Delberegn JN. Kontofordeles JN Dim1 (Art) Feriegrunnlag JN Antall reg. JN. Pensjonsgrl. JN. Dim3 (Prosjekt) Dim4 (Analyse)

Inntrekk i ferien JN Delberegn JN. Kontofordeles JN Dim1 (Art) Feriegrunnlag JN Antall reg. JN. Pensjonsgrl. JN. Dim3 (Prosjekt) Dim4 (Analyse) 10 Avs feriepenger A N N N N N N N N N 5081 ++++++ ++++++++ ++++++ 11 Motpost avs feriep A N J N N N N N N N 2942 12 Avs arbeidsgiveravg A N N N N N N N N N 5401 ++++++ ++++++++ ++++++ 13 Motpost arbg.avg

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1

Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Nettverksmøte 20.05.10 kl 0900 1100 H1 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen! Informasjon fra lønnstjenesten Honorar eller timelønn Ferielønn Lønnsslipp PagaWeb

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009. v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2009 v/ Karl Kristian Eggan og Inger H Talberg 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3.

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Altern. Kto. Arb.g. avg. pliktig =A

Altern. Kto. Arb.g. avg. pliktig =A til enkelte felt: var.: F betyr at lønnarten kun skal benyttes ved registrering på fastlønnslinje, V betyr at den både kan registreres på fastlønnslinje og som variabel lønn LT-kode: er som har LT-kode

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Nr Arttekst LT 99 Godtgjørelse fylkesordfører 111A 100 Regulativlønn 111A 101 Regulativlønn u/pensjon 111A 102 Timelønn 111A 103 Regulativlønn

Nr Arttekst LT 99 Godtgjørelse fylkesordfører 111A 100 Regulativlønn 111A 101 Regulativlønn u/pensjon 111A 102 Timelønn 111A 103 Regulativlønn Nr Arttekst LT 99 Godtgjørelse fylkesordfører 111A 100 Regulativlønn 111A 101 Regulativlønn u/pensjon 111A 102 Timelønn 111A 103 Regulativlønn lærling 111A 104 Regulativlønn lærer 111A 105 Overtid 50 %

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 5. mars 2009, kl 09.00-11.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter var.lønn og reiseregninger - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

BLUEGARDEN. 27. februar Elektronisk kommunikasjon EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester fra 2014.

BLUEGARDEN. 27. februar Elektronisk kommunikasjon EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester fra 2014. BLUEGARDEN 27. februar 2014 Elektronisk kommunikasjon EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester fra 2014 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Løsning i Paga... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 FTT

Detaljer

BLUEGARDEN. 17. februar 2014

BLUEGARDEN. 17. februar 2014 BLUEGARDEN 17. februar 2014 Elektronisk EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester fra 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Elektronisk EKOM Ny sjablongordning og nye regler for tilleggstjenester

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 21. mai. 2008, kl 12.30-15.00 Sted: MTFS, 1.etg. Aud MTA Attestanter fastlønn Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Organisatorisk plassering av ansatte (PAGA)

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Arb.g. avg. pliktig =A. Styrt mot konto. Altern. Kto.

Arb.g. avg. pliktig =A. Styrt mot konto. Altern. Kto. til enkelte felt: var.: F betyr at lønnarten kun skal benyttes ved registrering på fastlønnslinje, V betyr at den både kan registreres på fastlønnslinje og som variabel lønn er som er innberetnings skal

Detaljer

Variabel lønn og reiseregninger

Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 20.09.11 Variabel lønn og reiseregninger v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Lønnsfaglig Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt

Detaljer

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl.

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl. Regningen leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.reiseregning Bruker- Billettutlegg legies etter reglene i reiseregulativet nummer Etternavn og Fødselsnr. fornavn (11 siffer) R/N Post Privatadresse

Detaljer

Nettverksmøte 22.03.12 Aud. H1 Hovedbygg. Variabel lønn og reiseregninger

Nettverksmøte 22.03.12 Aud. H1 Hovedbygg. Variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 22.03.12 Aud. H1 Hovedbygg Variabel lønn og reiseregninger 1 Agenda Presentasjonsrunde Informasjon fra Lønnstjenesten Viktige registreringsdetaljer i PagaWeb Innspill fra nettverksgruppa

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 21. mai. 2008, kl 08.30-11.30 Sted: MTFS, 1.etg. Aud MTA Attestanter var.lønn og reiseregn. Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Aktuelle PM-meldinger for reiseregningsområdet

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2. - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 11. mars 2009, kl 13.00-15.30 Sted: Hovedbygget, aud H2 - Attestanter fastlønn - Sentral lønnstjeneste 2 Agenda : Pagaweb-ansatteregistrering erfaringer fra

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Attestanter for variabel lønn og reiseregninger

Attestanter for variabel lønn og reiseregninger Nettverksmøte 09.09.10 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten LØF 2010 Over i driftsfasen. Hva nå? PagaWeb registreringsdetaljer

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Hjelp til Godtgjørelser

Hjelp til Godtgjørelser Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug

Nettverksmøte 15.09.11. Fastlønn. v/anne Slupphaug Nettverksmøte 15.09.11 Fastlønn v/anne Slupphaug Agenda Velkommen Rutiner ved for mye utbetalt lønn Informasjon fra Lønnstjenesten Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt FOR MYE UTBETALT LØNN v/åslaug

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Variabel lønn og Reiseregninger

Variabel lønn og Reiseregninger Lønnsprosessen : Variabel lønn og Reiseregninger Nettverksmøte. 11. april 2011 Anne Opsal Slupphaug, Lønnstjenesten Agenda 11.04.2011 Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten PagaWeb registreringsdetaljer

Detaljer

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016. Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjørelse til prøvenemnder 01.03.2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune Godtgjøring pr. kandidat Prøvenemnder i Nord-Trøndelag får etter 1.1.2016 en godtgjørelse pr. prøvekandidat som bedømmes. Godtgjørelsene

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning April 2008 Til brukere av Huldt & Lillevik Reise Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning Særavtale for reiser innenlands for statens regning er endret fra 01.05.2008. Endringene

Detaljer

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Andre utbetalinger Hjelp til Andre utbetalinger Sist oppdatert: 21.04.16 Skjema for andre utbetalinger Registreringsbildet Utfylling Dato Lønnart Beløp Overfør Papirkvittering Avvikende kontering Elektronisk vedlegg Endre

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Attestanter for fastlønn

Attestanter for fastlønn Nettverksmøte 16.09.10 Attestanter for fastlønn Anne Opsal Slupphaug Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten SPK Interaktiv, påloggingsprosedyre Bekreftelse på utenlandsopphold Svalbardopphold

Detaljer

Altern. Kto. Arb.g. avg. pliktig =A

Altern. Kto. Arb.g. avg. pliktig =A til enkelte felt: var.: F betyr at lønnarten kun skal benyttes ved registrering på fastlønnslinje, V betyr at den både kan registreres på fastlønnslinje og som variabel lønn LT-kode: er som har LT-kode

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 28. jan. 2008 kl 13.30-15.30, sted aud H2

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 28. jan. 2008 kl 13.30-15.30, sted aud H2 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen - 28. jan. 2008 kl 13.30-15.30, sted aud H2 Attestanter for var.lønn og reiseregninger (med ledere) Sentral lønnstjeneste Prosessleder - lønn Prosjektleder

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 15. okt. 2008, kl 12.30-15.30 Sted: Sintef aud. Breidablikk

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 15. okt. 2008, kl 12.30-15.30 Sted: Sintef aud. Breidablikk 1 Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen 15. okt. 2008, kl 12.30-15.30 Sted: Sintef aud. Breidablikk - Attestanter var.lønn og reiseregninger - Sentral lønnstjeneste 2 1 ÅR!! Nettverket i lønnsprosessen

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Visma.net Expence Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning Visma.net Expence Brukerveiledning Side 1 av 15 Innhold Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang... 3 Aktivering av egen brukertilgang... 3 Innlogging eksternt... 3 Innlogging internt... 4

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls

O:\INSTITUTTRÅDET\Kopi av Rapport-13-uspesifisert.xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart : '00', Firma

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS

Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Huldt & Lillevik System 4 Pensjonstrygden for sjømenn - PTS Aditro HRM AS Beskrivelsen er oppdatert pr. 25.06.2007 Innholdsfortegnelse Generelt omkring sjømenn...2 Pensjonstrygden for sjømenn... 2 Avlønning...

Detaljer

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Visma.net Expense (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder Innhold 1. Aktivering av egen brukertilgang... 2 2. Innlogging (ekstern)... 2 3. Forside / Oversiktsbilde... 3 4. Utfylling av

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer