Dag Skogheim. Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Skogheim. Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie"

Transkript

1

2 Dag Skogheim Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie

3 Forord Ftisis var det gresk-latinske uttrykket for sykdommen Mycobacterium tuberculosis, som ble det offisielle navnet, forkortet til tuberkulose. Den hvite pest, lungesott, hectique, den store manndreperen, tæring de folkelige navnene var mange. I Norge ble navnet tæring hengende ved. Det er et svært presist uttrykk for hva folk så og erfarte med sykdommen, en langsom hentæring under feber og elendighet. Første gang jeg forbandt noe konkret med begrepet tæring var i 1934, da en mann gikk omkring og solgte spekesild i åttinger, små trebutter som tok fjorten til femten kilo. Han skjøv håndvogna foran seg, åttingene sto på den, og svært tung var den. Når jeg erindrer det så godt, er det fordi han hadde en påfallende skjev, hengende skulder. Den dagen han kom til oss, drev mine foreldre og flyttet fra den leiligheten vi hadde hatt i noen år, en stor leilighet i et stort hus. Plutselig sto mannen i kjøkkenet vårt med en åtting spekesild. Mine foreldre skulle ikke ha noe, det passet ikke da. Mannen bar åttingen ned trappa, skakk og skjev, den ene skulderen hang liksom langt ned på siden. Da han hadde gått, hvisket min mor: «Han der hadde tæring.» Mange, mange år etterpå, da jeg selv lå syk i tæring, forsto jeg hva jeg hadde sett den gangen i 1934 en mann som hadde en langvarig, alvorlig sykdom og en brutal operasjon bak seg, en operasjon som førte med

4 seg at alle ribbein på den ene brystsiden ble klippet av og tatt ut. Resultatet var at ryggsøylen ble skjev, for når ribbbeina var borte på den ene siden, var stabiliteten vekk. Det jeg så, var skjevstillingen etterpå. I de elleve årene jeg hadde sykdommen, ble jeg fortrolig med hvordan Mycobacterium tuberculosis hadde herjet og fortsatte å herje med folk. På et av sanatoriene der jeg lå, døde den siste av en hel søskenflokk i 1947, en ung jente, nitten år gammel. I løpet av atten år hadde mor, far og fem barn dødd. Hvordan artet denne sykdommen seg? Ut fra min egen erfaring og det jeg så og hørte, utviklet den seg sjelden på dramatisk vis. Den lignet aller mest på en mild influensa. En kunne gå og hangle i lang tid, men slett ikke føle seg så elendig at en tenkte på å søke lege. Ingen matlyst, bare slapp, uopplagt, dårlig form. Slett ikke alltid fikk en hoste, men i mitt tilfelle kom etter hvert en plagsom tørrhoste, som om noe lå i halsen og irriterte uavlatelig. Snart ble en så slapp at en gikk til sengs, og da ble temperaturen målt. Jeg hadde feber, ingen høy feber, men den lå rundt 38 om kvelden, var noe lavere om morgenen. Men enda mer enn feberen kom et annet markant uttrykk for at noe var galt: nattesvette! Den er et klassisk symptom på en aktiv tuberkulose. I månedsvis varte den. En nattesvette så voldsom at jeg kunne vri pyjamasen. Svært mange var plaget med nattesvette i den første fasen av sykdommen. Forklaringen er enkel: Du er varm av feberen og pøser ut svette, en slags dumping av feberen i løpet av natten. Hvor er en blitt smittet? Umulig å si, om en da ikke i lengre tid har vært i umiddelbar nærhet av en tuberkuløs. Tuberkulose overføres nemlig ved

5 dråpesmitte, det vil si at en inhalerer bakterier. Er en riktig uheldig, kan en gå inn i en hostesprut full av bakterier ute på gata eller i et rom uten å vite om det. Hvem som smittet meg, har jeg ingen anelse om. Det sier seg selv at dersom en lever i et miljø der det går tuberkuløse omkring og hoster, harker og spytter, vil risikoen for å bli smittet alltid være til stede. Underlig er det å tenke på at i begynnelsen av det annet årtusen av vår tidsregning er tuberkulosen i Europa og Norden en så fjern realitet at det hender leger ikke er observante nok når de av og til får med en tuberkuløs pasient å gjøre. Prosedyren er blitt slik at de simpelthen ikke tenker på tuberkulose. Overbevisningen om at sykdommen er en saga blott, har synkvervet legevitenskapen i vest i den grad at bare reminisenser av den praktiske erfaringen er intakt, akkurat som forvitringen og nedråtningen av de gamle sanatoriene forteller om forfallet. Men noen timers flytur borte sier andre leger at sykdommen viser en farlig aktivitet, en sterk stigning. Millioner av mennesker dør fordi den grå massemorderen igjen er ute av kontroll. Det er ikke rimelig at denne utviklingen får fortsette. Den veldige akkumulerte viten om tuberkulosen ikke bare som medisinsk fenomen, men også som en sykdom med store sosiale, økonomiske, kulturelle og kunstneriske virkninger bør ikke gå tapt. Forutsetningen er viten om sykdommen fra de aller første påvisninger, som de over 3000 år gamle likrestene av en Amon-prest med den karakteristiske pukkelen i ryggen, likrester som kan fortelle om en langt utviklet

6 ryggradstuberkulose. Over tusen år senere hadde menneskene iakttatt sykdomsforløpet hos tuberkuløse over så lang tid at legen Aretaios fra Kappadokia kunne beskrive det i detalj. I hans beskrivelse dreier det seg gjennomgående om feberen, den langsomme hentæring i feber som brenner de syke opp. Men først med bakteriologien i siste halvdel av 1800-tallet og den naturvitenskapelige betraktning av de aller fleste fenomener, kunne grunnlaget bli lagt for håp og rådbot. Da var alle tenkelige midler forsøkt besvergelser, bønner, fetisjdyrking, opphold ved mineralkilder, daglig drikking av tjærevann, opphold i tørr fjelluft, reiser til sjøs med frisk havluft, innånding av svovelholdig gass i vulkanske områder, innånding av ammoniakkholdig luft i fjøs, eller duften av nåletrær. Inntil omkring 1820 var menneskene likevel ikke kommet lenger enn til å lytte på bryst og rygg. Med denne metoden utviklet legevitenskapen nesten til perfeksjon evnen til å finne de syke stedene i lungene, men erklærte at noen rådbot mot sykdommen ikke fantes. Så, helt uventet, hevdet en ukjent tysk landsens lege i 1850-årene det motsatte ut fra sine egne erfaringer med tuberkulose. Dersom de syke kom under behandling i første fase av sykdommen, påsto han, var mulighetene for helbredelse gode. Navnet hans var Herrmann Brehmer. Han reiste det aller første tuberkulosesanatorium bestemt utelukkende for lungetuberkuløse, i Riesengebirge i Schlesien. De terapeutiske prinsippene han la til grunn for behandlingen av tuberkulose var: fettrik, næringsrik mat, ro, mye hvile, forsiktig spasering etter legens forordning og frisk luft i landlige, vakre omgivelser. Av

7 legevitenskapens ledende sjikt ble han kalt en sjarlatan, men litt etter litt måtte de erkjenne at de resultatene dr. Brehmer kunne vise til på sitt sanatorium Görbersdorf, var overbevisende. Med modifikasjoner ble derfor Görbersdorf mønster for alle sanatorier i verden. Dermed var grunnen lagt for den sanatorieæraen som varte helt til de moderne tuberkulosemedisinene kom i 1940-årene. Disse medisinene ga så mirakuløse resultater at hele det imponerende sanatoriesystemet ble nedbygget i løpet av og 1960-årene. Men i løpet av siste halvdel av 1800-tallet hadde legevitenskapen kunnet vise til en rekke fremragende resultater der påvisningen av tuberkelbakterien hørte til de aller viktigste. Nå var en i stand til ikke bare å vise årsakene til de store infeksjonssykdommene, nå ville en også påta seg å kurere dem. Dermed oppnådde legevitenskapen en kolossal prestisje. Regjeringer bevilget midler til nye institutter, og leger ble hentet inn til stillinger og posisjoner der de fikk stadig større makt og innflytelse. Tuberkulosesanatoriene ble etter hvert mer og mer isolater med et rigorøst regime. Innenfor et slikt system utvikler det seg alltid prosedyrer og holdninger som en i ettertid betrakter med stor skepsis og må ta avstand fra. Det var i denne tiden kravet ble reist om vitenskapens absolutte rett til fri forskning på egne premisser. Forblindet av de fremragende legevitenskapelige triumfene begynte en i vill iver å eksperimentere på forsvarsløse mennesker i fengsler, sinnssykeasylerog fattighospitaler, og på psykisk utviklingshemmede alt dette som senere endte med massedøden i konsentrasjonsleirene. Sanatorieæraen fra til 1950-årene gir et stort og

8 representativt utvalg eksempler på tendenser som kom til å utvikle seg gjennom 1900-tallet. For i og utenfor institusjonene utviklet det seg parallelt en særegen kultur som er lett gjenkjennelig innenfor de fleste kunstarter. For det første den arkitektoniske ekspansjonen under den storstilte byggingen av tuberkuloseinstitusjonene. For det andre utviklingen av en særegen litteratur, av store operaverk, billedkunst og politisk retorikk. For det tredje mobiliseringen av hele nasjoner mot én og samme fiende tuberkulosen den felles, voldsomme angsten for en sykdom som krevde så svære ofre, først og fremst blant unge mennesker, de mellom 15 og 35 år. De nasjonale tapene var skremmende. Det sier noe om størrelsesordenen at i 1907 utgjorde f. eks. sykehusutgiftene for tuberkuløse i Bergen by hele 29, 2% av hele budsjettet. For første gang ble svære ressurser og tilgjengelig viten samlet i brede, folkelige organisasjoner som forlangte av sine politikere og nasjonalforsamlinger store, offentlige midler for reising av institusjoner og etablering av trygdeordninger. Tvers gjennom alt dette var klassedelingen merkbar: på den ene siden de som hadde råd til mange års opphold på privatsanatoriene, på den andre siden alle de som ikke hadde midler til denne form for behandling, de som kom inn under bestemmelsene i tuberkuloseloven om tvungen kontroll og innleggelse i offentlige institusjoner for smittefarens skyld. I de institusjonene var forholdene ikke sjelden bygget på tvang og rigorøs overvåkning. Sanatorieæraen de hundre år da massen av tuberkuloseinstitusjoner ble reist med tind og tårn er

9 et imponerende monument over menneskelig klokskap og vilje, men også over dårskap og kald hensynsløshet. Alltid lå det et tabu over denne sykdommen som i menneskenes historie har krevd flest dødsfall. Hvorfor er da aldri erfaringene fra kampen mot tuberkulosen samlet og blitt vurdert i bred sammenheng? Det dreier seg jo ikke bare om medisinske erfaringer, men like mye og ofte mer om de sosiale, de politiske, litterære og kunstneriske sidene; alt som kan gi det helhetsbildet vi trenger om menneskene skal kunne møte lignende livstruende forhold på en mer erfaren og human måte.

10

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka NR. 01 2010 WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2010 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO Tema: SELVHJELP Innhold Tema: SELVHJELP Dikt: Gi meg frihet s. 04 Hjelp til selvhjelp veien til

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Hvordan opplever mennesker med en sjelden diagnose det er å leve lenge med sin diagnose; hvordan opplever de sitt livsløp og sin aldring? Dette er hovedspørsmålet

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet Jonas Gahr Støre Helse- og omsorgsdepartementet 100 år Michael 2013; 10: Supplement 13, 9 18. Når jeg tenker på ordet departement, da tenker jeg på begrepsparet politisk vilje og demokratiets mulighet.

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin

lettere skal kunne identifisere dere med objektene jeg forstår at de fleste av dere er fra psykologi- eller sykepleiefag. I Posey & Losch (1983) sin Stemmehøring og det tradisjonelle psykosebegrepet (En norsk bearbeiding v/m. Henri Day og Atle Ericson av professor Marius Rommes foredrag ved Moldeseminaret, 9-10.11.2000) Jeg vil først takke organisasjonskomiteen

Detaljer

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg

Bli hos meg, hjelp meg, hør meg " Bli hos meg, hjelp meg, hør meg Cicely Saunders. Tema: Bistand til en livsavsluttning i heimen. Hvordan kan sykepleieren i hjemmesykepleien bistå et menneske med uhelbredelig sykdom som ønsker sin livsavsluttning

Detaljer

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger?

Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Sykdom som eksistensiell utfordring hva kjennetegner vår tids sykdomsfortellinger? Jan Frich, overlege og professor Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Institutt for helse

Detaljer

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med bipolar lidelse. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med bipolar lidelse Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf:

Detaljer

RON COLEMAN'S HISTORIE OG RECOVERY. Oversatt og bearbeidet av Atle Vinje Ericson

RON COLEMAN'S HISTORIE OG RECOVERY. Oversatt og bearbeidet av Atle Vinje Ericson RON COLEMAN'S HISTORIE OG RECOVERY Oversatt og bearbeidet av Atle Vinje Ericson Jeg takker så mye for at dere har invitert meg til å være her i dag, Geir (Fredriksen) har brukt mye tid på å få meg til

Detaljer

Legen som politiker. Astrid Nøklebye Heiberg

Legen som politiker. Astrid Nøklebye Heiberg Legen som politiker Astrid Nøklebye Heiberg Michael 2007;4:124 26. Sammendrag Legerollen og rollen som politiker er nokså forskjellige. Det er imidlertid også viktige berøringspunkter. Forfatteren, som

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN

UHELDIGE HENDELSER I HELSETJENESTEN SKRIFTSERIE FOR LEGER: Utdanning og kvalitetsutvikling Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00 www.legeforeningen.no ISBN- 13 978-82-8070-086-5 Peter F. Hjort Uheldige hendelser

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Fem uker av livet. Et barn for lite

Fem uker av livet. Et barn for lite 17 Et barn for lite De små som bare får leve en liten stund setter også dype spor i foreldrenes liv. I denne serien blir vi nærmere kjent med noen av dem som mistet sine kjære så altfor tidlig. DEL 1:

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer