Utgiver: Leka kommune Dato: 19. september 2014 Nr: 18/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgiver: Leka kommune Dato: 19. september 2014 Nr: 18/14"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: 19. september 2014 Nr: 18/14 VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG PÅ BRANNSTASJONEN LØRDAG 20. SEPTEMBER KL ! Stikk innom oss på lørdag formiddag og få med deg tips og gode råd om brannvern. Den som vil, får kjøre i brannbilen med både lys og sirener i utgangspunktet forbeholdt den yngre garde, men vi sier ikke nei til noen! Det vil også bli andre aktiviteter for store og små, samt enkel servering. Neste utgave av Lekaposten kommer fredag 3.oktober; frist for innlevering av stoff: fredag 26. september. Videre utgivelsesdatoer: 17. oktober og 31. oktober Leka kommune tlf kl Åpne kontorer kl Hjemmeside e-post Legesekretær tlf kl mandag-torsdag Lege kl mandag-fredag Legevakt tlf Akutt sykdom ring alltid 113 Leka sykestue og hjemmesykepleien Tilbringertjenesten, servicetransport og handlerute Leka Taxi AS Skatteetaten; ligningskontor NAV Leka tirsdag og torsdag Veterinærvakt

2 Informasjon fra Leka kommune Kontantinnbetaling til Leka kommune Alle kontantinnbetalinger til Leka kommune får du nå gjort på servicekontoret på Lekatun. Søknad om spillemidler til idrettsanlegg Kulturkontoret gjør oppmerksom på at kommunens søknadsfrist på søknad om spillemidler til idrettsanlegg, er satt til 15. oktober. Elektronisk søknadsskjema finnes på : Idrettsanlegg.no Har du spørsmål eller trenger hjelp til søknaden ta kontakt med kulturkontoret v/ Venke Strat Thorsen tlf: Reguleringsplan, Tørrisenget 2, Leka kommune. I medhold av plan- og bygningslovens og 12-11,vedtok formannskapet i Leka kommune i møte sak 65 /14 å legge ut reguleringsplan for Tørrisenget 2 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et område på ca 40 da til hyttefelt med 8 tomter på Tørrisenget 2. Planen med planbeskrivelse ligger på kommunens nettside, Høringsfrist Utviklingsavdelingen INVITASJON TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN Lokal aksjonskomite inviterer til samling i Herlaughallen onsdag 15. oktober fra kl Salg av kaffe og mye god spise til. Loddsalg og tippekonkurranse - flotte premier. Vi arrangerer lokalt mesterskap i sytrådkasting. Deltakeravgift kr. 10,- premiering. Stafett for både ung og gammel, ulike øvelser maks 5 deltakere pr lag. Deltakeravgift kr. 10,- premiering! All inntekt går uavkortet til årets TV-aksjon. Lokal aksjonskomite ønsker hjertelig velkommen Siv, Liss, Venke, Beathe 2

3 Influensa-vaksinering i Leka kommune Følgende dager er satt av til influensavaksinering i Leka: Leka Helsestasjon: Fredag 3. oktober: kl Torsdag 9. oktober: kl Anbefaling om influensavaksine* for sesongen 2014/2015 Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine for å beskytte seg mot sykdommen: - Alle fra og med fylte 65 år - Beboere i omsorgsbolig og sykehjem - Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon - Barn og voksne med: - diabetes mellitus, type 1 og 2 - kronisk lungesykdom (inkludert astma) - kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon - kronisk leversvikt - kronisk nyresvikt - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet - nedsatt infeksjonsresistens - svært alvorlig fedme (BMI over 40) - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege - I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine med det hovedformål å beskytte andre (indirekte beskyttelse): - Helsepersonell som har pasientkontakt - Husstandskontakter til immunsupprimerte personer - Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser *Anbefalingene gjelder trivalent, inaktivert sesonginfluensavaksine (TIV) Helsesøster Vi minner om at utleie av Herlaughallen, lillehallen og kjøkkenet administreres fra servicekontoret ikke kall inn før du har leid! Leka-kalenderen for 2015 Museumslaget har laget en flott kalender med bilder av folk og hendelser fra grendene i Gutvik og Leka, fra femtitallet og framover. Du får tak i den både hos Jan Tiller, Arne Lund og Marit Østby, og på kommunens servicekontor. Pris kr

4 «Prøvesmakedag» for lokal mat! Søndag den 5. oktober vil vi arrangere en dag for prøvesmaking av lokale matvarer. Vi har mange i kommunen som lager forskjellige «spesialiteter» innen matveien og vi håper at dette kan utvikle seg til noe som også kan brukes kommersielt. Etterspørselen etter kortreist mat er svært stor blant besøkende i sommer og det hadde vært så flott om man kunne skilte med masse forskjellig til neste sesong. «Prøvesmakedagen» vi vil arrangere er helt uformell den er ment som en arena for de som liker å lage kortreist mat, har kortreiste råvarer og også de som kan tenke seg å kjøpe slike produkter. Vi håper alle dere som lager en eller annen «Spesialitet» som dere synes er morsomt og spennende å lage ønsker å delta på «prøvesmakedagen» og melder dere på. Vi må ha beskjed innen 21. september. Arrangementet vil foregå i Vertshusets hage. Tidspunkt vil bli annonsert ved et senere oppslag. Påmelding skjer ved å ringe eller sende SMS til Tone Rennemo tlf: Arr: Skei Vel / Leka kommune Gudstjenester i Leka 2014 Søndag 5. oktober Leka kirke kl Søndag 2. november Leka kirke kl Lørdag 8. november Leka kirke kl Søndag 9. november Leka kirke kl Søndag 30. november Leka kirke kl Høsttakkefest. Kirkekaffe ved sanitetsforeninga. Gudstjeneste Allehelgensdag. Vi minnes våre døde. Lys Våken: 5.-, 6.- og 7.-klassingene. Gudstjeneste - Lys Våken. Kirkekaffe ved Lys Våken-foreldrene. Lysmesse, konfirmantene deltar. Kirkekaffe ved konfirmantforeldrene. Onsdag 24. desember Leka kirke kl Julegudstjeneste. Torsdag 25. desember Leka kirke kl Høytidsgudstjeneste. Trenger du skyss til kirken? Ring Beathe Mårvik eller Elin Hukkelås

5 Lørdag 22. november arrangerer menighetsrådet kirkebasar i Herlaughallen. Inntektene av basaren vil blant annet gå til tros- opplæringstiltak. Alle barn i alderen 0-18 år skal få tilbud om trosopplæring, fordelt og tilrettelagt for de enkelte alderstrinnene. De ulike tilbudene og arrangementene skal fases inn etter hvert, til alle får et tilbud på 315 timer gjennom 18 år. Trosopplæringen starter med dåp og dåpssamtale, utdeling av 4-årsbok, arrangement som Lys Våken, Tårnagent, konfirmantundervisning, samt fellestiltak i prostiet slik som det store barnekoret «Å, så vakkert» som vi hadde i I Leka er vi godt i gang med trosopplæringen gjennom ulike tilbud, og flere vil det bli etter hvert. Dersom det er noen som kan tenke seg å bidra med gevinster til basaren (loddbok, tombola, katta i sekken osv) blir vi kjempeglad. Ta kontakt med noen i menighetsrådet så henter vi det, eller det kan leveres på Lekatun til Beathe. Leka menighetsråd: Elin Hukkelås, Ole Martin Johansen, Tove Rita Henriksen, Sindre Helmersen, Reidun Gudding Jacobsen og Beathe Mårvik Seniorbutikken kommer til Leka sykestue fredag 26. september mellom kl og Som vanlig er det full anledning for alle å handle velkommen innom! Rundballer til salgs Rundballer selges, opplastes på Nord-Horsfjord. Knut Reppen, tlf Fagerrogn Sorbus meinichii Er vår kommuneblomst/-plante. Den har sin nordligste utbredelse i landet her i våre trakter, og er regnet som nær utrydningstruet. Dette er en konsekvens av skogrydning og andre omstillingsprosjekter hvor det ikke er tilstrekkelig viten eller vilje til å spare bestander eller enkelttrær. Kjenner du fagerrogna? Sammenlignet med vanlig rogn, Sorbus aucuparia, har den mer sammenvokste blad, og større/færre bær i klasene. Ut og let! 5

6 VENNEFORENING FOR LEKA BYGDEMUSEUM En av initiativtakerne deltok på et hagearrangement i botanisk hage på Ringve i Trondheim på forsommeren i år. Det ble arrangert av venneforeninga for Ringve museum, som bl.a. solgte hageplanter til inntekt for museet. Det var da idéen om å opprette ei venneforening for bygdemuseet på Leka dukket opp. Vi har fått opplyst at det ikke er uvanlig med venneforeninger for lokale museum, bl.a. er det ei venneforening for Kystmuseet på Sør- Gjæslingan. Bakgrunnen ellers er som følger: Tilstanden for Leka Bygdemuseum er kritisk; deler av bygningsmassen forfaller, mange av gjenstandene er i dårlig forfatning, det er behov for opprydning, sortering og magasinering (det er altfor mange gjenstander i bygningene), arbeidet med registrering og katalogisering må fullføres og gjøres tilgjengelig, økonomien er dårlig og museumslaget sliter med rekrutteringen. Museet brukes i liten grad i markedsføringen av øya, i reiselivssammenheng, i skolen og ellers i formidlingen av Lekas kultur og historie. Et museum kan være en flott arena for kultur- og historieformidling, slik vi har mange gode eksempler på rundt i landet. Hvis de oppvoksende generasjonene på Leka skal få et forhold til museet, må det tas i bruk, ikke kun være en oppsamlingsplass for gamle ting! Alle er enig om at samlinga på bygdemuseet på Leka absolutt har potensiale til mer aktiv bruk den er omfattende og innholdsrik, tenk bare på samlinga av gamle seglbåter og jordbruksmaskiner men det er en stor jobb å komme dit tatt i betraktning tilstanden til museet slik det ser ut per i dag. I juli i år ble det avholdt et møte på Leka mellom kommunen, museumslaget og representanter for Museet Midt (som er en overbygning for en rekke museer i Namdalen, men der Leka bygdemuseum ikke er med) og Kystmuseet Norveg i Rørvik om den framtidige bruken og drifta av museet. Det ble også gjennomført et besøk til Helgeland museum avdeling Vevelstad, som har satset mye og kommet langt på denne fronten. Vi har også fått opplyst at det jobbes med en del planer for å få museet i bedre stand, bl.a. å få tatt i bruk det nye båtnauset på Lensmannsodden. Det betyr at det skjer en del rundt museet på Leka nå der kommunen også er engasjert, og det er positivt, men uansett hva som kommer ut av disse initiativene vil behovet for frivillig innsats komme til å være minst like stort framover. Tidligere på forsommeren ble det arrangert en dugnad på museet med frivillige fra Skei og omegn der noen av oss var med. Før dugnaden var inntrykket av museet og tomta rundt ikke særlig innbydende, for å si det mildt, men etter noen få timers dugnadsarbeid ble inntrykket betraktelig forbedret; stabburet ble malt, plenen slått, ugress fjernet, småskogen på taket av hovedbygningen saget ned, det ble ryddet opp i gjenstandene rundt bygningene og ellers fjernet rot og rask. Etter dugnaden fikk museumslaget også ryddet opp en del inne i bygningene. Alt i alt ble inntrykket så pass forbedret at museet kunne åpnes for gjester og tilreisende i sommer. Erkjennelsen av at det ikke skal all verdens av dugnadsarbeid til for å få ting litt mer «på stell», samtidig som svært mye arbeid gjenstår, forsterker troen på at ei venneforening for museet er en god idé. Og ikke minst; her kan vi mobilisere krefter av utflytta Lekaværinger og andre med tilknytning til øya til en innsats. Sammen med interesserte folk på Leka kan dette bli ei god støttegruppe for de få som holder liv i museumslaget. Og det er viktig å understreke: Ei venneforening verken skal eller kan erstatte de som har det mer formelle ansvaret for dette på Leka. 6

7 Ei venneforening skal være med å støtte opp om arbeidet med å holde liv i museet og må derfor å ha tett kontakt med og samarbeide nært med styret i museumslaget. Til sist: En viktig pilar i arbeidet med å holde liv i museet er bygdadagen i juli. Vi som er initiativtagere til venneforeninga ser dette som ett av de arrangementene vi bør prioritere å hjelpe til med, også fordi bygdadagen for mange av oss er en kjærkommen anledning til å treffe gamle kjente, både av bofaste og utflytta Lekaværinger. Ellers vil terskelen for å delta i aktivitetene i regi av venneforeninga være lav: Ut over at alle må betale en liten årskontingent, som går uavkortet til drift og vedlikehold av museet, deltar man etter lyst og interesse. Har du lyst til å være med i venneforeninga går du inn på følgende Facebookside: https://www.facebook.com/groups/venn.lekabygdemuseum og ber om å bli tilknyttet som venn/medlem. Her må du gjerne invitere andre av dine venner på Facebook til å bli med. På den måten bidrar du til å spre det «glade budskap» til alle som kan tenkes å bli med og støtte opp om arbeidet med museet. Om du er ung eller gammel, uansett hvilken tilknytning du har til Leka eller hvor du bor i kommunen, oppfordrer vi alle interesserte om å delta. Husk at museet er hele Lekas museum. Facebooksida vil ellers fungere som kommunikasjonsplattform for foreninga der vi kan utveksle forslag og idéer og legge ut informasjon om planlagte aktiviteter m.m. Her finner du også formål og vedtekter for venneforeninga og ellers mer informasjon om museet. Er du ikke på Facebook, men interessert i å være med i venneforeninga, kan du sende en epost til: eller så skal vi sørge for at du får den informasjonen du trenger. Initiativtakere til venneforening for Leka Bygdemuseum Sturla Johansen Linda B. Ressem Johansen Ola Furre Storsymøte Leka sanitetsforening inviterer til storsymøte ONSDAG 24. SEPTEMBER kl på Lekatun. Haug/Solsem har serveringen denne kvelden. Loddsalg husk gjenstand. Tema for kvelden: planlegging av sanitetens basar 4. oktober. Vel møtt til en trivelig kveld! Beathe 7

8 8

9 Leka IL informerer Det er fortsatt mulighet til å bestille Leka IL utstyr (dresser, hettegensere, bukser, bager og luer) til en god pris for medlemmene i Leka IL. Ta kontakt med Aina Hege, Vertshuset Herlaug Fra mandag den 15. september blir det høst- og vinter-åpningstid på Vertshuset Herlaug AS. Fra mandag til fredag blir åpningstiden fra KL: Onsdags pub går ut det samme med fredags pub. Lørdag er vertshuset åpent fra kl: Det blir som vanlig pub på lørdagskveldene fra kl:21.00 til Søndag blir det åpent fra kl til med servering av middag. Hvis ønske om selskap, møte utenom de tidene som vi har oppsatt, kan de kontakte vertshuset på tel: mob: Ønsker alle velkommen til Vertshuset Herlaug med hilsen Åsmund og Ruth Aune Leka Steinsenter Tlf: Åpningstider i september: lørdager kl Velkommen innom! Til Alfred - Gratulerer så mye med 75 års-dagen den 19. september! Hilsen fra Randi. Rognebærgele med gelatin 250 g sukker 500 g rognebær 1 l vann 10 pl gelatin Rens bærene og kok i minutter. Sil av og kast bærene. Ha i sukkeret og rør til det er oppløst. Avkjøl. Bløt opp gelatinen i litt vann, klem ut vannet og smelt gelatinen i litt varm rognebærsaft. Bland gelatinløsningen i resten av safta, rør om og sett kaldt til den stivner. Bruk som pålegg eller til middag på samme måte som tyttebærsyltetøy. 9

10 Det er fårikål-sesong og liker du fårikål serverer du det både til hverdags og til fest. Legg lagvis biter av fårikål-kjøtt og hodekål i ei stor gryte; strø hvetemel, salt og pepper mellom lagene, og fyll på noen cm med vann. La det koke under lokk i et par timer til kjøttet er mørt pass på at det ikke koker tørt, så fyll etter med vann når nødvendig. Server med nykokte poteter og gjerne flatbrød. God middag som er fantastisk god oppvarmet dagen etter! AKTIVITETSKALENDEREN SEPTEMBER 2014 Lørdag 20. Filmpremiere i Gutvik ; «Hjem» Kl Tirsdag 23. Åpent miljøtorg Kl Onsdag 24. Storsymøte, Lekatun Kl Fredag 26. Seniorbutikken er på Leka sykestue Kl OKTOBER 2014 Lørdag 4. Basar i Herlaughallen ved Leka sanitetsforening Onsdag 15. Hyggestund i Herlaugshallen, Tv-aksjon Søndag 19. Årets TV-aksjon NOVEMBER 2014 Lørdag 22. Kirkebasar i Herlaughallen ved Leka menighetsråd DESEMBER 2014 Fredag 5. Julebord «Vi over 60» ved Leka sanitetsforening Redaksjon: Sissel Haug, Kirsti Hoff tlf FERJERUTE SKEI (LEKA) - GUTVIK HELÅRSRUTE 2014 DX67 D DX7 7 DX7 DX6 D D DX67 DX67 67 DX7 DX6 DX7 7 DX67 Fra Skei Til Gutvik DX67 D DX7 7 DX7 DX6 D D DX67 DX67 67 DX7 DX6 DX7 7 DX67 Fra Gutvik Til Skei = LØRDAG 7 = SØNDAG D = DAGLIG X = UNNTATT 10

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00!

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Utgiver: Leka kommune Dato: 3. oktober 2014 Nr: 19/14 VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Salg av kaffe og mye god spise til. Loddsalg og tippekonkurranse - flotte premier.

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november!

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november! Utgiver: Leka kommune Dato: 31. oktober 2014 Nr: 21/14 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 9. november! Estland, Finland, Sverige og Norge feirer farsdag andre søndag i november. Danmark

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt. 2015 Nr: 19/15

Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt. 2015 Nr: 19/15 Utgiver: Leka kommune Dato 2. okt. 2015 Nr: 19/15 Brunstkurs sanitetsbasar - Juvikfolke fotballavslutning søndagskaffe for regnskogen workshop for fotofolket et rimelig bredt utvalg av aktiviteter den

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

TV-aksjonen søndag 21.oktober

TV-aksjonen søndag 21.oktober Utgiver: Leka kommune Dato: 05.10.12 Nr: 19/12 TV-aksjonen søndag 21.oktober Lokal aksjonskomite er så langt ikke akkurat blitt nedringt av ivirge bøssebærere Så ring sentralbordet på Lekatun tlf 743 87

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 9. mai 2014 Nr: 9/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 9. mai 2014 Nr: 9/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 9. mai 2014 Nr: 9/14 Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor og den saganatt

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 (Lekaposten) Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 Sol eller regn; de to neste ukene står arrangementene i kø både på fastland og øy med tilbud for enhver smak. En nykomling i år er Gutvik

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 30.08.13 Nr: 17/13 Forhåndsstemmegivning Alle hverdager kl.1000 til kl.1400 Lekatun Lørdag 31. august kl.1100 til kl.1330 Lekatun Onsdag 04.september kl.1600 til kl.1700 Leka

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 Utgiver: Leka kommune Dato: 21. aug. 2015 Nr: 16/15 En smule forsinket er sommerværet kommet for fullt til våre trakter. Alt er på plass: sol fra klar himmel hver dag, vi smekker fluer og finner kreative

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. juli 2014 Nr: 14/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. juli 2014 Nr: 14/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. juli 2014 Nr: 14/14 Tida fra 23. juli til 23. august kalles hundedagene, og er en periode det knyttes mye overtro til. Mye har opphav i at både sjøog lufttemperatur er på

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november Utgiver: Leka kommune Dato: 02.11.12 Nr: 21/12 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.11 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15

Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15 Utgiver: Leka kommune Dato 24. april 2015 Nr: 8/15 Innimellom stryking av flagg og forberedelser til våronn, kan vi anbefale at du tar deg tid til både basar, 1.mai-frokost og dugnad på skolen les mer

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.juni 2015 Nr: 12/15. Plantedugnad på Leka kirkegård MANDAG 22. JUNI KL. 1800

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.juni 2015 Nr: 12/15. Plantedugnad på Leka kirkegård MANDAG 22. JUNI KL. 1800 Utgiver: Leka kommune Dato: 19.juni 2015 Nr: 12/15 Plantedugnad på Leka kirkegård MANDAG 22. JUNI KL. 1800 Leka minnefond inviterer til rydde-luke-plantedugnad på kirkegården. Ta med redskap, godt humør

Detaljer

Så er årets dager avholdt både Skei Dager og Herlaugsdager og det i et aldeles strålende sommervær.

Så er årets dager avholdt både Skei Dager og Herlaugsdager og det i et aldeles strålende sommervær. Utgiver: Leka kommune Dato: 24/07-2009 Nr: 14/09 Så er årets dager avholdt både Skei Dager og Herlaugsdager og det i et aldeles strålende sommervær. Mange og store arrangement er gjennomført, og behovet

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Nettene lysner og det grønnes fra dag til dag her ute i havgapet; godt for folk og godt for fe. alt fra De neste par ukene kan du få med deg alt fra

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Utgiver: Leka kommune Dato: 02. oktober - 2009 Nr: 19/09 Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Hjertelig velkommen til Fjellvang (Solsem) lørdag 3.oktober. Konsert med koret kl 20.00 Inngang

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune

INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune HOLTÅLEN KOMMUNE Holtålen - mulighetenes kommune INFO 7380 Ålen T: 72 41 76 00 F: 72 41 76 18 www.holtalen. kommune.no Informasjonsorgan for Holtålen kommune Nr. 3/2009 HØST Rådmannen Nå er snart sommeren

Detaljer

«All makt i denne sal»

«All makt i denne sal» Utgiver: Leka kommune Dato: 26.04.13 Nr: 08/13 «All makt i denne sal» Lekas besøk på Stortinget her med Lars Peder, Per Helge, Lene, Marie, Amalie og Eidsvolls menn.. Godt jobba! SISTE FRIST FOR INNLEVERING

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka.

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09 Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Kom innom og kanskje du blir den heldige vinner av flott kake

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13

Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Utgiver: Leka kommune Dato: 19.07.13 Nr: 14/13 Da er dagene for 2013 snart over, aktiviteter og arrangementer har i all hovedsak blitt gjennomført tross mye regn og kaldt vær. I skrivende stund gjenstår

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/07-2009 Nr: 13/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/07-2009 Nr: 13/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 10/07-2009 Nr: 13/09 I denne utgaven av Lekaposten finner du komplett program for Skei-Dagan og Herlaugsdagene 2009. Vi ønsker alle arrangører lykke til, og håper både fastboende

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 27. november Nr: 23/09 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer