TEMA: Hygiene. Fokus på håndhygiene s 5. Tips og råd om autoklaver s 9. Kvalitetssikring av unitens vannforsyning s 12. Lederskifte i NDD s 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA: Hygiene. Fokus på håndhygiene s 5. Tips og råd om autoklaver s 9. Kvalitetssikring av unitens vannforsyning s 12. Lederskifte i NDD s 14"

Transkript

1 TEMA: Hygiene Fokus på håndhygiene s 5 Tips og råd om autoklaver s 9 Kvalitetssikring av unitens vannforsyning s 12 Lederskifte i NDD s 14 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Desember 2005

2 by Dürr Dental 80N/1005 PÅ SPORET AV BAKTERIER! Effektiv smitteforebygging i praksis og på laboratoriet begynner med optimal hygiene. Dürr System Hygiene leder deg raskt og enkelt til riktig desinfeksjonsmiddel. Blått, grønt, rosa og gult 4 farger for 4 bruksområder; instrumenter, flater hender, avtrykk og maskiner. Enkelt og logisk. Enkelt og sikkert. Innhold nr:1/2005 Leder s 4 TEMA: HYGIENE Fokus på Håndhygiene s 5 Tips og råd om autoklaver s 9 Nytt for tannteknikkere: Smittevern på tanntekniske laboriatorier s 10 Hindrer du oppvekst av biofilm i uniten din? s Lederskifte i NDD: Satsingen på kompetanse, bredde og kvalitet fortsetter s 14 NDD s kundeavtale s 18 Nytt for kjeveortopeder: Den pasientvennlige løsningen... s 19 Kurs, konferanser og messer s 21 Kjøp og salg s NYTT FRA PLANMECA Felles utvikling av pionérklinikk i Canada FREMSKRITT BEGYNNER MED IDEER. Oppriktig dentalt er et kundemagasin for kunder av Norsk Dental Depot. Magasinets formål er å formidle kompetanse om produkter, tjenester og løsninger som kan være til nytte for tannhelsesektoren i Norge. Oppriktig dentalt kommer ut ca. 4 ganger per år. Utgivelsesplan for 2006: Nr : Februar - mars Nr : Mai - juni Nr : September Nr : Nov - desember Ansvarlig redaktor: Ragnar Pettersson Redaksjonsmedlemmer: Aina Eliassen og Ragnar Madsen, Degrafo AS Forslag til innhold og forbedringer mottas med takk! Design og produksjon: Degrafo AS Trykkes og distribueres i eks. AS Norsk Dental Depot Østensjøveien 40 Postboks 6082 Etterstad 0601 Oslo T: F: Planmeca OY har signert en avtale om leveranser av utstyr og software til Canadian University of British Columbia (UBC). Planmeca forsyner UBCs odontologiske fakultet med 150 uniter og integrerte dataløsninger, samt digitalt røntgen utstyr. Den nyrenoverte universitetsklinikken vil bli åpnet i januar Etter en intensiv evalueringsprosess ble Planmeca valgt som leverandør pga deres tekniske ekspertise og innovasjon, visjon og kultur for felles utvikling med akademia. De leverer kvalitet, fremtidsrettede og kostnadseffektive installasjoner av moderne dental utstyr i store dentale akademiske miljøer, sier professor Yen som er leder for UBC Faculty of Dentistry. Leveransen innebærer en integrert løsning med digitalt dentalt utstyr, som uniter, direkte tilknyttet kliniske dataprogrammer. Dette muliggjør ny og innovativ bruk av klinisk pasientdata i kombinasjon med opplæring. All pasientinformasjon, inkludert intraog ekstraorale røntgenbilder, bilder fra intraorale kamera og detaljert informasjon om gjennomført behandling, er i digitalt format. Dette øker pasientens sikkerhet og forbedrer kvalitetssikringen i behandlingen på klinikken. Videre tilføres det kliniske data til forskning og undervisningen. Den dype innsikten i praktisk arbeidsflyt ved uniten, sammen med kundeorientert forskning og utvikling, er Planmeca s store styrke, sier Tuomas Lokki, Vice President, Marketing and Sales i Planmeca. 3

3 TEMA: HYGIENE NYTT OM NAVN 4 LEDEREN Kjære leser, kravene til moderne tannbehandling øker stadig. Pasientene stiller strenge krav og ønsker annen behandling enn tidligere. Samtidig må tannlegen sikre nødvendig inntjening for å kunne finansiere nytt utstyr og oppgradering av egen kompetanse. I Norsk Dental Depot finnes det et stort kompetansemiljø. Sammen med solide leverandører mener vi at vi har informasjon som er nyttig i den daglige tannbehandling. Med mer enn 200 leverandører, og som medlem av Planmeca/Plandent gruppen, har NDD tilgang til kompetanse og erfaring fra ledende fagmiljøer i dentalbransjen. Vi ønsker å dele denne informasjonen med våre kunder for å bistå dem i å kunne yte endra bedre tjenester. Ettersom det kan være vanskelig å motta god informasjon fra NDD, mellom pasientbehandling i en travel hverdag, velger vi å formidle noe i et magasinformat i Oppriktig Dentalt. Å formidle nyttig informasjon gjennom et kundemagasin er ikke nytt i NDD. Allerede i 1913, 10 år etter at selskapet ble etablert, utgav Norsk Dental Depot en kvartalspublikasjon under navnet Dental-Bladet. I 1988 så Oppriktig Dentalt dagens lys. Dagens magasin har derfor solide røtter og det er vårt håp at leserne også i dag finner innholdet interessant og nyttig i det daglige arbeidet. I NDD ønsker vi ideer og innspill til hva vi kan gjøre bedre. Det gjelder selvsagt også innhold og form i Oppriktig Dentalt. Med økende omfang av implantater og kirurgiske inngrep hos tannlegen, samt økende fokus på hygiene og smittevern i helsevesenet, har vi valgt å fokusere på dental hygiene i dette nummeret av Oppriktig Dentalt. Vi vet at det er et område som også kundene er opptatt av og vi håper derfor at leseren finner stoffet verdifullt i det daglige arbeidet. God fornøyelse! Med vennlig hilsen, Ragnar Pettersson (Administrerende direktør) Nye ansikter i NDD Anne Grethe Onsøyen (43) er ansatt som salgsrepresentant for Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal fra 1. desember Anne Grethe har arbeidet som tannhelsesekretær og tannpleier hos bl.a. Fornebu Tannlegesenter og flere tannleger i Trøndelag. Hun var sist tannhelsesekretær/ -hygienist hos tannlege Weie i Trondheim. Kari Gulbrandsen (43) er ansatt som salgsrepresentant for Hedmark og Oppland fra 1. desember Kari er utdannet tannpleier og har arbeidet både i det private og det offentlige. Hun kommer fra stillingen som klinikkansvarlig ved Moelven Tannklinikk. Kari har en fortid som konkurransedanser og kan lære bort noen trinn, hvis du spør pent. Fokus på Håndvask med såpe og vann er i generasjoner blitt ansett som en naturlig del av den personlige hygiene. Sannsynligvis har håndvask alltid hatt stor betydning, men med litt ulik bakgrunn, opp gjennom tidene. I gammel tid ble hendene vasket delvis av symbolske og religiøse årsaker, for velvære og for å bli fysisk ren. Før 1800-tallet visste man ikke at mikrober var årsak til infeksjoner og at infeksjoner kunne forebygges ved håndhygiene. En av de mest kjente studiene om viktigheten av håndhygiene, ble gjennomført av den ungarske legen Ignác Fülöp Semmelweis på 1840-tallet. Semmelweis klarte å påvise sammenheng mellom høy dødelighet av barselfeber og manglende håndhygiene. Ny nasjonal veileder for håndhygiene Folkehelseinstituttet har utviklet en ny nasjonal veileder for håndhygiene. Håndhygiene består av hånddesinfeksjon eller håndvask. I den norske helsetjenesten har det vært tradisjon for å bruke håndvask. Nå innføres hånddesinfeksjon som førstevalg ved håndhygiene, pga bedre effekt, hudvennlighet og ikke minst at metoden er vesentlig raskere enn håndvask. Dette har vært budskapet som Ole John Førland fra Folkehelseinstituttet har reist Norge rundt for å fortelle. Vi møtte han sist på Tjøme på etatsmøte for tannhelsetjenesten i Vestfold fylke, der han fortalte om Ren Omsorg kampanjen som har pågått ved alle sykehus og på de fleste sykehjem i landet, fra februar til juni. Budskapet er hvorfor vi nå skal bruke sprit i stedet for såpe og vann. håndhygiene Alkohol som desinfeksjonsmiddel Det er tre alkoholer som i hovedsak brukes som hånddesinfeksjon. Etanol, isopropanol og N-propanol. Isopropanol har en noe bedre effekt på bakterier enn etanol, mens etanol viser bedre effekt enn isopropanol på virus. Ofte brukes en blanding av disse alkoholene. De fleste store produsentene av desinfeksjonssprit har effekttestet produktene sine. Sørg for at den desinfeksjonsspriten du bruker tilfredsstiller EN-standarden. Da er du garantert at spriten tar de bakterier den skal, etter de europeiske retningslinjene. Isopropanol er hele 6 ganger mer giftig for miljøet enn etanol. Isopropanol absorberes gjennom hud, og bør derfor bare brukes på små hudområder. Ved desinfeksjon av flater, bord, utstyr etc. avgir isopropanol damper som kan gi svimmelhet, hodepine og generelt ubehag. Etanol gir ingen allergi eller irritasjon, noe som kan skje ved bruk av isopropanol. Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup i Danmark, undersøkte i februar 2005 arbeidsmiljømessige problemer i forbindelse med bruk av etanol som desinfeksjonsmiddel. Konklusjonen var enkel: Ikke grundlag for mistanke om hudabsorption gennem intakt hud. Ethanol kan selv ved gentagen brug i relevante koncentrationer ikke påvises i blodet. Bedre etterlevelse i risikosituasjoner Sykehusinfeksjoner koster det norske helsevesen godt over en milliard kroner hvert år. Håndhygiene er det viktigste enkelttiltak for å hindre smitteoverføring fra en person til en annen. Hånddesinfeksjon er en rask, effektiv og hudvennlig metode. Berøringsfrie dispensere for hånddesinfeksjon kan plasseres uavhengig av servant, fortrinnsvis nær arbeidsstasjon for å gi optimal tilgjengelighet. Berøringsfrie dispensere - et ledd i smittekontrollen. Disse dispenserne er enda et skritt videre i smittekontroll, da man slipper å ta/klemme/presse/trykke for å få sprit i hendene. Spriten kommer automatisk og er sensorstyrt, noe som fører til at man 5

4 TEMA: HYGIENE desinfiserer seg oftere og dermed riktigere i forhold til retningslinjene. Undersøkelser viser at helsepersonell utfører håndhygiene i bare halvparten av de situasjoner der håndhygiene er anbefalt. Derfor er det viktig at forholdene blir lagt til rette slik at det kanskje til og med blir gøy å desinfisere seg! Hånddesinfeksjon Hånddesinfeksjon er førstevalget ved håndhygiene og utføres når hendene er synlig rene. Hånddesinfeksjon har som mål å drepe de påførte mikrobene på hendene. Når hendene er synlig forurenset foretas håndvask. Bakteriekolonier - urene fingre Håndvask Håndvask utføres i situasjoner hvor hendene er blitt synlig forurenset. Håndvask har som mål å fjerne de påførte mikrobene fra hendene. Når? Håndvask utføres først og fremst når hendene er synlig tilsølt eller forurenset med proteinholdig materiale, eller synlig forurenset med blod eller andre kroppsvæsker, ved situasjoner som: kontakt med kroppsvæsker, ekskrementer, slimhinner, eller hud som ikke er intakt bruk av hansker som inneholder pulver toalettbesøk Når? Hånddesinfeksjon skal utføres før rene og etter urene arbeidssituasjoner, slik som: mellom hver pasient, dvs før og etter direkte kontakt med pasienten mellom uren og ren kontakt hos samme pasient før håndtering av sterilt, desinfisert og rent utstyr før og etter bruk av hansker etter kontakt med medisinsk utstyr og gjenstander i pasientens umiddelbare nærhet etter håndtering av mikrobiologisk prøvemateriale Hvordan? hendene skal være fri for ringer, smykker, neglelakk, kunstige negler. Det er en fordel at armbånd og klokke også tas av hendene må være synlig rene og tørre når desinfeksjonsmiddelet påføres bruk minimum 3 ml desinfeksjonsmiddel, men alltid så mye at alle flater på hendene blir fuktige gni inn hånddesinfeksjonsmiddelet til huden blir tørr, minst 15 (helst 30) sekunder hånddesinfeksjon i minst 15 sekunder gir en mikrobereduksjon på 99 % 15 sekunders desinfeksjon Resultat Hvordan? hendene skal være fri for ringer, smykker, neglelakk, kunstige negler. Det er en fordel at armbånd og klokke også tas av. hender og håndledd fuktes med vann, og såpe doseres fra dispenser såpen fordeles slik at alle flater på hendene blir fuktige, vær spesielt nøye med fingre/- fingertupper gni alle deler av hendene med såpe i minst 30 sekunder, helst 60 sekunder skyll såpen grundig av under rennende lunkent vann tørk huden grundig med engangs håndtørkepapir håndbetjente kraner stenges med det brukte håndtørkepapiret ved bruk av kremsåpe gnis denne direkte inn i tørr hud og bearbeides i ca 30 sekunder, helst 60 sekunder, før den skylles av håndvask i minst 30 sekunder kan gi mikrobereduksjon opptil 99 % Bakteriekolonier - urene fingre Bruk av usterile beskyttelseshansker Hansker skal redusere overføring av smittestoffer fra pasient til helsearbeider, og fra helsearbeiders hender til pasient. Det skal også redusere risiko for kryssinfeksjon mellom pasienter. Hansker er ingen absolutt barriere, sa overlege Egil Lingås fra Rikshospitalet på et foredrag under Nordental De kan ha mikroskopiske hull før bruk, og hull kan oppstå under bruk. Det er vist at vinyl lekker mer enn latexhansker. God håndhygiene er derfor helt nødvendig ved bruk av hansker. Hendene skal være rene før hansker tas på. Skift hansker mellom arbeidsoppgaver dersom hanskene har kommet i kontakt med områder som kan være forurenset. Skift hansker mellom forskjellige prosedyrer på samme pasient. Når hansker tas av skal det utføres hånddesinfeksjon. Antibakterielle midler Matforsk har forsket en del på antibakterielle midler som såper og lignende. Her finnes et uklart regelverk, mange aktører på produsentsiden, og virkningen er lite vitenskapelig dokumentert. Deres konklusjon var at antibakterielle midler ikke kan erstatte vask eller desinfeksjon, men kan kun være en ekstra barriere mot mikroorganismer. 30 sekunders håndvask + skylling + tørking Oppsummering Hånddesinfeksjon virker hurtigere og mer effektivt enn håndvask med såpe og vann, når det gjelder å fjerne mikrober. Den virker bedre på hudens dypereliggende bakterier og reduserer også deler av den permanente floraen. Hyppig bruk av sterk såpe og desinfisering med midler som ikke er tilpasset huden, kan føre til problemer med eksem, utslett, samt øm og sår hud. Dette vil igjen føre til at den gjentatte håndhygienen blir ubehagelig, og i mange tilfeller redusert. BRUK SPRIT NÅR DU KAN, IKKE SÅPE OG VANN! Beskyttelseshansker reduserer overføring av smittestoffer. Kilder: Nasjonal veileder for håndhygiene, Folkehelseinstituttet Desinfeksjon og sterilisering i helsevesenet, Kari Fossum og Ingebjørg Baksaas. Foredrag Smittefare i tannlegepraksis, overlege Egil Lingås ved rikshospitalet. Nordental messen Foredrag Håndhygiene, hygienesykepleier Ole John Førland ved Folkehelseinstituttet. Etatsmøte for tannhelsepersonell i Vestfold fylke. Av: Ann Mari Dybdahl, Arcus Kjemi Resultat 6 7

5 KaVo HÅND- & VINKELSTYKKER med høyeste kvalitet Keramiske kulelager Best lys Grepvennlig overflate Plasmatec KaVo GENTLEsilence LUX 8000 B Mest stillegående Sterkest Lite hode, bedre tilgjengelighet KaVo GENTLEpower LUX Kan kombineres i det uendelige med utbyttbare hoder Arne Kalvik Telefon Mobil TEMA: HYGIENE Tips og råd om NDD selger og utfører service på mange typer autoklaver. Vi får stadig henvendelser og ønske om råd i forhold til hvilken autoklav som egner seg best til ulike oppgaver, vedlikehold, testing osv. Med denne oppsummeringen håper vi å gi svar på de hyppigst stilte spørsmålene. Av: Lasse Bergersen, NDD Ulike klasser autoklaver etter EN normen Klasse N -kalles ofte for gravitasjonsautoklav. Prinsippet for denne autoklaven er; Vann blir kokt i et tett kammer slik at vannet blir til damp. For å fjerne luften i kammeret slippes det ut gjennom en dyse. Etter en stund skal det kun være damp igjen i kammeret. Temperaturen skal være på o C og trykket 2,15 Bar. Eksempler på slike autoklaver er Melag 28, SES 2000 og Statim 2000/5000. De er generelt av eldre dato. Ifølge EN er denne klasse bare egnet til uinnpakkede og instrumenter uten hulrom. Klasse S -kalles ofte for spesiell. Prinsippet er svært likt klasse N. De er laget for en spesiell oppgave, som regel sterilisering av roterende instrumenter. I disse autoklavene går dampen gjennom de roterende instrumentene via adaptere. Vannet blir kokt opp i en boiler og dampen sent til kammeret via instrumentene. Temperaturen er o C og trykk på 2,15Bar. Eksempler på slike autoklaver er Statim 2000S/5000S og DAC 2000/Universal. autoklaver Klasse B -den nyeste klassen. Alle autoklaver av denne typen har vakuum i tre faser. Vakuumet fjerner normal luft før sterilisering, slik at damp kommer til overalt på det som skal steriliseres, både inn- og utvendig. Temperatur o C og trykk 2,15Bar. Disse autoklavene har vakuumtørking slik at instrumentene skal være tørre etter at syklusen avsluttes med en tørkefase. Eksempler på slike autoklaver er Melag 30/24-B og Melag 40-B. Denne klassen er en universalklasse, som kan sterilisere alt, også for kirurgi etter EN Tørrsterilisator -er et varmeskap/ovn. Den varmer opp til 180 o C og 60 min. Det tar 15 min for å stabilisere seg, 30 min for sterilisering og 15 min inkubasjonstid. Eksempler er Termax. Tips og råd En sterilisator rengjør ikke, den steriliserer. Alt som skal steriliseres, bør være nøye rengjort først, helst i en desinfektor/oppvaskmaskin, alternativt med vann og såpe, i ultralydbad e.l. Dette er viktig både for at tingene visuelt skal se pene ut og for å fjerne blod, spytt osv, samt redusere mengden mikroorganismer, slik at det er mulig å oppnå sterile instrumenter under steriliseringsprosessen. Mange instrumenter korroderer lett. Derfor bør man tilstrebe kortest mulig oppbevaring i fuktig miljø. For å begrense korrosjon, anbefaler vi at døren på oppvaskemaskin og autoklav åpnes så snart programmet er ferdig. Maskinen bør derfor ikke settes på når man går for dagen. Ved innpakkede instrumenter i autoklavfolie, er det viktig at vanndampen kan komme inn og ut av folien. Autoklaven bør derfor ikke overfylles. Blir maskinen overfylt, går det ut over steriliseringen og man kan få feilkoder. Kontroller mengden maskinen kan håndtere. Er autoklaven koblet til vann, skal vannet skrus av når man går hjem for dagen. Dette for å hindre vannlekkasjer. Oppsummering arbeidsgang: Trinn 1: Vask/Desinfeksjon Trinn 2: Smøre/ pakke(for roterende instrumenter og ting som skal lagres sterilt). Trinn 3: Sterilisere Testing av autoklaver Vi anbefaler å kjøre sporprøver for ekstern sikkerhet. Man kan i tillegg bruke teststrips jevnlig tilpasset etter den type autoklav man har. Klasse B autoklaver kan bruke en Helix test som tar med vakuum faktoren. Vann Vi fraråder bruk av sterilt vann til autoklaver. Det inneholder salter og lignende, som gir avleiringer i boiler og kammer. Følg produsentens veiledninger for valg av destillert eller avionisert vann. Kjøper du autoklav fra NDD, får du et riktig vannrensesystem som fremstiller vann tilpasset din nye autoklav. Vedlikehold Følg instruksene i brukermanualen for riktig vedlikehold og service. Vask kammeret med Jif skurekrem eller lignende, som motvirker sorte misfarginger i kammeret. Har du maskin med vanntank, er dette viktig. Bytt vann ofte, ikke bare etterfyll. Ved bruk skal vann ikke ligge i kammeret. Ren og pen maskin betyr mindre feil og lengre levetid. 9

6 TEMA: HYGIENE NYTT FOR TANNTEKNIKKERE Smittevern på tanntekniske laboratorier Siden 1980 er det statistisk bevist at tannleger må regne med å ha hepatittsmittede pasienter til behandling flere ganger i året. Globalisert turisme betyr at sykdommer fra eksotiske strøk, mange tidligere totalt ukjente, opptrer stadig oftere. HIVproblematikken er fremdeles høyst aktuell. Dette stiller også krav til smittevern og hygiene i laboratoriet. Av: Inger Opheim Det er ikke mulig å identifisere smittefarlige pasienter og kun rette hygienetiltakene mot disse. Derfor innebærer enhver tannbehandling en risiko for smitteoverføring. Hygienerutiner må utarbeides som om alle pasienter er potensielle smittebærere. De mest vanlige smitteveier er: Kontaminert blod og saliva som kommer i direkte kontakt med sår i hud og slimhinner. Smittestoffer som blir pustet inn i nær kontakt med pasient. Smitteoverføring via hendene. For tanntekniske laboratorier, er det først og fremst avgjørende med desinfisering av hender, avtrykk og arbeider. Avtrykk som mottas på laboratoriet kan ha et høyt helsefarlig potensiale om de ikke er desinfisert på klinikken. Virus som HBV kan penetrere munn og øyeslimhinne og gi infeksjon. HCV kan smitte gjennom større mengder blod. Tuberkulose er i fremgang og det rapporteres om forekomst av multiresistente bakterier. Er man BCG vaksinert er smittefaren minimal, men i dag er BCG vaksine ikke lenger påbudt. Vi spurte Horten Tannteknikk om de føler at de har oversikt over hva man kan utsettes for og hvilke produkter som kan være til hjelp for smittevern? - Vi kan vel ikke navngi alt vi utsettes for, men lærer etter hvert. På NTTF Landsmøtet i Ålesund fikk vi også mer informasjon og ble oppdatert på produkter som kan hjelpe oss. På spørsmålet om kommunikasjonen med tannlegene er god nok og om de desinfiserer avtrykkene som sendes, er svaret. - Vi må si nei til dette, men har kunder som tar sin del av dette seriøst. I helt klare tilfeller får vi også beskjed om smittefare. I tillegg til konkrete tiltak for å hindre overføring av smitte, har Horten Tannteknikk et godt utstyrt laboratorium for å ta vare på HMS kravene. De har investert i gode lysforhold og sug på alle arbeidsplasser. Det er avtrekkskap for akrylarbeide, egnet sug for gipsmodell trimming og pusseboks for proteser med avsug og filterposer. Det er omfattende investeringer som er viktige for så vel arbeidsmiljø som hygiene. Ved Torkildsen, Thunes og Olsen i Bergen, forteller Jan Einar Olsen at i utgangspunktet skal alt være desinfisert fra tannlegens side. - Erfaringene våre sier at de fleste arbeid som kommer inn til oss ikke er desinfisert fra avsender. Mange glemmer å krysse av, legger Christian Thunes til. - Vi har en prosedyre for desinfisering av alt arbeid, bl.a. for å oppnå optimal beskyttelse av de ansatte, også selv om tannlegen har krysset av for at avtrykkene er desinfisert. Det hender at tannlegen gir særskilt beskjed hvis de sender arbeid fra en pasient med for eksempel HIV eller hepatitt, sier Øyvind Torkildsen. Ved Nordens første ISO-sertifiserte laboratorium, Tannlaboratoriet i Oslo, forteller Martin Kleven at de har samme erfaringer som andre i bransjen. De er utrustet med sug og beskyttelsesglass på hver arbeidsplass, eget rom for fremstilling og sliping av gipsmodeller og en egen innelukket kasse for tilsliping av gips. Eget støperom med avsug over utbrenningsovnene og Ivocapsystem for fremstilling av proteser, er andre investeringer de har gjort. Anbefalte smitteverntiltak på laboratoriet Alle arbeider behandles som om de ikke er desinfisert Alle innkomne arbeider pakkes opp med hansker Alt innpakningspapir kastes Avtrykk, reparasjoner, rebaseringer og voksbitt legges i Dürr MD520 eller Sanogene Bakteriedrepende væske i pimpstein til all pussing (f.eks. H&W Mirawet) Antibac til overflate- og hånddesinfeksjon, rengjøring av fargeskalaer og leppeholdere Bruk av hansker ved fargeuttak Arbeidene desinfiseres etter innprøvning og leveres ut rengjort NY! L.E.Demetron II. Banebrytende teknologi. EN SANN 5-SEKUNDERS HERDING STYRKE mw/cm 2 Pulskraft fra PLS Rolig, kontinuerlig høy styrke. En sann 5-sekunders herding. Konsistent høyintensiv styrke fra PLS gir en sann 5-sekunders herding for A3 eller lettere skygger. Slås aldri av. Lavt viskende vifte og unik varmekontroll som føres sammen med PLS for å holde enheten klar til kontinuerlig bruk. Forlenger enhetens livstid. Styrken svekkes aldri. Batterier gir konsistant styrke gjennom hele perioden. TID I SEKUNDER PLS teknologi kun fra Demetron. Det innovative kretssystemet til L.E.Demetron II endrer med jevne mellomrom intensitetsstyrke fra en imponerende basis på mw/cm 2 til en toppverdi påca mw/cm 2. Vi kaller det Periodic Level Shifting (periodisk nivåendring) eller PLS. PLS genererer rolig, kontinuerlig høy styrke for en sann 5-sekunders herding uten å overopphete vevet i pulpa eller enheten selv KerrHawe SA Oppdag KerrHawe vitenskapen på

7 TEMA: HYGIENE Hindrer du oppvekst av biofilm i uniten din? Kvalitetssikring av unitens vannforsyning Kvaliteten på vannet som brukes i behandlingen bør være som drikkevann av god kvalitet. Når innvannet er av god kvalitet, bør uniten ikke redusere denne. Hvis inn-vannet ikke er av tilfredstillende kvalitet bør et vannrensesystem benyttes for å øke vannkvaliteten. Spesielt pasienter med nedsatt allmenntilstand, lavt imunforsvar eller eldre, er mottakelige for smitte forårsaket av dårlig vannkvalitet. Av: Pekka Kahri, Manager, Marketing & Documentation, Planmeca Oy Unitens vannledninger (DUWL) gir et godt vekstmiljø for oppvekst av biofilm. Dette reduserer vannkvaliteten, slik at det blir umulig å opprettholde tilfredstillende kvalitetsnivå ved normal drift. Trange slanger, varmt vann og lav vanngjennomstrømming er gode vilkår for oppvekst av biofilm, bakterier og sopp i unitens vannledninger. Uniten bør være tilrettelagt for at tannhelseteamet med sine hygienerutiner enkelt skal kunne redusere oppvekst av biofilm i vannledningene. Planmeca Compact-unitene tilbyr en komplett løsning for å holde vannledningene fri for biofilm, og ved hjelp av dette sikre god kvalitet på vannet til behandlingen, noe som gir trygghet i praksisen. Løsningen består av automatiske spyleprogram som sikrer tilstrekkelig vannforbruk og systematisk skylling av vannledningene ved normalt bruk. I tilegg gjennomføres periodisk rengjøring av vannledningene med Planmeca Wateline Cleaning System, som benyttes med det vitenskapelige utprøvde anti-biofilm rengjøringsmiddelet Planmeca Planosil. I tillegg kan man benytte Planmeca Steripump system som har et reservoir med sterilt vann til bruk i de tilfeller hvor man må ha tilgang på vann som er 100% bakteriefritt, som ved kirurigi etc. Automatiske spyleprogram For å oppnå en tilstrekkelig gjennomspyling av vannledningene, er Planmecas Compact unit utstyrt med 2 automatiske spyleprogram; Quick Flush (QFS) som spyler ved pasientskifte og Internsive Flush System (IFS) for spyling før første pasient om morgenen og etter siste pasient ved arbeidsdagens slutt. Spyleprogrammene bruker den praktiske instrumentholderen som er plassert under fontenen. Holderen er fremstilt i silikon og kan tas ut for desinfeksjon og autoklavering. QFS gjennomspyler automatisk de valgte instrumentene i 30 sekunder. Dette gjøres ved bytte av pasient, før de roterende instrumentene tas av for sterilisering. IFS spyler i 120 sekunder og i tillegg renner vannet i fontenen og gjennom vannglassfylleren. Ved kjøring av IFS om morgenen, oppnår man at vannet som har overnattet i vannledningene blir skiftet ut med nytt, rent vann. Ved kjøring av IFS etter endt arbeidsdag, fylles alle vannledningene med kaldt vann før uniten slås av. Dette reduserer vekst av bakterier når uniten er slått av. Waterline Cleaning system Planmeca Waterline Cleaning System (WCS) fjerner biofilm effektivt fra unitens vannledninger. WCS prosedyrene sikrer et lavt bakterietall (CFU) i vannledningene og sørger for at vannet som brukes i behandlingen forblir av god kvalitet. Det effektive systemet er basert på en enkelt ukentlig rengjøring over natten. Compact-uniten overvåker den automatiserte prosedyren. Instrumentslangene plasseres i instrumentholderen, inn-vannet stenges og flasken med rengjøringsmiddel settes i adapteret i uniten. Unitens vannslanger fylles med rengjøringsmiddel som forblir i slangene i minimum 8 timer. Doseringssystemet gir en riktig dosering av rengjøringsmiddelet, og sørger for at dette ikke trenger inn i unitens vannledninger under behandling. Det datastyrte programmet veileder brukeren og sørger for at alle slanger blir grundig gjennomspylt med vann før uniten igjen skal benyttes til behandling. Til forskjell fra systemer som benytter en kontinuerlig tilgang av desinfeskjonsmidler, lar Planmecas WCS vannet være fritt for kjemikalier. Vannets ph, lukt, smak og kjemisk sammensetning forblir uforandret. Planmeca Compacti unitene er forberedt for WCS, det kreves ingen montering for å ta systemet i bruk. I Planmeca Prostyle-unitene kan WCS ettermonteres enkelt og raskt. WCS krever minimal service og vedlikehold. Doseringsflasken kan brukes til flere uniter, dette gjør systemet svært kostnadseffektivt særlig i store klinikker. Planosil rengjøringsmiddel Til Planmeca WCS benyttes Planosil, et effektivt middel som rengjør og fjerner bakteriefilm fra vannslangene i uniten. Den antibakterielle effekten er utprøvd på Gram-positive og negative bakterier, virus, sporer, sopp mm. Den ferdig blandede løsningen leveres i kanner som er enkle i bruk. Planosil inneholder Hydrogen peroksid (2,5%) og sølv (0,012%). Jevnlig bruk gir en langvarig effekt og hindrer rekontaminasjon. Planmeca Planosil er miljøvennlig, biologisk nedbrytbar og har lang holdbarhet. Planmeca Waterline Cleaning System og Planosil rengjøringsmiddel har blitt vitenskapelig testet for sin effektivitet når det gjelder å fjerne bakteriefilm. Studiene viser at rengjøringsprosedyrene minsker bakterietallet betraktelig i vannet og at det inneholder signifikant mindre enn 200 fomeringsdyktige kolonier pr ml (CFU/ml) grensen er anbefalt av ADA. * * Effective control of dental chair unit waterline biofilm and marked reduction of bacterial contamination of output water using two peroxide-based disinfectants, C. M. Tuttlebee, M. J. O Donnell, C. T. Keaney, R. J. Russellx, D. J. Sullivan, F. Falkinerz and D. C. Coleman Journal of Hospital Infection (2002) 52: Automated weekly cleaning routine. Det finnes ingen snarveier til uniter uten biofilm, men problemet kan elimineres ved bruk av riktig utstyr og gode interne rutiner

8 Da Finn Wichstrøm overtok som den fjerde lederen i NDD siden etableringen i 1903, var bedriften i ferd med å vokse seg ut av trange lokaler i Pilestredet. Vi satt tett på hverandre. Lager, logistikk og transport led under svært urasjonelle løsninger. Det første jeg satte i gang med, var å få flyttet bedriften til større og mer hensiktsmessige lokaler. Dette markerte egentlig begynnelsen på et nytt og moderne NDD, sier Finn Wichstrøm, avtroppende adm. dir. det de steller med og er opptatt av å yte de besøkende full service. Det skulle senere vise seg at standen ble kåret til messens beste, ikke bare for at den var mest gedigen, men fordi service, kunnskapsnivå og produktpresentasjon på standen, ble meget godt vurdert. tannlegeutstyr på verdensbasis. Vi måtte ved oppkjøpet frasi oss en del konkurrerende agenturer, men samarbeidet har gitt oss en helt annen tilgang på kompetanse og produkter enn vi tidligere hadde. Dessuten har andre tatt over de agenturer som vi måtte si opp. Dette har ført til sunn og god konkurranse. etablert videre. Som i mange andre bransjer må vi være forberedt på at konkurransen blir tøffere. NDD kan ikke vinne alle priskonkurranser, men som totalleverandør og stabil partner på det norske marked, skal kundene oppleve at det totalt sett skal lønne seg å handle med oss. Vår satsing på kompetanse, bredde og kvalitet fortsetter Av: Ragnar Madsen Dette skal vi tydeliggjøre gjennom en klar profil, høy servicegrad og høy innovasjonstakt. Vår raske inntreden i digital Vi treffer Finn Wichstrøm og påtroppende leder, Ragnar Pettersson i ivrige samtaler med kunder og ansatte på Nordental De tar seg begge tid til en kopp kaffe for å snakke litt om fortid og fremtid. Sten på sten Wichstrøm vil tilbake til 1974 da hele bedriften ble flyttet til Østensjøveien på Bryn, som på den tid var på landet å regne, følgelig var prisen gunstig. Vi ser økonomen i Wichstrøm. -Ved å bygge for fremtiden, sikret vi oss gode arbeidsforhold og beliggenhet. De nye lokalene var på hele kvm. De ansatte syntes nok beliggenheten var litt kronglete, I dag er dette sentralt beliggende med tanke på hovedveier, T- bane etc. I ettertid var dette en veldig god investering for NDD. -Din lederstil har vært preget av forsiktighet? -Jeg har alltid jobbet etter mottoet, sten for sten, sier Wichstrøm. Kanskje litt kjedelig, men det er vel slik at man har ulike lederstiler. -Dette er noe jeg er svært tilfreds med, skyter Ragnar inn. NDD s omsetning har i Wichstrøm s periode økt fra 30 til 224 millioner kroner. I 2004 leverte bedriften sitt beste resultat noensinne, så det er et selskap i god form. Det må også sies om den avtroppende leder. Wichstrøm ser ikke ut som noen pensjonist og er glødende opptatt av NDD s videre suksess og ikke minst at dette skal være en god arbeidsplass. Stabilitet Wichstrøm: Du skjønner folk pleier ikke å slutte her, og mange som har sluttet har begynt igjen. Mange har års ansettelsestid og flere har til og med funnet sin utkårne på jobben. Jeg har lagt vekt på at NDD skal være en trygg og god arbeidsplass, og har ment at det er et viktig grunnlag for god arbeidsmoral og gode resultater. Andre får vurdere om dette har vært riktig. Vi får vite at flere ved NDD har fått Kongens fortjenestemedalje for lang å tro tjeneste etter 50 år i bedriften. Det er ikke så vanlig i norske bedrifter i dag. At de ansatte synes å trives, er et tydelig førsteinntrykk når man besøker NDD s kjempestand på Nordental Dette er messens helt dominerende stand, over 2 plan, bemannet med smilende NDD menn og kvinner. Alle synes å like Finn Wichstrøm (66) Juridisk embetseksamen : Dommerfullmektig : Juridisk konsulent i Kommunenes sentralforbund : Advokat i Den norske tannlegeforening : Ass. direktør i AS Norsk Dental Depot : Adm. dir. i AS Norsk Dental Depot Wichstrøm: Vårt mål er å være en totalleverandør til tannleger, tannteknikere og tannpleiere, der kvalitet og service settes i høysetet. Kvalitet og teknisk service koster, derfor kan vi ikke være den billigste. Men når kunden trenger assistanse/service er vi til å stole på. Vi er raskt på pletten og sørger for at tannlegen ikke får driftsstans, men støtte og bistand. En institusjon -NDD var eid av tannlegene i 92 år? Hvilken betydning har dette hatt? Wichstrøm: Vi var mer en institusjon enn en forretning. Det var tannlegene som i stor grad bidro til å stake ut kursen. På begynnelsen av 90-tallet begynte priskonkurransen å tilspisse seg. Postordreløsninger og mindre aktører begynte å trenge seg på. Behovet for å inngå i en større organisasjon meldte seg. Vi ville ikke la oss bli oppkjøpt av investorer, vi ønsket en aktør i bransjen som var mer opptatt av å bygge seg selv og oss opp som en kompetansebedrift over tid, enn å ta ut kortsiktige gevinster. I 1995 ble vi kjøpt av Planmeca. Timingen skulle vise seg å være vellykket. Planmeca er familieeid og er en av de ledende produsenter av tannlegeutstyr i europa. Bedriften omsetter for ca. 4 milliarder og er nr. 2 på røntgenutstyr og nr. 3 på annet -Du har dermed nevnt 2 høydepunkter i din tid hos NDD. Er det andre du vil trekke frem? Wichstrøm: Ja, uten tvil vårt 100 års jubileum i Oslo Spektrum og etterfølgende jubilering for alle ansatte i Helsingfors i 2003 Et arrangement med pomp og prakt som gav mange gode minner. Jeg føler meg priviligert som fikk være med å runde de første 100 år for NDD. Ragnar Pettersson (41) Siviløkonom, MBA i strategisk ledelse : Adm. dir. i Norsk Dental Depot : Eksportsjef og Business Area Manager i Nexans Norway AS : Prosjektkoordinator i det tyske oljeselskapet Deminex Norge AS : Markedskonsulent i Vectra Industrier AS Service og kompetanse -Mye har skjedd med kundene dine fra 1972 og fram til i dag? Wichstrøm: I forhold til mange andre bransjer har vi hatt noen fordeler. Tannleger er en stabil yrkesgruppe som har greid seg bra. Nye tjenester, som bl.a. går i retning av det kosmetiske, samt ny datateknologi, stiller krav til oss som kompetansebedrift. Med en av verdens største produsenter og leverandør av utstyr og kompetanse som eiere, føler vi oss vel forberedt på fremtiden. -Og hvordan ser dere på fremtiden? Pettersson: Som påtroppende er målsettingen å føre det som er vel teknologi har gitt oss mange gode kontrakter den siste tiden. NDD er i dag markedsleder på en rekke segmenter i Norge. Jeg ser store muligheter til å styrke/beholde denne posisjonen. Lønnsomt å handle med NDD -Men er det noen vekst i markedet? Det blir vel neppe flere tannleger? Pettersson: Jeg ser en vekst i fornyelsesmarkedet, i nytt utstyr og nye type tjenester. På en del segmenter har vi også muligheter for økte markedsandeler. Vi ønsker i større grad å prioritere våre gode kunder, bygge inn bonusordninger/volumrabatter så tannlegene ser at det lønner seg å 14 15

9 Finn Wickstrøm gir stafettpinnen videre til Ragnar Petterson. Begge tror NDD vil styrke sin posisjon som kompoetansebedrift. K I N G Foto: Getty Images. bruke oss. Gjennom Planmeca/Plandent gruppen er NDD dessuten en del av en av de største innkjøpsgrupperingene for dentalt materiell i Europa. Bruken av dette innkjøpssamarbeidet tror jeg vil komme norske tannleger til gode. Vær forsiktig med hva du putter i munnen på pasientene dine. Spennende fremtid -Hvordan ser fremtiden ut, Finn Wichstrøm? -Det er alltid rart og vemodig når man har nådd en milepæl som dette i livet. Heldigvis har jeg mange interesser. Jeg vil fortsatt sitte i styret, jeg vil fortsette mitt politiske engasjement i min hjemkommune, hvor jeg er medlem av kommunestyret samt sitte i diverse styrer og råd. Jeg skal også få mer tid til hage, barn, barnebarn og andre hobbyer. Etter mange fantastiske år i NDD ser jeg fram til at nye koster kan føre skuta videre. Jeg vil nok tenke mye på NDD, men skal vokte meg vel for å gi råd/kommentarer uten å bli direkte spurt. Jeg er overbevist om at bedriften har fått en ny god leder i Ragnar Petterson. Pettersson: Jeg har fått en myk og god innføring i bedriften og oppgavene. Min bakgrunn fra en stor norsk industribedrift der tydeliggjøring/profilering av produkter og tjenester var viktig, er erfaringer jeg vil bygge på når det gjelder NDD s videre utvikling. Dessuten er jeg opptatt av opplæring av alle med kundeansvar. Vi skal utnytte den kompetanse som finnes i Planmeca og våre øvrige leverandører så alle i de enkelte avdelingene kan gi fornuftige svar og løsninger. Å jobbe i en kunnskapsbedrift som NDD krever empati og stor takhøyde. Våre forutsetninger for å lykkes videre er veldig gode! Fakta om NDD Etablert i 1903 Eid av norske tannleger frem til 1995 Del av Planmeca gruppen siden ansatte Omsetter for ca. 224 mill. NOK Ca kunder (private tannleger, offentlige klinikker, kjeveortopeder og laboratorier) Ca. 200 leverandører Ca artikler lagerført i Norge Avdelingskontorer i Bergen og Trondheim Servicerepresentanter i de fleste fylker ISO-sertifisert etter NS-EN9001:2000 og ISO 13485:2003 Norsk Dental Depot vokser på digital røntgen. Følgende fylker har valgt NDD som ene-leverandør av digitale røntgen løsninger Møre- og Romsdal Buskerud Telemark Vestfold Oppland Selv om du bruker hansker er det viktig å desinfisere hendene mellom hver pasient. Det kan gå hull på en hanske, og ved skifte overføres lett bakterier fra hånd til hanske. Antibac Dental Hånddesinfeksjon er sammensatt av 4 alkoholer med hovedbase etanol (75%). Den virker raskt og effektivt mot bakterier og virus (HIV, hepatitt B og C, influensa etc.). Antibac Dental er også mer effektiv, virker raskere, er mer tidsbesparende og tar bedre vare på hendene dine enn vask med såpe og vann. Prøv vår berøringsfrie dispenser- en revolusjon innen smittebekjempelse i helsevesenet. Hold bare hendene under dispenseren og få en automatisk dosering. Enkelt og hygienisk. Ta renhet på alvor - bruk Antibac. Arcus Kjemi AS, tlf og Produktene leveres av NDD. 16

10 NDDs KUNDEAVTALE Våre kunder gir oss stadig tilbakemeldinger om at de synes det er enkelt og trygt å ha en avtale med NDD. Tid er penger! De ønsker å konsentrere seg om pasientene sine og er opptatt av funksjonelt utstyr, service og hjelp når det trengs. Derfor inngår de avtale med NDD. Gode enkelttilbud har medført at mange shopper rundt. Man kan alltid få kjøpt noe billigere et sted, men flere opplever at det tar uforholdsmessig mye tid, som kunne vært brukt til pasientbehandling. Å shoppe rundt innebærer også at man mister den personlige kontakten og kompetansen som NDD kan gi. NDD prioriterer god service, riktige produkter, fornuftige priser og høy leveringsdyktighet. NDD har i snart 20 år gitt ekstra fordeler til kunder som bruker NDD som sin faste leverandør. Vi begynte med ordrerabatt og årsbonus, men etter ønske fra våre kunder, ble dette ganske snart endret til en fast rabatt på forbruksvarer. I årenes løp er målgruppen blitt utvidet, slik at vi nå tilbyr alle yrkesgrupper innen tannhelsesektoren å inngå Kundeavtale med oss. Både vi, og våre kunder har gode erfaringer med denne formen for samarbeid. Utvidet avtale med fordeler fra flere avdelinger Våre trofaste kunder skal nyte godt av mangfoldet i NDD. Vi har derfor videreutviklet Kundeavtalen slik at vi kan tilby fordeler fra flere deler av NDD: Rabatter Kunder som velger å bruke NDD som sin hovedleverandør vil få svært konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på forbruksvarer Utstyr Utvidet garanti på unit til 2 år etter installasjon Ved kjøp av ny unit gis det inntil 7 gratis prosjekteringstimer per unit, tilsvarer standard installasjon, verdi 3.800,- Ved tegning av serviceavtale ved kjøp av unit vil NDDs serviceavdelin gjennomføre gratis etterkontroll og repetisjon i brukeropplæring av utstyret, innen 1 år. Service Gratis arbeidstimer ved hver 5. reparasjon av roterende instrumenter Utlånsutstyr med prioritet og rabatt, dette sikrer praksisens videre drift ved reparasjon av utstyr. Økonomi Samlefaktura (generalnota), én månedlig faktura, økonomisk og enkelt Prioritet Prioritet på teknisk service, prosjektering, faglig assistanse, kurs og konferanser. Avtaler tilpasset alle Kundeavtalen er inndelt i nivåer avhengig av årskjøp av forbruksvarer. Nivåene er; bronse, sølv, gull og diamant, hvorav laveste bronsenivå ligger på ,- og høyeste nivå er diamant med et årskjøp på over ,-. De ulike nivåene er igjen inndelt i flere trinn og rabattsatser. Uansett om det er tannleger som jobber alene og ikke forbruker så mye, eller om det er store praksiser med høy omsetning, skal vi kunne tilby et nivå som passer for dem. Oppmerksomheten, prioritet og rabatt på utlån og kurs, øker i takt med valøren på nivåene. Vår filosofi er enkel; det skal lønne seg å være kunde i norges største og mest allsidige depot. Har du ennå ikke tegnet Kundeavtale med NDD, ta kontakt med oss! Av: Aina Eliassen NYTT FOR KJEVEORTOPEDER Den pasientvennlige løsningen... Interessen for midlertidige ankerpunkt øker blant kjeveortopedene. Tomas - konseptet kan bl. a. erstatte nattbøyle. Av: Gry Ingebrigtsen Dentaurum 2a, har i samarbeid med professor Bumann Berlin 2a, utviklet et nytt system for bruk innen kjeveortopedisk behandling. Tomas-konseptet, tilbyr en løsning som er komfortabel for pasient og enkel å bruke for behandleren. Tomas-konseptet er et effektivt, midlertidig ankerpunkt, i bracketdesign, for å flytte tenner og kan til og med helt erstatte hodehetteapparatur. Tomas er nytt konsept som med mange ulike muligheter kan oppfylle individuelle krav fra kjeveortopeder og tannleger. Sentralt i dette konseptet er den vitenskaplig beviste biomekaniske konstruksjonen av Tomas-skruen. Det kan være et nyttig supplement, som i noen tilfeller helt kan erstatte nåværende kjeveortopediske behandlingsteknikker. Med dette praktiske systemet unngås ulempene som oppstår ved konvensjonelle skruer. Dette svært effektive behandlingskonseptet er derfor veldig komfortabelt for pasienten og lett og bruke for kjeveotopeden. Tomas-konseptet introduserer innovativ kjeveortopedisk behandling ved bruk av skruer. En veldig praktisk detalj er hodet til Tomas-skruen, som har en.022 kryss spor med en lignende funksjon som bracket-sporet. Dette unike kryssporet gir kjeveortopeden mulighet til også å bruke Tomas - Temporary orthodontic micro anchorage system Midlertidig kjeveortopedisk mikro anker system. skruehodet som en konvensjonell bracket. Tomas-skruens spesielle design gjør den enkel og rask å sette inn i kjevebenet, selv under ugunstige forhold. Et annet viktig trekk er at Tomasskruen er alene om å være sterilt pakket, noe som gjør det mulig å ta den i bruk umiddelbart. Noen av indikasjonsområdene kan være distalisering/mesialisering av tenner, lukke mellomrom ved Klasse I okklusjon, forhindre protruderte insiciver og intrusjon av tenner. Tomas-konseptet er et komplett behandlingssystem fulgt opp av et bredt utvalg informative og tekniske brosjyrer for kjeveortopeden og en forståelig pakke for profesjonell pasientrådgiving. For mer info/brosjyre ta kontakt med kjeveortopedisk avd

11 KURS, KONFERANSER OG MESSER Av: Aina Eliassen NDD best på Nordental Nordental er bransjens kanskje landdets viktigste, møteplass for kunder og leverandører. NDD stilte som vanlig med et stort mannskap, bestående av egne ansatte og mange av våre største leverandører. En stor, åpen stand ga god plass til forbruksvarer og utstyr. Fra vår lille kafé i 2. etasje kunne gjester og besøkende nyte mat og drikke, med god utsikt over hele messeområdet. Ekstra hyggelig var det at NDD fikk prisen for beste stand på årets messe. I tillegg til standens utforming, ble oversiktlig presentasjon av produktene, samt de ansattes serviceinnstilling og kompetanse vektlagt. Når NDD satser så mye på Nordental, er det også hyggelig å få respons. Et tredvetalls kunder bestemte seg for å kjøpe unit eller panoramarøntgen under messen, og kan se frem til en hyggelig vårtur til Helsingfors og Planmeca. Flere nyheter NDD hadde flere nyheter på messen; blant annet instrumenter fra LM, flere produkter på endofronten f.eks et irrigasjonsapparat fra Dürr, som har høstet mange lovord fra våre testtannleger. LMs Power-Hand airscaler med LED-lys, pudderfrie nitrilhansker, våtservietter med 70% sprit. Endoskop et kamera til å føre ned i lommen, for så å kunne overføre bilder før og etter depurasjon på unitens skjerm var en populær nyhet. Avholdte NDD kurs NDD vil i større grad formidle egen og våre leverandørers kompetanse til våre kunder. Kurs er en viktig del av dette. I den senere tiden har vi avviklet flere vellykkede kurs: Hygiene hos Arcus på Hasle med omvisning og middag Digitalrøntgen med Dr. Armin Bantle i samarbeid med Dürr i Tromsø, Bodø, Tønsberg og Sarpsborg Moro med kompositt; med Dr. Marcus Lenhard i Oslo i samarbeid med Ivoclar Vivadent Eclipse protesesystem i samarbeid med Degudent flere steder spredt rundt i landet Intial porselen på laboratorier over hele landet NDD-ansatte på Nordentalmessen i oktober NDD kurs neste halvår Oppslutningen på våre kurs viser at våre kunder verdsetter dette. Vi planlegger derfor flere kurs for 1. halvår 2006: Allerede i januar starter vi med et Initial- porselenskurs for tannteknikerutdanningen i Oslo. Endo-kurs planlegges i Oslo og Bergen i januar/februar. Hygienekurs hos Arcus på Hasle i Oslo har vært svært populært, og allerede 13. og 14. februar har vi igjen fått muligheten til å be våre avtalekunder på nye kveldskurs. Det består av en kursdel hvor blant annet flateog hånddesinfeksjon blir berørt, omvisning med innlagt smaking av flere typer aquavit og det hele avsluttes med en bedre middag med husets drikke. Arcus-kursene er svært populære og blir erfaringsmessig raskt fulltegnet, vi har derfor valgt å reservere disse til våre avtalekunder (tannteknikere, tannleger og tannpleiere). Vi tar imot påmeldinger allerede nå, så vil du sikre deg en plass, så ring vårt sentralbord og meld deg på allerede i dag! Vårtur til Planmeca og Helsingfors planlegger vi i mai for de kunder som valgte Nordental og NDD for sitt unit/panoramarøntgenkjøp. Vi har flere spennende ideer til kurs og reiser, men på nåværende tidspunkt har vi ikke nok informasjon. Følg derfor med i neste nummer av Oppriktig Dentalt, så får du vite mer. 21

12 Sterkere naturlig forsvar: Tooth Mousse fra GC. Nyåpnede klinikkker NDDs utstyrsavdeling har i den senere tid gjennomført en del større oppdrag. Vi vil benytte sjansen til å gratulere følgende nyåpnede, ombygde klinikker, som alle har gjenåpnet i november måned: Den nye pastaen som beskytter tennene med trippeleffekt: GC Tooth Mousse. Forsterker. Beskytter. Gjenskaper. CPP-ACP ble utviklet ved The school of Dental Science, på University of Melbourne Victoria/Australia. Recaldent brukes på lisens fra Recaldent Pty. Limited. Recaldent CPP-ACP er utvunnet fra melkekasein og er laktosefritt. Produktet skal ikke benyttes av personer med melkeproteinallergi. Litteraturreferanser sendes på oppfordring. Referansene finnes også på vår hjemmeside. GC EUROPE N.V. Scandinavian Office Kungsporten 4 A S Billdal Tlf Faks Hamar tannklinikk er den første i sitt slag i Øst-Norge. I samarbeid med universitetene vil klinikken undervise tannlegestudenter og etter hvert også delutdanning av spesialister. Klinikken vil etter hvert kunne gi behandling for de aller fleste tannmedisinske sykdommer. NDD har stått for tegning, prosjektering og levering av 6 Compact i uniter samt annet utstyr på Hamar Tannklinikk. Tannklinikken Dine Tenner AS Trondheims nyeste privatpraksis har fått 7 flotte behandlingsrom med Compact i uniter, Climo benkinnredning, digitale røntgenløsninger; en kombinasjon av Dürr fosforplater og Dimaxis sensorløsning samt Promax panoramarøntgen. Vi håper ansatte og pasienter vil trives godt i nye flotte omgivelser. Tannlege Knut Erik Eide har nylig åpnet sin ombygde privatpraksis på Lillestrøm. Moderne smakfulle lokaler danner en hyggelig ramme for pasienter og personale. NDD har levert benkeinnredninger, 4 Compact i uniter og digitale røntgenløsninger; fosforplater fra Dürr og Dimaxis sensorløsning samt Promax panoramarøntgen. Av: Aina Eliassen KJØP OG SALG Våre kunder har etterspurt en markedsplass for kjøp og salg av praksis, brukte utstyrsgjenstander osv. Det var et populært innslag i det gamle Oppriktig dentalt, så vi vil la våre avtalekunder få annonsere gratis i denne faste spalten. Send inn teksten du ønsker å trykke til og vi vil sette inn din annonse i det neste nummeret av Oppriktig dentalt. Pent brukte uniter ønskes solgt 1 stk. KaVo unit 1060 med stol og lampe 1 stk. Heka unit med stol og lampe Kontakt Henvendelse til Norsk Dental Depot ved Roy-Arne Ukkestad. Telefon eller F I R S T I S Q U A L I T Y 23

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010 Tema: Hygiene Sterilisering side 7 Desinfeksjon uten sprit side 16-17 4Hygieneguide for din unit 4Tips og råd om autoklaver 4Hansker, en effektiv barriere mot

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

TEMA Hygiene og vedlikehold

TEMA Hygiene og vedlikehold TEMA Hygiene og vedlikehold 3 2012 Endringer i ledelsen i Opus side 3 Desinfeksjon rengjøring - sterilisering side 12 Velkommen til Nordental side 29 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av

Detaljer

Oppriktig DentalT. En komplett leveranse fra A til Å side 6-8 TEMA: KLINIKKHVERDAG. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent

Oppriktig DentalT. En komplett leveranse fra A til Å side 6-8 TEMA: KLINIKKHVERDAG. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent Vedlikehold av unit og røntgen side 12-13 TEMA: KLINIKKHVERDAG Digitale bestillingsrutiner side 15-16 En komplett leveranse fra A til Å side 6-8 TePe profylakseprodukter side 19-20 4 2014 Oppriktig DentalT

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 TEMA Innredning og ergonomi Innredning i praksis side 6 Ergonomisk sittestilling side 11 NDD overtar Dentalvarer side 20 NDD - en del av Plandent TEMA DATA PÅ

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2008

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2008 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2008 Godt utstyr er halve jobben side 7 Universitetsleveranser side 28 Tema: Klinikkens utstyr og planlegging av praksisen NDD - en del av Plandent TEMA Konserverende

Detaljer

Vi ser på det blå lyset

Vi ser på det blå lyset TEMA: Arbeidsmiljø s 6-19 Universitet med unikt læringsmiljø s 6 Vi ser på det blå lyset s 11 HMS-datablad, faremerking og symboler s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 4 2006 The Premium

Detaljer

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009 God håndhygiene side 9-10 Nordental 2009 side 30 Tema: Sikkerhet, pasienten i fokus Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 side 5-7 NDD - en del av Plandent TEMA

Detaljer

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS PRODUKTER. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. Ultradents produkter får du hos Plandent

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS PRODUKTER. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. Ultradents produkter får du hos Plandent TEMA: KLINIKKENS PRODUKTER Ultradents produkter får du hos Plandent SIDE 10 Gode røntgenholdere SIDE 13 Desinfeksjonsprodukter til klinikken SIDE 18-20 2 2015 OPPRIKTIG DENTALT OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin

Detaljer

TEMA: Instrumenter s 8-19. Trivelige Trønderlag. Vedlikehold av roterende instrumenter. RinsEndo: Må ha det, bare må ha det! s 6. s 10.

TEMA: Instrumenter s 8-19. Trivelige Trønderlag. Vedlikehold av roterende instrumenter. RinsEndo: Må ha det, bare må ha det! s 6. s 10. TEMA: Instrumenter s 8-19 Trivelige Trønderlag s 6 Vedlikehold av roterende instrumenter s 10 RinsEndo: Må ha det, bare må ha det! s 16 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 3 2006 INNHOLD nr.:3/2006

Detaljer

TEMA: KOMPETANSE. Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? bildebehandling

TEMA: KOMPETANSE. Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? bildebehandling 2 2014 Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... side 6-8 Planmeca Romexis - optimal bildebehandling side 15-17 TEMA: KOMPETANSE Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? side 26 Oppriktig DentalT

Detaljer

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: NORDENTAL SIDE 25-27. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. IBSEN Tannlegesenter. En enklere hverdag

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: NORDENTAL SIDE 25-27. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. IBSEN Tannlegesenter. En enklere hverdag TEMA: NORDENTAL SIDE 25-27 IBSEN Tannlegesenter SIDE 7-8 3Shape TRIOS på klinikken SIDE 16-17 En enklere hverdag SIDE 25 3 2015 OPPRIKTIG DENTALT OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent OD #1-2015

Detaljer

TEMA: NDD I NY DRAKT. De 3 søsknene Nohre. Vi trivs bäst i öppna landskap. Forskriftsendring skal hindre stikkskader

TEMA: NDD I NY DRAKT. De 3 søsknene Nohre. Vi trivs bäst i öppna landskap. Forskriftsendring skal hindre stikkskader 1 2014 Vi trivs bäst i öppna landskap side 6-7 De 3 søsknene Nohre side 8-9 TEMA: NDD I NY DRAKT Forskriftsendring som skal hindre stikkskader side 12-13 Oppriktig DentalT Oppriktig DentalT - Kundemagasin

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS UTSTYR. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg!

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS UTSTYR. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg! TEMA: KLINIKKENS UTSTYR PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg! SIDE 11 En heldigitalisert spesialistklinikk i Lillestrøm SIDE 12-13 Belysning av behandlingsrommet. Hva sier standardene? SIDE 23

Detaljer

Oppriktig DentalT TEMA: NORDENTAL. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent. Plandent på Nordental. Tekniske tips: Tett Airflow.

Oppriktig DentalT TEMA: NORDENTAL. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent. Plandent på Nordental. Tekniske tips: Tett Airflow. 3 2014 Plandent på Nordental side 18-20 Gi instrumentene dine nytt liv side 16 TEMA: NORDENTAL Tekniske tips: Tett Airflow side 27 Oppriktig DentalT Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent Planmeca

Detaljer

BEVEGELSE. Tema. Våre salgsrepresentanter. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2009. Unit og panoramarøntgen. Behandling av snorking og søvnapné

BEVEGELSE. Tema. Våre salgsrepresentanter. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2009. Unit og panoramarøntgen. Behandling av snorking og søvnapné Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2009 Tema BEVEGELSE Våre salgsrepresentanter side 6-7 Unit og panoramarøntgen side 8-9 Behandling av snorking og søvnapné side 25 NDD - en del av Plandent TEMA Konserverende

Detaljer

Den. digitale. hverdag. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011. Effektivitet og kostnadsbesparelser. Den nye. Konvensjonell røntgen eller CBVI

Den. digitale. hverdag. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011. Effektivitet og kostnadsbesparelser. Den nye. Konvensjonell røntgen eller CBVI Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011 Tema: Den digitale hverdag Effektivitet og kostnadsbesparelser med Clinic Edition Den nye digitale hverdagen side 14-15 Konvensjonell røntgen eller CBVI side

Detaljer

TEMA NDD 110 år. Vi fyller 110 år. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 26-27. NDD - en del av Plandent

TEMA NDD 110 år. Vi fyller 110 år. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 26-27. NDD - en del av Plandent TEMA NDD 110 år 3 2013 Vi fyller 110 år side 26-27 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca dentalt røntgen Det største utvalget Banebrytende 2D og 3D bildebehandling Førsteklasses

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010. Oral kirurgi med Planmeca Promodell. inform as NDDs nye samarbeidspartner. Pasientinformasjon

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010. Oral kirurgi med Planmeca Promodell. inform as NDDs nye samarbeidspartner. Pasientinformasjon Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010 Oral kirurgi med Planmeca Promodell side 9 inform as NDDs nye samarbeidspartner side 10-12 Pasientinformasjon hos tannlegen side 14-15 NDD - en del av Plandent

Detaljer

Hvilken sement skal brukes? s 11

Hvilken sement skal brukes? s 11 TEMA: Estetikk s 6-19 Et vakkert smil... s 8 Hvilken sement skal brukes? s 11 kten på den perfekte imitasjon s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 2 2006 Optimale arbeidsforhold når du gir

Detaljer

TEMA: Kirurgi s 6-27. Trening gjør mester! Benerstatning ved implantatbehandling. Laser innen tannhelse. s 6. s 8. s 16

TEMA: Kirurgi s 6-27. Trening gjør mester! Benerstatning ved implantatbehandling. Laser innen tannhelse. s 6. s 8. s 16 TEMA: Kirurgi s 6-27 Laser innen tannhelse s 6 Trening gjør mester! s 8 Benerstatning ved implantatbehandling s 16 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 1 2007 The world s favourite suture is

Detaljer

TEMA Trender i tiden. Møt oss på ndd.no og Facebook. Nyheter innen CAD/CAM. Nytt EU-direktiv. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 12.

TEMA Trender i tiden. Møt oss på ndd.no og Facebook. Nyheter innen CAD/CAM. Nytt EU-direktiv. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 12. TEMA Trender i tiden 2 2013 Nyheter innen CAD/CAM side 12 Nytt EU-direktiv side 24 Møt oss på ndd.no og Facebook side 29 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca dentalt røntgen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEMA Pasienten i FOKUS

TEMA Pasienten i FOKUS TEMA Pasienten i FOKUS 1 2012 Atraumatisk ekstraksjon side 6-7 Kjeveleddsplager side 15-16 Tandläkare utan gränser side 20-21 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca Compact

Detaljer

TEMA Med NDD inn i fremtiden

TEMA Med NDD inn i fremtiden TEMA Med NDD inn i fremtiden 4 2013 Erfaringer med digitale avtrykk side 9-11 NDD flytter side 6-7 Amshi en opplevelse for livet side 22-23 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent

Detaljer

NDD ønsker alle en god jul og ett godt nytt år! Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2011. TEMA Estetisk tannbehandling.

NDD ønsker alle en god jul og ett godt nytt år! Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2011. TEMA Estetisk tannbehandling. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2011 TEMA Estetisk tannbehandling To år med E4D side 6-7 Enkel sjiktteknikk side 12-13 NDD ønsker alle en god jul og ett godt nytt år! Spestorg spesialistklinikk

Detaljer

TEMA ARBEIDSMILJØ. Fokus på nærværsarbeid. Incredible India. Nyåpning av Hvor mange Sola tannlegesenter bruke fil. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot

TEMA ARBEIDSMILJØ. Fokus på nærværsarbeid. Incredible India. Nyåpning av Hvor mange Sola tannlegesenter bruke fil. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot TEMA ARBEIDSMILJØ 1 2013 Nyåpning av Hvor mange ganger Sola tannlegesenter kan jeg bruke fil side 6-7 side 24 Incredible India side 19-20 Fokus på nærværsarbeid side 22-23 Kundemagasin fra Norsk Dental

Detaljer

Se: 4 rotfyllingsmaterialer en veiledning 4 endospisser til ultralydapparatet. 4 Biodentine - en dentinerstatter 4 endonyheter fra IDS

Se: 4 rotfyllingsmaterialer en veiledning 4 endospisser til ultralydapparatet. 4 Biodentine - en dentinerstatter 4 endonyheter fra IDS Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2011 Planmeca 40 år 1971-2011 side 14 Dine tenner i Trondheim side 21-22 TEMA ENDO Se: 4 rotfyllingsmaterialer en veiledning 4 endospisser til ultralydapparatet Avtalekunde

Detaljer

Estetikk og Bevegelse. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2010. E4D på plass i Norge. Tannlegebor i tre generasjoner

Estetikk og Bevegelse. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2010. E4D på plass i Norge. Tannlegebor i tre generasjoner Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2010 E4D på plass i Norge side 6-7 Tannlegebor i tre generasjoner side 13-14 Telenor Arena 18 mars, 2010 side 28 Tema: Estetikk og Bevegelse NDD - en del av Plandent

Detaljer