HMT-TILBOD. frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMT-TILBOD. frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat"

Transkript

1 HMT-TILBOD frå Helse-, Miljø- og Tryggleiksseksjonen Din bedriftshelseteneste! Godt arbeidsmiljø gir betre resultat 2014

2 Hmt- tilbod / 1 KURSTILBOD halvår Kurs jan. feb. mars april mai juni Førstehjelpskurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø (3 dg) Kurs etter avtale 5 Meistring Av Truslar og Vald (MATV) (2 dg) Risikovurdering / hmthandlingsplan Kurs/opplæring etter avtale 2. halvår Kurs juli aug. sept. okt. Nov. des. Førstehjelpskurs Grunnopplæring I arbeidsmiljø (3 dg) Stressmeistring ( 2 dg) Meistring Av Truslar og Vald (MATV) (2 dg) Risikovurdering / hmthandlingsplan Kurs etter avtale Dato kjem. Sjå hmt-kurs tilbod: Kurs/opplæring etter avtale Meir informasjon om hmt-kurs tilbod: Påmelding kurs: Intranett kurs og konferansar Kven kan bestille hmt- tenester? Alle tilsette i fylkeskommunen kan kontakte oss og diskutere arbeidsmiljørelaterte problemstillingar. Men før vi tar på oss eit oppdrag, vert leiinga og eventuelt verneombodet på avdelingar / einingar informert om «bestillinga».

3 Hmt- tilbod / 2 HMT- seksjonen kan vere støttespelar for einingar og avdelingar som ønskjer å arbeide systematisk med utvikling av arbeidsmiljøet. Inneklima / kjemisk og fysisk helse Inneklimamålingar til dømes lys, fukt, temperatur og Co2 Støysonekartlegging Rådgjeving og stoffkartotek Kartlegging (t.d. ved soppskadar) Systematisk hmt-arbeid HMT- seksjonen støttar avdelingar / einingar i arbeid med undervisning, oppbygging og revisjon av det systematiske hmt- arbeidet, som internkontroll og kvalitetssystemet. Bistå kartleggingar og risikovurdering Vidareutvikle det skriftlege hmt- systemet Auke kompetanse om systematisk hmtarbeid i verksemda Støtte ved etablering av arbeidsmiljøutval Støtte arbeidet i arbeidsmiljøutval Støtte ved utvikling av handlingsplan for verksemdene Spørsmål? kontakt Bjørn-Atle Mikkelsen (sjå info på baksida)

4 Risikovurdering Hmt- tilbod / 3 I arbeidsmiljølova er det krav om at farer og problem skal kartleggjast og risikoforhold på arbeidsplassen vurderast. HMT- seksjonen: Kan assistere / støtte verksemdene ved risikovurdering Har utvikla verktøy som kan gjere risikovurdering enklare Individuell helseoppfølging Oppfølging av arbeidstakarar som er utsett for spesiell helserisiko i arbeidssituasjonen, til dømes: Støy (helsekontroll) Asbest Løysemiddel Smitte (vaksinasjon mot hepatitt, stivkrampe og influensa) AKAN / Rusførebygging Oppfølging av AKAN- saker Rusmiddelarbeid i Hfk Etiske og juridiske problemstillingar i høve til rus og arbeidsliv Førstehjelp Teoretisk gjennomgang og praktisk trening i førstehjelp. Undervisning i overvaking av ein skadd person, sikring av luftvegar og hjarte- / lungeredning. Målet er å sette arbeidstakarar i Hfk i stand til å gje livreddande førstehjelp. Spørsmål? kontakt tlf

5 Hmt- tilbod / 4 Ergonomi Hjelp til å kartleggje og betre dei ergonomiske tilhøva på arbeidsplassen. Til dømes: Arbeidsteknikkar Utnytting av eksisterande utstyr Innkjøp av nytt utstyr Tilrettelegging av arbeidsplassar Meistring av truslar og vald (MATV) Opplæring i førebygging og meistring av truslar og vald frå elevar / kundar ved hjelp av: Kurs og informasjon tilpassa behov Individuell oppfølging Spørsmål? kontakt Rikke Richardsen (sjå info på baksida) Oppfølging og forebygging av sjukefråvær Dialogmøte 1. Bedriftshelsetenesta (HMT) skal delta. Råd og støtte ved individuelle oppfølging og ivaretaking av sjukemelde Informasjon om lovverk og fylkeskommunalt regelverk Informasjon og råd om fysisk aktivitet og friskvern Spørsmål? kontakt tlf

6 Hmt- tilbod / 5 Psykososialt arbeidsmiljø HMT- seksjonen stiller gjerne opp når det er behov for undervisning og rådgjeving om psykososialt arbeidsmiljø: Kommunikasjon Konflikthandtering Omstilling Teambygging og teamarbeid Konflikthandtering HMT- seksjonen har utarbeidd eit informasjonshefte om konfliktar og konflikthandtering. Det kan du få frå HMT- seksjonen. Vi gir og gjerne råd, rettleiing og/eller bistand i handtering av konfliktar. Lagutvikling og samarbeid HMT-seksjonen kan bidra i arbeid med å betre kommunikasjon og samhandling i ei gruppe / avdeling. Verktøy HMT- seksjonen har utvikla ei rekkje dialog- og kartleggingsverktøy som skal være ei hjelp for dei som arbeider for eit godt psykososialt arbeidsmiljø. Dei fleste verktøya finn du i Kvalitetssystemet. Der ligg og rutinar for bruk av verktøya. Bruk av alle verktøy krev god førebuing og systematisk etterarbeid. Samtaleverktøy Eit dialogverktøy for å fremje det «gode og viktige samtalen» mellom kollegaer. På jakt etter våre ressursar Eit dialogverktøy som fokuserer på ressursar og nærværefaktorar i arbeidsmiljøet

7 Hmt- tilbod / 6 Miljøbarometer Ei enkel kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorar. Til støtte for verneombod I alt mellommenneskeleg utviklingsarbeid er det lettare å få gode resultat om vi fokuserer på ressursar, meistring og løysingar framfor feil, manglar og problem. Dette gjeld både for menneske og organisasjonar. LØFT Løysingsfokusert tilnærming er difor ein gjennomgåande metodikk i det arbeidet vi gjer. Verktøya ligg i Kvalitetssystemet. Sjå også info på under hmt- tenestetilbod / psykososial arbeidsmiljø Spørsmål? kontakt Gina Herland Landro (sjå info på baksida) Arbeidsmedisinsk poliklinikk Ta kontakt med bedriftslege Gro Altenau, spesialist i arbeidsmedisin, for utgreiing av arbeidsrelaterte problemstillingar. Eksemplar på aktuelle problemstillingar er: Misstanke om luftveisplagar grunna inneklima Allergi Muskel-/skjellettplagar Helseplagar sett i samanheng med det psykososiale arbeidsmiljø på arbeidsplassen (til dømes konflikt, trakassering) Behov for helsetilpassa arbeid Rusproblematikk (alkohol, narkotiske stoff) Lista er ikkje uttømmande, men gjer eksempel på problemstillingar. Bedriftslegen samarbeider med dei andre fagpersonane i HMT-seksjonen. For timebestilling kontakt Linda Moen Olsen, eller tlf Tilbodet gjelde kun for tilsette i Hordaland fylkeskommune

8 Medarbeidarar i HMT-seksjonen Profesjonell på arbeidsmiljø Alle medarbeidarane i HMT-seksjonen har teieplikt Ruth Brudvik HMT-sjef Leiar arbeidet i HMT-seksjonen og tverrgåande prosjekt e-post: Rikke Richardsen HMT-rådgjevar / fysioterapeut Rådgjeving i ergonomi. Spes. helse og miljøarbeid MNFF e- post: Linda Moen Olsen Førstekonsulent Ekspedisjon, timebestilling for vaksinasjon, legetime, ergonomisk rådgjeving etc. kurspåmelding og intranett e-post: Bjørn-Atle Mikkelsen HMT-rådgjevar / yrkeshygienikar Rådgjevar innan hmt-system og yrkeshygiene e-post: Gina Herland Landro HMT-rådgjevar / arbeidspsykolog Rådgjevar innan psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø e-post: Gro Altenau Bedriftslege Kontordag: måndag e-post: Organisasjonsavdelinga Helse-, Miljø- og Tryggleikseksjonen Adr: Agnes Mowincels gt. 6 Tlf , faks E-post:

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll

KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll Sist oppdatert 20. mars 1 2014 I tråd med målsettinga i «Kommuneplan for Askvoll 2011 2022 Samfunnsdelen»

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste

SAKSFRAMLEGG IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE OG ARBEIDSMILJØKARTLEGGING 14.4.2011. 1. Implementering av bedriftshelseteneste SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 5/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 IMPLEMENTERING AV BEDRIFTSHELSETENESTE

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni 2004 1 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune...6 1.1 Overordna mål...

Detaljer

Notat. Styresak 71/10-1 A Styremøte 18.11.2010

Notat. Styresak 71/10-1 A Styremøte 18.11.2010 Notat Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.11.2010 Frå: Sakshandsamar: AD Hege Fjell Urdahl HR sjef Berit Berntsen/ Personalrådgjevar Anne Reksten Rapportering frå verksemda

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Fylkeskommunalt. HMS-forum. Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS

Fylkeskommunalt. HMS-forum. Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS Fylkeskommunalt HMS-forum Resultat Kartlegging av organisering, prioriteringer og aktiviteter innen HMS Vi vil her presentere resultatet fra den kartleggingen arbeidsutvalget for HMS-samarbeidsforum gjorde

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune

Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Foto: Heidi-Inren Wedlog Olsen Ein tydeleg medspelar Hospiteringshandbok Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing Innleiing 3 Målsetting 4 Målgrupper 4 Struktur 5 Intern

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE

SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - STORD. Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde PROSJEKTPLAN KOMMUNE 1. 1.0 STORD KOMMUNE SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - PROSJEKTPLAN Eit samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune, Arbeidstakarorganisasjonane og dei folkevalde 1.0 Mål og rammer 1.1 Bakgrunn Stord kommune vart

Detaljer

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s. 5 Arbeidsmiljøutvalet...

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal.

Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksframlegg Orientering om det systematiske Helse- Miljø og Sikkerheitsarbeidet (HMS) i Helse Møre og Romsdal. Saksnr Utvalsnamn Møtedato 24/2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 26.03.2014 Saksbehandlar:

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom.

I gjeldande strategi gir fylkesrådmannen tydelege rammer og føringar for korleis vi skal vere synleg i det offentlege rom. Innhald 1. Innleiing... 3 2. Rammer overordna mål og føringar... 4 3. Kommunikasjon... 6 4. Kommunikasjonskart: oversikt over aktørar... 7 5. Overordna kommunikasjonsmål... 8 6. Tilnærming til informasjonsoppgåva

Detaljer

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF

Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Informasjon til våre medarbeidarar oktober 2003 HELSE SUNNMØRE HF Frå dagkir. Sjå artikkel side 4-5. Frå venstre avd.spl. Inger Dyb Søvik, ortoped Petter Klungsøyr, opr.spl. Karin Vegsundrabb. Foto: Solveig

Detaljer