Influensa. Basal virologi, sesong-, pandemi-og vaksineaspekter Reseptoraffinitet et neglisjert tema?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Influensa. Basal virologi, sesong-, pandemi-og vaksineaspekter Reseptoraffinitet et neglisjert tema?"

Transkript

1 Influensa Basal virologi, sesong-, pandemi-og vaksineaspekter Reseptoraffinitet et neglisjert tema? Per Bjark Rådgiver/lege, OUS/Rikshospitalet Nettundervising for smittevernpersonell 8.januar 2014

2 Influensavirustyper A, vanligst og viktigst m.h.t. alvorlig sykdom. Kun denne av interesse i pandemisk sammenheng B, mellomtype influensa, ofte bare som en febril, litt sterkere forkjølelse; litt mer gastrointest.sympt. enn ved influensa A. Endrer seg sent. Evolutionary equilibrium in humans.(fields 2013) C, uviktig, oftest udiagnostiserte milde infeksjoner; antas meget vanlig, nesten alle har antistoff i ung voksen alder Alle er RNA-virus tilh. Orthomyxoviridae-familen. A og B med 8 veldefinerte RNA-segmenter, C med 7 RNAsegmenter 2

3 Litt historikk 1930 isolert svineinfluensavirus i USA (Iowa), H1N1 1933: første humane influensavirusisolat (W.Smith, C Andrewes, P.Laidlaw), London. Siden det var det første, fikk det betegnelsen A. 1940: antigent helt forskjellig influensavirus funnet: influensa B (B/Lee/40) 1947: første isolat av influensa C virus 1878: Italia fowl plague, kyllinger; smittestoff påvist i 1902 og senere karakterisert (1955), fikk betegnelse: A/chicken/Brescia/1902(H7N7). Første fugleinfluensautbrudd med årsaksmessig kartlegging? 3

4 Influensavirus utbredelse A er utbredt i dyreverdenen, spesielt blant fugler ( vannfugler ), rammer pattedyr (svin, hest) og mennesker. Alt kommer fra fuglene (og alt begynner i China!, gunstig biotop!) Kan endre egenskaper og bli farligere ved passasje gjennom pattedyr (spesielt svin). B har (trolig) bare mennesker som vert. To hovedgrupper ( Victoria-like og Yamagata-like ) C funnet hos mennesker + svin 4

5 H- og N-elementene Viktige byggestener, patogenitetsfaktorer og markører for klassifisering: - Hemagglutinin, 1-(16)-17 - Neuraminidase, 1-(9)-10 - Begge er glykoproteiner på virusets overflate De fleste finnes i forskjellige fugleinfluensavirus Hemagglutinin binder virus til celler før virusintegreringen i cellene (virus er kun intracellulært patogen!), er dessuten viktigste antigene determinant Neuraminidase:frisetting av nydannet virus fra cellene 5

6 Overføringsmåte for influensa I naturen/dyreriket mest fækal-oral, stor virusutskillelse i avføringen. (Virusreseptorer i tarmkanal!). Influensavirus gir tarminfeksjon hos fugler med massiv fækal virusutskillelse. Smitte fra fugler til pattedyr ved forurenset vann og mat. Menneske til menneske: luftbåren, inhalasjon, men også kontakt (hender!). Stort interhumant smittepotensial. 6

7 Menneskesmitte med zoonotisk virus Vannfugler naturlig reservoar, men også høns har vært viktige smittekilder (godt kjent fra senere års H5N1-fugleimnfluensa) Nærkontakt med fugler, særlig fjærfe inhalasjon: dråpekjerner, dråper kontakt: direkte eller indirekte Nærkontakt med syke dyr (kjent familieutbrudd i Tyrkia) Inngangsport for infeksjon: slimhinner i Luftveier, spesielt øvre Conjunctiva GI traktus? 7

8 Sesonginfluensa Påregnelig i vintersesongen hvert år Vanligvis relativt små variasjoner fra år til år i omfang og alvorlighetsgrad Begrenset beskyttende immunitet i befolkningen, avhenger av hvor likt eller ulikt viruset er fra det som var i omløp foregående sesong Immunitet beror på a) antistoffer (vaksine gir antistoff) b) cellulær immunitet(lite v/vaksine) Gjennomgående små endringer i viruset sammensetning/oppbygging ( antigenic drift ) 8

9 Influensapandemier i nyere tid På og 1900-tallet omtrent 3 i hvert hundreår, men noen tettere: ( russerpandemien, først antatt H2N2,senere revidert til et H3-virus) og 1900: H3N8 (merk sjelden neuraminidase) (N8 fra slutten av 1800-tallet forsvant trolig tidlig på 1900-tallet og ble erstattet av N1 og N2 neuraminidasene) 1918, Spanskesyken, H1N1, 4 mill.døde (mange av sekundær bakteriell pneumoni, ikke så mye pga viruspneumoni) 1957, Asiasyken, H2N2, døde i løpet av 4 uker høsten 1957, men ikke preget av tilfeller med alvorlig respirasjonssvikt 1968, Hong Kong-syken, H3N2,antatt ca døde på verdens basis. (Mye sykdom også neste sesong) All pandemic strains are not created equal (Palese, Cell 2009) 9

10 Endring av influensaviruset, 1 Endring betyr at mottagelighet for infeksjon hos dyr eller mennesker generelt øker. Antigen drift, små trinn, punkt-mutasjoner, sekvensielle, møter delvis immun befolkning. Helt normalt! Rommer ikke pandemipotensial. 10

11 Endring av influensaviruset, 2 Antigent shift, større sprang i virusets egenskaper, møter derfor en lite motstandsdyktig populasjon. Skjer mye sjeldnere. ( Nye H el. N, eller evt.en reassortering) Reassortering (spesielt i dyrereservoaret), utveksling av 1 el.flere av de 8 RNA-segmenter hos infl. A mellom forskjellige virus, og oppbygging av et nytt virus viruset representerer typisk slik reassortering. 11

12 2009-viruset, reassorteringen Fra: Wang & Palese: Unraveling the mystery of swine influenza virus,cell, 2009;137,

13 Within patient mutering under sykdom A(H1N1)pdm09-viruset (=A/California/04/2009) viste i Norge mutering som endret virulensen, klinisk bedømt D222G-mutasjon i hemagglutininet, HA1, funnet første gang i Norge november 2009.(Samme i Ukraina.)(Kilander m.fl.,euro Surveill.2010, ref. i Fields 2013) Forekomst i Norge (publ.hungnes og medarb.,fhi,euro Surveill., Special Edition, March 2013, p.60-70)) 0/381 milde tilf 5/52 severe non-fatal 8/26 fatale tilf. (Tyder på sterkere α-2,3-affinitet?p.bj.) 4/5 tilf. med tidlig og sen virusisolasjon viste overgang fra villtype til mutantvirus under forløpet hos samme person. Funn både i øvre og nedre luftveier, men mest i BAL-prøver. Ingen epidemiologisk link mellom de norske tilfellene m/d222g, men hyppigere forekomst ved alder>40 år 13

14 Hemagglutinin (HA) viktig for virusets evne til å infisere celler HA bindes til sialinsyrereseptorer kjedet til galaktose på celleoverflaten Humane virus foretrekker typisk galaktose sialat α-2,6 reseptorer på luftveisepitel Aviære virus foretrekker galaktose sialatα-2,3 reseptorer på tarmepitel. (Husk at hos vadefugler er influensa tarmsykdom!) Kyllinger, griser og mennesker har både galaktose α-2,6 og -2,3 på luftveisepitel Hos mennesker mest galaktoseα-2,3-reseptorer i dype luftveier, α-2,6 i øvre/sentrale luftveier Conjunctiva: α-2,3-reseptorer Artsbarrieren 14

15 Hva kan mutasjon i hemagglutininet bety? Bindingssteder på luftveisepitel (og tarmepitel) = reseptorer er avgjørende for virustilhefting (og senere inntrenging i cellene) Én aminosyresubstitusjon i virusets hemagglutinin kan endre reseptoraffinitet og bindingsspesifisiteten! Påvist tidligere for et annet H1A1-virus enn 2009-viruset: Glycan microarray analysis of the hemagglutinins from modern and pandemic influenza viruses reveals different receptor specificities. J.Mol Biol. 2006; 355: Stevens et al.(palese s lab.) Erfart ved fugleinfluensa i Nederland ved H7N7-utbruddet i (Det ene tilfellet med fatal konsoliderende lungeinfeksjon fikk påvist et mutert virus.) 15

16 Hemagglutinin og virulens Hovedtyper kjent, men likevel stammevariasjon Grad av identitet sammenlignet med tidligere utbruddstamme(r) er viktig. Liten grad av identitet= antigent forskjellig hemagglutinin, det betyr mindre herd immunity, dermed lettere spredning og større epidemipotensial 16

17 Influensa Inntil senere år kun H1-H3 påvist i humane epidemistammer. 1. Spanskesyken Infl A, H1N1. 2. Asiasyken 1957, Infl A, H2N2. 3. Hong Kong influensa, 1968, Infl.A, H3N2 (fra fuglereservoar). Russland 1977, H1N1, lab smitte, uhell, få tilfeller (men kunne trolig hatt pandemipotensial) 17

18 18

19 Influensa, nyere virus Sør-Afrika 1961: H5H3 hos villfugl. (Ikke dokumentert humane tilfeller). USA, Fort Dix-epidemien, NJ, 1976 svineinfluensa H1N1, >200 alvorlig syke, 1 dødsfall; stoppet ved vaksinasjon? Interessant parallell til A(H1N1)Mexico Hong Kong 1997, hønseinfluensa H5N1. 18 verifiserte humane tilfeller, 6 døde. H5 til da ukjent som menneskeinfeksjon. Fryktet pandemi, men lite eller ingen interhuman transmisjon. Slaktet 1,5 mill høns og andre fugler for å stanse utbruddet. 19

20 Influensa, nyere virus 2: Hong Kong 1999, fugleinfluensa, H9N2, noen humane tilfeller Nederland 2003: fugleepidemi, H7N7, helt ny variant! (fra ender i starten). Humane tilf. mest som conjunctivitt, en del LVI, få NLVI(1 dødsfall,,veterinær, konsoliderende pneumonitt, mutantvirus,illustrerer reseptortemaet, også mer virulent i museforsøk). Slaktet 30 millioner broilere og høns.(belgia og Tyskland også litt berørt) Asia og mange land og fortsatt: fugleinfl.h5n1, de fleste humane tilf. etter kontakt med syk fugl, d.v.s. som i 1997 fortsatt lite interhuman smitte.ca 50% dødelighet. 20

21 Influensa, nyere virus 3: China 2013 (Shanghai og 3 nærmeste provinser): Februar 2013 dødsfall, 27 og 87 år, respirasjonssvikt Mars 2013 dødsfall, 35 år, respirasjonssvikt Mars 2013: nytt influensavirus kartlagt: H7N9 April 2013: flere tilfeller.pneumoni,ards,sjokk,etc. November , WHO: >130 tilf, 45 døde Forekomsten avtagende; tiltak mot live poultry markets Usikkert mht interhuman smitte, no evidence of sustained human-to-human transmission 21

22 Hemagglutinin (HA) viktig for virusets evne til å infisere celler HA bindes til sialinsyrereseptorer kjedet til galaktose på celleoverflaten Humane virus foretrekker galaktose sialat α-2,6 reseptorer på luftveisepitel Aviære virus foretrekker galaktose sialatα-2,3 reseptorer på tarmepitel. (Husk at hos vadefugler er influensa tarmsykdom!) Kyllinger, griser og mennesker både galaktose α-2,6 og -2,3 på luftveisepitel Hos mennesker mest galaktose α-2,3 i dype luftveier Conjunctiva: α-2,3-reseptorer Artsbarrieren Én mutasjon hos viruset kan endre bindingsspesifisiteten! 22

23 2009-pandemien Hvordan passer forløp/observasjoner med basisoppbygning og reseptoraffinitet? De som ble alvorlig syke eller døde opplevde konsoliderende pneumonitt og respirasjonssvikt. Illustrerer α-2,3 reseptoraffinitet, slik som ventet. Manglet PB1-F2, et protein som er markør for virulens (var + i 1918,1957 og 1968-virusene), suggesting a mild disease (Wang&Palese, Cell, juni 2009) Pro-apoptotisk effekt, medvirker til celledød i affisert vev. Interferonantagonist og andre cytokinforstyrrelser. De alvorligst syke og døde hadde lav gjennomsnittsalder sammenlignet med sesonginfluensa.(de hadde ikke opplevd H1N1- virus før!) Mange eldre hadde bare mild sykdom, passer med restimmunitet (trolig mest cellulær) etter tidligere gjennomgått H1N1-infeksjon, samtidig med et PB1-F2-negativt virus 23

24 Antivirale midler Indikasjon Profylakse Pre-eksposisjonell Post-eksposisjonell Behandling Medikamentgrupper Neuraminidase-hemmere Adamantaner, forstyrrer M2- protein Amantadin og rimantadin Ikke egnet til behandling grunnet resistensutvikling Muligens en plass i profylakse 24

25 Neuraminidasehemmere Hemmer frisetting av virus Zanamivir (Relenza ) Inhalasjon Intravenøst mulig, spes. produksjon Oseltamivir (Tamiflu ) kapsler/mikstur Monto AS. New England Journal of Medicine,

26 Behandling med neuraminidasehemmere Potensielt nyttig ut fra Virologiske studier (in vitro og dyr) Sesonginfluensa-erfaringer (beskjeden, men signifikant) Optimal dose og varighet ukjent Bivirkninger Gastrointestinale (doseavhengig) hyppigst for oseltamivir. Neuropsykiatriske, oseltamivir hos ungdom. Luftveisirritasjon/allergirelatert? v/zanamivir Sikkerhet til gravide uavklart Hva erfarte man i 2009? Intravenøs zanamivir nyttig på kritiske tilfeller (?) Hemmer ikke (hindrer ikke)dannelse av humorale antistoffer 26

27 Profylaktisk effekt av neuraminidasehemmer Meget slående i Nederland 2003, H7N7: Oseltamivir menes å ha hindret mange alvorlige infeksjoner Dokumenterte tilfelle med conjunctivitt og det ene fatale tilfellet hos personer uten profylakse. Generell profylaktisk effekt i utbruddsperioder påregnes. 27

28 Neuraminidasehemmere -resistensutvikling Påvist både ved sesong- og fugleinfluensa Så langt relativt lite problem, men sesonginfluensa viste betydelig oseltamivirresistens Én mutasjon i neuraminidase kan være tilstrekkelig for oseltamivir-resistens Ikke dermed kryssresistens med zanamivir som er mer mutasjonsrobust 28

29 Hva døde pasientene av i spanskesyken? Gamle publikasjoner vurdert på nytt. Obduksjonsfunn taler for at mange (de fleste?) døde av bakterielle pneumonier. Bakt.funn: de vanlige: pneumok.,h.infl., streptokokker; gule staf.<10% Patologifunn passer ikke med viral pneumonitt (som er typisk ved fugleinfl.) 29

30 Hva spådde eksperter i 2009? Influensaen forsvinner av seg selv, brenner ut epidemisk : ikke så sannsynlig Mild pandemi om noen mndr. (kanskje som Asiasyken): meget mulig (jfr mangel på PB1-F2- proteinet),men OBS for reseptoraffinitet i nedre luftveier, noen vil bli alvorlig syke Alvorlig pandemi etter forekomst av nye mutasjoner eller reassortering: tenkelig, men kanskje mindre sannsynlig enn en mild pandemi Ref.A.Osterhaus, ECCMID,Helsinki

31 Hva døde pasientene av i 2009? Hovedtrekk: konsoliderende viruspneumonitis, nettopp det man kunne frykte ved α-2,3 reseptoraffinitet Respirasjonssvikt og organkomplikasjoner, en følge av viruspneumonitten Sekundære bakterielle infeksjoner, men ingen hovedsak I noen tilfeller viktig kompliserende grunnsykdom (hjerte o.a.) 31

32 Når får vi en ny pandemi? Med et konvensjonelt pandemisyn neppe før om år.men: H1N1/2009-pandemien var en overraskelse for ekspertene.derfor: Kanskje H2 som ikke har vært i omløp siden 1968 er kandidat for en tidligere pandemi? ( receiving more attention,ref.fields 2013) Med annen hemagglutinin- og neuraminidasesammensetning enn vanlig kjente epidemiske virus er tidsperspektivet uforutsigelig. Alvorlig fugleinfluensabasert pandemi forutsetter virus med normal interhuman smitte og i tillegg α-2,3 reseptoraffinitet. 32

33 Hvilke forberedelser gjør vi? Pandemiplaner nasjonalt, lokalt og i sykehus må foreligge som beredskaps-grunnlag (senger, intensivkapasitet,etc) Vaksinekontrakter bør være fremforhandlet Alle nye og uventede influensavirusfunn må kartlegges på H- og N-sammensetning og reseptoraffinitet Medikamentberedskap, spesifikke og uspesifikke midler Utstyr til prøvetaking og analyse 33

34 Vernetiltak for HCW under pandemi Isolater vil være knapphetsressurs, man må lære seg arbeid under kohortisolering Kirurgisk munnbind eller åndedrettsvern (P3-maske)?, differensiert praksis ( aerosoldannende prosedyrer eller ikke?). Forskningspublikasjoner med noe vekslende konklusjon. Undersøkelser tyder på noe nedsatt smittesikkerhet ved kirurgisk munnbind sammenlignet med P3-maske.P3-maske ved bronkoskopi, suging i luftveier og evt. andre aerosoldannende prosedyrer? P3-masker vil bli knapphetsvare! 34

35 Er influensavaksine nyttig? Bredt presseoppslag februar 2007: Kilde: Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten Ref. Cochrane 2004 (Demichelli V.) Liten effekt hos friske voksne Reduserer sykdomsrisiko med 25% Kan regne med å vinne en halv arbeidsdag sammenlignet med uvaksinerte 35

36 Hvorfor tilby/anbefale helsepersonell influensavaksine? Hindre smitteoverføring til pasienter (Cochrane 2013: ikke reasonable evidence for vaksinasjon av HCW i eldreinstitusjoner. USA: J.Am,Geriatr.Soc 2009: 20% mortalitetsreduksjon blant beboere, 40% lavere sykefravær blant ansatte) Beredskapshensyn (Nytte sannsynliggjort: Madhun,AS, Vaccine 2010,29, , pandemivaksinen) Helsegevinst for den enkelte (Helsepersonell er nølende! Frykt for bivirkninger. Allergi. Usikre på effekten. Sunt å få influensa av og til.bedre cellulær immunitet etter naturlig infeksjon,dvs mulig svak cellulær beredskap hos vaksinerte i relasjon til pandemisk utbrudd. Se: Haneberg et al. Tidsskr.2013, ) Positiv kostnad/nytte-effekt ( Ledelsen ute etter å spare penger ) Hva legges til grunn? Nasjonale betalingssystemer? 36

37 Er det kostnad/nytte-effektivt å anbefale arbeidsføre voksne influensavaksine? Effectiveness and Cost-Benefit of Influenza Vaccination of Healthy Working Adults, Bridges & al.: JAMA 2000,284, Vaksine og placebo gitt til ca 600 personer i hver gruppe to sesonger etter hverandre. Dobbel-blind-studie,men 56% av de vaksinerte (som svarte) gjettet riktig på hva de hadde fått. Første sesong: flere sykefraværsdager hos vaksinerte pga inflenzalike illness (ILI) Andre sesong: flere sykefraværsdager hos vaksinerte Men: Influensavirus-bekreftet sykdom lå lavere i vaksinerte gruppe begge år, første sesong ikke signifikant, 2.sesong (med god match mellom vaksine- og utbruddsstamme) 86% beskyttelse Omtrent i 1 av 10 sesonger treffer vaksinetyper dårlig med utbruddstype. A good match between vaccine and circulating viruses betyr at influensavaksinasjonen kan gi substantial health benefits by reducing rates of ILI, physician visits,and work absenteeism Helsearbeidere(HCW) skulle ikke ventes å ha dårligere effekt! (egen komm.) 37

38 Vaksinasjon nytter Pandemivaksine Kan ikke forutsi hvilket virus man får i en ny pandemi Problem: få frem nok i tide etter utbrudd og viruskarakterisering Fremstillingsmåte: egg eller cellekultur Bredtvirkende, mot conserved portions av hemagglutinin? Universell influensavaksine (Men:Vil antistoffene treffe antigenet? Strukturelle tilgjengelighetsproblemer på viruset.) Bruk av evt. adjuvans? Sparer antigen og forsterker effekt 38

39 Hva var årsak til narkolepsi etter Pandemrix? Én forklaring: kontaminert skvalen (Fremstilt fra hailever,inneholdt små rester av haileverprotein.binding av dette til sentrale strukturer for søvnregulering?) Ny publikasjon: Science Translation Medicine, 18.desember 2013,vol 5, 216,1-13. CD4+ T Cell Autoimmunity to Hypocretin/Orexin and Cross- Reactivity to a 2009 H1N1 Influenza A Epitope in Narcolepsy,De la Herrán-AritaAK et al. (E.Mignot s gruppe ved Stanford). Hypocretin, hormon(peptid) produsert av neuroner i hypothalamus, regulerer vår våkenhet. Strukturer i p(h1n1)2009 viktige faktorer? I China large rise in childhood-onset cases associated with the ph1n1 outbreak, but independent of vaccination.forløpet av epidemi og vaksinasjonsgjennomføring i Europa (is) complicating interpretation.(de la Herrán- Arita et al.) 39

40 Narkolepsi og influensa/vaksinasjon, 2 Er det et spørsmål om immunologisk molecular mimicry? (G.Vogel: Swine Flu Connection provides Clues about Narcolepsy, Science 20.desember 2013, vol 342,1430) It is still unclear whether H1N1 flu alone might trigger narcolepsy. Egen komm.: hva med encephalitis lethargica etter spanskesyke som også var H1N1-virus-sykdom? Kan det ha vært proteinfragmenter i Pandemrix som har lignet på eller forsterket molecular mimicry? Genetiske faktorer er avgjørende (en bestemt HLA-DQ haplotype hos 98% av individer med hypocretinmangel og narkolepsi). Pandemrix: narkolepsi ca 1 pr vaksinerte. 40

41 Noen epidemiologiske og kliniske poenger Smitte med nye typer zoonotiske influensavirus er sjelden, men vil oppstå og innebære alvorlig sykdom, høy dødelighet og stor belastning i sykehus Nærkontakt med sykt dyr kreves i starten, videre interhuman smitte variabel/uforutsigelig Høyspesialisert viruskarakteristikk er krevende, men nødvendig Tidlige epidemiologiske opplysninger vesentlig Effekt av antivirale midler i utgangspunkt usikker Vaksineutvikling tar p.t. påregnelig 6 mndr. Nye rutiner og råd vil komme i takt med ny kunnskap, men gjør hjemmeleksen i god tid! 41

42 Budskapet blir Influensavirus kan ikke utryddes Den største trussel ligger i zoonotiskoppståtte virusvarianter (antigen ulikhet fra tidligere virus, reseptoraffinitet, virulensprotein) Nye større utbrudd (pandemier) er i betydelig grad uforutsigelige Nye antivirale midler ønskes utviklet Vaksine virker, men tempo-og kapasitetsproblem ved pandemier Helsevesenet bør ha klare beredskapsplaner 42

Oppdatert risikovurdering introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007

Oppdatert risikovurdering introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007 Uttalelse fra Hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 16.02.07 Oppdatert risikovurdering introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge våren 2007 SAMMENDRAG VKM ga i 2006 to risikovurderinger

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

INFLUENSA STRATEGIMØTE

INFLUENSA STRATEGIMØTE INFLUENSA STRATEGIMØTE Diagnostikk, overvåking og pandemiberedskap. 19. november 1999 Sammendrag, anbefalinger og forelesningsmanuskripter Redaktører: Liv Birkeland Flugsrud, Anne-Lise Bruu, Gunnar Hoddevik,

Detaljer

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Rapport Tid Tirsdag 2. august 2011 Innhold Bakgrunnsinformasjon og foreløpige vurderinger om antatt sammenheng mellom Pandemrix-vaksinering

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Vaksineproduksjon i Norge for beredskap, næringsutvikling og bistand. Forprosjekt: Bakgrunn og utredning av mulige modeller

Vaksineproduksjon i Norge for beredskap, næringsutvikling og bistand. Forprosjekt: Bakgrunn og utredning av mulige modeller Vaksineproduksjon i Norge for beredskap, næringsutvikling og bistand Forprosjekt: Bakgrunn og utredning av mulige modeller 19. mai 2010 1 Innledning Fagforbundet Industri Energi, landsforeningen Norsk

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker

Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Nr. 03 2012 Årg. 03 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Tema: Zoonoser sykdom som smitter mellom dyr og mennesker Mer TBE-virus i norsk flått Økende antibiotikaresistens hos sports- og kjæledyr Aktuelt fra

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter

Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter Helse-/sykdomsproblemer hos norske oppdrettsarter Gjennomgang, drøfting og forslag til prioriteringer av forskningen Rapport fra en arbeidsgruppe: Øystein Evensen (leder), Olav Breck, Brit Hjeltnes, Frank

Detaljer

Sesonginfluensavaksine og pandemiberedskap. Kjersti Rydland, Avdeling for vaksine 13. juni 2013

Sesonginfluensavaksine og pandemiberedskap. Kjersti Rydland, Avdeling for vaksine 13. juni 2013 Sesonginfluensavaksine og pandemiberedskap Kjersti Rydland, Avdeling for vaksine 13. juni 2013 Innhold Sesonginfluensa sykdommens omfang og betydning Hvem bør vaksineres og hvorfor? Tilgjengelige vaksiner

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

Redegjørelse for vaksinesaker

Redegjørelse for vaksinesaker Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 200684335/-HEJ Vår ref: 06/1722 Dato: 3. november 2006 Redegjørelse for vaksinesaker Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets

Detaljer

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010

rapport 2012:1 Barnevaksinasjonsprogrammet www.fhi.no Rapport for perioden 2001-2010 rapport 212:1 Barnevaksinasjonsprogrammet Rapport for perioden 21-21 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 444 Nydalen 43 Oslo Tel: +47-21 7 7 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no www.fhi.no

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer

SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret VEILEDER. Antistoffsvikt. En gruppe primære immunsviktsykdommer SENTER FOR SJELDNE SYKDOMMER OG SYNDROMER Smågruppesenteret Antistoffsvikt VEILEDER En gruppe primære immunsviktsykdommer Utgiver: Senter for sjeldne sykdommer og syndromer Redaktør: Rose Maria Cocozza

Detaljer

Pandemrix i Norge. Meldte bivirkninger av pandemivaksinen

Pandemrix i Norge. Meldte bivirkninger av pandemivaksinen 31 Meldte bivirkninger av pandemivaksinen Pandemrix i Norge Hovedbudskap i artikkelen: De meldte bivirkningene etter massevaksinasjon med Pandemrix tyder ikke på noen økt eller uventet risiko for alvorlige

Detaljer

HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. HPV-vaksine: supplerende vurderinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt... 1 Vitenskapelige publikasjoner... 1 Effekt av den tetravalente

Detaljer

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B)

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Strategimøte nr 15, 2001: STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Rapport fra strategimøte nr 15 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2003 EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI

Detaljer

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R.

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. 2015 Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. Dahle Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:4

Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium difficile infeksjon En kvantitativ tverrsnittsstudie blant helsepersonell i et norsk sykehus Grethe Ørnevik Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium

Detaljer