Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker."

Transkript

1 Leder Nye kostråd 31. januar la Helsedirektoratet fram nye kostråd. De er basert på vitenskap så langt det er mulig. Dette er generelle råd til den friske delen av befolkningen. Men samme råd passer ikke til alle. Det at vi har diabetes er en faktor som kan gjøre at andre råd er bedre. Dessuten har hver enkelt sine vaner, ønsker og behov som må vurderes og vektlegges i samspill med sine rådgivere. Diabetesforbundet mener at diabetesomsorgen skal omfatte individuell kostveiledning. Når noen spør hva Diabetesforbundet tilbyr av kostråd, er svaret at vi gir individuelle råd gjennom Diabeteslinjen. Kosthold på fylkesårsmøtene Tekst: Margrethe Aulie - Foto: Colourbox Diabetesforbundet blir av flere kritisert for å gi gale kostholdsråd, blant annet at vi råder personer med diabetes til å spise mye karbohydrater. Fakta: De rådene vi gir er generelle, og med støtte i forskning. Generelle råd sier ingenting om mengde, men hva et vanlig kosthold kan inneholde. Vi ønsker å bli flinkere til å kommunisere at Diabetesforbundet gir individuelle råd der det er mulig, for eksempel gjennom Diabeteslinjen. Forskjellige typer kosthold/dietter kan brukes hvis man ønsker å gå ned i vekt, også lavkarbo, i henhold til Nasjonale retningslinjer for diabetes. Sunt: Spis sunt året rundt.. Kosthold er i ilden, og debattene går høyt. Dette er en liten presentasjon som tas med til alle fylkesårsmøtene, for å informere om hva som skjer og hvor Diabetesforbundet står. Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker. Diabetesforbundet er ikke motstander av å spise færre karbohydrater! Rådfør deg med lege dersom du ønsker å forsøke et lavkarbokosthold (i forhold til justering av insulindoser, etc.). Vi vet ikke nok om langtidseffekten av et lavkarbokosthold med økt inntak av mettet fett (fett fra kjøtt og meieriprodukter). Det er viktig for personer med diabetes å ta hensyn til dette, med tanke på hjerte- og karsykdom. Nå som Helsedirektoratet har kommet med mer konkrete råd for den friske befolkningen, ser vi også behov for mer konkrete råd for personer med diabetes. Diabetesforbundet vil ta initiativ til dette. Nå følger Diabetesforbundet de europeiske og amerikanske kostholdsrådene for forebygging og behandling av diabetes. Disse innebærer at man velger grove kornprodukter i stedet for fine, det sunneste fettet, % proteiner, samt frukt og grønt. Ved vektreduksjon ved diabetes er lavkarbokosthold og lavfettkosthold sidestilte alternativer. Om det er ønskelig å gå på lavkarbokosthold i mer enn ett år, bør kosten vurderes av en ernæringskyndig person. Behandlende lege bør følge opp med blodprøver for å sikre at kostholdsendringen ikke har en uheldig innvirkning på risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er kanskje ikke hvilken diett en velger som avgjør, men hvor godt en klarer å følge den, og holde på den over tid. Lykke til med kostholdsdiskusjonene i lokal- og fylkeslag. Sindre Børke

2 Søke om Extra-midler? Har din lokalforening eller ditt fylkeslag en ide om et prosjekt? Da kan du søke extra-midler. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering forvalter tvspillet Extra, og overskuddet går til gode prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Her kan du som tillitsvalgt i lokalforening eller fylkeslag søke midler. Forbundsleder Sindre Børke hadde lydhøre stortingspolitikere foran seg på det diabetesfaglige seminaret. Diabetes for stortingspolitikere Diabetesforbundet har snakket om diabetes og helsepolitikk med Stortingets helse- og omsorgskomité. Tekst: Sven Grotdal - Foto: Bjørnar Allgot Mandag 31. januar hadde stortingspolitikerne satt av to timer til diabetes, på et seminar som de ble invitert til i høst. Den gang var tanken å snakke mest om diabetes, men nå ble mye av oppmerksomheten rettet mot Diabetesforbundets høringsuttalelser til Folkehelseloven, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Nasjonal helseog omsorgsplan og Veileder for kommunale frisklivssentraler, som hadde frist kort tid før. Midt i januar leverte Diabetesforbundet fra seg ikke mindre enn 17 dokumenter, 14 av dem høringsuttalelser til Nasjonal helse- og omsorgsplan. De virket veldig fornøyde. Det var god stemning og gode diskusjoner. De hadde mange spørsmål, oppsummerer politisk rådgiver Linda Markham, som stilte på diabetesseminaret sammen med 7 andre: forbundsleder Sindre Børke og nestleder Nina Skille, generalsekretær Bjørnar Allgot og assisterende generalsekretær Gro Holstad, medisinsk rådgiver Trond Geir Jenssen, informasjonskonsulent Shaista Ayub og organisasjons- og bistandskonsulent Camilla Faarlund Øksenvåg. Komiteen fikk også vite litt om hvordan pengene vi får over Statsbudsjettet blir brukt; motivasjonsgruppene og Diabeteslinjen. De var imponert, forteller Linda Markham. Til bladet Diabetes sier Sindre Børke dette om høringsuttalelsene: Vi støtter helt klart hovedlinjene og grunntenkningen i det som skjer. Vi stiller oss positive til totalbildet som nå legges opp. Men det er jo også noe her som vi ønsker skal gjøres annerledes. Hovedpoenget i innvendingene våre er en tydeligere brukerinvolvering, på flere områder. Blant annet i forbindelse med utviklingen av frisklivssentraler har vi påpekt viktigheten av samarbeid med frivillige organisasjoner; at dette skal være det tredje beinet disse sentralene skal stå på. Det samme gjelder i etableringen av lærings- og mestringssentra på kommunenivå. Han viser dessuten til formuleringer som Diabetesforbundet tolker som nedbygging av spesialisthelsetjenesten, i stedet for det som sies andre steder, at veksten skal bli større i kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten. Det er ennå et stykke igjen, men vi er et godt skritt i riktig retning, slår forbundslederen fast. Alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på nett, via Søknaden skal sendes inn elektronisk innen 15. mai 2011, men før den tid er det viktig å starte prosessen for å jobbe fram en god prosjektbeskrivelse. Ved å sende inn en skisse til sekretariatet, vil dere få vurdert aktualitet og få viktige råd på veien i den videre arbeidsprosessen. Søknader som blir sendt inn til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering denne våren, skal gjelde prosjekter med oppstart i Både små og store prosjekter kan få midler. For 2010 var det to nye prosjekter med lokal tilknytning som fikk tildelt midler. Trygg med diabetes i Diabetesforbundet Nedre Hallingdal og Hemsedal fikk kroner, og DiAktiv Ytre Namdal i Diabetesforbundet Ytre Namdal fikk ,-. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om prosessen til alle foreningene, men har du spørsmål er det bare å ta kontakt med Anita S. Andresen på telefon eller no.

3 Gruppeopplegg for personer med innvandrerbakgrunn Diabetesforbundet har med midler fra Helse og Rehabilitering utviklet et gruppeopplegg for personer med innvandrerbakgrunn. Gruppeopplegget er utviklet i nær kontakt og samarbeid med mennesker som selv er i situasjonen, og som derfor sitter med nøkkelen til hvordan et gruppeopplegg virkelig kan være til hjelp. Det består av fire samlinger, som inviterer til aktiv deltagelse og erfaringsutveksling, og som skal gi opplevelse av mestring i forhold til ny kunnskap. Det er utviklet lysark til disse gruppesamlingene. De som ønsker å lede grupper, må gjerne bruke dette materiellet. Hovedfokus er diabetes, men innholdet gir også generell kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet. For å få et best mulig resultat i gjennomføringen av gruppesamlingene, finnes det også en veileder for de som ønsker å lede en gruppe. For å synliggjøre gruppetilbudet og muligheten til å delta på gruppeopplegget finnes en brosjyre på urdu, tyrkisk, somali og arabisk. Denne gir litt informasjon om diabetes, enkle råd, informasjon om opplegget, og hvordan melde seg til deltagelse. Gruppeopplegget er blitt evaluert av Høgskolen i Oslo. Det viser at konseptet er vellykket. En evalueringsrapport vil foreligge snart. Se ellers for mer informasjon. Mangfold og likeverd Også i 2011 skal Diabetesforbundet ha fokus på mangfold og likeverd i organisasjonen. Vi er opptatt av at organisasjonen skal få til likverdige tilbud også for personer med innvandrerbakgrunn. Kartleggingen som ble gjort blant tillitsvalgte i 2010, viste at det er behov for kunnskap om hvordan vi skal få til dette, sier informasjonskonsulent Shaista Ayub. Derfor vil hun være med på regionale telefonmøter og besøke fylkeslag og lokalforeninger som ønsker det, og diskutere med dem hvordan man skal få til det. Hun kan kontaktes på Liten nedgang i medlemstallet Medlemstallet i Diabetesforbundet holder seg nesten stabilt. Vi må likevel registrere en liten nedgang, på drøyt 300. Men noen lag øker sterkt. Totalt medlemstall i 2010 var Det jobbes med vekst i alle ledd, og splitter vi medlemstallene opp på fylkes- og lokallagsnivå, ser vi at noen kommer bedre ut enn andre. Topp 3 fylkeslag i 2010 ble Møre og Romsdal (1,42 % vekst), Nord-Trøndelag (1,34 % vekst) og Aust-Agder (0,83 vekst). Listen over Topp 10 lokallag ser slik ut: Lokallag Økning Økning i % Groruddalen (Oslo) ,73 Stokke (Vestfold) ,18 Verran (Nord-Trøndelag) ,91 Lenvik og Senja (Troms) ,97 Vennesla (Vest-Agder) ,49 Nord-Troms (Troms) ,27 Rissa/ Leksvik (Sør-Trøndelag) ,69 Nord-Østerdal (Hedmark) ,48 Brumunddal (Hedmark) ,45 Volda & Ørsta (Møre og Romsdal) ,45 Topp 1 fikk banner med forbundets logo. Alle på Topp 10 og Topp 3 fikk 10 stk drikkeflasker og luer med logo på. Advarer IKKE mot Medox Diabeteseksperter har ikke gått ut med noen advarsel mot Medox. I Diabetes nr sto det at det ble sendt ut en advarsel mot naturpreparatet fra Biolink Group. Tittelen samsvarer ikke med innholdet i notisen for øvrig. Her står det at medisinsk medarbeider og ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet ikke kan anbefale dette produktet til våre medlemmer. De viser til to studier på produktet, men ingen av disse sier noe om langtidseffekt eller om det er skadelige effekter av produktet. Forbundets to eksperter har altså ikke advart mot Medox, men gått ut med en generell anbefaling til lokalforeninger og fylkeslag om ikke å inngå samarbeid med firmaet..

4 Nytt startmagasin Diabetesforbundets startmagasin er oppdatert. Startmagasinet er en spesialutgave av medlemsbladet Diabetes, som innholder mye nyttig informasjon om diabetes. Her finner du tips om medisiner, kosthold, mosjon og om organisasjonen generelt. Startmagasinet er hovedsakelig beregnet på personer med en fersk diabetesdiagnose. Økt svarprosent på Diabeteslinjen Svarprosenten øker på Diabeteslinjen, informasjonstjenesten om diabetes som tilbys i tre kanaler. Tekst: Nina Rye - Foto: Colourbox Diabeteslinjen tilbys på telefon , på nett (www.diabeteslinjen.no) og på trykk i medlemsbladet Diabetes. Størstedelen av spørsmålene besvares på telefon, mens 18 % besvares via nettsidene i et system som ivaretar personvernet til de som henvender seg til oss, og som også er godkjent av Datatilsynet. Antall henvendelser måles på to måter. I telefonsystemet ser man hvor mange som ringer Diabeteslinjen og hvor mange innringere som faktisk får svar. I 2010 var det totalt henvendelser, og 229 av disse ble forsøkt ringt utenom åpningstid (helger, påske, juli måned og romjulen). Av de samtalene som kom i åpningstiden, ble eller 75 % besvart og 928 (25 %) ikke besvart. Svarprosenten er 4 % bedre enn året før, og den er betydelig bedret fra 2007 og tidligere år, da den lå på rundt 50. I august 2009 ble servicen betydelig forbedret ved at tastevalg (norsk og urdu) for tilbakering ble opprettet. I 2010 ble det totalt foretatt 184 tilbakering. Økning: Svarprosent på Diabeteslinjen har steget. Den andre måten å måle antall henvendelser på Diabeteslinjen, er gjennom et registreringssystem hvor man skal registrere alle henvendelser (anonymt). I 2010 hadde Diabeteslinjen totalt registrerte henvendelser. Av disse var på telefon og 505 på nett. Disse tallene avviker noe fra antall besvarte telefoner i selve telefonsystemet. Årsaken kan blant annet være at noen telefoner ikke hører hjemme i diabeteslinjesystemet, eller at samtaler av ulike årsaker ikke er blitt registrert i systemet. Diabeteslinjen har også i 2010 blitt besvart av Hordaland Diabetessenter og sekretariatet, den såkalte førstelinjen. Ekspertpanelet andrelinjen består av tre leger, to kliniske ernæringsfysiologer, fotterapeut, psykolog, farmasøyt, brukere og informasjonsmedarbeidere. Disse fikk til sammen 425 henvendelser i løpet av fjoråret. Fra 2009 har en driftsleder hatt det administrative ansvar for tjenesten. Diabeteslinjen får midler gjennom Statsbudsjettet og Diabetesforbundet. Diabeteslinjen vil om kort tid få en somali talende og tyrkisk talende veileder på plass. Vi sprer magasinet blant annet via tillitsvalgte, legekontorer, sykehus og på Verdens diabetesdag. Det distribueres både i papirversjon og elektronisk via nettsiden vår, diabetes.no, sier markedskonsulent Helene Eide. Startmagasinet er på 20 sider, trykket i et opplag på eksemplarer og er gratis for både medlemmer og ikkemedlemmer. Startmagasin: Med mye elementær informasjon om diabetes.

5 Diabeteslinjen - eksempler på spørsmål og svar Forbundsnytt kommer fra nå av til å ha med eksempler fra Diabeteslinjen, til nytte for alle. Diabetes og skiftarbeid Jeg er en mann på 50 år som jobber på helkontinuerlig skift; dag, kveld og natt. Jeg har hatt diabetes i tre år. Jeg har gått på tabletter til nå, men jeg måtte over på insulin, Humalog Mix, to ganger til dagen. Skiftgang ødela for god regulering. Jeg sliter med å regulere blodsukkeret pga. skiftgang, og jeg lurer på om det er noen forskning på diabetes og skiftgang. Jeg har problemer med bedriftslegen som sier at diabetes ikke er noe hinder for å gå skift. Jeg trodde at det å ha forutsigbar arbeidstid var viktig for å holde blodsukkeret lavt. Det får jeg ikke aksept for. Jeg prøver å komme meg over på dagtid, slik at jeg kan kontrollere og leve med min diabetes Svar fra allmennlege Kristian Furuseth: Det har foregått forskning på helseeffekter ved skiftarbeid de siste 70 år. Det er vist at skiftarbeid er en risikofaktor i forhold til en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom. Dette kan bety at personer med stor risiko for slike sykdommer ikke skal delta i skiftarbeid. Det er også akseptert at skiftarbeid gjør det betydelig vanskeligere å regulere diabetes. I helseovervåkningen av skiftarbeidere skal man også vektlegge lidelser son forverres ved skiftarbeid, f.eks. diabetes. Dette er også omtalt i arbeidsmiljølovens paragraf 10 pkt 2. Jeg mener at personer i din situasjon generelt ikke bør jobbe skift, fordi det gir en økt helserisiko. Du har rett i at forutsigbar arbeidstid på dagtid er viktig for å kunne behandle diabetes best mulig. Lykke til! Vaksine mot svineinfluensa Hei! Jeg har type 1-diabetes og vet at svineinfluensa er på tur, og jeg tok svineinfluensavaksinen første gangen den ble oppdaget. Ellers har jeg tatt vanlig influensavaksine. Spørsmålet mitt er om det holder å ha tatt svineinfluensavaksinen én gang, eller om den må tas en gang til? De andre gangene, som før jul, så tok jeg vanlig influensa vaksine. Svar fra allmennlege Kristian Furuseth: Årets vaksine mot sesonginfluensa gir beskyttelse mot tre typer influensavirus, blant annet svineinfluensa. Foreløpig er det ikke anbefalt å vaksinere ytterligere mot svineinfluensa. Du trenger altså ikke flere vaksiner nå før neste sesong. Influensasyk? Pass på blodsukkeret Har du fått influensa eller en runde med omgangssyke? Pass ekstra godt på blodsukkeret selv om du ikke får i deg noe å spise. Selv ved en vanlig forkjølelse kan blodsukkeret stige og bli vanskeligere å holde i sjakk. Kroppen har en infeksjon, og den reagerer med å lage stresshormoner som adrenalin og kortisol. Dette er de samme hormonene som lages i store mengder når blodsukkeret er lavt. Da stiger produksjonen av sukker i leveren raskt, samtidig brytes fettvevet ned, og de frie fettsyrene omdannes til ketoner. For personer med type 1-diabetes øker dermed faren for ketoacidose (syreforgiftning) en livstruende tilstand hvis den går langt nok. Ved siden av ytterligere redusert allmenntilstand, kan tegn på syreforgiftning være at pusten lukter aceton (neglelakkfjerner), og at den blir raskere og kraftigere. Få andre til å lukte på pusten din. Klart de kan i Sør-Trøndelag Diabetesforbundet Sør-Trøndelag har på gang to samarbeidsprosjekter i samhandlingsreformens ånd. Det ene prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Diabetesforbundet for å bedre kunnskapen om diabetes hos helsepersonell som i første rekke arbeider i hjemmebaserte tjenester i Trondheims ti soner. Det andre er lokalisert til Fosenhalvøya. Her er vi i ferd med å få til et unikt samarbeid mellom FolkeHelse Fosen, Diabetesforbundet, St. Olavs Hospital og idrettslinja ved en videregående skole. Det er også store sjanser for at vi får opprettet en 50 % stilling som diabetessykepleier. Denne vil dekke seks kommuner og cirka innbyggere, forteller fylkesleder Øystein Eriksen. Diabetesforbundet i Sør-Trøndelag har også i år planer om å delta i Birkebeinerrittet. Fjorårets ritt, og tilbakemeldinger, viser at dette har vært en stor motivasjonsfaktor for mange for å endre holdninger til egen helse og eget liv. Noen skrev også at omsider var det noe positivt om diabetes, og ikke bare elendighet. Det var blant annet derfor vi bestemte at prosjekt skulle døpes Klart vi kan, sier Øystein Eriksen.

6 Dødsulykke i retten 20-åringen som kjørte ned og drepte en kvinne i Storgata i Tromsø i juni i fjor, møter i Nord-Troms tingrett 8. februar. Han er tiltalt blant annet for uaktsomt drap. I følge tiltalen hadde han kjørt med lavt blodsukker i 25 minutter før den fatale ulykken. Samtidig pågår fortsatt etterforskningen etter dødsulykken i Mannhellertunnelen i Sogn i september. Her er det også snakk om føling, men Sogndal politistasjon avventer rapport fra sakkyndige før saken sendes videre for eventuell påtale, melder Sogn Avis. Mari Liavaag Holm stilte fra sentralstyret, her sammen med Øyvind Norseth fra Stig og Stein. I bakgrunnen nestleder i Buskerud, Sverre Ur. Idéseminar i Drammen Diabetesforbundet Buskerud har hatt idéseminar om forebygging. Tekst: Sven Grotdal Foto: Anita Sandnes Andresen Veldig mange kunne ikke sette av en hel arbeidsdag midt i uka, men samarbeidsprosjektet med Vestfold og Agder-fylkene skapte en god dag for de frammøtte. Det Oslo-baserte idébyggerfirmaet Stig og Stein var leid inn, og målet for seminaret var klart, slik fylkesleder May Kværnstuen formulerer det: Av den sum som brukes på diabetes pr. i dag er 30 % forebyggende og 70 % behandling. Vi ønsker å være med på å forandre denne brøken noe. Dette skal vi finne ut av på seminaret. Det er et spennende konsept og helt nytt for oss i diabetesarbeid. Nytt er også at de fem fylkeslagene i Region sør skal arrangere årsmøte sammen, på First Hotels i Drammen helgen februar. Buskerud er vertskap, og ordføreren i Drammen åpner dagen. Deretter kommer en helsekoordinator fra Fylkeskommunen for å snakke om helseperspektiv, før det blir innlegg om samhandlingsreformen. Dette blir også et flott sted for å bygge nettverk mellom oss tillitsvalgte. Vi regner med cirka 90 deltakere, sier May Kværnstuen. Vil du være case? Diabetesforbundet trenger personer med type 2-diabetes for å være caser til media. Diabetesforbundet blir jevnlig kontaktet av media, og vi trenger i den anledning personer til å stille opp i media med sin historie. Dersom du kunne tenke deg dette, så ta kontakt med Anders Dahl på eller Forbundsnytt kommer ut ca. 8 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til Informasjonskonsulent og journalist Sven Grotdal på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Sindre Børke Redaktør Sven Grotdal Design: Anders Dahl

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn?

Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Hva gjør diabetesforbundet for å få til likeverdige tilbud for personer med innvandrerbakgrunn? Fakta om Diabetesforbundet: En uavhengig interesseorganisasjon for folk som har diabetes og andre som er

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

«Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4.

«Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4. «Jeg har diabetes i blodet men ikke urinen» Diabetes type 2 blant innvandrere våre erfaringer Shaista Ayub Spesialrådgiver Diabetesforbundet 25.4.2014 Disposisjon Fakta om innvandrerbefolkningen i Norge

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen.

PROSJEKT: Har du en ide til et prosjekt i 2010? veien i den videre arbeidsprosessen. Forbundsnytt Leder I disse dager... har jeg gleden av å gratulere psykolog Jon Haug med doktorgrad. Med blant annet en interessant forelesning om diabetisk slitenhet trekker han opp et tema som noen hver

Detaljer

Diabeteskonferansen 2010: Er du påmeldt?

Diabeteskonferansen 2010: Er du påmeldt? Aktivitet Diabeteskonferansen 2010 8. 10. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Golf - en fordel Nå lokker Diabetesforbundet medlemmene sine ut på golfbanen. Put, birdie og hole in one er kanskje ukjente

Detaljer

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse 1 Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse

Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse 1 Forebyggende helsearbeid; kosthold og helse Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

Insulinpumpe og karbohydratvurdering. Emnekurs,diabetes 25.09.14 Ellen Rye, Diabetessykepleier Ingvild Oftedal Sand, Klinisk ernæringsfysiolog

Insulinpumpe og karbohydratvurdering. Emnekurs,diabetes 25.09.14 Ellen Rye, Diabetessykepleier Ingvild Oftedal Sand, Klinisk ernæringsfysiolog Insulinpumpe og karbohydratvurdering Emnekurs,diabetes 25.09.14 Ellen Rye, Diabetessykepleier Ingvild Oftedal Sand, Klinisk ernæringsfysiolog Diabetes poliklinikk Registrert i Noklusdiabetes 930 pasienter

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

FN-bygningen: Diabetes på kartet i september

FN-bygningen: Diabetes på kartet i september Diabetes til FN i september 2011 er året da NCDs (Non- Communicable Diseases, eller oversatt til norsk; ikke-smittsomme sykdommer) settes på dagsorden internasjonalt og her hjemme. Av Camilla Faarlund

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling

Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling 1 Kosthold og livsstil - betydning for sykdomsutvikling Undervisning IIIC Pål Jørgensen Fastlege Møllenberg legesenter Stipendiat ISM 2 WHO vedtok i mai 2012 et mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Ambulant team som samarbeidsform Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012 Bydel Stovner 1 Bakgrunn Ahus opptaksområde - høyest andel innbyggere

Detaljer

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek

Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Presentasjon av Diabetesforbundets motivasjonsgrupper for personer med minoritetsbakgrunn Seniorveileder i BGO og Prosjektleder i Diabetesforbundet Nina Lilly Ek Hvordan nå fram? Mange får diabetes Funn

Detaljer

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS

DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS DIABETES SYKEPLEIER NINA JELLUM HELGERUD MEDISINSK POLIKLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Praktisk blodsukkermåling Hvorfor måle blodsukker? Nødvendig for alle som har diabetes Når det er vanskelig å nå behandlingsmålene

Detaljer

Presentasjon av Diabetesforbundets gruppeopplegg Tilpasset info ; motivasjonsgrupper for personer med innvandrerbakgrunn Prosjektleder og

Presentasjon av Diabetesforbundets gruppeopplegg Tilpasset info ; motivasjonsgrupper for personer med innvandrerbakgrunn Prosjektleder og Presentasjon av Diabetesforbundets gruppeopplegg Tilpasset info ; motivasjonsgrupper for personer med innvandrerbakgrunn Prosjektleder og seniorveileder i Bydel Gamle Oslo og prosjektleder i Diabetesforbundet

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI

Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI Troverdig Modig Hjelpsom STRATEGI 2016 2018 Diabetesforbundets verdier Våre verdier TROVERDIG, HJELPSOM og MODIG representerer det vi som organisasjon står for, og danner en felles plattform for alle våre

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

MI og Frisklivssentralen - en god match!

MI og Frisklivssentralen - en god match! MI og Frisklivssentralen - en god match! Nasjonal konferanse i Motiverende Intervju - HiNT 12.02.2014 Gro Toldnes, Frisklivspedagog, Frisklivssentralen i Levanger Oppstart 01. januar 2012 «MI og Frisklivssentralen-

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Diabetesaksjon i Nord-Norge

Diabetesaksjon i Nord-Norge Norges Diabetesforbund Møte med FYSAK koordinatorer 07.02.08 Disposisjon Norges Diabetesforbund Diabetes i Norge i dag Nasjonal diabetesstrategi og regional diabetesplan Presentasjon av prosjektet Diabetesaksjon

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSE3001 Helsefremmende

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Den vestlige verden opplever. en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet:

Den vestlige verden opplever. en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet: Den vestlige verden opplever en overvekts- / inaktivitets epidemi som medfører økt risiko for blant annet: Hva gjør vi for å forebygge og behandle overvekt hos barn og unge? 1. juni 2011 Henriette Øien,

Detaljer

FAKTA OM FASTE UNDER RAMADAN INFORMASJON TIL PASIENTER MED TYPE 2 DIABETES

FAKTA OM FASTE UNDER RAMADAN INFORMASJON TIL PASIENTER MED TYPE 2 DIABETES FAKTA OM FASTE UNDER RAMADAN INFORMASJON TIL PASIENTER MED TYPE 2 DIABETES INTRODUKSJON Helsepersonell anbefaler de fleste pasienter med diabetes å ikke faste, men denne avgjørelsen er personlig og du

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Nasjonale retningslinjer/råd

Nasjonale retningslinjer/råd Nasjonale retningslinjer/råd Kari Hege Mortensen 230511 s. 1 Aktuelt Nye norske kostråd - 2011 Nasjonale faglige retningslinjer - Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar

Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar Folkehelsemeldingen God helse- felles ansvar med ernæringsblikk Folkehelsekonferansen Stiklestad Seniorrådgiver Eli Strande Folkehelsekonferanse Stiklestad 1 Bakgrunn for folkehelsemeldingen Samhandlingsreformen

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke FLEKKEFJORD 11.april 2016 Møte i fagnettverk Habilitering (Ressurspersoner for tjenester til utviklingshemmede Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig

Detaljer

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte!

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Levanger Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Et samhandlingsprosjekt om kosthold mellom Frisklivssentralen Levanger og Innvandrertjenesten Levanger. PROSJEKTRAPPORT L e v a n g e

Detaljer

Arbeidsgruppe for kostråd i gang

Arbeidsgruppe for kostråd i gang Forbundsnytt Arbeidsgruppe for kostråd i gang SAMLET: Kostholdsgruppa klar for sitt første møte. Foran fra venstre står Margrethe Aulie, Kirsti Bjerkan, Trond Geir Jensen, Tonje Mellin-Olsen og Gry Anita

Detaljer

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne.

Helsedirektoratets overordnede kostråd representerer helheten i kostholdet, og gjelder for barn, ungdom og voksne. 1 Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for kropp og velvære. Med riktig hverdagskost kan vi forebygge sykdom. Barn og unge er

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Forebyggende helsearbeid

Forebyggende helsearbeid Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Forebyggende Enhet Forebyggende helsearbeid - med fokus på innvandrerbefolkningen Hildegunn Holstvoll, fysioterapeut ved Frisklivssentralen Bydel Søndre Nordstrand

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

Barn- og familieutvalget i Aurskog-Høland velger etter alt å dømme å flytte både tid og ikke minst sted, men sånn skal det jo ikke være!

Barn- og familieutvalget i Aurskog-Høland velger etter alt å dømme å flytte både tid og ikke minst sted, men sånn skal det jo ikke være! Fikk nei til følingsmat Leder Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets medisinske fagråd har oppnevnt en gruppe for å se på hvordan de nye kostrådene for befolkningen kan og bør tilpasses personer

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge.

IKKE BARE PAPIR: Retningslinjene for helsepersonell skal bidra til god og optimal og ensartet behandling av alle med diabetes i Norge. LEDER Retningslinjer Diabetes-norge har fått nye behandlingsretningslinjer. Målet er at disse skal bidra til god og likeverdig behandling uansett om det dreier seg om type 1- eller type 2-diabetes, om

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Saksnr.: 2013/4609 Løpenr.: 32910/2014 Klassering: G10 Saksbehandler: Elsie Brenne Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret i Østfoldhelsa 26.05.2014 Opplæring, kultur og helsekomiteen

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening

Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening Ernæringsfysiolog Kari H. Bugge GRETE ROEDE AS Sunn livsstil ved diabetes - endring med mål og mening Hovedprinsippene bak Roede-metoden Hvordan motivere

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle. Livsstilsklinikk Vektreduksjon og omlegging av livsstil er vanskelig! I dag fi nnes det dessverre ikke en kur eller en metode som vi kan gi til alle overvektige og som vil medføre vektreduksjon hos alle.

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Kosthold ved diabetes - bra mat for alle

Kosthold ved diabetes - bra mat for alle Deler av foredraget e laget av KEF Anne Marie Aas Kosthold ved diabetes - bra mat for alle Nina Lorentsen Klinisk ernæringsfysiolog Helgelandssykehuset Mosjøen Hvorfor spise sunt når man har diabetes?

Detaljer

Bra mat og måltider i barnehagen. Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet

Bra mat og måltider i barnehagen. Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet Bra mat og måltider i barnehagen Eva Rustad de Brisis, Helsedirektoratet Gardermoen 2. mai 2016 Barn og mat i barnehagen hvorfor er det så viktig? Ca. 3000 måltider i løpet av barnehagetiden 40-60 % av

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier

Norsk diabetesregister for voksne. Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Norsk diabetesregister for voksne Ellen Renate Oord Diabetessykepleier Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Lev sunt men hvordan?

Lev sunt men hvordan? Kapittel 6 Lev sunt men hvordan? Veiledning til fagstoffet LÆREMÅL Formuleringene i elevboka på side 223: Hva vi mener med et sunt og variert kosthold, og hvorfor det er viktig for helsa. Hvorfor det er

Detaljer

Fokus p å overvekt og fedme:

Fokus p å overvekt og fedme: Fokus p å overvekt og fedme: Hva er god tiln ærming til enkeltpersoner og familier med overvekt og fedme? Hva kan vi som fagfolk gj øre som monner? Praktiske erfaringer med kostholdsregulering i boliger

Detaljer