Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker."

Transkript

1 Leder Nye kostråd 31. januar la Helsedirektoratet fram nye kostråd. De er basert på vitenskap så langt det er mulig. Dette er generelle råd til den friske delen av befolkningen. Men samme råd passer ikke til alle. Det at vi har diabetes er en faktor som kan gjøre at andre råd er bedre. Dessuten har hver enkelt sine vaner, ønsker og behov som må vurderes og vektlegges i samspill med sine rådgivere. Diabetesforbundet mener at diabetesomsorgen skal omfatte individuell kostveiledning. Når noen spør hva Diabetesforbundet tilbyr av kostråd, er svaret at vi gir individuelle råd gjennom Diabeteslinjen. Kosthold på fylkesårsmøtene Tekst: Margrethe Aulie - Foto: Colourbox Diabetesforbundet blir av flere kritisert for å gi gale kostholdsråd, blant annet at vi råder personer med diabetes til å spise mye karbohydrater. Fakta: De rådene vi gir er generelle, og med støtte i forskning. Generelle råd sier ingenting om mengde, men hva et vanlig kosthold kan inneholde. Vi ønsker å bli flinkere til å kommunisere at Diabetesforbundet gir individuelle råd der det er mulig, for eksempel gjennom Diabeteslinjen. Forskjellige typer kosthold/dietter kan brukes hvis man ønsker å gå ned i vekt, også lavkarbo, i henhold til Nasjonale retningslinjer for diabetes. Sunt: Spis sunt året rundt.. Kosthold er i ilden, og debattene går høyt. Dette er en liten presentasjon som tas med til alle fylkesårsmøtene, for å informere om hva som skjer og hvor Diabetesforbundet står. Flere har god erfaring med lavkarbokosthold, både når det gjelder å gå ned i vekt, og for et mer stabilt blodsukker. Diabetesforbundet er ikke motstander av å spise færre karbohydrater! Rådfør deg med lege dersom du ønsker å forsøke et lavkarbokosthold (i forhold til justering av insulindoser, etc.). Vi vet ikke nok om langtidseffekten av et lavkarbokosthold med økt inntak av mettet fett (fett fra kjøtt og meieriprodukter). Det er viktig for personer med diabetes å ta hensyn til dette, med tanke på hjerte- og karsykdom. Nå som Helsedirektoratet har kommet med mer konkrete råd for den friske befolkningen, ser vi også behov for mer konkrete råd for personer med diabetes. Diabetesforbundet vil ta initiativ til dette. Nå følger Diabetesforbundet de europeiske og amerikanske kostholdsrådene for forebygging og behandling av diabetes. Disse innebærer at man velger grove kornprodukter i stedet for fine, det sunneste fettet, % proteiner, samt frukt og grønt. Ved vektreduksjon ved diabetes er lavkarbokosthold og lavfettkosthold sidestilte alternativer. Om det er ønskelig å gå på lavkarbokosthold i mer enn ett år, bør kosten vurderes av en ernæringskyndig person. Behandlende lege bør følge opp med blodprøver for å sikre at kostholdsendringen ikke har en uheldig innvirkning på risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er kanskje ikke hvilken diett en velger som avgjør, men hvor godt en klarer å følge den, og holde på den over tid. Lykke til med kostholdsdiskusjonene i lokal- og fylkeslag. Sindre Børke

2 Søke om Extra-midler? Har din lokalforening eller ditt fylkeslag en ide om et prosjekt? Da kan du søke extra-midler. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering forvalter tvspillet Extra, og overskuddet går til gode prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Her kan du som tillitsvalgt i lokalforening eller fylkeslag søke midler. Forbundsleder Sindre Børke hadde lydhøre stortingspolitikere foran seg på det diabetesfaglige seminaret. Diabetes for stortingspolitikere Diabetesforbundet har snakket om diabetes og helsepolitikk med Stortingets helse- og omsorgskomité. Tekst: Sven Grotdal - Foto: Bjørnar Allgot Mandag 31. januar hadde stortingspolitikerne satt av to timer til diabetes, på et seminar som de ble invitert til i høst. Den gang var tanken å snakke mest om diabetes, men nå ble mye av oppmerksomheten rettet mot Diabetesforbundets høringsuttalelser til Folkehelseloven, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Nasjonal helseog omsorgsplan og Veileder for kommunale frisklivssentraler, som hadde frist kort tid før. Midt i januar leverte Diabetesforbundet fra seg ikke mindre enn 17 dokumenter, 14 av dem høringsuttalelser til Nasjonal helse- og omsorgsplan. De virket veldig fornøyde. Det var god stemning og gode diskusjoner. De hadde mange spørsmål, oppsummerer politisk rådgiver Linda Markham, som stilte på diabetesseminaret sammen med 7 andre: forbundsleder Sindre Børke og nestleder Nina Skille, generalsekretær Bjørnar Allgot og assisterende generalsekretær Gro Holstad, medisinsk rådgiver Trond Geir Jenssen, informasjonskonsulent Shaista Ayub og organisasjons- og bistandskonsulent Camilla Faarlund Øksenvåg. Komiteen fikk også vite litt om hvordan pengene vi får over Statsbudsjettet blir brukt; motivasjonsgruppene og Diabeteslinjen. De var imponert, forteller Linda Markham. Til bladet Diabetes sier Sindre Børke dette om høringsuttalelsene: Vi støtter helt klart hovedlinjene og grunntenkningen i det som skjer. Vi stiller oss positive til totalbildet som nå legges opp. Men det er jo også noe her som vi ønsker skal gjøres annerledes. Hovedpoenget i innvendingene våre er en tydeligere brukerinvolvering, på flere områder. Blant annet i forbindelse med utviklingen av frisklivssentraler har vi påpekt viktigheten av samarbeid med frivillige organisasjoner; at dette skal være det tredje beinet disse sentralene skal stå på. Det samme gjelder i etableringen av lærings- og mestringssentra på kommunenivå. Han viser dessuten til formuleringer som Diabetesforbundet tolker som nedbygging av spesialisthelsetjenesten, i stedet for det som sies andre steder, at veksten skal bli større i kommunehelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten. Det er ennå et stykke igjen, men vi er et godt skritt i riktig retning, slår forbundslederen fast. Alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på nett, via Søknaden skal sendes inn elektronisk innen 15. mai 2011, men før den tid er det viktig å starte prosessen for å jobbe fram en god prosjektbeskrivelse. Ved å sende inn en skisse til sekretariatet, vil dere få vurdert aktualitet og få viktige råd på veien i den videre arbeidsprosessen. Søknader som blir sendt inn til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering denne våren, skal gjelde prosjekter med oppstart i Både små og store prosjekter kan få midler. For 2010 var det to nye prosjekter med lokal tilknytning som fikk tildelt midler. Trygg med diabetes i Diabetesforbundet Nedre Hallingdal og Hemsedal fikk kroner, og DiAktiv Ytre Namdal i Diabetesforbundet Ytre Namdal fikk ,-. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om prosessen til alle foreningene, men har du spørsmål er det bare å ta kontakt med Anita S. Andresen på telefon eller no.

3 Gruppeopplegg for personer med innvandrerbakgrunn Diabetesforbundet har med midler fra Helse og Rehabilitering utviklet et gruppeopplegg for personer med innvandrerbakgrunn. Gruppeopplegget er utviklet i nær kontakt og samarbeid med mennesker som selv er i situasjonen, og som derfor sitter med nøkkelen til hvordan et gruppeopplegg virkelig kan være til hjelp. Det består av fire samlinger, som inviterer til aktiv deltagelse og erfaringsutveksling, og som skal gi opplevelse av mestring i forhold til ny kunnskap. Det er utviklet lysark til disse gruppesamlingene. De som ønsker å lede grupper, må gjerne bruke dette materiellet. Hovedfokus er diabetes, men innholdet gir også generell kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet. For å få et best mulig resultat i gjennomføringen av gruppesamlingene, finnes det også en veileder for de som ønsker å lede en gruppe. For å synliggjøre gruppetilbudet og muligheten til å delta på gruppeopplegget finnes en brosjyre på urdu, tyrkisk, somali og arabisk. Denne gir litt informasjon om diabetes, enkle råd, informasjon om opplegget, og hvordan melde seg til deltagelse. Gruppeopplegget er blitt evaluert av Høgskolen i Oslo. Det viser at konseptet er vellykket. En evalueringsrapport vil foreligge snart. Se ellers for mer informasjon. Mangfold og likeverd Også i 2011 skal Diabetesforbundet ha fokus på mangfold og likeverd i organisasjonen. Vi er opptatt av at organisasjonen skal få til likverdige tilbud også for personer med innvandrerbakgrunn. Kartleggingen som ble gjort blant tillitsvalgte i 2010, viste at det er behov for kunnskap om hvordan vi skal få til dette, sier informasjonskonsulent Shaista Ayub. Derfor vil hun være med på regionale telefonmøter og besøke fylkeslag og lokalforeninger som ønsker det, og diskutere med dem hvordan man skal få til det. Hun kan kontaktes på Liten nedgang i medlemstallet Medlemstallet i Diabetesforbundet holder seg nesten stabilt. Vi må likevel registrere en liten nedgang, på drøyt 300. Men noen lag øker sterkt. Totalt medlemstall i 2010 var Det jobbes med vekst i alle ledd, og splitter vi medlemstallene opp på fylkes- og lokallagsnivå, ser vi at noen kommer bedre ut enn andre. Topp 3 fylkeslag i 2010 ble Møre og Romsdal (1,42 % vekst), Nord-Trøndelag (1,34 % vekst) og Aust-Agder (0,83 vekst). Listen over Topp 10 lokallag ser slik ut: Lokallag Økning Økning i % Groruddalen (Oslo) ,73 Stokke (Vestfold) ,18 Verran (Nord-Trøndelag) ,91 Lenvik og Senja (Troms) ,97 Vennesla (Vest-Agder) ,49 Nord-Troms (Troms) ,27 Rissa/ Leksvik (Sør-Trøndelag) ,69 Nord-Østerdal (Hedmark) ,48 Brumunddal (Hedmark) ,45 Volda & Ørsta (Møre og Romsdal) ,45 Topp 1 fikk banner med forbundets logo. Alle på Topp 10 og Topp 3 fikk 10 stk drikkeflasker og luer med logo på. Advarer IKKE mot Medox Diabeteseksperter har ikke gått ut med noen advarsel mot Medox. I Diabetes nr sto det at det ble sendt ut en advarsel mot naturpreparatet fra Biolink Group. Tittelen samsvarer ikke med innholdet i notisen for øvrig. Her står det at medisinsk medarbeider og ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet ikke kan anbefale dette produktet til våre medlemmer. De viser til to studier på produktet, men ingen av disse sier noe om langtidseffekt eller om det er skadelige effekter av produktet. Forbundets to eksperter har altså ikke advart mot Medox, men gått ut med en generell anbefaling til lokalforeninger og fylkeslag om ikke å inngå samarbeid med firmaet..

4 Nytt startmagasin Diabetesforbundets startmagasin er oppdatert. Startmagasinet er en spesialutgave av medlemsbladet Diabetes, som innholder mye nyttig informasjon om diabetes. Her finner du tips om medisiner, kosthold, mosjon og om organisasjonen generelt. Startmagasinet er hovedsakelig beregnet på personer med en fersk diabetesdiagnose. Økt svarprosent på Diabeteslinjen Svarprosenten øker på Diabeteslinjen, informasjonstjenesten om diabetes som tilbys i tre kanaler. Tekst: Nina Rye - Foto: Colourbox Diabeteslinjen tilbys på telefon , på nett (www.diabeteslinjen.no) og på trykk i medlemsbladet Diabetes. Størstedelen av spørsmålene besvares på telefon, mens 18 % besvares via nettsidene i et system som ivaretar personvernet til de som henvender seg til oss, og som også er godkjent av Datatilsynet. Antall henvendelser måles på to måter. I telefonsystemet ser man hvor mange som ringer Diabeteslinjen og hvor mange innringere som faktisk får svar. I 2010 var det totalt henvendelser, og 229 av disse ble forsøkt ringt utenom åpningstid (helger, påske, juli måned og romjulen). Av de samtalene som kom i åpningstiden, ble eller 75 % besvart og 928 (25 %) ikke besvart. Svarprosenten er 4 % bedre enn året før, og den er betydelig bedret fra 2007 og tidligere år, da den lå på rundt 50. I august 2009 ble servicen betydelig forbedret ved at tastevalg (norsk og urdu) for tilbakering ble opprettet. I 2010 ble det totalt foretatt 184 tilbakering. Økning: Svarprosent på Diabeteslinjen har steget. Den andre måten å måle antall henvendelser på Diabeteslinjen, er gjennom et registreringssystem hvor man skal registrere alle henvendelser (anonymt). I 2010 hadde Diabeteslinjen totalt registrerte henvendelser. Av disse var på telefon og 505 på nett. Disse tallene avviker noe fra antall besvarte telefoner i selve telefonsystemet. Årsaken kan blant annet være at noen telefoner ikke hører hjemme i diabeteslinjesystemet, eller at samtaler av ulike årsaker ikke er blitt registrert i systemet. Diabeteslinjen har også i 2010 blitt besvart av Hordaland Diabetessenter og sekretariatet, den såkalte førstelinjen. Ekspertpanelet andrelinjen består av tre leger, to kliniske ernæringsfysiologer, fotterapeut, psykolog, farmasøyt, brukere og informasjonsmedarbeidere. Disse fikk til sammen 425 henvendelser i løpet av fjoråret. Fra 2009 har en driftsleder hatt det administrative ansvar for tjenesten. Diabeteslinjen får midler gjennom Statsbudsjettet og Diabetesforbundet. Diabeteslinjen vil om kort tid få en somali talende og tyrkisk talende veileder på plass. Vi sprer magasinet blant annet via tillitsvalgte, legekontorer, sykehus og på Verdens diabetesdag. Det distribueres både i papirversjon og elektronisk via nettsiden vår, diabetes.no, sier markedskonsulent Helene Eide. Startmagasinet er på 20 sider, trykket i et opplag på eksemplarer og er gratis for både medlemmer og ikkemedlemmer. Startmagasin: Med mye elementær informasjon om diabetes.

5 Diabeteslinjen - eksempler på spørsmål og svar Forbundsnytt kommer fra nå av til å ha med eksempler fra Diabeteslinjen, til nytte for alle. Diabetes og skiftarbeid Jeg er en mann på 50 år som jobber på helkontinuerlig skift; dag, kveld og natt. Jeg har hatt diabetes i tre år. Jeg har gått på tabletter til nå, men jeg måtte over på insulin, Humalog Mix, to ganger til dagen. Skiftgang ødela for god regulering. Jeg sliter med å regulere blodsukkeret pga. skiftgang, og jeg lurer på om det er noen forskning på diabetes og skiftgang. Jeg har problemer med bedriftslegen som sier at diabetes ikke er noe hinder for å gå skift. Jeg trodde at det å ha forutsigbar arbeidstid var viktig for å holde blodsukkeret lavt. Det får jeg ikke aksept for. Jeg prøver å komme meg over på dagtid, slik at jeg kan kontrollere og leve med min diabetes Svar fra allmennlege Kristian Furuseth: Det har foregått forskning på helseeffekter ved skiftarbeid de siste 70 år. Det er vist at skiftarbeid er en risikofaktor i forhold til en rekke sykdommer, blant annet hjerte- og karsykdom. Dette kan bety at personer med stor risiko for slike sykdommer ikke skal delta i skiftarbeid. Det er også akseptert at skiftarbeid gjør det betydelig vanskeligere å regulere diabetes. I helseovervåkningen av skiftarbeidere skal man også vektlegge lidelser son forverres ved skiftarbeid, f.eks. diabetes. Dette er også omtalt i arbeidsmiljølovens paragraf 10 pkt 2. Jeg mener at personer i din situasjon generelt ikke bør jobbe skift, fordi det gir en økt helserisiko. Du har rett i at forutsigbar arbeidstid på dagtid er viktig for å kunne behandle diabetes best mulig. Lykke til! Vaksine mot svineinfluensa Hei! Jeg har type 1-diabetes og vet at svineinfluensa er på tur, og jeg tok svineinfluensavaksinen første gangen den ble oppdaget. Ellers har jeg tatt vanlig influensavaksine. Spørsmålet mitt er om det holder å ha tatt svineinfluensavaksinen én gang, eller om den må tas en gang til? De andre gangene, som før jul, så tok jeg vanlig influensa vaksine. Svar fra allmennlege Kristian Furuseth: Årets vaksine mot sesonginfluensa gir beskyttelse mot tre typer influensavirus, blant annet svineinfluensa. Foreløpig er det ikke anbefalt å vaksinere ytterligere mot svineinfluensa. Du trenger altså ikke flere vaksiner nå før neste sesong. Influensasyk? Pass på blodsukkeret Har du fått influensa eller en runde med omgangssyke? Pass ekstra godt på blodsukkeret selv om du ikke får i deg noe å spise. Selv ved en vanlig forkjølelse kan blodsukkeret stige og bli vanskeligere å holde i sjakk. Kroppen har en infeksjon, og den reagerer med å lage stresshormoner som adrenalin og kortisol. Dette er de samme hormonene som lages i store mengder når blodsukkeret er lavt. Da stiger produksjonen av sukker i leveren raskt, samtidig brytes fettvevet ned, og de frie fettsyrene omdannes til ketoner. For personer med type 1-diabetes øker dermed faren for ketoacidose (syreforgiftning) en livstruende tilstand hvis den går langt nok. Ved siden av ytterligere redusert allmenntilstand, kan tegn på syreforgiftning være at pusten lukter aceton (neglelakkfjerner), og at den blir raskere og kraftigere. Få andre til å lukte på pusten din. Klart de kan i Sør-Trøndelag Diabetesforbundet Sør-Trøndelag har på gang to samarbeidsprosjekter i samhandlingsreformens ånd. Det ene prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Diabetesforbundet for å bedre kunnskapen om diabetes hos helsepersonell som i første rekke arbeider i hjemmebaserte tjenester i Trondheims ti soner. Det andre er lokalisert til Fosenhalvøya. Her er vi i ferd med å få til et unikt samarbeid mellom FolkeHelse Fosen, Diabetesforbundet, St. Olavs Hospital og idrettslinja ved en videregående skole. Det er også store sjanser for at vi får opprettet en 50 % stilling som diabetessykepleier. Denne vil dekke seks kommuner og cirka innbyggere, forteller fylkesleder Øystein Eriksen. Diabetesforbundet i Sør-Trøndelag har også i år planer om å delta i Birkebeinerrittet. Fjorårets ritt, og tilbakemeldinger, viser at dette har vært en stor motivasjonsfaktor for mange for å endre holdninger til egen helse og eget liv. Noen skrev også at omsider var det noe positivt om diabetes, og ikke bare elendighet. Det var blant annet derfor vi bestemte at prosjekt skulle døpes Klart vi kan, sier Øystein Eriksen.

6 Dødsulykke i retten 20-åringen som kjørte ned og drepte en kvinne i Storgata i Tromsø i juni i fjor, møter i Nord-Troms tingrett 8. februar. Han er tiltalt blant annet for uaktsomt drap. I følge tiltalen hadde han kjørt med lavt blodsukker i 25 minutter før den fatale ulykken. Samtidig pågår fortsatt etterforskningen etter dødsulykken i Mannhellertunnelen i Sogn i september. Her er det også snakk om føling, men Sogndal politistasjon avventer rapport fra sakkyndige før saken sendes videre for eventuell påtale, melder Sogn Avis. Mari Liavaag Holm stilte fra sentralstyret, her sammen med Øyvind Norseth fra Stig og Stein. I bakgrunnen nestleder i Buskerud, Sverre Ur. Idéseminar i Drammen Diabetesforbundet Buskerud har hatt idéseminar om forebygging. Tekst: Sven Grotdal Foto: Anita Sandnes Andresen Veldig mange kunne ikke sette av en hel arbeidsdag midt i uka, men samarbeidsprosjektet med Vestfold og Agder-fylkene skapte en god dag for de frammøtte. Det Oslo-baserte idébyggerfirmaet Stig og Stein var leid inn, og målet for seminaret var klart, slik fylkesleder May Kværnstuen formulerer det: Av den sum som brukes på diabetes pr. i dag er 30 % forebyggende og 70 % behandling. Vi ønsker å være med på å forandre denne brøken noe. Dette skal vi finne ut av på seminaret. Det er et spennende konsept og helt nytt for oss i diabetesarbeid. Nytt er også at de fem fylkeslagene i Region sør skal arrangere årsmøte sammen, på First Hotels i Drammen helgen februar. Buskerud er vertskap, og ordføreren i Drammen åpner dagen. Deretter kommer en helsekoordinator fra Fylkeskommunen for å snakke om helseperspektiv, før det blir innlegg om samhandlingsreformen. Dette blir også et flott sted for å bygge nettverk mellom oss tillitsvalgte. Vi regner med cirka 90 deltakere, sier May Kværnstuen. Vil du være case? Diabetesforbundet trenger personer med type 2-diabetes for å være caser til media. Diabetesforbundet blir jevnlig kontaktet av media, og vi trenger i den anledning personer til å stille opp i media med sin historie. Dersom du kunne tenke deg dette, så ta kontakt med Anders Dahl på eller Forbundsnytt kommer ut ca. 8 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til Informasjonskonsulent og journalist Sven Grotdal på telefon eller på e-post: Ansvarlig redaktør: Sindre Børke Redaktør Sven Grotdal Design: Anders Dahl

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her.

Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. Forbundsnytt utgave 1 Februar 2014 Trim CD-en er klar Allerede under aller første prosjektmøte snakket vi om denne dagen. Om den dagen vi står med den ferdige CD-en i hånden. Endelig er den her. TEKST

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 Innholdsfortegnelse 1. DIABETESGLIMT... 4 2. OM DIABETES... 5 3. OM VIRKSOMHETEN... 5 3.1 DIABETESFORBUNDETS OVERORDNEDE MÅL... 5 3.2 TI GRUNNSTEINER FOR DIABETESFORBUNDET... 5 3.3

Detaljer

Forbundsnytt. Vårens vakreste eventyr. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 1 februar 2013

Forbundsnytt. Vårens vakreste eventyr. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 1 februar 2013 Forbundsnytt utgave 1 februar 2013 Vårens vakreste eventyr Foto: Morten Brakestad Det er tid for årsmøter i lokal- og fylkeslag. Noen takkes av for sin innsats nye personer kommer til. Jeg takker deg for

Detaljer

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler,

Det jobbes godt også på fylkes- og kommunenivå. Det samarbeides mellom organisasjoner, mot kommunenes frisklivssentraler, Forbundsnytt utgave 4 september 2013 Høst med pangstart STOLT: Forbundsleder Nina Skille gleder seg over stor aktivitet i organisasjonen. (Foto: Morten Brakestad). Dette har vært en høst utenom de vanlige.

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget

Loddsalg: Kan gi penger til lokallaget Leder Statsbudsjett med muligheter På forhånd definerte jeg tre punkter på statsbudsjettet som første lesing : * Diabeteslinjen * Motivasjonsgrupper * Særfradrag Vi fikk det svaret vi kunne håpe på i alle

Detaljer

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Sommer til lading før høstens nye strabaser. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 4 juni 2014 Sommer til lading før høstens nye strabaser Kampanjen i år viser resultater. Katten Bromms sang om diabetes type 2 har på under en måned blitt vist nær 50 000 ganger på

Detaljer

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet.

GRASROT: Nå kan det gro penger til diabetesarbeidet over hele landet. LEDER Rett og urett Noen e-poster gjør mer inntrykk enn andre. For noen uker siden fikk jeg en som gikk rett i hjertet. I disse dager er et lykkelig par i Kina for å hente hjem sin svært etterlengtede

Detaljer

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013

Forbundsnytt. Helfo til besvær. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 2 april 2013 Forbundsnytt utgave 2 april 2013 Helfo til besvær Helfo har nettopp sendt ut nye retningslinjer for forskriving av blodsukkerstrips til måling. Her sier Helfo svart på hvitt at de aller fleste klarer seg

Detaljer

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013

Forbundsnytt. Kunnskap er den beste medisin. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.no. utgave 3 juni 2013 Forbundsnytt utgave 3 juni 2013 Kunnskap er den beste medisin Fra 19. til 31. august vil Diabetesforbundet kjøre årets kampanje. To elementer vil prege budskapet vårt; «ikke undervurder diabetes» og «kunnskap

Detaljer

Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008.

Massiv mediedekning: Grafen viser antall presseklipp Norges Diabetesforbund fikk ved søk på ordet diabetes i løpet av 2008. LEDER Spennende og krevende Det er ingen tvil om at 2009 blir et spennende og krevende år. Vi har en viktig jobb å gjøre. Vi er inne i et landsmøteår som utfordrer oss til diskusjon og refleksjon om hva

Detaljer

Har du fyr har du løkte langs din vei

Har du fyr har du løkte langs din vei Forbundsnytt utgave 5 september 2014 Har du fyr har du løkte langs din vei Noen konferanser, datoer og politiske saker er viktigere enn andre. Og noen personlige hendelser betyr mer enn andre. Mange av

Detaljer

I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2.

I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2. Forbundsnytt utgave 2 April 2014 Kampanjestart i mai I mai gjør Diabetesforbundet en innsats for å finne de med uoppdaget diabetes type 2. TEKST CAMILLA KARSTENSEN Informasjonskampanjen vår starter 12.

Detaljer

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Forebygge, oppdage og gi en god start. Kampanjen 2014. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 3 mai 2014 Kampanjen 2014 Forebygge, oppdage og gi en god start Mange har diabetes uten å vite det. Det vil Diabetesforbundet gjøre noe med. Årets kampanje er i gang fra 12. mai. Kampanjen

Detaljer

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall

Forbundsnytt. Så vet du i hvert fall Forbundsnytt utgave 2 april 2012 Så vet du i hvert fall KAMPANJE: Synligheteskampanjen skal bevisstgjøre og øke kunnskapen om type 2-diabetes. Foto: Colourbox Med kampanjen 19. mai 9. juni, ønsker vi å

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad

Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Nr. 3 / juli 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Huskeliste for ferien Sommer-is Tren deg glad Stortingsvalg 2013 Vi har tatt diabetestesten på de politiske partiene. Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært:

Tidligere tema for Verdens diabetesdag har vært: LEDER Motivasjonsløftet Det skjer en stille revolusjon i lokalforeningene våre. Motivasjonsgrupper er navnet og bedre helse, trygghet, glede, nettverk og vekst er resultatet. Rundt 60 instruktører, eller

Detaljer

Forbundsnytt. Finn formen. Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i

Forbundsnytt. Finn formen. Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i Forbundsnytt utgave 5 november 2013 Finn formen Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i Dette er den perfekte julegaven! La hele familien rocke julen inn og finne formen med Diabetesforbundets

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg.

start Vi hjelper deg «Hvilke rettigheter har jeg?» «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, meg. Diabetesforbundet / www.diabetes.no start Vi hjelper deg «Hva er symptomene på diabetes?» «Tar ikke jeg kontroll over min diabetes, tar den kontroll over meg.» «Hvilke rettigheter har jeg?» CONTOUR XT

Detaljer

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no

Hvordan. komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no Hvordan komme i gang med tilbud for personer med en annen etnisk bakgrunn? www.diabetes.no 1 Innhold Innledning...3 Hvor mange har innvandrerbakgrunn der du bor?...4 Barrierer og utfordringer...5 Aktuelle

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Innhold. Dette er IKS

Innhold. Dette er IKS Årsmelding 2012 IKS takker følgende for økonomisk støtte i 2012: Helsedirektoratet Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (Bufdir) Studieforbundet Næring og Samfunn Lotteri- og stiftelsestilsynet Oslo

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

LNTnytt. Barne- og familiesamlingen 2013 s. 24. World Transplant Games s. 20. Om PDambassadører s.12. CEAPIRs årsmøte s.18

LNTnytt. Barne- og familiesamlingen 2013 s. 24. World Transplant Games s. 20. Om PDambassadører s.12. CEAPIRs årsmøte s.18 LNTnytt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barne- og familiesamlingen 2013 s. 24 Om PDambassadører s.12 CEAPIRs årsmøte s.18 World Transplant Games s. 20 Hjelp oss å bli flere! Bruk vervefolderen

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer