Helse Sør-Øst RHF Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Sør-Øst RHF 09052012 Offentlig journal Periode: 08052012-08052012"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja

2 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Ole J Woxen Sak: Privatpraktiserende spesialist - Ole Jacob Woxen Dok: Svar på søknad om øket driftstilskudd fra 60 % til 100 % 08/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Sakarkiv Strømmes Reklame Sak: Blodgivere Dok: Retur av signert endringsavtale - 2 Strømmes Reklame AS og Helse Sør-Øst RHF - blodgivere Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Sekretariatet Dok.dato: Jour.dato: Cemo AS Sak: Blodgivere Dok: Retur av endringsavtale - 2 Cemo AS og Helse Sør-Øst RHF - blodgivere Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Sekretariatet Side 1

3 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Vigeland AS Sak: Blodgivere Dok: Endringsavtale til signering og retur - Helse Sør-Øst RHF og Vigeland AS Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Sekretariatet 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Trond Monkvik Sak: Privatpraktiserende spesialist - Trond Monkvik Dok: Søknad om bruk av vikar 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Trygve Kase Sak: Privatpraktiserende avtalespesialister - Trygve Kase Dok: Vikar avtalepraksis Side2

4 Helse Sør-Øst RI-IF / Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Ruth Lauritsen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Ruth Lauritsen Dok: Søknad om permisjon uten driftstilskudd 08/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Ruth Lauritsen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Ruth Lauritsen Dok: Vedrørende søknad om permisjon - uten driftstilskudd 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: KONTRAKT - Blodgiver Dok: Endringsavtale 1 - Strømmes Reklame AS og Helse Sør-øst RHF signert Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling Side3

5 09/ X Dok.dato: Jour.dato: Sak: KONTRAKT - Blodgiver Dok: Endringsavtale Cemo AS og Helse Sør-øst RHF signert Saksansv: Tjenesteutvikling og samhandling 09/ Dok.dato: Jour.dato: Myhre & Co advokatfirma Sak: Privatpraktiserende spesialister - Elisabeth Grønvold Dok: Avtalehjemmel / tilskuddsavtale - spesialist Elisabeth Grønvold 09/ Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak: Dialyse Dok: Kostnader knyttet til dialysebehandling Saksansv: Medisin og helsefag Side4

6 10/ Spesialist Nils R. Karlsen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Nils R Karlsen Dok: Nytt kontor 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Bente Nygaard Sak: Privatpraktiserende spesialister - Bente Nygaard Dok: Vedrørende driftstilskudd 10/ U Dok.dato: Jour.dato: KOA Midt-Troms AS Sak: Private institusjoner / behandlingssteder / frivillige organisasjoner / sykehus Dok: Generelt tilbudsbrev spotplasser - pasienter med avhengighetslidelser Side5

7 Offentligjournal Periode: / U CatoSenteret Sak: Private institusjoner / behandlingssteder / frivillige organisasjoner / sykehus Dok: Aktivitetstilbud på kveldstid ved CatoSenteret 10/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset i Vestfold HF Sak: Intern styring og kontroll ved pasientforløp Dok: Sykehuset i Vestfold SiV HF - Styrebehandling av resultater fra konsernrevisjon intern styring og kontroll i pasientadministrative arbeid ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling Saksansv: Konsernrevisjon Konsernrevisjon 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Elena Pedersen Sak: Privatpraktiserende spesialister - Elena Pedersen Dok: Svar på søknad om forskrivingsrett for H-resept Side6

8 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Geir Tafjord Sak: Privatpraktiserende spesialister - Jorunn Hveding Aubert Dok: Angående forlengelse av vikariat i avtalepraksis 10/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Jorunn Hveding Aubert Sak: Privatpraktiserende spesialister - Jorunn Hveding Aubert Dok: Angående forlengelse av vikariat i avtalepraksis 11/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Spesialist Jan Glasø Sak: Privatpraktiserende spesialist - Jan Glasø Dok: Spesialistgodkjenning Side7

9 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 23 Annet led Avskjermet Sak: Fornyet utlysning - Raskere tilbake - Lettere psykiske lidelser Dok: Avskjermet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 23 Annet led Avskjermet Sak: Fornyet utlysning - Raskere tilbake - Lettere psykiske lidelser Dok: Avskjermet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 23 Annet led Avskjermet Sak: Fornyet utlysning - Raskere tilbake - Lettere psykiske lidelser Dok: Avskjermet Side8

10 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U0 Par.: Offl 23 Annet led Avskjermet Sak: Fornyet utlysning - Raskere tilbake - Lettere psykiske lidelser Dok: Avskj ermet 11/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Rolf Kirschner Sak: Privatpraktiserende spesialist - Rolf Kirschner Dok: Søknad om bruk av vikar 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oppfølgingsenheten Frisk Sak: Rapportering av pasientdata Rehabilitering Dok: Tilbakemelding vedrørende produksjon i 2011 for Oppfølgingsenheten Frisk Side9

11 11/ Dok.dato: Jour.dato: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Sørlandet Sykehus HF - Oppdrag og bestilling 2011 Dok: Oppdrag og bestilling 2011 for Sørlandet Sykehus HF - Evaluering av Barns Beste - Kopi av brev til Sørlandet Sykehus HF Saksansv: Kvalitet og tjenesteutvikling Medisin og helsefag 11/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sak: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere Dok: Invitasjon til stormøte Ny nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering for rusmiddelmisbrukere Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Jour.dato: Karl Storz Endoskopi Norge AS Sak: SP Rammeavtale kirurgiske instrumenter Dok: Svarbrev vedrørende avvisning fra videre deltagelse i konkurransen Saksansv: SP Innkjøp SP Innkjøp Side 10

12 11/ Dok.dato: Jour.dato: MediStim KirOp AS Sak: SP Rammeavtale kirurgiske instrumenter Dok: Kirurgiske instrumenter - avvisning fra videre deltagelse i konkurransen Saksansv: SP Innkjøp SP Innkjøp 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Saksbehandlingsfeil ved Klagenemda Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 11/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Sak: Tilskudd Frivillige organisasjoner / Brukerorganisasjoner Dok: Årsberetning Landsforening for pårørende innen psykiatri Saksansv: Intern administrasjon Intern administrasjon Sidell

13 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakene i Helse Sør-Øst Konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst RHF Sykehuspartner Sak: Veien videre innen IKT Dok: Helse Sør-Øst ledermøte om IKT langtidsplan Saksansv: Sekretariatet Teknologi og ehelse 11/ Dok.dato: Jour.dato: Prosjektutvalget for weblæring i fødselsovervåkningen Sak: Prosjekt om web basert e læringsmetode - opplæring i fødselsovervåking Dok: Nasjonalt web-basert opplærings- og etterutdanningssystem for overvåking av forstre under fødsel - søknad om finansiering av 5-års prosjekt Saksansv: Medisin og helsefag Medisin og helsefag 11/ Dok.dato: Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Sak: Anskaffelse av teleradiologi i Helse Sør-Øst 2012 Dok: Anskaffelse av teleradiologi i Helse Sør-Øst manglende oppfølging Sidel2

14 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Drammen Private Sykehus Sak: Oppfølging Rehabilitering 2012 Dok: Rehabilitering - SeR sentral enhet rehabilitering etter brev fra Nimi Helgelandsmoen 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tonsåsen Rehabilitering Sak: Oppfølging Rehabilitering 2012 Dok: Oversendelse av vedlegg 1 til ytelsesavtale til signering og retur - Tonsåsen Rehabilitering og Helse Sør-Øst Sekretariatet 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Dok: Bytting av representanter fagråd Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Sidel3

15 Helse Sor-øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Dok: Innspill til høring Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Dok: Brukerrepresentant Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RIIF Generelt Dok: Brukerrepresentanter Styringsgruppe RHABU Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Sidel4

16 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Dok: Brukerrepresentanter Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst Generelt Dok: Representasjon fra brukerutvalget i fagråd for nyfødtmedisin fødsels- og svangerskapsomsorg Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RIIF Generelt Dok: Invitasjon og påmeldingsskjema til konferanse på Gardermoen Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder Sidel5

17 Helse Sor-Øst RHF / Dok.dato: Jour.dato: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF Generelt Dok: Brukerrepresentanter håndtering av henvisninger Saksansv: Kvalitet og fagområder Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Øystein Klev Sak: Generelle henvendelser - avtalespesialister Dok: Avtalehjemler i klinisk psykologi Vest-Agder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Justis- og politidepartementet Sak: Høring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd Dok: Høringsuttalelse fra Helse Sør-Øst RHF vedrørende alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Sidel6

18 Helse Sor-Øst RHF / Larkollen Ungdomspsykiatriske Behandlingshjem Sak: Aktivitetsrapportering psykiatri Dok: Aktivitetsrapportering pr Larkollen ungdomspsykiatriske behandlingshjem Saksansv: Eksterne helsetjenester Eksterne helsetjenester 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Sak: Høring - prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk - TSB Dok: Forslaget til ny Prioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk TSB - høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Oslo universitetssykehus HF Sak: Eldre - hjerneslag Dok: Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten behandling av tykk- og endetarmskreft kolorektal kreft Saksansv: Medisin og helsefag Medisin og helsefag Sidel7

19 Helse Sør-øst RHF / Sykehuset Telemark HF Sak: Høring - rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Dok: Høringsuttalelse - rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ Lier kommune Sak: Planprogram for områdereguleringsplan for Lier sykehus Dok: Planprogram for områdereguleringsplan for Lier sykehus - offentlig ettersyn Saksansv: Bygg og eiendom Bygg og eiendom 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Sykehuset Innlandet HF Sak: Henvendelser 2012 Dok: Søknad om økonomisk dekning av utgifter - habiliteringstjenesten Hedmark og Stange kommune - deltakelse på fagkonferanse om diagnosen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva FOP Saksansv: Kommunikasjon Behov og bestilling Sidel8

20 Helse Sor-Øst RHF / Tilg. kode: U0 Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Henvendelser fra privatpersoner 2012 Dok: INR apparat Saksansv: VAD Viseadministrerende direktør Kvalitet og fagområder 12/ Dok.dato: Jour.dato: Se mottaker(e) (liste) Sak: Virksomhetsovergripende kliniske systemer - VOKS Dok: Invitasjon til deltakelse i programstyre Regional klinisk dokumentasjon i Helse Sør-Øst Saksansv: Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse 12/ Dok.dato: Jour.dato: Se mottaker(e) (liste) Sak: Virksomhetsovergripende kliniske systemer - VOKS Dok: Invitasjon til deltakelse i programstyre Regional klinisk dokumentasjon i Helse Sør-Øst Saksansv: Teknologi og ehelse Teknologi og ehelse Side19

21 Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Nasjonal anskaffelse av blodposesett Dok: Prosjektdeltagere blodposesett Saksansv: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Insulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Retur av signerte endringsprotokoller - forbruksmateriell til insulinpumper - Abbott Norge - Medical Home Tech AS - Medtronic Norge AS - Roche Diagnostics Norge AS - Nordicinfu Care Norge - Helse Sør-Øst RHF 12/ X Saksansv: Sekretariatet Arkivdel: Sakarkiv Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale forbruksmateriell til insulinpumper - Roche Diagnostics Norge AS og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv: Side20

22 12/ X Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale utstyr og forbruksmateriell til kontinuerlig måling av vevsglukose og blodglukose - Abbott Norge AS og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv: 12/ X Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale insulinpumper for brukere med særlige behov - Medical Home Tech AS og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv: 12/ X Arkivdel: Sakarkiv Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale forbruksmateriell til insulinpumper - Medical Home Tech AS og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv- Side21

23 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / X Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale utstyr og forbruksmateriell til kontinuerlig måling av vevsglukose og blodglukose - Medtronic Norge AS og Helse Sør-Øst RHF signert 12/ X Saksansv- Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale forbruksmateriell til insulinpumper - Medtronic Norge AS og Helse Sør-Øst RHF signert 12/ X Saksansv: Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale insulinpumper for brukere med særlige behov - Medtronic Norge AS og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv: Side22

24 12/ X Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale insulinpumper - Medtronic Norge AS og Helse Sør-Øst RHF signert 12/ X Saksansv: Arkivdel: Sakarkiv Sak: KONTRAKT nsulinpumper og forbruksmateriell 2012 Dok: Rammeavtale forbruksmateriell til insulinpumper - NordicInfu Care Norge NUF og Helse Sør-Øst RHF signert Saksansv: 12/ Dok.dato: Jour.dato: Helseforetakenes Innkjøpsservice as HINAS Sak: Rammeavtale vikartjenester - helsepersonell - legespesialisttjenester - jordmødre 2012 Dok: Retur av signert endringsprotokoll - vikartjenester - Helse Sør-Øst RHF og Powercare Saksansv: HR-avdeling Sekretariatet Side23

25 Offentligjournal Periode: / X Sak: KONTRAKT - rammeavtale vikartjenester - helsepersonell - legespesialisttjenester - jordmødre 2012 Dok: Endringsprotokoll - rammeavtale vikartjenester helsepersonell sommer ecmo - Powercare og Helse Sør-ost RHF - signert Saksansv: HR-avdeling 12/ Dok.dato: Udatert Jour.dato: Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring Sak: Rapportering av pasientdata Rehabilitering Dok: Aktivitetsrapport Norsk Diabetikersenter 12/ Dok.dato: Jour.dato: Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring Sak: Rapportering av pasientdata Rehabilitering Dok: Vedrørende ytelsesavtale for 2012 for Norsk Diabetikersenter Side24

26 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Emine Kale Sak: Privatpraktiserende spesialist - Emine Kale Dok: Sporsmål om å utvide avtalehjemmel 12/ Dok.dato: Jour.dato: Spesialist Emine Kale Sak: Privatpraktiserende spesialist - Emine Kale Dok: Utvide stilling 12/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskj ermet Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder Side25

27 Helse Sor-Øst RHF Offentligjournal Periode: / Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Synergi Helse AS Sak: Pasientmappe - Avskjermet Dok: Avskjermet Saksansv: Medisin og helsefag Kvalitet og fagområder 12/ X Dok.dato: Jour.dato: Intern HR Intern HR Arkivdel: Personal Tilg. kode: PERS Par.: Offl 13,Fv1 13 Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Avskj ermet Saksansv: Intern HR Intern HR 12/ De fem private (ideelle - ikke kommersielle) Helseforetakene i Helse Sør-Øst Sak: Legemiddelinnkjøpsarbeid LIS Dok: Sykehusenes legemiddelbruk 2013 LIS anbudsseminar Narvik Saksansv: Medisin og helsefag Medisin og helsefag Side26

28 12/ Akershus fylkeskommune Sak: Lærling i helseforetakene Dok: Vedtak lærlinger i helsefag på sykehus Saksansv: HR-avdeling HR-avdeling Side27

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja

Helse Sor-øst RHF 08052012. Offentlig journal. Periode: 07052012-07052012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Ja Ja Helse Sor-øst RHF 08052012 Offentlig journal Periode: 07052012-07052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 08052012 08/00243-62 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013

Offentlig journal. Periode: 07062013-07062013. Helse Sør-Øst RHF 11062013 Offentlig journal Periode: 07062013-07062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 11062013 08/00243-81 Dok.dato: 31052013 Jour.dato: 07062013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013

Offentlig journal. Periode: 11042013-11042013. Helse Sør-Øst RHF 12042013 Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (IV): Ja Offentlig journal Periode: 11042013-11042013 08/00124-133 I Arkivdel:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 15052012. Offentlig journal. Periode: 14052012 14052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Helse Sør-Øst RHF 15052012 Offentlig journal Periode: 14052012 14052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 15052012 08/00515-44 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle.

Helse Sør-Øst RHF 30052012. Offentlig journal. Periode: 29052012-29052012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Alle Alle. Offentlig journal Periode: 29052012-29052012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sør-øst RHF 30052012 08/00020-155 I Dok.dato: 23052012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012

Offentlig journal. Periode: 27062012-27062012. Helse Sør-øst RHF 29062012 Helse Sør-øst RHF 29062012 Offentlig journal Periode: 27062012-27062012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 29062012 08/00131-7 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012

Offentlig journal. Periode: 01112012-01112012. Helse Sør-Øst RHF 05112012 Offentlig journal Periode: 01112012-01112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00097-209 Norsk sykehus- og helsetjenesteforening NSH Sak: Generelle

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012

Offentlig journal. Periode: 02112012-02112012. Helse Sor-Øst RHF 06112012 Helse Sor-Øst RHF 06112012 Offentlig journal Periode: 02112012-02112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00276-445 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 10012013-10012013. Helse Sor-Øst RHF 11012013

Offentlig journal. Periode: 10012013-10012013. Helse Sor-Øst RHF 11012013 Helse Sor-Øst RHF 11012013 Offentlig journal Periode: 10012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 11012013 08/00646-34 X Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012

Helse Sør-Øst RHF 11042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Offentlig journal Periode: 10042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00821-54 Tilg. kode: PAS Par.: Offl 13,Fv1 13 Avskjermet Sak: Pasientmappe

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-28-2011-01-28-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-28-2011-01-28-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00005-60 Mottaker: A-larm Sak: Brukerutvalget i Helse Sør-Øst -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012

Offentlig journal. Periode: 11122012-11122012. Helse Sør-Øst RHF 13122012 Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 11122012-11122012 08/00271-24 Spesialist Kari

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 22032013-22032013. Helse Sør-Øst RHF 02042013

Offentlig journal. Periode: 22032013-22032013. Helse Sør-Øst RHF 02042013 Offentlig journal Periode: 22032013-22032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00398-93 Avsender: Dok.dato: 21032013 Jour.dato: 22032013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014

Offentlig journal. Periode: 08012014-08012014. Helse Sør-Øst RHF 09012014 Helse Sør-Øst RHF 09012014 Offentlig journal Periode: 08012014-08012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sør-Øst RHF 09012014 08/00043-19 Mottaker:

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle

Helse Sør-Øst RHF 05032013. Offentlig journal. Periode: 28022013-28022013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Offentlig journal Periode: 28022013-28022013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (IV): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00500-109 I Dok.dato: 27022013 Jour.dato: 28022013 Avsender: Akershus

Detaljer

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

3/10/2011. Offentlig j ournal. Periode: 03-09-2011-03-09-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 03-09-2011-03-09-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 3/10/2011 08/00012-166 1 Dok.dato: Udatert Jour.dato: 3/9/2011 Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013

Offentlig journal. Periode: 18032013-18032013. Helse Sør-Øst RHF 22032013 Offentlig journal Periode: 18032013-18032013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 22032013 08/00175-320 I Bydel Bjerke Sak: Hovedstadsprosessen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Helse Sør-Øst RHF 30112012. Offentlig journal. Periode: 29112012-29112012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 29112012-29112012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 30112012 08/00276-452 U Mottaker: Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012

Offentlig journal. Periode: 16012012-16012012. Helse Sor-øst RHF 17012012 Helse Sor-øst RHF 17012012 Offentlig journal Periode: 16012012-16012012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offendig journal Periode: 16012012-16012012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012

Offentlig journal. Periode: 23072012-23072012. Helse Sør-Øst RHF 24072012 Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 23072012-23072012 08/00032-85 X Dok.dato: 18072012

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013

Offentlig journal. Periode: 08082013-08082013. Helse Sør-Øst RHF 09082013 Helse Sør-Øst RHF 09082013 Offentlig journal Periode: 08082013-08082013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-øst RHF 09082013 08/00217-68 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012

Offentlig journal. Periode: 15022012-15022012. Helse Sør-Øst RHF 16022012 Offentlig journal Periode: 15022012-15022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei 08/00276-410 I MS-Senteret Hakadal AS Pensjon - private institusjoner

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012

Offentlig journal. Periode: 14112012-14112012. Helse Sør-Øst RHF 15112012 Offentlig journal Periode: 14112012-14112012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00044-21 Spesialist Åsie-Marit Ullern Sak: Privatpraktiserende spesialist

Detaljer

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig journal. Periode: 01-19-2011-01-19-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Offentlig journal Periode: 01-19-2011-01-19-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00045-20 Dok.dato: 1/18/2011 Jour.dato: 1/19/2011 Avsender: Oslo

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013

Offentlig journal. Periode: 26092013-26092013. Helse Sør-øst RHF 27092013 Helse Sør-øst RHF 27092013 Offentlig journal Periode: 26092013-26092013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RHF 27092013 08/00021-8 Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato27.03.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato27.03.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 12 Helse Sør-Øst RHF Utskriftsdato 28032014 f. - Fra:

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 20012014. Offentlig journal. Periode: 14012014-14012014. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 14012014-14012014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 08/01091-13 Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Offentlig

Detaljer