INFORMASJONSHEFTE. Telefon: SFO: Faks: Angvikenga, 6516 Kristiansund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSHEFTE. Telefon: 71 57 58 50 SFO: 71 57 58 70 Faks: 71 57 58 51. Angvikenga, 6516 Kristiansund http://home.nktv."

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE Telefon: SFO: Faks: Angvikenga, 6516 Kristiansund

2 Innhold Side 2 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 Administrasjon 5 Pedagogisk personale 6 SFO 7 /foreldrekontakter 8 Skolerute og ringetider, permisjoner, lån av lokaler 9 Råd og utvalg ved skolen 10 Spesialundervisning, GNO 11 Skolehelsetjenesten, Skoletannhelsetjenesten, Logopedtjenesten 12 Kristiansund kommunes ulykkesforsikring 13 Svømmeundervisning, Leirskole 14 Hva opplæringsloven sier om fritak og RLE-faget Informasjon og dokumenter som gjelder hele skolen som enhet (f.eks. dette informasjonsheftet, skolens trivsels- og ordensregler, skolens sosiale læreplan, og skolens plan for IT-opplæring) finnes her: Vi ønsker å vite om det er generell informasjon dere som brukere savner, enten i dette heftet, på nettsidene våre, eller ellers fra skolens side. Opplysningene i heftet var korrekte da det ble ferdigstilt den 7. september Vi minner om at det IKKE er tillatt å kjøre bil inn på skoleplana i skolens/sfos åpningstid (tidsrommet ). Vis hensyn og kjør forsiktig ved bringing/henting av elever! 2

3 Innledning Skoleåret er godt i gang, og sammen skal vi elever, foreldre/foresatte og ansatte gjøre vårt beste for at dette skal bli et fint år. Gjennom dette informasjonsheftet ønsker vi å gi dere nyttig informasjon om skolen/sfo. God informasjon er en forutsetning for at dere hjemme kan være aktive medspillere i utviklingen av barnas skolemiljø. Om du savner noe i dette heftet, setter vi pris på at du sier ifra til oss. For øvrig viser vi til våre hjemmesider på internett. Der legger vi ut nyttig informasjon gjennom skoleåret. Vi har mange engasjerte foreldre/foresatte ved Nordlandet barneskole, og slik har det vært i mange år. Vi håper og tror at dere vil være like aktive i år også. Foreldrenes arbeidsutvalg () har vært en pådriver i flere prosjekter som er gjennomført de siste årene. Forrige skoleår fikk vi bl.a. satt opp nytt uværsskur og elevenes uteområde/lekeplass fikk seg et fint løft. Arbeidet med å utbedre elevenes uteområde vil fortsette også i inneværende skoleår. I vår gikk vi til innkjøp av nye pc-er til elevene og lærerne. Dette har vært et kostbart, men nødvendig løft. Kommunens IKT-avdeling har startet arbeidet med å legge inn fiberlinje. Å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag. IKT har vært et satsingsområde i flere år ved Nordlandet barneskole, og det vil det også bli i årene framover. Våren 2009 brukte vi også langt mer penger på skolebøker enn vi har hatt råd til tidligere. Vi håper og tror at vi innen neste skoleår starter, skal ha nye bøker i alle teorifagene og på alle trinn. Vi har valgt læreverk i alle fag unntatt i RLE-faget. I inneværende skoleår vil vi vurdere - og velge - nytt læreverk i dette faget. Nytt av året er at mellomtrinnet har fått til sammen 76 årstimer i Fysisk aktivitet (dvs. 30 minutter i snitt pr. klasse pr. uke). Vi har valgt å gi en uketime (45 min.) til 5. og 7. trinn. Dette er ikke en del av gymfaget, og elevene får derfor ingen vurdering. Hvert år setter vi oss nye utviklingsmål, vi ønsker å bli litt bedre for hvert år som går. Den som slutter å forbedre seg, vil til slutt ikke være god lenger. Vi skal være en skikkelig god skole for barna på Nordlandet! I år ønsker vi å forbedre oss ytterligere når det gjelder lesing. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Alle lærere er leselærere. I år skal vi derfor lage skolens plan for lesing. Vi ønsker også å utbedre skolebiblioteket. Et annet satsingsområde dette skoleåret er skolens 60-årsjubileum. Gjennom å drive utviklingsarbeid og å øke de ansattes kompetanse, skal vi tilby våre brukere en skole med høy kvalitet, en skole hvor trygghet, trivsel og tilhørighet er i fokus. Skolens visjon er vår rettesnor: Nordlandet barneskole: Et godt sted å være et godt sted å lære. Vi ønsker dere alle, både elever, foreldre og arbeidstakere, et godt nytt skoleår! Harald Møst Knut E. Olsen Maj Ersnes Enhetsleder Undervisningsinspektør SFO-koordinator 3

4 Administrasjon Stilling Navn Telefon E-post (kontor) Enhetsleder Harald Møst Inspektør Knut Olsen SFOkoordinator Sekretær Maj Ersnes Oddbjørg Williamsen Generell e-post til skolen: Postadresse: Nordlandet barneskole Angvikenga 6516 Kristiansund 4

5 Pedagogisk personale Funksjon Navn Telefon (arb.rom) Lettest tilgjengelig på telefon i tidsrommet E-post 1A 1B 2A 2B 3. 4A 4B 5A 5B 6A 6A 7A 7B Rita Kaaby Man-fre (ikke ons) Man Kjell Roll Elgsaas Tirs Ons Kari Faksvåg Man Ons Toril Hansegård Man Solvår Rinnan Ons Marit Giske Man-fre Tirs Marianne Leithe Man-fre (ikke ons) Per Martin Rangnes Man-fre Tors Elisabeth Hammervold Man-fre Fre Wenche Leithe Man Fre Gudrun Enzenbach Ons Fre Karin Bøklepp Tirs fre Ons Kjell Ahtola Man-fre Ons Timelærer Evy Bugge Skaret Tirs Fre Timelærer Kristin Eriksen Man Timelærer Stein Eriksen Man Tirs Timelærer Turid Vinje Tirs Timelærer Ildrid Haukvik Man Ons Tors

6 SFO FORMÅL Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud som skal dekke barnas behov for: tilsyn før og etter skoletid lek sosial læring ansvarslæring DE SOM ARBEIDER I SFO Leder: Maj Ersnes Assistenter: Kirstin Røeggen Kirsti Åndahl Lisbeth Steinan Siv Stensønes Henny Lystad Anniken Amundsen Lærling: Bente Lise Djuvsland ÅPNINGSTIDER Skolefritidsordningen ved Nordlandet barneskole har åpent fra 07:30 16:30. Det gis mulighet for kjøp av enkelttimer ved behov, dette avtales med SFO-leder. PRAKTISK INFORMASJON Barna skal ha minst ett klesskift liggende på SFO. Alt tøy skal være merket med barnets navn. Barna skal ha tøfler eller sko til innebruk. Regntøy og støvler må barna ha liggende på SFO, eller det må bringes med etter behov. 6

7 Foreldrekontakter I hver gruppe velger foreldrene to foreldrekontakter. En av dem er foreldregruppas representant til (Foreldrenes Arbeidsutvalg), mens den andre er varepresentant. ALLE innkalles til møtene. om ingen av foreldrekontaktene kan komme, kan man avtale med en annen forelder i klassen. Oversikten til høyre viser hvem som er kontakter og representanter til ved Nordlandet barneskole for skoleåret A Heidi Yttervik Beate Hjellnes 1B Tove Lyngsgård Nina Nordli 2A Tor Ivar Olsen Grete Lystad Høghaug 2B Hilde Johansen Unni Neergaard 3. Ragnhild Einset Kjetil Bjerkestrand 4A Bjørn Rune Dahle Arene Pedersen 4B Karin Lied Kristin Brevig 5A Sigrun Grande Synnøve Henden 5B Elisabeth Folland Dahl Frode Aass 6A Ann Kristin Bjerkås Marianne Bøe 6B Morten Sevaldsen Tommy Langholm 7A Therese Engdal Linda Pettersen 7B May Tove Brennskag Gunn Kämpe Neergaard 7

8 Skolerute og ringetider SKOLERUTE Antall skoledager August Første skoledag: Onsdag September 22 Oktober Høstferie: Uke 41 (mandag 5. til og med fredag 9.) 17 November 21 Desember Siste skoledag før jul: Tirsdag Januar Første skoledag: Mandag Februar Vinterferie: Uke 8 (mandag 22. til og med fredag 26.) 15 Mars Påskeferie: Mandag 29. mars til og med mandag 5. april 20 April 19 Mai Elevfri dag: Fredag Juni Siste skoledag: Fredag Sum RINGETIDER (UNNTATT 1. TRINN) 1. time 08:30 09:15 Friminutt 09:15 09:30 2. time 09:30 10:15 3. time 10:15 11:00 Langfri 11:00 11:30 4. time 11:30 12:15 5. time 12:15 13:00 Friminutt 13:00 13:15 6. time 13:15 14:00 Friminutt 14:00 14:15 7. time 14:15 15:00 ANGÅENDE PERMISJONER kan innfri inntil to dagers permisjon. Rektor kan innfri inntil to ukers (10 dagers) permisjon. Opplæringsloven gir ikke anledning til å innfri permisjoner ut over dette. I saker der det er snakk om mer enn to uker, dreier det seg om at hjemmet søker om å få ta over undervisningen. Opplegg m.m. må legges fram for skolens ledelse for eventuell godkjennelse. VEDRØRENDE UTLEIE AV SKOLENS LOKALER Gymsal: Utleie til lag og organisasjoner ligger hos Atlanten Idrettspark SFO-lokalet: Kan utleies til sosiale arrangementer for trinnet (ikke helg inkl. fredager og skolens ferier). Prisen er 300,- kr pr. utleiekveld forutsatt at reglement for leietaker er fulgt opp. Reglement og nøkkel, som det skal kvitteres for, fås ved henvendelse til kontor. Leietaker kan avkreves kostnad for ekstra renhold om det foreligger misligheter. 8

9 9

10 Spesialundervisning Elever kan få tilkjent timer til spesialundervisning og/eller assistent dersom det foreligger sakkyndig tilrådning fra PPT på at eleven har rett til dette etter Opplæringsloven. Før oppmelding til PPT skjer, skal skolen innenfor egne rammer iverksette tiltak. Effekten av disse tiltakene skal etter en definert periode evalueres. Dersom ønsket resultat ikke er oppnådd og skolen ikke har flere muligheter til selv å sette inn nye/korrigerte tiltak, blir eleven oppmeldt til PPT. Det skal etter at sakkyndig tilrådning foreligger, fattes enkeltvedtak. I ettertid skal det utarbeides IOP (individuell opplæringsplan). Dette skal skje gjennom samarbeid skole/hjem. Halvårsrapport skrives innenfor gitte tidsfrister høst- og vårhalvår. Både IOP og halvårsrapporter må gjenspeile tiltak skissert i sakkyndig tilrådning. GNO (grunnleggende norskundervisning for språklige minoriteter) GNO-undervisning blir nå organisert ved at elever som står omtrent på samme nivå, får undervisning på samme gruppe. Nivåene med hva elevene bør beherske vedr. det norske språket, er delt opp i nivå 1-3 med nivå 1 som det laveste. Gruppene er sammensatt på tvers av årstrinn, men vi tar selvsagt et visst hensyn til om elevene tilhører et lavere eller høyere årstrinn. En gruppe kan aldri bli 100% homogen. Enkelte elever vil befinne seg både på nivå 1 for visse momenter og på nivå 2 for andre. For at GNO-elever skal greie å følge det årstrinn de tilhører (gruppa/klassen) på ordinær måte uten GNO, må de beherske nivå 2 og kanskje også visse elementer fra nivå 3 i enkelte situasjoner. Det skal fattes enkeltvedtak på elever som får GNO. 10

11 Skolehelsetjenesten Det vil bli noen endringer i skolehelseprogrammet, spesielt når det gjelder vaksiner. Dette vil bli oppdatert og lagt ut på skolens hjemmeside i september. Skolens helsesøster, Tove Stormo, vil være tilstede onsdager kl Hun kan kontaktes på e-post og telefon: Mobil (kl ): Kontor Nordlandet barneskole: Hodelus Hvert år får vi høre om tilfeller av hodelus, og vi har allerede fått meldinger om de første tilfellene. På skolens hjemmeside finner dere gode råd. Skoletannhelsetjenesten Tannhelsetjenesten gir gratis tannbehandling til barn og unge til og med det året de fyller 18 år. Barna blir innkalt til tannklinikken etter individuelle behov. Tiden mellom hvert besøk kan variere fra noen måneder til to år. Ved behov for akutt hjelp, f.eks. ved tannskader og tannverk, ytes hjelp samme dag. Distriktstannklinikken i Kristiansund, Helsehuset. Telefon Logopedtjenesten Nordlandet barneskole har logoped, Randi Skjevling, hver tirsdag hele skoleåret. Logopeden arbeider med følgende områder: Språk: Vansker med språklyder, ord, setninger, begreper og ordforråd Taleflyt: Stamming og løpsk tale Stemme Uttale Oppmelding til logoped skjer via skolens administrasjon på eget skjema. Alle som blir meldt til logoped blir vurdert i løpet av to uker. For direkte kontakt med Randi, ring eller

12 Kristiansund kommunes ulykkesforsikring barn/elever Forsikringsselskap: If Skadeforsikring Gjelder fra: For en fullstendig oversikt over vilkårene, henvises det til forsikringsavtalen. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter barn i barnehage og elever t.o.m ungdomsskolen. Når og hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder når elevene, under skolens ledelse, deltar i undervisning, ekskursjoner, reiser, stevner og lignende. Forsikringen gjelder også i frikvarterene og på direkte vei til/fra skolen. For internatskoleelever gjelder forsikringen hele døgnet i den tid eleven oppholder seg ved skolen, samt på direkte reise til/fra internatskolen i forbindelse med ferie og lignende. For elever som av skolen i kortere eller lengre tid er utplassert i næringslivet, gjelder ulykkesforsikringen også under opphold på utplasseringsstedet samt på direkte vei til/fra dette. Hva forsikringen dekker Erstatning gis ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet, dødsfall eller som medfører behandlingsutgifter. Forsikringssummer Ulykkesskader som fører til 100% varig medisinsk invaliditet gir rett til en erstatning på kr ,-. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig. Ved dødsfall som følge av ulykkesskade, betales erstatning med kr ,-. Medfører ulykkesskaden behandlingsutgifter, erstattes nødvendige utgifter med inntil 10% av forsikringssummen for medisinsk invaliditet. Egenandel Egenandelen ved behandlingsutgifter er kr ,-. Sikkerhetsforskrifter I forsikringsavtalen er det inntatt ulike sikkerhetsforskrifter. Hvis man ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller påse at en sikkerhetsforskrift overholdes, kan retten til erstatning helt eller delvis falle bort, jfr. Forsikringsavtaleloven

13 Svømmeundervisning Dette skoleåret er det 2., 3., 6. og 7. trinn som får tilbud om svømmeundervisning. På skolens hjemmesider har vi lagt ut hva slags kompetansemål de ulike trinnene skal jobbe med. Slik er fordelingen av svømmetimer skoleåret 2009/2010 (mandager): Uke 35-45, time: 3. trinn Uke 35-45, time: 7. trinn Uke 46-6, time: 6A Uke 46-6, time: 6B Uke 17-19, time: 2B Uke 17-19, time: 2A LEIRSKOLE Leirskole er definert som opphold på annet opplæringssted enn nærskolen med minimum tre overnattinger. Leirskoleopphold i grunnskolen i Kristiansund kommune har i en del år vært lagt til ungdomsskoletrinnet. F.o.m. skoleåret er det bestemt at leirskole skal legges til grunnskolens barnetrinn. Inneværende års 7. trinn var på leirskole våren Årets 6. trinn vil få leirskoleopphold høsten I tillegg til at det er politisk bestemt at gruppene skal på leirskole, er det også bestemt at man skal på bemannet leirskole. Nordlandet barneskole har valgt Solhøgda som fast leirskolested. Leirskole skal være gratis som alt annet i skolen. Det er ikke tillatt å sette i gang pengeinnsamlinger (sparing m.m.) som belaster den enkelte forelder. De fleste leirskolestedene har kapasitet til å ta imot elever samtidig, og derfor vil vi som oftest slå A- og B- gruppene sammen til én gruppe. Dette sparer oss for en del reiseutgifter. Harald Møst Enhetsleder 13

14 Hva opplæringsloven sier om fritak og RLE-faget 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring. Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak fra dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum. Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læereplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa. Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen har å seie som kulturarv og til etiske og filosofiske emne. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmal. Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna. Kristiansund N Harald Møst - rektor 14

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer

1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET

1. VISJON 2. VIRKSOMHETSIDÉ 3. PEDAGOGISK PLATTFORM 4. UTVIKLINGSARBEID 4.1. FORMÅL MED UTVIKLINGSARBEIDET UTVIKLINGSPLAN 1. VISJON Nordlandet barneskole: Et godt sted å være et godt sted å lære. 2. VIRKSOMHETSIDÉ Nordlandet barneskole skal i samarbeid med de foresatte, og ut fra de til enhver tid gjeldende

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den.

Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Informasjonshefte Skoleåret 2015 2016 Kjære foresatt. Det du holder i hånden nå er en informasjonsbrosjyre fra Kvalavåg Montessoriskole, og jeg håper du tar deg tid til å lese den. Du har valgt å ha ditt/dine

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2010-2011 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2010/2011 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er godt i gang. Vi er i år 228 elever fordelt på 8.,

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen

Øren skole. Informasjonshefte 2014-2015. Drammensskolen Øren skole Informasjonshefte 2014-2015 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag.

Rektor er til vanlig å treffe hver dag mellom kl. 8.00-15.30. Kontorsekretær er på skolen fast hver onsdag og fredag og annenhver torsdag. 1 Kjære foreldre Vi håper dere som foreldre vil ha nytte av dette informasjonsheftet. Målet med dette heftet er å samle en del opplysninger som ellers kommer heim på løse ark. Vi håper dette kan være et

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse:

FORELDREHÅNDBOK. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: Skolens organisasjonskart 2 Skolens organisasjon 3 Vedtekter Lillehammer Steinerskole 5 SFO vedtekter 7 SFO 8 Elevråd 9 Steinerskolens foreldreforbund 10 Steinerskolens Ombudsordning

Detaljer

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 INFORMASJON FRA SKOLEÅRET 2015 2016 Generell informasjon om Oslo-skolen fra Utdanningsadministrasjonen på norsk albansk, arabisk engelsk, spansk, somali, tamil, tyrkisk, vietnamesisk og urdu finnes på

Detaljer