Nr. 11 April årgang. PTFE anlegget under oppføring s 8. Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16. God påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 11 April 2011 4. årgang. PTFE anlegget under oppføring s 8. Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16. God påske!"

Transkript

1 on site Nr. 11 April årgang PTFE anlegget under oppføring s 8 Ny medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø s 16 God påske! 1

2 Store og viktige investeringer Karsten Gudmundset, Administrerende direktør Hei Alle Sammen! Nå går det mot lysere tider ikke bare på grunn av årstiden, men også i industrien. I avisene ser vi at det skal investeres mer i olje og gass virksomheten i Nordsjøen enn noen gang tidligere, både i vedlikehold, modifikasjon av eksisterende plattformer, og nye plattformer. Stikkord er prosjekter som Gudrun, Valemon, Eldfisk, og Luva. Dette vil også gi viktige ringvirkninger på landanleggene som for eksempel Mongstad og Tjeldbergodden. Det er svært gledelig at vi har greid å tiltrekke oss mange nye flinke medarbeidere. Siden i fjor sommer har vi ansatt flere hundre nye innen ledelse, administrasjon, ingeniørtjenester, og ikke minst i fagdisiplinene. Velkommen til dere alle! Fagbrevandelen vår har også hatt en fantastisk utvikling, til nå snart 50%. Og nå sikter vi mot 60% i løpet av Takk til alle som har vært involvert i disse prosessene, og ikke minst i forbindelse med Oppstartsseminarene. Denne utviklingen er selvfølgelig viktig for oss i KAEFER ENERGY, og vi som selskap er godt posisjonert for å sikre vår andel av markedet. Dette er også noe av årsaken til at vi nå investerer flere titalls millioner kroner i Opplæring og Kompetanseheving, nye Systemer, Produktutvikling, Stillasmateriell, utstyr innen Overflatebehandling og Isolering, og ikke minst et nytt spesialanlegg i Verdal for påføring av PTFE belegg (Teflon). Men vi må selvfølgelig også i fortsettelsen levere prosjekter som gjør kundene fornøyde, være konkurransedyktig, og drive mye salgsarbeid. Da trygger vi våre arbeidsplasser, gir mulighet for nye, og vi kan fortsatt si KAEFER ENERGY fortsatt i utvikling! Innen HMS har vi oppdatert våre målsettinger, og nytt av året er at vi har tatt inn en ny faktor SIF. Dette står for Serious Incident Frequency, og målet er selvfølgelig Null. Det betyr at vi ikke skal ha noen Røde Hendelser, som ofte kan lede til svært alvorlige ulykker. Med den fortsatt økende aktiviteten i KAEFER ENERGY, er det utrolig viktig at vi har fokus i alle ledd på å unngå dette. Det har vi gjort hittil i år og vi må sikre at denne trenden fortsetter! Prosjektene våre er krevende, og det arbeides mye, målrettet, og godt i organisasjonen for å løse oppgavene på best mulig måte. Både for våre kunder, og oss selv. Vi er i ferd med å sette i gang fase 2 av Snorre A LQ, vi skal fortsette med hook-up på Troll A LQ, lokale prosjekter i Stavanger, viktig prefabrikasjon både i Stavanger, Kvål, Orkanger, og Verdal for å nevne noen. Likevel er det Statoil ISO kontraktene som naturligvis tar mye av oppmerksomheten. Bortsett fra Troll A er vi nå i gang på alle våre plattformer og Mongstad. Vi har blitt godt mottatt på arbeidsstedene takk til Statoil! Godt samarbeid med vår kunde er viktig både for effektivitet, trivsel, og sikkerhet. Prosjektet har allerede vært i gang i flere måneder, og tiden er nå inne til å sette skikkelig fokus på forbedringer. På den måten vil prosjektet, med så mange dyktige medarbeidere, føye seg inn i rekken av vellykkede kontrakter fra KAEFER ENERGY. Snart er det påske, og jeg håper dere alle får noen fine fridager sammen med familie og venner. En spesiell takk til alle dere som er på jobb for oss i Påskehøytiden. God Påske! 2

3 3

4 Innkjøpsavdeling i KAEFER ENERGY Rolf Utsola, Innkjøpsleder Innkjøpsavdelingen i KAEFER ENERGY teller i dag 4 personer, alle har sitt faste arbeidssted på hovedkontoret. Det er i tillegg 8 personer ute i prosjektene som foretar avrop direkte mot de enkelte rammeavtalene som bedriften har etablert. Innkjøpsavdelingen står ansvarlig for hele innkjøpsprosessen, fra mottatt rekvisisjon til inngått kontrakt. I denne prosessen er det mange medarbeidere fra andre avdelinger som er vesentlige bidragsytere, og da spesielt fra de med den rette tekniske og operasjonelle kunnskapen. I tillegg til å innhente tilbud, evaluere disse, forhandle med leverandørene om betingelser og pris, gjennomfører vi også revisjoner av både nye og eksisterende leverandører i inn- og utland, ofte sammen med HMSK avdelingen. Utstrakt samarbeid med hovedkontoret i Tyskland Innkjøp assisterer også ved tilbudsarbeid, T.v: Håvard Sivertsen, Thomas Heidenreich-Riis, Ben Stian Utsola, Rolf Utsola og har et utstrakt samarbeid med hovedkontoret i Tyskland. Dette er spesielt for å optimalisere internasjonale felles avtaler, som hele konsernet benytter seg av. KAEFER Gruppen, som sysselsetter over mennesker over hele verden, representerer selvsagt en stor og viktig kunde for de internasjonale leverandørene, og vil i mange sammenhenger gi oss gunstige priser og betingelser. Den senere tid har en stor del av jobben også bestått i standardisering av varegrupper, på tvers i konsernet. Dette har innbefattet etablering av varegrupper på engelsk, som igjen tilsier at alle varegrupper i SAP Business One heretter blir på engelsk. Prosjektbesøk I forbindelse med at det med jevne mellomrom arrangeres nyansatt dag, påpeker Rolf at det er viktig at alle også får en time sammen med Innkjøps- Åsgard B CO2 removal project KAEFER ENERGY har inngått et samarbeid med ApplySørco hvor vi om bord på Åsgard B arbeider med stillas, rigg og tilkomstteknikk. Prosjektleder ved oppstart var Jakob Bjordal som hadde med seg et team på 14 personer. Oppstarten var tidlig i februar og siden den gang har det blitt utført bygging, installasjon av en mengde stillas, samt vi bidrar med montering av Modul M14 og demontering av panel på MO6 som skal monteres på nytt på M14. Når hovedjobben på M14 er utført vil 6 av montørene fortsette videre om bord med stillasarbeid, rigging og TT direkte for ApplySørco. Ørjan Vårdal som er prosjektleder for Kristin og Åsgard, overtok prosjektet fra 1. mars

5 avdelingen. Dette for å sikre at alle får felles forståelse og kjennskap til enhver tid gjeldende innkjøpsrutiner i selskapet. I 2011 skal vi prioritere å besøke de enkelte prosjektene i større grad enn tidligere, for dermed å sikre en bedre forståelse og kunnskap om innkjøpsprosessen og de tilhørende systemer. I tillegg vil vi i større grad delta på de arenaer våre leverandører er, slik som på varemesser og tilsvarende. Målsetningen er helt klart å være mer tilstede der det skjer. To viktige aspekter knyttet til innkjøp Slik vi ser det er det to aspekter knyttet til innkjøp som er avgjørende for at de respektive prosjekter skal oppnå økt effektivitet og inntjening: 1. Identifisere materiell og utstyrsbehov for det enkelte prosjekt så tidlig som mulig, og å sende tilhørende rekvisisjoner til innkjøpsavdelingen. Dette vil gi innkjøpsavdelingen anledning til å gjennomføre en kvalifisert innkjøpsprosess, som gir oss markedets beste priser og betingelser. I tillegg vil vi da få muligheten til å søke kostnads- og miljø effektive transport løsninger. 2. Prosjektene må få økt kunnskap og forståelse for innkjøpsprosessen. Det inkluderer bedre kunnskap til gjeldende prosedyrer, rutiner, systemkrav (IT) og etablerte rammekontrakter. I denne sammenheng er det svært viktig at alle som utarbeider rekvisisjoner forstår viktigheten av en nøyaktig beskrivelse av det materiell eller utstyr en har behov for. Med en slik økt kunnskap hos våre medarbeidere vil muligheten for feilbestilling reduseres betraktelig, redusert bruk av tid for interne avklaringer omkring behovet og varen, større mulighet for rettidig levering osv. Extranett Et annen viktig moment er at vi jobber iherdig med å legge inn fortløpende informasjon gjennom Extranett (intranett), slik at vi sikrer at alle har kjennskap til hvem vi har rammeavtale med for det enkelte produkt. Det betyr ikke at en ikke kan ringe til Innkjøp for å diskutere best product, men med å ha klare retningslinjer og prosedyrer, må vi hjelpe etter beste evne hverandre til å bli mest mulig effektive. Merking og forsendelse Rolf vil gjerne påpeke at det er innført veldig strenge og omfattende krav i forbindelse med ISO kontraktene vedrørende merking og forsendelse. Det er særdeles viktig å gjøre det rett første gangen, slik at ikke varene blir liggende på vent uten å komme frem til den enkelte plattform i havet. Er en usikker på noe i tilknytning til dette, er innkjøpsavdelingen klare til å avklare og hjelpe. Vennligst ikke vent med å ringe eller sende . 5

6 6

7 Nybygg Bård Bjørshol Viseadministrerende direktør Forretningsenheten Nybygg ledes av Viseadministrerende direktør Bård Bjørshol. I ledelsen av enheten har han også med seg Torleif Susort og Anders Fyrileiv. Tradisjonelt har jo nybygg prosjekter representert størstedelen av vår omsetning, men nå blir den posisjonen kraftig utfordret av de store vedlikeholdskontraktene (hovedsakelig ISOkontraktene for Statoil). Nybygg har allikevel som mål å fortsatt være en stor bidragsyter til bedriftens omsetning, og mulighetene er mange. Både Statoil og ConocoPhillips har flere nye plattformprosjekter som er relevante for oss: - Gudrun: tildelt Aibel - Ekofisk Z: tildelt Aker Egersund - Eldfisk S: tildelt Aker Stord - Valemon: tildeles 2 kvartal 2011 Stor aktivitet Det er som en forstår stor aktivitet knyttet til salg og tilbudsarbeid i forbindelse med disse prosjektene, i tillegg til andre spennende oppgaver. Vi er derfor berettiget optimister, og ser flere muligheter for å sikre oss kontrakter for nybygg fremover. 7

8 8 Spennende ting på gang i Verdal PTFE-

9 anlegget under oppføring Som kjent er overflatebehandling i KAEFER ENERGY definert som et av våre fagområder. Vi har som mål at vi skal øke bredden av våre tjenester innen fagområdene, dersom det er et marked og det gir nødvendig lønnsomhet. Dette gjelder ikke minst innenfor Overflatebehandling, som står svært sentralt i offshore bransjen. Forventet behov KAEFER ENERGY har under etablering et anlegg for påføring av PTFE PolyTetraFluorEten. Dette er et belegg som i noen grad i dag brukes innen offshore industrien, og da spesielt på subsea utstyr og rørdeler. Men vi forventer at behovet vil øke i årene som kommer, i takt med flere utbygginger på havbunnen (subsea). PTFE belegg er for de fleste kjent som Teflon, men er bare ett av mange produkt innen samme gruppe. PTFE har lang levetid, og er svært korrosjonsbestandig. Denne type overflatebehandling er derfor godt tilpasset forholdene på havbunnen. Omfattende prosess Påføring av PTFE er en omfattende prosess, med spesiell forbehandling, våt påføring, samt herdeprosess ved 400 C. Her kan det kun benyttes spesialutstyr, og denne satsningen representerer derfor en betydelig investering for KAEFER ENERGY. Roger og Christer har store forventninger til det nye anlegget for PTFE. De forteller videre at det vil bli lokalisert i en egen hall, ved siden av vår eksisterende hall for Overflatebehandling i Verdal. De vil gjerne ha med at anlegget også gir store miljømessige gevinster i form av mindre utslipp, resirkulering av avfallsprodukter Christer Langland og Roger Nordskag. og gir samtidig en gevinst i enklere påføring og belastninger for den enkelte operatør. Anlegget er planlagt ferdig sommeren lose less values, gain more lifetime Sykkelklubben informasjon Nordsjørittet Da er sykkelsesongen i gang, og det er på tide å tørke støv av sykkelen og få den på hjul for å trene seg opp til Nordsjørittet som går av stabelen 11. juni I år stiller vi med tidenes største KAEFER ENERGY lag, hele 35 plasser har vi. Dessverre er det noen som må trekke seg, så heldigvis for deg, er det ledige plasser. Send mail til og meld din interesse. Førstemann til mølla! Vi i sykkelklubben kan stolt presentere vår nye logo: 9

10 Vedlikehold & Modifikasjon Et utvalg av våre prosjektledere Bjørn Ommundsen, Direktør Vedlikehold & Modifikasjon V&M avdelingen har hatt en travel og kjekk oppstart som eget forretningsområde. Vi har fem mindre/mellomstore prosjekter, samt ISO kontrakter som dekker 9 Statoil offshore installasjoner og en for Mongstad landanlegg. Totalt sysselsetter vi omtrent 500 personer offshore, og 300 på land, og vi er i en fase hvor arbeidsoppgavene vil øke mot våren. Dette betyr at vi fremover vil ta imot flere av våre nyansatte kollegaer. HMS og organisering Ved en oppstart er det HMS og organisering av arbeidet som er i fokus, og vi er i dag fornøyd med at alle ansatte har den rette HMS holdningen som forventes av KAEFER ENERGY og våre kunder. Selv om det periodevis har vært noe frustrasjon ved manglende IT-systemer/prosedyrer ved oppstart av våre nye prosjekter, ser vi nå at de fleste brikker faller på plass. Jeg er overbevist om at våre dyktige medarbeidere vil sikre at vi gjennomfører en sikker og effektiv prosjektgjennomføring. Engasjerte og flinke medarbeidere Status på flere av våre prosjekter er omtalt andre steder i dette magasinet, og nå når vårens sol sakte kommer frem vil jeg benytte anledningen til å takke for godt arbeid i denne hektiske oppstartsfase. Jeg vil gjerne også benytte anledningen til å ønske alle ansatte med familie fra V&M avdelingen en riktig God Påske. Måtte det bli mange fine solskinnsdager. 10

11 Karl Mannes Prosjektleder ISO kontrakten Det er nå gått 4 måneder siden første mobilisering til ISO prosjektene. I denne perioden har vi mobilisert over 500 personer i rotasjon til offshore anleggene og etablert lokale prosjektorganisasjoner i Stavanger, Bergen og Stjørdal med funksjoner innenfor planlegging, jobb-setting og prosjektledelse. Hovedfokus Vårt hovedfokus i både implementeringsfase og fremover vil være at alle tar del i bruken av A standard for å sikre en grundig HMS forståelse før arbeidet starter. Dette innebærer at vi identifiserer risiko i vårt arbeid slik at dette kan styres for å unngå uhell og skader. Vi har også startet med HMS kampanjer med ukentlige tema. Nye lokaler i Stjørdal. Gode rutiner Vi har fremdeles store utfordringer i kontrakten. Vi har satt inn ekstra ressurser for å ferdigstille våre prosjektstyringssystemer samt etablere gode rutiner for rapportering, planlegging og jobbsetting. I tillegg skal vi planlegge arbeidet slik at faste 12 ukers planer blir et godt verktøy for ressursplanleggingen. Dette arbeidet er nå godt i gang og vi ser at dette vil løses om kort tid. En del av kontrakten er at vi også skal utføre arbeid for Statoils andre kontraktører. Dette gjelder V&M leverandører og andre kunder som har spesifikke prosjekter på installasjonene. Vi begynner nå å bli godt integrert i disse organisasjonene og bidrar både i studie, metode og planleggingsfasene. Vi har allerede fått indikasjoner på at dette arbeidsomfanget vil vokse betydelig de nærmeste årene. Gro Hege Viberg-Dahl Vårt mål fremover er at det grundig arbeidet som er utført på alle nivå i prosjektorganisasjon vil gi meget positive resultater i en mer smidig gjennomføring av oppdragene, gode sikkerhetsholdninger og god styring av alle ISO jobber. Ørjan Vårdal Prosjektleder Åsgård A, B og Kristin KAEFER ENERGY sitt Stjørdals kontor er no fullt oppe og går og vi har fått på plass mykje bra arbeidskraft med overvekt på lokalt personell. Ny prosjektleder/daglig leder, Ørjan Vårdal, var på plass 1. mars og den nye organisasjonen har begynt å finne seg til rette. Vi har fått ny planlegger, Gro Hege Viberg-Dahl, og ny jobbsetter/ fagansvarleg for overflate, Erling Fjelly. Vi har mange spanande utfordringar framfor oss og vi går på med godt humør og masse pågangsmot. I tillegg til verdifull nærleik til Statoil ift ISO kontraktane på Kristin og Åsgard A/B, har vi fått knytta relasjonar til lokale V&M leverandørar. Vi ser fram til å omsette desse relasjonane i mange oppdrag framover i tillegg til å skape nye relasjonar i regionen. KAEFER ENERGY sin etablering i Trondheim/Stjørdal har vore vellykka og vi gledar oss til å fortsette å bygge vidare på det grunnlaget som no er lagt. Ønsker alle ei fantastisk påske. Med vennleg helsing, Ørjan Vårdal 11

12 Foto: Helge Hansen/Statoil Terje Hjelmtveit Prosjektleder, Mongstad Hektisk og god stemning Terje rapporterer fra Mongstad at de endelig er flyttet inn i nye lokaler, noe de alle har sett frem til lenge. Personell i nye posisjoner Terje kan opplyse om at det naturlig nok er opprettett en del nye posisjoner etter at KAEFER ENERGY fikk tildelt ISO kontrakten på Mongstad. Det være seg arbeidsledere, som operatører og funksjonærer. Alle har funnet sin posisjon og arbeidsområde, og det har faktisk gått over all forventning med tanke på at vi alle skal lære hverandre å kjenne, finne rette arbeidsmetodikken, opprette god kjemi, samt arbeide med gode trivselsfaktorer. Og bare så det er sagt når det gjelder trivsel. Vi har vel alle ulike oppfatninger over hva som er trivelig, og hva som er utrivelig. Hos oss mottar vi periodevis personell som skulle ha vært offshore, men av ulike grunner har disse blitt utsatt eller kansellert. Da er det naturlig at noen av disse blir sendt til oss på Mongstad. Noen av disse har nok gjort seg opp en mening i forkant av hvordan det er å jobbe på en Site istedenfor å være offshore. Etter å ha vært her en stund finner de fleste ut at det ikke var så dumt å få med seg erfaring, kjennskap og kunnskap fra Mongstad. Og bare så det er sagt, Mongstad er en utmerket arbeidsplass, et svært viktig prosjekt for selskapet og et sted som faktisk er lett å trives på. Fornøyd kunde Terje vil gjerne fremheve at det er gjennomført gode møter med kunden etter tildeling av ISO kontrakten. Det er mye nytt og forholde seg til, men han skryter og vil gjerne nevne at han får den hjelp han trenger, når han ber om det. Største utfordringen er ukeplaner/ fremdrift for vedlikehold. Det legges mye ressurser og arbeid i å tilfredsstille vår kunde til enhver tid. Økt bemanning Vi er per i dag 120 personer på Site, men jeg forventer en bemanningsøkning utover våren innenfor alle ISO fagene. I tillegg har vi fått tildelt et vedlikeholdsprogram for tanker på ytre anlegg, noe som vil gi en tilleggsbemanning. Vi skal ferdigstille allerede påbegynte prosjekter og i tillegg starte opp nye prosjekter. Det er ikke i tvil at det blir en travel tid for alle som er involvert i Mongstad prosjektet. Rorbuer i Kilstraumen Terje forteller at prosjektet har leid inn 12 Rorbuer i Kilstraumen. Dette benytter han til innkvartering, som tillegg til eksisterende camp. Rorbuene er av meget høy standard og ligger idyllisk til like i sjøkanten og er vel verdt et besøk. Stor innsats Det er mange dyktige og engasjerte personer i prosjektet, og det kan lett misforstås hvis bare noen enkelt personer blir fremhevet, men jeg vil allikevel gjerne benytte anledningen til å fremheve Supervisor Willy Svarstad, Innkjøperne Susz Grzegorz og Irenijus Misiukonis, da de har gjort en formidabel god jobb innenfor sine felt. 12

13 Gjøa Operations Support Contract Fra desember 2010 har vi vært i gang med vedlikeholdskontrakten, som vi har på ISO fagene. Denne kontrakten har vi sammen med IKM Operations. Det er GDF Suez som drifter Gjøa. GDF Suez overtok offisielt operatørskapet 25. november 2010, og ble med dette driftsoperatør for et felt på norsk sokkel for første gang. Gjøa ligger i Sogn-området og er verdens første flytende plattform som får strøm fra land. Det er også verdens lengste vekselstrømskabel installert i ett stykke med så høy spenning. Strømmen kommer fra Statoils anlegg på Mongstad via en 100 km lang kabel. Dette reduserer CO2-utslippene fra Gjøa med om lag tonn per år. Fra før er Troll A den eneste plattformen på norsk sokkel som får strømforsyning fra land. Girlpower Tilbakemelding fra vår kunde, IKM Operations, er at de er svært fornøyd med KAEFER ENERGYs personell som er, og har vært ute. Det har tidvis vært girlpower på Gjøa, hvor 2 av 4 er kvinner. Dette skaper et trivelig arbeidsmiljø. Bemanningen er pr dags dato 2 isolatører, men med jevne mellomrom utfører kampanjer hvor vi leverer både isolatører, stillas og overflate personell. Jan Vistnes, vår overflateingeniør sitter hos kunden på Forus. Gjøa er en flott ny plattform, og tilbakemeldingene er at alle trives godt om bord. Skangass, LNG anlegg i Risavika Skangass AS ble etablert i Selskapet eies av Lyse AS (67,1 prosent) Celcius Invest AS (32,9 prosent). Skangass er ansvarlig for driften av LNG-anlegg i Risavika, Sola Kommune. Anlegget får en årlig produksjon på tonn LNG, tilsvarende energibehovet for to byer av Stavanger størrelse. Lyse har bygd et 50 km gasshøytrykksrør fra Kårstø til Risavika. Det er gassen herfra som inngår i produksjonen hos Skangass. Den første Prosjektleder Gjøa Operation Support og Skangass Helga Gjøse leveringen av LNG via skip ble sendt til gasselskapet Aga sitt anlegg sør for Stockholm den 9. mars Vi leverer våre tjenester innen ISO fagene gjennom vår kunde IKM Operations. 13

14 Avdelingskontoret i Bergen F.v.: Linda Heibø, Sindre Marøy, Uffe Prahm, Karsten Tveit, Jakob Bjordal, Per Christiansen og Tor Egil Olsen. Rolf Magne Pedersen og Ove Yndestad var ikke til stede da bildet ble tatt. Avdelingskontoret i Bergen består av 14 personer. De fleste på Bergenskontoret jobber opp i mot de nye ISOkontraktene. KAEFER Access har også sitt hovedkontor her. For uten dette så sitter Tor Egil på Tilbud og Kalkyle og Gro Valsvik som Markedskoordinator. Gro Valsvik Harald Christoffer Linchausen Carl Christian Knudtzen og Jørn Bjordal. Prosjekt Tjeldbergodden Ole Reksen Prosjektleder, Tjeldbergodden På Tjeldbergodden holder vi nå på med planlegging av ministans. Forkantaktivitetene startet 4. april med stillasarbeid og påfølgende isolasjonsarbeid. Slik som det ser ut i dag vil vi bli ca 12 stillasbyggere og 6 isolatører på 11/10 rotasjon i forkant til stansen. I stansperioden vil vi fra 20. mai til 1. juni være 12 personer på overflate, mens stillas og isolering blir vi henholdsvis 12 og 6 personer. GOD PÅSKE til alle fra oss på Tjeldbergodden! 14

15 Bilde fra morgenmøte Statfjord Senfase prosjektet Bilde fra løpende risikovurderingsmøte Erik Eslinger, prosjektleder Statfjord Senfase prosjektet, rapporterer at det er innført løpende risikovurdering av alle jobbene de utfører. Alle aktiviteter er identifisert og den enkelte utførende operatør har gitt sitt bidrag med input om hvilke aktiviteter som må iverksettes for å redusere farene for personskader, materielle skader og skader på ytre miljø. Det hele startet med at vi tok et felles møte over samhandlingsrommet hvor vi gikk gjennom spillereglene for en vellykket risikovurdering. De utførende om bord videreførte dette ned på papiret etter en grundig felles gjennomgang. HMSK avdelingen ved Per Steinkopf tok en oppfølgingsrunde ombord på Statfjord C, for å verifisere dette, samt gjennomførte et HMSK møte med alle. Det var ingen tvil om at det var en engasjert gruppe som hadde mange gode syns- punkter og innspill. Det ble også gjennomført en ledelsesinspeksjon og sett på praktisk utførelse. 15

16 Vår nye medarbeider, Direktør for Marked og Teknologi Sigve Aabø Sigve vil være den øverste ansvarlige for våre aktiviteter innen markedskontakt, tilbudskalkyle, plan/ engineering/utvikling og anskaffelse. Sigve er utdannet sivilingeniør fra NTNU (1982) med fagretning kjemi og spesialisering innen korrosjon alt fra operativt til tilbud, kontrakt og marked. Dette var interessante og lærerike år i en bransje i kontinuerlig utvikling. Spennende å jobbe i et internasjonalt konsern, og erfare de positive sidene dette bringer. I så måte er KAEFER ENERGY og BIS ikke så ulike, reflekterer Sigve. Etter fullført utdannelse, startet arbeidslivet med forskerstilling på SINTEF i Trondheim. Hjemfylket og oljeindustrien lokket imidlertid sterkt, og tre år senere gikk han inn i Scana Offshore Technology som teknisk sjef. Etter 6,5 år ble det overgang til Statoil for å arbeide med overflatebehandling, både innen nybygg og vedlikehold. Han var medlem i Statoils kjernegruppe for overflatebehandling frem til han gikk over i en mer operativ stilling som vedlikeholds- og driftsleder på Veslefrikk i I mellomtiden kjøpte R&M Isolering opp Scana Offshore Technology og etablerte R&M Industrier. Integreringen av Scana i R&M gikk ikke helt smertefritt, og høsten 2000 ble han forespurt om å gå inn i ledelsen i R&M og ta ansvaret for overflatebehandling og stillas, fagene som kom inn med Scana. Sigve var på plass i R&M (som senere ble BIS) i mars 2001, og var en del av ledergruppen til han sluttet nesten ti år senere. I denne perioden hadde han ulike ansvarsområder, I løpet av de 25 årene Sigve har jobbet i ISO-bransjen, har han også vært involvert i en rekke bransjerelaterte aktiviteter, bl.a. 8 år som leder av prøvenemnda i overflatebehandlingsfagene i Rogaland, to perioder som styremedlem i FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen overflatebehandling), styremedlem og styreleder i KEF (Korrosjonsentreprenørenes Forening) og styremedlem i KIS (Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening). Videre har Sigve forelest faget Korrosjon og korrosjonsvern ved Universitet i Stavanger i 15 år, han er medlem i NORSOK-komitéen for NORSOK standard M-501 (overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse), og han har vært en flittig brukt foredragsholder innen overflatebehandling spesielt. Jeg tror ikke det er så lurt å gro fast for lenge i denne type stillinger. I forhold til den ledergruppen jeg opprinnelig gikk inn i, i BIS Industrier, var jeg den siste gjenværende. Dette viser mest av alt at det er en viss rotasjon på dette ledelsesnivået, og jeg følte også at tiden var moden for en endring. Det var flott å bli gitt anledning til å bygge videre på erfaringer og kompetanse i KAEFER ENERGY, og erfaringene så langt har vært udelt positive, sier Sigve, og håper han skal bli en god bidragsyter for KAEFER ENERGYs fortsatte utvikling. Jeg blir kjent med nye medarbeidere nesten hver dag, og det gir meg en god følelse å registrere hvor mye flinke og positive folk jeg har rundt meg. Jeg er overbevist om at dette blir bra for min del, og jeg vil legge mye energi ned i at det skal bli bra for KAEFER ENERGY også avslutter Sigve med et lurt smil 16

17 17

18 Ressurser & Kompetanse, Fabrikasjon & Produkt Thorbjørn Jensen Direktør Fabrikasjon & Produkter, Ressurser & Kompetanse I skrivende stund er det snart 3 måneder siden omorganiseringen i KAEFER ENERGY ble iverksatt. Jeg fikk da tildelt ansvaret for Fabrikasjon & Produkter som er en av 4 forretningsenheter, samt avdelingen Ressurs & Kompetanse, som er leverandør av personell og utstyr til alle foretningsenhetene. Fabrikasjon & Produkt: Fabrikasjonsdelen består av verkstedet i Stavanger, overflatehallen i Verdal, samt nysatsingen PTFE hallen i Verdal. I tillegg har innredningsavdelingen et prefabrikasjonsverksted på Kvål. Singleprosjekter samt lokalmarkedene er også under ansvaret til denne forretningsenheten. Jone Kjellsen er leder for verkstedet i Stavanger, og rapporterer til Birger Susort. Bemanningen varierer fra personer inkludert det lokale markedet. Verkstedet prefabrikkerer alle typer mantling, ventil, og brannkasser. Vi ser for oss at det vil bli et bra volum av leveranser til Statoil ISO prosjektene i For lokalmarkedet og singleprosjekter er Jone Andersen en av våre prosjektledere. I Verdal er Roger Nordskag ansvarlig for driften i overflatehallen. Her overflatebehandles stål for både olje & gass, samt byggemarkedet i regionen. Den største kunden er Aker Piping Technology. Christer Langland er leder for PTFE satsingen. PTFE er forkortelse for Poly Tetra Fluor Ethen, og er spesial overflatebehandling, som best kan forklares som Jone Andersen, Iris Margarita Høie og Jone Kjellsen teflon behandling. Byggingen av den nye hallen er i oppstartsfasen nå, og dersom alt går etter planen, vil produksjonsoppstart bli i september. Dette er en viktig satsing som KAEFER ENERGY har store forventninger til. Ressurs & Kompetanse: Denne består av to avdelinger. Sverre Bjørn Eskildsen er leder for Personell & Kompetanse avdelingen, og her er alle våre ansatte på operatør og arbeidsledernivå tilknyttet. Hovedoppgaven er å levere personell til de 4 forretningsenhetene våre, overvåke personellbehov, samt være ansvarlig for kompetansehevingen for nevnte personell. Avdelingen består av disiplinledere, personellplanleggere og ressurskoordinatorer. KAEFER ENERGY har ansatt mye nytt personell i det siste. Avdelingen skal ivareta dem og gamle ansatte på en god måte ved å blant annet videreutvikle kompetansen. Vi produserer i disse dager jevnlig nye fagbrev, spesielt innenfor overflate og stillas. Fremover står også flere isolatører i kø for å gå opp til den praktiske eksamen. Utstyr og lager: Bodvar Selvik, Rune Eiane og Tor Henning Gulbrandsen. Verktøy & Utstyrsavdelingen er ledet av Tor Henning Gulbrandsen, han har med seg Bodvar Selvik og Rune Eiane, og hovedoppgaven er i prinsippet å levere overflate, stillas, og isolerings verktøy/ utstyr til forretningsenhetene. De skal planlegge og styre leveransene på tvers, sånn at mest mulig av utstyret til enhver tid er i bruk. I tillegg er de ansvarlig for å vedlikeholde og sertifisere utstyret. KAEFER ENERGY har investert mye i utstyr de senere årene, og det er av største viktighet at dette blir ivaretatt på en best mulig måte, og at bruken blir optimal. En annen viktig oppgave for avdelingen er å følge med/ påvirke ny utvikling, for å forbedre metoder, f.eks innenfor støy eller vibrering. Til slutt vil jeg si at jeg oppfatter nye og gamle medarbeider som meget motiverte, og tilbakemeldingen er at trivselen er god. Fraværsstatistikken for de første månedene av 2011 gjenspeiler også dette, og det faktum at vi har fått inn mange nye og stabile medarbeidere. Jeg ønsker alle en riktig god vår, og gleder meg til fortsettelsen! Husk kameratsjekken! 18

19 Travel vinter i HMSK avdelingen Per Steinkopf HMSK direktør Blant annet har Bodil Iversen hatt hovedansvaret for å sette sammen en portefølje av kampanjer som nå er implementert. Temaene er støy & vibrasjoner, fallende gjenstander, orden & ryddighet, uoppmerksomhet under forflytning, kjemikaliehåndtering, klem & kuttskader, rusk i øyet og ankelskader. Det er også laget store plakater som vil hjelpe oss i kampanjearbeidet. Avdelingen har også jobbet mye med strukturering av HMSK informasjon i vårt nye dokumentstyringssystem ProArc. HMSK avdelingen og hele KAEFER ENER- GY har svært høy fokus på forebyggende arbeid for å unngå yrkesskader som følge av påvirkning fra støy og vibrasjoner. Det er ikke tvil om at dette har vært en utfordring for bransjen i mange år. Dessverre har ikke tilgjengelig teknologi klart å kompensere for stadig strengere krav, dermed er tillatte eksponeringstider innført. I den senere tid har arbeidsoperasjoner blitt stanset som følge av høye støynivåer. Utfordringene er ekstra store fordi belastningene ofte kommer som en kombinasjonen av vibrasjoner og støy, som igjen er avhengig av hvordan og hvor man bruker et gitt verktøy. I tillegg har arbeidsområdene ofte en veldig høy bakgrunnsstøy fra før. Alt dette medfører dårlig effektivitet. Det positive er at det tvinger både oss, utstyrsbransjen og kundene til å tenke kreativt. Det gjøres mye for å finne løsninger på disse utfordringene nå. KAEFER ENERGY HMSK-kampanjer Ikke minst er det viktig å skape lik forståelse og riktig etterlevelse av regler fra både leverandør- og kundesiden, slik at vi har riktig utgangspunkt for å løse utfordringene. I løpet av vinteren er det gjennomført mange kurs i grunnleggende arbeidsmiljø, det som tidligere het AML-kurs. Det har vært gode tilbakemeldinger på disse kursene, og ca 260 formenn og verneombud har deltatt. På grunn av økende aktivitet har det også vært høy fokus på oppfølging og godkjenning av leverandører. Dette har medført mye revisjonsvirksomhet sammen med innkjøpsavdelingen. Vi har ikke hatt fraværsskader i KAEFER ENERGY siden Sykefraværet har vi også all grunn til å være fornøyd med. I selskapet er det også en stor driv for å melde inn uønskede og ønskede hendelser. Det er allerede registrert ca 1300 av disse. Vi har hatt noen personskader uten store potensialer i år, og vi jobber med forebyggende arbeid for å hindre at vi får flere. Dette bringer oss til prosjekt Statfjord Senfase, der vi i fjor hadde for mange skader. I år har vi ikke hatt noen skader på prosjektet. HMSK avdelingen har vært på flere besøk til Statfjord og har deltatt på møter samt risikovurderinger med en svært oppegående og positiv gjeng! I tillegg er det utført flere ledelsesinspeksjoner. Hovedinntrykket er veldig bra, og prosjektet skal ha skryt for god driv i HMS arbeidet og de positive holdningene! Vi har også besluttet å innføre begrepet SI (Serious Incidents), eller på norsk alvorlige hendelser i rapporteringen av vår månedtlige statistikk. Alvorlige hendelser er hendelser som krever granskning. Samtidig har vi også fastslått at målet for 2011 skal være null hendelser. Samtidig er førstehjelpsskader tatt ut av den offisielle statistikken. Vil vil imidlertid fortsatt registrere førstehjelpsskadene, og drive med forebyggende arbeid for å forhindre enhver skade. KAEFER ENERGY står nå foran den viktige innføringen av arbeidsprosessorientert styring. For de fleste vil dette gjøre oppgavene enklere å forstå, og antall prosedyrer vil reduseres til et minimum. Når dette bladet leses vil kontrakten med leverandøren være signert. Det forventes at bruken av det nye systemet vil starte til sommeren. Til slutt vil HMSK avdelingen ønske dere alle en riktig gul og solrik påske! 19

20 Nytt fra HR avdelingen PMQ-deltakere. Opplæringsavdelingen Randi Østensen som er leder for opplæringsavdelingen kan fortelle at hun ble ansatt i KAEFER ENERGY i november i fjor, og siden den gang har hun blant annet jobbet iherdig med å etablere egen kursavdeling i KAEFER ENERGY. Hun har benyttet mye av tiden til å gå opp linjene med de enkelte ressurseiere for å sikre at alle får den nødvendige kompetanse relatert til eget behov, men også for å etterleve kundens behov. Hun forteller videre at hun har etablert egen kurskatalog, fått definert den enkeltes ansvarsområde, utarbeidet et system for kompetanseheving. Har du et eksempel med hensyn til KAEFER ENERGY kurs? To kjappe eksempler kan være Asbest sanering som vi har utarbeidet og som er i henhold til norsk regelverk, og jeg kan også nevne at dette er forevist til Arbeidstilsynet. Videre jobber vi iherdig med å kunne tilby ansatte såkalt multikompetanse som ikke bare gir den enkelte mer kompetanse, men også bidrar til at vi som selskap kan tilby våre kunder enda mer. Slik sikrer vi at vi blir mer attraktive på markedet. Randi røper også at opplæringsavdelingens mål er å etablere en egen KAEFER ENERGY skole i fremtiden, men det får jeg heller komme tilbake til i neste utgave av OnSite magasinet. Project Management Qualification PMQ som betyr Project Management Qualification startet opp igjen den 29. mars. Opplæringsopplegget er utarbeidet i samarbeid med KAEFER ENERGY og Metier. Prosjektleder opplæringen er delt inn i tre nivå. Første nivå kalles P3. Andre nivå P2 og første nivå som er P1. Alle nivå avsluttes med offentlig godkjent eksamen og gir også studiepoeng. Studiene er nettbaserte, men også felles samlinger inni mellom. Fullføring av alle nivåer gir mulighet til sertifisering av det 20

21 internasjonale instituttet for Prosjektledelse (PMI). Fagbrev Et annet og stort fokusområde er å øke fagbrevsandelen i selskapet vårt. Våre oppdragsgivere har også stor fokus på dette, så det er viktig at vi er i førersetet også her. Vi sponser jo mye av opplæringen så vi oppfordrer alle som kan om å ta fagbrev. Lærlinger KAFERER ENERGY arbeidet tett opp mot skolene i distriktet for å informere om hva vi kan tilby skole ungdommene, slik at vi blir mest mulig attraktive. Som kjent er vi en godkjent lærerbedrift for våre hoveddisipliner, isolering, overflate og stillas. Lærling inntak er et satsningsområde som vi vektlegger, slik at vi kan sikre neste generasjon KAEFERE, legger Randi til med et lurt smil. Espen nyansatt kurskoordinator Randi kan stolt informere om at Espen Winsnes som tidligere var innleid som kurskoordinator og medarbeider på opplæringsavdelingen når har fått fast ansettelse hos oss. Espen har vært en god bidragsyter i alle de nyetablerte prosessene vi har igangsatt. Ikke minst Opplæringsleder Randi Østensen og kurskoordinator Espen Winsnes. har Espen forestått all praktisk arbeid med hensyn til gjennomføring av alle mobiliseringsseminarene som har vært avholdt for ISO kontraktene. Ikke mindre enn 550 personer har deltatt her. Egne kurslokaler Vi vektlegger at våre kommende kurs vil i stor hovedsak bli gjennomført her på huset, da vi er så heldige å ha egnede og gode kurslokaler, men alle nødvendige fasiliteter tilrettelagt. Kontakt ressurseier Til slutt ønsker Randi og Espen å presisere at den enkelte tar kontakt med sin ressurs eier ved behov eller ønsker om kompetanseheving. Den enkelte ressurs eier vil da ta kontakt med oss, og så prøver vi i sammen etter beste evne å sy sammen de aller beste kurs som er å oppdrive. Påskehilsen fra Redaksjonen Vi to i redaksjonen har lyst å takke alle som har bidratt til denne utgaven av OnSite magasinet. For å lykkes med å lage et informativt magasin er det viktig at dere tipser oss om saker, eventuelt at dere sender oss bilder og historier fra deres prosjekt og landsdel. Vi tar i mot alle tips med stor glede og kan gjerne sendes til Gro og Jan Inge ønsker alle våre lesere en god påske. 21

22 Innredning & HVAC Vi går for null skader på Snorre A Living quarter upgrade project. Rolf Ingebrigtsen Direktør Innredning & HVAC Innredningsavdelingen med aktiviteter på mange områder Etter en rolig høst/vinter i forbindelse med offshorearbeider grunnet utsettelser av prosjekter er vi nå i gang med full opptrapping igjen. Vi tar sikte på at alle vil være sysselsatt i løpet av april måned. 1. april var vi igjen i gang med Snorre A ferskvannsprosjektet og som vil pågå gjennom hele sommeren. Troll A Troll A installasjonsarbeidet vil i løpet av sommeren også komme i gang. Dette vil fortsette utover høsten og sikre høy aktivitet for oss hele året. Vi har også en del mindre prosjekt, blant annet på rammeavtalen med Statoil, som forventes til utførelse utover vår/sommer/høst. Høy aktivitet på Kvål Det er høy aktivitet for våre landaktiviteter. Utenfor lageret på Kvål ankommer det stadig nye containere som skal innredes, og vi er hele tiden ute hos kundene med tilsvarende arbeid. Vi har også oppdrag på båter og rigger i distriktet. Nytt gulvprodukt Dexcoat Light Her på hovedkontoret jobber vi kontinuerlig med tilbudsarbeid innenfor innredning, HVAC og/eller gulvprosjekter. Som en del av tilbudsarbeidet har vi nå utviklet en ny type gulv (Dexcoat Light) som i disse dager blir branntestet. Dexcoat Light er et lettvektsprodukt som skal brukes i tørre områder på offshore installasjoner/ skip som underlag til belegg, teppe, osv. Denne satsingen gjør vi først og fremst da våre kunder stadig har utfordringer med vekt i forbindelse med bygging av nye installasjoner. Dexcoat Light vil da imøtekomme våre kunders krav med tanke på vekt, brannsertifikater samt øvrige tekniske egenskaper. Prosjektering Innen prosjektering jobbes det nå med levering av jobbkort underlagene til Snorre A i forbindelse med siste del av dette oppdraget som skal avsluttes på slutten av året. Hos Aibel i Oslo er vi etter nærmere 2 års arbeid nå i ferd med å avslutte jobbsetting ifm Troll A hook up, slik at dette er klart til oppstart i sommer. Ellers jobbes det jevnt og trutt med prosjekteringsoppgaver knyttet opp mot småoppdrag. Forkantstudier Som en del av vår utvikling har vi den siste tiden jobbet med en ny type oppdrag innen forkantstudier til prosjekter som skal til utførelse på senere tidspunkt. Her har vi blant annet utført flere studieoppdrag i forbindelse med Snorre A, Sleipner, Balder og Oseberg. Dette er spennende oppdrag som gir oss gode muligheter i forbindelse med tildeling av oppdrag for gjennomføring senere. Studiene sysselsetter ca 8-10 personer kontinuerlig. For øyeblikket pågår studieoppdrag på Sleipner, Snorre og Norne. Travel periode Når vi nå går inn i en travel periode med stor aktivitet offshore må jeg poengtere at vi fortsatt må ha høy fokus på HMS i arbeidet vårt. Vi er kjent for godt HMS arbeid hos våre kunder. Vi skal ta oss tid til å tenke igjennom alle nødvendige arbeidsforberedelser før vi igangsetter arbeidet. Vårt mål er at alle våre ansatte og underleverandører skal jobbe sikkert og skadefritt, og vi jobber kontinuerlig på alle plan med å tilrettelegging for dette. 22

23 Snorre A Living Quarter Upgrade project flotellperiode 2011 vil si en bemanning i snitt på 35 personer. Unn Schouw Prosjektleder, Snorre A LQU Så er vi i gang med ny flotellperiode på Snorre A. I forrige flotellperiode i 2010 utførte vi modifikasjonsarbeider i L30 og L40-blokkene, og i denne perioden skal vi gjøre de samme modifikasjonene i L20-blokka. Dette betyr at vi skal skifte ut 90 bad, bygge om 8 doble lugarer til enkle, skifte ut alle avløpsrør, utbedre avløpsrør under LQ med epoxy-innerliner, skifte ut fuktskadet golv, montere nye himlinger og belysning i korridorene, samt skifte sikringer. I tillegg skal vi bygge om vaskeriet i L41. Arbeidet med å skifte ut ferskvannsrør er stort sett ferdigstilt før flotellperioden. Vi skal utføre ca offshoretimer i perioden 1. april til 31. august 2011, det Store og krevende forberedelser Et så stort arbeidsomfang krever mange forberedelser. Alt materiell er kjøpt inn, pakket og merket i henhold til jobbkort, og ligger på lager på basen i Florø, sammen med verktøy. Alle arbeidspakker er ferdig utarbeidet, og jobbsetting er gjort. Det skal gjennomføres i alt 3 heldags mobiliseringsmøter hvor alt personell som skal ut offshore deltar. I tillegg skal alle installasjonsledere, formenn, feltingeniører, materialkoordinatorer og HMSkoordinatorer inn til Geitaberget på et så kalt utreisemøte dagen før hver utreise offshore. Dette for å kunne ta nødvendig opplæring, oppdatering på status via samhandlingsmøte med offshore, og gjennomføre dokumentert handover. Erfaringsmøter Etter flotellperioden i fjor hadde vi et erfaringsmøte hvor det ble registrert mange tilbakemeldinger, både positive og negative. Det har siden vært jobbet med tiltak for å korrigere det som var nødvendig, og for å ta vare på, og videreføre de positive erfaringene. Gjentar suksessen Vi skal i denne perioden gjenta suksessen fra i fjor, og det kommer ikke av seg selv. De gode resultatene skapes hver dag, men med det solide teamet med engasjerte personer vi har i dette prosjektet, har vi alle forutsetninger for å lykkes også denne gangen. Jeg benytter anledningen til å ønske alle lykke til i den nye flotellperioden. Hilsen Unn Schouw Installasjonsleder Statoil Ja, så står nok en høyaktivitetsperiode på Snorre A (SNHAP11) foran oss. SNA Living Quarter Upgrade skal ferdigstille jobben vi startet på for halvannet år siden. Jobben som vi gjorde i blokk L30 og L40 kan betraktes som en vel bestått del-eksamen. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra drift- og forpleingspersonellet om gode arbeidsrutiner med hensyn til orden og ryddighet, gode og utfyllende sikker jobb analyser og risikovurderinger. Likeså berømmes KAEFER ENERGY personellet for godt humør og positive holdninger. Bak f.v.; Steinar Haukefær, Rune Grønås og Jan Arvid Sønstabø. Foran f.v.: Roy Kenneth Haugen, Jarle Edvinson, Ine Gjøassang og Kjetil Hauge. Del-eksamen gjenstår Men årets del-eksamen gjenstår. Blokk L20 skal gjennom samme ansiktsløft som L30 og L40, og vaskeriet skal totalrenoveres. Et godt resultat en gang setter forventningene høyt og det er alltid en utfordring å gjenta en suksess. Vi satser på en god avslutningskarakter. Listen ligger høyt, men vi skal over med stil Jan Arvid Sønstabø, Integrated Construction and Completion Manager SNA LIVING QUARTER UPGRADE 23

24 KOLON Redaksjonen God påske! Sudoku-konkurransen Vinner av forrige Sudoku konkurranse er Gro Christin Michelsen Gratulerer, du har vunnet en DVD spiller. Her kommer en ny oppgave å bryne seg på: KAEFER ENERGY AS Geitaberget Stavanger Tlf.: Faks: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HMS Senior Rådgiver Mobil Gro Valsvik Markedskoordinator Mobil Redaksjonen tar gjerne imot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til: Svar sendes til Gro Valsvik innen Bli med på konkurransen. Vinn flotte premier! Tips oss om gode storyes og du får tilsendt et flaxlodd i posten! RUH trekning: Vinner av RUH trekning: Anders Brant, Åsgard B Anders fant verktøy på en kablegate i høyden, hvor han tok de nødvendige tiltak, og deretter rapporterte hendelsen. Vi gratulerer Anders som vil få en fin DVD spiller i premie. Besøk også KAEFER ENERGYs websider: 24 lose less, gain more

on site God påske! Statoil HMS-pris Nr. 8 Mars 2010 3. årgang s 9 SNORRE A. FOTO: RUNE JOHANSEN/STATOIL

on site God påske! Statoil HMS-pris Nr. 8 Mars 2010 3. årgang s 9 SNORRE A. FOTO: RUNE JOHANSEN/STATOIL on site Nr. 8 Mars 2010 3. årgang Statoil HMS-pris s 9 God påske! SNORRE A. FOTO: RUNE JOHANSEN/STATOIL Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen, Når dette leses er vi allerede langt inne i 2010 et

Detaljer

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang God sommer! On-Site Nr. 3 Juni 2008 1. årgang Vi nærmer oss slutten av andre kvartal i 2008, og sommeren står snart for tur. God sommer! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Vi har så langt gjennomført

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

Fabricom Nytt. Sommer 2012. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Sommer 2012. www.fabricom.no Fabricom Nytt Sommer 2012 www.fabricom.no Fabricom Nytt sommer 2012 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Oppdatering nybygg Forus [ 6/7 ] Fabricom vant Gjøa rammeavtale [ 8 ] Unik

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

Nr. 1 Desember 2007 1. årgang

Nr. 1 Desember 2007 1. årgang Nr. 1 Desember 2007 1. årgang Når dette leses er det bare kort tid igjen av året 2007. Vi er dermed i ferd med å legge nok et hektisk år bak oss, med gode resultater, og god tilbakemelding fra våre kunder.

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

høyt & lavt Forsterkninger på jacketen på Ekofisk Første fagprøve i konteineren Møt gutta på lageret Reisebrev fra Albania

høyt & lavt Forsterkninger på jacketen på Ekofisk Første fagprøve i konteineren Møt gutta på lageret Reisebrev fra Albania høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2007 Forsterkninger på jacketen på Ekofisk Side 6 Skifte Geir Bjerkeset av eksoskjele trives på på Norme Nyhamna Side 15 Side 4-5 Første fagprøve

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fabricom Nytt. Høsten 2009. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høsten 2009. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høsten 2009 www.fabricom.no Fabricom Nytt høsten 2009 [ 3 ] Direktøren har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Ny logo i Fabricom [ 5 ] Logoelement med sterk symbolikk [ 6 ] Skal forebygge

Detaljer