Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndsag Individual DGA Serviceinformasjon"

Transkript

1

2 Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi er tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.10 / Juni 2012 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 1

3 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER Bruksområde til båndsagen Verneklær og personlig sikkerhet Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon på hydraulikk system Sikkerhetsutstyr på maskinen NØDSTOPP bryter Sikkerhetsområde rundt båndsagen Sagbue deksler Sagblad stramming og brudd overvåkning Sagblad deksel Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Førstehjelpsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner for spontransportør Maskin typeskilt montert på maskinen Advarselskilt montert på maskinen MASKIN DOKUMENTASJON Tekniske data Monteringsskjema Maskinoversikt Maskinoversikt Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Transport og lagrings forberedelser Transport og lagring Transportskjema Transportskjema Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Utpakking og montering av maskinen Montering og vatring av maskinen Avhending av maskinen Førstegangs oppstart av hydraulikk systemet Påfylling av hydraulikkolje til tanken Fundamentflate Elektrisk tilkobling Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet Påfylling av kjølevæske Kontroll av maskin funksjonene Sagblad Sagblad størrelse Valg av sagblad tanningsystem Innkjøring av sagblad Tabell for valg av tanning BETJENING AV MASKINEN Slå PÅ båndsagen Betjeningspanel Beskrivelse av betjeningspanel Beskrivelse av "Touch" berøringsdisplay Betjening av maskinen Betjening av "Touch" berøringsdisplayet Navigering ved menyer Refereransekjøring av maskin Maskin driftsmodus Manuell driftsmodus Halvautomatisk driftsmodus Automatisk posisjonering Automatisk driftsmodus Automatisk driftsmodus meny Start av automatisk syklus Valg ved start av automatisk syklus Automatisk material innmating Inntasting av programdata Valg av program Tabell for redigering av programposter i programmet Side : 2

4 Programpost editor Serie kutt - "More cuts" Avbrudd ved automatisk driftssyklus Pause ved automatisk driftssyklus NØDSTOPP ved automatisk driftssyklus Tomt for materiale Program slutt Maskin innstillinger Bruker parametere (ikke passord beskyttet) F3 Service parametere F5 Matestikke parametere F7 System parametere F2 Sagbue parametere F4 Kontrollmålingsprosedyre for innmatingsbane F6 Lagring av fabrikkoppsett initial verdier F8 Gjenopprett fabrikkoppsett initial verdier F9 Innmatingsinnstillinger Feilmeldinger Justering og innstilling av båndsagen Justering av nederste stopp til sagbuen Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene Innstilling av sagbue matehastighet Justering av sagbue opp posisjon Justering av sponbørste Innmating og håndtering av materiale Mating av materialet Håndtering av materiale Mating av materiale Buntet material mating SERVICE OG VEDLIKEHOLD AV MASKINENE Bytte av sagblad Demontering av sagblad - Mekanisk sagbladstramming Demontering av sagblad Hydraulisk sagbladstramming Montering av sagblad Stramming av sagblad og inspeksjon Stramming av sagblad Kontroll av sagbladet Justering av sagbladet sin plassering Justering av endebryter for sagbladstramming Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Kontroll av kjølevæske system Avfallshåndtering av spon Smørefett, oljer og smøring av maskinen Giroljer Smørefett (grease) Regelmessig smøring av maskinen Hydraulikk olje Kontroll og service av hydraulikk systemet Kontroll av hydraulikk olje nivå Manometer montert på maskinen Maskin rengjøring Bytte av utslitte deler Bytte av sagbladmatings lager Bytte av sagbladstyringens styrevalser Bytte av hardmetallstyringer Bytte av sponbørste FEILSØKING Mekaniske problemer Elektriske og hydrauliske problemer Hydrauliske problemer ELEKTRISKE OG HYDRAULISKE SKJEMA Elektriske skjema V, TN-C-S Hydraulikk skjema Individual DGA Hydraulikk skjema RESERVEDELSTEGNINGER OG DELELISTER Båndsag Bomar Reservedelsliste Båndsag Bomar Båndsag Reservedelsliste Båndsag Sagbue Reservedelsliste Sagbue Side : 3

5 7.7. Sagbue Reservedelsliste Sagbue Sagbladstyring Reservedelsliste Sagbladstyring Sagbladstyringskube Reservedelsliste Sagbladstyringskube Sagbladstyringskube Reservedelsliste Sagbladstyringskube Sagbladstramming Reservedelsliste Sagbladstramming Maskinsokkel Reservedelsliste Maskinsokkel Maskinsokkel Reservedelsliste Maskinsokkel Sagbladmotor / Drivverk Reservedelsliste Sagbladmotor / Drivverk Stikke Reservedelsliste Stikke Stikke Reservedelsliste Stikke Søyler Reservedelsliste Søyler Søyle Reservedelsliste Søyle Søyle Sponbørste Reservedelsliste Sponbørste Lengdestopper Reservedelsliste Lengdestopper Låsesylinder Reservedelsliste Låsesylinder Vertikalstikke sylinder Elektroskap / betjeningspanel Reservedelsliste Elektroskap / betjeningspanel Innmatingsbane - Understellfot Spontransportør Sylinder Sylinder Magnetsensor Bremse Matevogn / Matestikke Reservedelsliste Matevogn / Matestikke Matevogn / Matestikke Reservedelsliste Matevogn / Matestikke Motor / Drivverk Reservedelsliste Motor / Drivverk Rulle Reservedelsliste Rulle Rullebane Reservedelsliste Rullebane Rullebanefot Rulle Side : 4

6 1. Sikkerhetsinstruksjoner Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppmerksom! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 1.1. Bruksområde til båndsagen Båndsagen Individual DGA er konstruert for kutting med en gjæringsvinkel fra -60 til 60 av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet. Oppmerksom! Overhold alltid advarsel skilt som er plassert på maskin. Ikke fjern eller skad merkeskiltene som er plassert på maskinen! 1.2. Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, tettsittende klær! Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Oppmerksom! Vernehansker skal bare benyttes ved plassering av materiale i maskinen, og ved bytte av båndsagblad! Maskinen og tilleggsutstyr må da være satt i stillstands! Ved drift av maskinen, skal det ikke benyttes vernehansker! Dette kan være farlig, ettersom roterende maskindeler og lignende kan dra med seg vernehanskene under drift! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager støy nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Side : 5

7 Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer! 1.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Oppmerksom! Denne maskinen skal bare betjenes av personell som er eldre enn 18 år. Maskinen skal bare betjenes av personell som er fysisk og mentalt skikket for maskinbetjening. Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne bruksanvisningen nøye før du starter å arbeid med denne maskinen! Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i nærheten av maskinen og i sørg for at den er i god tilstand! Maskin skal bare betjenes av en person. Maskinoperatøren er alltid ansvarlig for andre som oppholder seg ved maskinen Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Oppmerksom! Ikke tilkoble strømforsyningen til maskinen dersom deksel er fjernet. Ikke berør det elektriske utstyret på maskinen. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Ikke under noen omstendighet berør de roterende maskindelen. Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede! Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet! Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 6

8 1.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Oppmerksom! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Elektrisk høy spenning kan føre til fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider, ellers kan det oppstå alvorlige ulykker! Maskinen må alltid sikres før utførelse av reparasjon, service og tilpasningsarbeid, slik at ikke uønsket oppstart av maskinen kan oppstå. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen. Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Dersom det benyttes uoriginale deler, vil dette kunne føre til alvorlige ulykker. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller sikkerhetsutstyr ikke er korrekt montert! 1.5. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon på hydraulikk system I samsvar med prinsippet for renhet er grunnleggende krav for å oppnå en problemfri drift ved hydraulisk utstyr. Hydrauliske komponenter er produkter som er laget med høy nøyaktighet, og dersom det oppstår forurensning i systemet, vil dette føre til redusert levetid og likeledes funksjonsfeil ved komponentene. Konsekvensene er ofte svært vanskelig å utbedre, og delene er også ofte kostbare. Bruk alltid rent verktøy. Deler og festekomponenter, som er del av hydraulikk systemet, må aldri utsettes for skitt og annet smuss. Rengjør disse delene ved hjelp av krepp-papir, ettersom dersom en benytter rengjøringskluter, kan fibre fra kluten føre til driftsproblemer ved det hydrauliske systemet. Fjern beskyttelse plastikk hattene som beskytter gjenger ved de hydrauliske komponentene bare rett før du monterer komponenten. Rengjør slanger og rør før montering ved at du skyller de med bensin eller annen rengjøringsmiddel, og bruk deretter trykkluft for å blåse de rene. Alle de hydrauliske komponentene må være korrekt montert og festet. Men bruk aldri for mye krefter ved montering av komponentene, det kan føre til at de blir defekt eller skadet Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. Alvorlig sikkerhetsrisiko! Ikke beveg deg i eller i nærheten av maskinens sageområde. Dersom en oppholder seg innenfor dette område, er det fare for alvorlige kropps skader! Side : 7

9 NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren. Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig Sikkerhetsområde rundt båndsagen Maskinområdet rundt denne type maskiner skal være sikret slik at ikke operatør eller andre uvedkommende kan bevege seg innenfor det sikrede område når maskinen er i drift.. Maskinområdet skal være sikret ved hjelp av gjerder med en høyde på 2000 mm, samt laserbarriere i front av maskinen slik som tegn ingen ovenfor viser Sagbue deksler Venstre sagbuedeksel - Dette dekslet dekker strammehjulet. Dersom dekslet blir åpnet når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbryter bli aktivert, og maskinen settes i stillstands. Det er ikke mulig å starte maskinen i innstillingsmodus. Høyre sagbuedeksel - Dette dekslet dekker drivhjulet. Dersom dekslet blir åpnet når maskinen er i drift, vil sikkerhetsbryter bli aktivert, og maskinen settes i stillstands. Det er ikke mulig å starte maskinen i innstillingsmodus. Senter sagbuedeksel - Dette dekslet dekker den midtre delen av sagbuen. Side : 8

10 Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket. To sikkerhetsbrytere overvåker om sagbuedeksler er åpne eller ikke Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd. Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og vedlikehold. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra venstre sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Side : 9

11 1.7. Sikkerhetsinstruksjoner for kjølevæskesystemet Oppmerksom! Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk alltid vernehansker som er beregnet for farlige væsker når du arbeider med kjølevæsk! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader Førstehjelpsinstruksjoner 1. Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. 2. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelpsutstyr. 3. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. 4. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelpsutstyr. 5. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Look for medical help.ta kontakt med medisinsk personale Sikkerhetsinstruksjoner for spontransportør Spontransportør leveres som tilleggsutstyr, og sikkerhetsinstruksjonene angitt nedenfor gjelder bare for maskiner hvor spontransportør er montert. OPPMERKSOM! Det er forbudt å oppholde seg i maskinområdet til spontransportøren dersom maskinen er i drift. Arbeid og vedlikehold ved spontransportøren skal bare utføres når maskinen og det aktuelle tilleggsutstyret er slått av og sikret mot at uvedkommende kan foreta uønsket oppstart. For mer informasjon om betjening av maskinen, se kapittel 3. Side : 10

12 1.8. Maskin typeskilt montert på maskinen Maskin typeskiltet er plassert på sagbuen ved siden av søylen og sagbladmotoren. Side : 11

13 1.9. Advarselskilt montert på maskinen Side : 12

14 2. Maskin dokumentasjon 2.1. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt 3850 kg Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad Støynivå: 5600 mm 2990 mm 2350 mm ~3 400 V/50 Hz,TN-C-S/TN-C 14 kw 32 A IP 54 Individual DGA LAeqv = 76,3 db Båndsag motor: Type Strømforsyning Effekt Nominell hastighet Innmating: Strømforsyning Effekt Nominell hastighet Hydraulikk system: Innmating Type Effekt Trykk Båndsag Type Effekt Trykk Kjølevæske pumpe: Type Kapasitet MDERA 100 4P B14 ~ V, 50 Hz 4 kw 1420 m.min -1 ~ V, 50 Hz 1,5 + 1,5 kw 1420 m.min W ,55/0,37 kw 5 MPa 205.Y kw 8 MPa 3COA dm3 MICRONISER opsjon Båndsagblad størrelse: Sagbladhastighet: Innmatingslengde - enkel mating: Innmatingslengde - serie mating: Min. material restlengde: ,3 mm m/min mm 9999 mm 220 / 0 Side : 13

15 Kutte kapasitet / vinkel: mm mm mm mm 45 R 420 mm mm mm mm 45 L 420 mm mm mm mm 60 R 270 mm mm mm mm 60 L 300 mm mm mm mm Advarsel: Dersom det er montert material detekteringsutstyr på maskinen, vil maksimal materialhøyde bli redusert med 10 mm. Advarsel: Dersom buntstikke er montert på maskinen, vil maksimal materialhøyde bli redusert med 50 mm. Maskinstøy: Ekvivalent støynivå A ved operatør plassering er LAekv=76,3 db. Verdiene indikerer utslippnivå og kan være utenfor anbefalte sikkerhetsnormer. Blant faktorer som påvirker de reelle støynivå verdiene som operatøren utsettes for er maskinområde omgivelsene, materialet som kuttes og sagbladet, som i betydelig grad kan påvirke støynivået. Side : 14

16 2.2. Monteringsskjema Side : 15

17 2.3. Maskinoversikt 1 Side : 16

18 2.4. Maskinoversikt 2 Side : 17

19 2.5. Transport og lagring Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen: Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Transport og lagrings forberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk betjeningspanelet forsiktig i inn slik at det beskyttes mot transportskader. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen Transport og lagring Kontroller at maskinen er tilstrekkelig sikret under transport. Skru fast pallen som maskinen er lagret på til gulvet i lastebilen. Transporter maskinen med den største forsiktighet slik at den ikke blir skadet under transport. Lagre maskinen bare under omgivelseforhold beskrevet i bruksanvisningen, slik at ikke maskinen blir skadet. Det er forbudt å håndtere maskinen på noe annen måte, enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Side : 18

20 Transportskjema 1 Side : 19

21 Transportskjema 2 Side : 20

22 2.6. Montering av maskinen Maskin driftsomgivelse betingelser Båndsag OPPMERKSOM! Dersom omgivelses temperaturen synker under 15 C kreves det før drift av maskinen at en slår på hydraulikk systemet i omlag 10 minutter og deretter utfører flere manuelle maskinkjøringer ved alle de hydrauliske sylindrene. Dette for å varme opp den hydrauliske oljen til korrekt driftstemperatur slik at trykkventiler o.l. skal fungere korrekt. Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene: Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet lavere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen 2.7. Utpakking og montering av maskinen Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. Slå av hovedstrøm bryteren og sikre den i av posisjon før du starter montering av maskinen! Dersom ikke maskinen er sikret mot uønsket oppstart, kan det oppstå alvorlige ulykker! Dersom den hydrauliske systemblokken er plassert på utsiden av maskinen (maskinen er tilkoblet hydraulikk systemblokken ved hjelp av slanger), må den plasseres og monteres på en plan fundamentflate med tilstrekkelig kapasitet. Monteringshull er plassert ved sokkelen til hydraulikk tanken Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt Individual DGA 3850 kg + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjeningsposisjonen. Side : 21

23 Avhending av maskinen Fjern alle væsker som maskinen inneholder (kjølevæske, hydraulikk olje) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter. Demonter så maskinen og del den i respektive deler (elektronisk avfall, metall avfall) og avfallshåndter disse i henhold til lokale miljøforskrifter Førstegangs oppstart av hydraulikk systemet Kontroller før førstegangs oppstart utføres: Start pumpen i maks. 2 sekunder og kontroller at pumpen roterer med korrekt retning. Kjøleviften som er montert på toppen av pumpemotoren skal rotere i samme retning som pilene på toppdekslet angir. Dersom pumpemortoren roterer med feil retning, bytt om på to av de elektriske fasene ved strømforsyningskabelen ved elektroskapet. Denne kontrollene er nødvendig å utføre hver gang strømforsyningskabelen blir demontert fra maskinen. Kontroller at all elektrisk kabling og hydraulisk kobling samsvarer med skjema som er angitt i denne bruksanvisningen Kontroller at alle elektriske motorer (hydraulikkpumpe og kjølrevæskepumpe) er korrekt tilkoblet og roterer med korrekt retning Hydraulikk akkumulatoren er korrekt påfylt nitrogen gass i henhold til angitte verdier Kontroller at tilleggsutstyr og tilbehør fungerer korrekt (termometer, nivåmåler, varmer) Førstegangs oppstart (Oppmerksom Driftstrykk for sikkerhetsventil ved hydraulikk systemet er satt av produsent i henhold til hydraulikk skjema): Aktiver den elektriskepumpen med korte intervaller Kontroller for eventuelle lekkasjer og eventuell unormal støy Utfør lufting av den hydrauliske systemet Dersom mulig, test funksjonene til det hydrauliske anlegget med minimum belastning Kontroller alt elektrisk utstyr på maskinen Under testing, kontroller måleutstyr, maskinstøy, nivå og temperatur ved oljetanken Det er nødvendig at hele hydraulikk systemet blir luftet. Dersom det ikke er montert noen lufteplugg, vil hydraulikksystemet utføre lufting selv ved hjelp av lufting ved tanken eller ved returfilteret. Utfør gjentatte oppstart av maskinen, og kontroller at ingen unormaliteter oppstår Påfylling av hydraulikkolje til tanken Overhold anbefalinger og angivelser vedrørende olje angitt av produsent, se vedlagt teknisk dokumentasjon. For standard hydraulikk system, anbefaler vi at det benyttes olje av typen OH-HM32 (DIN 51524) fra alle kjente oljeleverandører. Hydraulikk systemet må påfylles ren, forfiltrert olje! Renheten til hydraulikkoljen må samsvare med klasse 10 NAS 1638 (oppnås ved hjelp av filter ß =75)! Påfylling fra beholdere, bøtter eller kanner er ikke anbefalt og er forbudt! Maksimal oljenivå vises ved hjelp av øvre merke på oljenivåpinne eller ved hjelp av oljenivåglass. Unngå å fylle på for mye olje. Maksimal påfyllingsmengde er 15 l/min, og skal ikke overskrides. Side : 22

24 Oljetype Kinematisk viskositet i mm²/s i forhold til oljetemperatur Frysepunkt 0 C 20 C 40 C 60 C 80 C C OH-HM OH-HM OH-HM OH-HV OH-HV Side : 23

25 Fundamentflate Side : 24

26 2.8. Elektrisk tilkobling Oppmerksom! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Strømforsyning: ~ V, 50 Hz, TN-C-S Effekt forbruk: 14 kw Maks. sikring: 32 A Før tilkobling utføres, slå av hovedstrøm bryteren for strømforsyningen til maskinen og kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt! Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad: Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad: Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Oppmerksom! Ved dette tilfellet blir den ekstra hovedstrømbryteren primær bryter og hovedstrømbryteren på maskinen vil da bare inneha en sekundær funksjon. Side : 25

27 Kontroll av sagbladretning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen Kontroller at strømforsyningen er korrekt tilkoblet OPPMERKSOM! Kontroller at den elektriske strømforsyningen er korrekt tilkoblet! Motoren ved hydraulikk systemet kan ikke være i drift i mer enn 10 sekunder dersom den roterer med feil rotasjonsretning! 2.9. Påfylling av kjølevæske Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fjern dekslet ved påfyllingshullet. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. La påfyllingshullet være åpen og med silen montert når påfylling utføres. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Merknad: Dersom maskinen er utstyrt med Micronizer, påfylles Micronizer korrekt oljenivå som beskrevet i bruksanvisning for Micronizer. Dermed er Micronizer klar til bruk Kontroll av maskin funksjonene Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat, om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke stikken. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å tas i bruk. Side : 26

28 2.11. Sagblad Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er strammet. Da begrenser du risikoen for skader Sagblad størrelse ,3 mm Side : 27

29 Valg av sagblad tanningsystem Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1. Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2. Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Variabel tanning benyttes ved kutting av profil- og bunt. Materialer. Variabel tanning reduserer sagblad vibrasjoner, øker sagblad levetiden og kvaliteten til kutte snittflaten. Bomar anbefaler at en benytter båndsagblad med variabel tanning på båndsager! I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: Z p Z Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Merknad: Utfør også innkjøring av sagblad som har blitt slipt på nytt! Side : 28

30 Tabell for valg av tanning Dp Dp HULT MATERIALE (Dp, S = mm)) Dp Dp Dp S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8 12 S 8 12 S 5 18 S S S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 6 18 S S 8 12 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 8 14 S 8 12 S 6 10 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 6 10 S 5 8 S 5 8 S 5 8 S S 5 8 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K K 3 4 K 3 4 K K Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 5 8 S S 8 12 S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K S 6 10 S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 4 6 K 3 4 K S 5 8 S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K S 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 3 4 K K 4 6 K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K K 4 6 K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 3 4 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 2 3 K K 2 3 K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 2 3 K 2 3 K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K K 1,4 2 K 1,4 2 K 1,4 2 K 0,75 1,25 K ,4 2 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K ,75 1,25 K 0,75 1,25 K 0,75 1,25 K S S D D D MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D Tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8 12 til 10 mm mm 6 10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75 1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta i betraktning de anbefalinger din forhandler gir! Side : 29

31 3. Betjening av maskinen 3.1. Slå PÅ båndsagen» 1. Posisjoner hovedstrømbryteren til posisjon 1 PÅ. Hovedstrømbryteren er plassert på siden av elektroskapet ved material innmatingssiden, på maskinens venstre side når en står fremfor betjeningspanelet.. 2. Slå på sikkerhetssystemet til båndsagen. Sikkerhetssystemet kontrollerer alle sikkerhetsbryterene på maskinen. 3. Plasser driftsmodus valgbryter til posisjon Etter disse oppstart trinnene, vil displayet vise startmenyen med fire valgmuligheter: Tast Funksjon og beskrivelse Maskin referansekjøring se kapittel vedrørende "Maskin referansekjøring" Kutte programdata se kapittel vedrørende "Inntasting av programdata" Flere kutt se kapittel vedrørende "Flere kutt" Maskin innstillinger se kapittel vedrørende "Maskin innstillinger" Side : 30

32 3.2. Betjeningspanel Beskrivelse av betjeningspanel Side : 31

33 Beskrivelse av "Touch" berøringsdisplay Side : 32

34 3.3. Betjening av maskinen Betjening av "Touch" berøringsdisplayet Når en arbeider med maskinen, vil all nødvendig informasjon som maskinoperatøren trenger for å betjene maskinen vises på displayet. For grunnleggende valg ved displayet, benyttes de kontekstavhengige tastene F1 til F14 eller ved direkte berøring på "Touch" displayet dersom det fremkommer en valgtast på displayet. For å angi en nummerisk verdi (dimensjoner eller parametere) eller alfanummeriske verdier (programnavn, inntasting av brukernavn ved innlogging til beskyttede maskinparametere, etc), må en benytte tastaturet på displayet som fremkommer når du har valgt en funksjon som krever dette. En slik funksjon kan eksempelvis være ved å trykke på redigerbare enheter, som er som en hovedregel i en tynn kantlinjeboks. Tast Funksjon og beskrivelse ESC Forlater inntastingsvinduet uten at den inntastede verdien blir lagret BSP (slett bakover) Sletter det siste inntastede tegnet til venstre for markøren Skift Bytter mellom små og store tegn og spesial symboler Vær spesielt oppmerksom når du arbeider med "Touch" displayet. Valg utføres ved at en trykker forsiktig på displayet med fingertuppen eller "Touch" pen som er laget for "Touch" displayer. Ikke benytt skarpe eller lignende objekter! Side : 33

35 Navigering ved menyer Navnet til menyen blir vist ved den første linjen. Individuelle parametere er plassert i avsnitt (vindu) i henhold til deres betydning. Ved å trykke på den korresponderende inntastingsfeltet for en parameter, markerer og velger den aktuelle parameteren. Etter at du har valgt et inntastingsfelt som krever en nummerisk verdi, vil et nummerisk tastatur komme frem på displayet. Det tillatte verdiområdet vil vises i øvrehjøret av displayet når en taster inn den nye verdien. Dersom verdien du taster inn ikke er innefor tillatt verdiområde, vil den originale verdien til feltet bli satt tilbake. Dersom du velger en nedtrekksliste hvor det er plassert en piltast på høyresiden (se bildet til høyre), trykker du på pilen på høyresiden for å navigere mellom de ulike tillatte verdiene (som regel angitt med en tekst beskrivelse) Refereransekjøring av maskin OPPMERKSOM! Kontroller at alt materiale er fjernet fra maskinen. Dette gjelder spesielt fra innmatingsrullebanen, matestikken og stikken. Maskinen kan ikke utføre referansekjøring dersom det er plassert materiale i stikkene! Før du kan begynne å arbeide med maskinen, må maskinen utføre nødvendig referansekjøring. Etter at du trykker tasten F9 ved oppstart menyen, vil maskinen bytte til referansekjøring menyen. Trykk Start feltet for å utføre maskin referansekjøring. Når referansekjøring utføres, viser displayet fremdriften ved referansekjøringen og statusen til hver enkelt maskinenhet. Ved å trykke på Stopp feltet, vil dette føre til avbrudd av referansekjøringen. For å returnere tilbake til hovedmeny etter at referansekjøringen er fullført, trykker du tast F14 eller posisjonerer valgbryter for driftsmodus til ønsket posisjon. Det er til en hver tid mulig å gå tilbake til maskin referansekjøringsmenyen og utføre referansekjøring på nytt. Side : 34

36 3.5. Maskin driftsmodus Maskinen har to grunnleggende driftsmoduser. Det er mulig å se hvilken driftsmodus maskinen er satt i ved å kikke på posisjonen til driftsmodus valgbryter ved betjeningspanelet. I tillegg er valgt driftsmdous også angitt i øvre del av displayet. Ønsket driftsmodus velges ved hjelp av valgbryter som er plassert ved det nedre betjeningspanelet. Venstre posisjon Manuell driftsmodus all kjøring av de bevegelige maskindelene kan utføres. De respektive kjøringene utføres bare så lenge en holder den respektive tasten trykket. Når en slipper tasten, vil kjøringen stoppe umiddelbart. I manuell driftsmodus er funksjonen til hver enkelt tast fast. Midtre posisjon ingen driftsmodus I denne tilstanden kan ikke sagbladmotoren startes. Denne posisjonen benyttes eksempelvis til å utføre bytte av sagblad. Høyre posisjon Automatisk driftsmodus Når du har posisjonert valgbryteren til denne posisjonen, er maskinen klar til å starte utførelse av automatisk sagsyklus. For å starte sagsyklusen trykkes den grønne START bryteren (se kapittel vedrørende "Automatisk driftsmodus") 3.6. Manuell driftsmodus Betingelser: Maskinen har blitt montert og satt opp i henhold til angitte instruksjoner. Alt sikkerhetsutstyr er montert og innehar korrekt funksjon. Maskinoperatøren innehar nødvendige kvalifikasjoner og autorisasjoner, samt grundig lest denne bruksanvisningen. Valgbryter for driftsmodus posisjonert til manuell driftsmodus. Oppmerksom! Vær ekstra oppmerksom ved drift av maskinen i manuell driftsmodus. Dersom det ikke har blitt utført korrekt referansekjøring av maskinen, vil matestikke og sagbue kjøring bare kunne utføres i begrenset hastighet og deres bevegelse og eventuelle kollisjonsposisjoner blir ikke overvåket. Etter at korrekt referansekjøring av maskinen er utført, blir følgende maskinkjøringer overvåket: Lukking av hovedstikke Hovedstikken må flyttes til korrekt endeposisjon avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling. Posisjonering av hovedstikke Styres automatisk avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling (dersom den ikke er blokkert, eksempelvis låsesylinder på) Kjøring av matestikke fremover Begrenset avhengig av kollisjon med sagbue gjæringsvinkel innstilling. Kjøring av sagbue nedover Hovedstikken må posisjoneres til korrekt endeposisjon avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling. Sagbue gjæringsvinkel innstilling Kontrollerer for eventuelle kollisjoner med matestikke. Dersom sagbuen ikke er over hovedstikken, vil sagbue roteringen være ytterligere begrenset i henhold til posisjonen til hovedstikken (til høyre eller venstre). Oppmerksom! Båndsagen vil ikke starte dersom maskindøren er åpen eller laser barriere blir avbrutt. Side : 35

37 Manuell driftsmodus meny viser de aktuelle posisjonene og statusene for alle de mest viktige maskindelene. Ved nedre del av menyen er det plassert kontekstavhengige valgfelt for havlautomatisk matestikke og sagbue kjøringer (hvor en taster inn distanse eller vinkel i absolutt eller reltiv modus). Under tast F9 er det også plassert et valg for å kunne utføre halvautomatisk kutting Halvautomatisk driftsmodus Dersom korrekt referansekjøring er utført ved maskinen, er det mulig å gå til halvautomatisk driftsmodus meny ved å trykke tasten F9 i manuell driftsmodus meny. Ved å trykke på START tasten, vil en kunne utføre en kutting av det aktuelle materialet. Hovedstikken vil automatisk bli posisjonert til korresponderende endeposisjon avhengig av sagbue gjæringsvinkel innstilling. Materialet blir deretter låst fast i hovedstikken. Materialet blir deretter kuttet. Ved å trykke på STOPP tasten, vil det aktuelle kuttet bli avbrutt Menybildet ovenfor viser også aktivert aktuell sagbladavvik. Innstilling av sagbladavvik er beskrevet i kapittel om "Maskin innstillinger". Side : 36

38 Etter at det aktuelle kuttet er utført, vil sagbuen forbli posisjonert nede eller over materialet avhengig av satt maskinparameter innstilling ved "Maskin innstillinger / Posisjon etter kutt". Etter at det aktuelle kutet er utført, vil hovedstikken åpne i henhold til satt maskinparameter innstilling ved "Maskin innstillinger / Åpne stikke" Automatisk posisjonering I manuell driftsmodus kan matestikken og sagbuen posisjoneres med noe mindre presisjon ved at en trykker på tastene F5, F7 eller K5, K13. Ved å benytte de kontekstavhengige tastene, kan en velge automatisk posisjonering (relativ eller absolutt) som vil gi en høyere presisjon ved posisjoneringen. Tast Funksjon F10 Matestikke relativ posisjonering Ved å benytte relativ posisjonering, kan matestikken posisjoneres med en relativ posisjon i forhold til aktuell posisjon. Den aktuelle matestikke posisjonen vises på displayet i lag med de grenseverdiene som matestikken kan posisjoneres i begge retningene. Dersom vi for eksempel ønsker å posisjonere matestikken 20 mm til høyre (mot båndsagen), taster vi inn -20 mm. For å kjøre matestikken tilbake (fra båndsagen) taster vi inn en positiv verdi. F10 Etter at vi har tastet inn ønsket relariv distanse, trykker vi START og matestikken blir dermed automatisk posisjonert til ønsket posisjon. Ved å trykke på STOPP bryteren blir posisjoneringen avbrutt. Når posisjoneringen er ferdig utført, kan du returnere tilbake til forrige meny ved å trykke på tast F14. Dersom du trykker start tasten en gang til, vil du utføre en ny posisjonering med samme distanse (dersom dette er mulig innenfor matestikkens grenseområder), eller du kan angi en annen distanse eller posisjon. F11 Matestikke absolutt posisjonering Ved å benytte absolutt posisjonering ced matestikken, posisjonerer du til en absolutt posisjon i forhold til en gitt referanseposisjon ved starten av innmatingsbanen. Den inntastede distansen korresponderer med nødvendig matestikke distanse (lasermåler) målt fra nullpunkt ved innmatingsbanen (sagbladkanten ved gjæringsvinkel satt til 0 ). Grenseverdiene for posisjonering av matestikken vises i displayet. Trykk på inntastingsfeltet og tast inn ønsket posisjon (feltet er innrammet av en tynn linje). F11 Etter at du har tastet inn ønsket absolutt distanse, trykker du START bryteren og dermed blir matestikken automatisk posisjonert til den angitte posisjonen. Ved å trykke på STOPP bryteren blir posisjoneringen avbrutt. Når posisjoneringen er ferdig utført, kan du returnere tilbake til forrige meny ved å trykke på tast F14. Eller du kan taste inn Side : 37

39 en ny distanse og utføre en ny posisjonering. F12 Sagbue absolutt gjæringsvinkel posisjonering Gjæringsvinkel feltet benyttes for å utføre automatisk posisjonering av sagbue til ønsket gjæringsvinkel. Gjæringsvinkelen kan settes i området fra -60 til 60 (0 når en benytter vertikalstikke). De aktuelle grenseverdiene blir vist i displayet rett ovenfor feltet for inntasting av ønsket vinkel. F12 Etter inntasting av ønsket gjøringsvinkel, trykker du START bryteren, og sagbuen blir så automatisk rotert til ønsket gjæringsvinkel. Ved å trykke på STOPP-bryteren, blir posisjoneringen avbrutt. Når posisjoneringen er ferdig utført, kan du returnere tilbake til forrige meny ved å trykke på tast F14. Eller du kan taste inn en ny vinkel og utføre en ny posisjonering. Oppmerksom! Vertikalstikke kan bare benyttes når gjæringsvinkel er satt til Automatisk driftsmodus Automatisk syklus kan utføres dersom følgende betingelser er oppfylt: Det er utført korrekt referansekjøring ved maskinen Kutteprogram har blitt valgt og de aktuelle kutte kommandoene er angitt Valgbryter for driftsmodus er posisjonert til automatisk (mot høyre) Fjern eventuelle materialrester og lignende fra maskinområdet før oppstart av automatisk syklus utføres Automatisk driftsmodus meny Side : 38

40 Automatisk driftsmodus meny viser navnet til det valgte programmet. Nedenfor er det plassert en tabell som viser de grunnleggende parameterene til de aktuelle kutte kommandoene (vinkel og kuttlengde). Under disse vises så de tilordnede aktuelle verdiene til posisjoneringsaksene og antall materialstykker som skal kuttes ved den aktuelle posten. Nedre del av tabellen inneholder informasjon om driftstiden som båndsagen har prosessert i den atuomatiske syklusen angitt i minutter. Sagbladavvik Trykk F2 for å vise grafisk fremstilling av sagbladavvik. Innstilling av sagbladavvik måleverdier er beskrevet i kapittel om "Maskin innstillinger" Start av automatisk syklus Det antas at de grunnleggende betingelsene er oppfylt. Betingelser: Valg av posisjon i programmet. Dersom det har blitt valgt et nytt program eller det eksisterende har blitt fullført, vil tabellen vise posisjonen til den første posten med aktuell antall stykker lik 0. Starten av programmet vil da begynne her. Dersom det forrige programmet ikke ble ferdig utført, eksempelvis på grunn av at den automatiske syklusen ble avbrutt med STOPP bryteren eller at driftsmodus valgbryter ble posisjonert til "0", avbrudd utløst av sikkerhetsbryter, strømbrudd eller tomt for materiale, vil posisjonen til de gjenstående stykkene som skal kuttes bli vedvarende. Ved begge tilfellene kan operatøren velge å starte programutførelsen fra angitt posisjon eller velge en annen start posisjon ved programmet. Nullstille posisjonen Denne tasten benyttes for å sette start posisjon ved programmet til 1. post, og at 0 stykker er ferdig utført. Start fra Ved å velge denne tasten vil displayet vise en meny som gir deg mulighet til å angi hvilken post i programmet du skal starte fra, og videre angi hvor mange stykker som allerede er ferdig utført kuttet. Etter at du returnerer tilbake til hovedmenyen, vil disse verdiene bli satt som nåværende posisjon, og maskinen kan så utføre kutting av de neste stykkene. Maskinen er klar til drift når START bryteren blinker. Ved å trykke på den, går vi videre til valg ved innmating av materialet Valg ved start av automatisk syklus Etter at vi har trykket START bryteren, vises meny med valg for innmating av materialet Dersom det velges manuell innmating, antas det at operatøren mater materialet inn i sagen slik at den kan starte kutting av materialet uten å utføre posisjonering av matestikke. Side : 39

41 Neste meny som vises er spørsmål om vinkelen til forkanten av materialet. Tast inn 0 dersom forkanten til materialet er vinkelrett i forhold til stikken. Deretter får du spørsmål om det skal utføres forkutt av materialet. Ved valg JA, blir fremenden av materialet kuttet av slik at det samsvarer med den første kutte vinkelen til den aktuelle programposten. Dette sikrer at den posisjonerte lengden til det første kuttet samtidig legger til Dersom forkutt ikke er nødvendig /eksempelvis dersom den første vinkelen allerede har blitt kuttet eller er den samme som initial vinkelen til materialet) velger du valget NEI. Ved å trykke på START bryteren igjen, bekreftes starten til den automatiske syklusen, og den startes opp i henhold til de valg du har gjort. Dersom du ønsker å avbryte et valg, trykker du STOPP-bryteren Automatisk material innmating Før du starter den automatiske syklusen med automatisk material innmating, bruk manuell driftsmodus for å åpne begge stikkene slik at stikkekjevene er plassert lengre fra hverandre enn bredden til materialet som skal kuttes. Dersom det velges automatisk material innmating, vil matestikken posisjonere seg til midten av innmatingsbanen, og så be operatøren om å plassere materialet i maskinen. Side : 40

42 Plasser så materialet i maskinen slik at lasermåleren (strålen) blir brutt, eksempelvis materialet plasseres mellom matestikke kjevene, men på samme tid ikke utenfor kanten av innmatingsrullebanen, slik at materialet blir korrekt styrt og understøttet. Etter at du har plassert materialet mellom laserstrålen, vil den grønne endebryteren blinke og du kan så trykke START-bryteren for å fortsette. Ved å trykke på STOPP bryteren vil du returnere tilbake til hovedmenyen. Etter at du trykker START bryteren vil matestikken posisjonere seg langsomt fremover inntil laserstrålen blir fri slik at fronten av materialet blir funnet. dersom materialfronten er funnet, vil matestikken deretter posisjonere seg til posisjon for å låse materialet. Matestikken låser deretter materialet og utføre innmating av den angitte materiallengden i båndsagen for kutting. Hovedmenyen vises så på displayet og den automatiske kutte syklusen vil så starte opp. Dersom materialet har blitt plassert for nært inntil båndsagen, vil ikke matestikken kunne finne fronten til materialet, og dermed vil det vises en feilmelding på displayet. Ved dette tilfellet må en plassere materialet i korrekt posisjon igjen og deretter repetere sekvensen for kjøring av programmet igjen. Det er mulig å benytte manuell driftsmodus for å plassere materialet i korrekt posisjon Inntasting av programdata Valg av program Ved å plassere valgbryter for driftsmodus i posisjon "0", vil hovedmenyen vises, og en kan velge meny for programdata. Ved å velge denne menyen, kan en behandle de ulike kutte programmene. Filbehandlingssystemet kan lagre opptil 60 program hvor hvert enkelt program kan inneholde 25 programposter. Denne kapasiteten kan utvides med en minnemodul til 200 programmer (valgfritt tilleggsutstyr). I øvre del av displayet vises et felt med navnet til det valgte programmet. Ved å trykke på piltasten til høyre for feltet, vil en valgliste med alle de lagrede programmene komme frem på displayet. Ved å velge et av programmene, åpnes det aktuelle. Side : 41

43 Det er plassert tre valgtaster under programnavnet som benyttes ved programbehandling. Valgtast F9 Funksjon Nytt oppretter et nytt program. Programnavnfeltet tømmes og ved å trykke på det vil et alfanummerisk tastatur komme frem på displayet slik at du kan taste inn ønsket programnavn. Når du lager et nytt program, vil et dialogvindu komme frem på displayet å informere deg om eventuelle ulagrede data endringer i det forrige programmet slik at du har mulighet til å lagre disse for du begynner å arbeide med det nye programmet. Lagre Lagrer det aktuelle programmet med de endringer som er gjort ved programmet. Dersom en ikke lagrer programmet etter at en har utført endringer, kan de endrede dataene gå tapt dersom en åpner et annet program eller slår av maskinen. Slette Sletter det valgte programmet permanent fra minnet. Ledig plass i minnet kan da benyttes for lagring av et nytt program. Tasten F9 benyttes for å vise tabell med oversikt over de ulike programpostene i det valgte programmet. Lagre en sikkerhetskopi av data fra maskinstyringen til USB-minne (USB-porten er plassert i nærheten av berøringsdisplayet). Laste data fra USB-minne til maskinstyringen Tabell for redigering av programposter i programmet Øvre del av menyen viser faktorene/egenskapene som er felles igjennom hele programmet. Parametere: Material bredde: Det er svært viktig å presist angi bredden til materialet. Dette er svært viktig når en skal utføre kutt med gjæringsvinkel ulik 0 ettersom noen av lengde målene blir kalkulert med bakgrunn i vinkel og materialbredde. Ved ekstreme tilfeller, kan inntasting av ukorrekt bredde kunne føre til følgefeil ved kutt lengden. Initial materialvinkel Denne benyttes for at innmating og forkutt av materialet skal utføres korrekt. Derfor er det nødvendig å angi initial materialbredde ved frontenden til materialet (dette er ikke den første gjæringsvinkelen til det første materialstykket). Side : 42

44 Optimalisering Uten optimalisering: Materialstykkene blir kuttet i rekkefølgen som de blir angitt i tabellen (altså post etter post). Minimum restmateriale: Veksler materialstykkene slik at det neste stykket har samme initial gjæringsvinkel som den siste gjæringsvinkelen til forrige materialstykke. Materialstykkene vil dermed bli kappet rett etterhverandre, og det vil da ikke bli noe restmateriale. I midten av menyen er det plassert en tabell som inneholder dataene for den aktuelle programposten. Tabellen viser fire programposter i gangen (programpost 1 til 4). Tast Funksjon F9/ F10 Venstre/Høyre Benyttes for å navigere mellom de ulike programpostene. Maksimalt antall programposter i et program er 25. F13 Editor Benyttes for å arbeide med alle programpostene. En kan klippe ut, kopiere eller slette individuelle eller sekvenser av programposter. F14 Tilbake Benyttes for å gå tilbake til forrige meny hvor en kan lagre det redigerte programmet. Dersom en posisjonerer driftsmodus valgbryter til automatisk driftsmodus, vil endringene i det aktuelle programmet ikke bli lagret dersom en åpner et annet program eller slår av maskinen. Trykk på den respektive programpost kolonnen som du ønsker å endre data ved. Hver programpost består av to lengder av motstående sider, to vinkler (sagbue gjæringsvinkel ved kutting) og antall stykker som ønskes kuttet. Displayet vil vise tverrsnittet av formen til materialstykket som blir kuttet. Vinkel 1 er plassert på høyre side, altså det første kuttet som utføres ved materialstykket (sett fra betjeningspanelet ved maskinen). De nummeriske verdiene (lengder i mm, vinkler i grader) tastes inn i de respektive redigeringsfeltene ved kanten til figuren. Etter at du har tastet inn verdiene, vil de resterende lengdene bli automatisk kalkulert i henhold til vinklene som du har angitt (feltet til den kalkulerte verdien er markert med grå bakgrunnsfarge). Det blir også utført en kontroll med hensyn til om det er mulig å kutte det aktuelle materialstykket med de parameterene som du har angitt (samsvare med minimumslengde). Tast Funksjon F14 Tilbake Benyttes for å gå tilbake til forrige meny hvor en kan lagre det redigerte programmet F2 Slette programpost Tasten slette programpost benyttes for å slette en eller en sekvens av programposter. Side : 43

45 Husk å lagre programmet etter at du har utført endring ved programpostene. Dersom du ikke lagrer, kan endringene ved programmet gå tapt når du slår av maskinen eller åpner et annet program Programpost editor Programpost editoren beneyttes for å administrere alle programpostene. Den fungerer som en "boks" hvor en eller flere programposter kan plasseres etter hverandre, og etter at du har plassert den siste posten, blir de lagret i programmet. Det er også mulig å overføre programposter til andre program. Det tilordnes slik at en angir den første og siste programposten som en ønsker å behandle. Den siste posten må være større eller lik den først programpost nummeret. Dersom en angir samme tall ved begge boksene, blir bare denne ene programposten behandlet. Innstilling: F1 Kopiere programposter: Denne kommandoen kopierer de angitte programpostene til minnet, og programdataene som det kopieres fra forblir uforandret. Meldingen "Kopiert"( Copied ) vil vises på displayet når operasjonen er utført. F3 Fjerne programposter Denne kommandoen fjerner de angitte programpostene fra det aktuelle programmet, og la de programpostene som blir fjernet forbli tomme i programmet. Meldingen "Fjernet" ( Removed ) vil vises på displayet når operasjonen er utført. F5 Sette inn programposter Denne kommandoen benyttes for å sette inn programposter. Et program kan maksimalt inneholde 25 programposter, så det er ikke mulig å sette inn flere programposter dersom det allerede eksisterer 25 programposter i et program. Meldingen "Satt inn" ( Inserted ) vil vises i dsiplayet når operasjonen er utført. Side : 44

46 F7 Slette programposter Denne kommandoen benyttes for å slette programposter fra det aktuelle programmet. Meldingen "Slettet" ( Deleted ) vil vises på displayet når operasjonen er utført Serie kutt - "More cuts" Plasser valgbryter for driftsmodus i posisjon "0". Hovedmenyen vil da vises hvor et av valgene er "more cuts" (serie kutt). Trykk valgtast F12 More Cuts (serie kutt). Deretter vil følgende meny bli åpnet: Det er mulig å utføre kutting av et materialstykke eller en serie med materialstykker - velg ved hjelp av valgtast. Tast Funksjon Ny oppretter et nytt kutte program. Feltet for angivelse av programnavn er tomt, klikk på feltet og angi ønsket programnavn ved hjelp av det alfanummeriske tastaturet som kommer frem på displayet. Når du oppretter et nytt program, vil en dialogboks vises på displayet og gi deg mulighet til å lagre data som ennå ikke er lagret dersom du har gjort endringer ved det forrige programmet. Side : 45

47 Tast Funksjon Lagre Benyttes for å lagre det aktuelle kutte programmet med de respektive endringene som du har utført. Dersom du ikke lagrer programmet etter at du har utført endringer, kan endringene gå tapt dersom du åpner et annet program eller slår av maskinen. Slett Sletter det aktuelle kutte programmet fra minnet. Minnet som da blir ledig kan da benyttes til lagring av andre program. Kontekst tast F9 benyttes for å vise inntastingstabellene for hver enkelt kutte kommando av det aktuelle programmet. Velg så ved hjelp av valgtastene ved bunnen av menyen hvor mange kutt som skal utføres av materialet som skal kuttes. Deretter kan du angi vinkler og dimensjoner. Denne menyen viser to kutt. Det viste materialstykke på displayet er bare informativt, og vil ikke endre seg i i forhold til dine angitte verdier. Verdier må angis fra "a" verdi til "f" verdi. Det er nødvendig å angi vinkler i rekkefølge fra minst til størst. Første vinkel kan være angitt med negativ verdi, og alle andre vinkler må alltid være større enn den forrige vinkelen. Tatt i betraktning kompleksiteten og antall forskjellige verdier som angis i programmet, er det ikke mulig å kontrollere om tilordningen er korrekt. Derfor er det viktig å være svært oppmerksom i forhold til de angitte verdiene. Der hvor det er angitt vinkel 0 må en også spesifisere distansen mellom de to punktene. Dette betyr at ved vinkel null er det nødvendig å angi to identiske lengder. Antall materialstykker (antall kutt) angir hvor mange kutt som skal utføres. La oss anta at minst to kutt skal utføres ved begynnelsen av materialstaven, og deretter et kutt ved enden av materialstaven. Det er også nødvendig å angi antall materialstykker. Etter at du har angitt alle parameterene kan du gå tilbake til forrige meny for å lagre programmet, eller avslutt uten at du lagrer den angitte automatiske kutte syklusen. Meny ved automatisk driftsmodus viser kutt som skal utføres og deres respektive lengder. menyen viser også antall kutt som skal utføres, og antall kutt som er ferdig utført. Side : 46

48 3.9. Avbrudd ved automatisk driftssyklus Pause ved automatisk driftssyklus Ved hjelp av parameterene Maskin innstillinger / Stopp etter kutt er det mulig å angi pauseavbrudd ved utførelse av automatisk syklus etter at materialet har blitt kuttet, med sagbuen posisjonert nede eller over materialet. Etter kuttet er utført vil hovedstikken åpne seg i henhold til angitte parametere i menyen Maskin Innstillinger. Dersom det ikke er behov for noe pauseavbrudd etter at kuttet er utført i automatisk syklus, settes parameteren Maskin Innstillinger / Stopp etter kutt ikke stopp. Før kutting av materialet, under kutting eller når sagbuen løftes over materialet, kan en trykke Pause tasten (F14 ved betjeningspanelet). Dette vil stoppe maskinen selv med parameter innstilling Maskin Innstillinger / Stopp etter kutt ikke stopp. Teksten for den aktuelle tasten vil da bytte til "Satt i pause"(paused). Avhengig av når Pause tasten ble trykket i den automatiske syklusen, vil syklusen bli midlertidig stoppet på følgende måte: Før et kutt Båndsagen vil fullføre posisjonering av matestikke og sagbue, og rett før sagbuen kommer ned til kuttet, vil den automatiske syklusen bli stoppet. Under en kutting Båndsagen vil fullføre kutting av materialet, og deretter vil den automatiske syklusen bli stoppet. Når sagbuen løftes over materialet Sagbuen blir løftet over materialet og deretter blir den automatiske syklusen stoppet. For å starte den automatiske syklusen igjen, trykk tastet "Satt i pause" ("Paused") (F14) eller START bryteren NØDSTOPP ved automatisk driftssyklus Under utførelsen av en automatisk syklus kan en trykke STOPP bryteren og alle maskinbevegelsene blir dermed avsluttet samtidig som den automatiske syklusen blir avsluttet. Dersom det oppstår et nødstilfelle hvor det kan være fare for at det kan oppstå en ulykke eller skade på personell, dyr eller maskiner og annet materiell, trykk øyeblikkelig NØDSTOPP-bryteren. Når NØDSTOPP-bryteren har blitt aktivert, blir sikkerhetssystem kretsen brutt, og dermed blir strømforsyningen til de elektriske motorene utkoblet. Det å åpne dekslene på front eller baksiden av båndsagen, eller noen av de andre sikkerhetsdekslene vil gi samme virkning. Etter at NØDSTOPP-bryter har blitt aktivert, vil det automatiske syklusen bli avsluttet. Etter at du har fjernet / utbedret faren, må du først lukke alle sikkerhetsdekslene, maskindør og deretter nullstille NØDSTOPP-bryteren igjen. Deretter kan du slå på igjen sikkerhetssystemet igjen. Etter at NØDSTOPP-bryter har vært aktivert, må det utføres ny referansekjøring med maskinen. Deretter kan en starte den automatiske syklusen igjen Tomt for materiale Når materialet kuttes, eller rett før et kutt, blir det utført en kontroll med hensyn til om det er tilstrekkelig lengde med materiale igjen til å kunne utføre det neste materialstykket. Dersom det blir registrert at det ikke er nok materiale til å kunne utføre neste materialstykke, vil det komme frem en melding på displayet: Side : 47

49 Nå må maskinen settes i manuell modus ved hjelp av driftsmodus valgbryter, og fjern så reststykke materialet fra maskinen og plasser så en ny materialstav i maskinen. Utfør så start av den automatiske syklusen igjen som beskrevet i kapittel "Start automatisk syklus". Antall kutt som ikke har blitt utført har blitt lagret i maskinminnet, og den automatiske syklusen vil dermed forsette fra punktet hvor den ble avbrutt Program slutt Etter at hele programmet er fullført, vil du bli spurt om å angi flere kutte programdata. Dersom en ønsker å starte samme programmet en gang til, kan en trykke STOPP-bryteren og deretter returnere tilbake til den første menyen for automatisk driftssyklus. Markøren vil da plassere seg på 1. programpost, og antall stykktelleren vil bli satt til 0 (dersom ønskelig, kan en selvfølgelig plassere markøren en annen plass dersom en ønsker en annen programstart). Side : 48

50 3.10. Maskin innstillinger Plasser valgbryter for driftsmodus til posisjon 0. Hovedmenyen med fire valg vil da vises i displayet. Velg valgtast "Machine settings" (maskin innstillinger). Hvert menypunkt, med unntak av "Bruker parametere" "Custom Parameters", er beskyttet med passord. Velg ønsket menypunkt. Bruker parameterene er tilgjengelig uten at en trenger å angi noe passord. Alle andre menypunktene inneholder innstillinger som vil kunne føre til at maskinen ikke fungerer korrekt dersom de settes galt. Derfor er disse menypunktene beskyttet med passord. Dersom en velger et av disse menypunktene, vil det komme frem en dialogboks hvor en må angi brukernavn og passord. Brukernavn og passord er satt av produsent. Når du har angitt korrekt brukernavn og passord, vil den aktuelle menyen bli åpnet. User (brukernavn): OPERATOR Password(passord): 1234 Etter at du har valgt ønsket menypunkt ved hjelp av de kontekstavhengige tastene, vil du bli forespurt om brukernavn og passord. Etter at du avslutter menyen Maskin innstillinger, vil passordet som du tastet inn bli glemt fra minnet, slik at du må taste inn passordet på nytt dersom du ønsker å åpne menyen igjen. Side : 49

51 Bruker parametere (ikke passord beskyttet) Disse parameterene er ikke passord beskyttet. Parameter Stopp etter kutt Åpne stikke Type kjøling Kjøling driftsmodus Sagbladmotor driftsmodus Spontransportør driftsmodus Forkutt lengde Sagbladbredde Ekstern innmating Beskrivelse Sagbue posisjon etter utført kutt. Ikke stopp Nede (nedre endebryter) Oppe (over materialet) Åpne stikke i henhold til sagbue posisjon. Nede (nedre endebryter) Oppe (over materialet) Valg av type sagbladkjøling. Ingen kjøling Kjølevæskeanlegg Mikronizer (tåkekjølesystem) Kjøling ved utførelse av sagsyklus. Ikke slå av Slå av over materiale Slå av nede (nedre endebryter) Sagbladmotor driftsmodus ved utførelse av sagsyklus. Ikke slå av Slå av over materiale Slå av nede (nedre endebryter) Spontransportør driftsmodus ved utførelse av sagsyklus. Ikke slå på Manuell betjening (operatøren slå på og av spontransportøren ved hjelp av taster ved betjeningspanelet) Ilag med sagbladmotor (spontransportøren blir slått på/av i lag med) Lengden til material forkuttet. Denne lengden blir lagt til det første materialstykke kutt lengden. Serviceparameter, viktig for å kunne utføre korrekt beregning av materialstykk lengde Opsjon for ekstern material innmatingsmagasin Side : 50

52 F3 Service parametere Parameterene er beskyttet med OPERATØR passord. Parameter Tilbakeløpstid ved hovedstikke Tid ved åpning av hovedstikke Tid ved åpning av matestikke Minimum griping med stikkekjevene Kontrast innstilling Beskrivelse Tidsinnstilling, i sekund, for tilbakeløp av hovedstikken etter at materialet er kuttet. Tidsinnstilling, i sekund, som benyttes ved åpning av hovedstikken. Tidsinnstilling, i sekund, som benyttes ved åpning av matestikken. Fastsetter minimum materiallengde ved hovedstikkekjevene. Den ideelle verdien er avhengig av synsvinkel, temperatur og det spesifikke displayet. Endring av kontrast nivå ved displayet utføres ved hjelp av tastene + og F5 Matestikke parametere Parametrene er beskyttet med Admin passord. Parameter Start av matestikke innmatingsbane Ende av matestikke innmatingsbane Matestikke hastighet Matestikke stopplengde Min. matestikke gripelengde Offset laser Matestikke Matestikke referanse Matestikke akselrasjon Matestikke retardasjon Offset matestikke hastighet Beskrivelse Fastsetter distansen fra laserstrålen fra kanten av sagbladet til matestikke siden når matestikken er plassert ved fremme endeposisjon (ved båndsag siden). Fastsetter distansen fra laserstrålen fra kanten av sagbladet til matestikke siden når matestikken er plassert ved bakre endeposisjon (ved material innmatingssiden). Angir maksimal matestikke hastighet i prosent i forhold til nominell omdreininger ved motoren (100% er lik omdreininger ved frekvens på 50 Hz). Korrigeringsparameter som fastsetter distansen som matestikken forflytter seg fra oppbremsing til den har stoppet helt opp. Fastsetter minimum materiallengde som matestikken kan utføre korrekt griping av. Fastsetter distansen for laserstrålen fra frontkanten av matestikken (på båndsag siden). Fastsetter posisjonen til referanse endebryteren i forhold til sagbladet (distansen fra fremsiden av båndsagen) En konstant uten måleenhet som fastsetter hastighetsøkningen (akkselrasjonen) når matestikken settes i forflytning. En konstant uten måleenhet som fastsetter hastighetsreduksjonen (retardasjonen) når matestikken er i oppbremsing. Fastsetter minimumsverdi som er nødvendig for frekvensomformer hastigheten ved matestikke motoren når matestikken begynner å forflytte seg med minimum hastighet. Side : 51

53 F7 System parametere Parameterene er beskyttet med Admin passord. Parameter: Innstilling av offsett for sagbue Innstilling av offsett for sagbuen påvirker begge materialstykkene, derfor er det nødvendig å gjøre dette før en forhåndsinnstiller offsett for sagbladet. Innstilling av offsett for sagbuen betyr å utlikne eventuelle avvik ved sagbue aksen i retningen som er vinkelrett på material innmatingen. Sagbue offsett verdien er satt av maskinprodusent. En korrigering av sagbue offsett verdi utføres på følgende måte: 1. Bruk et rett materiale når du skal utføre innstilling av korrigeringsverdien, minst 1.2 m langt, slik at det ikke oppstår noe form for kollisjon med matestikken når sagbuen svinges. 2. Lås fast materialenden i matestikken, og utfør kutt ved +45 og -45 (se figur). 3. Utfør måling av kuttene ved hjelp av måten beskrevet nedenfor A.Sagbladbredde a.skjærebredde b.kalkulert verdi Mål bredden til skjærebredden a. Bruk Pythagoras Teorem og kalkuler verdien til b (b 2 =a 2 +a 2 ). Modifiser korrigeringsparameteren med halvparten av verdien til b. Innstilling av offsett for sagblad Innstilling av offsett for sagblad i forohold til sagbue aksen Sagblad offsett verdien er satt av maskinprodusent. 1. Bruk et rett materialet for innstilling av korrigeringsverdien. 2. Lås materialenden i matestikken, utfør et rettvinklet kutt, kutt deretter en 45 eller 60 og deretter et rettvinklet kutt igjen. Side : 52

54 3. Utfør måling av kuttene ved hjelp av måten beskrevet nedenfor: Lengden B er lengre enn lengden A, det er nødvendig å øke korrigeringsparameteren med halvparten av differansen mellom lengdene A og B Lengden B er kortere enn lengden A, det er nødvendig å redusere korrigeringsparameteren med halvparten av differansen mellom lengdene A og B Forsinkelsetid for slå av hydraulikk system Parameteren fastsetter forsinkelsetid i sekunder fra motoren til hydraulikk systemet slår av dersom hydraulikk ventilene ikke blir lukket (eksempelvis materialet er ikke fastspent i stikken) F2 Sagbue parametere Parameterene er beskyttet med Admin passord. Parameter Nullvinkel korrigering Delevinkel for stikke forflytning Pulser pr. omdreining Sagbue hastighet Sagbladbredde Sagbue akselrasjon Sagbue retardasjon Sagbue hastighet offset Kutt/Ikke kutt Beskrivelse Kjør sagbuen til referanseposisjon for gjæringsvinkel sensoren. En enkel prosedyre kan da benyttes for å måle korrigeringsverdien: 1. Sett korrigeringsverdien til "0". 2. Utfør en referansekjøring. 3. Posisjoner sagbuen til nullposisjon ved hjelp av ev vinkelmåler 4. Avles vinkelen som vises på displayet, og tast den inn som korrigeringsverdi ved servicemenyen. 5. Test innstillingen og kjør ny referansekjøring Du kan også redigere korrigeringsverdien direkte dersom du vet nøyaktig hvor stort avviket er. Denne verdien angir vinkelen hvor hovedstikken blir forflytten til andre endeposisjon når sagbuen svinges. Dette for at en skal unngå kollisjonsfare. Denne verdien angir antall pulser som skal mottas fra signalgiveren når sagbuen posisjoneres en grad. Denne verdien angis som en prosentvis verdi av maskimal hastighet i forhold til motorens nominelle hastighet ved en frekvens på 50 Hz (100% er lik maksimal hastighet). Denne verdien angir sagbladbredden som må legges til material stykklengden ved posisjonering av materialet. Dette for at en skal kunne oppnå ønsket kuttlengde. En kan måle denne verdien ved helt enkelt å utføre et kutt i et materialet, også måle bredden til skjærekanalen. Denne verdien er en dimensjonsløs faktor som angir sagbue akselrasjon når den starter posisjoneringen. Denne verdien er en dimensjonsløs faktor som angir sagbue retardasjonen når posisjoneringen stoppes (bremses opp) Angir minimumsverdi for hastighet ved frekvensomformeren ved sagbue posisjonering når sagbuen begynner å bevege seg med minimum hastighet. Benyttes bare til test formål. Når parameteren settes til "Ikke kutt", fører dette til at kuttet blir registrert ferdig utført når sagbuen aktiverer "L" bryteren (altså sagbladet kutter ikke ned i materialet). Side : 53

55 F4 Kontrollmålingsprosedyre for innmatingsbane Parameterene er beskyttet med OPERATØR passord. Dette menypunktet benyttes for å verifisere korrektheten av satt distanse fra start av innmatingsbanen og innmatingsbane refereranseposisjon. Måleprosedyren utføres uten materiale, og det er best å posisjonere sagbuen til 0 og senke sagbuen til nedre posisjon. Dette gjør det enklere å måle distansen fra laserstrålen til sagbladet. For å starte måleprosedyren, trykk START-bryteren. Matestikken blir da posisjonert langsomt mot sagen, helt frem til endebryteren. Etter at matestikke posisjoneringen er utført, vil en melding vises i displayet. Du må da fysisk måle avstanden mellom laserstrålen og sagbladet. Dersom den målte verdien ikke samsvarer med verdien angitt på displayet, er matestikke referanseposisjonen ikke korrekt innstilt ved menyen Matestikke parametere. Side : 54

56 F6 Lagring av fabrikkoppsett initial verdier Denne funksjonen er beskyttet med OPERATØR passord. De aktuelle verdiene blir lagret til minne. Denne funksjonen benyttes for å lagre initial fabrikk oppsett verdier til sikkerhetsminnet F8 Gjenopprett fabrikkoppsett initial verdier Denne funksjonen er beskyttet med OPERATØR passord. Henter verdiene lagret i sikkerhetsminne, altså gjenoppretter fabrikkoppsett. Denne funksjonen benyttes for å gjenopprette fabrikkoppsett verdier fra sikkerhetsminnet dersom styringens minnebatteri har blitt tomt dersom maskinen har stått uten å være i bruk noen måneder. Side : 55

57 F9 Innmatingsinnstillinger Denne funksjonen er beskyttet med OPERATØR passord. Vertikal hovedstikke Vertikal matestikke Parameter Beskrivelse Dersom montert (valgfritt tilleggsutstyr), er det valg for bruk av vertikal hovedstikke (buntstikke funksjonalitet). Oppmerksom! Vertikal hovedstikke skal bare benyttes når sagbue er posisjonert i rett kapp vinkel, altså gjøringsvinkel 0. Dersom montert (valgfritt tilleggsutstyr), er det valg for bruk av vertikal matestikke (buntstikke funksjonalitet). Valgtast Set-up (oppsett) viser ved siden av det grønne feltet innstilling parametere og informasjon med hensyn til sagbladavvik. Sagbladavvik overvåking Maksimal tillatte sagbladavvik Dimensjonsløs koeffesient (DENNE SKAL IKKE ENDRES!) Relativ, absolutt og distanse med hensyn til sagbladavviksverdi Gjennomsnitlig, maksimal og minimum forflytning, verdien blir nullstilt etter at en trykker "Reset" (nullstill) tasten. Dersom avviket blir oversteget Feilmeldinger Dersom det oppstår en feil ved maskinen når den er i drift, som kan få maskinen til å fungere feil, vil maskinen bli stoppet og en beskrivende feilmelding vil vises i displayet. En feil blir indikert på displayet ved hjelp av varselsymbolet, og et tall under som angir antall feil. På samme tid vil det være en beskrivende feilmelding (se oversikt nedenfor). Feilmeldingen kan minimeres ved behov, eksempelvis ved navigering ved displayet, og for å hente opp igjen feilmeldingen, trykker en på varselsymbolet. Feilmeldinger vises så lengde de er tilstede eller til operatøren fjerner det ved å kvittere de ut med ACK-tasten. Dersom feilen fremdeles er tilstede, vil feilen forbli på skjermen selv etter at en trykker ACK-tasten. Side : 56

58 Feilmelding E02:!! ATTENTION!! Safety circle turned off!! E01:!! ATTENTION!! The TOTAL STOP button on the control panel was activated!! E25:!! ROTATION FAILURE!! : Index not found during reference movement!! E28:!! FAILURE!! : Error during a main vice movement to left!! E29:!! FAILURE!! : Error during a main vice movement to right!! E03:!! FAILURE!! : Pressure switch on a main vice did not set!! Perform a set up of this switch in the manual mode! E04:!! FAILURE!! : Pressure switch on a feeder vice did not set!! Perform a set up of this switch in the manual mode!! E05:!! FAILURE!! : Cooler pump current protection is switched-off!! E06:!! FAILURE!! : Hydraulic pump current protection is switched-off!! E08:!! FAILURE!! : Swarf conveyor current protection is switched-off!! E09:!! FAILURE!! : One or more frequency converters are in failure!! E11:!! FAILURE!! : Saw belt NOT TIGHT!! E34:!! FAILURE!! : Entered position is out of range!! E35:!! FAILURE!! : Machine is not referenced. Perform a reference of drives!! E38:!! ERROR!! : Saw arm must be UP for a vice movement!! E39:!! ERROR!! : Position of the main vice is controlled automatically when reference is done!! E43:!! ERROR!! : Main vice not fully open!! E42:!! ERROR!! : Entered side length is incorrect.max. length is 20 mm!! E36:!! ERROR!! : Wrong position requirement!! E40:!! ERROR!! : Material width is zero. Enter a new width!! Beskrivelse NØDSTOPP-bryter er aktivert, sikkerhetsdeksler, maskindør, sagbladdeksel er åpen, eller så er ikke sikkerhetssystemet aktivert etter oppstart av maskinen.. Kontroller at sikkerhetsdeksler og maskindør er korrekt lukket, kontroller NØDSTOPP-bryteren og aktiver sikkerhetssystemet ved maskinen. NØDSTOPP-bryter ved betjeningspanelet er aktivert. Drei overdelen av bryteren mot høyre for å nullstille bryteren igjen. Feilfunksjonering ved sagbue posisjoneringssensoren. Det kan være kabelen eller at sensoren er ukorrekt festet og dens referansesignal (indeks) er utenfor sagens arbeidsområde. Hovedstikken er ikke flyttet til venstre innen angitt tid. Årsaken kan være at den er mekanisk blokkert, feil med hydraulikk systemet eller endebryter ved venstre siden. Hovedstikken er ikke flyttet til høyre innen angitt tid. Årsaken kan være at den er mekanisk blokkert, feil med hydraulikk systemet eller endebryter ved høyre siden. Trykksensor ved hovedstikken kan være ukorrekt innstilt eller signalkabel er ikke tilkoblet. Det kan også ha oppstått trykkfall ved hydraulikk systemet ved lukking av stikken. Trykksensor ved matestikken kan være ukorrekt innstilt eller signalkabel er ikke tilkoblet. Det kan også ha oppstått trykkfall ved hydraulikk systemet ved lukking av stikken. Det er utløst motorvern ved kjølevæskepumpen. Når kjølevæskepumpen har kjølt seg ned, nullstill motorvernet igjen (bryter). Dersom dette gjentar seg ofte, kan strømforsyningen være feil, eller det kan være feil ved motoren. Det er utløst motorvern ved hydraulikkpumpen. Når hydraulikkpumpen har kjølt seg ned, nullstill motorvernet igjen (bryter). Dersom dette gjentar seg ofte, kan strømforsyningen være feil, eller det kan være feil ved motoren. Det er utløst motorvern ved spontransportør motoren. Når motoren har kjølt seg ned, nullstill motorvernet igjen (bryter). Dersom dette gjentar seg ofte, kan strømforsyningen være feil, eller det kan være feil ved motoren. Frekvensomformeren for drift av matestikke, sagbue eller sagbladmotor er ikke klar til drift. Denne feilmeldingen vil vises dersom sikkerhetssystemet ikke er aktivert, ettersom strømmen til disse da vil være utkoblet. Dersom den ikke forsvinner etter noen sekunder etter at du har aktivert sikkerhetssystemet, er det nødvendig å kontrollere frekvensomformerene. Sagbladet er ikke tilstrekkelig strammet, eller har brudd, eller har falt av drivhjulene. Det kan også være feil med sagbladstramming endebryteren. Feil ved program, posisjon parameter innstilling eller kutte programdata. Maskinen mangler referanse posisjon. Sett driftsmodus valgbryter i "0" og utfør referansekjøring av maskin. Når hovedstikke forflyttes, må sagbue være ved øvre posisjon. Dette begrenser risikoen for kollisjon mellom sagbuen og hovedstikken. Etter at referansekjøring er utført ved maskinen, vil maskinen posisjonere hovedstikken automatisk i henhold til sagbue gjæringsvinkel (også i manuell driftsmodus). Denne feilmeldingen kan oppstå når en benytter buntstikke, hvor det er behov for at hovedstikken er fullstendig åpen når sagbuen posisjoneres til ønsket gjæringsvinkel (endebryter aktivert). Dette for å begrense risikoen for kollisjon mellom sagbue eller sagblad med buntstikke sylinderen. Kontroller kutte programposten. Den korteste siden må være minst 20 mm (den adderte verdien også) for å lukke hovedstikken. Feil i programmet, parameter innstilling for posisjonering eller kutte programdata. Den motstående lengden kan ikke kalkuleres dersom den inntastede bredden er 0. Tast inn korrekt materialbredde. Side : 57

59 3.12. Justering og innstilling av båndsagen Justering av nederste stopp til sagbuen Den nederste stoppen setter grense for den laveste posisjonen til sagbuen. Dette stopp-punktet må sjekkes minst en gang i måneden. Hvis det nederste stopp-punktet er feiljustert, kan kuttebordet bli svært ødelagt eller materialet vil ikke bli kuttet ferdig. Justering av nederste stopp til sagbuen utføres ved hjelp av den regulerbare eksenterenheten på sagbue søylen Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. 1. Slå av hydraulikk systemet. 2. Løsne låsehendelen til sagbladstyringen. 3. Plasser venstre sagbladstyringen så nært frem til materialet som mulig uten at det oppstår noen form for sammenstøt. 4. Stram så til låsehendelen til sagbladstyringen, og kontroller innstillingen til sagbladstyringen Innstilling av sagbue matehastighet Innstilling av sagbue matehastighet gjøres ved å justere på reguleringsventilen ved betjeningspanelet. Reduser matehastigheten ved å dreie på reguleringsventilen med urretningen. Øk matehastigheten ved å dreie på reguleringsventilen mot urretningen. Merknad: Dersom du skrur for kraftig igjen denne ventilen, vil dette kunne føre til skade på ventilen slik at det oppstår lekasje. Utfør derfor alltid justering av denne ventilen med forsiktighet. Side : 58

60 Justering av sagbue opp posisjon Dersom du ønsker å redusere syklustiden i automatisk drift, må du justere høyden til sagbuens opp posisjon slik at den samsvarer med materialhøyden. 1. Kjør sagbuen til øvre endeposisjon. 2. Plasser materialet i stikken og senk sagbuen forsiktig nedover mot materialet. 3. Stopp sagbuen omlag 10 mm over materialet. 4. Sagbue opp posisjon blir registrert ved hjelp av en endebryter. Juster posisjonen til endebryteren slik at sagbuen løftes til den aktuelle posisjonen etter at kuttet er utført Justering av sponbørste Børsten, som hjelper å fjerne flis fra sagbladet, influerer på kutteholdbarheten, sagbladets levetid og levetiden på hjulene, hardmetallsskivene og ikke minst nøyaktigheten på kuttet. Børsten må sjekkes under hvert skift. 1. Løsne skruene til børste holderen (se pil), slik at børsten kan posisjoneres korrekt. 2. Plasser børsten inntil sagbladet, slik at børsten berører sagbladet, som tegningen viser. 3. Skru så fast igjen skruene på børste holderen etter at du har foretatt justeringen, slik at innstillingen låses fast. 4. Dersom ikke sponbørsten roterer korrekt (sponbørsten slurer ved sagblad drivhjulet), må hjulet presses nedover ved at du benytter justeringsbolten ved sagblad drivhjulet. Side : 59

61 3.13. Innmating og håndtering av materiale Mating av materialet Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! Håndtering av materiale Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Transporter / forflytt materiale bare ved hjelp av en løfte truck eller ved hjelp av en kran som er utstyr med egnet utstyr! Personell som skal betjene truck eller kran må inneha nødvendige godkjente sertifikater med hensyn til bruk av slike maskiner! Mating av materiale Legg i materialet i stikken, og kontroller at materialet ikke kan bevege seg eller falle ut av stikken etter at du har lukket stikken. Dersom du kutter lange material lengder (for eksempel aksler, rør), må du anvende rullebaner for fremføring og oppstøtting av materialet inntil båndsagen. Ta kontakt med BOMAR for mer informasjon om rullebaner. Kontroller at rullebanen er lang nok, slik at materialet ikke kan tippe av rullebanen. Vær spesielt forsiktig ved kutting av rundt materialet, slik at det alltid er støttet opp med to vertikale ruller, slik at det ikke kan falle av rullebanen! Buntet material mating Hvis du ønsker å kutte material som buntet kutting, vises nedenfor noen forslag til material plassering. Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontroll-systemet! Firkant materiale - buntet. Side : 60

62 Vinkel materiale - buntet. Oppmerksom! Ikke alle materialfasonger er egnet for buntet kutting. Følg alltid anbefalingene og instruksjonene fra din båndsag leverandør ved kutting av bunter. Side : 61

63 4. Service og vedlikehold av maskinene 4.1. Bytte av sagblad Demontering av sagblad - Mekanisk sagbladstramming 1. Løft sagbuen til den øverste posisjonen. 2. Stopp hydraulikk systemet. 3. Åpne alle de tre dekslene ved sagbuen. 4. Demonter det gule beskyttelse dekslet på sagbladet (pil). Dekslet er festet med skruer. 5. Løsne skruen som fester sponbørsten og vri den til side. 6. Vri strammerattet mot venstre, slik at sagblad strammingen slakkes. 7. Trekk sagbladet forsiktig av sving og drivhjulet. Side : 62

64 8. Trekk sagbladet forsiktig ut av sagbladstyringene Demontering av sagblad Hydraulisk sagbladstramming 1. Plasser nøkkelbryter DEBLOCK i posisjon 1 Dette slår av sikkerhetskretsen og tastene for sagbladstramming er aktive. 2. Løft sagbuen til øvre ebdeposisjon ved hjelp av den tredje tasten. 3. Demonter det venstre beskyttelse dekslet på sagbladet. Dekslet er festet med skruer. 4. Åpne alle de tre dekslene ved sagbuen. 5. Løsne skruen som fester sponbørsten og vri den til side. 6. Betjen bryterene ved sagbuen slik at sagbladet slakkes. 7. Trekk sagbladet forsiktig av sving og drivhjulet. 8. Trekk sagbladet forsiktig ut av sagbladstyringene. Side : 63

65 Montering av sagblad 1. Før du begynner å montere sagbladet, må alle sagblad svinghjulene, styringene og innsiden av sagbuen rengjøres grundig med hensyn til eventuell smuss og spon rester. Kontroller at du monterer sagbladet med korrekt omdreinings retning. 2. Plasser det nye sagbladet i sagbladstyringene. Kontroller at det er plassert slik at det kjører mellom begge styrevalsene, og at det er skyvd helt opp i styringene. 3. Plasser sagbladet på begge omdreiningshjulene. Kontroller at sagblad ryggen plasseres nesten helt inn til hjulflensene. Skyv så sagbladet så langt bakover som mulig. 4. Stram sagbladet ved å dreie på strammerattet slik at sagbladet ikke faller av hjulene. Dersom maskinen er utstyrt med hydraulisk stramming, strammer du sagbladet ved hjelp av respektive brytere. 5. Monter så det gule beskyttelse dekslet på sagbladet. 6. Plasser tilbake sponbørsten, og skru til festeskruen. 7. Lukk sagbue beskyttelse dekslene. 8. Dersom maskinen er utstyrt med hydraulisk stramming, slå PÅ sikkerhetskretsen. Plasser så DEBLOCKnøkkelbryteren til posisjon "0". 9. Montering av sagblad er dermed utført Stramming av sagblad og inspeksjon Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet. Stram sagbladet i henhold til angivelser for sagbladet og den respektive båndsagen. Følg anbefalinger fra sagblad produsenten Stramming av sagblad Slå på hydraulikk systemet etter at du har montert sagbladet, og kontroller strammingen ved hjelp av manometeret (pil 1). Juster på strammeskruen (pil 2) inntil du oppnår korrekt stramming av sagbladet Kontroll av sagbladet Kontroller at sagbladet er korrekt plassert ved sagbladstyringene og ved både sving- og drivhjul. 1. Kontroller at sagbladet er korrekt plassert i sagbladstyringene. 2. Slå på sagbladmotoren og slå den deretter av etter 10 sekunder. Dersom det ikke er mulig å slå på sagbladmotoren, må endebryter for sagbladstramming justeres. 3. Slå av hovedstrømbryteren og sikre den slik at ikke uvedkommende kan foreta oppstart av båndsagen. 4. Åpne sagbue dekslene og kontroller posisjonen til sagbladet både på sving- og drivhjulet. Dersom avstanden fra sagbladryggen til flensen på hjulene er 1 mm, er sagbladet korrekt plassert. Dersom avstanden er større enn 1 mm, eller sagbladryggen er plassert helt ved flensen, må plassering av sagbladet justeres. 5. Lukk sagbue dekslene. Side : 64

66 Justering av sagbladet sin plassering Sagbladets plassering på strammehjulet er innstilt ved hjelp av en skru (se pil) på strammekuben som er plassert ved sagbuen. Optimal avstand er 1 3 mm. Ved å dreie skruen til høyre, vil sagbladet bli ført nærmere inn til stramme hjulflensen. Ved å dreie skruen til venstre, vil sagbladet bli ført lenger i fra stramme hjulflensen. Etter at du har justert sagbladets kjøring på strammehjulet, utfører du en ny kontroll, for å sjekke om innstillingen er korrekt Justering av endebryter for sagbladstramming Etter at du har byttet sagbladet, må sagblad strammingen kontrolleres. Dersom endebryteren ikke er korrekt justert, blir sagblad strammingen enten for stram eller for løs. Stram sagbladet til optimal verdi ved bruk av måleinstrumentet TENZOMAT (tabell for optimal verdi er angitt på baksiden av Tenzomat måleinstrumentet). Dersom du slår på sagbladmotoren, men den starter ikke opp. Drei på skruen med ur retningen inntil sagbladmotoren starter. Dersom sagbladmotoren starter når du slår den på. Drei på skruen mot ur retningen inntil den stopper. Drei så på skruen med ur retningen inntil den starter igjen. Side : 65

67 4.3. Kjølevæskepreparater og fjerning av spon Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: I tilfelle av for lav konsentrasjon: I tilfelle av for høy konsentrasjon: Bruk av urent vann Urenheter Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, gir) For høy arbeidstemperatur Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere Smøreegenskapene blir dårligere Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere Kjøleevnen blir dårligere Skumme egenskapene øker Emulsjonsstabiliteten blir dårligere Fører til klebrige restpartikler Utilstrekkelig ventilasjon Feil konsentrasjon Kontroll av kjølevæske system Tilstanden til kjølevæske har stor innvirkning på kvaliteten til kappingen og videre levetiden til maskinen. Maksimal levetid med hensyn til kjælevæske, så anbefaler vi ikke lenger enn 1 år. Etter dette anbefaler vi at du bytter kjølevæsken. Levetiden til kjølevæsken avhenger av hvor mye kjølevæsken har blitt forurenset (spesielt med oljer) og andre faktorer. Kontroller kjølevæske nivået og funksjonen til kjølevæske pumpen periodisk! Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av denne tabellen:: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell For lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter For høy For lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Ved å lukte Ubehagelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller erstatt væsken Forurensning Daglig Visuell Dannelse av olje- hinne, slam eller klumper Anti-korrosjons tilsetning Hvis nødvendig Visuell Flistest Herbert-test Utilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse For å ta bort oljehinna, tilsett biocid*, eventuelt fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Sjekk stabiliteten, eventuelt øk konsentrasjonen eller ph-verdien Stabilitet Hvis nødvendig Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller spør forhandler Skumming Hvis nødvendig Ristetest Skummet er for tykt, skummet For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk løser seg opp for sent anti-skummepreparat. * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon. Merknad: Hvis tilstanden til kjølevæsken ikke er tilfredsstillende må kjølevæsken byttes Avfallshåndtering av spon Sponavfall fra kutting må destrueres i henhold til gjeldende miljøforskrifter. La kjølevæsken renne av sponet. Putt det avsilede sponmaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da sponet også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernspon gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også sponmaterialet sendes over til godkjent deponeringssted. Side : 66

68 4.4. Smørefett, oljer og smøring av maskinen Giroljer Girkasse oljen har levetid i henhold til girkassens levetid. Vi anbefaler at en bytter gir olje ved reparasjon av girkassen. Bruk bare olje med spesifikasjoner i henhold til DIN ved girkassene. Velg viskositet grad ISO VG i henhold til oljen som er påfylt originalt. Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Anbefalte oljer og volum i henhold til båndsag modell: Båndsag Girolje Kapasitet Individual DGA Shell Tivela S 320 3,3 l Spontransportør Shell Tivela S 320 0,075 l Sammenlignings tabell for giroljer: Produsent Viskositetsgrad ISO VG 100 ISO VG 220 ISO VG 320 BP Energol GR-XP 100 Energol GR-XP 220 Energol GR-XP 320 Castrol Alpha SP 100 Alpha MW 100 Elf Reductelf SP 100 Alpha SP 220 Alpha MW 220 Reductelf SP 220 Reductelf Synthese 220 Reductelf SP 320 Esso Spartan EP 100 Spartan EP 220 Spartan EP 320 Mobil Mobilgear 627 ÖMV PG 220 Mobilgear SHC 220 Mobilgear 630 Mobilgear 632 Paramo PP 7 Paramo CLP 220 Paramo CLP 320 Shell Shell Omala 100 Shell Omala 220 Shell Tivela S 220 Shell Omala 320 Shell Tivela S 320 Total Carter EP 100 Carter EP 220 Carter EP 320 Side : 67

69 Smørefett (grease) Vi anbefaler bruk av litium basert tilsatt smørefett, klasse NGLI-2 med hensyn til smøring. Forskjellige smørefett kan blandes, dersom deres oljebase og innholds type er identiske. Sammenlignings tabell for smørefett (grease): Produsent BP DEA Type smørefett (grease) Energrease LS - EP Paragon EP1 Esso FETT EGL 3144 Beacon EP 1 Beacon EP 2 FINA Klüber FINA LICAL M12 Microlube GB0 Staburags NBU8EP Isoflex Spezial Optimol Optimol Longtime PD 0, PD1, PD2 Shell Aseol AG ASEOL Litea EP Texaco Multifak EP Regelmessig smøring av maskinen Det er flere steder på maskinen, hvor det er nødvendig å ettersmøre periodisk. Dette sikrer en problemfri drift ved maskinen. Sted Prosedyre Styrekube føringene Smøres med olje fra begge sider ukentlig. Vertikal matestikke føringer Smøres med olje fra begge sider hver 3. måned. Side : 68

70 Sted Prosedyre Lineærføringene til sagbuen Smøres med smørefett hver 3. måned (se kapittel Smørefett (grease)). Bruk 3-5g smørefett ved hver lineærføring. Bruk en smørepumpe når du utfører smøringen. Kjør sagbuen i hele vandringsområdet 3-5 ganger når du har utført den periodiske smøringen. Linjærføringene ved matestikken Smøres med smørefett hver 3. måned (se kapittel Smørefett (grease). Bruk 3-5g smørefett ved hver linjærføring. Bruk en smørepumpe når du utfører smøringen. Kjør matestikken i hele vandringsområdet 3-5 ganger når du har utført den periodiske smøringen. Hovedstikke linjærføringer Smøres med olje fra begge sider ukentlig. Linjærføringene ved innmateren Smøres med smørefett hver 3. måned (se kapittel Smørefett (grease). Bruk 3-5g smørefett ved hver linjærføring. Bruk en smørepumpe når du utfører smøringen. Kjør innmateren i hele vandringsområdet 3-5 ganger når du har utført den periodiske smøringen. Side : 69

71 Denne skal IKKE smøres! Hydraulisk låsing vil da ikke fungere korrekt Hydraulikk olje Bytt hydraulikk oljen en gang pr. 2. år, dette fordi oljen kan få reduserte spesifikasjoner etter lang tids bruk, og dermed føre til skader eller problemer ved de hydrauliske enhetene. Dersom det hydrauliske systemet er utstyrt med filter (2SF 56/48-0,063), må også filteret byttes samtidig Bruk oljer med spesifikasjoner i henhold til DIN HLP, ISO og viskositets grad ISO VG 46 ved hydraulikk systemet. Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Sammenlignings tabell for hydraulikk oljer: Produsent Type Produsent Type Agip Oso 46 Ina Hidraol 46 HD Aral Vitam GF 46 Klüber Lamora HLP 46 Avia Avilub RSL 46 Hungary Hidrokomol P 46 Benzina OH-HM 46 Mobil Mobil DTE 25 BP Energol HLP 46 ÖMV HLP 46 Bulgaria MX-M/46 Poland Hydrol 30 Castrol Hyspin AWS 46 Rumania H 46 EP Čepro Mogul HM 46 Russia IGP 30 DEA Astron HLP 4hy6 Shell Tellus Oil 46 Elf Elfolna 46 Sun Sunvis 846 WR Esso Nuto H 46 Texaco Rando HD B 46 Fam HD 5040 Valvoline Ultramax AW 46 Fina Hydran 46 Side : 70

72 Kontroll og service av hydraulikk systemet Kontroller alle skruer og koblinger, festepunkt, rør og slanger for eventuell lekkasje Kontroller hydraulikk olje nivået Når maskinen er i drift skal ikke oljetemperaturen overstige C Kontroller alle varsel og signal komponenter med hensyn til hydraulikk systemet (termometer, nivåmåler, filter indikator for forurensing av oljen) Kontroller innstillingen for hydraulikk system driftstrykket For å oppnå en problemfri drift og lang levetid ved hydraulikk systemet, skal det i henhold til produsent utføres regelmessig kontroll av systemet i henhold til intervaller angitt i tabell nedenfor: Intervall Daglig Hver uke Hver måned Hver 3. måned Hver 6. måned Årlig Hydraulikk olje Nivå Temperatur Tilstand Intervall for bytte Filter Intervall for bytte Andre kontrollpunkt Ekstern lekkasje Forurensning av oljen Synlige skader Støynivå Måleglass / utstyr Side : 71

73 Kontroll av hydraulikk olje nivå Kontroller hydraulikk oljenivået ved: Båndsagen Innmatingssystemet Trekk opp målepinnen og kontroller oljenivået. Oljenivået skal være mellom posisjonene som er angitt som min og maks nivå. Etterfyll hydraulikk olje ved behov. Bruk alltid filter (10 m eller bedre) når du fyller på olje. Dette sikrer at du unngår at det kommer smuss o.l. inn i det hydrauliske systemet som lett vil kunne føre til skader og driftsproblemer ved maskinen Manometer montert på maskinen Trykk manometer for hydraulikk systemblokken ved båndsagen Side : 72

74 Hovedstikke trykk manometer er plassert på hovedstikken. Manometer for sagbladstramming plassert på sagbuen Maskin rengjøring Rengjør maskinen for kjølevæske rester og smuss etter hvert arbeidsskift. Rengjør spesielt godt føringer og overflatene ved: Føringene ved stikke kjevene til hovedstikken og matestikken. Føringene ved material innmatingen. Innmatings område til hovedstikken og matestikken, og i område under og ved disse. Gjengeskruen til hoved- og matestikken Side : 73

75 4.6. Bytte av utslitte deler Bytte av sagbladmatings lager Hvis det er umulig å justere bladmate aggregat reguleringen, og vi finner ut under inspeksjon at bladmatingslageret er utslitt, må lageret skiftes ut. 1. Demonter sagbladet. 2. Demonter kjølevæskeslangen eller eventuelt Micronizer slangen. 3. Demonter sagblad styrekuben fra båndsagen. 4. Løsne de 2 festeskruene ved hardmetallstyringen og fjern de. 5. Fjern hardmetallstyringene. 6. Fjern låseringen. Demonter så justeringsskruen. Side : 74

76 7. Fjern de tre andre skruene. 8. Løsne senter M10 skruen etter at du har fjernet låseringen. Fjern hardmetall holderen og lager fra undersiden. 9. Løsne umbrakoskruen (umbrakonøkkel 3). Fjern lagerholderen med lagre fra styrekuben. 10. Plasser lagerholderen i en skrustikke. Oppmerksom! Benytt aluminiums beskyttelse ved stikkekjevene slik at du ikke skader lagerholderen! 11. Fjern lager senterakslen fra lageret ved hjelp av en dortapp. 12. Kontroller alle delene og bytt ut de som er utslitt. 13. Fest så holderen i skrustikken igjen. 14. Plasser så det nye lageret og foringene og sett på plass igjen senterakslen på dens opprinnelige plass. Side : 75

77 15. Plasser lagerholderen tilbake til kuben og skru den fast igjen ved hjelp av skruen og umbrako-nøkkelen. Lagerholderen må kunne beveg seg fritt. 16. Umbrako justeringsskruen definerer funksjonaliteten til lagerholderen (lagerholderen har et spor i seg hvor en umbrako justeringsskrue er plassert). Stram til justeringsskruen, men slik at det fremdeles er en minimum distanse slik at lagerholderen kan bevege seg. 17. Plasser skrivefjærene. Antall skivefjærer må stemme overens med antall demonterte skrivefjærer. Skivefjærene er foldet mot hverandre 1 til 1. Oddetall skivefjærer er plassert nær hardmetall skivene. 18. Monter de nye hardmetall styringene. Oppmerksom, ikke løsne skivefjærene. Kontroller at posisjonen til hardmetall styringene blir korrekt hullene for de 3 stoppskruene må være ved samme posisjon som hullene i styrekuben. 19. Monter tilbake og stram til senter skruen. 20. Monter tilbake låseringen ved senter skruen. 21. Monter tilbake de 3 stoppskruene rundt senter skruen. Side : 76

78 22. Skru på plass igjen skruene ved begge eksenter akslene, og stram de fast. 23. Plasser et kort sagblad stykke mellom sagbladstyringene. Utfør justering av gapet mellom styrigene. Løsne sentreringsskruen. Utfør justering av gapet ved hjelp av justering av sentreringsskruen. Sagbladet må kunne bevege seg fritt uten at gapet er for stort, og uten at det skrubbes Bytte av sagbladstyringens styrevalser Dersom sagbladet ikke blir tilstrekkelig styrt av styrevalsene, eller dersom styrevalsene er åpenbart utslitte, må styrevalsene byttes. Oppmerksom! Styrevalsene må byttes parvis ved begge styrekubene! 1. Løsne den bakre holderen ved de 2 skruene (se pil). Demonter styrekuben fra sagbladet. Side : 77

79 2. Fest styrekuben i skrustikken og demonter begge akslene med lagrene som følger. Oppmerksom! Merk begge eksenter akslene og deres tilhørende deler! Eksenter akslene må ikke byttes om med hverandre! 3. Skru ut mutrene på begge akslene. 4. Ta bort akslene fra lagrene ved hjelp av en dor og hammer. 5. Erstatt begge de utslitte lagrene, og kontroller også de andre delene og bytt de dersom de er utslitt. 6. Monter tilbake akslene i kuben. Plasser de nye delene tilbake i korrekt rekkefølge på eksenter akslene. Bruk egnet tersj verktøy når du plasserer tilbake lagrene. Oppmerksom! Ikke bytt om plassen på eksenter akslene ved montering i styrekuben, ettersom de ikke er like. 7. Skru på plass igjen mutterene på begge eksenter akslene, og stram de fast. Side : 78

80 8. Plasser et sagblad stykke (ca cm), mellom sagblad styretrinsene. Sikre de bevegelige hardmetall styringene med teip, slik at sagbladet blir styrt av styringene samtidig som det er mulig å bevege sagbladet. 9. Juster akslene med fast nøkler for å få sagbladet til å kjøre i midten. Styretrinsene må ikke øve for stort press på bladet, men skal fritt snurre under kjøring av bladet. Optimal avstand mellom bladet og trinsen er 0,05 mm. 10. Stram så til mutterene ved begge eksenter akslene. 11. Fjern så test sagblad stykket. Monter styrekubene i maskinen igjen Bytte av hardmetallstyringer Hvis hardmetallstyringene ikke kan justeres, må de byttes. Oppmerksom! Hardmetallstyringene må byttes parvis ved begge styrekubene! 1. Demonter sagbladet. 2. Demonter kjølevæskeslangen eller eventuelt Micronizer slangen. 3. Demonter sagblad styrekuben fra båndsagen. 4. Løsne de 2 festeskruene ved hardmetallstyringen og fjern de. 5. Fjern hardmetallstyringene.. 6. Fjern låseringen. Demonter så justeringsskruen. Side : 79

81 7. Fjern de tre andre skruene. 8. Fjern forsiktig hardmetallskivene. 9. Plasser skrivefjærene. Antall skivefjærer må stemme overens med antall demonterte skrivefjærer. Skivefjærene er foldet mot hverandre 1 til 1. Oddetall skivefjærer er plassert nær hardmetall skivene. Side : 80

82 10. Monter de nye hardmetall styringene. Oppmerksom, ikke løsne skivefjærene. Kontroller at posisjonen til hardmetall styringene blir korrekt hullene for de 3 stoppskruene må være ved samme posisjon som hullene i styrekuben. 11. Monter tilbake og stram til senter skruen. 12. Monter tilbake låseringen ved senter skruen. 13. Monter tilbake de 3 stoppskruene rundt senter skruen. 14. på plass igjen skruene ved begge eksenter akslene, og stram de fast. 15. Plasser et kort sagblad stykke mellom sagbladstyringene. Utfør justering av gapet mellom styrigene. Løsne sentreringsskruen. Utfør justering av gapet ved hjelp av justering av sentreringsskruen. Sagbladet må kunne bevege seg fritt uten at gapet er for stort, og uten at det skrubbes Bytte av sponbørste Hvis sponbørsten er slitt og ikke greier å ivareta sin funksjon tilstrekkelig, må den skiftes ut. 1. Hold sponbørste akselen fast ved hjelp av en fastnøkkel. 2. Løsne så mutteren på børsten, og bytt den utslitte børsten med en ny, og skru så på plass igjen mutteren. 3. Juster så sponbørste inntil sagbladet igjen, slik som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. Side : 81

83 5. Feilsøking 5.1. Mekaniske problemer Problem Mulige årsaker Løsning 1. Skrånende kutt Feil justerte sagblad hardmetallstyringer. Utslitte hardmetall styringer Feil justert styrekuber på sagbladstyringen. Utslitte lager på sagbladstyringen. Feil justert sponbørste. Utslitt sponbørste. Utilstrekkelig sagblad stramming. Feil valg av tanning på sagbladet. Utslitt sagblad. Feil vatret rullebord. Skittent matebord. Styringslekte og styrings kube er løse. Styringslekten og kube er justert for langt unna materialet. For høy bladmating. Uventet svingning i materialets kvalitet. Juster i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen Bytt i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Juster i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen Bytt i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Juster i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen Bytt i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Øk sagblad strammingen og justere endebryteren for sagblad stramming. Skift ut sagbladet og følg instruksjonene til fabrikanten ved nytt valg av sagblad. Skift ut sagbladet. Juster rullebordet slik at det blir korrekt vatret. Rens matebordet fri for rester, flis og gjenværende materiale. Fest styringslekten. Juster styringskuben i forhold materialet. Senk bladmatings hastigheten. Juster kuttet og bladmatings hastigheten etter behov. 2. Kuttet er ikke skjært i ønsket vinkel Låsehendel har løsnet. Den innstilte vinkelen samsvarer ikke med gjæringsvinkelen. Utilstrekkelig stramming av sagbladet. Styringslekt og styrings kube er løse. Kontroller låsehendelens funksjon og utfør eventuelt justering i henhold til kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Kontroller vinkel justeringen ved hjelp av vinkelverktøy, og juster den etter behov som beskrevet i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Juster sagbladets stramming og korriger endebryteren for sagblad stramming som beskrevet i kapittel "Service og Vedlikehold av maskinen ". Skru fast sagblad styringslekten og styringskuben. Skitt mellom materialet og feste stikke. 3. Kort levetid for sagbladet Utilstrekkelig stramming av sagbladet. Utslitt sponbørste. Feil justert sponbørste. For høy stramming av sagbladet. Feil justerte sagblad hardmetallstyringer. Utslitte hardmetall styringer Rengjør materialet og stikke kjeve / området grundig. Juster sagbladets stramming og korriger endebryteren for sagblad stramming som beskrevet i kapittel "Service og Vedlikehold av maskinen ". Bytt i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Juster i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen Juster sagbladets stramming og korriger endebryteren for sagblad stramming som beskrevet i kapittel "Service og Vedlikehold av maskinen ". Juster i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen Bytt i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Side : 82

84 Problem Mulige årsaker Løsning Utslitte lager på sagbladstyringen. Feil justerte styrekuber ved sagbladstyringen. Feil innstilling av matehastighet og sagbladhastighet. Variasjon i materialkvalitet. Sagbladet er av lav kvalitet. Feil valg av sagblad tannings system. Feil plassering av sagbladet på sving- og drivhjul. Bytt i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Juster styringskubene i henhold til kapittel Service og Vedlikehold av maskinen ". Utfør innstilling av matehastighet og sagbladhastighet i henhold til angivelser fra sagblad produsent. Juster matehastighet og sagbladhastighet i henhold til det respektive materialet (utfør test kutting). Bytt sagbladet, ta kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. Bytt sagbladet, og følg produsentens anbefalinger. Kontroller sagbladets kjøring /plassering på sving- og drivhjul, og juster etter behov som beskrevet i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. 4. Mangelfull skjære/snitt kvalitet Utslitt sagblad. Bytt sagbladet, og følg produsentens anbefalinger. Feil valg av sagblad tannings system. Feil valg av sagblad mating og hastighet. Bytt sagbladet, ta kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. Juster sagblad matingen og hastigheten slik at de samsvarer med produsentens anbefalinger. 5. Kuttet blir ikke fullstendig utført Feil justert endebryter for sagbuens nederste posisjon. Anslagsplate ved nedre stopp for sagbuen er skitten. Kontroller endebryteren for sagbuens nederste posisjon, og utfør justering etter behov som beskrevet i kapittel "Service og Vedlikehold av maskinen ". Rengjør anslagsplaten og endebryteren for spon og materialrester 6. Ikke mulig å stille inn reguleringsventilen Metall spon mellom ventilen og betjeningspanelet Metall spon i ventil huset Fjern sponen, og monter en O-ring o 10x2 mm ved ventilbrønnen dersom det ikke allerede er montert Rengjør ventilen, henholdsvis bytt ut ventilen 7. Sagblad motor starter ikke Trykkbryter er feil justert. Trykkbryter er defekt. Juster trykkbryteren som beskrevet i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Bytt den defekte trykkbryteren. 8. Det dannes rissemønster på sagbladet Feil plassering av sagbladet på sving- og drivhjul. Feil justerte hardmetall styringer. Feil justerte styrekuber ved sagbladstyringen. Utslitte lagre ved sagblad styringen. Kontroller sagbladets kjøring /plassering på sving- og drivhjul (ca 2 mm klaring fra flens), og juster etter behov som beskrevet i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Kontroller innstillingen til hardmetall sagbladstyringene, og utfør justering ved behov som beskrevet i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Juster styringskubene i henhold til kapittel Service og Vedlikehold av maskinen ". Kontroller lagrene til sagbladstyringen, og bytt de etter behov i henhold til beskrivelse i kapittel Bytte av utslitte deler. 9. Skader på sagbladtennene Dødgang ved innfestingen til sagbue løftesylinderen. Klemt innfestingstapp ved øvre eller nedre løftesylinder innfesting. Bytt komplett øver eller nedre innfesting for løftesylinderen. Side : 83

85 Problem Mulige årsaker Løsning 10. Lav kvalitet ved skjæresnittet Feil justerte hardmetall styringer. Utslitte sagbladstyrings lager Kontroller innstillingen til hardmetall sagbladstyringene, og utfør justering ved behov som beskrevet i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Kontroller lagrene til sagbladstyringen, og bytt de etter behov i henhold til beskrivelse i kapittel Bytte av utslitte deler. 11. Sponbørsten fungerer ikke tilfredsstillende Kunststoff drivhjulet ved sponbørste er utslitt Det riflete mønsteret på drivhjulet er utslitt Sponbørste akselen er rustet og kan dermed ikke rotere Sponbørsten er feil justert, og roterer dermed ikke Bytt kunststoff drivhjulet ved sponbørsten Bytt drivhjul i henhold til kapittel Bytte av utslitte deler Rengjør lageret ved akselenen og smør akselen med smørefett Kontroller justeringen til sponbørsten, og korriger den i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. 12. Sagbuen blir når kutting utføres periodisk løftet et par mm og deretter sluppet ned igjen. Sagblad levetiden blir dermed redusert Slarke ved drivhjul opplagringen. Utslitt fjærkanal. Bytt til lang drivhjul aksel, nye lagre, avstandshylse, drivhjul, fjærer, to deksler på fronten av akselen + skruer. Side : 84

86 5.2. Elektriske og hydrauliske problemer Problem Mulige årsaker Løsning 1. Ikke mulig å starte maskinen Maskinen er ikke tilkoblet strømforsyning. Kontroller strømforsyningen. Overbelastningsvern har blitt aktivert (Varmebeskyttelse) Kontroller tilstanden til alle overbelastnings releene FA Endebryter ved sagblad strammingen eller sagbue deksel sikkerhetsbryter er aktivisert Kontroller endebryter ved sagblad strammingen og kontroller at alle beskyttelse deksler er korrekt lukket. 2. Etter at kuttet er utført, løftes ikke sagbue opp til øvre posisjon 3. Elektromotor og pumpe er uten spenning. Mellom kontaktor og termovernet finnes det ikke spenning Endebryter ved sagbue nedre endeposisjon er feil justert. Feil ved det hydrauiske (pneumatiske) systemet - Magnetventilen HYTOS (BOSCH) for løfting av sagbuen virker ikke Juster endebryter i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Kontroller funksjonen til magnetventilen manuelt. Kontroller at ventilen veksler ved å påføre spenning på spole kontaktene ved ventilen. Kontaktor er defekt. Bytt den defekte kontaktoren. 4. Display for visning av sagbladhastighet virker ikke Føleren for sagbladhastighet er feil innstilt. Korriger avstanden mellom magneten og føleren i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. Displayet er defekt Bytt det defekte displayet Føleren er defekt - Dioden ved displayet lyser ikke Bytt føleren og utfør innstilling i henhold til beskrivelse i kapittel Service og Vedlikehold av maskinen. 5. Motorvernet til hydraulikk aggregatet MA3 kobler ut og inn Driftstrykket i hydraulikk systemet er for høyt. Reduser driftstrykket i det hydrauliske systemet. Dette skal bare utføres av autorisert service personell. 6 Ikke mulig å slå på hydraulikk aggregatet Termovernet FA1 fungerer ikke korrekt. Bytt det defekte termovernet. 7. Hydraulikk aggregatet er i drift, men sagbue eller hydrauliske stikke kan ikke beveges Strømforsyning er ukorrekt tilkoblet. Bytt om på to av fasene ved strømforsyningen. Bytt om på to av fasene ved strømforsyningen. Dette skal bare utføres av autorisert elektro personell. 8. Kjøling er ikke i funksjon Det er ikke nok kjølevæske i tanken. Fyll på kjølevæske på tanken etter behov. Kjølevæske tilførsels slangen er defekt. Kontroller kjølevæske systemet, og utfør rengjøring av kjølevæske systemet ved behov. Overbelastningsvernet har koblet ut. Koble inn igjen overbelastningsvernet. Pumpe motorvernet har koblet ut. Kontroller motorvernet og bytt ved behov. Kjølevæske pumpe er defekt. Bytt den defekte kjølevæske pumpen som beskrevet i kapittel Bytte av utslitte deler. Side : 85

87 5.3. Hydrauliske problemer Problem Mulige årsaker Løsning 1. Hydraulikk pumpen leverer ikke olje. Pumpen roterer med feil retning Det er for lavt oljenivå i hydraulikk oljetanken Olje viskositeten samsvarer ikke med angitte viskositetsverdier for maskinen Kontroller de respektive faser ved strømforsyningen, og utfør tilkoblingen på nytt Etterfyll hydraulikk olje Bytt hydraulikk olje Feil med hydraulikk pumpen Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Strømforsyningstilkoblingen er feil Kontroller de respektive faser ved strømforsyningen, og utfør tilkoblingen på nytt 2. Hydraulikk oljen inneholder bobler Hydraulikk systemet er ikke korrekt luftet Utfør korrekt lufting av hydraulikk systemet. Det er for lavt oljenivå i hydraulikk oljetanken Etterfyll hydraulikk olje Pumpeaksel pakningene er skadet Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse 3. Økende mekanisk støy Pumpemotor flenstilkobling er skadet Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Skadet eller defekte motorlagre Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Systemet tar inn luft Kontroller for eventuelle lekkasjer 4. Lavt driftstrykk, pumpen leverer olje Problem med sikkerhetsventil Sikkerhetsventilen er innstilt feil. Kontroller innstillingen og juster den ved behov Slitasje ved pumpen Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Ekstern eller intern lekkasje i hydraulikk systemet. Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse 5. Hydraulikk pumpen er fastkjørt Pumpen har blitt skadet av partikler som har kommet inn i hydraulikk systemet Maskinen er påfylt olje som ikke samsvarer med angivelser i denne bruksanvisningen Utfør filtrering av oljen, eller ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Bytt hydraulikk olje Maskinen er påfylt feil oljetype Bytt hydraulikk olje Levetiden for pumpen er overskredet Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse 6. Hydraulikk oljen blir for varm, overopphetet Feil med oljekjøler 7. Hydraulikk ventil kan ikke justeres / styres Slitasje ved pumpen, energien konverteres til varme Elektromagneten ved ventilen blir ikke tilført spenning. Brudd ved strømtilførselen. Elektromagnetisk spole er brent Den mekaniske ventilstyringen har kilt seg fast Kontroller oljekjøleren, eller ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Kontroller strømforsyningen til ventilen Bytt den elektromagnetiske spolen - Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Bytt ventilen - Ta kontakt med P. Meidell AS for assistanse Side : 86

88 6. Elektriske og hydrauliske skjema 6.1. Elektriske skjema V, TN-C-S Side : 87

89 Side : 88

90 Side : 89

91 Side : 90

92 Side : 91

93 Side : 92

94 Side : 93

95 Side : 94

96 Side : 95

97 Side : 96

98 Side : 97

99 Side : 98

100 Side : 99

101 Side : 100

102 Side : 101

103 Side : 102

104 Side : 103

105 Side : 104

106 Side : 105

107 Side : 106

108 Side : 107

109 Side : 108

110 Side : 109

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual GANC. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks :

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Båndsag Individual DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Dersom det skulle oppstå tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS

BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS 1 BRUKSANVISNING FOR HEKKSAKS... 1 Tekniske Data Modell WGT-2269... 3 For Deres Sikkerhet!... 3 Generell sikkerhetsinstruks.... 4 Sikkerhetsregel!... 4 Igangsettelse/arbeidshenvisninger...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg.

Innhold. JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. NORSK JOPRO 2200TV JOPRO 2200TV Semi-automatisk batteribyttesystem. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6 Bruksområde...10

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer