kur SiV Offentliggjøring av uønskede hendelser Raskest i landet Studie om sykelig overvekt og diabetes Første spadetak på Skjerve 5, november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kur SiV Offentliggjøring av uønskede hendelser Raskest i landet Studie om sykelig overvekt og diabetes Første spadetak på Skjerve 5, november 2012"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 5, november 2012 Studie om sykelig overvekt og diabetes Oseberg- studien er en ambisiøs og viktig studie som involverer nesten alle klinikkene ved SiV og er planlagt å starte i januar neste år. Oseberg- studien, som er planlagt å starte i januar neste år, er en ambisiøs og viktig studie som involverer nesten alle klinikkene ved SiV. Jøran Hjelmesæth er prosjektleder, og prosjektmedarbeiderne Dag Hofsø og Njord Nordstrand ved medisinsk klinikk deler en hel stilling i perioden. Prosjektet omfatter to ulike typer fedmeoperasjoner av diabetikere som begge gir betydelig vektreduksjon, bedring av blodsukker og mindre risiko for hjerte/kar sykdommer. Gastrisk bypass er en veldokumentert kirurgisk metode mens Sleevegastrektomi er en nyere metode som utføres rutinemessig i Norge og verden for øvrig. Sleeve-gastrektomi har fått økt popularitet da operasjonen er teknisk enklere og beheftet med færre komplikasjoner. Denne operasjonen mangler god dokumentasjon på behandlingseffekt, mekanismer og komplikasjoner. Studien er derfor viktig for å avklare de to metodenes fordeler Noen av de involverte i studien er fra venstre foran ved skipsrekka fra venstre Jens Hertel, Jøran Hjelmesæth og Jan Magnus Fredheim. Bak fra venstre ser vi Berit Mossing Bjørkås, Njord Norstrand, Line Kristin Johnson, Karina Bautz, Heidi Omre Fon, Birgitte Seip og Dag Hofsø og ulemper i behandlingen av type Forskningsprosjektet k er godkjent av 2 - diabetes. Studien vil omfatte i de regionale komiteer for medisinsk og alt 120 pasienter, likt fordelt på de to helsefaglig forskningsetikk. operasjonsmetodene. Første spadetak på Skjerve Nybygget på Skjerve vil gi økt kapasitet for behandling av pasienter som er avhengig av illegale rusmidler. Les mer side 3. Raskest i landet AMK og ambulansetjenesten i Vestfold og Telemark har kortest responstid i landet Offentliggjøring av uønskede hendelser I løpet av november starter SiV å publisere uønskede hendelser på sine nettsider. Les mer side 7. Les mer side 5.

2 Den vanskelige åpenheten Merete Bugsett Lindahl - Leger gjemmer seg bak taushetsplikten! Replikken falt fra en journalistene jeg traff i en møteserie med redaksjonene i Vestfold. Påstanden stemmer dårlig overens med min erfaring. Jeg opplever at ledere, leger og andre fagfolk ved SiV er tilgjengelig for pressen så langt det er mulig. At taushetsplikten beskytter pasienten, og ikke legen. Og at pasienten gir fritak fra taushetsplikt i mange saker. Nå var ikke kommentaren representativ for de tilbakemeldingene jeg fikk fra redaksjonene. Men den reflekterer kanskje en oppfatning av sykehus som henger igjen fra da sykehusene i langt større grad var lukkede institusjoner og legene opphøyde autoriteter som ikke gjorde feil. Det har skjedd store endringer, og verden ser ikke slik ut lenger. Det er tatt mange skritt mot mer åpenhet i sykehusene. Men kanskje har vi fortsatt noen skritt å gå? Sykehuset i Vestfold tar et nytt skritt når vi nå starter med offentliggjøring av uønskede hendelser på sykehusets nettsider, noe du kan lese mer om i dette nummeret av KurSiV. Åpenhet er ikke enkelt. Det utfordrer oss fordi våre svakheter blir synlige og kan kritiseres. Men gjennom å vise frem det som kan gå galt, styrker vi ikke bare troverdigheten men også vår egen evne til forbedring. Tips oss gjerne om saker til KurSiV; God lesning! Kunstforeningen ved SiV ønsker flere medlemmer Kunstforeningen ved SiV utfordrer kollegaer til å melde seg inn i foreningen. Foreningens formål er å stimulere medlemmenes interesse for og øke kunnskapen om god kunst, sier leder i styret Siri Bjørnson. Av aktiviteter kan nevnes at en gruppe i juni besøkte Hovedøya i Oslofjorden og så Frans Widerbergs utstilling Landskap og myter mystikk og ekstase. Ellers er det i år kjøpt inn bilder fra Kunstverket og Bohus Konst i Oslo, bilder som er hengt opp i sykehusets vrimleområde utenfor barneseksjonen. Noen av de innkjøpte bildene er av kjente kunstnere, mens andre er av nye og forhåpentligvis kommende kunstnere. Kollegaer som ønsker å bli medlemmer, melder seg inn via våre nettsider: HRpersonal, personalvelferd der ligger Kunstforeningens side. Bjørnson kan ellers opplyse at det nåværende styret sitter til årsmøtet i februar Smittevernlege ved SiV Maria Vandbakk-Rüther begynte 1. oktober som ny smittevernlege i sykehuset i halv stilling. Maria Vandbakk-Rüther, ny smittevernlege. Fra et styremøte i Kunstforeningen i SiV ser vi fra venstre Sissel Oxholm, leder Siri Bjørnson, Stig Frederiksen, Maiken Nerland Hansen og Tone Haaland. Styremedlemmene Linn Hansen og Grete Smedal var ikke til stede da bildet ble tatt. I den andre halve stillingen skal hun være i infeksjonsavdelingen. Hun er utdannet infeksjonslege og i 2005 begynte hun i medisinsk avdeling i Larvik. Fra 2008 og fram til nå har hun arbeidet ved ulike avdelinger ved SiV Tønsberg. Side 2

3 kursiv nummer 5 - november 2012 Første spadetak på Skjerve I september ble det første spadetaket tatt for nybygget til avdeling for rusbehandling (tidligere Vestfoldklinikken) på Skjerve på Nøtterøy. Nybygget får betegnelsen enhet 3. Ved ferdigstillelse skal dagens virksomhet på Vivestad i Re kommune flyttes til Skjerve og samlokaliseres med de øvrige enheter i avdelingen. Planen er at nybygget vil bli tatt i bruk i slutten av Nybygget er på nær 2100 bruttokvadratmeter og skal ivareta funksjoner for behandlingstilbud til klienter avhengige av illegale rusmidler. Bygget dimensjoneres for 25 døgnplasser, samt dag- og poliklinisk behandling. bygningsmasse på Skjerve. Nybygget skal oppføres like nord for dagens hovedbygg for avdelingen. Funksjonene løses i et toetasjes bygg med tre avsnitt. Første etasje vil blant annet inneholde motivasjonsog utredningsavsnitt, dagbehandling og oppfølgingsavsnitt. Andre etasje tilrettelegges for to kjønnsfordelte behandlingsavsnitt. Funksjoner som vurderingssamtaler, forvern og ventegrupper før innleggelse ivaretas i eksisterende Fra det første offisielle spadetaket til nybygget ser vi fra venstre økonomidirektør Roger Gjennestad, byggeleder og assisterende prosjektleder Olaf Abell, Hospitalitet, hovedverneombud Anne Hamrell, prosjektleder Bjørn Varegg(delvis skjult), hovedtillitsvalgt Torgeir Bøe, bygg- og eiendomssjef Henry Dallager og avdelingsleder Øyvind Børresen. Ved spakene sees klinikksjef Finn Hall.(Foto prosjektleder Ellen Kongshaug). Kreftsatsning ved SiV - Arbeidet med kreft vil være prioritert ved Sykehuset i Vestfold de nærmeste årene. Det forteller fagdirektør Anita Schumacher. Direktøren og hans ledergruppe har vedtatt et omfattende prosjekt for å nå målene som er satt innenfor kreftbehandlingen. Behovet for kreftbehandling øker år for år, beregnet økning i perioden er 5-6 % pr år. Dette har til dels sammenheng med øket insidens, men den viktigste årsaken til dette er at behandlingsmulighetene blir bedre og flere. Flere blir friske og flere lever lenger med sin sykdom. - SiVs mål er at utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med kreft skal være av høy faglig kvalitet, og gjennomføringen skal kjennetegnes av smidighet og forutsigbarhet, forteller Schumacher. SiV skal tilstrebe at minst 80 % av kreftpasientene skal ha forløp innenfor anbefalte forløpstider: 5 virkedager fra mottatt henvisning til henvisningen er vurdert. 10 virkedager fra mottatt henvisning til utredning er påbegynt. 20 virkedager fra mottatt henvisning til start av behandling. For å nå målene innenfor kreftområdet, har SiV vedtatt å prioritere arbeidet med kreft de neste tre årene. Det har vært gjennomført et forprosjekt høsten 2012, som har involvert klinikk medisinsk diagnostikk (KMD), kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk og klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). I ledermøtet 23. oktober vedtok administrerende direktør mandat for hovedprosjektet, inklusive en tidsplan for arbeidet med 10 delprosjekter fram til juni Arbeidet skal blant annet omfatte pasientforløp for pasienter med bryst-, prostata-, lunge- og tykktarmskreft, samt et eget pasientforløp for palliative pasienter. Fagdirektør Anita Schumacher - Kreftsatsningen innebærer også en prioritering av investeringer knyttet til kreftutredning og behandling, samt innføring av et elektronisk system for håndtering av cytostatika for å kvalitetssikre dosering, rekvirering, administrasjon og dokumentasjon, forteller Schumacher. Side 3

4 Besøk fra Norsk helsearkiv Representanter fra arkivgruppa i Norsk Helsearkiv har besøkt Sykehuset i Vestfold for å gi informasjon om sitt arbeidsområde og hente inn kunnskap om hvordan ulike typer pasientjournaler blir behandlet og arkivert i SiV. Helsearkivet ønsket informasjon om hvordan pasientjournalene er sortert og arkivert og hvilke registre og fremfinningsmidler som finnes på papir og elektronisk, samt hvilke mengder som pasientjournalene omfatter totalt. De ønsket også å få oversikt over pasientjournaler som er avlevert eller deponert i statsarkiv, fylkesarkiv eller liknende. Norsk Helsearkiv ble etablert høsten 2010 som resultat av en regjeringsbeslutning i juni Hovedoppgaven til Norsk Helsearkiv er å motta, sikre og gjøre tilgjengelig informasjon om pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten, slik at denne kan danne grunnlag for forskning og andre dokumentasjonsformål. Slukket du lyset? Fra arbeidsmøtet ser vi avdelingssjef Kari Asmyhr ved SiVs servicedivisjon kontor(nr. to fra høyre) sammen med representantene fra Norsk Helsearkiv fra venstre Heidi Tronbøl, Øyvind Gausemel og Tore Øverhaug. Rengjør over 100 senger hver dag Du ser dem overalt i sykehusets mange bygninger rundt omkring i fylket. Enkelte møter vi i korridorer, forskjellige rom eller i trapper. Sykehusets tekstil- og renholdsavdeling består av i alt 150 årsverk og langt flere personer, 90 av dem befinner seg i SiVs lokaler i Tønsberg. - Avdelingen skal bistå klinikkene med renholdstjenester, tekstilvask, innkjøp av fellestekstiler og arbeidstøy, sier avdelingssjef Nina Vadum. Hvert enkelt årsverk har et arealansvar på 1000 kvadratmeter å holde rent, og det rengjøres over 100 senger hver dag! Årlig er det utskiftning av 3000 gardiner, for å nevne noe sier Vadum videre. Avdelingen består av fem seksjoner. Ved SiV-Tønsberg er det tre seksjoner, en seksjon har ansvaret for bygningsmassen i KPR Tønsberg, Granli, Linde, Grefsrud, Glenne, avdeling for rusbehandling og BUPA. Den femte seksjonen omfatter bygningene SiV-Larvik, Furubakken, Preståsen og Stavern. Nina Vadum forteller videre at de har vært bevisste i valg når det gjelder renhold uten bruk av miljøskadelige stoffer, både når det gjelder innkjøp og opplæring. Her ser vi noen av de ansatte i tekstil- og renholdsavdelingen ved SiV-Tønsberg. Nederst i høyre hjørne i blå genser står avdelingens sjef, Nina Vadum. En egen sinnaliste over spesialmidler har bidratt til reduksjon av miljøskadelige produkter så langt det har vært mulig innen pleie- og hovedrentprodukter, innerenhold og blekemidler /skyllemidler for tøyvask, sier avdelingssjefen avslutningsvis. Side 4

5 kursiv nummer 5 - november 2012 Offentliggjøring av uønskede hendelser I løpet av november begynner SiV å offentliggjøre meldinger om uønskede hendelser på sykehusets nettsider. Å publisere uønskede hendelser handler om åpenhet i praksis. Vi viser pasienter og omverden at uønskede hendelser kan skje, men at vi tar hendelser på alvor og arbeider systematisk med å unngå at det skjer igjen, sier administrerende direktør Stein Kinserdal. Kinserdal legger vekt på at åpenheten om virksomheten er en forutsetning for å få tillitt i befolkningen til at vi skjøtter oppdraget vårt. - Det å være lukket fører til mistanke om at vi har noe å skjule og at enkeltsaker som pressen selv finner fram til, får store oppslag, sier Kinserdal. Han påpeker også at åpenhet er en forutsetning for at befolkningen skal kunne danne realistisk forventning til helsetjenesten. Fra 1. juli 2012 skal melding om alvorlige hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade sendes til Kunnskapssenteret. Tidligere ble de sent til Helsetilsynet. Meldingene kalles ofte 3-3 meldinger, etter 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten. Det er slike 3-3-meldinger som skal publiseres på sykehusets nettside. Meldingene vil bli anonymisert slik at pasienter og enkelt medarbeidere ikke kan identifiseres. Selvmord skal ikke offentliggjøres. Prosedyrene for offentliggjøring er beskrevet i en ny prosedyre for hvordan avvik skal meldes, utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer. Alle nyansatte skal gjennom opplæring Hver 14. dag gjennom hele året, bortsett fra i ferietiden, arrangeres introduksjonsprogram for nyansatte ved SiV. HR-rådgiver Hanne Astad er ansvarlig og koordinerer programmet. Opplæringen strekker seg over inntil tre dager og har om lag 20 deltakere hver gang. De nyansatte får blant annet møte administrerende direktør Stein Kinserdal, HR- direktør Bente Krauss og kommunikasjonssjef Merete Lindahl, for å nevne noen navn. Ellers omfatter opplæringsprogrammet økonomi, miljø og klimatiltak, HMS, kvalitet, beredskap, brannvern, smittevern og MinGAT. En vesentlig del av programmet er IKT - opplæringen. Det er et mål at nyansatte skal kjenne til IT- systemene ved sykehuset, informasjonssikkerhet og gjeldende sikkerhetspolicy og få oversikt over alle programmer som brukes. En viktig del er å bli kjent med og beherske DIPS elektronisk pasientjournal, som deles opp i tre ulike undervisningsdeler, en for leger, en for pleiepersonell og en for merkantilt ansatte. Bak fra venstre ser vi IKT- rådgiver Heidi Lindberg, Lene S. Bugge og Eilin Solberg. Foran fra venstre sitter Caroline Melbye, Inger Gulbrandsen og Silje Listaul. HR - rådgiver Hanne Astad presiserer at all informasjon om opplæringsprogrammet for nyansatte alltid er oppdatert på sykehusets intranett og at lederne er ansvarlig for å melde på sine ansatte som skal delta i løpet av de to første ukene de er ansatt. Avhengig av funksjon og profesjon skal man delta på en til to eller fem opplæringsdager, avslutter Astad. Side 5

6 Studieopphold ved SiV I begynnelsen av september kom høstens medisinstudenter fra Universitet i Oslo til SiV-Tønsberg. Denne høsten vil det være to grupper, med fem studenter i hver gruppe, vil være her i to påfølgende seksukersperioder. Studentene er på 10. semester og har midlertidig lisens. I løpet av utplasseringsperioden skal de besøke flere avdelinger og poliklinikker og utføre oppgaver tilsvarende turnusleger. Tidligere studenter har vært veldig fornøyde med utplasseringsperioden og skryter veldig av måten de ansatte møter og hjelper dem på, sier Dag Hofsø som er universitetslektor og ansvarlig for studentene i løpet av utplasseringsperioden. - Sykehuset har påtatt seg en viktig oppgave i utdanningen av medisinstudenter fra Universitetet i Oslo. Dette berører alle ansatte og jeg er svært takknemlig for at så mange gjør denne jobben så godt, avslutter Hofsø. Fra venstre ser vi Dag Hofsø, Kine H. Haaverstad, Cecilie Midttun, Kristoffer Søberg, Linn F. Auestad og Thea Steinert. Fagdag operasjonsseksjon 3H Operasjonsseksjon 3H hadde i begynnelsen av oktober fagdag hvor temaet var Mistanke om omsorgssvikt hva gjør vi? Innledningsvis tok fagdirektør Anita Schumacher og seksjonsoverlege Bjørn Halvorsen for seg retningslinjer for når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Torild Gunn Kristoffersen fra barnevernet i Vestfold foreleste om hvordan de jobber når de får bekymringsmeldinger fra helsevesenet. Fra tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune informerte tannpleierne Hild Ada Bakke og Cecilie Gravdal Pedersen om dårlig tannstatus kan være et resultat av omsorgssvikt. Etter lunsj var det temadeler for sykepleier på dag, operasjon og anestesi. Fagdagen ble avsluttet med en felles del der Margrethe H. Ree tok for seg status for pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Seksjonsleder Tove Kjærås Dahl og fagutviklingssykepleier Kari Svendsen Østby ga uttrykk for at dett var en meget nyttig dag. Fra auditoriet ser vi deltakerne på fagdagen. På første rad fra høyre ser vi de to foreleserne fra tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune, Hild-Ada Bakke og Cecilie Gravdahl Pedersen. Side e6

7 Øyvind Jensen er en av mange fagarbeidere i SiVs bygg- og eiendomsavdeling. I driftsavdelingen i Larvik er det fire ansatte med forskjellig yrkesbakgrunn, og Jensens arbeidsoppgaver består blant annet av drift og vedlikehold av bygg og teknisk utstyr og ansvar for utearealet sommer og vinter. Han har vært ansatt ved sykehuset siden 1993 og trives veldig godt. Bygg- og eiendomsavdeling har en rekke enkeltoppgaver innen kursiv nummer 5 - november 2012 Trives i bygg- og eiendomsavdelingen Øyvind Jensen er en av driftsassistentene ved SiV Larvik. AMK og ambulansetjenesten raskest i landet AMK og ambulansetjenesten i Vestfold-Telemark kommer best ut i landet på akutte oppdrag. Det viser nylig offentliggjorte nasjonale data på responstider. Klinikksjef Jørgen Einerkjær i prehospital klinikk gir uttrykk for at det er jobbet systematisk i mange år med dette og at resultatene ikke har kommet av seg selv. bygnings- og vedlikeholdsarbeid, reparasjoner av utstyr som brukes på sykehusene i hele Vestfold som Tønsberg, Larvik, Stavern og alle bygg til klinikk psykisk helse og rusbehandling. Avdelingen har også ansvaret for brannteknikk og sikkerhet på alle bygninger i samarbeid med elektroavdelingen. Bygg- og eiendomsavdelingens tjenester omfatter rørleggere, malere, snekkere, vedlikeholdsarbeid i uteområdene, skilting og merking av bygninger. - Først og fremst skal æren gå til AMK-operatørene og ambulansepersonellet, sier klinikkoverlege Jon Erik Steen- Hansen. Han presiserer at det er viktig at man både er raske, presise og leverer god kvalitet. Han mener at det er mulig å bli enda bedre, fordi det innenfor sykehusområdet er flere kommuner der responstidene er for lange. - I første tertial 2012, hadde vår tjeneste både landets raskeste AMK-reaksjonstid, det vil si utspørring, beslutning og varsling i AMK, og raskeste prehospitale responstid, det vil si tid fra nødtelefonen ringer til ambulanse er fremme på adressen. Dette på tross av at Vestfold og Telemark I alarmsentralens hovedbase ser vi sittende foran medisinsk operatør Bergliot Waszink. Bak fra venstre står klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen, ressurskoordinatorene Randi Holmer Ellefsen, Bjørn Mortensen og Tore Torkildsen. Videre konstituert avdelingssjef Grete Bø og fagutvikler Sue Hebbert. er som et Norge i miniatyr, med tettbygde byer langs kysten, og store grisgrendte innlandsområder, forteller Steen-Hansen. Målt siden 1995 Steen- Hansen forteller at allerede i 1995 vedtok Fylkestinget i Vestfold, som da eide sykehusene, at det skulle være fokus på responstid, uten at dette egentlig ble kontrollert. - Siden den gang har responstid vært et kvalitetsmål som har vært brukt internt. Det kom faglige råd om responstider i en NOU-rapport i 1998, som ble noe lempet i en Stortingsmelding noe senere, sier han. De anbefalte responstidene ble da å nå 90 prosent av befolkningen innen 12 minutter i tettbygde større byer og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. - Fylkeslegene i Telemark og Vestfold satte krav om at vi definerte forsvarlighetsgrenser i forhold til anbefalingene ved en systemrevisjon i 2008, forteller Steen-Hansen. Side 7

8 Tønsbergprosjektet en realitet innen 2019? Tønsbergprosjektet omfatter det siste og 7. byggetrinn av sykehuset pluss psykiatriutbygging på sykehusområdet. Det nye psykiatribygget er planlagt bygd i området der Tyttebærløkka barnehage ligger i dag. På Sykehuset i Vestfold sitt styremøte i slutten av september ble det vedtatt å godkjenne idefasen for Tønsbergprosjektet og oversende søknad til Helse Sør-Øst RHF om oppstart konseptfasen av prosjektet. Hvis Helse Sør- Øst gir aksept for anbefalt løsning etter gjennomført konseptfase i løpet av 2014, kan byggestart være i 2015/2016 og innflytting i 2018 og Tønsbergprosjektet er estimert til 1. 5 milliarder kroner. I styresaken heter det at det forutsettes at bygget finansieres med 50 % tilskudd fra investeringsmidler til store bygg fra Helse Sør - Øst og 50 % lån. Det er mer enn 25 år siden Vestfold fylkeskommune vedtok å bygge ut sykehuset i syv trinn. Direktør Stein Kinserdal sier i sin vurdering i saken at han er optimistisk til endelig å komme videre med 7. byggetrinn og nytt psykiatribygg. Han sier videre at Sykehuset i Vestfold har økonomisk bæreevne til å ta investeringene som kreves og at SiV besitter dessuten betydelig kompetanse til å gjennomføre både planleggingsfasene og utbyggingen. 100-åring fikk hilsen fra Kongen Det var hilsen og gratulasjon fra Kongen da en inneliggende pasient ved medisin 2c, Bertha Hansen fra Larvik, fylte 100 år torsdag 11. oktober. Flere av de ansatte på posten sang bursdagssangen før seksjonsoverlege Niels Espeland overrakte blomster fra sykehusets direktør åringen bor til vanlig på Sjømannshjemmet i Stavern og var innlagt på sykehuset på grunn av en lungebetennelse. Flere av den nærmeste familie var til stede ved høytideligheten. Det hører med til historien at jubilanten var så liten da hun ble født at hun ble lagt i en skoeske med bomull under ovnen for å holde varmen. Skissen viser veiledende hvordan 7. byggetrinn kan bli realisert Det var hilsen og gratulasjon fra Kongen da inneliggende pasient ved medisin 2c, Bertha Hansen fra Larvik, fylte 100 år torsdag 11. oktober Sykehusrevy 2013 aktuell informasjon Arbeidet med Sykehusrevyen i 2013 er godt i gang. Premieredatoen er 31.oktober Tekstgruppen har møte annenhver tirsdag og trenger flere interesserte bidragsytere. Oversikt finnes på intranettet sjekk Sykehusrevy 2013 under snarveier på venstre side. Sykehusrevyen 2013 Ta kontakt med tekstgruppa på Side 8

9 AMK kan feire 20 år i Vestfold AMK kan denne høsten feire 20 års virksomhet. Oppdragsmengden har nesten fordoblet seg i løpet av disse årene. og benyttes i dag ved samtlige AMK-sentraler i landet, samt ved en rekke legevaktsamtaler. kursiv nummer 5 - november 2012 I dag er AMK en del av Prehospital klinikk. De prehospitale tjenestene i Vestfold og Telemark er i dag landets tredje største, og dekker akuttberedskapen fra Vinje i Nordvest til Kragerø i sør og Holmestrand i Øst. Til sammen dekkes nå en befolkning på mennesker, fordelt på kvadratkilometer. Antallet oppdrag (hendelser) var i 2011 på mer enn Videre var også AMK- Vestfold med på utviklingen av digitale kart og GPSmarkerte ambulanser i samarbeid med leverandøren. Dette er systemer som nå benyttes av samtlige prehospitale tjenester i Norge. Fra åpningen av den første ordinære AMKsentralen i 1992 ser vi fra venstre ressurskoordinator Ole Kleven, ambulansearbeider Roar Fjeld, medisinsk operatør Grete Kjeilen, operatør Elfi Hamrell og leder for sentralen fra 1992 til 2004, Tore Torkildsen. klinikk, kk underlagt begge sykehusene en realitet. Siden det ikke var tilført noen midler til omstilling, bestod både AMK-Vestfold og AMK-Telemark parallelt. Først i april 2005 ble disse sentralene slått sammen til AMK Telemark-Vestfold. Da var det også besluttet at lokaliseringen skulle være i Tønsberg. De første kontorene til AMK fra 1992 til 1999 var i dette herskapelige bygget ved siden av sykehuset. Ledende miljø Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune vedtok i 1991 å organisere den nye akuttmedisinske kommunikasjonssentralen i fylket til en virksomhet under avdeling for anestesiologi ved Vestfold Sentralsykehus. Sentralen ble etablert , med innflytting i et herskapelig bygg i Skippergata ved siden av sykehuset i Tønsberg, kan fagutvikler i AMK Susan R. Hebbert fortelle. I 1998 flyttet AMK inn i flotte lokaler i en del av det nye sykehusbygget. Sammenslåing med Telemark I 2003 besluttet Helse Sør å redusere antall AMK-sentraler, og slå sammen de prehospitale tjenestene ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark var prehospital Arbeidsmengden har økt svært mye i disse årene. Årsaken er både den medisinske utvikling og den betydelige funksjonsfordelingen som har skjedd innad i helsetjenesten. I forhold til befolkningstallet, har det nesten vært en fordobling av oppdragsmengden. I 1993 var det 79 oppdrag per 1000 innbyggere, mens det i 2011 var 138 oppdrag per 1000 innbyggere. Fagmiljøet ved AMK i Vestfold deltok og var til dels ledende i en rekke nasjonale prosesser. Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp som beskriver hvordan nødtelefoner skal tolkes og prioriteres, ble brukt i testversjon fra første driftsdag og frem til den offisielle førsteutgaven ble publisert i Datasystemet som ble utviklet før oppstart og tatt i bruk fra første dag, er senere videreutviklet Fra fagdagen i AMK Vestfold-Telemark i beredskapsrommet i SiV ser vi sittende foran fra venstre Bergliot Waszink, Elisabeth Flo, Titti M. Kjærstad, Birgit Lia. Bak fra venstre Sissel M. Knapstad Ruteig, Gunn Ingrid Solberg, Unni Luteberget, Janike Thorkildsen, Grete Bø, Tom Eftedal, Sue Hebbert. Side 9

10 Risikoanalyse en del av det systematiske HMS - arbeidet Sykehuset i Vestfold har nettopp gjennomført to sentrale risikoanalyser når det gjelder bygningsmassen i Tønsberg og Larvik med fokus på de elektriske anleggene og elektrisk utstyr. Analysene konsentrerte seg om de uønskede hendelsene tilløp til brann og strømgjennomgang på mennesker ved berøring. Konklusjonen fra analysene viser at foretaket har høyt fokus på det systematiske arbeidet med tilhørende rutiner og prosedyrer. Analysene viser at dersom de uønskede hendelsene skulle inntreffe, kan konsekvensen for ansatte og pasient bli svært alvorlig. Dette bekrefter betydningen av det forebyggende arbeidet, og viser at elektroavdelingen har fokus på de riktige tiltakene. Fra arbeidsmøtet ser vi fra venstre ingeniør Even Wålter Pedersen, ingeniør Alf Rune Brygmann, HMS- rådgiver og prosessveileder i risikoanalyse Kirsti W. Ingebretsen og elektrosjef Nils Stensholt. Arrangere skandinavisk urologikonferanse - Dette er en anerkjennelse av oss og vårt arbeid. Vi er stolte av å være den lokale arrangøren av Scandinavian Association of Urology and Urological Nurses i august neste år, sier overlege og urolog Sven Løffeler ved urologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Konferansen finner sted august i 2013 i Rica Park Hotel i Sandefjord. konferanse som da arrangeres for 29. gang. Det kan jo tenkes at det også blir deltakere fra andre nasjoner, sier Løffeler, som vet at det ble delt ut 4000 flyers på en internasjonal kongress i Japan i begynnelsen av august.. Bak kongressen står Scandinavian Association of Urology og NSFs faggruppe av sykepleiere i urologi. Allerede for to år siden ble konferansehotellet bestilt. - Selv om vi ikke er noe universitetssykehus, er vårt arbeid likevel kjent både nasjonalt og i de nordiske land, fortsetter Løffeler, som er leder av den lokale programkomiteen og samtidig Congress President. Komiteen har arbeidet med forberedelsene til konferansen i to år, og har vært med på å prege det faglige innholdet. Den urologiske avdelingen ved SiV skal også ha en egen presentasjon. Det er forventet 600 deltakere fra de nordiske landene til neste års Side 10 Den lokale komiteen som forbereder neste års konferanse er i første rekke urolog Tomas Urnes. I annen rekke fra venstre ser vi urologene Paul Anders Malme og Jan Nagelhus, videre uroterapeut Ellen Buraas og teamleder/sykepleier Birgitte Furuseth. I tredje rekke fra venstre står urologene Erik S. Haug og Sven Løffeler, deretter uroterapeut Kari Helene Andersen og urolog Stein Øverby. Bakerst ser vi fra venstre sykepleier Karin Skogstad Sebakk, urolog Elisabeth Aune, onkologisk sykepleier Berit Sveistrup og hjelpepleier Anita Kristiansen.

11 Barnehjerter i 30 år ved SiV Det var meget bra oppslutning da pediatrisk seksjon i september inviterte til medisinskfaglig symposium ved Sykehuset i Vestfold. kursiv nummer 5 - november 2012 Symposiet omhandlet ulike nyfødtmedisinske og kardiologiske emner. Symposiet ble avholdt til ære for seksjonsoverlege Alf E. Meberg som nå pensjonerer seg etter å ha arbeidet i mer enn 30 år i seksjonen. Hjertefeil er den hyppigste medfødte misdannelse og ved SiV er sentrale data for barn med hjertefeil og langtidsoppfølging av disse registrert fra 1982 til Seksjonsoverlege dr. med. Meberg er ansvarlig for studien som ble avsluttet sommeren 2012 med bearbeidelse av komplette data for barn født i 30-årsperioden fra 1982 til Fra venstre leder av Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold, Thor Henning Nilsen, seksjonsleder Morten Falke, seksjonsoverlege Rønnaug Solberg, Kirsti Meberg og seksjonsoverlege Alf E. Meberg Symposiet ble åpnet av overlege Morten Falke ved SiV. Det var hilsen fra leder i Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold, Thor Henning Nilsen. Ellers bestod programmet av en rekke korte foredrag med fokus på hjertesyke barn. Migrasjonshelseseminar Over 70 ansatte ved Sykehuset i Vestfold deltok i oktober på fagseminar om migrasjonshelse, det vil si behandling og oppfølging av pasienter med innvandrerbakgrunn. Målet med dagen var å få mer kunnskap om gode rutiner og systemer i møte med utfordringene denne pasientgruppen representerer. Faglig arrangør var Monja Bustnes, som er psykolog og koordinator for nettverket for migrasjonshelse ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling. Lege og spesialist i samfunnsmedisin Birgit Lie tok for seg utredning og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn. Hun har mange års erfaring fra flyktningehelsearbeid som kommunelege i Kristiansand og er Norges representant i Europarådets komite mot tortur. I den andre delen av fagdagen tok Tatjana Radanmovic Felberg for seg kommunikasjon via tolk og de utfordringer og muligheter det gir. Hun er førsteamanuensis og arbeider med tolkeutdanning ved Høgskolen i Akershus/Oslo. Mobil kiosk Palle Svenning Hansen på en av sine ukentlige salgsrunde til pasienter på avdelingene med ukeblader og kioskvarer. Tønsberg Røde Kors har hatt dette oppdraget gjennom hele 20 år. Palle har selv holdt på i sju år og trives veldig godt med det ukentlige oppdraget. Pasientene ute i avdelingene er svært så takknemlige for tilbudet. Selve salgsrunden tar fire timer. Sentrale personer i forbindelse med kursdagen om migrasjonshelse var fra venstre Tatjana Radanovic Felberg, Monja Bustnes og Birgit Lie. Palle Svenning Hansen på sin ukentlige salgsrunde til pasienter på avdelingene med ukeblader og kioskvarer. Side 11

12 kursiv nummer 5 - november mill ekstra til engangstiltak ved SiV På grunn av positiv utvikling i sykehusets økonomi i 2012 vedtok sykehusets ledergruppe i slutten av august å fordele nær 10,8 millioner kroner til engangstiltak for 2012 og Dette er i tillegg til de ordinære budsjettene. Tilskuddet fordeles til 34 ulike tiltak til klinikkene etter at de hadde sendt inn søknader om slike tilskuddsmidler. Skåltrallen på bildet er én av ni som ble tildelt mikrobiologisk avdeling til en samlet kostnad på over kroner. Begrunnelsen i avdelingens søknad var for å få bedre utnyttelse av eksisterende kjølerom for oppbevaring av prøver i i tillegg til at det er et HMS tiltak for enklere transport av prøver til kjølerom. For sentrallaboratoriet medisinsk biokjemi er det stilt til rådighet kroner til utskiftning av to kjølesentrifuger. Ved prehospital klinikk er det kjøpt inn, for kroner, video og data-, tele-, og satellittutstyr som muliggjør kommunikasjon mellom beredskapsbil/ skadested og AMK/beredskapskomite og eventuelle andre nødetater. Til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern er det bevilget kroner til utearealer og utendørsutstyr som brukes i pasientbehandling, blant annet utskiftning sykler og dobbelkajakk. Kanita Pimpaporn er bioingeniør på mikrobiologisk avdeling. Her viser hun fram en av skåltrallene for transport til kjølerom som avdelingen fikk som engangstiltak i år. Til simuleringssenteret ved kirurgisk klinikk er det kjøpt inn spesialutstyr til kroner. I tillegg har nyfødtintensiv ved medisinsk klinikk har fått bevilget nær kroner til til nye babykrybber, for å nevne noen av de tallrike tiltakene som har fått friske midler. 76 % besvarte MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2012 Svarprosenten på årets medarbeiderundersøkelse ble 76 prosent. Dette er 3 prosent mer enn i Alle klinikker/ divisjoner har høyere score enn 70 prosent. MUSIK - Vi er veldig godt fornøyd med den høye deltakelsen hos våre ansatte. Dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med forbedring av det lokale arbeidsmiljøet, sier spesialrådgiver Linda Oldrup Jensen i HR-utvikling. Resultatene for den enkelte seksjon er sendt til lederne og tilgjengelig for alle ansatte på intranettet fra 1. november Leder i den enkelte seksjon er ansvarlig for å presentere resultatene for sine ansatte og ta initiativ til det videre oppfølgingsarbeid. Det skal gjennomføres gruppesamtale som skal ende ut i konkrete bevarings-/forbedringstiltak for seksjonen og det skal gjennomføres medarbeidersamtale med den enkelte ansatte som skal ende opp i en individuell utviklingsplan. Ytterligere informasjon om oppfølgingsarbeidet finner du på Intranettet/MUSIK. Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Øistein Bjørvik Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post på Trykket opplag 3000 Baksiden

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: 01.09.10. Tidspunkt: kl 14-18.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality Hotell Oseberg, Tønsberg Dato: 04.05.2012 Tidspunkt: kl 12.30-15.30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 19. juni 2017 Sted: Sykehuset Østfold Kalnes Tilstede: Peder Olsen styreleder Petter Brelin nestleder (til kl. 12.45) Anita Talåsen Granli Nina

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 14. desember 2017 Tidspunkt Kl. 09.30 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 23. mai 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Per Anders Oksum Styreleder Marit Kasin

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Torsdag 13. februar 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari

Detaljer

1. Felles overordnet strategidokument.

1. Felles overordnet strategidokument. Til SU faste medlemmer Tema REFERAT fra SU 11.2.2016 Dato/sted Vedlegg Forfall Referent 11.02. Park hotell, Sandefjord 03/2016 pkt 3: Pasientreise, PP v Siri Eggesvik, SiV Eventuelt: Forslag til prosedyre

Detaljer

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF

Økt KOLS kompetanse. Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Økt KOLS kompetanse Lena Marie Haukom Prosjekt og e-læringskoordinator ved Sørlandet sykehus HF Behov for økt KOLS kompetanse 250 000-300 000 nordmenn har KOLS i dag Pasientgruppen er økende KOLS forverring

Detaljer

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner:

Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Følgende ansettelser gjelder for administrerende direktørs stab, de ni kliniske enhetene og en enhet for felles servicefunksjoner: Staber Foto Navn Nåværende stilling Viseadministrerende direktør: Tove

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport. Vedlegg B - Møteplan Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester spesialisthelsetjenesten Forprosjektrapport - Møteplan Side 2 av 8 Versjonshistorikk Versjon Dato påbegynt Revidert av Beskrivelse Status 0.8 28.11.2014 Edvard

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 28. april 2014 Sted: Sykehuset Østfold Fredrikstad Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Per Skaugen Bleikelia Nina

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 18. juni 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Ole

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 17.juni 2016 kl. 0830-1000 Sted: Sykehuset Innlandet, Kongsvinger Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Olav Trygvasons gate 4, Dato: 12. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor. Mona H. Knutsen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 6. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18.

Møteprotokoll. Side 1 av 6. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, møterom 028 Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Stein-Are Agledal Bjørn Walle Ole Johan

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009

Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 19. juni 2009 Utgis av Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps redaktør Lars-Otto Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Infobrev Røde Kors Hjelpekorps juni 2009 I dette nummeret: Røde Kors Førstehjelp Ambulanse hva

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2014 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter som er innlagt i sykehus kan forebygges.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett):

Møteprotokoll Styre: Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1. etg møterom 028 Dato: 27. mars 2014 Tidspunkt: kl 16.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder

Detaljer

Møtereferat Brukerutvalget

Møtereferat Brukerutvalget Møtereferat Brukerutvalget Utvalg: Brukerutvalget Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg. møterom 028 Dato: 12. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 12.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Mona Wike, Kreftfor.

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 26. januar 2017 kl. 1200-1600 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Anne Enger, nestleder Tor E. Berge, Kaija Eide Drønen, Kjell-Petter

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2013 kl. 1000-1500 Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.09.16 SAK NR 052 2016 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTET 17. JUNI OG FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 18. JULI 2016 I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: Styret

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02639-22 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Dok.

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

FORELØPIG Møteprotokoll

FORELØPIG Møteprotokoll FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 18. mai 2017 Tidspunkt Kl. 09.00 15.30 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. november 2015 kl. 0945-1600 Sted: SI, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5

Informasjon om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5 U NI VERSI TETSSYKE H U SETN ORD-N ORGE DAVV1-NORGGAUNIVERM EHTABU OMCCEVIESSU 12-Ld kev FT,t,\unn srinict Kr, F JOHD KU Samarbeidspartnere Trrnsø 13.05.2015 28 M AI 2015 416 (-10 3- Informasjon om at

Detaljer

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus.

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. OUS, 22/4-2015 Jan Rødal, leder for arbeidsgruppen Innledning I hovedrapporten

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Er Pakkeforløpet svaret?

Er Pakkeforløpet svaret? Er Pakkeforløpet svaret? Every system is perfectly designed to get exactly the results it gets Paul Batalden Center for Evaluative Clinical Sciences, Dartmouth Øyvind Antonsen Seniorrådgiver Enhet for

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01358-35 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01707-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.2012 Sak nr: 055/2012 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler : Sven-Erik Andersen og Torgeir Grøtting Prosjektet Glemt av Orientering om status i SiV Trykte vedlegg

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: kl 14.00-17.50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer