kur SiV Offentliggjøring av uønskede hendelser Raskest i landet Studie om sykelig overvekt og diabetes Første spadetak på Skjerve 5, november 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kur SiV Offentliggjøring av uønskede hendelser Raskest i landet Studie om sykelig overvekt og diabetes Første spadetak på Skjerve 5, november 2012"

Transkript

1 kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 5, november 2012 Studie om sykelig overvekt og diabetes Oseberg- studien er en ambisiøs og viktig studie som involverer nesten alle klinikkene ved SiV og er planlagt å starte i januar neste år. Oseberg- studien, som er planlagt å starte i januar neste år, er en ambisiøs og viktig studie som involverer nesten alle klinikkene ved SiV. Jøran Hjelmesæth er prosjektleder, og prosjektmedarbeiderne Dag Hofsø og Njord Nordstrand ved medisinsk klinikk deler en hel stilling i perioden. Prosjektet omfatter to ulike typer fedmeoperasjoner av diabetikere som begge gir betydelig vektreduksjon, bedring av blodsukker og mindre risiko for hjerte/kar sykdommer. Gastrisk bypass er en veldokumentert kirurgisk metode mens Sleevegastrektomi er en nyere metode som utføres rutinemessig i Norge og verden for øvrig. Sleeve-gastrektomi har fått økt popularitet da operasjonen er teknisk enklere og beheftet med færre komplikasjoner. Denne operasjonen mangler god dokumentasjon på behandlingseffekt, mekanismer og komplikasjoner. Studien er derfor viktig for å avklare de to metodenes fordeler Noen av de involverte i studien er fra venstre foran ved skipsrekka fra venstre Jens Hertel, Jøran Hjelmesæth og Jan Magnus Fredheim. Bak fra venstre ser vi Berit Mossing Bjørkås, Njord Norstrand, Line Kristin Johnson, Karina Bautz, Heidi Omre Fon, Birgitte Seip og Dag Hofsø og ulemper i behandlingen av type Forskningsprosjektet k er godkjent av 2 - diabetes. Studien vil omfatte i de regionale komiteer for medisinsk og alt 120 pasienter, likt fordelt på de to helsefaglig forskningsetikk. operasjonsmetodene. Første spadetak på Skjerve Nybygget på Skjerve vil gi økt kapasitet for behandling av pasienter som er avhengig av illegale rusmidler. Les mer side 3. Raskest i landet AMK og ambulansetjenesten i Vestfold og Telemark har kortest responstid i landet Offentliggjøring av uønskede hendelser I løpet av november starter SiV å publisere uønskede hendelser på sine nettsider. Les mer side 7. Les mer side 5.

2 Den vanskelige åpenheten Merete Bugsett Lindahl - Leger gjemmer seg bak taushetsplikten! Replikken falt fra en journalistene jeg traff i en møteserie med redaksjonene i Vestfold. Påstanden stemmer dårlig overens med min erfaring. Jeg opplever at ledere, leger og andre fagfolk ved SiV er tilgjengelig for pressen så langt det er mulig. At taushetsplikten beskytter pasienten, og ikke legen. Og at pasienten gir fritak fra taushetsplikt i mange saker. Nå var ikke kommentaren representativ for de tilbakemeldingene jeg fikk fra redaksjonene. Men den reflekterer kanskje en oppfatning av sykehus som henger igjen fra da sykehusene i langt større grad var lukkede institusjoner og legene opphøyde autoriteter som ikke gjorde feil. Det har skjedd store endringer, og verden ser ikke slik ut lenger. Det er tatt mange skritt mot mer åpenhet i sykehusene. Men kanskje har vi fortsatt noen skritt å gå? Sykehuset i Vestfold tar et nytt skritt når vi nå starter med offentliggjøring av uønskede hendelser på sykehusets nettsider, noe du kan lese mer om i dette nummeret av KurSiV. Åpenhet er ikke enkelt. Det utfordrer oss fordi våre svakheter blir synlige og kan kritiseres. Men gjennom å vise frem det som kan gå galt, styrker vi ikke bare troverdigheten men også vår egen evne til forbedring. Tips oss gjerne om saker til KurSiV; God lesning! Kunstforeningen ved SiV ønsker flere medlemmer Kunstforeningen ved SiV utfordrer kollegaer til å melde seg inn i foreningen. Foreningens formål er å stimulere medlemmenes interesse for og øke kunnskapen om god kunst, sier leder i styret Siri Bjørnson. Av aktiviteter kan nevnes at en gruppe i juni besøkte Hovedøya i Oslofjorden og så Frans Widerbergs utstilling Landskap og myter mystikk og ekstase. Ellers er det i år kjøpt inn bilder fra Kunstverket og Bohus Konst i Oslo, bilder som er hengt opp i sykehusets vrimleområde utenfor barneseksjonen. Noen av de innkjøpte bildene er av kjente kunstnere, mens andre er av nye og forhåpentligvis kommende kunstnere. Kollegaer som ønsker å bli medlemmer, melder seg inn via våre nettsider: HRpersonal, personalvelferd der ligger Kunstforeningens side. Bjørnson kan ellers opplyse at det nåværende styret sitter til årsmøtet i februar Smittevernlege ved SiV Maria Vandbakk-Rüther begynte 1. oktober som ny smittevernlege i sykehuset i halv stilling. Maria Vandbakk-Rüther, ny smittevernlege. Fra et styremøte i Kunstforeningen i SiV ser vi fra venstre Sissel Oxholm, leder Siri Bjørnson, Stig Frederiksen, Maiken Nerland Hansen og Tone Haaland. Styremedlemmene Linn Hansen og Grete Smedal var ikke til stede da bildet ble tatt. I den andre halve stillingen skal hun være i infeksjonsavdelingen. Hun er utdannet infeksjonslege og i 2005 begynte hun i medisinsk avdeling i Larvik. Fra 2008 og fram til nå har hun arbeidet ved ulike avdelinger ved SiV Tønsberg. Side 2

3 kursiv nummer 5 - november 2012 Første spadetak på Skjerve I september ble det første spadetaket tatt for nybygget til avdeling for rusbehandling (tidligere Vestfoldklinikken) på Skjerve på Nøtterøy. Nybygget får betegnelsen enhet 3. Ved ferdigstillelse skal dagens virksomhet på Vivestad i Re kommune flyttes til Skjerve og samlokaliseres med de øvrige enheter i avdelingen. Planen er at nybygget vil bli tatt i bruk i slutten av Nybygget er på nær 2100 bruttokvadratmeter og skal ivareta funksjoner for behandlingstilbud til klienter avhengige av illegale rusmidler. Bygget dimensjoneres for 25 døgnplasser, samt dag- og poliklinisk behandling. bygningsmasse på Skjerve. Nybygget skal oppføres like nord for dagens hovedbygg for avdelingen. Funksjonene løses i et toetasjes bygg med tre avsnitt. Første etasje vil blant annet inneholde motivasjonsog utredningsavsnitt, dagbehandling og oppfølgingsavsnitt. Andre etasje tilrettelegges for to kjønnsfordelte behandlingsavsnitt. Funksjoner som vurderingssamtaler, forvern og ventegrupper før innleggelse ivaretas i eksisterende Fra det første offisielle spadetaket til nybygget ser vi fra venstre økonomidirektør Roger Gjennestad, byggeleder og assisterende prosjektleder Olaf Abell, Hospitalitet, hovedverneombud Anne Hamrell, prosjektleder Bjørn Varegg(delvis skjult), hovedtillitsvalgt Torgeir Bøe, bygg- og eiendomssjef Henry Dallager og avdelingsleder Øyvind Børresen. Ved spakene sees klinikksjef Finn Hall.(Foto prosjektleder Ellen Kongshaug). Kreftsatsning ved SiV - Arbeidet med kreft vil være prioritert ved Sykehuset i Vestfold de nærmeste årene. Det forteller fagdirektør Anita Schumacher. Direktøren og hans ledergruppe har vedtatt et omfattende prosjekt for å nå målene som er satt innenfor kreftbehandlingen. Behovet for kreftbehandling øker år for år, beregnet økning i perioden er 5-6 % pr år. Dette har til dels sammenheng med øket insidens, men den viktigste årsaken til dette er at behandlingsmulighetene blir bedre og flere. Flere blir friske og flere lever lenger med sin sykdom. - SiVs mål er at utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med kreft skal være av høy faglig kvalitet, og gjennomføringen skal kjennetegnes av smidighet og forutsigbarhet, forteller Schumacher. SiV skal tilstrebe at minst 80 % av kreftpasientene skal ha forløp innenfor anbefalte forløpstider: 5 virkedager fra mottatt henvisning til henvisningen er vurdert. 10 virkedager fra mottatt henvisning til utredning er påbegynt. 20 virkedager fra mottatt henvisning til start av behandling. For å nå målene innenfor kreftområdet, har SiV vedtatt å prioritere arbeidet med kreft de neste tre årene. Det har vært gjennomført et forprosjekt høsten 2012, som har involvert klinikk medisinsk diagnostikk (KMD), kirurgisk klinikk, medisinsk klinikk og klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). I ledermøtet 23. oktober vedtok administrerende direktør mandat for hovedprosjektet, inklusive en tidsplan for arbeidet med 10 delprosjekter fram til juni Arbeidet skal blant annet omfatte pasientforløp for pasienter med bryst-, prostata-, lunge- og tykktarmskreft, samt et eget pasientforløp for palliative pasienter. Fagdirektør Anita Schumacher - Kreftsatsningen innebærer også en prioritering av investeringer knyttet til kreftutredning og behandling, samt innføring av et elektronisk system for håndtering av cytostatika for å kvalitetssikre dosering, rekvirering, administrasjon og dokumentasjon, forteller Schumacher. Side 3

4 Besøk fra Norsk helsearkiv Representanter fra arkivgruppa i Norsk Helsearkiv har besøkt Sykehuset i Vestfold for å gi informasjon om sitt arbeidsområde og hente inn kunnskap om hvordan ulike typer pasientjournaler blir behandlet og arkivert i SiV. Helsearkivet ønsket informasjon om hvordan pasientjournalene er sortert og arkivert og hvilke registre og fremfinningsmidler som finnes på papir og elektronisk, samt hvilke mengder som pasientjournalene omfatter totalt. De ønsket også å få oversikt over pasientjournaler som er avlevert eller deponert i statsarkiv, fylkesarkiv eller liknende. Norsk Helsearkiv ble etablert høsten 2010 som resultat av en regjeringsbeslutning i juni Hovedoppgaven til Norsk Helsearkiv er å motta, sikre og gjøre tilgjengelig informasjon om pasientjournaler fra spesialisthelsetjenesten, slik at denne kan danne grunnlag for forskning og andre dokumentasjonsformål. Slukket du lyset? Fra arbeidsmøtet ser vi avdelingssjef Kari Asmyhr ved SiVs servicedivisjon kontor(nr. to fra høyre) sammen med representantene fra Norsk Helsearkiv fra venstre Heidi Tronbøl, Øyvind Gausemel og Tore Øverhaug. Rengjør over 100 senger hver dag Du ser dem overalt i sykehusets mange bygninger rundt omkring i fylket. Enkelte møter vi i korridorer, forskjellige rom eller i trapper. Sykehusets tekstil- og renholdsavdeling består av i alt 150 årsverk og langt flere personer, 90 av dem befinner seg i SiVs lokaler i Tønsberg. - Avdelingen skal bistå klinikkene med renholdstjenester, tekstilvask, innkjøp av fellestekstiler og arbeidstøy, sier avdelingssjef Nina Vadum. Hvert enkelt årsverk har et arealansvar på 1000 kvadratmeter å holde rent, og det rengjøres over 100 senger hver dag! Årlig er det utskiftning av 3000 gardiner, for å nevne noe sier Vadum videre. Avdelingen består av fem seksjoner. Ved SiV-Tønsberg er det tre seksjoner, en seksjon har ansvaret for bygningsmassen i KPR Tønsberg, Granli, Linde, Grefsrud, Glenne, avdeling for rusbehandling og BUPA. Den femte seksjonen omfatter bygningene SiV-Larvik, Furubakken, Preståsen og Stavern. Nina Vadum forteller videre at de har vært bevisste i valg når det gjelder renhold uten bruk av miljøskadelige stoffer, både når det gjelder innkjøp og opplæring. Her ser vi noen av de ansatte i tekstil- og renholdsavdelingen ved SiV-Tønsberg. Nederst i høyre hjørne i blå genser står avdelingens sjef, Nina Vadum. En egen sinnaliste over spesialmidler har bidratt til reduksjon av miljøskadelige produkter så langt det har vært mulig innen pleie- og hovedrentprodukter, innerenhold og blekemidler /skyllemidler for tøyvask, sier avdelingssjefen avslutningsvis. Side 4

5 kursiv nummer 5 - november 2012 Offentliggjøring av uønskede hendelser I løpet av november begynner SiV å offentliggjøre meldinger om uønskede hendelser på sykehusets nettsider. Å publisere uønskede hendelser handler om åpenhet i praksis. Vi viser pasienter og omverden at uønskede hendelser kan skje, men at vi tar hendelser på alvor og arbeider systematisk med å unngå at det skjer igjen, sier administrerende direktør Stein Kinserdal. Kinserdal legger vekt på at åpenheten om virksomheten er en forutsetning for å få tillitt i befolkningen til at vi skjøtter oppdraget vårt. - Det å være lukket fører til mistanke om at vi har noe å skjule og at enkeltsaker som pressen selv finner fram til, får store oppslag, sier Kinserdal. Han påpeker også at åpenhet er en forutsetning for at befolkningen skal kunne danne realistisk forventning til helsetjenesten. Fra 1. juli 2012 skal melding om alvorlige hendelser som har ført til, eller kunne ha ført til, betydelig personskade sendes til Kunnskapssenteret. Tidligere ble de sent til Helsetilsynet. Meldingene kalles ofte 3-3 meldinger, etter 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten. Det er slike 3-3-meldinger som skal publiseres på sykehusets nettside. Meldingene vil bli anonymisert slik at pasienter og enkelt medarbeidere ikke kan identifiseres. Selvmord skal ikke offentliggjøres. Prosedyrene for offentliggjøring er beskrevet i en ny prosedyre for hvordan avvik skal meldes, utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av kvalitetssjef Siri Vedeld Hammer. Alle nyansatte skal gjennom opplæring Hver 14. dag gjennom hele året, bortsett fra i ferietiden, arrangeres introduksjonsprogram for nyansatte ved SiV. HR-rådgiver Hanne Astad er ansvarlig og koordinerer programmet. Opplæringen strekker seg over inntil tre dager og har om lag 20 deltakere hver gang. De nyansatte får blant annet møte administrerende direktør Stein Kinserdal, HR- direktør Bente Krauss og kommunikasjonssjef Merete Lindahl, for å nevne noen navn. Ellers omfatter opplæringsprogrammet økonomi, miljø og klimatiltak, HMS, kvalitet, beredskap, brannvern, smittevern og MinGAT. En vesentlig del av programmet er IKT - opplæringen. Det er et mål at nyansatte skal kjenne til IT- systemene ved sykehuset, informasjonssikkerhet og gjeldende sikkerhetspolicy og få oversikt over alle programmer som brukes. En viktig del er å bli kjent med og beherske DIPS elektronisk pasientjournal, som deles opp i tre ulike undervisningsdeler, en for leger, en for pleiepersonell og en for merkantilt ansatte. Bak fra venstre ser vi IKT- rådgiver Heidi Lindberg, Lene S. Bugge og Eilin Solberg. Foran fra venstre sitter Caroline Melbye, Inger Gulbrandsen og Silje Listaul. HR - rådgiver Hanne Astad presiserer at all informasjon om opplæringsprogrammet for nyansatte alltid er oppdatert på sykehusets intranett og at lederne er ansvarlig for å melde på sine ansatte som skal delta i løpet av de to første ukene de er ansatt. Avhengig av funksjon og profesjon skal man delta på en til to eller fem opplæringsdager, avslutter Astad. Side 5

6 Studieopphold ved SiV I begynnelsen av september kom høstens medisinstudenter fra Universitet i Oslo til SiV-Tønsberg. Denne høsten vil det være to grupper, med fem studenter i hver gruppe, vil være her i to påfølgende seksukersperioder. Studentene er på 10. semester og har midlertidig lisens. I løpet av utplasseringsperioden skal de besøke flere avdelinger og poliklinikker og utføre oppgaver tilsvarende turnusleger. Tidligere studenter har vært veldig fornøyde med utplasseringsperioden og skryter veldig av måten de ansatte møter og hjelper dem på, sier Dag Hofsø som er universitetslektor og ansvarlig for studentene i løpet av utplasseringsperioden. - Sykehuset har påtatt seg en viktig oppgave i utdanningen av medisinstudenter fra Universitetet i Oslo. Dette berører alle ansatte og jeg er svært takknemlig for at så mange gjør denne jobben så godt, avslutter Hofsø. Fra venstre ser vi Dag Hofsø, Kine H. Haaverstad, Cecilie Midttun, Kristoffer Søberg, Linn F. Auestad og Thea Steinert. Fagdag operasjonsseksjon 3H Operasjonsseksjon 3H hadde i begynnelsen av oktober fagdag hvor temaet var Mistanke om omsorgssvikt hva gjør vi? Innledningsvis tok fagdirektør Anita Schumacher og seksjonsoverlege Bjørn Halvorsen for seg retningslinjer for når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Torild Gunn Kristoffersen fra barnevernet i Vestfold foreleste om hvordan de jobber når de får bekymringsmeldinger fra helsevesenet. Fra tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune informerte tannpleierne Hild Ada Bakke og Cecilie Gravdal Pedersen om dårlig tannstatus kan være et resultat av omsorgssvikt. Etter lunsj var det temadeler for sykepleier på dag, operasjon og anestesi. Fagdagen ble avsluttet med en felles del der Margrethe H. Ree tok for seg status for pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Seksjonsleder Tove Kjærås Dahl og fagutviklingssykepleier Kari Svendsen Østby ga uttrykk for at dett var en meget nyttig dag. Fra auditoriet ser vi deltakerne på fagdagen. På første rad fra høyre ser vi de to foreleserne fra tannhelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune, Hild-Ada Bakke og Cecilie Gravdahl Pedersen. Side e6

7 Øyvind Jensen er en av mange fagarbeidere i SiVs bygg- og eiendomsavdeling. I driftsavdelingen i Larvik er det fire ansatte med forskjellig yrkesbakgrunn, og Jensens arbeidsoppgaver består blant annet av drift og vedlikehold av bygg og teknisk utstyr og ansvar for utearealet sommer og vinter. Han har vært ansatt ved sykehuset siden 1993 og trives veldig godt. Bygg- og eiendomsavdeling har en rekke enkeltoppgaver innen kursiv nummer 5 - november 2012 Trives i bygg- og eiendomsavdelingen Øyvind Jensen er en av driftsassistentene ved SiV Larvik. AMK og ambulansetjenesten raskest i landet AMK og ambulansetjenesten i Vestfold-Telemark kommer best ut i landet på akutte oppdrag. Det viser nylig offentliggjorte nasjonale data på responstider. Klinikksjef Jørgen Einerkjær i prehospital klinikk gir uttrykk for at det er jobbet systematisk i mange år med dette og at resultatene ikke har kommet av seg selv. bygnings- og vedlikeholdsarbeid, reparasjoner av utstyr som brukes på sykehusene i hele Vestfold som Tønsberg, Larvik, Stavern og alle bygg til klinikk psykisk helse og rusbehandling. Avdelingen har også ansvaret for brannteknikk og sikkerhet på alle bygninger i samarbeid med elektroavdelingen. Bygg- og eiendomsavdelingens tjenester omfatter rørleggere, malere, snekkere, vedlikeholdsarbeid i uteområdene, skilting og merking av bygninger. - Først og fremst skal æren gå til AMK-operatørene og ambulansepersonellet, sier klinikkoverlege Jon Erik Steen- Hansen. Han presiserer at det er viktig at man både er raske, presise og leverer god kvalitet. Han mener at det er mulig å bli enda bedre, fordi det innenfor sykehusområdet er flere kommuner der responstidene er for lange. - I første tertial 2012, hadde vår tjeneste både landets raskeste AMK-reaksjonstid, det vil si utspørring, beslutning og varsling i AMK, og raskeste prehospitale responstid, det vil si tid fra nødtelefonen ringer til ambulanse er fremme på adressen. Dette på tross av at Vestfold og Telemark I alarmsentralens hovedbase ser vi sittende foran medisinsk operatør Bergliot Waszink. Bak fra venstre står klinikkoverlege Jon Erik Steen-Hansen, ressurskoordinatorene Randi Holmer Ellefsen, Bjørn Mortensen og Tore Torkildsen. Videre konstituert avdelingssjef Grete Bø og fagutvikler Sue Hebbert. er som et Norge i miniatyr, med tettbygde byer langs kysten, og store grisgrendte innlandsområder, forteller Steen-Hansen. Målt siden 1995 Steen- Hansen forteller at allerede i 1995 vedtok Fylkestinget i Vestfold, som da eide sykehusene, at det skulle være fokus på responstid, uten at dette egentlig ble kontrollert. - Siden den gang har responstid vært et kvalitetsmål som har vært brukt internt. Det kom faglige råd om responstider i en NOU-rapport i 1998, som ble noe lempet i en Stortingsmelding noe senere, sier han. De anbefalte responstidene ble da å nå 90 prosent av befolkningen innen 12 minutter i tettbygde større byer og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. - Fylkeslegene i Telemark og Vestfold satte krav om at vi definerte forsvarlighetsgrenser i forhold til anbefalingene ved en systemrevisjon i 2008, forteller Steen-Hansen. Side 7

8 Tønsbergprosjektet en realitet innen 2019? Tønsbergprosjektet omfatter det siste og 7. byggetrinn av sykehuset pluss psykiatriutbygging på sykehusområdet. Det nye psykiatribygget er planlagt bygd i området der Tyttebærløkka barnehage ligger i dag. På Sykehuset i Vestfold sitt styremøte i slutten av september ble det vedtatt å godkjenne idefasen for Tønsbergprosjektet og oversende søknad til Helse Sør-Øst RHF om oppstart konseptfasen av prosjektet. Hvis Helse Sør- Øst gir aksept for anbefalt løsning etter gjennomført konseptfase i løpet av 2014, kan byggestart være i 2015/2016 og innflytting i 2018 og Tønsbergprosjektet er estimert til 1. 5 milliarder kroner. I styresaken heter det at det forutsettes at bygget finansieres med 50 % tilskudd fra investeringsmidler til store bygg fra Helse Sør - Øst og 50 % lån. Det er mer enn 25 år siden Vestfold fylkeskommune vedtok å bygge ut sykehuset i syv trinn. Direktør Stein Kinserdal sier i sin vurdering i saken at han er optimistisk til endelig å komme videre med 7. byggetrinn og nytt psykiatribygg. Han sier videre at Sykehuset i Vestfold har økonomisk bæreevne til å ta investeringene som kreves og at SiV besitter dessuten betydelig kompetanse til å gjennomføre både planleggingsfasene og utbyggingen. 100-åring fikk hilsen fra Kongen Det var hilsen og gratulasjon fra Kongen da en inneliggende pasient ved medisin 2c, Bertha Hansen fra Larvik, fylte 100 år torsdag 11. oktober. Flere av de ansatte på posten sang bursdagssangen før seksjonsoverlege Niels Espeland overrakte blomster fra sykehusets direktør åringen bor til vanlig på Sjømannshjemmet i Stavern og var innlagt på sykehuset på grunn av en lungebetennelse. Flere av den nærmeste familie var til stede ved høytideligheten. Det hører med til historien at jubilanten var så liten da hun ble født at hun ble lagt i en skoeske med bomull under ovnen for å holde varmen. Skissen viser veiledende hvordan 7. byggetrinn kan bli realisert Det var hilsen og gratulasjon fra Kongen da inneliggende pasient ved medisin 2c, Bertha Hansen fra Larvik, fylte 100 år torsdag 11. oktober Sykehusrevy 2013 aktuell informasjon Arbeidet med Sykehusrevyen i 2013 er godt i gang. Premieredatoen er 31.oktober Tekstgruppen har møte annenhver tirsdag og trenger flere interesserte bidragsytere. Oversikt finnes på intranettet sjekk Sykehusrevy 2013 under snarveier på venstre side. Sykehusrevyen 2013 Ta kontakt med tekstgruppa på Side 8

9 AMK kan feire 20 år i Vestfold AMK kan denne høsten feire 20 års virksomhet. Oppdragsmengden har nesten fordoblet seg i løpet av disse årene. og benyttes i dag ved samtlige AMK-sentraler i landet, samt ved en rekke legevaktsamtaler. kursiv nummer 5 - november 2012 I dag er AMK en del av Prehospital klinikk. De prehospitale tjenestene i Vestfold og Telemark er i dag landets tredje største, og dekker akuttberedskapen fra Vinje i Nordvest til Kragerø i sør og Holmestrand i Øst. Til sammen dekkes nå en befolkning på mennesker, fordelt på kvadratkilometer. Antallet oppdrag (hendelser) var i 2011 på mer enn Videre var også AMK- Vestfold med på utviklingen av digitale kart og GPSmarkerte ambulanser i samarbeid med leverandøren. Dette er systemer som nå benyttes av samtlige prehospitale tjenester i Norge. Fra åpningen av den første ordinære AMKsentralen i 1992 ser vi fra venstre ressurskoordinator Ole Kleven, ambulansearbeider Roar Fjeld, medisinsk operatør Grete Kjeilen, operatør Elfi Hamrell og leder for sentralen fra 1992 til 2004, Tore Torkildsen. klinikk, kk underlagt begge sykehusene en realitet. Siden det ikke var tilført noen midler til omstilling, bestod både AMK-Vestfold og AMK-Telemark parallelt. Først i april 2005 ble disse sentralene slått sammen til AMK Telemark-Vestfold. Da var det også besluttet at lokaliseringen skulle være i Tønsberg. De første kontorene til AMK fra 1992 til 1999 var i dette herskapelige bygget ved siden av sykehuset. Ledende miljø Fylkestinget i Vestfold fylkeskommune vedtok i 1991 å organisere den nye akuttmedisinske kommunikasjonssentralen i fylket til en virksomhet under avdeling for anestesiologi ved Vestfold Sentralsykehus. Sentralen ble etablert , med innflytting i et herskapelig bygg i Skippergata ved siden av sykehuset i Tønsberg, kan fagutvikler i AMK Susan R. Hebbert fortelle. I 1998 flyttet AMK inn i flotte lokaler i en del av det nye sykehusbygget. Sammenslåing med Telemark I 2003 besluttet Helse Sør å redusere antall AMK-sentraler, og slå sammen de prehospitale tjenestene ved Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark var prehospital Arbeidsmengden har økt svært mye i disse årene. Årsaken er både den medisinske utvikling og den betydelige funksjonsfordelingen som har skjedd innad i helsetjenesten. I forhold til befolkningstallet, har det nesten vært en fordobling av oppdragsmengden. I 1993 var det 79 oppdrag per 1000 innbyggere, mens det i 2011 var 138 oppdrag per 1000 innbyggere. Fagmiljøet ved AMK i Vestfold deltok og var til dels ledende i en rekke nasjonale prosesser. Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp som beskriver hvordan nødtelefoner skal tolkes og prioriteres, ble brukt i testversjon fra første driftsdag og frem til den offisielle førsteutgaven ble publisert i Datasystemet som ble utviklet før oppstart og tatt i bruk fra første dag, er senere videreutviklet Fra fagdagen i AMK Vestfold-Telemark i beredskapsrommet i SiV ser vi sittende foran fra venstre Bergliot Waszink, Elisabeth Flo, Titti M. Kjærstad, Birgit Lia. Bak fra venstre Sissel M. Knapstad Ruteig, Gunn Ingrid Solberg, Unni Luteberget, Janike Thorkildsen, Grete Bø, Tom Eftedal, Sue Hebbert. Side 9

10 Risikoanalyse en del av det systematiske HMS - arbeidet Sykehuset i Vestfold har nettopp gjennomført to sentrale risikoanalyser når det gjelder bygningsmassen i Tønsberg og Larvik med fokus på de elektriske anleggene og elektrisk utstyr. Analysene konsentrerte seg om de uønskede hendelsene tilløp til brann og strømgjennomgang på mennesker ved berøring. Konklusjonen fra analysene viser at foretaket har høyt fokus på det systematiske arbeidet med tilhørende rutiner og prosedyrer. Analysene viser at dersom de uønskede hendelsene skulle inntreffe, kan konsekvensen for ansatte og pasient bli svært alvorlig. Dette bekrefter betydningen av det forebyggende arbeidet, og viser at elektroavdelingen har fokus på de riktige tiltakene. Fra arbeidsmøtet ser vi fra venstre ingeniør Even Wålter Pedersen, ingeniør Alf Rune Brygmann, HMS- rådgiver og prosessveileder i risikoanalyse Kirsti W. Ingebretsen og elektrosjef Nils Stensholt. Arrangere skandinavisk urologikonferanse - Dette er en anerkjennelse av oss og vårt arbeid. Vi er stolte av å være den lokale arrangøren av Scandinavian Association of Urology and Urological Nurses i august neste år, sier overlege og urolog Sven Løffeler ved urologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Konferansen finner sted august i 2013 i Rica Park Hotel i Sandefjord. konferanse som da arrangeres for 29. gang. Det kan jo tenkes at det også blir deltakere fra andre nasjoner, sier Løffeler, som vet at det ble delt ut 4000 flyers på en internasjonal kongress i Japan i begynnelsen av august.. Bak kongressen står Scandinavian Association of Urology og NSFs faggruppe av sykepleiere i urologi. Allerede for to år siden ble konferansehotellet bestilt. - Selv om vi ikke er noe universitetssykehus, er vårt arbeid likevel kjent både nasjonalt og i de nordiske land, fortsetter Løffeler, som er leder av den lokale programkomiteen og samtidig Congress President. Komiteen har arbeidet med forberedelsene til konferansen i to år, og har vært med på å prege det faglige innholdet. Den urologiske avdelingen ved SiV skal også ha en egen presentasjon. Det er forventet 600 deltakere fra de nordiske landene til neste års Side 10 Den lokale komiteen som forbereder neste års konferanse er i første rekke urolog Tomas Urnes. I annen rekke fra venstre ser vi urologene Paul Anders Malme og Jan Nagelhus, videre uroterapeut Ellen Buraas og teamleder/sykepleier Birgitte Furuseth. I tredje rekke fra venstre står urologene Erik S. Haug og Sven Løffeler, deretter uroterapeut Kari Helene Andersen og urolog Stein Øverby. Bakerst ser vi fra venstre sykepleier Karin Skogstad Sebakk, urolog Elisabeth Aune, onkologisk sykepleier Berit Sveistrup og hjelpepleier Anita Kristiansen.

11 Barnehjerter i 30 år ved SiV Det var meget bra oppslutning da pediatrisk seksjon i september inviterte til medisinskfaglig symposium ved Sykehuset i Vestfold. kursiv nummer 5 - november 2012 Symposiet omhandlet ulike nyfødtmedisinske og kardiologiske emner. Symposiet ble avholdt til ære for seksjonsoverlege Alf E. Meberg som nå pensjonerer seg etter å ha arbeidet i mer enn 30 år i seksjonen. Hjertefeil er den hyppigste medfødte misdannelse og ved SiV er sentrale data for barn med hjertefeil og langtidsoppfølging av disse registrert fra 1982 til Seksjonsoverlege dr. med. Meberg er ansvarlig for studien som ble avsluttet sommeren 2012 med bearbeidelse av komplette data for barn født i 30-årsperioden fra 1982 til Fra venstre leder av Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold, Thor Henning Nilsen, seksjonsleder Morten Falke, seksjonsoverlege Rønnaug Solberg, Kirsti Meberg og seksjonsoverlege Alf E. Meberg Symposiet ble åpnet av overlege Morten Falke ved SiV. Det var hilsen fra leder i Foreningen for hjertesyke barn i Vestfold, Thor Henning Nilsen. Ellers bestod programmet av en rekke korte foredrag med fokus på hjertesyke barn. Migrasjonshelseseminar Over 70 ansatte ved Sykehuset i Vestfold deltok i oktober på fagseminar om migrasjonshelse, det vil si behandling og oppfølging av pasienter med innvandrerbakgrunn. Målet med dagen var å få mer kunnskap om gode rutiner og systemer i møte med utfordringene denne pasientgruppen representerer. Faglig arrangør var Monja Bustnes, som er psykolog og koordinator for nettverket for migrasjonshelse ved Klinikk psykisk helse og rusbehandling. Lege og spesialist i samfunnsmedisin Birgit Lie tok for seg utredning og behandling av pasienter med innvandrerbakgrunn. Hun har mange års erfaring fra flyktningehelsearbeid som kommunelege i Kristiansand og er Norges representant i Europarådets komite mot tortur. I den andre delen av fagdagen tok Tatjana Radanmovic Felberg for seg kommunikasjon via tolk og de utfordringer og muligheter det gir. Hun er førsteamanuensis og arbeider med tolkeutdanning ved Høgskolen i Akershus/Oslo. Mobil kiosk Palle Svenning Hansen på en av sine ukentlige salgsrunde til pasienter på avdelingene med ukeblader og kioskvarer. Tønsberg Røde Kors har hatt dette oppdraget gjennom hele 20 år. Palle har selv holdt på i sju år og trives veldig godt med det ukentlige oppdraget. Pasientene ute i avdelingene er svært så takknemlige for tilbudet. Selve salgsrunden tar fire timer. Sentrale personer i forbindelse med kursdagen om migrasjonshelse var fra venstre Tatjana Radanovic Felberg, Monja Bustnes og Birgit Lie. Palle Svenning Hansen på sin ukentlige salgsrunde til pasienter på avdelingene med ukeblader og kioskvarer. Side 11

12 kursiv nummer 5 - november mill ekstra til engangstiltak ved SiV På grunn av positiv utvikling i sykehusets økonomi i 2012 vedtok sykehusets ledergruppe i slutten av august å fordele nær 10,8 millioner kroner til engangstiltak for 2012 og Dette er i tillegg til de ordinære budsjettene. Tilskuddet fordeles til 34 ulike tiltak til klinikkene etter at de hadde sendt inn søknader om slike tilskuddsmidler. Skåltrallen på bildet er én av ni som ble tildelt mikrobiologisk avdeling til en samlet kostnad på over kroner. Begrunnelsen i avdelingens søknad var for å få bedre utnyttelse av eksisterende kjølerom for oppbevaring av prøver i i tillegg til at det er et HMS tiltak for enklere transport av prøver til kjølerom. For sentrallaboratoriet medisinsk biokjemi er det stilt til rådighet kroner til utskiftning av to kjølesentrifuger. Ved prehospital klinikk er det kjøpt inn, for kroner, video og data-, tele-, og satellittutstyr som muliggjør kommunikasjon mellom beredskapsbil/ skadested og AMK/beredskapskomite og eventuelle andre nødetater. Til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet i Stavern er det bevilget kroner til utearealer og utendørsutstyr som brukes i pasientbehandling, blant annet utskiftning sykler og dobbelkajakk. Kanita Pimpaporn er bioingeniør på mikrobiologisk avdeling. Her viser hun fram en av skåltrallene for transport til kjølerom som avdelingen fikk som engangstiltak i år. Til simuleringssenteret ved kirurgisk klinikk er det kjøpt inn spesialutstyr til kroner. I tillegg har nyfødtintensiv ved medisinsk klinikk har fått bevilget nær kroner til til nye babykrybber, for å nevne noen av de tallrike tiltakene som har fått friske midler. 76 % besvarte MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2012 Svarprosenten på årets medarbeiderundersøkelse ble 76 prosent. Dette er 3 prosent mer enn i Alle klinikker/ divisjoner har høyere score enn 70 prosent. MUSIK - Vi er veldig godt fornøyd med den høye deltakelsen hos våre ansatte. Dette gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med forbedring av det lokale arbeidsmiljøet, sier spesialrådgiver Linda Oldrup Jensen i HR-utvikling. Resultatene for den enkelte seksjon er sendt til lederne og tilgjengelig for alle ansatte på intranettet fra 1. november Leder i den enkelte seksjon er ansvarlig for å presentere resultatene for sine ansatte og ta initiativ til det videre oppfølgingsarbeid. Det skal gjennomføres gruppesamtale som skal ende ut i konkrete bevarings-/forbedringstiltak for seksjonen og det skal gjennomføres medarbeidersamtale med den enkelte ansatte som skal ende opp i en individuell utviklingsplan. Ytterligere informasjon om oppfølgingsarbeidet finner du på Intranettet/MUSIK. Vi tenker miljø, last ned kursiv til mobil, og lesebrett Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle Tønsberg Tlf Ansvarlig utgiver Stein Kinserdal Redaktør Merete Bugsett Lindahl Tekst og foto Øistein Bjørvik Grafisk design Anders Tormodsrud For tips, e-post på Trykket opplag 3000 Baksiden

Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne

Simuleringssenter ved SiV. forteller anestesi- og fagutviklingssykepleierne kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1 mars 2012 Simuleringssenter ved SiV Sykehuset i Vestfold er et av få sykehus som har etablert simuleringssenteret inne i sykehuset

Detaljer

kur SiV Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Godt i gang med omstillingsarbeid På rett vei mot et smykkefritt SiV

kur SiV Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Godt i gang med omstillingsarbeid På rett vei mot et smykkefritt SiV kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 4, september 2013 Humor skal få ansatte til å reise miljøvennlig til jobb Humorfilmer er et sentralt virkemiddel når de ansatte

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

325 millioner til investeringer

325 millioner til investeringer kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1, mars 2013 325 millioner til investeringer Som følge av de gode økonomiske resultatene de siste årene har SiV mer penger å investere

Detaljer

- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT.

- De beste resultatene sees når behandlingen er gitt innen 90 minutter etter symptomstart. Behandling kan ikke gis før det er tatt cerebral CT. kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3, juni 2013 Trombolysebehandling ved hjerneslag - Hvert år rammes ca. 13.000 nordmenn av hjerneslag. 85 % av hjerneslagene er forårsaket

Detaljer

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking

kur SiV Nye vaktlinjer for gastro, hjerte og lunge Har gitt blod 250 ganger Instrumenter steriliseres Stikkprøver mot journalsnoking kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2, mai 2013 Har gitt blod 250 ganger Vidar Engelstad har siden 1981 vært en trofast blodgiver ved Sykehuset i Vestfold. Nå har han

Detaljer

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014

På kontroll med Selma (5) INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. september 2014 september 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD På kontroll med Selma (5) Side 10-13 TESTER UT 12-TIMERSVAKTER Etter et vellykket pilotprosjekt, fortsetter ordningen med 12-timersvakter

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe

Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Nr. 3-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Enklere hverdag med ny ernæringspumpe Side 8-9 HEDRET MED EGEN DAG Vi ønsker å sette fokus på matvertenes arbeid og vise at vi setter

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

Sørger for sunn mat med god smak

Sørger for sunn mat med god smak november 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Sørger for sunn mat med god smak Side 10-13 NYE E-TERAPEUTER Psykisk syke kan nå få selvhjelpsbehandling på internett av SiVs nye e-terapeuter.

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

[4-15] Utvidet øyetilbud på Tynset 26. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015

[4-15] Utvidet øyetilbud på Tynset 26. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2015 [4-15] si magasinet Utvidet øyetilbud på Tynset 26 Side 1 si magasinet 4/2015 De voldsomme skadene gjorde inntrykk 4 Skjuler blod med tøyposer 25 Nye

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Glad for at jeg blir lyttet til

Glad for at jeg blir lyttet til Nr. 2-2015 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Kreftsyke Carsten: Glad for at jeg blir lyttet til Side 6-9 SER PASIENTENE PÅ EN NY MÅTE Da ordinært, lønnet arbeid ble en del av behandlingen,

Detaljer

[1-13] SI magasinet. Nye bryst på Hamar 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013

[1-13] SI magasinet. Nye bryst på Hamar 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2013 [1-13] SI magasinet Nye bryst på Hamar 4 Ambulansene er tilbake 11 Bekymring for designerdop 14 Overlege i akuttmottak 34 Innhold SI-magasinet 1/13 3

Detaljer

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord

ST-nytt. Målbar framgang. Må pakkes riktig. Revy i budsjettmørke. Ny bedriftsidrettsgiv? Kunnskap mot selvmord ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Mars 2014 Målbar framgang STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Etter ulykken. ny sjef for kommunikasjon. slurv gir dårlig operasjonskapasitet Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 14 18. juli 2008 ny sjef for kommunikasjon hilde pettersen er Unns nye kommunikasjonssjef. møt henne i sommerpraten. SIDE 20-21 slurv gir dårlig operasjonskapasitet

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Lykkelig som (veldig) liten

Lykkelig som (veldig) liten September 2012 / Magasin for Vestre Viken helseforetak Lykkelig som (veldig) liten side 8-9 Til tjeneste for Stort og smått Forsker på Best på brystrekonstruksjon side 4-5 rusavhengige side 12-13 fra VVHF

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Solsida.papir. Inas dag på Medisin C

Solsida.papir. Inas dag på Medisin C Juni 2014 Nummer 1 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Inas dag på Medisin C Kommunikasjonssjef Ivar Greiner har fulgt i Ina Mari Halvorsens fotspor fra syv om morgenen til klokken

Detaljer