Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "30.09.2012 01.10.2012 01.10.2012"

Transkript

1 Kontrakt timelønn PED 314 Timelønnskontrakter nstitutt for pedagogikk 2011 P 2012/ /2012 kke publisert krav fra leder Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl Agreement Phd kandidat Rania Fahim Hassan El-Gazzar nformation systems nformasjonssystemer 2012/ / Rania El-Gazzar Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap tyringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoreren - amfunnssikkerhets og beredskapsseminar 2011/ / Kunnskapsdepartementet ide: 27 av 378

2 Framdriftsrapport høst 2012 olveig Vindholmen søknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap 2011/ / olveig Vindholmen Framdriftsrapport høst 2012 Ph.d.-kandidat Per Arne Lidbom 2011/ / Per Arne Lidbom Fwd: masteroppgave tudentmappe 2012/ / Hospiteringsavtale Personalmappe TO P 2011/ /2012, Fvl ide: 28 av 378

3 Høringssvar studiestart Akademisk kalender / / taleder Klage på eksamen tudentmappe 2011/ /2012 Ofl Kontrakt Harald auvik - MA107 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Kontrakt Harald auvik - MA130 3D Cad Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 2 av 378

4 Kontrakt Roger Bjørstad - MA154 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert / / Mottatt sakkyndig vurdering Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 36/12 Morten Klepp Beckmann P 2012/ /2012 Ofl Oppsigelse av stilling Personalmappe P 200/ /2012, Fvl ide: 3000 av 378

5 Oppsigelse av stilling Personalmappe P 2007/ /2012, Fvl Revisjon av Hovedavtalen i staten Revisjon av Hovedavtalen i staten 2012/ / Kunnskapsdepartementet luttmelding Enkelte emner i Matematikk tudentmappe 2012/ / luttmelding Filosofi årsstudium tudentmappe 2012/ / ide: 3001 av 378

6 luttmelding Glu tudentmappe 2012/ / luttmelding GL tudentmappe 2012/ / luttmelding pesialpedagogikk tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 3002 av 378

7 øknad om opprykk til professor Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl nderskrevet kontrakt hjelpelærer BE-200 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer -100/-104/-107 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt for informasjonssystemer 2012 P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet kontrakt hjelpelærer MA-138 Timelønnskontrakter nstitutt for økonomi 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3003 av 378

8 nderskrevet kontrakt Åsmund Gjære - Enter Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Årskontrakt mellom Blomdalen skole og niversitet i Agder Årskontrakter Praksisavtaler PP - GL - AL ak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 14441/ Blomdalen skole Årskontrakt mellom am Eyde skole og niversitet i Agder Årskontrakter Praksisavtaler PP - GL - AL ak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 1443/ am Eyde skole Endring i avtalevilkårene del B skifte av hovedveileder for olveig Vindholmen olveig Vindholmen søknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap N 2011/ / Tor-var Karlsen ide: 3004 av 378

9 Høringsuttalelse fra Fakultet for kunstfag ang niversitetsbyen Kristiansand Handlingsplan Høring - Handlingsplan for niversitetsbyen Kristiansand N 2012/ / Eli Anne karanger Høringsuttalelse fra tudentservice Akademisk kalender N 2012/ / Bjørn Jan Monstad Endring forhåndsgodkjenning delstudium niversity of East London England Høst 2012 tudentmappe 2012/ / E - søknad - COT CT for EPM ( preliminær ) Alle E søknader sendt fra Fakultet for teknologi og realfag i / / Electronic Proposal ubmission ervice ide: 3005 av 378

10 Høringssvar fra niverstietet i Agder Høringsbrev om utkast til regler om fullmakter og behandlingsprosedyre i rettskrivningssaker 2012/ / Kulturdepartementet Opprykk til førstelektor ved Fakultet for Kunstfag Personalmappe 2007/ / Jan Erik ørenstuen Oppsigelse av fast 100 % stilling som rådgiver ved nternasjonal avdeling Personalmappe NT 2011/ / Clare Jortveit Preliminær COT - søknad E søknad sendt fra fakultet for tekonologi og realfag - Communication and nformation ystems Technology in European Emergency Preparedness & Management ( COT CT for EPM ) 2012/ / Electronic Proposal ubmission ervice ide: 3006 av 378

11 endt sakkyndig vurdering til søkerne Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat i religion ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref. 36/12 Morten Klepp Beckmann 2012/ / økere var på søknad om opptak phd program nternational Management øknad om opptak phd program nternational Management / / var på søknad om opptak til ph.d-studiet i nternational Management øknad om opptak phd program nternational Management / / øknad sendt KF ang KK Kunst i Kontekst 2012/ / ørlandets Kompetansefond ide: 3007 av 378

12 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som rådgiver ved niversitetet i Agder Personalmappe 2011/ / Kjetil Jomaas Tilsetting i midlertidig 25 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Janic Heen Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som prosjektleder ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2011/ / Kristian Mosvold Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / ide: 3008 av 378

13 Høringsuttalelse oppstart undervisningsåret Akademisk kalender / / Atle lotnes nformasjon vedrørende G4 sitt engasjement i ulovlige israelske bosettinger. Anskaffelse Vakthold rammeavtale / / Palestinakomiteen Kjøpsavtale av P Telefoniløsning - T200 P - telefoniløsning niversitetet i Agder 2012/ / Telekompetanse A Kontrakt niversitetet i Tromsø Leieavtaler Metochi kurssenter / / niversitetet i Tromsø ide: 300 av 378

14 Kontrakt Hamza M.H. Abaidaq - MA154 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Kontrakt Petter Olsson - MA154 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Kontrakt vein Gjermund Tveide - MA130 3D Cad Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Møte vedr samarbeid Praxis-ør og psykisk helse/rus nettverket Aust- og Vest-Agder Praxis ør P 2007/ /2012 kke publisert ide: 3010 av 378

15 Praksis på eget hjemsted tudentmappe 2012/ / Rapport fra ad hoc utvalget angående avhandling Ph.d kandidat Ottar Michael Michaelsen - Religion etikk og samfunn P 2012/ /2012, Fvl luttmelding kolebibliotekkunskap 3 tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2008/ / ide: 3011 av 378

16 nderskrevet kontrakt timelønnet renholder høsten 2012 Timelønnskontrakter Driftsavdelingen renholdere 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Høringsuttalelse vedrørende tidspunkt for studie- og undervisningsstart studieåret Akademisk kalender N 2012/ / Bjørn Jan Monstad nnberetning til niversitetsstyret om godkjente doktorgradsprøver - Lei Jiao ph.d kandidat Lei Jiao Mobile kommunikasjonssystemer N 200/ / Øyvind Nystøl nnberetning til niversitetsstyret om godkjente doktorgradsprøver - elo ulistyo ph.d kandidat elo ulistyo Mobile kommunikasjonssystemer N 200/ / Øyvind Nystøl ide: 3012 av 378

17 Nei takk til tilbud om stilling Tilsetting i inntil fire midlertidige stillinger som stipendiater i nternational Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 138/11 Bandula Lanka Galhena N 2011/ / Trygve Greibesland Rapport fra arbeidsgruppe for styringsparametere Kvalitetssikringssystemet 2012 N 2012/ / Bjørn Jan Monstad m.fl. Rappotering til niversitetsstyret 2. tertial 2012 Fakultet for helse og idrettsvitenskap Budsjett / virksomhetsplan 2012 N 2011/ / Vigdis Løland Truchs Tilsetting i midlertidig 10 % stilling som professor ved Fakultetet for kunstfag Personalmappe N 2012/ / Richard Lislevand ide: 3013 av 378

18 Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som professor ved Fakultetet for kunstfag Personalmappe xx N 2012/ / Richard Lislevand tlysningstekst Tilsetting i 50-70% stilling som leder for enter for likestilling N 2012/ / Rita Hagehei Akseptert tilbud Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / Farnell Norge Avslag Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / Elfa Distrelec A ide: 3014 av 378

19 Avslag Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / R Components A Avslag Anskaffelse av Digitale oscilloskop / / Nortelco Electronics A Endelig godkjenning delstudium Montclair tate niversity A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium Montclair tate niversity A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ide: 3015 av 378

20 Endelig godkjenning delstudium Montclair tate niversity A Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Forlengelse av stipendiatperiode ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Personalmappe 200/ / Merethe Dotterud Leiren Praksis på eget hjemsted tudentmappe 2012/ / var på søknad om godkjenning av utdanning tudentmappe 2012/ / ide: 3016 av 378

21 Tilsetting i midlertidig 25 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Personalmappe xx 2012/ / Lars Brask Fredriksen Tilsetting i midlertidig 25 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Cecilia Valsted Mogensen Tilsetting i midlertidig 50 % stilling som rådgiver ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Jon Døviken Tilsetting i midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent ved tudentservice og ervicetorget Personalmappe 2012/ / Erlend Johansen ide: 3017 av 378

22 BE-100-G ORD Eksamensoppgaver vår / / Mette Berberg Notat til klagenemda tudentmappe 2010/ / Bytte av navn på fag tudentmappe 2012/ / Lederutviklingsprogram for utdanningsledelse nvitasjoner fra statlige organisasjoner 2012 Kurs - konferanser - seminarer 2012/ / ide: 3018 av 378

23 Forhandling ang. lønn osv Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Fakultet for teknologi og realfag ny utlysing ref 121/ / / ffe Thomas Jankvist Høring - NO 2012:16 amfunnsøkonomiske analyser Høring - NO 2012:16 amfunnsøkonomiske analyser 2012/ / Forsvarsdepartementet Kontrakt Leieavtaler Metochi kurssenter / / The ummer chool in Historical ociolinguistics Kontrakt Åpne samtaler Erna lland Leieavtaler Metochi kurssenter / / Erna lland ide: 301 av 378

24 Kontrakt Leieavtaler Metochi kurssenter / / Fylkesmannen i Oppland Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjekt som behandler personopplysninger Datatilsynets tilsyn med forskning Personvernombudet for forskning 2007/ / Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenesten A Notat til opptakstall doc Planlegging av studieåret / / Tonje Kløkstad luttmelding tudentmappe 2012/ / ide: 3020 av 378

25 luttmelding Religion og etikk årsstudium tudentmappe 2012/ / var på merknad Tilsetting i to ledige stillinger som stipendiat i matematikkdidaktikk Ref 23/12 P 2012/ /2012 Ofl var på merknad Tilsetting i to ledige stillinger som stipendiat i matematikkdidaktikk Ref 23/12 P 2012/ /2012 Ofl Tilleggsvurdering etter merknadsfrist Tilsetting i to ledige stillinger som stipendiat i matematikkdidaktikk Ref 23/12 P 2012/ /2012 Ofl ide: 3021 av 378

26 Godkjent opplæringsdel REC ph.d kandidat Akmal. Fayziyev KT N 200/ / Emma Elizabeth Horneman Høringsuttalelse fra Fakultet for kunstfag ang studiestart Akademisk kalender N 2012/ / Bjørn Jan Monstad Høringsuttalelse fra Fakultet for øk. og samfunnsvitenskap - niversitetsmeldingen Høring - Handlingsplan for niversitetsbyen Kristiansand N 2012/ / Eli Anne karanger Høringsuttalelse fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vedr studiestart Akademisk kalender N 2012/ / Bjørn Monstad ide: 3022 av 378

27 Nei takk til tilbud om stilling Tilsetting i inntil fire midlertidige stillinger som stipendiater i nternational Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 138/11 Bandula Lanka Galhena N 2011/ / Trygve Greibesland Bekreftelse på rapportering til tatens Pensjonskasse Personalmappe 2007/ / Kari Repstad Forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/ / Torild Marie Olsen Gjennomføring av bachelorprogrammet i sykepleie - Grimstad tudentmappe 2012/ / ide: 3023 av 378

28 Godkjenning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av prisjustering Anskaffelse Renholdsmidler og utstyr / / Norengros Gustav Pedersen A Høringsuttalelse - Regional planstrategi for Aust - Agder Forslag til regional planstrategi for Aust Agder Offentlig ettersyn 2012/ / Aust-Agder Fylkeskommune ntern/ekstern vara til fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultetsstyret ved humaniora og pedagogikk 2012/ / Maria Luiza Cestari ide: 3024 av 378

29 Oppsigelse av stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 2008/ / Anne Mari Presthus Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe 2008/ / PK var på spørsmål Tilbud tdanningstjenester fordi som skal virke som førerprøvesensorer i tatens vegvesen 2012/ / / tatens vegvesen var på søknad om godkjenning av annen utdanning Økonomi og administrasjon bachelor tudentmappe 2012/ / ide: 3025 av 378

30 var på søknad om oppmelding etter frist tudentmappe 2011/ / Anders Alseth øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor pedagogikk tudentmappe 2012/ / Forslag til utlysningstekst for tilsetting i fast 100 % stilling som HR-rådgiver Tilsetting i fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver ved Personal- og organisasjonsavdelingen. Ref 81/12 ngunn Nordlie 2012/ / Richard Lislevand Notat tudentmappe 2012/ / ide: 3026 av 378

31 Ny ephorte bruker til Erlend Johansen nnmeldte ephorte-brukere / / Leif Helge Daland øknad til FEK tudentmappe 2012/ / øknad til FEK tudentmappe 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / rene Gundersen ide: 3027 av 378

32 Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / rene Gundersen tvidet søkerliste Tilsetting i fast 60 % stilling som konsulent/førstekonsulent ved tudentservice. Ref 63/12 ngvild æbu Miland P 2012/ /2012 Ofl V: Høringsnotat studiestart 2013.doc Akademisk kalender / / Geir Øivind Kløkstad Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 200/ / ide: 3028 av 378

33 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Completed coursework ph.d kandidat Nurilla Avazov KT 2010/ / Nurilla Avazov Høring - Bruk av varslings og lokaliseringsteknologi i helse ogomsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven Høring - Bruk av varslings og lokaliseringsteknologi i helse ogomsorgstjenesten og oppheving av avviklingsloven 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet Joseph's PhD tudents Documents PhD. - Joseph Twayigira - KT 2012/ / Joseph Twayigira ide: 302 av 378

34 Karakterutskrifter fra Diakonhjemmet og HiOA tudentmappe 2012/ / Kontrakt Jan Magnus Enger - MA130 3D Cad Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Kontrakt indre Lauritzen - FY003 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Kontrakt indre Lauritzen - MA007 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3030 av 378

35 My PhD Project description PhD - Fabien Habyarimana - ngeniørvitenskap 2012/ / Habyarimana Fabien My PhD Project description PhD. - Gerard Rushingabiwi - KT 2012/ / Gerard Rushingabigwi Personalmappe P 2011/ / var på henvendelse fra Kristin Gjertsen tudentmappe 200/ / ide: 3031 av 378

36 øknad om permisjon tudentmappe 2010/ / øknad om støtte til Norge på Nytt konferansen 10. april 2013 Norge på Nytt / / Mads Myhrstad Tilbud Anskaffelse Teknisk drift - support Trafo.no 2012/ / Timelønnskontrakt for Kristian Hagestad i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3032 av 378

37 Godkjenning av fordypning i selvvalgt bachelor tudentmappe N 2012/ / nnstilling fra fakultetet Tilsetting i 100% fast stilling som professor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 01/12 N P 2011/ /2012 Ofl trekker søknaden Tilsetting i 100% fast stilling som professor i nordisk språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 01/12 N P 2011/ /2012 Ofl Nei takk til tilbud om stilling Tilsetting i inntil fire midlertidige stillinger som stipendiater i nternational Management ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 138/11 Bandula Lanka Galhena N 2011/ / Trygve Greibesland ide: 3033 av 378

38 Completed coursework ph.d kandidat Nurilla Avazov KT 2010/ / Emma Elizabeth Horneman CONFRMATON tudentmappe 200/ / Melding om sakkyndig utvalg Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 50/12 Harald Rinde 2012/ / søkere Opprykk til førsteamanuensis ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2010/ / Per Elias Drabløs ide: 3034 av 378

39 Personalmappe P 2011/ / Oversendelse av saksgang i personalmappe Personalmappe P 2011/ /2012, Fvl elvvalgt bachelor mangelbrev tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i NV-102 vår 12 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 3035 av 378

40 var på klage på karakter tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i NV-102 vår 12 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl øknad fra instituttet for sykepleie til (Mariann Fossum) PNA / Allocation of Project funds for North America / / Clare Patricia Jortveit øknad om flyttegodtgjørelse Personalmappe 2012/ / Ove karpenes ide: 3036 av 378

41 Vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Tilsetting i 100 % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i historie ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Ref 50/12 Harald Rinde 2012/ / akkyndig utvalg Godkjenning av sidegjøremål (bierverv) Personalmappe 2012/ / Gunn-Marit Eriksen var på merkad og addendum til sakkyndig vurdering Tilsetting i to ledige stillinger som stipendiat i matematikkdidaktikk Ref 23/ / / Korrespondanse angående ex.fac tudentmappe 2011/ / ide: 3037 av 378

42 ubmission of the requied documents for inscription purpose PhD - Bernard Munyazikwiye - ngeniørvitenskap 2012/ / Bernard MNYAZKWYE Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2008/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Dokumentbestilling sak/dokumentnr 2011/ Begjæringer om innsyn - utlevering av dokumenter / / Kjetil Reite v/fædrelandsvennen ide: 3038 av 378

43 Dokumentbestilling sak/dokumentnr 2012/ Begjæringer om innsyn - utlevering av dokumenter / / Kjetil Reite v/fædrelandsvennen Dokumentbestilling sak/dokumentnr 2012/45-1 Begjæringer om innsyn - utlevering av dokumenter / / Kjetil Reite v/fædrelandsvennen Høring - endringer i forvaltningsloven Høring - endringer i forvaltningsloven 2012/ / Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kontrakt Hector Maranon Ledesma - ENE233 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 303 av 378

44 Kontrakt Lasse Andre Karlsen - DAT101 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Melding om høring - Ny forsøksdyrforskrift - aksnr Høring - utkast til NY forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (FORØKDYRFORKRFTEN) 2012/ / Mattilsynet øknad om godkjenning av annen utdanning GL tudentmappe 2012/ / Tilbud Anskaffelse Teknisk drift - support Trafo.no 2012/ / ide: 3040 av 378

45 2012/ / / / Tilsetting i midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent ved Fakultetet for kunstfag Personalmappe N 2012/ / Richard Lislevand Angående møte i dag 5. oktober 2012 tudentmappe 2012/ / ide: 3041 av 378

46 Endelig godkjenning delstudium Cracow niversity of Economics Høst 2011 og Vår 2012 tudentmappe 2011/ / Endelig godkjenning delstudium OA niversity of London Vår 2012 tudentmappe 2012/ / tudentmappe 2012/ / Letter of nvitation - Fabien Habyarimana PhD - Fabien Habyarimana - ngeniørvitenskap 2012/ / Fabien Habyarimana ide: 3042 av 378

47 Letter of nvitation - Joseph Twayigira PhD. - Joseph Twayigira - KT 2012/ / Joseph Twayigira Letter of nvitation Bernard Munyazikwie PhD - Bernard Munyazikwiye - ngeniørvitenskap 2012/ / Bernard Munyazikwie Letter of nvitation Gerard Rushingabiwi PhD. - Gerard Rushingabiwi - KT 2012/ / Gerard Rushingabiwi Melding om tilsetting Tilsetting i 20% midlertidig stilling som professor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, nstitutt for arbeidsliv og innovasjon ref 12/ / / søker ide: 3043 av 378

48 endt kopi av sakkyndig vurdering til søker Personalmappe 2008/ / Merete Elnan var på søknad om permisjon - innvilget tudentmappe 2008/ / var på søknad om permisjon Bacutmur - innvilget tudentmappe 2012/ / varmail om klage på eksamen tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 3044 av 378

49 Tilsetting i midlertidig 80 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Eirik Dåstøl Langeland Karakterutskrift tudentmappe 2011/ /2012 Ofl Personalmappe P 2011/ / luttmelding Engelsk årsstudium tudentmappe 2012/ / ide: 3045 av 378

50 KL-sak 53/12 - Klage over avsalg på søknad om fritak for eksamen i ORG43 tudentmappe 2010/ / Klage fra Kristin Gjertsen tudentmappe 200/ / Bekreftelse tudentmappe 2011/ / Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / ide: 3046 av 378

51 Bekreftelse på navnemelding tudentmappe 2012/ / Framdriftsrapport høst 2012 Ph.d.-kandidat Jon Normann Wergeland 2011/ / Jon Wergeland Høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune Høring - Handlingsplan for niversitetsbyen Kristiansand 2012/ / Vest-Agder fylkeskommune Kontrakt Karina Bueklev - MA154 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3047 av 378

52 Kontrakt mellom enter for eiendomsfag og niversitetet i Agder Kontrakt mellom enter for eiendomsfag og niversitetet i Agder 2012/ / enter for eiendomsfag Kontrakt Rune Moseidjord - MA130 3D Cad Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Lærerutdanningene Planlegging av studieåret / / Bjørn Jan Monstad alto amarbeidsavtale Tverrfaglig Livsstilskongress 2013 alto amarbeidsavtale Tverrfaglig Livsstilskongress / / alto dretts og aktivitetsmedisin ide: 3048 av 378

53 luttmelding GL tudentmappe 2012/ / luttmelding T og informasjonssystemer tudentmappe 2012/ / luttmelding pa 105 tudentmappe 2012/ / øknad om fritak fra målformkrav i FL tudentmappe 2012/ / ide: 304 av 378

54 øknad om overflytting fra Kristiansand til Grimstad Eksterne søknader om overflytting 2012 Lærerutdanningen 2012/ / øknad om redusert tilstedetværelsestid Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl øknad om særordning under eksamen tudentmappe 2012/ / Tillatelse til fangst av laksunger i Lierelva i Lier kommune Tillatelse til fangst av laksunger i Lierelva i Lier kommune 2012/ / Yngvar Asbjørn Olsen ide: 3050 av 378

55 Timelønnskontrakt for Christine Mikkelsen, Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Timelønnskontrakt for Marte Rostvåg lltveit-moe, Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert Trekk av søknad Tilsetting i ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis førstelektor universitetslektor i KT ved Fakultet for teknologi og realfag ref 3/ / / Eili Bjelkåsen nderskrevet timelærerkontrakt Wenche Hardeland Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3051 av 378

56 Veilederrapport høst 2012 Ph.d.-kandidat Jon Normann Wergeland 2011/ / Øyving Kirkevold Godkjenning av fordypning i selvvalgt bachelor tudentmappe N 2012/ / Oppsigelse av fast 100 % stilling Personalmappe H N P 2010/ /2012, Fvl Tilsetting i 100 % midlertidig stilling som førstekonsulent ved Fakultetet for kunstafg Personalmappe N 2012/ / Richard Lislevand ide: 3052 av 378

57 Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe H 2010/ / Reidar Qvale Endelig godkjenning delstudium Queensland niversity of Technology Høst 2011 og Vår 2012 tudentmappe 2011/ / ERAM agreement for the academic years 2012/ /14 amarbeidsavtale med Baltijas Psihologijas un menedzmenta augstskola 2011/ / Terje Eugen Thorsdalen Fullføre sykepleierutdanning tudentmappe 2012/ / ide: 3053 av 378

58 nntektsopplysninger Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl nntektsopplysninger Personalmappe P 2008/ /2012, Fvl Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i fast 100 % stilling som konsulent ved ervicetorget. Ref 5/12 Randi Hasle 2012/ / søkere Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i fast 100% stilling som avdelingsingenør ved T avdelingen Ref 46/12 - Benjamin Krause 2012/ / søker ide: 3054 av 378

59 Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i 100% fast stilling som avdelingsingeniør ved T avdelingen Ref 45/12 Cathrine Mjøs viggum 2012/ / søkere Melding om tilsetting i stilling Tilsetting i fast 100 % stilling som direktør ved niversitetsbiblioteket. Ref 51/12 Hanne Graver Møvig 2012/ / søkere Melding om tilsetting i stilling Tilsetting 150% midlertidig som universitetslektor i drama og teater ved Fakultetet for kunstfag Ref 55/12 da Fugli 2012/ / søkere øknad om godkjenning av annen utdanning Bachelor ykepleier tudentmappe 2012/ / ide: 3055 av 378

60 øknad om godkjenning av annen utdanning ykepleier bachelor tudentmappe 2011/ / øknad om permisjon Allmennlærerutdanning tudentmappe 2012/ / Godkjenning av fordypning i selvvalgt bachelor tudentmappe 2012/ / Godkjenning av sidegjøremål (bierverv) Personalmappe 2011/ / Gunn-Marit Eriksen ide: 3056 av 378

61 tudentmappe 2010/ / Program kurs desember 200 Ph.d.-kandidart Kari-Mette Wahlmann Hidle institutt religion teologi og historie 2012/ / Astrid Melissa J. Lesamana ignert samarbeidsavtale med alto ang. Tverrfaglig livsstilkongress 2013 alto amarbeidsavtale Tverrfaglig Livsstilskongress / / økand FEK tudentmappe 2010/ / ide: 3057 av 378

62 øknad FEK tudentmappe 2010/ / øknad FEK tudentmappe 2012/ / øknad FEK tudentmappe 2012/ / øknad FEK tudentmappe 2011/ / ide: 3058 av 378

63 øknad FEK tudentmappe 2012/ / øknad FEK tudentmappe 2011/ / øknad FEK tudentmappe 2011/ / øknad FEK tudentmappe 2012/ / ide: 305 av 378

64 øknad FEK tudentmappe 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2010/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2010/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / ide: 3060 av 378

65 Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2011/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2011/ / ide: 3061 av 378

66 Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2011/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / Tilbakemelding fra FEK tudentmappe 2012/ / Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl ide: 3062 av 378

67 Kontrakt Henrik Nergaard - ELE202 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert luttmelding Master i folkehelsevitenskap tudentmappe 2012/ / luttmelding PP tudentmappe 2012/ / luttmelding PP tudentmappe 2012/ / ide: 3063 av 378

68 luttmelding Rettsvitenskap tudentmappe 2012/ / luttmelding osionom tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning yp 101 tudentmappe 2012/ / ide: 3064 av 378

69 øknad om særordning under eksamen Bachelor ykepleier tudentmappe 2012/ / øknad om særordning under eksamen årsstudium utviklingsstudier tudentmappe 2011/ / Tilbud Anbud - nnkjøp av multimetres 2012/ /2012 Elfa Distrelec A Timelønnskontrakt for Gøran Paulsen i perioden Timelønnskontrakter høsten 2012 for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap P 2012/ /2012 kke publisert ide: 3065 av 378

70 ia PhD Application Yue Dong PhD-kandidat Yue Dong - ng.vit 2012/ / Hamid Reza Karimi nderskrevet kontrakt Pavel Omelchenko - Enter Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Referat fra dialogmøte 2 Personalmappe N P 2008/ /2012, Fvl Referat fra styringsgruppemøte enter for ehelse og omsorgsteknologi - tyringsgruppe N 2012/ / Ragni MacQueen Leifson ide: 3066 av 378

71 Tilsetting i midlertidig 3 % stilling som universitetslektor ved Fakultetet for kunstfag Personalmappe N 2012/ / Richard Lislevand Tilsetting i midlertidig 64 % tilling som høgskolelærer ved Fakultetet for kunstfag Personalmappe N 2012/ / Richard Lislevand Trukket søknad Tilsetting i fast 100 % stilling som professor / førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 132/11 Romulo Miguel Pinheiro N 2011/ / Trygve Greibesland Angående møte i dag 5. oktober 2012 tudentmappe 2012/ / ide: 3067 av 378

72 Fremsendelse av nytt medlem i Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis førstelektor i elkraftteknikk for fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 3/ / / til søkerne nformasjon om nytt medlem Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis førstelektor i elkraftteknikk for fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 3/ / / til sakkyndig utvalg Karakterutskrifter fra Diakonhjemmet og HiOA tudentmappe 2012/ / Om fartsdempende tiltak Kampus Kristiansand - Gimlemoen Fartsdempende tiltak ved Campus Kristiansand - Gimlemoen 2012/ / Kristiansand kommune ide: 3068 av 378

73 var på søknad om godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / øknaden innvilges tudentmappe 2012/ / Tilsetting i fast 100 % stilling som avdelingsingeniør ved T-avdelingen Personalmappe P 2011/ /2012, Fvl Tilsetting i fast 60 % stilling som førstekonsulent ved Økonomiavdelingen Personalmappe P 2012/ /2012, Fvl ide: 306 av 378

74 Tilsetting i fast stilling som direktør ved niversitetsbibliotek Personalmappe 2008/ / Hanne Graver Møvig Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Ragnhild Jørgensen Tilsetting i midlertidig 3 % stilling som universitetslektor ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Adam Gruchot Tilsetting i midlertidig 64 % stilling som høgskolelærer ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2012/ / Guri Linn ide: 3070 av 378

75 Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ref 35/12 Daniel Göller og Anne Wenche Emblem 2012/ / økere til stillingen Attester Ph.d kandidat rina Hron-Öberg - Litteraturvitenskap 2011/ / Astrid Melissa J. Lesamana BE Kostnads- og lønnsomhetsanalyse ved Toma Mat A - Ola. Hunnestad - Fredrik Høyer Masteroppgaver vår / / Mette Berberg nnstilling Personalmappe Ø P 2012/ /2012 Ofl ide: 3071 av 378

76 Nytt medlem av sakkyndig utvalg Tilsetting i ledig fast stilling som professor førsteamanuensis førstelektor i elkraftteknikk for fornybar energi ved Fakultet for teknologi og realfag Ref 3/ / / Lise Askbo Fylkesnes Prosjektbeskrivelse Ph.d kandidat rina Hron-Öberg - Litteraturvitenskap 2011/ / Astrid Melissa J. Lesamana Protokoll fra møte Protokoll fra møter i Tilsettingsråd for tekniske og administrative stillinger / / Tilsettingsråd søknad Ph.d kandidat rina Hron-Öberg - Litteraturvitenskap 2011/ / Line Frøysaa Eriksen ide: 3072 av 378

77 Legeerklæring tudentmappe 2012/ / Endring av fag tudentmappe 2012/ / t løsning for personlig lagring og deling T løsning for personlig lagring og deling 2012/ / NNETT A luttmelding Glu tudentmappe 2008/ / ide: 3073 av 378

78 luttmelding PB tudentmappe 2012/ / Varsel om endring i premiesatsen for gruppelivsordningen i 2013 Primiesats for gruppelivsordningen / / tatens pensjonskasse Varsel om endringer i innrapporteringen av oppgaver over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring Varsel om endringer i innrapporteringen av oppgaver over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring 2012/ / katteetaten Vedrørende spørsmål av Tilbud tdanningstjenester fordi som skal virke som førerprøvesensorer i tatens vegvesen 2012/ / / ide: 3074 av 378

79 Vedtak om oppheving av stiftelse niversitetsstiftelsen i Agder niversitetsstiftelsen 200/ / Lotteri og stiftelsestilsynet Bekreftelse mottatt klage tudentmappe 200/ / Endring av forhåndsgodkjenning tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity ør - Afrika Vår 2013 tudentmappe 2012/ / ide: 3075 av 378

80 Forhåndsgodkjenning delstudium Nelson Mandela Metropolitan niversity Vår ør - Afrika 2013 tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudium Queensland niversity of Technology og Curtin niversity Australia Vår 2013 tudentmappe 2012/ / Forhåndsgodkjenning delstudium Queensland niversity of Technology og Curtin niversity Australia Vår 2013 tudentmappe 2012/ / Klage over avslag på søknad om fritak for eksamen i ORG43 - oversendelse av saksframlegg tudentmappe 2010/ / ide: 3076 av 378

81 Personalmappe P 2011/ / øknad om 20 % permisjon uten lønn fra fast 100 % stilling som stipendiat ved Fakultet for kunstfag Personalmappe 2007/ / Lisbet kregelid øknaden innvilget tudentmappe 2008/ / Vurdering av søkere til fast 100 % stilling som førsteamanuensis i planlegging og lokalsamfunnsutvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Tilsetting i fast 100% stilling som førsteamanuensis i planlegging og lokalsamfunnsutvikling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ref 14/12 John Pløger og Jørn Cruickshank 2012/ / søkere ide: 3077 av 378

82 Økt stillingsprosent høst 2012 Personalmappe 2012/ / Carl Thomas Duus Anders J. W. Andersen nr. 2 Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Bjørn Tore Johansen Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Elin Thygesen Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / ide: 3078 av 378

83 Elling Bere Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Elsa Almås Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Esben Esther Pirelli Benestad Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Evalueringsmatrise Anskaffelse Teknisk drift - support Trafo.no 2012/ /2012 Ofl ide: 307 av 378

84 Frøydis Vik Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Gudrun Elin Rohde Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Hilde Lohne eiler nr. 2 Tildeling av reisestøtte for 2011 i Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Høringsuttalelse fra tudieutvalget Akademisk kalender / / Bjørn Jan Monstad ide: 3080 av 378

85 Justering av permisjonstid Personalmappe P 200/ /2012, Fvl tudentmappe 2011/ / jekklister for emne- og studieevaluering og mal for emnerapport Kvalitetssikringssystemet / / Tonje Kløkstad m.fl. Endringer i psykisk helsevernloven Høring Endringer i psykisk helsevernloven 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet ide: 3081 av 378

86 Høring - Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge legemiddelformidlere plikter Høring - Forslag til hjemmel i legemiddelloven for å pålegge legemiddelformidlere plikter 2012/ / Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt ( forslag om endringer i diskrimineringslovene ) Høring - Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt ( forslag om endringer i diskrimineringslovene ) 2012/ / Kunnskapsdepartementet Kontrakt Robert Allan Andersen - MA216 Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert Manglende rapportering om oppfølging av sykemeld arbeidstaker forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe P 2010/ /2012, Fvl ide: 3082 av 378

87 Oppgradering til ephorte 4 - Vi trenger piloter ephorte arkivsystem 2007/ / NNETT FA A REK sør-øst 2012/171 Re-innleggelser i psykiatrisk avdeling øknader til Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2012/ / Helseforskning luttmelding PP tudentmappe 2012/ / øknad om godkjenning av annen utdanning Årsstudium spansk tudentmappe 2012/ / ide: 3083 av 378

88 øknad om permisjon FL tudentmappe 2012/ / nderskrevet kontrakt Julian Haugen - Enter Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert nderskrevet timekontrakt Mette Haugen - Enter Timelønnskontrakter Teknologi og Realfag Høsten 2012 P 2012/ /2012 kke publisert / / ide: 3084 av 378

89 Avtale om veiledning Masteroppgave Psykisk helsearbeid tudentmappe 2012/ / Bilateral agreement ( ERAM ) for the academic years amarbeidsavtale mellom niversity of Patras Greece og ia 2008/ / niversity of Patras Forlengelse av permisjon for stilling som stipendiat ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe 200/ / Tale teen- Johnsen Forlengelse av stipendiatperiode ved Fakultet for humaniora og pedagogikk Personalmappe P 200/ /2012, Fvl ide: 3085 av 378

90 Godkjenning av annen utdanning tudentmappe 2012/ / nnvilget søknad om permisjon tudentmappe 2010/ / Mastergradsstudium i Engelsk tudentmappe 200/ / var klage på karakter ved eksamen MA127 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl ide: 3086 av 378

91 var på klage på karakter ved eksamen ENE213 tudentmappe 2011/ / var på klage på karakter ved eksamen i BYG110 tudentmappe 2012/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i ENE221 tudentmappe 2011/ /2012 Ofl var på klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmapper 2012/ /2012 Ofl ide: 3087 av 378

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02.

13/02/2014 Klage på karakter i UT-405 - Management in Sustainable Development - Theories and Concepts. Dok.dato: 14.02.2014. Dok.dato: 20.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.03.2014 13/02/2014 Klage på karakter i T-405 - Management in ustainable Development - Theories and Concepts

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2014-21.9.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Bekreftelse på høringsuttalelse Strategisk næringsplan for

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 04.09.2014 Høringsbrev Deltakelse i prosjekt for revidering / reetablering

Detaljer

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03.

Offentlig journal. 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2. Studentmappe ***** ***** ***** 2014/757-1 4480/2014 20.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.3.2014-9.3.2014, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 nnhold: 17/02/2014 Klage på karakter i sk101 - skolebibliotekkunskap 2 tudentmappe 2014/757-1

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder

Offentlig journal. Klage i UT-101. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 ØS/JANNIKST 17.08.2011 12.08.2010. Universitetet i Agder Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-14.8.2011, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 17.08.2011 Klage i T-101 tudentmappe ***** ***** ***** 2010/56-6 8459/2010 12.08.2010 Ø/JANNKT Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: 11.07.2014. Dok.dato: 30.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.07.2014 nnhold: Høringsbrev Forslag om endringer i forskrift om

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ /

Offentlig journal. 02/06/2014 Klage på karakter i FR Fransk språk. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.6.2014-8.6.2014, Dokumenttype:,U,N,, tatus: J,A 13.06.2014 02/06/2014 Klage på karakter i FR 122 - Fransk språk tudentmappe 2014/1426-1 8336/2014 02/06/2014

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012

Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012. Dok.dato: 29.02.2012 øknad om opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap fra Gro Frivold Gro Frivold Opptak til Ph.d.-program i helsevitenskap X 2012/178-1 557/2012 27.11.2012 2.02.2012 tvidet søkerliste Tilsetting i ledig

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Universitetet i Agder - Offentlig journal

Universitetet i Agder - Offentlig journal niversitetet i Agder - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/03349-2 Innvilget permisjon uten lønn Permisjon uten lønn Dagmar Haumann Personal- og organisasjonsavdelingen /Ingunn Nordlie 19.11.2014 Personal

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 30.09.2014 Endelig søknadsrunde - rosjekttildelinger orgesuniversitetet

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014-10.8.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 19.08.2014 nnhold: Attest - Forskuddstrekk Attest om restanse på skatt

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ /

Offentlig journal. 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/ / Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2014-16.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 20.03.2014 11/03/2014 Klage på karakter i Jur103 - Kontraktsrett tudentmappe 2010/1649-5 4778/2014 Ofl.

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10.

Journaldato: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.02.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 07.03.2013 nvitasjon til institusjonelt samarbeid Bergen

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak - tildeling av stipend til frikjøp for kvalifisering. Frikjøp for kvalfisering - stipend 2012/2442-12 2266/2013 25.01.

Offentlig journal. Vedtak - tildeling av stipend til frikjøp for kvalifisering. Frikjøp for kvalfisering - stipend 2012/2442-12 2266/2013 25.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.1.213-31.7.213, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 1.6.214 Vedtak - tildeling av stipend til frikjøp for kvalifisering Frikjøp for kvalfisering - stipend 212/2442-12

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.12.2013 Akademisk kalender for studieåret 2010/2011 Akademisk

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10.

Offentlig journal. Søknad om stilling som statsstipendiat. Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 9252/2009 UDIR-SS/EKLP 12.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2010 øknad om stilling som statsstipendiat Opprettelse av stilling som statsstipendiat 2009/1650-1 92/2009 23.03.2009

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03.

Offentlig journal. Svar på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid. Studentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011 01.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 10.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.03.2011 var på søknad om å ta Grunnskolelærerutdanning på deltid tudentmappe ***** ***** ***** 2010/2847-4 4990/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 29.02.2012. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013.

Dok.dato: 29.02.2012. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013. Klassering: SKB-ALT/MLAGLEN. Dok.dato: 26.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.11.2013 var på søknad om innpassing av fag tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2154-9 4389/2012 29.02.2012 ALT/DEKAN ALT Mottaker

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10.

Offentlig journal. Følgebrev signert avtale. Samarbeid med Beijing Jiaotong University, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 STAB-UA/KHH 05.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.10.2009 Følgebrev signert avtale amarbeid med Beijing Jiaotong niversity, Kina 2009/2986-2 17031/2009 18.05.2009 TAB-A/KHH 351

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4

30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011. Side: 3681 av 388 4 Ø-sak 128/11 Møteplan for Fakultetsstyret våren 2012 Fakultetsstyret 2011 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 2011/16-21 16525/2011 30.11.2011 Fakultetsstyret tudentmappe 2010/280-3 1562/2011 30.11.2011

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03.

Offentlig journal. Skriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan. Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011 08.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.05.2011 kriftlig tilbakemelding på revidert endelig prosjektplan Kandidatmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3630-32 5676/2011

Detaljer

Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012.

Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012. Klassering: SKB-AFT/KRISTMEH. Dok.dato: 29.10.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.11.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 05.11.2012 øknad om fritak fra fag tudentmappe - ***** ***** ***** 2012/2844-2 19329/2012.off. etter off.loven 26.5 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2009-31.12.2009, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.

Adm.enhet: USIT, Ta med underordnede enheter: -1, Journaldato: 1.1.2009-31.12.2009, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Adm.enhet: ST, Ta med underordnede enheter: -1, 1.1.2009-31.12.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 09.11.2012 Endring av sluttdato for permisjon uten lønn

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 12.05.2014 nnhold: 21/03/2014 Klage på karakter i ORG 411 - Organisational Changes and Change Management

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10.

Offentlig journal. Innvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009 21.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 16.02.2010 nnvilget søknad om forlengelse av innlevering på masteroppgaven tudentmappe ***** ***** ***** 2007/4540-13 21744/2009

Detaljer

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2011 nnhold: øknad om tilpassing på andre studieår

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.09.2012. Dok.dato: 08.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Tilbud Timelærer SV-125 høsten 2012 Timelønnskontrakter nstitutt

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.12.2011. Klassering: 212.2 TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 14.02.2012. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 12.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.7.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.07.2012 nnstilling Ansettelsesprosess - førstelektor Byutvikling og urban design, st.id. 30040853 X 2011/5424-3

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

nternt notat om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe 2007/710-12 17115/2011 Ofl. 14 04.01.2012 30.12.2011 øknad om opprykk til dosent Personalmappe 2007/757-3 1550/2012 31.12.2011 Carl Chr. Bachke

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09.

Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): Dok.dato: 09.09.2011. Klassering: 012. (enhet/initialer): FOU/MKA. Dok.dato: 09.09. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.11.2011, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 09.11.2011 nnkalling til møte i Fo-utvalget 3-11 Fo-utvalg HiT 2011 2011/10-16 97/2011 09.09.2011 TDE/MKA 012 Mottaker

Detaljer

Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten" - Bekreftelse på mottak av tilskudd

Tilsagn nr RDA 351/2007 Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i Salten - Bekreftelse på mottak av tilskudd Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.5.2007-3.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 04.06.2007 Tilsagn nr RDA 351/2007 "Etablering av en desentralisert, fleksibel ingeniørutdanning i alten" -

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Referat fra møte i Instituttstyret Tirsdag 14.10.2014 kl.13.30 15.00 Instituttstyrerommet NHA Tilstede: Vitenskapelig

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30. Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 12.06.2015 kl. 9:00-11.30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Kristin

Detaljer

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013.

Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 13.09.2013. Klassering: 212.1 SPO/MONICLAN. Dok.dato: 16.09.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.10.2013, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2013 Arbeidsavtale Tilsettingsmappe - KB 4/2013 - pesialbibliotekar 2013/1300-10 18284/2013 13.09.2013 O/MONCLAN

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok.

06/01/2014 Klage på eksamen - ORG En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering og styring. Dok.dato: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.1.2014-2.2.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 05.02.2014 06/01/2014 Klage på eksamen - ORG 916 - En off. sektor i endring: betydning for ledelse, organisering

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg)

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg) Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel Ber om utlysing av stilling (engasjement/vikar) i Forslag til

Detaljer

01.05.2013 01.05.2013 01.05.2013

01.05.2013 01.05.2013 01.05.2013 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe 213/918-3 9234/213 13.5.213 1.5.213 NAV Oppsigelse grunnet alderspensjon Personalmappe 27/913-18 899/213 2.5.213 1.5.213 ngunn Kari Bjørndal Mork Tilbud

Detaljer

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007.

Dok.dato: 13.03.2007. Klassering: Avskr. dato: Avskr.måte: Avskr/besvar lnr.: Dok.dato: 13.12.2007. Klassering: Dok.dato: 21.12.2007. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2008-13.1.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 14.01.2008 Autorisering av nyutdannet helsepersonell - sommeren 2007 - informasjon Autorisering av nyutdannet

Detaljer