Romerike politidistrikt Offentlig journal. Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Romerike politidistrikt 23012014. Offentlig journal. Periode:22012014-22012014"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei

2 2006/ I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftenes helsekrav - Søknad om fornyelse av kjøreseddel for drosje - Avskjermet 2006/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: NAV Aa-registeret Sak: Sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet 2009/ I Fra: Nav Ullensaker Sak: Sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Avskjermet Saksansv: 13 / 130 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Vurdering av helse - Avskjermet Side1

3 2010/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Kjøreseddel - Avskjermet Søknad om kjøreseddel - avslag - Avskjermet 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Brønnøysundregistrene Sak: Refusjon av portoutgifter i gjeldsordningssaker Refusjon av portoutgifter i gjeldsordningssaker 2013 Saksansv: 25 / 250 Saksbeh: 25 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftenes helsekrav for tilbakelevering av førerkort i klasse BE - Avskjermet 2011/ I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Søknad om fornyelse av førerkort i klasse D1D og kjøreseddel for buss - Avskjermet Side2

4 2011/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen, Region øst Sak: Skiltplan - Hexeberg og Vardåsen i Sørum kommune Anmodning om uttalelse til skiltplan - Hexeberg og Vardåsen i Sørum kommune Saksansv: 422 / 4220 Saksbeh: 422 / / I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftenes helsekrav - Søknad om tilbakelevering av førerkort i klasse CEDE - Avskjermet 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Advokatfirmaet Hellerøy & Co Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Begjæring om dokumentutskrift - Avskjermet Saksansv: 414 / 4140 Saksbeh: 414 / 4140 Side3

5 2012/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Fet kommune Sak: Salgsbevilling - Joker Enebakkneset Uttalelse ved søknad om salgsbevilling for salg av alkohol i gruppe 1 - Joker Enebakkneset Saksansv: 434 / 4340 Saksbeh: 434 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Statens pensjonskasse Sak: Sykemeldt arbeidstaker - Avskjermet Søknad om uførepensjon - Avskjermet Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Sporet Pub Sak: Vaktvirksomhet - Sporet Pub Vaktselskapets årlige innberetning til politiet - Sporet Pub 2012/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Nav Sørum Sak: Sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet Referat fra dialogmøte 2 - Avskjermet Saksansv: 411 / 4110 Saksbeh: 411 / 4110 Side4

6 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Vedtak på tilbakekall av førerett - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Politidirektoratet Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Klage i førerkortsak - Avskjermet 2013/ U Til: Politidirektoratet Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Klage i førerkortsak - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Tommy Nordby - Sørli Mekaniske Sak: Børsemakerbevilling - Tommy Vikan Nordby - Sørli Mekaniske Søknad om å tilvirke, utføre reparasjon eller deaktivering av skytevåpen eller våpendeler og tilvirkning av ammunisjon - Tommy Vikan Nordby - Sørli Mekaniske Side5

7 2013/ I Fra: Skedsmo kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Politidirektoratet Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Oversendelse av dokumenter i klagesak - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Politidirektoratet Sak: AM-kontakter - post mortem og ante mortem kontakter i politidistriktene Etablering av AM-kontakter i politidistriktene Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nittedal kommune Sak: Kriseteam Nittedal kommune Oppdatert versjon oversiktsliste kriseteamet i Nittedal Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / 4330 Side6

8 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Henvendelse - Avskjermet Henvendelse - Avskjermet Saksansv: 13 / 130 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Norges Børsemakerforbund v/morten Terje Steen Sak: Forespørsel over fortegnelse av utstedt bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon og deaktivering av skytevåpen eller våpendeler og tilvirking av ammunisjon - Norges Børsemakerforbund Forespørsel om autoriserte børsemakere Side7

9 2013/ I Fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Etterlysning av ytterligere opplysninger - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Fast stilling som førstekonsulent ved Ullensaker lensmannsdistrikt - Avskjermet Arbeidsavtale - fast stilling som førstekonsulent - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Fast stilling som førstekonsulent ved Ullensaker lensmannsdistrikt - Avskjermet Melding om prøvetidsreglene - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Fast stilling som førstekonsulent ved Ullensaker lensmannsdistrikt - Avskjermet Taushetserklæring - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 12 / 120 Side8

10 2013/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Rælingen kommune Sak: Kriseteam i Rælingen kommune Beredskap - endringer i varslingsliste for Rælingen kommune Saksansv: 434 / 4340 Saksbeh: 434 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Riksadvokaten Sak: Straffesaksbehandlingen i politiet 2013 Straffesaksbehandlingen i politiet Riksadvokatens bemerkninger Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 13 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner 2014 Søknad på studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner - Avskjermet Saksansv: 12 / 120 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner 2014 Søknad på studie - Instruktørutdanning - Politioperative disipliner - Avskjermet Saksansv: 12 / 120 Saksbeh: 12 / 120 Side9

11 2013/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Søknad om dispensasjon til å ta kjøretimer - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Fürst Medisinsk Laboratorium Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Laboratoriesvar - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen, Region øst Sak: Skiltplan - Østbyvegen, Jenserudvegen, Skogvegen og Heimlyvegen Anmodning om uttalelse til skiltplan - Østbyvegen, Jenserudvegen, Skogvegen og Heimlyvegen Saksansv: 422 / 4220 Saksbeh: 422 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Vedtak på tilbakekall av førerett - Avskjermet Side10

12 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Politidirektoratet Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Klage på vedtak av tilbakekall av førerett - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Nav Aa-registeret Sak: Sykmeldt arbeistaker - Avskjermet Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Avskjermet Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Pålegg om legeattest og førerprøve - Avskjermet 2013/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vurdering av helse - Avskjermet Side11

13 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Advokat Hasli Sak: Førerkort - straffbart forhold - Avskjermet Nektelse førerkortbeslag og begjæring om kopi av sakens dokumenter - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Skedsmo Parkering AS Sak: Fjerning av bil - Skedsmo Parkering as Melding om fjerning av kjøretøy den fra Skjetten skole Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / 210 Side12

14 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort - helse - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Nannestad kommune Sak: Skjenkebevilling - Holterhallen 2014 Uttalelse i forbindelse med søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning den i Holterhallen Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Nannestad kommune Sak: Skjenkebevilling - Holterhallen 2014 Svar på søknad om skjenkebevilling i Holterhallen den Saksansv: 413 / 4130 Saksbeh: 413 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl I Fra: Avskjermet Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet Side13

15 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Oslo Statsadvokatembeter Sak: NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Den Norske Turistforening Oslo og Omegn Sak: Arrangement - Opptur 2014 Tillatelse til arrangement - Opptur 2014 Saksansv: 22 / 220 Saksbeh: 433 / 4330 Side14

16 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort- helse - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Førerkort- helse - Avskjermet Vedtak om tilbakekall av førerett av særlige grunner - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl Sak: Ordensvakt - Avskjermet Godkjenning som ordensvakt - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Njål Are Sørum Sak: Politiattest - Njål Are Sørum Avslag på søknad om politiattest - Njål Are Sørum Side15

17 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Heino Edelskov Sak: Politiattest -Heino Edelskov Avslag på søknad om politiattest - Heino Edelskov 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Arvid Pedersen Sak: Politiattest - Arvid Pedersen Avslag på søknad om politiattest- Arvid Pedersen 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Marianne Finstad Sak: Politiattest - Marianne Finstad Avslag på søknad om politiattest - Marianne Finstad 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Izabela Stanislawa Dygatz Sak: Politiattest - Izabela Stanislawa Dygatz Avslag på søknad om politiattest - Izabela Stanislawa Dygatz Side16

18 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: U Til: Ma Cecilia Alcala Delos Santos Sak: Politiattest - Ma Cecilia Alcala Delos Santos Avslag på søknad om politiattest - Ma Cecilia Alcala Delos Santos 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl I Fra: Avskjermet Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl Sak: Våpen i dødsbo - Avskjermet Våpen i dødsbo - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Statens vegvesen, Region øst Sak: Fartsgrense FV 159 i Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Korrigering av fartsgrensevedtak for FV159 i Lørenskog kommune og Skedsmo kommune Saksansv: 432 / 4320 Saksbeh: 432 / 4320 Side17

19 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Det kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD Sak: Outlaws på Roven - Det kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD Outlaws på Roven - Det kriminalitetsforebyggende råd - KRÅD Saksansv: 434 / 4340 Saksbeh: 434 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avinor Sak: Tilbakekalling av adgangskort til Oslo Lufthavn Gardermoen - Avskjermet Tilbakekalling av adgangskort til Oslo Lufthavn Gardermoen - Avskjermet Saksansv: 411 / 4110 Saksbeh: 411 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: NAV Lørenskog Sak: Foreldrepermisjon - Avskjermet Innhenting av inntektsopplysninger - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl U Til: NAV Lørenskog Sak: Foreldrepermisjon - Avskjermet Inntektsopplysninger - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 12 / 120 Side18

20 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Rælingen kommune Sak: Serverings- og skjenkebevilling - Cafe - Fotballpub på Aamodt senter Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Cafe - Fotballpub på Aamodt senter Saksansv: 434 / 4340 Saksbeh: 434 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Våpen - Avskjermet Våpen - Avskjermet 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politidirektoratet Sak: Kurs - Objektsikerhet - fysisk sikring - Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Invitasjon til kurs - Objektsikkerhet - fysisk sikring - Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Saksansv: 11 / 110 Saksbeh: 22 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Sørum kommune Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Avskjermet Saksansv: 422 / 4220 Saksbeh: 422 / 4220 Side19

21 2014/ Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Ferie - Avskjermet Søknad om øverføring av feriedager til Avskjermet Saksansv: 414 / 4140 Saksbeh: 414 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Politihøgskolen Sak: Studie - Kulturforståelse og mangfold Utlysning av studie - Kulturforståelse og mangfold Saksansv: 12 / 120 Saksbeh: 12 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Søndre Høland Idrett og Ungdomslag v/espen Gaarder Sak: Sykkelritt - Søndre Høland Idrett og Ungdomslag Søknad om å få arrangere sykkelritt den Søndre Høland Idrett og Ungdomslag Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / 4210 Side20

22 2014/ Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / Dok.dato: Grad: UO 2 Par.: Offl jf fvl I Fra: Skedsmo kommune Sak: Barnevern - bekymringsmelding - Avskjermet Bekymringsmelding i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / I Fra: Skedsmo kommune Sak: Barnevern -uttalelse - Avskjermet Anmodning om uttalelse i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 21 / 210 Saksbeh: 21 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Hacket mobiltelefon - Avskjermet Anmodning om hjelp i forbindelse med mulig hacket mobiltelefon - Avskjermet Saksansv: 422 / 4220 Saksbeh: 422 / 4220 Side21

23 2014/ Dok.dato: Grad: U 0 Par.: I Fra: Raumnes Skytterlag v/knut Drognes Sak: Feltstevne - Raumnes Skytterlag Melding om feltstevne den Raumnes Skytterlag Saksansv: 423 / 4230 Saksbeh: 423 / / Dok.dato: Grad: UO 5 Par.: Offl jf fvl I Fra: Avskjermet Sak: Stasjonering - Avskjermet Anmodning om overflytting til Felles kriminalenhet - Avskjermet Saksansv: 433 / 4330 Saksbeh: 433 / / Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Pål Arne Edvinsen Sak: Politiattest - Pål Arne Edvinsen Søknad om politiattest - Pål Arne Edvinsen 2014/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Ole Morten Bråten Sak: Politiattest - Ole Morten Bråten Søknad om politiattest -Ole Morten Bråten Side22

24 2014/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Marius Berg Olsen Sak: Politiattest - Marius Berg Olsen Søknad om politiattest - Marius Berg Olsen 2014/ Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Lene Strandberg Hansen Sak: Politiattest - Lene Strandberg Hansen Søknad om politiattest - Lene Strandberg Hansen 2014/ I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / 4210 Side23

25 2014/ I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / I Fra: Aurskog-Høland kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 421 / 4210 Saksbeh: 421 / / I Fra: Ullensaker kommune Sak: Barnevern - uttalelse - Avskjermet Anmodning om opplysninger i barnevernsak - Avskjermet Saksansv: 412 / 4120 Saksbeh: 412 / / Dok.dato: Grad: UO 1 Par.: Offl jf fvl I Fra: Norsk Grotteredningstjeneste Sak: Nasjonal alarmhodeliste grotteredning - Norsk Grotteredningstjeneste Nasjonal alarmhodeliste grotteredning oppdatering - Norsk Grotteredningstjeneste Saksansv: 22 / 220 Saksbeh: 22 / 220 Side24

Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014

Romerike politidistrikt 27012014. Offentlig journal. Periode:24012014-24012014 Offentlig journal Periode:24012014-24012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2006/00140-39 Dok.dato: 01012014 Grad:

Detaljer

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014

Romerike politidistrikt 30012014. Offentlig journal. Periode:28012014-28012014 Offentlig journal Periode:28012014-28012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2004/03254-32 Dok.dato: 22012014 Grad:

Detaljer

Gran kommune 25.07.2013. Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013

Gran kommune 25.07.2013. Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013 Gran 25.07.2013 Offentlig journal Periode: 23 07 2013 23 07 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 25.07.2013 11/00454 30 I Dok.dato: 05.07.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013

Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Offentlig journal Periode: 12-04-2013-12-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00122-11 U Dok.dato: 11.04.2013 Jour.dato: 12.04.2013 Willis AS

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013.

Offentlig journal. Anmodning om helseopplysninger. Pasient ***** ***** ***** 2013/2240-2 14850/2013 12.06.2013 19.06.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.06.2013 Anmodning om helseopplysninger 2013/2240-2 14850/2013 Advokatfirmaet Welde Oppsigelse Arbeidsforhold *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013

Offentlig journal. Oppsigelse vikariat. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 21.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 Oppsigelse vikariat 2012/2049-9 651/2013 06.01.2013 Kristin Eidesmo Søknad om fortsatt permisjon ***** 2012/1245-5

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013

Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Offentlig journal Periode: 29-01-2013-29-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00202-31 U Helse Fonna HF Gjennomgang av internkontroll ved pasientreisekontor

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Sørlandet sykehus HF 26042012. Offentlig journal. Periode: 21042012-23042012. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): Offentlig journal Periode: 21042012-23042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 21042012-23042012 11/00107-11 u Dok.dato: 13042012

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29032010 -

Offentlig journal Periode: 29032010 - 06042010 Offentlig journal Periode: 29032010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-85 U Dok.dato: 26032010 Jour.dato: 29032010 HR-enhet - Eva Moxness Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10 22630/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.10.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.10.2012 Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1413-10

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06.

Offentlig journal. Tilbud om ferievikariat ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/2951-7 10880/2013 25.06.2013 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.6.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2013 nnhold: Tilbud om ferievikariat 2007/2951-7 10880/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte

Offentlig journal. Ny årslønn. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 09.07.2013. Referat fra dialogmøte Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.07.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.07.2013 Ny årslønn Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1813-3 6136/2013 27.02.2013 Marte Thoresen

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1457-2 4947/2012 HR/JJA 17.04.2012 10.04.

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1457-2 4947/2012 HR/JJA 17.04.2012 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2012 Tjenestebevis Personalmappe 2007/1457-2 4947/2012 10.04.2012 HR/JJA Off.l. 23, jfr. Fvl. 13, nr 1 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012015 -

Offentlig journal Periode: 01012015 - 06012015 Offentlig journal Periode: 01012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00515-35 I Dok.dato: 31122014 Jour.dato: 02012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og CV - 2 årig Rekrutteringstilling - st. ref. (1967401287) - ***** ***** *****

Offentlig journal. Søknad og CV - 2 årig Rekrutteringstilling - st. ref. (1967401287) - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.01.2014 nnhold: ***** lsettingssak- 2 årig Rekrutteringstilling ntensiv og dagkirurgisk avdeling -

Detaljer

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014

Offentlig journal. Svar på avviksmelding. Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 07.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.07.2014 Svar på avviksmelding Avviksskjema Samarbeidsavtalen E68/2014 LE 2014/2158-3 16880/2014 23.06.2014 nderøy

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2013 Tilbud om arbeidsavtale 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO Tjenestebevis 2013/566-8 15680/2013 Tjenestebevis

Detaljer

Periode: 13-10-2011-13-10-2011

Periode: 13-10-2011-13-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 14.10.2011 Offentlig journal Periode: 13-10-2011-13-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01581-29 I Dok.dato:

Detaljer

Dok.dato: 29.07.2015. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 30.07.2015. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 21

Dok.dato: 29.07.2015. Klassering: (enhet/initialer): Dok.dato: 30.07.2015. Klassering: Dok.dato: Klassering: Side: 1 av 21 http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 21 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.7.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos

Dok.dato: 02.05.2013. Tilbud om stilling: 1755534129 - Fysioterapeut 50% + 50% vikariater Fysio- og ergoterapiavdelingen Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2013 Anmodning om helseopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2013/1689-2 12092/2013 Eika Forsikring

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer