ITS Handlingsplan for Statens vegvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITS Handlingsplan for Statens vegvesen"

Transkript

1 ITS Handlingsplan for Statens vegvesen Trafikksikkerhet med ITS NTNU Per J. Lillestøl

2 INNHOLD Hva er ITS? Utfordringer og bakgrunn Statens vegvesen sin tilnærming til bruk av ITS ITS-Tiltak Scenarier Hvor kan vi være om 10 år? Oppsummering

3 Hva er ITS? ITS er forkortelse for Intelligente Transport Systemer (og tjenester). Begrepet brukes om systemer og tjenester som anvender informasjons- og kommunikasjonsteknologi i transportsektoren. Anvendelsen kan være knyttet til i transportmidler, hos trafikanten eller i overvåkings-, styrings- eller driftssystemer mot infrastrukturen (vegnettet). Illustrasjon:

4 Inndeling av ITS-området Kilde: SINTEF

5 Utfordringer Kan ikke bygge seg ut av alle kapasitets- og fremkommelighetsproblemer på vegnettet Vi har brukt mange av de kjente trafikksikkerhetsvirkemidlene (i alle fall de billige) Nye oppgaver og roller. Bygging og drift til operatør av et transportsystem. Organisasjon, kultur og måte å jobbe på som er tilpasset oppgaver før 2003 (utbygging). ITS trenger integrering mot tradisjonelle fagområder og håndbøker For lite kunnskap om effekter og kostnader for nye tiltak Tradisjonelle planverktøy (EFFEKT) ikke tilpasset nye virkemidler => krever en helhetlig tilnærming til ITS - ikke kun fokus på tiltak Svv 2010 nye muligheter

6 Strategiprosessen Visjon Mål (NTP) Roller Policyer S Perspective Position Strategi Pattern Plan Gjennomføring Oppfølging/- overvåking Tiltak Implementering HP

7 Etatens hovedoppgaver og ITS Med bakgrunn i oppgaveområdene i instruksen for Statens vegvesen og ulike sektoransvar foreslår HP policyer som skal bidra til å utvikle og effektivisere etatens virksomhet. Policy for bruk av ITS: Svv skal aktivt benytte ITS til å utøve forvaltnings- og myndighetsoppgaver etaten har ansvar for Aktiv rolle innenfor ITS-relatert forskning og utvikling Ivareta norske interesser i den internasjonale utviklingen og følge opp direktiver og retningslinjer fra EU Være en aktiv bidragsyter til andre transportmyndigheter og etaters arbeid med å bruke ITS i vegtrafikken og transportsystemet generelt

8 Planlegging og realisering av ITS-tjenester Vi må ha et aktivt men nøkternt forhold til hvilke tjenester vi skal/ikke skal utvikle og drive. - Viktige samfunnsinteresser - Instrukser, direkte pålegg og politiske mål - Utviklingen i Europa og innføring av nye EU-direktiver - Statens vegvesen sine egne behov Pålegg og instrukser Dekkes av andre? Ja Nei Akseptabel for alle brukere Ja Nei Viktige Samfunnsinteresser Formålseffektiv? Ikke realisere i regi av Statens vegvesen Nei Ja Etatens behov Realisere i regi av Statens vegvesen

9 Samarbeid med andre aktører Etaten skal utvikle sin rolle innenfor ITS på en måte som stimulerer til produkt- og tjenesteutvikling i privat regi. Være døråpner og faglig referanse for norske leverandører i det internasjonale markedet. Policy overfor andre aktører i verdikjeden: Statens vegvesens ITS-løsninger overfor brukerne skal realiseres gjennom samarbeid eller kjøp dersom det er formålseffektivt Statens vegvesen skal tilrettelegge for at eksterne kan bruke data fra Statens vegvesen på kommersiell basis for å utvikle løsninger innenfor ITS

10 Personvern og ITS Ja en del teknologiske løsninger kan utfordre hensynet til personvern. Vi skal og må ha et reflektert forhold til dette. Aktivt forhold til personvern og være i en åpen og tidlig dialog om våre systemer (satse på tillatelse heller enn tilgivelse). Ikke mer omfattende enn nødvendig - handler mye om rutiner for lagring og sletting. Samtidig må vi sette på dagsordenen og ta debatten omkring overvåking og trafikksikkerhet

11 Prioriterte tiltak som er under arbeid og utvikling Tiltak Primæreffekt Effektområde Sekundæreffekt Trafikkstyrings- og informasjonsstrategi for hovedvegnett Framkommelighet Trafikksikkerhet Miljø System for sanntids reisetider og framkommelighetsstudier Framkommelighet Trafikksikkerhet Miljø Dynamisk trafikkinformasjon og variable skilt Variable/dynamiske fartsgrenser Framkommelighet Trafikksikkerhet Miljø Framkommelighet Trafikksikkerhet, Miljø Rampekontroll Framkommelighet Trafikksikkerhet Miljø Bidra til å etablere park&ride systemer Miljø Framkommelighet Trafikksikkerhet Automatisk Kø-varsling Trafikksikkerhet Framkommelighet Miljø Vegprising (køprising) Miljø Framkommelighet Trafikksikkerhet Automatiserte tungtransportkontroller Trafikksikkerhet Miljø Fulldigitalisering av automatisk trafikkontroll (ATK) Trafikksikkerhet Streknings-ATK Trafikksikkerhet Miljø Automatisk fartstilpassing (ISA) Trafikksikkerhet Miljø Alkolås Trafikksikkerhet

12 ITS i de neste 10 år (scenarier) Statens vegvesen er en foregangsetat som har vist veg med nye teknologiske løsninger som alkolås, ISA, sanntids data og brukerrettet informasjon. Etaten har påvirket transportnæringen og andre offentlige etater til å ta i bruk nye løsninger for å øke sikkerheten og redusere klimautslippene fra transportsektoren. Etaten har valgt gode løsninger i forhold til etatens mål og hensynet til personvern. Redusere antallet drepte og varig skadde i vegtrafikken. Trafikksikkerhetsarbeidet til etaten løses i økende grad av ITS-løsninger som ISA, variable fartsgrenseskilt, alkolås, økt automatisk overvåking som f. eks. streknings-atk, elektronisk kant- og midtlinje. Samfunnets behov for bedre framkommelighet dekkes med et vesentlig bidrag fra moderne trafikkstyring basert på sanntids data. Dynamisk informasjon formidles både i elektroniske medier, langs vegkant i form av tavler og skilt og direkte til kjøretøy. Vegtrafikksentralenes rolle er styrket og de er "informasjonsnav med ansvar for registrering, overvåkning og styring av trafikk samt formidling av informasjon knyttet til vegtrafikken. VTS bidrar også mot flermodale transporttjenester som optimaliserer den nasjonale transportkapasiteten. Digitale publikumstjenester (førerkort, kjøretøy etc.)

13 ITS i de neste 10 år (scenarier) II Klimautslippene fra vegtrafikken er redusert, og et vesentlig bidrag kommer fra bruk av ITS. Kombinasjoner av avanserte vegprisingssystemer, moderne trafikkstyring, bedre multimodal transportplanlegging og generelt bedre kjøretøyteknologi har bidratt til å redusere klimautslipp fra vegtrafikken. Tryggere forhold for brukere av vegnettet i en tid med økende innslag av ekstremvær og dramatiske naturhendelser som skred og flom. ITSbaserte varslingssystemer i skredfarlige områder, på værutsatte vegstrekninger og broer bidrar til å redusere fare og usikkerhet for brukere av vegnettet. Kontrolloppgavene i vegtrafikken er både effektivisert og forbedret. Automatiske tungbilkontroller reduserer kø og ventekostnader. Kontroll og oppfølging av kjøretøy som har mangler håndheves ved hjelp av nye overvåkningssystemer (eks. elektroniske nummerskilt). Nye rammer og prinsipper for planlegging og utforming av veganlegg som følge av bedre overholdelse av fartsgrenser, styring av kapasitet og forbedret trafikkinformasjon og trafikkstyring. (eks 017)

14 Oppsummering Må til for at vi skal lykkes: Sterk forankring og prioritering fra ledelsen i Svv, men også NTP og politisk nivå Vilje, evne og mot til å se gamle problemer med nye øyne og løsninger Tenke og arbeide på nye måter, integrere ITS i tradisjonelle fagområder Vi må bygge opp og rekruttere tilstrekkelig kompetanse Må ha nødvendige ressurser Få til gode samarbeidsløsninger med det private næringslivet

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport

Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport Forord Denne boken er en bearbeiding av rapporten om «ITS intelligente transportsystemer Overblikk, visjoner

Detaljer

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Statens vegvesens rapporter Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning Desember 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

ITS-strategi i Statens vegvesen - og betydningen for vegtransport. ITS Arena 12. februar 2013 v/ivar Christiansen Vegdirektoratet

ITS-strategi i Statens vegvesen - og betydningen for vegtransport. ITS Arena 12. februar 2013 v/ivar Christiansen Vegdirektoratet ITS-strategi i Statens vegvesen - og betydningen for vegtransport ITS Arena 12. februar 2013 v/ivar Christiansen Vegdirektoratet Innhold ITS Datagrunnlag ITS-Direktivet ITS-Strategi Betydning Eksempler?

Detaljer

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER Juni 2014 Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo, telefon: +47 24 11 12 30, e-post: firmapost@ofv.no www.ofv.no ITS smartere, smidigere

Detaljer

Utviklingsplan ITS Rådet

Utviklingsplan ITS Rådet Juni 2014 Utviklingsplan ITS Rådet 2014-2017 Forsidefoto: Knut Opeide 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 English summary... 7 1. Bakgrunn... 9 1.1 Mandat for ITS Rådet... 10 1.2 ITS-Direktivet... 11

Detaljer

Bedre, tryggere og mer effektiv transport - med IKT

Bedre, tryggere og mer effektiv transport - med IKT Fra A til B... Bedre, tryggere og mer effektiv transport - med IKT A B E6 E16 Samferdselsminister Torild Skogsholm Forord Transportpolitikken skal legge til rette for at befolkning og næringsliv i alle

Detaljer

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt

ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009. Teknologiavdelingen Anders Godal Holt ITS på veg mot 2020 Etatsprogram og implementering Presentasjon Forskningskonferansen 071009 Teknologiavdelingen Anders Godal Holt Disposisjon Litt om ITS og ITS på veg mot 2020 Implementering sett i lys

Detaljer

Personvernhensyn ved innsamling av dynamiske data

Personvernhensyn ved innsamling av dynamiske data Personvernhensyn ved innsamling av dynamiske data Studie av anvendelsesområder for AutoPASS Marte Hellum Olaisen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen,

Detaljer

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) A10670 - Åpen Rapport Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) Forfattere Liv Øvstedal Lone-Eirin Lervåg Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning November

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

Søknad om støtte til forprosjekt

Søknad om støtte til forprosjekt Søknad om støtte til forprosjekt Samhandlingsplattform for transporttjenester Ett tjenesteinnovasjonsprosjekt rettet inn mot miljø og energi Versjon 1.2 Kontaktperson: Trond Hovland, daglig leder ITS Norge

Detaljer

Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017

Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017 Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS for perioden 2014-2017 Utarbeidet og vedtatt av styret 9.12.2013 1 Selskapsstrategi for Indre Østfold Data IKS. Visjon: Eierkommunene samarbeider om elektroniske

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

1. Organisering og styring

1. Organisering og styring Dok.id.: 1.4.1.1 Del II: Mål og strategi internt i TFK Utgave: 1.00 Skrevet av: Liv Føre Gjelder fra: 22.10.2013 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 1. Organisering og

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Strategi for NVE 2012-2016

Strategi for NVE 2012-2016 1 Strategi for NVE 2012-2016 2 Strategi for NVE 2012-2016 Innen Norges vassdrags- og energidirektorats forvaltningsansvar er klimautvikling, samfunns- og forsyningssikkerhet, verdiskapning og internasjonalisering

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Forskningsrådets strategi for innovasjon

Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets strategi for innovasjon Forskningsrådets arbeid for innovasjon 2011 2014 Innovasjonsstrategiens hovedgrep Forskningsrådets innovasjonsstrategi skal gi innhold og retning for Rådets arbeid

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer

Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010

Fart, trafikksikkerhet og overvåkning. Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010 Fart, trafikksikkerhet og overvåkning Innføringen av automatisk trafikkontroll i Norge, 1970 til 2010 Anne Beate Budalen Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer