Eldre pasienter med mange legemidler, men med førerkort! Fokus på eldre pasienter, psykotrope legemidler og trafikksikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eldre pasienter med mange legemidler, men med førerkort! Fokus på eldre pasienter, psykotrope legemidler og trafikksikkerhet"

Transkript

1 Eldre pasienter med mange legemidler, men med førerkort! Fokus på eldre pasienter, psykotrope legemidler og trafikksikkerhet Ingebjørg Gustavsen MD, PhD, Seksjonsleder Klinisk farmakologi

2 Agenda 1. Legemidler og trafikkrelevant påvirkning: Hva sier forskningen? 2. Bilkjøring og førerkort: Loven og retningslinjer. 3. Zopiklon (Imovane) som eksempel: Bør kunnskap om farmakologi og trafikkrisiko endre forskrivningspraksis? MÅL: 1) Ikke glemme bilkjøring i forbindelse med resepter! 2) Tenke kritisk ved foreskriving av vanedannende medisiner!

3 Agenda 1. Legemidler og trafikkrelevant påvirkning: Hva sier forskningen? 2. Bilkjøring og førerkort: Loven og retningslinjer. 3. Zopiklon (Imovane) som eksempel: Bør kunnskap om farmakologi og trafikkrisiko endre forskrivningspraksis? MÅL: 1) Ikke glemme bilkjøring i forbindelse med resepter! 2) Tenke kritisk ved foreskriving av vanedannende medisiner!

4

5 Viktige ferdigheter for sjåfører Våkenhet, oppmerksomhet Kognitiv fungering Adekvat reaksjonsevne Motoriske ferdigheter, koordinasjon

6 Alkohol regnes som et verum Compton, Blomberg, Moskowitz, Burns, Peck and Fiorentino (2005)

7 Relevante studier: Studiepopulasjon: Alder, kjønn, sykdom, rus, medisin(er), toleranse?? Epidemiologiske studier Trafikkulykker, evt. i kombinasjon med forskrivning av medisiner eller analysefunn i blodprøver Laboratorieforsøk Tester på oppmerksomhet, innlæring, konsentrasjon, koordinasjon, delt oppmerksomhet, hukommelse Bilkjøringsstudier Simulator Reell bilkjøring (vingling i veibane)

8 Epidemiologi; eksempel fra Norge : Syv publikasjoner fra Folkehelseinstituttet: Legemidler med forventet økt ulykkesrisiko Legemidler uten forventet ulykkesrisiko Grupper av legemidler eller enkeltstoffer Beregnet risiko for trafikkulykker ved å koble 3 nasjonale registre: Ulykkesregisteret (april sept 2006: ulykker) Reseptregisteret (forskrivninger utenfor institusjon: 50 mill) Folkeregisteret (norsk befolkning år: 3.1 mill) Engeland, Skurtveit, Mørland et al

9 Metode for riskoberegning (SIR) tid Drug exposed time = 1 uke etter hentet medisinen SIR = Ulykkesrisiko i drug exposed time Ulykkesrisiko i not exposed time SIR = 1: Medisinforskrivning spiller ingen rolle SIR > 1: Økt risiko forbundet med eksponering

10 Beregnet SIR for legemiddelgrupper SIR (95% CI) Drug groups Accidents (N) Men Women Opium alkaloids ( ) 2.0 ( ) Benzodiazepine tranquillizers Benzodiazepine hypnotics Sedating antidepressants Nonsedating antidepressants ( ) 2.7 ( ) ( ) 1.7 ( ) ( ) 1.5 ( ) ( ) 1.6 ( ) NSAIDS ( ) 1.5 ( ) Any prescribed drug ( ) 1.3 ( ) Ikke økt SIR: Penicillin, Ca-antagonister, anti-astmatika Engeland, Skurtveit, Mørland et al

11 Beregnet SIR for enkeltstoffer SIR (95% CI) Prescribed drug Accidents (N) Men Women Carisoprodol ( ) 3.6 ( ) Diazepam ( ) 2.6 ( ) Nitrazepam ( ) 2.4 ( ) Flunitrazepam ( ) 2.2 ( ) Zolpidem ( ) 2.0 ( ) Zopiclone ( ) 2.2 ( ) Codeine ( ) 1.8 ( ) Methadone ( ) 1.1 ( ) Engeland, Skurtveit, Mørland et al

12 Mulige konfunderende faktorer Personen Personlighet Alkohol Bruk av ikke-registrerte rusmidler Situasjonen Grunnliggende sykdom Andre faktorer knyttet til årsak til foreskriving

13 Samlede resultater fra SIR-studiene Høy ulykkesrisiko forbundet med Benzodiazepiner, z-hypnotika, karisoprodol, opioider Lett økt ulykkesrisiko forbundet med Antidepressiva, NSAIDS, Any prescribed drug Ingen økt risiko forbundet med Penicilliner, Ca-antagonister, Antiastmatika Engeland, Skurtveit, Mørland et al

14 Laboratorieforsøk (reaksjonstid metadon)

15 Sammenlikning zopiklon og alkohol Zopiklonkonsentrasjon i blod 10µg/l 40µg/l 70µg/l 100µg/l 130µg/l Studie på bilførere: Artikkel II 0,5 0,5 1,0 > 1,5 Eksperimentell studie Artikkel III Artikkel IV 0,3-0,6 0,7 0,6-1,0 Gustavsen et al 2009, Gustavsen et al 2011a, Gustavsen et al 2011b

16 Konsentrasjon i blod Akutt toleranse Zopiclone acute tolerance Ethanol acute tolerance Spiller tid etter inntak noen rolle for effekten? % impaired observations N= µg/l N= 224 N= µg/l P < N= 140 N= µg/l P = N= 154 N= µg/l P < N= 140 % impaired observations N= N 112 = N= % % N = 105 N = % P = N = 98 N = % P = N = 21 < 1 h after intake > 1 h after intake Blood zopiclone concentrations tid etter inntak < 1 h after intake > 1 h after intake BACs Gustavsen, Hjelmeland, Bernard, Mørland 2011

17 Bilkjøringsstudier Verster, Veldhuijzen, Volkerts (2004)

18 Bilkjøringsstudier (konklusjon benzo) Økt risiko for både unge og gamle sjåfører, men ingen direkte sammenlikning utført Økt risiko jo høyere dose Økt risiko ved langsom utskillelse Zopiklon er ikke tryggere enn benzodiazepiner Verster, Veldhuijzen, Volkerts (2004)

19 Forskning på eldre og bilkjøring Peron, Gray, Hanlon, 2012

20 Oppsummering om forskning Flest alvorlige ulykker med unge mannlige sjåfører Solid dokumentasjon på økt trafikkrisiko for benzo og z-hypnotika Positiv sammenheng mellom dose og respons Høyest risiko for stoffer med lang virketid i kroppen Høyest risiko kort tid etter oppstart (noe toleranse) Opioider: Noe mindre dokumentasjon enn for benzodiazepiner Toleranseutvikling Dempende stoffer gir nedsatt reaksjonstid, nedsatt kognitiv funksjon generelt og nedsatt delt oppmerksomhet Bruk av flere psykoaktive stoffer samtidig øker risikoen for ulykker Det er bedre å være frisk enn syk

21 Agenda 1. Legemidler og trafikkrelevant påvirkning: Hva sier forskningen? 2. Bilkjøring og førerkort: Loven og retningslinjer. 3. Zopiklon (Imovane) som eksempel: Bør kunnskap om farmakologi og trafikkrisiko endre forskrivningspraksis? MÅL: 1) Ikke glemme bilkjøring i forbindelse med resepter! 2) Tenke kritisk ved foreskriving av vanedannende medisiner!

22 Vegtrafikkloven kap IV 21: Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.

23 Vegtrafikkloven (forts.) 22: Overstiger konsentrasjon i blodet av annet berusende eller bedøvende middel grenser fastsatt i forskrift gitt med hjemmel i loven, eller en mengde slikt middel i kroppen som kan føre til så stor konsentrasjon av slikt middel i blodet, regnes han i alle tilfeller for påvirket i forhold til bestemmelsene i loven. Dette gjelder likevel ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gyldig resept. Ny forskrift fra februar 2012!

24 Påvirkning Forskrift FOR Sidestiller andre rusgivende stoffer med alkohol Straffbarhetsgrense svarende til 0,2 promille og straffeutmålingsgrenser svarende til 0,5 og 1,2 promille Gjelder for 20 rusgivende stoffer Unntak: Gyldig resept (forskriften omhandler rusmisbruk) 0,2 0,5 1,2 Alkoholpromille

25

26 Legens plikter Legen plikter å informere pasienten om bivirkninger som kan representere en fare for pasienten, samt forvisse seg om at informasjonen er forstått. Legen bør tilråde at pasienten ikke kjører bil de første 1 2 ukene et trafikkfarlig legemiddel benyttes. mest tilrådelig at pasienten aldri kjører de nærmeste 2 4 timene etter inntak av et psykoaktivt legemiddel. Bramness JG;

27 IS-2070 (2013)

28 Oppsummering om lovverk Lovbestemte straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for både alkohol og andre rusgivende stoffer Legen bør ha bilkjøring i tankene ved forskrivning Tips: Veiledende tabell IS-2070

29 Agenda 1. Legemidler og trafikkrelevant påvirkning: Hva sier forskningen? 2. Bilkjøring og førerkort: Hva sier loven? Er den forskningsbasert? 3. Zopiklon (Imovane) som eksempel: Bør kunnskap om farmakologi og trafikkrisiko endre forskrivningspraksis? MÅL: 1) Ikke glemme bilkjøring i forbindelse med resepter! 2) Tenke kritisk ved foreskriving av vanedannende medisiner!

30 Norges Fem-på-topp for salg utenfor institusjoner for Acetylsalisylsyre (Albyl-E ) 121 mill DDD 2. Simvastatin (Zocor ) 110 mill DDD 3. Atorvastatin (Lipitor ) 82 mill DDD 4. Amlodipin (Norvasc ) 56 mill DDD 5. Zopiklon (Imovane ) 52 mill DDD

31 1-års prevalens 2011 (%) Til hvilke aldersgrupper forskrives sovemedisin? Zopiklon Zolpidem Nitrazepam Alder

32 DDD/1000 innbyggere/døgn Forskrivning av sovemedisiner i Norge Zolpidem (10 mg) Zopiklon (7,5 mg) Midazolam (15 mg) Triazolam (0,25 mg) Flunitrazepam (1 mg) Nitrazepam (5 mg) Flurazepam (30 mg) År

33 Terapianbefalinger insomni Terapianbefaling SLV a : Kortvarig insomni: Korttidsvirkende hypnotika, evt ikke-farmakologiske tiltak Kronisk insomni: Ikke-farmakologiske tiltak, evt periodevis bruk av hypnotika Legemiddelhåndboka b : Zopiklon og zolpidem er førstevalg blant hypnotika Kortvarig bruk, evt periodevis Benzodiazepiner anbefales ikke som hypnotika ved langvarig insomni Hvis nødvendig: Periodevis bruk a Rapport fra Statens legemiddelkontroll 2000; b

34 Behandlingslengde Gjennomsnitt: 1 DDD for 2/3 av årets dager Berg et al: Norsk Farmaceutisk tidsskrift 2011

35 Virkninger på søvn kort tid God dokumentasjon a,b hos voksne for at zopiklon zolpidem nitrazepam: innsovningstid oppvåkninger søvnkvalitet total sovetid Noen (få) studier c er mer kritiske: ja, noen minutter ekstra søvn, men er det verdt bivirkningene? a Dundar et al: Psychopharmacol 2004; b Buscemi et al: J Gen Int Med 2007; c Glass et al: BMJ 2005

36 Virkninger på søvn lang tid Svært få studier > 4 ukers behandling De lengste studiene: 12 mnd zopiklon a (voksne) 6 mnd zolpidem b (eldre) 6 uker nitrazepam c (voksne) Gode resultater og lite toleranse, men for få til sikre konklusjoner(?) særlig hva gjelder zopiklon til eldre a Roth et al: Sleep Medicine 2005; b Schlich et al: J Int Med Res 1991; c Tamminen et al: Sleep 1987;

37 Virketid i kroppen Zopiklon: T ½ 4-6 timer, svært rask effekt Zolpidem: T ½ 1-4 timer, umiddelbar effekt Nitrazepam: T ½ timer, rask effekt C max Zopiklon -- Zolpidem -- Nitrazepam Tid

38 Rapporterte bivirkninger Primære bivirkninger Trøtthet på dagtid Hodepine Svimmelhet Mareritt Konsentrasjonsvansker Nedsatt kognisjon a / demens c Metallsmak, munntørrhet (zopiklon) Parasomni (zolpidem) Sekundære bivirkninger Fall d Ulykker a Barker et al: CNS drugs 2004; c de Gage et al: BMJ 2012; d Cumming et al: CNS Drugs 2003;

39 Ulik (bi)virketid C max Zopiklon -- Zolpidem -- Nitrazepam Tid

40 Eldre har økt risiko for bivirkninger Eldre får høyere C max Eldre har lengre virketid (T ½ ) Eldre bruker flere legemidler interaksjoner Obs kognitiv funksjon (og fare for fall)! Glass et al: BMJ 2005; Allain, Bentué-Ferrer, Polard, Akwa, Patat 2005

41 Effektiv behandling uten bivirkninger Kognitiv terapi: Like god som sovemidler for akutt behandling Godt dokumentert langtidseffekt ikke bivirkninger Fig. 6. Comparative meta-analysis of pharmacotherapy and psychological/behavioural strategies for persistent insomnia. NOA, number of awakenings; SL, sleep latency; SQ, sleep quality; TST, total sleep time; WASO, wake after sleep onset. Riemann et al: Sleep Med Rev 2009

42 Oppsummering om zopiklon Zopiklon brukes mye og i sær til eldre Z-hypnotika (i likhet med benzo) reduserer kognitiv funksjon, øker sannsynlighet for forvirring og øker sjansen for fall Er det egentlig nødvendig med sovemedisin? Hvis ja, er det aktuelt å bytte til et med kortere virketid? Revurder alltid medisinens effekt en tid etter oppstart

43 Noen tommelfingerregler til slutt Avstå fra bilkjøring > 4 t etter siste dose for CNS-aktive stoffer 1-2 ukes kjøreforbud etter oppstart av benzodiazepiner Fast dose (> 1 mnd) på opioider som smertestillende: Kan ofte kjøre pga toleranseutvikling. Ved oppstart eller doseøkning med opioider som smertestillende: 1-2 ukers kjøreforbud. Obs syke, svekkede og eldre: Endret farmakokinetikk og nedsatt reservekapasitet Obs sambruk flere sederende midler (inkludert alkohol)

44 Spørsmål til ettertanke og diskusjon 1) Er det en menneskerett å kjøre bil? 2) Er det godt dokumentert at enkelte legemidler påvirker bilkjøring? 3) Er den norske Vegtrafikkloven og forskriftene evidensbasert? 4) Er norsk forskrivningspraksis av sovemidler evidensbasert? 5) Er det etisk forsvarlig å foreskrive zopiklon uten å nevne bilkjøring?

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Er det trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z- hypnotika? Mona Solheim Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare:

Detaljer

Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: En registerbasert kohortstudie

Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: En registerbasert kohortstudie Norsk Epidemiologi 2008; 18 (2): 159-165 159 Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler: En registerbasert kohortstudie Anders Engeland 1,2, Jørgen G. Bramness 1, Jørg Mørland 1,3 og Svetlana

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

BRUK AV ANXIOLYTIKA OG HYPNOTIKA

BRUK AV ANXIOLYTIKA OG HYPNOTIKA Masteroppgave i Samfunnsfarmasi for graden Master i farmasi BRUK AV ANXIOLYTIKA OG HYPNOTIKA HOS BARN OG UNGDOM 0-17 ÅR RESEPREGISTERET 2004-2007 ELI ØSTBY 2009 Utført i tilknytning til Avdeling for legemiddelepidemiologi,

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene?

Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? Insomni og ulike behandlingstilnærminger. Hva sier studier om effektene? 5.årsoppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Anne Marit Kojedal, MK-06 Veileder: Trond Bratlid,

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) Søvnproblemer hvordan skal de behandles? 1 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Av Bjørn Bjorvatn,

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 2001-2010. Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen

Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 2001-2010. Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen 212 Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 21-21 Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 21-1 Hallvard Gjerde Asbjørg S.

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Søvnproblemer Utredning og behandling

Søvnproblemer Utredning og behandling Søvnproblemer Utredning og behandling Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Bergen søvnsenter Leder, Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer Leder, Senter for Søvnmedisin, Haukeland

Detaljer

Informasjon om legemiddelbruk

Informasjon om legemiddelbruk Informasjon om legemiddelbruk Bruk av legemidler Det er viktig at du følger behandlingsopplegget slik det er avtalt med legen. For at behandlingen skal lykkes er det viktig at du bruker legemidlene dine

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING 2009 1 Smertelindring.indd 1 03.04.2009 10:22:02 Forsidefoto: Colourbox Smertelindring.indd 2 03.04.2009 10:22:02 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Utredning 7

Detaljer

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg

INNHOLD. Referanser...29. Vedlegg INNHOLD 1.0 Innledning.2 1.1 Problemstilling...2 1.2 Mål og hensikt...3 2.0 Metode...4 2.1 Litteraturstudium som metode...4 2.2 Kildekritikk...5 3.0 Resultater...6 3.1 Fenazon...6 3.1.1 Virkningsmekanismer

Detaljer

Søvn. Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013

Søvn. Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013 Søvn Wendy Pollack Lærings- og mestringssenter Jæren DPS, høsten 2013 1 Disposisjon a) Mange sliter med søvnen, s. 3 b) Kunnskap om søvn, s. 5 c) Dagbladet, oktober 2013, s. 10 d) Søvnforstyrrelser, s.

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Alkolås som alternativ til tap av førerett

Alkolås som alternativ til tap av førerett Rapport Alkolås som alternativ til tap av førerett Implementering av en ordning med alkolås i program mot ruspåvirket kjøring Arbeidsgruppens rapport, 10. september 2012 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Legemiddelbruk. Eldre og rusmiddelbruk. Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre

Legemiddelbruk. Eldre og rusmiddelbruk. Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre NETTVERKSSAMLING Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Østfold 6. november 2012 Quality Hotell & Resort Sarpsborg Eldre og rusmiddelbruk Liv Flesland, spesialkonsulent Eldre og rusmiddelbruk Hva vet

Detaljer

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD

Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD Orientering om behandling med sentralstimulerende midler ved ADHD For foreldre, lærere og andre interesserte Nevroteamet BUP Østfold Utgave 1.3 Sist revidert 15. desember 2003 2 Innhold Generelt om ADHD

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon

Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon Paracetamol og Ibuprofen i kombinasjon Kombinasjonen er faglig omdiskutert, hvilke funn er gjort, og hvordan kan apoteket rådgi disse kundene på best mulig måte? Katrine Simonssen Examensarbete i farmaci

Detaljer

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn?

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? 202 4. årgang nr 2 Søvnmangel Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? Ny vitenskap Søvntest på nett Obstruktiv søvnapne ved sykelig overvekt Skiftarbeidstoleranse 2. Europeiske søvnkongress

Detaljer

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet

2012 4. årgang nr 1. Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 2012 4. årgang nr 1 Søvnvansker hvor mye koster det samfunnet? Medikamentell behandling av søvnproblemer Personligheten din kan bestemme søvnbehovet 1 Klar for en ny dag? Circadin kan brukes i opptil 13

Detaljer

Opioider ved behandling

Opioider ved behandling 21 publiserte i mars 2008 terapianbefalingen Bruk av opioider ved behandling av langvarige, non-maligne smertetilstander en oppdatering. Ekspertgruppen som har stått bak arbeidet består av: Rae Frances

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder

Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder 1 Forespørsel om deltakelse i studien om behandling av frossen skulder Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt som innebærer behandling av frossen skulder

Detaljer