S A L G S P R O S P E K T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A L G S P R O S P E K T"

Transkript

1 N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1

2 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer en mulighet for investering i en næringseiendom med god kontantstrøm, store og solide leietakere hvor flere har lang leiehistorikk. Bygget har stor strøm- og fiberkapasitet. Eiendommen ligger sentralt plassert i en viktig næringskorridor langs Østre Aker vei, tilgjengelig fra E6, Ring 3 og Trondheimsveien, med adresse Hans Møller Gasmanns vei 9, naboeiendommen til den planlagte Oslo Business park. Eiendommen utgjør et næringsbygg hvor dagens eier de senere årene har fortatt vesentlige oppgraderinger. Bygget fremstår i dag som et moderne kontorbygg med leietakere innenfor produksjon, datalagring, kunstmagasinering, lager og kontor. Bygget er spesielt godt egnet for virksomheter med store krav til strømforsyning og fibertilknytning. Bygget er tilnærmet fullt utleid med solide og store leietakere. De største leietakerne er Nasjonalmuseet for kunst, Sønnico og Allkopi. Allkopi har nylig etablert sitt hovedkontor i bygget. Vektet gjenværende leietid er 7,2 år. Annualiserte leieinntekter for 2014 er ca. NOK 26,3 mill. Gjennomsnittlig leieinntekter for 2014 er ca. NOK pr. m2 pr. år Vektet gjenværende leietid 7,2 år Eiet tomt på m² Samlet areal er ca m2 BTA. KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Vera Kallevig Mobil: e-post: Nina C. Hage Mobil: e-post: Øivind Solbakken Mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, Oslo Telefon: Fax:

3 MANDAT Hadrian Eiendom AS har i samarbeid med Handelsbanken Capital Markets et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen ved gjennomføring av salg av alle aksjene/andelene i selskapene; Gasmannsvei Eiendom AS/KS. Hadrian Eiendom AS eller Handelsbanken Capital Markets har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: Anton B Nilsen Investor AS org. nr Hjemmelshaver: Hans Møller Gasmannsvei 9 AS org. nr Salgsobjektet: 100 % av aksjene i Gasmannsvei Eiendom AS org. nr (som eier 10 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS) og 90 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS org. nr Gasmannsvei Eiendom KS eier eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9, gnr 88 bnr 388 i Oslo kommune, og hjemmelsselskapet. For grunnbokutskrift gnr 88 bnr 388 i Oslo kommune, se vedlegg 1. Anthon B. Nilsen Investor AS 100 % 90 % Gasmannsvei Eiendom AS 10 % Gasmannsvei Eiendom KS 100 % Hans Møller Gasmanns vei 9 (Eiendommen) 100 % Hjemmelshaver Hans Møller Gasmannsvei 9 AS 3

4 EIENDOMMEN EIENDOMMENS HISTORIE Bygget ble oppført i 1975 og senere påbygget i 1977, 1984 og 1999 av Schibsted. Bygget ble frem til 1999 benyttet som trykkeri og lager for Aftenposten og Verdens Gang. Da trykkeriet flyttet ut i 2000, ble bygget totalrenovert og ombygget til kontor, lager, industri og datasenter. Bygget ble omdøpt og er spesielt egnet for virksomhet med store krav til strømforsyning og fibertilknytning, for eksempel datasentervirksomheter. Arkitekt Rolf Ramm Østgaard har tegnet anlegget som også har mottatt en arkitektpris. Bygget er oppmålt til m2 BTA og består av 3 etasjer samt kjeller og tekniske rom. Gammelt flyfoto fra Schibsted sin tid i eiendommen 4

5 BELIGGENHET/ADKOMST Eiendommen har en sentral beliggenhet langs Østre Aker vei. Lett tilgjengelighet via E6, Ring 3 og Trondheimsveien. Eiendommen ligger på en høyde ut mot Østre Aker vei, med eksponering mot og utsikt over Groruddalen. Kort avstand til både Linderud senter og Økern senter samt offentlig kommunikasjon. Kilde: kart og satellittbilde fra Google. 5

6 LEIEFORHOLD - INNTEKT-/KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Eiendommen har 7 større leieforhold samt 5 mindre leieforhold med forventet samlet årlig leieinntekt på NOK (i 2014 er det leierabatt til Allkopi på NOK som ikke er trukket ut). Samtlige leietakere betaler felleskostnader, som for 2013 er budsjettert til NOK 215 pr. m2 pr. år. Kort om de største leietakerne i bygget: Allkopi AS er Norges største leverandør innen grafisk bransje. Allkopi AS er eiet av GPP Capital PIC. Allkopi Service Point AS er leietaker av m2 BTA med en årlig leie inkl. 70 parkeringsplasser og kantine på NOK 7,6 mill. (2014 ikke hensyntatt leierabatt). 6

7 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk statlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet for kunst er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 6,9 mill. (2014). Siden 1910 har Sønnico vært en viktig leverandør av tele og elektro til både store og små kunder. Forretningsområdene tele og elektro er organisert som to selvstendige selskap og sidestilte søstre i april Selskapene heter nå Sønnico Tele AS og Sønnico Elektro AS og begge selskapene er eiet av Umoe Gruppen. Sønnico er leietaker av m2 BTA med en årlig leie inkl. 45 parkeringsplasser på NOK 4,2 mill. (2014). Verizon Comunications er verdens ledende på å levere nyskapning innenfor kommunikasjon, mobilitet, informasjon og underholdning. Vi leverer de beste innen bredbånd, video og andre trådløse- og ikke trådløse tjenester til privat forbruk, privat- og offentlig virksomheter og engros over hele verden. Verizon Norway AS er leietaker av 1 892m2 BTA med årlig leie på NOK 2,1 mill (2014). TDC (tidligere TeleDanmark) er et dansk teleselskap med virksomhet innen mobiltelefoni, fasttelefoni og Internett i en rekke europeiske land. Selskapet er børsnotert og har hovedkvarter i København. TDC består av fem datterselskaper: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, YouSee (tv-distribusjon), TDC Switzerland og TDC Services. TDC AS er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 2,0 mill (2014). 7

8 IP-Only er et moderne svensk internet, data och teleoperatør som eier sin egen nordiske fiberinfrastruktur, datacenters och IaaS-plattform. IP Only er nylig kjøpt av svenske EQT. IP Only Networks er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 1,5 mill (2014). NetCom AS er et svensk-eid teleselskap med hovedkvarter i Nydalen i Oslo, heleid av TeliaSonera. Teleselskapet ble Norges første private mobiloperatør da Samferdselsdepartementet i 1991 innvilget konsesjon for ikke-statlig GSM mobilnett i Norge. Netcom AS er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 1,4 mill (2014). For leietakeroversikt, vedlegg 5. 8

9 9

10 LEDIG AREAL Selger har opplyst at bygget har ledig areal på m2 eksklusivt areal /1 460 m2 BTA. Avviket på byggets totale oppmålte areal og byggets utleide areal inkl. ledig areal, skyldes blant annet mindre differanser på noen av leietakerne grunnet at lokalene er oppmålt på ny etter inngåelse av leiekontrakt. Dette gjelder ca. 200 m2. Se tabell nedenfor for ledige areal; Etasje Type areal m2 U. etg. tidl. Garderober 93,7 U. etg. tidl. Garderober 91,9 U. etg. tidl. Garderober 223,3 U. etg. tidl. Garderober 316,5 U. etg. tidl. Trimrom 166,0 2. etg. lager/server-rom 164,2 2. etg. kontor 149,0 Sum netto ledig 1204,6 Selger opplyser at de ledige arealene ikke er oppgradert, men at de egner seg godt til datasentervirksomhet. 10

11 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen ligger midt mellom to busstopp på Østre Aker vei; buss 67 (Galgeberg o/tøyen), buss 60 (Vippetangen o/jernbanetorget) og buss 59 (fra Tveita). T-banestasjonene Vollebekk og Linderud med linje 5 Vestli, ligger med få minutters gangavstand. TOMT Eiet tomt med et tomteareal på m2, jf. arealbekreftelse fra Oslo kommune, se vedlegg 2. REGULERING Gjeldene regulering for eiendommen er byggeområde for industri, sak 530/63 (S-501). Vedtaksdato 24. september For reguleringskart og bestemmelser, se vedlegg 3. Aspelin Ramm har iverksatt en omregulering av naboeiendommen Hans Møller Gasmannsvei 7. I den forbindelse vil det bli inngått en avtale mellom partene hva gjelder parkering, felles adkomst og en tilhørende tomtejustering. BEBYGGELSEN/STANDARD Eiendommen er bebygget med kontor, lager, produksjon, datasenter og kunstmagasinering. Bærekonstruksjonen er plasstøpt betong, opprinnelig beregnet for store laster fra presse og papir. Eiendommen er oppgradert de senere år til et moderne kombinasjonsbygg og fremstår med god standard, tidstypiske overflater og belysning. Oppgraderingen har blitt gjort i sammenheng med utskifting av enkelte leietakere samt generell oppgradering av eiendommen. Vesentlig oppdrageringer og store investeringer er bekostet av dagens eier i forbindelse med tilretteleggingen av Allkopi sitt nye hovedkontor med produksjon og utvidelse av leiearealer for Nasjonalmuseet for kunst. Totalt har dagens eier de senere år, påkostet eiendommen for ca. NOK 63 mill. I perioden har man kostnadsført ca. NOK 2 mill. hvert år på vedlikehold og oppgradering. Noen av disse er; 11

12 - omtekking av hovedtak og baldakinene - omlegg av ekspansjonssystem på varme og kjøling - Byttet VVB til tappevann og lagt dette inn på varmeveksler for mer økonomisk drift - fjernet gammelt el-anlegg - fjernet gammel UPS sentral, 36 tonn med blybatterier - generell oppgradering av uteareal - etablering av EOS for eiendommen og mot leietakere - utskifting av SD-anlegg - byttet brannsentral - byttet sprinkelventiler - oppgradering av kantinen - etablering av resepsjon ved inngangspartiet 1. etg Allkopi sine nye lokaler 12

13 PARKERING Tomten er parkmessig opparbeidet med grøntareal og parkeringsplasser. Det er i dag ca. 65 parkeringsplasser på eiendommen. Det vil, for selgers regning, bli etablert ytterligere ca. 75 parkeringsplasser slik at eiendommen til sammen vil ha ca. 140 plasser. De nye plassene vil primært etableres på grøntområdet ved hovedinngangen. Samtlige parkeringsplasser er utendørs og på terreng. 13

14 BYGNINGSAREAL/PLANLØSNING Bygget har et totalt areal på m2 BTA. Hans Møller Gasmanns vei 9 Etasje Areal Type areal u. etasje 4079 Lager, produksjon, trimrom 1. etasje 8841 Kontor, lager 2. etasje 6349 Kontor, lager, produksjon 3. etasje 5384 Kontor, lager, produksjon 4. etasje 128 Lager Sum areal BTA For plantegninger, se vedlegg 4. TEKNISK BESKRIVELSE Det er opplyst at eiendommen har åtte trafoer med kapasitet på ca megawatt. Systemspenning er på 400 Volt og nødstrømsystemene har betydelig kapasitet. Det er stor ventilasjonskapasitet i alle lokaler som kan tilfredsstille alle typer bruksformer. Oppvarming av bygget skjer via ventilasjon, med elektrisk oppvarming i tillegg. Eiendommen er utstyrt med kortleseranlegg og nytt nøkkelsystem. Det er ca. 180 meter til nærmeste trafostasjon på Linderud. Eiendommen ligger i senter av Oslos fibernettverk med 4 ulike tilbydere av fiber til eiendommen og med to ulike tilknytningspunkter til eiendommen. FERDIGATTEST Det foreligger ferdigattester for enkelte av byggetiltakene som er utført på eiendommen. 14

15 BEVARING Selger er ikke kjent med at eiendommen er bevaringsverdig eller registrert på gul liste. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. ENERGIATTEST Eiendommen er beregnet til å ha energikarakter rød F. EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER Driftskostnadene for selskapet (eiendommen) ekskl. avskrivning var for 2012 på NOK 7,5 mill. Ekstraordinær kostnad for 2012 var bl.a. NOK 2,7 mill i forbindelse med utleie av lokaler, NOK 2,0 mill som var eiers andel av felleskostnader for ikke utleid areal. Antatte årlige eierkostnader ligger i området NOK 3,2 mill pr. år inkl. eiers andel av felleskostnader for ikke utleide arealer. Kommunale avgifter for eiendommen for 2013 er NOK ref. informasjon fra Oslo kommune. SKATTEVERDI OG BOKFØRT VERDI Det er opplyst at eiendommens skattemessige verdi pr var NOK Type Sats Saldogrunnlag Fast teknisk installasjon Inventar Næringsbygg Tomt Sum For avskrivninger i 2012, se vedlegg 6. Det er opplyst at eiendommens bokført verdi pr var NOK Investeringer gjennomført i 2013 vil øke saldogrunnlaget. 15

16 LIGNINGSVERDI Det er opplyst i selvangivelsen for selskapet at ligningsverdien for eiendommen pr var NOK FORSIKRING Eiendommen er forsikret gjennom Codan Forsikring. Premien utgjør NOK for SELSKAPET SELSKAPET 100 % av aksjene i Gasmannsvei Eiendom AS org. nr (som eier 10 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS) og 90 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS org. nr Gasmannsvei Eiendom KS eier eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9, gnr 88 bnr 388 i Oslo kommune, og hjemmelsselskapet. Gasmannsvei Eiendom AS org. nr ble stiftet i 5.juli Selskapet har en aksjekapital på NOK Selskapene har ingen ansatte. For vedtekter for selskapene, se vedlegg 7. YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. 16

17 TINGLYSTESERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen; Best. om adkomstrett Erklæring/avtale Bestemmelse om gjerde Best. om vann/kloakkledning SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper normalt følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte : NOK 1 060,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 1 232,- pr. stk. Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. Ved eiendomsoverdragelse via selskap påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses i eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Selger ønsker bud på aksjene/andelene i selskapet uttrykt som pris på eiendommen. I forbindelse med oppgjør gjøres justeringer basert på revidert oppdatert balanse for beregning av vederlag for aksjene, slik det er beskrevet under. Evt. avvikende forutsetninger skal klart fremgå av det avgitte budet. Overtakelse av selskapet snarest praktisk mulig etter avtale med selger. Evt. bokført utsatt skatt skal ikke trekkes fra eiendomsverdien ved beregning av aksjeverdien som annen gjeld i selskapet. Bokført inventar, driftsløsøre eller anleggsmidler utover eiendommen skal ikke tillegges ved beregning av aksjeverdien, men forutsettes å følge eiendommen som en naturlig del av denne og inngå i den underliggende eiendomsverdi. Dersom det kreves fradrag av differansen mellom underliggende 17

18 eiendomsverdi (kjøpers bud) og skattemessig saldoverdi skal dette fremkomme i budet med opplysning om fradragets størrelse. Et evt. fradrag gjøres som kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger grunnet selskapskjøp fremfor kjøp av eiendom som sådan. Pris for aksjene fremkommer derved som følger: + Pris på Eiendommen (underliggende eiendomsverdi) + Verdi av fremførbart underskudd - evt. kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger i forhold til kjøp av bygg = Eiendomsverdi før justering for balanseposter + Reelle fordringer + Kasse/Bank - Gjeld - Omkostninger knyttet til nedbetaling av løpende belåning = Vederlag for aksjene Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger av eiendommen og selskapet ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. 18

19 De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen i salgsobjektet og dets tilbehør selges "as is" dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av selskapet medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert (kopi servitutter fås ved henvendelse til megler) 2. Arealbekreftelse 3. Reguleringskart m/bestemmelser 4. Arealoversikt og plantegninger 5. Leietakeroversikt 6. Avskrivinger for Vedtekter GE AS 8. Årsregnskap 9. Aksjebok og andelseierbok 10. Utkast kjøpekontrakt 19

20 INFORMASJON TILGJENGELIG HOS MEGLER 1. Energiattest med vedlegg 2. Servitutter 3. Ferdigattester 4. Driftsavtaler Megler/selger har opprettet et elektronisk datarom for prosjektet der det er, og vil bli, samlet relevant informasjon rundt eiendommen og selskapene som vil bli tilgjengelig ved en eventuell due diligence. 20

21 Vedlegg 1 Grunnbokutskrift

22

23

24

25 Vedlegg 2 Arealbekreftelse

26 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Siraj, Tariq Bestillingsnr.: Sabrina Gundersen AREALBEKREFTELSE FOR GNR.88 BNR. 388 Vi viser til bestilling av for HANS MØLLER GASMANNS VEI 9. GNR. 88 BNR. 388 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

27 Produsert: Målestokk 1: 1000

28

29 Vedlegg 3 - Reguleringskart m/bestemmelser

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Vedlegg 4 - Arealoversikt og plantegninger

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Vedlegg 5 Leietakeroversikt

50 Leietakeroversikt Navn iht faktura Areal iht kontrakter Leie pr * Leie pr meter Løper til dato Rest pr leie tid Leietaker siden KPI Garanti 1 Nasjonalmuseet , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale samme vilkår + 5 markedsleie 2 TeliaSonera Norge AS , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale markedsleie 3 TeliaSonera Norge AS Antenne , % Stiller ikke garanti iht. leieavtale ingen 4 TDC AS , % Selvskyldnergaranti 2 ingen 5 TDC AS , % Stiller ikke garanti iht. leieavtale 2 ingen 6 TeleNor Sverige AB , % Innbet kr , står som gjeld 1 ingen 7 IP Only Networks AS , min 2% - 100% Morgaranti/Selvskyldnergaranti - NOK år markedsleie 8 Verizon Norway AS , % til 8% - 50% for over Bankgaranti - NOK år markedsleie 9 TeleNor AS , % - min. 2% årlig Stiller ikke garanti iht. leieavtale 5 år markedsleie 10 Oslo Kommune , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale 5 år markedsleie 11 Telenor Mobil Antenne , % Stiller ikke garanti iht. leieavtale Fornyes automatisk for 1 år 12 Sønnico , min 2% max 4% - 100% Gitt garanti på NOK markedsleie 12 Sønnico parkering 45 plasser , min 2% max 4% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale Som hovedavtale. Leietaker kan si opp med 3 mnd. 13 Boardnet AS , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale 5 år til - markedsleie 14 Allkopi , % Gitt garanti på NOK markedsleie 14 Allkopi parkering 70 plasser , % Se over 3 mnd. gjensidig oppsigelige 15 Allkopi - Kantine % Stiller ikke garanti iht. leieavtale ingen Sønnico - Kantine Ledig iht til tegninger Meet me room ,2 år vektet 132 P- plasser Leie Opsjoner Budsjetterte felleskostnader for 2013: kr 215 pr meter * Justert for kalkulert KPI pr 1. januar 2014 på 2,0% også på de avtaler som ikke har min. sats Verizon kontrakt er til signering. Dsiponerer 5 plasser som ikke fremkommer i leieavtalen Allkopi har leierabatt i 2014 på NOK som kommer til fradrag i summen i kolonnen over

51 Vedlegg 6 - Avskrivinger for 2012

52

53

54

55 Vedlegg 7 - Vedtekter GE AS

56

57 Vedlegg 8 - Årsregnskap

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Vedlegg 9 - Aksjebok og andelseierbok

76

77

78

79 Vedlegg 10 - Utkast kjøpekontrakt

80 KJØPEKONTRAKT mellom Anton B Nilsen Investor AS og Kjøper vedrørende salg av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS og aksjene i Gasmannsvei Eiendom AS

81 1. SALGSGJENSTAND Anton B Nilsen Investor AS org.nr ( Selger ) eier 90 % av andelene ( Andelene ) i Gasmannsvei Eiendom KS org.nr ("Selskapet"). 100 % av aksjene ( Aksjene ) i Gasmannsvei Eiendom AS org.nr ("Komplementaren"). Selger og [..] AS org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Andelene og Aksjene skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. Komplementarens hovedaktivum er 10 % av Andelene. Gjennom ovenstående eier Selger direkte og indirekte samtlige av Andelene i Selskapet. Selskapets hovedaktivum er eiendommen gnr 88 bnr 388 med påstående bygninger og anlegg i Oslo kommune ( Eiendommen ). Selskapet eier også samtlige aksjer i Hans Møller Gasmannsvei 9 AS org.nr ( Hjemmelsselskapet ), som er registrert i grunnboken som hjemmelshaver til Eiendommen. 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen Partene er enige om at ved beregningen av kjøpesummen for Andelene og Aksjene ( Kjøpesummen ) skal Eiendommen verdsettes til NOK [..] ( Eiendomsverdien ). [Kommentar: I mange tilfeller vil flere av de skatte- og avgiftsmessige strekpunktene nedenfor være overflødige vurderes konkret i det enkelte tilfelle.] Kjøpesummen skal være lik Eiendomsverdien med tillegg for alle eiendeler i Selskapets og Komplementarens balanse unntatt Eiendommen i Selskapets balanse og Andeler i Komplementarens balanse, unntatt eventuell utsatt skattefordel knyttet til Eiendommen eller Andeler og unntatt eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, 2 (14)

82 andel utsatt skattefordel i Komplementaren som består av fremførbart underskudd, NOK [..], som utgjør et omforent vederlag for Kjøpers og Komplementarens andel av utsatt skattefordel som består av tap på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, NOK [..], som utgjør et omforent vederlag for eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, og som hensyntar eventuell justering av skattemessig avskrivningsgrunnlag på Eiendommen, Kjøpers andel av skattemessig fradrag ved innfrielse av Lånet (definert i punkt 2.2) i salgsåret, dvs. 90 % av 28 % av [..]/12 av overkurs og innfrielseskostnader, og med fradrag for all gjeld i Selskapets og Komplementarens balanse (herunder Lånet), unntatt eventuell utsatt skatt i Komplementaren og eventuell justeringsplikt for merverdiavgift knyttet til Eiendommen NOK [..], som utgjør et omforent fradrag for Komplementaren og Kjøpers andel av utsatt skatt som består av gevinst på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, NOK [..], som utgjør et omforent fradrag for eventuell justeringsplikt for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, og som hensyntar eventuell justering av skattemessig avskrivningsgrunnlag på Eiendommen, og [..] % av differansen mellom Eiendomsverdien etter fradrag for antatt markedsverdi på tomten [fordi tomten ikke gir rett til avskrivninger] og Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag per Overtakelse. Den omforente markedsverdien av tomten er NOK [..], og Kjøpers andel av skatt på inntekt som oppstår ved innfrielse av Lånet, dvs. 90 % av 28 % av [..]/12 av underkurs og innfrielseskostnader. Kjøpesummen som skal betales ved Overtakelse ( Estimert Kjøpesum ), skal fastsettes basert på en balanse for Selskapet og Komplementaren slik denne forventes å være per Overtakelse ( Estimert Balanse ). I bilag 4 følger to Estimerte Balanser som er utarbeidet av Selskapet og Komplementarens regnskaps- eller forretningsfører. Ifølge balansene er Kjøpesummen foreløpig beregnet til NOK [..]. Estimert Balanse skal utarbeides og oppdateres i samsvar med bestemmelsene i punkt (14)

83 [Av foreløpig beregnet kjøpesum er partene enige om at [..] % skal anses som kjøpesum for Aksjene og [.. ] skal anses som Kjøpesum for Andelene.] 2.2 Nærmere om Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån Estimert Balanse er ført i samsvar med alminnelige regnskapsmessige prinsipper konsekvent anvendt, og forventet resultat etter skatt frem til Overtakelse er innarbeidet. Selskapet er ikke eget skattesubjekt og skatt/fradrag tilordnes andelseierne, og det foretas derfor ikke avsetning for betalbar skatt og utsatt skatt/skattefordel i Selskapets balanse. Skattemessige konsekvenser knyttet til Selskapet behandles derfor delvis i Komplementarens balanse og særskilt i punktene 2.1 og 2.4. Ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel i Komplementarens balanse eller for andelseierne er det korrigert for skattemessige avskrivninger og føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene er fordelt etter antall måneders eiertid i salgsåret. Måneden for Overtakelse er tilordnet Kjøper. Ved beregningen av Selskapet og evt. Komplementarens lån i bank ( Lånet ) skal det gjøres tillegg/fradrag for alle inntekter/kostnader som vil oppstå ved innfrielse av Lånet per Overtakelse, herunder eventuell over- eller underkurs og eventuelle kostnader ved innløsning av swapavtaler. Den skattemessige konsekvensen av kostnader eller inntekter som oppstår ved innfrielse av Lånet, skal hensyntas ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel for Komplementaren og Kjøper i punkt 2.1 og punkt 2.4. Som det fremkommer av Estimert Balanse, er størrelsen på Lånet i henhold til ovenstående anslått til NOK [..]. Senest fem dager før Overtakelse skal Selger innhente og levere til Kjøper restgjeldsoppgaver fra Selskapets bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånet per Overtakelse (beregnet i henhold til forrige avsnitt). Samtidig skal Selger levere til Kjøper en oppdatert Estimert Balanse der Lånet er innført med riktig beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt skattefordel. Den oppdaterte Estimerte Balanse skal legges til grunn for beregningen av Estimert Kjøpesum. Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og besørge at Lånet innfris fullt ut. [Dessuten skal Kjøperen på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selgeren som er på [..] inklusive opptjente renter per Overtakelse.] 2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selskapets og Komplementarens styre før eventuelle styreendringer etter Overtakelse godkjenne og signere en oppdatert balanse per Overtakelse. Selskapets og Komplementarens revisor før 4 (14)

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385

KJØPEKONTRAKT. mellom NRK AS. Steinkjer kommune. Vedrørende salg av. Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 KJØPEKONTRAKT mellom NRK AS og Steinkjer kommune Vedrørende salg av Løshalla 15 gnr. 96 bnr. 385 Kontrakten er først bindende når den er signert og godkjent av styret i NRK #2383687/1 1. SALGSGJENSTAND

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT mellom

KJØPEKONTRAKT mellom [MEGLERSTANDARD DESEMBER 2014 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG. Utkast B [13.10.2015] av Fana Sparebank Næringsmegling ved Per Chr lønning. Megler har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller

Detaljer

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt "Selger") KJØPER: Botngaard AS, org. nr.

2,2 KJØPEKONTRAKT. Mellom. SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr (heretter kalt Selger) KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 2,2 KJØPEKONTRAKT Mellom SELGER: Valsneset Utvikling KF, org. nr. 989 946 854 (heretter kalt "Selger") og KJØPER: Botngaard AS, org. nr. 994 668 420 (heretter kalt "Kjøper") BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Eiendom Holding AS org. nr 984 413 807 Ørland kommune org. nr 964 982 686 Ørland Sparebank org. nr 937 901 925 (heretter benevnt Selgerne) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383.

KJØPEKONTRAKT. mellom. Ørland Kommune... SUS v/morten Berg. vedrørende salg av. Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383. Oppdragsnr.: 48160070 KJØPEKONTRAKT mellom Ørland Kommune og.. SUS v/morten Berg vedrørende salg av Bolig og Næringstomt på Brekstad, gnr. 68 bnr. 383 i Ørland kommune EiendomsMegler 1 Midt Norge AS Adresse:

Detaljer

1. AVTALENS BAKGRUNN:

1. AVTALENS BAKGRUNN: Saksnr: 200811059-24 Saksbehandler: ELTO Delarkiv: SARK-1621 Dato 9. mai 2011 MAKESKIFTEAVTALE Bergen kommune, org. nr. 964 338 531, Bergen Rådhus, 5016 Bergen Kommune ("BK") og Møllendalsveien 68 AS,

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende

AKSJEKJØPSAVTALE. mellom. Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende AKSJEKJØPSAVTALE mellom Tide ASA, Org. Nr. 912 423 921 (som Selger ) og Hordaland Fylkeskommune, Org. Nr. 938 626 637 (som Kjøper ) vedrørende kjøp- og salg av 100 % av aksjene i Tide Eiendom Straume AS,

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune

Kjøpekontrakt Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune Tomtegrunn på Kråkvåg i Ørland kommune KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eiendom

KJØPEKONTRAKT Eiendom KJØPEKONTRAKT Eiendom MELLOM SØR-ODAL KOMMUNE OG VEDR. Gnr. 41 bnr. 517, Skarnes i Sør-Odal kommune Denne Avtalen er inngått mellom: SELGER: (heretter benevnt Selger) Navn Sør-Odal kommune Orgnr. Adresse

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av

KJØPSAVTALE. mellom. Drammen kommune. Marienlyst Utvikling AS. Vedrørende salg av deler av KJØPSAVTALE mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling AS Vedrørende salg av deler av "Marienlystområdet" gnr. 110 bnr. 215, 228 og 5004 i Drammen kommune 1/12 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG DEFINISJONER Drammen

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS

AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS AKSJEKJØPSAVTALE SIVA ØRLAND EIENDOM AS Selger: SIVA Ei endo m Holding AS org. nr 984413807 Ørl and kommune org. nr 964982686 Ørl and Sparebank org. nr 937901925 (heretter benevnt Selger n e) Kjøper: Grøntvedt

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M²

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M² BTA ca. 7828 M² TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE KONTAKT MEGLER Torill Skrettingland M: 91777814 - E: ts@malling.no Kurt Inge Nybru M: 91523026 - E: kn@malling.no

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE. mellom TINE SA. Ørland kommune. vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MED OPPGJØRSAVTALE mellom TINE SA og Ørland kommune vedrørende overdragelse av GNR 68 BNR 10 ØRLAND KOMMUNE DnB NOR Næringsmegling As Side 1 av 7 Kjøpet4. Selger... Denne kjøpekontrakten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN

KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN KJØPEKONTRAKT- MOLO I SØR-ROLLNESFISKERIHAVN Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger og Kjøper: lbestad kommune

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM

K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM K J Ø P E K O N T R A K T FOR FAST EIENDOM MELLOM SELGER: Verdal kommune ORGNR 938 587 418 heretter kalt selgeren og KJØPER: Stekke legesenter eiendom AS ORGNR heretter kalt kjøperen, er i dag inngått

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS.

KJØPEKONTRAKT. Stener Søreng fnr. : Stener Søreng selger herved sin eiendom gnr. 102 bnr. 40 i Hemne kommune til Rostimo Eiendom AS. KJØPEKONTRAKT Mellom Stener Søreng fnr. : 190359 45191 heretter kalt "selger" og Rostimo Eiendom AS org.nr.: 912 552 403 heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. Salgsobjekt,

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

1 TIL SALGS AS KLIPRA

1 TIL SALGS AS KLIPRA TIL SALGS AS KLIPRA 1 2 Eier/selger: Sabinum AS (org nr 940 791 545) eier og selger 100 % av aksjene i AS Klipra (org nr 830 303 472). 3 Bakgrunn: Det er aksjene i AS Klipra som er til salgs. Klipra ble

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT

KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Oppgjør nr. KJØPEKONTRAKT UBEBYGD TOMT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova) og annen bakgrunnsrett. Mellom selger Stiger Sanness vei

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Per Olav Sanne, Bragd AS, Venture Technology & Consulting AS, Jarema Holding AS. [Kjøper1] vedrørende salg av andelene i

KJØPEKONTRAKT. mellom. Per Olav Sanne, Bragd AS, Venture Technology & Consulting AS, Jarema Holding AS. [Kjøper1] vedrørende salg av andelene i MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV ANS MED OG UTEN OPPGJØRSANSVARLIG Utkast A 27.04.2016 av KALAND & PARTNERS. Dette er å anse som et grov utkast til kjøpekontrakt. Endelig kjøpekontrakt omforenes

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)

Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1) qp Herøy kommune - hav av muligheler Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Saksnr. Arkivkode AvdiSaksb Deres ref. Dato Gradering 17/7-6 1)24 22.02.2017 Oversendelsesbrev Oversender med dette to eksemplarer

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingseiendom på Jessheim Gystadmyra, felt B3-syd Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS Kart: googlemaps.no KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

AVTALE SALG AV FESTERETT

AVTALE SALG AV FESTERETT AVTALE SALG AV FESTERETT Mellom Sjusjøen tomteutvikling AS org.nr. 916 947 380 Adresse: Postboks 295 2612 Sjusjøen Telefon: 62 35 51 90 som Selger og Navn: f.nr. xxxxxx xxxxx Eierandel: Navn: f.nr. xxxxxx

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA

ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA ENEBOLIG PÅ KOLLSÅSLIA Kollsåslia 16 5116 ULSET Advokatpartner ANS v/advokatfullmektig Linda Sørfonn Moe C. Sundtsgate 39, Pb 2026 Nordnes, 5817 Bergen Telefon 55 54 70 81 linda.moe@advokatpartner.no Eiendom

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene.

KJØPEKONTRAKT. av denne kontrakten. Kjøper er hjemmelshaver til eiendommene. KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/samferdselsdepartementet v/kystverket Postboks 1502 6025Ålesund Org.nr: 874 783 242 heretter kalt selger 09 Kjøper: Ørland kommune Rådhusgt.6 Postboks401 7130 Brekstad

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AVTALE OM VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE mellom [Avgivende virksomhet] og Sykehusinnkjøp HF INNHOLD 1. BAKGRUNN... 2 2. VIRKSOMHETEN... 2 3. PRO & CONTRA... 5 4. OVERTAKELSE OG OVERTAKELSESDATO... 6 5. FORSIKRINGER...

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter

KJØPEKONTRAKT. og Levanger Næringsselskap AS Org. nr , forvalter av eiendommen, heretter benevnt Forvalter KJØPEKONTRAKT Mellom Levanger kommune Org. nr. 938 587 051, grunneier/ hjemmelshaver. heretter benevnt Grunneier og Levanger Næringsselskap AS Org. nr. 937 051 328, forvalter av eiendommen, heretter benevnt

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig

KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig KJØPEKONTRAKT om kjøp av bolig Mellom selger Selger. Organisasjonsnummer Fødsels-og personnr Adresse. E-post:.. og kjøper Kjøper Kvinnherad kommune Organisasjonsnummer. Adresse. E-post:.. er i dag inngått

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter.

Salgsprosessen starter onsdag 7. januar 2014, klokken Bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig og kan innleveres på følgende måter. RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING VED BRØTTUM ALMENNINGS TOMTER I BIRKEBEINERBAKKEN PANORAMA TOMT NR. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 advokat Jo Are Aamodt Brænden, Advokatfirmaet

Detaljer

Mago C, Vengerfossen

Mago C, Vengerfossen Mago C, Vengerfossen 2073 BØN Mathiesen Eidsvold Værk selger verkstedbygning/lager Mago C, Vengerfossen, Eidsvoll. Side 1 av 8 Beliggenhet: Mago C ligger helt inntil Andelva og jernbanen ved Vengerfossen

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

INDUSTRIVEIEN 7B 1473 LØRENSKOG. Lagereiendom på Skårer i Lørenskog Informasjonsmemorandum

INDUSTRIVEIEN 7B 1473 LØRENSKOG. Lagereiendom på Skårer i Lørenskog Informasjonsmemorandum INDUSTRIVEIEN 7B 1473 LØRENSKOG Lagereiendom på Skårer i Lørenskog Informasjonsmemorandum 2 Industriveien 7B 1473 Lørenskog Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Sammenstilling 3. Beliggenhet 4. Eiendommen

Detaljer

INDUSTRIVEIEN 7B 1473 LØRENSKOG. Lagereiendom på Skårer i Lørenskog Informasjonsmemorandum

INDUSTRIVEIEN 7B 1473 LØRENSKOG. Lagereiendom på Skårer i Lørenskog Informasjonsmemorandum INDUSTRIVEIEN 7B 1473 LØRENSKOG Lagereiendom på Skårer i Lørenskog Informasjonsmemorandum Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Sammenstilling 3. Beliggenhet 4. Eiendommen 5. Finansiell informasjon 6. Om

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV

ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV ENEBOLIG I SILFARVEIEN 8, LAKSELV Sentral beliggenhet med nærhet til skoler og sentrum Prisantydning kr. 1.590.000,- + 2,5 % dokumentavgift samt kr. 525,- for tinglysning av skjøte og kr. 525,- for tinglysning

Detaljer

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika

Kjøpekontrakt. 1. KjØpsobjekt. Rissakommune overdrar herved til Enkeltmannsforetaket Brevika Kjøpekontrakt Mellom: Rissakommune Org. nr.: 944 305483 Heretter kalt selger Adresse: Rådhusveien 13 7100 Rissakommune og Enkeltmannsforetaket Brevika Org. nr.: 994224859 Heretter kalt kjøper Adresse:

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV

ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV ANDELSLEILIGHET FOR SALG SAARELAVEIEN 4a - LAKSELV Prisantydning kr.1.460.000,- + andel fellesgjeld kr. 257.115,-+ dokumentavgift til forretningsfører og tinglysningsgebyr for skjøte og pantobligasjon

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR:

LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: UTBYGGINGSAVTALE MELLOM LINDESNES KOMMUNE OG PARTER INNENFOR SØRØSTLIGE DEL AV REGULERINGSPLAN FOR: Tjøm - Kåfjordnes 1. PARTER Denne utbyggingsavtalen gjelder mellom Lindesnes kommune, org nr. 964 966

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

BERGENHUS, KIRKEGATEN 23-33, GNR. 168 BNR KOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER KJØP ANBEFALES IKKE

BERGENHUS, KIRKEGATEN 23-33, GNR. 168 BNR KOMMUNAL FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER KJØP ANBEFALES IKKE BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 201618443/19 Emnekode: ESARK - 8140 Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel under oppføring Partene (Heretter kalt Kjøper) TØNSBERG-NØTTERØY

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM KJØPEKONTRAKT FOR ANDELSLEILIGHET Oppdrag: Formidling: Mellom: Adresse: tlf ( heretter kalt, og Adresse: tlf heretter kalt, er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: 1. SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger forplikter

Detaljer

Jernbanesvingen Haglundveien

Jernbanesvingen Haglundveien I ANE- JON SKI KINO Åsenveien Jernbaneveien 18, Ski Salg av tomter på cirka 3,4 mål midt i Ski sentrum Jernbaneveien SKI STORSENTER Sanderveien Skorhaugstubben Jernbanesvingen Haglundveien JERNBANEVEIEN

Detaljer

Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller

Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller Partnerskap for utbygningsfelt på Kjeller S A L G S P R O S P E K T Selges ved KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Jens Bøvre mobil:

Detaljer