S A L G S P R O S P E K T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S A L G S P R O S P E K T"

Transkript

1 N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1

2 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer en mulighet for investering i en næringseiendom med god kontantstrøm, store og solide leietakere hvor flere har lang leiehistorikk. Bygget har stor strøm- og fiberkapasitet. Eiendommen ligger sentralt plassert i en viktig næringskorridor langs Østre Aker vei, tilgjengelig fra E6, Ring 3 og Trondheimsveien, med adresse Hans Møller Gasmanns vei 9, naboeiendommen til den planlagte Oslo Business park. Eiendommen utgjør et næringsbygg hvor dagens eier de senere årene har fortatt vesentlige oppgraderinger. Bygget fremstår i dag som et moderne kontorbygg med leietakere innenfor produksjon, datalagring, kunstmagasinering, lager og kontor. Bygget er spesielt godt egnet for virksomheter med store krav til strømforsyning og fibertilknytning. Bygget er tilnærmet fullt utleid med solide og store leietakere. De største leietakerne er Nasjonalmuseet for kunst, Sønnico og Allkopi. Allkopi har nylig etablert sitt hovedkontor i bygget. Vektet gjenværende leietid er 7,2 år. Annualiserte leieinntekter for 2014 er ca. NOK 26,3 mill. Gjennomsnittlig leieinntekter for 2014 er ca. NOK pr. m2 pr. år Vektet gjenværende leietid 7,2 år Eiet tomt på m² Samlet areal er ca m2 BTA. KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Vera Kallevig Mobil: e-post: Nina C. Hage Mobil: e-post: Øivind Solbakken Mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, Oslo Telefon: Fax:

3 MANDAT Hadrian Eiendom AS har i samarbeid med Handelsbanken Capital Markets et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen ved gjennomføring av salg av alle aksjene/andelene i selskapene; Gasmannsvei Eiendom AS/KS. Hadrian Eiendom AS eller Handelsbanken Capital Markets har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: Anton B Nilsen Investor AS org. nr Hjemmelshaver: Hans Møller Gasmannsvei 9 AS org. nr Salgsobjektet: 100 % av aksjene i Gasmannsvei Eiendom AS org. nr (som eier 10 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS) og 90 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS org. nr Gasmannsvei Eiendom KS eier eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9, gnr 88 bnr 388 i Oslo kommune, og hjemmelsselskapet. For grunnbokutskrift gnr 88 bnr 388 i Oslo kommune, se vedlegg 1. Anthon B. Nilsen Investor AS 100 % 90 % Gasmannsvei Eiendom AS 10 % Gasmannsvei Eiendom KS 100 % Hans Møller Gasmanns vei 9 (Eiendommen) 100 % Hjemmelshaver Hans Møller Gasmannsvei 9 AS 3

4 EIENDOMMEN EIENDOMMENS HISTORIE Bygget ble oppført i 1975 og senere påbygget i 1977, 1984 og 1999 av Schibsted. Bygget ble frem til 1999 benyttet som trykkeri og lager for Aftenposten og Verdens Gang. Da trykkeriet flyttet ut i 2000, ble bygget totalrenovert og ombygget til kontor, lager, industri og datasenter. Bygget ble omdøpt og er spesielt egnet for virksomhet med store krav til strømforsyning og fibertilknytning, for eksempel datasentervirksomheter. Arkitekt Rolf Ramm Østgaard har tegnet anlegget som også har mottatt en arkitektpris. Bygget er oppmålt til m2 BTA og består av 3 etasjer samt kjeller og tekniske rom. Gammelt flyfoto fra Schibsted sin tid i eiendommen 4

5 BELIGGENHET/ADKOMST Eiendommen har en sentral beliggenhet langs Østre Aker vei. Lett tilgjengelighet via E6, Ring 3 og Trondheimsveien. Eiendommen ligger på en høyde ut mot Østre Aker vei, med eksponering mot og utsikt over Groruddalen. Kort avstand til både Linderud senter og Økern senter samt offentlig kommunikasjon. Kilde: kart og satellittbilde fra Google. 5

6 LEIEFORHOLD - INNTEKT-/KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Eiendommen har 7 større leieforhold samt 5 mindre leieforhold med forventet samlet årlig leieinntekt på NOK (i 2014 er det leierabatt til Allkopi på NOK som ikke er trukket ut). Samtlige leietakere betaler felleskostnader, som for 2013 er budsjettert til NOK 215 pr. m2 pr. år. Kort om de største leietakerne i bygget: Allkopi AS er Norges største leverandør innen grafisk bransje. Allkopi AS er eiet av GPP Capital PIC. Allkopi Service Point AS er leietaker av m2 BTA med en årlig leie inkl. 70 parkeringsplasser og kantine på NOK 7,6 mill. (2014 ikke hensyntatt leierabatt). 6

7 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et norsk statlig museum etablert i 2003 gjennom sammenslåingen av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. Nasjonalmuseet for kunst er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 6,9 mill. (2014). Siden 1910 har Sønnico vært en viktig leverandør av tele og elektro til både store og små kunder. Forretningsområdene tele og elektro er organisert som to selvstendige selskap og sidestilte søstre i april Selskapene heter nå Sønnico Tele AS og Sønnico Elektro AS og begge selskapene er eiet av Umoe Gruppen. Sønnico er leietaker av m2 BTA med en årlig leie inkl. 45 parkeringsplasser på NOK 4,2 mill. (2014). Verizon Comunications er verdens ledende på å levere nyskapning innenfor kommunikasjon, mobilitet, informasjon og underholdning. Vi leverer de beste innen bredbånd, video og andre trådløse- og ikke trådløse tjenester til privat forbruk, privat- og offentlig virksomheter og engros over hele verden. Verizon Norway AS er leietaker av 1 892m2 BTA med årlig leie på NOK 2,1 mill (2014). TDC (tidligere TeleDanmark) er et dansk teleselskap med virksomhet innen mobiltelefoni, fasttelefoni og Internett i en rekke europeiske land. Selskapet er børsnotert og har hovedkvarter i København. TDC består av fem datterselskaper: TDC Totalløsninger, TDC Mobile International, YouSee (tv-distribusjon), TDC Switzerland og TDC Services. TDC AS er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 2,0 mill (2014). 7

8 IP-Only er et moderne svensk internet, data och teleoperatør som eier sin egen nordiske fiberinfrastruktur, datacenters och IaaS-plattform. IP Only er nylig kjøpt av svenske EQT. IP Only Networks er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 1,5 mill (2014). NetCom AS er et svensk-eid teleselskap med hovedkvarter i Nydalen i Oslo, heleid av TeliaSonera. Teleselskapet ble Norges første private mobiloperatør da Samferdselsdepartementet i 1991 innvilget konsesjon for ikke-statlig GSM mobilnett i Norge. Netcom AS er leietaker av m2 BTA med årlig leie på NOK 1,4 mill (2014). For leietakeroversikt, vedlegg 5. 8

9 9

10 LEDIG AREAL Selger har opplyst at bygget har ledig areal på m2 eksklusivt areal /1 460 m2 BTA. Avviket på byggets totale oppmålte areal og byggets utleide areal inkl. ledig areal, skyldes blant annet mindre differanser på noen av leietakerne grunnet at lokalene er oppmålt på ny etter inngåelse av leiekontrakt. Dette gjelder ca. 200 m2. Se tabell nedenfor for ledige areal; Etasje Type areal m2 U. etg. tidl. Garderober 93,7 U. etg. tidl. Garderober 91,9 U. etg. tidl. Garderober 223,3 U. etg. tidl. Garderober 316,5 U. etg. tidl. Trimrom 166,0 2. etg. lager/server-rom 164,2 2. etg. kontor 149,0 Sum netto ledig 1204,6 Selger opplyser at de ledige arealene ikke er oppgradert, men at de egner seg godt til datasentervirksomhet. 10

11 OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen ligger midt mellom to busstopp på Østre Aker vei; buss 67 (Galgeberg o/tøyen), buss 60 (Vippetangen o/jernbanetorget) og buss 59 (fra Tveita). T-banestasjonene Vollebekk og Linderud med linje 5 Vestli, ligger med få minutters gangavstand. TOMT Eiet tomt med et tomteareal på m2, jf. arealbekreftelse fra Oslo kommune, se vedlegg 2. REGULERING Gjeldene regulering for eiendommen er byggeområde for industri, sak 530/63 (S-501). Vedtaksdato 24. september For reguleringskart og bestemmelser, se vedlegg 3. Aspelin Ramm har iverksatt en omregulering av naboeiendommen Hans Møller Gasmannsvei 7. I den forbindelse vil det bli inngått en avtale mellom partene hva gjelder parkering, felles adkomst og en tilhørende tomtejustering. BEBYGGELSEN/STANDARD Eiendommen er bebygget med kontor, lager, produksjon, datasenter og kunstmagasinering. Bærekonstruksjonen er plasstøpt betong, opprinnelig beregnet for store laster fra presse og papir. Eiendommen er oppgradert de senere år til et moderne kombinasjonsbygg og fremstår med god standard, tidstypiske overflater og belysning. Oppgraderingen har blitt gjort i sammenheng med utskifting av enkelte leietakere samt generell oppgradering av eiendommen. Vesentlig oppdrageringer og store investeringer er bekostet av dagens eier i forbindelse med tilretteleggingen av Allkopi sitt nye hovedkontor med produksjon og utvidelse av leiearealer for Nasjonalmuseet for kunst. Totalt har dagens eier de senere år, påkostet eiendommen for ca. NOK 63 mill. I perioden har man kostnadsført ca. NOK 2 mill. hvert år på vedlikehold og oppgradering. Noen av disse er; 11

12 - omtekking av hovedtak og baldakinene - omlegg av ekspansjonssystem på varme og kjøling - Byttet VVB til tappevann og lagt dette inn på varmeveksler for mer økonomisk drift - fjernet gammelt el-anlegg - fjernet gammel UPS sentral, 36 tonn med blybatterier - generell oppgradering av uteareal - etablering av EOS for eiendommen og mot leietakere - utskifting av SD-anlegg - byttet brannsentral - byttet sprinkelventiler - oppgradering av kantinen - etablering av resepsjon ved inngangspartiet 1. etg Allkopi sine nye lokaler 12

13 PARKERING Tomten er parkmessig opparbeidet med grøntareal og parkeringsplasser. Det er i dag ca. 65 parkeringsplasser på eiendommen. Det vil, for selgers regning, bli etablert ytterligere ca. 75 parkeringsplasser slik at eiendommen til sammen vil ha ca. 140 plasser. De nye plassene vil primært etableres på grøntområdet ved hovedinngangen. Samtlige parkeringsplasser er utendørs og på terreng. 13

14 BYGNINGSAREAL/PLANLØSNING Bygget har et totalt areal på m2 BTA. Hans Møller Gasmanns vei 9 Etasje Areal Type areal u. etasje 4079 Lager, produksjon, trimrom 1. etasje 8841 Kontor, lager 2. etasje 6349 Kontor, lager, produksjon 3. etasje 5384 Kontor, lager, produksjon 4. etasje 128 Lager Sum areal BTA For plantegninger, se vedlegg 4. TEKNISK BESKRIVELSE Det er opplyst at eiendommen har åtte trafoer med kapasitet på ca megawatt. Systemspenning er på 400 Volt og nødstrømsystemene har betydelig kapasitet. Det er stor ventilasjonskapasitet i alle lokaler som kan tilfredsstille alle typer bruksformer. Oppvarming av bygget skjer via ventilasjon, med elektrisk oppvarming i tillegg. Eiendommen er utstyrt med kortleseranlegg og nytt nøkkelsystem. Det er ca. 180 meter til nærmeste trafostasjon på Linderud. Eiendommen ligger i senter av Oslos fibernettverk med 4 ulike tilbydere av fiber til eiendommen og med to ulike tilknytningspunkter til eiendommen. FERDIGATTEST Det foreligger ferdigattester for enkelte av byggetiltakene som er utført på eiendommen. 14

15 BEVARING Selger er ikke kjent med at eiendommen er bevaringsverdig eller registrert på gul liste. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. ENERGIATTEST Eiendommen er beregnet til å ha energikarakter rød F. EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER Driftskostnadene for selskapet (eiendommen) ekskl. avskrivning var for 2012 på NOK 7,5 mill. Ekstraordinær kostnad for 2012 var bl.a. NOK 2,7 mill i forbindelse med utleie av lokaler, NOK 2,0 mill som var eiers andel av felleskostnader for ikke utleid areal. Antatte årlige eierkostnader ligger i området NOK 3,2 mill pr. år inkl. eiers andel av felleskostnader for ikke utleide arealer. Kommunale avgifter for eiendommen for 2013 er NOK ref. informasjon fra Oslo kommune. SKATTEVERDI OG BOKFØRT VERDI Det er opplyst at eiendommens skattemessige verdi pr var NOK Type Sats Saldogrunnlag Fast teknisk installasjon Inventar Næringsbygg Tomt Sum For avskrivninger i 2012, se vedlegg 6. Det er opplyst at eiendommens bokført verdi pr var NOK Investeringer gjennomført i 2013 vil øke saldogrunnlaget. 15

16 LIGNINGSVERDI Det er opplyst i selvangivelsen for selskapet at ligningsverdien for eiendommen pr var NOK FORSIKRING Eiendommen er forsikret gjennom Codan Forsikring. Premien utgjør NOK for SELSKAPET SELSKAPET 100 % av aksjene i Gasmannsvei Eiendom AS org. nr (som eier 10 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS) og 90 % av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS org. nr Gasmannsvei Eiendom KS eier eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9, gnr 88 bnr 388 i Oslo kommune, og hjemmelsselskapet. Gasmannsvei Eiendom AS org. nr ble stiftet i 5.juli Selskapet har en aksjekapital på NOK Selskapene har ingen ansatte. For vedtekter for selskapene, se vedlegg 7. YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. 16

17 TINGLYSTESERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen; Best. om adkomstrett Erklæring/avtale Bestemmelse om gjerde Best. om vann/kloakkledning SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper normalt følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte : NOK 1 060,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 1 232,- pr. stk. Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. Ved eiendomsoverdragelse via selskap påløper ingen kostnader i tillegg til kjøpesummen for kjøper, med mindre pant skal tinglyses i eiendommen. BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Selger ønsker bud på aksjene/andelene i selskapet uttrykt som pris på eiendommen. I forbindelse med oppgjør gjøres justeringer basert på revidert oppdatert balanse for beregning av vederlag for aksjene, slik det er beskrevet under. Evt. avvikende forutsetninger skal klart fremgå av det avgitte budet. Overtakelse av selskapet snarest praktisk mulig etter avtale med selger. Evt. bokført utsatt skatt skal ikke trekkes fra eiendomsverdien ved beregning av aksjeverdien som annen gjeld i selskapet. Bokført inventar, driftsløsøre eller anleggsmidler utover eiendommen skal ikke tillegges ved beregning av aksjeverdien, men forutsettes å følge eiendommen som en naturlig del av denne og inngå i den underliggende eiendomsverdi. Dersom det kreves fradrag av differansen mellom underliggende 17

18 eiendomsverdi (kjøpers bud) og skattemessig saldoverdi skal dette fremkomme i budet med opplysning om fradragets størrelse. Et evt. fradrag gjøres som kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger grunnet selskapskjøp fremfor kjøp av eiendom som sådan. Pris for aksjene fremkommer derved som følger: + Pris på Eiendommen (underliggende eiendomsverdi) + Verdi av fremførbart underskudd - evt. kompensasjon for fremtidige tapte avskrivninger i forhold til kjøp av bygg = Eiendomsverdi før justering for balanseposter + Reelle fordringer + Kasse/Bank - Gjeld - Omkostninger knyttet til nedbetaling av løpende belåning = Vederlag for aksjene Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger av eiendommen og selskapet ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. 18

19 De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen i salgsobjektet og dets tilbehør selges "as is" dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 50 millioner kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 20 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av selskapet medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert (kopi servitutter fås ved henvendelse til megler) 2. Arealbekreftelse 3. Reguleringskart m/bestemmelser 4. Arealoversikt og plantegninger 5. Leietakeroversikt 6. Avskrivinger for Vedtekter GE AS 8. Årsregnskap 9. Aksjebok og andelseierbok 10. Utkast kjøpekontrakt 19

20 INFORMASJON TILGJENGELIG HOS MEGLER 1. Energiattest med vedlegg 2. Servitutter 3. Ferdigattester 4. Driftsavtaler Megler/selger har opprettet et elektronisk datarom for prosjektet der det er, og vil bli, samlet relevant informasjon rundt eiendommen og selskapene som vil bli tilgjengelig ved en eventuell due diligence. 20

21 Vedlegg 1 Grunnbokutskrift

22

23

24

25 Vedlegg 2 Arealbekreftelse

26 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Siraj, Tariq Bestillingsnr.: Sabrina Gundersen AREALBEKREFTELSE FOR GNR.88 BNR. 388 Vi viser til bestilling av for HANS MØLLER GASMANNS VEI 9. GNR. 88 BNR. 388 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

27 Produsert: Målestokk 1: 1000

28

29 Vedlegg 3 - Reguleringskart m/bestemmelser

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Vedlegg 4 - Arealoversikt og plantegninger

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Vedlegg 5 Leietakeroversikt

50 Leietakeroversikt Navn iht faktura Areal iht kontrakter Leie pr * Leie pr meter Løper til dato Rest pr leie tid Leietaker siden KPI Garanti 1 Nasjonalmuseet , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale samme vilkår + 5 markedsleie 2 TeliaSonera Norge AS , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale markedsleie 3 TeliaSonera Norge AS Antenne , % Stiller ikke garanti iht. leieavtale ingen 4 TDC AS , % Selvskyldnergaranti 2 ingen 5 TDC AS , % Stiller ikke garanti iht. leieavtale 2 ingen 6 TeleNor Sverige AB , % Innbet kr , står som gjeld 1 ingen 7 IP Only Networks AS , min 2% - 100% Morgaranti/Selvskyldnergaranti - NOK år markedsleie 8 Verizon Norway AS , % til 8% - 50% for over Bankgaranti - NOK år markedsleie 9 TeleNor AS , % - min. 2% årlig Stiller ikke garanti iht. leieavtale 5 år markedsleie 10 Oslo Kommune , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale 5 år markedsleie 11 Telenor Mobil Antenne , % Stiller ikke garanti iht. leieavtale Fornyes automatisk for 1 år 12 Sønnico , min 2% max 4% - 100% Gitt garanti på NOK markedsleie 12 Sønnico parkering 45 plasser , min 2% max 4% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale Som hovedavtale. Leietaker kan si opp med 3 mnd. 13 Boardnet AS , min 2% - 100% Stiller ikke garanti iht. leieavtale 5 år til - markedsleie 14 Allkopi , % Gitt garanti på NOK markedsleie 14 Allkopi parkering 70 plasser , % Se over 3 mnd. gjensidig oppsigelige 15 Allkopi - Kantine % Stiller ikke garanti iht. leieavtale ingen Sønnico - Kantine Ledig iht til tegninger Meet me room ,2 år vektet 132 P- plasser Leie Opsjoner Budsjetterte felleskostnader for 2013: kr 215 pr meter * Justert for kalkulert KPI pr 1. januar 2014 på 2,0% også på de avtaler som ikke har min. sats Verizon kontrakt er til signering. Dsiponerer 5 plasser som ikke fremkommer i leieavtalen Allkopi har leierabatt i 2014 på NOK som kommer til fradrag i summen i kolonnen over

51 Vedlegg 6 - Avskrivinger for 2012

52

53

54

55 Vedlegg 7 - Vedtekter GE AS

56

57 Vedlegg 8 - Årsregnskap

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 Vedlegg 9 - Aksjebok og andelseierbok

76

77

78

79 Vedlegg 10 - Utkast kjøpekontrakt

80 KJØPEKONTRAKT mellom Anton B Nilsen Investor AS og Kjøper vedrørende salg av andelene i Gasmannsvei Eiendom KS og aksjene i Gasmannsvei Eiendom AS

81 1. SALGSGJENSTAND Anton B Nilsen Investor AS org.nr ( Selger ) eier 90 % av andelene ( Andelene ) i Gasmannsvei Eiendom KS org.nr ("Selskapet"). 100 % av aksjene ( Aksjene ) i Gasmannsvei Eiendom AS org.nr ("Komplementaren"). Selger og [..] AS org.nr. [..], ( Kjøper ) er enige om at Andelene og Aksjene skal overdras fra Selger til Kjøper på de vilkår som beskrevet i denne kontrakt. Komplementarens hovedaktivum er 10 % av Andelene. Gjennom ovenstående eier Selger direkte og indirekte samtlige av Andelene i Selskapet. Selskapets hovedaktivum er eiendommen gnr 88 bnr 388 med påstående bygninger og anlegg i Oslo kommune ( Eiendommen ). Selskapet eier også samtlige aksjer i Hans Møller Gasmannsvei 9 AS org.nr ( Hjemmelsselskapet ), som er registrert i grunnboken som hjemmelshaver til Eiendommen. 2. KJØPESUMMEN OG OPPGJØRET 2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen Partene er enige om at ved beregningen av kjøpesummen for Andelene og Aksjene ( Kjøpesummen ) skal Eiendommen verdsettes til NOK [..] ( Eiendomsverdien ). [Kommentar: I mange tilfeller vil flere av de skatte- og avgiftsmessige strekpunktene nedenfor være overflødige vurderes konkret i det enkelte tilfelle.] Kjøpesummen skal være lik Eiendomsverdien med tillegg for alle eiendeler i Selskapets og Komplementarens balanse unntatt Eiendommen i Selskapets balanse og Andeler i Komplementarens balanse, unntatt eventuell utsatt skattefordel knyttet til Eiendommen eller Andeler og unntatt eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, 2 (14)

82 andel utsatt skattefordel i Komplementaren som består av fremførbart underskudd, NOK [..], som utgjør et omforent vederlag for Kjøpers og Komplementarens andel av utsatt skattefordel som består av tap på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, NOK [..], som utgjør et omforent vederlag for eventuell justeringsrett for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, og som hensyntar eventuell justering av skattemessig avskrivningsgrunnlag på Eiendommen, Kjøpers andel av skattemessig fradrag ved innfrielse av Lånet (definert i punkt 2.2) i salgsåret, dvs. 90 % av 28 % av [..]/12 av overkurs og innfrielseskostnader, og med fradrag for all gjeld i Selskapets og Komplementarens balanse (herunder Lånet), unntatt eventuell utsatt skatt i Komplementaren og eventuell justeringsplikt for merverdiavgift knyttet til Eiendommen NOK [..], som utgjør et omforent fradrag for Komplementaren og Kjøpers andel av utsatt skatt som består av gevinst på G/T-konto eller midlertidige forskjeller knyttet til annet enn Eiendommen, NOK [..], som utgjør et omforent fradrag for eventuell justeringsplikt for merverdiavgift knyttet til Eiendommen, og som hensyntar eventuell justering av skattemessig avskrivningsgrunnlag på Eiendommen, og [..] % av differansen mellom Eiendomsverdien etter fradrag for antatt markedsverdi på tomten [fordi tomten ikke gir rett til avskrivninger] og Eiendommens skattemessige avskrivningsgrunnlag per Overtakelse. Den omforente markedsverdien av tomten er NOK [..], og Kjøpers andel av skatt på inntekt som oppstår ved innfrielse av Lånet, dvs. 90 % av 28 % av [..]/12 av underkurs og innfrielseskostnader. Kjøpesummen som skal betales ved Overtakelse ( Estimert Kjøpesum ), skal fastsettes basert på en balanse for Selskapet og Komplementaren slik denne forventes å være per Overtakelse ( Estimert Balanse ). I bilag 4 følger to Estimerte Balanser som er utarbeidet av Selskapet og Komplementarens regnskaps- eller forretningsfører. Ifølge balansene er Kjøpesummen foreløpig beregnet til NOK [..]. Estimert Balanse skal utarbeides og oppdateres i samsvar med bestemmelsene i punkt (14)

83 [Av foreløpig beregnet kjøpesum er partene enige om at [..] % skal anses som kjøpesum for Aksjene og [.. ] skal anses som Kjøpesum for Andelene.] 2.2 Nærmere om Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån Estimert Balanse er ført i samsvar med alminnelige regnskapsmessige prinsipper konsekvent anvendt, og forventet resultat etter skatt frem til Overtakelse er innarbeidet. Selskapet er ikke eget skattesubjekt og skatt/fradrag tilordnes andelseierne, og det foretas derfor ikke avsetning for betalbar skatt og utsatt skatt/skattefordel i Selskapets balanse. Skattemessige konsekvenser knyttet til Selskapet behandles derfor delvis i Komplementarens balanse og særskilt i punktene 2.1 og 2.4. Ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel i Komplementarens balanse eller for andelseierne er det korrigert for skattemessige avskrivninger og føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene er fordelt etter antall måneders eiertid i salgsåret. Måneden for Overtakelse er tilordnet Kjøper. Ved beregningen av Selskapet og evt. Komplementarens lån i bank ( Lånet ) skal det gjøres tillegg/fradrag for alle inntekter/kostnader som vil oppstå ved innfrielse av Lånet per Overtakelse, herunder eventuell over- eller underkurs og eventuelle kostnader ved innløsning av swapavtaler. Den skattemessige konsekvensen av kostnader eller inntekter som oppstår ved innfrielse av Lånet, skal hensyntas ved beregningen av betalbar skatt og utsatt skattefordel for Komplementaren og Kjøper i punkt 2.1 og punkt 2.4. Som det fremkommer av Estimert Balanse, er størrelsen på Lånet i henhold til ovenstående anslått til NOK [..]. Senest fem dager før Overtakelse skal Selger innhente og levere til Kjøper restgjeldsoppgaver fra Selskapets bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånet per Overtakelse (beregnet i henhold til forrige avsnitt). Samtidig skal Selger levere til Kjøper en oppdatert Estimert Balanse der Lånet er innført med riktig beløp, men der det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt skattefordel. Den oppdaterte Estimerte Balanse skal legges til grunn for beregningen av Estimert Kjøpesum. Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og besørge at Lånet innfris fullt ut. [Dessuten skal Kjøperen på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selgeren som er på [..] inklusive opptjente renter per Overtakelse.] 2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selskapets og Komplementarens styre før eventuelle styreendringer etter Overtakelse godkjenne og signere en oppdatert balanse per Overtakelse. Selskapets og Komplementarens revisor før 4 (14)

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer