God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang"

Transkript

1 God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

2 Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Bankgiro: Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Besøksadresse: Kyrkjekontoret Stedjetunet, 2. etasje Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Telefon kyrkjekontoret: , e-post: Heimeside: Grafisk: skrivargarden.no Kyrkjelydsbladet blir sendt til alle heimane i Sogndal kommune. Det er også mogleg å tinga bladet for dei som bur utanfor kommunen. Neste blad kjem ut om lag 15. oktober. Stoff kan sendast til innan 15. september. Beredskapsteneste i Sogn: Ved akutte behov kveld/natt og helg kan prest nåast på telefon Bladpengar: kr. 300,- pr. år, kr. 400, for abonnentar. LEIAR: Gode råd Eit vårsemester er på hell og eit konfirmantår er omme. 84 ungdommar er blitt bedt for og velsigna i kyrkjene i Sogndal kommune, 25 ungdommar i Leikanger. Og konfirmantane var sjølve med på å tenne lys og be for ein medkonfirmant. Ei sterk oppleving, også for oss som sat i kyrkjebenkene. Me ynskjer dei lukke til vidare i livet og håpar at me som kyrkje kan lukkast i å fortsatt involvere og inkludere desse flotte ungdomane i kyrkjelydsfellesskapen. 20.juni er det ei storhending i Stedje kyrkje. Då skal to prestar og ein diakon ordinerast og vigslast til teneste for Gud. Dyktige og motiverte medarbeidarar som de kan lese intervju med i dette nummeret av bladet. Og til hausten er det kyrkjeval igjen! Foto på framsida: Søndagsskuletur til Amlaholten 9.mai. Foto: MU Konfirmantar i Fjærland. Foto: NS Småtrolltrall123 i kapellet. Foto: MU Babysong på Stedjetunet. Foto: MUB Frå gudsteneste med konfirmantar i Stedje kyrkje. Foto: MUB 14. september er datoen - samtidig med kommune- og fylkestingsvalet. Gjennom deltaking der får du vere med å påverke framtida både til di lokale kyrkje og til kyrkja på nasjonalt plan. Dette fordi du både kan røyste på ditt lokale sokneråd og på bispedømerådet. Alle bispedømeråd utgjer til saman Kyrkjemøtet, som er det øvste organet i kyrkja på folkemunne kalla «kyrkja sitt Storting». De vil finne meir informasjon om valet i bladet og oversikt over kandidatar som stiller til val i alle sokne våre i Sogndal. Nominasjonskomiteane har gjort eit godt arbeid med å finne gode kandidatar som skal styre den lokale kyrkja dei kommande fire åra. Eit sitjande bispedømerådsmedlem har skrive ein god artikkel om kva soknerådet er og kva bispedømerådet er. Kom og gje kyrkja gode råd godt val! Magny Ugulsvik Bukholm Redaktør 2 nr. 2-15

3 Nytt frå fellesrådet Det blir endringar i arbeidsstokken den nærmaste tida. Diccon og Sandra Pearce har bestemt seg for å flytte tilbake til England. Dei avsluttar difor ei årelang trufast teneste som organist og kyrkjetenar her hjå oss. Dei har hatt hovudarbeidsstad i Leikanger kyrkje, men Sandra har også vore kyrkjetenar i Norum ei tid. I tillegg har vi vore heldige å få nytte oss av deira gode eigenskapar i nærmast alle sokna i løpet av dei åra dei har vore her. Diccon og Sandra har vore gode bidrag inn i staben, og vi kjem til å sakne dei veldig både som kollega, som dyktige musikkutøvarar og som gode medarbeidarar i kyrkja. Vi vil ynskje dei lykke til med deira nye liv i England, og takke så mykje for alt dei har bidrege med i over 20 år her hjå oss! Når Diccon og Sandra dreg kjem Hallgeir og Cristina til oss. Hallgeir heiter Øgaard til etternamn og startar som ny kantor (organist) i august. Hovudarbeidsstaden hans vil vere på Leikanger, men me får truleg også nytte godt av musikaliteten hans i dei andre sokna også etter kvart. Cristina heiter Sandor til etternamn, og skal vere kyrkjetenar både på Leikanger og i Norum. Ho tek eigentleg til i jobben i august, men vil jobbe nokre helgar i sommar også. Vi gleder oss til å bli betre kjende med dei, og vil ynskje dei velkomne og lykke til i jobbane! I tillegg vil to som har delt på ungdomsprest-stillinga avslutte sine vikariat, og den som eigentleg fekk stillinga ta til i den. Nils Einar Berget og Andreas Hjelme har delt ungdomsprest-stillinga mellom seg, der Nils Einar har hatt hovudansvar for dei over konfirmasjonsalder og Andreas har hatt hovudansvar for konfirmantkullet. Denne ordninga har vart sidan hausten 2014, og det har fungert bra. Dei takkar no for seg, men me håpar me framleis vil treffe på dei i kyrkja både som frivillige og som deltakarar. Tusen takk for innsatsen til dykk begge to! Andreas Danbolt fekk den utlyste stillinga som ungdomsprest i fjor sommar, og har brukt det siste året til å fullføre praktikum og med det prestestudiet. Han vil bli ordinert som prest 20. juni saman med Kjell Olav Høstaker Nordheim som sokneprest og Gitte Th. Torstad blir vigsla som diakon. Andreas Danbolt er opprinneleg frå Toten, men har i nokre år arbeidd i Fjell utanfor Bergen. Me gleder oss til å bli betre kjent med han, og ynskjer han velkomen til oss og til Sogn! De finn meir informasjon om ordinasjons- og vigslingsgudstenesta ein annan stad i bladet. Møt gjerne fram og bli med på denne storhendinga i Stedje kyrkje! Foto: E. Askvik Det er alltid trist når nokon me har vore saman med ei tid skal slutte, men det er også spennande å treffe nye. Det vert difor ein spennande haust for oss på kyrkjekontoret, og slik også for kyrkjelyden. Med dette vil me ynskje dykk alle ein retteleg fin sommar og ein spennande haust! Jorunn Merete Haukås-Eide Kyrkjeverje Ill.foto: morguefile.com nr

4 PANGSTART 2015 Leir for åringar Lyngmo august Har du lyst til å vera med på noko kjekt før sommarferien tek slutt? Du vil ikkje gå glipp av Pangstart Dette er ein spennande og annleis leir for deg som er år. viktig at du gir beskjed om særlege behov, slik at me kan leggje til rette for at du skal få det kjekt på leir. Me som skal vera leiarar gler oss til fine og aktive sommardagar saman med deg! Monica Ugulsvik Tekst Foto: F. Duhrmann Pangstart-leiren er eit samarbeid mellom Lyngmo og trusopplæringa i Luster og Sogndal/Leikanger. Den er med hensikt lagt til veka før skulestart, fordi me veit at mange foreldre då er attende på jobb, medan borna framleis har skulefri. Då kan det vera eit godt alternativ å reise på leir, på Lyngmo. Me vil gje deg nokre fine, aktive dagar, slik at du er klar for ein ny og spennande haust! Tema for leiren er «Noko i lufta». Det blir temasamlingar og kreative verkstadgrupper. Det blir aktivitetar både inne og ute; sykling, bading og kanopadling. Du kan glede deg til god mat, kveldssamlingar, gudsteneste og mykje meir! Lurer du på kva du skal pakke med deg? Sovepose, laken, toalettsaker, Bibel, kle og sko til å vera både ute og inne, badekle og sykkel dersom du har det! Leiren varer til torsdag 13. august kl. 17, då inviterer me foreldre og familie til PANGSLUTT, ein felles avslutning av leiren. Er du fødd i og 2004? Då kan du melde deg på og bli med! Leiren kostar 800 kr. Påmeldinga er opna og det er fint om du melder deg på før sommarferien tek til; Send ein e-post til eller ring Då er det 4 nr. 2-15

5 - OG EG ER MED! 4-årssamling i Stedje kyrkje DETTE SKJER I AUGUST SEPTEMBER OKTOBER: August 9.og 10. Ungdomsleiar-leir på Lyngmo Pangstart-leir for åringar, saman m/ungdommar frå ungdomsleiar-leiren, på Lyngmo 16. Utdeling av 6-årsbok kl. 11 i Stedje kyrkje 16. Utdeling av 6-årsbok kl.18 i Kaupanger kyrkje September 16. Babysong, nytt semester tek til på Stedjetunet kl Undringstime for 4-åringar kl i Norum kyrkje, gudsteneste m/bokutdeling kl Stedje barnehage kl. 11 i Stedje kyrkje 27. Stedje kyrkje. Gudsteneste m/bokutdeling kl.11. Undringstime laurdag kl Undringstime for 4-åringar kl. 15 i Kaupanger kyrkje, gudsteneste m/ bokutdeling kl. 16 Oktober 17. Livets skattekiste-dag for 11- og 12-åringar i Fjærland frå kl og Undringstime for 4-åringar kl.16 i Fjærland kyrkje 18. Gudsteneste m/bokutdeling til 4-åringar kl. 11 i Fjærland kyrkje 25. Undringstime for 4-åringar laurdag i Stedje kyrkje. Gudsteneste med bokutdeling søndag kl Hausttakkefest m/stedje barnehage kl. 11 i Stedje kyrkje Babysongavslutning våren 2015 nr

6 Konfirmantar 2015 Konfirmantar Fjærland. Foto: Nils Skeie Konfirmantar Kaupanger. Fotograf Svigggum Konfirmantar Norum. Foto: Ørjan Talle Konfirmantar Stedje. Fotograf Svigggum 6 nr. 2-15

7 Konfirmantsamling Kyrkjelydsoppsummering Siste obligatoriske samling i konfirmantåret er fullført. Anledninga vart sett så stort på, at både slekt og konfirmantar møtte i både bunad, dress og kjole. Kvifor så staseleg? Vi snakkar sjølvsagt om konfirmasjonsdagen. Og den har sanneleg vore vel verdt å feire. Gjennom nesten eit heilt skuleår har konfirmantane vore samla om det viktigaste i livet. Det som gjev livet meining, og plasserer mennesket i eit evigheitsperspektiv, der målet er evig kjærleik og glede heime hjå Gud. Vi leiarane meiner vi har oppdaga noko som er så godt at vi vil bruke både arbeidstid og fritid på å dele det med andre. Då er det kjekt at ungdomen er så opne og seriøse som årets konfirmantar har vore. Dei har lett for å snakke om tru og tvil, og for dei av dykk som les her no: Fortsett med det! Det å dele sine djupe tankar kan vere styrkjande både for ein sjølv og andre. Kanskje har nokon eit godt svar på det du lurer på, eller kanskje ikkje. I så fall snakkar du med ein som i alle fall forstår deg. Alle konfirmantane har sine høgdepunkt frå året. Mine er dei gongane eg har fått snakka ordentleg med dei. Då vi var på tur i Sogndalsdalen, i samtalegruppene, og på leir. Nokre har sagt at gudstenestene har vore det beste, og det er særs inspirerande å høyre. For det er jo det alt fell ned på: Å Vere saman med Gud, anten det er i kyrkja eller heime og få kjenne på gleda og velsigninga som følgjer ved å høyre han til. Ta vare på det de har lært! Jesus seier han er med dykk alle dagar, så lenge verda står. Det er sanneleg verdt å feire :) Konfirmantsamling Andreas Hjelme Tekst Monica Ugulsvik Foto Ill.foto: morguefile.com nr

8 VÅREN I FJÆRLAND På soknemøte denne sundagen vart det og vedteke små endringar i gudstenesteliturgien. Kunngjeringane vert flytta til etter 3x3 klokkeslag. Det vert brukt Halleluja-vers i samband med tekstlesingi, og etter kvart, bruk av kalkar i samband med nattverd i midtgangen. Fjærland er og so heldige at ein del glade songarar har starta eit Kammerkor. Desse stiller opp og syng når dei vert spurde til å medverka, i kyrkja og elles. Fredag kveld 19.juni har dei konsert i kyrkja. Garantert flott å høyra. Foto: Maryann G. Mundal Den lange og snørike vinteren her i bygdi ser no ut til å ha sleppt taket, når dette vert skrive litt før 10. mai. Som nemnt tidlegare var det konfirmasjon 1. pinsedag. To barn vart og døypte denne dagen. Det er ikkje så ofte det er barnedåp i Fjærland, men desto gildare når det skjer. Namna på dei to er: Johanna Juklestad Mundal og Jaran Mundal. Lukka til vidare til både konfirmantane og dåpsbarna. Nils Skeide Tekst og foto Me var litt skeptiske til om all snøen vart vekke til dugnaden på kyrkjegarden. den 5. mai. Det låg vel att litt taksnø på nordsida, så dugnadsettermiddagen gjekk greitt. Med stort og smått møtte 28 personar fram. Dette er ca 10% av folketalet i Fjærland. Damene jobba inne i kyrkja med vasking, støvsuging og rydding. Og so rigga dei til med mat til alle som var der, i ein triveleg pause. Karane, pluss nokre damer arbeidde ute på kyrkjegarden. Denne dagen var det særskilt grusgangane inn til, og rundt kyrkja som vart utsett for hakker og river. Det er slik at grusveger har lett for å gro att, om ikkje dei vert ruska opp av og til. Litt torv og stein ligg og att på kyrkjegarden og måtte fjernast. Skal me få ein jamn og fin kyrkjegard i Fjærland, står det ein god del arbeid att. Gjerde skulle og vore oppattpussa og måla. I vinter har me her i Fjærlandskyrkja hatt god hjelp av konfirmantane våre. Dei to har vore trufaste og hjelpt til på omtrent kvar einaste gudsteneste. Tusen takk skal de ha. No har Grete og Thomas, som er namni deira, hatt samtale med presten. Dei slapp fram, som dert vart sagt i gamle dagar. Den dagen vart dei feira med marsipankake og pizza på kyrkjekaffien. No står konfirmasjonen for tur. Det er 24. mai. I Fjærland er det vedteke at konfirmasjonsgudstenesta er lagt til 1. pinsedag. Frå gudsteneste med konfirmantane 26. april 8 nr. 2-15

9 Foto: BLS Ordinasjons- og vigslingsgudsteneste i Stedje kyrkje laurdag 20. juni kl Biskop Halvor Nordhaug kjem til Stedje kyrkje laurdag 20. juni for å ordinere Kjell Olav Høstaker Nordheim til sokneprest og Andreas Danbolt til ungdomsprest. Og for å vigsle Gitte Therkelsen Torstad til diakon. Kjell Olav Høstaker Nordheim har fungert som sokneprest i eit år medan han har fullført utdanninga som prest. Gitte Therkelsen Torstad har arbeidt som diakon parallelt med at ho har gjort seg ferdig med utdanninga. Andreas Danbolt tek no til i stillinga som prest for ungdom og studentar i Sogndal og Sogn prosti. Om lag 20 % av hans stilling skal vere spesielt retta mot studentane. Vi gler oss over at vi no får i gang ei studentprest-teneste i Sogndal. Ordinasjon og diakonvigsling er ein festdag for kyrkjelydane. Finn fram finkleda, kom gjerne i bunad og møt opp i Stedje kyrkje denne laurdagen. Etter gudstenesta ber sokneråda alle inn til eit måltid i kantina på Høgskulen, og vi håpar at så mange som mogeleg vert med på det òg. Vi oppmodar folk om å vere ute i god tid. Parker gjerne ved høgskulen og bruk beina fram til kyrkja. Kjetil Netland Prost nr

10 Gitte Gitte er oppvaksen på Søreide i Fana, Bergen. Ho har budd i Sogndal sidan Gitte er utdanna sosionom og diakon og har dei siste seks åra arbeid som diakon i Sogndal. Ho fullførte masterutdanninga ved Diakonhjemmet våren Kva oppdrag har ein diakon? Diakonen er leiar av kyrkja sitt sosiale omsorgsarbeid, og skal bidra til at evangeliet kjem ut i handling, som kyrkja sine hender og føter. Kva oppgåver er det viktig at kyrkja tek tak i her i bygdene våre? Sokna er ulike og har forskjellige utfordringar, det vil difor vere varierande behov for tiltak og tilbod frå stad til stad. Likevel kan vi trekkje fram to oppgåver: byggje ulike møteplassar i kyrkjeleg samanheng som gjer at alle kan finne sin plass og kjenne tilhøyring til kyrkja. Ei anna viktig oppgåve vil retta seg mot korleis kyrkja i større grad kan vere ein plass for ungdom etter konfirmasjonsalder. Kva er vårt ansvar for flyktningar og arbeidsinnvandrarar? Som kyrkje er det vårt hovudansvar å møte kvart menneske med respekt, uavhengig av tru og ståstad. Kyrkja bidreg med å avhjelpe naud både i Noreg og ute i verda. Som kyrkje i Sogn vil vi ta imot menneske som ynskje kontakt, og i møte med flyktningar og arbeidsinnvandrarar vil vi leggje vinn på å vere gjestfrie. Eit viktig vers i Bibelen: Joh : "Det er eit føredøme eg har gjeve dykk: Som eg har gjort mot dykk, skal de òg gjera." Kjell Olav Kjell Olav Høstaker Nordheim er fødd og oppvaksen her i Sogndal. Han har mellom anna arbeidd som diakon, som seniorrådgjevar i Difi, og sidan hausten 2009 som prestevikar. Dei siste seks åra har han studert teologi ved NLA Høgskolen i Bergen ved sida av arbeidet. Kva mål har du for tenesta di som prest? Eg ynskjer å vere ein vanleg prest for vanlege folk. Vi bed alltid for konfirmantane, om at dei må få ha ein heim i Guds kyrkje på jorda. Eg tenkjer det ikkje berre gjeld konfirmantane, men oss alle: Vi treng ein stad å høyra til. Om eg ved å vere prest kan følgje Jesus på ein slik måte at folk vinn større klarheit og tryggheit i høve til eiga tru, så er eg glad for det. Først og fremst er eg ein døypt som høyrer til i eit fellesskap av mange andre døypte. Slik høyrer me saman, og slik har kvar av oss noko å gje andre. Eller som det heiter i trusopplæringa: Gud gir vi deler. Kva vil du leggje vekt på dei fyrste åra som sokneprest i Stedje og Kaupanger? Sjølv om eg er herifrå, ynskjer eg for det første å ha fokus på å bli endå betre kjend med bygdene og grendene, bedrifter, arbeidsplassar og organisasjonsliv, særleg det første året. Eg er svært open for invitasjonar! For det andre vil eg legge vekt på å vere tilgjengeleg og tilsnakkandes, og arbeida for at det må vere låg terskel for å ta kontakt om alt som måtte røre seg. For det tredje vil eg svært gjerne vere med å vidareutvikle barne- og ungdomsarbeidet. Sist, men ikkje minst - eg er oppteken av samanhengen mellom kyrkje og kulturliv. Eit viktig vers i Bibelen: Då tenker eg på Matteus 11, 28, der Jesus snakkar om kvila han vil gje. Desse orda står nederst på altertavla i Stedje. Eg tenker at sjølv om dei er eldgamle, så har dei veldig mykje å seie til oss, som lever i ei tid prega av stress og tilkortkommenheit, under presset av eit samfunn som blir kalla både Perfeksjons-samfunnet og Prestasjons-samfunnet: Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! 10 nr. 2-15

11 Andreas Andreas er oppvaksen på Toten. Han har fagbrev som industrimekanikar og har studert teologi ved NLA i Bergen. Han har lang erfaring frå barne og ungdomsarbeid i ulike organisasjonar, mellom anna frå speidaren, Det norske misjonsselskap. Han har òg erfaring frå Fjell kyrkjelyd der han har vore tilsett som ungdomsarbeidar. Han er glad i ulike formar for friluftsliv, og trivest godt med å jobbe med ungdom. Vi ser fram til å få Andreas som prest for ungdom og studentar i Sogndal, og lurar på kvifor ein austlending vil slå seg ned og arbeide her? Sogndal har mykje å by på, ikkje minst gode moglegheiter for friluftsliv og mange trivelege folk. Når eg såg at det var ei ledig stilling som ungdomsprest her, så måtte eg berre søke jobben. Kva har kyrkja å gje til unge menneske i 2015? Kyrkja er ein fellesskap der alle er velkomne. Her kan me vera saman om tru og spørsmål rundt trua og livet, og heilt andre ting. I kyrkja kan unge få sjå livet sitt frå ein annan kant enn kva ein presterer eller korleis ein ser ut. Ikkje minst er kyrkja ein fellesskap kor Gud sjølv er saman med oss. Eit viktig vers i Bibelen: Johannes 3.16: For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. BESLUTNING Herre, jeg har tatt en stor beslutning: Frå denne stund er jeg på din side! Det er ingen følelsesladet beslutning, for den slags ville jeg aldri tillate meg. Nei, den kom både frå hjernen og fra hjertet etter at jeg hadde tenkt over tingene. Jeg lover troskap mot deg og troskap i tjenesten. Det lyder flott, Herre, men du kjenner meg. Jeg har ikkje mye å gi deg, men du kan få livet mitt. Jeg ønsker å investere det i din sak. Noe i meg taler om det heltemodige i beslutningen, en slags Jeanne darc-innsats, men selvsagt tilpasset de åndelige dimensjonene mine. Noe annet i meg skyver meg tilbake til virkeligheten Ved å spørre: «Hva akter du egentlig å foreta deg?» Jeg vet ikkje, Herre. Jeg vet simpelthen ikkje. Jeg ber at du vil veilede meg. Jeg stiller meg til din disposisjon og vil gjøre det jeg kan for deg, så vennligst legg tingene til rette for meg. Finn en jobb der eg kan tjene deg, Herre, ved å tjene min neste. Jeg ber ikke om en plass i forreste rekke, Herre, (selv om mitt «ego» løfter øyenbrynene og hoster spørrende mens jeg sier dette). Men jeg vil gjerne kjenne meg ønsket og nyttig. Lønnen teller mindre, skjønt jeg må ha til kost og losji og litt annet også, forresten. Bruk meg et eller annet sted, Herre Dette ber jeg om inntil videre mens eg venter på at du viser meg hvor jeg skal ta fatt. Flora Larsson Henta frå diktsamlinga «Mellom deg og meg, Herre!» nr

12 Skal du stemme ved kyrkjevalet 2015? Det er valår, og den 14. september er det tid for kommune- og fylkestingsval. Samstundes er det kyrkjeval, og det skal veljast representantar til både sokneråd og bispedømeråd. Kva er soknerådet? Soknet er grunneininga i den norske kyrkja. Frå gamalt av var soknet rekna ut frå staden der det var oppført ei kyrkje, og bestod av dei som hadde ei kyrkje å sokne til. Medlemane i soknet vel soknerådet. Soknerådet skal etter kyrkjelova ha si merksemd mot alt som kan nære og styrkje det kristne livet i soknet, slik som til dømes gudstenesteliv, relasjonsbygging og arbeid blant konfirmantar og unge. Soknerådet skal mellom anna leggje til rette for at kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk og diakoni vert innarbeidd og utvikla i soknet. Rådet har også rett til å medverke ved utnemning og tilsetting i kyrkjelege stillingar, men er ikkje arbeidsgjevar, og gjev høyringsfråsegner i ulike saker. I tillegg til sokneprest består soknerådet i Stedje av åtte personar, og av seks personar i Fjærland, Kaupanger og Norum. Kva er bispedømerådet? Bjørgvin bispedømeråd skal, på same måte som sokneråda, ha si merksemd mot alt som gjerast for å vekkje og nære det kristne livet i dei ulike sokna i bispedømet. Geografisk er Bjørgvin samanfallande med Sogn og Fjordane og Hordaland fylke. Bispedømerådet tilset prestar, og fordeler mellom anna tilskot til kyrkjelege formål gjennom midlar frå Opplysningsvesenets fond (OVF). Medlemane i bispedømerådet er også utsendingar til det årlege Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet er det øvste demokratiske organet i Den norske kyrkja, og har ein «lovgjevande» funksjon for kyrkja som på mange måtar kan samanliknast med Stortinget. Val av representantar til Bispedømerådet er derfor viktig dersom du ønskjer å påverke framtida til Den norske kyrkja på nasjonalt nivå. Av aktuelle saker som er venta i perioden 2016 til 2019 kan nemnast ny organisering etter skiljet med staten, mobilisering for dåp, fleirkulturelt dialogarbeid, rekruttering til kyrkjelege stillingar og spørsmål om forbønn eller vigsel for likekjønna par. I tillegg til biskopen og to kyrkjeleg tilsette, består bispedømerådet av sju leke medlemmer. I Bjørgvin skal fire av desse veljast direkte 14. september, medan dei tre siste vert valt av sokneråda i november. Har eg stemmerett? For å ha stemmerett må du være medlem av kyrkja. Forenkla sagt er medlemmer alle som er døypt i kyrkja, og som ikkje seinare er utmeldt. I kyrkja er myndigheitsalderen 15 år, og du kan derfor stemme dersom du fyller 15 år i løpet av nr. 2-15

13 Kven er kandidatar til bispedømerådet? Bispedømet sin nominasjonskomité er valt av representantar frå sokneråda. Komiteen si liste har 17 kandidatar i prioritert rekkjefølgje. Kyrkjevalet er eit personval. Kandidatane er såleis ikkje representantar for grupperingar eller parti, men lista speglar ei breidde både i alder og ulike syn innanfor kyrkja. Presentasjon av dei ulike kandidatane finn ein ved å følgje lenkja under. Kontakt gjerne også kandidatane personleg dersom du har spørsmål. https://kirken.no/globalassets/ bispedommer/bjorgvin/dokumenter/kyrkjeval/leke-kandidater/ leke-kandidatar-eigenpresentasjon-pr-26-mars-2015.pdf Åpen folkekirke er ein organiasjon som har stilt alternative lister i 9 bispedøme, og som har fått mykje merksemd i media. Organisasjonen ønskjer mellom anna å arbeide for at også likekjønna par kan gifte seg i kyrkja. Åpen folkekirke stiller ikkje liste i Bjørgvin, og nominasjonskomiteen si liste er derfor den einaste i bispedømet. Korleis stemmer eg? Alle med stemmerett vil motta valkort i august. Valkortet vil informere om dine rettar som veljar, og om kvar du kan stemme. Du kan også førehandsrøyste ved kyrkjekontoret i perioden 1. august til 11. september. Kontakt gjerne kyrkjekontoret i god tid dersom du har spørsmål. Valet til sokneråd og bispedømeråd skjer ved to ulike lister. Dersom du leverer stemmesetel utan korrigeringar vil ikkje stemma bli forkasta, men alle kandidatane på den innleverte lista får då éi stemme kvar. For å påverke prioriteringa på listene kan du gje éi tilleggsstemme til inntil tre kandidatar, som då får to stemmer. Dette gjeld både for val av sokneråd og bispedømeråd. Det er ikkje mogleg å stryke kandidatar frå listene, men ved val av sokneråd kan du kan føre opp inntil tre nye namn på stemmesetelen. Det er ikkje høve til å gje desse tilleggstemmer. Framleis litt forvirra? Alt dette og meir informasjon finn du også på nettadressa Godt val! Arnt Erik Nordheim Tekst Kandidatlister til soknerådsvalet: FJÆRLAND SOKNERÅD 1 NILS SKEIDE 6848 FJÆRLAND Pensjonist 2 BERIT CARLSEN ORHEIM 6848 FJÆRLAND Pensjonist 3 SVERRE TUFTE MUNDAL 6848 FJÆRLAND Entreprenør 4 MARIANNE SUPPHELLEN 6848 FJÆRLAND Dagleg leiar/kyrkjet 5 HANS HAUGEN 6848 FJÆRLAND Bonde 6 MARITA KVITBERG 6848 FJÆRLAND Førskulelærar 7 SIV JANE RAUBOTI 6848 FJÆRLAND Lærar 8 GERD TURID JUKLESTAD 6848 FJÆRLAND Bonde 9 HILDE SUPPHELLEN 6848 FJÆRLAND Bonde/Heimehjelp 10 ANDRÉ ØYGARD 6848 FJÆRLAND Sjølvst. næringsdriv 11 KLARA HEIMLID BØYUM 6848 FJÆRLAND Helsefagarbeidar nr

14 KAUPANGER SOKNERÅD 1 EINAR SKEIE KAUPANGSVEGEN 29, 6854 KAUPANGER Pensjonist 2 KARI ALME HAUKÅSSVINGEN 10, 6854 KAUPANGER Spes.pedagog 3 KENNETH BJØRK 6854 KAUPANGER Eigedomsmeklar 4 KIRSTEN ANNY AMLEDAL 6854 KAUPANGER Pensjonist 5 KNUT KAI BERGET ROGNEVEGEN 1, 6854 KAUPANGER Pensjonist 6 KAREN HELENA DALAKER 6854 KAUPANGER Pensjonist 7 CHRISTOFFER KNAGENHJELM KYRKJEGOTA 1, 6854 KAUPANGER Arkeolog/Sj.næringsd 8 BRITT ELIN YTTRI HAUKÅSSVINGEN 1, 6854 KAUPANGER Postbud 9 GEIR BØYUM PORSMYRVEGEN 11, 6854 KAUPANGER Rekneskapsførar 10 SVANHILD KARIN BREISNES BRÅTAVEGEN 8, 6854 KAUPANGER Pensjonist 11 VEGARD HOVLAND KAUPANGSVEGEN 1, 6854 KAUPANGER Byggmester/fagl.leia 12 ANNE-HELENE LILLE-HOMB 6854 KAUPANGER Pensjonist NORUM SOKNERÅD 1 RØNNAUG DAHL 6859 SLINDE Pensjonist 2 AGNAR NORNES 6859 SLINDE Bonde 3 EDIT FLATLAND 6859 SLINDE Pensjonist 4 HEIDI FONDENES 6859 SLINDE Lærar 5 PER MAGNE FIMREITE 6856 SOGNDAL Bonde 6 ELLEN KRISTIN NJØS SLINDE 6859 SLINDE Landskapsarkitekt 7 PER HENRIK HJELMESETER 6858 FARDAL Sjølvst.næringsdriv. 8 ANNE MARIT VENES 6858 FARDAL Reinhaldar 9 SOLLAUG BOGE ØLMHEIM 6859 SLINDE Pensjonist 10 GUNNBORG IRENE YLVISÅKER LYNGSET 6858 FARDAL Bankfunksjonær 11 GUNN KJERSTI BÅRDGARD 6858 FARDAL Førstesekretær STEDJE SOKNERÅD 1 OVE BUKHOLM STØLEN 5, 6856 SOGNDAL Byggmester 2 ASTRID HOVE MARKAVEGEN 25, 6856 SOGNDAL Rådgjevar 3 JAN GUNNAR BØTHUN 6856 SOGNDAL Fagarbeidar 4 MÅLFRID MYRKASKOG HUSNES STEDJEVEGEN 38, 6856 SOGNDAL Pensjonist 5 PER HILLEREN 6856 SOGNDAL Bonde 6 SISSEL AINA VATNAMOT ÅBERGE 6856 SOGNDAL Lærer 7 EDVIN ORRESTAD 6856 SOGNDAL Entreprenør 8 LISE ELVAGJENG 6856 SOGNDAL Fagrådgjevar 9 ODD SOLBERG 6856 SOGNDAL Lærar 10 INGRID MONSEN PRESTAVEGEN 1, 6856 SOGNDAL Butikkmedarbeider 11 SIGNE MARIE FOSSE REFSDAL KONGABERGVEGEN 19, 6856 SOGNDAL Sjukepleiar 12 ELDBJØRG REPPEN ØLNES 6856 SOGNDAL Pensjonist 13 ODDBJØRG BORGNY UGLUM KONGABERGVEGEN 12, 6856 SOGNDAL Pensjonist 14 LEIF STEINAR ENGLAND 6856 SOGNDAL Innkjøpssjef 15 REIDUN BOSTEDT DRÆGNI DALAVEGEN 2 E, 6856 SOGNDAL Pensjonist 16 JOFRID ROGNE TJØDNALI 30, 6856 SOGNDAL Pensjonist 17 OTTAR HUSUM 6856 SOGNDAL Bonde 18 AASHILD VIKDAL 6856 SOGNDAL Pensjonist 19 OMAR EGGUM 6856 SOGNDAL Lærar 20 GRO LERUM BONDEVIK ÅBERGEVEGEN 11, 6856 SOGNDAL Trade mark.konsulent 21 JORUNN HOLE KONGABERGVEGEN 41, 6856 SOGNDAL Pensjonist 14 nr. 2-15

15 Kyrkjekaffi Ein prestevikar takkar for seg Historia begynte med at telefonen ringte ein tidleg aprilmorgon. Det var eit ukjent namn som spurte om eg ville ta til å jobbe som prestevikar i Sogndal etter lærarskulen. Eg sa ja mest for å få han til å legge på, og så måtte omstillinga ta til. Kyrkja er ingen dårleg plass å vere lærar. Ikkje berre har eg fått undervist mykje, men eg har fått undervist eine og åleine om det viktigaste faget som finst: Frelsa og livet ved trua på Jesus Kristus. Det har eg ikkje gjort åleine, men saman med eit kollegium som verkeleg trur på det dei forkynner. Sjølv om eg veit at dei er prestar og diakonar vart eg likevel litt overraska over viljen til å avslutte elles «faglege» møter med bøn. Ja, kvifor ikkje? Vi trur at bøn blir høyrt, og at det er eit kraftig verkemiddel. Kanskje er bøna det viktigaste vi gjer det møtet! At slikt skjer bak lukka dører er både tillitskapande og trusstyrkjande. Presten står ikkje berre og messar på søndagen om forskjellig han har høyrt på skulen. Jobben er ikkje berre ein jobb som må gjerast. Han deler eit liv og ei lære som han sjølv har tru på og oppmodar om å følgje, fordi han veit kor stor betydning det kan ha for den einskilde. Som vikar har eg hatt stor glede av å dele den glade bodskapen. Sidan jobben min har vore hovudsakleg konfirmantarbeid, har eg som regel hatt forkynnaransvar på dei gudstenestane som konfirmantane samla har vore med på. Då er det ein fryd å bli gitt lyttande øyrer frå konfirmantane, men også alle foreldre og tilhøyrande som møter opp. Fleire av desse er innom kyrkja berre når dei har ei spesiell anledning. Då treng dei ei nistepakke av Guds Ord som dei kan ta med seg vidare, frå ei god oppleving i kyrkja. Det er mange tilsette på kyrkjekontoret på Stedje, med ulik alder, bakgrunn, livsstil, arbeidsmåte og mykje meir! Det har vore ein styrke når vi har hatt arrangement. Avslutningsvis vil eg trekke frem Gitte sin (Diakon) sans for detaljer og forutsigbarheit, Kjell Olav si (fungerande Sokneprest) ro, og evne til å finne kloke ord, og Kjetil sitt (Prost) rike initiativ og erfaringsbase. Alle dei nemnde jobbar tilsynelatande døgeret rundt, og er store førebilete på sine måtar. Dermed kan eg takka for i år, og sjå tilbake på kyrkja som ein arbeidsplass det ikkje er utenkjeleg at eg vender tilbake til. Eg har stor tru på det arbeidet som de gjer, og som Andreas Danbolt, ny spesialprest for ungdom, går inn i. Til lukke vidare. Må Gud signe arbeidet dykkar! Andreas Hjelme Tekst Monica Ugulsvik Foto nr

16 Intervju med Kari Marie Navarsete v/ester Nordheim 1. Kva betyr kyrkja for deg? Når du høyrer ordet kyrkje, kva stemning/ følelse gjev det deg? Tenkjer du først på bygningen eller på alle folka som er kyrkja? Kvifor det, trur du? Når eg høyrer ordet «kyrkje» kjem det fram mange bilete hjå meg. Sjølvsagt tenkjer eg på den flotte bygningen med alle sine uttrykk. Gjennom arbeidet mitt i barnehagen har eg ved fleire høve vore på besøk i kyrkja saman med born. Å følgje born si undring over det dei ser og deira evne til å bli merksame på detaljar er fascinerande, og det har også hjelpt meg å sjå. Likevel er det eigne opplevingar i kyrkja som er med å skape kjensler til kyrkjerommet og det me finn der. Ord som kjem når eg tenkjer på dette er: tradisjon, glede, sorg, fellesskap, omsorg, haldepunkt, musikk, tankar om tru, familie. Kyrkjerommet er for meg ein god stad å vera på «gode og vonde» dagar. Eg tenkjer også på samarbeid. Som styrar i Stedje barnehage gjennom mange år har eg hatt eit godt samarbeid med kyrkja representert ved Bård Haukedal og Kjell Olav Nordheim. Når barnehagen samarbeider med kyrkja, utfordrar det oss i høve at barnehagen har eit mandat som legg føringar for kva innhald og formidling borna skal møta. Undring saman med borna, her og no perspektiv, kunnskap og respekt for mangfaldet vert stikkord. Mitt møte med kyrkja i dette samarbeidet har vore svært givande og kjekt. Eg trur me har gitt borna gode opplevingar og kunnskap til å forske på eiga tru. 2. Har du opplevingar du har lyst til å trekke fram? Det er mange. Då vel eg å trekke fram alle dei flotte hausttakkefestane me har delteke på med borna i Stedje barnehage. Ei fullsett kyrkje med forventingsfulle born og foreldre. Ei kyrkje som evnar å forme gudstenesta slik at borna er «med», og der det er «plass» til dei utan at det går ut over forma til gudstenesta. Dette har sett «spor» i meg. Elles har eg hatt mange flotte musikkopplevingar i kyrkja. Å gå på konsert i kyrkja forsterkar musikkopplevinga og gir for meg ei sterk kjensle av fellesskap. Eg meiner det er viktig at kyrkjerommet vert brukt i eit mangfaldsperspektiv der kvar einskild kan finna sin plass på sin måte. 3. Når blei du sist overraska i kyrkja? Heilt ærleg! For ei tid sidan var eg i gravferda til tanta mi. Når presten song «What a wonderful world som ein del av talen sin, vart eg overraska og veldig fokusert. 4. Kva tankar har du om kyrkja si rolle i lokal-samfunnet? Har du tankar om korleis kyrkja kan bli endå meir synleg i lokalsamfunnet? På kva nye måtar trur du at lokalsamfunnet og kyrkja kan samvirka? For meg er det viktig at kyrkja er ei kyrkje for folket. Det er viktig at det er plass til alle, der mangfald og inkludering er stikkord. Då er det viktig at bygdefolket deltek i råd og organ der ein kan vera med å påverke korleis kyrkja skal utvikle seg vidare. Det vert viktig at kyrkjekontoret er opne for innspel og aktive i dialogen med bygda. Her vert gode møteplassar eit stikkord. Elles handlar det om å byggje tryggheit og tillit mellom kyrkja og folket. 5. Har du tankar om korleis me kan inkludera endå fleire i gudstenestefellesskapet? Gudstenestene er på mange måtar det viktigaste kyrkja gjer, her får kyrkja mellom anna sin identitet. Frå din ståstad- kva trur du skal til for at fleire skal oppleva seg inkludert i fellesskapet rundt gudstenestene? Eg trur kyrkja i dag gjer mange gode grep som kan utviklast vidare: Viktige element er å møte born og ungdom der dei er med arbeidsmåtar som treff dei. «Å våge å gå utanfor ramma, men likevel behalde forma» Stikkord må vera «den gode opplevinga» og at ein kjenner at ein har ein «plass.». Deltaking vil og vera eit stikkord. Eg trur det er viktig at gudstenesta kan ha ulike ansikt. Det er og viktig at kyrkja kan variere tidspunkt for gudstenester. Men som sagt: Mi oppfatning er at kyrkja i Sogndal på mange område er ny tenkjande og kreativ i sin måte å møte kyrkjelyden på. Foto: Privat 16 nr. 2-15

17 Takk og farvel og nokre refleksjonar Då var det slutt. Eg tek med meg familien min og vender nasen mot Sunnmøre. Me har no budd i Sogndal i 7 år. Og når sant skal seiast, har det blitt vår heimplass. Men no opplever me at Gud vil ha oss på ein annan stad. Og me gler oss til å finne ut kva me skal få vere med på der oppe. Eg har jobba med ulike ting i kyrkja i eit par år no. Eg har vore litt kyrkjetenar, trusopplærar, ungdomsog studentprest, og til sist fengselsprest. Makan! Og skal eg vere heilt ærleg, så har alt eigentleg vore ganske kjekt. Det er difor med vemod at eg avsluttar dette kapittelet. Her er nokre refleksjonar om kyrkja og det som har vore. Eg har, som sagt, trivest godt. Det skyldast naturlegvis meiningsfulle arbeidsoppgåver. Men staben skal òg ha ein god porsjon av æra for det. Dei har vore positive og imøtekommande mot meg heile tida. Kudos! Men når det gjeld arbeidsoppgåvene, så har eg funne ut at ein ikkje blir automatisk from av ein slik jobb. Ein skulle jo tru at det var lett å ha fokus på Guds rike når ein jobba i kyrkja. Men slik har det ikkje vore for meg. Arbeid blir fort berre arbeid. Det blir noko ein berre gjer. For å halde motivasjonen oppe har eg måtte stadig minna meg sjølv om kva eg eigentleg driv med. Og uansett kva eg kjem til å drive med seinare, så har eg lært noko om å løfte blikket - både i jobb og elles. Uansett om ein jobbar i barnehage, i kyrkja eller sel kvitevarer, så er ein del av eit større fellesskap. Og det kan det vere lurt å tenkje på av og til. Kyrkja har sine utfordringar. Eit interessant spørsmål er kva kyrkja skal vere. Skal den først og fremst vere ein kyrkjelyd for folk som ynskjer hjelp til å følgje Jesus, eller skal den vere ei folkekyrkje der folk kan kjenne seg heime sjølv om dei ikkje er der så ofte. Ideelt sett skal den klare begge deler. Og kanskje er det fullt mogleg. Men for meg så fortonar det seg iallefall som den har lukkast best i det første. Mange er innom i løpet av eit år, og mange har positive opplevingar. Det er bra. Men eg slit med å tenkje at det berre skal vere slik. Kyrkja er jo grunna på Jesus Kristus. Og kyrkja kom ein gong hit på grunn av at ei lang rekke folk hadde prøvd å vere lydige mot misjonsbefalinga. Jesus sa: gå ut i verda og gjer alle folkeslag til mine læresveinar. Og me har kanskje fokusert på å få folk til å bekjenne trua. Nokre vil sikkert seie at kyrkja nettopp har makta det. Dei lærde stridast (uten å skulle gå nærmere inn på det her). Men å få folk kristne er berre halve misjonsbefalinga. Resten handlar om å få folk til å gjere det som Jesus sa at dei skulle gjere. Ein skulle, med andre ord, gjere det som måtte til for å skape folk som likna på Jesus. Det er dette som er disippelgjering. Og dessverre er det slik at dei som har vore mest ivrige på å lære, går til andre typar menigheiter. Resultatet er - mange plassar - at snittalderen på dei faste går oppover. Med andre ord: noko må gjerast. Ein kan ikkje berre støtte seg til alt det gode som skjer og vere fornøgd. Ein skal vere positiv, men ein må ikkje la positiviteten stå i vegen for endring - viss det er naudsynt. Men så trur eg kyrkja jobbar med slike tankar allereie - iallfall her lokalt. Utfordringa blir å ha to tankar i hovudet samstundes - korleis ein på mest mogleg effektiv måte kan skape ivrige etterfølgjarar av Jesus utan å støyte frå seg folk flest. Nils Einar Berget Tekst Jostein Heggestad Foto nr

18 Om namnet på kyrkja i Norum sokn BAKGRUNN FOR SAKA: For om lag 15 år sidan vart det sett opp skilt med påskrifta Norum + kyrkjesymbol ved avkøyrsla frå riksvegen opp til kyrkja. Det vart etter dette mange avisinnlegg og diskusjonar vedkommande namnet på kyrkja. Mange meinte det var feil at kyrkja heiter Norum kyrkje, og at Ølmheim kyrkje skulle vere det rette namnet. I samband med kyrkjejubileet 2013 skreiv Anders Slinde eit stykkje om dette i jubileumsheftet. Anders Slinde var mellom anna med og restaurerte kyrkja i 1963/64. I januar 2014 mottok soknerådet brev frå Anders Slinde der han ber om at namnet på kyrkja blir teke opp som sak, at «namnet skal vere slik det har vore i alle år bakover (fleire hundre år): Ølmheim kyrkje i Norum sokn.» KVA HAR VORE GJORT: Saka var oppe i soknerådet i februar 2014, og underteikna påtok seg arbeidet med å finne ut meir om det formelle rundt namne-endringa. Våren 2014 var eg i kontakt med Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Bergen og Bjørgvin bispedømmekontor. Foto: Arild Slinde Ingen av desse instansane kunne finne at sak om namne-endring hadde vore behandla. Etter dette tok eg føre meg gamle protokollar frå soknerådsmøte i Norum sokn. Desse går attende til Frå den tida og fram til 1940 var det kun brukt Ølmheim kyrkje, slik eg har greid å finne ut. I 1943 brukar presten Torvanger namnet Norum kyrkje i eit brev til kyrkjelyden vedkommande innsamling av midlar til nytt orgel. I protokollane vidare var Ølmheim kyrkje nytta, med eitt og anna unnatak,- ein gong i 1951, ein gong i 1962 og ein gong i 1964 der Norum var nytta. Frå siste halvdel av -80 talet er Norum brukt som namn på kyrkja. På bakgrunn av at det var ein del debatt om namnet på kyrkja i år 2000, vart saka teke opp i fellesrådet som gjorde fylgjande vedtak: «Sogndal kyrkjelege fellesråd sender saka over til Norum sokneråd av di namnesaker skal starte i sokna. Fellesrådet vil ogso tilrå soknerådet å skipe til eit soknemøte på saka før vedtak blir gjort. I namnesaker på kyrkjer skal saka starta i soknet, gå vidare tenesteveg til Kyrkje- utdannings og forskningsdepartementet for endeleg vedtak. Når vedtak er gjort i departementet er namnet gyldig.» I protokollen til soknerådet finn ein at saka var oppe på møte Det vart gjort vedtak om å utsette saka. Hausten 2000 var det val på nytt sokneråd. Ut frå møteprotokollar kan det synast som om saka ikkje vart oversendt det nye soknerådet. Ved gjennomgang av protokollen finn ein ikkje at saka har vore behandla etter DØME PÅ BRUKEN AV NAMNET ØLMHEIM KYRKJE: På tavla i våpenhuset i kyrkja står ein oversikt over dei som var med og bygde kyrkja i Namnet som er nytta på denne tavla er Ølmem. Dåpsmuggen i kyrkja har fylgjande innskrift: «Gåve til Ylmheims kyrkja frå ungdom i Øvstedalen 1933.» 18 nr. 2-15

19 I bygdabøkene til Wilhelm Flugeim (1937) står det om Ylmheims kyrkja. Da kyrkja vart vølt i 1964 var det berre Ølmheim kyrkje som vart nytta i brev frå kommunen og i anna korrespondanse. I 1990 fann Berit og Arvid Slinde på Ylvisåker ein kasse med kvitteringar i eit hus på garden sin. Desse var frå byggjinga av kyrkja i Det står Ølmeim kyrkje på alle dokument. Desse dokumenta vart overlevert fylkesarkivet Eigar av garden deira på 1860 talet hadde ansvar for byggjerekneskapen då kyrkja vart bygt. I 1994 var det eit stort slekts-stemne for Ylvisåker slekta. I den samanheng er nytta Ølmheim kyrkje. Underteikna har spurt gamle folk i bygda om kva kyrkja heiter. Dei meiner kyrkja heiter Ølmheim kyrkje. Har òg snakka med ein del yngre folk som meiner det same. Andre blir usikre når dei får dette spørsmålet. Det er òg folk som meiner at Norum kyrkje er det rette namnet. nytta det. Kanskje dei syntes det var greitt å ha same namnet på kyrkja som på soknet? Personen eg snakka med på Statsarkivet i Bergen sa han visste om andre stader der det hadde vore forskjelllig namn på kyrkja og soknet, og der det då gradvis hadde utvikla seg til at kyrkja fekk same namnet som soknet. Namnet Norum kyrkje var brukt enkelte gonger mellom 1943 og 1970, også på eit bilete (teikning) av kyrkja frå Frå 1987 vart Norum kyrkje nytta utanpå gravferdssalmar. Tidlegare sto ikkje namnet på kyrkja på desse. På den nye kyrkjeklokka frå 1990 står det Norum kirke. Pr i dag er det Norum kyrkje som blir brukt av kyrkjekontor og andre offentlege instansar. OPPSUMMERING: Ut frå kvitteringar frå byggjerekneskap, gamle protokollar og tavle i våpenhuset skal noverande kyrkjebygning ha hatt namnet Ølmheim (tidlegare skrivemåtar Ølmem, Ølmeim, Ylmheim) kyrkje. Ut frå dette kan ein seie at Ølmheim kyrkje er det historiske namnet. Seinare er namnet Norum kyrkje teke i bruk. Det har ikkje vore mogeleg å finne vedtak på at denne namne-endringa er søkt om eller fatta vedtak om hjå Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Bergen eller hjå Bjørgvin bispedømekontor. Slinde, mai 2015 Rønnaug Dahl Leiar i soknerådet Norum sokneråd skal handsame sak om namnet i soknerådsmøte i september Saka vert så sendt vidare til Bjørgvin bispedømmeråd som fattar endeleg vedtak. På førehand vil soknerådet kalle inn til soknemøte om saka, sjå annonse under. Norum sokneråd I haust tok eg ein telefon til ein person i Sogndal. Dette fordi han for ein del år tilbake var med i sokneråd, fellesråd og bladstyret for kyrkjelydsbladet i fleire periodar. Han seier han hugsar godt at lokale personar på den tida var svært ivrige på at det skulle heite Norum kyrkje. Lokalhistorisk årshefte 2014, «so han sa», har i siste nummer bilete av kyrkja på framsida. Inne i bladet er det Ølmheim kyrkje som blir omtala. DØME PÅ BRUKEN AV NAMNET NORUM KYRKJE: Dei gongene eg har funne Norum kyrkje brukt i soknerådsprotokollen før 1985 kan det sjå ut som det først og fremst er prestar som har Innkalling til soknemøte for Norum sokn Norum sokneråd vil med dette kalle inn til soknemøte 13.september 2015 etter gudstenesta kl.16. Sak: Namnet på kyrkja Soknerådet ynskjer å høyra soknet sitt syn på namnet på kyrkja. Alternativ 1: Norum kyrkje Alternativ 2: Ølmheim kyrkje Norum sokneråd nr

20 Dei frivillige kristne organisasjonane er ein viktig ressurs i kyrkjelydane våre. Mykje godt arbeid vert drive, med sikte på å gi barn og unge ein stad der dei kan høyre Guds ord forkynt og vekse i trua på Han. Samarbeidet mellom organisasjonane og kyrkja er difor svært viktig for at ei systematisk trusopplæring kan skje i kyrkjelydane våre. Kyrkjelydsbladet ynskjer å gje eit innblikk i dette arbeidet. INNBLIKK I: småtroll-trall Kor er du Krølle? Det er tysdag ettermiddag og ein etter ein kjem det «småtroll», barn mellom 1-3 år saman med foreldre og søsken, inn gjennom døra til kapellet på Stedje. Det første dei spør etter er «henne e krølle?» Dei lurar fælt på kvar Krølle, det vesle koselammet, har gøymt seg denne gongen! Då alle små og store har funne seg ein plass på mattene, ynskjer Guri og Siv Anita velkommen til samling. Dei startar alltid med namnesang, det er stas å høyre og synge sitt eige namn med alle saman. Det er ein aktiv og glad gjeng som syng og dansar rundt i ringen. «Bomchikabom», «Spring etter vatn» og «Hvor er du krølle?», der ein leitar etter eit koselamb, er nokon av reglene og songane som blir sunge både ein og to gonger. Siv Anita fortel og vis bilete frå ei barnebok og lærer alle denne bøna, som kan vera fin å be saman ved frukostbordet eller ved sengekanten: Kjære Gud, ta handa mi, slepp den aldri ut av di. Lei meg på din veg i dag, gjer meg trygg og god og glad!. Etter ei fin samlingsstund smakar det veldig godt med saft og kjeks og kaffi. Det er veldig kjekt å blåsa såpebobler med Guri og leike saman ei lita stund, medan dei vaksne sit og pratar. Det nærmar seg kvelds og leggetid, dermed er det på tide å takke for i dag. Småtroll-trallen tek til att med fleire samlingar til hausten, annakvar tysdag. Sjekk nettsida vår no eller lik facebooksida Størst av alt- og eg er med for informasjon om desse samlingane, samt andre samlingar i trusopplæringa vår! Monica Ugulsvik Tekst og foto 20 nr. 2-15

21 S ID E Fargelegg Prikk til prikk Jesus er ljoset for verda. Teikne ein strek frå 1 til 2 og så vidare. Kva skjuler seg her? Teikningar: Asbjørn Tønnesen Finn 5 feil Dei to bileta er nesten like. Finn du dei fem feila på biletet til høgre? Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 nr.13 nr.10 Gulliver: side 2 Det nye Jerusalem Tårnagente side 7 10 ne: De første disiplene Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Himmelrik og de sm et å Gulliver: side 2 David og Batseba : side Gulliver ne: ente Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = berre 365,heim i posten) Gruppeabonnement berre 199,per barn 2 Gulliver: side 2 Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 pt r døt er seg ved s bliis ustevis jøen Jesu gjes o fr Tiberiass Tårnagentene: side 7 10 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibelteikneseriar og gøyale aktivitetar! setnin Super Salme 37,5 g i Herrens hånd! inn. Legg din vei så griper han Stol på ham, ditt 7 av hele kraft og s 10,2 Gud Luka all din selv. en din Herr sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele og din e and, hjert din forst av all Supe rsetni ng 31. august 2014 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Johannes 3, mai 201 mars 2014 Supersetning For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.» g r Christoffe mfortellinger 20 tegnefil liv. fra Jesu Fortelle r: rg Harald Stoltenbe Tegnere Produsent Merete tning 2. november e god De n e r e n et s 10,14 gj innlesin ber 2014 Den god e g je t ere n ykking: Dicentia Tegnese riemanu s/produ Runar Bang sent: eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB Perfekt som faddergåve! av DVD: Bestilling ole.no ondagssk En -DVD fra ent på Bli abonn lad s barneb hjem i posten. sskolen rett o Søndag DVD + bok sskole.n + sondag 14 blader på Bestill nr Ting på eller på telefon novem g: Føyen Arnevåg DVD-tr :, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Marku Film Animasjon: Alve, CirkA -DVD En Superse La de små 2014 ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. 19. oktober 2014 gode De n e r e n jet 14. september 2014 Lukas 10,27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. En -DVD fra NSSF 21 S

22 Årsmøte og kyrkjelydsfest i Kaupanger JUNI LYNGMO JUBILE 50år Leir 4-7kl. 28. juni 5. juli: Bibelsommar i vest JULI juni 5. juli: Bibelsommar i Vest Familieleir Ungdom i oppdrag AUGUST 2015 Soknerådet i Kaupanger kalla oss inn til soknemøte, årsmøte og kyrkjelydsfest i bedehuset 29. april. Soknerådsleiar Kari ynskte oss velkomne og leia oss gjennom kvelden. Organist Lars Einar spelte til songane, og me fekk eit fint musikalsk innslag av Kjell Olav. Kyrkjeverja vår, Jorunn Merete orienterte om, og synte teikningar av, den nye gravplassen og nytt kyrkjegardshus på Kaupanger. Også parkeringsareal var med i planen. Det er ei god gjennomført planlegging, noko me trur dei fleste i bygda vil bli fornøgde med. Ei grei og gjennomarbeida årsmelding og rekneskap vart lagt fram. Grunnordninga til gudsteneste i Kaupanger vart fastsett og vedteken. Og andakten var ved «gamlepresten» vår, Bård Haukedal. Mellom alt dette koste me oss med kaffi, nydelege kaker og ein god prat. Tusen takk for ein fin og godt gjennomført kveld. Tekst og foto: Kirsten Anny Amledal Pangstartleir år 27. Småbarnstreff 29. Bibelhelg SEPTEMBER Knøttekor og torsdagsklubb 10. Småbarnstreff 17. Knøttekor og torsdagsklubb Leir kl 24. Småbarnstreff Loppemarked OKTOBER Knøttekor og torsdagsklubb Leir for 4 7 klasse Leir for 7 10 klasse 15. Knøttekor og torsdagsklubb Internatmøte for kvinner 22. Småbarnstreff 29. Knøttekor og torsdagsklubb 30. Haustbasar Ny bok: Kyrkjefolk Sokneprest Egon Askvik har siste året arbeidd med eit bokprosjektet "Kyrkjefolk". Boka kjem ut i haust på Skald forlag og inneheld inervju med hundre kyrkjemedlemer i Leikanger frå år. Kvart alderstrinn er representert. Born og vaksne, unge og gamle, kvinner og menn fortel om sitt forhold til kyrkja og den kristne trua. Her er både ris og ros. Om å høyra til og verta utestengd. Det vert boklansering i samband med Fruktbare dagar i Leikanger torsdag 1.oktober. Alle inntekter av boksalet vil gå til kyrkjelydsarbeidet i Leikanger. For å sikra seg boka kan den førehandstingast på 22 nr. 2-15

23 Kyrkjelydstur 15 august Stardalen Har du lyst å vere med på kyrkjelydstur til Sunnfjord? Laurdag 15.august dreg vi frå Sogndal skysstasjon kl Vi er attende i Sogndal ca. kl På turen skal vi stoppe blant anna på Fonn i Stardalen, på Skei og på Vassenden kyrkjesenter, der vi skal ete middag. Når vi skal heimover tek vi turen rundt Jølstravatnet mot Astruptunet, og før alle tunellane stansar vi i Fjærland og. Det kjem til å bli ein dagstur med godt variert innhald! Det er særleg Ester og Leif Arne Nordheim som har teke på seg oppdraget med å fortelje undervegs. Karstein Bergheim og Birgit K. Johnsen saman med Gitte Th.Torstad er turkomite, medan Vidar Lægreid er sjåfør og kjentmann. Turen kostar kr. 250,- pr. person, som inkluderer reise, lunsj og middag. Sei frå ved påmelding om du treng særkost, og sei ifrå om du treng å bli henta til skysstasjonen i Sogndal. Påmelding til kyrkjekontoret, tlf , eller til Påmeldingsfrist er 3. august, men vi oppmodar om å melde seg på snarast då det kan bli rift om dei 55 seteplassane! Tekst: Gitte Therkelsen Torstad Stedje sokn har både dåpsring og kyrkjering Kjelde: stardalen.no Begge ringane med frivillige skal ha samlingane på Stedjetunet frå kl Forskjellen på dei to ringane, er kva dei vil ha fokus på i sitt frivillige arbeid: Kyrkjeringen i Stedje sokn vil vere open for menn og kvinner. På fire møter i året vil dei leggje vekt på sosialt samvær, samtale om arbeidet i kyrkja, samle inn pengar ved loddsal til ulikt formål; det vil seie utstyr, utsmykking eller anna i kyrkja/kapellet. På møta vert det mat og kaffi, andaktsord og tid for handarbeid for dei som vil det. Dei som ynskjer det vert med på diverse førefallande arbeid ute og inne. Alle får ei tekstmelding frå kyrkjekontoret når dette er aktuelt. Møtedatoar for hausten 2015 er torsdag 3. september og torsdag 15. oktober. Dåpsringen i Stedje sokn vil samlast fire gonger pr. år. Dåpsringen består av kvinner (opent for fleire) som ynskje å treffast på Stedjetunet til sosialt samver, loddsal, mat og kaffi, handarbeid, andakt og song. Midlane som vert samla inn skal gå til dåpsklutar som dåpsfamiliane i Stedje mottek ved dåpen. Dåpsdukane er innkjøpt frå Madagaskar, frå eit misjonsprosjekt som NMS driv for fattige kvinner. Dåpsringen vil i tillegg bidra med økonomiske midlar, i den grad dei kan, til innkjøp av dåpslys og dåpslysestakar. Dåpsringen vil med si støtte vere til stor hjelp for soknerådet, som har kostnadene som er knytt til gåver gitt ved dåpen. Samlingane er opne på ein slik måte at du ikkje treng vere med kvar gong, du kjem når det passer for deg! Møtedatoar for hausten 2015 er torsdag 24. september og torsdag 5. november. 50-årskonfirmantar 2014 Det vert sendt tekstmelding til dei som ynskjer å stå på liste. Kontakt kyrkjekontoret og sei ifrå om du vil ha slike meldingar! Tekst: Gitte Therkelsen Torstad nr

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Verdi- og måldokument for Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd

Verdi- og måldokument for Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd DEN NORSKE KYRKJA Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd Verdi- og måldokument for Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd Visjon. Saman vil me skape ein god stad å vera for alle i Sogndal og Leikanger

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer