God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang"

Transkript

1 God sommar! Nr. 2 I juni 2015 I 43. årgang

2 Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Bankgiro: Postadresse: Sogndal kyrkjelydsblad, Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Besøksadresse: Kyrkjekontoret Stedjetunet, 2. etasje Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Telefon kyrkjekontoret: , e-post: Heimeside: Grafisk: skrivargarden.no Kyrkjelydsbladet blir sendt til alle heimane i Sogndal kommune. Det er også mogleg å tinga bladet for dei som bur utanfor kommunen. Neste blad kjem ut om lag 15. oktober. Stoff kan sendast til innan 15. september. Beredskapsteneste i Sogn: Ved akutte behov kveld/natt og helg kan prest nåast på telefon Bladpengar: kr. 300,- pr. år, kr. 400, for abonnentar. LEIAR: Gode råd Eit vårsemester er på hell og eit konfirmantår er omme. 84 ungdommar er blitt bedt for og velsigna i kyrkjene i Sogndal kommune, 25 ungdommar i Leikanger. Og konfirmantane var sjølve med på å tenne lys og be for ein medkonfirmant. Ei sterk oppleving, også for oss som sat i kyrkjebenkene. Me ynskjer dei lukke til vidare i livet og håpar at me som kyrkje kan lukkast i å fortsatt involvere og inkludere desse flotte ungdomane i kyrkjelydsfellesskapen. 20.juni er det ei storhending i Stedje kyrkje. Då skal to prestar og ein diakon ordinerast og vigslast til teneste for Gud. Dyktige og motiverte medarbeidarar som de kan lese intervju med i dette nummeret av bladet. Og til hausten er det kyrkjeval igjen! Foto på framsida: Søndagsskuletur til Amlaholten 9.mai. Foto: MU Konfirmantar i Fjærland. Foto: NS Småtrolltrall123 i kapellet. Foto: MU Babysong på Stedjetunet. Foto: MUB Frå gudsteneste med konfirmantar i Stedje kyrkje. Foto: MUB 14. september er datoen - samtidig med kommune- og fylkestingsvalet. Gjennom deltaking der får du vere med å påverke framtida både til di lokale kyrkje og til kyrkja på nasjonalt plan. Dette fordi du både kan røyste på ditt lokale sokneråd og på bispedømerådet. Alle bispedømeråd utgjer til saman Kyrkjemøtet, som er det øvste organet i kyrkja på folkemunne kalla «kyrkja sitt Storting». De vil finne meir informasjon om valet i bladet og oversikt over kandidatar som stiller til val i alle sokne våre i Sogndal. Nominasjonskomiteane har gjort eit godt arbeid med å finne gode kandidatar som skal styre den lokale kyrkja dei kommande fire åra. Eit sitjande bispedømerådsmedlem har skrive ein god artikkel om kva soknerådet er og kva bispedømerådet er. Kom og gje kyrkja gode råd godt val! Magny Ugulsvik Bukholm Redaktør 2 nr. 2-15

3 Nytt frå fellesrådet Det blir endringar i arbeidsstokken den nærmaste tida. Diccon og Sandra Pearce har bestemt seg for å flytte tilbake til England. Dei avsluttar difor ei årelang trufast teneste som organist og kyrkjetenar her hjå oss. Dei har hatt hovudarbeidsstad i Leikanger kyrkje, men Sandra har også vore kyrkjetenar i Norum ei tid. I tillegg har vi vore heldige å få nytte oss av deira gode eigenskapar i nærmast alle sokna i løpet av dei åra dei har vore her. Diccon og Sandra har vore gode bidrag inn i staben, og vi kjem til å sakne dei veldig både som kollega, som dyktige musikkutøvarar og som gode medarbeidarar i kyrkja. Vi vil ynskje dei lykke til med deira nye liv i England, og takke så mykje for alt dei har bidrege med i over 20 år her hjå oss! Når Diccon og Sandra dreg kjem Hallgeir og Cristina til oss. Hallgeir heiter Øgaard til etternamn og startar som ny kantor (organist) i august. Hovudarbeidsstaden hans vil vere på Leikanger, men me får truleg også nytte godt av musikaliteten hans i dei andre sokna også etter kvart. Cristina heiter Sandor til etternamn, og skal vere kyrkjetenar både på Leikanger og i Norum. Ho tek eigentleg til i jobben i august, men vil jobbe nokre helgar i sommar også. Vi gleder oss til å bli betre kjende med dei, og vil ynskje dei velkomne og lykke til i jobbane! I tillegg vil to som har delt på ungdomsprest-stillinga avslutte sine vikariat, og den som eigentleg fekk stillinga ta til i den. Nils Einar Berget og Andreas Hjelme har delt ungdomsprest-stillinga mellom seg, der Nils Einar har hatt hovudansvar for dei over konfirmasjonsalder og Andreas har hatt hovudansvar for konfirmantkullet. Denne ordninga har vart sidan hausten 2014, og det har fungert bra. Dei takkar no for seg, men me håpar me framleis vil treffe på dei i kyrkja både som frivillige og som deltakarar. Tusen takk for innsatsen til dykk begge to! Andreas Danbolt fekk den utlyste stillinga som ungdomsprest i fjor sommar, og har brukt det siste året til å fullføre praktikum og med det prestestudiet. Han vil bli ordinert som prest 20. juni saman med Kjell Olav Høstaker Nordheim som sokneprest og Gitte Th. Torstad blir vigsla som diakon. Andreas Danbolt er opprinneleg frå Toten, men har i nokre år arbeidd i Fjell utanfor Bergen. Me gleder oss til å bli betre kjent med han, og ynskjer han velkomen til oss og til Sogn! De finn meir informasjon om ordinasjons- og vigslingsgudstenesta ein annan stad i bladet. Møt gjerne fram og bli med på denne storhendinga i Stedje kyrkje! Foto: E. Askvik Det er alltid trist når nokon me har vore saman med ei tid skal slutte, men det er også spennande å treffe nye. Det vert difor ein spennande haust for oss på kyrkjekontoret, og slik også for kyrkjelyden. Med dette vil me ynskje dykk alle ein retteleg fin sommar og ein spennande haust! Jorunn Merete Haukås-Eide Kyrkjeverje Ill.foto: morguefile.com nr

4 PANGSTART 2015 Leir for åringar Lyngmo august Har du lyst til å vera med på noko kjekt før sommarferien tek slutt? Du vil ikkje gå glipp av Pangstart Dette er ein spennande og annleis leir for deg som er år. viktig at du gir beskjed om særlege behov, slik at me kan leggje til rette for at du skal få det kjekt på leir. Me som skal vera leiarar gler oss til fine og aktive sommardagar saman med deg! Monica Ugulsvik Tekst Foto: F. Duhrmann Pangstart-leiren er eit samarbeid mellom Lyngmo og trusopplæringa i Luster og Sogndal/Leikanger. Den er med hensikt lagt til veka før skulestart, fordi me veit at mange foreldre då er attende på jobb, medan borna framleis har skulefri. Då kan det vera eit godt alternativ å reise på leir, på Lyngmo. Me vil gje deg nokre fine, aktive dagar, slik at du er klar for ein ny og spennande haust! Tema for leiren er «Noko i lufta». Det blir temasamlingar og kreative verkstadgrupper. Det blir aktivitetar både inne og ute; sykling, bading og kanopadling. Du kan glede deg til god mat, kveldssamlingar, gudsteneste og mykje meir! Lurer du på kva du skal pakke med deg? Sovepose, laken, toalettsaker, Bibel, kle og sko til å vera både ute og inne, badekle og sykkel dersom du har det! Leiren varer til torsdag 13. august kl. 17, då inviterer me foreldre og familie til PANGSLUTT, ein felles avslutning av leiren. Er du fødd i og 2004? Då kan du melde deg på og bli med! Leiren kostar 800 kr. Påmeldinga er opna og det er fint om du melder deg på før sommarferien tek til; Send ein e-post til eller ring Då er det 4 nr. 2-15

5 - OG EG ER MED! 4-årssamling i Stedje kyrkje DETTE SKJER I AUGUST SEPTEMBER OKTOBER: August 9.og 10. Ungdomsleiar-leir på Lyngmo Pangstart-leir for åringar, saman m/ungdommar frå ungdomsleiar-leiren, på Lyngmo 16. Utdeling av 6-årsbok kl. 11 i Stedje kyrkje 16. Utdeling av 6-årsbok kl.18 i Kaupanger kyrkje September 16. Babysong, nytt semester tek til på Stedjetunet kl Undringstime for 4-åringar kl i Norum kyrkje, gudsteneste m/bokutdeling kl Stedje barnehage kl. 11 i Stedje kyrkje 27. Stedje kyrkje. Gudsteneste m/bokutdeling kl.11. Undringstime laurdag kl Undringstime for 4-åringar kl. 15 i Kaupanger kyrkje, gudsteneste m/ bokutdeling kl. 16 Oktober 17. Livets skattekiste-dag for 11- og 12-åringar i Fjærland frå kl og Undringstime for 4-åringar kl.16 i Fjærland kyrkje 18. Gudsteneste m/bokutdeling til 4-åringar kl. 11 i Fjærland kyrkje 25. Undringstime for 4-åringar laurdag i Stedje kyrkje. Gudsteneste med bokutdeling søndag kl Hausttakkefest m/stedje barnehage kl. 11 i Stedje kyrkje Babysongavslutning våren 2015 nr

6 Konfirmantar 2015 Konfirmantar Fjærland. Foto: Nils Skeie Konfirmantar Kaupanger. Fotograf Svigggum Konfirmantar Norum. Foto: Ørjan Talle Konfirmantar Stedje. Fotograf Svigggum 6 nr. 2-15

7 Konfirmantsamling Kyrkjelydsoppsummering Siste obligatoriske samling i konfirmantåret er fullført. Anledninga vart sett så stort på, at både slekt og konfirmantar møtte i både bunad, dress og kjole. Kvifor så staseleg? Vi snakkar sjølvsagt om konfirmasjonsdagen. Og den har sanneleg vore vel verdt å feire. Gjennom nesten eit heilt skuleår har konfirmantane vore samla om det viktigaste i livet. Det som gjev livet meining, og plasserer mennesket i eit evigheitsperspektiv, der målet er evig kjærleik og glede heime hjå Gud. Vi leiarane meiner vi har oppdaga noko som er så godt at vi vil bruke både arbeidstid og fritid på å dele det med andre. Då er det kjekt at ungdomen er så opne og seriøse som årets konfirmantar har vore. Dei har lett for å snakke om tru og tvil, og for dei av dykk som les her no: Fortsett med det! Det å dele sine djupe tankar kan vere styrkjande både for ein sjølv og andre. Kanskje har nokon eit godt svar på det du lurer på, eller kanskje ikkje. I så fall snakkar du med ein som i alle fall forstår deg. Alle konfirmantane har sine høgdepunkt frå året. Mine er dei gongane eg har fått snakka ordentleg med dei. Då vi var på tur i Sogndalsdalen, i samtalegruppene, og på leir. Nokre har sagt at gudstenestene har vore det beste, og det er særs inspirerande å høyre. For det er jo det alt fell ned på: Å Vere saman med Gud, anten det er i kyrkja eller heime og få kjenne på gleda og velsigninga som følgjer ved å høyre han til. Ta vare på det de har lært! Jesus seier han er med dykk alle dagar, så lenge verda står. Det er sanneleg verdt å feire :) Konfirmantsamling Andreas Hjelme Tekst Monica Ugulsvik Foto Ill.foto: morguefile.com nr

8 VÅREN I FJÆRLAND På soknemøte denne sundagen vart det og vedteke små endringar i gudstenesteliturgien. Kunngjeringane vert flytta til etter 3x3 klokkeslag. Det vert brukt Halleluja-vers i samband med tekstlesingi, og etter kvart, bruk av kalkar i samband med nattverd i midtgangen. Fjærland er og so heldige at ein del glade songarar har starta eit Kammerkor. Desse stiller opp og syng når dei vert spurde til å medverka, i kyrkja og elles. Fredag kveld 19.juni har dei konsert i kyrkja. Garantert flott å høyra. Foto: Maryann G. Mundal Den lange og snørike vinteren her i bygdi ser no ut til å ha sleppt taket, når dette vert skrive litt før 10. mai. Som nemnt tidlegare var det konfirmasjon 1. pinsedag. To barn vart og døypte denne dagen. Det er ikkje så ofte det er barnedåp i Fjærland, men desto gildare når det skjer. Namna på dei to er: Johanna Juklestad Mundal og Jaran Mundal. Lukka til vidare til både konfirmantane og dåpsbarna. Nils Skeide Tekst og foto Me var litt skeptiske til om all snøen vart vekke til dugnaden på kyrkjegarden. den 5. mai. Det låg vel att litt taksnø på nordsida, så dugnadsettermiddagen gjekk greitt. Med stort og smått møtte 28 personar fram. Dette er ca 10% av folketalet i Fjærland. Damene jobba inne i kyrkja med vasking, støvsuging og rydding. Og so rigga dei til med mat til alle som var der, i ein triveleg pause. Karane, pluss nokre damer arbeidde ute på kyrkjegarden. Denne dagen var det særskilt grusgangane inn til, og rundt kyrkja som vart utsett for hakker og river. Det er slik at grusveger har lett for å gro att, om ikkje dei vert ruska opp av og til. Litt torv og stein ligg og att på kyrkjegarden og måtte fjernast. Skal me få ein jamn og fin kyrkjegard i Fjærland, står det ein god del arbeid att. Gjerde skulle og vore oppattpussa og måla. I vinter har me her i Fjærlandskyrkja hatt god hjelp av konfirmantane våre. Dei to har vore trufaste og hjelpt til på omtrent kvar einaste gudsteneste. Tusen takk skal de ha. No har Grete og Thomas, som er namni deira, hatt samtale med presten. Dei slapp fram, som dert vart sagt i gamle dagar. Den dagen vart dei feira med marsipankake og pizza på kyrkjekaffien. No står konfirmasjonen for tur. Det er 24. mai. I Fjærland er det vedteke at konfirmasjonsgudstenesta er lagt til 1. pinsedag. Frå gudsteneste med konfirmantane 26. april 8 nr. 2-15

9 Foto: BLS Ordinasjons- og vigslingsgudsteneste i Stedje kyrkje laurdag 20. juni kl Biskop Halvor Nordhaug kjem til Stedje kyrkje laurdag 20. juni for å ordinere Kjell Olav Høstaker Nordheim til sokneprest og Andreas Danbolt til ungdomsprest. Og for å vigsle Gitte Therkelsen Torstad til diakon. Kjell Olav Høstaker Nordheim har fungert som sokneprest i eit år medan han har fullført utdanninga som prest. Gitte Therkelsen Torstad har arbeidt som diakon parallelt med at ho har gjort seg ferdig med utdanninga. Andreas Danbolt tek no til i stillinga som prest for ungdom og studentar i Sogndal og Sogn prosti. Om lag 20 % av hans stilling skal vere spesielt retta mot studentane. Vi gler oss over at vi no får i gang ei studentprest-teneste i Sogndal. Ordinasjon og diakonvigsling er ein festdag for kyrkjelydane. Finn fram finkleda, kom gjerne i bunad og møt opp i Stedje kyrkje denne laurdagen. Etter gudstenesta ber sokneråda alle inn til eit måltid i kantina på Høgskulen, og vi håpar at så mange som mogeleg vert med på det òg. Vi oppmodar folk om å vere ute i god tid. Parker gjerne ved høgskulen og bruk beina fram til kyrkja. Kjetil Netland Prost nr

10 Gitte Gitte er oppvaksen på Søreide i Fana, Bergen. Ho har budd i Sogndal sidan Gitte er utdanna sosionom og diakon og har dei siste seks åra arbeid som diakon i Sogndal. Ho fullførte masterutdanninga ved Diakonhjemmet våren Kva oppdrag har ein diakon? Diakonen er leiar av kyrkja sitt sosiale omsorgsarbeid, og skal bidra til at evangeliet kjem ut i handling, som kyrkja sine hender og føter. Kva oppgåver er det viktig at kyrkja tek tak i her i bygdene våre? Sokna er ulike og har forskjellige utfordringar, det vil difor vere varierande behov for tiltak og tilbod frå stad til stad. Likevel kan vi trekkje fram to oppgåver: byggje ulike møteplassar i kyrkjeleg samanheng som gjer at alle kan finne sin plass og kjenne tilhøyring til kyrkja. Ei anna viktig oppgåve vil retta seg mot korleis kyrkja i større grad kan vere ein plass for ungdom etter konfirmasjonsalder. Kva er vårt ansvar for flyktningar og arbeidsinnvandrarar? Som kyrkje er det vårt hovudansvar å møte kvart menneske med respekt, uavhengig av tru og ståstad. Kyrkja bidreg med å avhjelpe naud både i Noreg og ute i verda. Som kyrkje i Sogn vil vi ta imot menneske som ynskje kontakt, og i møte med flyktningar og arbeidsinnvandrarar vil vi leggje vinn på å vere gjestfrie. Eit viktig vers i Bibelen: Joh : "Det er eit føredøme eg har gjeve dykk: Som eg har gjort mot dykk, skal de òg gjera." Kjell Olav Kjell Olav Høstaker Nordheim er fødd og oppvaksen her i Sogndal. Han har mellom anna arbeidd som diakon, som seniorrådgjevar i Difi, og sidan hausten 2009 som prestevikar. Dei siste seks åra har han studert teologi ved NLA Høgskolen i Bergen ved sida av arbeidet. Kva mål har du for tenesta di som prest? Eg ynskjer å vere ein vanleg prest for vanlege folk. Vi bed alltid for konfirmantane, om at dei må få ha ein heim i Guds kyrkje på jorda. Eg tenkjer det ikkje berre gjeld konfirmantane, men oss alle: Vi treng ein stad å høyra til. Om eg ved å vere prest kan følgje Jesus på ein slik måte at folk vinn større klarheit og tryggheit i høve til eiga tru, så er eg glad for det. Først og fremst er eg ein døypt som høyrer til i eit fellesskap av mange andre døypte. Slik høyrer me saman, og slik har kvar av oss noko å gje andre. Eller som det heiter i trusopplæringa: Gud gir vi deler. Kva vil du leggje vekt på dei fyrste åra som sokneprest i Stedje og Kaupanger? Sjølv om eg er herifrå, ynskjer eg for det første å ha fokus på å bli endå betre kjend med bygdene og grendene, bedrifter, arbeidsplassar og organisasjonsliv, særleg det første året. Eg er svært open for invitasjonar! For det andre vil eg legge vekt på å vere tilgjengeleg og tilsnakkandes, og arbeida for at det må vere låg terskel for å ta kontakt om alt som måtte røre seg. For det tredje vil eg svært gjerne vere med å vidareutvikle barne- og ungdomsarbeidet. Sist, men ikkje minst - eg er oppteken av samanhengen mellom kyrkje og kulturliv. Eit viktig vers i Bibelen: Då tenker eg på Matteus 11, 28, der Jesus snakkar om kvila han vil gje. Desse orda står nederst på altertavla i Stedje. Eg tenker at sjølv om dei er eldgamle, så har dei veldig mykje å seie til oss, som lever i ei tid prega av stress og tilkortkommenheit, under presset av eit samfunn som blir kalla både Perfeksjons-samfunnet og Prestasjons-samfunnet: Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! 10 nr. 2-15

11 Andreas Andreas er oppvaksen på Toten. Han har fagbrev som industrimekanikar og har studert teologi ved NLA i Bergen. Han har lang erfaring frå barne og ungdomsarbeid i ulike organisasjonar, mellom anna frå speidaren, Det norske misjonsselskap. Han har òg erfaring frå Fjell kyrkjelyd der han har vore tilsett som ungdomsarbeidar. Han er glad i ulike formar for friluftsliv, og trivest godt med å jobbe med ungdom. Vi ser fram til å få Andreas som prest for ungdom og studentar i Sogndal, og lurar på kvifor ein austlending vil slå seg ned og arbeide her? Sogndal har mykje å by på, ikkje minst gode moglegheiter for friluftsliv og mange trivelege folk. Når eg såg at det var ei ledig stilling som ungdomsprest her, så måtte eg berre søke jobben. Kva har kyrkja å gje til unge menneske i 2015? Kyrkja er ein fellesskap der alle er velkomne. Her kan me vera saman om tru og spørsmål rundt trua og livet, og heilt andre ting. I kyrkja kan unge få sjå livet sitt frå ein annan kant enn kva ein presterer eller korleis ein ser ut. Ikkje minst er kyrkja ein fellesskap kor Gud sjølv er saman med oss. Eit viktig vers i Bibelen: Johannes 3.16: For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. BESLUTNING Herre, jeg har tatt en stor beslutning: Frå denne stund er jeg på din side! Det er ingen følelsesladet beslutning, for den slags ville jeg aldri tillate meg. Nei, den kom både frå hjernen og fra hjertet etter at jeg hadde tenkt over tingene. Jeg lover troskap mot deg og troskap i tjenesten. Det lyder flott, Herre, men du kjenner meg. Jeg har ikkje mye å gi deg, men du kan få livet mitt. Jeg ønsker å investere det i din sak. Noe i meg taler om det heltemodige i beslutningen, en slags Jeanne darc-innsats, men selvsagt tilpasset de åndelige dimensjonene mine. Noe annet i meg skyver meg tilbake til virkeligheten Ved å spørre: «Hva akter du egentlig å foreta deg?» Jeg vet ikkje, Herre. Jeg vet simpelthen ikkje. Jeg ber at du vil veilede meg. Jeg stiller meg til din disposisjon og vil gjøre det jeg kan for deg, så vennligst legg tingene til rette for meg. Finn en jobb der eg kan tjene deg, Herre, ved å tjene min neste. Jeg ber ikke om en plass i forreste rekke, Herre, (selv om mitt «ego» løfter øyenbrynene og hoster spørrende mens jeg sier dette). Men jeg vil gjerne kjenne meg ønsket og nyttig. Lønnen teller mindre, skjønt jeg må ha til kost og losji og litt annet også, forresten. Bruk meg et eller annet sted, Herre Dette ber jeg om inntil videre mens eg venter på at du viser meg hvor jeg skal ta fatt. Flora Larsson Henta frå diktsamlinga «Mellom deg og meg, Herre!» nr

12 Skal du stemme ved kyrkjevalet 2015? Det er valår, og den 14. september er det tid for kommune- og fylkestingsval. Samstundes er det kyrkjeval, og det skal veljast representantar til både sokneråd og bispedømeråd. Kva er soknerådet? Soknet er grunneininga i den norske kyrkja. Frå gamalt av var soknet rekna ut frå staden der det var oppført ei kyrkje, og bestod av dei som hadde ei kyrkje å sokne til. Medlemane i soknet vel soknerådet. Soknerådet skal etter kyrkjelova ha si merksemd mot alt som kan nære og styrkje det kristne livet i soknet, slik som til dømes gudstenesteliv, relasjonsbygging og arbeid blant konfirmantar og unge. Soknerådet skal mellom anna leggje til rette for at kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk og diakoni vert innarbeidd og utvikla i soknet. Rådet har også rett til å medverke ved utnemning og tilsetting i kyrkjelege stillingar, men er ikkje arbeidsgjevar, og gjev høyringsfråsegner i ulike saker. I tillegg til sokneprest består soknerådet i Stedje av åtte personar, og av seks personar i Fjærland, Kaupanger og Norum. Kva er bispedømerådet? Bjørgvin bispedømeråd skal, på same måte som sokneråda, ha si merksemd mot alt som gjerast for å vekkje og nære det kristne livet i dei ulike sokna i bispedømet. Geografisk er Bjørgvin samanfallande med Sogn og Fjordane og Hordaland fylke. Bispedømerådet tilset prestar, og fordeler mellom anna tilskot til kyrkjelege formål gjennom midlar frå Opplysningsvesenets fond (OVF). Medlemane i bispedømerådet er også utsendingar til det årlege Kyrkjemøtet. Kyrkjemøtet er det øvste demokratiske organet i Den norske kyrkja, og har ein «lovgjevande» funksjon for kyrkja som på mange måtar kan samanliknast med Stortinget. Val av representantar til Bispedømerådet er derfor viktig dersom du ønskjer å påverke framtida til Den norske kyrkja på nasjonalt nivå. Av aktuelle saker som er venta i perioden 2016 til 2019 kan nemnast ny organisering etter skiljet med staten, mobilisering for dåp, fleirkulturelt dialogarbeid, rekruttering til kyrkjelege stillingar og spørsmål om forbønn eller vigsel for likekjønna par. I tillegg til biskopen og to kyrkjeleg tilsette, består bispedømerådet av sju leke medlemmer. I Bjørgvin skal fire av desse veljast direkte 14. september, medan dei tre siste vert valt av sokneråda i november. Har eg stemmerett? For å ha stemmerett må du være medlem av kyrkja. Forenkla sagt er medlemmer alle som er døypt i kyrkja, og som ikkje seinare er utmeldt. I kyrkja er myndigheitsalderen 15 år, og du kan derfor stemme dersom du fyller 15 år i løpet av nr. 2-15

13 Kven er kandidatar til bispedømerådet? Bispedømet sin nominasjonskomité er valt av representantar frå sokneråda. Komiteen si liste har 17 kandidatar i prioritert rekkjefølgje. Kyrkjevalet er eit personval. Kandidatane er såleis ikkje representantar for grupperingar eller parti, men lista speglar ei breidde både i alder og ulike syn innanfor kyrkja. Presentasjon av dei ulike kandidatane finn ein ved å følgje lenkja under. Kontakt gjerne også kandidatane personleg dersom du har spørsmål. https://kirken.no/globalassets/ bispedommer/bjorgvin/dokumenter/kyrkjeval/leke-kandidater/ leke-kandidatar-eigenpresentasjon-pr-26-mars-2015.pdf Åpen folkekirke er ein organiasjon som har stilt alternative lister i 9 bispedøme, og som har fått mykje merksemd i media. Organisasjonen ønskjer mellom anna å arbeide for at også likekjønna par kan gifte seg i kyrkja. Åpen folkekirke stiller ikkje liste i Bjørgvin, og nominasjonskomiteen si liste er derfor den einaste i bispedømet. Korleis stemmer eg? Alle med stemmerett vil motta valkort i august. Valkortet vil informere om dine rettar som veljar, og om kvar du kan stemme. Du kan også førehandsrøyste ved kyrkjekontoret i perioden 1. august til 11. september. Kontakt gjerne kyrkjekontoret i god tid dersom du har spørsmål. Valet til sokneråd og bispedømeråd skjer ved to ulike lister. Dersom du leverer stemmesetel utan korrigeringar vil ikkje stemma bli forkasta, men alle kandidatane på den innleverte lista får då éi stemme kvar. For å påverke prioriteringa på listene kan du gje éi tilleggsstemme til inntil tre kandidatar, som då får to stemmer. Dette gjeld både for val av sokneråd og bispedømeråd. Det er ikkje mogleg å stryke kandidatar frå listene, men ved val av sokneråd kan du kan føre opp inntil tre nye namn på stemmesetelen. Det er ikkje høve til å gje desse tilleggstemmer. Framleis litt forvirra? Alt dette og meir informasjon finn du også på nettadressa Godt val! Arnt Erik Nordheim Tekst Kandidatlister til soknerådsvalet: FJÆRLAND SOKNERÅD 1 NILS SKEIDE 6848 FJÆRLAND Pensjonist 2 BERIT CARLSEN ORHEIM 6848 FJÆRLAND Pensjonist 3 SVERRE TUFTE MUNDAL 6848 FJÆRLAND Entreprenør 4 MARIANNE SUPPHELLEN 6848 FJÆRLAND Dagleg leiar/kyrkjet 5 HANS HAUGEN 6848 FJÆRLAND Bonde 6 MARITA KVITBERG 6848 FJÆRLAND Førskulelærar 7 SIV JANE RAUBOTI 6848 FJÆRLAND Lærar 8 GERD TURID JUKLESTAD 6848 FJÆRLAND Bonde 9 HILDE SUPPHELLEN 6848 FJÆRLAND Bonde/Heimehjelp 10 ANDRÉ ØYGARD 6848 FJÆRLAND Sjølvst. næringsdriv 11 KLARA HEIMLID BØYUM 6848 FJÆRLAND Helsefagarbeidar nr

14 KAUPANGER SOKNERÅD 1 EINAR SKEIE KAUPANGSVEGEN 29, 6854 KAUPANGER Pensjonist 2 KARI ALME HAUKÅSSVINGEN 10, 6854 KAUPANGER Spes.pedagog 3 KENNETH BJØRK 6854 KAUPANGER Eigedomsmeklar 4 KIRSTEN ANNY AMLEDAL 6854 KAUPANGER Pensjonist 5 KNUT KAI BERGET ROGNEVEGEN 1, 6854 KAUPANGER Pensjonist 6 KAREN HELENA DALAKER 6854 KAUPANGER Pensjonist 7 CHRISTOFFER KNAGENHJELM KYRKJEGOTA 1, 6854 KAUPANGER Arkeolog/Sj.næringsd 8 BRITT ELIN YTTRI HAUKÅSSVINGEN 1, 6854 KAUPANGER Postbud 9 GEIR BØYUM PORSMYRVEGEN 11, 6854 KAUPANGER Rekneskapsførar 10 SVANHILD KARIN BREISNES BRÅTAVEGEN 8, 6854 KAUPANGER Pensjonist 11 VEGARD HOVLAND KAUPANGSVEGEN 1, 6854 KAUPANGER Byggmester/fagl.leia 12 ANNE-HELENE LILLE-HOMB 6854 KAUPANGER Pensjonist NORUM SOKNERÅD 1 RØNNAUG DAHL 6859 SLINDE Pensjonist 2 AGNAR NORNES 6859 SLINDE Bonde 3 EDIT FLATLAND 6859 SLINDE Pensjonist 4 HEIDI FONDENES 6859 SLINDE Lærar 5 PER MAGNE FIMREITE 6856 SOGNDAL Bonde 6 ELLEN KRISTIN NJØS SLINDE 6859 SLINDE Landskapsarkitekt 7 PER HENRIK HJELMESETER 6858 FARDAL Sjølvst.næringsdriv. 8 ANNE MARIT VENES 6858 FARDAL Reinhaldar 9 SOLLAUG BOGE ØLMHEIM 6859 SLINDE Pensjonist 10 GUNNBORG IRENE YLVISÅKER LYNGSET 6858 FARDAL Bankfunksjonær 11 GUNN KJERSTI BÅRDGARD 6858 FARDAL Førstesekretær STEDJE SOKNERÅD 1 OVE BUKHOLM STØLEN 5, 6856 SOGNDAL Byggmester 2 ASTRID HOVE MARKAVEGEN 25, 6856 SOGNDAL Rådgjevar 3 JAN GUNNAR BØTHUN 6856 SOGNDAL Fagarbeidar 4 MÅLFRID MYRKASKOG HUSNES STEDJEVEGEN 38, 6856 SOGNDAL Pensjonist 5 PER HILLEREN 6856 SOGNDAL Bonde 6 SISSEL AINA VATNAMOT ÅBERGE 6856 SOGNDAL Lærer 7 EDVIN ORRESTAD 6856 SOGNDAL Entreprenør 8 LISE ELVAGJENG 6856 SOGNDAL Fagrådgjevar 9 ODD SOLBERG 6856 SOGNDAL Lærar 10 INGRID MONSEN PRESTAVEGEN 1, 6856 SOGNDAL Butikkmedarbeider 11 SIGNE MARIE FOSSE REFSDAL KONGABERGVEGEN 19, 6856 SOGNDAL Sjukepleiar 12 ELDBJØRG REPPEN ØLNES 6856 SOGNDAL Pensjonist 13 ODDBJØRG BORGNY UGLUM KONGABERGVEGEN 12, 6856 SOGNDAL Pensjonist 14 LEIF STEINAR ENGLAND 6856 SOGNDAL Innkjøpssjef 15 REIDUN BOSTEDT DRÆGNI DALAVEGEN 2 E, 6856 SOGNDAL Pensjonist 16 JOFRID ROGNE TJØDNALI 30, 6856 SOGNDAL Pensjonist 17 OTTAR HUSUM 6856 SOGNDAL Bonde 18 AASHILD VIKDAL 6856 SOGNDAL Pensjonist 19 OMAR EGGUM 6856 SOGNDAL Lærar 20 GRO LERUM BONDEVIK ÅBERGEVEGEN 11, 6856 SOGNDAL Trade mark.konsulent 21 JORUNN HOLE KONGABERGVEGEN 41, 6856 SOGNDAL Pensjonist 14 nr. 2-15

15 Kyrkjekaffi Ein prestevikar takkar for seg Historia begynte med at telefonen ringte ein tidleg aprilmorgon. Det var eit ukjent namn som spurte om eg ville ta til å jobbe som prestevikar i Sogndal etter lærarskulen. Eg sa ja mest for å få han til å legge på, og så måtte omstillinga ta til. Kyrkja er ingen dårleg plass å vere lærar. Ikkje berre har eg fått undervist mykje, men eg har fått undervist eine og åleine om det viktigaste faget som finst: Frelsa og livet ved trua på Jesus Kristus. Det har eg ikkje gjort åleine, men saman med eit kollegium som verkeleg trur på det dei forkynner. Sjølv om eg veit at dei er prestar og diakonar vart eg likevel litt overraska over viljen til å avslutte elles «faglege» møter med bøn. Ja, kvifor ikkje? Vi trur at bøn blir høyrt, og at det er eit kraftig verkemiddel. Kanskje er bøna det viktigaste vi gjer det møtet! At slikt skjer bak lukka dører er både tillitskapande og trusstyrkjande. Presten står ikkje berre og messar på søndagen om forskjellig han har høyrt på skulen. Jobben er ikkje berre ein jobb som må gjerast. Han deler eit liv og ei lære som han sjølv har tru på og oppmodar om å følgje, fordi han veit kor stor betydning det kan ha for den einskilde. Som vikar har eg hatt stor glede av å dele den glade bodskapen. Sidan jobben min har vore hovudsakleg konfirmantarbeid, har eg som regel hatt forkynnaransvar på dei gudstenestane som konfirmantane samla har vore med på. Då er det ein fryd å bli gitt lyttande øyrer frå konfirmantane, men også alle foreldre og tilhøyrande som møter opp. Fleire av desse er innom kyrkja berre når dei har ei spesiell anledning. Då treng dei ei nistepakke av Guds Ord som dei kan ta med seg vidare, frå ei god oppleving i kyrkja. Det er mange tilsette på kyrkjekontoret på Stedje, med ulik alder, bakgrunn, livsstil, arbeidsmåte og mykje meir! Det har vore ein styrke når vi har hatt arrangement. Avslutningsvis vil eg trekke frem Gitte sin (Diakon) sans for detaljer og forutsigbarheit, Kjell Olav si (fungerande Sokneprest) ro, og evne til å finne kloke ord, og Kjetil sitt (Prost) rike initiativ og erfaringsbase. Alle dei nemnde jobbar tilsynelatande døgeret rundt, og er store førebilete på sine måtar. Dermed kan eg takka for i år, og sjå tilbake på kyrkja som ein arbeidsplass det ikkje er utenkjeleg at eg vender tilbake til. Eg har stor tru på det arbeidet som de gjer, og som Andreas Danbolt, ny spesialprest for ungdom, går inn i. Til lukke vidare. Må Gud signe arbeidet dykkar! Andreas Hjelme Tekst Monica Ugulsvik Foto nr

16 Intervju med Kari Marie Navarsete v/ester Nordheim 1. Kva betyr kyrkja for deg? Når du høyrer ordet kyrkje, kva stemning/ følelse gjev det deg? Tenkjer du først på bygningen eller på alle folka som er kyrkja? Kvifor det, trur du? Når eg høyrer ordet «kyrkje» kjem det fram mange bilete hjå meg. Sjølvsagt tenkjer eg på den flotte bygningen med alle sine uttrykk. Gjennom arbeidet mitt i barnehagen har eg ved fleire høve vore på besøk i kyrkja saman med born. Å følgje born si undring over det dei ser og deira evne til å bli merksame på detaljar er fascinerande, og det har også hjelpt meg å sjå. Likevel er det eigne opplevingar i kyrkja som er med å skape kjensler til kyrkjerommet og det me finn der. Ord som kjem når eg tenkjer på dette er: tradisjon, glede, sorg, fellesskap, omsorg, haldepunkt, musikk, tankar om tru, familie. Kyrkjerommet er for meg ein god stad å vera på «gode og vonde» dagar. Eg tenkjer også på samarbeid. Som styrar i Stedje barnehage gjennom mange år har eg hatt eit godt samarbeid med kyrkja representert ved Bård Haukedal og Kjell Olav Nordheim. Når barnehagen samarbeider med kyrkja, utfordrar det oss i høve at barnehagen har eit mandat som legg føringar for kva innhald og formidling borna skal møta. Undring saman med borna, her og no perspektiv, kunnskap og respekt for mangfaldet vert stikkord. Mitt møte med kyrkja i dette samarbeidet har vore svært givande og kjekt. Eg trur me har gitt borna gode opplevingar og kunnskap til å forske på eiga tru. 2. Har du opplevingar du har lyst til å trekke fram? Det er mange. Då vel eg å trekke fram alle dei flotte hausttakkefestane me har delteke på med borna i Stedje barnehage. Ei fullsett kyrkje med forventingsfulle born og foreldre. Ei kyrkje som evnar å forme gudstenesta slik at borna er «med», og der det er «plass» til dei utan at det går ut over forma til gudstenesta. Dette har sett «spor» i meg. Elles har eg hatt mange flotte musikkopplevingar i kyrkja. Å gå på konsert i kyrkja forsterkar musikkopplevinga og gir for meg ei sterk kjensle av fellesskap. Eg meiner det er viktig at kyrkjerommet vert brukt i eit mangfaldsperspektiv der kvar einskild kan finna sin plass på sin måte. 3. Når blei du sist overraska i kyrkja? Heilt ærleg! For ei tid sidan var eg i gravferda til tanta mi. Når presten song «What a wonderful world som ein del av talen sin, vart eg overraska og veldig fokusert. 4. Kva tankar har du om kyrkja si rolle i lokal-samfunnet? Har du tankar om korleis kyrkja kan bli endå meir synleg i lokalsamfunnet? På kva nye måtar trur du at lokalsamfunnet og kyrkja kan samvirka? For meg er det viktig at kyrkja er ei kyrkje for folket. Det er viktig at det er plass til alle, der mangfald og inkludering er stikkord. Då er det viktig at bygdefolket deltek i råd og organ der ein kan vera med å påverke korleis kyrkja skal utvikle seg vidare. Det vert viktig at kyrkjekontoret er opne for innspel og aktive i dialogen med bygda. Her vert gode møteplassar eit stikkord. Elles handlar det om å byggje tryggheit og tillit mellom kyrkja og folket. 5. Har du tankar om korleis me kan inkludera endå fleire i gudstenestefellesskapet? Gudstenestene er på mange måtar det viktigaste kyrkja gjer, her får kyrkja mellom anna sin identitet. Frå din ståstad- kva trur du skal til for at fleire skal oppleva seg inkludert i fellesskapet rundt gudstenestene? Eg trur kyrkja i dag gjer mange gode grep som kan utviklast vidare: Viktige element er å møte born og ungdom der dei er med arbeidsmåtar som treff dei. «Å våge å gå utanfor ramma, men likevel behalde forma» Stikkord må vera «den gode opplevinga» og at ein kjenner at ein har ein «plass.». Deltaking vil og vera eit stikkord. Eg trur det er viktig at gudstenesta kan ha ulike ansikt. Det er og viktig at kyrkja kan variere tidspunkt for gudstenester. Men som sagt: Mi oppfatning er at kyrkja i Sogndal på mange område er ny tenkjande og kreativ i sin måte å møte kyrkjelyden på. Foto: Privat 16 nr. 2-15

17 Takk og farvel og nokre refleksjonar Då var det slutt. Eg tek med meg familien min og vender nasen mot Sunnmøre. Me har no budd i Sogndal i 7 år. Og når sant skal seiast, har det blitt vår heimplass. Men no opplever me at Gud vil ha oss på ein annan stad. Og me gler oss til å finne ut kva me skal få vere med på der oppe. Eg har jobba med ulike ting i kyrkja i eit par år no. Eg har vore litt kyrkjetenar, trusopplærar, ungdomsog studentprest, og til sist fengselsprest. Makan! Og skal eg vere heilt ærleg, så har alt eigentleg vore ganske kjekt. Det er difor med vemod at eg avsluttar dette kapittelet. Her er nokre refleksjonar om kyrkja og det som har vore. Eg har, som sagt, trivest godt. Det skyldast naturlegvis meiningsfulle arbeidsoppgåver. Men staben skal òg ha ein god porsjon av æra for det. Dei har vore positive og imøtekommande mot meg heile tida. Kudos! Men når det gjeld arbeidsoppgåvene, så har eg funne ut at ein ikkje blir automatisk from av ein slik jobb. Ein skulle jo tru at det var lett å ha fokus på Guds rike når ein jobba i kyrkja. Men slik har det ikkje vore for meg. Arbeid blir fort berre arbeid. Det blir noko ein berre gjer. For å halde motivasjonen oppe har eg måtte stadig minna meg sjølv om kva eg eigentleg driv med. Og uansett kva eg kjem til å drive med seinare, så har eg lært noko om å løfte blikket - både i jobb og elles. Uansett om ein jobbar i barnehage, i kyrkja eller sel kvitevarer, så er ein del av eit større fellesskap. Og det kan det vere lurt å tenkje på av og til. Kyrkja har sine utfordringar. Eit interessant spørsmål er kva kyrkja skal vere. Skal den først og fremst vere ein kyrkjelyd for folk som ynskjer hjelp til å følgje Jesus, eller skal den vere ei folkekyrkje der folk kan kjenne seg heime sjølv om dei ikkje er der så ofte. Ideelt sett skal den klare begge deler. Og kanskje er det fullt mogleg. Men for meg så fortonar det seg iallefall som den har lukkast best i det første. Mange er innom i løpet av eit år, og mange har positive opplevingar. Det er bra. Men eg slit med å tenkje at det berre skal vere slik. Kyrkja er jo grunna på Jesus Kristus. Og kyrkja kom ein gong hit på grunn av at ei lang rekke folk hadde prøvd å vere lydige mot misjonsbefalinga. Jesus sa: gå ut i verda og gjer alle folkeslag til mine læresveinar. Og me har kanskje fokusert på å få folk til å bekjenne trua. Nokre vil sikkert seie at kyrkja nettopp har makta det. Dei lærde stridast (uten å skulle gå nærmere inn på det her). Men å få folk kristne er berre halve misjonsbefalinga. Resten handlar om å få folk til å gjere det som Jesus sa at dei skulle gjere. Ein skulle, med andre ord, gjere det som måtte til for å skape folk som likna på Jesus. Det er dette som er disippelgjering. Og dessverre er det slik at dei som har vore mest ivrige på å lære, går til andre typar menigheiter. Resultatet er - mange plassar - at snittalderen på dei faste går oppover. Med andre ord: noko må gjerast. Ein kan ikkje berre støtte seg til alt det gode som skjer og vere fornøgd. Ein skal vere positiv, men ein må ikkje la positiviteten stå i vegen for endring - viss det er naudsynt. Men så trur eg kyrkja jobbar med slike tankar allereie - iallfall her lokalt. Utfordringa blir å ha to tankar i hovudet samstundes - korleis ein på mest mogleg effektiv måte kan skape ivrige etterfølgjarar av Jesus utan å støyte frå seg folk flest. Nils Einar Berget Tekst Jostein Heggestad Foto nr

18 Om namnet på kyrkja i Norum sokn BAKGRUNN FOR SAKA: For om lag 15 år sidan vart det sett opp skilt med påskrifta Norum + kyrkjesymbol ved avkøyrsla frå riksvegen opp til kyrkja. Det vart etter dette mange avisinnlegg og diskusjonar vedkommande namnet på kyrkja. Mange meinte det var feil at kyrkja heiter Norum kyrkje, og at Ølmheim kyrkje skulle vere det rette namnet. I samband med kyrkjejubileet 2013 skreiv Anders Slinde eit stykkje om dette i jubileumsheftet. Anders Slinde var mellom anna med og restaurerte kyrkja i 1963/64. I januar 2014 mottok soknerådet brev frå Anders Slinde der han ber om at namnet på kyrkja blir teke opp som sak, at «namnet skal vere slik det har vore i alle år bakover (fleire hundre år): Ølmheim kyrkje i Norum sokn.» KVA HAR VORE GJORT: Saka var oppe i soknerådet i februar 2014, og underteikna påtok seg arbeidet med å finne ut meir om det formelle rundt namne-endringa. Våren 2014 var eg i kontakt med Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Bergen og Bjørgvin bispedømmekontor. Foto: Arild Slinde Ingen av desse instansane kunne finne at sak om namne-endring hadde vore behandla. Etter dette tok eg føre meg gamle protokollar frå soknerådsmøte i Norum sokn. Desse går attende til Frå den tida og fram til 1940 var det kun brukt Ølmheim kyrkje, slik eg har greid å finne ut. I 1943 brukar presten Torvanger namnet Norum kyrkje i eit brev til kyrkjelyden vedkommande innsamling av midlar til nytt orgel. I protokollane vidare var Ølmheim kyrkje nytta, med eitt og anna unnatak,- ein gong i 1951, ein gong i 1962 og ein gong i 1964 der Norum var nytta. Frå siste halvdel av -80 talet er Norum brukt som namn på kyrkja. På bakgrunn av at det var ein del debatt om namnet på kyrkja i år 2000, vart saka teke opp i fellesrådet som gjorde fylgjande vedtak: «Sogndal kyrkjelege fellesråd sender saka over til Norum sokneråd av di namnesaker skal starte i sokna. Fellesrådet vil ogso tilrå soknerådet å skipe til eit soknemøte på saka før vedtak blir gjort. I namnesaker på kyrkjer skal saka starta i soknet, gå vidare tenesteveg til Kyrkje- utdannings og forskningsdepartementet for endeleg vedtak. Når vedtak er gjort i departementet er namnet gyldig.» I protokollen til soknerådet finn ein at saka var oppe på møte Det vart gjort vedtak om å utsette saka. Hausten 2000 var det val på nytt sokneråd. Ut frå møteprotokollar kan det synast som om saka ikkje vart oversendt det nye soknerådet. Ved gjennomgang av protokollen finn ein ikkje at saka har vore behandla etter DØME PÅ BRUKEN AV NAMNET ØLMHEIM KYRKJE: På tavla i våpenhuset i kyrkja står ein oversikt over dei som var med og bygde kyrkja i Namnet som er nytta på denne tavla er Ølmem. Dåpsmuggen i kyrkja har fylgjande innskrift: «Gåve til Ylmheims kyrkja frå ungdom i Øvstedalen 1933.» 18 nr. 2-15

19 I bygdabøkene til Wilhelm Flugeim (1937) står det om Ylmheims kyrkja. Da kyrkja vart vølt i 1964 var det berre Ølmheim kyrkje som vart nytta i brev frå kommunen og i anna korrespondanse. I 1990 fann Berit og Arvid Slinde på Ylvisåker ein kasse med kvitteringar i eit hus på garden sin. Desse var frå byggjinga av kyrkja i Det står Ølmeim kyrkje på alle dokument. Desse dokumenta vart overlevert fylkesarkivet Eigar av garden deira på 1860 talet hadde ansvar for byggjerekneskapen då kyrkja vart bygt. I 1994 var det eit stort slekts-stemne for Ylvisåker slekta. I den samanheng er nytta Ølmheim kyrkje. Underteikna har spurt gamle folk i bygda om kva kyrkja heiter. Dei meiner kyrkja heiter Ølmheim kyrkje. Har òg snakka med ein del yngre folk som meiner det same. Andre blir usikre når dei får dette spørsmålet. Det er òg folk som meiner at Norum kyrkje er det rette namnet. nytta det. Kanskje dei syntes det var greitt å ha same namnet på kyrkja som på soknet? Personen eg snakka med på Statsarkivet i Bergen sa han visste om andre stader der det hadde vore forskjelllig namn på kyrkja og soknet, og der det då gradvis hadde utvikla seg til at kyrkja fekk same namnet som soknet. Namnet Norum kyrkje var brukt enkelte gonger mellom 1943 og 1970, også på eit bilete (teikning) av kyrkja frå Frå 1987 vart Norum kyrkje nytta utanpå gravferdssalmar. Tidlegare sto ikkje namnet på kyrkja på desse. På den nye kyrkjeklokka frå 1990 står det Norum kirke. Pr i dag er det Norum kyrkje som blir brukt av kyrkjekontor og andre offentlege instansar. OPPSUMMERING: Ut frå kvitteringar frå byggjerekneskap, gamle protokollar og tavle i våpenhuset skal noverande kyrkjebygning ha hatt namnet Ølmheim (tidlegare skrivemåtar Ølmem, Ølmeim, Ylmheim) kyrkje. Ut frå dette kan ein seie at Ølmheim kyrkje er det historiske namnet. Seinare er namnet Norum kyrkje teke i bruk. Det har ikkje vore mogeleg å finne vedtak på at denne namne-endringa er søkt om eller fatta vedtak om hjå Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Bergen eller hjå Bjørgvin bispedømekontor. Slinde, mai 2015 Rønnaug Dahl Leiar i soknerådet Norum sokneråd skal handsame sak om namnet i soknerådsmøte i september Saka vert så sendt vidare til Bjørgvin bispedømmeråd som fattar endeleg vedtak. På førehand vil soknerådet kalle inn til soknemøte om saka, sjå annonse under. Norum sokneråd I haust tok eg ein telefon til ein person i Sogndal. Dette fordi han for ein del år tilbake var med i sokneråd, fellesråd og bladstyret for kyrkjelydsbladet i fleire periodar. Han seier han hugsar godt at lokale personar på den tida var svært ivrige på at det skulle heite Norum kyrkje. Lokalhistorisk årshefte 2014, «so han sa», har i siste nummer bilete av kyrkja på framsida. Inne i bladet er det Ølmheim kyrkje som blir omtala. DØME PÅ BRUKEN AV NAMNET NORUM KYRKJE: Dei gongene eg har funne Norum kyrkje brukt i soknerådsprotokollen før 1985 kan det sjå ut som det først og fremst er prestar som har Innkalling til soknemøte for Norum sokn Norum sokneråd vil med dette kalle inn til soknemøte 13.september 2015 etter gudstenesta kl.16. Sak: Namnet på kyrkja Soknerådet ynskjer å høyra soknet sitt syn på namnet på kyrkja. Alternativ 1: Norum kyrkje Alternativ 2: Ølmheim kyrkje Norum sokneråd nr

20 Dei frivillige kristne organisasjonane er ein viktig ressurs i kyrkjelydane våre. Mykje godt arbeid vert drive, med sikte på å gi barn og unge ein stad der dei kan høyre Guds ord forkynt og vekse i trua på Han. Samarbeidet mellom organisasjonane og kyrkja er difor svært viktig for at ei systematisk trusopplæring kan skje i kyrkjelydane våre. Kyrkjelydsbladet ynskjer å gje eit innblikk i dette arbeidet. INNBLIKK I: småtroll-trall Kor er du Krølle? Det er tysdag ettermiddag og ein etter ein kjem det «småtroll», barn mellom 1-3 år saman med foreldre og søsken, inn gjennom døra til kapellet på Stedje. Det første dei spør etter er «henne e krølle?» Dei lurar fælt på kvar Krølle, det vesle koselammet, har gøymt seg denne gongen! Då alle små og store har funne seg ein plass på mattene, ynskjer Guri og Siv Anita velkommen til samling. Dei startar alltid med namnesang, det er stas å høyre og synge sitt eige namn med alle saman. Det er ein aktiv og glad gjeng som syng og dansar rundt i ringen. «Bomchikabom», «Spring etter vatn» og «Hvor er du krølle?», der ein leitar etter eit koselamb, er nokon av reglene og songane som blir sunge både ein og to gonger. Siv Anita fortel og vis bilete frå ei barnebok og lærer alle denne bøna, som kan vera fin å be saman ved frukostbordet eller ved sengekanten: Kjære Gud, ta handa mi, slepp den aldri ut av di. Lei meg på din veg i dag, gjer meg trygg og god og glad!. Etter ei fin samlingsstund smakar det veldig godt med saft og kjeks og kaffi. Det er veldig kjekt å blåsa såpebobler med Guri og leike saman ei lita stund, medan dei vaksne sit og pratar. Det nærmar seg kvelds og leggetid, dermed er det på tide å takke for i dag. Småtroll-trallen tek til att med fleire samlingar til hausten, annakvar tysdag. Sjekk nettsida vår no eller lik facebooksida Størst av alt- og eg er med for informasjon om desse samlingane, samt andre samlingar i trusopplæringa vår! Monica Ugulsvik Tekst og foto 20 nr. 2-15

21 S ID E Fargelegg Prikk til prikk Jesus er ljoset for verda. Teikne ein strek frå 1 til 2 og så vidare. Kva skjuler seg her? Teikningar: Asbjørn Tønnesen Finn 5 feil Dei to bileta er nesten like. Finn du dei fem feila på biletet til høgre? Abonnér på barnebladet nr.9 nr.7 David og Goliat nr.3 nr.12 nr.11 nr.13 nr.10 Gulliver: side 2 Det nye Jerusalem Tårnagente side 7 10 ne: De første disiplene Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Himmelrik og de sm et å Gulliver: side 2 David og Batseba : side Gulliver ne: ente Tårnag side 16 blader + DVD eller bok (privatabonnement = berre 365,heim i posten) Gruppeabonnement berre 199,per barn 2 Gulliver: side 2 Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 pt r døt er seg ved s bliis ustevis jøen Jesu gjes o fr Tiberiass Tårnagentene: side 7 10 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Gulliver: side 2 Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Bibelteikneseriar og gøyale aktivitetar! setnin Super Salme 37,5 g i Herrens hånd! inn. Legg din vei så griper han Stol på ham, ditt 7 av hele kraft og s 10,2 Gud Luka all din selv. en din Herr sjel og av som deg elske din neste Du skal og av hele og din e and, hjert din forst av all Supe rsetni ng 31. august 2014 Supersetning Tårnagentene: side 7 10 Johannes 3, mai 201 mars 2014 Supersetning For så høyt har Gud elsket verden at han Sønn, den enbårne, gav sin for at ham, ikke skal gå fortapt, hver den som tror på men ha evig liv. Johannes 14,6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Supersetning Ingen kommer til Far uten ved meg.» g r Christoffe mfortellinger 20 tegnefil liv. fra Jesu Fortelle r: rg Harald Stoltenbe Tegnere Produsent Merete tning 2. november e god De n e r e n et s 10,14 gj innlesin ber 2014 Den god e g je t ere n ykking: Dicentia Tegnese riemanu s/produ Runar Bang sent: eforbund Søndagsskol og Norsk 0606 OSLO Etterstad, PB Perfekt som faddergåve! av DVD: Bestilling ole.no ondagssk En -DVD fra ent på Bli abonn lad s barneb hjem i posten. sskolen rett o Søndag DVD + bok sskole.n + sondag 14 blader på Bestill nr Ting på eller på telefon novem g: Føyen Arnevåg DVD-tr :, Tønnesen Asbjørn Chris Murphy, Vera Tataro, Jansen, es, Rikke Fjeld Gaustadn Raymond Erik Ødegaard Marku Film Animasjon: Alve, CirkA -DVD En Superse La de små 2014 ikke! For barna komm e til meg, Guds rike og tilhører slike som hindre dem dem. 19. oktober 2014 gode De n e r e n jet 14. september 2014 Lukas 10,27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv. En -DVD fra NSSF 21 S

22 Årsmøte og kyrkjelydsfest i Kaupanger JUNI LYNGMO JUBILE 50år Leir 4-7kl. 28. juni 5. juli: Bibelsommar i vest JULI juni 5. juli: Bibelsommar i Vest Familieleir Ungdom i oppdrag AUGUST 2015 Soknerådet i Kaupanger kalla oss inn til soknemøte, årsmøte og kyrkjelydsfest i bedehuset 29. april. Soknerådsleiar Kari ynskte oss velkomne og leia oss gjennom kvelden. Organist Lars Einar spelte til songane, og me fekk eit fint musikalsk innslag av Kjell Olav. Kyrkjeverja vår, Jorunn Merete orienterte om, og synte teikningar av, den nye gravplassen og nytt kyrkjegardshus på Kaupanger. Også parkeringsareal var med i planen. Det er ei god gjennomført planlegging, noko me trur dei fleste i bygda vil bli fornøgde med. Ei grei og gjennomarbeida årsmelding og rekneskap vart lagt fram. Grunnordninga til gudsteneste i Kaupanger vart fastsett og vedteken. Og andakten var ved «gamlepresten» vår, Bård Haukedal. Mellom alt dette koste me oss med kaffi, nydelege kaker og ein god prat. Tusen takk for ein fin og godt gjennomført kveld. Tekst og foto: Kirsten Anny Amledal Pangstartleir år 27. Småbarnstreff 29. Bibelhelg SEPTEMBER Knøttekor og torsdagsklubb 10. Småbarnstreff 17. Knøttekor og torsdagsklubb Leir kl 24. Småbarnstreff Loppemarked OKTOBER Knøttekor og torsdagsklubb Leir for 4 7 klasse Leir for 7 10 klasse 15. Knøttekor og torsdagsklubb Internatmøte for kvinner 22. Småbarnstreff 29. Knøttekor og torsdagsklubb 30. Haustbasar Ny bok: Kyrkjefolk Sokneprest Egon Askvik har siste året arbeidd med eit bokprosjektet "Kyrkjefolk". Boka kjem ut i haust på Skald forlag og inneheld inervju med hundre kyrkjemedlemer i Leikanger frå år. Kvart alderstrinn er representert. Born og vaksne, unge og gamle, kvinner og menn fortel om sitt forhold til kyrkja og den kristne trua. Her er både ris og ros. Om å høyra til og verta utestengd. Det vert boklansering i samband med Fruktbare dagar i Leikanger torsdag 1.oktober. Alle inntekter av boksalet vil gå til kyrkjelydsarbeidet i Leikanger. For å sikra seg boka kan den førehandstingast på 22 nr. 2-15

23 Kyrkjelydstur 15 august Stardalen Har du lyst å vere med på kyrkjelydstur til Sunnfjord? Laurdag 15.august dreg vi frå Sogndal skysstasjon kl Vi er attende i Sogndal ca. kl På turen skal vi stoppe blant anna på Fonn i Stardalen, på Skei og på Vassenden kyrkjesenter, der vi skal ete middag. Når vi skal heimover tek vi turen rundt Jølstravatnet mot Astruptunet, og før alle tunellane stansar vi i Fjærland og. Det kjem til å bli ein dagstur med godt variert innhald! Det er særleg Ester og Leif Arne Nordheim som har teke på seg oppdraget med å fortelje undervegs. Karstein Bergheim og Birgit K. Johnsen saman med Gitte Th.Torstad er turkomite, medan Vidar Lægreid er sjåfør og kjentmann. Turen kostar kr. 250,- pr. person, som inkluderer reise, lunsj og middag. Sei frå ved påmelding om du treng særkost, og sei ifrå om du treng å bli henta til skysstasjonen i Sogndal. Påmelding til kyrkjekontoret, tlf , eller til Påmeldingsfrist er 3. august, men vi oppmodar om å melde seg på snarast då det kan bli rift om dei 55 seteplassane! Tekst: Gitte Therkelsen Torstad Stedje sokn har både dåpsring og kyrkjering Kjelde: stardalen.no Begge ringane med frivillige skal ha samlingane på Stedjetunet frå kl Forskjellen på dei to ringane, er kva dei vil ha fokus på i sitt frivillige arbeid: Kyrkjeringen i Stedje sokn vil vere open for menn og kvinner. På fire møter i året vil dei leggje vekt på sosialt samvær, samtale om arbeidet i kyrkja, samle inn pengar ved loddsal til ulikt formål; det vil seie utstyr, utsmykking eller anna i kyrkja/kapellet. På møta vert det mat og kaffi, andaktsord og tid for handarbeid for dei som vil det. Dei som ynskjer det vert med på diverse førefallande arbeid ute og inne. Alle får ei tekstmelding frå kyrkjekontoret når dette er aktuelt. Møtedatoar for hausten 2015 er torsdag 3. september og torsdag 15. oktober. Dåpsringen i Stedje sokn vil samlast fire gonger pr. år. Dåpsringen består av kvinner (opent for fleire) som ynskje å treffast på Stedjetunet til sosialt samver, loddsal, mat og kaffi, handarbeid, andakt og song. Midlane som vert samla inn skal gå til dåpsklutar som dåpsfamiliane i Stedje mottek ved dåpen. Dåpsdukane er innkjøpt frå Madagaskar, frå eit misjonsprosjekt som NMS driv for fattige kvinner. Dåpsringen vil i tillegg bidra med økonomiske midlar, i den grad dei kan, til innkjøp av dåpslys og dåpslysestakar. Dåpsringen vil med si støtte vere til stor hjelp for soknerådet, som har kostnadene som er knytt til gåver gitt ved dåpen. Samlingane er opne på ein slik måte at du ikkje treng vere med kvar gong, du kjem når det passer for deg! Møtedatoar for hausten 2015 er torsdag 24. september og torsdag 5. november. 50-årskonfirmantar 2014 Det vert sendt tekstmelding til dei som ynskjer å stå på liste. Kontakt kyrkjekontoret og sei ifrå om du vil ha slike meldingar! Tekst: Gitte Therkelsen Torstad nr

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje.

ÅRGANG 68. Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. 1 ÅRGANG 68 NR. 02 AUGUST 2015 Konfirmantane 2015 på tur til Dale kyrkje. Ord til ettertanke Guds kjærleik er den samme «Ja, dette er kjærleiken, ikkje at vi har elska Gud, men at han har elska oss og

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi

Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Nr. 2-2011 Årgang 65 Leikanger sokn Til ettertanke: Det verste og det beste Salme: Eit under hender i verda Intervju: Avtroppande soknerådsleiar Aktuelt: Ny liturgi Oversikt over tilsette, kontaktadresser

Detaljer

Radar. 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang

Radar. 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang Radar 2015 nr. 3 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy sokn Idrettsvegen 1, 5936 Manger Tlf 5634 9840 www.kirken.no/radoy Dagleg leiar

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 2/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 2/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2015-57. årgang Litt av det gode Apostergjerningane 2, 1-4 Framsidebiletet: På 1. Pinsedag sende NRK P1 eit intervju med Per Fugeli. Han snakka

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Ektepar fekk Frivilligprisen

Ektepar fekk Frivilligprisen Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 1-2011 Himmelriksskulen Ektepar fekk Frivilligprisen Side 3 Tårnagentar på Tysnes Side 4-5 Frå høgre: Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg, prisvinnarane Sigrid og Sigve

Detaljer

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg.

Preikestolen. Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. Preikestolen Nr. 4. Oktober 2014 75. årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 3. desember. Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.

Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.no. 63. årg. FOR VAKSDAL Nr. FULLDISTRIBUSJON 63. årg. FOR VAKSDAL Nr.1/2009 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Ny prost Side 4 Ny biskop Side 5 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet for Vaksdal DEN NORSKE

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Radar. 2015 nr. 2 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang

Radar. 2015 nr. 2 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang Radar 2015 nr. 2 Kyrkjeblad for Radøy sokn 31.årgang DEN NORSKE KYRKJA Det aktuelle soknerådet/kyrkjelege fellesrådet Radøy sokn Idrettsvegen 1, 5936 Manger Tlf 5634 9840 www.kirken.no/radoy Dagleg leiar

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2-

Kyrkje på Frekhaug. Informasjon for Meland kyrkjelyd -2- Informasjon for Meland kyrkjelyd Nettadresse: www.melandkyrkja.no Adresse: Meland kyrkjekontor, rådhuset Boks 117, 5918 Frekhaug Tef. 56171480- Fax 56171481 Epost: kyrkjekontoret@melandkyrkja.no Kontortid:

Detaljer

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013

Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Kyrkjeposten Årgang 12 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 2 - Vigsling av ny kyrkje - 2013 Jo altså fordi n Kyrkjebygging 2013 n Byggenemnda n Nytt orgel n Program for vigsling 1 n Framsida:

Detaljer

Den viktige ungdomstida

Den viktige ungdomstida ØY Nummer 1 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden Februar 2015 Den viktige ungdomstida 10 Refuel 3 Jesusveien av prost Erling Kopperud Populær kristen ungdomsklubb i Øygarden. 5 Avgjerande og bevisste val i livet

Detaljer

Foto: Ingunn Karijord. Bønn:

Foto: Ingunn Karijord. Bønn: RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Juni 2009 «Jesus svara: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.» Joh 3,5 Nr. 3-69. årgang Pinsevår Våren kom tidleg i

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer