OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 (MERK: Dialogseminar fra kl ) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post: eller tlf Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 36/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse PS 37/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS PS 38/15 Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 PS 39/15 Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio PS 40/15 Foreldrebetaling av SFO for elever på trinn - Levanger kommune PS 41/15 Årsrapport barnehage Levanger kommune PS 42/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune FO 17/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Bruk av solceller til el forsyning Levanger, den 11. juni 2015 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Levanger kommune Sakspapir Kommunestyre- og fylkestingsvalget valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Valgstyre /15 Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING til kommunestyret: Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas: Leder: kr ,- Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,- Samlet beløp, ca kr belastes ansvar 1050, valg. Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet: Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas: Leder: kr ,- Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,- Samlet beløp, ca kr belastes ansvar 1050, valg. Saksprotokoll i Levanger Valgstyre Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side 2 av 32

3 Side 3 av 32 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste VEDTAK: 1. For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene: Åsen Krets: Hegle Krets: Vebjørn Haugom Leder Vegard Riseth Granaune Leder Grete Lillenes Nestleder Annikken Kjær Haraldsen Nestleder Anne Synnøve Vordal Kristin Rørstrand Hilde Flekstad Tove Randi Olsen Petter Walseth Bjørn Pedersen Kjell Olav Einarsve Jon Kasper Tronstad Johanne Hiberg Christina Madsen Håvar Skjesol Jørn Ragnar Eriksen Berit Johansen Tuv Krets: Eva Karin Jørgensen Lyster Leif K. Lorentsen Leder Ingrid Brattgjerd Nestleder Levanger Krets: Berit Ronglan Einar Bangstad Leder Bodil Worum Anne Grete Hojem Nestleder Arve Brenne Lindis Semb Eriksen Nils Arve Vestrum Eivind Aamot Vigdis Skårdal Ekne Krets: Marit Heistad Hans-Arne Aalberg Leder Atle Sjaastad Berit Sunnset Voldseth Nestleder Wenche Westrum Sundal Erling Støre Rosenlund Rune Reinsborg Marianne Kjeldsen Dalen Frode Tønne Lars M. Nordgård Knut Jostein Brenne Lysaker krets: Olav Norberg Leder Nesheim Krets: Arild Nordli Nestleder Anne Grete Krogstad Leder Stig Hallvor Søraker Sigvard Gilstad Nestleder Inge Arild Arntsen Marit Wang Eriksen Gerd Haugberg Sissel Jørstad Jenny-Marie Langåssve Tone Elden Bodil Rønning Sturla Lorås Arne Solem Martin Bjørnaas Inger Sætre Gro Toldnes Berit Bragstad Jens Ludvik Jenssen Roger Aspås Mule Krets: Eli Grevskott Leder Markabygda Krets: Martin Stavrum Nestleder Øystein Skjevelås Leder Per Henrik Bykvist Inger Lise Stormo Winje Nestleder Randi Haugskott Mildrid A. Hjelmstadbakk Asle Granås Jostein Kålen Ann Karin Sliper

4 Torbjørn Moås Kari Bremseth Jessen Okkenhaug Krets: Hilde Haugan Hynne Leder Halsan Krets: Lars Heirsaunet Nestleder Per Anker Johansen Leder Sigbjørn Matberg Marit Wangberg Nestleder Geir Ole Nilsen Terje Lund Heidi Munkeby Fenne Grete Hokstad Sigrid Hojem Asgeir Skogås Bjørn Heggelund Ytterøy Krets: Anne Storsve Olsen Stein Ove Winnberg Leder Laima Budinaite Nestleder Anita Lønvik Ole Aksel Forberg Rita Skjerve Fanny Sofie Gausen 2. Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig. 3. Stemmestyremedlemmer får etter regning dekt eventuell tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Eventuell kjøregodtgjøring dekkes etter statens satser. Rådmannens forslag til vedtak i valgstyret: 1. For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene: Åsen Krets: Hegle Krets: Vebjørn Haugom Leder Vegard Riseth Granaune Leder Grete Lillenes Nestleder Annikken Kjær Haraldsen Nestleder Anne Synnøve Vordal Kristin Rørstrand Hilde Flekstad Tove Randi Olsen Petter Walseth Bjørn Pedersen Kjell Olav Einarsve Jon Kasper Tronstad Johanne Hiberg Christina Madsen Håvar Skjesol Jørn Ragnar Eriksen Berit Johansen Tuv Krets: Eva Karin Jørgensen Lyster Leif K. Lorentsen Leder Ingrid Brattgjerd Nestleder Levanger Krets: Berit Ronglan Einar Bangstad Leder Bodil Worum Anne Grete Hojem Nestleder Arve Brenne Lindis Semb Eriksen Nils Arve Vestrum Eivind Aamot Vigdis Skårdal Ekne Krets: Marit Heistad Hans-Arne Aalberg Leder Atle Sjaastad Side 4 av 32

5 Berit Sunnset Voldseth Nestleder Wenche Westrum Sundal Erling Støre Rosenlund Rune Reinsborg Marianne Kjeldsen Dalen Frode Tønne Lars M. Nordgård Knut Jostein Brenne Lysaker krets: Olav Norberg Leder Nesheim Krets: Arild Nordli Nestleder Anne Grete Krogstad Leder Stig Hallvor Søraker Sigvard Gilstad Nestleder Inge Arild Arntsen Marit Wang Eriksen Gerd Haugberg Sissel Jørstad Jenny-Marie Langåssve Tone Elden Bodil Rønning Sturla Lorås Arne Solem Martin Bjørnaas Inger Sætre Gro Toldnes Berit Bragstad Jens Ludvik Jenssen Roger Aspås Mule Krets: Eli Grevskott Leder Markabygda Krets: Martin Stavrum Nestleder Øystein Skjevelås Leder Per Henrik Bykvist Inger Lise Stormo Winje Nestleder Randi Haugskott Mildrid A. Hjelmstadbakk Asle Granås Torbjørn Moås Kari Bremseth Jessen Jostein Kålen Ann Karin Sliper Okkenhaug Krets: Hilde Haugan Hynne Leder Halsan Krets: Lars Heirsaunet Nestleder Per Anker Johansen Leder Sigbjørn Matberg Marit Wangberg Nestleder Geir Ole Nilsen Terje Lund Heidi Munkeby Fenne Grete Hokstad Sigrid Hojem Asgeir Skogås Bjørn Heggelund Ytterøy Krets: Anne Storsve Olsen Stein Ove Winnberg Leder Laima Budinaite Nestleder Anita Lønvik Ole Aksel Forberg Rita Skjerve Fanny Sofie Gausen 2. Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig. 3. Stemmestyremedlemmer får etter regning dekt eventuell tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Eventuell kjøregodtgjøring dekkes etter statens satser. Side 5 av 32

6 Hjemmel/bakgrunn for saken: Valglovens 4-2 og 9-3(4) Levanger kommunes delegasjonsreglement Kommunelovens 10, 14 og 36.2 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Enhver som har stemmerett og er manntallsført i kommunen ved valget er valgbar og har plikt til å motta valg til stemmestyret. Stemmestyret skal ha kjønnsmessig balanse, og det skal velges leder og nestleder. Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges. Departementet understreker viktigheten av at alle medlemmer av stemmestyrene og valgfunksjonærene for øvrig får tilstrekkelig opplæring, slik at man unngår feil. Stemmemottakerne har et viktig ansvar med å påse at de foreskrevne rutiner følges, da resultatet ellers kan bli forkastede stemmer. Fra 1. januar 2012 ble det innført en begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg. Dette vil innebære at listekandidater ikke er valgbare til stemmestyrene, og at de ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen for lovendringen er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. Vurdering: Det er en fordel med en viss kontinuitet i stemmestyrene, slik at en har valgt å ta med personer fra stemmestyrene for valget i Flere av stemmestyremedlemmene fra siste valg er listekandidater til årets valg, og de er da av den grunn bytta ut jfr. valgloven 9-3 (4). Som ved tidligere valg er det lagt vekt på å benytte lokalkjente folk. Etter kommunelovens 36.2 skal begge kjønn være representert med minst 40 % i kommunale utvalg og nemnder. Dette er hensyntatt. Det vil bli innkalt til egen opplæring i forkant av valget. Rådmannen innstiller på at valgstyrets leder/valgstyrets sekretær i samråd med stemmestyrets leder får myndighet til å innvilge fritak ved søknad, og supplere stemmestyrer ved behov. Ved tidligere valg har stemmestyremedlemmene etter regning fått dekt tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Likeså har det blitt utbetalt kjøregodtgjøring etter statens satser. Side 6 av 32

7 Rådmannen vil foreslå at det fra årets valg i tillegg innføres en godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Dette med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser om arbeidsgodtgjøring, 42: Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det foreslås at satsen for stemmestyremedlemmer settes til kr. 500,- og kr ,- for leder av stemmestyret. Dette kommer eventuelt i tillegg til tapt arbeidsinntekt. Det er ikke satt av midler til godtgjøring i budsjettet for valg. Rådmannen tilrår likevel at godtgjøringen belastes ansvar 1050, valg, og vil komme tilbake med evt. Budsjettjustering i forbindelse med regnskapet for 2. tertial. Ettersom dette er en prinsipiell sak bør den avgjøres av kommunestyret. Side 7 av 32

8 Levanger kommune Sakspapir Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen Arkivref: 2007/ /074 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes. Rådmannens forslag til innstilling: Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes. Hjemmel/bakgrunn for saken: Lov om interkommunale selskap 4. Vedlegg: 1 Selskapsavtale 2016 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: IKA Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunaleselskaper av 29. januar Fylkeskommuner, kommuner i Nord- og Sør Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. IKA Trøndelag IKS skriver i brev av at «Trondheim kommune v/bystyret har vedtatt at de sier opp sitt deleierforhold i IKA-Trøndelag med virkning fra » Det vil etter Trondheim kommunes fratreden være 42 eiere av IKA Trøndelag IKS. Side 8 av 32

9 Endring av selskapsavtalen må vedtas av alle deleiere. Eierandelen etter at Trondheim kommunes uttreden, vil bety at eierandelen til den enkelte eier vil øke noe. Dette vil for øvrig ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr. Selskapsavtalens 5) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr. Selskapsavtalens 9, siste ledd). Den enkelte kommune bes om å melde tilbake til IKA Trøndelag IKS når kommunestyret har behandlet revidert selskapsavtale. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved vedtaket. Vurdering: Rådmannen tilrår at Levanger kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den reviderte selskapsavtalen. Side 9 av 32

10 Levanger kommune Sakspapir Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Venås Eriksen Arkivref: 2015/ /F30 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører. Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger. For 2015: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige) - Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer For 2016: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer - Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer Rådmannens forslag til innstilling: Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører. Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger. For 2015: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige) - Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer For 2016: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer - Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer Side 10 av 32

11 Hjemmel/bakgrunn for saken: Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Vedlegg: 1 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 2 Vedlegg til tabell 3 Bosetting syrere Brev fra KS vedr. bosetting av flyktninger i 2015 (datert ) 2015/957 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/ Rundskriv 01/ Integreringstilskudd for år 1og år 2-5 i Analysegrunnlag og handlingsplan for bosetting og integrering 2015 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok å bosette 45 flyktninger i Vedtaket ble fattet etter gjeldende samarbeidsavtale mellom Levanger Kommune og Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDI). Etter en ny anmodning fra IMDI, datert ble det etter drøftinger internt i tjenesten og i fagteamet bestemt at innenfor kvoten på 45 kunne antall enslige mindreårige økes fra 5 til 7. Kommunen har siden 2012 hatt en langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger. Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner av flyktninger fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året. Samarbeidsavtalen med IMDI som gikk ut i 2014 er nå evaluert og ny avtale for perioden ble underskrevet Den 24.mars 2015 ble det avholdt ledermøte mellom kommunen og IMDI hvor det blant annet ble drøftet ny rammeanmodning for kommende år. Kommunesektorens organisasjon (KS) anbefaler i brev av 28.april 2015 at kommunene ikke avventer en tilleggsanmodning fra IMDI, men svarer ut fra vedtak som fattes i denne saken. Levanger Kommune mottok brev datert fra barne-, likestillings - og inkluderingsminister Solveig Horne med anmodning om økt bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Brevet er sendt alle landets kommuner og inneholder en konkret anmodning pr. kommune om å bosette et visst antall flyktninger i 2015 og 2016, og en økning i forhold til kommunens tidligere vedtak. Horne ber om en tilbakemelding innen 27.mai.2015 på hvor mange flyktninger kommunen kan bosette i 2015 og Horne beskriver at verden nå opplever en flyktningkatastrofe som vi ikke har sett siden 2.verdenskrig, og at nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen. Norge har vedtatt å ta imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i Horne vil nå undersøke om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten i 2015 og 2016 som grunnlag for beslutning på nasjonalt nivå. Ved utgangen av mars i år var det 5256 personer (herav 681barn) i asylmottak i Norge som venter på bosetting i kommunene. Gjennomsnittlig ventetid er 9.1mnd. I tillegg skal Norge motta i overkant av 2000 overføringsflyktninger i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Side 11 av 32

12 Totalt i 2015 anslår departementet behov for å bosette flyktninger og kommunene har hittil sagt seg villige til å bosette Med en bosetting i 2015 på 8116 er det estimert at det i 2016 vil være behov for å bosette om lag flyktninger. Dersom antall kvoteflyktninger økes til fra Syria over to år, vil det innebære behov for å bosette ytterligere 3500 i 2015 og ytterligere 4500 i I vedlegg til anmodningen viser BLD det antallet de mener kan være aktuelt for bosetting i Levanger kommune i 2015 og 2016: Opprinnelig anmodning fra IMDI Vedtatt for Andel 0,42 % Justert anmodning fra IMDI Tillegg Økning utover IMDis planlagte anmodning (overføringsflykt. fra Syria) 15 Samlet Justert anmodning Vedtatt for 2016 Tillegg Økning utover den planlagte anmodning 19 Samlet Kommunen har vedtatt å ta imot 45 flyktninger (inkl. 7 EM) i år. For å ta unna de som i dag sitter og venter i mottak er kommunen bedt om å ta imot 11 ekstra, det vil si 56 flyktninger. Hvis det blir stortingsflertall på å øke kvoten med overføringsflyktninger er kommunen anmodet om å ta imot 15 overføringsflyktninger fra Syria i tillegg. Da vil andelen for Levanger Kommune i 2015 bli 71 For 2016 er anmodningen 40 og videre er kommunen bedt om å ta imot 19 overføringsflyktninger fra Syria i tillegg. Totalt 59 flyktninger i 2016 Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr År-3 kr År-4 kr År-5 kr Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. Det utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 3 år for de som kommer på familiegjenforening. Side 12 av 32

13 Vurderinger: Integreringstilskuddet har økt både i 2014 og I tillegg er satsene blitt harmonisert ved at det er innført like satser for voksne, barn og enslige mindreårige. Det er vanskelig å beregne forventet inntekt da dette avhenger av hvem som bosettes, antallet enslige voksne, barn og familier, samtidig som noen kan flytte i løpet av femårsperioden. Det utbetales særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Barnehage og eldretilskudd utbetales som et engangstilskudd i bosettingsåret. Det er også mulighet for å søke IMDI om ekstratilskudd ved kjente funksjonshemminger (inntil 5 år) Det er når tilskuddsordningene opphører og flyktningene fortsatt trenger ekstra bistand at kommunen kan få økte utgifter i forbindelse med økt bosetting. Under er et estimat på inntektene basert på antall personer kommunen får tilskudd for per i dag og økt bosetting basert på anmodningstallene fra BLD. Inntektene for personer bosatt i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 er med i dette estimatet. Estimatet er basert på sum av minimumsinntekter per person som bosettes. Inntektsår Antall bosettinger Sum inntekter personer i 2015, totalt 216 personer kr i perioden personer i 2015, totalt 231 personer kr i perioden personer i 2015 og 40 i 2016, 239 kr personer i perioden personer i 2015 og 59 i 2016, totalt 273 personer i perioden kr Boliger Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd. De to siste årene er det kjøpt 2 boliger og i 2016 planlagt bygging av 4 nye boenheter i Sommerveien. I Håkon den godes gt. 48 planlegges det et bofelleskap for enslige mindreårige med mulighet for bemanning på ettermiddag og i helger. En arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe videre med planer for bofelleskapet. Det har vært en positiv utvikling vedr. boligsituasjonen for flyktninger det siste året. Nye retningslinjer for startlån er utarbeidet og flere flyktningfamilier har kjøpt seg bolig. Tilgangen på leiligheter i de private markedet synes å være god og det er inngått flere intensjonsavtaler med private utleiere. Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som kommunen godkjenner og deretter klarerer IMDI flyktningen for bosetting i Levanger. Dette er en ordning som fungerer godt og som kan videreutvikles når kommunen nå skal ta imot flere flyktninger. Innvandrertjenesten og tjenesteapparatet Levanger har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner p.g.a utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening. Tidligere har det også vært år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Side 13 av 32

14 Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for ta imot flyktninger som kommer til kommunen. Det er flyktningtjenesten og Levanger Voksenopplæring og som har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen. Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltagerne i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning. Til enhver tid er det mellom 80 og 90 deltagere i programmet og det må være felles resultatmål i arbeidet på veien til arbeid og utdanning. Hvis samhandlingen skal bli god er det nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til resultatmål, strategier og tiltak. I 2014 avsluttet 21 personer programmet, av dem var det 13 personer som gikk over til videre utdanning eller fikk jobb. Det er 61.9%, godt over landsgjennomsnittet. For øvrig drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i innvandrertjenesten. I de to siste årene er det gjennomført fagkurs i renhold og helse, spesielt retta mot kvinner med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet. I år igangsettes det fagkurs barnehagearbeid. Kommunen har fått innvilget prosjektmidler fra IMDI til dette. Kommunen er også tildelt prosjektmidler gjennom NAV som tildeler midler til forsøk og forskningsprosjekter innen arbeids-og velferdsområdet gjennom FARVE. Prosjektets tittel «Levanger Arena Arbeid» er et treårig utviklingsprosjekt konsentrert om å utvikle og teste ut en ny modell for et mer effektivt og vellykket kvalifiseringsløp for innvandrerkvinner med lav/ingen utdanning. I tillegg til at kvalifiseringsløpet skal føre til yrkesaktivitet for målgruppa, legger prosjektet særlig vekt på å utvikle et helhetlig samarbeid mellom introprogram, voksenopplæring, NAV og lokalt næringsliv. Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger Voksenopplæring, rektor Frol oppvekstsenter (FOS), ansvarlig for mottaksklassen ved FOS, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av helse og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig. Leder er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet med utgangspunkt i sitt tjenesteområdet. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid og bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet. Fagteamet har hatt drøftinger vedr. denne saken og stiller seg bak forslaget om å bidra til økt bosetting. Skolen sier de har kapasitet, kompetanse og motivasjon til flere elever. Det vil være tilgang på barnehageplasser. Ennå vet vi ikke hvem som kommer, når og hvilken familiesammensetning. Det er derfor en del uavklarte spørsmål og det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer flyktningene har nå og evt. vil få i fremtiden. Barn og familieenheten har signalisert at de må tilføres ekstra ressurser ved mottak av flere flyktninger. Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige tjenesteapparatet. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart i forhold til hvor ressursene skal fordeles. Vi har erfaring for at aktiv deltagelse og involvering fra andre tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet. Kommunen har tatt imot en del flyktninger fra Syria, og noen av dem vil klart være ressurspersoner ved mottak av nye syriske flyktninger. Frivilligheten Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg nettverk som er greit å ha i integreringsprosessen. Kafe Verden er Side 14 av 32

15 et slikt tilbud. På Dampskipsbrygga kan du møte «hele» verden På menyen står inkludering, kaffe, trivsel, matretter, felleskap, verdens beste kaker og underholdning. Lensmannen i Levanger har kommet med følgende uttalelse vedrørende bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise: «Mottak av flyktninger er et samfunnsansvar. Det er både utfordringer og muligheter knyttet til mottak av flyktninger. Samfunnsansvaret og mulighetene veier tyngst slik vi ser det. Levanger kommune jobber meget bra med bosetting og integrering av flyktninger. Det er nært samarbeid mellom flyktningetjenesten og politiet. Små og store utfordringer søkes løst i hverdagen med tett tverretatlig samarbeid. Vi har ingen betenkeligheter med et eventuelt bidrag fra Levanger kommune i dagens krisesituasjon» Side 15 av 32

16 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Byggearbeidet er gjennomført med et forbruk på kr , som er innenfor samlet opprinnelig budsjett på kr ,- og i tråd med senere reviderte og reduserte prosjektbudsjett og finansiering. 2. Byggeregnskapet godkjennes. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Byggearbeidet er gjennomført med et forbruk på kr , som er innenfor samlet opprinnelig budsjett på kr ,- og i tråd med senere reviderte og reduserte prosjektbudsjett og finansiering. 2. Byggeregnskapet godkjennes. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K.sak 06/09 i møte : Trønderhallen Overtakelse av byggherreansvar K.sak 37/09 i møte : Trønderhallen Igangsetting, finansiering og omfang K,sak 84/09 i møte : Trønderhallen Status og låneopptak K.sak 52/10 i møte : Trønderhallen - Klatrevegg Side 16 av 32

17 Saksopplysninger: PROSJEKTBUDSJETT OG FINANSIERING I kommunestyrevedtakene 37/09 Trønderhallen Igangsetting, finansiering og omfang og 52/10 Trønderhallen Klatrevegg ble følgende kostnadsrammer gitt: Flerbrukshall og svømmehall kr Treningsstudio kr Klatrevegg (egen sak 52/10) kr Samlet kostnadsramme kr Følgende finansiering er gitt til prosjektet: Bruk av lån til investeringer kr Bruk av ubundne investeringsfond kr Generell momskompensasjon kr Overføring/tilskudd fra Staten, spillemidler * kr Fylkeskommunale RUP midler kr Samlet finansiering kr * Siste spillemiddelutbetaling på 4 mill. kr. kommer nå i år (mai/juni) Det er så langt utbetalt 26.4 mill. kr. Etter den opprinnelige behandlingen er prosjektbudsjettet redusert fortløpende (benyttet i budsjettoppfølging) ut fra endrede forutsetninger. Bl.a. er følgende endringer skjedd/foretatt: Ved behandling av status og låneopptak (sak 84/09) ble prosjektbudsjettet endret til mill. kr. inkl. treningsstudio. Klatrevegg 2.2 mill. kr. kommer i tillegg. Totalt 236 mill. kr. Låneopptak kr. 139 mill. kr. med tillegg for inntil 37 mill. kr. til treningsstudio. I tillegg 1.45 mill. kr. låneopptak klatrevegg. Totalt mill. kr. Ved oppstart utbygging av treningsstudio ble det forutsatt full momskompensasjon for denne utbyggingen. Fra komitebehandling til behandling i Stortinget ble dette endret slik at treningsstudio ikke falt innenfor reglene om mva./momskompenssjon. Kostnadene for treningsstudioet ble ved inngåelse av leiekontrakt, redusert fra 37.2 mill. til 33.7 mill. kr. Reduksjon 3.5 mill. kr. Grunnlaget for husleie ble økt ved standardheving ut over nytt prosjekt/prosjektbudsjett. Ved vedtak om overtakelse av prosjektet var forventet spillemiddeltilskudd opprinnelig 27.1 mill. kr., 29.0 mill. kr. ved utarbeidelse av opprinnelige budsjett og 30.4 mill. kr. etter idrettsfunksjonell godkjenning. Total økning på spillemidler på 3.3 mill. kr. I følge oppstillingen fra økonomiavdelingen er selve byggeprosjektet belastet med kr Herav er kr utbetalt til Sintef i forbindelse med bistand i flissaken og diverse andre reklamasjoner, samt kr til advokatfirmaet SimonsenVogtWiik for bistand til samme reklamasjoner. Av det siste beløpet er ca. kr ,- advokatkostnadene i forbindelse med rettsforliket i mai Den del av beløpene som gjelder flissaken vil bli krevd refundert av Byggmester Grande. På grunn av de mange uoverensstemmelser har budsjettet til innleid byggherreombud blitt noe overskredet. Normalt er et slikt engasjement ferdig når manglene etter garantibefaringen fra 1. driftsår er utført. Her ble det mye ekstra på grunn av de mange Side 17 av 32

18 reklamasjonene og ikke minst i forbindelse med arbeidet før rettsforliket, vel 3 år etter overtakelsen. Prosjektadministrasjonen var budsjettert med kr ,- mens det i regnskapet er en kostnad på kr Kommunestyret bevilget i sak 13/11 kr til inventar og utstyr med kortere levetid. Denne bevilgningen og tilhørende regnskap blir ikke en del av byggeregnskapet. Likeså er kostnadene knyttet til kunstprosjektet ikke en del av byggeregnskapet. Begge prosjektene har egne prosjektnummer. Fra Staten er kommunen tilgodesett med at kr av låneopptaket er gitt avdragsfrihet i 5 år og rentefrihet i 20 år. Dette er den siste rentekompensasjonsordningen fra Staten, der kravet var at midlene skulle brukes til skole og svømmeanlegg. Virkningen av dette vil variere etter hvor høy rente det er på lånene og ved f. eks 2,5 % rente utgjør dette en årlig «gave» på kr PROSJEKTET ER GJENNOMFØRT SOM EN TOTALENTREPRISE. Den avtalen som var utarbeidet mellom partene Statsbygg som byggherre og «Grande byggmester as» som totalentreprenør for Totalentreprise K 201, kunne ikke gjennomføres av Statsbygg da de ikke ble en stor nok bruker av lokalene/bygget. Departementet godkjente ikke avtalen. Kommunestyret vedtok da i sak 6/09 å overta byggherreansvaret for prosjektet, og Byggmester Grande som konkurransevinner godkjente at Levanger kommune overtok Statsbyggs rolle med basis i den konkurransen de hadde vunnet. Supplerende prosjektering ble så igangsatt med Levanger kommune som byggherre og «Byggmester Grande AS/Grandegruppen» som totalentreprenør. Mange nye innspill og derav kostnader kom til etter hvert og kommunen måtte stramme til i forhold til nye reviderte kontraktsummer. Det ble til slutt satt en maksimal pris samt opsjonspriser på diverse arbeider/leveranser. For Levanger kommune ble prosjektet ivaretatt av prosjektansvarlig Alf Birger Haugnes, innleid byggherreombud Truls Jøstensen fra Rambøll og prosjektleder Håkon Lorås. Etter en hektisk avklaringsperiode ble det underskrevet kontrakt mellom partene Formell byggestart skjedde like etterpå, men entreprenøren hadde på eget ansvar startet med diverse klargjøringer på tomta med blant annet skogrydding og omlegging av diverse kabler. Fremdriftsplanen var at bygget skulle overleveres i flere etapper med flerbrukshallen som første delovertakelse. Entreprenøren hadde fått godkjent noen dager ekstra byggetid og overleveringen av flerbrukshallen ble foretatt Det var et sterkt press på denne deloverleveringen ettersom håndballklubben skulle møte topplaget Larvik like etterpå. Å få denne kampen i den nye hallen var det mye fokus på. Hadde det ikke vært så stort press omkring denne kampen hadde kanskje Side 18 av 32

19 Side 19 av 32 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste overtakelsen blitt litt senere. De problemene som har dukket opp i ettertid har ingen sammenheng med tidlig delovertakelse. De øvrige delovertakelsene var; bassengdelen , treningsstudioet og alt vedr. utomhus Som totalentreprenør har entreprenøren selv holdt byggeleder. Alle kontrollfunksjoner ble ivaretatt av entreprenøren med egenkontroll for alle arbeider med unntak av området innenfor svømmehallens klimasone. Her var det fra Kultur- og Kirkedepartementet krav om uavhengig kontroll, (3. partskontroll) Til dette arbeidet engasjerte Byggmester Grande bygningsfysiker fra Rambøll. For prosjektet var det kontraktsmessig 3 års garanti med sikkerhet via bank, men reklamasjonstiden var utvidet til 5 år. Dette er partene uenige om, men kommunen forholder seg til det som står skrevet i dokumentet. Fra den lange reklamasjonslisten er det flere saker som entreprenøren ikke svarer på. Begge parter har engasjert advokat og saken vil nok ende opp i rettssystemet. I mai 2013 ble det etter en langvarig korrespondanse om diverse feil og mangler inngått et rettsforlik mellom partene. Saker herfra gjenstår fortsatt som ikke utført fra entreprenørens side. Innen utløpet av garantiperioden ( ) har kommunen via innleid advokat gjort krav på bruk av bankgarantien som da gjenstod med en sikkerhet på kr Da flisene i bassengene begynte å løsne i september 2013 lovte entreprenøren å foreta alle utbedringer, men ingenting skjedde. Kommunen så seg da tvunget til på bestille et uavhengig firma til å foreta undersøkelser og foreslå utbedringsmetoder. Her ble Sintef engasjert og det ble gjort klart for entreprenøren at kostnadene med dette engasjementet ville bli viderefakturert til dem. Vurdering: Det har vært svært mange og alvorlige feil og mangler i dette prosjektet. Kommunen har en reklamasjonsliste på ca. 150 reklamasjoner. I tillegg kommer utbedringer som underentreprenører har utført uten at totalentreprenøren har vært inn i bildet. Selv om det var lagt ned et betydelig prosjekteringsarbeid når kommunen tok over prosjektet (5.6 mill. kr. i kostnad for Statsbygg), ble prosjekteringsarbeidet/samspillfasen avsluttet for tidlig for å sikre gode robuste løsninger for hele bygget. Selv om kommunen hadde knyttet til seg kompetanse, viser det seg nok i etterkant at kontrollen på foreslåtte løsninger ikke ble god nok. Selv om det ble presisert ved inngåelse av totalentreprisen om at samspillet skulle fortsette, ble det dessverre lite samspill i etterkant. Bygget har imidlertid mange gode og robuste løsninger som vil stå seg godt over tid. Rent arkitektonisk har det blitt et flott bygg som har gode estetiske kvaliteter og er godt tilpasset terrenget. Når det gjelder totalentreprenøren og dens gruppe innenfor prosjektering og utførelse - Grandegruppen, kan det nok med alle reklamasjoner og de vansker kommunen/trønderhallen KF har i drift av anlegget, stilles spørsmålet om de hadde nok kompetanse og erfaring med slike anlegg, spesielt svømmehallen. En vurdering av dette ble gjort i en tidlig fase prekvalifiseringsfasen, av Statsbygg.

20 Når utbedringene i bassengene ble utført på samme måte som opprinnelig uten å ta hensyn til de rådene som Sintef kom med er det stor fare for at flisene i opplærings- og svømmebassenget vil løsne på nytt. I stupebassenget ble det etter nedtapping også påvist løse fliser. Grande sa ifra seg alt ansvar for dette og nektet derved å utføre reklamasjonsarbeidet. Dette medførte store forsinkelser i å kunne ta dette i bruk da kommunen måtte legge ut arbeidet på anbud (doffin) og engasjere nytt firma. Kommunen hadde vanskeligheter med å få tak i firma for å utføre arbeidet. Når det gjelder vannskaden i flerbrukshallen ble det vurdert til at dette ikke var et direkte ansvar for totalentreprenøren. Her er det en utstyrsleverandør som ikke har passet på at montasjen av hallutstyret ble foretatt med hensyn til utlevert dokumentasjon på tekniske installasjoner i hallgulvet, men i ettertid kan det tyde på at entreprenøren ikke er uten ansvar. Dette er nå en forsikringssak, men kommunen må forskuttere utgiftene. For Levanger kommune og innbyggerne er det et kjærkomment bygg med veldig mange aktivitetsmuligheter. Dagbruken av flerbrukshallen vil etter at ungdomsskolen nå tas i bruk til høsten også bli fylt opp. Med totale kostnader som grunnlag, får bygget en gjennomsnittlig m2- pris for samlet bruksareal på kr inklusive tomtekjøp, utomhusarbeider og fast innredning i flerbrukshall og svømmehall. Dette er svært rimelig når en tenker på kompleksiteten og sammenligner med for eksempel boligprosjekt. Hvis man deretter trekker i fra tildelte spillemidler på 30, 4 mill. kroner, momskompensasjon på kr , samt 20 års rentefrihet av 47,35 mill. kr., blir kvadratmeterprisen på kr som netto kostnad for kommunen. Side 20 av 32

21 Levanger kommune Sakspapir Foreldrebetaling i SFO for elever på trinn - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på trinn videreføres. Rådmannens forslag til innstilling: Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på trinn videreføres. Hjemmel/bakgrunn for saken: K-sak 13/07 «Dagtilsyn for elever med særskilt behov i SFO i Levanger kommune. Fritak fra SFO-betaling fra 5. klasse» K-sak 34/14 «Økonomirapportering 1. tertial Levanger kommune» K-sak 61/14 «Budsjett 2015 og økonomiplan Levanger kommune» Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn for saken I K-sak 34/14 «Økonomirapportering 1. tertial Levanger kommune» foreslo rådmannen å innføre foreldrebetaling i SFO for elever på trinn. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra etter en helhetlig vurdering. Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd. Side 21 av 32

22 Administrasjonen ble i løpet av 2014 kjent med at regjeringen ønsket å innføre redusert foreldrebetaling for barn i barnehage. I K-sak 61/14 «Budsjett 2015 og økonomiplan Levanger kommune» fremmet rådmannen følgende forslag: Det innføres behovsprøving av rett til redusert avgiftssats for SFO-opphold i trinn fra Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på trinn vurderes redusert eller behovsprøvd. Sats for SFO-plass for barn med spesielle behov på trinn behovsprøves fra For perioden videreføres ordningen med fritak for foreldrebetaling. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i K-sak 61/14: Rådmannen bes om å utrede kostnadene med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i klasse. Ordningen endres ikke før saken er utredet og behandlet. Rådmannen har valgt å avvente utredningen om fortsatt gratis SFO slik at saken også kunne inneholde vurdering av en ordning med behovsprøvd reduksjon i foreldrebetalingen som kommunestyret opprinnelig bestilte i K-sak 34/14. Dette har tatt tid da vi har avventet informasjon om tilsvarende ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage som ble fastsatt i forskrift Kommunalt inntektstap som følge av ordning med fritak for foreldrebetaling Det har over år vært fra fem til elleve barn som har hatt rett på SFO på trinn. Inntekten fra foreldrebetalingen utgjør med dagens satser ca kr pr barn med helplass pr år. Det har de siste årene vært avsatt mellom kr og kr på ansvar «138 Oppvekst felles» for å kompensere skoler som har tapt inntekter ved å ha elever på trinn i SFO. Det er i 2015 avsatt kr til dette formålet og det er 6 elever som har SFO på trinn. Vi har flere elever på småtrinnet som kommer til å få innvilget SFO på trinn de neste fem årene og det er påregnelig at denne budsjettposten må økes. Kostnader med forsterket tilbud i SFO for barn med særskilte behov Elever med særskilte behov har behov for ekstra voksenressurs i SFO-tid. Dette finansieres av skolenes driftsbudsjetter. Anslagsvis bruker vi 1,3 1,6 mill. kr pr. år. Dersom disse elevene ikke hadde hatt rett på SFO, noe de har med hjemmel i opplæringsloven, ville de hatt rett på avlastning og kostnadene ville ha vært omtrent de samme for kommunen. Innføring av behovsprøving av redusert foreldrebetaling Dersom foreldrebetaling skal gjeninnføres i SFO for elever på trinn og det skal innføres en ordning med behovsprøving av redusert betaling, så vil det være naturlig å vurdere å innføre en ordning tilsvarende den som regjeringen har innført i barnehage. Ordningen med redusert foreldrebetaling i barnehage er innrettet på følgende måte: 3 Moderasjonsordninger i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager: Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Side 22 av 32

23 Levanger kommune vurderte i sin høringsuttalelse av endringen i barnehageloven at en slik ordning medfører økte administrasjonskostnader i form av økt informasjonsbehov og saksbehandling. Det samme vil selvsagt gjelde om ordningen innføres for SFO. Vurdering: Rådmannen vurderer at merkostnadene med å forvalte en ordning med behovsprøving av redusert foreldrebetaling utgjør så stor del av det potensielle inntektsanslaget at det ikke anbefales å innføre en ordning med behovsprøving av foreldrebetaling i SFO for elever på trinn. Rådmannen mener man også må legge vekt på den økonomiske merbelastningen familier med barn med nedsatt funksjonsevne får ved å måtte betale for en kommunal tjeneste tre år lenger enn andre foreldre. Rådmannen foreslår derfor å videreføre ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på trinn. Midler til kompensasjon for skoler har inntektstap er videreført i budsjett for 2015 slik at tilrådingen ikke får budsjettmessige konsekvenser. Side 23 av 32

24 Levanger kommune Sakspapir Årsrapport barnehage Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hartvik M Eliasson Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. Rådmannens forslag til innstilling: Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Driftskomiteen ønsker at det legges fram en årsrapport på barnehagefeltet. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Spørreskjema 2014 Saksopplysninger: Rådmannen legger fram en årsrapport for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Side 24 av 32

25 Statistikk Tidspunkt Totalt antall barnehager Kommunale barnehager 8 7 Private barnehager Antall barn i barnehage Dekningsgrad 1-5 år Dekningsgrad 0-5 år 85,5 90 *Dekningsgrad 0 år. 14,5 10 *Disse har ikke rett lovmessig rett til plass. Barnehagedekning/barnehagetilbud Levanger kommunen hadde full barnehagedekning i samsvar med sentral fastsatt definisjon. Alle med rettighet fikk plass i Kommunen har også i all hovedsak tilbudt brukere som har registrert søknad etter søknadsfristen plass. Barn under ett år har også fått plass da barnehager har hatt ledig kapasitet. I den grad det er ledig kapasitet i barnehagene, tilbys plass hele året utenom hovedopptaket. Dekningen varierer i kommunen. Det er, og vil fortsatt være, en utfordring å tilby plasser til alle i det som oppfattes som brukernes nærmiljø. I Skogn har det vært mangel på plasser, og K-styret vedtok i sak 46/13 utbygging av kommunal barnehage 3-avdelings barnehage fra høsten 2017 dersom det fortsatt er grunnlag i barnetall. Utenom Skogn-området er det en viss overkapasitet. Det vil si vi har kunnet tilby plasser de som bor i Skogn-området i sentrumsområdet. Ledige plasser er uheldig for den enkelte barnehage, men for kommunen som helhet er det en fordel at familier med behov for barnehageplass til enhver tid kan tilbys ledige plasser. Så lenge den enkelte barnehage kan dimensjonere bemanning i forhold til tomme plasser så går dette greit. Dersom en mangler et par barn, vil reduksjon i kommunalt tilskudd utgjøre forholdsvis mye i de minste barnehagene. En vil da få økonomiske utfordringer på relativt kort sikt da en ikke kan redusere personalressursen. Barn fra andre kommuner Vi gir også barnehagetilbud til barn bosatt i andre kommuner. I 2014 var det totalt ni fra andre kommuner som fikk tilbud i Levanger. Av disse kom åtte fra Verdal, og en fra Steinkjer. Her søker kommunen bostedskommunen om refusjon etter nasjonal sats. Dette gjelder imidlertid kun dersom de har opphold i en privat barnehage. Omtrent samme antall barn fra andre kommuner, i hovedsak fra Verdal har gått i barnehage her i kommunen. Viser for øvrig til forslag til Barnehagebruksplan for vurdering av framtidig dimensjonering av kommunale barnehager. Nye tilbud fra august 2014 Ekne barnehage åpnet en egen avdeling for en utegruppe for å gi tilbud til søkere fra Ekne. Farmen menighetsbarnehage åpnet høsten Barnehagen, er en sammenslåing av barnehagene Bamberg, Nesset og Skogtrollet barnehager. Nedleggelser fra august 2014 Tuv barnehage Side 25 av 32

26 Bamberg menighets barnehage Nesset menighets barnehage Pedagogisk personell Alle barnehager har innfridd kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene pr Vi hadde kun to korte dispensasjoner, men disse hadde akseptable grunner til avvik. Levanger kommune fikk her gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Ett år tilbake var det flere både kommunale og ikke kommunale barnehager som ikke hadde pedagogisk bemanning i tråd med forskriften. Det er fortsatt en økonomisk utfordring for de mindre barnehagene som har godkjenning for å ta inn over 18 plasser. Disse barnehagene må tilsette en ekstra pedagog i 100 % stilling om en skal ta inn barn utover 18. Det som ofte skjer er at de i stedet må si nei til søkere da de ikke har nok søkere/plasser til å forsvare en utvidelse økonomisk. For barnehager som har tilbudt deltidsplasser, har det vært ekstra utfordrende da alle barn regnes som en full plass når en skal beregne pedagogtettheten. Dette har også medført nedgang i antall deltidsplasser. I 2013 var det 10,5% av barna som hadde deltidsplass, tilsvarende for 2014 var 7,1%. Kompetanse Kunnskapsdepartementets Kompetanse for framtida publisert august 2013, er en strategi som omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra Denne strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Vi har i vår planlegging lagt vekt på å tilpasse denne strategien lokalt her i Levanger. Pedagoger Levanger har hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst takket være at vi har barnehagelærerutdanning på HINT. Kun to barnehager har søkt dispensasjon fra utdanningskravet en kortere periode. Det er viktig å ha tilgang til nok pedagoger for å fylle krav om pedagogisk bemanning. God rekruttering til barnehagelærerutdanningen er i denne sammenheng avgjørende. Øvrige ansatte De fleste som arbeider i barnehagene ufaglærte. Nord-Trøndelag fylkeskommune har startet en kursrekke for ufaglærte med sikte på at de skal skaffe seg fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere (BUA). Dette samt at barnehagene selv har vært aktiv til å oppfordre ansatte til å ta fagbrev, har resultert i en økning i BUA. I tillegg er det ansatte med annen bakgrunn/erfaring som bidrar til et spennende mangfold i barnehagene. Kurs/kompetanseutvikling En kompetansegruppe valgt av barnehagene, utarbeider forslag til tiltak i tråd med lokale og sentrale satsninger for barnehagesektoren. Gruppa består av representanter fra kommunale og ikke kommunale barnehager samt fra barnehageadministrasjon og Barne- og familieenheten. Barnehagene deltar på skolering/kursing i tråd med lokale føringer og sentrale føringer. I tillegg har tema på styrermøter eksempelvis vært sammenhengen mellom skole og barnehage og fokus tidlig innsats. I 2014 har vi gitt tilbud til alle grupper: Styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere (BUA), assistenter o.a. Av økonomiske grunner kan en ikke gjøre ekstern veiledning/kompetansetiltak for omfattende, da dette medfører vikarutgifter. For å bøte på dette, har barnehagene forsøkt å avsette tid internt slik at blant Side 26 av 32

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.10.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.05.2015 Obs - Tirsdag Tid:

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4

MØTEINNKALLING 72/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 10.06.15... 3 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 4 KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

4/15 15/15 Unntatt offentlighet - Ofl 25 Innstilling tilsetting av rådmann i Melhus kommune

4/15 15/15 Unntatt offentlighet - Ofl 25 Innstilling tilsetting av rådmann i Melhus kommune Møteinnkalling Kommunestyret 24.02.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 14:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. kl.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hans Heieraas varaordfører

Hans Heieraas varaordfører Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 15.03.13, kl. 15:05 Lagt til sak PS 12/13 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 20.03.2013 Tid: 17:00 Faste medlemmer er

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.08.2009 Tid: 18:00 Evt. forfall,

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 02.09.2015 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02592 eller e-post lena.robekk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer