OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 (MERK: Dialogseminar fra kl ) Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på e-post: eller tlf Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 36/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse PS 37/15 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS PS 38/15 Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 PS 39/15 Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio PS 40/15 Foreldrebetaling av SFO for elever på trinn - Levanger kommune PS 41/15 Årsrapport barnehage Levanger kommune PS 42/15 Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune FO 17/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Bruk av solceller til el forsyning Levanger, den 11. juni 2015 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Levanger kommune Sakspapir Kommunestyre- og fylkestingsvalget valg av stemmestyrer og godtgjøring for disse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Valgstyre /15 Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING til kommunestyret: Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas: Leder: kr ,- Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,- Samlet beløp, ca kr belastes ansvar 1050, valg. Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet: Det innføres godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Følgende satser vedtas: Leder: kr ,- Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,- Samlet beløp, ca kr belastes ansvar 1050, valg. Saksprotokoll i Levanger Valgstyre Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side 2 av 32

3 Side 3 av 32 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste VEDTAK: 1. For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene: Åsen Krets: Hegle Krets: Vebjørn Haugom Leder Vegard Riseth Granaune Leder Grete Lillenes Nestleder Annikken Kjær Haraldsen Nestleder Anne Synnøve Vordal Kristin Rørstrand Hilde Flekstad Tove Randi Olsen Petter Walseth Bjørn Pedersen Kjell Olav Einarsve Jon Kasper Tronstad Johanne Hiberg Christina Madsen Håvar Skjesol Jørn Ragnar Eriksen Berit Johansen Tuv Krets: Eva Karin Jørgensen Lyster Leif K. Lorentsen Leder Ingrid Brattgjerd Nestleder Levanger Krets: Berit Ronglan Einar Bangstad Leder Bodil Worum Anne Grete Hojem Nestleder Arve Brenne Lindis Semb Eriksen Nils Arve Vestrum Eivind Aamot Vigdis Skårdal Ekne Krets: Marit Heistad Hans-Arne Aalberg Leder Atle Sjaastad Berit Sunnset Voldseth Nestleder Wenche Westrum Sundal Erling Støre Rosenlund Rune Reinsborg Marianne Kjeldsen Dalen Frode Tønne Lars M. Nordgård Knut Jostein Brenne Lysaker krets: Olav Norberg Leder Nesheim Krets: Arild Nordli Nestleder Anne Grete Krogstad Leder Stig Hallvor Søraker Sigvard Gilstad Nestleder Inge Arild Arntsen Marit Wang Eriksen Gerd Haugberg Sissel Jørstad Jenny-Marie Langåssve Tone Elden Bodil Rønning Sturla Lorås Arne Solem Martin Bjørnaas Inger Sætre Gro Toldnes Berit Bragstad Jens Ludvik Jenssen Roger Aspås Mule Krets: Eli Grevskott Leder Markabygda Krets: Martin Stavrum Nestleder Øystein Skjevelås Leder Per Henrik Bykvist Inger Lise Stormo Winje Nestleder Randi Haugskott Mildrid A. Hjelmstadbakk Asle Granås Jostein Kålen Ann Karin Sliper

4 Torbjørn Moås Kari Bremseth Jessen Okkenhaug Krets: Hilde Haugan Hynne Leder Halsan Krets: Lars Heirsaunet Nestleder Per Anker Johansen Leder Sigbjørn Matberg Marit Wangberg Nestleder Geir Ole Nilsen Terje Lund Heidi Munkeby Fenne Grete Hokstad Sigrid Hojem Asgeir Skogås Bjørn Heggelund Ytterøy Krets: Anne Storsve Olsen Stein Ove Winnberg Leder Laima Budinaite Nestleder Anita Lønvik Ole Aksel Forberg Rita Skjerve Fanny Sofie Gausen 2. Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig. 3. Stemmestyremedlemmer får etter regning dekt eventuell tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Eventuell kjøregodtgjøring dekkes etter statens satser. Rådmannens forslag til vedtak i valgstyret: 1. For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene: Åsen Krets: Hegle Krets: Vebjørn Haugom Leder Vegard Riseth Granaune Leder Grete Lillenes Nestleder Annikken Kjær Haraldsen Nestleder Anne Synnøve Vordal Kristin Rørstrand Hilde Flekstad Tove Randi Olsen Petter Walseth Bjørn Pedersen Kjell Olav Einarsve Jon Kasper Tronstad Johanne Hiberg Christina Madsen Håvar Skjesol Jørn Ragnar Eriksen Berit Johansen Tuv Krets: Eva Karin Jørgensen Lyster Leif K. Lorentsen Leder Ingrid Brattgjerd Nestleder Levanger Krets: Berit Ronglan Einar Bangstad Leder Bodil Worum Anne Grete Hojem Nestleder Arve Brenne Lindis Semb Eriksen Nils Arve Vestrum Eivind Aamot Vigdis Skårdal Ekne Krets: Marit Heistad Hans-Arne Aalberg Leder Atle Sjaastad Side 4 av 32

5 Berit Sunnset Voldseth Nestleder Wenche Westrum Sundal Erling Støre Rosenlund Rune Reinsborg Marianne Kjeldsen Dalen Frode Tønne Lars M. Nordgård Knut Jostein Brenne Lysaker krets: Olav Norberg Leder Nesheim Krets: Arild Nordli Nestleder Anne Grete Krogstad Leder Stig Hallvor Søraker Sigvard Gilstad Nestleder Inge Arild Arntsen Marit Wang Eriksen Gerd Haugberg Sissel Jørstad Jenny-Marie Langåssve Tone Elden Bodil Rønning Sturla Lorås Arne Solem Martin Bjørnaas Inger Sætre Gro Toldnes Berit Bragstad Jens Ludvik Jenssen Roger Aspås Mule Krets: Eli Grevskott Leder Markabygda Krets: Martin Stavrum Nestleder Øystein Skjevelås Leder Per Henrik Bykvist Inger Lise Stormo Winje Nestleder Randi Haugskott Mildrid A. Hjelmstadbakk Asle Granås Torbjørn Moås Kari Bremseth Jessen Jostein Kålen Ann Karin Sliper Okkenhaug Krets: Hilde Haugan Hynne Leder Halsan Krets: Lars Heirsaunet Nestleder Per Anker Johansen Leder Sigbjørn Matberg Marit Wangberg Nestleder Geir Ole Nilsen Terje Lund Heidi Munkeby Fenne Grete Hokstad Sigrid Hojem Asgeir Skogås Bjørn Heggelund Ytterøy Krets: Anne Storsve Olsen Stein Ove Winnberg Leder Laima Budinaite Nestleder Anita Lønvik Ole Aksel Forberg Rita Skjerve Fanny Sofie Gausen 2. Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig. 3. Stemmestyremedlemmer får etter regning dekt eventuell tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Eventuell kjøregodtgjøring dekkes etter statens satser. Side 5 av 32

6 Hjemmel/bakgrunn for saken: Valglovens 4-2 og 9-3(4) Levanger kommunes delegasjonsreglement Kommunelovens 10, 14 og 36.2 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Enhver som har stemmerett og er manntallsført i kommunen ved valget er valgbar og har plikt til å motta valg til stemmestyret. Stemmestyret skal ha kjønnsmessig balanse, og det skal velges leder og nestleder. Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges. Departementet understreker viktigheten av at alle medlemmer av stemmestyrene og valgfunksjonærene for øvrig får tilstrekkelig opplæring, slik at man unngår feil. Stemmemottakerne har et viktig ansvar med å påse at de foreskrevne rutiner følges, da resultatet ellers kan bli forkastede stemmer. Fra 1. januar 2012 ble det innført en begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg. Dette vil innebære at listekandidater ikke er valgbare til stemmestyrene, og at de ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen for lovendringen er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. Vurdering: Det er en fordel med en viss kontinuitet i stemmestyrene, slik at en har valgt å ta med personer fra stemmestyrene for valget i Flere av stemmestyremedlemmene fra siste valg er listekandidater til årets valg, og de er da av den grunn bytta ut jfr. valgloven 9-3 (4). Som ved tidligere valg er det lagt vekt på å benytte lokalkjente folk. Etter kommunelovens 36.2 skal begge kjønn være representert med minst 40 % i kommunale utvalg og nemnder. Dette er hensyntatt. Det vil bli innkalt til egen opplæring i forkant av valget. Rådmannen innstiller på at valgstyrets leder/valgstyrets sekretær i samråd med stemmestyrets leder får myndighet til å innvilge fritak ved søknad, og supplere stemmestyrer ved behov. Ved tidligere valg har stemmestyremedlemmene etter regning fått dekt tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Likeså har det blitt utbetalt kjøregodtgjøring etter statens satser. Side 6 av 32

7 Rådmannen vil foreslå at det fra årets valg i tillegg innføres en godtgjøring for stemmestyremedlemmer for arbeid på valgdagen. Dette med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser om arbeidsgodtgjøring, 42: Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter nærmere regler fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det foreslås at satsen for stemmestyremedlemmer settes til kr. 500,- og kr ,- for leder av stemmestyret. Dette kommer eventuelt i tillegg til tapt arbeidsinntekt. Det er ikke satt av midler til godtgjøring i budsjettet for valg. Rådmannen tilrår likevel at godtgjøringen belastes ansvar 1050, valg, og vil komme tilbake med evt. Budsjettjustering i forbindelse med regnskapet for 2. tertial. Ettersom dette er en prinsipiell sak bør den avgjøres av kommunestyret. Side 7 av 32

8 Levanger kommune Sakspapir Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Reidun Johansen Arkivref: 2007/ /074 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes. Rådmannens forslag til innstilling: Revidert selskapsavtale for IKA-Trøndelag IKS godkjennes. Hjemmel/bakgrunn for saken: Lov om interkommunale selskap 4. Vedlegg: 1 Selskapsavtale 2016 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: IKA Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunaleselskaper av 29. januar Fylkeskommuner, kommuner i Nord- og Sør Trøndelag, interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. IKA Trøndelag IKS skriver i brev av at «Trondheim kommune v/bystyret har vedtatt at de sier opp sitt deleierforhold i IKA-Trøndelag med virkning fra » Det vil etter Trondheim kommunes fratreden være 42 eiere av IKA Trøndelag IKS. Side 8 av 32

9 Endring av selskapsavtalen må vedtas av alle deleiere. Eierandelen etter at Trondheim kommunes uttreden, vil bety at eierandelen til den enkelte eier vil øke noe. Dette vil for øvrig ikke ha noen praktisk betydning for det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet (jfr. Selskapsavtalens 5) eller eiernes stemme i representantskapet (jfr. Selskapsavtalens 9, siste ledd). Den enkelte kommune bes om å melde tilbake til IKA Trøndelag IKS når kommunestyret har behandlet revidert selskapsavtale. Underskrift av den reviderte selskapsavtalen må ligge ved vedtaket. Vurdering: Rådmannen tilrår at Levanger kommune gir sin tilslutning til godkjenning av den reviderte selskapsavtalen. Side 9 av 32

10 Levanger kommune Sakspapir Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Venås Eriksen Arkivref: 2015/ /F30 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører. Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger. For 2015: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige) - Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer For 2016: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer - Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer Rådmannens forslag til innstilling: Levanger Kommune stiller seg positivt til økt bosetting av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de kostnader dette medfører. Antallet for både 2015 og 2016 vil være avhengig av kommende stortingsvedtak om økt bosetting av syriske overføringsflyktninger. For 2015: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 56 personer (derav 7 enslige mindreårige) - Samlet antall basert på flere syriske overføringsflyktninger inntil 71 personer For 2016: - Antall basert på anmodning fra IMDI inntil 40 personer - Samlet antall basert på flere overføringsflyktninger inntil 59 personer Side 10 av 32

11 Hjemmel/bakgrunn for saken: Anmodning fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om økt bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Vedlegg: 1 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise 2 Vedlegg til tabell 3 Bosetting syrere Brev fra KS vedr. bosetting av flyktninger i 2015 (datert ) 2015/957 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/ Rundskriv 01/ Integreringstilskudd for år 1og år 2-5 i Analysegrunnlag og handlingsplan for bosetting og integrering 2015 Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok å bosette 45 flyktninger i Vedtaket ble fattet etter gjeldende samarbeidsavtale mellom Levanger Kommune og Integrerings- og mangfoldsdepartementet (IMDI). Etter en ny anmodning fra IMDI, datert ble det etter drøftinger internt i tjenesten og i fagteamet bestemt at innenfor kvoten på 45 kunne antall enslige mindreårige økes fra 5 til 7. Kommunen har siden 2012 hatt en langsiktig samarbeid med IMDI gjennom et flerårig vedtak for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med bosetting av flyktninger. Kommunen mottar kvartalsvise presentasjoner av flyktninger fra IMDI og kan med dette planlegge bosettingen jevnt ut over året. Samarbeidsavtalen med IMDI som gikk ut i 2014 er nå evaluert og ny avtale for perioden ble underskrevet Den 24.mars 2015 ble det avholdt ledermøte mellom kommunen og IMDI hvor det blant annet ble drøftet ny rammeanmodning for kommende år. Kommunesektorens organisasjon (KS) anbefaler i brev av 28.april 2015 at kommunene ikke avventer en tilleggsanmodning fra IMDI, men svarer ut fra vedtak som fattes i denne saken. Levanger Kommune mottok brev datert fra barne-, likestillings - og inkluderingsminister Solveig Horne med anmodning om økt bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Brevet er sendt alle landets kommuner og inneholder en konkret anmodning pr. kommune om å bosette et visst antall flyktninger i 2015 og 2016, og en økning i forhold til kommunens tidligere vedtak. Horne ber om en tilbakemelding innen 27.mai.2015 på hvor mange flyktninger kommunen kan bosette i 2015 og Horne beskriver at verden nå opplever en flyktningkatastrofe som vi ikke har sett siden 2.verdenskrig, og at nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen. Norge har vedtatt å ta imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i Horne vil nå undersøke om kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten i 2015 og 2016 som grunnlag for beslutning på nasjonalt nivå. Ved utgangen av mars i år var det 5256 personer (herav 681barn) i asylmottak i Norge som venter på bosetting i kommunene. Gjennomsnittlig ventetid er 9.1mnd. I tillegg skal Norge motta i overkant av 2000 overføringsflyktninger i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. Side 11 av 32

12 Totalt i 2015 anslår departementet behov for å bosette flyktninger og kommunene har hittil sagt seg villige til å bosette Med en bosetting i 2015 på 8116 er det estimert at det i 2016 vil være behov for å bosette om lag flyktninger. Dersom antall kvoteflyktninger økes til fra Syria over to år, vil det innebære behov for å bosette ytterligere 3500 i 2015 og ytterligere 4500 i I vedlegg til anmodningen viser BLD det antallet de mener kan være aktuelt for bosetting i Levanger kommune i 2015 og 2016: Opprinnelig anmodning fra IMDI Vedtatt for Andel 0,42 % Justert anmodning fra IMDI Tillegg Økning utover IMDis planlagte anmodning (overføringsflykt. fra Syria) 15 Samlet Justert anmodning Vedtatt for 2016 Tillegg Økning utover den planlagte anmodning 19 Samlet Kommunen har vedtatt å ta imot 45 flyktninger (inkl. 7 EM) i år. For å ta unna de som i dag sitter og venter i mottak er kommunen bedt om å ta imot 11 ekstra, det vil si 56 flyktninger. Hvis det blir stortingsflertall på å øke kvoten med overføringsflyktninger er kommunen anmodet om å ta imot 15 overføringsflyktninger fra Syria i tillegg. Da vil andelen for Levanger Kommune i 2015 bli 71 For 2016 er anmodningen 40 og videre er kommunen bedt om å ta imot 19 overføringsflyktninger fra Syria i tillegg. Totalt 59 flyktninger i 2016 Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015: Integreringstilskudd Barnehagetilskudd Eldretilskudd Bosettingsår År-1 (2015) Sats År-2 kr År-3 kr År-4 kr År-5 kr Særskilt tilskudd enslig mindreårig kr Personer med kjente funksjonshemminger kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år Integreringstilskuddet utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor grad det økonomiske grunnlaget for kommunens bosettings- og integreringsarbeidsarbeid. Det utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Integreringstilskuddet utbetales i 5 år for flyktninger og i 3 år for de som kommer på familiegjenforening. Side 12 av 32

13 Vurderinger: Integreringstilskuddet har økt både i 2014 og I tillegg er satsene blitt harmonisert ved at det er innført like satser for voksne, barn og enslige mindreårige. Det er vanskelig å beregne forventet inntekt da dette avhenger av hvem som bosettes, antallet enslige voksne, barn og familier, samtidig som noen kan flytte i løpet av femårsperioden. Det utbetales særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Barnehage og eldretilskudd utbetales som et engangstilskudd i bosettingsåret. Det er også mulighet for å søke IMDI om ekstratilskudd ved kjente funksjonshemminger (inntil 5 år) Det er når tilskuddsordningene opphører og flyktningene fortsatt trenger ekstra bistand at kommunen kan få økte utgifter i forbindelse med økt bosetting. Under er et estimat på inntektene basert på antall personer kommunen får tilskudd for per i dag og økt bosetting basert på anmodningstallene fra BLD. Inntektene for personer bosatt i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 er med i dette estimatet. Estimatet er basert på sum av minimumsinntekter per person som bosettes. Inntektsår Antall bosettinger Sum inntekter personer i 2015, totalt 216 personer kr i perioden personer i 2015, totalt 231 personer kr i perioden personer i 2015 og 40 i 2016, 239 kr personer i perioden personer i 2015 og 59 i 2016, totalt 273 personer i perioden kr Boliger Anskaffelser av boliger skjer i samarbeid med Levanger Boligforvaltning og flyktningtjenesten. I økonomiplanen er det satt av midler til kjøp av boliger for flyktninger, med muligheter for å søke Husbanken om tilskudd. De to siste årene er det kjøpt 2 boliger og i 2016 planlagt bygging av 4 nye boenheter i Sommerveien. I Håkon den godes gt. 48 planlegges det et bofelleskap for enslige mindreårige med mulighet for bemanning på ettermiddag og i helger. En arbeidsgruppe er nedsatt for å jobbe videre med planer for bofelleskapet. Det har vært en positiv utvikling vedr. boligsituasjonen for flyktninger det siste året. Nye retningslinjer for startlån er utarbeidet og flere flyktningfamilier har kjøpt seg bolig. Tilgangen på leiligheter i de private markedet synes å være god og det er inngått flere intensjonsavtaler med private utleiere. Kommunen har åpnet for selvbosetting, det vil si at flyktningen selv kan finne hybel/leilighet som kommunen godkjenner og deretter klarerer IMDI flyktningen for bosetting i Levanger. Dette er en ordning som fungerer godt og som kan videreutvikles når kommunen nå skal ta imot flere flyktninger. Innvandrertjenesten og tjenesteapparatet Levanger har vært en bosettingskommune siden 1987 og har erfaring som tilsier at antall bosatte flyktninger vil variere over tid. Nye bosettes i kommunen, noen flytter til andre kommuner p.g.a utdanning, jobb, familie, og andre får familiegjenforening. Tidligere har det også vært år med mange bosettinger og det øvrige tjenesteapparatet har håndtert dette på en utmerket måte. Gode samarbeidsformer har utviklet seg i tjenesten og på tvers mot andre tjenester. Side 13 av 32

14 Ansatte er omstillingsvillig og løsningsorientert og innehar den kompetanse og vilje som må til for ta imot flyktninger som kommer til kommunen. Det er flyktningtjenesten og Levanger Voksenopplæring og som har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet etter lov om introduksjonsordningen. Hovedformålet med loven er å legge til rette for at deltagerne i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommer seg raskt i arbeid eller utdanning. Til enhver tid er det mellom 80 og 90 deltagere i programmet og det må være felles resultatmål i arbeidet på veien til arbeid og utdanning. Hvis samhandlingen skal bli god er det nødvendig med felles prosesser der alle parter får et eierforhold til resultatmål, strategier og tiltak. I 2014 avsluttet 21 personer programmet, av dem var det 13 personer som gikk over til videre utdanning eller fikk jobb. Det er 61.9%, godt over landsgjennomsnittet. For øvrig drives det med prosjekt og utviklingsarbeid i innvandrertjenesten. I de to siste årene er det gjennomført fagkurs i renhold og helse, spesielt retta mot kvinner med liten eller ingen utdanning fra hjemlandet. I år igangsettes det fagkurs barnehagearbeid. Kommunen har fått innvilget prosjektmidler fra IMDI til dette. Kommunen er også tildelt prosjektmidler gjennom NAV som tildeler midler til forsøk og forskningsprosjekter innen arbeids-og velferdsområdet gjennom FARVE. Prosjektets tittel «Levanger Arena Arbeid» er et treårig utviklingsprosjekt konsentrert om å utvikle og teste ut en ny modell for et mer effektivt og vellykket kvalifiseringsløp for innvandrerkvinner med lav/ingen utdanning. I tillegg til at kvalifiseringsløpet skal føre til yrkesaktivitet for målgruppa, legger prosjektet særlig vekt på å utvikle et helhetlig samarbeid mellom introprogram, voksenopplæring, NAV og lokalt næringsliv. Flyktningtjenesten har et fagteam som består av leder fra NAV, rektor ved Levanger Voksenopplæring, rektor Frol oppvekstsenter (FOS), ansvarlig for mottaksklassen ved FOS, fagansvarlig for barnevern, fagleder for helsesøstertjenesten, leder av helse og omsorgstorget, fagperson fra helse/rehabilitering og grunnskoleansvarlig. Leder er enhetsleder innvandrertjenesten. Fagteamet er involvert i bosettingsarbeidet med utgangspunkt i sitt tjenesteområdet. Fagteamet er en ressurs i godt bosettingsarbeid og bidrar til et samarbeid på tvers av tjenesteapparatet. Fagteamet har hatt drøftinger vedr. denne saken og stiller seg bak forslaget om å bidra til økt bosetting. Skolen sier de har kapasitet, kompetanse og motivasjon til flere elever. Det vil være tilgang på barnehageplasser. Ennå vet vi ikke hvem som kommer, når og hvilken familiesammensetning. Det er derfor en del uavklarte spørsmål og det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer flyktningene har nå og evt. vil få i fremtiden. Barn og familieenheten har signalisert at de må tilføres ekstra ressurser ved mottak av flere flyktninger. Integreringstilskuddet vil bli brukt for å styrke bemanningen i flyktningtjenesten og der det etter hvert viser seg å være behov for ekstra bevilgninger i det øvrige tjenesteapparatet. Her vil fagteamet være en aktiv drøftingspart i forhold til hvor ressursene skal fordeles. Vi har erfaring for at aktiv deltagelse og involvering fra andre tjenester bidrar til gode resultater i veien fram til målet. Kommunen har tatt imot en del flyktninger fra Syria, og noen av dem vil klart være ressurspersoner ved mottak av nye syriske flyktninger. Frivilligheten Levanger Frivilligsentral er et viktig supplement til kommunens tjenester. Nasjonale føringer påpeker at et nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikrer utvikling av et levende samfunn. Dette er også nedfelt som overordnet mål i kommuneplanen i Levanger. Det er viktig at flyktningene tar del i frivillig arbeid på de ulike arenaene og på den måten er pådrivere i utvikling av samfunnet. Det er en tilleggseffekt at deltakelse gir økt livskvalitet, og utvikling av sosial kapital. Mange flyktninger benytter seg i dag av tilbudet som gis i regi av Levanger frivilligsentral og på den måten skaffer de seg nettverk som er greit å ha i integreringsprosessen. Kafe Verden er Side 14 av 32

15 et slikt tilbud. På Dampskipsbrygga kan du møte «hele» verden På menyen står inkludering, kaffe, trivsel, matretter, felleskap, verdens beste kaker og underholdning. Lensmannen i Levanger har kommet med følgende uttalelse vedrørende bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise: «Mottak av flyktninger er et samfunnsansvar. Det er både utfordringer og muligheter knyttet til mottak av flyktninger. Samfunnsansvaret og mulighetene veier tyngst slik vi ser det. Levanger kommune jobber meget bra med bosetting og integrering av flyktninger. Det er nært samarbeid mellom flyktningetjenesten og politiet. Små og store utfordringer søkes løst i hverdagen med tett tverretatlig samarbeid. Vi har ingen betenkeligheter med et eventuelt bidrag fra Levanger kommune i dagens krisesituasjon» Side 15 av 32

16 Levanger kommune Sakspapir Trønderhallen - Byggeregnskap for flerbrukshall, svømmehall og treningsstudio Saksbehandler: E-post: Tlf.: Alf Birger Haugnes Arkivref: 2006/ /D23 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Levanger formannskap Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: 1. Byggearbeidet er gjennomført med et forbruk på kr , som er innenfor samlet opprinnelig budsjett på kr ,- og i tråd med senere reviderte og reduserte prosjektbudsjett og finansiering. 2. Byggeregnskapet godkjennes. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Byggearbeidet er gjennomført med et forbruk på kr , som er innenfor samlet opprinnelig budsjett på kr ,- og i tråd med senere reviderte og reduserte prosjektbudsjett og finansiering. 2. Byggeregnskapet godkjennes. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K.sak 06/09 i møte : Trønderhallen Overtakelse av byggherreansvar K.sak 37/09 i møte : Trønderhallen Igangsetting, finansiering og omfang K,sak 84/09 i møte : Trønderhallen Status og låneopptak K.sak 52/10 i møte : Trønderhallen - Klatrevegg Side 16 av 32

17 Saksopplysninger: PROSJEKTBUDSJETT OG FINANSIERING I kommunestyrevedtakene 37/09 Trønderhallen Igangsetting, finansiering og omfang og 52/10 Trønderhallen Klatrevegg ble følgende kostnadsrammer gitt: Flerbrukshall og svømmehall kr Treningsstudio kr Klatrevegg (egen sak 52/10) kr Samlet kostnadsramme kr Følgende finansiering er gitt til prosjektet: Bruk av lån til investeringer kr Bruk av ubundne investeringsfond kr Generell momskompensasjon kr Overføring/tilskudd fra Staten, spillemidler * kr Fylkeskommunale RUP midler kr Samlet finansiering kr * Siste spillemiddelutbetaling på 4 mill. kr. kommer nå i år (mai/juni) Det er så langt utbetalt 26.4 mill. kr. Etter den opprinnelige behandlingen er prosjektbudsjettet redusert fortløpende (benyttet i budsjettoppfølging) ut fra endrede forutsetninger. Bl.a. er følgende endringer skjedd/foretatt: Ved behandling av status og låneopptak (sak 84/09) ble prosjektbudsjettet endret til mill. kr. inkl. treningsstudio. Klatrevegg 2.2 mill. kr. kommer i tillegg. Totalt 236 mill. kr. Låneopptak kr. 139 mill. kr. med tillegg for inntil 37 mill. kr. til treningsstudio. I tillegg 1.45 mill. kr. låneopptak klatrevegg. Totalt mill. kr. Ved oppstart utbygging av treningsstudio ble det forutsatt full momskompensasjon for denne utbyggingen. Fra komitebehandling til behandling i Stortinget ble dette endret slik at treningsstudio ikke falt innenfor reglene om mva./momskompenssjon. Kostnadene for treningsstudioet ble ved inngåelse av leiekontrakt, redusert fra 37.2 mill. til 33.7 mill. kr. Reduksjon 3.5 mill. kr. Grunnlaget for husleie ble økt ved standardheving ut over nytt prosjekt/prosjektbudsjett. Ved vedtak om overtakelse av prosjektet var forventet spillemiddeltilskudd opprinnelig 27.1 mill. kr., 29.0 mill. kr. ved utarbeidelse av opprinnelige budsjett og 30.4 mill. kr. etter idrettsfunksjonell godkjenning. Total økning på spillemidler på 3.3 mill. kr. I følge oppstillingen fra økonomiavdelingen er selve byggeprosjektet belastet med kr Herav er kr utbetalt til Sintef i forbindelse med bistand i flissaken og diverse andre reklamasjoner, samt kr til advokatfirmaet SimonsenVogtWiik for bistand til samme reklamasjoner. Av det siste beløpet er ca. kr ,- advokatkostnadene i forbindelse med rettsforliket i mai Den del av beløpene som gjelder flissaken vil bli krevd refundert av Byggmester Grande. På grunn av de mange uoverensstemmelser har budsjettet til innleid byggherreombud blitt noe overskredet. Normalt er et slikt engasjement ferdig når manglene etter garantibefaringen fra 1. driftsår er utført. Her ble det mye ekstra på grunn av de mange Side 17 av 32

18 reklamasjonene og ikke minst i forbindelse med arbeidet før rettsforliket, vel 3 år etter overtakelsen. Prosjektadministrasjonen var budsjettert med kr ,- mens det i regnskapet er en kostnad på kr Kommunestyret bevilget i sak 13/11 kr til inventar og utstyr med kortere levetid. Denne bevilgningen og tilhørende regnskap blir ikke en del av byggeregnskapet. Likeså er kostnadene knyttet til kunstprosjektet ikke en del av byggeregnskapet. Begge prosjektene har egne prosjektnummer. Fra Staten er kommunen tilgodesett med at kr av låneopptaket er gitt avdragsfrihet i 5 år og rentefrihet i 20 år. Dette er den siste rentekompensasjonsordningen fra Staten, der kravet var at midlene skulle brukes til skole og svømmeanlegg. Virkningen av dette vil variere etter hvor høy rente det er på lånene og ved f. eks 2,5 % rente utgjør dette en årlig «gave» på kr PROSJEKTET ER GJENNOMFØRT SOM EN TOTALENTREPRISE. Den avtalen som var utarbeidet mellom partene Statsbygg som byggherre og «Grande byggmester as» som totalentreprenør for Totalentreprise K 201, kunne ikke gjennomføres av Statsbygg da de ikke ble en stor nok bruker av lokalene/bygget. Departementet godkjente ikke avtalen. Kommunestyret vedtok da i sak 6/09 å overta byggherreansvaret for prosjektet, og Byggmester Grande som konkurransevinner godkjente at Levanger kommune overtok Statsbyggs rolle med basis i den konkurransen de hadde vunnet. Supplerende prosjektering ble så igangsatt med Levanger kommune som byggherre og «Byggmester Grande AS/Grandegruppen» som totalentreprenør. Mange nye innspill og derav kostnader kom til etter hvert og kommunen måtte stramme til i forhold til nye reviderte kontraktsummer. Det ble til slutt satt en maksimal pris samt opsjonspriser på diverse arbeider/leveranser. For Levanger kommune ble prosjektet ivaretatt av prosjektansvarlig Alf Birger Haugnes, innleid byggherreombud Truls Jøstensen fra Rambøll og prosjektleder Håkon Lorås. Etter en hektisk avklaringsperiode ble det underskrevet kontrakt mellom partene Formell byggestart skjedde like etterpå, men entreprenøren hadde på eget ansvar startet med diverse klargjøringer på tomta med blant annet skogrydding og omlegging av diverse kabler. Fremdriftsplanen var at bygget skulle overleveres i flere etapper med flerbrukshallen som første delovertakelse. Entreprenøren hadde fått godkjent noen dager ekstra byggetid og overleveringen av flerbrukshallen ble foretatt Det var et sterkt press på denne deloverleveringen ettersom håndballklubben skulle møte topplaget Larvik like etterpå. Å få denne kampen i den nye hallen var det mye fokus på. Hadde det ikke vært så stort press omkring denne kampen hadde kanskje Side 18 av 32

19 Side 19 av 32 Levanger kommune Kommunestyret Sakliste overtakelsen blitt litt senere. De problemene som har dukket opp i ettertid har ingen sammenheng med tidlig delovertakelse. De øvrige delovertakelsene var; bassengdelen , treningsstudioet og alt vedr. utomhus Som totalentreprenør har entreprenøren selv holdt byggeleder. Alle kontrollfunksjoner ble ivaretatt av entreprenøren med egenkontroll for alle arbeider med unntak av området innenfor svømmehallens klimasone. Her var det fra Kultur- og Kirkedepartementet krav om uavhengig kontroll, (3. partskontroll) Til dette arbeidet engasjerte Byggmester Grande bygningsfysiker fra Rambøll. For prosjektet var det kontraktsmessig 3 års garanti med sikkerhet via bank, men reklamasjonstiden var utvidet til 5 år. Dette er partene uenige om, men kommunen forholder seg til det som står skrevet i dokumentet. Fra den lange reklamasjonslisten er det flere saker som entreprenøren ikke svarer på. Begge parter har engasjert advokat og saken vil nok ende opp i rettssystemet. I mai 2013 ble det etter en langvarig korrespondanse om diverse feil og mangler inngått et rettsforlik mellom partene. Saker herfra gjenstår fortsatt som ikke utført fra entreprenørens side. Innen utløpet av garantiperioden ( ) har kommunen via innleid advokat gjort krav på bruk av bankgarantien som da gjenstod med en sikkerhet på kr Da flisene i bassengene begynte å løsne i september 2013 lovte entreprenøren å foreta alle utbedringer, men ingenting skjedde. Kommunen så seg da tvunget til på bestille et uavhengig firma til å foreta undersøkelser og foreslå utbedringsmetoder. Her ble Sintef engasjert og det ble gjort klart for entreprenøren at kostnadene med dette engasjementet ville bli viderefakturert til dem. Vurdering: Det har vært svært mange og alvorlige feil og mangler i dette prosjektet. Kommunen har en reklamasjonsliste på ca. 150 reklamasjoner. I tillegg kommer utbedringer som underentreprenører har utført uten at totalentreprenøren har vært inn i bildet. Selv om det var lagt ned et betydelig prosjekteringsarbeid når kommunen tok over prosjektet (5.6 mill. kr. i kostnad for Statsbygg), ble prosjekteringsarbeidet/samspillfasen avsluttet for tidlig for å sikre gode robuste løsninger for hele bygget. Selv om kommunen hadde knyttet til seg kompetanse, viser det seg nok i etterkant at kontrollen på foreslåtte løsninger ikke ble god nok. Selv om det ble presisert ved inngåelse av totalentreprisen om at samspillet skulle fortsette, ble det dessverre lite samspill i etterkant. Bygget har imidlertid mange gode og robuste løsninger som vil stå seg godt over tid. Rent arkitektonisk har det blitt et flott bygg som har gode estetiske kvaliteter og er godt tilpasset terrenget. Når det gjelder totalentreprenøren og dens gruppe innenfor prosjektering og utførelse - Grandegruppen, kan det nok med alle reklamasjoner og de vansker kommunen/trønderhallen KF har i drift av anlegget, stilles spørsmålet om de hadde nok kompetanse og erfaring med slike anlegg, spesielt svømmehallen. En vurdering av dette ble gjort i en tidlig fase prekvalifiseringsfasen, av Statsbygg.

20 Når utbedringene i bassengene ble utført på samme måte som opprinnelig uten å ta hensyn til de rådene som Sintef kom med er det stor fare for at flisene i opplærings- og svømmebassenget vil løsne på nytt. I stupebassenget ble det etter nedtapping også påvist løse fliser. Grande sa ifra seg alt ansvar for dette og nektet derved å utføre reklamasjonsarbeidet. Dette medførte store forsinkelser i å kunne ta dette i bruk da kommunen måtte legge ut arbeidet på anbud (doffin) og engasjere nytt firma. Kommunen hadde vanskeligheter med å få tak i firma for å utføre arbeidet. Når det gjelder vannskaden i flerbrukshallen ble det vurdert til at dette ikke var et direkte ansvar for totalentreprenøren. Her er det en utstyrsleverandør som ikke har passet på at montasjen av hallutstyret ble foretatt med hensyn til utlevert dokumentasjon på tekniske installasjoner i hallgulvet, men i ettertid kan det tyde på at entreprenøren ikke er uten ansvar. Dette er nå en forsikringssak, men kommunen må forskuttere utgiftene. For Levanger kommune og innbyggerne er det et kjærkomment bygg med veldig mange aktivitetsmuligheter. Dagbruken av flerbrukshallen vil etter at ungdomsskolen nå tas i bruk til høsten også bli fylt opp. Med totale kostnader som grunnlag, får bygget en gjennomsnittlig m2- pris for samlet bruksareal på kr inklusive tomtekjøp, utomhusarbeider og fast innredning i flerbrukshall og svømmehall. Dette er svært rimelig når en tenker på kompleksiteten og sammenligner med for eksempel boligprosjekt. Hvis man deretter trekker i fra tildelte spillemidler på 30, 4 mill. kroner, momskompensasjon på kr , samt 20 års rentefrihet av 47,35 mill. kr., blir kvadratmeterprisen på kr som netto kostnad for kommunen. Side 20 av 32

21 Levanger kommune Sakspapir Foreldrebetaling i SFO for elever på trinn - Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på trinn videreføres. Rådmannens forslag til innstilling: Ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på trinn videreføres. Hjemmel/bakgrunn for saken: K-sak 13/07 «Dagtilsyn for elever med særskilt behov i SFO i Levanger kommune. Fritak fra SFO-betaling fra 5. klasse» K-sak 34/14 «Økonomirapportering 1. tertial Levanger kommune» K-sak 61/14 «Budsjett 2015 og økonomiplan Levanger kommune» Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Bakgrunn for saken I K-sak 34/14 «Økonomirapportering 1. tertial Levanger kommune» foreslo rådmannen å innføre foreldrebetaling i SFO for elever på trinn. Kommunestyret gjorde følgende vedtak: Vedtak i Kommunestyresak 13/07 oppheves med virkning fra etter en helhetlig vurdering. Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, vurderes redusert eller behovsprøvd. Side 21 av 32

22 Administrasjonen ble i løpet av 2014 kjent med at regjeringen ønsket å innføre redusert foreldrebetaling for barn i barnehage. I K-sak 61/14 «Budsjett 2015 og økonomiplan Levanger kommune» fremmet rådmannen følgende forslag: Det innføres behovsprøving av rett til redusert avgiftssats for SFO-opphold i trinn fra Satsene for SFO-plass for barn med særskilte behov på trinn vurderes redusert eller behovsprøvd. Sats for SFO-plass for barn med spesielle behov på trinn behovsprøves fra For perioden videreføres ordningen med fritak for foreldrebetaling. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i K-sak 61/14: Rådmannen bes om å utrede kostnadene med gratis skolefritidsordning/avlastning innenfor ordinær SFO tid, for barn med spesielle behov i klasse. Ordningen endres ikke før saken er utredet og behandlet. Rådmannen har valgt å avvente utredningen om fortsatt gratis SFO slik at saken også kunne inneholde vurdering av en ordning med behovsprøvd reduksjon i foreldrebetalingen som kommunestyret opprinnelig bestilte i K-sak 34/14. Dette har tatt tid da vi har avventet informasjon om tilsvarende ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage som ble fastsatt i forskrift Kommunalt inntektstap som følge av ordning med fritak for foreldrebetaling Det har over år vært fra fem til elleve barn som har hatt rett på SFO på trinn. Inntekten fra foreldrebetalingen utgjør med dagens satser ca kr pr barn med helplass pr år. Det har de siste årene vært avsatt mellom kr og kr på ansvar «138 Oppvekst felles» for å kompensere skoler som har tapt inntekter ved å ha elever på trinn i SFO. Det er i 2015 avsatt kr til dette formålet og det er 6 elever som har SFO på trinn. Vi har flere elever på småtrinnet som kommer til å få innvilget SFO på trinn de neste fem årene og det er påregnelig at denne budsjettposten må økes. Kostnader med forsterket tilbud i SFO for barn med særskilte behov Elever med særskilte behov har behov for ekstra voksenressurs i SFO-tid. Dette finansieres av skolenes driftsbudsjetter. Anslagsvis bruker vi 1,3 1,6 mill. kr pr. år. Dersom disse elevene ikke hadde hatt rett på SFO, noe de har med hjemmel i opplæringsloven, ville de hatt rett på avlastning og kostnadene ville ha vært omtrent de samme for kommunen. Innføring av behovsprøving av redusert foreldrebetaling Dersom foreldrebetaling skal gjeninnføres i SFO for elever på trinn og det skal innføres en ordning med behovsprøving av redusert betaling, så vil det være naturlig å vurdere å innføre en ordning tilsvarende den som regjeringen har innført i barnehage. Ordningen med redusert foreldrebetaling i barnehage er innrettet på følgende måte: 3 Moderasjonsordninger i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager: Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Side 22 av 32

23 Levanger kommune vurderte i sin høringsuttalelse av endringen i barnehageloven at en slik ordning medfører økte administrasjonskostnader i form av økt informasjonsbehov og saksbehandling. Det samme vil selvsagt gjelde om ordningen innføres for SFO. Vurdering: Rådmannen vurderer at merkostnadene med å forvalte en ordning med behovsprøving av redusert foreldrebetaling utgjør så stor del av det potensielle inntektsanslaget at det ikke anbefales å innføre en ordning med behovsprøving av foreldrebetaling i SFO for elever på trinn. Rådmannen mener man også må legge vekt på den økonomiske merbelastningen familier med barn med nedsatt funksjonsevne får ved å måtte betale for en kommunal tjeneste tre år lenger enn andre foreldre. Rådmannen foreslår derfor å videreføre ordningen med fritak for foreldrebetaling i SFO for elever på trinn. Midler til kompensasjon for skoler har inntektstap er videreført i budsjett for 2015 slik at tilrådingen ikke får budsjettmessige konsekvenser. Side 23 av 32

24 Levanger kommune Sakspapir Årsrapport barnehage Levanger kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hartvik M Eliasson Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /15 Levanger kommunestyre /15 Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. INNSTILLING: Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. Rådmannens forslag til innstilling: Årsrapport for barnehagesektoren i Levanger tas til orientering. Hjemmel/bakgrunn for saken: Driftskomiteen ønsker at det legges fram en årsrapport på barnehagefeltet. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Spørreskjema 2014 Saksopplysninger: Rådmannen legger fram en årsrapport for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Side 24 av 32

25 Statistikk Tidspunkt Totalt antall barnehager Kommunale barnehager 8 7 Private barnehager Antall barn i barnehage Dekningsgrad 1-5 år Dekningsgrad 0-5 år 85,5 90 *Dekningsgrad 0 år. 14,5 10 *Disse har ikke rett lovmessig rett til plass. Barnehagedekning/barnehagetilbud Levanger kommunen hadde full barnehagedekning i samsvar med sentral fastsatt definisjon. Alle med rettighet fikk plass i Kommunen har også i all hovedsak tilbudt brukere som har registrert søknad etter søknadsfristen plass. Barn under ett år har også fått plass da barnehager har hatt ledig kapasitet. I den grad det er ledig kapasitet i barnehagene, tilbys plass hele året utenom hovedopptaket. Dekningen varierer i kommunen. Det er, og vil fortsatt være, en utfordring å tilby plasser til alle i det som oppfattes som brukernes nærmiljø. I Skogn har det vært mangel på plasser, og K-styret vedtok i sak 46/13 utbygging av kommunal barnehage 3-avdelings barnehage fra høsten 2017 dersom det fortsatt er grunnlag i barnetall. Utenom Skogn-området er det en viss overkapasitet. Det vil si vi har kunnet tilby plasser de som bor i Skogn-området i sentrumsområdet. Ledige plasser er uheldig for den enkelte barnehage, men for kommunen som helhet er det en fordel at familier med behov for barnehageplass til enhver tid kan tilbys ledige plasser. Så lenge den enkelte barnehage kan dimensjonere bemanning i forhold til tomme plasser så går dette greit. Dersom en mangler et par barn, vil reduksjon i kommunalt tilskudd utgjøre forholdsvis mye i de minste barnehagene. En vil da få økonomiske utfordringer på relativt kort sikt da en ikke kan redusere personalressursen. Barn fra andre kommuner Vi gir også barnehagetilbud til barn bosatt i andre kommuner. I 2014 var det totalt ni fra andre kommuner som fikk tilbud i Levanger. Av disse kom åtte fra Verdal, og en fra Steinkjer. Her søker kommunen bostedskommunen om refusjon etter nasjonal sats. Dette gjelder imidlertid kun dersom de har opphold i en privat barnehage. Omtrent samme antall barn fra andre kommuner, i hovedsak fra Verdal har gått i barnehage her i kommunen. Viser for øvrig til forslag til Barnehagebruksplan for vurdering av framtidig dimensjonering av kommunale barnehager. Nye tilbud fra august 2014 Ekne barnehage åpnet en egen avdeling for en utegruppe for å gi tilbud til søkere fra Ekne. Farmen menighetsbarnehage åpnet høsten Barnehagen, er en sammenslåing av barnehagene Bamberg, Nesset og Skogtrollet barnehager. Nedleggelser fra august 2014 Tuv barnehage Side 25 av 32

26 Bamberg menighets barnehage Nesset menighets barnehage Pedagogisk personell Alle barnehager har innfridd kravet til pedagogisk bemanning i barnehagene pr Vi hadde kun to korte dispensasjoner, men disse hadde akseptable grunner til avvik. Levanger kommune fikk her gode tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Ett år tilbake var det flere både kommunale og ikke kommunale barnehager som ikke hadde pedagogisk bemanning i tråd med forskriften. Det er fortsatt en økonomisk utfordring for de mindre barnehagene som har godkjenning for å ta inn over 18 plasser. Disse barnehagene må tilsette en ekstra pedagog i 100 % stilling om en skal ta inn barn utover 18. Det som ofte skjer er at de i stedet må si nei til søkere da de ikke har nok søkere/plasser til å forsvare en utvidelse økonomisk. For barnehager som har tilbudt deltidsplasser, har det vært ekstra utfordrende da alle barn regnes som en full plass når en skal beregne pedagogtettheten. Dette har også medført nedgang i antall deltidsplasser. I 2013 var det 10,5% av barna som hadde deltidsplass, tilsvarende for 2014 var 7,1%. Kompetanse Kunnskapsdepartementets Kompetanse for framtida publisert august 2013, er en strategi som omhandler kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra Denne strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Vi har i vår planlegging lagt vekt på å tilpasse denne strategien lokalt her i Levanger. Pedagoger Levanger har hatt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst takket være at vi har barnehagelærerutdanning på HINT. Kun to barnehager har søkt dispensasjon fra utdanningskravet en kortere periode. Det er viktig å ha tilgang til nok pedagoger for å fylle krav om pedagogisk bemanning. God rekruttering til barnehagelærerutdanningen er i denne sammenheng avgjørende. Øvrige ansatte De fleste som arbeider i barnehagene ufaglærte. Nord-Trøndelag fylkeskommune har startet en kursrekke for ufaglærte med sikte på at de skal skaffe seg fagbrev som Barne- og ungdomsarbeidere (BUA). Dette samt at barnehagene selv har vært aktiv til å oppfordre ansatte til å ta fagbrev, har resultert i en økning i BUA. I tillegg er det ansatte med annen bakgrunn/erfaring som bidrar til et spennende mangfold i barnehagene. Kurs/kompetanseutvikling En kompetansegruppe valgt av barnehagene, utarbeider forslag til tiltak i tråd med lokale og sentrale satsninger for barnehagesektoren. Gruppa består av representanter fra kommunale og ikke kommunale barnehager samt fra barnehageadministrasjon og Barne- og familieenheten. Barnehagene deltar på skolering/kursing i tråd med lokale føringer og sentrale føringer. I tillegg har tema på styrermøter eksempelvis vært sammenhengen mellom skole og barnehage og fokus tidlig innsats. I 2014 har vi gitt tilbud til alle grupper: Styrere, pedagogiske ledere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere (BUA), assistenter o.a. Av økonomiske grunner kan en ikke gjøre ekstern veiledning/kompetansetiltak for omfattende, da dette medfører vikarutgifter. For å bøte på dette, har barnehagene forsøkt å avsette tid internt slik at blant Side 26 av 32

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 12:30 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Børge Lund Hanna Ellisiv Johansen KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Børge Lund Hanna Ellisiv Johansen KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 14.06.2017 Tid: 08:00 08:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Morten Løvås MEDL SV Anne Kathrine Nordhammer Solberg MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Morten Løvås MEDL SV Anne Kathrine Nordhammer Solberg MEDL H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.05.2016 Tid: 08:00 08:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksnr Innhold PS 5/13 Godkjenning av protokoll fra valgstyrets møte 8. mai 2013 PS 6/13 Stortingsvalget Valg av stemmestyrer

Saksnr Innhold PS 5/13 Godkjenning av protokoll fra valgstyrets møte 8. mai 2013 PS 6/13 Stortingsvalget Valg av stemmestyrer Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.06.2013 Tid: 13:00 (Etter formannskapets møte!) Faste medlemmer er med dette kalt inn til

Detaljer

Levanger, den 28. mai 2015. Hans Heieraas nestleder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - Sted for utlegging av manntallet...

Levanger, den 28. mai 2015. Hans Heieraas nestleder. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - Sted for utlegging av manntallet... Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 12:30 NB! Før formannskapets møte Faste medlemmer er med dette kalt inn til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.06.2013 Tid: 13:50 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 08:00

Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 08:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.05.2016 Tid: 08:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Utvalg: Levanger valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 08:30

Utvalg: Levanger valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 08:30 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 15.04.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.05.2015 Tid:

Detaljer

Saksnr. Levanger kommune Møteinnkalling. Orienteringer:

Saksnr. Levanger kommune Møteinnkalling. Orienteringer: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Breidablikktunet NB! Merk møtested og tid! Dato: 10.06.2015 Tid: 11.00 Fellesmøte mellom samarbeidsutvalgene, driftskomiteens

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.06.2007 Tid: 15:50 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.06.2005 Møtetid: Kl. 14:00 14:05 Fra saksnr. 005/05-008/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 14:55 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:40-15:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: Tid: 15:40-15:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: 10.06.2009 Tid: 15:40-15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Skallstuggu Møtedato: 11.08.2003 Møtetid: Kl. 10:00 10:45 Fra saksnr. 006/03-007/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13 Følgende medlemmer

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.05.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 30.11.2016 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 19:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 19:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Frol oppvekstsenter Dato: 24.09.2008 Tid: Kl. 13.00 14.00 Omvisning på Frol oppvekstsenter. Kl. 14.00 17.25 Møte på Frol oppvekstsenter.

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.06.2007 Tid: 13:00 (i forbindelse med formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.04.2005 Møtetid: Kl. 13:30 13:40 Fra saksnr. 001/05-004/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1056, Levanger Rådhus Dato: 21.02.2007 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 16.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING Rissa kommune Helse og omsorgssjef Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 19237/2015//5AKS 23.06.2015 SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 - TILLEGGSANMODNING Viser til ovennevnte saks behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4.

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4. MØTEINNKALLING Utvalg: Styringsgruppa Forny 2006 Møtested: Formannskapssalen (rom 3008 i rådhuset) Dato: 05.04.2006 Tid: kl: 13:00 (etter formannskapets ordinære sakliste) Faste medlemmer er Faste medlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2005 Tid: 13:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Nestleder H Odd E Thraning Leder

Detaljer

Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00 18:40

Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tid: 17:00 18:40 Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.09.2005 Tid: 17:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning ORDFØRER DNA-L Olav Norberg VARAORDFØRER

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 11.06.2008 Tid: 14:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.09.06 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Representant Møtte Merknad THRANING ODD DNA Ordfører - forfall NORBERG OLAV KARSTEN H Ordfører x. RONGLAN GUDNY KRF Medlem - forfall

Representant Møtte Merknad THRANING ODD DNA Ordfører - forfall NORBERG OLAV KARSTEN H Ordfører x. RONGLAN GUDNY KRF Medlem - forfall LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Brusve Møtedato: 08.06.2005 Møtetid: Kl. 10:00 12:30 Fra saksnr. 046/05-051/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9 Oppmøte: Representant

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.03.2008 Tid: 13:25 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:50 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.06.2010 Tid: 13:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:00 11:30 Fra saksnr. 001/03-005/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:15

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:15 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 26.01.2011 Tid: 17:00 18:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 01.04.2009 Tid: 17:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:45

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 17:00 18:45 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 27.01.2010 Tid: 17:00 18:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas

Detaljer