Kopi av søknaden til Regionalt kompetansesenter 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi av søknaden til Regionalt kompetansesenter 2012"

Transkript

1 Kopi av søknaden til Regionalt kompetansesenter Kontaktinformasjon: - Navn på golfvirksomhet: Grenland Golfklubb - Fylke: Telemark - Turneringsområde: Sør-Østlandet - Navn på golfklubbens leder: Günther Grüner - Navn på Baneselskapets leder: - Navn på daglig leder: n Inge Galtung Nilsen - Headpro/hovedtrener/sportslig ansvarlig: Ola Axelsson 2. Hvor mange klubber er lokalisert i senterets nedslagsområde? (Innenfor en kjøreradius på 2 timer) Avstand (i tid) til nærmeste overnattingssted? Antall overnattingsplasser i nærheten? 4 5. Avstand i kilometer til nærmeste kommunikasjonsknutepunkt? 6 6. Navn på nærmeste Olympiatoppens kraftsenter: Olympiatoppen Oslo 7. Avstand i kilometer til Olympiatoppens kraftsenter: 150

2 8. Navn på nærmeste videregående skole med idrettslinje: Toppidrettsgymanset i Telemark - har etablert egen linje for golf. Ellers tilbys idrettslinje på følgende skoler i nærheten: Hjalmar Johansen Videregående 10km Porsgrunn Videregående 15km 9. Avstant i km til nærmeste videregående skole med idrettslinje: Hvor mange hull har hoved banen? Banens min. og maks.-lenge fra slopede tee-steder Minimums lengde 4932 Maksimumslengde Hvor mange slopede tee-steder har hovedbanen? Hvor lang er sesongen på hovedbanen? Antall uker: Hvor lang er trenigssesongen på rangen? Antall uker: Hvor mange (antall plasser) gressutslag har rangen? Antall plasser: Hvor mange (antall plasser) matteutslag har rangen Antall plasser: 20

3 17. Hvor lang er rangen? 280-> 18. Hvor mange overbygdeutslagssteder (antall plasser) har rangen? Antall plasser: Har rangen lysanlegg Nei 20. Har rangen varmeanlegg Nei 21. Er det muligheter for å trene fra sandbunker? 22. Har anlegget tekniske hjelpemidler som svinganalyse, trackman etc 23. Har rangen trådløst internett 24. Hvor mange kan trene samtidig på nærspillsområdet? Hvor mange m2 greener har treningsområdet? Beskriv kvaliteten på treningsgreenene: 850m2 har samme kvalitet tilsvarende hovedbanen. 150m2 noe annerledes kvalitet.

4 27. Hvor mange personer kan trene samtidig på pitch og chip-området Har anlegget en korthullsbane 29. Har anlegget styrketrenigsrom? Nei 30. Har en tilgang på sal i umiddelbar nærhet? 31. Har klubben golfsimulator? Hvis ja, har golfsimulatoren svinganalyse? 32. Er anlegget miljøsertifisert? Nei 34. Disponerer anlegget møterom/undervsningsrom? 35. Hvor mange er det plass til i møterommet/undervisningsrommet? Har anlegget ledig kontorplasser til disposisjon

5 I tilfelle hvor mange? Er det muligheter for servering på klubbhuset? Hvis ja, beskriv kort hva som er aktuelt Egen kafedriver som har gode åpningstider i sesong og rikholdig meny. Leverer også til arrangementer og møter. Leverer også utenom sesong. 38. Har møterom/undervisningsrom projektor/av-utstyr? 39. Har anlegget muligheter for utvidelse av areal (tilgang til arealer, reguleringsmessige begrensninger etc.) Beskriv: Det er rom for både utvidelse av bygningsmasse, bane og treningsanlegg. Det er tidligere utarbedeidet planer om ytterligere 9 hull. 40. Har klubben fastsatte sportslige mål? 41. Har klubben opplegg for rekruttering av barn? 42. Hvor mange deltagere hadde klubben på Veien til Golf - kurs" i Hvor mange fungerende treningsgrupper har klubben?

6 5 44. Har klubben et opplegg for integrering av funksjonshemmede? 45. Hvor mange juniorer har klubben i organisert trening? Hva er klubbens gjennomsnitts hcp? Hvor mange representasjonsspillere har klubben hatt de siste 2 år? Har klubben vært representer i Lag-NM, damer og herrer de siste 2 år? Hvor har klubben vært representert? 2010 Lag NM Senior 1.divisjon 2011 Lag NM Senior 1.divisjon 2012 Lag NM Senior 2.div - rykket opp til 1.divisjon 2012 Lag NM Junior 1.divisjon med nytt juniorlag 49. Hvor mange spillere fra klubben har deltatt på Titleist Tour de siste 4 år? Hvor mange spillere har klubben hatt på Titleist Region Tour de siste 2 år? Hvor mange forbundsturneringer har klubben arrangert de siste 2 år? 4

7 52. Hvilke forbundsturneringer har klubben arrangert de siste 2 år? Nordea Pairs 201 og 2012 Pink Cup 2011 og 2012 Ladies Tour 2010 Grenland Golfklubb har tidligere lange tradisjoner som arrangør av Norgesmesterskap og større forbundsturneringer 53. Hvor mange internasjonale turneringer har klubben arrangert de siste 4 år? Beskriv hovedtreners kompetanse HTU i Sverige - Den høyeste trenerutdannelsen i Sverige PGA Teaching Pro 56. Beskriv hovedtreners erfaring: Spillererfaring: spilte eliteturneringer per år i Sverige, nivået under SGT. Spilte en SGT turnering. Laveste hcp i perioden: 0,6 3.plass Skåne open plass indv. resultat Seriespelet (lag) Klubbmester flere ganger (Emmaboda GK og Forsbacka GK) Trenererfaring Head Pro Grenland Golfklubb Veileder PGA-utdanning, PGA Norge Regiontrener Vestfold, Norges Golfforbund Head Pro, Forsbacka. Flere utøvere på landslag Assisterende PRO Ammaboda Ola Axelsson har bygd opp Golfbutikken AS til et stabilt firma som leverer pro-tjenester til flere klubber. PRO'ene han har knyttet til seg har alle god utdannelse og lang relevant erfaring. Ved siden av Ola Axelsson er følgende engasjert som trenere/pro ved Grenland Golfklubb: Mikael Løfstrøm: Utdannet PGA PRO HTU, flere PGA kurs, trener/pro i 14 år, har spilt på høyt nasjonalt nivå i Sverige (jr. landslag). Tor Øystein Jønnevald: Hovedfag pedagogikk, Grunntrener golf (PGA), aktivitetsleder 1 og 2 (NGF). Har spilt på nasjonalt

8 nivå i Norge (hcp 1,0). Ved siden av har han også bygd opp Ola Axelssons Golfreiser som er en stor og velrennomert reiseleverandør med destinasjoner over hele Europa. 57. Hvor mange har klubben hatt på Trener 1 i 2012? Bruker hovedtrener NXT LVL på klubben? 59. Har klubben etablert egne trenerteam (team som møtes jevnlig)? 60. Eier og drifter klubben anlegget. 61. Er klubben er hovedaksjonær i selskap som eier og drifter anlegget. 62. Klubben leier anlegget av selvstendig selskap. Nei 64. Har klubben har ansatt daglig leder? Hvis ja, hvilken stillingsprosent? 100% 65. Hvor mange trenere er ansatt av klubben? Hvor mange årsverk i virksomheten totalt sett?

9 8 67. Daglig leder er ansatt av samarbeidsselskap? Nei 68. Hvor mange trenere er ansatt av samarbeidsselskap? Har klubben en vedtatt virksomhetsplan? 70. Har et eventuelt baneselskap en vedtatt virksomhetsplan? Nei 71. Hvordan vil dere vurdere forholdet til NGF (fra 1-6 der 6 er best)? Hvor mange sentrale møteplasser har klubben deltatt på de tre siste årene( Golfting, Golfforum og områdevise lederfora) 2009: Golftinget 2010: Workshop, Lederforum, Golforum 2011: Lederforum, Golftinget 2012: Lederforum. Ofte med flere representanter. 73. Hvordan er klubben sitt forhold til de kommunale myndigheter Hvor mye har klubben mottatt økonomisk fra kommunen de siste 3 åra? Har klubben formelle avtaler med kommunen

10 Beskriv kort hvilke: Leie av grunn til bane/anlegg Lundedalen Nærmiljøanlegg - Norges første! Idrettsskolen Skiløyper i vinterhalvåret 76. Hvor stor omsetning hadde klubben i 2011? Hvordan ble resultatet for klubben i 2011? Hvordan var likviditet for klubben pr ? Hvor stor er markedsinntektene til klubben? Hva er klubbens vedtatte verdier? Inkluderende Utviklende Ansvar - Åpenhet Inkluderende Åpen ovenfor alle Innby til å være med på laget Ta vare på nye og gamle medlemmer Legge til rette for at folk tas imot på en god måte og blir fulgt opp Alle kan spille golf uansett alder, kjønn, kulturell bakgrunn og sosial status Utviklende Bli en bedre golfspiller Higer mot et høyere mål Både sportslig og sosialt Alle spiller på sitt nivå og har mulighet til å få de utfordringer de ønsker seg selv

11 Ansvar Ansvar ovenfor klubben og dens fasiliteter Alle må ta et ansvar for klubben og alle gamle og nye medlemmer Følge opp sitt eget ansvar og ta ansvar Åpenhet Ærlighet i dialog og handling Kommunikasjon mellom ledelse og medlemmene Styrke/klubbens åpenhet mot medlemmer og medlemmenes åpenhet mot nye medlemmer Fra styrt ledelse ingen hemmeligheter Alle sier det de mener til rett vedkommende 82. Er klubben representert i IR, IK, eller andre samarbeidsfora? dersom ja, hvilke: IR og IK. Grenland golfklubb har også tatt initiativet til regelmessige samarbeidsmøter med øvrige golfklubber i Telemark. 83. Har klubben opprettet kontakt med Olympia Toppen, videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon? Hvis ja, hvilke: Toppidrettsgymnaset i Telemark. Klubbens daglie leder var tidligere ansatt ved TiT og etablerte i perioden svømmelinjen. Daglig leder var også sterkt involvert i arbeidet mot departementet som resulterte i at TiT er kommet med som ett av tre toppidrettsgymans som mottar støtte (de to andre er Wang og NTG). 84. Hvordan vil dere vurdere deres posisjon i turneringsområder?/deres relasjon til andre klubber/golfvirksomheter i turneringsområdet? Meget bra. Korte avstander, godt samarbeid, jevnlige møter mellom klubbene i Telemark og også møter med vestfoldsklubbene. Grenland Golfklubb tok initiativet til felles

12 markedsføring av VTG-kursene i Telemark i 2011 og Har klubben dedikerte kontaktperson mot media? 86. Har klubben en egen markedsansvarlig? 87. Har klubben planer for fremtidig samarbeid med andre klubber vedrørende RKSstatus? dersom ja, beskriv: Forankre RKS i regionen for å trekke veksler på kompetanse innen klubbutvikling og treningstilbud/sportslig utvikling. Trekke klubber med spisskompetanse med i utviklingsarbeidet. Grenland Golfklubb både søker og deler kompetanse. 88. Andre forhold som klubben mener har betydning for søknaden? n Inge Galtung Nilsen, Daglig leder Lederutviklingsprogrammet til NGF LEAN programmet til NGF Toppidrettsutdannelse NIH Faglærer kroppsøving NIH Diplomtrenerutdannelse OLT Elitetrener Yrkeserfaring fra IK, skole og forsvaret. Per Horst, Greenkeeper Formell utdannelse fra Gjennestad Greenkeeper siden 1994 Meget god lokal kunnskap om vekstvilkår Birgit Pedersen, styremedlem Ressursgruppe for funksjonshemmede (NGF) Klassifisør (NGF) Medlem av den medisinske komiteen EDGA

13 Bernt Kristoffersen Høy kompetanse på turneringsgjennomføring Kurslærer i turneringsarrangementer Dommer Per Erbo Roughtvedt Forundsdommer og i redaksjonskomiteen Terje Bjørntvedt Forbundsdommer John Erik Helland Lang erfaring som turneringsleder Dommer Tor Eia Høy kunnskap om banedesign og banepleie Andre Van Gemst Fysioterapeut Utdannet basistrener golf Utdannet innen svinganalyse Øyvind Moen Fysioterapeut Ansvar for basistrening Iman Løvsjø Kiropraktor for klubben Styret i Grenland Golfklubb Stabilt styre med høy kompetanse. Godt samarbeidsklima med ansatte. Ryddige ansettelsesforhold og avtaler. Klubben har avtale med Fellesforbundet, som eneste i Norge. Styret og organisasjonen er kompetansesøkende i alle ledd. god kontakt med klubbutvikler NGF. god kontakt og dialog med Telemark IK. godt samarbeid med næringslivet. Klubben er med på flere arenaer både offisielt og uoffisielt. Godt samarbed med PRO'er tilknyttet klubben. Generasjonsskifte Klubben har opplevd et generasjonsskifte på juniorsiden og har brukt siste 2 år på en restart. Dette involverer blant annet utdanning av trener 1 kandidater og etablering av ny treningsprogresjon. Klubben har lange tradisjoner med både deltakelse i og arrangering av blant annet

14 Norgesmesterskap. Det er en klar målsetning om å bli en merkbar aktør på området igjen. Media klubben har god kontakt med media og får til mange artikler om golf. Det har også vært reportasjer i NRK, TV telemark (hver uke sommeren 2012) og lokalradio. Friomsorgen Klubben har avtale med friomsorgen om tilrettelegging for personer som skal avtjene samfunnsstraff NAV Klubben har samarbeid med NAV og gir tilbud til personer som har behov for arbeidstrening. Andre institusjoner Klubben tilrettelegger aktivitet for Borgestadklinikken, sykehuset, rehabiliteringstjenesten, barne og ungdomsinsititusjoner, lavterskelgrupper, folkehøgskolen m.fl. Golfsim AS Golfsimulatoranlegg i Skien sentrum som har meget godt samarbeid med klubben om bruk av anlegget i vinterhalvåret. Anlegget Stort treningsanlegg som er sentralt plassert i forhold til kafe, Proshop og garderober. Kafeog Pro shop med gode åpningstider, godt utvalg og høy kompetanse. Svært gode parkeringsmuligheter. gode forhold for utetrening og rekreasjon. God og spennende banedesign. Lundedalen Nærmiljøanlegg Eget unikt nærmiljøanlegg midt i Skien sentrum Idrettsmiljøet i Grenland Høy idrettskompetanse. Kort avstand til HiT. Mange og store idrettsanlegg i området. Grenland Området kan by på kort vei til rekreasjon og fritidsaktiviteter til sjøs, lands og fjells. Gode kommunikasjonsforbindelser med blant annet tog, buss og fly (Geiteryggen og Torp). Ny 4-felts motor vei er under bygging.

Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011

Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011 Årsmøte Grenland Golfklubb 31.januar 2011 Styret Grenland Golfklubb 21.01.2011 Grenland Golfklubb Ordinært Årsmøte Mandag 31.januar 2011 Kl 1800 På Thon Hotell Høyers Innhold Saksliste... 3 1.0 Godkjenne

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no

Årsrapport 2006 Golf - en idrett for alle www.golfforbundet.no Årsrapport 2006 INNHOLD 3 GENERELT s. 4 IDRETT s. 6 ANLEGG s. 10 ORGANISASJON OG KLUBBSERVICE s. 11 MARKED s. 16 KOMMUNIKASJON s. 17 IKT s. 18 UTVALG, FAGGRUPPER OG RESURSPERSONER s. 19 TALL OG FAKTA s.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret

Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Administrativ forsterkning på kontoret Eikebladet Et nyhetsblad for Nøtterøy Golfklubb 3. utgave desember2011 Vel: Ad : Vulputate: Vi går i pluss - 2011 et godt år for Nøtterøy Golfbane, Les mer om saken og hva Daglig leder Jørgen Gierløff

Detaljer

Virksomhetsplan for Stjørdal Golfklubb

Virksomhetsplan for Stjørdal Golfklubb Virksomhetsplan for Stjørdal Golfklubb 2011 2016 Utarbeidet høsten 2010 av Harald Helland, Ola Hjelseng, John Kulsetås og Tor Eivind Solli Versjon 1.0: Vedtatt på klubbens ordinære årsmøte 2011-02-03 Innhold

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak

ÅRSMØTE 2012. Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak ÅRSMØTE 2012 Torsdag 28. februar 2013 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1449 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent, to referenter,

Detaljer

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2012 Atlungstad Golfklubb Torsdag 7. februar 2013, kl. 18.00 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 7. februar 2013 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2014 Onsdag 25. februar 2015 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Evaluering av spissa toppidrett

Evaluering av spissa toppidrett Evaluering av spissa toppidrett Steinkjer videregående skole Våren 2012 Bakgrunn for spissa toppidrett Norsk idrett har som et av sine mål å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til

Detaljer

Miklagard The Passion of Golf.

Miklagard The Passion of Golf. Miklagard The Passion of Golf. Miklagard Golf ble påbegynt i 1998 med et klart mål om å være Norges og en av Europas beste golfanlegg. Miklagard var den første banen i Norge som var designet av den verdenskjente

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter

Detaljer

Påvirkningsarbeid. Golfens samfunnsverdi

Påvirkningsarbeid. Golfens samfunnsverdi Påvirkningsarbeid Golfens samfunnsverdi Golfens samfunnsverdi Synliggjøre golfens verdi for samfunnet slik at vi får anerkjennelse og støtte etter samme prinsipper som andre idretter i idrettsforbundet.

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb

Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb Årsberetning 2008 Byneset Golfklubb Byneset Golfklubb 1. Innledning Byneset Golfklubb er et idrettslag organisert under Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer