Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012"

Transkript

1 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig mer optimistiske ifht egen inntekt og mer negative til utsiktene for euroen Nye ordre av varige goder i USA skuffet stort i januar,.....men stemningen blant amerikanske husholdninger steg langt mer enn ventet Rapporten fra Norges Banks regionale nettverk ventes å vise til noe svakere 1.kv enn 4.kv Norsk kredittvekst antas å falle noe tilbake i januar Internasjonalt Det er nå bestemt at Irland må holde folkeavstemning over den nye og strenge budsjettraktaten som blant annet vil begrense hvor høye budsjettunderskudd eurosonelandene kan ha. Regjeringen i Irland håpet i det lengste å kunne unngå en folkeavstemning, men ga tilslutt etter for hardt politisk press fra opposisjonen. Med en folkeavstemning blir det straks mer usikkert om budsjettraktaten blir vedtatt av Irland. I følge en opinionsmåling i forrige måned svarte 40% av de 1000 spurte at de ville stemme for, mens 36% ville stemme mot og 24% var usikre. Tidligere har Irland ved to anledninger forkastet EUtraktater i folkeavstemming, men traktatene har likevel blitt godkjent i senere folkeavstemninger. En folkeavstemning i Irland gjør uansett at det nå tar lenger tid før budsjettraktaten eventuelt kan settes ut i live. Traktaten skal etter planen underskrives i mars av alle EU-landene, med unntak av Storbritannia. Men en endelig godkjenning av de ulike parlamentene må foreligge før traktaten kan iverksettes. Tysk høyesterett besluttet i går at panelet nedsatt av det tyske parlamentet for å ta seg av EFSF saker strider i mot den tyske grunnloven. I følge høyesteretts kjennelse skal panelet nå kunne ta beslutninger vedrørende EFSFs kjøp av obligasjoner i andrehåndsmarkedet, men det er også det. I henhold til kjennelsen vil panelet ikke kunne beslutte om EFSF skal gi lån til medlemsstater og heller ikke beslutte å gi kredittlinjer til stater eller banker. Disse sakene må dermed stemmes over av en større komité eller eventuelt hele det tyske parlamentet, noe som i beste fall vil ta betydelig mer tid enn hvis et panel kunne ta beslutningene. Således vil en ekspresshåndtering av EFSF-saker likevel ikke kunne gjennomføres i Tyskland slik det var tenkt. Denne kjennelsen antas også å gjelde når ESM tar over for EFSF, og bidrar til at saksgangen og beslutningsprosessene i de europeiske redningsfondene vil bli enda mer omstendelig og tidkrevende enn forutsett. I henhold til GfKs sentimentmåling ble tyske konsumenter i februar betydelig mer optimistiske i forhold til egne inntektsutsikter, mens de mistet enda mer tro på euroen og finansmarkedene. Dette bildet ble forsterket i mars. Den framoverskuende konsumenttillitsindeksen steg for 6. måned på rad og ble som ventet målt til 6,0 for mars, opp fra 5,9 for februar. GfK sier i sin pressemelding at tyske konsumenter vil være hoveddriveren for tysk vekst framover ettersom eurosonen etter all sannsynlighet faller tilbake i resesjon i år. En av årsakene til den økende optimismen blant tyske konsumenter er den positive utviklingen i arbeidsmarkedet med god sysselsettingsvekst og fallende arbeidsledighet. Sammen med positive stemningsindikatorer for tysk industri, peker utviklingen i konsumenttilliten i retning av at det nå er mindre sannsynlig at Tyskland vil oppleve negativ vekst også i første kvartal. Konsumenttilliten i eurosonen sett under ett steg også litt i februar, men ligger i motsetning til i Tyskland stadig langt unna sitt historiske snitt (se figur) og er forenlig med fall i 12-månedersveksten i husholdningenes forbruk. Samlet økonomisk sentiment i eurosonen, som dekker både bedrifter og husholdninger, steg litt videre i februar, trukket opp av industrien, og industrisentimentet er nå forenlig med positiv vekst i industriproduksjonen i eurosonen. Sentimentet i tjenestesektoren falt derimot litt tilbake i februar. Slik vi ser det er utviklingen hvor Tyskland styrker seg og de perifere landene i eurosonen svekkes dårlig nytt for EU-prosjektet. Vi antar at dersom denne utviklingen fortsetter, vil det bli stadig vanskeligere å forene interessene til tyskerne, som blir mer og mer selvgode, med interessene til befolkningene i de svake landene, som blir mer og mer provosert over tysk arroganse, for å sette det litt på spissen. For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 I USA skuffet ordreinngangen for varige goder stort i januar (se figur). Nye ordre av varige goder falt med 4,0% i januar, langt dårligere enn det forventede fallet på 1,0%. Nye ordre, unntatt transport, falt med 3,2%, mens det var ventet flat utvikling. Serien som måler nye ordre av sivile kapitalvarer, unntatt fly, skuffet også stort med et fall på 4,5%, mot et ventet fall på 0,4%. Det er en viss sjanse for at fallet i ordreinngangen i januar er en engangshendelse forårsaket av at et skattefritak for kapitalinvesteringer i amerikanske bedrifter som ble opphevet fra nyttår. Men dette skulle vært tatt hensyn til i konsensusestimatet, så fallet i januar er uansett større enn fryktet. Disse skuffende tallene kommer på tross av den gode utviklingen i industrisentimentet i USA over de siste månedene. Skal man tro sentimentundersøkelsene, fortsetter aktiviteten i den amerikanske tilvirkningsindustrien å ta seg opp i starten av 2012, inklusive underkomponentene for nye ordre. Det gjenstår da å se om denne utviklingen vil gjøre seg gjeldende også i faktisk ordreinngang i månedene som kommer. På den positive siden steg konsumenttilliten i USA langt mer enn ventet i februar, og Richmond Fed-indeksen, som måler industrisentimentet i statene fra Maryland til Sør-Carolina overrasket også positivt. Konsumenttillitsindeksen steg til 70,8 i februar, opp fra 61,5 i januar, mens det var ventet en mye mindre økning til 63,0. Februarmålingen er dermed den beste siden februar Stemningen i amerikanske husholdninger trekkes opp av den positive utviklingen i boligsektoren og i arbeidsmarkedet, og amerikanernes forventninger til framtiden bedret seg kraftig i februar. Richmond Fed-indeksen steg til 20, opp fra 12 i januar, mens den var ventet å komme inn uendret fra januar. Denne regionale stemningsindikatoren for tilvirkningsindustrien føyer seg dermed inn i rekken av flere positive regionale målinger i februar. ISM, som måler det landsdekkende industrisentimentet i USA, blir offentliggjort på torsdag denne uken, og det ventes at denne vil vise til en videre økning i aktiviteten i den amerikanske tilvirkningsindustrien i februar. Norge Rapporten fra Norges Banks regionale nettverk for 1. kvartal antas å vise til en noe svakere utvikling i produksjon og sysselsetting enn i 4.kvartal. De kvartalsvise rapportene fra Norges Banks regionale nettverk, bestående av 1500 kontakter fra bedrifter, organisasjoner og kommuner, blir tungt vektlagt i den pengepolitiske analysen i Norges Bank siden nettverket antas å gi et godt bilde av produksjonssiden i økonomien, både næringsmessig og geografisk. I rapporten for 4.kvartal ventet det regionale nettverket at produksjonsveksten ville ta seg ned i de kommende 6 månedene (se figur), ledet an av eksportindustrien og varehandelen. Nettverket ventet også at sysselsettingsveksten skulle avta noe, og for første gang så man for seg fall i prisveksten de kommende 12 månedene. Rapporten for 1.kvartal legges fram kl i dag. I henhold til Norges Banks utlånsundersøkelse for 4.kvartal, strammet norske banker inn sin kredittpraksis overfor husholdningene i 4.kvartal og ventet å stramme inn ytterligere i 1.kvartal i år. Årsaken antas å være de nye og strengere reglene fra Finanstilsynet. Vi venter derfor at kredittveksten til husholdningene vil modereres noe i januar til tross for at sterk vekst i boligprisene og lave renter fører til høy kredittetterspørsel. I følge utlånsundersøkelsen ventet også norske banker lavere etterspørsel etter kreditt fra norske foretak i 1.kvartal, mens kredittpraksisen overfor foretakene ble antatt uendret, med unntak av lån til næringseiendom. Dermed antar vi at også kredittveksten til foretak vil avta noe i januar. Totalt venter vi en 12- månedersvekst i innenlandsk kreditt (K2) på 6,5% i januar, ned fra 6,7% i desember. Ansvarlig for dagens morgenrapport: Kari Due-Andresen Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 Regionalt nettverk, 4kv vekst i produksjon siste 3 mnd og neste 6 mnd. Annualisert indeks (vs) og prosent (hs) Kilde: Norges Bank Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK 7,5030 EUR/USD 1,3449 2,16 2,20 2,67 2,98 3,39 USD/NOK 5,5835 USD/JPY 80,60 SEK/NOK 0,8488 EUR/JPY 108,42 Indikative swap-renter DKK/NOK 1,0089 EUR/GBP 0, ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK 8,8457 GBP/USD 1,5850 2,88 2,94 3,17 3,39 3,61 CHF/NOK 6,2242 EUR/CHF 1,2056 JPY/NOK 6,9251 EUR/SEK 8,8418 Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK 6,0171 EUR/DKK 7,4361 Foliorente 1,75 1,50 1,50 SGD/NOK 4,4549 USD/KRW 1123,9 EUR/NOK 7,45 7,70 7,70 CAD/NOK 5,6089 USD/RUB 28,9610 Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 08:00 Tyskland Konsumenttillit Mars Indeks 5,9 6,0 6,0 09:30 Sverige Detaljomsetning Januar Prosent m/m 0,1 0,0 0,1 11:00 Italia Auksjon statsobligasjoner 11:00 Eurosonen Konsumenttillit, endelig Februar Indeks -20,2-20,2-20,3 Øk. Sentiment, endelig Februar Indeks 93,4 94,0 94,4 14:00 Tyskland KPI foreløpig Februar Prosent å/å 2,1 2,1 -- KPI harmonisert Februar Prosent å/å 2,3 2, :30 USA Ordre, varige goder Januar Prosent m/m 3,2-1,1-4,0 Ordre, v. goder u/transp Januar Prosent m/m 2,1 0,0-3,2 Ordre, sivile kap.varer u/fly Januar Prosent m/m 3,4-0,4-4,5 15:00 USA Case/Shiller boligindeks Desember Prosent m/m -0,7-0,5-0,5 16:00 USA Konsumenttillit Februar Indeks 61,5 63,0 70,8 16:00 USA Richmond Fed, industri Februar Indeks 12,0 12, februar

4 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 00:15 Japan PMI industri Februar Indeks 50, :30 Sverige BNP 4.kvartal Prosent kv/kv 1,6-0,8-0,9 09:55 Tyskland Arbeidsledighet Februar Prosent 6,7 6, :00 Norge Kredittvekst (K2) Januar Prosent å/å 6,7 6,7 6,5 10:00 Norge Regionalt Nettverk 1.kv 10:30 Storbritannia Innvilgede boliglån Januar Antall tusen 52,9 54, :00 Eurosonen KPI Januar Prosent å/å 2,7 2,7 -- KPI kjerne Januar Prosent å/å 1,6 1, :30 USA BNP 2.estimat 4.kv Prosent kv/kv 2,8 2, :45 USA Chicago PMI, industri Februar Indeks 60,2 61, :00 USA Bernankes halvårlige pengepolitiske rapport for Kongressen 20:00 USA Fed publiserer Beige Book 29. februar

5 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

6 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Bakgrunn for krisen enorme budsjettunderskudd 2 Fonyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014

Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 Gjensidige Forsikring Konsern Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2014 4. februar 2015 Sterk avslutning på året Combined ratio Resultat før skatt NOK 1.159m CR % 100 90 80 70 60 84,5 92,1 86,4 Q4

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000

AntirasisteN. Aldri mer... Nazisme! 10,- kr. C-blad. SOS Rasismes avis nr. 1 2000 SOS Rasismes avis nr. 1 2000 10,- kr AntirasisteN Aldri mer... Denne avisa hadde du fått gratis tilsendt, hvis du hadde vært medlem av SOS Rasisme. Meld deg inn i dag! side 16 Retur: SOS Rasisme Pb 297

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING

INTERN REVISOREN. ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING INTERN REVISOREN iu ORGAN FOR NORGfS INTERNE REVISOR.EftS FORENING Har vi likevel jkke lrert av COSO? Case~in-point # 1: Enron Det gar heldigvis lenge mellom hver gang en konomisk enkelthendeise ryster

Detaljer

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET

TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET TILTAK MOT TVANGS E KTESKAP I UTLENDINGS REGELVERKET Hilde Lidén, Anja Bredal, Axel West Pedersen, Solveig Igesund og Anne Staver Rapport 2015:04 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2015:4 Tiltak

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET STAFF MEMO Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer