Program. RUS OG PSYKISK HELSE samhandling og snubletråder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. RUS OG PSYKISK HELSE - 2012 - samhandling og snubletråder"

Transkript

1 Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat og hovedområde er i hotellets 2. etasje. Under kongressen benyttes følgende lokaler; Olav Tryggvason; Alle plenumsforedragene foregår her. Salen deles i to deler forbindelse med sesjoner Haraldsalen; Er den andre og bakerste delen av plenumsalen Sverresborg; Vis a vis plenumsalen Kristiansten; Vis a vis Haraldsalen Tavern; Vis a vis baren i 1. etasje Brattøra; Vegg i vegg til Tavern Austråt; I 3. etasje trapp opp/eller heis 1

2 Søndag, 5. februar Kl Registrering Kl Middag Mandag, 6. februar Plenumsesjon 1; Kl Registrering Kl Kl Kl Åpning av kongressen v/ representanter fra Trondheim kommunes musikk- og kulturskole Velkommen til Trondheim! v/ kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap) Politiske utfordringer og føringer for rus og psykisk helsefeltet, v/ komitéleder Bent Høie (H) Stortingets helse- og omsorgskomité Kl Kl Kl Velkommen til kongress! v/ kongressleder Lilleba Fauske Vedtatte og foreslåtte endringer i psykisk helsevernloven og spesialisthelsetjenesten med tilhørende forskrifter v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo Lunsj 2

3 Kl Kl Kl Psykisk helse i Norge hva vet vi? Tilstandsrapport og internasjonale sammenligninger, v/ divisjonsdirektør Ellinor F. Major, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Becoming Better at What We Do: New Ideas in Treatment v/ Psy.D., Director Barry L. Duncan, Heart and Soul of Change Project Kaffe/Te Utstilling - Åpning av posterutstillingen Fra en tidligere posterutstilling 3

4 Fagsesjon 1 Mandag, 6. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Implementering av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse Fagansvarlig; forsker/seniorrådgiver Anne Landheim og Thomas Kulbrandstad, Kompetansesenter rus, region øst E-læringsopplegget Pasient/bruker - og pårørendeversjon av retningslinjen Nasjonalt opplæringsprogram Verktøykasse for leder Elektronisk versjon av retningslinjen Haraldsalen Anne Landheim Thomas Kulbrandstad 4

5 Fagsesjon 2 Mandag, 6. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Metakognitiv terapi Fagansvarlig; førsteamanuensis Roger Hagen, NTNU Brattøra Metakognitiv terapi (MCT) er en ny behandlingsform i forhold til psykiske lidelser. I denne fagsesjonen vil man kort gjennomgå det teoretiske grunnlaget for MCT, samt gi eksempler på hvordan MCT benyttes i behandlingen av PTSD, GAD og depressive lidelser. Planen for fagsesjonen er: Roger Hagen, førsteamanuensis, NTNU: Metakognitiv teori og terapi Odin Hjemdal, førsteamanuensis, NTNU: MCT ved GAD Joar Øverås Halvorsen, stipendiat, NTNU: MCT ved PTSD Roger Hagen: førsteamanuensis, NTNU: MCT ved depressive lidelser 5

6 Faktasesjon - 1 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Mandag, 6. februar Alkohol klinikkdirektør Kari Lossius, Bergensklinikkene Tavern Kari Lossius 6

7 Parallellsesjon A Mandag, 6. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: A-1 Organisering av klientbehandling Kristiansten A-2 Boligtiltak Sverresborg A-3 Samhandlingsprosjekter Austråt A-4 Sosial angst og ruslidelser Olav Tryggvason A-1 Organisering av klientbehandling Sesjonsleder: Gitte Huus A-1-1; What Separates the Best from the Rest? Recruiting Client Resources and Reliance on the Alliance v/ Psy.D., Director Barry L. Duncan, Heart and Soul of Change Project x A-2 Boligtiltak Sesjonsleder: Reidar Holst Christensen A-2-1; Private tilbud til personer med omfattende og komplekse psykiske lidelser utfordringer og muligheter v/ utviklingsdirektør Reidar Holst Christensen, Aleris Ungplan & BOI 7

8 A-3 Samhandlingsprosjekter Sesjonsleder: Solbjørg Talseth A-3-1; Veien Videre et samhandlingsprosjekt v/ prosjektleder Andreas Hoff, Oslo kommune, Velferdsetaten Fredensborg bosenter Forsknings- og erfaringsbasert A-4 Sosial angst og ruslidelser Sesjonsleder: Rolf W. Gråwe A-4-1; Forståelse og behandling av sosial angst hos personer med rusmiddel lidelser v/ forskningsleder Rolf W. Gråwe, Rus-Midt HF 8

9 Faktasesjon - 2 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Mandag, 6. februar Amfetamin - Metaamfetamin forskningsdirektør Jørgen G. Bramness, SERAF Olav Tryggvason 9

10 Parallellsesjon B Mandag, 6. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: B-1 Tidlig intervensjon Austråt B-2 Behandlingstilbud for unge pasienter Sverresborg B-3 Kommunale tilbud Tavern B-4 Forskning om lavterskeltilbud Kristiansten B-1 Tidlig intervensjon Sesjonsleder: Solbjørg Talseth B-1-1; Tidlig intervensjon i Øyer kommune v/ spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Inger-Marie Walbø Johnsgård, Øyer kommune B-2 Behandlingstilbud for unge pasienter Sesjonsleder: Berit Nordstrand B-2-1; Differensierte og tilrettelagte behandlingstilbud for unge pasienter med avhengighetsproblematikk v/ psykolog og avd. leder Espen Arnevik, Oslo universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsbehandling 10

11 B-3 Kommunale tilbud Sesjonsleder: Eirik Roos B-3-1; MINI-MO - mottaks og oppfølgingssenter. Et integrert tilbud for rusavhengige i Trondheim kommune v/ psyk. sykepleier Christian Clayborough og sosionom Ingvill Husø Johansen, Trondheim kommune, oppfølging Heimdal og Lerkendal B-4 Forskning om lavterskeltilbud Sesjonsleder: Gitte Huus B-4-1; Forskning på terskler i lavterskeltilbud til gruppa som både har problemer knyttet til rus og psykiske lidelser v/ forsker Marit Edland-Gryt, SIRUS x B-4-2; De små skritts metode noen utfordringer v/ forsker Astrid Skatvedt, SIRUS x Kl Middag 11

12 Fagsesjon 3 Kl Tirsdag, 7. februar Ny lovregulering Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Flyttet til plenum kl professor Aslak Syse, Universitetet i Oslo Fagsesjon 4 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Kommunal organisering og praktisering - lavterskeltiltak for sprøytenarkomane i Trondheim kommune psykiatrisk sykepleier og fagleder, Jan Erik Skjølås, LAV terskeltiltakene i Trondheim kommune Helse- og overdoseteamet skadereduksjonstiltak, feltpleie og overdosearbeid Haraldsalen Gryta aktivitetssenter aktivitetssenter for rusmisbrukere over 18 år SUBrosa prostitusjonstiltak for rusmisbrukende prostituerte eller andre som har kjennskap til prostitusjon SR Skadereduksjon et tiltak med utlevering av Subuxone daglig til opiatavhengige. Et samarbeid med LAR Midt 12

13 Faktasesjon 3 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Cannabis overlege Henrik Rindom, Psykiatrisk Center Hvidovre og i Stofrådgivningen Brattøra utgår ny; Faktasesjon 3 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Tirsdag, 7. februar Selvorganisert selvhjelp Gunn Anita Vang, Finnmarksnettverket Brattøra 13

14 Parallellsesjon C Tirsdag, 17. januar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: C-1 Behandlingsbehov Behandlingstilbud Sverresborg C-2 Kognitiv terapi Olav Tryggvason C-3 Lavterskeltilbud Tavern C-4 Helhet og sammenheng Kristiansten C-1 Behandlingsbehov Behandlingstilbud Sesjonsleder: Gitte Huus C-1-1; Vangseter, -en privat klinikk med tilbud til både kvinner og menn v/ daglig leder Thor Jarle Flakk, Vangseter AS C-2 Kognitiv terapi Sesjonsleder: Lisbet Borge C-2-1; Kognitiv miljøterapi og fysisk aktivitet for pasienter med dobbeltdiagnoser - pasienters erfaringer om hva som bidrar til læring og mestring i deres recoveryprosess v/ førstelektor Lisbet Borge, Diakonhjemmet høgskole 14

15 C-3 Lavterskeltilbud Sesjonsleder: Lars Linderoth C-3-1; Erfaringer fra gateklinikken 24SJU etter 2-års drift v/ leder Kirsten Frigstad og psykologspesialist Tove Buseth, 24SJU, Kirkens Bymisjon, Oslo Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: C-4 Helhet og sammenheng Sesjonsleder: Arve Almvik C-4-1; Helhet og sammenheng. Hva kjennetegner god hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser? v/ førstelektor og faglig rådgiver Arve Almvik, Nasjonalt kompetansesenter i psykisk helsearbeid (NAPHA) 15

16 Faktasesjon 4 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Tirsdag, 7. februar Heroin professor og divisjonsdirektør Jørg Mørland, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Brattøra I 2012 vil vi invitere til: Nasjonal kunnskapskonferanse om angst Nasjonal kunnskapskonferanse om schizofreni Nasjonal kunnskapskonferanse om personlighetsforstyrrelser Du vil få beskjed til din mailadresse når programmet er endelig ferdig 16

17 Parallellsesjon D Tirsdag, 7. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: D-1 Personlighetsforstyrrelser og rus Olav Tryggvason D-2 Livskvalitet i pasientarbeidet Kristiansten D-3 Ernæring Sverresborg D-4 Når foreldre har rusproblemer Tavern D-1 Personlighetsforstyrrelser og rus Sesjonsleder: Lars Linderoth D-1-1; Forekomst Behandling Prognose v/ professor Sigmund Karterud, Oslo universitessykehus HF, Nasjonalt kompetansesenter om personlighetsforstyrrelser og Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet x D-2 Livskvalitet i pasientarbeidet Sesjonsleder: Gitte Huus D-2-1; Med fokus på mestring og livskvalitet i pasientarbeidet. Erfaringer fra Rus- og psykiatriprosjektet Vestre Viken HF v/ klinisk sosionom Sarah Werpen, Vestre Viken HF, Frognerlia, Døgnseksjonen og cand. polit. Hilde Nybakk Nymoen, Vestre Viken HF, FoU-avdelingen 17

18 D-3 Ernæring Sesjonsleder: Merete Askim D-3-1; Matens betydning v/ høgskolelektor Merete Askim, Høgskolen i Sør-Trøndelag x Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: D-4 Når foreldre har rusproblemer Sesjonsleder: Solbjørg Talseth D-4-1; Hvem hjelper Jesper? v/ fagkonsulent Jan Steneby, Voksne for Barn 18

19 Plenumsesjon 2 Plenumsesjon 2 Tirsdag, 7. februar Kl Kaffe. Te Kl Samhandlingsreformen og helselovsreformen 2012 med særlig vekt på rus og psykisk helse hvilke lover og forskrifter gjelder nå samhandling og økonomisk oppgjør mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo Kl Kl Bykommunenes perspektiv på samhandling og nye helse- og omsorgslover, og hvordan dette kan påvirke rus- og omsorgsfeltet v/byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H), Oslo kommune Distrikts-Norges perspektiv på samhandling og nye helse- og omsorgslover, og hvordan dette kan påvirke rus- og omsorgsfeltet v/ ordfører Alf E. Jakobsen (Ap), Hammerfest kommune Kl Lunsj 19

20 Kl Implementering av brukermedvirkning, -fortsatt en floskel eller nærmer vi oss dit vi vil? Innspill ved: RiO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon); Leder Line Eikenes, RIO Østfold Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp; Daglig leder Solbjørg Talseth UnniK Verksted for etikkvirksomhet; Daglig leder Unni Kristiansen, UnniK, Verksted for etikkvirksomhet Oppsummering og møteleder seniorrådgiver Gitte Huus, Helsedirektoratet Kl Kaffe. Te 20

21 Fagsesjon 5 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten,- på tvers av rus og psykisk helse direkør Endre Sandvik, Oslo kommune, legevakten og overlege og medisinskfaglig rådgiver Rune Tore Strøm, Oslo universitetssykehus, Rusakutten Haraldsalen Fagsesjon 6 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Eldre og rus prosjektleder Marcus Nøstdahl og spesialkonsulent Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus-oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune Sverresborg 16:45 17:30 Eldre, alkohol og legemiddelbruk En kunnskapsoppsummering. v/ spesialkonsulent Runa Frydenlund 17:30 18:15 Erfaringer fra Nettverk eldre og rusbruk i Oslo. v/ prosjektleder Marcus Nøstdahl 21

22 Faktasesjon 5 Kl Fagansvarlig: Lokale: Tirsdag, 7. februar Kokain Extesy (XTC) St.Olavs Hospital HF Austråt Innhold: 22

23 Parallellsesjon E Tirsdag, 7. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: E-1 Lavterskel Skadereduserende Substitusjonsbehandling Tavern E-2 Nasjonalt folkehelsearbeid Brattøra E-3 Behandlingstilbud for voksne pasienter Kristiansten E-4 Rus og selvmord Olav Tryggvason E-1 Lavterskel Skadereduserende Substitusjonsbehandling Sesjonsleder: Jan Bølstad E-1-1; Lasso-prosjektet i Oslo v/ prosjektleder Jon-Aksel T. Jacobsen, Velferdsetaten, Oslo kommune Presentasjon og tolkning/lovforståelse E-2 Nasjonalt folkehelsearbeid Sesjonsleder: Gitte Huus E-2-1; Nasjonalt folkehelsearbeid vs rus og psykisk helse v/ avd. direktør Anne Hafstad, Nasjonalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet 23

24 E-3 Behandlingstilbud for voksne pasienter Sesjonsleder: Rolf W. Gråwe E-3-1; Differensierte og tilrettelagte behandlingstilbud for voksne pasienter med avhengighetsproblematikk, v/ psykologspesialist og avd. leder Lars Jørgen Berglund, Oslo universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsbehandling E-4 Rus og selvmord Sesjonsleder: Lars Linderoth E-4-1; Rus og selvmord v/ førsteamanuensis Stian Biong, Høgskolen i Buskerud, Institutt for forskning innen psykisk helse og rus 24

25 Faktasesjon 6 Kl Tirsdag, 7. februar Behandling av anabole androgene steroider Fagansvarlig: Lokale: psykologspesialist Terje Hvild Nordhaug og fagsjef Berge-Andreas Steinsvåg, Klinikk Psykisk helse og Avhengiget, Oslo universitetssykehus HF Brattøra - grunninnføring i behandlingsprinsipper - presentasjon av planlagt prosjekt 25

26 Parallellsesjon F Tirsdag, 7. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: F-1 Psykisk sykdom og rus Olav Tryggvason F-2 Brukerverksted Kristiansten F-3 NAV og rusarbeid Tavern F-4 Åpen post (se under) Austråt F-1 Psykisk sykdom og rus Sesjonsleder: Berit Nordstrand F-1-1; Rus- og avhengighetsbehandling i Nord-Norge. De første resultatene fra ROP Nord studien v/ psykologspesialist PhD Ellen Hoxmark, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitretssykehuset Nord-Norge, Tromsø x Debatt og presentasjon av ny rapport F-2 Brukerverksted Sesjonsleder: Solbjørg Talseth F-2-1; Stabburhella et sted å være v/ Tone Meisdalen, RIO Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: 26

27 F-3 NAV og rusarbeid Sesjonsleder: Gitte Huus F-3-1; Sjef i eget liv v/ fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse Anne Midtlien, NAV Arbeidsrådgivning Aust-Agder Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: F-4 Åpen post Sesjonsleder: Rolf W. Gråwe F-4-1; Min plan v/ miljøterapeut Aksel H. Misje, Oslo kommune, Velferdsetaten, Fredensborg bosenter F-4-2; Å skape noe sammen v/ universitetslektor og teater- og dramapedagog Torhild Øvestad Rosell, Universitetet i Stavanger Festmiddag; 19:45 Aperetiff serveres i vandrehallen (utenfor plenumsalen) 20:15 Konsert med jazz- og rockesangerinnen Karen Kanyon, directly from London! 20:45 Forrett serveres Mellom middag og dessert; Konserten med Karen Kanyon fortsetter Etter dessert spilles det opp til dans! 27

28 Plenumsesjon 3 Onsdag, 8. februar Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Å leve sammen med folk som er i rus, v/ forfatter Märta Tikkanen Jarle Klepp er blitt 38 år og tenker tilbake på oppveksten sin. Faren var alkoholiker, og dette preget barndommen hans sterkt. Det er nyttårsaften og Jarle er ute sammen med sønnen Sven for å kjøpe stjerneskudd. De treffer ei dame som viser seg å være dattera til noen venner av Jarles foreldre, og så v/ forfatter Tore Renberg Den ene v/ generalsekretær Marius Sjømæling, BAR Barn av rusmisbrukere Foreldrene til Marius var samboere da moren fødte ham, 20 år gammel. Men forholdet tok raskt slutt. Nye kjærester kom og gikk. Den første bevisste opplevelsen jeg husker, er lyden av sint mann og redd dame. Mamma ble banket. Da var jeg tre, forteller generalsekretæren i Ungdom mot narkotika. Utsjekking. Kaffe/te Samhandling mellom politi og behandlingsapparatet. Perspektiver og utfordringer, v/ fagforeningsleder Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund Et glimt inn i glasskulen, om fremtiden for rus og psykisk helsefeltet, v/ avd. dir. Arne Johannesen, Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester, avd. psykisk helsevern og rus Erfaringer og refleksjoner etter veiledning av noen rusinstitusjoner; muligheter for å jobbe på nye måter? v/ professor Finn Skårderud, Høgskolen på Lillehammer Lunsj Det tas forbehold om enkelte endringer av programmet 28

RUS OG PSYKISK HELSE - 2016

RUS OG PSYKISK HELSE - 2016 RUS OG PSYKISK HELSE - 2016 Offisielle adresser: E-post: post@fagligforum.no Web: www.fagligforum.no WEB: www.rusogpsykiskhelse-2016 Post: RUS OG PSYKISK HELSE - 2016, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo Telefon:

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer

Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Gjør noe med det... Konferanse i forbindelse med regjeringens satsing rettet mot barn av foreldre som har psykiske problemer og/eller rusproblemer Radisson Blu Hotell, Lillehammer, 26. & 27. oktober 2010

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

Nasjonal faglig retningslinje for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse Nasjonal faglig retningslinje for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse www.rus-ost.no www.dobbeltdiagnose.no anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Retningslinjen Utgår fra Helsedirektoratet, divisjon

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

KRØ Norske retningslinjer: Riktig svar på dagens utfordringer?

KRØ Norske retningslinjer: Riktig svar på dagens utfordringer? Norske retningslinjer: Riktig svar på dagens utfordringer? Knut Boe Kielland Dagens utfordringer Mye lidelse knyttet til dobbeltdiagnose Vidt spekter av psykiske lidelser Samtidig rusmisbruk innebærer

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober

Fylkesmannen i Telemark. Høstkonferansen Langesund 14. oktober Høstkonferansen 2014 Langesund 14. oktober 09.00 09.30 Åpning v. ass. fylkeslege Jan Arne Hunnestad 09.30 10.00 Sårbare grupper - etikk, verdier, respekt for enkeltmennesket v. sykehusprest Terje Talseth

Detaljer

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning

læringsmiljø inkluderende 8. nasjonale konferanse om Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning 8. nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø Clarion Hotell & Congress Trondheim, 14. - 16. oktober 2012 Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Program Program Søndag 14. oktober

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Noen å spille på lag med!

Noen å spille på lag med! Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17.

BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE. NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. BEDRE HELSE MED E-HELSE OM TEKNOLOGIENS MULIGHETER I FREMTIDENS SYKEPLEIE NSFs e-helsekonferanse Scandic Holmenkollen Park 16. og 17. februar 2017 FORELØPIG PROGRAM Torsdag 16.februar 09.00-10.00 Registrering

Detaljer

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet Høringskonferanse 24. august 2009 25.08.2009 1 Noen milepæler 1998: LAR som nasjonalt tilbud 2000: Rundskriv som regulerer

Detaljer

RUS OG PSYKISK HELSE 2018

RUS OG PSYKISK HELSE 2018 Mandag, 5. februar Kl. 11:00 16:20 Plenumsesjon 1 Kl. 08:30 10:50 Registrering. Kaffe/te. Utstilling Kl. 11:00 11:10 v/ møteleder Tor Inge Martinsen og kongressleder Lilleba Fauske Kl. 11:10 11:30 Offisiell

Detaljer

Mandag 20. oktober 2014

Mandag 20. oktober 2014 Mandag 20. oktober 2014 10:30 Åpningsforedrag Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, Helse- og omsorgsdepartementet 10:40 ReHabUKA 2014 i Helse Nord og føringer for fagfeltene; regionale handlingsplaner

Detaljer

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012

Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Program for Regional ReHabiliteringskonferanse 2012 Noen nøkler til god ReHabilitering; kvalitet, samhandling og kompetanse Mandag 22. oktober 09.30 Velkommen til årets ReHabiliteringskonferanse 09.40

Detaljer

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse u PROGRAM ROP-DAGEN Recovery i praksis Oslo Kongressenter u 13. januar 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse k lidelse RECOVERY I PRAKSIS - Å OPPNÅ BEDRING MED ELLER

Detaljer

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig

Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig Vestre Viken HF, Habiliteringssenteret og Bærum Kommune inviterer til Heldags seminar Lindrende omsorg i avlastnings-/barnebolig 26. september 2013 Union scene, Drammen Kl. 08.30 15.30 Program Kl. 08.30

Detaljer

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning

Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Velkommen til seminar om Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning Arrangører: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) og Árran Julevsáme guovdasj

Detaljer

PSYKISK HELSARBEID -Napha som samarbeidspartner. V faglig rådgiver Trond Asmussen

PSYKISK HELSARBEID -Napha som samarbeidspartner. V faglig rådgiver Trond Asmussen PSYKISK HELSARBEID -Napha som samarbeidspartner V faglig rådgiver Trond Asmussen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - for voksne i kommunene. 20 personer i hel- og deltidsstillinger. Bakgrunn/

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF

09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF Program MANDAG 21. oktober 2013 09.30 Kulturelt innslag fra musikalen Annie 09.40 Habilitering og rehabilitering i Helse Sør- Øst v/ Alice Beathe Andersgaard, fagdirektør, Helse Sør- Øst RHF 10.05 Utvikling

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Helsefremmende tilnærming fra teori til praksis Livskvalitetsfokus i pasientarbeidet

Helsefremmende tilnærming fra teori til praksis Livskvalitetsfokus i pasientarbeidet Helsefremmende tilnærming fra teori til praksis Livskvalitetsfokus i pasientarbeidet Ved psykolog Knut Solberg og klinisk sosionom Sarah Werpen fra Døgnseksjon Frognerlia og cand.polit. Hilde Nymoen fra

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så?

Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? Samtidig rus og psykisk lidelse - Ja vel og hva så? LAR-konferansen 2012 anne.landheim@sykehuset-innlandet.no Dagsorden - Kort om ROP-retningslinjen - Implementeringsstrategi og implementeringstiltak Elektronisk

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Barn som pårørende ved selvmordsatferd

Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pårørende ved selvmordsatferd Barn som pa rørende ved selvmordsatferd Det har vært lite fokus på hvordan vi skal fange opp og hjelpe barna når foreldre forsøker å ta livet sitt eller begår selvmord.

Detaljer

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre

TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING. av rusmisbruk hos eldre TEMA: ELDRE OG RUS KARTLEGGING av rusmisbruk hos eldre ARTIKKEL Av: Sonja Mellingen, KoRus - vest Bergen og Knut Arne Gravingen, KoRus - Øst I Voss og Gjøvik kommuner er det igangsatt kartlegging av rusforbruket

Detaljer

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE

KRITERIER KRITERIER KRITERIER. Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov MÅL MED BEHANDLINGEN I SÆRTILTAKENE Sammensatte tjenester til mennesker med sammensatte behov Rusforum Nordland 11.februar 2009 Lars Linderoth Overlege ved Nordlandssykehuset HF Førsteamanuensis ved HiBo KRITERIER 1. Alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no

OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring inviterer til Temakonferanse- Sansetap ved aldring OSLO 14. september 2016 Oslo Kongressenter www.aldringoghelse.no Temakonferanse Sansetap ved

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling

Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014. Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Arbeidsseminar Fagerlia vgs. 1. april 2014 Avdelingssjef Kari Nesseth Ålesund Behandlingssenter Klinikk for Rus- og avhengigheitsbehandling Oppdraget mitt: Rus i familien Dialog med barn/unge som pårørende

Detaljer

OPPVEKST - 2009 Preludium: v/ Trondheim kommunale musikk- og kulturskole

OPPVEKST - 2009 Preludium: v/ Trondheim kommunale musikk- og kulturskole www.morsmal.org http://www.ffhs.no Kl. 18.00 19.00 Kl. 20.30 Kl. 08.00-10.30 Kl. 10.30-10.40 Kl. 10.40-10.50 Kl. 10.50-11.20 Kl. 11.20 11.30 Søndag, 22. november Registrering Middag Mandag, 23. november

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Furukollen Psykiatriske Senter AS og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Furukollen Psykiatriske Senter AS Fagområde: PHV,

Detaljer

Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus

Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Foto: Nasjonal komp.tj - TSB Brittelise Bakstad, avdeling psykisk helsevern og rus Metode fra Gobsat til kunnskapsbasert tilnærming 27.10.2016

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014

Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Velkommen til LANDSKONFERANSEN I ALDERSPSYKIATRI 2014 Bodø 28.-30. april Radisson Blu Hotel foto: Terje Rakke/Nordic Life/www.nordnorge.com/Bodø Praktisk informasjon: Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø Storgata

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Hamar 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Organisasjonsnummer 994186183 Tirsdag 9. april- 2013

Detaljer

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013 Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering Rådslag 26. april 2013 Avdeling psykisk helsevern og rus v/prosjektleder Brittelise Bakstad Retningslinjens mandat Hensikt Mål Utvikle gode standarder

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn

INVITASJON. 12-trinnsmodellen som verktøy i rehabilitering av pasienter med dobbeltdiagnose. Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn INVITASJON Dagskonferanse i regi av prosjekt Tolv doble trinn Tolvtrinnsmodellen og dobbeltdiagnose (ROP-lidelser) 21. oktober 2013 10:00-16:30 I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse RiO (Rusmisbrukernes

Detaljer

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus

Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus. Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Rusproblemer blant yngre pasienter i psykiatriske sykehus Valborg Helseth Overlege Blakstad sykehus Kvinne 24 år Første innleggelse psykiatrisk sykehus juni 2001 p.g.a. selvmordstanker, svær angst og psykosesymptomer

Detaljer

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling?

Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling? Tilpasset/ Lavterskel LAR Samordne kunnskapsutvikling? Nb: Korrigert på bakgrunn av opplysninger fra møtedeltakerne Behovet 3000-5000 opiatbrukere nås ikke av LAR Personer med kortvarig ruskarriere og

Detaljer

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet

Nasjonal strategigruppe II Kvalitet Nasjonal strategigruppe II Kvalitet La oss få det til å virke 8.mars 2012 Kvalitet Forventninger? på tide at det skjer noe Mandat arbeidsgruppe 2 Kvalitet skal ta utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva

Detaljer

Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus

Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Foto: Nasjonal komp.tj - TSB Brittelise Bakstad, avdeling psykisk helsevern og rus Metode fra Gobsat til kunnskapsbasert tilnærming 16.11.2016

Detaljer

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS.

Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG. Samisk Nasjonalt Kompetansesenter - psykisk helsevern og rus, SANKS. Gunn Heatta og Anne Silviken Tromsø 3. juni 2015 Samisk nasjonal

Detaljer

29. og 30. mars 2011 :: Oslo Kongressenter. Dobbeltdiagnose. personer med samtidig rus- og psykisk lidelse

29. og 30. mars 2011 :: Oslo Kongressenter. Dobbeltdiagnose. personer med samtidig rus- og psykisk lidelse 29. og 30. mars 2011 :: Oslo Kongressenter Dobbeltdiagnose personer med samtidig rus- og psykisk lidelse Faglig oppdatering og synliggjøring av konkrete tiltak som virker Livskvalitet, bolig, pårørende

Detaljer

Velkommen til arbeidsseminar Rus i kroppen? Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Velkommen til arbeidsseminar Rus i kroppen? Nasjonal kompetansetjeneste TSB Velkommen til arbeidsseminar Rus i kroppen? Nasjonal kompetansetjeneste TSB Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppgaver bidra til kompetanseutvikling delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsnettverk

Detaljer

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program

Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Noen å spille på lag med! Den 3. nasjonale konferansen om unges helse 17. og 18. november 2014 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Program Mandag 17. november Tittel Navn 10.00 Registrering, torgbesøk, kaffe

Detaljer

Psykose og. - hva hjelper?

Psykose og. - hva hjelper? Psykose og psykoterapi - hva hjelper? Torsdag 3. februar 10.00-10.20 Velkommen ved leder ISPS- Norge. Kulturinnslag 10.20 11.00 Svein Haugsgjerd «Hva forteller historien oss, og hva med relasjonens betydning

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning

Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015. Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Rus og bolig Fagdag, Tromsø kommune 10.september 2015 Evelyn Dyb Norsk institutt for by- og regionforskning Bostedsløshet og rus Nasjonale kartlegginger av bostedsløse fem i alt 6200 bostedsløse i 2012

Detaljer

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM

Tverrfaglig om. konferanse CFS/ME PROGRAM Tverrfaglig om konferanse CFS/ME PROGRAM Linken møtesenter, Tromsø 21. - 22. september 2016 Onsdag 21. september 2016 08:30 Registrering av deltagere. 09:00 Offisiell åpning / velkommen til konferanse.

Detaljer

Integrert behandling Fasespesifikk behandling

Integrert behandling Fasespesifikk behandling Integrert behandling Fasespesifikk behandling Nasjonalt opplæringsprogram ROP Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et

-Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et -Med drømmer som drivkraft Aktivitet og jobb, som integrert del av et Tidlig intervensjon ved psykoser, behandling og organisering. Den 6.nasjonale TIPS arbeidskonferanse, Bergen behandlingstilbud 9.-10

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Bodø og Svolvær, 27. og 28. mai 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA NAPHAs rolle 2014: Har bidratt til delen om psykisk helse

Detaljer

Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk?

Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk? Hvordan kan vi forstå og tilrettelegge for vanskene til kvinner med blandingsproblematikk? Disposisjon Introduksjon Bakgrunnstall Behandling teori og erfaring 3 Forskningen Det er gjort lite forskning

Detaljer

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk

dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk dr. Oscar Olsen seminar 2016 Når sekstiåtterne blir pensjonister: Om aldring og rusmiddelbruk Dr. Oscar Olsen seminar 2016 Stiftelsen dr. Oscar Olsen fond samarbeider om årets dr. Oscar Olsen seminar med

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl,

Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, Barn som Pårørende Bente Hjemdahl, 12.11.13 Oversikt Lovgrunnlag, og formål med prosjektet Forskningsspørsmål Bakgrunn for prosjektet Forekomst Utvalg og informanter Rekruttering / intervju Intervju og

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008

Veilederen. Pårørende en ressurs. Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Veilederen Pårørende en ressurs Utgitt av Helsedirektoratet i 2008 Mandat til arbeidsgruppen Pårørende som ressurs Arbeidsgruppen bes drøfte og komme med forslag på: Hvordan kan man sikre at de pårørende

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Hepatitt C. Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere

Hepatitt C. Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere Hepatitt C Gatenær hepatitt C-klinikk for injiserende rusbrukere Lege Kjersti Ulstein HCV-klinikken, Prindsen mottakssenter Velferdsetaten, Oslo kommune Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Prindsen mottakssenter

Detaljer

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre?

Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? Hvordan kan dette gjøre psykisk helse bedre? 1. Forebygging av selvmord 2. Forebygging og tidlig behandling av psykose 3. Forebygge bruk av tvangsmidler 4. Forebygge overdose 1. Forebygging av selvmord

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Dato: Sted: Strand hotell Fevik, Nedre Hausland Fevik

Dato: Sted: Strand hotell Fevik, Nedre Hausland Fevik program pr. 02.11.2016 OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN Dato: 14.11.2016 18.11.2016 Sted: Strand hotell Fevik, Nedre Hausland 80 4870 Fevik Arrangør: Norsk forening

Detaljer

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen

Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Dokumentert virksom behandling for tvangslidelser: OCD-satsingen i Helse Bergen Prosjektleder OCD-satsingen, professor/ psykologspesialist Gerd Kvale Leder OCD-satsingen barne/ ungdomsdelen, førsteamanuensis

Detaljer

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp

Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Sentrale tema for årets Obesi er: -Personlighetsforstyrrelser og overvekt -Fysisk aktivitet i overvektsbehandling -Lavkalori-dietter -Pasientforløp Årets forelesere: Patrick Seyfried Hege Gade Siren Nymo

Detaljer

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik

Velkommen til. Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006. Høgskolen i Narvik Velkommen til Nordnorsk Rådgiverkonferanse 2006 Høgskolen i Narvik onsdag 15. torsdag 16. november 2006 Tema: Fremtidig behov for arbeidskraft og utdanning i forhold til nordområdene/ Barentsregionen Onsdag

Detaljer

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder

Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder Siv Cathrine Høymork sekretariatsleder «Prioritering globalt og nasjonalt» «Prioritering i kommunal helse- og omsorgssektor» «Hvem skal få og hvem skal ikke få?» Utgangspunkt i grenseverdidiskusjonen «Hvem

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Innhold. Del 1 Forståelse og perspektiver på rusproblemer. Forord... 13

Innhold. Del 1 Forståelse og perspektiver på rusproblemer. Forord... 13 Innhold Forord... 13 1 Rusproblemer en utfordring for samfunnet, helsetjenesten og den enkelte... 15 Stian Biong og Siri Ytrehus Formålet med boka... 15 Målgrupper... 16 Myndighetskrav... 16 Begreper og

Detaljer

Ansvarlig for parallellsesjonen:

Ansvarlig for parallellsesjonen: Program for parallellsesjon 1 NORDOMRÅDESATSINGEN STORE AUD. MH-BYGGET Ansvarlig for parallellsesjonen: Anne C. Silviken, psykolog/ stipendiat, Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern, Helse-Finnmark

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus

Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Prosjektleder Brittelise Bakstad Avdeling psykisk helsevern og rus Foto: Nasjonal komp.tj - TSB Brittelise Bakstad, avdeling psykisk helsevern og rus Metode fra Gobsat til kunnskapsbasert tilnærming 04.11.2016

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste ROP Nasjonal kompetansetjeneste for ruslidelse og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste ROP Ny nasjonal tjeneste fra 2012 Nasjonal kompetansetjeneste ROP Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer

SAMMEN OM MESTRING BRUKEREN SOM VIKTIGSTE AKTØR PÅ ALVOR? RUSFORUM INNLANDET 2015 ØYER november

SAMMEN OM MESTRING BRUKEREN SOM VIKTIGSTE AKTØR PÅ ALVOR? RUSFORUM INNLANDET 2015 ØYER november SAMMEN OM MESTRING BRUKEREN SOM VIKTIGSTE AKTØR ----------------- PÅ ALVOR? RUSFORUM INNLANDET 2015 ØYER 4. 5- november Jeanette Rundgren og Atle Holstad KoRus-Øst 5H molekylet Helse = det som trengs for

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS

RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri. LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS RUS PÅ LEGEVAKTEN Akutt i grenselandet rus, somatikk og psykiatri LEGEVAKTKONFERANSEN 2011 Psykolog Gry Holmern Halvorsen Rusakuttmottaket OUS Akutt TSB (Tverrfaglig Spesialisert rusbehandling) Hva er

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Trondheim Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin; 11.00-12.00

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer