Program. RUS OG PSYKISK HELSE samhandling og snubletråder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program. RUS OG PSYKISK HELSE - 2012 - samhandling og snubletråder"

Transkript

1 Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat og hovedområde er i hotellets 2. etasje. Under kongressen benyttes følgende lokaler; Olav Tryggvason; Alle plenumsforedragene foregår her. Salen deles i to deler forbindelse med sesjoner Haraldsalen; Er den andre og bakerste delen av plenumsalen Sverresborg; Vis a vis plenumsalen Kristiansten; Vis a vis Haraldsalen Tavern; Vis a vis baren i 1. etasje Brattøra; Vegg i vegg til Tavern Austråt; I 3. etasje trapp opp/eller heis 1

2 Søndag, 5. februar Kl Registrering Kl Middag Mandag, 6. februar Plenumsesjon 1; Kl Registrering Kl Kl Kl Åpning av kongressen v/ representanter fra Trondheim kommunes musikk- og kulturskole Velkommen til Trondheim! v/ kommunalråd Sissel Trønsdal (Ap) Politiske utfordringer og føringer for rus og psykisk helsefeltet, v/ komitéleder Bent Høie (H) Stortingets helse- og omsorgskomité Kl Kl Kl Velkommen til kongress! v/ kongressleder Lilleba Fauske Vedtatte og foreslåtte endringer i psykisk helsevernloven og spesialisthelsetjenesten med tilhørende forskrifter v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo Lunsj 2

3 Kl Kl Kl Psykisk helse i Norge hva vet vi? Tilstandsrapport og internasjonale sammenligninger, v/ divisjonsdirektør Ellinor F. Major, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Becoming Better at What We Do: New Ideas in Treatment v/ Psy.D., Director Barry L. Duncan, Heart and Soul of Change Project Kaffe/Te Utstilling - Åpning av posterutstillingen Fra en tidligere posterutstilling 3

4 Fagsesjon 1 Mandag, 6. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Implementering av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse Fagansvarlig; forsker/seniorrådgiver Anne Landheim og Thomas Kulbrandstad, Kompetansesenter rus, region øst E-læringsopplegget Pasient/bruker - og pårørendeversjon av retningslinjen Nasjonalt opplæringsprogram Verktøykasse for leder Elektronisk versjon av retningslinjen Haraldsalen Anne Landheim Thomas Kulbrandstad 4

5 Fagsesjon 2 Mandag, 6. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Metakognitiv terapi Fagansvarlig; førsteamanuensis Roger Hagen, NTNU Brattøra Metakognitiv terapi (MCT) er en ny behandlingsform i forhold til psykiske lidelser. I denne fagsesjonen vil man kort gjennomgå det teoretiske grunnlaget for MCT, samt gi eksempler på hvordan MCT benyttes i behandlingen av PTSD, GAD og depressive lidelser. Planen for fagsesjonen er: Roger Hagen, førsteamanuensis, NTNU: Metakognitiv teori og terapi Odin Hjemdal, førsteamanuensis, NTNU: MCT ved GAD Joar Øverås Halvorsen, stipendiat, NTNU: MCT ved PTSD Roger Hagen: førsteamanuensis, NTNU: MCT ved depressive lidelser 5

6 Faktasesjon - 1 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Mandag, 6. februar Alkohol klinikkdirektør Kari Lossius, Bergensklinikkene Tavern Kari Lossius 6

7 Parallellsesjon A Mandag, 6. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: A-1 Organisering av klientbehandling Kristiansten A-2 Boligtiltak Sverresborg A-3 Samhandlingsprosjekter Austråt A-4 Sosial angst og ruslidelser Olav Tryggvason A-1 Organisering av klientbehandling Sesjonsleder: Gitte Huus A-1-1; What Separates the Best from the Rest? Recruiting Client Resources and Reliance on the Alliance v/ Psy.D., Director Barry L. Duncan, Heart and Soul of Change Project x A-2 Boligtiltak Sesjonsleder: Reidar Holst Christensen A-2-1; Private tilbud til personer med omfattende og komplekse psykiske lidelser utfordringer og muligheter v/ utviklingsdirektør Reidar Holst Christensen, Aleris Ungplan & BOI 7

8 A-3 Samhandlingsprosjekter Sesjonsleder: Solbjørg Talseth A-3-1; Veien Videre et samhandlingsprosjekt v/ prosjektleder Andreas Hoff, Oslo kommune, Velferdsetaten Fredensborg bosenter Forsknings- og erfaringsbasert A-4 Sosial angst og ruslidelser Sesjonsleder: Rolf W. Gråwe A-4-1; Forståelse og behandling av sosial angst hos personer med rusmiddel lidelser v/ forskningsleder Rolf W. Gråwe, Rus-Midt HF 8

9 Faktasesjon - 2 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Mandag, 6. februar Amfetamin - Metaamfetamin forskningsdirektør Jørgen G. Bramness, SERAF Olav Tryggvason 9

10 Parallellsesjon B Mandag, 6. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: B-1 Tidlig intervensjon Austråt B-2 Behandlingstilbud for unge pasienter Sverresborg B-3 Kommunale tilbud Tavern B-4 Forskning om lavterskeltilbud Kristiansten B-1 Tidlig intervensjon Sesjonsleder: Solbjørg Talseth B-1-1; Tidlig intervensjon i Øyer kommune v/ spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, Inger-Marie Walbø Johnsgård, Øyer kommune B-2 Behandlingstilbud for unge pasienter Sesjonsleder: Berit Nordstrand B-2-1; Differensierte og tilrettelagte behandlingstilbud for unge pasienter med avhengighetsproblematikk v/ psykolog og avd. leder Espen Arnevik, Oslo universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsbehandling 10

11 B-3 Kommunale tilbud Sesjonsleder: Eirik Roos B-3-1; MINI-MO - mottaks og oppfølgingssenter. Et integrert tilbud for rusavhengige i Trondheim kommune v/ psyk. sykepleier Christian Clayborough og sosionom Ingvill Husø Johansen, Trondheim kommune, oppfølging Heimdal og Lerkendal B-4 Forskning om lavterskeltilbud Sesjonsleder: Gitte Huus B-4-1; Forskning på terskler i lavterskeltilbud til gruppa som både har problemer knyttet til rus og psykiske lidelser v/ forsker Marit Edland-Gryt, SIRUS x B-4-2; De små skritts metode noen utfordringer v/ forsker Astrid Skatvedt, SIRUS x Kl Middag 11

12 Fagsesjon 3 Kl Tirsdag, 7. februar Ny lovregulering Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Flyttet til plenum kl professor Aslak Syse, Universitetet i Oslo Fagsesjon 4 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Kommunal organisering og praktisering - lavterskeltiltak for sprøytenarkomane i Trondheim kommune psykiatrisk sykepleier og fagleder, Jan Erik Skjølås, LAV terskeltiltakene i Trondheim kommune Helse- og overdoseteamet skadereduksjonstiltak, feltpleie og overdosearbeid Haraldsalen Gryta aktivitetssenter aktivitetssenter for rusmisbrukere over 18 år SUBrosa prostitusjonstiltak for rusmisbrukende prostituerte eller andre som har kjennskap til prostitusjon SR Skadereduksjon et tiltak med utlevering av Subuxone daglig til opiatavhengige. Et samarbeid med LAR Midt 12

13 Faktasesjon 3 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Cannabis overlege Henrik Rindom, Psykiatrisk Center Hvidovre og i Stofrådgivningen Brattøra utgår ny; Faktasesjon 3 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Tirsdag, 7. februar Selvorganisert selvhjelp Gunn Anita Vang, Finnmarksnettverket Brattøra 13

14 Parallellsesjon C Tirsdag, 17. januar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: C-1 Behandlingsbehov Behandlingstilbud Sverresborg C-2 Kognitiv terapi Olav Tryggvason C-3 Lavterskeltilbud Tavern C-4 Helhet og sammenheng Kristiansten C-1 Behandlingsbehov Behandlingstilbud Sesjonsleder: Gitte Huus C-1-1; Vangseter, -en privat klinikk med tilbud til både kvinner og menn v/ daglig leder Thor Jarle Flakk, Vangseter AS C-2 Kognitiv terapi Sesjonsleder: Lisbet Borge C-2-1; Kognitiv miljøterapi og fysisk aktivitet for pasienter med dobbeltdiagnoser - pasienters erfaringer om hva som bidrar til læring og mestring i deres recoveryprosess v/ førstelektor Lisbet Borge, Diakonhjemmet høgskole 14

15 C-3 Lavterskeltilbud Sesjonsleder: Lars Linderoth C-3-1; Erfaringer fra gateklinikken 24SJU etter 2-års drift v/ leder Kirsten Frigstad og psykologspesialist Tove Buseth, 24SJU, Kirkens Bymisjon, Oslo Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: C-4 Helhet og sammenheng Sesjonsleder: Arve Almvik C-4-1; Helhet og sammenheng. Hva kjennetegner god hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser? v/ førstelektor og faglig rådgiver Arve Almvik, Nasjonalt kompetansesenter i psykisk helsearbeid (NAPHA) 15

16 Faktasesjon 4 Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Tirsdag, 7. februar Heroin professor og divisjonsdirektør Jørg Mørland, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Brattøra I 2012 vil vi invitere til: Nasjonal kunnskapskonferanse om angst Nasjonal kunnskapskonferanse om schizofreni Nasjonal kunnskapskonferanse om personlighetsforstyrrelser Du vil få beskjed til din mailadresse når programmet er endelig ferdig 16

17 Parallellsesjon D Tirsdag, 7. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: D-1 Personlighetsforstyrrelser og rus Olav Tryggvason D-2 Livskvalitet i pasientarbeidet Kristiansten D-3 Ernæring Sverresborg D-4 Når foreldre har rusproblemer Tavern D-1 Personlighetsforstyrrelser og rus Sesjonsleder: Lars Linderoth D-1-1; Forekomst Behandling Prognose v/ professor Sigmund Karterud, Oslo universitessykehus HF, Nasjonalt kompetansesenter om personlighetsforstyrrelser og Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet x D-2 Livskvalitet i pasientarbeidet Sesjonsleder: Gitte Huus D-2-1; Med fokus på mestring og livskvalitet i pasientarbeidet. Erfaringer fra Rus- og psykiatriprosjektet Vestre Viken HF v/ klinisk sosionom Sarah Werpen, Vestre Viken HF, Frognerlia, Døgnseksjonen og cand. polit. Hilde Nybakk Nymoen, Vestre Viken HF, FoU-avdelingen 17

18 D-3 Ernæring Sesjonsleder: Merete Askim D-3-1; Matens betydning v/ høgskolelektor Merete Askim, Høgskolen i Sør-Trøndelag x Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: D-4 Når foreldre har rusproblemer Sesjonsleder: Solbjørg Talseth D-4-1; Hvem hjelper Jesper? v/ fagkonsulent Jan Steneby, Voksne for Barn 18

19 Plenumsesjon 2 Plenumsesjon 2 Tirsdag, 7. februar Kl Kaffe. Te Kl Samhandlingsreformen og helselovsreformen 2012 med særlig vekt på rus og psykisk helse hvilke lover og forskrifter gjelder nå samhandling og økonomisk oppgjør mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene v/ professor dr. juris Aslak Syse, Inst. for offentlig rett, Universitetet i Oslo Kl Kl Bykommunenes perspektiv på samhandling og nye helse- og omsorgslover, og hvordan dette kan påvirke rus- og omsorgsfeltet v/byråd for helse og sosiale tjenester, Anniken Hauglie (H), Oslo kommune Distrikts-Norges perspektiv på samhandling og nye helse- og omsorgslover, og hvordan dette kan påvirke rus- og omsorgsfeltet v/ ordfører Alf E. Jakobsen (Ap), Hammerfest kommune Kl Lunsj 19

20 Kl Implementering av brukermedvirkning, -fortsatt en floskel eller nærmer vi oss dit vi vil? Innspill ved: RiO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon); Leder Line Eikenes, RIO Østfold Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp; Daglig leder Solbjørg Talseth UnniK Verksted for etikkvirksomhet; Daglig leder Unni Kristiansen, UnniK, Verksted for etikkvirksomhet Oppsummering og møteleder seniorrådgiver Gitte Huus, Helsedirektoratet Kl Kaffe. Te 20

21 Fagsesjon 5 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten,- på tvers av rus og psykisk helse direkør Endre Sandvik, Oslo kommune, legevakten og overlege og medisinskfaglig rådgiver Rune Tore Strøm, Oslo universitetssykehus, Rusakutten Haraldsalen Fagsesjon 6 Tirsdag, 7. februar Kl Fagansvarlig: Lokale: Innhold: Eldre og rus prosjektleder Marcus Nøstdahl og spesialkonsulent Runa Frydenlund, Kompetansesenter rus-oslo, Velferdsetaten, Oslo kommune Sverresborg 16:45 17:30 Eldre, alkohol og legemiddelbruk En kunnskapsoppsummering. v/ spesialkonsulent Runa Frydenlund 17:30 18:15 Erfaringer fra Nettverk eldre og rusbruk i Oslo. v/ prosjektleder Marcus Nøstdahl 21

22 Faktasesjon 5 Kl Fagansvarlig: Lokale: Tirsdag, 7. februar Kokain Extesy (XTC) St.Olavs Hospital HF Austråt Innhold: 22

23 Parallellsesjon E Tirsdag, 7. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: E-1 Lavterskel Skadereduserende Substitusjonsbehandling Tavern E-2 Nasjonalt folkehelsearbeid Brattøra E-3 Behandlingstilbud for voksne pasienter Kristiansten E-4 Rus og selvmord Olav Tryggvason E-1 Lavterskel Skadereduserende Substitusjonsbehandling Sesjonsleder: Jan Bølstad E-1-1; Lasso-prosjektet i Oslo v/ prosjektleder Jon-Aksel T. Jacobsen, Velferdsetaten, Oslo kommune Presentasjon og tolkning/lovforståelse E-2 Nasjonalt folkehelsearbeid Sesjonsleder: Gitte Huus E-2-1; Nasjonalt folkehelsearbeid vs rus og psykisk helse v/ avd. direktør Anne Hafstad, Nasjonalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet 23

24 E-3 Behandlingstilbud for voksne pasienter Sesjonsleder: Rolf W. Gråwe E-3-1; Differensierte og tilrettelagte behandlingstilbud for voksne pasienter med avhengighetsproblematikk, v/ psykologspesialist og avd. leder Lars Jørgen Berglund, Oslo universitetssykehus, Senter for rus og avhengighetsbehandling E-4 Rus og selvmord Sesjonsleder: Lars Linderoth E-4-1; Rus og selvmord v/ førsteamanuensis Stian Biong, Høgskolen i Buskerud, Institutt for forskning innen psykisk helse og rus 24

25 Faktasesjon 6 Kl Tirsdag, 7. februar Behandling av anabole androgene steroider Fagansvarlig: Lokale: psykologspesialist Terje Hvild Nordhaug og fagsjef Berge-Andreas Steinsvåg, Klinikk Psykisk helse og Avhengiget, Oslo universitetssykehus HF Brattøra - grunninnføring i behandlingsprinsipper - presentasjon av planlagt prosjekt 25

26 Parallellsesjon F Tirsdag, 7. februar Sesjonen gjennomføres kl i følgende lokaler: F-1 Psykisk sykdom og rus Olav Tryggvason F-2 Brukerverksted Kristiansten F-3 NAV og rusarbeid Tavern F-4 Åpen post (se under) Austråt F-1 Psykisk sykdom og rus Sesjonsleder: Berit Nordstrand F-1-1; Rus- og avhengighetsbehandling i Nord-Norge. De første resultatene fra ROP Nord studien v/ psykologspesialist PhD Ellen Hoxmark, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk, Universitretssykehuset Nord-Norge, Tromsø x Debatt og presentasjon av ny rapport F-2 Brukerverksted Sesjonsleder: Solbjørg Talseth F-2-1; Stabburhella et sted å være v/ Tone Meisdalen, RIO Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: 26

27 F-3 NAV og rusarbeid Sesjonsleder: Gitte Huus F-3-1; Sjef i eget liv v/ fylkeskoordinator arbeid og psykisk helse Anne Midtlien, NAV Arbeidsrådgivning Aust-Agder Forskningsbasert x Erfaringsbasert Annet: F-4 Åpen post Sesjonsleder: Rolf W. Gråwe F-4-1; Min plan v/ miljøterapeut Aksel H. Misje, Oslo kommune, Velferdsetaten, Fredensborg bosenter F-4-2; Å skape noe sammen v/ universitetslektor og teater- og dramapedagog Torhild Øvestad Rosell, Universitetet i Stavanger Festmiddag; 19:45 Aperetiff serveres i vandrehallen (utenfor plenumsalen) 20:15 Konsert med jazz- og rockesangerinnen Karen Kanyon, directly from London! 20:45 Forrett serveres Mellom middag og dessert; Konserten med Karen Kanyon fortsetter Etter dessert spilles det opp til dans! 27

28 Plenumsesjon 3 Onsdag, 8. februar Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Å leve sammen med folk som er i rus, v/ forfatter Märta Tikkanen Jarle Klepp er blitt 38 år og tenker tilbake på oppveksten sin. Faren var alkoholiker, og dette preget barndommen hans sterkt. Det er nyttårsaften og Jarle er ute sammen med sønnen Sven for å kjøpe stjerneskudd. De treffer ei dame som viser seg å være dattera til noen venner av Jarles foreldre, og så v/ forfatter Tore Renberg Den ene v/ generalsekretær Marius Sjømæling, BAR Barn av rusmisbrukere Foreldrene til Marius var samboere da moren fødte ham, 20 år gammel. Men forholdet tok raskt slutt. Nye kjærester kom og gikk. Den første bevisste opplevelsen jeg husker, er lyden av sint mann og redd dame. Mamma ble banket. Da var jeg tre, forteller generalsekretæren i Ungdom mot narkotika. Utsjekking. Kaffe/te Samhandling mellom politi og behandlingsapparatet. Perspektiver og utfordringer, v/ fagforeningsleder Arne Johannessen, Politiets Fellesforbund Et glimt inn i glasskulen, om fremtiden for rus og psykisk helsefeltet, v/ avd. dir. Arne Johannesen, Helsedirektoratet, Divisjon spesialisthelsetjenester, avd. psykisk helsevern og rus Erfaringer og refleksjoner etter veiledning av noen rusinstitusjoner; muligheter for å jobbe på nye måter? v/ professor Finn Skårderud, Høgskolen på Lillehammer Lunsj Det tas forbehold om enkelte endringer av programmet 28

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program

Oslo kongressenter, Oslo, 10. 12. februar 2014 RUS OG PSYKISK HELSE - 2014. ny kunnskap bedre resultater. Program Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

INFORMASJON. KONGRESSKOMITÉ: kongressleder professor Finn Skårderud kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum

INFORMASJON. KONGRESSKOMITÉ: kongressleder professor Finn Skårderud kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum INFORMASJON KUNST KULTUR PSYKISK HELSE 2008 inviterer til den 2. norske kongressen som fokuserer på kunst og kultur i forhold til psykisk helse. Kongressen arrangeres på Clarion Hotel Stavanger fra mandag

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse 8. nasjonale konferanse: Menneskerettigheter, tvang og etikk } Fra sykehus til kommune } Medisinfri behandling, hvor og hvordan? } Menneskerettighetene som personlig forpliktelse

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1.

REHAB 2014. Rica Nidelven Hotel Trondheim, 20. 22. januar 2014. - tenk smart, bruk kompetansen riktig! PROGRAM. Fagsesjon 1. Rica Nidelven Hotel Mandag, 20. januar kl. 08:30 11:00 Kl. 11:00 11:15 Kl. 11:15 11:45 Kl. 11:45 12:30 Kl. 12:30 14:00 Kl. 14:00 14:30 Kl. 14:30 15:00 Kl. 15:00 15:30 Kl. 15:30 16:15 Registrering Åpning

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008. for leger innen psykiatrien. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2008 for leger innen psykiatrien Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 14. 18. januar www.psykiatriveka.no 2 Velkommen kjære kollega! For andre gang arrangeres Norsk

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

Menneskerettigheter, tvang og etikk

Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 5. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Psykisk sykdom er ungdommens sykdom Scandic Hotell, Hamar } 28. og 29. november 2012 V

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!»

SPOR. 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» SPOR Informasjon 4 Ansvarlig vertskap 8 Heroin på resept? 28 Motiverende samtale 32 Barnevern og rus 35 «Det gode elevmøtet!» 1 1 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009.

Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Rapport fra Nasjonal konferanse om Psykisk Helse 2009. Mandag 12. oktober: Kl. 09.00 10.00 Registrering. Representert ved leder Jan-Magne Sørensen og Akershuskontakt Tore Haug. Vi møtte opp med godt humør

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad

Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Denne artikkelen bygger på en eksamensbesvarelse fra SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Her redegjør jeg for hva

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus

SPOR. 14 Alta: Millioner til samordning. 8 Tema: Indviduell plan. 10 Brukerseminar i Tromsø. Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus SPOR 44 06 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 9. årgang 8 Tema: Indviduell plan 10 Brukerseminar i Tromsø 14 Alta: Millioner til samordning Leder: På vei inn i UNN Ansvarlig utgiver: Nordnorsk

Detaljer

ÅRSBERETNING. BarnsBeste. nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. side 1 av 5

ÅRSBERETNING. BarnsBeste. nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. side 1 av 5 ÅRSBERETNING 2014 side 1 av 5 BarnsBeste nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende www.barnsbeste.no 1 BarnsBeste er formelt organisert under

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

Foto: Dean Pennala, shutterstock.com

Foto: Dean Pennala, shutterstock.com Foto: Dean Pennala, shutterstock.com Årsrapport 2010 Foto: River Albu, shutterstock.com innhold side 3 Tilskuddsgivere og bidragsytere side 4 Forord side 6-8 RIO i 2010 // Årsmøtet og landsstyret // Administrasjonen

Detaljer