ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus. Foto: Antti Korhonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus. Foto: Antti Korhonen"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2013 Foto: Jon Ivar Søhus Foto: Antti Korhonen

2 Styre og avlsråd etter møter på Nordfjeld

3 Årsberetning 2013 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb...side 5 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd...side 15 Kommentar til regnskapet...side 46 Resultatregnskap...side 47 Balanse...side 48 Noter...side 49 Revisors rapport...side 52 Aktivitetsoversikt...side 53 Innkomne saker...side 54 Fastsettelse av medlemskontingent for side 55 Valg side 56 Den Engelske Setter i Sverige...side 57 Den Engelske Setter i Danmark...side 59 Den Engelske Setter i Finland...side 63 Årspremielister...side 64 Premieringsstatistikk...side 78 Grafisk Produksjon: 1

4 HERVED INNKALLES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSK ENGELSKSETTERKLUBB (N E S K) ONSDAG 30. APRIL 2014 KL PÅ MORTENS KRO Ved riksvei 22 på Gjelleråsen i Nittedal kommune Til behandling foreligger: 1. Møtets lovlige innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å underskrive protokollen. 3. Styrets og avlsrådets årsberetning for Regnskap med revisors rapport. 5. Innkomne saker. 6. Fastsettelse av medlemskontingenten for Budsjett Valg Velkommen Hilsen Styret i Norsk Engelsksetterklubb Medbring dette heftet til Generalforsamlingen 2

5 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Hans Majestet KONG HARALD V NORSK ENGELSKSETTERKLUBBS ÆRESMEDLEM Æresmedlemmer Ingeniør J. Fr. Eckersberg 1917 Forstmester W. Kildal 1932 Konsul P.A. Munch Gram 1932 Grosserer Andreas Robsahm 1932 Gösta Dalman 1932 Claes C:son Grill 1932 Doktor Anton Raabe 1938 Tannlege J. Eyde Evensen 1941 Fru Lizzie Michelet 1952 Disponent Adolph J. Lund 1954 Direktør I. Harald Skådinn 1954 Dyrlege T. Hemsen 1954 Gross. Christoffer J. Dahl 1957 Disp. Mogens Christensen 1957 O.r. sakfører Birger Meinhardt 1957 Gross. Arne Christensen 1957 Jon Garmaker 1974 Rolf Sevendal 1982 Arne Gran 1982 Ivar Brynildsen 1993 Anders Haugen 2007 Fredrik Aalerud

6 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere i NESK Gullmerke Jeger Michael Holtermann 1952 Advokat Jan Helmer 1952 Ejnar Tønsager 1957 J. Aarflot 1957 Harald Bakkane 1957 Frithjof Kayser 1957 H.C. Reinersen 1957 Ivar Haugli 1957 Gunnar Amundsen 1957 E.B. Thorvaldsen 1957 Peder Findal 1957 Svein Heglum 1957 Acke Thornquist 1957 Frithj. Arngren 1957 Jon Garmaker 1964 Ivar Brynildsen 1970 Arne Watle 1974 Wrold Espestøyl 1974 Svein Heglum 1974 Trygve Heyerdahl Sr Olav Schjetne 1976 Egil A. Myhrer 1978 Nils Neste 1982 Roar Tønseth jr Einar Aalgaard 1982 Arne Holmesland 1984 Wilhelm Matheson 1987 Kåre Berntsen 1988 Trygve Heyerdahl 1988 Helge Olsen 1989 Fredrik Aalerud 1989 Thorstein Øhren 1990 Elias Melbye 1991 Jens Engum 1997 Kjell Hansen 1997 Kjell Norum 1997 Bjørn Watle 1998 Bente Bogstad 2000 Jon Nesheim 2000 Nils Å. Brekke 2000 Pål Wahlquist 2000 Sven Jørgen Skårdal 2001 Per Arne Watle 2001 Inger Skaarsmoen 2002 Nils Skaarsmoen 2002 Anders Haugen 2003 Kåre Norum 2005 Svein Hoseth 2007 Edle Backe 2007 Alfred Sæther 2007 Helge Amundsen 2007 Jan Graff 2007 Rune Frankmoen 2007 Magne Lindbäck 2007 Mette Møllerop 2008 Stein Helge Østerli 2008 Ingvar Rødsjø 2009 Bror Vold 2010 Frode Lingås 2010 Ellen Bakke Dobloug 2010 Jens F Dahl 2010 Iver Melby 2010 Jan Telhaug 2011 Sirikit Lockert 2012 Jørn Henning Wølner

7 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Styrets arbeid Klubbens formål er å arbeide for den engelske setters utvikling som funksjonell jakthund. Det er i løpet av året avholdt 5 styremøter hvor 62 saker er behandlet. I tillegg er en rekke løpende saker blitt behandlet via E post. Styret har vært presentert ved FKF`s RS, samtlige møter i Raseutvalget (RU), møter i NKK, Jakthunddivisjonen, Fuglehunden A/S, Felles avlsråd (FA), med sponsorer og grunneiere. Klubben har nå DK representanter i alle fylker, mange av disse gjør en stor jobb for klubben gjennom initiativ til lokale aktiviteter for våre medlemmer. NESK ønsker samarbeide med distriktklubber ved arrangement og håper at dette kan utvides. Styret vil gjerne takke samtlige DK for den jobb de legger ned for klubbens medlemmer gjennom året. Klubbens ansikt utad, Fuglehunden og NESK.no har et rikt og variert stoff til medlemmene og de forskjellige redaktører har et godt samarbeide ved fordeling og prioritering av stoff. Her har det de siste år evnet å tenke nytt hvordan stoffet skal fordeles mellom de to medier. Styret er meget fornøyd med det arbeid som her legges ned. Det er et meget stort engasjement fra medlemmene med bilder til vår populære kalender som dumper ned i posten før jul hvert år. En stor takk til kalenderansvarlig som gjennom flere år har opprettholdt en flott kvalitet på kalenderen. Avlsrådet jobber også godt og har hatt et nytt år med mange og store arbeidsoppgaver, ikke minst har de avlastet styret ved å komme med gode innspill på de mange store og tunge høringer som florerer i det offisielle Hunde- Norge. Avlsrådets sekretær Anders Haugen har efter mer enn tredve års innsats ønsket avløsning. Klubben vil takke Anders for hans store innsats for rasen gjennom alle disse år. Styret er nå i full gang med å finne hans erstatter. Våre to høstprøver fikk begge en ekstra utfordring i år. På Kiær prøven flyttet vi hovedkvarteret til Pellestova, det gamle treningssenteret til langrennseliten. Stedet er nå nyoppusset og klubben var veldig fornøyd med fasilitetene som gav en flott ramme rundt en populær prøve. Vi fikk en meget gunstig pris og svært hyggelig var det å se så mange samlet på jegermiddagen. Stedet egner seg utmerket til en jaktprøve med rikelig med parkeringsplasser og store områder til lufting av hund. På Hjerkinn var vi arrangør av NM lag og individuelt. Dette er tunge arrangementer som krever nøye planlegging. I tillegg var årets NM individuelt et jubileum, det var da 100 år siden den første Kongepokal ble delt ut i fuglehundsporten. Den ble den gang vunnet av ES Scouting Roggy II. Ekstra hyggelig var det da at jubileumsprøven i år også ble vunnet av en engelsk setter. En stor takk fra styret til prøveledere som med en sammensveiset stab gjennomfører disse flotte arrangementer. Styret har nå bestemt at NESK rypen som er en fullskala bronserype skal tildeles vinneren av prøven både på Kiær og Hjerkinn. I tillegg vil den beste hund ved spesialutstillingen på Kiær få den. Rypen er til odel og eie hvert år. NESK har landet rundt meget dyktige oppdrettere som er ryggraden i de flotte prestasjoner våre hunder står for hvert år. I år klarte 4 oppdrettere kravet til NESK oppdretterpris. Av de store og viktige saker klubben gjennom flere år har arbeidet med er om vi skulle si opp vår samarbeidsavtale med NKK og gå inn i FKF sammen med de andre rase og distriktklubber. Det ville gjøre FKF til et reelt forbund som vil fronte fuglehundsektoren ovenfor NKK. NESK har brukt lang tid på prosessen som vi syntes var av stor betydning for den innflytelse fuglehundsektoren vil ha i fremtiden. For å få dette til måtte vi også forandre våre lover. Saken ble lagt frem for medlemmene på årets GF og fikk enstemmig oppslutning. 5

8 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb Selv om vi gikk inn i FKF har klubben fremdeles et godt samarbeid med NKK. NESK arrangerer flere spesialutstillinger rundt om i landet og vi er også medarrangør av Fellesutstillingen i Oslo. Klubben vil takke utstillingsansvarlig for det gode arbeid som her blir lagt ned. Klubben er også tilstede og profilerer seg på Villmarksmessen i Oslo, dette er en fin måte og gjøre klubben kjent og det genererer også en rekke nye medlemmer. Stor takk til alle som stiller opp på standen de fire dager dette varer. NESK året avsluttes vane tro med Julemøte på Skytterkollen i Oslo. I år hadde vi rekord deltakelse med 100 gjester som koste seg med foredrag og sosialt samvær. Vi har også en populær utlodning med flotte premier, mange gitt av medlemmer. Styret vil også takke våre mange og trofaste sponsorer som er en meget viktig for våre arrangementer. Det er et trangt sponsormarked så det ligger stor innsats bak den støtten vi får. V i har opplevd en svak nedgang i medlemsmassen, i likhet med de andre raseklubber. Styret vil gå aktivt ut for å snu denne utvikling. Også antall registrerte ES er gått noe ned. Økonomien i klubben er god, styret er meget bevisst på at det er fellesskapets midler vi forvalter og kjører en streng utgiftskontroll. Tilslutt en stor takk til alle de frivillige som stiller opp på våre forskjellige arrangementer, det er hyggelig å se at dugnadsånden lever i beste velgående i NESK. 2. Styret Styret har i 2013 hatt denne sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fredrik Aalerud Stein Martinsen Dorthe Haugen Torfinn Stenersen Hans- Chr. Axelsen Øystein Heggelund Dahl Birgit Ranheim 3. Sponsorer Norsk Engelsksetterklubb er en veldrevet klubb med mange ildsjeler som gjennom året legger ned en ikke ubetydelig innsats slik at alle utstillinger, jaktprøver og andre aktiviteter i NESK sin regi avvikles på en meget god måte. Høy kvalitet, god struktur, god informasjon og sist men ikke minst fokus på trivsel både for deltakere, dommere, publikum og de frivillige skal være NESK sitt kjennemerke. Dette får vi til takket være betydelig bidrag fra våre partnere/sponsorer. Eukanuba, Provit, Hagløfs og JEEP har gjennom året gitt betydelige bidrag. Hjertelig takk alle sammen. Vi har forlenget våre avtaler med Eukanuba og Provit. JEEP og Hagløfs går nå ut som NESK partner og vi takker dem for den støtten de har gitt oss. Vi jobber nå med å få inn nye partnere som erstatning for disse. 6

9 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb I tillegg til våre partnere har NESK også flere sponsorer som fortjener en stor takk. Disse er Relacom, Fjøssystemer, Bolig og eiendomsutvikling, Standal, Sando hundesenter, Villmarksmessen, Høystad trykk og grafisk. Det økonomiske bidraget fra disse, samt bidraget fra våre partnere bidrar til alle våre medlemmer hvert år mottar vår fantastiske NESK kalender. Som nevnt i fjorårets årsberetning har NESK satt opp symboler til vinnerne av VK på våre høyfjellsprøver på Kjær (Kjær-rype) og Kongsvold (Kongsvold -steggen). I tillegg har styret også besluttet å sette opp tilsvarende symbol på vår utstilling på Kjær. For 2013 ble disse sponset av følgende bedrifter: Kongsvold -steggen ble sponset av JEEP. Kjær rypa ble sponset av Fjøssystemer og Pellestova ved Bjørn Rune Gjelsten sponset NESK-RYPA på Kjær utstillingen. Disse er blitt populære symboler og styret har besluttet og videreføre disse, men da under felles navn: NESK-RYPA. 4. Distriktskontaktene NESK er organisert med distriktskontakter (DK) i hvert av landets fylker. I 2013 fikk klubben to nye distriktskontakter. Jan Terje Haugen overtok ansvaret for Oppland etter at fylket en periode hadde vært uten DK. NESK er tilfreds med at vi har fått en aktiv DK med et stort nettverk etter mange år som prøvedeltager og jaktprøvedommer. Også i Møre-og Romsdal fikk klubben ny DK etter at Robin Haukaas valgte å tre av. Arild Mork er nå ny DK i regionen og er av mange kjent som en aktiv deltager på både prøver og utstillinger. NESK takker DK-ene som har gått av for innsatsen. Det har i 2013 vært arrangert treningssamlinger, møter med foredrag og ulike kurs. Mange DKer har vært aktive i lokale sammenhenger. Styret oppfordrer DK ene til samarbeidsprosjekter med lokale fuglehundklubber der dette faller naturlig. NESK er stolte av at vi har et vidstrakt nettverk av distriktskontakter representert i samtlige av landets fylker. Målet er at vi gjennom å skape et inkluderende og trivelig klubbmiljø gjør det lett å samarbeide om felles mål. Distriktskontaktene har en sentral rolle i vår organisering og skal bidra til å tilby aktiviteter til våre medlemmer uansett hvor de bor. Vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte opp om disse arrangementene ved å delta, og til å kontakte sin DK hvis de har ideer til aktiviterer i sitt område. Det er både lærerikt og sosialt og man treffer mange med felles interesser. Styret oppfordrer alle til å få med nye og gamle medlemmer på aktiviteter, og vær bevisst i ditt nærmiljø for å få flest mulig med som aktive medlemmer i klubben. Gjennom en bred medlemsmasse kan vi ivareta og styrke engelsk setterens posisjon. Vi er fornøyd med at DK-ordningen ser ut til å fungere godt, og takker alle de frivillige som gir av sin tid til medlemmenes beste! 5. Aktiviteter i klubbens regi i 2013 Januar Valpesosialisering Hammerfest Februar Valpesosialisering Hammerfest Februar Feltsamling Hammerfest 1-3 mars Treningssamling på Hovden mars Treningssamling på Nøsen. 6-7 april Treningssamling på Nøsen. 4-7 april NESK stand på Villmarksmessa 7

10 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb April Dressurkurs Oslo/Akershus April Utstillingskurs Oslo April Apportkurs Oslo April Skytekurs Lillestrøm April Utstillingskurs Hammerfest Mai Utstillingskurs Oslo 3 mai Dressur-grunnkurs Valdres Mai/Juni Dressurtrening Ryfoss 6 mai Fuglehundklubbenes Fellesutstilling, Osloområdet Juni/Juli/August Aversjonskurs sau, Trondheim 2 juni NESK spes.utstilling Oslo 13 juni Nesk spes. utstilling Femunden juni Sommersamling Femunden 22 august Nesk spes.utstilling, Sjusjøen august Kiærprøven 5-8 september Kongsvoldprøven 9 november Fellesutstilling, Trondheim Desember Julemøte Skytterkollen 6. Klubbens sekretariat Klubbens adresse er: NESK, Postboks 17, 2645 Sør-Fron E-Post: Adresser til styremedlemmer, klubbredaktør, avlsråd og distriktskontakter blir kunngjort i klubbens medlemsblad Fuglehunden og på våre nettsider 7. NESK s arbeidskomiteer oppnevnt av styret Kontaktperson Dorthe Haugen Regnskapsfører Anne Grethe Sætrang Avlsrådssekretær Anders Haugen Avlsrådsleder Elisabeth Kallevig Avlsrådsmedlemmer Stein Helge Østerli, Marte Ottesen, Svein Kvåle, Roy Allan Skaret Valpeformidling Kontaktperson, Avlsråd og distriktskontakter Medlemsregister Dorthe Haugen Klubbredaktør Sirikit Lochert Web. Redaksjon Stig K. Johansen, Grete Sætrang og Svein Kvåle Materialforvalter Dorthe Haugen Villmarksmessa Fredrik Schøyen Jaktprøve Kiær Dorthe Haugen, Torfinn Stenersen, Anne Grethe Sætrang, Grete Sætrang Jaktprøve Kongsvold Kåre Norum, Ellen Bakke Dobloug, Dorthe Haugen, Anne Grethe Sætrang, Iver Melby, Stein Martinsen Fellesutstilling Oslo Anne Grethe Sætrang Fellesutstilling Trondheim Finn Stenersen og Kjell Hansen Spesial utstilling Oslo Anne Grethe Sætrang Spesial utstilling Sjusjøen Anne Grethe Sætrang Salg Nesk matriell Dorthe Haugen 8

11 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb FKF representantskapsmøte Fredrik Aalerud og Øystein Heggelund Dahl Raseutvalget Fredrik Aalerud og Øystein Heggelund Dahl 8. NESKs medlemstall pr Kgl. Æresmedlemmer Æresmedlemmer Livsvarige medlemmer Betalende medlemmer SUM Engelsksetter registrering I følge Norsk Kennel Klub er det i 2013 registrert 729 engelske settere og vi er den 7. mest popluære hunderasen i Norge Registrerte Medlemsbladet Fuglehunden AS Medlemsbladet kommer ut med seks utgaver pr. år. Bladet er slik styret ser det et viktig kommunikasjonsmiddel med medlemmene. Også i år har Nesk redaktør Sirikit Lockert nedlagt et stort arbeid til glede for alle våre medlemmer. Også i året som gikk har distriktskontakter og medlemmene vært flinke til å sende inn stoff. Dette er viktig da det ofte er engelsksetterens fremragende resultater som omtales. Det er fin reklame for å vise hva denne vakre og dyktige jeger presterer slik at omverdenen får kunnskap om hundenes høye kvalitet. Avlsrådet har også bidratt med innlegg av stor interesse for eiere av engelsksettere, som alltid med et sterkt faglig innhold og av stor informasjonsverdi. Styret vil takke avlsrådet for det store arbeid de også nedlegger ved sine fine innlegg i bladet. Driften av bladet har for 2013 vært tilfredsstillende også økonomisk, noe styret anser som viktig.det har vært et år med skifte av daglig leder og dermed en periode med overlapping av personer og ekstra kostnader i den forbindelse. Portokostnadene har også økt da posten har økt sine takster for distribusjon. En sentral rolle i dette bildet har annonseinntektene. Her gjøres det en stor jobb for å opprettholde et godt nivå, noe som er vanskeliggjort ved at konkurransen er økt etter at bladet Hundesport når den samme målgruppen. Fuglehunden har besluttet å fortsette med løssalg for å se om opplaget kan økes ytterligere. For 2013 gikk løssalget ca. i balanse. Det er viktig for Nesk som eier all den tid enhetskostnaden som belastes klubben avhenger av kostnadsbildet ved selve driften av bladet. Enhetskostnaden vil antagelig måtte økes noe i Det arbeides fremdeles med en nettsatsing som vil kunne gi ytterligere annonnseinntekter samt en litt annen profil enn selve bladet. Dette arbeid pågår med en arbeidsgruppe som skal fremme et forslag til strategi for fremtiden og det er for tidlig å konkludere på resutatet av dette ennå. Til slutt nok en gang takk til Sirikit for flott innsats i året som gikk. 9

12 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb 11. Utstillinger 2013 Det har vært god deltakelse på NESK utstillinger i år i motsetning til andre utstillinger som har hatt en markant nedgang. Fellesutstillingen ble arrangert på Hvalstjern ved Fetsund i mai med 44 deltakende ES, dommer var Lena Nordin fra Sverige og BIR ble Piksteinan s Zir til Steinar Berg. Spesialutstillingen i juni ble også arrangert å Hvalstjern med 49 deltakere. Begge utstillingene på Hvalstjern hadde dessverre et ufyselig regnvær, den siste også med lyn og torden. Til tross for dårlig vær var det god stemning med grilling av elgpølser og apportkonkurranse til stor fornøyelse for tilskuere og deltakere. Dommer var Bjørge Christiansen og BIR ble her Vinsterfjellet Mistral til Birgit Ranheim. Vi arrangerte i juli en sommersamling med utstilling på Rønningen Camping, Femunden. Samlingen var svært vellykket og trivelig. Dommer var Vigdis Nymark og hun kåret Royaluras G- Chott til BIR blant de 30 deltakende hundene, eier Astrid Brun Haugen Det ble arrangert apportkonkurranse med stor deltakelse og på kvelden var det grilling og foredrag ved Jan Terje Haugen om trening av hund i fjellet. Søndag var det trening og slipp i fjellet med instruksjon for de som ønsket det. Årets Kiærprøve i august hadde hovedsete på Pellestova ved Sjusjøen og utstillingen ble arrangert torsdag kveld med 30 deltakere, dommer var Vibeke Lorentzen Anderson som også var med som prøvedeltaker og jaktprøvedommer i løpet av helgen. BIR ble Moyen s Zofus til Steinar Berg. Vibeke hadde disse tanker om de deltakende hundene:.. en del hunder begynner å få en framskjuten skulder og gjerne en rak overarm også - dette har jo vært et pointer problem, men en ser det mer og mer på vår rase også. En annen ting som er trist er at hodene til ES får mindre og mindre stopp. Når det gjelder pels så må vi også være oppmerksomme på at de ikke får for lite pels (brukspels) som noen kaller det. Denne brukspelsen er gjerne for dårlig på høsten, og en ser hunder som får såre tasser og sår under buken. Fellesutstilllingen Midt-Norge i november hadde 18 deltakere og dommer var Per H. Nymark. Dommer syntes ikke de deltakende hundene var av så god kvalitet at de fortjente CK og det ble derfor ikke kåret noen BIR hund her. 12. NESK sine hjemmesider. NESK har levende nettsider som løpende oppdateres med informasjon om våre arrangement, utstillinger og jaktprøveresultater. Dagens nettsider er bygget opp slik at vi kan legge ut resultater og annen informasjon under våre arrangement. Dette ble aktivt benyttet i forkant av NESK sine store arrangement i 2013 med Kiær-prøven i august og senere NM-høyfjell på Kongsvold. Ved begge arrangementene var informasjonen meget god tilrettelagt i forkant og interesserte kunne senere finne resultater og følge begge finalene med løpende oppdateringer på nett. Det ble ikke foretatt større tekniske oppgraderinger av våre nettsider i 2013, men klubben startet arbeidet med etablering av ny hundedatabase. Våren 2014 vil en ny IT-løsning for presentasjon av hundedata bli lansert. Med nytt verktøy skal interesserte finne presentasjon av hunder, valpeliste og resultater basert på samme verktøy som flere av de andre raseklubbene i gruppe 7 benytter. Løsningen vil være tilgjengelig direkte fra våre hjemmesider og gjør det mulig å finne informasjon om våre hunder uten pålogging. NESK sin oversikt over valpekull og våre godkjente avlshunder vil flyttes fra til den nye løsningen når den lanseres. Løsningen vil også gjøre det mulig direkte fra våre nettsider å hente stamtavler, bruksegenskaper og helseinformasjon for vår rase. I tillegg vil løsningen gi informasjon om egne og avkoms bruksegenskaper fra jaktprøver. NESK ser frem til å presentere den nye databasen for våre medlemmer. Vi er samtidig klar over at en løsning som synliggjør bruksdata også stiller store krav til datakvalitet. Løsningen henter data direkte fra NKK Dogweb så finner du feil 10

13 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb på premier, utstillinger, adresse eller telefonnummer så ber vi om at du dobbelsjekker om dette også er feil i DogWeb. Feil og mangler fra DogWeb må ryddes opp gjennom NKK. Er det feil med vår løsning ber vi om at det sendes melding om dette til klubben. Styret ønsker å rette en takk til vår nettredaksjon for deres meget gode arbeid med å holde sidene våre oppdatert med stort og smått i klubben. 13. Årets jaktprøver Kiærprøven 2013 Årets jaktprøve på Kiær ble en meget fin opplevelse for alle oss som var der. I år hadde vi flyttet inn på Øyerfjellet og bodde på Pellestova Hotell, en nydelig plass som ga prøven en fantastisk ramme rundt arrangementet. Vi startet med spesiall utstilling torsdag ettermiddag, den ble dømt av Vibeke Lorentzen Andersson. BIR gjekk til NJV- 12 Moyen s Zofuz eier Steinar Berg, BIM ble Ranætta s Aija som eies av Jostein Kloster og Marianne Trydal Skeie. Nytt av året var at det var satt opp Rype til vinner av utstillingen. Årets Rype utstilling var sponset av Pellestova Hotell ved Bjørn Rune Gjelsten, vi takker for støtten. Anledningen ble også benyttet til å dele ut Årets Hund 2012 og vinner av denne prisen var INT NORD UCH NORDV KBHV-08 NV-11 NVV-12 Piksteinan s Ziir som eies av Steinar Berg. Fredag morgen våkner vi opp til et nydelig vær, kaffen koker i bakgården, praten går lett blant deltagerene, klokken slår åtte, opprop og vi er i gang. Terrengene var meget godt besatt med fugl, det ble registrert 64 stander og over 300 sjanser i løpet av prøven, det var 298 startende totalt på prøven så de fleste hadde sine sjanser i løpet av helgen. Det ble delt ut 35 premier noe som gir en premieringsprosent på ca 12, ja det var vanskelig. Da det ikke ble delt ut 1. premie AK, ble NESK sin vandrepremie for prøvens beste Engelsksetter AK hund ikke delt ut i år dessverre. Vinner av VK finalen og Kiærrypa ble P Ohlsmyrens P Respect, eier Hans Simensen ført av Randi Halvorsen Årets Kiærrype ble sponset av Fjøssystemer ved Andre Stenumgård, vi takker for støtten. Gratulere til alle som fikk premie. Stor takk til dommerne, mange av dere stiller opp år etter år, tusen hjertelig takk skal dere ha. Takk til Karen Anna Kiær som vi får leie disse fantastiske fine terrengene av og for et meget godt samarbeid før og under prøven. Tusen takk til betjeningen på Pellestova Hotell, det var en sann fornøyelse å være gjest, her var det service og meget god mat, takk for et meget hyggelig opphold. Til slutt en stor takk til våre sponsorer Eukanuba, Jeep, Hagløfs og Norsk Dyremat som sponser med bekledning, dommergaver, premier og ikke minst økonomisk. Anne-Grete, Grethe, Torfinn og Dorthe 11

14 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb NESKs hovedprøve på Kongsvold 2013, med NM-lag og NM-høyfjell. Programmet for helga var derfor som følger, torsdag 5. september NM-lag. Fredag 6. september NM-kvalifisering med 10 partier, hvor inntil seks hunder gikk videre til lørdagens tre semifinaler. Fra disse tre semifinalen gikk det også inntil seks videre til selve NM-finalen på søndag 8. september som også var tildelt Cacit. Til tross for at det var 100 års jubileum for NM på høyfjell, så ble ikke arrangementet tildelt kongepokal fra NKK. Det var kvalitetspartier ute alle dagene, fra fredag-søndag. NM-lag. Nm-lag er en litt spesiell konkurranse, som har et eget regelverk. Her kan faktisk hundene stjele stand, rampe, nekte å reise og apportere, men likevel gå ut med premie når dagen er omme. Regelverket er basert på at den som finne fugl, skal få betalt for dette. Brudd på regelverket straffes med lav poengscore og i verste fall, minus poeng. Hver rase kan stille med tre hunder, utvelgelsen av disse tre hundene skjer litt forskjellig i de ulike raseklubber, men premieringer i løpet av vinteren og høsten teller. Det var derfor de best premierte hundene fra de ulike rasene som stilte på årets NM. Alle raseklubbene meldte inn sine håpefull på mandagen før selve konkurransen gikk av stabelen, og som regelverket tilsier så skal også denne konkurransen være litt sosial, selv om det er ramme alvor når championatpoeng og vinnere skal kåres. Samtlige deltakere og ledere var samlet til middag og trekking av startrekkefølge onsdag kveld på Hjerkinn Fjellstue. Da prøvedagen opprant samlet deltakerne seg til opprop og fotografering før de reiste ut i fjellet. Nm-lag gikk i terrengene på Knudshø Syd, og myndige og rettferdige dommere var Alfred Sæther og Sigmund Nyborg, som skyttere stilte Kåre Norum og Iver Melby som også var NKKs representant. Det var jevnt godt med fugl i terrenget og 75 ryper var på vingene i løpet av dagene, av 11 slipp så ble det observert ryper i åtte av slippene. I enkelte slipp var det opptil seks oppflukter. Da dagen var omme stod vi igjen med følgende premieliste, hvor Korthåret Vorster stod igjen som vinnere for aller første gang med 61 poeng. Den hunden som får mest poeng på det seirende lag får napp i en pokal som er satt opp av FKF. (Tidligere høyfjellspokalen) I år så vant KV Haugtuns Brc Falco til Jon Inge Alstadvold med 28 poeng. Stillingen i NM lag ble da som følger: Nr 1 KV 61, Nr 2 IS 58, Nr 3 B 45, Nr 4 GS 45, Nr 5 ES 44, Nr 6 P 39, Nr 7 SV 27. Stillingen individuelt: IS Balbergkampens Axi 11284/07 Asgeir og Mette Bjørklund 31 poeng Nr.1 individuelt - 6 championatpoeng KV Haugtun`s Brc Falco 03509/04 Jon Inge Alstadvold 28 poeng Nr.2 individuelt - 5 championatpoeng B Brekkesagas Tiri 23927/08 Ingv. D Trane og J A Arvola 27 poeng Nr.3 individuelt- 4 championatpoeng GS Krabbstuas Zanto NO58888/10 Tom Roger Strøm 23 poeng Nr. 4 individuelt - 3 championatpoeng KV Haugtun`s Dpb Enja 08169/07 Lisbet Ottesen 21 poeng Nr. 5 individuelt - 2 championatpoeng ES Slottvidda`s I M Ramses 10327/07 Håvard Dekkerhus 19 poeng Nr. 6 individuelt - 1 championatpoeng Da partiet nærmet seg lunsj plassen, så steg det røyk opp. Deltakere, dommere og tilskuere ble overrasket med varm lunsj som besto av reinshakk, produsert av mesterkokk på jaktlaget GodMorgen, Jan Kåre Johansen. Det luktet bål og varm kaffe ble servert. Et tiltak som vi tror ble godt mottatt alt flott tilberedt og ikke minst fraktet (båret) inn av Ole A. Strømsli, Ronny Hartvigsen og Lise Garberg. Tusen takk til dere alle tre for en flott innsats. 12

15 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb NM høyfjell 2013 I Nm høyfjell stilles det ekstra krav i forhold til en vanlig VK for å stille til start, hunden må ha oppnådd minst 1 VK eller 2 VK med res. Cacit i løpet av inneværende eller de to foregående årene for å kunne stille. Ved overtegning går de med de eldste premiene ut først. Da påmeldingsfristen gikk ut for årets NM var prøven ikke fulltegnet, slik at de som oppnådde 1 VK etter påmeldingsfristen fikk også delta. Ved opprop fredag morgen møtte 184 skarpskodde ekvipasjer til start. Disse ble fordelt på 10 partier og inntil seks gikk videre til lørdagens semifinaler. I tillegg var det også plass til 1 kvalitetspartier. Lørdag var det 3 semifinaler og 9 kvalitetspartier. På prøvens siste dag, var det duket for NM finale, med Petter Elvestad og Idar Langmyr som finale dommere. Skyttere i finalen som endte med at engelsksetteren Sørbølfjellet's Zizou ble Norgesmester høyfjell 2013 var Nils B. Skaar og Kåre Norum. Også på NM Finale ble det servert varm kaffe og et utmerket "reinsdyrhakk" oppe i terrenget på Knudshø Nord. Her var det Hans Andres Øygarden og Olav Haugen som stod for bæring og tilberedelse. Takk til dere begge to. Her er pallplasseringene: 1.VK NM Finale m/cacit ES Sørbølfjellet's Zizou 13984/07, Erik Hjelmås Lien/Tord Lien. 2.VK NM Finale ES Slottvidda's I M Tuva 04394/06, Håvard Dekkerhus 3.VK NM Finale P Pimen's Aron S24263/2008, Terje Steinsund Viser til dreiebok fra NM-finalen for resultater med mer. I tillegg var det 9 kvalitets partier ute på søndag. For komplett premieliste, se NESK hjemmesider: Prøven ble greit og dyktig ledet av et godt drillet prøvesekretariat, med Ellen B. Dobloug, Dorthe Haugen og Anne Grete Sætereng. I tillegg til prøveleder Kåre Norum, og altmuligmann Iver Melby. NKKs representanter Odd Harald Sørbøen og Roy Allan Skaret hadde bare godord og si om arrangementene under jegermiddagen lørdag kveld. Prøveleder, delte ut ei god flaske rødvin til alle for en flott innsats. I anledning 100 års jubileumet så hadde leder for NESK Fredrik Aalerud en kort historisk gjennomgang ved oppropet på fredag. Likedan hadde vi besøk av NKKs leder Siv Sandø og påtroppende adm. direktør Trine Hage samt leder i FKF Kjell Enberget. Samtlige deltok med taler og velvalgte ord under lørdagens jegermiddag som talte over 90 personer. Likedan var alle med og overvar søndagens finale på Knudshø Nord. På grunn av planlagt militær aktivitet (anleggsvirksomhet) var det satt begrensninger i terrenget ved Snøheimveien på fredag. Likedan var vi bedt om å sette av et terreng i tilfelle det stod rein i noen prøveterrengene. Også i år var det begrensinger på Vest siden av E 6 (Kolla), da det også stod rein i reserve terrengene, fikk vi til provisoriske løsninger som fungerte meget godt. Det ble i løpet av prøven registrert 229 starter i kvalitetsklassene UK og AK, disse fordelte seg med 103 i UK og 126 i AK. 198 stilte til start i årets NM konkurranse. Totalt 427 hunder. Rypebestanden synes å ligge noe jevnt med de to siste års prøver oppe på Kongsvold. I 2011 ble det observert 1046 ryper på NESKs prøve, i fjor var antallet 1069 mot 1051 på årets prøve. Til slutt vil vi som prøveleder og prøveansvarlig styrerepresentant takke Statskog for lån av terrengene, samt våre samarbeidspartner som gjorde at prøven kom ut også tilfredsstillende økonomisk. Våre samarbeidspartnere bidro til matser- 13

16 Årsberetning for Norsk Engelsksetterklubb vering i felt under NM-lag og NM-finale. I tillegg bidro samarbeidspartnerne til at både dommere, skyttere og alle 1VK vinnerne fikk flotte profilerte vester. Samarbeidspartnere i 2013 var Eukanuba, Provit - Norsk Dyremat, Hagløfs, Jeep Norge, Relacom og Fjøssystemer. Og sist men ikke minst dommerne som også denne gangen stilte sporty opp og hjalp til slik at deltakerne fikk bedømt sine hunder. Fuglehund hilsen fra Kåre Norum (prøveleder) og Stein Martinsen (prøveansvarlig styrerepresentant) Styret i NESK Birgit Ranheim Hans-Christian Axelsen Stein Martinsen (sign.) (sign.) (sign.) Torfinn Stenersen Øystein H. Dahl Dorthe Haugen (sign.) (sign.) (sign.) Fredrik Aalerud Formann (sign.) 14

17 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Beretning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Avlsrådets sammensetning i 2013 Leder Sekretær Jaktutvalg Eksteriørutvalg Helseutvalg Utenlandskontakt Elisabeth Kallevig Anders Haugen Roy Allan Skaret Stein Helge Østerli Svein Kvåle Marte Ottesen Elisabeth Kallevig 2. Avlsrådgivningen Avlsrådgivningen skjer i hovedsak på to områder. Avlsrådet skal gi råd til Styret i saker om avlsspørsmål slik som å: Foreslå kriterier for utvelgelse av avlshunder Foreslå tiltak for å bedre rasens mentale, jaktlige og eksteriørmessige utvikling Foreslå strategier for bekjempelse av arvelige sykdommer Legge frem forslag i forbindelse med revidering av jaktprøve- og utstillingsregler, etc. Samle inn opplysninger om jaktprøver, utstillinger, helseopplysninger m.m. I tillegg skal avlsrådet være en informasjonsbank der oppdrettere, valpekjøpere og andre hundeeiere skal kunne hente råd og opplysninger. Mange benytter seg av den informasjon avlsrådet sitter inne med som opplysninger, sammenstillinger og statistikker om: Avlsprinsipper Stamtavler Avkomstatistikker Jaktprøveresultater Jaktegenskap statistikker Utstillingsresultater tilgjengelig for alle på DogWeb Helse statistikker/indekser Regelverk 3. Avlsmålsetting Avlsrådet er et rådgivende organ. Oppdretter har selv hovedansvaret for sitt oppdrett. Vår målsetning, gjennom formidling av informasjon og rådgivning, er å forbedre rasens gjennomsnitt for følgende egenskaper i prioritert rekkefølge: Mentalitet Jaktegenskaper Fysisk helse Eksteriør 15

18 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 4. Møtevirksomhet Avlsrådet har i løpet av året avholdt et helgemøte, et fysisk møte og to telefonmøter. Representanter for gruppen har også deltatt på møter med samarbeidende avlsråd under RU, Sentrallaboratoriet, NMBU Veterinærhøgskolen, Internasjonal Engelsksetter Klubb, VM komiteen, FCI for Britiske raser, The English Setter Club, DU og NKK. 5. I 2013 har avlsrådet i NESK blant annet: Arbeidet for å få sentral registrering på plass for PRA (rcd4). Arbeidet for å få en historisk HD index og validering av den eksisterende Lagt frem forslag til høringssvar til NKK for autorisasjon av eksteriørdommer, reduksjon av utstillinger, forvert/parings avtaler, antidoping og IT strategi. Behandlet avlshundsøknader Behandlet dispensasjonssøknader Mottatt kandidater til NESK Oppdretterpris Jakt og Årets Hunder i NESK 2013 Mottatt kandidater til Nordisk Match i Danmark, Europa Cup i Serbia og til Middelhavs Cup og VM i Kroatia Tatt ut representanter til NM Lag vinter, -høyfjell og lavland. Arbeidet med NVH/NGK i felles forskningsprosjekt Arbeidet videre med mankehøydeprosjektet mot The Kennel Club Bearbeidet data fra utstillinger og invitert eksteriørdommere til 2014 Arbeidet med rasespesifikke avlsstrategier Arbeidet med en ny dataløsning 16

19 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 6. Eksternt samarbeid Avlsrådenes samarbeidsutvalg (FAU) skal fungere som et rådgivende organ for RU når det gjelder avlsrelaterte spørsmål. Det har vært 3 telefonmøter i løpet av året. De fleste høringer fra NKK har vært diskutert. Brev er sendt alle prøveledere for å presisere viktigheten av å sluttføre prøven, samt unngå feil. Championatregelverket for eksteriør er gjennomgått, med forslag til noen få endringer. I forbindelse med Uønsket adferd i jaktprøveskjema har DU blitt kontaktet. Når boksen blir benyttet må dommere beskrive årsak i prosa. Nordisk Engelsksetter Avlsråd (Finland, Danmark, Sverige og Norge). Det har ikke vært noen møter i løpet av året. Vi ser at flere oppdrettere i søsterklubbene benytter seg av gentesten for PRA ved NVH. Norsk Kennel Klub. Vi har hatt en godt samarbeid med NKK i løpet av året. Spesielt med Laila Rødland (Registreringsavdelingen) og Kristin Aukrust (Avlskonsulent) som begge er svært løsningsorienterte og effektive. Internasjonal Engelsksetter Klubb. I år var det valg av ny leder og to nestledere. Francesco Balducci (Italia) ble valgt til leder. Bruno Mauri (Spania) og Elisabeth Kallevig (Norge) ble valgt til nestledere. Det er blitt mange nye medlemsland i senere år og større utfordringer når det gjelder kommunikasjon. I valg av to nestledere vil man også ta hensyn til dette. På årets møte var det nytt reglement for Europa Cup som ble diskutert. Det ble nedsatt en gruppe som skal se på dette. I den forbindelse ble alle medlemslandene minnet om deres jaktprøvereglement må oversettes til engelsk, tysk eller fransk og oversendes FCI. Se også punkt 12. Eksteriør vedrørende mankehøyden i standarden. Samarbeidsprosjekt forskning (NESK, NGK og NVH). Det har vært et møte i løpet av året. (Les mer under Helse). 7. Avlshundene Hannhunder Det er godkjent 11 nye avlshannhunder i 2013 NO35606/10 Dulles A Max Klingan, Ole Morten Kvaløyslet NO44607/10 Leikarhaugen's Rocky Skiple, Knut Steinar Voss NO37095/09 Dc Brekke, Frank Robert Hell NO34842/10 Tiurfoten's Pan Engh, Einar Ski NO40949/11 Heggskogens Nansen Kongsli, Asbjørn Vinstra NO45038/10 Storbakken's S L Diesel Høvik, Kurt Hommelvik NO58920/10 Bolero Lindvik, Francine Gjeving NO31661/11 Skinnalias Tee Plassgård, Tor Espen Skedsmokor NO54438/09 Gallok's Pax Berntsen, Bård Sigve Fetsund 08373/05 Kringstadnakken's Ricko Sylte, Terje Hjelset NO59945/09 Trollsteggen's H-Høst Rosseland, Jonny Drammen Det er trukket 12 hannhunder fra lista Saxon Av Årumbo 01681/ Trukket pga av høy alder Spjeldberget's Trym 05959/ Trukket pga av høy alder Drivsjøfjellets Mino 20598/ Trukket da hunden har PRA Molias Iso 11638/ Trukket pga av høy alder Vindølas Zanto 06957/ Trukket pga av høy alder Molias Rasken 11636/ Trukket pga av høy alder Ringvassøya's Mikkel 20849/ Trukket pga av høy alder Rypekjerret's Storm 18414/ Død 17

20 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Senja's Mister Icemann DK07262/ Trukket pga av høy alder Molias Remy Martin 11635/ Trukket pga av høy alder Huscetina's Dundee 20193/ Trukket pga av høy alder Storviken's Jalos Dilko 02776/ Trukket pga av høy alder Totti 20417/ Maks parringer Kull etter NESK avlshannhunder Berkjestølen's Zorro 09301/ Storåens Daisy DK06482/2009 Egeland, Olav Borderhaugen's Otto 14728/ Myrteigen's Frøy NO34671/09 Stokkli-Haugvold, Anne Guri Gallok's Tøder 20066/ Rotuas Dixie NO34827/09 Remmen, Lillian Rønning Hågakollen's Tor 08060/ Tøttadalen's Kaisa 07834/08 Kleppang, Yngve Johan Ildfoten's J-St.Hans NO55425/ Skrållan 10773/05 Pedersen, Terje Kaz 17341/ Venlifjella's Zorba NO32160/09 Horntvedt, Trond Løvenskarets James Harald Bond 07007/ Hærvola's Ina 03843/06 Gomo, Harald R Loomis 25840/ Dombåshaugen's Ayla NO49457/09 Rakbjørg, Olav Ingebrigt Slottvidda's I M Ramses 10327/ Fingå Ran FIN24500/07 Åsheim, Jonny Li 24803/08 Aasen, Arve Totti 20417/ Kleivskogen's Tinka NO37827/10 Røynås, Martin V' Luca Du Mas d'eyraud Lof Endely's Prima-Rosa 06248/06 Larsen, Bent Johnny Forsethbergets Gunhild 22487/08 Larsen, Gustav H Vigdaætta's Asso 18858/ Mia Av Odins Øy 17640/07 Olsen, Anne Casimis Heegårds X Dina DK10365/2008 Sørlie, Knut Gunnar Tronfjellet's Ronja 08600/08 Løkken, Arve Østkysten's Egon DK13904/ Mira Av Oddresteinen 11369/08 Wersland, Jan Arve Østkysten's Frey DK21164/ Lurusneisas B-Fauna 11346/03 Benjaminsen, Ronny S Tisper Det er godkjent 10 nye avlstisper i NO34886/10 Tiurfoten's Tilde Kleven, Dag Tiller NO39972/11 Jøldalens Festlig Steen, Petter Gjerdrum NO40684/09 Berkjestølen's Messi Telhaug, Jan Eiken NO41110/09 Engertoppen's Arven Garberg, Tor Jon Trondheim NO41114/09 Ørnevatnet's Mega Kransvik, Marit Alta NO60590/09 Rotvelta's Gtf Vicky Bache, Bente Snarøya NO53085/09 Simo's Maja Mortensen, Gudrun Hammerfest 18

21 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd NO31663/11 Skinnalias Vena Grindstuen, Knut Ole Øyer 16141/08 Hugulia's Lita Ramtoft, Berit Ulefoss NO56031/09 Vindølas Trevi 2 Brannsten, Per Halvdan Høvik Det er trukket 8 tisper fra lista Skuruberget's Hedda 03314/ Påvist PRA Voffi 10484/ Over 8 år Løvenskarets Mira 13291/ Over 8 år Løvenskarets Blue 13290/ Over 8 år Fingå Tri FIN24495/ Påvist spondylose Berrskallen's Raki 21537/ Over 8 år Altegeinos Mira 03685/ Over 8 år Mira Av Årumbo 00891/ Over 8 år Kull etter NESK-avlstisper Axi No47141/09 Nielsen, Hans Arne Hardvolla's Chef 19462/08 Bea 09796/08 Stenumgård, Andre Nordvestjyden's Z.Bassino Dk22836/2005 Berkjestølen's Messi No40684/09 Telhaug, Jan Jesper No50269/11 Berkjestølen's Vidda 08946/07 Frankmoen, Rune Nordvestjyden's Flaks Dk10119/2011 Bjørntoppen's A-Dina No37364/09 Hegstad, Hallvard L Østkystens's V. Franco S62745/2008 Faulfossen's V T Nelly No38627/09 Veseth, Elin Dugstad Vigdaaetta's Ekko 18859/08 Fingå Ran Fin24500/07 Åsheim, Jonny Slottvidda's I M Ramses 10327/07 Funnsjødalens Silva 06536/07 Kolstad, Eivind Orkelsjøen's Storm 09812/03 Gallok's Luna 07127/05 Enoksen, Hans Einar Heggskogens Kompis No40951/11 Giddes D Palema S39196/2005 Stenersen, Torfinn Hardvolla's Chef 19462/08 Heggebakken's Tyra 12003/08 Raabakken, Pål Tore Østheia's No Limit 20071/07 Høst Av Oddresteinen 11368/08 Øygarden, Hans Andreas Black Loi02/ Hågakollen's Vixen 18053/07 Kleppang, Yngve Johan Jesper No50269/11 Jøldalens Dixie 14420/08 Nygård, Jan Herbert Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Lapphaugen's Tutta 01112/08 Myhra, Arne Limingruet's Hi-Troll 21553/06 Lynglia's Vikky 04104/05 Johansen, Alf W Senja's Ilex Dk07261/2003 Myrteigen's Frøy No34671/09 Stokkli-Haugvold, Anne Guri Borderhaugen's Otto 14728/05 Ohlsmyrens Starshine S54660/2009 Smidtsrød, Nina Tarpan's Don Vito No53571/11 19

22 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Pigghætta's Effie 24105/07 Stenersen, Finn Hardvolla's Chef 19462/08 Rotuas Beretta 07109/06 Hovde, Arne Nordvestjyden's Flaks Dk10119/2011 Rotuas Dixie No34827/09 Remmen, Lillian Rønning Gallok's Tøder 20066/07 Rypekullet's Lara 19347/05 Rønnestad, Arthur Charles Fjellvidda's Negus No52489/09 Simo's Maja No53085/09 Mortensen, Leif Gunnar Vigdaætta's Thiago 18860/08 Skillevatnet's Turte 17895/04 Norum, Kåre Ticko 01345/84 Storbakken's Punky 08877/04 Hansen, Stig- Håvard Løvenskarets Birk No37030/11 Tiurfoten's Siri No34885/10 Steen, Petter Smølarypa's Texas Hold'em No37940/11 Vindølas Trevi 2 No56031/09 Brannsten, Per Halvdan Senja's Ilex Dk07261/2003 Østheia's Out Of Luck 06450/08 Arnesen, Lars Ådne Lunheimen's Matrix 15844/04 Østkysten's V.Saga Dk09641/2008 Veseth, Elin Dugstad Epleskogen's Adam No57938/09 8. Valper 88 kull født i 2013 har stått på valpelista. 6 av kullene hadde foreldre som begge var NESK-avlshunder. 52 av mødrene og 19 av fedrene til disse 88 kullene var godkjente NESK-avlshunder, Av de øvrige mødrene var ytterligere 32 mødre jaktpremierte og 25 utstillingspremierte. Kun en av fedrene til kullene var ikke jaktpremiert mens 7 fedre var uten utstillingspremie. 5 av fedrene mangler CL-status - de øvrige var CL-frie. 6 av fedrene var uten PRA-status av de resterende var 17 av fedrene var PRA-bærere mens 65 var frie. Av mødrene var en uten CL-status mens en var bærer 2 var uten PRA-status og 22 var bærere. I 2013 ble det eksportert 2 valper og en unghund til Irland. Våre linjer har gjennom årene gitt meget gode resultater avlsmessig. 9. Mentalitet Engelsksetteren er, og skal være, en sosial og vennlig hund. Aggressivitet er ikke et problem for vår rase. For at den skal fortsette å være det må hunder med negativt avvikende gemytt og nervestatus ikke benyttes i avl. Den ideelle hund skal være som å slå av og på en bryter gi alt under aktivitet og ellers være lydløs og rolig. De mentale egenskapene er også avgjørende for hvordan hunder oppfatter læring og har ofte avgjørende innflytelse på hundens jaktegenskaper ikke minst i fuglebehandling. Vi oppfordrer valpekjøpere til å finne ut mest mulig om avlsdyrenes mentalitet. Det er svært stor forskjell engelsksettere imellom og egenskapen er arvelig. 20

23 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd 10. Jakt 2013 ble generelt et godt år for den engelske setteren. Vi vant NM-Høyfjell med Sørbølfjellet`s Zizou til Erik Hjelmaas Lien med far Tord Lien som fører. Håvard Dekkerhus ble her nummer to med sin Slottvidda`s I M Tuva. Vi vant også NM-Lavland med Tøttadalen`s Kaisa til Yngve og Ragnhild Kleppang. I NM-Skog ble det andreplass til Trond Kolstad med Åsvangens Tripper. Så vi ser at den engelske setteren hevder seg på alle arenaer. Blant unghundene ble det også høstet heder og ære. Tzara til Ulf Antonsen vant Arctic Cup og General Sniff Av Skåpleinum til Siri K og Bjørn Sjurseth vant Forus Open. Resultatmessig ellers ser vi at det er utrolig mange av våre hunder som hevder seg på våre prøver uansett arena. I løpet av 2013 har hele 160 forskjellige hunder premiert seg i UK og 83 av dem med 1.UK. I AK-klassen er det 216 forskjellige hunder som har premiert seg og 103 av dem har tatt 1.AK. I Vinnerklassen er det 140 forskjellige premierte og hele 71 av dem har tatt 1.VK. Dette viser at vi har en stor og god bredde blant våre jakthunder og premieringsstatistikkene viser også at vi fortsatt er den klart ledende fuglehundrasen i Norge Antall registerte i Antall vist på utstilling ,3 % Antall stilt på jaktprøve ,7 % Vist både på jakt og utstilling ,9 % Når vi sammenlignet antall premier som ligger ute på Royalura med DogWeb så viste det seg at det var avvik mellom disse to. Premielistene som er tatt med i årsberetningen ble lagt ut på NESK internett sidene for innspill. Her fikk vi også inn meldinger om at mange hunder manglet sin premie. Noen premier var også fra høystatusløp. Feilene i DogWeb skyldes i hovedsak feil utført på prøvestedet. Utenlandske hunder viste seg også være et problem - deres premier manglet. Noen prøverarrangører førte opp en prøve som har gått over 2 dager på samme dag. Da blir resultater fra en dag borte i vårt system. Felles avlsråd har sendt ut brev til alle prøverarrangører om større fokus mot DogWeb under prøven. Hvis det skulle være mangler så henvend dere til prøverarrangøren og be dem rette opp i feilen. Avlsrådet har besluttet å benytte premielista som ligger ute på Royalura i årets utgave Viltfinnerevne Indeks Grunnen til at mennesket domestiserte hunder for mange tusen år siden var at den skulle være et redskap under jakten. Helt siden den gang så har ønsket vært at hunden skal være mest mulig effektiv under sin jakt etter bytte for sin jeger. En metode å evaluere dette i dag er å beregne en viltfinnerindeks basert på prestasjonen til hunden under jaktprøver. Viltfinnerindeks blir beregnet etter antall egne stand i forhold til antall sjanser. Sjanser er summen av antall egne stand og makkers stand. Viltfinnerindeks på 100 forteller at en hund finner like mye fugl som sin makker over 100 finner mer fugl en makker og under 100 finner mindre enn hva makker gjør. Avlsrådet har gjort en beregning på hunder som starter i VK og det viser det seg at disse har funnet 19 % mer fugl i AK og UK enn gjennomsnittet. Det vil si at hundene møter makkere i VK som i gjennomsnitt er 19 % bedre enn gjennomsnittet i UK eller AK. Dette blir det korrigert for i indeksen slik at en kan ha en felles indeks for alle klasser. Viltfinnerindeksen er justert ut fra statistisk sikkerhet, dess flere fuglesjanser en hund har hatt, dess sikrere er tallene. Det er kun en godkjent stand som en anser som en fuglesjanse når en beregner viltfinnerindeks og ikke støkk eller stand uten makker. For at det skal bli beregnet en viltfinnerindeks så må en hund ha hatt minst 3 fuglesjanser. Avlsrådet har beregnet viltfinnerindeks for de hunder som startet på prøve i fjoråret og resultatet er vist i tabellen nedenfor. Prøveresultatene som ligger til grunn for beregningen ble tatt ut 26. januar og noen prøver fra fjoråret kan mangle. 21

24 Årsberetning fra Norsk Engelsksetterklubbs avlsråd Astart = antall starter i E = Egne stand. M = Makkers stand. VFE = Viltfinnerindeks. Reg.nr Navn Astart E M Premier VFE NO55141/11 Storbakken's Lucky Macy Hansen, Tore NO49433/10 Nordavinden's Joker Jenssen, Jostein NO35297/11 Sandlona's Philippa Andersen, Kjell A NO45130/11 Tzara Antonsen, Ulf NO37874/11 Nyheimgutens Spot Staurset, Henning 07029/06 Berguglas Hi-Trøkk Rødsjø, Ingvar NO34886/10 Tiurfoten's Tilde Kleven, Dag 21740/08 Buster Høgli, Otte NO30358/12 Rangelfjellet's Milo Sellgren, Martin NO53081/09 Simo's Johsi Halvari, Roger NO47435/12 General Sniff Av Skåpleinun Sjurseth, Siri Kulberg 10.2 Avkomst statistikk Å ta ut statistikker og lese seg frem på disse er både interessant og opplysende. Det er selvsagt mange forskjellige måter å ta ut statistikk på. I NESK er det selvsagt først og fremst hvordan hundene avler som er av størt interesse. Vår avtroppende sekretær Anders Haugen har kjørt ut en statistikk på hvordan de enkelte hannhundene og tispene avler. Enkelte kriterier ligger i bunnen for denne statistikken. For det første er den for hunder født etter 1993, da DogWebregistreringene startet først i Kolonnene som er med i denne statistikken har sin forklaring som følger: Det er antall startede avkom i første kolonne, en må ha minst 8 startende avkom for å komme med på statistikken. Antall avkom totalt med skråstrek antall avkom som er over ett og et halvt år når statistikken ble tatt ut den ble tatt ut 26.januar Dette for at hunder som har mange unge avkom ikke skal komme dårligere ut i statistikken. Kolonne tre er hvor mange avkom som er premiert. Kolonne fire er VFE (Viltfinnerevne) for at et avkom skal kunne bli regnet med i den indexen så må avkommet ha til sammen minimum tre egne eller makkers stand. Neste kolonne er reis og neste presisjon. De to siste kolonnene er prosent premierte av først totalt antall avkom og så prosent premierte av startede avkom. Som man skjønner er det flere måter man kan rangere en slik statistikk etter men her er den rangert etter viltfinnerevne. Når man leser indexer så skal man vite at 100 er rasens gjennomsnitt over hundre som avler bedre enn rasens gjennomsnitt og mindre enn hundre er under rasens gjennomsnitt. Jo flere avkom som er kommet med i beregningen av statistikken jo sikrere er den. Det er noen hannhunder med over 50 avkom som går inn i viltfinnerindkesen, og ender med en høy indeks som er impoenerende. Tisper har ikke så mange avkom som hannhunder og vil derfor imponere med et mye lavere antall avkom som grunnlag. Når det gjelder avkommenes viltfinnerindex har vi seks hunder med 111 eller bedre med fem eller flere hunder med i indexberegningen. Det er følgende: 113/5 Skott NJCH NJ(K)CH NSUCH Vikaåsen's Acke Livi 112/7 DK BRCH DK JCH Senjas Feuda DK JCH BCH Kallingz Jupiter DK JCH Columbine 112/5 Senja's Mister Iceman DKJCH Tværgaard Blach Bussan Bjergagers Sasja 111/6 Silvo Pym Janka-Belladåre 111/6 Berguglas Blåne NSUCH NJCH NMFH03-05 Berkjestølen's Hi-Treff NUCH Kvernmolia's Miss Bo 111/6 Østheia's No Limit FTCH Tekoa Mountain Patriot NJCH Østheia's Dukati Når det gjelder avkommenes viltfinnerindex har vi åtte hunder med 111 eller bedre med fem eller flere hunder med i indexberegningen. Det er følgende: 115/6 She's My Girl Birdie Maalsjøåsen's Rex Rype Kjerret's Silka 114/8 NUCH Kvernmolia's Miss Bo NML02 Huntingfield Harvard NJCH NMV02 Leina 22

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013. Nordfjeld

Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013. Nordfjeld Referat fra styremøte i NESK 11. 13. januar 2013 Nordfjeld Tilstede: Fredrik Aalerud, Hans Christian Axelsen, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Marit Hennum, Torfinn Stenersen, Øystein Heggelund Dahl Referent:

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2012 Foto: Marit Skei Årsberetning 2012 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk

Detaljer

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen.

Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. Årsrapport for korthåret vorstehhund avlsråd 2015 Avlsrådet for KV bestod av Solveig Johanne Strøm Aaknes, Robert Brenden og Tommy Andersen. ARBEIDET I AVLSRÅDET Hundedatabasen er en av sakene avlsrådet

Detaljer

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh

Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Årsmelding 2016 Strihåret vorsteh Registreringstall 2016 Ikke store endringer fra år til år 15 kull registrert i 2016 120 valper 9 hunder importert Henvendelser om paringer AR har godkjent 17 parringer,

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Marit Skei ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2014 Foto: Marit Skei Styre og avlsråd samlet på Nordfjeld til sitt årlige fellesmøte. dlejfdronåp retømrettedårslvagoeryts Årsberetning 2014 INNHOLD Innkallelse

Detaljer

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015.

DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. DREIEBOK VK FINALE HALLINGPRØVA 2015. Etter en helg med masse ryper, flotte dager med turboføre og «påskevær» er det mandag og finale med overskyet vær, litt regn og svak vind fra øst. Rypene er på plass

Detaljer

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland

ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014. Troms / nordre Nordland NORSK IRSKSETTERKLUBB avdeling 9, Troms ÅRSBERETNING NISK AVDELING 9, 2014 Troms / nordre Nordland Styret. I 2014 har styret bestått av: Leder: Nestleder: Økonomi: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: WEB:

Detaljer

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014

PROTOKOLL. FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE 2014 NORSK IRSKSETTERKLUBB Quality Airport Hotel Gardermoen Søndag 11. mai 2014 Formann i Norsk Irsksetterklubb, Tore Salvesen, ønsket velkommen. I tillegg til delegatene

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Avdeling Hammerfest ÅRSMELDING 2006 OPPSUMMERING AKTIVITETSÅRET 2006 Innledning: Aktivitetskomiteen har i 2006 bestått av: Leder: Alf Johnny Eriksen Medlemmer: Jan Erik Karlsen, Yngve Isaksen, Morten Johnsen,

Detaljer

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold

Dreiebok Finale Sølvhundprøven Kongsvold Dreiebok Finale Sølvhundprøven 2016. Kongsvold 30.9-2.102016 Terreng: Hjerkinn Høy Dommere: Birger Stene og Geir Henning Strøm Værforhold: Flotte værforhold, minusgrader om natta, sol og svak vind fra

Detaljer

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus

ÅRSBERETNING. for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB. Foto: Jon Ivar Søhus ÅRSBERETNING for NORSK ENGELSKSETTERKLUBB 2011 Foto: Jon Ivar Søhus Årsberetning 2011 INNHOLD Innkallelse til Generalforsamling...side 2 Æresmedlemmer og Gullmerkeinnehavere...side 3 Årsberetning for Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015

ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 ÅRSBERETNING HEDEMARK OG OPPLAND FUGLEHUNDKLUBB 2015 Styret i HedOpp FHK 2015. Fra venstre: Arnfinn Berntsen, Lars Perry Øie, Mette Bjørklund, Morten Sørensen, Elisabeth Haukaas Bjerke og Kristian Bryn

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme.

NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. VK Finale Hovden 2-19.04.15 Terreng: Kvikke Dommere: Roar Karlsen & Jørn Gunnar Bowitz NB: Dreiebok skrevet på bakgrunn av notater gjort i fjellet, og avvik kan forekomme. ES Kaldalóns Saga E/F Thomas

Detaljer

Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016

Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016 Årsberetning 2016 Vk-partiet Sjodalsprøva høsten 2016 Årsmøte i Gudbrandsdal Fuglehundklubb. I henhold til våre vedtekter kalles det inn til årsmøte i Gudbrandsdal Fuglehundklubb den 23.02.2017 på Pillarguri

Detaljer

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier

4 Avlskriterier. 4.1 Begrunnelse for innføring av nye avlskriterier 4 Avlskriterier. Som et tiltak for å gjøre noe med den situasjonen KLML er mht. innavlsproblematikk og faren for reduksjon av den genetiske variasjonen, foreslår AR forandringer i avlskriteriene. 4.1 Begrunnelse

Detaljer

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold

DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold DREIEBOK SØLVHUNDFINALEN Kongsvold 30.08.2015 Terreng: Hjerkinn nord høy Vær: Lettskyet, 12gr, svak vind. Dommere: Aslak Digernes og Steinar Berg Skyttere: Arne Oppdal og Roy Allan Skaret Deltakere: IS

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind.

Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Dreiebok, NM-Vinter Finale 2007 Terreng: Saura Dommere: Jan Arild Kingswick og Stein Helge Østerli Værforhold: Sludd og regn, periodevis sterk vind. Finalister: 1 ES Pussjo's C-La Chasse, e/f: Morten Berg

Detaljer

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008!

VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! VK FINALE NM høyfjell Kongsvold 2008! Kvalifiserte: GS Føyka Knut Østmo ES Slottvidda s I M Junior Per Ivar Sveli ES Berkjestølens Hi-Treff Ingvar Rødsjø P Westpoint s Emil Øystein Johansen ES Ranglefjellet

Detaljer

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig

Fredag var den offisielle åpningen av NM med ordføreren i Hamar Morten Aspeli, flaggheising og synging av nasjonalsang. Deretter ble det høytidelig NM lavland 2015 og Mjøsprøve I 8. 11.okotber Hedmark og Oppland Fuglehundklubb har hatt gleden av å arrangere årets NM lavland i det flotte kulturlandskapet klubben disponerer på Helgøya og i Vang. Prøvekomiteen

Detaljer

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt

SØLVHUNDFINALEN Mette Møllerop og Odd E. Brattset Kåre Ola Botnan og Henrik Monrad Noe vind og forholdsvis mildt Dreiebok Sølvhundfinalen 2004 Her finner du dreieboken for Sølvhundfinalen 2004. SØLVHUNDFINALEN 2004 Terreng: Dommere: Skyttere: Værforhold: Jaktforhold: Hjerkinn Nord Høy Mette Møllerop og Odd E. Brattset

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat fra det 53. Årsmøtet Agder Fuglehundklubb 27. februar 2012 Hamresanden Appartement

Referat fra det 53. Årsmøtet Agder Fuglehundklubb 27. februar 2012 Hamresanden Appartement Referat fra det 53. Årsmøtet Agder Fuglehundklubb 27. februar 2012 Hamresanden Appartement 1. Offisiell åpning Styreleder Samuel Larsen ønsket alle medlemmene velkommen før han erklærte møtet for åpnet.

Detaljer

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna.

DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. DREIEBOK SØR-NORSK UNGHUNDMESTERSKAP 2014 (30.3.2014) Dommere: Bjørn Monsen og Rune O. Brenna. UK1 P Roxy / NO43047/12 Dahle, Knut Thore / Dahle, Knut Thore 2 UK1 P Rittis- / NO53425/12 Olsbø, Rune / Olsbø,

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 21.9.2014 Bilde 1 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på

Detaljer

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder

NVK Sør Trøndelag. Styremøte 5.apr.2011. Agenda. Planlegging av kommende aktiviteter MØTEREFERAT M/AKSJONSLISTE. Sted Marie, Trondheim Møteleder Styremøte 5.apr.2011 Sted Marie, Trondheim Møteleder Ref.nr. Sve Navn Til stede Merk. Arne Aalberg Ref. sendt pr. mail Einar Malm x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref. sendt

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm

C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm NO41526/12 C.I.B. N DK UCH NV-14 SEV-15 EUW-15 Gjermaa`s Storm 24476/05 N JCH Gaia 28877/88 N UCH Jack Johansen Sigmund Ask / Johansen Irene Høyem Asle, Trygve og Per Steinar Aspelien CERT CACIB BIR NO44921/15

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006.

Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Følgende hunder var kvalifisert til årets NM Finale 2006. Hundens Navn: Fører: 1. ES Sletthallens Ranger Fredrik Aalerud 2. IS US Tornado Randi Halvorsen 3. ES Sølenkletten`s Q Tor E Plassgård 4. KV Rampen`s

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2012

ELGHUNDNYTT NR 3 2012 ELGHUNDNYTT NR 3 2012 INNHOLD: Lederen har ordet Varsel om årsmøte Innspill til valgkomiteen Lotteriet 2012 Referater Utstillinga 2013 Info fra jaktprøvekomiteen Styret vil benytte anledningen til å ønske

Detaljer

Dreiebok Polar Cup VK finale

Dreiebok Polar Cup VK finale Dreiebok Polar Cup VK finale Tromsø 21.02.2015 Terreng: Tromvik Dommere: Stian Henriksen, Rune Hoholm Dommerelev: Mads Hansen 1.slipp IS Tjikkom mot GS Tia Maria Tia Maria tar føringen i slippet på noe

Detaljer

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009

NORSK BRETON KLUBB. Stiftet i Bergen 25. februar 1957. www.breton.no. REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 REFERAT STYREMØTE Onsdag 13. mai 2009 Til stede: Kjell Engen Hege Meldal Ole John Sæther Rolf Arne Tønseth Arne Abel Lunde Rune Østraat Svein Hjelle Geir Vadstein Ikke møtt: Tor Eivind Båtnes Saksliste

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2008

ELGHUNDNYTT NR 3 2008 ELGHUNDNYTT NR 3 2008 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2008 Referater Utstillinga 2009 Jaktprøveresultater - Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Kort om engelsksetteren

Kort om engelsksetteren Jegerens førstevalg Kort om engelsksetteren Vi er den største rasen av de stående fuglehundene i Norge med over 800 registrerte hunder i året En av de 5 mest populære i landet på NKKs registreringsstatistikk.

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008

Årsmøte 2007. Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Årsmøte 2007 Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb Sortland 26.2.2008 Saksliste Sak 1 Valg av ordstyrer Sak 2 Godkjenning av innkalling Sak 3 Valg av referent Sak 4 Underskrive protokoll 2 personer Sak 5

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007

DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 DREIEBOK Forus Open finale 4.november 2007 Dommere: Jan Arild Kingswick, Mette Møllerop Følgende ekvipasjer var kvalifisert til finalen i Forus Open 1 KV Gangster / 23664/06 Dahl, Øystein / Dahl, Øystein

Detaljer

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016

DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 DREIEBOK NORSK DERBY FINALE 2016 Terreng: Knutshø Nord. Dommere: Bård Sigve Berntsen og Arne Abel Lunde. Finalister: 1 ES Røynåsen's Yr NO41803/15 e/f: Amundsen, Rune / Amundsen, Rune 2 IS Brava NO54122/14

Detaljer

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte )

KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte ) KÅRING AV ÅRETS HUNDER SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (Revidert årsmøte 16.3.2016) SFK CUP er klubbens verktøy for å kåre årets hunder, og tildeler tittelen i følgende klasser: ÅRETS HUND JAKT UK ÅRETS HUND JAKT

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p

Poeng Rago: Jaktlyst: 4p Reviering: 3p Viltfinnerevne: 4p Fuglebehandling: 7p Disk regelbrudd: -3p Totalt: 15p Dreiebok NM-Lag Høyfjell 2015 Dommere: Arild Dahl og Rune Frankmoen Skyttere: Håvard Rudi og Arne Hovde Terreng: Hjerkinn Nord 1. Slipp KV- Lykke ~ SV Rago Rago fører slippet i innledingen med større format

Detaljer

Avlsindekser på irsksetter

Avlsindekser på irsksetter Avlsindekser på irsksetter I Søk på hund finner man nå avlsindekser for jaktlyst, viltfinnerevne og HD for alle irsksettere som har 5 eller flere jaktprøvestarter. Indeksene representerer noe helt nytt

Detaljer

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging REFERAT Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 Disse var med på møtet: Egil Lutdal (leder) Bjørn Ola Vaagaasarøygard Per Helge Lindholt Arne Flatebø (sekretær) Saksliste: Sak 01/2004 - Innspill

Detaljer

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Dato: 09. mars 2017 - Gunders Kafé i Søgne Antall fremmøtte: 34 medlemmer. 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer: Rune Gjengedal Valg av referent: Kjetil Nygaard Valg av representanter

Detaljer

Dreiebok VK finale

Dreiebok VK finale Dreiebok VK finale 25.09.16 Terreng: Hjerkinn Nord Høy Delvis skyet oppholdsvær og fin temperatur gjennom dagen. Dommere: Per Zakariassen og Ole Ingebrigtsen, Skyttere Kåre Norum og Sven Tore Kittilsen

Detaljer

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017

Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb. CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb CACIT Finale Tromsøprøven 05.mars 2017 Finalen går i Tromvika utenfor Tromsø. Delvis overskyet, klokken 09:00 er temperaturen -3 o C og det er flau vind av skiftende

Detaljer

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015.

Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Dreiebok Norsk Derby Finale 2015. Terreng: Hjerkinn Nord/Høy. Dommere: Øyvind Eriksen og Tore Kallekleiv Værforhold: NDF 2015 ble gjennomført under flotte høstforhold. Delvis skyet med gløtt av sol, svak

Detaljer

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015

DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 DREIEBOK 26.mars, NM-Lag vinter 2015 Startrekkefølge 1. slipp: B Tromsørypa s Ad Tim KV Markusfjellet s Gdf Raipas 2. slipp: P Skipsfjordhøna s C Bolt IS US Nokia 3. slipp: ES Ildfoten s L-Yukon SV Tareskogens

Detaljer

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016

Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Dreiebok fra VK Cacit finale på Vestlandets Fuglehundklub s prøve i Raggsteindalen lørdag 20 august 2016 Følgende ekvipasjer var kvalifisert; ES Krokstøens Trico / NO43383/10 Tennebekk, Svein / Tennebekk,

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013

Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Innkalling til årsmøte i Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) 2013 Dato: Lørdag 25 mai Sted: Konferanserom, Budor Gjestgiveri Tid: Klokken 18.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer

Detaljer

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen

Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Dreiebok VK finale Geiloprøva 10 april 2016 Arrangør Buskerud JFF Terreng Ynglesdalen Dommere: Lasse Kvam og Odd Harald Sørbøen Alle deltakerne i finalen hadde godkjente fuglearbeider i lørdagens semifinaler

Detaljer

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015

Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Protokoll Generalforsamling Norsk Engelsksetterklubb 29. april 2015 Sted: Marten s Kro, Gjellerâsen i Nittedal Tid: Onsdag 29. april 2015 ki. 18.30 Styreleder Fredrik Aalerud Ønsket velkommen til rets

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014

NM LAG LAVLAND 2014. Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 NM LAG LAVLAND 2014 Vestfold Fuglehundklubb, 9.oktober 2014 Lagene: Breton Stenhøj R Molte, Tom Antonius Middelhuis Holmevass B Gilli, Arne Abel-Lunde First Des Grandes Concises, Stian Aaserud Engelsk

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB

REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB REFERAT FRA STYREMØTE (7) I NORSK IRSKSETTERKLUBB Dato: 28.-29.11.2015 Lørdag 28.11. Tid: Kl. 10:00 17.45 Søndag 29.11. Tid: Kl. 09:00 14.15 Sted: Tilstede: Fravær: Quality Airport Hotel Gardermoen Tore

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015

DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 DREIEBOK NM FINALE LAVLAND 2015 Finaleterrenget er Skurven på vakre Helgøya. Med Mjøsa som ramme rundt et vakkert kulturlandskap med velstelte vakre gårder og overskyet passe temperert høstvær er forhåpningene

Detaljer

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016

ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 ÅRSMØTE NISK AVD. 1 TIRSDAG 26. JANUAR 2016 Årsmøte: 26. Januar på Nordre Lindeberg Gård kl. 1900 Side 1 DAGSORDEN Til behandling foreligger følgende: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund

Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund Årsrapport avlsråd langhåret vorstehhund 2016 NO 57013/13 NO 38446/09 Fraggle av Mjøsgløtt Rognhøgdas Jako 1 VK lavland 1 AK lavland NM LAG lavland NO 57015/13 NO 53850/14 nærmer seg Rognhøgdas Trixie

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Avlsplan for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter

Avlsplan for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter Avlsplan 2008-2013 for Norsk Irsksetterklubb - Rød Irsksetter Utarbeidet av Norsk Irsksetterklubb s avlsråd 12. januar 2008 Arbeidsdokument 1. Innledning 2. Rasens status, mål og tiltak A. Jaktegenskaper

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015

FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 FINALE KIÆRPRØVEN 23/8-2015 Terreng "Skollrudsfjellet". Dommere var Øivind Skurdal og Odd Harald Sørbøen. Følgende hunder hadde kvalifisert seg via 5 kvalifiseringsparti fredag og 2 semifinaleparti på

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

UNG HUND GRAND PRIX 2008

UNG HUND GRAND PRIX 2008 Dreiebok Unghund Grand Prix 05.10.08 UNG HUND GRAND PRIX 2008 Fredagen er en ren kvalifisering og av de 42 som startet skulle 24 videre til lørdag og den ordinære 1. dagen av Ung Hund Grand Prix. Dagen

Detaljer

Sentral Dommerkonferanse

Sentral Dommerkonferanse Sentral Dommerkonferanse For lokale dommerutvalg Gardermoen 24. 25. januar 2013 Dommerutvalget i Fuglehundklubbenes Forbund Program for Dommerkonferansen for fuglehunddommere 24. 25. januar 2013 Sted:

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16020 12/03-2016 001

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale 50-16020 12/03-2016 001 50-16020 12/03-2016 001 1 UK1 KV Aska / NO44723/14 Sagør, Jens Thomas / Sagør, Jens Thomas 2 UK1 B Yaro / NO45492/14 Rusås, Live-Maria Ørjasæter / Rusås, Live-Maria Ørjasæter 3 UK1 P B-Isa Av Vestre Homble

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17

Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Referat styremøte i HedOpp FHK, møte nr. 3/17 Dato: Onsdag 29.mars 2017 kl 18.30 Sted: Bowlingen Hamar Tilstede: Arnfinn, Morten, Arne, Lars Perry, Jørn, Ole Gunnar og Roar Referent: Arnfinn Saksliste:

Detaljer

Herøysund 13.02.2010

Herøysund 13.02.2010 Årsmøte 2009 Herøysund 13.02.2010 Saksliste Årsmøte 2009 15.00- Åpning - Valg av ordstyrar og skriver - Godkjenning av innkalling. - Valg av tellekorps og personar til å skrive under protokoll - Årsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale /

PARTI LISTE. Prøvens ref.nr Dato Parti nr: Kvalifisering Semi finale Finale / 50-10006 27/02-2010 001 Hoholm, Rune 1 UK1 P Østagløtten's Embla / NO50428/09 Aspenes, Jon Dagfinn / Aspenes, Jon Dagfinn 2 UK1 ES Mikkelfjellet's Racing Charm / 14128/08 Arnesen, Kai-Morten / Arnesen,

Detaljer

Generelt om jaktprøver

Generelt om jaktprøver Generelt om jaktprøver De ulike klassene En jaktprøve er delt inn i tre klasser, UK, AK og VK. Unghundklasse (UK): Klassen omfatter hunder yngre enn 24 måneder på prøvens første dag. Det er ingen aldersgrense

Detaljer

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal

Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune Østgård og Arild Visdal STYREMØTEREFERAT DATO: 12. - 13.1.2007 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter DELTAGERE: FORFALL: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Rune

Detaljer

Sted Reinertsen Møteleder Geir

Sted Reinertsen Møteleder Geir Styremøte 6.august.2012 Sted Reinertsen Møteleder Ref.nr. NVK-T_Styremøte_nr3_06aug12 Navn styremedlemmer Til stede Merk. Arne Aalberg x Ref. sendt pr. mail Frode Nossum x Ref. sendt pr. mail Sve x Ref.

Detaljer

Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl

Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl Referat fra styremøte for Norsk engelsksetterklubb 29. mai 2017 kl. 20.30. Tilstede: Øystein Heggelund Dahl (leder), Dorthe Haugen (styremedlem), Iver Melby (nest leder), Stein Martinsen (styremedlem),

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014

Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Dreiebok Finale Norsk Derby 2014 Terreng: Knutshø syd. Dommere: Jarle Karlsen og Øivind Skurdal Værforhold: Fra morgenen av delvis skyet med vekslende vind, styrke frisk bris. Fra midt på dagen skyet det

Detaljer

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 NORSK BUHUNDKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Buhundklubbs hovedstyre har i 2016 hatt følgende sammensetning: - Leder Terje Methlie - Nestleder Svein Are Olsen - Sekretær Kirsten Andersen - Kasserer Linda

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda torsdag 7. september 2000. Møte ble holdt i Nannestad hos Rolf Finstad. Disse var med på møtet: Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai

Utstillingen i Bø i forbindelse med samlingen 23.-25. mai UTSTILLINGSRESULTATER 2008 HAMAR 22.11.08 Brukshundklasse, hannhund 17998/06 Kasper 1 kval, 1 konk Eier: Tom Hammerstad, Jevnaker Åpen klasse, tispe 12344/04 Zelma 1 kval, 1 konk, ck, 1 btk, bir, norsk

Detaljer