Ark1. Engelske ord og uttrykk: Bankremisse. Vinyl, linoleum. Fire department. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark1. Engelske ord og uttrykk: Bankremisse. Vinyl, linoleum. Fire department. Side 1"

Transkript

1 Engelske ord og uttrykk: Norsk: Abonnere: A konto: Aksjeleilighet: Akseptbrev Akseptfrist Aksept av bud Alarmsentral: Alarmsystem: Alarmutstyr: Alle typer av delt bolig Alle typer leiligheter Anbud: Anbudsdokumenter: Andel Andelshaver: Andelsleilighet Arkivert Avetert/annonsert Avdragsfrihet Avhendingsloven Avslag av bud Bankremisse Beboelig Belegg Besiktiget Betingelser Betong: Bilforhandler: Bilvask: Bindende bud Boareal Boligbyggerlag Boliglån Boligperm Boligsalgsrapport Borettslag Brann: Bredbånd: Bruttoareal Bruksrett Bud: Bud - gi inn et bud Engelsk: Subscribe On account Stockapartment acceptance letter acceptance deadline acceptance of bids Emergency Service sentral Alarm system Alarm Equipment All (types) of multi family dwellings All (types) og apartments/flats Tender Tender documents share Co-owner/unit holder Cooperative apartment/flat Filed Advertized interest-only Disposal/Alienation Act rejection of bids Note Habitable Vinyl, linoleum Inspected Conditions Concrete Car dealer, auto dealer Car wash Binding bid Net living space House- building cooperative Mortage, home loan Residence binder housing sales report Housing cooperative Fire department Broadband, wideband Gross area Ingress and egress Offer, bid make an offer Side 1

2 Bud - økning av bud increase bid Bud mottas Bids accepted, make offer Bud mottatt Bid received Bud utgår The bid is valid until, or the bid expires Budfrist Deadline, expiration Budgiver: Bidder Budprotokoll Bidding protocol Budrunde: Round of bids, bidding round Budskjema Byggeforskrifter Building code, building regulations Byggetillatelse Building permit Byggelån Building loan Bygningsrådet Building authority Delingsloven av Property Division Act of 23 June 1978 Depositum: Down payment Disponibelt kontantbeløp Available cash, cash in hand Distribusjonsnøkkel: Distribution key Drenering: Drainage Dokumentavgift: Document duty, stamp duty Dødsbo Estate (of deceased person) Dødsbo uten testament Intestate Egenkapital Equity sharing Ekspropriasjon Condemnation - Expropriation Ekspropriasjonsrett Eminent domain Eiendom property, real estate Eiendomsbesitter: Landowner, property owner Eiendomsgrense: Property boundary Eiendomskart: Base map Eiendomsmarked: Property market, real estate market Eiendomsmegler Realtor, estate agent Eiendomsoverdragelse Property transfer Eiendomsportefølje: Property portfolio Eiendomsrett Ownership (right of) Eiendomsselskap: Property company Eiendomsskatt: Real estate tax, property tax Eiendomsutvikling Real estate development Eiendomsverdi. Property value Eid grunn Freehold Elektrisk varme: Electrical power/heating Eierseksjon (-leilighet) self owned apartement/flat Enebolig i kjede Semi-detached house Erstatning: Compensation, intemnity Erstatningsansvar liability Fagfolk professionals Fast inventar: Fixtures Side 2

3 Fast pris Fast rente Fellesarealer: Fellesavgift Fellesgjeld Fellesvisning Felleskostnader /utgifter Fast inventar: Festenummer Festetomt Finansiering Finansieringsbevis Fliser: Flytende rente Forbehold Forkjøpsrett Fornyelse av leiekontrakt Forretning: Forretningsfører Forsikring: Forsinkelsesrente Fremleie: Friareal Frittliggende enebolig Fullmakt Fullverdiforsikring Garanti: Gebyr Generalforsamling Generasjonsbolig Gesims: Gesimshøyde: Grunnbok Grunnbokfører Grunnboksutskrift Grunneier Grunnflate Gruslagt: Heftelse/servitutt Heftelse - legalpant Heis: Hel tomannsbolig Hjelpeverge Himling: Honorar: Fixed price, non-negotiable price fixed rate Common area Ground rent Shared debt in joint property ownership Open house Common costs Fixtures Lease no. Leasehold site funding Pre-approved financing, confirmation of financing Tiles Adjustable interest rate Reservation, proviso preemptive Renew of tenancy agreement Shop, store Accountant, business manager Assurance, insurance Default interest Subletting, sublease Recreational area Detached family dwelling/house Power of attorney Full value insurance Guaranty Metes an bounds general assembly Generational dwelling Cornice, surbase Cornice height Register of (title) deeds, title book Registrar of deeds Abstract Land owner Base area Gravelled Lien - encumbrance, liability, mortage Judgment lien Lift Whol/complete duplex guardian Panelled ceiling Fee, consultants fee Side 3

4 Horisontaltdelt bolig Husleie: Hustegninger Husvert Hytte/fritidseiendom Håndverksbransje: Innkjøring: Innredning: Innredningsarbeider: Inneståelse Innhegning Innredet Inventar: Jordfeilbryter Kantine: Kartforretning Kiosk: Kjøreport: Kjøpekontrakt Kjøpsforsikring Kombinasjonseiendom: Kommunale avgifter: Kommunale pålegg Kommunal vei: Kommune: Konkurs Konsesjon: Konsesjonsavgift: Konsesjonsbelagt: Konsesjonsfrihet Konsesjonsplikt: Kontraktsmøte Kontor: Krav: Kvadratmeter Lager/verksted: Lakkeringsverksted: Leid grunn Leie Leiekontrakt: Leieobjekt: Leiesum: Leietaker: Leietid: Leieverdi: Horizontally divided house Rent House plans Landlord Cabin, chlet, recreational property Craft industries Drive, driveway Interior design, interior decoration Internal work, installation work Guarantee Fence, enclosure With fittings Furniture/fixtures Circuit breaker, ground switch Canteen estoppel - if the landlord is stopped from doing something Kiosk, bookstall, newsstand Gateway (port) Purchase agreement Home warranty Combined property Municipal taxes municipal orders Country road, provincial road, subsidiary road Local government/council, municipality Bankruptcy Concession, licence Licence fee Covered by licences Legal concessions Duty to get official permission contract meeting Office space Requirements square meters Storage room Spraying shop Leasehold Lease Tenancy agreement/lease contract Lease object Rent expenditure Renter, lessee, tenant (jur.) Tenancy, period of tenancy Rental value Side 4

5 Lett-produksjon: Lettvegger: Ligningsverdi Livsvarig bruksrett Lokale: Lov om eiendomsmegling Lån Markedspakke Mangler: Megler: Meglerprovisjon Membran Mislighold Mnd honorar: Mnd leie: Motbud Mva: Myndighetsalder Møne Møterom: Målebrev: Nabovarsel Notarius Publicus Næringseiendom: Næringsbygg: Nøkkel kan lånes ut Obligasjon/andelsleilighet Odel Offentlig regulering: Offentlige avgifter Overlevering av nøkkel: Ombygging av lokaler: Omkostninger: Omsetningsbeløp Omsetningsført Oppdrag Oppdragsavtale Oppdragsgiver Oppdragstid Oppgjør Oppgjørsoppstilling Oppgjørsskjema Opplysningsplikt Oppsigelse av leiekontrakt: Oppsigelsesfrist: Light production Lining wall Valuation, assessed value, value for tax purposes Life estate Premises Real Estate Law Mortgage, loan Marketing package Deficiencies Real estate agent Agent's/realtor's/broker's commission membrane Default Mouthly fee Mouthly rent counter proposal Value added tax Majority Ridge Meeting room Surveyor's certificate of area measure Notification to neighbours Notary - Notary public Commercial property, Urban business premises Industrial construction work, nonresidential construction Key may be lent/borrowed Cooperative apartment/flat Allodial possession Public regulations Fees to public autorities Key acquisition Reconstruction of premises Cost, expence, fees Sales figure Recorded in separate real estate transaction journal Listing/assignment Listing agreement Assignor Period of valid commissioned listing agreement Settlement Settlement statement Settlement form Duty of disclosure Notice to quit Period of notice Side 5

6 Oppsigelsesgrunn: Overgangslån Overtakelse: Overtakelsesdato Overtakelsesprotokoll: Panelovn Panteattest Pantedokument Pantelån Pantobligasjon: Pantsettelse: Parkett: Parsell Pengeheftelser Plantegning Plenklipping: Pr kvm: Prisantydning Prisforlangende Prospekt Provisjon Provisjonsbasert Punktfeste Pålegg fra styret Rampe: Reklamasjonsrett Regulering av leien: Reguleringsplan Renhold: Renter Rekkehus Rekomandert Reservert Rettigheter: Salg av AS/selskap: Salgsfullmakt Salgsoppgave Salgsprospekt Sameie Sameieavtale Samtykke: Seksjon: Selgers opplysningsplikt Selveierleilighet Servitutter /bruksrett Reason for dismissal Bridgingloan Take over Date a person can take possession Takeover protocol Electric (wall) heaters Mortgage certificate Mortgage document Mortage Mortgage deed, mortgage bond (debenture) Mortgaging, pledging Parquet floor Lot/parcel (larger) Monetary encumbrance Floor plan Cut of lawn Pr square metre Price estimate Asking price prospect Commission commission based Leashold point order of the Board Ramp, platform, stinger Right to give notice of complaint/defect Regulation of rent Zoning plan, zoning ordinances Cleaning interest rate Townhouse, row house, condominium Registered Escrow Premises Sale of company/limited Company sales authorization Description Sales circular/prospect condominium Joint ownership agreement Consent Unit, section Seller's duty of disclosure condominimum easement Side 6

7 Sikringsfond Sitte i uskiftet bo Situasjonskart - plan Skjulte feil og mangler Skjøte: Skriftlig bud Skriftlig samtykke: Sletting Sokkeletage Snømåking: Solavskjerming: Strandrett (hevd v/vann) Styre Styreleder Strøm: Søppeldunk: Takbelegg: Takbjelke: Takvinkel Takst, verdisettelse: Takst, taksert sum: Takstmann Tegning Teknisk rom: Teknisk stand: Terrasse Tilbakekalling av bud Tilbehør Tilbehørsliste Tillatelser: Tilretteleggingsgebyr Tilstandsrapport Tinglyse Tinglyse et skjøte Tinglysing: Tinglysingsattest Tinglysingsavgift Tinglysningsgebyr Tomter Tomt med adkomstvei Totalpris Trapperom: Tvang Underetasje Undersøkelsesplikt Guarantee fund Tenants by the entirety Plan, site plan (layout plan - archtecture) Caveat emptor Deed, deed of conveyance written bids Written consent Discharge/ deletion Lower ground floor, kan også bruke basement Snow clearing Shading devices Riparian rights Board Chairman of the board Stream, current Waste bins Roofing, roof covering Rafter, ceiling girder Roof angle Appraisal, valuation Appraised value Appraiser drawing Technical room Technical condition Patio (på bakkenivå), terrace withdrawal of bids Appurtenance List of contents Permits Preparation fee Technical status report Register a deed Register a title deed Registration Land registry certificate Registration fee Registration fee Lots/sites Pipestem lot total price Staircase Partition Lower ground floor, kan også bruke basement Duty of inspection Side 7

8 Urådighetsærklæring Utendørsareal: Utgått Utlegg Utleggsforretning Utleie Utleier: Utleiers kontonr: Utpanting Utsteder Vaktmester: Vann- og kloakkavgift: Vannmåler: Varme: Varmegjenvinning Varmekabler Visning Vederlag Vedlegg: Vedlikehold: Vedtekter Ventilasjon: Verdivurdering Veirett Verneverdig Vertikaldelt bolig Visning avtales med megler Å legge inn et bud Åremål Årsleie: "24-timer regelen" Statement of limitation of authority Outdoor area Expired, discontinued disbursements Mechanic's liens, execution proceedings Rental Lessor, landlord Lessers account Distraint Grantor Janitor Water and sewer charge Water-meter Heat, central heating Heat exchanger Heating cables Open house Compensation/payment Attachment Maintenance Statutes Ventilation Valuation Right of way Property with a preservation order Vertically divided house/apartment, duplex (tomannsbolig) Showing/viewing by appointment with realtor/agent To make an offer long lease Rent pr year "24-hour rule" Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 g something Side 12

13 onstruction Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 mannsbolig) Side 16

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 59 ISSN 1022-9310. 21. årgang 16.10.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 59 21. årgang 16.10.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM

VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM AdvokatOppgjør AS (Selgboligselv.no/AO.no) Sist oppdatert 29.04.2014 VEILEDNING TIL SELGERE OG KJØPERE AV BOLIGEIENDOM VED BRUK AV ADVOKATOPPGJØR AS TJENESTER 1- AO S ROLLE, KJØPESUM OG BETALINGER AdvokatOppgjør

Detaljer

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC)

Den europeiske patentkonvensjonen 2000. Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) Den europeiske patentkonvensjonen 2000 Den europeiske patentkonvensjonen 2000 (European Patent Convention 2000, EPC) European Patent Convention 2000 as adopted by decision of the Administrative Council

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ

BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ BYGGETRINN 3 LADE ALLÉ Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk trenger neppe noen forklaring på hvorfor det er

Detaljer

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE

NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter NO Page 1 NORWEGIAN INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?

Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? NIBR-rapport 2013:22 Katja Johannessen Kim Christian Astrup Per Medby Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp? Andre publikasjoner

Detaljer

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21.

Detaljer

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms

ST.HANSHAUGEN Akersbakken 11. 3-roms ST.HANSHAUGEN 3-roms ARKITEKTEGNET 3-R TOPPLEILIGHET - UTSIKT - BALKONG - PEISOVN BRA/P.ROM 71/71 m² VERDITAKST 3.500.000,- LÅNETAKST 2.950.000,- PRISANTYDNING 3.350.000,- AND.FELLESGJ. 141.458,- AND.FELLESFORMUE

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer