F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R"

Transkript

1 F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN N E T S O P D R ROSSFJO År gang 10, Nummer 2 Juni, 2006 I dette nummeret: Årsmøte Coop Heimkomstdagan 2006 går av stabelen lørdag 1. juli og varer fram til lørdag 8. juli. Les mer om programmet i Rossfjordposten 3 Heimkomstdagan mai Energidagan Saker av interesse: Ti år med Rossfjordposten S. 4 Rensing av Rossfjrodvassdraget S. 9 Superhelga 2006 S årsjubileum Ungdom i farta

2 S I D E 2 R O S S F J O R D P O S T E N En mi l ep æ l er n ådd, R oss fjor dp os ten har 10 års jubi l eum Vi kan og vi vil og vi får det til i bygda vår, ett av trivselstiltakene i Rossfjordbygda og med spredning over det ganske land feirer 10 års jubileum i år. En bygdeavis som drives på ren entusiasme og med en dugnadsånd som nesten mangler sidestykke i så måte. Det har aldri vert så enkelt å få det til rent økonomisk og det er sikkert der sjefsredaktør Stinulf Henriksen i Troms Folkeblad er mest imponert når han skriver sin gratulasjonshilsen til jubilanten. I Rossfjord har vi alltid hatt en dugnadsånd der store deler av bygdefolket har bidratt med en imponerende arbeidsinnsats, så denne delen av Rossfjordposten er ikke den vanskeligste. Da må heller grendeutvalget be rossfjordingene bidra med et beløp tilsvarende en pakke tobakk pr husstand pr år så vil Rossfjordposten uten økonomiske problemer kunne feire både 20 og 30 årsjubileum. Som grendeutvalgsleder vil jeg påstå at faren er reell for at dette trivselstiltaket som Rossfjordposten bidrar med rett og slett kan lide en økonomisk død hvis vi bare skal nyte og ikke yte. Nå er programmet for Heimkomstdagan klart og atter må grendeutvalget rose Rossfjords befolkning for en imponerende dugnadsinnsat s, ikke bare at heimkomstdagan feires over hele bygda, men bygda har 7 bygdehus som drives på ren dugnadsinnsats både på drift og vedlikehold. Fortell om en skolekrets i dette landstrakte landet som kan vise til det halve. Dette har med samarbeid å gjøre, i bygdelag, mellom bygdelag og fra heimkomtsdagkomiteen som år etter år gjør en fantastisk jobb. At bygdefolket er samlende ser vi når nasjonaldagen feires, da er det slik at bygdas storstue Vonheim blir for liten. Aktiviteten og arrangement som 8. klasse har stått for er bare helt fantastisk 17. mai talen som ble fremført av Silje Bondestad og Camilla Henriksen står det respekt av både i innhold og fremførelse. At vi er mange i bygda og vil bli flere ble behørig kommentert av en av bygdas muntre gutter på 17. mai, når han telte over 20 barnevogner langs veggen på Vonheim kom kommentaren nei nå tror jeg at bygdelegen vår har brukt bare Viagra når han medisinerte bygdefolket. Det er vel langt fra riktig at det er Viagra som har bidratt med folketalsveksten, men til bygda flytter det unge mennesker i produktiv alder som ønsker å bygge og bo og skape sitt eget, Rossfjordbygda er den eneste bygda i Troms som har vekst i folketallet. Og hvorfor, bygda har greid å følge med i omstillingene fra en primærbygd med jordbruk og fiske som hovet geskjeft og til en bygd som har tilpasset seg det nye industri og det teknologiske samfunn. Trivselstiltakene i Rossfjord er mange, at vi nå skal gå i gang med heimkomstdagan er bare et av t rivselst iltakene, vi har Superhelga som ungdomsklubben tar seg av er et, vi har ungdomsklubb, vi har barnekor (kor artig), vi har turngruppe, vi har musikkorps, vi har et idrettslag, vi har ungdommer som har markert seg i landstoppen innenfor skarpskyting og vi har en masse kreative mennesker som på hver sin kant er primus motor for alle aktivitetene i bygdas mange trivselstiltak. Trivelig er det at vi har fått flerbrukshus, nytt tilbygg på coopen. Trivelig er det at vi har fått unge mennesker som etablerer egen bedrift slik som Ole Johan Rokstad som har Rokstad rør og klima, og kjempetrivelig er det at det flytter nye mennesker fra andre steder og til bygda vår, hjertelig velkommen alle og en hver som finner ut at Rossfjord er et attraktivt sted for seg og sine. B a r e nt s E ne r gi m e s s e arrangeres nå for tredje gang i Rossfjord, der alt av toppfolk innenfor energi i Barentsregionen kommer hit til bygda og der lille Rossfjord blir satt på kartet i en region som er mange ganger større en Norge. Presidenten i nordisk råd, Ole Stavad og mange flere kommer hit, og ikke minst Hammerfests Ordfører Alf E. Jakobsen som har tråkka sine barnesko i Rossfjordbygda. Med dette vil Rossfjord Grendeutvalg ønske utflytta bygdefolk velkommet heim til en trivelig heimkomst uke med samvær med bygdefolk, slekt og venner. Samtidig vil grendeutvalget ønske lag og foreninger tillykke med arrangementene i heimkomstdagan. Til Rossfjords befolkning og leserne av Rossfjordposten ønskes en varm og solfylt sommer. Ole Henriksen leder av Grendeutvalget

3 ÅR GA N G 1 0, N UMME R 2 SIDE 3 Referat fra Kretså rsmøte i Coop Ma rked Rossfjord mars kaffe og kake 2006 ble det samt kjørte avholdt kretsårsmøte på Tangen. Det møtte i alt 20 tilbud på en del varer. Så ble det jo litt ommøblering i medlemmer, 3 fra kretsutvalget, butikksjef og 2 butikken siden vi fikk større plass noe kundene satte representanter fra Coop Midt Troms pris på. Møtet ble startet med nydelig sang av Tommy og Astrid Hagen. Styreleder Roald Selseth orienterte fra årsberetningen for Coop Midt Troms Direktør Ole Dalbakk orienterte om årsregnskapet fra de ulike kretsene i Coop Midt Troms. Planene videre er å få asfaltert utenfor butikken og så håper vi på å få malt bygget. Med dette innlegget håper jeg at alle skjønner hvor viktig det er å støtte opp om butikken i bygda. Med gode resultater kan vi fornye oss og bevare butikken. Så er det bare å se fram til Heimkomstdagan, når vi Resultatet for vår butikk ble kr, noe både alle går sammen for å vise fram bygda vår. ledelsen og vi er fornøyd med. Ønsker alle sammen en riktig god sommer. Coop Rossfjord fremmet forslag om at Coop Midt Troms-prisen på kr går til VKF. Dette ble Sissel Skog sendt videre til styret. Møtet ble avsluttet med middag, dessert, kaffe og loddtrekning. Når vi oppnår gode resultater, ser vi at det skjer noe med butikken vår. Nytt inngansparti ble tatt i bruk uka før påske. Da gjorde vi litt stas på kundene og serverte

4 S I D E 4 R O S S F J O R D P O S T E N ti år med Rossfjordposten I år er det altså ti år siden første utgave av Rossfjordposten kom ut. Slik så første siden ut den gang. Vi som sitter i avisgruppa i dag vil oppfordre bygdefolk, utflytta, innflytta samt de som bor her i dag til å sende inn bilder og historier som kan ha interesse for oss som leser avisa. Så bidrar dere til en interessant bygdeavis. På de neste sidene følger noen smakebiter fra arkivet. Steinulf Henriksen FOTO: KNUT AUNE, Folkebladet Kjære aviskolleger i Rossfjordposten, og alle beboere i Rossfjord-området! Gratulerer med tiårsjubileet til Rossfjordposten! Det er virkelig im ponerende å holde det gående i ti år med ei bygdeavis som skapes på dugnad. I mange bygder og organisasjoner gjør man s p e de f o rs øk m e d bygdeblad, menighetsblad og klubbaviser - men de fleste dør etter kort tid. Det blir rett og slett for krevende, både tidsmessig og økonomisk. Men i Rossfjord har man nå levert nyheter, reportasjer, artige historier og viktig informasjon i hele ti år. Det er virkelig verdt å markere - det er en prestasjon det står respekt av. Ei bygdeavis er et slags lim i lokalsamfunnet. Den skaper tilhørighet og samhold, og er et felles talerør for hele bygda. Derfor er den viktig å ta vare på. Men det er ikke bare bygdas fastboende som gleder seg hver gang avisa dumper ned i postkassen. Også for utflyttede rossfjordinger vil jeg tro at Rossfjordposten er et høydepunkt hver gang den kommer tilsendt fra hjemstedet. Jeg tar vel neppe feil hvis jeg tipper at hjemlengselen er ekstra sterk akkurat da! Folkebladet forsøker som best mulig å fange opp det som rører seg i ethvert lokalsamfunn i vår region. Men vi dekker ti kommuner i et område hvor det bor over mennesker. Det sier seg selv at vi aldri kan rekke over eller få med oss alt som skjer av stort og smått. Derfor utfyller Folkebladet og de små bygdeavis ene og k lubbav isene hverandre i informasjonens tjeneste. Slik også med Rossfjordposten. Og det skjer ofte at Folkebladet henter smånyheter fra Rossfjord nettopp fra Rossfjordposten, og at Rossfjordposten siterer saker fra Folkebladet. Slik skal det være, og slik får lokalbefolkningen vite det de ønsker og har krav på. Jeg håper virkelig at dugnadsånden fortsatt vil leve i Rossfjordposten, slik at avisa kan forts ette sin samfunnsnyttige gjerning - i minst ti år til! Vennlig hilsen Steinulf Henriksen sjefredaktør/disponent i Folkebladet

5 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 5

6 S I D E 6 R O S S F J O R D P O S T E N

7 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 7

8 S I D E 8 R O S S F J O R D P O S T E N Gratulerer med 10-årsjubileum Tlf Rossfjordstraumen Coop Marked Rossfjord Tlf Heges Kiosk 9302 Rossfjordstraumen Rossfjordstraumen Rossfjord Plast 9302 Rossfjordstraumen Tangen Gjestestue AS 9302 Rossfjordstraumen Angående rensing av Rossfjordvassdraget Dette forprosjektet skulle etter planen være ferdig 1.juni d.å., men er dessverre ikke ferdig ennå. Vi har hatt et par korte møter med Stig- Ole Nordås i kommunen. Han har etterlyst svar fra Akvaplan Niva og Grøner, og det viser seg at kommunen tidligst kan ha svar på forprosjektet 22.juni d.å. Dette blir for sent til å få resultatet med i denne utgaven av Rossfjordposten. Det jobbes fortsatt med å få saken opp i formannskapet i juli mnd., før ferien. Resultatet av dette håper vi på å kunne presentere i neste utgave av Rossfjodposten. Arbeidsgruppen Rossfjordvassdragets Vel skrev i forrige nummer av Rossfjordposten om forprosjektet som kommunen har satt i gang via Akvaplan Niva og Grøner om hvilke av de to aktuelle renseanleggene som bør velges. Hilsen Rossfjordvassdragets Vel V/ Roald og Odd -Arne

9 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 9 ROKSTAD RØR OG KLIMA Ole Johan Rokstad har gjort det mange drømmer om, nemlig starte egen bedrift. Rokstad rør og klima så dagens lys i Ole jobba som rørlegger siden Han har tatt grunnutdanninga på Bardufoss. Etter endt utdanning gikk turen til Tromsø der han har opparbeidet seg bred erfaring i faget. Svennebrevet tok han i 1988 før mesterprøven ble avlagt og bestått i Etter mange år i Tromsø ønsket Ole å vende nesa hjemover og etablere seg i hjembygda. Da han traff Ann Kristin som også er fra Rossfjord nærmere bestemt Tårnelv var valget enkelt for dem å bosette seg i bygda. Etter å ha jobbet for rørleggerfirma både i Tromsø og Finnsnes tok han altså sats i 2003 og starta for seg selv. Han er fornøyd med omsetningen og sier selskapet vokser og får stadig flere oppdrag. Faktisk så er hele Troms arbeidsplassen til Rokstad rør og klima. De har hatt oppdrag så langt unna som Sjursnes og Rebbenesøya Rokstad ser ingen bakdeler med å ha base i Rossfjord. Siden oppdragene er så spredt spiller det ingen rolle hvor man er lokalisert. Kjøring blir det uansett.. På spørsmål om det er noen t r e n d i n n e n f o r rørleggerfaget som folk etterspør har Ole erfart at varmepumper vann til vann er i støtet. Han skaffer til veie og monterer stadig flere hos folk som er seg bevisst på å prøve å spare strøm. Selv om det er en forholdsvis stor investering mener han at det på lang sikt er penger å spare på en slik oppvarming av hus. Bare i Rossfjord har han montert flere pumper de to siste åra. Ole er også bevisst sitt ansvar på å skaffe rekruttering til faget, og har derfor hatt ansvaret for mer enn en lærling opp gjennom årene. Nå har han tatt inn lærling i eget firma og det spesielle er at også han er fra Rokstad. Ole Eivind Mikalsen er godt i gang med sin Rørleggerutdannelse. Utdannelsen er to år med teori og to år praksis som blir gjennomført som lærling. Ole Eivind sier han trives godt i jobben og er fornøyd med utfordringene som Rokstad rør og klima kan gi han. For Ole Eivind var det et bevisst valg å prøve å komme seg til Rossfjord i lærlingtida Læretida avsluttes med svenneprøve som nå kan avlegges på Rossfjord fagprøvesenter. Også der har Ole Johan vært sentral sammen med Fagprøvesentret og klart å få til ett opplegg som gjør at slike prøver nå kan avlegges i bygda. Mens Rossfjordposten er der og lager reportasje snakkes det samtidig som bilen gjøres klar for dagens arbeidsoppgaver. Bilen blir proppet med utstyr og Rokstad rør og klima er klar for enda et oppdrag.

10 SIDE 10 R OS S F JOR D POS T EN Heimkomstdagan 2006 Du finnner alltid det nyeste programmet på Lørdag 1. juli 11:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 20:00 Åpningsfest på Vonheim. Det blir revyinnslag med Honningsvågrevyen, og en enkel buffet med reker og loff. Utpå kvelden spiller Swingtime opp til dans. Forhåndssalg av billetter på Coop, Heges Kiosk og Finnsnes Fotoatelier. Du kan også ta kontakt med Unni Nermo ( ) eller Ann-Helen Nordaas ( ). Aldersgrense 20 år. Søndag 2. juli 11:00 Heimkomstgudstjeneste med kirkekaffe. 13:00 Søndagsmiddag på Tangen. 17:00 Sykkeltur rundt Rossfjordvannet. Oppmøte ved Statoilstasjonen. Vi avslutter sykkelturen på Tangen. Kontaktperson: Gunnar Solli Mandag 3. juli 11:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 12:00 4H holder til på torget. De viser en del av det de driver med, steker sveler og arrangerer fiskekonkurranse og natursti. 19:00 Vi møtes på Rapet. To merka løyper opp, ei tung og ei litt lettere. Kontaktperson er Klara Myrvang ( ). For dem som ønsker en kortere tur, er Litjevatnet et godt alternativ Tirsdag 4. juli 11:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 12:00 4H holder til på torget. De viser en del av det de driver med, steker sveler og arrangerer fiskekonkurranse og natursti. 17:00 Leketog fra Coop til Flerbrukshuset. Der blir det ulike aktiviteter for barna, bl.a. hoppe-madrass. Mini-loppemarked. Salg av popcorn, juice med mer. Arr: Kor Arti og Kirkeforeninga. 20:00 Heimkomstquiz på Tangen Gjestestue. 20:00-24:00 RUK arrangerer ungdomskveld på Vonheim.

11 Å RG AN G 1 0, N U MM ER 2 SIDE 11 Onsdag 5. juli 11:00 12:00 17:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 8. klasse selger kaffe og vafler med mer på torget. Åpning av familiedag ved Tårnevatnet.Salg av elgsuppe, bålkaffe, brus, kaker og pølser til selvgrilling. 17:30 Fiskekonkurranse 18:00 Sandslottbygging. Ta med bøtte og spade 18:30 Støvelkasting 19:00 Styltekonkurranse Under hele arrangementet vil det være sandvolleyball og salgsboder. Inngang kr 20 for voksne, gratis for barn. Gevinst på inngangsbilletten. Ingen bomavgift denne dagen. Torsdag 6. juli 11:00 19:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner Vi møtes på Tinden. Kontaktperson er Sølvi Rasmussen ( ) Fredag 7. juli 11:00 12:00-15:00 17:00-18:30 20:00 Lørdag 8. juli 11:00 13:00 15:00-17:00 20:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner Historisk turmarsj fra Steinheim til Klubbenes (ca. 5 km). Guide er Magnar Erntsen. Luksuskakebord på UL Nordfløy. Sommerkveld med grillkurs (med profesjonell kokk). Påmelding. Kurset varer ca. to timer, deretter koser vi oss med maten og har det sosialt. Kafé på Tangen Gjestestue åpner Turmarsj fra Kravika til Tennskjær. Matgilde på Tennskjær. Avslutningsfest på Tangen. Matservering kl. 20:00. Bordbestilling. Musikk: Burning Rose Årets Heimkomsting og Heimkomstdagans Rossfjording blir kåret. I tillegg vil det være møteplass på Tangen hver dag med cafe, og småaktiviteter som dart og biljard. Her kommer også dagens program opp, og gjesteboka ligger framme hvis du vil skrive en liten hilsen. Åpningstider: Lørdag :00-21:00 Søndag :00-24:00 Mandag Torsdag :00-24:00 Fredag :00-02:30 Lørdag :00-02:30 Tlf Oppdatert program finnes til ei hver tid på og lurer du på noe kan du ringe leder av styringsgruppa, Ann-Helen Nordås

12 SIDE 12 RO SSF JO RDPO ST EN SU P ERH ELGA ap ril 2006 Superhelga starta på tradisjonelt vis med bygdekveld på Tangen. Foredraget Ungdom og rus, var veldig lærerikt og aktuelt. Ungdomskvelden var svært godt besøkt. Det ble arrangert stafett og quiz for de som ønsket, og de som var med var svært engasjert. Søndagen kom med nydelig vær, o g e t t e r gudstjenesten fant mange veien opp til Lillevannet, for d i v e r s e skiaktiviteter og bål. Lørdag kom, og vi var heldige med været. Vi fikk god fyr på grillen, og pølser, hamburgere og koteletter fikk gikk unna i stor fart. Barnekoret Kor Arti sang, 4H hadde støvelkast og tautrekkinga ble vunnet av l at si da.i gjen ;-) Sk år i gleden var at scoot eroppv i sninga og ungdommen utebl e. Scooteroppvisninga måtte avlyses grunnet strenge regl er, og ungdommen v ar oppt att med fotballarrangement. Pistolklubben hadde åpne lokaler Vi takker til alle som hjalp til å arrangere helga, og for de som ville teste treffsikkerheten. håper på like stor deltakelse og engasjement til neste år. Kvelden kom og det var klart for revy og fest. Bra oppmøte og flott revy. Hilsen lederne i Ungdomsklubben Monica & Merete Bertheussen Malerservice AS Tlf: Mob:

13 ÅR GA N G 1 0, N UMME R 2 SIDE mai 2006 med årene Ikke alle liker og gå i bunad, spesielt ikke ungdommen som kommer i skjørt eller bukse vi må jo ikke se for rar ut heller da sier noen av dem. Mange møtes på Vonheim for å høre på gudstjenesten som er gjennomført av Anette Stenseng, etter gudstjenesten er dagens tale. Det er mange som mener dette er dagens høyde punkt. I år fikk vi mange positive tilbakemeldinger om den, den ble gjennomført av Camilla Henriksen og Silje Bondestad men Stina Jensen og Liv-Tone Rasmussen hadde skrevet den Før toget tar avmarsj tar 1-10 kl og stiller opp på en 17. Mai blir kalt for barnas dag, det er sikkert siden de får løpe fritt og spise så mye is de bare klarer og stappe i seg! Men det er ikke bare barnas dag, det er den dagen hele familien forenes og har det hyggelig sammen. Noen av de voksne barna kommer hjem for å være med familien og ha det gøy igjen som en liten unge de engang var. Nok et år med mange gleder er gått, og en av disse mange gledene er selveste 17. Mai. Dette års 17. Mai var som tidligere 17. Mai arrangert av 8.kl på Rossfjord skole. Selveste arrangementet var bra organisert og godt forberedt. Lekene til barna var litt dårlige og det var ikke så stor fangst å få i fiskedammen. Men det er jo ikke dette som er selveste 17. Mai! La oss ikke bare rekke, med 1 kl først. Så går det i rekke følge bakover. Hver klasse har hver sin Fane de har jobbet med for og gjøre så fin som mulig for og imponere de andre klassene og foreldrene. Toget går en fast rute hvert år, den går fra Vonheim med korpset i spissen og til Aldershjemmet for å spille for de gamle og de som er på jobb. Når toget kommer tilbake er det stor trafikk til kantina og isdisken. Men etter en stund har det hele roet seg ned og vi i 8kl kan begynne med og slappe litt av. Når de siste folkene har gått må vi ta ned pynten og begynne med og rydde. Det er egentlig utrolig hvor mye folk klarer og rote på en dag!! De fleste foreldre vet er det et helt ork å arrangere 17. Mai så man er glad det er over når vi går hjem. Men til fortjeneste til alt Rune Sørgjerd redder dagen dette får vi penger som vi kan bruke på klassetur til være negativ men si det som er positivt også. Syden eller hvor vi enn vil dra. Dagen begynner vanligvis med pynting og presse på seg bunaden som kanskje har begynt og bli litt trang Skrevet av Liv-Tone (på vegne av årets 8.klasse)

14 SIDE 14 RO SSF JO RDPO ST EN Tu rngrup pa i Rossfjord Instruktør er Johanna Ågren og hun får god hjelp av Rebekka Helmersen. Turnerne har i år trent hver torsdag fra klokken Dette er et flott tilbud i Rossfjordbygda. Ungene har det artig samtidig som de lærer kroppsbeherskelse, balanse og styrke. De stumper kråke, står på hender, står på hode, slår hjul, hopper på trampett m.m. I Rossfjord har vi ei turngruppe som består av jenter fra 7 til 12 år. Marthe Andreassen, Nann- Kristin Pedersen, Andrine Rokstad, Anja Rokstad, Anja Hennie B. Johansen, Camilla Nordaas, Lovise Landseth, Marie Landseth og Maja Sørgjerd. Den 1.mai var turngruppa gjestetropp da Fil-turn hadde våroppvisning. Jentene var kjempeflinke! Turnoppvisninga gav god inspirasjon for videre trening. Turngruppa hadde egne turnoppvisning i gymsalen på Rossfjordskole den 24.mai. Turnerne hadde satt ut stoler, så tilskuerne fikk sitte godt å nyte oppvisningen. Alle turnerne hadde på seg flotte, blå turndrakter som Johanna hadde fått låne av Fil-turn. Målet for oss må jo være å skaffe egne turndrakter Jeg vil med dette takke deg Johanna for den gode innsatsen du gjør for turnjentene våre!! Hilsen Linda Myrvang Sørgjerd Sitater fra Rossfjord ba rneh ag e

15 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 1 5 Energitopper inntar bygda Når Energidagan arrangeres i Rossfjordbygda for tredje gang til høsten, er det på nytt en imponerende rekke av foredragsholdere som kommer på besøk. Alf E Jakobsen, ordfører Hammerfest kommune Anita Utseth, statssekretær Olje- og Energidept. Grigory Dmitriev, visepres. World Wind Energy Association Gudrun Rollefsen, adm. dir Barents Naturgass AS Jan-Oddvar Sørnes, 1.amanuensis Handelshøgskolen i Bodø Jarle Aarbakke, leder nordområde-utvalget/rektor UiT Håkon Karlsen, leder MIT Fablab Norway - Neil Gershenfeld, Dir center of Bits&Atoms, Live fra USA. Olav Akselsen, leder stortingets utenrikskomite (tidl energiminister) Ole Stavad, President Nordisk Råd Robert Hermannssen, dir. Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svein Fredriksen, leder Kraftforsyningens nordomr. utvalg Ørjan Birkeland, Letesjef Barentshavet (Statoil) I tillegg blir fylkesråd for næring Irene L. Nordahl en av møtelederne. Energidagan arrangeres i år for tredje gang, og bak arrangementet står selskapet Barents Energimesse AS, som bl.a. eies av Troms Kraft AS, Hammerfest Energi AS, Statnett SF, i tillegg til lokale krefter i Rossfjordbygda og Lenvik. Målet med Energidagan er å lage en arena som gir deltakerne ett blikk inn i framtiden, og foredragsholderne prøver å beskrive hva den vil bringe av muligheter og utfordringer på kort og lang sikt innen bl.a. energi- og miljøsektoren. I tillegg har arrangørene som målsetting å binde tettere bånd mellom aktører i nordområdene/ Barentsregionen; Norge, Sverige, Finland og Russland. En rekke lag og foreninger i Rossfjord-området er involvert i arrangementet, både i det som skjer på selve konferansen på Vonheim, og under opplevelsesmiddagen på Langnesodden. Arrangørene håper også at alle i Rossfjordstraumen og omegn tar ansvar for å vise bygda fra sin beste side under arrangementsdagene 6. & 7. september. Når deltakere fra fjern og nær blir ønsket velkommen til en bygd som har gjort seg flid med velkomsten, flagg og smilende mennesker, er grunnlaget for en unik og spesiell opplevelse lagt for både arrangør og deltakere. For som tidligere styreleder Paul Dahlø sa under åpningstalen i 2002: Det er ikke alltid at man ser ett helt tettsted dandert med flagg når seminarer avholdes. Slikt blir lagt merke til, og gir alle besøkende ett spesielt forhold til Energidagan og Rossfjordbygda!

16 S I D E 1 6 R O S S F J O R D P O S T E N Glimt fra festen for det nye flerbruks og menighetshuset Kapellan Annette Stenseng ønsket over 80 gjester velkommen til middag ved innvielsen av flerbrukshuset og utfordret Arnt Iver Elvemo til å fortelle eventyret som ble til virkelighet. Kirkeverge Ivar Bjørkås ga blomster til en av pionerene bak flerbrukshuset, Reidun Kjær, som sammen med sin mann Osvald Kjær, ga tomta som utgjorde startkapitalen for prosjektet. "Dette er et flerbrukshus for heile Rossfjordbygda. Fyll huset med aktivitet!", oppfordret Arnt Iver Elvemo. Det første presteparet i Rossfjord, Sølvi og Svein Malmbekk, fikk være med å legge de første planene for huset, her sammen med Reidun Kjær - og "Kor artig" lot seg ikke be to ganger. De vil fylle huset med sang. Det gjorde også trioen som sang ei vise av Helge Stangnes. Astrid Myrvang, Klara Myrvang og Tommy Hagen "Gratulerer med dagen Rossfjord!" hilste prost Oddmund Brundtland.... og festen fortsatte med kaffe og kaker til de over 80 fremmøtte.

17 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E Juni ble det "Tine-st afett en" a r ra n g er t p å Pionerbanen i Fin nfj or db ot n. Rossfjord skole stillte sporty opp med 5 lag. 8 elever fra hver klasse sprang sine etapper på 200 meter. Alle klasser fra 6. til 9. stillte lag, 7. klasse hadde sogar 2 lag. Ikke nok med det, deltagerne fra skolen vår varmet opp med over 20 kilometer på sykkel. Og når de var ferdige med å springe sine etapper satte de seg på syklene sine for å sykle hjem nye 20 kilometer. Dette var TOPP - slike elever er Rossfjordbygda stolte av. Beste lag fra Rossfjord var ett fra 7.klasse. De kom på en flott 2.plass. Men også alle de andre lagene hevda seg bra i konkurransen.

18 S I D E 1 8 R O S S F J O R D P O S T E N "Knallstart" på skytesesongen for Rossfjordskytterne Våre unge skyttere har hatt en god start på utesesongen De har deltatt på de fleste vinterfeltstevnene rundt om i Landsdelen. Alle er svært dyktige skyttere, som kan vise til resultater i Norgestoppen. I vinter har hver av skytterne lagt ned treningstimer på Falkens nye elektroniske miniatyrbane. Treningsiveren kan nå høstes frukter av, skjelden har Falken skytterlag så mange gode ungdomsskyttere i laget. Rossfjordskytterne teller 6 av disse. Ikke bare representerer de Falken skytterlag, men de er patriotiske Rossfjordinger, som kaster glans over Rossfjordbygda, hvor de enn er i landsdelen. Det hele startet med at Vegard Vinje Nilsen ble samlagsmester i Miniatyrskyting i januar. Vidar Kristiansen fikk Bronsje medalje i samme stevne. Utesesongen med grovere kaliber startet i midten av februar. Hør bare på dette.: Mats Eirik Rasmussen - nr 2 i Nord-Norsk Mesterskap - Nr 2 i Fylkesmesterskapet i Klassen for Juniorer - Liv Tone Rasmussen ble nr 2 i Fylkesmesterskapet i Klasse Rekrutt. Linn Jørgensen som i år skyter første år som senior ble beste kvinne i Nord-Norsk Mesterskap og nr 3 i sin klasse. Den største prestasjonen har June Jørgensen stått for - Hun har vunnet 7 av 8 stevner hun ar deltatt i. Hun kan smykke seg med titlene V i ki n g s m el l me s t e r - S a m l a g s m e s t e r - Fylkesmester og Nord- Norsk mester i Vinterfelt. H u n s k y t e r s i t t første ordentlige år i klasse Rekrutt. Hun mottok også en hederspris fra Skånland kom mun e fo r be st e Rekrutteringsskytter under Nord-Norsk Mesterskap. Det er første gang i Falkens skytterlags historie at en ungdomsskytter har tatt alle feltskytingstitlene i en og samme sesong. Som dere alle forstår, blir skytterungdommen fra Rossfjord, lagt merke til i hele landsdelen. Årets sesong kan bli spennende for disse - med Nordnorsk Mesterskap i baneskyting i Bjerkvik i slutten av Juni - Norges Cupstevnene på Falken - Målselv og Storsteinnes og ikke minst Landsskytterstevnet i Øverbygd. Vi sambygdinger sier bare.: "STÅ PÅ!" og lykke til med sommersesongen. Litt fakta om Vinterfelt-skyting. All skyting foregår ute i sneen i all slags vær. Det skytes 5 x 6 skudd i innledende runder. I finalen skytes det 12 skudd. De yngste skyter kun liggende, mens de eldste også må skyte knestående. Avstanden er 100meter og blinkene varierer i størrelse fra cm. Sentrumsblinken er 2-3 cm. Blinkene er ofte så små, at vi "gamlingan" med normalt gangsyn, ofte har problemer med å se disse på 100 mesters avstand. Seniorklassen skyter på varierende avstander fra meter på blinker i varierende størrelse etter hvor stor avstand det er til målet. Her spiller lys/værforhold og vind en viktig rolle. For mere info "klikk innom"

19 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E stk Hyttetomter mellom Tennskjer - Aglapsvika selges. Flott utsikt mot Senja - Hekkingen. Hver tomt er på 990 m 2. Ring Karl Otto Mobil for info

20 F OR ENIN GEN FOR NÆRIN GSUTVI KLIN G I R OSSFJOR DB YGDA SENTR UM 9302 R O SSF JOR DSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: Kontonummer Rossfjordposten: Redaksjonen i Rossfjordposten består av Arne Johansen, Dagfinn Lajord og Marius Rokstad. Stoff/forslag kan sendes til eller leveres til Arne Johansen. Rossfjordposten utgiv elser Materiellfrist Utgivelsesdato Fredag 10. September 2006 Uke 41/42 Fredag 24. November 2006 Uke 50/51 Fredag 23. Februar 2007 Uke 12 Fredag 18. Mai 2007 Uke 26 N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretiser e prosj ekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. M å l : Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bi dra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etabl ererne til å komme videre med prosjektene gj ennom å for midle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosj ekter. B yg d e u t v i k l i n g : Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Næringsutviklingspr osjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosj ektleder og styret i NUR. K o n t a k t n et t : NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Pro sj ekt led er: Erling Mikalsen er tilknyttet NUR som prosjektleder, NUR jobber med ulike nærings og bygdeutviklingstiltak. I tillegg til at en følger opp tidliger e prosj ekt jobbes det f.t. med nye prosjekt som nettverkskredittgruppe, bistand grendeutvalg, Bygdeservice og Forstudie Rossfjordbygda i utvikling med mere. Vi mener at kompetanse og engasjement er en vikti g infrastruktur i et bygdesamfunn på linje med kommunikasjoner, energi og telefon. NOEN TEGNINGER FRA 3. OG 4. KLASSE VED ROSSFJORD SKOLE IKKE GLEM Å STØTTE ROSSFJORDPOSTEN!!! Våre kostnader er i sin helhet knyttet til distribusjon og trykking! Vi som arbeider med denne gjør dette på helt friv illig basis og håper at vi kan fortsette med det så lenge v i f år dekket de faktiske kostnader! Kontonummer Rossfjordposten:

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 2 Juni 2003 I dette nummeret: Rossfjord småbåthamn 4-5 Fiske i vassdraget 6 17. mai 2003

Detaljer

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA!

BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 1 April 2003 BREDBÅND I ROSSFJORDBYGDA! I dette nummeret: Reiseliv i Rossfjord. 4-5 Superhelg

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 7, Nummer 3 Oktober 2003 I dette nummeret: Midnattsol 4-H 3 Husflidslaget høsten 2003 4 Potetfestivalen

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16.

ROSSFJORDPOSTEN. Saker av interesse: Rossfjord ungdomsklubb S. 6 Superbredbånd S. 8 Datakurs S. 15 Rossfjordbygdas rykte S. 16. FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 8, Nummer 4 Desember 2004 I dette nummeret: Nytt fra skolen 4 U/L Nordfløy 11 Litteraturuke 17 Korpset

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA!

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN. Vi sees en eller annen plass i ROSSFJORDBYGDA! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 2 juni 2001 I dette nummeret: Rehabilitering av skolen s. 4-5 Heimkomstdagan 2001 s. 6-8

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 5, Nummer 3 September 2001 I dette nummeret: Grendeutvalget har ordet 2 Fra veimøtet 3 Heimkomstdagan

Detaljer

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN

FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA SENTRUM 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN ROSSFJORDPOSTEN Årgang 6, Nummer 4 Desember 2002 I dette nummeret: Ny lærer i Rossfjord 4 Rossfjord ungdomsråd 4 Då Jesus

Detaljer

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!!

GOD JUL -OG GODT NYTT ÅR!!!! FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 4 Desember 2000 I dette nummeret: FRAMSYN informerer 3 Rossfjord Grendeutvalg 4 Dividalstur 5 Rossfjord skole... 7 Kombinasjonsnæring

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Medlemsorgan for Øksfjord IL 23. årgang - nr. 1/2008 kr. 50,- Les bl.a. om:

Medlemsorgan for Øksfjord IL 23. årgang - nr. 1/2008 kr. 50,- Les bl.a. om: Medlemsorgan for Øksfjord IL 23. årgang - nr. 1/2008 kr. 50,- Les bl.a. om: * Øksfjordrennet 2008 * Samefolkets dag på Høgtun * Min egen bok * Omstillingsprosjektet * Øvingshelg for revyen * Kulturskoleinformasjon

Detaljer

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig GOD JUL!

Øksfjord-Nytt ønsker alle leserne en riktig GOD JUL! Medlemsorgan for Øksfjord IL 24. årgang - nr. 3/2009 kr. 50,- * Åpning av sanfunnshuset * Markedskafe * Kulturskolefestival * Nyinflytta familie Les bl.a. om: * NM i styrkeløft i Alta * Liv i Loppa * Turstien

Detaljer

ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9

ROSSFJORDPOSTEN HEIMKOMSTDAGAN 2000......en begynnelse på noe stort! Se side 8-9 FORENINGEN FOR NÆRINGSUTVIKLING I ROSSFJORDBYGDA ROSSFJORDPOSTEN Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 HEIMKOMSTDAGAN 2000... I dette nummeret: Grendeutvalget informerer 3 & 4 Status vannverket 5 Leserbrevet

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 2 3 «På Norsktoppen» Mai har vært en fantastisk måned i år. Skulle nesten tro at det er sommeren som er framskyndet, ettersom

Detaljer

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter

Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter Michael Eisele fra Tyskland fikk verdens største torsk. Den veide 47,2 kg og var 160 cm lang. Foto: Sørøya Havfiskesenter 4.-14. juli 2013 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Åpning av Sørø Det

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Tradisjonell åpning på Kvitbua

Tradisjonell åpning på Kvitbua 3.-15. juli 2012 2 Velkommen til Sørøya og storfiskens rike Det er med stor glede og ærbødighet jeg ønsker velkommen til og til Sørøya storfiskens rike. Stor fisk og mye fisk er et av trekkplastrene i

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske!

NLI-POSTEN HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! www.nlinett.no. Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! INFORMASJON NLI-POSTEN MEDLEMSBLAD FOR NORDRE LAND INDRETTSLAG NR. 1 2015 - ÅRG 21 HM KONGENS POKAL TIL SONDRE KRISTENSTUEN! Nordre Land Idrettslag ønsker alle en riktig god påske! www.nlinett.no 2 NORDRE

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2006 36. årgang. Foto: Øystein Hvalsengen

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2006 36. årgang. Foto: Øystein Hvalsengen ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2006 36. årgang Foto: Øystein Hvalsengen FYLKESLAGSLEDERE 2006 FINNMARK Åsmund Abrahamsen Fjelvåkveien 17 9512 Alta 91 53 54 39 aasmja@online.no TROMS

Detaljer

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR. 3 2008 9. ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 3-2013

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 3-2013 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 3-2013 2 3 «På Norsktoppen» Da var vi endelig ute med en ny utgave av På norsktoppen. Mye spennende har skjedd siden sist. Ikke

Detaljer

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet

Nr 2/2008 Kr 35,- Fra Herrejordet Nr 2/2008 Kr 35,- Bildet over disse linjer er fra Herrejordet, eller parti fra "Herre skole" som er tekst på kortet. Kortet er sendt under krigen fra Herre til en person som lå på "katolske sykehuset"

Detaljer

FEBRUARUTGAVEN AV SAX

FEBRUARUTGAVEN AV SAX NR. 1 2013 Side 1 NR. 1 2013 Side 1 FEBRUARUTGAVEN AV SAX Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Vinterbilder fra Saksumdal Innholdsfortegnelse Kjære alle lesere av SAX Saksumdal på nett Velkommen til Saksumdal

Detaljer

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høsten 2012 Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24 Foto: Dag O. Jensen Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Holmsens Magasin er borte, men vi har jo Bengts

Detaljer

AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast

AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast AKTIVITETSkalender n Nr. 2 årg. 6 Mars 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Hvem er dette? Foto: Privat eie v/john Reinåmo LES MER OM: Årsmelding fra Frivillighetssentralen Benjamin Olsson - friluftsentusiast

Detaljer