F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN T S D R"

Transkript

1 F ORE NI N GEN FO R NÆR I NG SUT VI K LI N G I R O SS FJ O RDBY GD A SENT R UM 9302 RO S SF J OR DST R AU MEN N E T S O P D R ROSSFJO År gang 10, Nummer 2 Juni, 2006 I dette nummeret: Årsmøte Coop Heimkomstdagan 2006 går av stabelen lørdag 1. juli og varer fram til lørdag 8. juli. Les mer om programmet i Rossfjordposten 3 Heimkomstdagan mai Energidagan Saker av interesse: Ti år med Rossfjordposten S. 4 Rensing av Rossfjrodvassdraget S. 9 Superhelga 2006 S årsjubileum Ungdom i farta

2 S I D E 2 R O S S F J O R D P O S T E N En mi l ep æ l er n ådd, R oss fjor dp os ten har 10 års jubi l eum Vi kan og vi vil og vi får det til i bygda vår, ett av trivselstiltakene i Rossfjordbygda og med spredning over det ganske land feirer 10 års jubileum i år. En bygdeavis som drives på ren entusiasme og med en dugnadsånd som nesten mangler sidestykke i så måte. Det har aldri vert så enkelt å få det til rent økonomisk og det er sikkert der sjefsredaktør Stinulf Henriksen i Troms Folkeblad er mest imponert når han skriver sin gratulasjonshilsen til jubilanten. I Rossfjord har vi alltid hatt en dugnadsånd der store deler av bygdefolket har bidratt med en imponerende arbeidsinnsats, så denne delen av Rossfjordposten er ikke den vanskeligste. Da må heller grendeutvalget be rossfjordingene bidra med et beløp tilsvarende en pakke tobakk pr husstand pr år så vil Rossfjordposten uten økonomiske problemer kunne feire både 20 og 30 årsjubileum. Som grendeutvalgsleder vil jeg påstå at faren er reell for at dette trivselstiltaket som Rossfjordposten bidrar med rett og slett kan lide en økonomisk død hvis vi bare skal nyte og ikke yte. Nå er programmet for Heimkomstdagan klart og atter må grendeutvalget rose Rossfjords befolkning for en imponerende dugnadsinnsat s, ikke bare at heimkomstdagan feires over hele bygda, men bygda har 7 bygdehus som drives på ren dugnadsinnsats både på drift og vedlikehold. Fortell om en skolekrets i dette landstrakte landet som kan vise til det halve. Dette har med samarbeid å gjøre, i bygdelag, mellom bygdelag og fra heimkomtsdagkomiteen som år etter år gjør en fantastisk jobb. At bygdefolket er samlende ser vi når nasjonaldagen feires, da er det slik at bygdas storstue Vonheim blir for liten. Aktiviteten og arrangement som 8. klasse har stått for er bare helt fantastisk 17. mai talen som ble fremført av Silje Bondestad og Camilla Henriksen står det respekt av både i innhold og fremførelse. At vi er mange i bygda og vil bli flere ble behørig kommentert av en av bygdas muntre gutter på 17. mai, når han telte over 20 barnevogner langs veggen på Vonheim kom kommentaren nei nå tror jeg at bygdelegen vår har brukt bare Viagra når han medisinerte bygdefolket. Det er vel langt fra riktig at det er Viagra som har bidratt med folketalsveksten, men til bygda flytter det unge mennesker i produktiv alder som ønsker å bygge og bo og skape sitt eget, Rossfjordbygda er den eneste bygda i Troms som har vekst i folketallet. Og hvorfor, bygda har greid å følge med i omstillingene fra en primærbygd med jordbruk og fiske som hovet geskjeft og til en bygd som har tilpasset seg det nye industri og det teknologiske samfunn. Trivselstiltakene i Rossfjord er mange, at vi nå skal gå i gang med heimkomstdagan er bare et av t rivselst iltakene, vi har Superhelga som ungdomsklubben tar seg av er et, vi har ungdomsklubb, vi har barnekor (kor artig), vi har turngruppe, vi har musikkorps, vi har et idrettslag, vi har ungdommer som har markert seg i landstoppen innenfor skarpskyting og vi har en masse kreative mennesker som på hver sin kant er primus motor for alle aktivitetene i bygdas mange trivselstiltak. Trivelig er det at vi har fått flerbrukshus, nytt tilbygg på coopen. Trivelig er det at vi har fått unge mennesker som etablerer egen bedrift slik som Ole Johan Rokstad som har Rokstad rør og klima, og kjempetrivelig er det at det flytter nye mennesker fra andre steder og til bygda vår, hjertelig velkommen alle og en hver som finner ut at Rossfjord er et attraktivt sted for seg og sine. B a r e nt s E ne r gi m e s s e arrangeres nå for tredje gang i Rossfjord, der alt av toppfolk innenfor energi i Barentsregionen kommer hit til bygda og der lille Rossfjord blir satt på kartet i en region som er mange ganger større en Norge. Presidenten i nordisk råd, Ole Stavad og mange flere kommer hit, og ikke minst Hammerfests Ordfører Alf E. Jakobsen som har tråkka sine barnesko i Rossfjordbygda. Med dette vil Rossfjord Grendeutvalg ønske utflytta bygdefolk velkommet heim til en trivelig heimkomst uke med samvær med bygdefolk, slekt og venner. Samtidig vil grendeutvalget ønske lag og foreninger tillykke med arrangementene i heimkomstdagan. Til Rossfjords befolkning og leserne av Rossfjordposten ønskes en varm og solfylt sommer. Ole Henriksen leder av Grendeutvalget

3 ÅR GA N G 1 0, N UMME R 2 SIDE 3 Referat fra Kretså rsmøte i Coop Ma rked Rossfjord mars kaffe og kake 2006 ble det samt kjørte avholdt kretsårsmøte på Tangen. Det møtte i alt 20 tilbud på en del varer. Så ble det jo litt ommøblering i medlemmer, 3 fra kretsutvalget, butikksjef og 2 butikken siden vi fikk større plass noe kundene satte representanter fra Coop Midt Troms pris på. Møtet ble startet med nydelig sang av Tommy og Astrid Hagen. Styreleder Roald Selseth orienterte fra årsberetningen for Coop Midt Troms Direktør Ole Dalbakk orienterte om årsregnskapet fra de ulike kretsene i Coop Midt Troms. Planene videre er å få asfaltert utenfor butikken og så håper vi på å få malt bygget. Med dette innlegget håper jeg at alle skjønner hvor viktig det er å støtte opp om butikken i bygda. Med gode resultater kan vi fornye oss og bevare butikken. Så er det bare å se fram til Heimkomstdagan, når vi Resultatet for vår butikk ble kr, noe både alle går sammen for å vise fram bygda vår. ledelsen og vi er fornøyd med. Ønsker alle sammen en riktig god sommer. Coop Rossfjord fremmet forslag om at Coop Midt Troms-prisen på kr går til VKF. Dette ble Sissel Skog sendt videre til styret. Møtet ble avsluttet med middag, dessert, kaffe og loddtrekning. Når vi oppnår gode resultater, ser vi at det skjer noe med butikken vår. Nytt inngansparti ble tatt i bruk uka før påske. Da gjorde vi litt stas på kundene og serverte

4 S I D E 4 R O S S F J O R D P O S T E N ti år med Rossfjordposten I år er det altså ti år siden første utgave av Rossfjordposten kom ut. Slik så første siden ut den gang. Vi som sitter i avisgruppa i dag vil oppfordre bygdefolk, utflytta, innflytta samt de som bor her i dag til å sende inn bilder og historier som kan ha interesse for oss som leser avisa. Så bidrar dere til en interessant bygdeavis. På de neste sidene følger noen smakebiter fra arkivet. Steinulf Henriksen FOTO: KNUT AUNE, Folkebladet Kjære aviskolleger i Rossfjordposten, og alle beboere i Rossfjord-området! Gratulerer med tiårsjubileet til Rossfjordposten! Det er virkelig im ponerende å holde det gående i ti år med ei bygdeavis som skapes på dugnad. I mange bygder og organisasjoner gjør man s p e de f o rs øk m e d bygdeblad, menighetsblad og klubbaviser - men de fleste dør etter kort tid. Det blir rett og slett for krevende, både tidsmessig og økonomisk. Men i Rossfjord har man nå levert nyheter, reportasjer, artige historier og viktig informasjon i hele ti år. Det er virkelig verdt å markere - det er en prestasjon det står respekt av. Ei bygdeavis er et slags lim i lokalsamfunnet. Den skaper tilhørighet og samhold, og er et felles talerør for hele bygda. Derfor er den viktig å ta vare på. Men det er ikke bare bygdas fastboende som gleder seg hver gang avisa dumper ned i postkassen. Også for utflyttede rossfjordinger vil jeg tro at Rossfjordposten er et høydepunkt hver gang den kommer tilsendt fra hjemstedet. Jeg tar vel neppe feil hvis jeg tipper at hjemlengselen er ekstra sterk akkurat da! Folkebladet forsøker som best mulig å fange opp det som rører seg i ethvert lokalsamfunn i vår region. Men vi dekker ti kommuner i et område hvor det bor over mennesker. Det sier seg selv at vi aldri kan rekke over eller få med oss alt som skjer av stort og smått. Derfor utfyller Folkebladet og de små bygdeavis ene og k lubbav isene hverandre i informasjonens tjeneste. Slik også med Rossfjordposten. Og det skjer ofte at Folkebladet henter smånyheter fra Rossfjord nettopp fra Rossfjordposten, og at Rossfjordposten siterer saker fra Folkebladet. Slik skal det være, og slik får lokalbefolkningen vite det de ønsker og har krav på. Jeg håper virkelig at dugnadsånden fortsatt vil leve i Rossfjordposten, slik at avisa kan forts ette sin samfunnsnyttige gjerning - i minst ti år til! Vennlig hilsen Steinulf Henriksen sjefredaktør/disponent i Folkebladet

5 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 5

6 S I D E 6 R O S S F J O R D P O S T E N

7 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 7

8 S I D E 8 R O S S F J O R D P O S T E N Gratulerer med 10-årsjubileum Tlf Rossfjordstraumen Coop Marked Rossfjord Tlf Heges Kiosk 9302 Rossfjordstraumen Rossfjordstraumen Rossfjord Plast 9302 Rossfjordstraumen Tangen Gjestestue AS 9302 Rossfjordstraumen Angående rensing av Rossfjordvassdraget Dette forprosjektet skulle etter planen være ferdig 1.juni d.å., men er dessverre ikke ferdig ennå. Vi har hatt et par korte møter med Stig- Ole Nordås i kommunen. Han har etterlyst svar fra Akvaplan Niva og Grøner, og det viser seg at kommunen tidligst kan ha svar på forprosjektet 22.juni d.å. Dette blir for sent til å få resultatet med i denne utgaven av Rossfjordposten. Det jobbes fortsatt med å få saken opp i formannskapet i juli mnd., før ferien. Resultatet av dette håper vi på å kunne presentere i neste utgave av Rossfjodposten. Arbeidsgruppen Rossfjordvassdragets Vel skrev i forrige nummer av Rossfjordposten om forprosjektet som kommunen har satt i gang via Akvaplan Niva og Grøner om hvilke av de to aktuelle renseanleggene som bør velges. Hilsen Rossfjordvassdragets Vel V/ Roald og Odd -Arne

9 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 9 ROKSTAD RØR OG KLIMA Ole Johan Rokstad har gjort det mange drømmer om, nemlig starte egen bedrift. Rokstad rør og klima så dagens lys i Ole jobba som rørlegger siden Han har tatt grunnutdanninga på Bardufoss. Etter endt utdanning gikk turen til Tromsø der han har opparbeidet seg bred erfaring i faget. Svennebrevet tok han i 1988 før mesterprøven ble avlagt og bestått i Etter mange år i Tromsø ønsket Ole å vende nesa hjemover og etablere seg i hjembygda. Da han traff Ann Kristin som også er fra Rossfjord nærmere bestemt Tårnelv var valget enkelt for dem å bosette seg i bygda. Etter å ha jobbet for rørleggerfirma både i Tromsø og Finnsnes tok han altså sats i 2003 og starta for seg selv. Han er fornøyd med omsetningen og sier selskapet vokser og får stadig flere oppdrag. Faktisk så er hele Troms arbeidsplassen til Rokstad rør og klima. De har hatt oppdrag så langt unna som Sjursnes og Rebbenesøya Rokstad ser ingen bakdeler med å ha base i Rossfjord. Siden oppdragene er så spredt spiller det ingen rolle hvor man er lokalisert. Kjøring blir det uansett.. På spørsmål om det er noen t r e n d i n n e n f o r rørleggerfaget som folk etterspør har Ole erfart at varmepumper vann til vann er i støtet. Han skaffer til veie og monterer stadig flere hos folk som er seg bevisst på å prøve å spare strøm. Selv om det er en forholdsvis stor investering mener han at det på lang sikt er penger å spare på en slik oppvarming av hus. Bare i Rossfjord har han montert flere pumper de to siste åra. Ole er også bevisst sitt ansvar på å skaffe rekruttering til faget, og har derfor hatt ansvaret for mer enn en lærling opp gjennom årene. Nå har han tatt inn lærling i eget firma og det spesielle er at også han er fra Rokstad. Ole Eivind Mikalsen er godt i gang med sin Rørleggerutdannelse. Utdannelsen er to år med teori og to år praksis som blir gjennomført som lærling. Ole Eivind sier han trives godt i jobben og er fornøyd med utfordringene som Rokstad rør og klima kan gi han. For Ole Eivind var det et bevisst valg å prøve å komme seg til Rossfjord i lærlingtida Læretida avsluttes med svenneprøve som nå kan avlegges på Rossfjord fagprøvesenter. Også der har Ole Johan vært sentral sammen med Fagprøvesentret og klart å få til ett opplegg som gjør at slike prøver nå kan avlegges i bygda. Mens Rossfjordposten er der og lager reportasje snakkes det samtidig som bilen gjøres klar for dagens arbeidsoppgaver. Bilen blir proppet med utstyr og Rokstad rør og klima er klar for enda et oppdrag.

10 SIDE 10 R OS S F JOR D POS T EN Heimkomstdagan 2006 Du finnner alltid det nyeste programmet på Lørdag 1. juli 11:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 20:00 Åpningsfest på Vonheim. Det blir revyinnslag med Honningsvågrevyen, og en enkel buffet med reker og loff. Utpå kvelden spiller Swingtime opp til dans. Forhåndssalg av billetter på Coop, Heges Kiosk og Finnsnes Fotoatelier. Du kan også ta kontakt med Unni Nermo ( ) eller Ann-Helen Nordaas ( ). Aldersgrense 20 år. Søndag 2. juli 11:00 Heimkomstgudstjeneste med kirkekaffe. 13:00 Søndagsmiddag på Tangen. 17:00 Sykkeltur rundt Rossfjordvannet. Oppmøte ved Statoilstasjonen. Vi avslutter sykkelturen på Tangen. Kontaktperson: Gunnar Solli Mandag 3. juli 11:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 12:00 4H holder til på torget. De viser en del av det de driver med, steker sveler og arrangerer fiskekonkurranse og natursti. 19:00 Vi møtes på Rapet. To merka løyper opp, ei tung og ei litt lettere. Kontaktperson er Klara Myrvang ( ). For dem som ønsker en kortere tur, er Litjevatnet et godt alternativ Tirsdag 4. juli 11:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 12:00 4H holder til på torget. De viser en del av det de driver med, steker sveler og arrangerer fiskekonkurranse og natursti. 17:00 Leketog fra Coop til Flerbrukshuset. Der blir det ulike aktiviteter for barna, bl.a. hoppe-madrass. Mini-loppemarked. Salg av popcorn, juice med mer. Arr: Kor Arti og Kirkeforeninga. 20:00 Heimkomstquiz på Tangen Gjestestue. 20:00-24:00 RUK arrangerer ungdomskveld på Vonheim.

11 Å RG AN G 1 0, N U MM ER 2 SIDE 11 Onsdag 5. juli 11:00 12:00 17:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner 8. klasse selger kaffe og vafler med mer på torget. Åpning av familiedag ved Tårnevatnet.Salg av elgsuppe, bålkaffe, brus, kaker og pølser til selvgrilling. 17:30 Fiskekonkurranse 18:00 Sandslottbygging. Ta med bøtte og spade 18:30 Støvelkasting 19:00 Styltekonkurranse Under hele arrangementet vil det være sandvolleyball og salgsboder. Inngang kr 20 for voksne, gratis for barn. Gevinst på inngangsbilletten. Ingen bomavgift denne dagen. Torsdag 6. juli 11:00 19:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner Vi møtes på Tinden. Kontaktperson er Sølvi Rasmussen ( ) Fredag 7. juli 11:00 12:00-15:00 17:00-18:30 20:00 Lørdag 8. juli 11:00 13:00 15:00-17:00 20:00 Kafé på Tangen Gjestestue åpner Historisk turmarsj fra Steinheim til Klubbenes (ca. 5 km). Guide er Magnar Erntsen. Luksuskakebord på UL Nordfløy. Sommerkveld med grillkurs (med profesjonell kokk). Påmelding. Kurset varer ca. to timer, deretter koser vi oss med maten og har det sosialt. Kafé på Tangen Gjestestue åpner Turmarsj fra Kravika til Tennskjær. Matgilde på Tennskjær. Avslutningsfest på Tangen. Matservering kl. 20:00. Bordbestilling. Musikk: Burning Rose Årets Heimkomsting og Heimkomstdagans Rossfjording blir kåret. I tillegg vil det være møteplass på Tangen hver dag med cafe, og småaktiviteter som dart og biljard. Her kommer også dagens program opp, og gjesteboka ligger framme hvis du vil skrive en liten hilsen. Åpningstider: Lørdag :00-21:00 Søndag :00-24:00 Mandag Torsdag :00-24:00 Fredag :00-02:30 Lørdag :00-02:30 Tlf Oppdatert program finnes til ei hver tid på og lurer du på noe kan du ringe leder av styringsgruppa, Ann-Helen Nordås

12 SIDE 12 RO SSF JO RDPO ST EN SU P ERH ELGA ap ril 2006 Superhelga starta på tradisjonelt vis med bygdekveld på Tangen. Foredraget Ungdom og rus, var veldig lærerikt og aktuelt. Ungdomskvelden var svært godt besøkt. Det ble arrangert stafett og quiz for de som ønsket, og de som var med var svært engasjert. Søndagen kom med nydelig vær, o g e t t e r gudstjenesten fant mange veien opp til Lillevannet, for d i v e r s e skiaktiviteter og bål. Lørdag kom, og vi var heldige med været. Vi fikk god fyr på grillen, og pølser, hamburgere og koteletter fikk gikk unna i stor fart. Barnekoret Kor Arti sang, 4H hadde støvelkast og tautrekkinga ble vunnet av l at si da.i gjen ;-) Sk år i gleden var at scoot eroppv i sninga og ungdommen utebl e. Scooteroppvisninga måtte avlyses grunnet strenge regl er, og ungdommen v ar oppt att med fotballarrangement. Pistolklubben hadde åpne lokaler Vi takker til alle som hjalp til å arrangere helga, og for de som ville teste treffsikkerheten. håper på like stor deltakelse og engasjement til neste år. Kvelden kom og det var klart for revy og fest. Bra oppmøte og flott revy. Hilsen lederne i Ungdomsklubben Monica & Merete Bertheussen Malerservice AS Tlf: Mob:

13 ÅR GA N G 1 0, N UMME R 2 SIDE mai 2006 med årene Ikke alle liker og gå i bunad, spesielt ikke ungdommen som kommer i skjørt eller bukse vi må jo ikke se for rar ut heller da sier noen av dem. Mange møtes på Vonheim for å høre på gudstjenesten som er gjennomført av Anette Stenseng, etter gudstjenesten er dagens tale. Det er mange som mener dette er dagens høyde punkt. I år fikk vi mange positive tilbakemeldinger om den, den ble gjennomført av Camilla Henriksen og Silje Bondestad men Stina Jensen og Liv-Tone Rasmussen hadde skrevet den Før toget tar avmarsj tar 1-10 kl og stiller opp på en 17. Mai blir kalt for barnas dag, det er sikkert siden de får løpe fritt og spise så mye is de bare klarer og stappe i seg! Men det er ikke bare barnas dag, det er den dagen hele familien forenes og har det hyggelig sammen. Noen av de voksne barna kommer hjem for å være med familien og ha det gøy igjen som en liten unge de engang var. Nok et år med mange gleder er gått, og en av disse mange gledene er selveste 17. Mai. Dette års 17. Mai var som tidligere 17. Mai arrangert av 8.kl på Rossfjord skole. Selveste arrangementet var bra organisert og godt forberedt. Lekene til barna var litt dårlige og det var ikke så stor fangst å få i fiskedammen. Men det er jo ikke dette som er selveste 17. Mai! La oss ikke bare rekke, med 1 kl først. Så går det i rekke følge bakover. Hver klasse har hver sin Fane de har jobbet med for og gjøre så fin som mulig for og imponere de andre klassene og foreldrene. Toget går en fast rute hvert år, den går fra Vonheim med korpset i spissen og til Aldershjemmet for å spille for de gamle og de som er på jobb. Når toget kommer tilbake er det stor trafikk til kantina og isdisken. Men etter en stund har det hele roet seg ned og vi i 8kl kan begynne med og slappe litt av. Når de siste folkene har gått må vi ta ned pynten og begynne med og rydde. Det er egentlig utrolig hvor mye folk klarer og rote på en dag!! De fleste foreldre vet er det et helt ork å arrangere 17. Mai så man er glad det er over når vi går hjem. Men til fortjeneste til alt Rune Sørgjerd redder dagen dette får vi penger som vi kan bruke på klassetur til være negativ men si det som er positivt også. Syden eller hvor vi enn vil dra. Dagen begynner vanligvis med pynting og presse på seg bunaden som kanskje har begynt og bli litt trang Skrevet av Liv-Tone (på vegne av årets 8.klasse)

14 SIDE 14 RO SSF JO RDPO ST EN Tu rngrup pa i Rossfjord Instruktør er Johanna Ågren og hun får god hjelp av Rebekka Helmersen. Turnerne har i år trent hver torsdag fra klokken Dette er et flott tilbud i Rossfjordbygda. Ungene har det artig samtidig som de lærer kroppsbeherskelse, balanse og styrke. De stumper kråke, står på hender, står på hode, slår hjul, hopper på trampett m.m. I Rossfjord har vi ei turngruppe som består av jenter fra 7 til 12 år. Marthe Andreassen, Nann- Kristin Pedersen, Andrine Rokstad, Anja Rokstad, Anja Hennie B. Johansen, Camilla Nordaas, Lovise Landseth, Marie Landseth og Maja Sørgjerd. Den 1.mai var turngruppa gjestetropp da Fil-turn hadde våroppvisning. Jentene var kjempeflinke! Turnoppvisninga gav god inspirasjon for videre trening. Turngruppa hadde egne turnoppvisning i gymsalen på Rossfjordskole den 24.mai. Turnerne hadde satt ut stoler, så tilskuerne fikk sitte godt å nyte oppvisningen. Alle turnerne hadde på seg flotte, blå turndrakter som Johanna hadde fått låne av Fil-turn. Målet for oss må jo være å skaffe egne turndrakter Jeg vil med dette takke deg Johanna for den gode innsatsen du gjør for turnjentene våre!! Hilsen Linda Myrvang Sørgjerd Sitater fra Rossfjord ba rneh ag e

15 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E 1 5 Energitopper inntar bygda Når Energidagan arrangeres i Rossfjordbygda for tredje gang til høsten, er det på nytt en imponerende rekke av foredragsholdere som kommer på besøk. Alf E Jakobsen, ordfører Hammerfest kommune Anita Utseth, statssekretær Olje- og Energidept. Grigory Dmitriev, visepres. World Wind Energy Association Gudrun Rollefsen, adm. dir Barents Naturgass AS Jan-Oddvar Sørnes, 1.amanuensis Handelshøgskolen i Bodø Jarle Aarbakke, leder nordområde-utvalget/rektor UiT Håkon Karlsen, leder MIT Fablab Norway - Neil Gershenfeld, Dir center of Bits&Atoms, Live fra USA. Olav Akselsen, leder stortingets utenrikskomite (tidl energiminister) Ole Stavad, President Nordisk Råd Robert Hermannssen, dir. Store Norske Spitsbergen Grubekompani Svein Fredriksen, leder Kraftforsyningens nordomr. utvalg Ørjan Birkeland, Letesjef Barentshavet (Statoil) I tillegg blir fylkesråd for næring Irene L. Nordahl en av møtelederne. Energidagan arrangeres i år for tredje gang, og bak arrangementet står selskapet Barents Energimesse AS, som bl.a. eies av Troms Kraft AS, Hammerfest Energi AS, Statnett SF, i tillegg til lokale krefter i Rossfjordbygda og Lenvik. Målet med Energidagan er å lage en arena som gir deltakerne ett blikk inn i framtiden, og foredragsholderne prøver å beskrive hva den vil bringe av muligheter og utfordringer på kort og lang sikt innen bl.a. energi- og miljøsektoren. I tillegg har arrangørene som målsetting å binde tettere bånd mellom aktører i nordområdene/ Barentsregionen; Norge, Sverige, Finland og Russland. En rekke lag og foreninger i Rossfjord-området er involvert i arrangementet, både i det som skjer på selve konferansen på Vonheim, og under opplevelsesmiddagen på Langnesodden. Arrangørene håper også at alle i Rossfjordstraumen og omegn tar ansvar for å vise bygda fra sin beste side under arrangementsdagene 6. & 7. september. Når deltakere fra fjern og nær blir ønsket velkommen til en bygd som har gjort seg flid med velkomsten, flagg og smilende mennesker, er grunnlaget for en unik og spesiell opplevelse lagt for både arrangør og deltakere. For som tidligere styreleder Paul Dahlø sa under åpningstalen i 2002: Det er ikke alltid at man ser ett helt tettsted dandert med flagg når seminarer avholdes. Slikt blir lagt merke til, og gir alle besøkende ett spesielt forhold til Energidagan og Rossfjordbygda!

16 S I D E 1 6 R O S S F J O R D P O S T E N Glimt fra festen for det nye flerbruks og menighetshuset Kapellan Annette Stenseng ønsket over 80 gjester velkommen til middag ved innvielsen av flerbrukshuset og utfordret Arnt Iver Elvemo til å fortelle eventyret som ble til virkelighet. Kirkeverge Ivar Bjørkås ga blomster til en av pionerene bak flerbrukshuset, Reidun Kjær, som sammen med sin mann Osvald Kjær, ga tomta som utgjorde startkapitalen for prosjektet. "Dette er et flerbrukshus for heile Rossfjordbygda. Fyll huset med aktivitet!", oppfordret Arnt Iver Elvemo. Det første presteparet i Rossfjord, Sølvi og Svein Malmbekk, fikk være med å legge de første planene for huset, her sammen med Reidun Kjær - og "Kor artig" lot seg ikke be to ganger. De vil fylle huset med sang. Det gjorde også trioen som sang ei vise av Helge Stangnes. Astrid Myrvang, Klara Myrvang og Tommy Hagen "Gratulerer med dagen Rossfjord!" hilste prost Oddmund Brundtland.... og festen fortsatte med kaffe og kaker til de over 80 fremmøtte.

17 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E Juni ble det "Tine-st afett en" a r ra n g er t p å Pionerbanen i Fin nfj or db ot n. Rossfjord skole stillte sporty opp med 5 lag. 8 elever fra hver klasse sprang sine etapper på 200 meter. Alle klasser fra 6. til 9. stillte lag, 7. klasse hadde sogar 2 lag. Ikke nok med det, deltagerne fra skolen vår varmet opp med over 20 kilometer på sykkel. Og når de var ferdige med å springe sine etapper satte de seg på syklene sine for å sykle hjem nye 20 kilometer. Dette var TOPP - slike elever er Rossfjordbygda stolte av. Beste lag fra Rossfjord var ett fra 7.klasse. De kom på en flott 2.plass. Men også alle de andre lagene hevda seg bra i konkurransen.

18 S I D E 1 8 R O S S F J O R D P O S T E N "Knallstart" på skytesesongen for Rossfjordskytterne Våre unge skyttere har hatt en god start på utesesongen De har deltatt på de fleste vinterfeltstevnene rundt om i Landsdelen. Alle er svært dyktige skyttere, som kan vise til resultater i Norgestoppen. I vinter har hver av skytterne lagt ned treningstimer på Falkens nye elektroniske miniatyrbane. Treningsiveren kan nå høstes frukter av, skjelden har Falken skytterlag så mange gode ungdomsskyttere i laget. Rossfjordskytterne teller 6 av disse. Ikke bare representerer de Falken skytterlag, men de er patriotiske Rossfjordinger, som kaster glans over Rossfjordbygda, hvor de enn er i landsdelen. Det hele startet med at Vegard Vinje Nilsen ble samlagsmester i Miniatyrskyting i januar. Vidar Kristiansen fikk Bronsje medalje i samme stevne. Utesesongen med grovere kaliber startet i midten av februar. Hør bare på dette.: Mats Eirik Rasmussen - nr 2 i Nord-Norsk Mesterskap - Nr 2 i Fylkesmesterskapet i Klassen for Juniorer - Liv Tone Rasmussen ble nr 2 i Fylkesmesterskapet i Klasse Rekrutt. Linn Jørgensen som i år skyter første år som senior ble beste kvinne i Nord-Norsk Mesterskap og nr 3 i sin klasse. Den største prestasjonen har June Jørgensen stått for - Hun har vunnet 7 av 8 stevner hun ar deltatt i. Hun kan smykke seg med titlene V i ki n g s m el l me s t e r - S a m l a g s m e s t e r - Fylkesmester og Nord- Norsk mester i Vinterfelt. H u n s k y t e r s i t t første ordentlige år i klasse Rekrutt. Hun mottok også en hederspris fra Skånland kom mun e fo r be st e Rekrutteringsskytter under Nord-Norsk Mesterskap. Det er første gang i Falkens skytterlags historie at en ungdomsskytter har tatt alle feltskytingstitlene i en og samme sesong. Som dere alle forstår, blir skytterungdommen fra Rossfjord, lagt merke til i hele landsdelen. Årets sesong kan bli spennende for disse - med Nordnorsk Mesterskap i baneskyting i Bjerkvik i slutten av Juni - Norges Cupstevnene på Falken - Målselv og Storsteinnes og ikke minst Landsskytterstevnet i Øverbygd. Vi sambygdinger sier bare.: "STÅ PÅ!" og lykke til med sommersesongen. Litt fakta om Vinterfelt-skyting. All skyting foregår ute i sneen i all slags vær. Det skytes 5 x 6 skudd i innledende runder. I finalen skytes det 12 skudd. De yngste skyter kun liggende, mens de eldste også må skyte knestående. Avstanden er 100meter og blinkene varierer i størrelse fra cm. Sentrumsblinken er 2-3 cm. Blinkene er ofte så små, at vi "gamlingan" med normalt gangsyn, ofte har problemer med å se disse på 100 mesters avstand. Seniorklassen skyter på varierende avstander fra meter på blinker i varierende størrelse etter hvor stor avstand det er til målet. Her spiller lys/værforhold og vind en viktig rolle. For mere info "klikk innom"

19 Å R G A N G 1 0, N U M M E R 2 S I D E stk Hyttetomter mellom Tennskjer - Aglapsvika selges. Flott utsikt mot Senja - Hekkingen. Hver tomt er på 990 m 2. Ring Karl Otto Mobil for info

20 F OR ENIN GEN FOR NÆRIN GSUTVI KLIN G I R OSSFJOR DB YGDA SENTR UM 9302 R O SSF JOR DSTRAUMEN Telefon: Telefaks: E-post: Kontonummer Rossfjordposten: Redaksjonen i Rossfjordposten består av Arne Johansen, Dagfinn Lajord og Marius Rokstad. Stoff/forslag kan sendes til eller leveres til Arne Johansen. Rossfjordposten utgiv elser Materiellfrist Utgivelsesdato Fredag 10. September 2006 Uke 41/42 Fredag 24. November 2006 Uke 50/51 Fredag 23. Februar 2007 Uke 12 Fredag 18. Mai 2007 Uke 26 N UR ble stiftet 28.mai NUR bistår lokale etablerere i å konkretiser e prosj ekter og søke finansiering. Vi følger også opp etablererne gjennom hele etablererprosessen der det er ønskelig og der vi har kapasitet. M å l : Foreningens hovedmål er å fremme utviklingen av det eksisterende næringsliv samt legge forholdene til rette for nyetableringer i Rossfjordbygda. Dette skal skje gjennom å bi dra med kompetanse og veiledning innen faglige og økonomiske spørsmål. NUR hjelper etabl ererne til å komme videre med prosjektene gj ennom å for midle kontakt med offentlige myndigheter, finansiører og andre som på ulike måter bidrar til realisering av etablererprosj ekter. B yg d e u t v i k l i n g : Gjennom bygdemobiliseringsprosjektet har NUR fått muligheten til å fortsette det positive arbeidet som var påbegynt i bygda. Næringsutviklingspr osjekter som dukker opp i prosjektperioden følges opp av prosj ektleder og styret i NUR. K o n t a k t n et t : NUR bruker sin kapasitet til nærings og bygdemobiliseringsprosjekter. Vår styrke ligger i et godt kontaktnett og i det at vi får bistand fra andre, som Troms, Lenvik kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Pro sj ekt led er: Erling Mikalsen er tilknyttet NUR som prosjektleder, NUR jobber med ulike nærings og bygdeutviklingstiltak. I tillegg til at en følger opp tidliger e prosj ekt jobbes det f.t. med nye prosjekt som nettverkskredittgruppe, bistand grendeutvalg, Bygdeservice og Forstudie Rossfjordbygda i utvikling med mere. Vi mener at kompetanse og engasjement er en vikti g infrastruktur i et bygdesamfunn på linje med kommunikasjoner, energi og telefon. NOEN TEGNINGER FRA 3. OG 4. KLASSE VED ROSSFJORD SKOLE IKKE GLEM Å STØTTE ROSSFJORDPOSTEN!!! Våre kostnader er i sin helhet knyttet til distribusjon og trykking! Vi som arbeider med denne gjør dette på helt friv illig basis og håper at vi kan fortsette med det så lenge v i f år dekket de faktiske kostnader! Kontonummer Rossfjordposten:

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012

VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 VELKOMMEN TIL VANNØYDAGAN 9. - 12. AUGUST 2012 Vær med å støtt opp om Vannøydagan, og Hamre stadion som har en av de fineste ekte gressbanene i Troms Arr: Vannøy Fotballklubb TORSDAG 9. AUGUST Kl 17.00

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse under tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari

DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse under tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari 48033607. Lag Mikroene 16.mai: kl 18.00-21.00 2 : kl 13.30-16.15 3 Uke 21 og 42: tirsdag16.30-20.00 og torsdag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

«SKIDAG» I SOLLIA SLALOMBAKKE

«SKIDAG» I SOLLIA SLALOMBAKKE KONGSVIK SKOLE 15. APRIL 2015 «SKIDAG» I SOLLIA SLALOMBAKKE Kongsvik skole tyvstarter folkehelseuka med aktivitetsdag i Sollia for hele ungdomsskolen onsdag den 15. april. Kongsvik skole 20-24. APRIL 2015

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Kalender uke 47 Mandag 24.11 Månedsfest kl 11:45 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12 Felles foreldremøte (salen kl 18:30) TORSDAGSPOSTEN 20.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet juni 2015

Månedsbrev fra Revehiet juni 2015 Månedsbrev fra Revehiet juni 2015 Viktige datoer i juni: 11.6: Norun fem år 24.6: Juliana fire år 9.6: sommerfest i barnehagen! 19.6: siste dag for Emil. Uke 26: «Trygg i vann», for Storefot Da er mai

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009

Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Høstgasshuku Bergen 26. 29. November 2009 Årets høstgasshuku ble som vanlig avviklet i Framohallen. Årets arrangement var blitt tildelt Nordås Karateklubb. Etter en god mobilisering av klubbens styre,

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag

INNBYDELSE. til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007. Sponsorer / samarbeidspartnere: En PDF fra Nittedal Skytterlag INNBYDELSE til NORGESMESTERSKAP i SKOGSLØP 21. 23. SEPTEMBER 2007 Sponsorer / samarbeidspartnere: Løiten skytterlag ble stiftet 1867, og fyller 140 år i år. Løiten skytterlag består av ca. 200 skyttere,

Detaljer

NORD-NORSK MESTERSKAP BLODSPOR 2015

NORD-NORSK MESTERSKAP BLODSPOR 2015 NORD-NORSK MESTERSKAP BLODSPOR 2015 Mesterskapet ble avholdt 29-30 august i Sulitjelma, med base på Sulitjelma Turistsenter i Daja. Mange svært gode ekvipasjer deltok, og 31 stilte til start for å konkurrere

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14

Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14 Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/10 2/10 3/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Gruppedag kl 10-13 Laks og pasta. 3 åringene på gullhår og Tyrihans på tur sammen. 13/10

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015

MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 MÅNEDSBREV FOR FEMKANTEN, MARS OG APRIL 2015 I mars måned har det vært flere spesielle dager som barna har jobbet mot og gledet seg ekstra til. Først ut var : TEMAFESTEN: Her lager vi en edderkopp pinjata

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer

Juni 2013. Viktige hendelser denne måneden: Sommeravslutning seniorer 31. mai 1. juni 6. juni 6. - 9. juni 15. - 16.juni 21. juni Juni 2013 Viktige hendelser denne måneden: Gasshuku, Fusa Ingen trening Sommergasshuku, Stord Interngasshuku, Krokeide Sommeravslutning seniorer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette februar 2014

Arbeidsplan for Rødhette februar 2014 Arbeidsplan for Rødhette februar 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 Kulturskole: 4 7 4 åringene kl 10.30 I Agora Popcorn gruppa tur. Sommerfugl gruppa tur 5 Eldste: Torunn Minste: Ellen Varm lunsj:

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

T S D R BYGDAS NYE STORSTUE STÅR FERDIG. SUPERHELGA I ROSSFJORDBYGDA 7.-9. APRIL. Saker av interesse: Heimkomstdagan 2006 S. 4

T S D R BYGDAS NYE STORSTUE STÅR FERDIG. SUPERHELGA I ROSSFJORDBYGDA 7.-9. APRIL. Saker av interesse: Heimkomstdagan 2006 S. 4 FOR E NIN G EN FOR N ÆRI N GSUT VIK LIN G I R OSSFJO RD BY G DA SE NTR UM 93 02 RO SSFJOR D STR AU ME N N E T S O P D R O ROSSFJ Årgang 10, Nummer 1 Mars, 2006 I dette nummeret: Ny familie 3 Flerbrukshus

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Tromøy-posten. Leiravisen. for NFUs organisasjonsleir 2011 på Hove leirsenter, Tromøya

Tromøy-posten. Leiravisen. for NFUs organisasjonsleir 2011 på Hove leirsenter, Tromøya 23. - 30. juli Leiravisen for på Hove leirsenter, Tromøya «Det skal bli vennskap og glede på leiren vår» sang forventningsfulle deltagere under åpningssermonien på leirplassen. Værgudene viste omtanke,

Detaljer

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn

Fredag 5.Desember. Søndag 7.Desember. Lørdag 6.Desember. VIP telt Birkebeineren Skistadion åpnes. Sprint finaler langrenn damer / menn Lillehammer Skifestival er arrangør av World Cup Nordiske Grener på Lillehammer fra 5.-7.Desember 2014. Lillehammer var arrangør for WC i 2013, og vil ha tilsvarende arrangement også de neste 2 årene,

Detaljer

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub

Medlemsblad for Trondhjems Skiklub NR.4 2015 Medlemsblad for Trondhjems Skiklub Medlemsblad for for Trondhjems SkiklubSkiklub Medlemsblad Trondhjems Leder Hyttene i Marka, Elgsethytta Telling av turgåere i marka Bymarksveteranene Skiinstruktører

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Felles minirøris ute. Aktivitetsuke. 08. Inne/ute aktiviteter. 15. Inne/ute aktiviteter

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Felles minirøris ute. Aktivitetsuke. 08. Inne/ute aktiviteter. 15. Inne/ute aktiviteter 22 1. Felles minirøris ute 2. 3. Eiganes lekene Aktivitetsuke 23 6. 07. Eventyr 08. 09. Sommerfest i barnehagen 15.00-17.30 10. Malin FRI 24 13. 14. Eventyr 15. 16. 17. Hipp hurra Sara 2 år (18.06) 25

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar:

Januar 2014. Viktige hendelser denne måned: Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013. Timeplan første uker i januar: Januar 2014 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Keiko Hajime - Første trening 13.-18. januar Kangeiko 2013 17.-18. januar Kangeiko Weekend 20. januar Oppstart Nybegynnerkurs 20. januar Ordinær timeplan

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009

Høsten/vinter 2009. Nr 2.2009 AGDER DØVEBLAD Høsten/vinter 2009 Nr 2.2009 Kjære medlemmer og leserne. Mye har skjedd siden sist medlemsbladet ble utgitt etter 17.mai i år. Så vi har den gleden å bringe mye stoff fra Kristiansand Døveforening,

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2013.

Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Arbeidsplan for Rødhette april 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 Pannekaker Minste: Ellen 4 Minste: Ellen 5 8 12 9 Vanngruppa får besøk av de eldste i Vardenbarnehage. 10 Fiskesuppe 11 12

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN.

VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. VELKOMMEN TIL RYGGEMUSIKKEN. FORMÅL: RyggeMusikken har som formål å være et synlig korps som evner å kombinere det musikalsk spennende og utfordrende med det sosialt attraktive. RyggeMusikken skal være

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer