Bispevisitas ser man det? Miljøtips

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bispevisitas ser man det? Miljøtips"

Transkript

1 E SE Far gele gg d 65 rtla et ts PR ELL ef o or les bar! ser b ku lade 3 r+ 65,- DVD 1 abo + 89 = o Fi fem fei l Teg fra e så 1 til strek skj vider 2 og ule e. H rs eg va her? M T usik B ege kvid AR film eoe NA er r S S et øda -kok u tsi gss d k rra So :K ari ig Teg d rtla Ma E7 Far gel som ria o Pri lytt g dis egg ip er kk til lee Jes til us! pri Teg i g: K kk 10 ari So 2 SID D Fi e to b er ild du ee de v M fem ar feil ta og ee Je sus e bild r et est u e der lik e.? STOKKA Meighetsblad for Nr. 5 November/Desember 2014 SID (pr iv hje atab m o Gr i posem e u ku ppe te) t,- p r em bar et Be s ell till p er å ba r te lef o s 22 od 08 ags 71 sko 00 le. Op pdr ag: Um r.7 ulig? CD Maus e Få ekte hemmagetbarage tårag elige evis tee. et oppdrog o ag! o LUKAS Føye De g o De 2012 NORGE MARTIN S0112SKOLEN E -DVD fra fra de SØNDAGS E -DVD 2011 Jakte stemme stille gje g te ode re duset: ud LINNEA OSLO SUKAI 0606 De gjeterede Film ilesig: Arevåg kig: Bag maus/pro av DVD: Bli aboet Sødagsskole 14 blader agsskole.o s Bestill + DVD bareblad + bok rett hjem i poste. gsskole.o dee stemm Aimasjo Christoffer : Produset Alve, CirkA Merete DVD-tryk Dicetia Tegeserie Ruar og PB 6552 Norsk Sødagsskoleforb Etterstad, Bestillig Jakte stille De g gjeterode e Stolteberg dee stemm E 20 tegefilmf -DVD fra Jesu liv. ortellige r Forteller: Harald Tegere: Asbjør Chris Tøese, Vera Murphy, Rikke Tataro, Fjeld Raymod Jase, Erik Gaustades, Ødegaard Jakte stille ÅlesuHimm: Odd Solister: Ketil Walderh d T/M: AstridSoul el over Sæbø Musikkp Childre Heig Ruar aug Myre livet Fortell Vokalpro roduksjo Bag Tromme og Kalvøy, er: SØNDA duksjo Kristia /arr./m Harald r: 1/0 Dages 04 Børre 10 Samme Vetle Herre GSSKOL : RuarStudios,iks: Stolteb Flye Aita God Dag selv M: T: Asle ord: Klevela Stage Bag Oslo EN om Fra PhatBac erg medbjorvat Fjalset N. tid vi ikke Gudder mi NORGE CD-e T: Gjerlau Sade M: Kari t, lad k 06 O: Kari K. Kari Kaufm ser (Salmeog Haahyrde 2011 Propell JetegrKom Media g, Gitarer,Hildegu Mavik ham K. Rebecc Solist: Kristia 23) Mavik K. a, T: Mure 2011 Bratsj: og Mavik produks uppatil M: Britt-VeMathea Miks: Kvalvaag Gares Merete Mathiaa meg Fra Melida Audiopo Tarjei Seve Jesus ke Celie jo Tekiker Espe s SeveCD-e Nysted, bibelser Make og Reigstad F. Arevåg E. Oldebrå og l StudioGjelstad Baseme arr. 08 Løver E Løver SØNDA Tore Skatte Sog Det Music(vokal): ie Tomas, Bestill er t av komp: te T/M: 12 Productgull side med AS Vegard Guder Studio Fra ToreThoma Liv-Be GSSKOL Aria skri 4-5 Fioli: barebl tårage LyorCD-e Thomas ios se, M: sse Schow, (utdra EN Paradisb edicte Hallvard 2011 fra Liv-Bee Tekik as Skattesk teesadet NORGE -CD CD-e se 2005 dagssk Atos Liv-Bee g) side Bjøre Postpr BARNA ukta dicte Bjøreb ri er klubbav 2 14 Vegard Aria e, voice: ole.o 2012 Elias Tomas dicte Bjøreb Illustra oduksj oe boe T/M: Grafisk Schow, Studio is S Håvard Bjøreb Sæbø Program Soge CD 15. oe o/ferd Staffeld april Rasmus Has Produstrykk: tør: sag desig:kaako Make Bass/key oe Ige og Gressum merig/ Gitar: ts 2009 bar 2012 Solem et: Dicetia Fagervik Musicigstilli og NORGE SØNDAHasboard: Camilla& tekiker fra Yuzuru AS g: SØNDA Odd Tromø Ige Rasmus Ketil 2012 GSSKOL Hoholm : dagssk Fagervik GSSKO Sæbø ya Solem EN ole.o Bli LEN NORGE go de NSSF S tar Tå age ra egege te t te e. et es o tst ed! Yglige Familie et voksede fellesskap Les mer side 4

2 Bispevisitas ser ma det? 2 STOKKA MENIGHETS- BLAD Utgitt av Stokka meighetsråd Redaksjoe/ Bidragsytere: Leif Jo Paulse Kåre M. Mælad Meighetes asatte Gaver til meighetsbladet ka betales i til kotoummer: Stokka meighetsblad Stokka sok Postboks Stavager Omega Trykk Stavager Biskope kommer offisielt besøk til Stokka i midte av ovember. Slikt skjer ikke hver dag, ikke e gag hvert år. Sist gag var i 2004 i Erst Baaslad si tid som biskop. Gage før det var da Bjør Bue var her i Det er altså ti år mellom hver gag. Derfor er det e begivehet år det skjer, og det gjelder om å få det med seg ved å komme avslutige, visitasgudstjeeste sødag 23. ovember. Hva er e visitas? Løge ord fis det mage av. Visitas er et av dem. Det har igetig med visvas å gjøre. Det ærmeste for mage av oss er de «kroppsvisitas» som vi må gjeom hvis det piper i sikkerhetskotrolle Sola. Ordet visitas heger samme med e megde adre ord som vi bruker i fleg: Visjo, video, vite, visdom osv, osv. Og alle ka kokes ed til det ee: Å se (vídere lati), emlig å se for å få kuskap og isikt. Når biskope visiterer oss, er det mer e e visitt. Det er ikke et sykebesøk, for vi er vel ikke «syke»? Ka hede det hadler om at ha vil SE oss for å oppmutre og verdsette oss? Samtidig har ha sikkert med seg mage gode taker og ideer som ka ispirere og gjøre oss glade og ivrige etter å gjøre gode tig. Hva er e biskop? Det er og et av de løge orda. Jeg mies e episode fra 1994 da biskop Bue skulle komme. E av småjetee i kirkes Miiklubb fikk høre om biskope og repliserte spotat: «Får vi é hver?» Hu trodde det var e slags kopp. Ordet kommer fra det greske episkopos, tilsysma. Skopos hadler om sy, det å se (sml f.eks. periskop). Der har vi det igje. Ha skal se. Vi teker lett at ha kommer for å føre tilsy med oss i betydige kotrollere at alt går rett for seg. Kaskje litt av det. Av og til er også det ødvedig. Me mest dette å ha omsorg for. Og forbildet er Jesus, ha som er de øverste hyrde og tilsysma i kirke. Kjeer jeg vår biskop rett, er det ettopp det ha øsker å være år ha kommer til Stokka meighet. Og da tror jeg ha bruker øree vel så mye som syet. Vel møtt bispevisitas. ljp Miljøtips Varmepumpe økologisk og økoomisk Å bruke e så fabelaktig og «tettpakket» eergikilde som elektrisitet til oe såpass ekelt som å øke temperature i et rom med et par grader, er rett og slett å rege som sløsig. Hvis ma i stedet bruker strømme til å drive e varmepumpe, utytter ma elektrisitete lagt mer effektivt, og vips så får ma ut rudt tre gager mer eergi i form av varme. De ekleste typee, luft til luft-varmepumpee, gir e gjeomsittelig eergibesparelse kwh i året. Prise er rudt kroer, ferdig istallert.

3 Håpet kom! I juli satt jeg i Stavager Rådhus uder ledelse av varaordfører Bjørg Tysdal Moe, samme med jøder fra Netaya og kriste palestiere og muslimer fra Nablus, Stavagers to veskapsbyer. Det var midt i de aspete koflikte, og vi skulle lete etter håpsteg ut fra våre ulike trosutgagspukt. Det var orgaisasjoe Chefs for Peace, Kokker for fred, muslimske, kriste og jødiske stjerekokker, som hadde brakt oss samme. Midt i de vaskelige forhadligee sier e av ledere for dee lille fredsorgaisasjoe til meg: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord! Det er derfor vi aldri må gi opp arbeidet for fred! Ordee har sittet i meg side, i et år da terror og grusom voldsutøvelse fra Syria, Irak og Ukraia har preget yhetsbildet. Og jeg er ikke alee om å være berørt av de mage bareasiktee flukt fra terrore. Det er gager da håpløshete over kriges odskap vil ta overhåd. Da må jeg ta frem ordee fra de armeske kriste fredsaktiviste: Husk at Jesus Kristus kom med håpet til vår jord. Og jeg ser dybde i Bjør Eidsvågs vakre julesalme i vår ye salmebok: I e att så klar og kald, av e ug og tapper mor, i e krybbe i e stall fødtes håpet til vår jord. Gud briger håpet til oss i et sårbart, ubeskyttet meeskebar, utlevert til Marias og Josefs omsorg og kjærlighet. Ha kom ikke med militær makt, me i det mest sårbare av alt: det yfødte baret. Derfor gjør jeg ordee til Bjør Eidsvåg til mi hilse i dee advetstide, der vi skal få lov til å tro det trassige håpet: I det stille, til de små briger Jesus håp og fred. Og ha kommer, da som å, fra si himmel til oss ed. Juleatt med lys og glede mier oss om Gud som kom. Evig er ha her til stede. Nå står grav og krybbe tom! Velsiget advets- og juletid! Erlig J. Petterse Stavager biskop Advetskosert i Stokka Kirke Med koret Fii Gammel Aargag Diriget: Tore Ulleberg Solist: Astrid Kallebach Sødag kl. 18:00 Billetter vokse kr. 100,00 bar kr. 50,00 Billetter selges ved igage. Overskuddet går til Kirkes Bymisjo i Stavager. 3

4 Yglige Familie Velkomme til å være med i Yglige Familie! Vi øsker å være et åpet kristet fellesskap for familier i Stavager og håper flere vil være med. Vi har et variert program som gjespeiler KFUK-KFUM si ideolog om å ta vare det hele meesket. Høydepuktet er familieleire Vier i slutte av jui. Veldig kjekt for små og store! Se eller følg oss facebook- Yglige Familie. Ta gjere kotakt dersom du har spørsmål: Veslemøy Grahøy Kivle, mobil

5 Profile Veslemøy Grahøy Kivle I dette ummeret av Meighetsbladet har vi glede av å presetere e av de uge som hører hjemme i meighete. Hu er småbarsmor til 3 bar 3 måeder, 4 og 6 år og heter Veslemøy Grahøy Kivle, og tilhører e av dem som har hatt det meste av oppvekste Stokka. Nå har hu og mae kjøpt hus i Sadalsloe, og stortrives der i et trygt og sosialt godt miljø. Veslemøy er utdaet lærer, har jobbet 3 år Forbudskotoret til KFUK/ KFUM i Oslo, me har fra 2009 vært allmelærer ved Sude skole. I oppvekste var hu fast «ivetar» i barekoret i kirke og miiklubbe, me hu var også mye egasjert i forskjellige aktiviteter i Yglige i bare- og ugdomstide, og mies veldig godt ugdomsklubbe Roger og ikke mist turee til Vier, som åpebart var veldig populært. Veslemøy og mae er svært opptatt av at bara skal få de samme opplevelsee som hu hadde i oppvekste. Me hu ser e utfordrig for de 2 største bara, som er gutter, og det er vaskelig å fie aktiviteter for guttee i kirke. Barekoret består som kjet av jeter, mes det er lite tilbud til guttee. Me ett arragemet ville hu gjere eve og det var Barefestivale. Det slo skikkelig a hos søe, og ble dermed hyggelig for hele familie. Likeledes ever hu utdelig av 4-årsboke og aktivitete rudt det som positivt tiltak. I Yglige er det et tilbud for barefamilier som heter Yglige familie, og som er presetert et aet sted i dette bladet. Her er Veslemøy med i komitee, og har fuet at dette er et svært godt og populært tilbud for hele familie. De legger vekt at dette skal være oe for åd, sjel og kropp med aktiviteter både ute i ature, tur til Vier, sport, grillig, ski-weeked, juletrefest osv. Adakte er selvsagt e fast del av programmet. Arragemetee er lagt til lørdager/helger ca. 6 gager i året, dette har vist seg å kue samle mage familier. Arragemetee markedsføres facebook og . Jeg spurte Veslemøy om hva hu trodde kue gjøre kirke mer attraktiv for uge familier, og hu hadde åpebart tekt litt over det. Som yrkesaktiv småbarsmor er det sterkt begreset hva ma får tid til av aktiviteter i ukedagee, så etter hees meig lå mulighetee i aktiviteter etter familiegudstjeester eller gudstjeester hvor det var sødagsskole. Hees tips i de aledig var at ma ikke måtte presse for mye program i i selve gudstjeeste, altså gjøre de kort og aktuell for bar, ma må ikke ville for mye. Gudstjeestee må være korte, fokuserte og baras premisser. Så må vi akseptere at bara må ha e viss frihet, de skal både kue høres og ses. Det som skjer etter selve gudstjeeste ka ofte være vel så viktig, og hu tekte da det sosiale fellesskapet som ka skapes mellom familier og bar, gjeom lek, aktiviteter og et godt måltid. Kirke har et godt utgagspukt med e kjekk lekeplass for bara, kort vei til tur- og friområder, og et kjøkke det er mulig å lage mat, f.eks. ta middage eller e suppe etter gudstjeeste. Det er ikke slik at alle kjeer alle, me rudt et godt måltid, ka det bli lettere å bli kjet. Av tig ma ka gjøre samme ever Veslemøy aktivitetsløyper, kaste blik, hoppeslott, tegig, ballspill osv.. Når aktivitete ka skje samme med familie blir det hyggelig for alle, og gir forhåpetligvis mersmak til å komme tilbake. Markedsførig ja de må skje gjeom våre ye sosiale kaaler facebook, og mu til mu- metode. KMM. 5

6 Dåp og dåpsglede 6 Fylt av glede over livets uder, med et yfødt bar i våre heder, kommer vi til deg som gav oss livet, skriver salmedikter Svei Elligse. Og om det som skjer år vi bærer det mest dyrebare vil eier til dåpe, skriver ha: Det at vi får bære et hjelpeløst bar i i kirke, der det er vetet, er et sterkt vitesbyrd om hva det kriste evagelium vil si oss: Det fies et sted i verde hvor vi blir tatt imot, uasett hvor svake vi er, uasett prestasjoer og posisjoer. På e sterk og talede måte forkyer baredåpe at vårt meeskeverd ikke har si gru i hva vi har eller hva vi gjør, me i hva vi er: skapt av Gud elsket av Gud oppsøkt av Gud Dåpes første ord er GAVE. Dåpe hadler om ufortjet åde, om guddommelig godhet. Hver dåpshadlig er e demostrasjo av Guds frelse: troe er ikke oe vi selv ka prestere, me oe Gud gir. For 90 år side ga Ludvig Hope ut e bok som beskriver dåpe som gave e måte som fortjeer å bli tatt fram igje. I kapitlet Dåp skriver ha i Mot målet: Mitt persolige sy er dette: Jeg er e kriste. Jeg har gitt mitt liv til Kristus og vil være hos ham, i livet, i døde og i all evighet. Da så Gud ga meg bar, sa jeg til ham: Jeg takker deg for baret du gav meg, jeg vet det er e stor og asvarsfull gave. Nå vil jeg gi baret til deg, likeda som jeg har gitt meg selv til deg. Jeg ka ikke frelse baret, me du ka, og her det, Herre. Du har sagt at vi skal gjøre folk til die disipler ved å døpe dem og lære dem, og det vil jeg u gjøre med mitt bar. På ditt ord vil jeg døpe det til deg i i ditt rike, der hvor også jeg av åde er, og ved de samme åde vil jeg prøve å LÆRE baret mitt di vilje. Jeg lærte dette ytt da jeg skulle døpe vårt tredje barebar i fjor høst, og tekte: Så ekelt ka også jeg si det i dåpssamtale. Og så ekelt sa jeg det! Jeg fikk i mars 1950 mi dåp ute å ha gjort oe for å fortjee de, og ute å forstå de der jeg lå i mors armer. Som e gave fikk jeg de. De første gave vi alle har fått ute å gjøre oe for det, er livet vårt. Vi fikk livet, fordi Gud ville det slik. Fra familiegudstjeeste i Stokka kirke 26. oktober Mila Wehrmeister ble døpt. Dåpe del i Guds frelse hadler om å få del i Guds kjærlighet, i det ye livet. Dåpe er kjærlighetes første sakramet. Gud vil det slik! Dåpe er e radikal Gudsgjerig med meesket: Jeg blir døpt i i Kristi kropp, i i mi lokale meighet og i de uiverselle kirke. Derfor er det jeg stemmer ekstra sterkt i år jeg aer dette perspektivet ved hver dåpsfest: Og ved tides grese lever fortsatt die løftes-ord ved døpefote, dåpes lys forblir år livet sluker. Dét er de dypeste gru til mi dåpsglede. Erlig J. Petterse Stavager biskop

7 125 år SI DE Le Fargelegg A B k. F r o. o r t e ll i g. T Vismeees labyrit C D Fi riktig skygge A B C Hjelp de vise me å fie fram til Jesusbaret! Hvilke vei skal de velge? E D Vismeee kaster skygge i i huset til Josef og Maria, me bare e er de rette. Hvilke? 7

8 Hva skjer i kirke? 8 Bar og familier: BABYSANG: Nytt kurs starter våre Plalagt oppstart er tirsdag 13. jauar 2015 kl SØNDAGSSKOLE: For mer ifo: Følg med meighetes hjemmeside. BYGGEKLOSSEN: 0 3 år samme med e vokse. Torsdager kl Sagstud i kirke. Lek og moro. Ta med matpakke. Kotaktperso er Borghild Wilhelmse. Mobil: BARNEKORET KLINGKLANG: 5 12 år. Klig (fra 5 6 år) øver kl Klag (de eldste) øver kl Diriget: Ui Hode (mobil: ) XYZ-KLUBBEN: For alle i klasse. Klubbe er ca. aehver fredag kl ZALO: For alle i klasse. Ca. aehver fredag Kl Datoee for XYZ og ZALO er de samme, me programmet som er gjegitt her gjelder ku XYZ 14. ov. Ikke XYZ eller ZALO (barefestivale) 21. ov. Bigokveld 28. ov. Ikke XYZ eller ZALO, me Lys Våke for 5. klassiger ov. Juleverkstedet lør 29/11 er åpet for alle. 5. des. Advetskveld med julestemig For vokse: «FORMIDDAGSTREFF» for vokse. Hver 2. osdag i måede, kl Iteressate foredrag/kåserier, bevertig og utlodig. BØNNEGRUPPE. Åpe for alle. Torsdager kl BIBELDYKK. Bibeltimer i samarbeid med Yglige. Kl i Yglige. To tirsdager i md. Se programmet Ygliges hjemmeside: «SØNDAGSSKOLE FOR VOKSNE» Sødagsskolesamlig om Galaterbrevet er kl ovember NMS MISJONSKVINNEFORENING Møte i kirkestue hver siste madag i måede kl JULEVERKSTED i Stokka kirke Lørdag 29. ovember Kl Kl : Samlig i kirke. Kl : Juleverksted i meighetssale. Grøt, saft og pepperkaker. Aktivitetee passer for bar fra 4 år og oppover, i følge med vokse. Pris: kr. 50,- pr. perso. Dette dekker grøt/saft og materiell. Påmeldig e-post ie osdag 25. ovember til: E-post: Telefo: / Eller skriv dere liste i vestibyle

9 kl FORSANGERE VED BISPEVISITAS- GUDSTJENESTE kl Sagere i Stokka meighet og Kampe meighet er velkome. Øvelser i Stokka kirke: Osdag kl og Osdag kl Er du iteressert, veligst ta kotakt med: Kator Lea Wegemo; mobil , mail: Stokka og Storeholme Y s Me s Club arragerer: JULETRESALG Også i år blir det juletresalg utefor Stokka kirke desember Lørdag kl Øvrige hverdager kl Pris kr Norsk edelgra av beste kvalitet. Støtt ugdomsarbeidet i ditt ær- Sagere i Stokka meighet og Kampe meighet område. er velkome. Noe glimt fra trosopplærige i Stokka Sødag 26. oktober mottok 18 bar 2-års bok og mykt tøylam familiegudstjeeste i Stokka kirke. 1. sødag i advet arrageres det juleverksted og Lys Våke (advetsatt i kirke). Øvelser i Stokka kirke: Osdag kl og Osdag kl GAVE til Meighetsbladet Er du iteressert, veligst ta kotakt med: Kator Lea Wegemo; mobil , mail: Hakkebakkeskoge barehage ærhet til bara og ature! Vi har avdeliger i 3 bydeler! Madla bydelshus Tjesvoll kirke Stokka kirke Meighetsblad for for Stokka meighet mad. - fred. Chr. Postboks Skredsvigsvei Postboks 4001 Stavager Stavager For bar i aldere 1 6 år. Åpigstid: 7.30 (Madla: 7.15) Vi jobber etter Reggio Emilia filosofie, har utvidet kriste formålsparagraf, og arbeider i ært samarbeid med De orske kirke. Vi er også mye ute! Besøk vår ettside eller ta kotakt med Gry Nielsse Bag tlf: eller e-post: for å få vite mer. 9 11

10 Til tjeeste hele døget Vår erfarig di trygghet Tlf Vil du bli frivillig medhjelper Stokka sykehjem? Vi Stokka sykehjem øsker å kytte til oss flere frivillige for å øke tilbudet vi har til våre beboere, og å gi &gi våre få frivillige oppdrag som passer deres Kjøp uik glasskust med julemotiv laget for Det Norske Misjosselskap iteresser. av kustere Astri Vadla Ravås! ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST KOLNES ZWERG blomster ÅRETS JULEGAVE! Serie har fem motiv, alle 10 cm i diameter: Krybbe (2011), eglee (2012), hyrdee (2013), de vise me ( ÅRETS MOTIV) og et misjosmotiv (2015). Hver gag du ser et av motivee, vet du at du har bidratt til verdig liv og varig håp for et medmeeske! Ta kotakt med frivillighetskoordiator Else Mathiese for e uformell prat. Tlf / E-post: kommue.o Telefo: PRIS: Hvert motiv koster kr 1000,- TILBUD: Kjøp de fire første motivee samlet for kr 3500,- BESTILLES hos NMS: eller Når du kjøper et motiv til kr 1000, går kr 750 direkte til NMS sitt verdesvide arbeid. ms.o/julegave KOLNES - ZWERG blomster Telefo: Hakkebakkeskoge barehage Det aturlige valg ved salg av bolig ærhet til bara Stokka/Sadal og ature! Vi har avdeliger i 3 bydeler! Madla bydelshus Tjesvoll kirke Stokka kirke Amfi Madla Tlf: Adr. AMFI Madla tlf For bar i aldere 1 6 år. Åpigstid: 7.30 (Madla: 7.15) mad. - fred. Vi jobber etter Reggio Emilia filosofie, har utvidet kriste formålsparagraf, Hakkebakkeskoge barehage ærhet til bara og ature! Vi har avdeliger i 3 bydeler! Madla bydelshus Tjesvoll kirke Stokka kirke For bar i aldere 1 6 år. Hakkebakkeskoge barehage Åpigstid: 7.30 (Madla: 7.15) Vi Hakkebakkeskoge har avdeliger i Stokka kirke og barehage i Tjesvoll kirke. For bar mad. i aldere - fred. 1 6 år. Vi har avdeliger Åpigstid: i Stokka kirke og mad.-fred. i Tjesvoll kirke. Vi jobber For etter bar i Reggio aldere Emilia 1 6 år. filosofie, Barehage Åpigstid: har utvidet har ært 7.30 kriste samarbeid mad.-fred. formålsparagraf, med De Norske Kirke. Vi er ispirert av Reggio Emilia filosofie, og har sterkt Barehage fokus og arbeider bars har medvirkig et ært i ært samarbeid og de med vokses De med ærhet Norske De til Kirke. det ekelte Vi er ispirert av Reggio Emilia filosofie, og har sterkt orske bar. Vi kirke. vil gi bara Vi er gode også utvikligsmuligheter mye ute! og fokus opplevelser bars medvirkig gjeom et arbeid og de bygget vokses ærhet god faglig til det ekelte kompetase bar. Vi vil gi bara gode utvikligsmuligheter og Besøk opplevelser vår samt ettside kriste gjeom et gruverdier arbeid og tradisjoer. Vi er også mye bygget ute! god faglig kompetase eller kotakt samt de kriste med gruverdier Gry Nielsse og tradisjoer. Bag Besøk tlf: Vi er vår også ettside mye ute! eller : e-post: Besøk vår ettside : Kotakt oss tlf: eller mail: for å få vite mer. Kotakt oss tlf: eller mail: 11

11 LIVETS GANG Døpte Magus Norma Tawse Aksel Øye Amada Celice Våge Gilde Olie Elisabeth Drivflaadt Thea Grahøy Kivle Maxx Meihack Mila Wehrmeister Visitasprogrammet Døde Elsie Øwre Lars Ropeid Are Georg Hadal Biskope har et allsidig og magfoldig program uder visitasuka. Tirsdag morge møter ha stabe i Stokka kirke til frokostmøte. Deretter har ha samtale med de ekelte asatte. Seere dage går ture til Stokka sykehjem. Etter lusj skal ha hilse kofirmatee. På kvelde deltar ha meighetsrådsmøte. På osdage har ha et ligede program i Kampe. Torsdag møter ha ledelse Kampe og Lassa skoler. Deretter er det satt av tid til et besøk hos det Norske Misjosselskap (NMS). Ha samtaler og spiser middag i Yglige. På slutte av dage medvirker ha visitaskveld i Kampe. På fredag blir det oppsummerigsmøter bispekotoret. Reste av fredage beyttes til å skrive visitasforedrag. Sødag kl. 11 blir det visitasgudstjeeste i Stokka kirke. Visitase avsluttes med kirkekaffe der biskope holder sitt visitasforedrag. STOKKA MENIGHET Besøksadresse: Christia Skredsvigsvei 23 E-post: Hjemmeside: Koto for gaver: Telefo: Servicetorget for kirkee i Stavager: Besøksadresse: Klubbgate 6 Åpigstider: Madag til fredag kl Torsdager til kl Telefo: Fax: ANSATTE: Sokeprest: Torbjør Hestes Alperoseveie 11 Telefo privat: / Direkteummer kotor: E-post: Kator: Lea Wegemo Direkteummer kotor: E-post: Daglig leder: Ae Syøve Evja Eikill Direkteummer kotor: E-post: Bare- og ugdomsprest: Oddvar Nessa Direkteummer kotor: E-post: Vaktmester: Nemir Haify Direkteummer kotor: E-post: Meighetsarbeider: Ui Hode Mobil: E-post: Leder av meighetsrådet: Arhild Aao Høye. E-post: 11

12 Kristi Kogedag. Stokka kirke kl. 11:00 VISITAS GUDSTJENESTE for Stokka og Kampe meigheter. Biskop Erlig J. Petterse og meighetees prester og katorer. Matt 25, Nattverd. Kirkekaffe. Biskopes visitasforedrag etter gudstjeeste. Takkoffer: De evagelisk lutherske kirke i Jorda og Det hellige lad Sødag i advet. Stokka kirke kl.11:00 Lukas Familiegudstjeeste ved Nessa, Hestes, KligKlag, Speidere og deltagere Lys Våke. Offer til meighetes bare- og ugdomsarbeid Sødag i advet. kl.11:00 Lukas Høymesse ved Hestes og IMI Brass Takkoffer til: Amesty Iteratioal Sødag i advet. KL. 17:00 VI syger Jule i. Me kirkes kor og musikere. Solist Astrid Kallebach. (Ige gudstjeeste kl. 11:00) Sødag i advet. Kl. 11:00 Lukas Høymesse ved Aslaug Austbø. Offer til: Meighetes arbeid KIRKEKALENDER Julafte Lukas : kl. 15:00. Julaftes gudstjeeste ved Hestes og barekoret. Offer til Kirkes Nødhjelp Kl. 16:15 Julaftesgudstjeeste ved Hestes og Eigaes skolekorps. Offer til Kirkes Nødhjelp Juledag kl. 12:00. Johaes Høymesse ved Hestes. Høytidsmusikk Offer til NMS Romjulssødag KL. 11:00. Lukas NB! i Kampe kirke, ved Atle Moe Nyttårsdag. Kl. 11:00. Matt 1.20b-21 Høymesse ved Hestes Kristi Åpebarigsdag. Kl. 11:00 Lukas Høymesse ved Hestes sødag i Åpebarigstide. KL. 11:00. Markus Høymesse ved Hestes Foto: Ae Syøve Evja Eikill

Er det blitt gammeldags å være ateist? Miljøtips STOKKA MENIGHETS- BLAD

Er det blitt gammeldags å være ateist? Miljøtips STOKKA MENIGHETS- BLAD E SE Far gele gg 4 6 75 7 13 15 16 5 74 14 d 65 rtla 61 59 et ts PR ELL ef o or les bar! ser 52 56 57 54 36 46 48 50 34 27 14 b ku lade 3 r+ 65,- DVD 1 abo + 89 = Fi fem fei l 26 35 28 29.o 37 30 31 Teg

Detaljer

STOKKA. Trosopplæring i fokus! Menighetsblad for. Nr. 1 Februar 2014 SID

STOKKA. Trosopplæring i fokus! Menighetsblad for. Nr. 1 Februar 2014 SID E SE Far gele gg 4 6 1 7 13 15 16 5 74 14 d la 66 60 62 63 61 59 et ts PR ELL ef o or les bar! ser 57 55.o = 48 50 37 Fi fem fei l 26 35 34 27 30 28 31 29 Teg fra e så 1 til strek skj vider 2 og ule e.

Detaljer

STOKKA. Påsken i Stokka kirke. Menighetsblad for SID. Les om påskens program i denne utgaven av menighetsbladet! Nr.

STOKKA. Påsken i Stokka kirke. Menighetsblad for SID. Les om påskens program i denne utgaven av menighetsbladet! Nr. E SE Far gele gg 4 6 1 7 13 15 16 5 74 14 65 la d 60 62 63 61 59 et ts PR ELL ef o or les bar! ser 57 48 50 54 27 14 b ku lade 3 r+ 65,- DVD 1 abo + 89 = 34 28 29.o Fi fem fei l 26 35 30 31 Teg fra e så

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Stavanger DPS, velkommen til Stokka

Stavanger DPS, velkommen til Stokka E SE SID E7 Far gele gg Far gel som ria o Pri lytt g dis egg ip er kk til lene Jes til us! pri Teg nin g: K kk 10 ari So 7 15 16 5 74 13 14 65 d lan or t 68 60 62 63 61 59 net ts PR ELL ef o or lens bar

Detaljer

Beitokurset for 21. gang

Beitokurset for 21. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 21. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Nyhet: Edriger i Lærepla for kroppsøvig fra 1. august 2012 Hvilke kosekveser

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Beitokurset for 22. gang

Beitokurset for 22. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 22. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Setrale edriger i lærepla i kroppsøvig Hvilke kosekveser vil edrigee få for

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Beitokurset for 23. gang

Beitokurset for 23. gang Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset for 23. gag Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideer - y ispirasjo Siste ytt fra forskig på vurderig og lærig i kroppsøvig Basistreig i skole,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano

DEMO GRORUDDALS-SUITE. Thore Haukner. for Piano Thore Hauker GRORDDALS-SITE for Piao Tittel: GRORDDALS-SITE for iao Musikk: Thore Hauker Notesats: Bio Laos Foto å forside: Alailde, fotografert av Karste Sølve Nilse. Trykt med tillatelse tgitt av Catado

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Beitokurset - 20 års jubileum

Beitokurset - 20 års jubileum Seter for etter- og videreutdaig Beitokurset - 20 års jubileum Ladets største etterutdaigskurs i kroppsøvig Nye ideér - y ispirasjo Du ka velge 4 praktiske aktivitetsøkter, hver på 2,5 time, ie følgede

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal)

Fotball krysser grenser (konfirmanter Ålgård og Gjesdal) 1 Fotball krysser greser (kofirmater Ålgård og Gjesdal) Øsker du e ide til et praktisk rettet prosjekt/aksjo der kofirmater ka bidra til de fattige dele av verde? Her har du et ferdig opplegg for hvorda

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

-drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

-drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati Fagpla i KRLE. Plae er veiledede, det ka bli edriger uderveis. 9.tri UKE TEMA ARBEIDSMÅTER OG INNHOLD 34-37 Meesker ettigheter, fredsarbei d og demokrati. -drøfte etiske spørsmål kyttet til meeskeverd

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen l temaet. Del med hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål: L G. T 1 7 T 1 P : L, G! I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. For en nordmann i 2013 er de e

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator.

Forprosjektrapport. I denne rapporten er aktivitet og oppgave ensbetydende. Bruker referer til sluttbrukerne av applikasjonen og ikke administrator. Forprosjektrapport Presetasjo... Itroduksjo... Bakgru... Mål og rammebetigelser... Kravspesifikasjo... Mål... Rammebetigelser... 3 Tekologi... 3 Løsiger/alterativer... 3 Aalyse av virkiger... 7 Presetasjo

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

STOKKA. Verdis REQUIEM fremføres i Stokka kirke. Menighetsblad for SID. Nr. 3 juni 2016

STOKKA. Verdis REQUIEM fremføres i Stokka kirke. Menighetsblad for SID. Nr. 3 juni 2016 E SE Far gele gg 4 6 1 7 13 15 16 5 74 14 d lan 66 60 62 63 61 59 net ts PR ELL ef o or lens bar n! ser 57 54 48 50 55.no = 33 37 Fin fem n fei l 26 35 34 27 32 28 29 Teg fra n en så 1 til strek v skj

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling

Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling Relasjoe i kogitiv terapi ved psykosebehadlig Psykolog Torkil Berge Voksepsykiatrisk avdelig Videre TIPS Nettverkskoferase 22. jauar 2013 Helhetlig og itegrert behadlig PASIENT FAMILIE NÆRMILJØ Symptommestrig

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNN Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2 Nr 2. 1. mai - 29. juni og 17. og 24. august 2014 1 Korpsnytthilsen Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Otto Arne Utkilen Oddmund Sagstad Solveig Margrethe Johnsen

Otto Arne Utkilen Oddmund Sagstad Solveig Margrethe Johnsen MØTEPROTOKOLL Meighetsrå Rå Møteato Tispukt Meighetsrå 13.01.2 1800 20.00 Sak fra: 01/2 Sak til: 04/ 2 Møteste: Meighetshus Frammøtte: 7 av 7 represetater Tilstee: Melemmer: Varamelem: Melt avbu: Amiistrasjoe:

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012

Rapport mai 2013 MØBEL- OG INTERIØRBRANSJENE 2012 apport mai 013 ØBE- G ITEIØBSJEE 01 1 3 IHD 01 Iledig 01 Iledig 0 øbelhadele 03 Boligtekstilbrasje 0 Servise- og kjøkkeutstyrbrasje 05 Belysigsutstyr 06 Butikkhadele med iredigsartikler 07 Spesialbutikker

Detaljer