Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings"

Transkript

1 Skog og tre 2011 Sesjon: Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Hvordan energieffektive løsninger Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings Terje Jacobsen SINTEF Byggforsk FME Zero Emission Buildings Presentasjonen er basert på underlag fra ZEB-teamet m.fl.

2 Zero Emission Buildings (ZEB) Senteret er ett av åtte forskningssenter som i februar 2009 fikk status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Etableringen av sentrene er en direkte følge av klimaforliket på Stortinget i februar 2008.

3 Zero Emission Buildings (ZEB) ZEBs hovedmål: Utvikle produkter og løsninger for eksisterende og nye bygninger, boliger så vel som næringsbygg, som vil lede til markedsgjennombrudd for bygninger med null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift, og avhending. En verden hvor bygninger ikke bidrar med klimagassutslipp 0 ZEB

4 Hvorfor ZEB? Bygninger forårsaker i et globalt og europeisk perspektiv ca 40 % av alle klimagassutslipp. FNs klimapanel viser at klimatiltak i byggsektoren er mest lønnsomt (sammenlignet med de viktigste sektorene). Kostnader for forskjellige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp i Europa i Kilde: : McKinsey (2008)

5 Annually energy demand/production: kwh/m2 ZEB-utfordringen Energy standard, single family houses in Norway 250 Kompensere klimagassutslipp fra produksjon av materialer og bygg ved å produsere mer energi enn bygget behøver til drift Today's average standard Buildings code, 2007 Passive house standard Net zero energy Plus energy Energy demand Energy production Kilde: SINTEF Byggforsk

6 ZEB et landslag: Forskning og undervisning innenfor material-, bygnings- og energiteknologi, arkitektur og samfunnsvitenskap Produsenter av bygningsmaterialer og bygningsprodukter Entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter Bransjeorganisasjoner Eiendomsforvaltere og brukere Offentlig forvaltning NTNU (inkl. 15 phd og post doc stipendiater) SINTEF SINTEF Energiforskning Skanska Weber Isola Glava Protan Hydro Aluminium YIT DuPont Multiconsult Brødrene Dahl Snøhetta ByBo Forsvarsbygg Statsbygg Husbanken Byggenæringens landsforening Norsk Teknologi Statens Byggetekniske Etat Nordan

7 Andre samarbeidspartnere i ZEB Internasjonale samarbeidspartnere: VTT (Finland) Chalmers (Sverige) Fraunhofer (Tyskland) TNO (Nederland) LBL (USA) MIT (USA) University of Strathclyde (Skotland) Tsinghua University (Kina) Referansegruppe fra byggenæringen: Lavenergiprogrammet NBBL NVE Forbrukerrådet EcoBox Driftsforum Enova Arkitektbedriftene

8 Strategi: Trias Energetica Miljøvennlig energitilførsel Gjenvinn energi Reduser behovene Kilde: Lechner, Lysen, og fler Den mest miljøvennlige kilowatt-timen er den som ikke blir brukt! Kilde: Ecobox v/stein Stoknes

9 Hva må gjøres: Vi må redusere energibehovet til et minimum (passivhus osv.). Vi må bruke ren, fornybar energi til å dekke det resterende behovet for varme og/eller kjøling. Vi må bruke fornybar energi til å dekke behovet for elektrisitet. Vi må se på sammenhengen mellom bygninger og transport.

10 Hvordan oppnå ZEB? Senteret skal fokusere arbeidet innenfor fem store arbeidspakker, som alle avhenger av de andre: WP1: Avanserte materialer WP2: Teknologier for adaptive og energiproduserende klimaskall WP3: Energiforsyning og tekniske installasjoner WP4: Bruk, drift og implementering WP5: Konsepter og strategier for nullutslippsbygg

11 FoU i ZEB WP1 WP 1: Avanserte materialer Hovedmålsetning: utvikle nye og innovative materialer og løsninger, så vel som videreutvikle kjente teknologier Eksempler: høyisolerende materialer (f.eks. vakuum- og nanoisolasjonmaterialer) materialer for energilagring (f.eks. faseforandringsmaterialer) kontrollerbare materialer (f.eks. elektrokrome belegg/ruter) T = 300 K Air Gas Thermal Conductivity (mw/(mk)) Pore Diameter (nm) Pore Pressure (Pa)

12 FoU i ZEB WP2 WP 2: Teknologier for adaptive og energiproduserende klimaskall Hovedmålsetning: utvikle godt isolerte, adaptive/kontrollerbare og energikonverterende bygningsskall som er robuste i forhold til varierende klimapåkjenning, bygningstekniske krav og brukerbehov. Eksempler på sentrale oppgaver: integrere og tilpasse nye materialer i reelle konstruksjoner (og ved rehabilitering) utvikle robuste byggdetaljer for nye løsninger/konstruksjoner integrere energikonverterende elementer i bygningsskallet laboratorietesting i forhold til varmetekniske egenskaper, bestandighet, fuktproblematikk, klimapåkjenninger

13 FoU i ZEB WP3 WP 3: Energiforsyning og tekniske installasjoner Hovedmålsetning: utvikle nye og forbedrede produkter og løsninger for energiforsyning og tekniske installasjoner tilpasset ZEB. Eksempler på integrasjon/utvikling av ulike løsninger og teknologier: systemer for utnyttelse av sol (solceller, solfangere og hybride solsystem), bioenergi og vindenergi CHP, CCHP (kombinert varme (kjøling) og kraftproduksjon) varmelagringssystemer varmepumpesystemer hypereffektive systemer for ventilasjon, oppvarming og belysning Kilde: University Wuppertal, School of Architecture, Building Physics and Technical Building Services. Prof. Karsten Voss

14 FoU i ZEB WP4 WP 4: Bruk, drift og implementering Hovedmålsetning: Ny kunnskap om energibruk, drift og implementering av ZEB som skal sikre at ZEB oppnås. Eksempler på sentrale oppgaver: utvikle ny kunnskap om hvordan energien brukes, og trender frembringe kunnskap om brukbarhet av ulike løsninger for ZEB utvikle brukervennlige styringssystemer frembringe kunnskap om optimal drift av ZEB identifisere sentrale behov for kunnskaps- og kompetanseutvikling i byggsektoren frembringe ny kunnskap om hva som fremmer/hindrer innovasjon i byggsektoren

15 FoU i ZEB WP5 WP 5: Konsepter og strategier for nullutslippsbygg Hovedmålsetning: Utvikle konkrete konsepter for ZEB, som gradvis blir realisert som pilotbygg i løpet av prosjektets levetid. Eksempler på sentrale oppgaver: definere ZEB utvikle metoder for beregning av klimagassutslipp utvikle konsepter for ZEB for ulike bygningstyper, både nye bygg og rehabilitering. Viktige rammebetingelser er innemiljø, kostnader, bygningsfysikk, arkitektur, m.m. pilotbygging, fra dagens state-of-the-art (passivhus) fram til ZEB

16 WP ZEB laboratorier Laboratorier for morgendagens løsninger

17 Materiallaboratorium: FTIR analyse av heterogene aterialer

18 Evaluering av varmetransport hva er rett U-verdi Dreibar Hot-Box

19 Klimabelastninger: Dynamisk simulering av ute og inneklima til korttids og langtids belastning (siste vil si akselerert klimaaldring)

20 Testceller og living lab Voll forsøksstasjon, Trondheim EnergyFlexHouse, Dansk Teknologisk Institut

21 Task 2.1: Optimal termisk ytelse

22 U-verdi forbedring pga de siste 50 mm med isolasjon

23 I-profile og 36 mm rektangulære profiler gir samme U-verdier pga høyere termisk konduktivitet til trefiberplata

24 Vacuum Insulation Panels (VIPs) Extensive research the last 2 years (ROBUST, now ZEB) VIPs in traditional wall constructions (thermal and hygrothermal performance) Aging of VIPs - evaluate thermal performance degradation, the external factors that contribute to degradation and accelerated aging test methods Retrofitting with VIPs

25 VIPs in traditional wall constructions Practical application of VIPs in slim wood frame wall constructions with low thermal transmittance (Uvalue). Compare thermal performance of walls with: - Standard wooden studs - I-profiled studs - U-profiled studs Compare hot box measurements and numerical simulations

26 VIPs in traditional wall constructions Hot box measurements

27 VIPs in wall constructions Results - Average for Wall with Studs Hot Box [W/m 2 K] Numerical [W/m 2 K] Difference [%] 36 mm stud (0.111) 11.6 (17.9) I-stud (0.112) 1.5 (3.7) U-stud (0.109) 5.0 (6.2) 36 mm stud I-stud Numerical Hot Box U-stud U-value [W/(m 2 K)]

28 Pilotbygg er våre fullskala laboratorier og demonstratorier Elevrådsleder Araz Ahmadi (14)nikker Dagbladet : samtykkende. På den tidligere skolen hans, nedlagte Strømsø skole et steinkast unna, klaget elever ofte på dårlig luft. - Mange fikk vondt i hodet i løpet av skoledagen, og vi måtte alltid åpne masse vinduer - uten at det hjalp noe Marienlyst skole: Norges første passivhusskole særlig. Her er alt mye mer fritt og åpent, det er lettere å puste og konsentrere seg. Det føles som om vi har fått en helt ny start.

29 Dr.ing. Tor Helge Dokka, Sintef Byggforsk & ZEB Plusshus hvor går utviklingen

30 Hva må til Energieffektiviseringsnivå på passivhus-nivå eller bedre Spesielt redusere elektrisitetsbehovet så mye som mulig (vifter, pumper, lys, utstyr, kjøling) Dekke resterende varmebehov med fornybar energi, som samtidig øke elbruken minst mulig! Ha elproduserende elementer på eller nære bygget, som dekker elbehovet over året

31 Hva må til Eksempel: Kontorbygg Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming kwh 8,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter kwh 4,8 kwh/m² 3b Pumper 0 kwh 0,0 kwh/m² 4 Belysning kwh 6,3 kwh/m² 5 Teknisk utstyr kwh 15,7 kwh/m² 6a Romkjøling 0 kwh 0,0 kwh/m² 6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier) kwh 2,8 kwh/m² Totalt netto energibehov, sum kwh 42,6 kwh/m² Termisk: 13,1 kwh/m2år Elspesifikt: 29,5 kwh/m2år Dokumentasjon av sentrale inndata (1) Beskrivelse Verdi Doku Areal yttervegger [m²]: 796 <dok Areal tak [m²]: 1200 <dok Areal gulv [m²]: 1200 <dok Areal vinduer og ytterdører [m²]: 720 <dok Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 3600 <dok Oppvarmet luftvolum [m³]: 8748 <dok U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,09 <dok U-verdi tak [W/m²K] 0,08 <dok U-verdi gulv [W/m²K] 0,08 <dok U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 0,60 <dok Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 20,0 <dok Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,02 <dok Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 68 <dok Lekkasjetall (n50) [1/h]: 0,30 <dok Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 90 <dok

32 Hva må til Eksempel: Kontorbygg Det lave varmebehovet dekkes av et enkelt men effektivt varmepumpe-sol-system, med årsvarmfaktor samlet på 4,5 Gjenstående elektrisk behov: El for å dekke varmebehov: 13,1/4,5 = 2,9 kwh/m2år Elspesifikt behov: 29,5 kwh/m2år Totalt elektrisk behov (levert): 32,4 kwh/m2år. For et bygg på 3600 m2: kwh/år

33 Hva må til Eksempel: Kontorbygg State-Of-The-Art solceller i Oslo-klima med god orientering: ~ 150 kwh/m2år Trenger: 778 m2 solcelleareal. Takareal kontorbygg: 1200 m2 Holder trolig akkurat, hvis satt med optimal helning: º.

34 Hva koster det pr. i dag: Passivhus + på bygget: ca kr/m2 Elbesparende teknologi: ca. 400 kr/m2 Sol/VP anlegg: ca. 400 kr/m2 Solceller: ca. 780 m2 x kr/m2 / 3600 m2 = kr/m2 BRA. Totalkostnad: ca kr/m2 BRA, eller ca. 14 millioner for hele bygget. Dette kan trolig halveres i løpet av 4-8 år

35 Utfordringen - Mismatch Output solceller Elbehov

36 Marche-kontorbygg: Zurich 1270 m2 BRA, 50 arbeidsplasser Passivhus+-standard Geobasert VP 485 m2 solceller på taket Går i null over året

37 Veien videre fra Passivhus til Plusshus Energibruk typisk yrkesbygg 300 Kjøling Teknisk utstyr 250 Belysning Vifter og pumper Varmtvann 200 Oppvarming Marienlyst skole - passivhus Marche kontorbygg - Nullenergibygg - kwh/m2år

38 Ledelse og kontaktpersoner Senterledelse: Director: Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Manager: Seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien, SINTEF Byggforsk Arbeidspakkeledere: WP 1 Avanserte materialteknologier: Prof. Arild Gustavsen, NTNU WP 2 Teknologier for adaptive og energiproduserende klimaskall: Forskningsleder Berit Time, SINTEF Byggforsk WP 3 Energiforsyning og styringssystemer: Prof. Vojislav Novakovic, NTNU WP 4 Energieffektiv bruk og drift: Forsker/førsteamanuensis Thomas Berker, NTNU WP 5 Konsepter og strategier for nullutslippsbygg: Seniorforsker Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk EU-kontakt: Professor Øyvind Aschehoug, NTNU Industrikontakt og laboratorieansvarlig: Forskningsdirektør Terje Jacobsen, SINTEF Byggforsk

39 Det finnes kanskje bedre løsninger

40 There might be better solutions

Byggebransjens klimautfordringer. Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Faglig leder, FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB)

Byggebransjens klimautfordringer. Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Faglig leder, FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB) Byggebransjens klimautfordringer Professor Anne Grete Hestnes, NTNU Faglig leder, FME-senteret Zero Emission Buildings (ZEB) Utfordringen: Halvering av utslippet av CO 2 i 2050 GtCO 2 pr år GtCO 2 per

Detaljer

Nullutslipp og arkitektur. Professor Anne Grete Hestnes Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU Faglig leder, ZEB

Nullutslipp og arkitektur. Professor Anne Grete Hestnes Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU Faglig leder, ZEB Nullutslipp og arkitektur Professor Anne Grete Hestnes Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU Faglig leder, ZEB Innhold Nullutslipp -hvorfor -hva - hvordan Arkitektoniske konsekvenser Konklusjoner

Detaljer

Fremtidens bygg Veien mot nullutslippsbygg utfordrer oss til nye løsninger

Fremtidens bygg Veien mot nullutslippsbygg utfordrer oss til nye løsninger Fremtidens bygg Veien mot nullutslippsbygg utfordrer oss til nye løsninger Anne Grete Hestnes Professor, Fakultet for arkitektur og billedkunst - NTNU Leder, Centre on Zero Emission Buildings Nullutslippsbygg

Detaljer

Framtidens energikrav stimulerer innovasjon i byggenæringen Eksempler fra Forskningssenteret Zero Emission Buildings

Framtidens energikrav stimulerer innovasjon i byggenæringen Eksempler fra Forskningssenteret Zero Emission Buildings Framtidens energikrav stimulerer innovasjon i byggenæringen Eksempler fra Forskningssenteret Zero Emission Buildings Fredrik Shetelig Dekan, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, Styreleder, The

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning erfaringer fra pilot prosjekter i Norge

Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning erfaringer fra pilot prosjekter i Norge ZEB Project report 18 2014 Eyvind Fredriksen og Inger Andresen Mot karbonnøytrale boligområder Utforming av bygninger og energiforsyning erfaringer fra pilot prosjekter i Norge SINTEF Academic Press Eyvind

Detaljer

Måling og dokumentering av energiytelser ved passivhus kontorbygning

Måling og dokumentering av energiytelser ved passivhus kontorbygning Måling og dokumentering av energiytelser ved passivhus kontorbygning Tor Andreas Andersen Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Natasa Nord, EPT Medveileder: Jens Petter Burud, Caverion

Detaljer

The Research Centre on Zero Emission Buildings Nullutslippsboliger Ådland, Ytrebygda

The Research Centre on Zero Emission Buildings Nullutslippsboliger Ådland, Ytrebygda The Research Centre on Zero Emission Buildings - Forskningsprosjekt med pilotbygging for utvikling av nullutslippsboliger Konsekvensutredning 25. mars 2010 Side:2 av 54 Rapport Prosjekt: Rapportdato: 25.

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway

Promotion of European Passive Houses European Commission PEP. Norway PEP Norway Introduksjon Hva er PEP? PEP, som står for Promotion of European Passive Houses er et Europeisk samarbeidsprosjekt støttet av EU-kommisjonen - Directorate General for Energy and Transport. Hvorfor

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF

Byggmakker Fagdag. Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak. Erling Weydahl. Rådg. ing. MRIF Byggmakker Fagdag Energimerking av boliger og bedre energiytelse ved hjelp av tiltak Erling Weydahl Rådg. ing. MRIF Innhold Innledning Bygningsenergidirektivet med ny Teknisk Forskrift Rammen rundt energimerkeordningen

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen?

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Forum fornybar Molde, 5. april 2011 Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging Innhold i presentasjonen

Detaljer

Krav og eksempler på utforming av nullutslippsbygg

Krav og eksempler på utforming av nullutslippsbygg Krav og eksempler på utforming av nullutslippsbygg Presentasjon på workshop om nye Heimdal Videregående skole, 08.04.2014 Inger Andresen, forsker SINTEF Byggforsk, Prof II NTNU Reidun Dahl Schlanbusch,

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå?

Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? Hva er utfordringene med å rehabilitere eksisterende bygning til passivhusnivå? VIA UNIVERSITY HORSENS, DENMARK Bachelor of Architectrural Technology and Construction Management 1 ELECTIVE TITLE: Hva er

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Oslo, 27. november 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål (

Detaljer

Very Low-Energy House Concepts in North European Countries

Very Low-Energy House Concepts in North European Countries Utdrag av heftet Very Low-Energy House Concepts in North European Countries ----------------------------------------------------------- Utdrag oversatt til norsk Konsepter for hus med svært lavt energibehov

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen INNHOLD. BETONGENS TERMISKE EGENSKAPER. Generelt s..2 Utnyttelse av betongens

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer