Sustainable engineering and design. KLIMA- og MILJØVENNLIG BYGGING Voss Kulturhus 05. april 2013 Energi - Hva vil prege fremtidens bygg?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sustainable engineering and design. KLIMA- og MILJØVENNLIG BYGGING Voss Kulturhus 05. april 2013 Energi - Hva vil prege fremtidens bygg?"

Transkript

1 Sustainable engineering and design KLIMA- og MILJØVENNLIG BYGGING Voss Kulturhus 05. april 2013 Energi - Hva vil prege fremtidens bygg?

2 Voss kulturhus miljøvennlig bygging SINTEF NTH NORGES FORSKNINGSRÅD HØYSKOLEN I BERGEN, INGENIØRUTDANNINGEN SIV.ING. JOHAN THUNES A/S THUNES PARTNERS A/S OPTICONSULT AS SWECO NORGE AS Siv.ing. Jon-Viking Thunes VVS NTH (NTNU) 1984 Teknisk Sjef Sweco Norge Div-Vest

3 Sweco internasjonalt Etablert i 12 land Pågående oppdrag i rundt 80 land Sterk markedsposisjon i Norden og ledende innen visse segment i Øst-Europa Internasjonal vekst Flerfaglig synergi lokalt og globalt Norge Danmark Sverige Finland Russland Estland Latvia Litauen Tsjekkia Polen Slovakia Bulgaria Oppdatert

4 Om Sweco medarbeidere i 12 land 5,800 MNOK i omsetning* oppdrag per år kunder Sweco-aksjen er børsnotert *2011 Oppdatert

5 Sweco i Norge Nærmere ansatte 30 kontorsteder oppdrag per år kunder Hovedkontor på Lysaker/Oslo Oppdatert

6 Våre forretningsområder Vann, plan og samferdsel Bygg og konstruksjoner Energi Tekniske installasjoner Prosjektadministrasjon / prosjektledelse Oppdatert

7 Resultatet av vårt arbeid er ren luft og rent vann vakre og funksjonelle boliger og arbeidsplasser samferdselsanlegg som gjør trafikken sikrere og reisetiden kortere mer effektiv produksjon, distribusjon og bruk av energi produksjon som er rasjonell, lønnsom og miljøtilpasset Oppdatert

8 Voss kulturhus miljøvennlig bygging Hva vil prege fremtidens byggebransje? Lover og forskrifter; Hva kan vi forvente? Hvordan skal vi oppnå dette? Bygningskropp Tekniske installasjoner (IT,el,vvs) Energidesign kostnader Energimessig infrastruktur

9 Energibegrep definisjon og sammenheng Netto energi (N) Definerer byggets godhet / energikvalitet. Denne tar hensyn til passiv utnytting av sol, dagslys og ev passiv kjøling. For mekanisk kjøling regnes det med kjølebehovet på stedet (egentlig levert fra fordamper inkl virkn.grader). Dette angir byggets energibehov. Det er denne energimengden det refereres til i TEK10 beregnet etter reglene i NS3031. Tilført energi Tar hensyn til energisystemets effektivitet / virkningsgrader (eks. Fyringsteknisk virkningsgrad, distribusjon, regulering,.) Levert energi (L) Dette er betegnelsen på den energimengden som må produseres og leveres til bygningen. Her hensyntas byggets totale energidesign. Levert energi blir tilført energi minus tilskudd fra ev. VP eller solfangere / solenergipaneler. Energimerkeordningen refererer til beregnet levert energi til bygget. (Noen ganger vil man kunne se begrepet tilført energi benyttet her, men dette er en hybrid som ikke er nærmere definert) Vektet levert energi (eg.: Energipolitisk vektet levert energi) Dette er levert energi vektet med en miljøfaktor gjeldende for den enkelte primærenergibærer. Miljøfaktoren settes ut fra den miljøbelastning i form av CO2-produksjon som den enkelte primærenergibærer er beheftet med. Her er medtatt produksjon og distribusjon av denne. Primærenergi (P) Dette er betegnelsen på den energimengden som må hentes fra naturen og produseres og leveres til bygningen som levert energi. Forholdet mellom levert energi på forbruksstedet og primærenergi kalles primærenergifaktoren. (e = P/L). Lav e indikerer en god utnytelse av primærenergien og motsatt. 9

10 Voss kulturhus miljøvennlig bygging Energiflytdiagram TEK: 10

11 Illustrasjon av energimerkeberegningen Energiflytdiagram 2 Passive energitilskudd Sol, kjøling, dagslys TEK 07 X e = PRIMÆRENERGI Total miljøbelastning i form av CO2- utslipp Passive energitilskudd Systemtap i byggets energisystem ENERGIMERKE Kilde: 11

12 Karakterskalaen i energiattesten Levert Energi Bygningskategori A B C D E F G Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Bygningskategori kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 Småhus Ingen grense Boligblokker Ingen grense Barnehager Ingen grense Kontorbygg Ingen grense Skolebygg Ingen grense Universitets- og høgskolebygg Ingen grense Sykehus Ingen grense Sykehjem Ingen grense Hoteller Ingen grense Idrettsbygg Ingen grense Forretningsbygg Ingen grense Kulturbygg Ingen grense Lett industri, verksteder Ingen grense TEK 2020? TEK 2015? TEK 2010 Nivå for TEK 2007 Kommentar JVT: Energiattesten refererer til beregnet, levert energi. 12

13 Voss kulturhus miljøvennlig bygging

14 Karakterskalaen i energiattesten Levert Energi Bygningskategori A B C D E F G Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Lavere enn Bygningskategori kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 kwh/m2 Småhus Ingen grense Boligblokker Ingen grense Barnehager Ingen grense Kontorbygg 85(84) 115(126) 145(168) 180(215) 220(263) 275(395) Ingen grense Skolebygg 70(79) 100(118) 136(158) 175(208) 220(259) 280(389) Ingen grense Universitets- og høgskolebygg 85(95) 125(143) 160(191) 200(240) 240(289) 300(434) Ingen grense Sykehus Ingen grense Sykehjem Ingen grense Hoteller Ingen grense Idrettsbygg Ingen grense Forretningsbygg Ingen grense Kulturbygg Ingen grense Lett industri, verksteder Ingen grense Nivå for TEK 2007 Kommentar JVT: Energiattesten refererer til beregnet, levert energi. TEK 2020? TEK 2015? TEK 2010 xxx - Korrigerte verdier pr jan 2013 satt inn for kontorbygg, skoler og universitet. 14

15 Voss kulturhus miljøvennlig bygging Hva er et realistisk sparepotensiale i den norske bygningsmassen innen 2020 Arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen i Rapport levert i august 2010 (Arnstad-rapporten). Resultat: Mulig å redusere energibruken i den norske bygningsmassen med totalt 10 TWh innen 2020 (Fra i dag 80 TWh til 70 TWh i 2020) Avdette kan kun 2 TWh oppnås i ny bygningsmasse. Altså må mesteparten, 8 TWh, oppnås gjennom rehabilitering/erstatning av eksisterende bygningsmasse. 15

16 varme varme varme passivhusnivå Kommentar JVT: Her snakker vi om beregnet, levert energi, altså den energimengden som netto må tilføres bygget hensyntatt (bygg-)energisystemets virkningsgrader

17 Kilde: Foredrag av Tor Helge Dokka i Stavanger i regi av Sweco Divisjon Vest : Passivhusdesign

18 Voss kulturhus miljøvennlig bygging Overordnede prinsipielle føringer for fremtidsrettede og miljøriktige tekniske løsninger i bygg. Sterkt fokus på energieffektivitet og høye virkningsgrader i alle systemer og komponenter. Utnyttelse av lavtemperatur energikilder Midlertidig lagring og magasinering av energi (batteri-prinsipp), behovstilpassing og effektstyring (løsne koblingen mellom produksjon og anvendelse av energien i størst mulig grad) Større grad av både direkte og indirekte utnyttelse av solenergi. (produsere/bruke /selge) Hva med ventilasjon/kjøling? 18

19 Voss kulturhus miljøvennlig bygging Konklusjon / sammendrag De riktige tekniske løsningene Internlastene må reduseres betydelig Vinduskvaliteten må opp (U= , g= ) Isoleringsgrad mm (nye matr?) Tetthet. Må ned mot oms/h* v/50pa overtrykk VP, solenergi, akkumulering av termisk energi, sterkt fokus på gjenvinning.

20 Grønn eiendomsutvikling er lønnsomt En undesøkelse fra Commercial Property News (CPN) og analyseinstituttet Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) viser at en endring mot grønn utvikling står seg godt i de økonomiske nedgangstidene. Det er de økte økonomiske gevinstene (bunnlinjen) fra bærekraftige bygg snarere enn allmenne miljøhensyn, som nå er driveren bak de mer energieffektive byggene i markedet. Nøkkelfaktorer som oppgis er: Bedre resultater og konkurransefortrinn. Eiendomsaktørenes oppfatning av hva som er vikigste faktorer for å utvikle bærekraftige bygg: Energitilførsel Transport Avfallshåndtering VVS forum

21 Det handler om å tenke 360 grader Integrerte løsninger Forståelse for og evnen til å se helheten, sette ting i sammenheng og være bevisst på hvilken retning man skal i er grunnleggende for gode beslutninger og gode løsninger. «Dersom man ikke vet hvor man skal kan det godt hende man ender opp et helt annet sted.»

22 Vi skjønne kor vi e` og ka vi holder på med 22

23 Voss kulturhus miljøvennlig bygging Takk for oppmerksomheten! Med sunn galskap og begrenset hukommelse blir livet en fantastisk reise Sitat: ukjent 23

24 Gullet ska hem igjen!

25 25

26 26

27 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter bygningskropp (1) Fasadeutforming Utvendig solavskjerming (total g-verdi) Vindusarealer Vinduskvalitet (U-verdi, g-verdi) Isolasjon av klimaskall (tak,vegger,gulv) Tek 10: ca 300/350 mm 2020: ca 400/450 mm 27

28 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter bygningskropp (2) Unngå kuldebroer Inntrukne søyler Isolasjon av dekkeforkanter Karm- og rammeprofiler Tetthet i konstruksjonen (hindre infiltrasjon) (Stikkord: Hådtverksmessig kvalitet) Inntrukket dampsperre (unngå perforering) Teiping/klemming av skjøter Nøye fuging rundt alle innsetninger Bygg tett ventilèr rett (Dag R Skarstein) 28

29 Høgskolen i Bergen Luftlekkasjer og tilslutning mellom bygningsdeler: Lekkasjer oppstår der det er skjøter i materialer rundt vinduer mellom ramme og karm (tilsvarende mellom dørblad og dørkarm) rundt vinduer og dører mellom karm og vegg langs dekkeforkanter i alle hjørner Gode og dårlige lekkasjetall: Infiltrasjonstap best god normal dårlig HIB Nybygg [kwh/år] Vurderer at med enkle tiltak kan infiltrasjon reduseres fra kwh/år til kwh/år. Videre reduksjon er fullt mulig med noe ekstra fokus på utførelse og detaljer. 29

30 Varmetapsdiagram Klimasone Bergen 30

31 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter tekniske installasjoner (1) Belysning 3 prinsipper: glødetråd, gass, diode State of the art 2010 ca 6 W/m2 (-25%) Behovsstyring (bevegelsesfølere) Dagslyskompensering m/demping LED (light emitting diode) 31

32 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter tekniske installasjoner (2) IT / DATA / teknisk brukerutstyr PC Bruk ; dvalemodus, automatisk av/på Tynne klienter Vokspad for absorbering av kjølevarme Skoler/universitet: Lcd-skjermer i pultene tilkyttet sentralt læresystem, f.eks It`s learning Servere (stikkord: utnyttelse/sikkerhet) Virtuelle servere Blade - servere Nettsky (store sentrale DATA-sentre) 32

33 HiB Ventilasjon, generelt hovedanlegg

34 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter tekniske installasjoner (3) Ventilasjonsanlegg Dim luftmengder ( termiske laster avgjør mye ) Virkningsgrader opp mot 90% (rot vgv 93%) Energieffektivitet vifter ( SFP ned mot 1.0. Utvikling på motorteknologi (EC) og vifter ) Behovsstyring (DCV / VAV) anleggsstørrelse Tilstedeværelse / bevegelsesdetektor / tidsstyring CO2- innhold (indikator på personbelastning, TVOC) Temperatur (romluft / strålingstemp) 34

35 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter tekniske installasjoner (4) Varme- og kjøleanlegg Energieffektivitet pumper ( foreløpig ikke spesifikke krav til SPP. Stort potensiale, spesielt motorer ) Trykkbegrensing og mengderegulering Behovstyring 35

36 Swecodagen S & Fj Kunstmuseum Fokuspunkter tekniske installasjoner (5) Varme- og kjøleanlegg Midlertidig lagring av energi (batteri) Direkte i bygningskonstruksjonen I døgnlagre i form av tanker med saltløsninger el.l I grunnen som sesonglagre vinter/sommer For å redusere nødvendig dimensjonerende effekt For å gjenvinne energi til f.eks kjøling Utnytte lavtemperatur energikilder Varmepumpe. Kilde: luft, vann, jord, grunn Direkte/indirekte utnyttelse av solenergi Solceller / solpaneler Vindmøller 36

37 Helhetlig energidesign Høgskolen i Bergen- nybygg: Tilpasning til naturgitte muligheter for lys, oppvarming og avskjerming Utnyttelse av naturlig sollys og dagslys, god skjermingsutnyttelse Tiltak ved bygningsutforming dyp bygningskropp, tette konstruksjoner, fornuftige vindusarealer, høykvalitets vindusglass, skjermede fasader, høy isolasjonsstandard. Energimål energibehov maks 150kWh/m 2 BTA/år Resultat 140kWh/m 2 BTA/år 37

38 Høgskolen i Bergen Prinsipp energiløsning HiB FJV Varmeanlegget i bygget Total engergibesparelse nærmere MWh Tørrkjøler/kjøletårn Kjøleanlegg med brønnpark og salttank Kuldeytelse kw Brønnpark 80 hull a 200 m Varmepumpe/ kjølemaskin Slushtank 164 m3 = 6 timer a kw Slushtank Varmeopptak brønnpark kw Varmepumpeytelse 671 kw Kjøleanlegg i bygget Energi gjenvunnet til brønnpark kwh Stengt i kjølemodus Åpen i kjølemodus

39

40

41 Hva vil det koste å bygge miljøriktig og fremtidsrettet? Kilde: SINTEF Byggforsk Prosjektrapport Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene

42 Støttenivå i størrelsesorden 40% Kilde: SINTEF Byggforsk Prosjektrapport Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene

43 43

44 Beregnet samlet netto energibehov d (kwh/m2år) TEK2007 Miljøbygget Bellonahuset Energibehov, kwh/m2 Energibehov, kwh/m2 Energibehov, kwh/m2 1a. Romoppvarming 33 4,1 8,8 1b. Ventilasjon (varmebatteri) 21 11,3 4,3 2. Vannoppvarming a. Vifter 15,5 15,8 11 3b. Pumper 7 1,7 1,3 4. Belysning ,8 5. Teknisk brukerutstyr 34,5 34,5 34,5 6a. Lokal kjøling b. Kjølebatteri 24 7,7 11,5 Totalt ,1 87,2 Tek 10 = 150 Varmepumpe. Beregnet kjøpt energi 83 kwh/m2år Solenergi

45

46 Hvis du gråter om natten i din lengsel etter solen vil tårene hindre deg i å se stjernene Mafalda Når forandringens vinder blåser søker de fleste ly. Det er de færreste som bygger vindmøller Mao 46

47 OG DET ER JO NETTOPP DET VI SKAL GJØRE: VI SKAL BYGGE VINDMØLLER 47

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE)

FORFATTER(E) Marit Thyholt, Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat (BE) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Nye forskriftskrav til bygningers energibehov Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks:

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre

Energimerking av næringsbygg. SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk. Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre STF STF50 F05117 RAPPORT 2005-06-24 Energimerking av næringsbygg Tore Wigenstad, Tor Helge Dokka, Trine D. Pettersen, Lars Myhre www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Arkitektur og byggteknikk Juni

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven

Vedlegg 1. Høringsforslag 30.mai 2006. endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven Vedlegg 1 Høringsforslag 30.mai 2006 endringer i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1. NYE ENERGIKRAV 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen Energibruken i den norske bygningsmassen utgjør

Detaljer

RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J.

RAPPORT 2007-03-27. Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning. SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk. Bjørn J. SBF BY A07008 - Åpen RAPPORT 2007-03-27 Bygg C, Vestveien, Ski Vurdering av energimålsetning Bjørn J. Wachenfeldt SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Mars 2007 TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Byggforsk

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN

TILBAKEBLIKK I HISTORIEN TILBAKEBLIKK I HISTORIEN Prosjektet Smia, - En del av gamle FMV og Fredrikstad sin historie Plankebyen kaller vi fortsatt Fredrikstad, selv om det til tider sikkert kan være vanskelig på se hvorfor. Historien

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

LECO Fra normbygg til Faktor 10

LECO Fra normbygg til Faktor 10 SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD OG CATHERINE GRINI LECO Fra normbygg til Faktor 10 Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg Prosjektrapport 51 2010 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender. Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008. Espen Løken www.kanenergi.no

Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender. Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008. Espen Løken www.kanenergi.no Bærekraftig bygging, drivkrefter og trender Klima- og energikonferansen sør 21. oktober 2008 Espen Løken www.kanenergi.no RÅDGIVERE Energi & miljø Rådgivning energi, miljø, teknologi og økonomi Fornybar

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth NÆRINGSEIENDOM 2010 Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth Om Aspelin Ramm Familieeiet, stiftet 1881 Eiendom og handel (Motek) Ca. 400.000

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum

ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS. Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS Oddbjørn Sjøvold Gunnar Nossum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2010 Tittel Forfattere : ØKONOMI KNYTTET TIL BYGGING OG DRIFTING AV PASSIVHUS

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala

M U L T I C O N S U L T. Innhold. Energimerkesystemet for bygninger Revisjon av energikarakterskala Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Innledende orientering og vurderinger... 4 2.1 Føringer fra NVE... 4 2.2 Beregningsforutsetninger... 5 2.2.1 Bygningsmodeller, SIMENfiler og TEK10... 5 2.2.2 Revisjon av NS

Detaljer

Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg

Miljøhuset GK. Norges mest energieffektive kontorbygg Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg Foredraget 1. Innledning 2. Miljøhuset GK GKs reise fra C til passivhus Byggtekniske løsninger Tekniske løsninger Erfaringer så langt 3. Eksisterende

Detaljer

Passivbygg som forskriftskrav i 2020

Passivbygg som forskriftskrav i 2020 NIELS LASSEN, ANDERS FYLLING, ADS YSEN, TOR HELGE DOKKA OG LILLY BORDEWICH Passivbygg som forskriftskrav i 2020 Rapportnr. 119602 Desember 2009 S I N T E F B y g g f o r s k Rapport: Passivbygg som forskriftskrav

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Oslo, 27. november 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål (

Detaljer

Nye energikrav til yrkesbygg

Nye energikrav til yrkesbygg Nye energikrav til yrkesbygg Hvordan bruke NS 3031 i forhold til TEK? Trondheim, 17. september 2008 Rasmus Z. Høseggen, ph.d. Post Doc., Inst. energi- og prosessteknikk, NTNU Oppgave: Om et byggs energimål

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer