Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-13:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-13:15"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem AP Jonas Valle Paulsen Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Anne-Mette Bæivi Medlem AP Andreas Gamst Medlem AP Elin Mølmann Holmgren Medlem AP Eva Gebhardt Sjøtun Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Karl-Tore Andersen Medlem AP Wendy Hansen Medlem AP Heidi Mauno Sletten Medlem AP Turid Lien Medlem KRF Jan Reidar Ekeland Medlem MDG Reidar Johansen Medlem SV Harald Knudsen Medlem H Ole Martin Rønning Medlem H Luis Alejandro Vargas Moleres Medlem AP Chris Jørgensen Medlem AP Christian Bergeton Klaussen Medlem AP Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Grethe E. Johansen Medlem SV Vigdis Guleng Medlem SV Monique Jørgensen Medlem H Maria Reite Nilsen Medlem AP Tone Jæger Karlstad Medlem AP Arne Reidar Myrseth Medlem FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Møteprotokoll

2 Mauritz Nyberg Maria Reite Nilsen AP Rosel Olsen Tone Jæger Karlstad AP Sverre Gjørvad Vigdis Guleng SV Åse Marie Småvik Grethe E. Johansen SV Gerd Johanne Isaksen Arne Reidar Myrseth FRP Vetle Langedahl Monique Jørgensen H 28 representanter til stede. Berit Hågensen ankom 09:10 29 representanter til stede. Jan Ekeland ble syk, Anne Mette Bæivi fikk innvilget permisjon ut dagen. Begge fratrådte kl. 12:00 27 representanter til stede. Andreas Gamst fikk innvilget permisjon kl. 13:00 26 representanter til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Grethe Nissen, kommunalsjef Mads Valleraunet, kommuneadvokat Cathrine Leistad, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, eiendomssjef Håvard Hargaut-Jensen, eiendomsrådgiver Roy Skog, prosjektleder Espen Salomonsen, arealplanlegger Åse Kongsbakk, virksomhetsleder Reidar Næss og prosjektsjef Håkon Rønbeck. Alf E. Jakobsen Ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innstillingen- godkjent Sakslista /dagsorden godkjent. Reidar Johansen (SV) stilte spørsmål angående Rapport fra Kommunenes sentralforbund (KS) om pleie og omsorg: 1) Raskt til politisk behandling 2) Rekruttering av fagarbeidere i 100 % stilling Rådmann Leif Vidar Olsen besvarte spørsmålene.

3 Saksliste Saksnr PS 1/17 Innhold Høring- NY forskriftsbestemmelse i regelverket for offentlige anskaffelser PS 2/17 Revidering av tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og handlingsprogrammet gangs behandling PS 3/17 PS 4/17 PS 5/17 PS 6/17 PS 7/17 PS 8/17 PS 9/17 PS 10/17 PS 11/17 Disponering av ubrukte vedlikeholdsmidler Hovedplan vann og avløp sluttbehandling Virksomhetsplan - vei Sluttbehandling av detaljregulering for Gang- og sykkelveg til Forsøl Intensjonsavtale mellom Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune Søknad om fritak fra politiske verv - opprykk og suppleringsvalg Søknad om fritak fra politisk verv - nyvalg Godkjenning av protokoll Interpellasjon - vold og seksuelle overgrep barn og unge PS 1/17 Høring- NY forskriftsbestemmelse i regelverket for offentlige anskaffelser Hammerfest kommune bifaller forslag hva gjelder presisering av det offentliges ansvar for å minimere miljøbelastningene ved anskaffelser. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommune bifaller forslag hva gjelder presisering av det offentliges ansvar for å minimere miljøbelastningene ved anskaffelser.

4 Hammerfest kommune bifaller forslag hva gjelder presisering av det offentliges ansvar for å minimere miljøbelastningene ved anskaffelser. PS 2/17 Revidering av tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og handlingsprogrammet gangs behandling Kommunestyret vedtar tematisk kommunedelplan for perioden , handlingsprogram for perioden Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Christian B. Klaussen (AP) fremmet følgende forslag: Under avsnitt 7 «Svømmebasseng.» Følgende tekst endres. «I løpet av høsten 2016 skal en større tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge. Denne vil gi en indikator på hva som bør gjøres med anleggene og hva dette til kunne komme til å koste» endres til: «I løpet av høsten 2017 skal en større detaljert tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge... Faez J. Maroki (SV) fremmet følgende forslag, nytt pkt. 2: Oppgradering av området ved Drikkevannet bør framskyndes og settes i gang umiddelbart etter at tomt til arenaen er opparbeid og ikke vente til finansiering arenaen er oppnådd og bygd. Forslag til nytt pkt. 3: KOU bør oppdateres jevnlig om igangsetting av tiltak i planen og framdrift av tiltak. Votering: AP s forslag enstemmig vedtatt. SV s forslag nytt pkt. 2 fikk 1 stemme for og 8 stemmer mot. SV s forslag nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Under avsnitt 7 «Svømmebasseng.» Følgende tekst endres. «I løpet av høsten 2016 skal en større tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge. Denne vil gi en indikator på hva som bør gjøres med anleggene og hva dette til kunne komme til å koste» endres til: «I løpet av høsten 2017 skal en større detaljert tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge... Kommunestyret vedtar tematisk kommunedelplan for perioden , handlingsprogram for perioden KOU bør oppdateres jevnlig om igangsetting av tiltak i planen og framdrift av tiltak.

5 Christian B. Klaussen (AP) fremmet følgende forslag: Under avsnitt 7 «Svømmebasseng.» Følgende tekst endres. «I løpet av høsten 2016 skal en større tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge. Denne vil gi en indikator på hva som bør gjøres med anleggene og hva dette til kunne komme til å koste» endres til: «I løpet av høsten 2017 skal en større detaljert tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge... Reider Johansen (SV) fremmet følgende forslag, nytt pkt. 2: Oppgradering av området ved Drikkevannet bør framskyndes og settes i gang umiddelbart etter at tomt til arenaen er opparbeid og ikke vente til finansiering arenaen er oppnådd og bygd. Reider Johansen (SV) fremmet følgende forslag, nytt pkt. 3: Forslag til nytt pkt. 3: KOU bør oppdateres jevnlig om igangsetting av tiltak i planen og framdrift av disse. Det gjelder også når uprioriterte tiltak vurderes gjennomført. I framtidig behandling legges Idrettsrådet årlige vurderinger ved. Votering: AP s forslag enstemmig vedtatt. SV s forslag nytt pkt. 2 ble omgjort til et oversendelsesforslag til administrasjonen enstemmig vedtatt. SV s forslag nytt pkt. 3 enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag med de vedtak som er fattet enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar tematisk kommunedelplan for perioden , handlingsprogram for perioden med følgende endringer: Under avsnitt 7 «Svømmebasseng.» Følgende tekst endres. «I løpet av høsten 2016 skal en større tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge. Denne vil gi en indikator på hva som bør gjøres med anleggene og hva dette til kunne komme til å koste» endres til: «I løpet av høsten 2017 skal en større detaljert tilstandsrapport av Isbjørnhallen og Breidablikkhallen foreligge... KOU bør oppdateres jevnlig om igangsetting av tiltak i planen og framdrift av disse. Det gjelder også når uprioriterte tiltak vurderes gjennomført. I framtidig behandling legges Idrettsrådet årlige vurderinger ved. Følgende tekst ble oversendt administrasjonen for vurdering: Oppgradering av området ved Drikkevannet bør framskyndes og settes i gang umiddelbart etter at tomt til arenaen er opparbeid og ikke vente til finansiering arenaen er oppnådd og bygd. PS 3/17 Disponering av ubrukte vedlikeholdsmidler 1. Kommunestyret vedtar gjennomføring av prioriterte tiltak som fremlagt i saksfremlegget.

6 2. Behov for økte midler dekkes inn av interne midler. 3. Det kan gjøres justeringer på tvers av tiltakene innenfor gitte rammer. Saksprotokoll i Formannskapet Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Formannskapet/Kommunestyret støtter rådmannens innstilling under forutsetning av at en bestiller en bygningsteknisk full gjennomgang av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Sanitetsbadet hvor geoteknisk kompetanse bl.a. inngår. Den bygningstekniske gjennomgangen må parallelt vurdere status til byggene opp mot de krav som svømmehaller bygges og driftes under i dag. Det forutsettes at en slik komplett rapport om den bygningstekniske status fremlegges for MU, formannskap og kommunestyre for endelig behandling før utgangen av 2017 og primært innen budsjettbehandlinga. I arbeidet bør brukerne trekkes med i arbeidet; dette gjelder særlig skoler, barnehager, representanter for Sanitetsbadet, Hammerfest svømme og livredningsklubb (HSLK) og ansatte i svømmehallene." Eva G. Sjøtun fremmet på vegne av AP følgende forslag til nytt punkt 4.: Når det gjelder Sanitetsbadet ber kommunestyret om at arbeidet igangsettes snarest og senest 2. kvartal Votering: Innstillingen fikk 7 stemmer og SV s forslag fikk 2 stemme. AP s forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar gjennomføring av prioriterte tiltak som fremlagt i saksfremlegget. 2. Behov for økte midler dekkes inn av interne midler. 3. Det kan gjøres justeringer på tvers av tiltakene innenfor gitte rammer. 4. Når det gjelder Sanitetsbadet ber kommunestyret om at arbeidet igangsettes snarest og senest 2. kvartal 2017.

7 Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Kommunestyret støtter rådmannens innstilling under forutsetning av at en bestiller en bygningsteknisk full gjennomgang av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Sanitetsbadet hvor geoteknisk kompetanse bl.a. inngår. Den bygningstekniske gjennomgangen må parallelt vurdere status til byggene opp mot de krav som svømmehaller bygges og driftes under i dag. Det forutsettes at en slik komplett rapport om den bygningstekniske status fremlegges for MU, formannskap og kommunestyre for endelig behandling før utgangen av 2017 og primært innen budsjettbehandlinga. I arbeidet bør brukerne trekkes med i arbeidet; dette gjelder særlig skoler, barnehager, representanter for Sanitetsbadet, Hammerfest svømme og livredningsklubb (HSLK) og ansatte i svømmehallene." Votering: Formannskapets innstilling fikk 25 stemmer og SV,s forlag fikk 4 stemmer. 1. Kommunestyret vedtar gjennomføring av prioriterte tiltak som fremlagt i saksfremlegget. 2. Behov for økte midler dekkes inn av interne midler. 3. Det kan gjøres justeringer på tvers av tiltakene innenfor gitte rammer. 4. Når det gjelder Sanitetsbadet ber kommunestyret om at arbeidet igangsettes snarest og senest 2. kvartal PS 4/17 Hovedplan vann og avløp sluttbehandling 1. Kommunestyret vedtar planen slik den foreligger med at også de mottatte innspill ivaretas gjennom prosjektarbeidet. Saksprotokoll i Formannskapet Kommunestyret vedtar planen slik den foreligger med at også de mottatte innspill ivaretas gjennom prosjektarbeidet.

8 1. Kommunestyret vedtar planen slik den foreligger med at også de mottatte innspill ivaretas gjennom prosjektarbeidet. PS 5/17 Virksomhetsplan - vei 1. Virksomhetsplan veg og dens målsettinger vedtas 2. Det avsatte beløp i Kommuneplanens handlingsdel på kr med prioriteringer på rehabilitering av strekningen Hellefjord Skarvfjordhamn overføres til 2018 Saksprotokoll i Formannskapet Reidar Johansen fremmet følgende nytt punkt 2: om det avsatte beløp på kr skal overføres til 2018 utsettes til kommunen har vært i dialog med bygdelagene i Hellefjord og Skarfjordhavn. Saken fremmes når avklaringer foreligger. Votering: Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2 falt og SV s forslag ble enstemmig vedtatt. 3. Virksomhetsplan veg og dens målsettinger vedtas 2. om det avsatte beløp på kr skal overføres til 2018 utsettes til kommunen har vært i dialog med bygdelagene i Hellefjord og Skarfjordhavn. Saken fremmes når avklaringer foreligger. 1. Virksomhetsplan veg og dens målsettinger vedtas 2. om det avsatte beløp på kr skal overføres til 2018 utsettes til kommunen har vært i dialog med bygdelagene i Hellefjord og Skarfjordhavn. Saken fremmes når avklaringer foreligger.

9 PS 6/17 Sluttbehandling av detaljregulering for Gang- og sykkelveg til Forsøl I medhold av Plan- og bygningslovens egengodkjenner kommunestyret detaljregulering for Gang- og sykkeveg til Forsøl. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Plan- og bygningslovens 1-9 og Med hjemmel i plan- og bygningslovens oppheves de delene av reguleringsplan for Senderanlegg ved Middagsfjellet, som overlappes av denne reguleringsplanen. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling I medhold av Plan- og bygningslovens egengodkjenner kommunestyret detaljregulering for Gang- og sykkeveg til Forsøl. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Planog bygningslovens 1-9 og Med hjemmel i plan- og bygningslovens oppheves de delene av reguleringsplan for Senderanlegg ved Middagsfjellet, som overlappes av denne reguleringsplanen. I medhold av Plan- og bygningslovens egengodkjenner kommunestyret detaljregulering for Gang- og sykkelveg til Forsøl. Planvedtaket offentliggjøres slik det fremgår av bestemmelsene i Planog bygningslovens 1-9 og Med hjemmel i plan- og bygningslovens oppheves de delene av reguleringsplan for Senderanlegg ved Middagsfjellet, som overlappes av denne reguleringsplanen. PS 7/17 Intensjonsavtale mellom Finnmarkssykehuset, UiT og Hammerfest kommune 1 Hammerfest kommunestyre ser svært positivt på samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Norges arktiske universitet Hammerfest og Hammerfest kommune

10 om samlokalisering av nytt sykehus, nytt universitetsbygg og nye kommunale omsorgsenheter, og vedtar intensjonsavtalen mellom partene slik den foreligger til behandling. 2 Kommunens kostnader i delprosjektet, anslått til kr ,-, dekkes av ordinære driftsmidler på sentraladministrasjonen. Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP følgende forslag: Nytt pkt. 3 i innstillingen: Dersom det vil bli behov for justeringer av intensjonsavtalen gir kommunestyret fullmakt til formannskapet å gjøre dette. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. AP s nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt Hammerfest kommunestyre ser svært positivt på samarbeidet mellom Finnmarkssykehuset, Norges arktiske universitet Hammerfest og Hammerfest kommune om samlokalisering av nytt sykehus, nytt universitetsbygg og nye kommunale omsorgsenheter, og vedtar intensjonsavtalen mellom partene slik den foreligger til behandling. Kommunens kostnader i delprosjektet, anslått til kr ,-, dekkes av ordinære driftsmidler på sentraladministrasjonen. Dersom det vil bli behov for justeringer av intensjonsavtalen gir kommunestyret fullmakt til formannskapet å gjøre dette. PS 8/17 Søknad om fritak fra politiske verv - opprykk og suppleringsvalg 1. Tone Jæger Karlstad fratrer sine verv som folkevalgt i Hammerfest kommune fra Nytt fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fra er Mauritz Christian Nyberg. 3. Som nytt fast medlem til kontrollutvalget velges...

11 Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: 3. Som nytt fast medlem til kontrollutvalget velges Alejandro Vargas Moleres 4. Alejandro Vargas Moleres fratrer sine verv som fast medlem i KOU og som varamedlem i formannskapet. Votering: Punkt 1 enstemmig vedtatt. Punkt 2 enstemmig vedtatt. Punkt 3 enstemmig vedtatt. Nytt punkt 4 enstemmig vedtatt. 1. Tone Jæger Karlstad fratrer sine verv som folkevalgt i Hammerfest kommune fra Nytt fast medlem i kommunestyret for Arbeiderpartiet fra er Mauritz Christian Nyberg. 3. Som nytt fast medlem til kontrollutvalget velges Alejandro Vargas Moleres 4. Alejandro Vargas Moleres fratrer sine verv som fast medlem i Styret for Kultur, omsorg og undervisning og som varamedlem i formannskapet. PS 9/17 Søknad om fritak fra politisk verv - nyvalg 1 Tarjei Jensen Bech gis fritak fra sitt verv som fast medlem og nestleder i Styret for kultur, omsorg og undervisning. 2 Som nytt medlem av Styret for kultur, omsorg og undervisning velges... 3 Som ny nestleder av Styret for kultur, omsorg og undervisning velges... Under behandling av punkt 1 erklærte representant Tarjei Jensen Beck seg inhabil og deltok ikke under behandlingen av saken. Kommunestyret besluttet enstemmig at representant Tarjei Jensen Beck er inhabil med hjemmel i forvaltningsloven 6 a 2. Som nytt medlem av Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Christian Bergeton Klaussen. 3. Som ny nestleder av Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Christian Bergeton Klaussen. Nytt punkt 4: Astrid Husvik Skancke og Ulf Terje Eliassen rykker opp en plass på vararepresentantlista, til henholdsvis 3. og 4. plass i Styret for kultur, omsorg og undervisning. Nytt punkt 5: Lillian Lindstrøm flyttes fra 10. til 5. på vararepresentantlista i Styret for kultur, omsorg og undervisning. Nytt punkt 6: Som 10. vararepresentant i Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Ida Johannessen. Nytt punkt 7: Som 11. vararepresentant. plass i Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Tom Martin Nyberg. Votering: Punkt 1 - enstemmig vedtatt Punkt 2 enstemmig vedtatt

12 Nytt punkt 4 - enstemmig vedtatt Nytt punkt 5 - enstemmig vedtatt Nytt punkt 6 - enstemmig vedtatt Nytt punkt 7 - enstemmig vedtatt 1. Tarjei Jensen Bech gis fritak fra sitt verv som fast medlem og nestleder i Styret for kultur, omsorg og undervisning. Som nytt medlem av Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Christian Bergeton Klaussen. 2. Som ny nestleder av Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Christian Bergeton Klaussen. 4. Astrid Husvik Skancke og Ulf Terje Eliassen rykker opp en plass på vararepresentantlista, til henholdsvis 3. og 4. plass i Styret for kultur, omsorg og undervisning. 5. Lillian Lindstrøm flyttes fra 10. til 5. på vararepresentantlista i Styret for kultur, omsorg og undervisning. 6. Som 10. vararepresentant i Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Ida Johannessen. 7. Som 11. vararepresentant. plass i Styret for kultur, omsorg og undervisning velges Tom Martin Nyberg. PS 10/17 Godkjenning av protokoll 1 Protokoll fra møte i kommunestyret den godkjennes. Protokoll fra møte i kommunestyret den godkjennes. PS 11/17 Interpellasjon - vold og seksuelle overgrep barn og unge Interpellasjon til ordfører - vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, mottatt pr e-post den fra Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest Arbeiderparti: Undertegnede har tidligere fremmet en interpellasjon til ordfører når det gjelder hvorvidt kommunen har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Kommunestyret er kjent med at utarbeiding/revidering av en slik plan pågår. Det er positivt. Likeså er det positivt at bygging av nytt krisesenter er i sluttfasen. I desember 2015 fattet kommunestyret et vedtak som ber rådmannen undersøke hva som skal til og hvordan vi kan gå frem for å få etablert Statens Barnehus i Hammerfest. Nylig gikk justisministeren ut å meddelte at Statens Barnehus skal etableres i Finnmark. Det er godt at barn i Finnmark nå får kortere reisevei, når de må legge ut på det som kan oppleves som sitt livs tyngste reise.

13 Ordfører, jeg vil med dette rette ytterligere oppmerksomhet mot et arbeid vi aldri kan bli gode nok på så lenge det foregår overgrep mot barn og unge. Hver dag møter et stort antall av kommunens ansatte, barn og unge i skole og barnehage. Når vi vet at barn/unge som utsettes for vold og seksuelle overgrep, gjør alt de kan for skjule dette for omgivelsene, spør jeg ordfører: - Hvordan sikrer kommunen at lærere, barnehagelærere og assistenter i skole og barnehage har den riktige kompetansen til å avdekke at barn utsettes for seksuelt misbruk eller vold? - Finnes det en plan, eller en oversikt som viser at denne kompetansehevingen er satt i et system, og ikke finner sted tilfeldig og er avhengig av den enkelte leder på de ulike virksomheter? Hammerfest sykehus har som eneste fagmiljø i Finnmark kritisk barnemedisinsk kompetanse. Denne kompetansen er nødvendig når barn skal til avhør og medisinske undersøkelser hos Statens Barnehus. I forbindelse med bygging av nytt krisesenter, vil Hammerfest kommune fra høsten 2017 ha tilgjengelig 2 kommunale leiligheter på ca 60 m2. Mitt spørsmål til deg som ordfører: - Vil du ta initiativ til en dialog med Politimesteren i Finnmark, for å invitere til et samarbeid om etableringen av en underavdeling av Statens barnehus i Hammerfest? Svar fra ordfører Det er ikke lett å svare kort på en slik interpellasjon både ut fra at det skjer mye på denne fronten og at det er en særdeles viktig tema. Spørsmålene i interpellasjonen er veldig relevante og det er store mørketall når det gjelder overgrep mot barn og unge. Saken er også kommet på dagsorden ut fra at det er besluttet av sentrale myndigheter at Finnmark skal få et eget barnehus. Stedsplasseringen er ennå ikke bestemt og det er ventilert ulike organiseringsmodeller blant annet av politimesteren i Finnmark. I Hammerfest skulle det ligge svart godt til rette for å etablere et Statens barnehus for Finnmark. Klinikk Hammerfest har fylkets eneste barneavdeling som skal dekke hele Finnmark og er dermed også akuttmottak for hele barnebefolkningen i fylket. Avdelingen tar mot barn i aldersgruppen 0-18 år og har god kompetanse i avdelingen både i forhold til pediatere og barnesykepleiere og det er personale på vakt 24 timer ukas 7 dager. Det er også slik at barneavdelingen har lang erfaring og jobber med å bygge opp ytterligere kompetanse for både å avdekke og håndtere mistanke om seksuelle overgrep og mishandling av barn. Det er også slik at Overgrepsmottaket ble overtatt av Finnmarkssykehuset i 2016 og etablert i Kvinne- og barneavdelingen. Lokalene er i nær tilknytning til Barneavdelingen. Overgrepsmottaket har etablert en pool av dyktige sykepleiere og leger. Dette vil ytterligere styrke en veldig god ivaretakelse av barnepasientene. Barnehabiliteringen er en enhet i Kvinne- og Barneavdelingen og følger Helse Nords retningslinjer for utredning og diagnostisering. Her er laboratorium og røntgen tilgjengelig i klinikken og dette gjør at prøver og undersøkelser kan utføres uavhengig av andre eksterne samarbeidspartnere. Det er videre etablert gode rutiner for samarbeid og kontakt både mot Kommunehelsetjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Barneavdelingen på UNN og Statens barnehus i Tromsø. Når det gjelder interpellantens spørsmål i forhold til hvordan Hammerfest kommune sikrer at lærere, barnehagelærere og assistenter i skole og barnehage har den riktige kompetansen til å avdekke tilfeller der barn utsettes for seksuelt misbruk og vold er det gjort en rekke tiltak: Støtteteamet med hensyn til seksuelle overgrep ble reetablert høsten 2016 og er godt i gang med sitt arbeid. Det er også laget retningslinjer for deres arbeid som ble oppdatert i 2016.

14 Når det gjelder støtteteamet har det flere medlemmer med videreutdanning i forhold til vold og seksuelle overgrep og er også i ferd med å øke sin kompetanse ytterligere. Samtlige medlemmer har lang erfaring i arbeidet med denne problematikken. Teamet har også etablert et samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Barnehuset i Tromsø. Det er også etablert et godt samarbeid mellom støtteteamet og barnehagestyrerne. Det er lagt opp til at støtteteamet skal bistå på foreldremøter i samtlige barnehager våren Planen for møtene er lagt. Støtteteamet har i forhold til ressurssenteret som nevnt overfor, etablert et samarbeid angående opplæring i Hammerfest kommune og senteret er også positiv til å gi opplæring til større grupper. Dette er et gratis tilbud til kommunene fra ressurssenteret. Det kan også nevnes at støtteteamet har vært samlet to dager i januar. Det er også gjort avtaler om at samtlige styrere innen mars 2017 skal ha gjennomført et 4 timers E- læringskurs i forhold til vold og seksuelle overgrep. Hensikten med kurset er å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder å snakke med barn, for å avdekke vold og seksuelle overgrep og melde slike overgrep til barnevern og politi. Siktemålet er at alle ansatte i barnehagene skal gjennomføre dette og i en barnehage har allerede samtlige ansatte gjennomført kurset. Støtteteamet ser for seg å etablere et samarbeid med alle rektorene i løpet av høsten 2017 for å oppfordre til at E-læringskurset tas i bruk. Støtteteamet har videre etablert kontakt med eget konsultasjonsteam opprettet for saker ved mennesker med særlig behov og problematisk adferd. Når det gjelder kommunens handlingsplan for vold i nære relasjoner som interpellanten berører i sin interpellasjon har den i disse dager vært vurdert/justert av en fagsamling og skal deretter fremmes for politisk behandling. I Hammerfest er Vest-Finnmark Krisesenter etablert der en rekke kommuner både i Finnmark er med. Det er under utbygging et nytt Krisesenter som vil stå klart høsten Det er her planlagt et utvidet tilbud og tilrettelegging for flere grupper og også treningsleiligheter. Det gir eksempelvis mulighet for å vurdere om dette også skal være et senter mot Incest og seksuelle overgrep (SMISO). Her må jo styret i Vest-Finnmark krisesenter vurdere et slikt spørsmål i samarbeid med medlemskommunene. Det skal allerede vært ventilert med kristsenterledelsen. Her er flere gode eksempler på en slik kobling eksempelvis i Tromsø og i Alta. Her er finansieringen blant annet statlige midler og en beløp per innbygger i nedslagsfeltet. Når det gjelder om ordfører vil ha en kontakt mot Politimesteren i Vest-Finnmark vedrørende plassering og organisering av et Barnehus i Finnmark, så er svaret et ubetinget ja.

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.10.2016 Tid: 09:00 12:50 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 08.09.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2017 Tid: 09:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 09.06.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2016 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Andreas Gamst Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, OBS klokkeslettet er endret Dato: 10.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 11.05.2016 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Felles kommunestyremøte Kvalsund / Hammerfest og. F2/2017. Antall kommunestyremedlemmer i den nye kommunen

Møteprotokoll. Felles kommunestyremøte Kvalsund / Hammerfest og. F2/2017. Antall kommunestyremedlemmer i den nye kommunen Møteprotokoll Felles kommunestyremøte Kvalsund / Hammerfest og Utvalg: Fellesnemnd fra sak (F8/2017) Møtested: Arktisk kultursenter i Hammerfest Dato: 31.08.2017 Tid: 14:00 16:10 (servering fra kl. 13:30)

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2016 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.03.2017 Tid: 10:15 15:05 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 13:15

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 13:15 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2017 Tid: 10:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 04.11.2015 Tid: 09:00 13:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall:

Møteprotokoll. Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest. Faste representanter som har meldt forfall: Møteprotokoll Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 01.11.2017 Tid: 10:00 11:25 Til stede: Fra Hammerfest møtt: Marianne Sivertsen Næss (AP),

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:50

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:50 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2016 Tid: 09:00 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.03.2017 Tid: 10:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Kommunestyret ajour

Kommunestyret ajour Kommunestyret 2015-2019 ajour 17.03.17 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss marianne@hammerfest.kommune.no 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.08.2017 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Arne Reidar Myrseth 1965 2 Gerd Johanne Isaksen 1964 3 Mia Irene Hansen 1962 4 Andre Hansen Berntsen 1991 5 Anita Pettersen 1975 6 Kristoffer Mauno 1991 7 Fred Ove

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:15

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:15 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 08.12.2016 Tid: 09:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.11.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Kommunestyret ajour

Kommunestyret ajour Kommunestyret 2015-2019 ajour 18.10.16 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.11.2016 Tid: 09:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2016 Tid: 09:00 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2015 Tid: 09:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.06.2012 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.06.2014 Tid: 09:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Møteprotokoll Arbeidsutvalg Nye Kvalsund / Hammerfest Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Dato: 27.10.2017 Tid: Ca. 14:00 14:35 Til stede: Fra Hammerfest møtt: 1. Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer