Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen."

Transkript

1 a' "Il II n m gl a I\ Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen. Ditt engasjement er like viktig på ungdomstrinnet som i barneskolen. '! Diskuterer du m!ep bar,na, stimulerer du deres tanker og utvikling. Det er viktig at du er med og vurderer barnas arbeid. Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen. Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt. Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater. At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging. Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang! Hilsen Foreldreutvalget for grunnskolen V77

2 Svarslipp Kontakter Vi kommer: Navn: J( Kosmo oppvekstsenter Enhetsleder: Randi Myrbakk Tlf: kosmo.skole(gfauske.komm,n'e.no Navn: JC Valnesfjord oppvekstsenter L Enhetsleder:Sissel Alver Tlf: Valnesfjord.sentra Iskole(gfauske.komm u ne.no Det organiseres barnepass på hotellet. Behov for barnepass? Ja D Nei D Antall barn D Barnas alder JC Erikstad oppvekstsenter Enhetsleder: Harald Pedersen Tlf: erikstad,oppvekstsenter(gfauske, kommune.no J( Vest myra skolesenter Enhetsleder: Roger Kistensen Tlf: i vestrnyra.barnetrin net(gfauske.kom m une.no JC Finneid nærmiljøsenter Enhetsleder: Ole Johansen Tlf: finneid.skole(gfauske.kommune.no Svarslippen leveres enhetsleder ved din skole så snart som mulig, og senest 19. Mai. Eventuelt svar pr telefon eller e-post. X Sulitjelma oppvekstsenter Enhetsleder: Siv Lillian Johansen Tlf: sulitjelma.skol e(gfa uske.kom m une.n o X Hauan oppvekstsenter Enhetsleder: Inger Fagervik Tlf: ha ua n.grendeskole(g fauske. kom mune.no JC Nordlys - Kristen Grunnskole Leder: Maj-Britt Larsen Tlf: nordlys.grunnskolel c2i.no JC Ansvarlig Fauske familiesenter Koordinator: Reidunn, Bjørnådal Storli Tlf: reid un n.storli (gfa uske. kom m une. no "God start" Innkaller: Til aktiv deltakelse for 6 åringene inn i skolen. Fauske hotell tordag 22. Mai kl J9.3ÔI"..,, ; :% Gå ikke glip!l av"i.'go tart" II, = Il :i i; li,: ; I

3 "., Program )( Velkommen v/ordfører Odd Henriksen )( Kulturinnslag v /Kulturskolen )( DU er ditt barns første og viktigste lærer v / FUG leder Loveleen Rihel Brenna )( "God start" - hva er det? v/ Anne F. Stenhammer J( Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang v/leder for rug Laila Paulsen J( Livlig prat i plenum - kommentarer og spørsmål J( Hjelper det meg at ho mamma og han pappa bryr seg? v / Maja Aase Jensen Liland )( Vel hjem! )( FUGl FAU X PPT X Fauske familesenter )( Oppvekst-I skolesentrene Loveleen RihefBrenna,. :':,.::, d::.,_:, ', :." ",; ""d:: "som FUGledèr 'er jeg opptatt av at alle foreldre skal oppfattes som en ressur,for,.sine barn og å øke tilltsforholdet mellom hjerfog skole."

4 Vestmyra skolesenter Gymnasveien Fauske Tlf O Faks Til Elever og foresatte l l. oktober starter skolen en aksj on på ungdomstrinnet for å få slutt på en del uønsket adferd som i en periode har fått utviklet seg blant skolens elever. Det blir satt fokus på orden og oppførsel, og det vil bli satt i verk til tak for de elever som ikke klarer å innordne seg gj eldende regler. Elevene ved skolen har gjennom klasseråd og elevråd deltatt i arbeidet med handlingsplanen. Elevene har vært tydelige på hvilken skolekultur de ønsker seg. Innspillene fra elevene danner hovedgrunnlaget i handlingsplanen. I tillegg skal vi gjøre skolen til en triveligere plass å være ved at det også skal iverksettes milj ømessige trivselstiltak. Kj ellerstua skal åpnes for bruk mandag 15. oktober. Elevene som er på Sentralskolen skal etter hvert få sin egen kj ellerstue. Grønnplanter og benker i hovedkorridoren er bestil t. Forskj ellige dekoreringsoppgaver både på Vestmyra og Sentralskolen er foreslått, og vil bli fulgt opp som elevaktivitet i arbeidsfaglig sammenheng. Det skal være rent og pent både inne og ute, rullerende ryddesystem organiseres med klassevise ansvarsuker. Alle klasserom stenges i friminuttene fra og med mandag 15. oktober. Hver klasse må søke skriftlig for å få det åpnet igj en. Bestemte kriterier for å få åpent klasserom må innfris. også io. Tilsynet ved skolen vil bli forsterket. I kjellerstua vil klassingene ha et vaktsystem som supplement til voksentilsynet. Samtlige elever oppfordres til å bidra til å endre uønsket adferd hos seg selv og andre, og til å si fra til voksne når de opplever uønsket adferd i skoletiden eller på skoleveien. Uønsket adferd / konsekvenser: Alle brudd på skolens reglement vurderes opp mot elevens ordens- og oppførselskarakter. Mobbing: Mobbing er en negativ og ondsinnet adferd som gj entas og foregår over tid i et forhold som er preget av ubalanse i st mellom partene. yrke forholdet htts:/ /epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session=jgpoqgk& View=Messa

5 :side 2 av 2 I definisjonen for mobbing ligger også ulike former for psykisk vold, som f. eks rykte spredning, baksnakking, ut frysning osv. Kommunens plan og kvalitetssikringssystem mot mobbing følges når det er mistanke om og/eller når mobbing er avdekket. Vold, trusler og trakassering: Skolen har nulltoleranse for vold, trusler og trakassering. Med vold, trusler og trakassering menes en hver handling som er ment å skade en annen person. Det gj ennomføres en umiddelbar samtale med eleven, og hj emmet kontaktes. Øvrige konsekvenser vurderes i hvert enkel t tilfelle. Utvisning og anmeldelse vil kunne bli benyttet som konsekvens. Elever på ungdomstrinnet kan utvises for inntil 3 dager. Forseintkomming og skulk: Fravær som ikke er dokumentert med melding fra foresatte. Ved skulk gis eleven èn mulighet til å gå til sitt undervisningssted. Hvis eleven ikke følger beskjeden kontaktes hj emmet. Ved gj entakende forseintkomming kontaktes hj emmet. Bråk og uro i undervisning: Elever som forstyrrer undervisningen og ikke roer seg etter tilsnakk må forlate rommet. Hj emmet kontaktes for egen avtale. I særlige tilfeller bes hj emmet komme til skolen. Herj ing i skolebygget : Tilsnakk, ved gjentatte brudd kontaktes hjemmet. Eleven (e) kan miste retten til å være i bestemte fellesareal i ett eller flere friminutt. Tyveri, hærverk og forsøpling: Ved tyveri og hærverk kontaktes hj emmet. Utvisning og anmeldelse vurderes https:/ /epost.fauske.kommune.no/w orldclient.dll?session=jgpoqgk& View=Messa

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BERLEVÅG SKOLE Berlevåg skole har nulltoleranse mot mobbing, og dette er også skolens 1. prioritering i prosjektet Bedre læringsmiljø. Berlevåg skole har gjennom prosjektet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling SOSIAL PLAN August 11 Forord: Sosial læreplan for Andebu skole og SFO er utarbeidet skoleåret 2007-08 med årlige revisjoner. Vi har samlet positive elementer/erfaringer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Danvik skole

Sosial kompetanseplan for Danvik skole Sosial kompetanseplan for Danvik skole Tiltaksplan mot mobbing Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Opplæringsloven 9a: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Ordensreglement Longyearbyen skole

Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglement Longyearbyen skole Ordensreglementet er fastsatt av rektor ved Longyearbyen skole 20. mars 2015 med hjemmel i Forskrift til ordensreglement for Longyearbyen skole av 3.11.2014. Reglementet

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3 MOBBING I BARNEHAGEN...4 Vi kan skille mellom direkte(fysisk)

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Nyhetsbrev fra Kodal skole

Nyhetsbrev fra Kodal skole Nyhetsbrev fra Kodal skole SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Telefonnr: V e l k o m m e n t i l s k o l e å r e t 2 0 1 4 2 0 1 5 Hovednr: 33 43 90 00 Rektor: 33 43 90 01/ 92 20 96 42 Inspektør: 33 43 90 02

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Skolemiljøutvalget TINNTJØNN SKOLE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

SØGNE KOMMUNE. Skolemiljøutvalget TINNTJØNN SKOLE MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØGNE KOMMUNE TINNTJØNN SKOLE Skolemiljøutvalget MØTEINNKALLING Til: Trine Tønnessen - foresatt Kristin S. Upsal - foresatt Tonje Øgrey Elevrådsrepresentant Astrid Quist Elevrådsrepresentant Charlotte

Detaljer