12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)"

Transkript

1 FLERE HENSYN Lovverket gir brukere av hjemmetjenesete rett til en skreddersydd og personlig bistand. Samtidig har de ansatte en lovfestet rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det krever både systematisk arbeid, fantasi og fleksibilitet for å tilfredsstille begge behov. Finn eksempler fra din arbeidsplass på hvordan dere har møtt utfordringene i forhold til for eksempel: fysiske forhold psykososialt arbeidsmiljø vold og trusler om vold tidspress renhold (standard og metoder) (Se Veilederen s og s. 49) I mange situasjoner sender vi 2 personer som støtter hverandre psykisk og fysisk. Fått inn veileder i spesielle tilfeller Ofte blir problemer tatt opp i rapporten, og problemene blir diskutert. Mye blir ikke tatt opp på grunn av tidspress. Enklere å la ting ligge Når det gjelder renhold, er det ofte dårlig og gammelt utstyr. Mye problemer med hjelpemidler hos bruker. Utskrivningspraksis fra sykehus brukere kommer hjem uten at tilrettelegging er foretatt. Eksempel: Bruker avhengig av sengeheis fikk alternativ om korttidsplass eller være sengeliggende i 14 dager. Hjem dårlig rengjort krav om rengjøringsbyrå før vedkommende fikk hjemmesykepleie (korttidsopphold noen dager) Evaluere rutiner, arbeidslister (ang. tidspress), samarbeid, hjelpe hverandre. I spesielt tunge hjem går vi som regel inn med to hjemmehjelpere. Drøfter eventuelt problemstillinger på personalmøte med Hjemmehjelpsleder. Samarbeidsmøter Ansvarsgruppemøter HMS-tjenesten Teammøter Veiledning/oppfølging Fordeling av vakter. Bevisst fordeling av vanskelige vakter. Rullering. Felles forståelse & rutiner Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

2 FLERE HENSYN 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fysiske forhold: Tidspress. Trange rom Psykososialt arbeidsmiljø: Skjerming. Samspill arbeidslag Vold og trusler om vold: Truet på livet. Fått skader Tidspress: Miljøarbeid., motiveringstiden ikke i vedtaket. Renhold (standard og metoder): Hvem sin standard i forhold til renhold Fysiske forhold Å vente på en ledig data Ha nok plass til brukere i institusjon, men også nok plass til personell Dataproblemer med servere; stjeler vår tid Sigarettrøyk hjemme hos brukere Forslag: I vedtaket kan en del av den faste teksten stå at bruker avslutter sin røyk for eksempel 1-2 timer før avtale med hjemmesykepleien.. Avtaler helst utenfor hjemmet. Hunder: Henstille til at dyr låses i eget rom. Carport: lurt! Parkering: Ha nok til hjemmesykepleiens biler Psykososiale forhold Veiledning eksternt Godt kollegaforhold/støtte Humor. Debriefing. Trygghet/faglig opplæring/innsikt. Privat vs personlig Nære medarbeidere også overfor brukerne Grensesetting Renhold Svarte sekker pluss spade Standard rengjøringsutstyr vi bringe med Manipulering når bruker ber om annen, når vi gjør mer/annet enn det som står i vedtaket. Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

3 FLERE HENSYN Pasienten nekter å ta imot hjelpemidler, eks heis, seng. Pasienten nekter å ommøblere for å rydde plass Boliger som ikke lar seg tilrettelegge, gamle, verneverdige Smitte, hygieniske forhold, mange tiltak, tett oppfølging av lege, prosedyrer 2 Ulik forståelse av lik praksis tiltak: HMS inn, veilede, seminar. (Skaper frustrasjon, sorg, sinne) Gode kolleger, godt miljø 3 Seminar, veiledning Alarmsystem Tett samarbeid med politi, legevakt (prosedyrer) Pasienten skrives ut ( 3) med åpen retur Prosedyreperm (samarbeid med HMS) 4 Økt antall pasienter, uten flere hender Dårlig disposisjon på listene flere brukere har likt klokkeslett de skal ha hjelp på 5. Vedtak stemmer overens med det en utfører. Fysiske forhold Isolering av vegger pga lyd (aautistbolig) Hjelpemidler etter behov og kartlegging Innebygd svalegang for å slippe ågå ut i snøen Montering av snøfangere på tak Psykososialt arbeidsmiljø Ved problemer, grip tak i det, først i avdelingen, så til virksomhetsleder for eksempel personalsaker Jevnlige personalmøter, ta ondet ved roten Spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet (anonymt, diskret for eksempel) Vold og trusler om vold Alarm, vil forebygge redsel og gi trygghet Nok bemanning Tidspress. Ikke stort problem, greit bemannet i bolig Renhold. Vask og renold ikke hovedjobb; bevisstgjøring i forhold til standard. Viktig bevisst p åvalg for eksempel såper, redskap, måter man jobber på Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

4 FLERE HENSYN 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Tilrettelegging og tidlig nok hjelpemidler inn Tar med oss følelsene hjem Samspill arbeidstakere ledere Samspill arbeidstakere brukere Arbeidstaker arbeidstaker har og følger de rutinene vi har ifht vedtak Ikke alltid pasienten som utfører vold/trusler vedtak på at pasienten er alene når de skal ha besøk og at man i slike saker er 2 stykker sammen. NB! Skriv avvik når det trengs Astimer ATA tid kjøretid i forhold til årstiden Overfylte hjem m/tung møbler Bevisstgjøring/krav ifht forventet utstyr Fysiske forhold flinke m/hjelpemidler to i f.eks tunge stell Fysiske forhold: Bruker nekter å ta imot hjelpemidler kosmetiske årsaker God informasjon, må stå i vedtaket at man må ta imot hjelpemidler for å få hjelp Psykososialt arbeidsmiljø Nonverbal/verbal trakassering Brukte bedriftshelsetjenesten/grensesetting Gå 2 sammen Kontaktet kommuneoverlegen vedrørende time ant. Vold og trusler om vold Brukte vaktservice Gå 2 sammen Hos misbrukere, stå i vedtaket at de skal være alene når vi utleverer medisiner Renhold Gammel støvsuger, ingen langkost Gamle kluter. Ikke vaskemidler Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

5 FLERE HENSYN 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fysiske forhold Bestille hjelpemidler Tilrettelegge forhold i hjemmet, f.eks fjernet dusj-dører Være to i stellet Rullering Opplæring Riktig kompetanse Psykososialt arbeidsmiljø Gå to sammen Tid for refleksjon Ekstern veileder ift spesielle bruker Rullering Opplæring/veiledning Grensesetting Vold og trusler om vold Gå to Enkelte bør fritas for å gå til enkelte brukere Veiledning Grensesetting Tunge løft Bruke hjelpemiddler Tilkalle hjelp til løft Viktig at alle gjør det likt Lang ventetid på hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen Psykososialt Lite tid til evaluering Savner felles rapport Tidspress Mange brukere som man skulle besøke på samme tid Vold og trussel Hunder som biter Lite vold og trusler Renhold Enkelte steder veldig møkkete Standard for renhold Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

6 UØNSKEDE HENDELSER Uønskede hendelser skjer i arbeidet. Det kan være avvik i forhold til hva som er planlagt, avvik i forhold til det som står i et vedtak, eller i forhold til lovverk. Ansatte eller tjenestemottaker kan pådra seg skader når avvik skjer. Et avvik er bortkastet hvis en ikke lærer av det. Derfor skal det rapporteres. Tenk gjennom om dere har hatt uønskete hendelser på din arbeidsplass. Skriv noen stikkord om dem. 2. Hvordan ble de rapportert? Til hvem ble de rapportert? 4. Hva ble gjort for å hindre gjentakelser? (Se Veilederen s. 16 og s. 50 i håndboken) Sprøytestikk m/ smitte Seksuell trakassering Når bruker viser aggresjon Vi har ikke vært flinke nok til å skrive avvik. Må bli bedre på det For lite arbeidsro. Vi bytter leder for ofte. Bruker ligger i seng fordi hjelpemiddel ikke kommer Besøk/ oppdrag uteglemt Ansatte som har skåret seg på kniv hos rusmisbruker, ble smittet av hepatitt. Ble rapportert til nærmeste overordnede, tiltak iverksatt umiddelbart. Informasjon til alle ansatte. Rusproblematikk hos bruker Svært dårlige hygieniske forhold Røykfylte hjem Unormalt rotete Utagerende adferd fra bruker 2. Muntlig på personalmøte til hjemmehjelpsleder Hjemmehjelpsleder 4. Hjemmehjelpsleder tar saken til høyere hold.. 2. Muntlig og skriftlig. Avviksskjema Ledelse(alle nivå) Fylkesmann. 4. Gjennomgang av rutiner/ skjerping og innstramming. Nytenking? Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

7 UØNSKEDE HENDELSER Slag, spytt og mobbing 2. Skadeskjema Leder 4. Lite skjedd Feil medisin til feil person. Tunge løft pga maangel p åhjelpemidler 2. Fylt ut avviksskjema på papir eller data Det ble rapportert til nærmeste leder 4. Skjerping av rutiner Avvik: Medisiner blir gitt feil Trusler Vold 2. Skrive avvik seksjonsleder kvalitetsutvalget muntlig rapport til gruppa + avdelingsleder skrive i rapport til gjeldende pasient Til leder deretter videre (seksjonsleder) til gruppa/kolleger, farmasøyt Større hendelser må meldes opp i systemet 4. Alle avvik blir tatt opp på personalmøter Drøfter i fellesskap Tjenestemottaker angriper tjenesteutøver. Viktig å skrive avvik. Være to i situasjoner hor uønskede hendelser skjer. Viktig å dokumentere. 2. Pålagt å bruke skjema om tvang og makt Til nærmeste leder, så til virksomhetsleder 4. Alltid to i situasjoner hvor det skjer. Veiledning i etterkant. Gjennomgang på personalmøte Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

8 UØNSKEDE HENDELSER Tunge løft Uheldige arbeidsstillinger Mangel på hjelpeutstyr Vold /trusler 2. Egne avviksskjemaer Avvik blir levert nærmeste leder Lukkes på laveste nivå Tilbakemelding blir gitt på faste møter 4. Dette tas opp på møter, tiltak gjøres. Eventuelt nye rutiner iverksettes. Medisinhåndtering 2 multidoseposer i lomma. Feil pose til feil pasient. Bruker gav beskjed om feil, men ble ikke hørt. 2. Den som gjorde feil, gav sykepleier beskjed Nattjenesten fikk beskjed. Tilsyn førte til sykehusinnleggelse 4. Skrevet elektronisk avviksmelding. Leder tok ansvar for å sjekke rutinene. Avdelingsleder snakket åpent om det. Nesten en hel uke. Alle fikk høre om det. Den ansatte følte seg ivaretatt. Det må terpes på rutiner. Ikke tjenestebil tilgjengelig Medisinavvik Ikke mobiltelefon Spytting, lugging, slag, hyling, klyping Verbal vold Umulige krav fra pårørende, for eksempel stryke undertøy, vaske leilighet 2 ganger pr uke, puffe opp pynteputer hver dag, ikke sittemerker i sofaen Underbemanning 2. Dårlige til å rapportere. Må bli flinkere til å skrive avviksskjema. Ofte muntlig rapport. Avviksskjema blir eventuelt gitt avdelingsleder Muntlig rapport til kollegaer/leder i overlapping Larvik kommune rapporterer p ådata 4. Vi er på kurs her! Bevisstgjøring. Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

9 ARBEIDSMILJØVURDERING Når brukere av hjemmetjenesten mottar hjelp, blir hjemmet automatisk den ansattes arbeidsplass. Arbeidstakerne skal kunne utføre arbeidet sitt på en sikker og forsvarlig måte. For hver ny bruker som tildeles vedtak om tjenesteyting, skal det gjennomføres en egen arbeidsmiljøvurdering og en eventuell tilrettelegging før arbeidet igangsettes. Hvordan utføres arbeidsplassvurdering i brukers hjem der du jobber, og hvordan dokumenteres dette? 2. Hvis det ikke gjøres på din arbeidsplass, hvordan kunne det ha vært gjennomført? Hvilke konsekvenser kan manglende tilrettelegging i brukerens hjem få for den som mottar tjeneste for deg som skal gi tjenesten for arbeidsgiveren (Se Veilederen s. 1) Det må tildelingskontoret i kommunen svare på. Hjemmehjelpsleder drar på hjemmebesøk og kartlegger behov hos hver enkelt bruker. Disse vurderingene blir gitt videre til tiltaksutvalget som fatter vedtak. Hjemmehjelpsleder gir deretter informasjon til hjemmehjelpen om hvilke behov som brukeren skal ha dekket. Deretter er det hjemmehjelpens oppgave å vurdere tidsbehovet etter første besøk, for så å melde tilbake til hjemmehjelpsleder Manglende utføring av de tjenestene brukeren har behov for. Manglende utstyr kan føre til unødvendig tung fysiske belastninger. Kommunen får problemer med å utføre tjenester som er lovpålagt å gi. Uheldige sykemeldinger pga fysiske belastninger for hjemmehjelpen. Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

10 ARBEIDSMILJØVURDERING Bolig: usikkerhet på om det fins rutiner for dette. Tilfredsstillelse av krav/behov vil komme begge parter til nytte. Dårlige/ingen rutiner for arbeidsplassvurdering Avviksskjema på trusler og vold blir noe brukt. Rutiner/kontinuitet på utfylling av dette bør det være. 2. HMS-ansvarlig. Verneombud. Melding via skjema. Sykemelding Hjelpeløshet Død Redusert livskvalitet Anmeldelser/presse Budsjettoverskridelser pga sykemeldinger Personalgjennomtrekk Ingen rutine. 2. Ergoterapeuten Hjelpemiddelsentralen (messe) Utredningsavdelingen som skriver vedtak. Få inn ekspertise, bistand Sykemeldinger, skader, stress. Sykepleier foretar en vurdering i hjemmet. Vedtaket blir foretatt av lederne i avdelingen. Får et dårlig tilbud Ikke den helsehjelp de trenger Dårlig arbeidsmiljø Belastningsskader Dårlig hygiene Stort sykefravær Negativ omtale Stor gjennomtrekk av personale Dårlig arbeidsmiljø Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

11 ARBEIDSMILJØVURDERING 1- Andebu: Gr.spl. tar gangsbesøke. Ingen eget hjemmebesøksark. Fører iplos. Sendes til vedtaksgr. Som vurderer spl + hj.hj.besøk. Stokke Egen gangsbesøker. Spl tar vedtak selv, men sender det leder som skal godta det. Fører iplos. 2. Andebu Dersom hjelpen skal skal inn i hjemmet, tar lang tidfør dette kommer, pga ergoterapeut i 50% stilling for hele kommunen. Belastning for spl + hj.hj. Stokke Sender gangsbesøk - ark til avdelingsleder som tar kontakt m/ergoterapeut. Dette går relativt raskt. Tung belastning for hj.spl. Tildelingskontoret som reiser ut og registrerer. Egne skjemaer som fylles ut dokumenteres i Cos dock- (ofte for dårlig tid ifht utskrivelse fra sykehus). Hj.tj har egne HMS-mål Skade seg fare for liv og død ikke får tjeneste De ansatte blir syke sykemeldte uføre Rettslige konsekvenser både ifht bruker og ansatte Vurderingsbesøk med vedtak. Utrygghet, eventuelt skade ved f.eks fall Passivisering Yrkesskade Tidspress Verbal kjeft Sykemeldinger fra ansatte Erstatningskrav Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

12 ARBEIDSMILJØVURDERING Hjemmebesøk (bør være to), kartlegging av behov, det skrives vedtak. Brukermedvirkning, eventuelt pårørende, riktige forventninger i forhold til vedtak. Iplos-skjema, Gerica Tilrettelegging ved hjelpemidler, slik at jobben kan gjøres 2. Jfr svar 3 Pkt Hvis ikke alle hjelpemidler er på plass, kan ikke hjemmetjenesten for eksempel gjøre jobben sin. Redusert tilbud. Pkt.2. Ødelagt helse, frustrasjon At tjenesteyter har liten lyst til å reise på oppdrag i aktuelle tilfeller Pkt Høyt sykefravær Umotivert personal Overskridelse av budsjett Respekten for brukerne Dårligere arbeidsmiljø Ukvalifisert arbeidskraft Merutgifter Arbeidstilsynet neste? Pålegg, eventuelt straff Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

13 ARBEIDSMILJØVURDERING Tildelingsutvalget/utredningsavdelingen vurderer behovene på gangs besøk hos bruker De ansatte melder fra om sine behov Svært dårlig dokumentasjon. Finnes et eget HMS-skjema, men det er ukjent for flere av oss 2. Viktig at tildelingsutvalget, utredningsavdelingen ved gangs besøk kartlegger og vurderer med tanke på arbeidstakers behov i henhold til Arbeidsmiljøloven Må dokumenteres i vedtaket at bruker er forpliktet til å oppfylle visse krav til utførelse av tjeenesten Avklare plikter og rettigheter Den som mottar tjeneste: Får et uverdig/uforsvarlig tilbud Skade på bruker Utrygghet Misnøye med tjenestetilbudet Får ikke tjenesten de har krav på, f.eks dusj hvis dusj-stol mangler Den som skal gi tjenesten: Stor fysisk belastning belastningsskader Sykemelding Mottar brukers og pårørendes misnøye gir mistrivsel Psykisk påkjenning å se behov som ikke dekkes For arbeidsgiver: Stort sykefravær Mange klagesaker Mye klager fra brukere, pårørende, ansatte Negativ omtale av tjenesten Anmeldelser, rettssaker I Tønsberg er det tildelingskontoret som gjør denne vurderingen I Larvik gjør distriktene det selv Brukerne kan skade seg Den ansatte kan påføres skade, sykemeldt Sykemeldinger, forsikringssaker, økonomiske konsekvenser Oppgaver Brukerens hjem din arbeidsplass, Sandefjord 8. mars

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Dagtid: 5523 Vannskader Vakttelefon: Innbrudd/hærverk 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger?

Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Rapport nr xx-2012 Ytes hjemmesykepleie i samsvar med vedtak og andre forutsetninger? Lillehammer kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2013 2013-187/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Erfarings-torg 19. januar 2005

Erfarings-torg 19. januar 2005 Prosjekt: Arbeidsplassen som læringsarena for aktiv HMS Kompetanseutviklingsprogrammet "Brukers behov - ja, men hva med oss?", onsdag 19. januar 2005 Følgende gruppearbeid ble gitt: Erfarings-torg 19.

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune

Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune Kvalitet i pleie- og omsorg Hvaler kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 26. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Hjemmetjenester November 2014 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tjøme kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten. Hjemmetjenestene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold

Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene. Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold Avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenestene Stopp opp! Si fra? omtanke solidaritet samhold avviksmelding og varsling i helse- og omsorgstjenesten Stopp opp! Si fra? Avviksmelding og varsling

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE 2008 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass»

Årsmelding Buskerud. «Denne saken har vært et mareritt for kommunen» «Du nådde dessverre ikke opp denne gangen i kampen om rehabiliteringsplass» 2014 Årsmelding Buskerud «Sykepleier på sykehuset synkroniserte medisinlisten med mine notater jeg var jo den eneste som visste hva jeg hadde fått mens jeg var innlagt» «Denne saken har vært et mareritt

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Forvaltningsrevisjon NORD. Arbeidsmiljø og skader i hjemmetjenesten. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

Forvaltningsrevisjon NORD. Arbeidsmiljø og skader i hjemmetjenesten. Harstad kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø og skader i hjemmetjenesten Harstad kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2007 Arbeidsmiljø og skader i hjemmetjenesten Harstad kommune En rapport laget

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer