Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1. Knut prest blir pensjonist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1. Knut prest blir pensjonist"

Transkript

1 Menighetsbudet Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95 Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1 Knut prest blir pensjonist Søndag 17. juni har Knut Sønstegaard avskjedsgudstjeneste i Biri Kirke kl : Folktonemesse. Musikere fra Gjøvik Spelemannslag Biri Snertingdal kantori. Etter gudstjenesten: Biri Menighetsråd inviterer til Avskjedsfest på Biri Herredshus. Alle er hjertelig velkommen. God sommer!

2 Redaktørens hjørne Denne våren har vært spesiell. En ting er at vi trodde på en tidlig vår da det var mange flotte dager i mars med god temperatur. Vi trodde sommeren var nær. Men april kom med kjølige dager og mange snøfall. Så ble det mai og fortsatt kulde. Men det gamle ordtaket sier at maikulde gjør bondens lader fulle. Så da er det vel bra da, at sommeren har latt vente på seg. Men nå, når vi er kommet til juni, så er det forhåpentligvis sommer. I hvert fall er sommeren nær. Det har vært en spesiell vår på en annen måte også. Rettssaken etter terroren 22.juli i fjor har pågått i mange uker. Dette har satt sitt preg på nyhetsbildet i radio, TV, aviser og på nettet. Kanskje har vi fått med oss flere detaljer fra grusomheten enn vi egentlig ønsket. Men det har ikke vært til å unngå. Våre tanker og vår medfølelse går til dem som er direkte berørt i saken. For dem må det være virkelig krevende å følge saken. Jeg er imponert over så mange ungdommer som opplevde skytedramaet på Utøya, og som nå har fulgt rettsaken. De står fram på en rolig og reflektert måte og takler hele saken med klokskap. Det gir håp for framtida. Jeg er sikker på at de vil kjempe for åpenhet, demokrati og kjærlighet. Det var det som det norske folk møtte terroren med. Og som må være viktig for landet og folket. Og den terrortiltalte vil få sin dom forkynt. Hva utfallet blir, vites ikke i skrivende stund. Men vi vet at vi har et rettssystem som sikrer en rettferdig dom. Om rettsaken etter hvert avsluttes, er ikke saken over for de berørte. De må leve med sårene de er påført. De vil alltid ha denne sommerdagen i 2011 med seg. Smerten vil være der, selv om den fortar seg noe etter hvert. Måtte de også få kraft til å se framover til lyse og glade sommerdager. Vi trenger alle å oppleve gode sommerdager med lys og varme. Dager hvor naturen virkelig folder seg ut slik salmedikteren Paul Gerhardt beskrev den i Her gjengitt i en oversettelse av Bernt Støylen fra 1923 og slik den står i Norsk Salmebok: I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med blomeseng, sjå garden med si grøne eng, og skog med li og lundar! Sjå, kvar ei grein av lauv er full, og moldi pryder seg i gull og fargar utan like! Sjå liljer, roser, blad og blom ber større bragd og herlegdom enn Salomo den rike. Høyr, lerka tirlar høgt i sky, og staren byggjer reir på ny, med gauken gjel i lundar. Småfuglar syng i skogen sval, og songen fyller fjell og dal i stille morgonstunder. Sjå, åkren veks seg stor og tung til fryd for gamal og for ung, som om Guds godleik kveder. Han pryder vent den vide jord, han gåver gjev på kvar manns bord og alt som hjarta gleder. Då tenkjer eg: Er du så stor, du venleik her på falne jord, for syndarar å finna, kor stor skal gleda verta då når vi den herlegdom får sjå som vi hjå Gud skal vinna! Ja, var eg der og stod eg nær ved trona di, min Herre kjær, Er du god å snakke med? Lyst til å bety noe for andre og utvikle deg selv på noe du allerede er god på? Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger flere medarbeidere! Du får et gratis 40-timers innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i mnd tilbake. Det bli foretatt fortløpende opptak til kurset. Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring eller gå inn på Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Martin Gaukstad Fjeld Bjørn Leon Antonsen Marie Kalgraf døpt i Ringsaker kirke Emilie Øyen Brovold Julie Ødegården Bjørnstad Oline Nymoen Døde Randi Lauritsen Kjellaug Olstad Bergljot Etnestad Gunnar Valdresstuen Harald Rønningen Hans Petter Kjenseth Frits Andersen og bar eg mine palmar! Eg ville då på englevis deg syngja evig lov og pris med tusen fagre salmar. Gå ut i sommerdagen og gled deg over Herrens store under. God sommer! Kirkens SOS er landets største krisetjeneste på telefon og internett. I Hedmark og Oppland er det vaktrom både på Lillehammer, Hamar og Gjøvik. i Hedmark og Oppland Blestervegen 5, 2618 Lillehammer e-post: 2 Menighetsbudet 2/12

3 Privilegert å få være prest på Biri i 20 år «Knut prest» ser tilbake på 35 innholdsrike år som prest, derav 20 år som sokneprest i Biri, og håper for fremtiden at alle som døpes i Biri får en egen kodebrikke til kirken slik at de når som helst kan komme inn. Av Torvild Sveen I møte med Biris innbyggere har Knut Yngvar Sønstegaard kommet tett innpå folk i alle deler av livets faser. Men det er ingen tvil om at det som kanskje har formet han mest som prest, og hans gjerning, var det brutale møtet med døden. Det fikk han bokstavelig talt i fanget da han var i ferd med å ta praktikum som prest i For dette året ble han sittende ved siden av sengen til sin egen bror på dødsleiet. Det satte, og har fortsatt satt sine spor, i prestegjerningen. For det er i møtet med biringer i sorg, død, ulykker og fortvilelse at han har fått sine sterkeste inntrykk. Avkledd I slike situasjoner blir man fullstendig avkledd som menneske. Man ser at man er både svak, sårbar og da kommer vi innom huden på et menneske. Så det er ikke tvil om at det som sitter igjen, er møter med mennesker med slike opplevelser. Det gjør noe med meg som prest, og har sikkert også vært med på å forme meg og min presterolle, sier Sønstegaard, som utdyper dette. Når jeg har møtt biringer som trenger en samtale, har nettopp samtalen blitt viktig for meg som prest. Når mennesker viser meg at de vil snakke med meg om ting som berører dem, er det en tillitserklæring til meg. Det har vært med å forme meg som prest i Biri, og det har nok også biringer merket. Møtet med enkeltmennesker og deres skjebne ligger der som et bakteppe også i min forkynnelse. Derfor har nok ikke talene vært så filosofiske og svevende, men ofte relatert til menneskers liv - slik virkeligheten er. Jeg ser at Guds ord også der kan gi ankerpunkt for noe å gripe fatt i og som kan gi oss nettopp framtid og håp, sier Sønstegaard, som trekker fram påskeevangeliet som det budskapet som blir sterkest i møte med liv, død og det som er vanskelig. Åpen, innerst inne Knut prest synes biringene har vært åpne for å lytte til evangeliet i hans tid som prest. Men det er ikke alltid at det synes godt utenpå biringene om de ønsker å høre mer. Det er når jeg har møtt dem på det indre plan, at jeg har skjønt at de er veldig mottakelige. Mange er åpne om sin barnetro, og derfor er det mange som har noe liggende der. Det har jeg sett som positivt, sier Sønstegaard, som Knut prest og resten av kirkestaben. ( Det står kvinner bak.) mener en prestegjerning ikke bare kan måles i antall gudstjenestedeltakere og besøk. Det er i møte med den enkelte at mye kommer fram. Da merker jeg at troen vibrerer hos biringen, sier Sønstegaard. Framtidstro Sønstegaard kom til Biri høsten 1992, nærmere bestemt var den første gudstjenesten søndag 23. august, etter at han hadde tjenestegjort i Rendalen i Hedmark, der også hans far hadde vært sokneprest. Biskop Georg Hille hadde nok helst sett at Sønstegaard hadde blitt ved sin lest, for til Biri var det så mange som ville søke. Biri er Gosen, sa Hille, til meg, sier Sønstegaard. Men familien ønsket seg til en noe mer sentral plass i Innlandet, gjerne en av Mjøsbyene. Dessuten var det stor aktivitet i Biri. Det var også fascinerende for meg, sier Sønstegaard, som forteller at i løpet av ti års tjeneste i Rendalen var folketallet blitt halvert. Det medførte mange flere begravelsesfølger enn dåpsfølger i kirken. Derfor var Biri noe mer forlokkende. Og forholdet til biringene har vært godt. Nær folket For meg har det vært veldig ålreit at unger jeg har møtt etter vegen har sagt; Hei, Knut prest! Det er så trivelig, sier soknepresten, som synes det er viktig å komme nær mennesker i prestetjenesten. Det har også gjort seg utslag i kirkerommet i Biri. Vi har blant annet fått et framskutt alter hos oss. Jeg har følt det som viktig å stå fremme blant de som er i kirken. Prekestolen høyt der oppe. Jeg liker ikke helt å stå der, bortsett fra de dagene vi greier å fylle kirken. Da har vi også Menighetsbudet 2/12 3

4 folk på galleriet og nede. Ellers vil jeg stå nede og være nær folk. Jeg er avhengig av å være nær kirkegjerngerne. De gangene jeg er bak alteret er det meter til nærmeste tilhører, og det gjør noe med meg. Da må jeg bruke en annen stemme og jeg har ikke den kontakten, sier Sønstegaard, som opplever at det har skjedd mye i gudstjenestene som har gjort at folk føler seg mer inkludert. Det har blant annet gjort seg utslag i at dåpsfølget nå kommer inn først. Da jeg kom hit, var dåpen etter preken. Nå er de mer i sentrum under hele gudstjenesten, sier Sønstegaard. Forandring fryder Tider kommer og tider går. Det samme gjør ulike måter å organisere gudstjenestene på, den såkalte liturgien. Nå er ny liturgi på tur inn. Sønstegaard tror det er lurt at også de som bruker kirken mye, forandrer innholdet i gudstjenestene. Hvis ikke ny liturgi oppfattes som friskt og fornyende, har man bommet. Men vi trenger fra tid til annen fornyelse, om enn ikke for enhver pris. Det har sin verdi det vi har lært. Den oppvoksende generasjon må få sin stemme inn i utformingen av våre gudstjenester. Problemet med at vi ikke går jevnlig til kirken, er kanskje at mange opplever at mye er nytt. Både salmer, bevegelser under gudstjenesten og til og med Bibelen er kommet i ny oversettelse. Derfor må også de som går jevnlig dit, oppleve forandringer. Det tror jeg er sunt, sier Sønstegaard. Historisk og historie Knut Yngvar Sønstegaard skriver seg inn i historien som en av de prestene som har vært lengst i Biri sokn. På en topp 6 liste, innehar han 6.plassen: Soknepresten på pilegrimsvandring med konfirmantene i Mads Pederson Aalborg var sokneprest i 45 år ( ) 2. Johan Jørgen Broch var sokneprest i 37 år ( ) 3. Baard Nilssøn var sokneprest i 29 år ( ) 4. Engelbret Evensen Trygstad var sokneprest i 25 år ( ) 5. Caspar Steenholt var sokneprest i 22 år ( ) 6. Knut Yngvar Sønstegaard sokneprest i 20 år ( ) Men i nyere tid er det altså ingen som har vært så lenge i tjeneste i vårt sokn. Både Sigvald Krohn ( ) og Jørgen Overå ( ) hadde lang fartstid i Biri, henholdsvis 17 og 15 år. Jeg opplever at jeg er i en privilegert rekke av sokneprester i Biri. En har jo fått høre så mye om de andre prestene som har vært før meg, spesielt av de som feirer jubileum som 50-års konfirmanter. Der fortelles det at soknepresten har vært både streng og rettferdig, sier Sønstegaard, som også har egne historier å by på. Jeg skulle døpe mitt eget barnebarn, Aksel, i gamle Aker kirke. I det jeg døpte Aksel og tok dåpsvannet i hodet hans, la jeg merke til at vannet i døpefonten var så kaldt. Men Aksel ble døpt sammen med fire andre barn. Broren til Aksel satt tett ved da dette skjedde, og han sa bare; Det lukter øl! Og etter dåpen var ferdig kom kirketjeneren, en korgutt som måtte vikariere på grunn av sjukdom, og unnskyldte seg. For han hadde tatt feil mugge, og hadde helt altervinen og ikke vann opp i døpefonten! Stor aktivitet De siste årene har det vært stabile besøkstall i Biri kirke, og oppslutningen både i antall konfirmanter og dåpsfølger har vært god. De siste årene har dessuten kirkerommet blitt brukt mye mer til konserter og lignende. Det viser seg at sjøl om folk ikke er faste k i r k e g j e n g e r e, kommer de når de blir bedt til noe spesielt. Men også det kan by på noen utfordringer for menigheten, dersom en stadig må «finne på noe» for at folk skal komme. Vi må imidlertid ikke lage noe A- lag og B-lag av de besøkende. De som Menighetsbudet 2/12

5 Knut sammen med en representant for de frivillige, Kirsten Feiring som holder på med dugnadsarbeid på kirkegården. Jubileum i Biri sanitetsforening. besøker oss i forbindelse med dåp skal finne sin plass. De er viktige der og da. Ved å skape noen arrangement, er vi med på å åpne kirken og menigheten for våre innbyggere. Det skal vi holde fast ved. Men både prest og menighet kan forslite seg dersom vi stadig vekk må finne på noe nytt for å tiltrekke oss folk. Derfor er det kombinasjonen som er viktig for å få liv i vårt menighetsliv, sier Sønstegaard. barnetrall eller andre aktiviteter som vi får nytte av i kirken. Det er fruktene av misjonsengasjementet i Biri, sier Sønstegaard, som fremholder at mange holder liv i både bedehus og kirke. Sjøl om aktiviteten ved bedehusene har minket, og noen har blitt tatt ut av tjeneste, finnes det lyspunkt slik som bedehuset Betesda i Biri Øverbygd. Det har blitt et grendehus for folk, og er et eksempel til etterfølgelse. Det er moro å oppleve at en kan bruke bedehusene til andre aktiviteter også. Gudstjenesten der 4. søndag i advent er en fin tradisjon, og som også viser vitalitet i vårt menighetsliv, sier Sønstegaard. Åpen kirke Sønstegaard ivrer for at flere skal få komme inn i kirken, også utenom faste åpningstider. Jeg har en drøm om at hver og en som døpes i Biri kirke, får utlevert sin egen kodebrikke med en kode gjerne dåpsdagen- som sikrer dem tilgang til Biri kirke når som helst. I dagens tekniske tidsalder, skulle ikke det være noe problem. Da kunne de oppsøkt kirken når de sjøl hadde behov for det, sier Sønstegaard, som er glad for at en de siste årene har fått åpnet kirken på sommerstid. Folk stiller opp når de blir spurt. Det er det som er så fint på Biri. Spør man, sier folk ja. Folk gjør det gjerne, når de blir utfordret og gjør det år etter år etter år. Jeg tenker det har noe med hjerteforholdet til kirken og kirkerommet å gjøre, at det betyr noe for dem, sier Sønstegaard. Takker de frivillige For at noe skal skje i kirken, og holde menigheten i godt gjenge, er man helt avhengig av frivillige som ønsker å ta på seg oppgaver som skal utføres. Sønstegaard er svært takknemlig overfor de mange frivillige som gang på gang stiller opp for å utføre en tjeneste. Det er et veldig pluss for oss at vi har så mange å samarbeide med, enten det er barnearbeid, søndagsskole, Debatt Teologisk debatt har de siste årene preget kirken, spesielt knyttet til synet på homofili. Det har også engasjert biringer, og Sønstegaard satt selv i bispedømmerådet da saken var en het potet. Vi har hatt utmeldinger fra oss, og også for meg kostet det en del å flagge synspunkt i den krevende saken, sier Sønstegaard, som beretter at da saken stod på sakskartet i Kirkemøtet på Lillehammer, skulle han samtidig inn til grå stær-operasjon på Lillehammer. Da legen spurte om hvilket syn Sønstegaard ville ha etter operasjonen, var svaret: Hvis du kan gi meg klarsyn i homofili-saken, hadde det vært bra! Nye krefter ny prest Sønstegaards avskjedsgudstjeneste skjer søndag 17. juni, men han skal altså ta hånd om konfirmasjonsguds tjenestene i september. Hvem arvtakeren blir, blir klart i slutten av mai. Han advarer mot at biringene skal tro at det kommer en ny Knut prest. Den nye presten, han eller hun, må få forme sin egen rolle. Mange har forventninger til en prest, om hvordan den skal være og hvordan han eller hun skal te seg. Men 8 Menighetsbudet 2/12 5

6 Denne salmen er jeg glad i Da Øivind Gjessvåg ringte og sa han ville utfordre meg til å presentere en salme jeg er glad i ble jeg både glad og litt «redd». Glad fordi Øivind tenkte at jeg kunne egne meg til et slikt oppdrag. Redd fordi jeg har et mer kulturelt enn religiøst forhold til salmer. For meg er salmer vakre melodier med tekster som berører sentrale og viktige livstema tema vi alle er berørt av, uavhengig av tro. Joda jeg kan presentere en salme men hva er egentlig en salme? I Store norske leksikon står det: Salmebok er samlinger av sanger til bruk under gudstjenesten og i hjem og skole. Martin Luther utgav den første salmebok i I 1778 kom Guldbergs salmebok og allerede i 1798 Den evangelisk kristelige salmebok. Fra 1840 begynte man å arbeide for en ny salmebok i Norge; mest utbredt ble M. B. Landstads salmebok fra Denne ble revidert og autorisert til bruk ved den offentlige gudstjeneste i Norge ved de kongelige resolusjoner av 8. oktober 1920 og 15. februar Jeg er kjent med at det det i disse dager jobbes med nok en revidert utgave av vår offisielle salmebok, og tenkte at jeg som ungdomsskolerektor burde funnet en av de nye mer «moderne» salmene å presentere. Men når jeg leste om Landstads salmebok så kom jeg på at jeg har en utgave fra 1942 som har vært mormor sin (Olaug Riise). Jeg bodde mye hos mormor som barn/ ungdom og husker godt at vi hørte på «Salmer og sanger vi gjerne hører» på radio. Når jeg nå blar i mormor sin gamle salmebok så er det synlig at salme nr. 845 har vært lest/sunget oftere enn andre. Vi likte begge «Kjærlighet fra Gud». Jeg liker fortsatt denne salmen, og jeg er helt sikker på at I kjærlighetens stille bunn og dype grunn gjemmes livets edelsten! Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten. Kjærlighet fra Gud som en yndig brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet. Kirsti Nylander utfordres til å presentere en salme hun er glad i til neste nummer av Menighetsbudet. Guro Kirkerud 8 det kan være hemmende for en prest å gå inn i en slik rolle-tenkning. Den nye presten må våge å være den han/ hun er. Det er viktig at biringene skjønner at det ikke er Sønstegaard eller Knut prest som nå kommer. Vi har alle sammen forskjellige kvaliteter. Biris innbyggere må nå finne ut av hvilke egenskaper den nye presten har som vil være verdifulle for oss. Den som kommer må få lov til å være den han eller hun er. Det å kunne forme min egen presterolle, men også å bli inkludert i bygdas liv på flere vis, har vært mitt privilegium, sier Sønstegaard. Ingen kaffeslaberas Når pensjonisttilværelsen siger inn litt utpå høstparten, skal det ikke bare være kaffeslaberas for Knut Sønstegaard og hans kone Jorid. Men kombinasjonen med å være fri fra arbeidslivets plikter, gårdstunet i Rendalen, leiligheten på Gjøvik og litt «prest på si`» gjør at det ikke vil være noen sedat mann vi vil få se i årene framover. Jeg har nok tenkt at jeg ikke skal slutte helt som prest, men ta noen oppgaver i ny og ne. Jeg skal ikke ta alle tjenester rundt omkring, men kan gjerne være med litt. Jeg har fått et godt råd fra min bror, som også er pensjonist, om at det gjelder å planlegge litt som pensjonist også, for agendaen fylles raskt opp. Men jeg har ikke skrevet ned noen arbeidsoppgaver. Ikke enda, avslutter Sønstegaard. Knut prest forlater Biri kirke. 6 Menighetsbudet 2/12

7 Sommerens og høstens konserter i Biri kirke Det har vært stille på konsertfronten i Biri kirke i vår, men nå står sommeren for tur med mange fine konserter. Det blir også i år åpen kirke på onsdagene med en halvtimes minikonsert. Dette har vist seg å være et tilbud mange setter pris på. Dette har spesielt blitt en arena for unge talenter. I tillegg til disse formiddagskonsertene kan Biri menighetsråd tilby to flotte helaftens sommerkonserter. Søndag 8. juli Konsert med cello og piano. Ragnhild Wesenberg og Aleksandra Bobrowska er to unge og særdeles lovende musikere. Ragnhild Wesenberg bodde noen av sine barneår i Snertingdal. Der begynte hun 9 år gammel å spille cello med Olve Wendelbo som lærer. Hun har studert på Barrat Dues musikkinstitutt i Oslo og studerer nå i Manchester ved Royal Nothern College of Music. Der fullfører hun i vår sin bachelorgrad og skal fra høsten fortsette cellostudiene i Amsterdam. Med seg på piano har hun den polske pianisten Aleksandra Bobrowska som også studerer i Manchester. Hun kommer fra byen Gdansk. Aleksandra har allerede turnert som pianist over store deler av verden og har vunnet flere priser. I november 2011 vant Aleksandra og Ragnhild sammen første pris i Barbirolli konkurransen ved Royal Nothern College of Music. De har satt sammen et flott program med klassiske verker for cello og piano og i tillegg vil Aleksandra ha en avdeling der hun spiller klaverstykker av Chopin. Søndag 19. august Konsert med Sissel Morken Gullord. Endelig en egen solokonsert med Sissel her i Biri kirke. Dette blir en annerledes konsertopplevelse hvor Sissel tar oss med inn i hornets verden- fra skog og jakt til konsertsal og kirke, elektronisk og akustisk. Hun er lidenskapelig opptatt av den musikalske knytningen mellom natur, horn og dyr. Med seg som akkompagnatør har hun Inger Schiager. Sissel arbeider som frilansmusiker og spiller i Oslo Kammerakademi og ensemblet TRAKTOR. Som en av få hornister i Norden har Sissel spesialisert seg på å spille naturhorn, og hun har siden 1998 jobbet med de ledende barokkorkesterne i Norden. Majestetisk, kraftfull, drømmende, melankolsk, sprakende, rå, varm, rund, overjordisk.. Slik beskriver Sissel hornklangen. Velkommen til en magisk sensommerkonsert 19.august! Søndag 9. september Konsert med Solveig Slettahjell og pianisten Morten Qvenlid. Dette er en skikkelig godbit å ta med seg ved inngangen til høsten. Solveig Slettahjell er en av våre fremste og mest anerkjente sangere og har gjennom ti år som plateartist satt tydelige spor hos både publikum og presse over hele verden. Hun har alltid sunget og har gjennom årene befattet seg med et bredt utvalg sjangere, først og fremst jazz og jazzrelatert musikk. I tillegg er det nære forholdet til norske salmer og amerikanske spirituals fra oppveksten klart tilstede i uttrykket hennes. Mange kjenner henne fra tolkningen av Erik Bye og Hennings Sommerros Blå salme som hun også deltar med på Kronprinsesse Mette-Marits Utvalgte Salmer (2008) Sist høst gav hun ut albumet Antalogie sammen med pianist Morten Qvenlid. De har plukket ut egne favoritter fra musikkhistorien til et album som har blitt intimt, nært og veldig vakkert! En del av programmet denne kvelden er hentet fra dette albumet. Inger kantor Menighetsbudet 2/12 7

8 Søndagskole og småbarntrall Hver 14. dag i vår har over 20 unger og ditto voksne vært samlet til Søndagsskole og Småbarnstrall på Bethel. De aller minste holder til i veslesalen med småbarnstrall, mens de store ungene har søndagsskole i storsalen. Etter en halvtimes tid, møtes alle rundt langbord i storsalen, der vi skravler og spiser kveldsmat. Småbarnstrallen er en videreføring av babysangen som gikk i vår og høstsemesteret i 2011, men nå er ungene større, og det er derfor mer fokus på bevegelsessanger som ungene selv kan ta del i. Søndagsskolen følger opplegget til Norsk Søndagsskoleforbund, og film, musikk og dokketeater er bare litt av det som skjer. Søndagsskole og Småbarnstrall har tatt sommerferie nå, men starter opp igjen til høsten. Hvis flere vil være med, er det bare å komme! Vi begynner klokka halv fem. Oppstart blir søndag 23.september. Hilsen Hanne Mette, Bjørg, Arvid, Målfrid, Øyvind, Solveig, Kristin og Andreas. 8 Menighetsbudet 2/12

9 Takk for støtten til mennighetsbasaren Menighetsbasaren gikk av stabelen søndag 11. mars. I år fikk vi inn kr ,50, noe som er ny rekord! Basarkomiteen vil gjerne få rette en STOR takk til alle næringsdrivende og privatpersoner i og omkring Biri som bidro med gevinster! Vi vil også få rette en hjertelig takk til alle som velvillig stilte opp og solgte lodd på Prix og Kiwi i Biri, samt på Coop på Biristrand. Gevinst Trekningsliste Takk også til Biri og Snertingdal kantori som bidro med sang på selve basaren. Og sist, men ikke minst en takk til alle dere som kjøpte lodd og på denne måten støttet opp om arbeidet vårt. TUSEN TAKK! Ona Elisabeth, Anders, Øyvind og Jarle Vinner 2 stk BIRILI spisestuestoler Kristin Andresen Dokke m/vogn Aleksander Bryn Gavekort på Spa-behandling/Rygg og nakkemassasje. Knut Bjarne Bjørge Gavekort på kr 500,- på CC Tove Veisten Dahl Gavekort kr 500,- Husfliden Gjøvik Torunn og Rasmus Vigrestad Hekla lureteppe/lappeteppe Kasper og Henry S Øverby Elektrisk vifteovn Fam. Jensstuen Elektrisk drill Kristian og Magnus Tranberg Sølvarmbånd Ingvild v/torvild Sveen Fotografi på lerret Torunn og Rasmus Vigrestad Lastebil m/skurtresker (lekebil) Linnea J Nilsen Matkurv Mona Kaspersen Fruktkurv Kristian og Magnus Tranberg Halmbrikke Alf Kristian Steinstad Flatbrød og pæreskinke Oddny Julin Flatbrød og pæreskinke Sanita Stead Digital fotoramme Eivor Bjørkheim Lekeverktøy Frøya Kvarberg Kurv m/vaskemiddel med mer Svein Jostad Håndlaget visp Toril Antonsen 2 pk flatbrød Kristin Sveen 2 lykter m/lys Marie Bergestuen Skjerf og votter Bodil Sveen Gavekort lunchbuffet for 2 på Honne Kristian og Magnus Tranberg Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Først en stor takk til konfirmanter, foreldre/foresatte og alle som på en eller annen måte var involvert i årets fasteaksjon. Uten gode medhjelpere kunne vi ikke ha gjennomført en slik bøsseinnsamling. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Kampen for menneskers rettigheter og verdighet må kjempes på flere fronter. Derfor vil pengene som samles inn i år blant annet gå til jordskjelv- og sultkatastrofer, spare- og lånegrupper som starthjelp for etablering av små bedrifter, flomsikre hus og bygging av drivhus for å øke kvinners mulighet til å forsørge familien. Innsamlingsresultatet for menigheten vår ble meget godt. Hele k kom inn. Det er det nest beste resultatet her i Biri. I tillegg var kirkeofferet på kr Takk til alle gode givere. Hilsen John Olav Skard, diakon. Menighetsbudet 2/12 9

10 MENIGHETSBUDET Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 200, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 250, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Strandgata 13 A 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri menighetsråd: Jarle Hillestad leder Inger-Johanne Strandbakke nestleder Anders Brovold repr. i fellesrådet Ansatte: Knut Sønstegaard... sokneprest Inger Schiager... kantor John Olav Skard... soknediakon Sven Feiring... kirketjener Gunhild Ekerhaugen... saksbehandler Biri Menighetskontor Birivegen 101, 2836 Biri Åpent torsdager...kl ,00 Treffetider: Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl ellers etter avtale. Saksbehandler har fast treffetid på Birikontoret torsdager...kl øvrige dager på Gjøvikkontoret...kl Kontortelefon Kirketjener E-postadresser: GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Line Langseth Bakkum Kirkeverge... Dag Landmark Konsulent kirkegård. Marit Aaslund Besøksadresse...Strandgata 13 A, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Inger Marie Gjessvåg til minne. Inger Marie Gjessvåg døde brått og uventet på morgenen mandag 23.april. Hun ble bisatt fra et fullsatt Hunn kapell torsdag 26.april. Inger Marie fylte 85 år i januar, så hun ble en voksen dame. Men gammel var hun ikke! For Inger Marie var så aktiv, entusiastisk og full av liv. Hun var forventningsfull til det som var nytt. Hun var f.eks. glad i nye salmer og så fram til at kirka skulle ta i bruk ny salmebok. Inger Marie hadde stort engasjement innenfor mange områder. Noe som lag og foreninger fikk nyte godt av i de 10 årene hun bodde i Biri. Og selv om Inger Marie og Øyvind flyttet til Gjøvik etter hvert, ble ikke Biri glemt. Hun var den som fikk i gang det månedlige formiddagstreffet på Bethel som et samarbeid mellom menigheten og Normisjon. Selv om hun etter Menighetstur Også i år blir det menighetstur. Men dette året på et litt senere tidspunkt enn vi har pleid. Turen blir onsdag 12. september. Om ikke turen blir akkurat slik som første gang det ble arrangert menighetstur, så skal vi ha samme reisemål. Turen går til Rendalen og Knut prest blir med på turen (evnt. tar imot oss i Rendalen). Programmet er ikke klart, men tur blir det! Interesserte må gjerne ta kontakt med menighetskontoret. Hjertelig takk for minnegaven ved Bergljot Etnestads gravferd. Biri omsorgsenter v/ Hjemmetjenesten i Biri Banken i Biri hvert trakk seg tilbake fra lederrollen der, var hun veldig glad for at treffet fortsatte med sine samlinger. Bare to uker før hun døde var «treffet» invitert hjem til Inger Marie og Øyvind på Gjøvik. Et møte deltakerne satte stor pris på. Inger Marie var et lyspunkt for mange med sin raushet og inkluderende væremåte. Hun så og hadde omsorg for både unge og gamle. I noen av årene på Biri hadde Inger Marie og Øyvind konfirmantgrupper hjemme hos seg. Også det taklet de på beste måte og konfirmantene trivdes sammen med dem. Inger Marie hadde også sine meningers mot og stod opp for det hun hadde tro for. Det er i dyp respekt, og med stor glede og takknemlighet vi minnes Inger Marie. Vi lyser fred over hennes gode minne. Sommeråpen kirke Menighetsrådet jobber med å få til sommeråpen kirke i Biri også i år. Det er onsdagene i perioden 27. juni til 15. august man satser på. Kirka vil være åpen fra kl Utøvere til formiddagskonsert fra kl til er ikke på plass i skrivende stund, men det er å håpe at det lykkes. Følg med på oppslag på butikkene etc. for å se programmet. Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 25. august. Innleveringsfrist for bidrag er 10. juli. På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag i bladet! Dere finner oss i COOP-bygget Tlf Menighetsbudet 2/12

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA og MATBAR med god og variert meny OVERNATTING Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Ledig annonseplass BIRI FOTTERAPI Hennie Irene Snuggerud Besøkadresse: Birivegen 77 Timebestilling: Tlf eller Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Birivegen BIRI Telefon Telefaks Storgata 72, Moelv Tlf Ledig annonseplass Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 2/12 11

12 Returadresse: Biri Menighet, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik. Kirkekalender JUNI 17. juni 3. s. i Treenighetstiden Joh 1, Biri kirke kl Folketonemesse. Nattverd. Avskjedsgudstjeneste med sokneperst Knut Yngvar Sønstegaard. Biri Snertingdal kantori. Musikere fra Gjøvik Spelemannslag. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. Avskjedsfest på Biri Herredshus etter gudstjenesten. 24. juni 4. s. i Treenighetstiden Matt 16,24-27 Redalssetra kl Setermesse. JULI 1. juli 5. s. i Treenighetstiden Matt 7,21-29 Biri kirke kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Eystein Elde. Takkoffer: Diakoniarbeidet. 8. juli 6. s. i Treenighetstiden Matt 16,13-20 Nykirke kl Høymesse. Stein Ovesen. 15. juli 7. s. i Treenighetstiden Luk 19,1-10 Høymesse. Nattverd. Eystein Elde. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 22. juli 8. s. i Treenighetstiden Mark 12,37b-44 Seegård kirke kl Høymesse. 29.juli Olsok Luk 9,23-26 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Acta barn og unge i Normisjon region Oppland. Kirkerud, Snertingdal kl Olsokgudstjeneste. AUGUST 5. august 10. s. i Treenighetstiden Matt 18,21-35 Biri kirke kl Høymesse. Nattverd. Gregers Lundh. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 12. august 11. s. i Treenighetstiden Mark 2, Seegård kirke kl.1100 Høymesse. Terje Hansen 19. august 12. s. i Treenighetstiden Luk 8,1-3 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Trosopplæringsabeidet. 26. august 13. s. i Treenighetstiden Luk 12,41-48 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste Eystein Elde og Hilde Engevold. Takkoffer: Norges KFUK-KFUM Kirkekaffe. SEPTEMBER 2. september 14. s. i Treenighetstiden Luk 17,7-10 Biri kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Knut Sønstegaard og Hilde Engevold. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 9. september 15. s. i Treenighetstiden Luk 10,38-42 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Sjømannskirken. 16. september 16. s. i Treenighetstiden Matt 5,10-12 Biri kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Knut Sønstegaard og Hilde Engevold. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 23. september 17. s. i Treenighetstiden Luk 7,11-17 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Kirkens Bymisjon. 30. september 18. s. i Treenighetstiden Matt 8,5-13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Martin Woller. Takkoffer: Menighetsbladet. 50-års konfirmantjubileum. Willy Berg Grafisk AS tlf ak0612

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen

Motiver til gravferd. Prøvebok Begravelsesbyrå Nilsen Motiver til gravferd Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Nes kirkeruiner Begravelsesbyrå Nilsen AS NES KIRKERUINER Avdødes Navn Stedets kirke Seremonidato «Sagstuedammen Begravelsesbyrå Nilsen AS

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95

Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95 Menighetsbudet Høsten 2012 Nr. 3/12 Årgang 95 «Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden.» 1. Mos 9,13 Regnbuen Du spør meg, mitt barn, hva en regnbue er? Nei,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket)

SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) SPØRRESKJEMA ENKELTARRANGEMENT(bytt ut med navn på tiltaket) Vi ønsker å bli stadig bedre som kirke, og vil derfor gjerne ha tilbakemeldinger på måten vi arbeider på. Vi håper du vil hjelpe oss med dette

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15

Korpsnytt. April, Mai og Juni «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpsnytt April, Mai og Juni 2014 «I stillhet og tillit skal deres styrke være» Jesaja 30,15 Korpslederen har ordet.. Da går vi inn i siste del av dette arbeidsåret, og det blir også siste del for meg

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år

Eli Margrete Nielsen Karagøz, 61 år Kandidater til Gamlebyen og Grønland menighetsråd Kandidatene har svart på følgende 3 spørsmål: 1. Hvorfor ønsker du å være kandidat til menighetsrådsvalget i 2015? 2. Hva er det viktigste du kan bidra

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer