Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1. Knut prest blir pensjonist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95. Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1. Knut prest blir pensjonist"

Transkript

1 Menighetsbudet Sommeren 2012 Nr. 2/12 Årgang 95 Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen. Fork 3,1 Knut prest blir pensjonist Søndag 17. juni har Knut Sønstegaard avskjedsgudstjeneste i Biri Kirke kl : Folktonemesse. Musikere fra Gjøvik Spelemannslag Biri Snertingdal kantori. Etter gudstjenesten: Biri Menighetsråd inviterer til Avskjedsfest på Biri Herredshus. Alle er hjertelig velkommen. God sommer!

2 Redaktørens hjørne Denne våren har vært spesiell. En ting er at vi trodde på en tidlig vår da det var mange flotte dager i mars med god temperatur. Vi trodde sommeren var nær. Men april kom med kjølige dager og mange snøfall. Så ble det mai og fortsatt kulde. Men det gamle ordtaket sier at maikulde gjør bondens lader fulle. Så da er det vel bra da, at sommeren har latt vente på seg. Men nå, når vi er kommet til juni, så er det forhåpentligvis sommer. I hvert fall er sommeren nær. Det har vært en spesiell vår på en annen måte også. Rettssaken etter terroren 22.juli i fjor har pågått i mange uker. Dette har satt sitt preg på nyhetsbildet i radio, TV, aviser og på nettet. Kanskje har vi fått med oss flere detaljer fra grusomheten enn vi egentlig ønsket. Men det har ikke vært til å unngå. Våre tanker og vår medfølelse går til dem som er direkte berørt i saken. For dem må det være virkelig krevende å følge saken. Jeg er imponert over så mange ungdommer som opplevde skytedramaet på Utøya, og som nå har fulgt rettsaken. De står fram på en rolig og reflektert måte og takler hele saken med klokskap. Det gir håp for framtida. Jeg er sikker på at de vil kjempe for åpenhet, demokrati og kjærlighet. Det var det som det norske folk møtte terroren med. Og som må være viktig for landet og folket. Og den terrortiltalte vil få sin dom forkynt. Hva utfallet blir, vites ikke i skrivende stund. Men vi vet at vi har et rettssystem som sikrer en rettferdig dom. Om rettsaken etter hvert avsluttes, er ikke saken over for de berørte. De må leve med sårene de er påført. De vil alltid ha denne sommerdagen i 2011 med seg. Smerten vil være der, selv om den fortar seg noe etter hvert. Måtte de også få kraft til å se framover til lyse og glade sommerdager. Vi trenger alle å oppleve gode sommerdager med lys og varme. Dager hvor naturen virkelig folder seg ut slik salmedikteren Paul Gerhardt beskrev den i Her gjengitt i en oversettelse av Bernt Støylen fra 1923 og slik den står i Norsk Salmebok: I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med blomeseng, sjå garden med si grøne eng, og skog med li og lundar! Sjå, kvar ei grein av lauv er full, og moldi pryder seg i gull og fargar utan like! Sjå liljer, roser, blad og blom ber større bragd og herlegdom enn Salomo den rike. Høyr, lerka tirlar høgt i sky, og staren byggjer reir på ny, med gauken gjel i lundar. Småfuglar syng i skogen sval, og songen fyller fjell og dal i stille morgonstunder. Sjå, åkren veks seg stor og tung til fryd for gamal og for ung, som om Guds godleik kveder. Han pryder vent den vide jord, han gåver gjev på kvar manns bord og alt som hjarta gleder. Då tenkjer eg: Er du så stor, du venleik her på falne jord, for syndarar å finna, kor stor skal gleda verta då når vi den herlegdom får sjå som vi hjå Gud skal vinna! Ja, var eg der og stod eg nær ved trona di, min Herre kjær, Er du god å snakke med? Lyst til å bety noe for andre og utvikle deg selv på noe du allerede er god på? Kirkens SOS i Hedmark og Oppland trenger flere medarbeidere! Du får et gratis 40-timers innføringskurs og veiledning underveis. Du gir to 5 timers vakter i mnd tilbake. Det bli foretatt fortløpende opptak til kurset. Interessert? For mer informasjon og søknadsskjema ring eller gå inn på Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Martin Gaukstad Fjeld Bjørn Leon Antonsen Marie Kalgraf døpt i Ringsaker kirke Emilie Øyen Brovold Julie Ødegården Bjørnstad Oline Nymoen Døde Randi Lauritsen Kjellaug Olstad Bergljot Etnestad Gunnar Valdresstuen Harald Rønningen Hans Petter Kjenseth Frits Andersen og bar eg mine palmar! Eg ville då på englevis deg syngja evig lov og pris med tusen fagre salmar. Gå ut i sommerdagen og gled deg over Herrens store under. God sommer! Kirkens SOS er landets største krisetjeneste på telefon og internett. I Hedmark og Oppland er det vaktrom både på Lillehammer, Hamar og Gjøvik. i Hedmark og Oppland Blestervegen 5, 2618 Lillehammer e-post: 2 Menighetsbudet 2/12

3 Privilegert å få være prest på Biri i 20 år «Knut prest» ser tilbake på 35 innholdsrike år som prest, derav 20 år som sokneprest i Biri, og håper for fremtiden at alle som døpes i Biri får en egen kodebrikke til kirken slik at de når som helst kan komme inn. Av Torvild Sveen I møte med Biris innbyggere har Knut Yngvar Sønstegaard kommet tett innpå folk i alle deler av livets faser. Men det er ingen tvil om at det som kanskje har formet han mest som prest, og hans gjerning, var det brutale møtet med døden. Det fikk han bokstavelig talt i fanget da han var i ferd med å ta praktikum som prest i For dette året ble han sittende ved siden av sengen til sin egen bror på dødsleiet. Det satte, og har fortsatt satt sine spor, i prestegjerningen. For det er i møtet med biringer i sorg, død, ulykker og fortvilelse at han har fått sine sterkeste inntrykk. Avkledd I slike situasjoner blir man fullstendig avkledd som menneske. Man ser at man er både svak, sårbar og da kommer vi innom huden på et menneske. Så det er ikke tvil om at det som sitter igjen, er møter med mennesker med slike opplevelser. Det gjør noe med meg som prest, og har sikkert også vært med på å forme meg og min presterolle, sier Sønstegaard, som utdyper dette. Når jeg har møtt biringer som trenger en samtale, har nettopp samtalen blitt viktig for meg som prest. Når mennesker viser meg at de vil snakke med meg om ting som berører dem, er det en tillitserklæring til meg. Det har vært med å forme meg som prest i Biri, og det har nok også biringer merket. Møtet med enkeltmennesker og deres skjebne ligger der som et bakteppe også i min forkynnelse. Derfor har nok ikke talene vært så filosofiske og svevende, men ofte relatert til menneskers liv - slik virkeligheten er. Jeg ser at Guds ord også der kan gi ankerpunkt for noe å gripe fatt i og som kan gi oss nettopp framtid og håp, sier Sønstegaard, som trekker fram påskeevangeliet som det budskapet som blir sterkest i møte med liv, død og det som er vanskelig. Åpen, innerst inne Knut prest synes biringene har vært åpne for å lytte til evangeliet i hans tid som prest. Men det er ikke alltid at det synes godt utenpå biringene om de ønsker å høre mer. Det er når jeg har møtt dem på det indre plan, at jeg har skjønt at de er veldig mottakelige. Mange er åpne om sin barnetro, og derfor er det mange som har noe liggende der. Det har jeg sett som positivt, sier Sønstegaard, som Knut prest og resten av kirkestaben. ( Det står kvinner bak.) mener en prestegjerning ikke bare kan måles i antall gudstjenestedeltakere og besøk. Det er i møte med den enkelte at mye kommer fram. Da merker jeg at troen vibrerer hos biringen, sier Sønstegaard. Framtidstro Sønstegaard kom til Biri høsten 1992, nærmere bestemt var den første gudstjenesten søndag 23. august, etter at han hadde tjenestegjort i Rendalen i Hedmark, der også hans far hadde vært sokneprest. Biskop Georg Hille hadde nok helst sett at Sønstegaard hadde blitt ved sin lest, for til Biri var det så mange som ville søke. Biri er Gosen, sa Hille, til meg, sier Sønstegaard. Men familien ønsket seg til en noe mer sentral plass i Innlandet, gjerne en av Mjøsbyene. Dessuten var det stor aktivitet i Biri. Det var også fascinerende for meg, sier Sønstegaard, som forteller at i løpet av ti års tjeneste i Rendalen var folketallet blitt halvert. Det medførte mange flere begravelsesfølger enn dåpsfølger i kirken. Derfor var Biri noe mer forlokkende. Og forholdet til biringene har vært godt. Nær folket For meg har det vært veldig ålreit at unger jeg har møtt etter vegen har sagt; Hei, Knut prest! Det er så trivelig, sier soknepresten, som synes det er viktig å komme nær mennesker i prestetjenesten. Det har også gjort seg utslag i kirkerommet i Biri. Vi har blant annet fått et framskutt alter hos oss. Jeg har følt det som viktig å stå fremme blant de som er i kirken. Prekestolen høyt der oppe. Jeg liker ikke helt å stå der, bortsett fra de dagene vi greier å fylle kirken. Da har vi også Menighetsbudet 2/12 3

4 folk på galleriet og nede. Ellers vil jeg stå nede og være nær folk. Jeg er avhengig av å være nær kirkegjerngerne. De gangene jeg er bak alteret er det meter til nærmeste tilhører, og det gjør noe med meg. Da må jeg bruke en annen stemme og jeg har ikke den kontakten, sier Sønstegaard, som opplever at det har skjedd mye i gudstjenestene som har gjort at folk føler seg mer inkludert. Det har blant annet gjort seg utslag i at dåpsfølget nå kommer inn først. Da jeg kom hit, var dåpen etter preken. Nå er de mer i sentrum under hele gudstjenesten, sier Sønstegaard. Forandring fryder Tider kommer og tider går. Det samme gjør ulike måter å organisere gudstjenestene på, den såkalte liturgien. Nå er ny liturgi på tur inn. Sønstegaard tror det er lurt at også de som bruker kirken mye, forandrer innholdet i gudstjenestene. Hvis ikke ny liturgi oppfattes som friskt og fornyende, har man bommet. Men vi trenger fra tid til annen fornyelse, om enn ikke for enhver pris. Det har sin verdi det vi har lært. Den oppvoksende generasjon må få sin stemme inn i utformingen av våre gudstjenester. Problemet med at vi ikke går jevnlig til kirken, er kanskje at mange opplever at mye er nytt. Både salmer, bevegelser under gudstjenesten og til og med Bibelen er kommet i ny oversettelse. Derfor må også de som går jevnlig dit, oppleve forandringer. Det tror jeg er sunt, sier Sønstegaard. Historisk og historie Knut Yngvar Sønstegaard skriver seg inn i historien som en av de prestene som har vært lengst i Biri sokn. På en topp 6 liste, innehar han 6.plassen: Soknepresten på pilegrimsvandring med konfirmantene i Mads Pederson Aalborg var sokneprest i 45 år ( ) 2. Johan Jørgen Broch var sokneprest i 37 år ( ) 3. Baard Nilssøn var sokneprest i 29 år ( ) 4. Engelbret Evensen Trygstad var sokneprest i 25 år ( ) 5. Caspar Steenholt var sokneprest i 22 år ( ) 6. Knut Yngvar Sønstegaard sokneprest i 20 år ( ) Men i nyere tid er det altså ingen som har vært så lenge i tjeneste i vårt sokn. Både Sigvald Krohn ( ) og Jørgen Overå ( ) hadde lang fartstid i Biri, henholdsvis 17 og 15 år. Jeg opplever at jeg er i en privilegert rekke av sokneprester i Biri. En har jo fått høre så mye om de andre prestene som har vært før meg, spesielt av de som feirer jubileum som 50-års konfirmanter. Der fortelles det at soknepresten har vært både streng og rettferdig, sier Sønstegaard, som også har egne historier å by på. Jeg skulle døpe mitt eget barnebarn, Aksel, i gamle Aker kirke. I det jeg døpte Aksel og tok dåpsvannet i hodet hans, la jeg merke til at vannet i døpefonten var så kaldt. Men Aksel ble døpt sammen med fire andre barn. Broren til Aksel satt tett ved da dette skjedde, og han sa bare; Det lukter øl! Og etter dåpen var ferdig kom kirketjeneren, en korgutt som måtte vikariere på grunn av sjukdom, og unnskyldte seg. For han hadde tatt feil mugge, og hadde helt altervinen og ikke vann opp i døpefonten! Stor aktivitet De siste årene har det vært stabile besøkstall i Biri kirke, og oppslutningen både i antall konfirmanter og dåpsfølger har vært god. De siste årene har dessuten kirkerommet blitt brukt mye mer til konserter og lignende. Det viser seg at sjøl om folk ikke er faste k i r k e g j e n g e r e, kommer de når de blir bedt til noe spesielt. Men også det kan by på noen utfordringer for menigheten, dersom en stadig må «finne på noe» for at folk skal komme. Vi må imidlertid ikke lage noe A- lag og B-lag av de besøkende. De som Menighetsbudet 2/12

5 Knut sammen med en representant for de frivillige, Kirsten Feiring som holder på med dugnadsarbeid på kirkegården. Jubileum i Biri sanitetsforening. besøker oss i forbindelse med dåp skal finne sin plass. De er viktige der og da. Ved å skape noen arrangement, er vi med på å åpne kirken og menigheten for våre innbyggere. Det skal vi holde fast ved. Men både prest og menighet kan forslite seg dersom vi stadig vekk må finne på noe nytt for å tiltrekke oss folk. Derfor er det kombinasjonen som er viktig for å få liv i vårt menighetsliv, sier Sønstegaard. barnetrall eller andre aktiviteter som vi får nytte av i kirken. Det er fruktene av misjonsengasjementet i Biri, sier Sønstegaard, som fremholder at mange holder liv i både bedehus og kirke. Sjøl om aktiviteten ved bedehusene har minket, og noen har blitt tatt ut av tjeneste, finnes det lyspunkt slik som bedehuset Betesda i Biri Øverbygd. Det har blitt et grendehus for folk, og er et eksempel til etterfølgelse. Det er moro å oppleve at en kan bruke bedehusene til andre aktiviteter også. Gudstjenesten der 4. søndag i advent er en fin tradisjon, og som også viser vitalitet i vårt menighetsliv, sier Sønstegaard. Åpen kirke Sønstegaard ivrer for at flere skal få komme inn i kirken, også utenom faste åpningstider. Jeg har en drøm om at hver og en som døpes i Biri kirke, får utlevert sin egen kodebrikke med en kode gjerne dåpsdagen- som sikrer dem tilgang til Biri kirke når som helst. I dagens tekniske tidsalder, skulle ikke det være noe problem. Da kunne de oppsøkt kirken når de sjøl hadde behov for det, sier Sønstegaard, som er glad for at en de siste årene har fått åpnet kirken på sommerstid. Folk stiller opp når de blir spurt. Det er det som er så fint på Biri. Spør man, sier folk ja. Folk gjør det gjerne, når de blir utfordret og gjør det år etter år etter år. Jeg tenker det har noe med hjerteforholdet til kirken og kirkerommet å gjøre, at det betyr noe for dem, sier Sønstegaard. Takker de frivillige For at noe skal skje i kirken, og holde menigheten i godt gjenge, er man helt avhengig av frivillige som ønsker å ta på seg oppgaver som skal utføres. Sønstegaard er svært takknemlig overfor de mange frivillige som gang på gang stiller opp for å utføre en tjeneste. Det er et veldig pluss for oss at vi har så mange å samarbeide med, enten det er barnearbeid, søndagsskole, Debatt Teologisk debatt har de siste årene preget kirken, spesielt knyttet til synet på homofili. Det har også engasjert biringer, og Sønstegaard satt selv i bispedømmerådet da saken var en het potet. Vi har hatt utmeldinger fra oss, og også for meg kostet det en del å flagge synspunkt i den krevende saken, sier Sønstegaard, som beretter at da saken stod på sakskartet i Kirkemøtet på Lillehammer, skulle han samtidig inn til grå stær-operasjon på Lillehammer. Da legen spurte om hvilket syn Sønstegaard ville ha etter operasjonen, var svaret: Hvis du kan gi meg klarsyn i homofili-saken, hadde det vært bra! Nye krefter ny prest Sønstegaards avskjedsgudstjeneste skjer søndag 17. juni, men han skal altså ta hånd om konfirmasjonsguds tjenestene i september. Hvem arvtakeren blir, blir klart i slutten av mai. Han advarer mot at biringene skal tro at det kommer en ny Knut prest. Den nye presten, han eller hun, må få forme sin egen rolle. Mange har forventninger til en prest, om hvordan den skal være og hvordan han eller hun skal te seg. Men 8 Menighetsbudet 2/12 5

6 Denne salmen er jeg glad i Da Øivind Gjessvåg ringte og sa han ville utfordre meg til å presentere en salme jeg er glad i ble jeg både glad og litt «redd». Glad fordi Øivind tenkte at jeg kunne egne meg til et slikt oppdrag. Redd fordi jeg har et mer kulturelt enn religiøst forhold til salmer. For meg er salmer vakre melodier med tekster som berører sentrale og viktige livstema tema vi alle er berørt av, uavhengig av tro. Joda jeg kan presentere en salme men hva er egentlig en salme? I Store norske leksikon står det: Salmebok er samlinger av sanger til bruk under gudstjenesten og i hjem og skole. Martin Luther utgav den første salmebok i I 1778 kom Guldbergs salmebok og allerede i 1798 Den evangelisk kristelige salmebok. Fra 1840 begynte man å arbeide for en ny salmebok i Norge; mest utbredt ble M. B. Landstads salmebok fra Denne ble revidert og autorisert til bruk ved den offentlige gudstjeneste i Norge ved de kongelige resolusjoner av 8. oktober 1920 og 15. februar Jeg er kjent med at det det i disse dager jobbes med nok en revidert utgave av vår offisielle salmebok, og tenkte at jeg som ungdomsskolerektor burde funnet en av de nye mer «moderne» salmene å presentere. Men når jeg leste om Landstads salmebok så kom jeg på at jeg har en utgave fra 1942 som har vært mormor sin (Olaug Riise). Jeg bodde mye hos mormor som barn/ ungdom og husker godt at vi hørte på «Salmer og sanger vi gjerne hører» på radio. Når jeg nå blar i mormor sin gamle salmebok så er det synlig at salme nr. 845 har vært lest/sunget oftere enn andre. Vi likte begge «Kjærlighet fra Gud». Jeg liker fortsatt denne salmen, og jeg er helt sikker på at I kjærlighetens stille bunn og dype grunn gjemmes livets edelsten! Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, i dens dype grunn gjemmes livets edelsten. Kjærlighet fra Gud som en yndig brud kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn, kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med. Kjærlighet fra Gud er det store bud er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet, og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet. Kirsti Nylander utfordres til å presentere en salme hun er glad i til neste nummer av Menighetsbudet. Guro Kirkerud 8 det kan være hemmende for en prest å gå inn i en slik rolle-tenkning. Den nye presten må våge å være den han/ hun er. Det er viktig at biringene skjønner at det ikke er Sønstegaard eller Knut prest som nå kommer. Vi har alle sammen forskjellige kvaliteter. Biris innbyggere må nå finne ut av hvilke egenskaper den nye presten har som vil være verdifulle for oss. Den som kommer må få lov til å være den han eller hun er. Det å kunne forme min egen presterolle, men også å bli inkludert i bygdas liv på flere vis, har vært mitt privilegium, sier Sønstegaard. Ingen kaffeslaberas Når pensjonisttilværelsen siger inn litt utpå høstparten, skal det ikke bare være kaffeslaberas for Knut Sønstegaard og hans kone Jorid. Men kombinasjonen med å være fri fra arbeidslivets plikter, gårdstunet i Rendalen, leiligheten på Gjøvik og litt «prest på si`» gjør at det ikke vil være noen sedat mann vi vil få se i årene framover. Jeg har nok tenkt at jeg ikke skal slutte helt som prest, men ta noen oppgaver i ny og ne. Jeg skal ikke ta alle tjenester rundt omkring, men kan gjerne være med litt. Jeg har fått et godt råd fra min bror, som også er pensjonist, om at det gjelder å planlegge litt som pensjonist også, for agendaen fylles raskt opp. Men jeg har ikke skrevet ned noen arbeidsoppgaver. Ikke enda, avslutter Sønstegaard. Knut prest forlater Biri kirke. 6 Menighetsbudet 2/12

7 Sommerens og høstens konserter i Biri kirke Det har vært stille på konsertfronten i Biri kirke i vår, men nå står sommeren for tur med mange fine konserter. Det blir også i år åpen kirke på onsdagene med en halvtimes minikonsert. Dette har vist seg å være et tilbud mange setter pris på. Dette har spesielt blitt en arena for unge talenter. I tillegg til disse formiddagskonsertene kan Biri menighetsråd tilby to flotte helaftens sommerkonserter. Søndag 8. juli Konsert med cello og piano. Ragnhild Wesenberg og Aleksandra Bobrowska er to unge og særdeles lovende musikere. Ragnhild Wesenberg bodde noen av sine barneår i Snertingdal. Der begynte hun 9 år gammel å spille cello med Olve Wendelbo som lærer. Hun har studert på Barrat Dues musikkinstitutt i Oslo og studerer nå i Manchester ved Royal Nothern College of Music. Der fullfører hun i vår sin bachelorgrad og skal fra høsten fortsette cellostudiene i Amsterdam. Med seg på piano har hun den polske pianisten Aleksandra Bobrowska som også studerer i Manchester. Hun kommer fra byen Gdansk. Aleksandra har allerede turnert som pianist over store deler av verden og har vunnet flere priser. I november 2011 vant Aleksandra og Ragnhild sammen første pris i Barbirolli konkurransen ved Royal Nothern College of Music. De har satt sammen et flott program med klassiske verker for cello og piano og i tillegg vil Aleksandra ha en avdeling der hun spiller klaverstykker av Chopin. Søndag 19. august Konsert med Sissel Morken Gullord. Endelig en egen solokonsert med Sissel her i Biri kirke. Dette blir en annerledes konsertopplevelse hvor Sissel tar oss med inn i hornets verden- fra skog og jakt til konsertsal og kirke, elektronisk og akustisk. Hun er lidenskapelig opptatt av den musikalske knytningen mellom natur, horn og dyr. Med seg som akkompagnatør har hun Inger Schiager. Sissel arbeider som frilansmusiker og spiller i Oslo Kammerakademi og ensemblet TRAKTOR. Som en av få hornister i Norden har Sissel spesialisert seg på å spille naturhorn, og hun har siden 1998 jobbet med de ledende barokkorkesterne i Norden. Majestetisk, kraftfull, drømmende, melankolsk, sprakende, rå, varm, rund, overjordisk.. Slik beskriver Sissel hornklangen. Velkommen til en magisk sensommerkonsert 19.august! Søndag 9. september Konsert med Solveig Slettahjell og pianisten Morten Qvenlid. Dette er en skikkelig godbit å ta med seg ved inngangen til høsten. Solveig Slettahjell er en av våre fremste og mest anerkjente sangere og har gjennom ti år som plateartist satt tydelige spor hos både publikum og presse over hele verden. Hun har alltid sunget og har gjennom årene befattet seg med et bredt utvalg sjangere, først og fremst jazz og jazzrelatert musikk. I tillegg er det nære forholdet til norske salmer og amerikanske spirituals fra oppveksten klart tilstede i uttrykket hennes. Mange kjenner henne fra tolkningen av Erik Bye og Hennings Sommerros Blå salme som hun også deltar med på Kronprinsesse Mette-Marits Utvalgte Salmer (2008) Sist høst gav hun ut albumet Antalogie sammen med pianist Morten Qvenlid. De har plukket ut egne favoritter fra musikkhistorien til et album som har blitt intimt, nært og veldig vakkert! En del av programmet denne kvelden er hentet fra dette albumet. Inger kantor Menighetsbudet 2/12 7

8 Søndagskole og småbarntrall Hver 14. dag i vår har over 20 unger og ditto voksne vært samlet til Søndagsskole og Småbarnstrall på Bethel. De aller minste holder til i veslesalen med småbarnstrall, mens de store ungene har søndagsskole i storsalen. Etter en halvtimes tid, møtes alle rundt langbord i storsalen, der vi skravler og spiser kveldsmat. Småbarnstrallen er en videreføring av babysangen som gikk i vår og høstsemesteret i 2011, men nå er ungene større, og det er derfor mer fokus på bevegelsessanger som ungene selv kan ta del i. Søndagsskolen følger opplegget til Norsk Søndagsskoleforbund, og film, musikk og dokketeater er bare litt av det som skjer. Søndagsskole og Småbarnstrall har tatt sommerferie nå, men starter opp igjen til høsten. Hvis flere vil være med, er det bare å komme! Vi begynner klokka halv fem. Oppstart blir søndag 23.september. Hilsen Hanne Mette, Bjørg, Arvid, Målfrid, Øyvind, Solveig, Kristin og Andreas. 8 Menighetsbudet 2/12

9 Takk for støtten til mennighetsbasaren Menighetsbasaren gikk av stabelen søndag 11. mars. I år fikk vi inn kr ,50, noe som er ny rekord! Basarkomiteen vil gjerne få rette en STOR takk til alle næringsdrivende og privatpersoner i og omkring Biri som bidro med gevinster! Vi vil også få rette en hjertelig takk til alle som velvillig stilte opp og solgte lodd på Prix og Kiwi i Biri, samt på Coop på Biristrand. Gevinst Trekningsliste Takk også til Biri og Snertingdal kantori som bidro med sang på selve basaren. Og sist, men ikke minst en takk til alle dere som kjøpte lodd og på denne måten støttet opp om arbeidet vårt. TUSEN TAKK! Ona Elisabeth, Anders, Øyvind og Jarle Vinner 2 stk BIRILI spisestuestoler Kristin Andresen Dokke m/vogn Aleksander Bryn Gavekort på Spa-behandling/Rygg og nakkemassasje. Knut Bjarne Bjørge Gavekort på kr 500,- på CC Tove Veisten Dahl Gavekort kr 500,- Husfliden Gjøvik Torunn og Rasmus Vigrestad Hekla lureteppe/lappeteppe Kasper og Henry S Øverby Elektrisk vifteovn Fam. Jensstuen Elektrisk drill Kristian og Magnus Tranberg Sølvarmbånd Ingvild v/torvild Sveen Fotografi på lerret Torunn og Rasmus Vigrestad Lastebil m/skurtresker (lekebil) Linnea J Nilsen Matkurv Mona Kaspersen Fruktkurv Kristian og Magnus Tranberg Halmbrikke Alf Kristian Steinstad Flatbrød og pæreskinke Oddny Julin Flatbrød og pæreskinke Sanita Stead Digital fotoramme Eivor Bjørkheim Lekeverktøy Frøya Kvarberg Kurv m/vaskemiddel med mer Svein Jostad Håndlaget visp Toril Antonsen 2 pk flatbrød Kristin Sveen 2 lykter m/lys Marie Bergestuen Skjerf og votter Bodil Sveen Gavekort lunchbuffet for 2 på Honne Kristian og Magnus Tranberg Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2012 Først en stor takk til konfirmanter, foreldre/foresatte og alle som på en eller annen måte var involvert i årets fasteaksjon. Uten gode medhjelpere kunne vi ikke ha gjennomført en slik bøsseinnsamling. Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Kampen for menneskers rettigheter og verdighet må kjempes på flere fronter. Derfor vil pengene som samles inn i år blant annet gå til jordskjelv- og sultkatastrofer, spare- og lånegrupper som starthjelp for etablering av små bedrifter, flomsikre hus og bygging av drivhus for å øke kvinners mulighet til å forsørge familien. Innsamlingsresultatet for menigheten vår ble meget godt. Hele k kom inn. Det er det nest beste resultatet her i Biri. I tillegg var kirkeofferet på kr Takk til alle gode givere. Hilsen John Olav Skard, diakon. Menighetsbudet 2/12 9

10 MENIGHETSBUDET Organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 200, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 250, pr. år. Adr: Biri Menighetsråd Strandgata 13 A 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri menighetsråd: Jarle Hillestad leder Inger-Johanne Strandbakke nestleder Anders Brovold repr. i fellesrådet Ansatte: Knut Sønstegaard... sokneprest Inger Schiager... kantor John Olav Skard... soknediakon Sven Feiring... kirketjener Gunhild Ekerhaugen... saksbehandler Biri Menighetskontor Birivegen 101, 2836 Biri Åpent torsdager...kl ,00 Treffetider: Soknepresten har fast treffetid på kontoret torsdager...kl ellers etter avtale. Saksbehandler har fast treffetid på Birikontoret torsdager...kl øvrige dager på Gjøvikkontoret...kl Kontortelefon Kirketjener E-postadresser: GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder... Line Langseth Bakkum Kirkeverge... Dag Landmark Konsulent kirkegård. Marit Aaslund Besøksadresse...Strandgata 13 A, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Inger Marie Gjessvåg til minne. Inger Marie Gjessvåg døde brått og uventet på morgenen mandag 23.april. Hun ble bisatt fra et fullsatt Hunn kapell torsdag 26.april. Inger Marie fylte 85 år i januar, så hun ble en voksen dame. Men gammel var hun ikke! For Inger Marie var så aktiv, entusiastisk og full av liv. Hun var forventningsfull til det som var nytt. Hun var f.eks. glad i nye salmer og så fram til at kirka skulle ta i bruk ny salmebok. Inger Marie hadde stort engasjement innenfor mange områder. Noe som lag og foreninger fikk nyte godt av i de 10 årene hun bodde i Biri. Og selv om Inger Marie og Øyvind flyttet til Gjøvik etter hvert, ble ikke Biri glemt. Hun var den som fikk i gang det månedlige formiddagstreffet på Bethel som et samarbeid mellom menigheten og Normisjon. Selv om hun etter Menighetstur Også i år blir det menighetstur. Men dette året på et litt senere tidspunkt enn vi har pleid. Turen blir onsdag 12. september. Om ikke turen blir akkurat slik som første gang det ble arrangert menighetstur, så skal vi ha samme reisemål. Turen går til Rendalen og Knut prest blir med på turen (evnt. tar imot oss i Rendalen). Programmet er ikke klart, men tur blir det! Interesserte må gjerne ta kontakt med menighetskontoret. Hjertelig takk for minnegaven ved Bergljot Etnestads gravferd. Biri omsorgsenter v/ Hjemmetjenesten i Biri Banken i Biri hvert trakk seg tilbake fra lederrollen der, var hun veldig glad for at treffet fortsatte med sine samlinger. Bare to uker før hun døde var «treffet» invitert hjem til Inger Marie og Øyvind på Gjøvik. Et møte deltakerne satte stor pris på. Inger Marie var et lyspunkt for mange med sin raushet og inkluderende væremåte. Hun så og hadde omsorg for både unge og gamle. I noen av årene på Biri hadde Inger Marie og Øyvind konfirmantgrupper hjemme hos seg. Også det taklet de på beste måte og konfirmantene trivdes sammen med dem. Inger Marie hadde også sine meningers mot og stod opp for det hun hadde tro for. Det er i dyp respekt, og med stor glede og takknemlighet vi minnes Inger Marie. Vi lyser fred over hennes gode minne. Sommeråpen kirke Menighetsrådet jobber med å få til sommeråpen kirke i Biri også i år. Det er onsdagene i perioden 27. juni til 15. august man satser på. Kirka vil være åpen fra kl Utøvere til formiddagskonsert fra kl til er ikke på plass i skrivende stund, men det er å håpe at det lykkes. Følg med på oppslag på butikkene etc. for å se programmet. Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 25. august. Innleveringsfrist for bidrag er 10. juli. På forhånd hjertelig takk for ditt bidrag i bladet! Dere finner oss i COOP-bygget Tlf Menighetsbudet 2/12

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS MØTER SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA og MATBAR med god og variert meny OVERNATTING Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Ledig annonseplass BIRI FOTTERAPI Hennie Irene Snuggerud Besøkadresse: Birivegen 77 Timebestilling: Tlf eller Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. Birivegen BIRI Telefon Telefaks Storgata 72, Moelv Tlf Ledig annonseplass Gudstjenesteoversikten finner du i Menighetsbudet 2/12 11

12 Returadresse: Biri Menighet, Strandgata 13 A, 2815 Gjøvik. Kirkekalender JUNI 17. juni 3. s. i Treenighetstiden Joh 1, Biri kirke kl Folketonemesse. Nattverd. Avskjedsgudstjeneste med sokneperst Knut Yngvar Sønstegaard. Biri Snertingdal kantori. Musikere fra Gjøvik Spelemannslag. Takkoffer: Kirkemusikkarbeidet. Avskjedsfest på Biri Herredshus etter gudstjenesten. 24. juni 4. s. i Treenighetstiden Matt 16,24-27 Redalssetra kl Setermesse. JULI 1. juli 5. s. i Treenighetstiden Matt 7,21-29 Biri kirke kl Gudstjeneste med dåp og nattverd. Eystein Elde. Takkoffer: Diakoniarbeidet. 8. juli 6. s. i Treenighetstiden Matt 16,13-20 Nykirke kl Høymesse. Stein Ovesen. 15. juli 7. s. i Treenighetstiden Luk 19,1-10 Høymesse. Nattverd. Eystein Elde. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 22. juli 8. s. i Treenighetstiden Mark 12,37b-44 Seegård kirke kl Høymesse. 29.juli Olsok Luk 9,23-26 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Acta barn og unge i Normisjon region Oppland. Kirkerud, Snertingdal kl Olsokgudstjeneste. AUGUST 5. august 10. s. i Treenighetstiden Matt 18,21-35 Biri kirke kl Høymesse. Nattverd. Gregers Lundh. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 12. august 11. s. i Treenighetstiden Mark 2, Seegård kirke kl.1100 Høymesse. Terje Hansen 19. august 12. s. i Treenighetstiden Luk 8,1-3 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Trosopplæringsabeidet. 26. august 13. s. i Treenighetstiden Luk 12,41-48 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Alle er hjertelig velkomne til gudstjeneste Eystein Elde og Hilde Engevold. Takkoffer: Norges KFUK-KFUM Kirkekaffe. SEPTEMBER 2. september 14. s. i Treenighetstiden Luk 17,7-10 Biri kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Knut Sønstegaard og Hilde Engevold. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 9. september 15. s. i Treenighetstiden Luk 10,38-42 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Sjømannskirken. 16. september 16. s. i Treenighetstiden Matt 5,10-12 Biri kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste. Knut Sønstegaard og Hilde Engevold. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 23. september 17. s. i Treenighetstiden Luk 7,11-17 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Takkoffer: Kirkens Bymisjon. 30. september 18. s. i Treenighetstiden Matt 8,5-13 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Martin Woller. Takkoffer: Menighetsbladet. 50-års konfirmantjubileum. Willy Berg Grafisk AS tlf ak0612

Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94

Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94 Menighetsbudet Høsten 2011 Nr. 3/11 Årgang 94 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 1 Kor13,13 Det finnes en dyrebar rose Det finnes en dyrebar rose

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95

Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Menighetsbudet Våren 2012 Nr. 1/12 Årgang 95 Herren er nådig og rettferdig, vår Gud er barmhjertig. Salme 116,5 Bleik på krossen heng han Fra Biri kirke. Foto: Kjetil Bergmann Bleik på krossen heng han.

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90

Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Menighetsbudet Julen 2007 Nr. 5/07 Årgang 90 Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys; over dem sm bor i skyggelandet stråler lyset fram. Jes 9,2. En krybbe var vuggen som ventet ham her, det

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr.

Menighetsbudet. Sneen la et teppe over iskald jord. En god og fredfull julehøytid ønskes alle Menighetsbudets lesere! Julen 2009 Nr. Menighetsbudet Julen 2009 Nr. 5/09 Årgang 92 Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han

Detaljer

Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96

Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96 Menighetsbudet Julen 2013 Nr. 4/13 Årgang 96 Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Joh 1,9 Mørket omkring oss er mørket før daggry! Englene kommer med bud om Guds glede; Midt

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa,

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbudet. sommer i mjøslandskap. Min Gud. Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91

Menighetsbudet. sommer i mjøslandskap. Min Gud. Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91 Menighetsbudet Sommeren 2008 Nr. 2/08 Årgang 91 Gud sa: Vannet under himmelen skal samle seg på ett sted, så det faste land kommer til syne! Og det ble slik. Gud kalte det faste land for jord, og vannmassen

Detaljer

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Detaljer

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87

Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Menighetsbudet Sensommeren 2004 Nr. 4/04 Årgang 87 Du vanner fjellene fra din høysal, og lar jorden fylles med grøden du gir. Salme 104,13 Flygelet på plass i kirka. En midtsommer natts drøm Denne salmen

Detaljer

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Fellesskap i troen - rom for livet. Hilsen Sverre prest. I dette Søndagshilsen kan du lese om:

Fellesskap i troen - rom for livet. Hilsen Sverre prest. I dette Søndagshilsen kan du lese om: SANDVIKEN MENIGHET Fellesskap i troen - rom for livet Søndagshilsen SAMMEN VIL VI GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT. N R 2, 97. ÅRGANG J UNI 2014 Hvor går veien videre? Åpen kirke i juli

Detaljer

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund

Kirken reiser seg. for Østerås og Grinilund Menighetsbladet for Østerås og Grinilund Kirken reiser seg I sommer ble kirkerommet i Grinilund kirke jevnet med jorden. Nå vokser et nytt kirkerom frem. Det er beregnet ferdig til innvielse 1. mars 2014.

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013

Jubelfest i Øverbygda. Jubileumsstoff Side 3, 5, 6 og 7. Egils salme side 4. Tro it yourself side 9. Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Menighetsblad for Saltdal Nº 3/2013 Jubelfest i Øverbygda Øvre Saltdal kirke er 75 år! Dette skal feires og markeres i fem dager! Kirka er vår og den betyr mye for oss som bor her. Kirka ble reist med

Detaljer

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene

Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst - side 5 Påskefestuke - Midtsidene INFORMASJON Nr. 1 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Alexander Nerleir Søtorp og Ruben Nikolaisen. Ny kantor - side 3 Fasteaksjonen - side 2 Ungdomsentreprenørstillingen er utlyst

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer