ØHRV-nytt. Nordstjernen fredet og fullrestaurert. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØHRV-nytt. Nordstjernen fredet og fullrestaurert. Ø H R V - N y t t 0 2 / 2 0 1 3 Side 1"

Transkript

1 ØHRV-nytt Publikasjon for Østenfjeldske Hurtigrutevenner Årgang 14 - Nr 2/2013 Nordstjernen fredet og fullrestaurert Medlemssidene: Lederskifte og årsmøte Reisebrevet: En reise med Fram på Svalbard Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 1

2 Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 2

3 Innhold MEDLEMSSIDENE 4 KONTAKTINFO 4 MEDLEMSINFORMASJON E-POST 4 REDAKTØRENS FORORD 4 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTETUREN 2014 FASTSATT 9 QUIZ 9 SVAR PÅ SOMMERQUIZ 9 JULEQUIZ 10 LEIA E` LIVET 11 NORDSTJERNEN FREDET OG FULLRESTAURERT 11 UTBEDRING AV SKADER PÅ NORDSTJERNEN ETTER GRUNNSTØTING 12 FINNMARKEN MÅ VENTE 13 NÅ ER DETTE LOVLIG IGJEN 13 REIS MED HURTIGRUTEN TIL/FRA OSLO 13 FJORDSTEAM GAMMEL KJENNING PÅ HJEMLIGE TRAKTER 15 MED NRK PÅ BØLJAN BLÅ 17 SOMMERÅPENT-AVSLUTNING I OSLO 18 MENNESKER LANGS LEIA 19 VERDENSREKORD I FLEST HURTIGRUTESKIP 19 REISEBREVET 20 EN REISE MED FRAM PÅ SVALBARD 20 LANGS KYSTRIKSVEIEN MED GLIMT AV HURTIGRUTA 24 NOSTALGIA 25 HURTIGRUTEMODELLER 26 KALENDEREN 26 Foto forside: Tor Arne Aasen (Nordstjernen og Midnatsol), Ketil Wigen (lederskifte), Per Lillehagen (Fram) Foto side 2, 27 og bakside: Ketil Wigen Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 3

4 Medlemssidene Kontaktinfo, forord, medlemstreff, quiz Kontaktinfo Østenfjeldske hurtigrutevenner c/o Anne Siv Langerud Haugen Tømmervikstraen 9, 4085, Hundvåg E-post: Ledelse Anne Siv Langerud Haugen (leder) E-post: Svein Stubberud (nestleder) Redaksjon Tor Arne Aasen (redaktør) Ketil Wigen (redaksjonsmedlem) E-post: Nettside Passord for å lese ØHRV-nytt: medlem Medlemsinformasjon e-post Klubben mottar fra tid til annet interessante tilbud/informasjon fra Hurtigruten, turoperatører og andre som vi ønsker å dele med klubbens medlemmer. For å gjøre dette så enkelt og rimelig som mulig ønsker klubben å sende tilbud, informasjon, nyheter og lignende til medlemmene pr e-post. En del informasjon vil også bli lagt ut på klubbens hjemmeside. For å nå så mange av medlemmene som mulig ønsker derfor klubben å motta medlemmenes e-postadresse. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer som har e-postadresse å sende denne til klubbens nye e-postadresse: Medlemmene kan også, om ønskelig bruke denne e-postadressen dersom de ønsker kontakt med klubben eller styret. Lederen har ordet Vinden uler ute og regnet pisker på rutene. Vi koser oss med stearinlys og førjulskos. I den anledning håper jeg at vi alle sammen kan finne bidrag til å øke aktiviteten på hjemmesiden og medlemsbladet. Det er dette sammen med årsmøtetur som danner grunnlaget for videre arbeid for klubben. Har du nyheter, bilder eller ellers noe godsaker fra leia - ta kontakt. Årets årsmøte var en suksess med mange påmeldte deltakere. Neste årsmøte er allerede bestemt og vi håper at minst like mange blir med. Info om dette finnes en annen plass i bladet. Ønsker alle en riktig fin og fredfull jul! Anne Siv Langerud Haugen Leder Redaktørens forord Velkomen som lesar av ØHRV sitt julenummer! Sidan sommarutgåva har det vore redaktørskifte. Som ny redaktør vil eg nytte høvet til å takke for tilliten som er vist av styret. Eg vil også takke tidlegare ØHRV-leiar/redaktør Trond I. Østgaard og tidlegare nestleiar Per Lillehagen for å ha lagt ned eit uvurderleg arbeid i utviklinga av klubben og ØHRV-nytt eller «blekka» blant medlemmane. ØHRV-nytt er ei veldriven skute på stø kurs som det er eit privilegie å overta ansvaret for. Vi i den nye redaksjonen vil best mogleg vidareføre «blekka» som eit produkt vi medlemmar gler oss til å få i hende. Vi har gjort nokre grep med inndelinga. Bladet har fått fem faste bolkar: Leia è livet, menneske langs leia, reisebrevet, nostalgia og kalender. I tillegg er layouten endra ved bruk av ein del større foto og overskrifter. Som alle veit er vi ein liten redaksjon som har våre begrensingar i å «overvåke» ein langstrakt kyst. Vi set difor stor pris på om fleire medlemmar ønskjer å bidra anten med tips, foto og reportasjar, eller som faste redaksjonsmedlemmar. Det er berre å ta kontakt! Vi håpar bladet blir god julelektyre og ønskjer alle ei god jul anten den skal tilbringast på sjø eller land! Tor Arne Aasen Redaktør Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 4

5 Lederskifte i klubben Hun roser forgjengeren Trond I. Østgaard og tidligere nestleder Per Lillehagen. De har gjort en fantastisk innsats for ØHRV, ikke minst med medlemsbladet ØHRV-nytt. Å skulle følge opp disse blir ikke lett. Men jeg ønsker virkelig å bidra for klubben. Mitt og styrets arbeid er blitt kraftig lettet ved at Tor Arne Aasen har tatt på seg å være redaktør for bladet. Jeg brenner for internettsida til foreningen. Hun ønsker å få noen med på å gjøre nettstedet mer aktivt og aktuelt for medlemmene. Dette arbeidet er allerede godt i gang. Det nye styret skal ha møte om bord i Trollfjord i Oslo i januar, under reiselivsmessa. Styret har allerede bestemt at neste årsmøte vil foregå lørdag 11. oktober 2014 om bord på Finnmarken på strekningen Trondheim-Bergen. Anne Siv truet en stund med at årsmøtet burde legges til skoleskipet Gann, tidligere MS Narvik, i Stavanger, men her ble hun nedstemt. Anne Siv Haugen arbeider på kontor i Stavanger kommune. Tidligere var hun yrkessjåfør i 20 år. Først lastebil, så buss og litt taxi. Faren drev i sin tid et transportfirma. Det var ganske tøft å være kvinne i transportbransjen. Det var ikke så mange kvinnelige lastebilførere å se den gang, særlig når en kom sørover i Europa. -Det var likevel en fin tid, sier hun. Avtroppende leder Trond I. Østgaard ønsket under årsmøteturen nyvalgt leder Anne Siv Langerud Haugen lykke til med vervet. Tekst: Harald Solbakken. Foto: Ketil Wigen Østenfjeldske hurtigrutevenner har fått ny styreleder. Hun heter Anne Siv Langerud Haugen, er fra Randaberg, bor på Hundvåg i Stavanger og er 46 år gammel. Drømmen er å bo langs leia! Det er litt tungvint å måtte reise til Bergen eller Trondheim før en kan gå ombord. I Molde har de det ideelt. Der anløper både nordgående og sørgående hurtigrute etter arbeidstid. Enda mer ideelt er det i Rørvik. Der ligger begge skipene samtidig på kveldstid. Mye tyder på at ØHRV har fått en uredd og driftig kvinne som styreleder! Lykke til! Hennes interesse for hurtigruta våknet plutselig i 2002 mens familien var på biltur i Nord-Norge. Været var så dårlig at de bestemte seg for å avbryte kjøreturen og i stedet ta hurtigruta til Bergen. De gikk ombord i Sortland og fulgte Vesterålen til Bergen. Da var det gjort. Turen ga mersmak, hun ble bitt av hurtigrutebasillen. Siden har det blitt mange turer, både rundturer, distansereiser og cruise til Østersjøen. Sitt første årsmøte i ØHRV opplevde hun om bord på Nordstjernen i Siden har hun deltatt på samtlige årsmøter, sammen med mannen. Det er altså blitt 9 årsmøter hittil. Årsmøteturene har gjerne blitt forlenget, avhengig av antall fridager til rådighet. -Når vi må gå på land, ønsker jeg alltid at turen hadde vart lenger, sier hun. Hun har ikke tidligere vært med i styret for ØHRV. Da hun ble spurt, tok hun likevel utfordringen med det samme og stilte som lederkandidat. Hun ble valgt ved skriftlig avstemning med 1 stemmes overvekt. Tidligere har hun vært aktiv i fagforeningsarbeid, men ikke i styret for foreninger som kan sammenlignes med ØHRV. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 5

6 [ Årsmøteturen 2013 Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 6

7 Årsmøtedeltakerne samlet foran årsmøteskipet 2013 Foto: Ketil Wigen Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 7

8 Årsmøteprotokoll 2013 Årsmøte i Østenfjeldske Hurtigrutevenner 12. oktober 2013 om bord i Nordkapp kl og stemmeberettigede til stede Før Årsmøtet startet fikk vi besøk av kaptein Hermod Nilsen som hadde med hilsen til oss fra både rederiet og skipets besetning. Han var stolt over å være ombord sammen med oss! Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling til årsmøte og valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen Årsmøtet godkjente innkalling/utsendelse av sakspapirer og valgte leder Trond I. Østgaard til møteleder. Nestleder Svein Stubberud ble valgt til referent og medlemmene Unn Wigdahl (Oslo) og Ivar Willanger Amundsen (Moss) ble valgt til å skrive under protokollen. 2. Gjennomgang og godkjenning av styrets beretning for 2013 Gjengir nedenfor styrets beretning: «Klubben har nå vært i drift i tretten år, og dette var klubbens fjortende årsmøte. Siden forrige årsmøte har klubben stort sett hatt en normal og hyggelig driftssituasjon. Utgivelse av medlemsbladet ØHRV-nytt, drift av hjemmesiden og gjennomføring av årsmøtetur er fortsatt klubbens hovedaktiviteter. Bladet sendes til alle medlemmer samt naturlige kontaktpersoner i rederiet og tilstøtende virksomheter, samt to eksemplarer til hvert av hurtigruteskipene (ett til kapteinen og ett til mannskapsmessen), noe vi fortsatt får mange hyggelige tilbakemeldinger på. Styret vil også i år minne om at aktualiteten og vitaliteten på hjemmesiden aldri blir bedre enn summen av det medlemmene selv er med på å skape gjennom aktiv bruk. Hjemmesiden finnes på adressen Det er fortsatt en viss tilgang av nye medlemmer. Vi har tidligere understreket, og mener fremdeles, at det ikke er et mål for klubben å bli eller være stor, men å være et forum for dedikerte hurtigrute-entusiaster. Vi har registrert 17 nye medlemmer siden forrige årsmøte, og 64 som av ulike grunner ikke har fornyet medlemskapet. Antall medlemmer er pr dato 342, mot 349 ved samme tid i fjor. Kontakten med rederiet fungerer godt, og kontakten med skipene er også god. Klubbens drift baseres fortsatt i sin helhet på frivillig ulønnet innsats. Leder har også vært redaktør av medlemsbladet ØHRV-nytt. Klubben gikk med overskudd i 2012 og har grei økonomi. Årsregnskapet følger kalenderåret, mens styrets beretning følger foreningsåret mellom årsmøtene. Styret har bestått av Trond I. Østgaard (leder), Svein Stubberud (nestleder), Dag Espolin Johnson (kasserer) samt Wilma ter Haar og Kay F Aardalen som styremedlemmer, samt Torgeir Brandsnes og Mona J Samdahl som varastyremedlemmer. Styret har hatt tre formelle møter samt kontakt pr mail og telefon gjennom året. Leder av klubben siden starten, Trond I. Østgaard, har i god tid varslet styret og valgkomiteen om at han ikke ønsker gjenvalg til styret ved årets årsmøte. Han har også vært redaktør av medlemsbladet ØHRV-nytt siden starten (fram til for to år siden sammen med medstifter/nestleder Per Lillehagen, og de to siste årene alene). Styret valgte derfor i løpet av året å utpeke ny redaktør før sommerferien, og er glad og stolt over at mangeårig medlem og trofast bidragsyter til bladet, Tor Arne Aasen, takket ja til forespørselen om å ta over som redaktør. Han tar som meddelt i sommerutgaven av medlemsbladet over førstkommende utgave, og vi er også glade for at Ketil Wigen fortsetter i redaksjonen.» Årsmøtet vedtok enstemmig styrets Årsberetning for ØHRV Regnskap for 2012 Kasserer Dag Espolin Johnson gikk gjennom regnskapet og leste opp revisor Ellen Hustads revisjonsberetning. Årsregnskapet ble godkjent av Årsmøtet uten kommentarer. Revisor overleverte så original Revisjonsberetning til leder. Driftsregnskapet gikk med et overskudd på kr i Medlemskontingent 2013 Styret foreslo en økning av medlemskontingenten grunnet bortfall av trykkeristøtte fra Hurtigruten. Ny kontingent ble foreslått som følger: Kr for hovedmedlem (kr i dag) og kr for husstandsmedlem (kr 75.- i dag). Forslaget ble enstemmig vedtatt. Møteleder minnet om tidligere års kommentarer ved dette punktet: Styret kan øke kontingenten med inntil 50% i løpet av driftsåret dersom ekstraordinære forhold skulle oppstå. Årsmøtet sendte også et tydelig signal til styret om å vurdere andre trykkerier enn det Hurtigruten benytter, for om mulig å oppnå en bedre pris. Andre trykkemetoder bør også vurderes. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 8

9 5. Vedtektsendringer Styret hadde ikke mottatt forslag fra medlemmene om vedtektsendringer i forkant av dette årsmøtet. 6. Valg av styre, revisor og valgkomitè Ketil Wigen leste opp Valgkomiteens innstilling (hadde med seg Tor Arne Aasen og Harald Solbakken) og vår leder berømmet komiteen for en utmerket jobb! På dette årsmøtet måtte vi ha flere skriftlige avstemninger, og det nye styret ble som følger: Leder: Anne Siv Haugen (29 stemmer). Kay F. Aardalen fikk 28 stemmer. Nestleder: Svein Stubberud (35 stemmer). Jon Lillehagen fikk 21 stemmer. 1 stemte blankt. Kasserer: Dag Espolin Johnson valgt ved akklamasjon Styremedlem: Jon Lillehagen 40 stemmer Styremedlemmer: Kay F. Aardalen 36 stemmer (Torgeir Brandsnes fikk 26 stemmer) Under denne avstemningen (som foregikk etter besøket ved Urke), var det 54 stemmeberettigede i salen. 51 stemte, 3 blanke stemmer. Varastyremedlemmer: Torgeir Brandsnes Varastyremedlem: Turi Gaare Bjørnstad (begge valgt ved akklamasjon) Revisor: Ellen Hustad (ved akklamasjon) Valgkomite: Ketil Wigen, Harald Solbakken, Per Lillehagen. Per Lillehagen gjorde årsmøtet oppmerksom på spørsmål om habilitet som kunne komme opp siden hans tvillingbror var nyvalgt styremedlem. Årsmøtet noterte kommentaren, men fant ingen grunn til å diskvalifisere hans kandidatur. Han fikk derimot ros for å ha tatt opp spørsmålet men har altså vår fulle tillit. Som nevnt tidligere, har allerede det sittende styret utpekt Tor Arne Aasen som ny redaktør av ØHRV-nytt. Årsmøtet sendte også ved dette punktet et tydelig signal til det nye styret om å vurdere funksjonstid i styret for de enkelte verv slik at kontinuiteten sikres. Dette kan avstedkomme en vedtektsendring på neste årsmøte. 7. Eventuelt Under dette punktet benyttet nestleder Svein Stubberud tiden til å takke vår leder siden stiftelsen av ØHRV, Trond I. Østgaard, for en fabelaktig innsats for klubben, og overrakte ham et Gavekort fra alle medlemmene! Umiddelbart etter denne seansen, hadde vårt første æresmedlem, Pål Espolin Johnson, foredrag om Livet langs kysten. Protokollen underskrevet primo november 2013 av: Unn Wigdahl, Oslo Ivar Willanger Amundsen, Moss Årsmøteturen 2014 fastsatt Tekst: Anne Siv Langerud Haugen Årsmøtet for Østenfjeldske Hurtigrutevenner blir på sørgående seiling fra Trondheim lørdag 11. oktober 2014 kl. 10:00 med Finnmarken med kurs for Bergen, hvor vi ankommer søndag 12. oktober kl. 14:30. Vi har forhåndsbooket 50 lugarer. Pris i singellugar kr 2.853,- og i dobbellugar kr 2.195,- med full pensjon (lunch og middag lørdag og frokost og lunch søndag). Dette er priser som kun oppnås ved bestilling gjennom klubben, og kan ikke bestilles direkte fra rederiet. Påmelding Bestillingsskjema sendes ut med påskeutgaven av ØHRV-nytt. Påmelding kan alternativt sendes på e- post til ØHRV-leder Anne Siv Haugen: (Frist for påmelding og betaling er 1. september.) Evt. tilslutningsreiser i forkant og/eller etterkant av årsmøteturen bestilles av den enkelte direkte hos rederiet til ordinære vilkår. Quiz Tekst: Ketil Wigen Svar på sommerquiz Etter laber oppslutning om ØHRVs quiz en periode, tok det seg kraftig opp i årets sommerquiz. Det kan virke som dette var en engasjerende måte å lage quiz på, for denne gangen har det kommet inn 15 besvarelser, hvorav 11 med alt rett. Det riktige antallet skip var 15: Vannrett Midnatsol Nordnorge Nordlys Lofoten Nordstjernen Kong Harald Trollfjord Richard With Loddrett Håkon Jarl Finnmarken Polarlys Harald Jarl Nordkapp Vesterålen Narvik Vinneren denne gangen ble Jan Arild Hagen fra Ålesund. Vi gratulerer! Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 9

10 Julequiz Siden sommerquizen ble så godt mottatt, blir årets julequiz likedan. Den eneste forskjellen er at det denne gangen skal letes etter anløpssteder i stedet for hurtigruteskip. I tillegg er det selvsagt et annet antall! Vi ønsker lykke til i jakten! Løsningsforslag med antall anløpssteder og navnene på dem sendes Quizgeneral Ketil Wigen. E-post Post Nyledbakken Ålesund Frist Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 10

11 Leia e` livet Reportasjer fra egen redaksjon, hurtigruten i media og pressemeldinger omfattande restaureringsarbeid. Det utvendige arbeidet vart imidlertid forsinka grunna ein sein og regnfull vår. Dei tekniske systema er overhalt, skroget er sandblese og framstår som skinnande nytt, alle ventilar er skifta, treverk innvendig og utvendig er rehabilitert, og alle papir og sertifikat er fornya. Riksantikvaren bevilga 2,5 millionar kroner til restaureringsarbeidet og har samarbeidd nært med eigaren og verftet under prosessen. Nordstjernen fredet og fullrestaurert Restaurering: Det er utført eit stort arbeid både på interiør og eksteriør på Nordstjernen siste året. Tekst og foto: Tor Arne Aasen Nordstjernen seglar for øvrig igjen i fargene til Det Bergenske Dampskipsselskap, i si tid eit av dei eldste rederia i landet. I dag er det kun Nordstjernen og den verna slepebåten Vulcanus som framleis har dei tradisjonsrike tre kvite ringane på skorsteinen. Nordstjernen har sidan hausten 2012 gjennomgått eit svært omfattende restaureringsarbeid i Gdansk i Polen. Skipet er det som gjennom tidene har trafikkert lengst i hurtigrutefart. Nordstjernen vart bygd for Det Bergenske Dampskipsselskap (BDS) i Med sine klassiske linjer har Nordstjernen mange fellestrekk med hurtigruteskipa frå mellomkrigstida Etter siste tur i hurtigrutefart og Svalbardfart i 2012 vart skipet freda av Riksantikvaren som representant for hurtigruta. Sjå for øvrig større sak om Nordstjernen i ØHRV-nytt 02/2012. Polen: Nordstjernen avgår Gdansk mot Norge. Etter å ha vore under restaurering sidan november 2012 forlot Nordstjernen verftet i Gdansk om kvelden måndag 29. juli og sette kursen mot Bergen. Skipet har gjennomgått eit svært Tradisjonsrikt: Nordstjernen fekk tilbake dei tre opprinnelege BDS-ringane under opphaldet i Polen. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 11

12 Utbedring av skader på Nordstjernen etter grunnstøting Som kjent gikk det tidligere hurtigruteskipet Nordstjernen på grunn nord for Haugesund på veg fra Gdansk i Polen til Bergen 11.november. Ettersom skipet er fredet er Riksantikvaren inne i reparasjonsprosessen. Her følger en artikkel fra Riksantikvarens nettside. Kilde: ( ) Det fredete hurtigruteskipet Nordstjernen står nå i dokk i Sunnhordland for utbedring av skadene etter grunnstøtingen 11. november. Skadene er heldigvis avgrenset, og utbedringen av bunnskadene er ventet ferdig i januar. Skadene i bunnen er store, men forholdsvis lokale. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren Nordstjernen ble bygget i en teknisk overgangstid, der det ble benyttet både klinking og sveising i konstruksjonen. Nordstjernen hadde høyeste klasse i Norsk Veritas for også å kunne brukes som reserveskip i Bergenske sine oversjøiske ruter til England og Europa, og skroget er derfor svært solid. Skadene fra grunnstøtingen er heldigvis avgrenset til den sveisede doble bunnkonstruksjonen og kan derfor utbedres uten å komme i berøring med de originale klinkede konstruksjonene. Nye deler lages etter de gjenfunne originaltegningene fra Skadene fra grunnstøtingen er avgrenset til den sveisede doble bunnkonstruksjonen. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren Nordstjernen står nå i dokk hos Westcon i Ølensvåg i Sunnhordland. Skadene i bunnen er store, men forholdsvis lokale. Riksantikvaren blir holdt løpende orientert om utbedringen av bunnskadene, som er ventet å være ferdig i januar. Riksantikvaren har også vært på befaring i Ølensvåg og har hatt et tett og nært samarbeid med eier under restaureringsarbeidet som startet høsten Det siste året har Nordstjernen gjennomgått en svært grundig og omfattende restaureringsprosess, og skipet er nå i imponerende god stand både teknisk og visuelt. Dette er stadfestet av Det Norske Veritas og forsikringsselskapet under gjennomgang av fartøyet nå i Ølen. Det er grunn til å berømme eier, som selv etter denne triste opplevelsen går løs på oppgaven med like stor energi som før, sier seksjonssjef Alexander Ytteborg hos Riksantikvaren. Originaltegninger Nordstjernens originale byggetegninger og tekniske dokumentasjon har nylig kommet til rette. I Hurtigrutens arkiv ble det lokalisert tre kasser med tegninger og spesifikasjoner som er nå overlevert skipets eier. Materialet stammer fra Det Bergenske Dampskipsselskap og har fulgt Nordstjernen over til Troms Fylkes Dampskipsselskap i 1979, for så å havne hos Hurtigruten ASA i Deler av materialet har trolig ikke vært åpnet siden skipet var hjemmehørende i Bergen, og her finnes bl.a. arkitekt Hugo Kaltenborns originaltegninger av skipets interiører. Foto: Erik Småland, Riksantikvaren Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 12

13 Hurtigruten i media Finnmarken må vente Kilde: vol.no ( ) Vernebygg for museumsbygget og båten Finnmarken er ikke tilbake på statsbudsjettet. Mange ble skuffet og overrasket i forrige uke over å høre at regjeringen Solberg har fjernet vernebygget for Finnmarken på Stokmarknes fra statsbudsjettet. Prosjektet lå inne i avskjedsbudsjettet fra regjeringen Stoltenberg med en andel på 40 millioner kroner. To like store andeler skulle skaffes fra Fylkeskommunen og Hadsel kommune. Mange ildsjeler reagerte med raseri og skuffelse på at vernebygget var tatt ut av de blåblås reviderte budsjett. I budsjettforliket som nå er lagt frem er det ikke spor av penger til vernebygg. Det betyr at ildsjelene for det landsatte hurtigruteskipet i Vesterålen må se hen til neste års budsjett for å finne penger til prosjektet. Fra både Høyre og Venstre har VOL i løpet av de siste dagene fått lovnader om at "saken på ingen måte er tapt". Til tross for skarpe beskjeder sentralpolitikerne må museumsforkjemperne altså ennå vente på penger. Nå er dette lovlig igjen Kilde: ( ) Etter mye om og men har Kjell Sørbø igjen fått lov til å ta med kongekrabbe om bord på hurtigruteskipene og vise den frem til turister. Mattilsynet har snudd i saken som stanset en turistbedrift i Kjøllefjord fra å vise fram levende kongekrabbe til hurtigruteturistene. Fiskeri- og kystdepartementet har nå bedt tilsynet om å endre forskriften som omhandler framvisning av dyr. Tidligere i år måtte bedriften Imagine Nordkyn avslutte samarbeidet med hurtigruta, fordi Mattilsynet mente transporten og fremvisninga ble en for stor påkjenning på krabben. I mai i år fikk Imagine Nordkyn og daglig leder Kjell Sørbø beskjeden fra Mattilsynet. Han fikk forbud mot å vise fram krabben for turister, ettersom krabben ble utsatt for dyre-mishandling. Ett av argumentene til Mattilsynet var at kongekrabben kunne bli sjøsyk. Det er ikke naturlig for en krabbe å bli utsatt for sterkt lys, varme og støy, og holdt utenfor vann. Det vi har sett er at krabbe som blir utsatt for denne type belastning kan bli sjøsyk og kaste opp. Da stryker den som regel med, sa rådgiver Robin Martinsen i Mattilsynet til NRK i mai. I et brev til daglig leder i Imagine Nordkyn, Kjell Sørbø, skriver Mattilsynet at de har fått beskjed om å gjøre om på forskriften som har satt en stopper for turistbedriften. Kjell Sørbø er glad for at myndighetene nå har snudd. Jeg har kjempet mot Mattilsynet i snart ti måneder, og så anket jeg til departementet. Når det gjelder Fiskeridepartementet føler jeg at det har vært mer forståelse for mitt syn enn hos Mattilsynet. Hva betyr dette for deg og bedriften? Hurtigruten ønsker å skrive toårskontrakt om fremvisning av kongekrabbe, så dette gir jo en forutsigbarhet og arbeidsplasser for fire mann i et lite fiskevær på finnmarkskysten. Pressemeldinger fra Hurtigruten Velkommen om bord i Oslo! Hurtigruten Trollfjord ligger til kai i Oslo fra januar. Vi inviterer til åpent skip der du kan hygge deg med flotte konsertopplevelser, spise nydelig mat, få gode tilbud og høre på inspirerende foredrag eller kose deg med drink i isbaren på dekk. Skipet fungerer også som hotellskip med veldig gode priser. Reis med Hurtigruten til/fra Oslo Bli med på et unikt vintereventyr mellom Bergen og Oslo eller omvendt. Seilasen med Trollfjord tar 3 døgn og underveis får du oppleve fantastiske Lysefjorden og Stavanger, før vi seiler inn Oslofjorden og besøker Tønsberg. Vi har også spesialtilbud på lugar samt flyreise med Norwegian. Du kan selvfølgelig også bli med på tidenes vinterseilas når Trollfjord seiler lang hele norskekysten fra Oslo i sør til Kirkenes i nord. Kysten vår er nest lengst i verden, og her står opplevelsene i kø. Bli med til steder vi ikke besøker til vanlig, som Lysefjorden med Preikestolen, Kristiansand og Haugesund. Nyt en seilas i vakker vinternatur, spennende utflukter underveis, god mat og hyggelig atmosfære og med store sjanser til å se det vakre nordlyset. Fantastisk program og innholdsrike dager: Stavanger; 5. januar, Tønsberg; 6. januar, Oslo; januar, Kristiansand; 13. januar, Haugesund; 14. januar. Våre spesialseilas har flere spennende stopp. Det er sjelden man kan seile inn Lysefjorden med Hurtigruten, - men nå kan du det! Inkludert i prisen er bugnende frokost og lunsjbuffet, samt 3- retters middager bestående av lokale råvarer. I Kristiansand besøker vi Zoo og Kardemommeby. I Haugesund kan du oppleve historien om en by som har vokst fra til innbyggere med fiskeri som hovednæring. Byens varetegn er rådhuset, som er blitt stemt til Norges vakreste rådhus. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 13

14 Fjordsteam 2013 Samsegling: Nordstjernen, Sjøkurs (ex Ragnvald Jarl) og Sandnes på Byfjorden ved Bergen. Kapprace: Nordstjernen (bak til venstre) tok leiinga under avslutninga på Fjordsteam. Bak følgjer Midnatsol. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 14

15 Tekst og foto: Tor Arne Aasen Det store veteranbåttreffet Fjordsteam vart i år arrangert i Bergen 1.-4.august. Blant dei kring 50 fartøya av varierande storleik og alder deltok var nok Nordstjernen både største fartøy og attraksjon. Det vart mange spennande hurtigrutemøte desse dagane. Nordstjernen fekk utanom møtet med Sjøkurs samsegle både med Trollfjord og Midnatsol forutan å møte Lofoten inne på Vågen. Det ærverdige hurtigruteskipet rakk akkurat heim til Bergen etter første del av oppgraderinga i Polen. Ankomsten på Byfjorden fall saman med at Sjøkurs kom sørover frå sommarturneen sin (omtalt i anna artikkel). Med litt koordinering i forkant var det difor duka for ei fantastisk samsegling mellom dei to tidlegare hurtigruteskipa frå 1956 før Fjordsteam opna offisielt. Fjordsteam vart tradisjonen tru opna med felles innsegling av alle fartøy på ettermiddagen første dag. Og då Nordstjernen som eit av dei første fartøya sigla inn Vågen med nymåla Bergenskeskorstein og Bergen i hekken var det nok mange som «fraus litt» nedover ryggen over stunda få hadde våga å trudd på at stjerna blank i pussen som eit nybygg og med sine gamle fargar skulle få ein slik start på pensjonisttilveret. Dei neste dagane var det opne fartøy der publikum kunne ta fordums byggeskikk og prakt nærare i augesyn eller nyte eit betre måltid. Innimellom var det også ulike fjordturar ein kunne vere med på. Vågen: Lofoten klappar til kai ved Bryggen. For mange var nok likevel høgdepunktet kappracet på avslutningsdagen. Dette vart arrangert i samband med innseglinga til sørgåande hurtigrute Midnatsol. Klokka 1400 gjekk startskotet og ei rekke fartøy frå skøyter til fjordbussar, lokalbåtar, nattruteskipet Sandnes, Nordstjernen og Midnatsol la hendlane i bånn og gjekk det dei klarte sørover Byfjorden. Det var eit imponerande syn som å stå litt oppe i høgda på land og følgje det heile. Og det vart ein verdig vinnar av det heile. Etter eit intenst løp kunne mannskapet på Nordstjernen stolt innkassere sigeren eit perfekt comeback til byen for den levande legenden på kysten. Klassikermøte: Lofoten, Sandnes, Nordstjernen og Rogaland. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 15

16 Gammel kjenning på hjemlige trakter Søskentreff: Serenissima (ex Harald Jarl) møtte ved to anledninger Lofoten i Geiranger i sommer. Foto: Ketil Wigen Tekst: Ketil Wigen Gode gamle Harald Jarl, nå bedre kjent som Serenissima var tre ganger på tur til Norge i sommer. I løpet av disse turene traff hun mange av sine tidligere kollegaer i Hurtigruten. Ett av skipene hun traff var Lofoten. Tilfeldighetene gjorde at de gamle søsterskipene traff hverandre flere ganger i sommer, blant annet to ganger i Geiranger (foto over). Dette gikk selvsagt ikke upåaktet hen i ØHRVs redaksjon. Det kan nevnes at værgudene slo på stortromma ved begge disse møtene i Geiranger, så da var det bare å møte opp med skarpladde kamera og sikre gode motiver. Tilbake i Trondheim: Serenissima ble levert som Harald Jarl fra Trondhjems Mek Verksted i Fram til 1989 var den også hjemmehørende her som en av NFDS` jarlebåter. I dag står det Kingstown i hekken. Her møter den Kong Harald ved cruisekaia. Foto: Mona Samdahl. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 16

17 En sommer og de første 120 år er over Hurtigruten 120 år: I sommer markerte Hurtigruten at det var gått 120 år siden Richard With dro det hele i gang 2.juli Her fosser skipet som bærer grunnleggerens navn inn Geirangerfjorden med forventningsfulle passasjerer. Foto: Ketil Wigen Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 17

18 Med NRK på bøljan blå Skansekaia i Ålesund, var selvsagt Jan Arild Hagen med og fortalte litt om sitt nære forhold til Hurtigruten. Han var dessuten en selvskreven trosse-trekker både ved ankomst og avgang. Sjøkurs traff også mange av sine tidligere kollegaer på sin ferd opp og ned langs kysten. Et litt artig møte i så måte 7. juli. Da var nemlig Polarlys innom Ålesund på nordgående. Dette skipet avløste Ragnvald Jarl, hvis man ser bort fra Nordstjernen som seilte et halvår mellom september 1995 Ragnvald Jarls siste tur) og april Æresmedlem Jan Arild Hagen foran NRKs Sommeråpent-båt ved Skansekaia i Ålesund. Tekst og foto Ketil Wigen Helt siden 1993 har NRK sendt programmet Sommeråpent fra juni til august. Programmet har dermed blitt en fast tradisjon for statskanalen, med sommerlett underholdning for en befolkning i sommermodus. Men i år ville NRK gjøre en ny og spennende vri på Sommeråpent. Med suksessen Hurtigruten minutt for minutt friskt i minne ville de slå litt på stortromma denne gangen. Så etter en del research endte de med å leie inn Sjøkurs, bedre kjent som det tidligere hurtigruteskipet Ragnvald Jarl. Etter noen sesonger med Sommeråpent-sendinger fra operataket i Oslo ville NRK nå ta programmet ut til hele folket. Men noe billig prosjekt skulle det ikke bli. De siste års Sommeråpent-sesonger har hatt en kostnadsramme på 8-10 millioner kroner. En sju uker lang sommerseilas langs kysten var beregnet å koste ca 28 millioner kroner. Men litt økonomiske omprioriteringer i NRK gjorde det mulig å sette denne ideen ut i livet. Sommeråpent 2013 ble til ved et samarbeid mellom NRK Hordaland, samt underholdningsavdelingen og sporten i NRK. Seilasen begynte og sluttet i Oslo, og besøkte totalt 37 havner på turen. Turen varte i totalt 7 uker, fra 22. juni til 10. august, og skapte stort engasjement langs hele kysten. I tillegg til vanlige Sommeråpent-sendinger om kveldene, sendte også NRK live fra seilasen mellom hver havn. 7 kjente NRK-fjes ledet sendingene hver sin uke. Den mest spennende hendelsen underveis var nok da skipet på vei fra Brønnøysund til Træna var uheldig og støtte på et skjær. Hendelsen kunne fort ha satt en bråstopp for hele prosjektet. Men de hadde flaksen på sin side, for skipet fikk ingen nevneverdige skader. Så etter at dykker hadde vært nede under skipet på inspeksjon ble de klarert for videre seilas. Ellers kan det jo nevnes at et par av ØHRVs æresmedlemmer var delaktig i hver sin sending. Da de sendte fra Skudeneshavn 2. juli, på Hurtigrutens 120-årsdag, var Pål Espolin Johnson en av gjestene. Denne dagen var også ØHRVmedlem Odd Andreas Hermansen med sammen med Æres-Pål. I sendingen 6. juli, som gikk fra Historisk møte i Ålesund: Sjøkurs møter sin avløser i Hurtigruten, Polarlys. Sommeråpent-avslutning i Oslo Tekst og foto: Astrid Seltmann 10.august sto vi oppe på Akershus festning og så Sjøkurs nærme seg gjennom fjorden. Der traff vi et hyggelig eldre par som var der i samme ærend som vi kom i snakk med og som fortalte at de hadde reist en del med Ragnvald Jarl tidligere, da skipet fortsatt hørte til Hurtigruta. Det var nok ikke like mange mennesker nede på kaia som man kunne se på NRK sommeråpent på de andre stedene der skipet la til. Men selv om det var antakeligvis det som kunne forventes i Oslo, så var det i hvert fall fint å se skipet bli mottatt av mange småbåter og legger til kaia ved Akershus festning. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 18

19 Mennesker langs leia Medlemmer, mannskap og andre som har en god historie å dele Verdensrekord i flest hurtigruteskip Tekst og foto: Ketil Wigen Roald Engeness, bosatt i Trondheim, er ØHRVmedlem nr 11. Han har kanskje verdensrekord i kategorien reist med flest forskjellige hurtigruteskip! Dette tipset fant veien til redaksjonen i ØHRV-nytt, og det måtte vi selvfølgelig sjekke opp. Det er en kjent sak at Jan Arild Hagen i Ålesund (medlem 33) har verdensrekord i antall turer med hurtigruten. Men når det kommer til reiser med flest forskjellige skip så mener Jan Arild selv at han har reist med 26 forskjellige hurtigruteskip. Roald Engeness har reist med 33 forskjellige hurtigruteskip, 34 hvis vi regner med Fram. ØHRV-redaksjonen tviler på om det er noen som kan matche dette, i såfall er det bare å ta kontakt, så skal vi lage fyldig reportasje i neste utgave!! Roald Engeness er oppvokst et par kvartaler unna hurtigrutekaia i Bodø. Som guttunge fikk han tidlig nærkontakt med hurtigruten som avisselger på kaia når skipene anløp byen. Allerede som 8-åring i 1950 debuterte Roald som passasjer på hurtigruten. Da seilte han med Lofoten fra Bodø til Sandnessjøen. På 50 og 60-tallet seilte Roald med de aller fleste av skipene som trofast traffikerte kysten. Av skipene bygd etter krigen har han seilt med alle unntatt Sanct Svithun. Roald er advokat av yrke, og dette har etter hvert medført en del reising i forbindelse med jobb. I 1981 flyttet han til Trondheim. Dette året ble han også utnevnt til lagdommer i Frostating lagmannsrett, noe som medførte en del turer til Ålesund og Molde. Da var det veldig ideelt å reise med hurtigruten. For i tillegg til en hyggelig reise var det rikelig med tid underveis til å gjøre nødvendig papirarbeid i en avslappet atmosfære ombord. I 1988 sluttet Roald som lagdommer, og begynte som advokat med egen praksis i Trondheim. Som advokat har han blant annet arbeidet en del med sjørett og sjømannssaker. I 1993 tok han initiativ overfor Juristenes utdanningssenter om å arrangere kurs i sjørett på hurtigruten, et kurs som skulle vise seg å bli en suksess. Det hadde i år 20-årsmarkering, og har vært en spennende måte å kombinere faglig interesse med interesse for hurtigruten! De siste årene har det vært personer med på dette kurset, og Roald ser ikke bort fra at han gjennom dette kurset kan ha vervet en hurtigrute-entusiast eller to. Selvsagt har det også blitt en del reising med hurtigruten hvor Roald har tatt med seg kona i stedet for jobben om bord. Blant annet noen juleturer. Da har turen gjerne gått fra Trondheim lillejulaften, til Harstad og tilbake. I 2006 ble denne turen gjennomført med Kong Harald nordover, og Narvik sørover. På turen sørover fikk de oppleveen skikkelig julestorm over Vestfjorden, med vindkast på 38 meter per sekund. Men sjøsyke har ikke vært noen stor plage for Roald, så det gikk helt fint denne gangen, selv om han tidligere har opplevd å henge over rekka og mate krabbene. Roald har også opplevd å seile med hurtigruten, og være eneste passasjer ombord! Han er en engasjert mann, og er blant annet styremedlem i Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. I tillegg var han svært delaktig i en gruppe som kalte seg Harald Jarls venner i Trondheim. Gruppen hadde som mål å få Harald Jarl hjem til Trondheim etter at hun ble tatt ut av ordinær hurtigrutetrafikk i Men dessverre fikk de ikke samlet inn nok penger til å få prosjektet realisert og måtte i stedet se at den ærverdige skuta ble solgt ut av landet. Siden mai i år har Roald jobbet som ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett. Dette har han planer om å fortsette med et par år til. Som advokat er Roald selvsagt forsiktig i sine uttalelser. Så når redaksjonen spør om han har noen favorittskip så er svaret meget diplomatisk korrekt: Favorittskipet er det skipet man til enhver tid befinner seg om bord på. Og det kan jo ingen nekte på! Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 19

20 Reisebrevet Medlemmenes egne reiseopplevelser omvisning med lokale guider og masse interessant informasjon om dette russiske gruvesamfunnet. Kvelden ble avsluttet med et folkloreshow i kulturhuset. Showet var utrolig bra, og ble utført av innbyggerne i Barentsburg. En flott avslutting på denne dagen. Så kastet vi loss og satte kursen sørover mot Hornsund.. En reise med Fram på Svalbard Tekst og foto: Per Lillehagen Etter utallige reiser med Hurtigruten på norskekysten, -ja faktisk over 145 turer og hvorav nesten 60 er rundreiser så tenkte jeg nå å skrive litt om en reise med Fram på Svalbard i sommer. Det var for øvrig ikke første turen med Fram, den første startet allerede dagen etter dåpen i Oslo, i mai Seilasen gikk fra Oslo til Bergen. Senere har jeg pløyd mye hav med skipet, blant annet i Antarktis, Grønland (Discobukten og Thule), Europacruise fra Las Palmas. Fler turer har også vært i arktisk farvann, blant annet til Jan Mayen og Bjørnøya, uforglemmelige seilaser alle sammen. Denne gangen tenkte jeg å skrive litt om hva vi opplevde på et 8 dagers cruise på vestkysten av Spitsbergen i sommer. Flyturen gikk fra Oslo 31. juli til Longyearbyen hvor vi hadde en overnatting på hotell. 1. august Longyearbyen og Barentsburg Dagen startet med en god frokost, så litt tid på egenhånd for shopping, etterfulgt av en god lunsj, før vi startet på sightseeing og museumsbesøk i Longyearbyen. På ettermiddagen entret vi Fram. Bagasjen var blitt tatt hånd om på hotellet og den fikk utlevert når vi kom om bord. Fram ved kai i Longyearbyen Etter å ha gjennomgått vanlige innsjekk prosedyrer og livbåtmønstring, som er obligatorisk for alle passasjerene, så satte vi kursen mot det russiske gruvesamfunnet Barentsburg hvor vi ankom på kvelden i striregn, uten at det la noen demper på ilandstigningen for de rundt 250 passasjerene, vi hadde jo alle fått utdelt blå regn/vindjakker til akkurat dette formålet. I Barentsburg fikk vi Folkloreshow i kulturhuset i Barentsburg 2. august Hornsund Majestetiske fjelltopper og dramatiske fjorder gjør oppholdet i Hornsund spesielt. De høyeste toppene er ofte dekket av tåke, men hvis du er heldig, kan du få et glimt av Hornsundtind, 1431 m.o.h. De tok en del av et reinsdyrshorn ombord", derfor heter det Horn Sund (Poole, 1610). En permanent bemannet polsk forskningsstasjon har vært lokalisert i Hornsund siden Spor av menneskelig aktivitet 400 år tilbake i tid kan bli funnet nesten overalt hvor det er mulig å gå i land. Vi skulle til Gnålodden, her ankom vi tidlig på ettermiddagen i tåke. Polarsirkelbåtene ble satt på vannet og gruppene gjorde seg klare for ilandstigning. Det kan være inndelt i opptil ca grupper når skipet er fullbooket, og gruppene blir oppropt med et hvis tidsintervall så det ikke blir for mange grupper på land samtidig. Flott system som fungerer aldeles utmerket. Polarsirkelbåtene brakte oss på land hvor skipets ekspedisjonsteam tok i mot oss og informerte om hvor vi trygt kunne bevege oss rundt på Gnålodden. Det var for øvrig blitt satt ut flere geværvakter før gruppene blir sendt på land, med tanke på isbjørn. Dette er vanlige prosedyrer for hver landing. Det lå en gammel fangsthytte her som var åpen og kunne beskues. Det var også et yrende fugleliv. Blant annet Polarlomvi unger som forlot redene sine og som lå høyt oppe i fjellsiden og mødrene som står og kaller på ungene som så hopper ut fra rede og faller mange meter ned, deretter gjelder det å komme på vannet fort som svint for å berge livet. Det er det dessverre ikke alle som gjør, Polarrev, tjuvjo og polarmåker har gode tider i denne prosessen. Det var litt hjerterått å se på. Men dette er jo naturens gang. Og det er jo nettopp den storslagne naturen vi ønsker å oppleve på turen på Svalbard. 3. august Bellsund Bellsund skjærer seg inn i Spitsbergen sør for Isfjorden og forgreiner seg i de to store fjordene Van Mijenfjorden og Van Keulenfjorden. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 20

21 Landskapet er preget av høye fjell, hvor ulike geologiske lag er godt synlige - til dels i form av imponerende foldinger. Det er flere store fuglefjell i området, og gjødslingen fra fuglene har ført til rik vegetasjon i enkelte områder. Bellsund har spor fra mange perioder i Svalbards historie, med de mest synlige kulturminnene fra den hektiske perioden med mineralleiting og gruvedrift i første del av 1900-tallet. På morgenen ankommer vi Recherchefjorden i Bellsund for å besøke fangsthytta Bamesbu. Det mest iøynefallende når man nærmer seg Bamsebu fra sjøsiden er et langt, hvitt belte som ligger langs stranda. Dette er ikke snø eller hvite steiner, men rester etter fangsten i form av store mengder hvithvalknokler. Knoklene forteller på sin egen måte om hva som har foregått her på stranda. Stranda er en slakteplass, en hvithvalkirkegård om man vil. Kalkulerte anslag sier at beinrestene stammer fra vel 550 hvaler. Den innholdsrike kvitfiskstranda nedenfor Bamsebu er et håndgripelig bevis for at sommerfangsten var en vellykket fangst. Svalbardrein Senere på dagen gjorde vi landing ved Recherchebreen hvor vi opplevet kalving fra breen og her så vi også helt ferske isbjørnspor, så geværvaktene var særlig på vakt. Recherchebreen kalver Bamsebu I Bamsebu fikk vi også nærkontakt med Svalbardreinen. Den er ikke så stor som reinen vi kjenner fra fastlands Norge, men heller ikke så lettskremt, Så det er et lett motiv å fotografere. 4. august Ny-London og Ny-Ålesund Kongsfjorden med omland er kjent for å være ett av de vakreste fjordområdene på Svalbard. Her ligger den tidligere gruvebyen Ny-Ålesund, som i dag er et internasjonalt forskningssenter med sin pittoreske blanding av ny og gammel bebyggelse. Øyene og holmene innerst i Kongsfjorden har et yrende fugleliv. Innerst i fjorden kalver flere mektige isbreer i sjøen. Karakteristiske fjellformasjoner rammer det hele inn. På nordsida av fjorden ligger Ny London et minnesmerke over fortidens overdrevne optimisme og troen på store penger fra uttak av marmor som skulle selges på verdensmarkedet. Lengre nordvest har vi Krossfjorden med kulturminner fra blant annet hvalfangsten, russisk og norsk overvintringsfangst og siste verdenskrig. Her er det også store fuglefjell. Benrester etter fangsten av hvithval Ny-London Vårt første anløp denne dagen var Ny-London og her finner man et sted med en unik kulturarv kalt London eller Ny-London. Dette er rester etter en gruve etablert i 1911 av "Northern Exploration Company Ltd", ledet av eventyreren Ernest Mansfield. Mineralet de forsøkte å finne var marmor. Dessverre viste det seg at marmoren var av dårlig kvalitet og smuldret opp på grunn av frostskader. Bosetningen ble forlatt i Det meste av utstyret og bygningsmaterialet var da allerede flyttet og tatt i bruk andre steder. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 21

22 «Camp Mansfield» Nattseilas mot Monacobreen i flott midnattssol 5. august - Monacobreen, Mushamna & Moffen Dette er kontrastenes land. Innenfor den veldige, flate Reinsdyrflya strekker det store fjordsystemet seg inn mot fjell rekker av svært ulik alder og utforming. Her finner vi både spisse fjell av urgammel granitt, de mektige, røde fjellene av devonsk sandstein, en ung vulkankjegle og varme kilder. Store brefronter kalver i sjøen, mens isbjørner jakter ringsel og støvsuger holmene for fugleegg. Minner fra Camp Mansfield Ny-Ålesund På ettermiddagen satte vi kursen inn Kongsfjorden for å kunne få oppleve den storslåtte naturen og ikke minst den store Kongsfjordbreen. Ny-Ålesund er ett av verdens nordligste samfunn. Kulldrift var opprinnelsen til bosetningen. Den store gruveulykken i 1962 betydde slutten for gruvedrifta som har etterlatt seg mange teknisk-industrielle kulturminner av stor verdi. Ny-Ålesund har også stått i fokus som utgangspunkt for forsøk på å nå Nordpolen. Stedet knyttes til navn som Amundsen, Ellsworth og Nobile. Etter 1964 er Ny-Ålesund bygd opp som et senter for internasjonal arktisk forskning og miljøovervåkning. Det er helårlig bosetning her. Flere land har forskningsstasjoner, og på sommeren er aktiviteten av forskere stor. Norge, Tyskland, Frankrike, Italia, Japan, Kina, Sør-Korea, Holland, Italia og England. Ny-Ålesund Litt av Monacobreen i Liefdefjorden På morgenen ankret vi opp 250 meter fra den store Monacobreen, nærmere kunne vi ikke ligge i tilfelle det skulle oppstå kalving fra breen. Her ble polarsirkelbåtene satt på vannet, vi fikk utlevert spesielle varme/flytedresser og vi kjørte rundt i issørpe etter kalving fra breen, en fantastisk opplevelse å komme så nær breen, og her var også store flokker med polarmåker. Mens vi lå for anker i Liefdefjorden hadde vi også brobesøk. Ved middagstider lettet vi anker og satte kursen for Mushamna. Langt ute i Woodfjorden finner vi Mushamna, som er en godt utrustet jakthytte. Den ble bygd av drivtømmer. Store stabler med ved og et kjøttstativ hvor selskrotter og reinsdyrkjøtt henges opp utenfor isbjørnens rekkevidde og står utenfor hytta. Hyttas beboere varierer fra år til år. Sysselmannen eier hytta og låner den ut for et år av gangen. Jeg fikk ikke anledning til å besøke selve hytta, men så den fra sjøsiden. Jeg var så heldig å bli invitert av skipets hotellsjef til å padle kajakk, noe jeg i flere år har drømt om å få prøve. Nå var anledningen der, og jeg takke selvfølgelig ja til en så unik mulighet. Tenk å få sin jomfrutur i kajakk i Woodfjorden på Svalbard. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 22

23 Undertegnede på sin jomfrutur i kajakk med hotellsjef Else Kristine Tjessem. Fram i bakgrunnen. Foto: Musti Vårhus Sent på kvelden nådde vi den lille øya Moffen som ligger på 80 grader N. Dette var det nordligste stedet på seilasen vår med Fram. Stedet er særlig kjent store kolonier hann hvalrosser. Isbjørnbinne med unge Senere på dagen seilte vi i trange sund og flotte naturskjønne omgivelser med kurs for Magdalenafjorden og Gravneset. Gravneset ligger omgitt av majestetiske fjell, høye brefronter og storslått natur i en av de vakreste fjordene på Svalbard. På Gravneset finner vi et av de store gravfeltene fra hvalfangstperioden på Svalbard med omtrent 130 graver. Begravelsene strekker seg over et tidsrom på nesten 200 år, fra tidlig på 1600-tallet til slutten av 1700-tallet. På stranda ved gravplassen ligger 4 spekkovner i finsanden. Ferdsel er ikke tillatt innenfor gjerdet rundt gravplassene, og de enkelte spekkovnene. Isbjørn forsyner seg av et hvalrosskadaver 6. august Nordvesthjørnet Her lengst ute i Nordvest fikk Willem Barentsz og hans skipsmannskap øye på nytt land den 17.juni Han beskrev landet som "for det meste oppstykket, nokså høyt, ikke annet enn fjell og spisse berg, derfor kalte vi det "Spitsbergen". I hundreårene etter oppdagelsen trakk de rike forekomstene av grønlandshval til seg hvalfangere fra Nederland og andre land. Området ble gjenstand for en intensiv aktivitet til lands og til sjøs. Her på nordvesthjørnet av Spitsbergen finner vi derfor den største konsentrasjonen av gravfelt, spekkovner og andre kulturminner fra denne første bølgen med utnyttelse av Svalbards naturressurser. På østsiden av Raudfjorden finner vi Alicehamna. Oppkalt etter Prinsesse Alice, skipet som Prince Albert the I av Monaco brukte på sine oseanografiske ekspedisjoner på Svalbard i perioden fra 1898 til På stranden i Alicehamna finner vi en hytte som er kjent som "Raudfjordhytta". På vei ut Raudfjordenfjorden foretok «Fram» en plutselig manøvrering, skuta dreide helt rundt og satte kursen inn Raudfjorden igjen. Det var spottet isbjørn. Skipets la seg til i iskanten og vi fikk alle oppleve isbjørn på nært hold. I alle fall så nært skipet kunne komme. Fram i Magdalenafjorden 7. august Alkhornet og Skansebukta På nordsiden av Isfjordens munning ligger det iøynefallende landemerket Alkhornet. Landskapet ved dette store fuglefjellet er frodig og vakkert. Øst for Alkhornet ligger en dyp og flere kilometer lang bukt med en spennende og variert historie. Der finner vi viktige og sårbare kulturminner fra flere perioder av Svalbards historie. Alkhornet og Trygghamna tilbyr besøkende en spennende kombinasjon av kultur og natur. Senere på ettermiddagen var det ankomst til Skansebukta og siste ilandstigningen på turen. Dette var også siste dagen om bord på denne fantastiske seilasen med Fram på Svalbard. Det har langt fra vært noen enkel oppgave å skulle gjenfortelle alt vi har opplevet, for opplevelsene var så utrolig mange. Takk til hele besetningen på Fram for en kjempeflott tur. Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 23

24 Langs Kystriksveien med glimt av hurtigruta nordover til Kjerringøy og fjellrekken der. Videre ble det besøk i Kjerringøy med mye interessant historie, et stopp ved Storvik stranden med tur opp i fjellene der, Ørnes med det fantastiske landskapet rundt, en tur til Engabreen ved Svartisen, og en tur innom hullet i Torghatten, som jeg så langt bare hadde sett på lang avstand fra Hurtigruta. Turens egentlige høydepunktvar dog overnattingen på Lovund, der lovundura er virkelig lett tilgjengelig og de lundefuglene en «sikker vinner» (men husk kikkert!). Et morsomt lek ble det etterhvert også å spore opp skulpturene som hører til prosjektet «Skulpturlandskap Nordland» og som ofte er plassert på spesielt flotte steder i landskapet. Sommernatt ved Bodø. Tekst og foto: Astrid Seltmann Siden Helgelandskysten topper listen av mine favorittområder i Norge, sto en tur langs Kystriksveien lenge på ønskelista. Sommeren 2013 realiserte vi dette prosjektet og kjørte på tre dager fra Oslo opp til Bodø, for så å ta turen langsomt tilbake langs Kystriksveien. Turen ble dermed Oslo -> Trondheim (via Østerdalen) -> Mo i Rana (via Namsdalen) -> Bodø (via Saltfjellet), med tre dagers opphold -> Ørnes (via Gildeskål og Storvik stranden) -> Svartisen -> Lovund (2 dager) -> Brønnøysund -> Trondheim (via Namsos) -> Oslo (via Dovrefjell og Gudbrandsdalen). Richard With på sørgående etter passering Polarsirkelen. Konklusjonen etter turen: Vi fikk sett veldig mye, men det er minst like mye igjen som venter på å bli utforsket ved en annen anledning. Saltfjellet. Blant høydepunktene kan det nevnes passering av polarsirkelen på Saltfjellet i strålende sol, midnattsola fra Linken i Bodø, tur opp på Keiservarden med vid utsyn til fjellene bak Saltstraumen, Bodø, Landegode, Lofoten og Ø H R V - N y t t 0 2 / Side 24

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 18. 21. august 2015 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. side 2 Tirsdag, 18. august, 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og

Detaljer

Tur med hurtigruten sommeren 2006

Tur med hurtigruten sommeren 2006 Tur med hurtigruten sommeren 2006 Nok en gang har vi bevilget oss den luksus det er å ta en rundtur med Hurtigruten. Denne gangen fra Trondheim til Kirkenes og tilbake til Trondheim. Været var ikke helt

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 4 7 august 2015 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Tirsdag, 4. august 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards

Detaljer

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen

side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 21. august - 25. august 2015 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. side 2 Fredag, 21. august, 17:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 11 14 august.

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 11 14 august. Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 11 14 august. Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Tirsdag, 11. august, 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 21 24 juli.

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 21 24 juli. Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 21 24 juli. Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Tirsdag, 21. Juli 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards hovedstad.

Detaljer

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke VI TAR DEG NÆRMERE naturen, kystmiljøene og kulturen Bestill nå! PÅ REISER I 2014 Peder Sognedal Morten Sagen Elisabeth Reeson Stein J Bjørge En reise med Hurtigruten er den beste måten å oppleve norskekysten

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 28-31 juli.

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 28-31 juli. Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 28-31 juli. Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Tirsdag, 28. juli 13:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards hovedstad.

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 14. august - 18. august 2015. side 1

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 14. august - 18. august 2015. side 1 Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 14. august - 18. august 2015 side 1 Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. side 2 Fredag, 14. august, 17:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NORGE KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NORGE 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 HVA BETYR ORDENE? Langstrakt Arktis Antarktis Midnattssol Værmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 24-28 juli.

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 24-28 juli. Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 24-28 juli. Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Fredag, 24. juli 17:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som Svalbards hovedstad.

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY

EXPLORE. Actionfylte opplevelser. Det fine Vestlandet. 5 plasser å besøke denne sommeren NORWAY Det fine Vestlandet EXPLORE NORWAY 5 plasser å besøke denne sommeren Actionfylte opplevelser INNHOLD Om oss, informasjon 1-2 Turheisa i Spjelkavik 3-6 Vardane, Sulafjellet 7-10 Wild Life Sea Safari,

Detaljer

Toktsrapport 2006 for M/K Andholmen.

Toktsrapport 2006 for M/K Andholmen. Toktsrapport 2006 for M/K Andholmen. Andholmen stevner inn Trollfjorden, Lofoten 1. August 2006 TOKTSRAPPORT 2006 for M/K ANDHOLMEN. Februar. Tirsdag 21 Februar ble fartøyet seilt nordover til Vestre Bokn

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 31. juli - 4. august 2015.

Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen. Svalbard 31. juli - 4. august 2015. Ekspedisjonslogg MS Nordstjernen Svalbard 31. juli - 4. august 2015. Kart over Svalbard med seilingsruten for MS Nordstjernen. Fredag, 31. juli 17:00, 78 10 N Longyearbyen Norsk bosetning og regnet som

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

RUNDT I NORGE. Magnus Nilsen. Tre måneder i kajakk

RUNDT I NORGE. Magnus Nilsen. Tre måneder i kajakk Tre måneder i kajakk Våren 2012 skulle en drøm bli virkelighet. Målet var å padle norskekysten fra Lindesnes tilbake til Nordkapp, der vi bor til daglig. Det ble tre måneder fullpakket med gode (og noen

Detaljer

Padle-ekspedisjon på Svalbard

Padle-ekspedisjon på Svalbard Padle-ekspedisjon på Svalbard 10 dager, 12 deltakere og 12.000 kroner er tall som teller når drømmer kan bli virkelighet i august. I hvert fall for alle som liker hav, kajakk og eksotiske Svalbard... Sist

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn.

Etter et kort stopp på Kvitsøy, gikk ferden videre til Skudeneshavn. Her er vi nesten ved fergeleiet i Skudeneshavn. Torsdag 9.6.11 Avreise fra Sandvedbøen kl 1005, vi hadde overnattet på Gilje. Før avreise var Wenche på Mammografi i Stavanger og Vidar hos Hurtigruta Carglass på Forus for å fikse steinsprut i frontruta.

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Innst. 281 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 281 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 281 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:69 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER 1 CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt!

Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat. BUD er en Møretur verdt! HIL Veterangruppa Høsttur til Nordvestlandet 18-21. august 2014 - referat BUD er en Møretur verdt! Det var en svært tilfreds gruppe HIL- veteraner som forleden kunne stige av bussen etter sin årlige høsttur,

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

KRoP Nytt 19.mai 2009

KRoP Nytt 19.mai 2009 KRoP Nytt 19.mai 2009 Sjøsetting på eskimovis Hei alle sammen, håper dere er klare for en ny aktiv padlesesong. Loggboka i konteineren viser at 2008 var en god sesong, og allerede nå er det loggført mange

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard

Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard Til topps på Mayen Bilder Colin Samuels / Ord Eirik Damsgaard NORGES LENGSTE: Jeg har gått toppturer rundt omkring i hele verden de siste femten årene. Jeg har kjørt ski fra flere vulkaner. Dette var en

Detaljer

Christiania i. På seiltur. Edgeøya. Foto: Anders Bergan. 81 Tekst og foto: Johan J. Petersen. Sjuøyene. Kvitøya Moffen. Smeeremburg.

Christiania i. På seiltur. Edgeøya. Foto: Anders Bergan. 81 Tekst og foto: Johan J. Petersen. Sjuøyene. Kvitøya Moffen. Smeeremburg. 81 Tekst og foto: Johan J. Petersen Sjuøyene 80 Kvitøya Moffen N o rd a u s t l a n d e t Smeeremburg 79 Ny Ålesund Ve s t S p it s b e r g e n Kong Karls Land det sun land For Pyramiden Longyearbyen Isfjorden

Detaljer

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt:

Vakre Gardasjøen. Velkommen på tur med Aller travel og Pensjonisforbundet! Høydepunkt: 1 Vakre Gardasjøen En flott reise til et av Europas mest naturskjønne områder - Gardasjøen. Mot syd strekker vinmarker og olivenlunder seg ut til sjøen og mot nord reiser høye fjell seg som om man var

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

JULEMARKEDSCRUISE LANGS DONAU 3 LAND OG 3 HOVEDSTEDER

JULEMARKEDSCRUISE LANGS DONAU 3 LAND OG 3 HOVEDSTEDER JULEMARKEDSCRUISE LANGS DONAU 3 LAND OG 3 HOVEDSTEDER Bli med og opplev den magiske stemningen på noen av Europas vakreste julemarkeder. Ombord på vår hyggelige elvecruisebåt, Der kleine Prinz, får du

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

The Lofoten adventure 2012

The Lofoten adventure 2012 The Lofoten adventure 2012 HEMO Travels 29. aug 2. sept 1 Onsdag 29. august kl. 17.30 18.30 Torsdag 30. august kl. 02.00 06.00 Fly Trondheim Bodø Båt Bodø Sørvågen Onsdag 29. august starter årets fottur

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager

KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager KRAKOW MED ZAKOPANE Fra tirsdag 2.juni til tirsdag 9.juni 2015 8 dager På denne reisen skal vi oppleve det sydlige Polen, som rommer den gamle kongeby Krakow og naturperlen Zakopane. Vi skal oppleve den

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen

Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Toktsrapport 2005 for M/K Andholmen Andholmen i Oslo under 100-års jubileet for unionsoppløsningen 7. Juni 2005. NRK/ Nitimen s Pål Thoresen intervjuer besetningen. Fra v. Eilf Christiansen, Johan Henrik

Detaljer

En fin avslutning på året

En fin avslutning på året En fin avslutning på året Hurtigruten inviterer til julebord Gjør årets julebord til en ny og spennende opp levelse, for familie, venner eller bedriften din. Besøk vårt festkledde skip ved kai og smak

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER

CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER 1 CINQUE TERRE OG LIGURIAS PERLER Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen! Det skjer stadige endringer etter at vi har blitt gjestet av Astrid Manger, som er vår veileder, både når det gjelder innredning av rom og det

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015.

Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Telepensjonistene i Bergen på tur til Bodø 29.mai til 1. juni 2015. Tekst og bilder av Gunnar Larsen 29. mai satte 17 telepensjonister, og inviterte venner, fra Bergen seg på Widerøes fly til Bodø. Turen

Detaljer

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN

SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN SINGELTUR TIL VENETO-KYSTEN Bli med på en spennende reise til to av Italias vakreste regioner, Veneto og Friuli! Vi bor flott i den fine badebyen Lido di Jesolo, og tar utflukter til unike Venezia, til

Detaljer

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!!

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! 4.- 12. september 2015 9 dager Dag 1 4. september (natt til fredag) Med avreise fra Trondheim kl 02:00 går ferden nedover Gudbrandsdalen og til Oslo hvor

Detaljer

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1

NOREG KAPITTEL 15 1 TANKEKART. Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 KAPITTEL 15 NOREG 1 TANKEKART Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE 15 / 1 2 KVA BETYR ORDA? Langstrekt Arktis Antarktis Midnattssol Vêrmelding Cappelen Damm AS NORSK START 8 10 / KAPITTELPRØVE

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

CINQUE TERRE OG ANDRE PERLER I LIGURIA

CINQUE TERRE OG ANDRE PERLER I LIGURIA 1 CINQUE TERRE OG ANDRE PERLER I LIGURIA Liguria byr uten tvil på en av Europas flotteste kyststrekninger. Ikke minst i den delen av regionen som ligger øst for hovedstaden Genova, der du finner de praktfulle

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

JULEMARKED I LÜBECK. Vi fortsetter og utvider suksessen fra i fjor med et ekstra døgn i Lübeck. Bli med på et førjulseventyr til hansabyen!

JULEMARKED I LÜBECK. Vi fortsetter og utvider suksessen fra i fjor med et ekstra døgn i Lübeck. Bli med på et førjulseventyr til hansabyen! 1 JULEMARKED I LÜBECK Vi fortsetter og utvider suksessen fra i fjor med et ekstra døgn i Lübeck. Bli med på et førjulseventyr til hansabyen! Her finner vi et av Europas mest kjente og tradisjonsrike julemarkeder

Detaljer

VANDRETUR CINQUE TERRE

VANDRETUR CINQUE TERRE VANDRETUR CINQUE TERRE Bli med langs klippene ved Middelhavet, forbi maleriske landsbyer, gjennom olivenlunder og vinranker. Liguria byr uten tvil på en av Europas vakreste kyststrekninger, ikke minst

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer