Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/ Snart sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/2-2012. Snart sommer!"

Transkript

1 Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/ Snart sommer! Kostebilene stilte opp på dugnaden i slutten av april og hjalp godt til med å feie vekk restene av en sur, våt vinter. Nå er endelig tiden kommet for sommerhygge i strøket. Ny havneutbygging Ekserserhuset Kaféen på Engensenteret Boss LAR Skole Initiativ Sydneshaugen Sjøbadåpning Sydnæs Bataljon Kolonialen Kafe og kommunale frekkheter Solfest Årsmøte

2 eder «Bergens første konserthus sto i veien for en tomtespekulant. Det problemet ryddet bystyret av veien da de folkevalgte ga tillatelse til midlertidig riving (av Ekserserhuset, red). Vilkåret var at den fredningsverdige bygningen skulle gjenoppføres i samme området, på spekulantens bekostning.i stedet for å gjøre tomtespekulanten ansvarlig for flyttingen, har Bergen kommune gjort tomtejakten til sitt eget og skattebetalernes problem.» Farsen om Ekserserhuset Teksten over er hentet fra en lederartikkel i Bergens Tidende. Det er 12 år siden bystyret gjorde unntak fra regelen om å ikke tillate riving før alt var klart for å bygge nytt. Få år senere gjorde de samme feilen igjen, i Neumanskvartalet i Nøstegaten. I stedet for ett åpent sår i bylandskapet, fikk vi to i samme området. Eller tre, om vi regner med Nøstetorget, som skulle vært opprustet som friområde samtidig som Hurtigruteterminalen åpnet i 2004! Eller fire, om vi tar med krigsskadetomten i Baneveien, der BIT Teatergarsjen planla å gjenreise Ekserserhuset i kombinasjon med nytt teaterbygg. Det gikk ikke, BIT går nå for nytt, moderne bygg. Og Ekserserhusets fremtid er usikker og uviss, der det ligger lagret på Hanøytangen. Velforeningen har i alle år etterlyst mer helhetlig planlegging av strøket. Når det nå skal skje store endringer på havnen har politikerene en unik mulighet til å tenke helhetlig og løse «problemet» Ekserserhuset. Det er jo lov å håpe, selv om erfaringen viser at det politikerne er flinkest til, er å la store muligheter gå fra seg. Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig redaktør: Styreleder Tormod Carlsen. Layout/ann: Jan H. Michelsen. Trykk: Axxio.no Fjordline ti En stor, ny passasjerbro vil ta mye av utsikten over Askøy når Fjord Lines nye Danmarksferge starter seilingene fra Jekteviken. 12. april ble skroget til «Stavangerfjord» sjøsatt i Gdansk i Polen. Skipet er en gigant på 170 meter og koster over en milliard kroner. Neste år kommer søsterskipet «Bergensfjord», med samme navn som dagens Danmarks-ferge. Men før det første av rederiets to nye milliardskip settes inn på Danmarks-ruten i oktober, er det krav om en hel del bygging på havnen. Disse endringene vil ta det meste av utsikten til Askøy for mange naboer. Passasjertube Det nye skipet er for stort for dagens anløpsted på Bontelabo. Med 170 meter er det tenkt plassert ytterst på Jektevikutstikkeren, utenfor Hurtigruten. Når det ligger i havn, vil det ta hele utsikten til Askøy mellom Hurtigruteterminalen og Bring-terminalen. Dette er kanskje ikke noe akutt problem ettersom rederiet planlegger kort liggetid i Bergen - bare én time daglig. Langt verre er det at den nye «passasjertuben» vil ta utsikten permanent. Det samme vil en ny tollbod i tre etasjer, som er tenkt plassert midt på plassen (se skisse). Ombyggingen skyldes at Hurtigruteterminalen blir terminal også for Danmarks-fergene. For å komme til og fra skipet må passasjeren gå i en lang tube fra Hurtigruteterminalen og halveis over til Bring-terminalen. Tuben vil ha glassvinduer, men ikke glassvegger, og den vil være på høyde med Hurtigruteterminalen på det høyeste.

3 vel og bra vår 2012_V&B Side 3 il Jekteviken i oktober Hurt igrut en igrut en d o Tollb Fjo rd Lin e Hurt Velforeningens skisse er basert på den informasjonen vi har fått fra Havenevesenet. De to grå byggene som er markert med piler skal rives. Hurten og sturten Det er havnevesenet som skal tilrettelegge for den nye fergetrafikken, og de har liten tid. I tillegg er havnevesenet forsinket. Et forsøk fra den nye havnesjefen på å få fart på arbeidet ved å engasjere en person han eier et selskap sammen med, skapte store overskrifter i media. Velforeningen er bekymret fordi byggesøknadene kommer stykkevis og delt, uten at vi kjenner helheten. På et informasjonsmøte med velforeningen opplyste havnevesenet at porten til Bring-terminalen fra Nøstegaten skal stenges, slik at all trafikk vil gå via inngangen like ved Puddefjords- broen. Reduksjonen dette vil medføre i trailertrafikk blir trolig spist opp av alle trailerne som skal til og fra Danmarks-fergen. Støyskjerm Ja til landstrøm Som en del av prosjektet lover Havnevesenet å sette opp støyskjerm i Nøstegaten mot Baneveien/Gamle Nøstegaten. Dette arbeidet går også trengt, men meningen er at skjermen skal komme opp i år. I forrige Vel og Bra - og i BT - krevde velforeningen landstrøm når Danmarksfergene flyttes til Jekteviken. Byluftlisten tok saken opp i bystyret, som gledelig nok vedtok at det skal etableres landstrøm i Jekteviken. Parkeringslogikk i Bergen: Nei til 29 plasser, ja til 500 Et betimelig spørsmål da er selvsagt også hvorfor Sparebanken Vest ikke får mer enn 29 parkeringsplasser til sitt hovedkontor for 750 ansatte, mens havnen får 500 plasser for biler og trailere til et par hundre meter lenger borte. Er det andre områder i Bergen som er mer egnet til å ta i mot denne trafikken enn et allerede overbelastet og forurenset sentrum? 3

4 Ekserserhuset: Hvor skal huset plasseres og hva skal det brukes til? I 2009 vurderte Bydelshuskomitèen i velforeningen om en oppføring av Ekserserhuset på krigsskadetomten kunne brukes til det beste for strøket vårt. Kommunen eier krigsskadetomten og Sparebanken Vest er ansvarlig for å få gjenreist huset, men komitèen konkluderte med at huset ble for stort og vernekravene og de tekniske utfordringene for krevende til at velforeningen kunne forplikte seg som en tung partner i gjenreisning og drift av Ekserserhuset. Vi ville gjerne bli med i prosessen, og så også for oss muligheter for å ta delansvar for driften av eventuelle bydelshusfunksjoner, men selve gjenreisningen og bygningsdriften ville blitt en for stor og potensielt kostbar oppgave for vår lille «forsamling av frivillige». Flere andre aktører, både kommunen og private hadde tanker om bruken, og mente - som SNV - at Ekserserhuset burde gjenreises på krigsskadetomten. BIT Teatergarasjen hadde de mest konkrete planene i form av et nytt teater som erstatning for den gamle Teatergarasjen. BIT skisserte at 3/4 av Ekserserhuset skulle innlemmes i nybygget, men disse planene er nå forlatt. BIT vil heller oppføre et helt nytt bygg på bombetomten. Bydelshuskomiteens 2009-utkast til plassering av Ekserserhuset på bombetomten bak Sentralbadet. BIT la også frem planer om å bruke deler av Ekesersehuset som teaterbygg, men har nå gått bort fra dette. SKISSE: ARKITEKT NILS MANNSÅKER Velforeningen beklager dette. Vi ønsker forsåvidt et teaterbygg velkommen, men mener fortsatt at Ekserserhuset bør gjenreises i eller svært nær det samme strøket der det opprinnelig sto. Det vil si Nøstet/Engen. Vi inviterer derfor alle beboere til idèdugnad: Kom med gode innspill til både plassering og til kulturelle og sosiale aktiviteter på dag- og kveldstid. Positive tips til de ansvarlige for gjenreisningen kan resultere i positive tiltak. Send e-post til eller ta kontakt med John-Erik Ågotnes, tlf med innspill og ideer. Fakta om Ekserserhuset: Bygget i 1821 med formål å kunne drive innvendig eksersis, derav navnet Eksersis- eller Ekserserhuset. Bygget er 30 x 15 meter uten innvendige støttepilarer, noe som gjør at bygnings- og særlig takkonstruksjonen er regnet som spesielt verneverdig. Mange større kulturarrangement har hatt plass i huset. Det mest berømte arrangementet er trolig den felles opptreden som Ole Bull, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg hadde i august Historikeren Christopher Harris mener at Ekserserhuset trygt kan benevnes som Bergens første kulturhus. I 2001 ble huset revet og lagret på Askøy i den hensikt å bli gjenreist på en egnet tomt i Bergen. 4

5 Nye tilbud i Engensenteret I august blir det ny drift i kantinen på Engensenteret, og velforeningen satser på flere kveldstilbud særlig rettet inn mot de unge og yngste i strøket. Like før jul ble kantinen på Engensenteret stengt. Dette daglige treffstedet til mange pensjonister forsvant, til sterke reaksjoner fra brukerne. Velforeningen engasjerte seg for å prøve å få nye tilbud i kantinen. Velforeningen bruker stedet jevnlig til møter, fester og arrangementer. Ett alternativ var at velforeningen tilbød seg å overta hele lokalet, men nå ser det ut til å bli en lykkelig løsning. Styrer Kjell Sævartveit ved Engensenteret opplyser at de kommer til å gi et selskap eller en person tilsagn på å drive kafe på dagtid fra august. Samtidig får SNV anledning til å etablere tilbud på ettermiddags- og kveldstid, særlig rettet mot de unge og de yngste i strøket. Mer info i neste Vel og Bra. Bossug-trøbbel og vill forsøpling Rørene er lagt, men ellers er det mye rør når det gjelder fremdriften for bossuget. Mottaksanlegget skal bygges i Torborg Nedreaasgate, på havnesiden like før Bredalsmarken. Området er klargjort. Når man kjører forbi kan man se at gjerdene mot havnen er flyttet inn på havneområdet. Men planprosessen går tregt og det er uvisst når byggingen starter. Håpet er at anlegget kan tas i bruk i Frem til da skal det graves innover i strøket og i Rosenbergsgaten for å legge stikkrør ned til hovedledningen i Nøstegaten. Og mens vi venter, sliter vi stadig mer med omfattende forsøpling rundt containeren i Baneveien. Velforeningen melder rutinemessig inn slik monumental idioti til bosspolitiet, og i en del tilfeller resulterer forsøplingen i bøter. 5

6 LAR-møte Før jul åpnet LAR-senteret i det gamle sosialkontoret på Engen. Bekymrede beboere fikk nyttig informasjon på det åpnet møtet SNV inviterte til 2. februar. Da gatemagasinet Megafon skrev om LAR-senteret i «gamle legevakten» var overskriften «Farlig fristelse». Folk selger narkotika rett utenfor sentrene hvor vi henter metadonen vår, sa «Hege» til Megafon. Det nye naboskapet har likvel ikke ført til veldig store forandringer. På det åpne møtet fortalte ledelsen at senteret har 100 brukere, de færreste av de bruker sprøyter til vanlig. De som besøker senteret, i åpningstiden mellom klokken 8 og 12 seks dager uken, er i et behandlingsprogram. - For å komme inn i LAR har de måtte kutte ut det vanlige miljøet sitt, slutte å være god på det de var god på, sa Gry Irmelin Dale, ansvarlig for LAR-sentrene. Derfor ønsker de å unngå å få folk inn som ikke har noe der å gjøre og vil jobbe for å hindre kjøp og salg i nærområdet. -Vi ønsker et godt naboforhold med god dialog, sa Hugo Torjussen, leder for LAR Engen. Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (Krf), fortalte at det nå er etablert LAR-sentre i de fleste bydelene. Meningen er at folk skal få tilbud der de bor, og at tilbudene skal utvides. Det skal ikke være ett sentralt tilbud i sentrum som alle trekkes inn til. LAR Engen er kun for de som er hjemmehørende i Bergenhus bydel. SNV etterlyser likevel mer handling mot narkotikaomsetningen, kriminaliteten og den hyppige sprøytebruken på lekeområder og uterom i strøket: Det røskes jevnlig i gatedører, kjellere har uvelkomne besøk, postkasser plyndres og naboer må daglig plukke opp sprøyter. Gry Irmelin Dale, ansvarlig for LAR-sentrene, byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF), og Hugo Torjussen, leder for LAR Engen, på informasjonsmøtet 2. februar. 6

7 Barneskole på Sydneshaugen Eneste lyspunktet når Møhlenpris skole stenges til sommeren, er at vi igjen får en barneskole på Sydneshaugen. Byråd Harald Victor Hove lovet under et allmøte at det ikke ville bli bussing av elevene, men at han ønsket en midlertidig brakkeskole i bydelen. Og byråden holdt ord: I sommer monteres «Sydneshaugen skole» ved Johanneskirken. I tre år fremover skal barna gå på skole der mens ærverdige Møhlenpris skole totalrehabiliteres. Stengt på 100-årsdagen Dermed er portene stengt når Møhlenpris skole fyller 100 år 2. september. Forrige gang Kaspar Hassels gedigne skolebygg ble stengt var under okkupasjonen. Denne gangen er det politikernes manglende evne og vilje til å satse på forebyggende vedlikehold som får store og kostbare konsekvenser. Nå skal vi ikke henge ut den ennå ferske byråden for alle fortidens synder, men dessverre har usikkerheten fått konsekvenser. Skoleflukten et faktum I et debattinnlegg i BT i januar beskrev SNV-styret den store bekymringen for et forvitret skolemiljø og dermed et dårligere bomiljø. Og før Hove kunne love renovering og lokal brakkeskole, hadde mange foreldre allerede søkt barna vekk: Til St. Paul, til Steinerskolen, til Holder løftene nå: Skolebyråd Harald Victor Hove. FOTO: BERGEN KOMMUNE Nordnes og andre skoler. På grunn av forholdene på Møhlenpris. Styret i velforeningen lovet kamp for bomiljøet. Et tiltak er flere arrangementer for barneskoleelever i nærmiljøet, slik at de som bor i samme strøk skal møtes selv om de ikke lengre går på samme skole. Initiativ «Sydneshalvøen» Samtidig som skolekampen har pågått har velforeningene i skolekretsen, Nygård, Nygårdshøyden, Møhlenpris og Sydnes og Nøstet sammen med Djerv, Frivilligsentralen og andre tatt det som foreløpig kan kalles «initiativ Sydneshalvøen». Det er en felles forståelse av at det er en krise som må løses med mange, positive tiltak, og der kommunen må supplere med økonomiske midler. Da mange bygg på Møhlenpris ble revet på grunn av den nye Puddefjordsbroen, stilte kommunen opp med Møhlenpris-millionen. Situasjonen nå kan sammenlignes med det som skjedde da, bortsett fra at nå er mange flere berørt. 7

8 Sjøbadåpning etter go Den tradisjonelle sesongåpningen av nye Sydnes sjøbad 14. april, første sommerdag, var for de tøffeste av de tøffeste, iskaldt vann med kalddusj. Brannbåten Sjøspøyt 2 fra Bergen brannvesen fyrte opp brannkanonen og kalddusjen sprutet i gang årets sesong. Fjoråret ble ikke den store suksessen værmessig, ikke en dag over 19 grader, så brannvesenes jobb denne flotte, men kjølige lørdagen var å herde badefolket. De gjorde en god jobb! Både badende, 15 i tallet, og de mange fremmøtte (pysene) koste seg med skillingsboller fra Baker Brun. Sjøbadkomiteen og Grønn Etat planlegger å få opp et skilt om at her er nye Sydnes sjøbad, åpnet 14. juli Og om ikke så lenge håper vi. 8

9 d oppskrift 9 Sydnæs jubilerer 8. juni 2013 er Sydnæs Bataljon 150 år. Da blir det ny historiebok om strøkets eneste gjenværende buekorps. Og om strøkets historie helt tilbake til da Magnus Lagabøtes bylov definerte grensene for Sydnes i Dagens utgave av Sydnæs Bataljon er ikke så stor. Velforeningen bidrar gjerne med det vi kan for å øke rekrutteringen frem mot jubileumsåret neste år, noe som vil merkes i Vel og Bra fremover. Selve jubileet neste sommer vil være siste kapittel i boken, som utkommer neste høst. Det er Eldre Sydnæsgutter Forening som står bak utgivelsen. Det er mulig å støtte utgivelsen av boken gjennom bidrag til konto til Sydnæs Bataljon v/ Historiekomiteen, Thormøhlensgate 23, 5006 Bergen. De som bidrar med 500 kroner og mer får navnet sitt eller det navn man måtte velge bakerst i boken, i tillegg til et eksemplar av boken. Ta gjerne kontakt med historiekomiteen ved Chris Magnussen,

10 -Angrer ikke, med såtr 1. oktober i fjor overtok Torild og Erik Midtun Kolonialen på Sydneshaugen som etterfølgere til Nils og Kari. Over et halvt år senere er smilene fremdeles like brede. Paret startet med å utvide til syv dager i uken, og nå har strøkets miljøfaktor nummer én fått bord og stoler på utsiden. Og de angrer slett ikke på at de valgte å satse på noe så motstrøms som en gammeldags kolonial med disk. Med alle de hyggelige kundene stortrives de med jobben. Utkjøring som før Mange i strøket var bekymret da Nils og Kari snakket om å gi seg. En ting var å miste lokalbutikken, men Nils kjørte varene hjem til mange, og sjekket i samme slengen at alt stod bra til. Den jobben har Erik overtatt, og kundelisten er ikke blitt mindre. Når det ble klart at driften fortsatte, har hjemmesykepleien vært ivrige ambassadører, til glede for alle parter. Det er ikke plass til det helt store vareutvalget. Desto viktigere å ta inn de varene kundene etterspør, og det er mye spennende fra lokale produsenter, for eksempel sjokolade. Søndagsåpent! Kolonialen har åpent mandag til fredag fra 7.30 til 17.30, lørdager fra og ikke minst søndager fra Det er dermed ingen grunn til å stresse over halve byen for å lete etter en åpen Bunnpris-sjappe - Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr Takk til Nils og Kari! Det ble munter-vemodig avskjed med Nils og Kari da paret i høst avsluttet den mange tiår lange nærbutikkdriften. Den strore trøsten er av Torild og Erik Midtun nå overtar. Side w w w.sydnes.no og nødhandlingen søndag er uansett mye hyggeligere på Sydneshaugen. Og - de som trenger varene kjørt hjem, kan ringe butikken direkte på eller gå inn på

11 ivelige folk Bli venn med velforeningen i dag: Søk «Sydnes & Nøstet Vel» Her finner du arangementinfo, bilder, kunngjøringer og annen informasjon. Merk: Vi publiserer ikke i utide og «spammer» ikke Facebook-kontoen din. Torild Midtun trives i Kolonialen, og det gjør kundene også. Velforeningenn oppfordrer alle i strøket til å bruke den lille nærbutikken mest mulig! 11

12 Brosteinslag i Kommunens veier er ikke alltid helt snakk om bergenske smitt og smau. SNV mottok vel kroner via grasrotandelen i fjor - og så langt nesten i år. Tusen takk til alle som gir grasrotandelen til oss! Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping kan velge å støtte et lag eller organisasjon. Fem prosent av innsatsen går da direkte til den «utkårete» (gjelder ikke Extra og Flax), og Grasrotandelen går IKKE ut over innsats eller premie. Vi takker de som har valgt SNV som mottager. Pengene sikrer at velforeningen kan drive sitt arbeid. Du blir ikke belastet noe for å være giver, men du trenger et spillerkort. Dette får du hos kommisjonær, eller det kan bestillses på Knytt deg til ordningen allerede i dag, på en av følgende måter: 1. Ta med strekkode (under) og spillerkort til en av Norsk Tippings kommisjonærer. Vårt org. nummer er SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 4. Norsk Tipping Mobilspill. Svært mange av gatedekkene er dermed rene lappetepper av slurvete, kjappe asfaltløsninger, der rester av det gamle brosteindekket her og der er synlig. Da Graveklubben gravde i nedre del av Nedre Banesmau, fjernet de en blanding av skifer, brostein og asfalt. Beboerne trodde i sin naivitet at når kommuen endelig tok et tak for å skifte ut de gamle rørene, ville de rette opp i gamle unnlatelsesynder og legge brostein. Der tok de grundig feil. Graveklubben planla asfalt over det hele. Kommunale frekkheter Dette fant ikke beboerne seg i, og sammen med velforeningen ble det mobilisert. Asfalteringen ble utsatt, og Graveklubben lovte å sendte huseier Dag Husdal tilbud på å legge brostein i stedet for asfalt, fratrukket prisen for brostein, og fratrukket det det ville kostet å asfaltere. Det klarte ikke Bydrift i første forsøk. De tilbød privatpersonen Husdal å betale 998 kroner + moms per kvadrat brostein de skulle legge. Det er ikke spesielt billig, og da hadde de heller ikke trukket fra det de ville spart på asfaltering. Oppbragte bebo- Fire damer som satser frisk på kafedrift i Baneveien, Mer info: Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelen genererer. 12

13 smitt og smau uransakelige. I hvert fall ikke når det er Da er helst det midlertidige regelen. ere konkluderte med at kommunen la opp til å spare penger på at de slapp å asfaltere og samtidig tjene penger på å ta overpris på steinleggingen - av en privatperson som var villig til å betale for en kommunal vei! Velforeningen kommer til å forfølge saken. For det første ønsker vi at smitt og smau skal ha brostein, og om kommuen ikke selv har råd, må de i det minste klare å være mer smidig enn i dette tilfellet. For det andre er ikke dette et enkeltstående tilfelle. Positiv utvikling i strøket Det er heldigvis også mye positivt som skjer i Nedre Banesmau. Mange fastboende, også nyinnflyttede, som tar vare på husene og lager et godt bomiljø. På hjørnet mot Baneveien er det nå kommet en kafe som ny nabo til Grønner og Natland frisør. Nå er vi spent på hva som skjer med bygget der Spar-butikken lå. Spar ble stengt i fjor sommer, og formelt nedlagt i februar. Mange beklager at de ikke fikk sagt skikkelig adjø til de mange og koselige ansatte i butikken, men Vel og Bra vet at de har fått vite at de er savnet og at veldig mange var glade i Spar på grunn av den trivelige betjeningen. nedenfor Grønner og Nattland Frisør. Julehefteplaner! Det er med en viss motlyst at vi nevner dette allerede nå - men om noen uker snur solen, og det går mot mørkere tider. Velforeningen har i år lyst til å lage et eget julehefte for bydelen. Ideen er å samle stoff og bilder som av plasshensyn ikke kommer med i Vel og Bra, i tillegg til at vi inviterer alle forfatterspirer (og etablerte skribenter), fotografer, illustratører, kronikører, lokalhistorikere, tegneserieskapere og andre til å komme med store eller små bidrag til heftet. Planene er så langt å samle stoff til et fullfargehefte på vel femti sider. Kontakt om du er interessert i å bidra til dugnaden. Vi kan også love trivelige redaksjonsmøter for de som vil være med på dette! Lysere gater Byrådet har vedtatt å bedre gatebelsyningen på Nygårdshøyden for å gjøre sentrum tryggere. I vårt strøk skal følgende gater få bedre opplysning; Sydneskleiven, Jekteviksbakken, Sydnesgaten, og Dokkeveien. Nøstemarkedet Utrettelige Roger Iversen i Nøsteboden har tatt opp tråden fra i fjor og arrangerer igjen et ukentlig marked utenfor Nøsteboden. Her vil du finne antikviteter, bøker, brukskunst, bilder mm. Åpningstidene vil være søndager fra kl til ut september. 13

14 Åpningstider: Man-fre: Lørdag: Velkommen til byens største konferansehotell Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11 Time- bestilling Drop inn Åpningstider: Man-fre: Tors: Lør: Baneveien 3, 5010 Bergen tlf KIWI NØSTET - Nøstegaten også lørdager BILVERKSTEDET I SENTRUM Service, reparasjoner, hjulstilling, klimaservice og eu-kontroller. Jekteviken 5, 5010 Bergen tlf UTO TJENESTER AS AXXO.NO DESKTOP PUBLISHING SIDEN FORRIGE ÅRHUNDRE Trykk av blad, tidsskrift, bøker og kataloger. Bare trykk eller både trykk og layout. Du bestemmer. Vi bruker de beste trykkeriene! God kvalitet, leveringssikkerhet, god pris. Vi leverer over alt. Send spesifikasjoner; format, sideantall, papirtype, antall, innbinding, leveringssted - Vi sender tilbud. 14

15 15

16 Travle junidager: Solfesten er et «must», men gå ikke glipp av årsmøtet 7. juni Pparkdagen 10. juni Solfest! 9. juni!!* Kontingenten Konto: Adr.: Sydnes og Nøstet Velforening, v/kasserer Kjetil Skjerve, Gamle Nøstegtaten 18, 5010 Bergen Igjen inviterer vi til den tradisjonelle solfesten. *Og igjen tar vi de like tradisjonelle, små værforbeholdene. Er det storm og regn 9. juni prøver vi lørdag 10. juni. Om ikke dette nytter utsetter vi til helgen etter. Men solfest blir det garantert i juni, om vi så må sette opp partytelt med barduner og stille gassvarmeren på 13! Følg med på facebook om dette og andre arrengementer. Velkommen! Årsmøte 7. juni Det innkalles (endelig) til årsmøte i Sydnes og Nøstet Velforening 7. juni kl på Engensenteret. Vanlig årsmøtesaker, inkludert valg. I forbindelse med årsmøtet blir det orienteringer om aktuelle saker, mer informasjon sendes ut via nyhetsbrevet. Send mail til for å motta nyhetsbrevet. Følg sakene på Facebook > «Sydnes & Nøstet Vel» Få nyhetsmailer fra velforeningen, kontakt SNV-styret: Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml. Nøstegt., Styremedlemmer: Tone Tjemsland, Teatergtaten, Jan H. Michelsen, Dragefjellstrappen, John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen, Jarle Holmelid, Gml. Nøstegaten, Anne-Lise Hammersland, Sydnesgt., Eli Kyte, Sydnesgaten, Jon Hauge, Ivar Aasensgate, Merethe Flatseth, Dokken, Gunnar Vikene, Dokkeveien, Mildrid Økland, Sydneskleiven,

HYBELHUS vil rasere grønn lunge

HYBELHUS vil rasere grønn lunge Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/2-2013 Enorme byggeplaner i Jekteviksbakken: HYBELHUS vil rasere grønn lunge SiBs massive boligprosjekt i Jekteviksbakken legger et enormt press på et allerede

Detaljer

Tid for statue. Slutt på boss-spann LAR-senter Hybeldebatt Dokken Dugnad og brannøvelse Parkdagen Solfest Sjøbadet

Tid for statue. Slutt på boss-spann LAR-senter Hybeldebatt Dokken Dugnad og brannøvelse Parkdagen Solfest Sjøbadet Infoblad for Sydnes og Nøstet velfor Nr. 1 2011 Tid for statue 14. mai avduker ordfører Gunnar Bakke Nøsteguttstatuen. Side 4-5 Slutt på boss-spann LAR-senter Hybeldebatt Dokken Dugnad og brannøvelse Parkdagen

Detaljer

God jul og godt nyttår

God jul og godt nyttår Infoblad for Sydnes og Nøstet ve lfor Nr. 4 2009 God jul og godt nyttår Vi ønsker igjen velkommen til Superlørdag! Side 2-3 Les også om: Nøsteguttstatuen DVD Grave, grave, grave! Jonsvoll og Neumann-utbyggingen

Detaljer

Informasjonsblad for Sydnes og Nøstet Velforening NR 4/2013 - ÅRGANG 31. Julespesial! God jul! www.sydnes.no

Informasjonsblad for Sydnes og Nøstet Velforening NR 4/2013 - ÅRGANG 31. Julespesial! God jul! www.sydnes.no julemagasin 2013 side 1 afo_vel og bra jul 25.11.13 11:31 Side 1 Informasjonsblad for Sydnes og Nøstet Velforening NR 4/2013 - ÅRGANG 31 Julespesial! God jul! www.sydnes.no leder Igjen har V&B-redaksjonen

Detaljer

Informasjonsblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nummer 4-2012. www.sydnes.no

Informasjonsblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nummer 4-2012. www.sydnes.no Informasjonsblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nummer 4-2012 Julespesial! 20 12 www.sydnes.no leder Denne utgaven av Vel og Bra er litt annerledes. Redaksjonen har valgt å grave dypere i stoffkisten

Detaljer

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 2, mai 2007. www.sydnes.no

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 2, mai 2007. www.sydnes.no Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 2, mai 2007 Dugnad og fest Trafikk Årsmelding Årsmøte Parkdag www.sydnes.no eder «Spekulantens utmarsj», skrev BT på lederplass da Ole Jan Strønen solgte Jonsvollskvartalet

Detaljer

Velkommen nye studenter

Velkommen nye studenter Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 3-2013 - årgang 31 Velkommen nye studenter Hva skjer i strøket gjennom året? Hilsen fra fadderkomiteen Buekorps Krever tilstandsrapport for hybelhus Mobil

Detaljer

Byvandring med byråden

Byvandring med byråden Organ for Sydnes & Nøstet Velforening, mars 2004 Ansvarlige for dette nummer: Tormod Carlsen og Jan Hanchen Michelsen. Synpunkter, tips eller forslag sendes carlsen@kasus.net/jan@dragefjellet.no. Tlf.TC:

Detaljer

Her kan det bli bydelshus

Her kan det bli bydelshus Infoblad for Sydnes og Nøstet velfor Nr. 4-2008 Du kan støtte drømmen: Her kan det bli bydelshus Se side 6-7 Superlørdag Hybelhus Kommunen og Vappus Guttedager under krigen Felles julelystenning www.sydnes.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

STEMME Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn

STEMME Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn Nyhetsbrev Kaninstoff Det vegetariske hjørnet Veterinærstoff dyrenes STEMME Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn Nr. 2/2013 Livet på Dyrenes Hus... med og uten Hus Historien om Ninja Nyheter fra

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID

Gatelangs VARMESTUER. Tema: SØRUMS RAVNER. Mørketid. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang TILBUD I EI KALD TID Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2013-12. årgang VARMESTUER TILBUD I EI KALD TID SØRUMS RAVNER POPULÆRE BLANT DE UNGE Tema: Mørketid 1 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG

Detaljer

Stille dager i sentrum

Stille dager i sentrum INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Januar, 2014 Årgang 18 Herstad-Vel 20år Stille dager i sentrum Det var ikke noe Vel på Herstad da jeg var liten, det nærmeste vi kom, var farvel. Og mange fór langt.

Detaljer

www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160

www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160 www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160 Innkalling til årsmøte 6. mars 2013 I peisestuen på Hemmingstad

Detaljer

Nye boliger på beste østkant

Nye boliger på beste østkant NR 1 FEBRUAR 2013 25. ÅRGANG Nye boliger på beste østkant Arnfinn Sivertsen I Breivig har nye østkantfolk flyttet inn i Sjøkvartalet og i Hagebyer. Ny barnehage skal snart åpnes. Framtidige beboere kjøper

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen

BUDSTIKKEN I HALLEN! Lysekronegaven fra VKS på plass. Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 26. januar 2006 46. år gang Lysekronegaven fra VKS på plass I HALLEN! Bergen Døvesenters Styreleders tilbakeblikk:

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18. Herstad. Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18. Herstad. Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18 Herstad-Vel 20år 17. mai på Herstad Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30 KAFETERIA Åpen fra kl. 09.30 til kl. 15.00 Langs Kirkeveien,

Detaljer

VOLLEN VEL 2009. vinter. Vellykket nyttårsfeiring med 400 deltakere! Vær med å påvirke ditt nærområde møt fram på årsmøtet 26. mars!

VOLLEN VEL 2009. vinter. Vellykket nyttårsfeiring med 400 deltakere! Vær med å påvirke ditt nærområde møt fram på årsmøtet 26. mars! VOLLEN VEL 2009 Vellykket nyttårsfeiring med 400 deltakere! vinter Vær med å påvirke ditt nærområde møt fram på årsmøtet 26. mars! Hvorfor må kontingenten for dem som bor i velveiene økes? Dette skiltet

Detaljer

Ener n 02/2012. Sommerfest Nytt styre Resultater Nye dører Nye leietagere til butikklokalet

Ener n 02/2012. Sommerfest Nytt styre Resultater Nye dører Nye leietagere til butikklokalet 02/2012 Sommerfest Nytt styre Resultater Nye dører Nye leietagere til butikklokalet 1 Sommerfest! Styret inviterer til sommerfest i borettslaget 25. juni Det blir gratis servering av pølser, brus og kaffe.

Detaljer