Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/ Snart sommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/2-2012. Snart sommer!"

Transkript

1 Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/ Snart sommer! Kostebilene stilte opp på dugnaden i slutten av april og hjalp godt til med å feie vekk restene av en sur, våt vinter. Nå er endelig tiden kommet for sommerhygge i strøket. Ny havneutbygging Ekserserhuset Kaféen på Engensenteret Boss LAR Skole Initiativ Sydneshaugen Sjøbadåpning Sydnæs Bataljon Kolonialen Kafe og kommunale frekkheter Solfest Årsmøte

2 eder «Bergens første konserthus sto i veien for en tomtespekulant. Det problemet ryddet bystyret av veien da de folkevalgte ga tillatelse til midlertidig riving (av Ekserserhuset, red). Vilkåret var at den fredningsverdige bygningen skulle gjenoppføres i samme området, på spekulantens bekostning.i stedet for å gjøre tomtespekulanten ansvarlig for flyttingen, har Bergen kommune gjort tomtejakten til sitt eget og skattebetalernes problem.» Farsen om Ekserserhuset Teksten over er hentet fra en lederartikkel i Bergens Tidende. Det er 12 år siden bystyret gjorde unntak fra regelen om å ikke tillate riving før alt var klart for å bygge nytt. Få år senere gjorde de samme feilen igjen, i Neumanskvartalet i Nøstegaten. I stedet for ett åpent sår i bylandskapet, fikk vi to i samme området. Eller tre, om vi regner med Nøstetorget, som skulle vært opprustet som friområde samtidig som Hurtigruteterminalen åpnet i 2004! Eller fire, om vi tar med krigsskadetomten i Baneveien, der BIT Teatergarsjen planla å gjenreise Ekserserhuset i kombinasjon med nytt teaterbygg. Det gikk ikke, BIT går nå for nytt, moderne bygg. Og Ekserserhusets fremtid er usikker og uviss, der det ligger lagret på Hanøytangen. Velforeningen har i alle år etterlyst mer helhetlig planlegging av strøket. Når det nå skal skje store endringer på havnen har politikerene en unik mulighet til å tenke helhetlig og løse «problemet» Ekserserhuset. Det er jo lov å håpe, selv om erfaringen viser at det politikerne er flinkest til, er å la store muligheter gå fra seg. Tekst/foto: Tormod Carlsen, Jan H. Michelsen og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig redaktør: Styreleder Tormod Carlsen. Layout/ann: Jan H. Michelsen. Trykk: Axxio.no Fjordline ti En stor, ny passasjerbro vil ta mye av utsikten over Askøy når Fjord Lines nye Danmarksferge starter seilingene fra Jekteviken. 12. april ble skroget til «Stavangerfjord» sjøsatt i Gdansk i Polen. Skipet er en gigant på 170 meter og koster over en milliard kroner. Neste år kommer søsterskipet «Bergensfjord», med samme navn som dagens Danmarks-ferge. Men før det første av rederiets to nye milliardskip settes inn på Danmarks-ruten i oktober, er det krav om en hel del bygging på havnen. Disse endringene vil ta det meste av utsikten til Askøy for mange naboer. Passasjertube Det nye skipet er for stort for dagens anløpsted på Bontelabo. Med 170 meter er det tenkt plassert ytterst på Jektevikutstikkeren, utenfor Hurtigruten. Når det ligger i havn, vil det ta hele utsikten til Askøy mellom Hurtigruteterminalen og Bring-terminalen. Dette er kanskje ikke noe akutt problem ettersom rederiet planlegger kort liggetid i Bergen - bare én time daglig. Langt verre er det at den nye «passasjertuben» vil ta utsikten permanent. Det samme vil en ny tollbod i tre etasjer, som er tenkt plassert midt på plassen (se skisse). Ombyggingen skyldes at Hurtigruteterminalen blir terminal også for Danmarks-fergene. For å komme til og fra skipet må passasjeren gå i en lang tube fra Hurtigruteterminalen og halveis over til Bring-terminalen. Tuben vil ha glassvinduer, men ikke glassvegger, og den vil være på høyde med Hurtigruteterminalen på det høyeste.

3 vel og bra vår 2012_V&B Side 3 il Jekteviken i oktober Hurt igrut en igrut en d o Tollb Fjo rd Lin e Hurt Velforeningens skisse er basert på den informasjonen vi har fått fra Havenevesenet. De to grå byggene som er markert med piler skal rives. Hurten og sturten Det er havnevesenet som skal tilrettelegge for den nye fergetrafikken, og de har liten tid. I tillegg er havnevesenet forsinket. Et forsøk fra den nye havnesjefen på å få fart på arbeidet ved å engasjere en person han eier et selskap sammen med, skapte store overskrifter i media. Velforeningen er bekymret fordi byggesøknadene kommer stykkevis og delt, uten at vi kjenner helheten. På et informasjonsmøte med velforeningen opplyste havnevesenet at porten til Bring-terminalen fra Nøstegaten skal stenges, slik at all trafikk vil gå via inngangen like ved Puddefjords- broen. Reduksjonen dette vil medføre i trailertrafikk blir trolig spist opp av alle trailerne som skal til og fra Danmarks-fergen. Støyskjerm Ja til landstrøm Som en del av prosjektet lover Havnevesenet å sette opp støyskjerm i Nøstegaten mot Baneveien/Gamle Nøstegaten. Dette arbeidet går også trengt, men meningen er at skjermen skal komme opp i år. I forrige Vel og Bra - og i BT - krevde velforeningen landstrøm når Danmarksfergene flyttes til Jekteviken. Byluftlisten tok saken opp i bystyret, som gledelig nok vedtok at det skal etableres landstrøm i Jekteviken. Parkeringslogikk i Bergen: Nei til 29 plasser, ja til 500 Et betimelig spørsmål da er selvsagt også hvorfor Sparebanken Vest ikke får mer enn 29 parkeringsplasser til sitt hovedkontor for 750 ansatte, mens havnen får 500 plasser for biler og trailere til et par hundre meter lenger borte. Er det andre områder i Bergen som er mer egnet til å ta i mot denne trafikken enn et allerede overbelastet og forurenset sentrum? 3

4 Ekserserhuset: Hvor skal huset plasseres og hva skal det brukes til? I 2009 vurderte Bydelshuskomitèen i velforeningen om en oppføring av Ekserserhuset på krigsskadetomten kunne brukes til det beste for strøket vårt. Kommunen eier krigsskadetomten og Sparebanken Vest er ansvarlig for å få gjenreist huset, men komitèen konkluderte med at huset ble for stort og vernekravene og de tekniske utfordringene for krevende til at velforeningen kunne forplikte seg som en tung partner i gjenreisning og drift av Ekserserhuset. Vi ville gjerne bli med i prosessen, og så også for oss muligheter for å ta delansvar for driften av eventuelle bydelshusfunksjoner, men selve gjenreisningen og bygningsdriften ville blitt en for stor og potensielt kostbar oppgave for vår lille «forsamling av frivillige». Flere andre aktører, både kommunen og private hadde tanker om bruken, og mente - som SNV - at Ekserserhuset burde gjenreises på krigsskadetomten. BIT Teatergarasjen hadde de mest konkrete planene i form av et nytt teater som erstatning for den gamle Teatergarasjen. BIT skisserte at 3/4 av Ekserserhuset skulle innlemmes i nybygget, men disse planene er nå forlatt. BIT vil heller oppføre et helt nytt bygg på bombetomten. Bydelshuskomiteens 2009-utkast til plassering av Ekserserhuset på bombetomten bak Sentralbadet. BIT la også frem planer om å bruke deler av Ekesersehuset som teaterbygg, men har nå gått bort fra dette. SKISSE: ARKITEKT NILS MANNSÅKER Velforeningen beklager dette. Vi ønsker forsåvidt et teaterbygg velkommen, men mener fortsatt at Ekserserhuset bør gjenreises i eller svært nær det samme strøket der det opprinnelig sto. Det vil si Nøstet/Engen. Vi inviterer derfor alle beboere til idèdugnad: Kom med gode innspill til både plassering og til kulturelle og sosiale aktiviteter på dag- og kveldstid. Positive tips til de ansvarlige for gjenreisningen kan resultere i positive tiltak. Send e-post til eller ta kontakt med John-Erik Ågotnes, tlf med innspill og ideer. Fakta om Ekserserhuset: Bygget i 1821 med formål å kunne drive innvendig eksersis, derav navnet Eksersis- eller Ekserserhuset. Bygget er 30 x 15 meter uten innvendige støttepilarer, noe som gjør at bygnings- og særlig takkonstruksjonen er regnet som spesielt verneverdig. Mange større kulturarrangement har hatt plass i huset. Det mest berømte arrangementet er trolig den felles opptreden som Ole Bull, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg hadde i august Historikeren Christopher Harris mener at Ekserserhuset trygt kan benevnes som Bergens første kulturhus. I 2001 ble huset revet og lagret på Askøy i den hensikt å bli gjenreist på en egnet tomt i Bergen. 4

5 Nye tilbud i Engensenteret I august blir det ny drift i kantinen på Engensenteret, og velforeningen satser på flere kveldstilbud særlig rettet inn mot de unge og yngste i strøket. Like før jul ble kantinen på Engensenteret stengt. Dette daglige treffstedet til mange pensjonister forsvant, til sterke reaksjoner fra brukerne. Velforeningen engasjerte seg for å prøve å få nye tilbud i kantinen. Velforeningen bruker stedet jevnlig til møter, fester og arrangementer. Ett alternativ var at velforeningen tilbød seg å overta hele lokalet, men nå ser det ut til å bli en lykkelig løsning. Styrer Kjell Sævartveit ved Engensenteret opplyser at de kommer til å gi et selskap eller en person tilsagn på å drive kafe på dagtid fra august. Samtidig får SNV anledning til å etablere tilbud på ettermiddags- og kveldstid, særlig rettet mot de unge og de yngste i strøket. Mer info i neste Vel og Bra. Bossug-trøbbel og vill forsøpling Rørene er lagt, men ellers er det mye rør når det gjelder fremdriften for bossuget. Mottaksanlegget skal bygges i Torborg Nedreaasgate, på havnesiden like før Bredalsmarken. Området er klargjort. Når man kjører forbi kan man se at gjerdene mot havnen er flyttet inn på havneområdet. Men planprosessen går tregt og det er uvisst når byggingen starter. Håpet er at anlegget kan tas i bruk i Frem til da skal det graves innover i strøket og i Rosenbergsgaten for å legge stikkrør ned til hovedledningen i Nøstegaten. Og mens vi venter, sliter vi stadig mer med omfattende forsøpling rundt containeren i Baneveien. Velforeningen melder rutinemessig inn slik monumental idioti til bosspolitiet, og i en del tilfeller resulterer forsøplingen i bøter. 5

6 LAR-møte Før jul åpnet LAR-senteret i det gamle sosialkontoret på Engen. Bekymrede beboere fikk nyttig informasjon på det åpnet møtet SNV inviterte til 2. februar. Da gatemagasinet Megafon skrev om LAR-senteret i «gamle legevakten» var overskriften «Farlig fristelse». Folk selger narkotika rett utenfor sentrene hvor vi henter metadonen vår, sa «Hege» til Megafon. Det nye naboskapet har likvel ikke ført til veldig store forandringer. På det åpne møtet fortalte ledelsen at senteret har 100 brukere, de færreste av de bruker sprøyter til vanlig. De som besøker senteret, i åpningstiden mellom klokken 8 og 12 seks dager uken, er i et behandlingsprogram. - For å komme inn i LAR har de måtte kutte ut det vanlige miljøet sitt, slutte å være god på det de var god på, sa Gry Irmelin Dale, ansvarlig for LAR-sentrene. Derfor ønsker de å unngå å få folk inn som ikke har noe der å gjøre og vil jobbe for å hindre kjøp og salg i nærområdet. -Vi ønsker et godt naboforhold med god dialog, sa Hugo Torjussen, leder for LAR Engen. Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (Krf), fortalte at det nå er etablert LAR-sentre i de fleste bydelene. Meningen er at folk skal få tilbud der de bor, og at tilbudene skal utvides. Det skal ikke være ett sentralt tilbud i sentrum som alle trekkes inn til. LAR Engen er kun for de som er hjemmehørende i Bergenhus bydel. SNV etterlyser likevel mer handling mot narkotikaomsetningen, kriminaliteten og den hyppige sprøytebruken på lekeområder og uterom i strøket: Det røskes jevnlig i gatedører, kjellere har uvelkomne besøk, postkasser plyndres og naboer må daglig plukke opp sprøyter. Gry Irmelin Dale, ansvarlig for LAR-sentrene, byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen (KrF), og Hugo Torjussen, leder for LAR Engen, på informasjonsmøtet 2. februar. 6

7 Barneskole på Sydneshaugen Eneste lyspunktet når Møhlenpris skole stenges til sommeren, er at vi igjen får en barneskole på Sydneshaugen. Byråd Harald Victor Hove lovet under et allmøte at det ikke ville bli bussing av elevene, men at han ønsket en midlertidig brakkeskole i bydelen. Og byråden holdt ord: I sommer monteres «Sydneshaugen skole» ved Johanneskirken. I tre år fremover skal barna gå på skole der mens ærverdige Møhlenpris skole totalrehabiliteres. Stengt på 100-årsdagen Dermed er portene stengt når Møhlenpris skole fyller 100 år 2. september. Forrige gang Kaspar Hassels gedigne skolebygg ble stengt var under okkupasjonen. Denne gangen er det politikernes manglende evne og vilje til å satse på forebyggende vedlikehold som får store og kostbare konsekvenser. Nå skal vi ikke henge ut den ennå ferske byråden for alle fortidens synder, men dessverre har usikkerheten fått konsekvenser. Skoleflukten et faktum I et debattinnlegg i BT i januar beskrev SNV-styret den store bekymringen for et forvitret skolemiljø og dermed et dårligere bomiljø. Og før Hove kunne love renovering og lokal brakkeskole, hadde mange foreldre allerede søkt barna vekk: Til St. Paul, til Steinerskolen, til Holder løftene nå: Skolebyråd Harald Victor Hove. FOTO: BERGEN KOMMUNE Nordnes og andre skoler. På grunn av forholdene på Møhlenpris. Styret i velforeningen lovet kamp for bomiljøet. Et tiltak er flere arrangementer for barneskoleelever i nærmiljøet, slik at de som bor i samme strøk skal møtes selv om de ikke lengre går på samme skole. Initiativ «Sydneshalvøen» Samtidig som skolekampen har pågått har velforeningene i skolekretsen, Nygård, Nygårdshøyden, Møhlenpris og Sydnes og Nøstet sammen med Djerv, Frivilligsentralen og andre tatt det som foreløpig kan kalles «initiativ Sydneshalvøen». Det er en felles forståelse av at det er en krise som må løses med mange, positive tiltak, og der kommunen må supplere med økonomiske midler. Da mange bygg på Møhlenpris ble revet på grunn av den nye Puddefjordsbroen, stilte kommunen opp med Møhlenpris-millionen. Situasjonen nå kan sammenlignes med det som skjedde da, bortsett fra at nå er mange flere berørt. 7

8 Sjøbadåpning etter go Den tradisjonelle sesongåpningen av nye Sydnes sjøbad 14. april, første sommerdag, var for de tøffeste av de tøffeste, iskaldt vann med kalddusj. Brannbåten Sjøspøyt 2 fra Bergen brannvesen fyrte opp brannkanonen og kalddusjen sprutet i gang årets sesong. Fjoråret ble ikke den store suksessen værmessig, ikke en dag over 19 grader, så brannvesenes jobb denne flotte, men kjølige lørdagen var å herde badefolket. De gjorde en god jobb! Både badende, 15 i tallet, og de mange fremmøtte (pysene) koste seg med skillingsboller fra Baker Brun. Sjøbadkomiteen og Grønn Etat planlegger å få opp et skilt om at her er nye Sydnes sjøbad, åpnet 14. juli Og om ikke så lenge håper vi. 8

9 d oppskrift 9 Sydnæs jubilerer 8. juni 2013 er Sydnæs Bataljon 150 år. Da blir det ny historiebok om strøkets eneste gjenværende buekorps. Og om strøkets historie helt tilbake til da Magnus Lagabøtes bylov definerte grensene for Sydnes i Dagens utgave av Sydnæs Bataljon er ikke så stor. Velforeningen bidrar gjerne med det vi kan for å øke rekrutteringen frem mot jubileumsåret neste år, noe som vil merkes i Vel og Bra fremover. Selve jubileet neste sommer vil være siste kapittel i boken, som utkommer neste høst. Det er Eldre Sydnæsgutter Forening som står bak utgivelsen. Det er mulig å støtte utgivelsen av boken gjennom bidrag til konto til Sydnæs Bataljon v/ Historiekomiteen, Thormøhlensgate 23, 5006 Bergen. De som bidrar med 500 kroner og mer får navnet sitt eller det navn man måtte velge bakerst i boken, i tillegg til et eksemplar av boken. Ta gjerne kontakt med historiekomiteen ved Chris Magnussen,

10 -Angrer ikke, med såtr 1. oktober i fjor overtok Torild og Erik Midtun Kolonialen på Sydneshaugen som etterfølgere til Nils og Kari. Over et halvt år senere er smilene fremdeles like brede. Paret startet med å utvide til syv dager i uken, og nå har strøkets miljøfaktor nummer én fått bord og stoler på utsiden. Og de angrer slett ikke på at de valgte å satse på noe så motstrøms som en gammeldags kolonial med disk. Med alle de hyggelige kundene stortrives de med jobben. Utkjøring som før Mange i strøket var bekymret da Nils og Kari snakket om å gi seg. En ting var å miste lokalbutikken, men Nils kjørte varene hjem til mange, og sjekket i samme slengen at alt stod bra til. Den jobben har Erik overtatt, og kundelisten er ikke blitt mindre. Når det ble klart at driften fortsatte, har hjemmesykepleien vært ivrige ambassadører, til glede for alle parter. Det er ikke plass til det helt store vareutvalget. Desto viktigere å ta inn de varene kundene etterspør, og det er mye spennende fra lokale produsenter, for eksempel sjokolade. Søndagsåpent! Kolonialen har åpent mandag til fredag fra 7.30 til 17.30, lørdager fra og ikke minst søndager fra Det er dermed ingen grunn til å stresse over halve byen for å lete etter en åpen Bunnpris-sjappe - Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr Takk til Nils og Kari! Det ble munter-vemodig avskjed med Nils og Kari da paret i høst avsluttet den mange tiår lange nærbutikkdriften. Den strore trøsten er av Torild og Erik Midtun nå overtar. Side w w w.sydnes.no og nødhandlingen søndag er uansett mye hyggeligere på Sydneshaugen. Og - de som trenger varene kjørt hjem, kan ringe butikken direkte på eller gå inn på

11 ivelige folk Bli venn med velforeningen i dag: Søk «Sydnes & Nøstet Vel» Her finner du arangementinfo, bilder, kunngjøringer og annen informasjon. Merk: Vi publiserer ikke i utide og «spammer» ikke Facebook-kontoen din. Torild Midtun trives i Kolonialen, og det gjør kundene også. Velforeningenn oppfordrer alle i strøket til å bruke den lille nærbutikken mest mulig! 11

12 Brosteinslag i Kommunens veier er ikke alltid helt snakk om bergenske smitt og smau. SNV mottok vel kroner via grasrotandelen i fjor - og så langt nesten i år. Tusen takk til alle som gir grasrotandelen til oss! Alle som tipper eller spiller Lotto og Joker fra Norsk Tipping kan velge å støtte et lag eller organisasjon. Fem prosent av innsatsen går da direkte til den «utkårete» (gjelder ikke Extra og Flax), og Grasrotandelen går IKKE ut over innsats eller premie. Vi takker de som har valgt SNV som mottager. Pengene sikrer at velforeningen kan drive sitt arbeid. Du blir ikke belastet noe for å være giver, men du trenger et spillerkort. Dette får du hos kommisjonær, eller det kan bestillses på Knytt deg til ordningen allerede i dag, på en av følgende måter: 1. Ta med strekkode (under) og spillerkort til en av Norsk Tippings kommisjonærer. Vårt org. nummer er SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis). 3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 4. Norsk Tipping Mobilspill. Svært mange av gatedekkene er dermed rene lappetepper av slurvete, kjappe asfaltløsninger, der rester av det gamle brosteindekket her og der er synlig. Da Graveklubben gravde i nedre del av Nedre Banesmau, fjernet de en blanding av skifer, brostein og asfalt. Beboerne trodde i sin naivitet at når kommuen endelig tok et tak for å skifte ut de gamle rørene, ville de rette opp i gamle unnlatelsesynder og legge brostein. Der tok de grundig feil. Graveklubben planla asfalt over det hele. Kommunale frekkheter Dette fant ikke beboerne seg i, og sammen med velforeningen ble det mobilisert. Asfalteringen ble utsatt, og Graveklubben lovte å sendte huseier Dag Husdal tilbud på å legge brostein i stedet for asfalt, fratrukket prisen for brostein, og fratrukket det det ville kostet å asfaltere. Det klarte ikke Bydrift i første forsøk. De tilbød privatpersonen Husdal å betale 998 kroner + moms per kvadrat brostein de skulle legge. Det er ikke spesielt billig, og da hadde de heller ikke trukket fra det de ville spart på asfaltering. Oppbragte bebo- Fire damer som satser frisk på kafedrift i Baneveien, Mer info: Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelen genererer. 12

13 smitt og smau uransakelige. I hvert fall ikke når det er Da er helst det midlertidige regelen. ere konkluderte med at kommunen la opp til å spare penger på at de slapp å asfaltere og samtidig tjene penger på å ta overpris på steinleggingen - av en privatperson som var villig til å betale for en kommunal vei! Velforeningen kommer til å forfølge saken. For det første ønsker vi at smitt og smau skal ha brostein, og om kommuen ikke selv har råd, må de i det minste klare å være mer smidig enn i dette tilfellet. For det andre er ikke dette et enkeltstående tilfelle. Positiv utvikling i strøket Det er heldigvis også mye positivt som skjer i Nedre Banesmau. Mange fastboende, også nyinnflyttede, som tar vare på husene og lager et godt bomiljø. På hjørnet mot Baneveien er det nå kommet en kafe som ny nabo til Grønner og Natland frisør. Nå er vi spent på hva som skjer med bygget der Spar-butikken lå. Spar ble stengt i fjor sommer, og formelt nedlagt i februar. Mange beklager at de ikke fikk sagt skikkelig adjø til de mange og koselige ansatte i butikken, men Vel og Bra vet at de har fått vite at de er savnet og at veldig mange var glade i Spar på grunn av den trivelige betjeningen. nedenfor Grønner og Nattland Frisør. Julehefteplaner! Det er med en viss motlyst at vi nevner dette allerede nå - men om noen uker snur solen, og det går mot mørkere tider. Velforeningen har i år lyst til å lage et eget julehefte for bydelen. Ideen er å samle stoff og bilder som av plasshensyn ikke kommer med i Vel og Bra, i tillegg til at vi inviterer alle forfatterspirer (og etablerte skribenter), fotografer, illustratører, kronikører, lokalhistorikere, tegneserieskapere og andre til å komme med store eller små bidrag til heftet. Planene er så langt å samle stoff til et fullfargehefte på vel femti sider. Kontakt om du er interessert i å bidra til dugnaden. Vi kan også love trivelige redaksjonsmøter for de som vil være med på dette! Lysere gater Byrådet har vedtatt å bedre gatebelsyningen på Nygårdshøyden for å gjøre sentrum tryggere. I vårt strøk skal følgende gater få bedre opplysning; Sydneskleiven, Jekteviksbakken, Sydnesgaten, og Dokkeveien. Nøstemarkedet Utrettelige Roger Iversen i Nøsteboden har tatt opp tråden fra i fjor og arrangerer igjen et ukentlig marked utenfor Nøsteboden. Her vil du finne antikviteter, bøker, brukskunst, bilder mm. Åpningstidene vil være søndager fra kl til ut september. 13

14 Åpningstider: Man-fre: Lørdag: Velkommen til byens største konferansehotell Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11 Time- bestilling Drop inn Åpningstider: Man-fre: Tors: Lør: Baneveien 3, 5010 Bergen tlf KIWI NØSTET - Nøstegaten også lørdager BILVERKSTEDET I SENTRUM Service, reparasjoner, hjulstilling, klimaservice og eu-kontroller. Jekteviken 5, 5010 Bergen tlf UTO TJENESTER AS AXXO.NO DESKTOP PUBLISHING SIDEN FORRIGE ÅRHUNDRE Trykk av blad, tidsskrift, bøker og kataloger. Bare trykk eller både trykk og layout. Du bestemmer. Vi bruker de beste trykkeriene! God kvalitet, leveringssikkerhet, god pris. Vi leverer over alt. Send spesifikasjoner; format, sideantall, papirtype, antall, innbinding, leveringssted - Vi sender tilbud. 14

15 15

16 Travle junidager: Solfesten er et «must», men gå ikke glipp av årsmøtet 7. juni Pparkdagen 10. juni Solfest! 9. juni!!* Kontingenten Konto: Adr.: Sydnes og Nøstet Velforening, v/kasserer Kjetil Skjerve, Gamle Nøstegtaten 18, 5010 Bergen Igjen inviterer vi til den tradisjonelle solfesten. *Og igjen tar vi de like tradisjonelle, små værforbeholdene. Er det storm og regn 9. juni prøver vi lørdag 10. juni. Om ikke dette nytter utsetter vi til helgen etter. Men solfest blir det garantert i juni, om vi så må sette opp partytelt med barduner og stille gassvarmeren på 13! Følg med på facebook om dette og andre arrengementer. Velkommen! Årsmøte 7. juni Det innkalles (endelig) til årsmøte i Sydnes og Nøstet Velforening 7. juni kl på Engensenteret. Vanlig årsmøtesaker, inkludert valg. I forbindelse med årsmøtet blir det orienteringer om aktuelle saker, mer informasjon sendes ut via nyhetsbrevet. Send mail til for å motta nyhetsbrevet. Følg sakene på Facebook > «Sydnes & Nøstet Vel» Få nyhetsmailer fra velforeningen, kontakt SNV-styret: Leder: Tormod Carlsen, Baneveien, Kasserer: Kjetil Skjerve, Gml. Nøstegt., Styremedlemmer: Tone Tjemsland, Teatergtaten, Jan H. Michelsen, Dragefjellstrappen, John-Erik Ågotnes, Dragefjellstrappen, Jarle Holmelid, Gml. Nøstegaten, Anne-Lise Hammersland, Sydnesgt., Eli Kyte, Sydnesgaten, Jon Hauge, Ivar Aasensgate, Merethe Flatseth, Dokken, Gunnar Vikene, Dokkeveien, Mildrid Økland, Sydneskleiven,

Kafe Generasjonen Brostein Politisk sammenbrudd på Sydneshaugen Støyskjermen Rapport fra Jekteviken Trehusrekken Rotteavtalen Arrangementer

Kafe Generasjonen Brostein Politisk sammenbrudd på Sydneshaugen Støyskjermen Rapport fra Jekteviken Trehusrekken Rotteavtalen Arrangementer Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 3-2012 Super suppefest Kafe Generasjonen Brostein Politisk sammenbrudd på Sydneshaugen Støyskjermen Rapport fra Jekteviken Trehusrekken Rotteavtalen Arrangementer

Detaljer

God jul og godt nyttår

God jul og godt nyttår Infoblad for Sydnes og Nøstet ve lfor Nr. 4 2009 God jul og godt nyttår Vi ønsker igjen velkommen til Superlørdag! Side 2-3 Les også om: Nøsteguttstatuen DVD Grave, grave, grave! Jonsvoll og Neumann-utbyggingen

Detaljer

Velkommen nye studenter

Velkommen nye studenter Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 3-2013 - årgang 31 Velkommen nye studenter Hva skjer i strøket gjennom året? Hilsen fra fadderkomiteen Buekorps Krever tilstandsrapport for hybelhus Mobil

Detaljer

Tid for statue. Slutt på boss-spann LAR-senter Hybeldebatt Dokken Dugnad og brannøvelse Parkdagen Solfest Sjøbadet

Tid for statue. Slutt på boss-spann LAR-senter Hybeldebatt Dokken Dugnad og brannøvelse Parkdagen Solfest Sjøbadet Infoblad for Sydnes og Nøstet velfor Nr. 1 2011 Tid for statue 14. mai avduker ordfører Gunnar Bakke Nøsteguttstatuen. Side 4-5 Slutt på boss-spann LAR-senter Hybeldebatt Dokken Dugnad og brannøvelse Parkdagen

Detaljer

Det aller første badet

Det aller første badet Infoblad for Sydnes og Nøstet ve lfor Nr. 1 2010 Det aller første badet Les om sesongåpningen av Sydnes sjøbad, markering av at det er 140 år siden oppstarten av Nøstet bataljon - med bok og stort arrangement

Detaljer

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. September 2006. Hybel-spetakkel

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. September 2006. Hybel-spetakkel Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. September 2006 Hybel-spetakkel Politiet måtte nylig rykke ut til Ivar Aasensgate 3 (bildet) etter voldsom festing natt til en søndag. Igjen var problemet høy

Detaljer

HYBELHUS vil rasere grønn lunge

HYBELHUS vil rasere grønn lunge Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 1/2-2013 Enorme byggeplaner i Jekteviksbakken: HYBELHUS vil rasere grønn lunge SiBs massive boligprosjekt i Jekteviksbakken legger et enormt press på et allerede

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ekserserhuset bruk og plassering Idéskisse fra Sydnes og Nøstet velforening, februar 2013

Ekserserhuset bruk og plassering Idéskisse fra Sydnes og Nøstet velforening, februar 2013 Ekserserhuset bruk og plassering Idéskisse fra Sydnes og Nøstet velforening, februar 2013 Ekserserhuset i Trondheim et steinkast fra Nidarosdomen Ekserserhuset i gamlebyen i Fredrikstad Ekserserhuset i

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 10 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2010: Programmet er slik: 01.mars kl 1900:

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet sak :

Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet sak : Eventuelt Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 061210 sak 101-10: Asle Steiestøl Wingsternes (H) presenterte sluttrapporten fra arbeidsgruppens som har arbeidet med Nygårdsparken. Rapporten ble

Detaljer

Nøstets Batalion 140 år

Nøstets Batalion 140 år Infoblad for Sydnes og Nøstet ve lfor Nr. 2 2010 Nøstets Batalion 140 år FOTO: DAVID LOVRET Finnes det noe mer bergensk enn å feire et forlengst nedlagt buekorps med gjestende korps, sekkepiper, folketog,

Detaljer

30 prosent flere hybelbygg på tre år. Men velforeningen ønsker likefullt de nye studentene velkommen til et godt bomiljø.

30 prosent flere hybelbygg på tre år. Men velforeningen ønsker likefullt de nye studentene velkommen til et godt bomiljø. Infoblad for Sydnes og Nøstet velfor Nr. 3 2010 30 prosent flere hybelbygg på tre år Men velforeningen ønsker likefullt de nye studentene velkommen til et godt bomiljø. Side 2-3 og 4-5 Nøsteguttstatuen

Detaljer

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12

1. april 2005. Jæren og Sandnes Kaninalslag. www.josk.no. Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1. april 2005 Jæren og Sandnes Kaninalslag www.josk.no Halvårsplan for Jæren & Sandnes kaninalslag mars aug 12 1 Vi har satt opp ny halvårsplan for vår/sommer2012: Programmet er slik: 5.mars kl 1900: Referat

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening Nr. 2-4 2011 Takk til Nils og Kari! Det ble munter-vemodig avskjed med Nils og Kari da paret i høst avsluttet den mange tiår lange nærbutikkdriften. Den strore

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Husk lystenning søndag 12. desember kl. 17 og superlørdag 8. januar!

Husk lystenning søndag 12. desember kl. 17 og superlørdag 8. januar! Infoblad for Sydnes og Nøstet ve lfor Nr. 4 2010 Husk lystenning søndag 12. desember kl. 17 og superlørdag 8. januar! God jul og godt nyttår Lystenning Superlørdag Strøkskor Jonsvoll Bossug Bopliktdebatt

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 2, mai 2007. www.sydnes.no

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 2, mai 2007. www.sydnes.no Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 2, mai 2007 Dugnad og fest Trafikk Årsmelding Årsmøte Parkdag www.sydnes.no eder «Spekulantens utmarsj», skrev BT på lederplass da Ole Jan Strønen solgte Jonsvollskvartalet

Detaljer

Nei til stor P-økning

Nei til stor P-økning Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Juni 2006 Nei til stor P-økning En beboerplass i parkeringshus foreslås økt fra 430 kroner måneden til i verste fall 560 kroner. Det er en økning på 28 prosent.

Detaljer

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800!

Til hovedkorpset: Pass på å møte kl 1745 til øvelsene, slik at vi får begynt kl 1800! INFO FRA STYRET NR. 4-3. april 2009 Til juniorenes foresatte: Vanligvis kjøper vi inn hvite pologensere, men vi har litt vanskeligheter med å få levert nok gensere i tide til vårkonserten. Derfor ber vi

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Velkommen, nye naboer

Velkommen, nye naboer Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 3, 3september 2007 Velkommen, nye naboer Velforeningen ønsker innflytterene til Ulveseth-byggene hjertelig velkommen til strøket, men det er ikke fritt for

Detaljer

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie.

stand til å drive hjelp til selvhjelp for å redusere sykefravær og andre skadevirkninger av samlivsbrudd, foreldre/familie. Utgivelse NR 4. Håper alle får glede av bladet, i denne utgaven er den siste utgaven for 2008 og innholdet denne gang har vi fokus på rekruttering til frivillig arbeid for F2F slik at vi får stablet et

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

OG AVFALLSGJENVINNING

OG AVFALLSGJENVINNING 2014 året som gikk Kjære kunde/ samarbeidspartner 2014 har vært et utrolig morsomt og spennende år for oss i BIR Bedrift, Bossug, TH Paulsen og Retura Vest! Vi vil gjerne dele noen av hendelsene med deg

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/380 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 30. april 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Dahl Referent:

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Referat fra møte i RGB nr. 452 Nr.452

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Gravlegger kort Nordnestunnel?

Gravlegger kort Nordnestunnel? www.sydnes.no Infoblad for Sydnes og Nøstet Velfor Nr. 2-2008 Foto: Asgeir Hanchen Simonsen Gravlegger kort Nordnestunnel? I disse dager gravlegges bokstavelig talt den korte Nordnestunnelen ved at det

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Oslo Havn KF inviterer naboer av Sydhavna Nabomøte 24. mai 2016

Oslo Havn KF inviterer naboer av Sydhavna Nabomøte 24. mai 2016 Oslo Havn KF inviterer naboer av Sydhavna Nabomøte 24. mai 2016 Tema på dagens nabomøte i Sydhavna Hva skjer på Ormsund terminal framover? 1. Prosessen videre for ny havnedrift på Ormsund 2. Aktør informerer

Detaljer

Brann i teltet. Kommuneboss

Brann i teltet. Kommuneboss Infoblad for Sydnes og Nøstet Velfor 3 Brann i teltet De ønsket så mye, men fikk bare tap for Aalesund. Men et 60-talls entusiastiske naboer, prosjektør, laken-lerret, telt og gassovn gjorde at den fotballfaglige

Detaljer

Midlertidig løsning på Indre Laksevåg for elevene ved Damsgård skole

Midlertidig løsning på Indre Laksevåg for elevene ved Damsgård skole FAU v/damsgård skole Damsgård skoles musikkorps, Gamle Laksevåg Velforening, Allianseidrettslaget Frøya, Initiativ Laksevåg, Laksevåg Kvinne- og familielag, Laksevåg Bueskyttere, Tamilsk musikk- og danseskole,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Det lysner for sjøbadet!

Det lysner for sjøbadet! Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Mars 2006 Det lysner for sjøbadet! Vi har den siste tiden med stor glede sett at utgravingene av Sydnes sjøbad er i full gang. Ennå ser det lite fristende ut

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

DESTINASJON SJUSJØEN SA

DESTINASJON SJUSJØEN SA August 2012 Vel overstått sommer! Vi håper dere har hatt en god sommer, til tross for litt for mange regndager, og har ladet batteriene til nok en spennende og inntektsbringende vintersesong. Vi gleder

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01

Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 LADEGÅRDEN SYKEHJEM Ladegårdsgaten 65, 5033 BERGEN. Tlf: 53 03 11 00 - fax: 53 03 11 01 Direkte telefoner: Post 2: 53 03 11 40 Post 3: 53 03 11 60 Post 4: 53 03 11 80 Post 5: 53 03 12 00 Rosegrenden 53

Detaljer

Innhold. Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13

Innhold. Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13 1 Innhold Bilder 3 Kjendisbidrag 6 Mediaoppslag 8 Brev fra Erik Solheim 13 2 Bilder 3 28. Januar arrangerte vi en aksjonsdag. 60 studenter markedsførte aksjonen på sosiale medier. 4 Gisle og Rahim på aksjonsdagen.

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Rektor Arild var tilstede og informerte om følgende saker:

Rektor Arild var tilstede og informerte om følgende saker: FAU møtereferat Bjølsen skole Møtested Bjølsen skole, personalrommet Møtedato 08.05.17 kl. 18.30-20.00 Deltakere 1a 1b Anna 2a Anders 2b 3a Øystein 3b Mona 4a Line 4b Ketil 5a 5b Ingvil 6a Khadra 6b 7a

Detaljer

Foto: Maiken Lien Jørgensen. Historie som lever hele året!

Foto: Maiken Lien Jørgensen. Historie som lever hele året! 2 0 1 7 Foto: Maiken Lien Jørgensen Historie som lever hele året! Spor etter levd liv I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsepoker ruver

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Kun 3 av 7 styremedlemmer møtte. Styret er ikke beslutningsdyktige. Møtet ble vedtatt avlyst.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Kun 3 av 7 styremedlemmer møtte. Styret er ikke beslutningsdyktige. Møtet ble vedtatt avlyst. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10.02.09 Tid: Kl 18.30 19.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Ole, Oddrun Forfall: Kristin, Stig, Einar, 14/09 Innkalling, saksliste Kun 3 av 7 styremedlemmer

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Forurensning og forsøpling

Forurensning og forsøpling 4 Forurensning og forsøpling Borte ved Løvstakksiden i Solheimsviken ik er det en del forsøpling av gatemiljøet. Her er noen eksempler: Det ligger søppel strødd i gatene og ved skolen. Folk røyker og slenger

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Høringsuttalelse Detaljregulering for område B19 GNR. 98 BNR.1 Nedre Kjørven, Lunner - Uttalelse fra eiere av GNR. 98 BNR.91

Høringsuttalelse Detaljregulering for område B19 GNR. 98 BNR.1 Nedre Kjørven, Lunner - Uttalelse fra eiere av GNR. 98 BNR.91 Jenny og Kenneth Hemstad Tomtervegen 34 2730 Lunner Lunner kommune post@lunner.kommune.no Lunner, 9.8.13 Høringsuttalelse Detaljregulering for område B19 GNR. 98 BNR.1 Nedre Kjørven, Lunner - Uttalelse

Detaljer

Jubilerende Sandviksdager

Jubilerende Sandviksdager Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 3-2012 24. september Jubilerende Sandviksdager En opplevelse for livet for engelskmannen James Heasman som fikk være med Tore Solberg og Arild Berge

Detaljer

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 1, april 2007

Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 1, april 2007 Infoblad for Sydnes og Nøstet Velforening. Nr 1, april 2007 Eiendomsforvalter Ole Jan Strønen bruker «tilfeldigvis» påsken til å rive gamle bergenshus han tidligere har lovet å bevare, mens Arbeiderpartiet

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

Referat fra 4. november 2003

Referat fra 4. november 2003 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.194 Referat fra 4. november 2003 Tilstede: Meldt forfall: Møte-leder: Tilretteleggere:

Detaljer

Anno 1948. Årskalender 2012

Anno 1948. Årskalender 2012 Anno 1948 Årskalender 2012 TKLs årskalender for 2012 er første utgave av kalenderen. Kalenderen inneholder detaljert program for alle aktiviteter i butikkens spilledel for hver eneste dag i hele spilleåret

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

REFERAT, ÅRSMØTE 2011, BREKKERØD 1 VEL

REFERAT, ÅRSMØTE 2011, BREKKERØD 1 VEL REFERAT, ÅRSMØTE 2011, BREKKERØD 1 VEL MØTE NR.: Årsmøte / 2011 STED: Brekkerød barnehage DATO: 13.april 2011 FRA / TIL KLOKKEN: 19.00 20.30 TILSTEDE: FRA STYRET: 20 medlemmer Mai-Sissel Fotland Holt Styreleder

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Leaparken velforening

Leaparken velforening Falsens vei Finnbergåsen Fredrik Stangs vei Hjelms vei Inndalsveien Jacob Aalls vei Skoltehaugen Snarveien Svaneviksveien Søren Jaabæks vei www.leaparken.no ÅRSMØTE 2009 Tid Sted Mandag 23. mars 2009 kl.19.00

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Sjampis for et sjøbad 14. juli var en stor dag. Beboerne feiret åpningen av Nye Sydnes sjøbad, tett fulgt av presse og TV.

Sjampis for et sjøbad 14. juli var en stor dag. Beboerne feiret åpningen av Nye Sydnes sjøbad, tett fulgt av presse og TV. Infoblad for Sydnes og Nøstet velfor Nr. 2-3 2009 Sjampis for et sjøbad 14. juli var en stor dag. Beboerne feiret åpningen av Nye Sydnes sjøbad, tett fulgt av presse og TV. Side 2-3 Grasrotandelen Husbråk

Detaljer