Møtereferat fra markedsutvalgsmøte nr. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat fra markedsutvalgsmøte nr. 1"

Transkript

1 Møtereferat fra markedsutvalgsmøte nr. 1 Sted: Bø Hotell Dato: Tid: kl Til stede: Jesper Aagard Vrådal Turistservice Olaf Flåterud Notodden Utvikling Mona B. Rasmussen Telemark Fylkeskommune Christer Sørensen Visit Grenland Karin Rø Visit Rjukan Torben Andersen Rauland Turist Annieriek Barre Visit Kragerø Stein Birger Johnsen Rauland Turist Marianne Dale Reisemål Bø Bernt Gunnar Berntsen Bø Sommarland Astrid Langhammer Dalen Turistkontor Irene Siljan Vestby Telemarkreiser al Audny Barstad Møtestad Seljord Håkon Nordby Telemarkreiser al Ikke til stede: Jan Stabell Gaustablikk Høyfjellshotell Peter Kumlin Dalen Hotell Christine Hermansen Telemark Museum Sigmund Straand Straand Hotell Erling M. Christensen Norwegian Hospitality Group Markedsutvalgets formål: Styret i Telemarkreiser har vedtatt å opprette et markedsutvalg blant sine andelseiere bestående av alle destinasjonsselskapene i Telemark og et utvalg av de største bedriftene og attraksjonene som er bidragsytere inn i de felles markedsaktivitetene for reiselivet i Telemark. Utvalget er et rådgivende organ og Telemarkreiser er utøvende enhet. Møtehyppighet for markedsutvalget: Det var i utgangspunktet tenkt to møter per år av hensyn til aktørenes travle dager, men det første møtet viste en stor interesse mellom aktørene for å møtes oftere, og det ble diskutert både flere møter for alle, for eksempel kvartalsvis og/eller eventuelt underutvalg/interessegrupper innenfor områder som vintermarkedsføring, messer, Web etc. som kunne møtes oftere enn hele gruppa. Basert på dette vil Telemarkreiser vurdere å innkalle til markedsutvalgsmøte igjen i løpet av vinteren, det vil si mellom dette og det som var planlagt i april. Det er avtalt møte for å diskutere webutvikling mellom Telemarkreiser og Rauland Turist. Underutvalg for web vil vurderes i dette møtet. Vintermarkedsføring gjennomføres i år av Telemark Alpin, som er et samarbeid mellom skisentrene. Det var fortsatt ønske om fokus på vinter, bl.a. på Web hos destinasjonene og noen destinasjoner etterlyste mer informasjon fra Telemark Alpin til destinasjonsselskapene selv om det nå er skisentrene som står for koordinering av kampanjene. Vi oppfordrer Telemark Alpin til å orientere alle destinasjonene om kampanjene som settes opp og hvordan destinasjonene på facebook og Web kan støtte oppunder disse kampanjene. Markedsutvalg for vinter nedsettes ikke før eventuelt for neste sesong. Tas opp i neste møte. Introduksjon: Innledningsvis i møtet ble det snakket om begrepet «Integrert markedskommunikasjon» og vist et praktisk eksempel med høstkampanjen. Bevisstgjøring rundt det å sette seg inn i kundens ståsted og hvordan han/hun finner informasjon i kjøpsprosessen er essensielt. I dagens verden er det mange kontaktpunkter med kundene (både offline-aktiviteter som annonser og online-aktiviteter som

2 bannerannonsering, facebook, google adwords, etc). Tradisjonell markedsføringsteori med fokus på kanaler må moderniseres (dvs. det å utvikle et produkt og så velge en distribusjonskanal/markedsføringskanal). Det er viktig å huske på å integrere alle kontaktpunkter, slik at budskap og merkevare kommer konsistent og tydelig frem. Et avgjørende og kostnadseffektivt element er bearbeidelse av de som har vist interesse gjennom eksempelvis nyhetsbrev og retargeting bannerannonsering. Da blir både rekkevidden og frekvensen på profileringen maksimert. Nye muligheter med retargeting ble diskutert på slutten av møtet. Utfordringen er å integrere offline- og online-aktiviteter for å gi maksimalt effekt. På dette markedsutvalgsmøtet startet arbeidet for en felles integrert markedsføring for Telemark i Følgende hovedtemaer ble fremlagt og diskutert: Målgruppene: Det var enighet om at målgruppene fra 2012; Norge, Nederland, Tyskland og Danmark, med fokus på familier samt par og venner 40+, fortsatt er gjeldende for de fleste av møtedeltakerne. Prioriteringene nedfelt i gjeldende markedsplan er lett gjenkjennelige for destinasjonene og bedriftene, med noen variasjoner ihht. forskjellige kundegrupper i egen bedrift/på destinasjon. Status fra deltakerne/områdene Vrådal: Danmark er viktigste utenlandsmarkedet på sommeren etterfulgt av Nederland. Rendyrket satsing på familier og temaer/aktiviteter som passer dem. Midt-Telemark/Bø: Nordmenn er viktigst. Nederland er utenlandsmarkedet som er viktigst langs kanalen. For Lifjell er vinteren viktig og samarbeidet med Telemark Alpin. Arrangementer/aktiviteter som VM i Weakboard og sykling er noe som satses på. Fylkeskommunen: Kjennskap til destinasjoner og aktiviteter i Telemark blant målgruppene er noe som vektlegges. Kragerø: 90 % er nordmenn. Nederland og Tyskland er de viktigste utenlandsmarkedene. Sistnevnte marked er fordoblet de tre siste årene. Aktiviteter er avgjørende for de som kommer og det er få barnefamilier. Rjukan: Nordmenn er viktigst, etterfulgt av nederlendere, dansker o g tyskere. 50/60-åringer er mer vanlige enn 40-åringer. Men også barnefamilier. Seljord: Norge etterfulgt av Nederland og Tyskland. Stort fokus på arrangement. Merker at konkurransen på dette er økende. Dalen: Norge er viktigst. Økning av bobiler både fra Norge, Nederland og Tyskland. De ønsker å gå på tur. Vandreregionens brosjyre er nyttig og får gode tilbakemeldinger. Også en økning fra Sverige. Notodden: Bobilturismen er viktig. Satser på kultur og industrimuseum (søkt om å bli verdensarv). Stavkirken er også viktig med besøkende fra Tyskland, Danmark, Italia med flere. Småbåttrafikken er også av betydning.

3 Grenland: % nordmenn. Badeland/lekeland/aktivtetsparkene er det som er viktigste attraksjoner. Bør man satse på å få flere nordmenn enn utlendinger? 2 % vekst blant nordmenn tilsvarer kanskje 14 % på utenlandsmarkedene. Rauland: Norge er viktigst etterfulgt av Danmark. Vurderer å ta marked for marked. I Telemark Alpin/Rauland Turist har Norge/Grenland tidligere vært prioritet én. Nå til vinteren er Danmark hovedfokus. Bø Sommarland: Norge viktigst. Har hatt 1,2 % vekst hos svensker (Alle Coop-medlemmer kom gratis inn), men de legger ikke igjen mye penger. Barnefamilier eller barn med spreke besteforeldre er målgruppen. Utfordringsaktiviteter (surfebølgen) er populært. Telemarkskanalen: Omtrent 75 % på passasjerbåtene på kanalen er nordmenn. Nederlendere og tyskere er viktigste utenlandsmarkeder. Spydspissene: Spydspisstrategien nedfelt i markedsplanen for 2012 passer ganske bra for de fleste destinasjoner og kan videreføres i påvente av merkevare og fyrtårnstrategi fra Telemark. Utdrag fra markedsplanen om spydspisstrategien For å bli tydeligere i Telemarks markedskommunikasjon, er det formålstjenlig å benytte spydspisser. Definisjon på spydspiss er; En ferieopplevelse som er egnet til å gi Telemark økt konkurransekraft og profilerende effekt i markedsføringen, som også bidrar til at Telemark fremstår som et attraktivt ferieområde. Av geografiske spydspissopplevelser er Telemark et godt område for rundreiser i det norske fjord- og fjellandskapet, som er hovedårsaken til at de fleste utlendinger kommer til Norge. Om sommeren er det derfor viktig at Telemark blir valgt som det området turistene reiser igjennom på sin vei til fjordene. Telemarkreiser og produkteierne i Telemark har en felles utfordring i å sørge for at det er så mange interessante opplevelser underveis at turistene blir flere døgn i Telemark på sin rundreise, eller velger Telemark som base for å reise rundt. Slike opplevelser kan være: Gaustatoppen Vemork-historien Telemark- ekte vare, kultur, gamle bygdetradisjoner og lokale matopplevelser Telemarkskanalen Skjærgården Telemarksreisers spydspisser vår, sommer og høst På utenlandsmarkedene: Rundreiser i det unike fjord- og fjellandskapet, naturlig stoppested mellom øst og vest, og sør og vest Baseferie med dagsturer til fjordene. Baseferie med turmuligheter. wandern light, carwalks, vandring som dagstur (med joggesko, ikke fjellstøvler). (Utfordring; tilretteleggelse, merkede turløyper) Tematiseringer. Telemarkskanalen, sykkelpakker, vandring, krigshistorien på Vemork, Henrik Ibsen

4 På det norske markedet: Familieferie med badeopplevelser; Bø Sommarland, Kysten, badeliv i Kragerø og Grenland med Skien Fritidspark Telemarkskanalen; dagsturer på kanalen, kanalpakker med overnatting, kanal/sykkeltur, etc. Tematiseringer; turgåing, sykkel, fiske Det er mange områder i Telemark som vil egne seg godt til dette. Utfordringene ligger i god stedsutvikling og tilrettelegging av produkter i tråd med målgruppenes ønsker og behov. På møtet ble det kommentert at det generelt er viktig å skape «stoppeffekter». Det vil si å gjøre aktiviteter og destinasjoner synlige for besøkende når de reiser gjennom fylket vårt. Da er det viktig å tenke produktutvikling og markedsføring som eksempelvis skilting langs veien. Innovasjon Norges (IN) sommerkampanje 2013: På grunn av fristene for Innovasjon Norges kampanjer, hadde mye av budsjettene rundt INkampanjene blitt lagt før møtet. Det ble enighet om at vi neste år bør ha markedsutvalgsmøte tidligere, i august, slik at vi kan ta diskusjonene rundt Innovasjon Norges kampanjer, valg av markeder og tiltak i fellesskap før fristene. Det er destinasjonene i Telemark som går inn i felleskampanjer med IN matchet av midler fra Telemarkreiser (omsøkte Tfk-midler/Tuf) og det blir også i år deltakelse i Tyskland, Nederland og Danmark av utenlandsmarkedene. Diskusjonene i møtet dreide seg om synlighet i Innovasjon Norges kampanjer og hvilke markeder som skal prioriteres. Det ble diskutert om man skulle satse på ett enkelt marked for å få større synlighet ut i fra totalt budsjett sammenlagt. Dette er blant annet noe Telemark Alpin gjør i vinterkampanjen, med all innsats på Danmark. De ønsker å skape stor synlighet i ett marked, og har blant annet vurdert TV-reklame. Dette fordrer et høyt markedsbudsjett. Flere aktører ønsker å tenke litt over deltakelsene i Norge og Danmark med påmeldingsfrist Nov./Des. Det er viktig å huske på at Innovasjon Norges sommerkampanje blir støttet med midler fra Telemarkeiser/Fylkeskommunen og matchet med midler fra Innovasjon Norge/Staten. Messer 2013: Det ble diskutert generelt om viktigheten av messer og å være synlige med gode stands. Flere mener at messer har fått mindre og mindre betydning og at det er begrenset med mulige kunder man rekker å møte. Samtidig var det en oppfatning om at man bør være til stede på noen av messene der mange andre er. Det ble diskutert mulighet for å stå sammen med turoperatører og booke kunder eller å delta med egen stand som skaper større oppmerksomhet. Førstnevnte forslag passer best for enkeltaktører som har spesielt gode samarbeid med enkelte turoperatører og sistnevnte forslag krever mye resurser.

5 Både Vakantiebeurs i Nederland og Ferie for alle i Danmark er fortsatt store messer som kan være aktuelle. Forslaget er å sende en deltaker fra Telemark og splitte kostnaden. Telemarkreiser sender ut forslag til deltakelse med delt kostnad for deltakerne i hhv. Nederlandskampanjen og Danmarkskampanjen på e-post. Fristen for påmelding til Vakantiebeurs er 10. oktober. Ferie for alle er senere. Felles markedsaktiviteter 2013: Fellesaktiviteter gjennom Telemarkreiser for 2013 ble deretter diskutert. Vi tok utgangspunkt i fjorårets aktiviteter og pågående tiltak. Noen kommenterte at destinasjonsselskapene burde får tilsendt informasjon om annonsemuligheter på lik linje med lokale aktører som hoteller og aktivitetstilbydere. Telemarkreiser vil distribuere oppdatert mediaplan med priser, når disse er klare, til alle. Web Med tanke på integrert markedskommunikasjon er det viktig at vi utnytter alle kanaler optimalt, slik at tilbud og nyheter blir distribuert i flere kanaler samtidig. Telemarkreiser oppfordrer alle aktører til å sende oss nyheter for nettopp å skape større synlighet for hver og en. Telemarkreiser setter opp ukentlige publikasjonsplaner for nyheter på våre nettsider og facebooksider for å skape mer oppmerksomhet og trafikk. Vi oppfordrer også å lenke til forsiden til visittelemark.no/.com/.de og passende undersider for at vi skal bli mer synlige i søk på søkemotorer som google, samt få bedre page rank. En ny aktivitet som kan utnyttes i forhold til å utnytte hverandres trafikk er retargeting bannerannonsering mot en «felles trafikkdatabase/populasjon» se siste punkt i dette referatet. Vi snakket også om å optimalisere nettsidene for mobil-/smarttelefon, siden trafikken fra slik enhet er økende. Noen har gjort det og deler gjerne tips med andre til firmaer som gjør dette uten for store kostnader. På større sider er det mer komplisert og mer kostbart. Mulighetene må vurderes i forhold til budsjett. Vi diskuterte også forbedringer på visittelemark-websidene. Noen kommenterte at innhold og innholdsstruktur bør forbedres. Det var søkt om mer midler til arbeid med fellesapparatets webarbeid, men dette ble ikke innvilget av TUF. Endring på innhold og struktur ligger i stor grad i forhold til begrensninger i dagens system og menystruktur. Det ble vedtatt å opprette en arbeidsgruppe for å forbedre hjemmesidene bestående av Bodil (Telemarkreiser), Torben (Visit Rauland/Telemark Alpin) og Håkon (Telemarkreiser) samt Eirik (Visit Sørlandet hvis mulig). Telemarkbrosjyre Enighet om at denne videreføres i 2012-drakt. Vurdere å bytte noen bilder og overskrifter. Det var ønske fra aktørene om å ha med inndeling etter reisemålsnavn istedenfor kommunenavn. Det sendes ut e-post for å få tilbakemeldinger. Det blir da destinasjonenes ansvar om å bli enige med sine kommuner om overskrifter. Telemark guide kart og informasjon Denne bør også videreføres som den er med eventuelle justeringer på tekst og bilder. Forespørsler om tekst-/bildeendringer blir sendt ut på e-post.

6 PROPRIETARY & CONFIDENTIAL Specific Media. Names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Southern Norway-kart Felles kart over Sør-Norge utviklet sammen med Visit Sørlandet, spesielt rettet mot utenlandske turister (Språk: Norsk, tysk, nederlandsk og engelsk). Opplaget i 2013 blir trolig stk. I 2013 vil Telemark eie 50 % av denne slik at vi får inn mer informasjon. Bred enighet om at denne videreføres. Vi bør ha med Langesund og Larvik som startsteder. Disse bør tydelig merkes av som innfartsdestinasjoner. Utsnittet på kartet bør bli større slik at man ser avstanden fra Oslo. Få med et rundreiseforslag til, gjennom Telemark. Riksvei E134 bør fremheves som korteste vei til fjordene. Telemark produktmanual informasjon mot turoperatører Det ble diskutert om denne bør videreføres eller ikke. Det kan se ut til at det blir færre messer i For å kunne ta en avgjørelse er det avgjørende å vite hvilke kilder til informasjon turoperatørene selv benytter og hva de synes om manualen om Telemark. Telemarkreiser sender ut en spørreundersøkelse for å kartlegge bruken av denne. Etter det tas det en avgjørelse om denne skal videreføres eller ikke. Retargeting bannerannonsering ny mulighet for felles profilering: Telemarkreiser foreslår at vi tar i bruk retargeting-bannerannonsering i 2013 fordi det trolig er den mest målrettede og kostnadseffektive bannerannonseringen som finnes. Om retargeting Bannerannonsering som kun vises til personer som tidligere har vært på din nettside. Bannerannonsene kan vises på kjente nettsteder som VG.no, Dagbladet.no, etc. ved å bruke online mediabyrå som Specific Media. Prisen per visning blir lav i forhold til bred bannerannonsering i et medium som eksempelvis VG.no, hvor man betaler for alle som ser annonsen. Vi kan bygge en felles populasjon som vi kan benytte for bannerannonsering om tilbud, nyheter, profilbygging etc. Alle destinasjonene kan få en kode som legges inn på sin hjemmeside for å samle populasjon. Kostnader påløper ikke før vi setter i gang med bannerannonsering. Retargeting; Hvordan fungerer det? Sansynlighet for kjøp/konvertering/relevans økes vesentlig En bruker besøker kundens website Vi eksponerer brukeren for kundens annonse En cookie plasseres på brukerens browser Senere blir brukeren gjenkjent på en av våre sider i nettverket 13

7 Fremdrift Mange av deltakerne fant dette meget interessant. Det ble bestemt at Telemarkreiser henter inn mer informasjon om mulighetene og sender til destinasjonsselskapene. Deretter vil vi sende pixel (kode) til destinasjonsselskapene som er interessert i å delta, for å legge inn på sine sider for å samle trafikk/populasjon. Hvordan vi skal legge opp og produsere bannerannonser (oppstart, frekvens og kommunikasjon) jobbes med fremover og blir presentert senere.

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015

Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Markedsplan Visit Telemark Sommer 2015 Executive Summary Visit Telemark skal samarbeide med reiselivsaktørene i fylket om volum i utvalgte markeder/målgrupper Visit Telemark skal være i front på digitale

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet

Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Visit Sørlandet markedsplan 2013 - Det utenlandske ferie- og fritidsmarkedet Motiv og forventinger Hovedmotiv for utenlandske gjester som velger å feriere i Norge er å oppleve norsk natur og slappe av.

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD HALLINGDAL REISELIV SAK 18/10 SØKNAD HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev: dat. 3.3.2010 om regionale utviklingsmidler til vidareutvikling av Eventyrveien og Eventyrkortet 2010 med kr. 800.000,

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no

Telemarkskanalen. Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere. www.kaizen.no Telemarkskanalen Gjesteundersøkelse sommeren 2013 blant camping og bobilturister og syklister, padlere og vandrere www.kaizen.no Forord Kaizen AS har på oppdrag for Telemarkskanalen Regionalpark gjennomført

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge

markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge markedsplan 2007 Foto: Johan Wildhagen, Innovasjon Norge MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2007 Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV

SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV SAK 10/13 SØKNAD OM TILSKOT, HALLINGDAL REISELIV Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 31.10. 2012 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell & Fjord (http://www.fjellandfjord.com/

Detaljer

Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024

Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 Ve dt a t ta vf y l k e s t i ng e t15. 06. 2011 Målene for reiseliv og opplevelser i Telemark innen 2024 Øke Telemarks andel av det norske markedet med 1 prosentpoeng fra dagens nivå på 3,8 %. Veksten

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE

VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE VERDISKAPINGSPOTENSIALET LANGS NASJONALE TURISTVEGER I FJORD NORGE RAPPORT Er veien lykken eller er det et potensial for verdiskaping langs Nasjonale turistveger i Fjord Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2012

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

KortNytt September 2011

KortNytt September 2011 KortNytt September 2011 * Fjord Line til Langesund i 2012 * Vertskapskurs 19. og 20. oktober * Medlemsmøte i Skien 17. november Fra administrasjonen Medlemsmøte 17. november Telemarkreisers styre har vedtatt

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold Marie Bergsli, Bård Jervan, Magnus Mackay MIMIR AS og Lars U. Kobro Telemarksforsking Larvik 27. januar 2014 Innhold Forord... 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer