en møteplass for å utveksle erfaring, kunnskap og ferdigheter mellom praktikere, fagfolk og forskere innen avløpsbehandling og - teknikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en møteplass for å utveksle erfaring, kunnskap og ferdigheter mellom praktikere, fagfolk og forskere innen avløpsbehandling og - teknikk"

Transkript

1 NORDIWA 2015 Nordisk avløpskonferanse en møteplass for å utveksle erfaring, kunnskap og ferdigheter mellom praktikere, fagfolk og forskere innen avløpsbehandling og - teknikk Bergen, Norge november 2015 Invitasjon til konferanse

2 Program Onsdag 4. november Registrering Workshop YWP: Å planlegge for fremtiden Lunsj Velkomst og åpningssesjon Åpningsforedrag: Vannbransjens bidrag til Circular Economy hva kan vi oppnå ved gjenvinning av næringsstoffer. Bruno Tisserand, EurEau Kaffepause Vannbransjens rolle og ansvar for innovasjon, grønn vekst og eksport. Carl-Emil Larsen, Danmark Store investeringsbehov hvilke utfordringer medfører dette? Toril Hofshagen, Norge Stor tilrenning til svenske renseanlegg kvantifisering av konsekvensene. Ann Mattsson, Sverige. En mer effektiv behandling av avløpsvann i Finland, hva er behovene? Ari Kangas, Finland Foredrag; Avløpsrensing Integrering av on-line simulering av tilrenning ved drift av avløpsrenseanlegg. Doug Lumley, Sverige Praktisk anvendelse av LCA for benchmarking av resultater på VEAS renseanlegg. Rune Holmstad, Norge Fullstendig inhibering av aktivslamprosess grunnet industrielle utslipp en sann historie fra vårt renseanlegg. Kristina Stark Fujii, Sverige Resultater og driftserfaringer fra den første full-skala Discfilter installasjonen for avansert fosforfjerning i tertiærrensing i Skandinavia. Trollhättan Energi AB, Sverige Posterpresentasjon; Avløpsrensing Resirkulering av fosfor er ikke bare et spørsmål om løselighet av fosfor. Outi Grönfors, Finland Kaffepause Bruk av organiske koagulanter for å øke primærslamproduksjon og redusere belastningen på nedstrøms biologisk fjerning av næringsstoffer (BNR). Bjarne Paulsrud, Norge

3 Onsdag 4. november fortsetter Foredrag; Overvann Nye retningslinjer for vedlikehold og drift av overdannsdammer. Lise Melgaard, Danmark Postersesjon 1930 Mottakelse Tre steg for å begrense flom etter mye nedbør i Oslo. Bent C. Braskerud, Norge Bruk av SUDS som et verktøy for å separere regnvann fra avløpsvann i bebodde områder. Anne Laustsen, Danmark Gjenåpning av Oslos glemte elver en gyllen mulighet for å realisere den store oppryddingen. Tharan Fergus, Norge

4 Torsdag 5. november Foredrag Avløpssystemer Sphinx et hjelpesystem for forvaltning av avløpssystem (asset management). Tuija Laakso, Finland Avløpsvanntuneller i Oslo. Frode Hult, Norge Bruk av distributed temperature sensing (DTS) for å søke etter ulovlige koblinger. Kristian Kilsgaard Østertoft, Danmark Nye magasin og tunneler i Marselisborg. Ruben Lauridsen, Danmark Foredrag Forvaltning Alternativ overvannshåndtering. Sveinn Thorolfsson eller Magnar Sekse, Norge Veiledning for arbeidsmiljø ved finske vann- og avløpsverk. Saijari Toivikko, Finland Intern benchmarking for etablering av fornyelsesstrategi. Emelie Alenius, Sverige Hovedpillarer i forvaltningsprogrammet (asset Forvaltning system) til Vann- og Avløpsetaten i Oslo. Jadranka Milina, Norge Posterpresentasjon Avløpssystemer Bruk av fiberoptiske kabler i avløp for å finne ulovlige koblinger. Jan Scheel, Danmark Kaffepause Benchmarking av tre forskjellige kontrollstrategier for reduksjon av hydrogensulfid i trykksatte hovedledninger. Martin Lyngsø, Danmark Posterpresentasjon Forvaltning Involvering av befolkningen - en ny utfordring og mulighet for vannbransjen. Anja Wejs, Danmark Økonomisk analyse av kildekontrollsystem for avløpsvann, gråvann og matavfall i byer. Hames Kjerstadius, Sverige Foredrag Forvaltning Hvordan vi forbereder forskning, utvikling og utdanning i et trippel helix konsept i Sør-Sverige. Karin Jönsson, Sverige Investeringsplan med 40-års perspektiv ved hjelp av asset Forvaltning og kalkulering av et langsiktig bærekraftig VA-gebyr. Benny Nielsen, Danmark Urban planlegging med brukeren i fokus. Frida Syvertsen, Norge Risikoanalyse av avløpssystemet. Mats Leth, Danmark

5 Torsdag 5. november fortsetter Foredrag Biogassproduksjon Tørr, termofil utråtning av avvannet, utråtnet slam. Erik Nordell, Sverige Optimalisering av driftskostnader og energiutbytte fra avløpsvann på renseanlegg ved bruk av on-line styring av pre-filtrering. Mikkel Mühle Poulsen, Danmark Bygging av Sveriges første fullskala anlegg for termisk hydrolyse ved Sundet renseanlegg i Växjö, Sverige. Anneli Andersson Chan, Sverige Erfaringer etter fem år med mottak og behandling av eksterne substrater på Himmerfjärden renseanlegg. Josefin Flodgren, Sverige Posterpresentasjon Forvaltning Bruk av sosiale medier i klimastilpasningsprosjekter. Mads Uhherby, Danmark Lunsj Utvikling av et grunnlag for ESCO finansiering av energieffektivisering på renseanlegg. Jeanette A. Madsen Posterpresentasjon Biogassproduksjon Optimaliseringsstrategier for Ejby Mølle renseanlegg i Danmark. Mats Leth, Danmark Forlenget oppholdstid i full-skala anaerob utråtning på Himmerfjärden renseanlegg. Maximilian Lüdtke, Sverige Foredrag Mikroforurensning Husholdningenes bidrag til den samlede belastning av forurensninger i avløpsvannet. Sammendrag av data samlet inn mellom 1995 og 2013 på Henriksdal renseanlegg i Stochholm, og en sammenligning av noen andre relevante studier. Maria Eriksson, Sverige Overvåkning og forekomst av mikroforurensninger i finske renseanlegg. Niina Vieno, Finland Pilot-skala studie av reduksjon av legemidler og biocider ved hjelp av ozon i 10 svenske renseanlegg. Filip Nilsson, Sverige Tekniska verken i Linköping målretter innsatsen mot legemidler. Robert Sehlén, Sverige Posterpresentasjon Mikroforurensning Innføring av fjerning av mikroforurensninger ved svenske renseanlegg noen betraktninger. Michael Cimbritz, Sverige Kaffepause Utflukt Metode for å unngå tilførsel av metaller til renseanlegget når avløpssystemet spyles med forurensede sedimenter. Emma Lilliesköld, Sverige 1900 Konferansemiddag

6 Fredag 6. november Foredrag Oppgradering av renseanlegg Oppgradering av fire renseanlegg i Bergen fra planlegging til drift. Kristine Akervold, Norge Forbedring av kapasiteten hos Käppala renseanlegg ved hjelp av hydro-sykloner. Sari Vienola, Sverige Utprøving av diskfiltrering ved Viikinmäki renseanlegg for å oppnå fosforutslipp < 0.1 mg(p) / l Anna Kuokkanen, Finland Fremtidens renseanlegg i Stockholm; bygging av verdens største MBR-anlegg. Niklas Dahlén & Jonas Grundestam, Sverige Foredrag Overvann Københavns Cloudburst Forvaltning Plan: Identifisering av løsninger. Margit L. Christensen, Danmark Vedlikehold av 30 svenske vanndammer for overvannsbehandling. Godecke Blecken, Sverige Miljøgifter i overvannsdammer og deres effekt på det akvatiske økosystemet. Diana A. Stephansen, Danmark Integrering av urban design og åpen overvannsdrenering i byer. Misagh Mottaghi, Sverige Posterpresentasjon Oppgradering av renseanlegg Fremtidens renseanlegg i Stocholm, bygging av verdens største MBR-anlegg. Niklas Dahlén & Jonas Grundestam, Sverige Kaffepause Positiv energibalanse ved Käppala renseanlegg bare begynnelsen. Maximilian Lüdtke,Sverige Posterpresentasjon Overvann Bedret fjerning av løst organisk materiale i konstruert jordfilter med Al-tilsatt sand. Karin Cederkvist, Danmark Modellering av effektene av sammenfallende hendelser av nedbør og snøsmelting i urbane nedbørområder. Günther Leonhardt, Sverige

7 Fredag 6. november fortsetter Foredrag Fjerning av næringsstoffer Biologisk fosforfjerning i en kontinuerlig biofilmprosess med mulighet for fosforgjenvinning. Torgeir Saltnes, Norge Simulering av miljøeffekten av strengere utløpskrav for nitrogen og fosfor. Linda Åmand, Sverige Fullskala resultater fra Anammox behandling av rejektvann ved hjelp av DEMON prosessen. Per Overgaard Pedersen, Danmark Effekt av luftinnblåsing på utslipp av lystgass (N2O) og undertrykking av nitritt- oksiderende bakterier i en hovedstrøms nitrifisering-anammox MBBR. Sara Ekström, Danmark Foredrag Avløpssystemer og Overvann Tilbakeslagsventiler ikke bare for å unngå tilbakeslag men også for å estimere overløp fra separatsystem. Oleksandr Panasiuk, Sverige Urban klimatilpasning og overvannsplanlegging: å lage grønne, vanntilpassede gater på den danske måten. Ezra Rémy, Danmark Separate avløpssystemer i Aalborg sentrum. Bo Laden, Danmark Posterpresentasjon Fjerning av næringsstoffer Optimalisering av fjerning av næringsstoffer og resurseffektivisering på Suomenoja renseanlegg. Paula Lindell, Finland De-ammonifikasjon i hovedstrømmen med ANITA Mox prosessen. Magnus Christensson, Sverige Posterpresentasjon Avløpssystemer og Overvann Bedre metoder for å oppdage avløps-kontaminert overvann. Oleksandr Panasiuk, Sverige Lunsj Åpent dataformat i modellering av avløpssystem case HSY. Anssi Yrjölä, Finland Strategisk arbeid for å bekjempe tilsig og infiltrasjon: en case studie av HSY Finland. Tiia Lampola, Finland Overvåkning og kontroll av urbane vannsystemer for en fremtidig sikker forvaltning og drift. Marinate Hagman, Sverige Fra robåt til robot. Steinar Skogbrott, Norge

8 Fredag 6. november fortsetter Foredrag Overvann Handlingsplan for overvannshåndtering i støpeskjeen. Cecilie Bråthen, Norge Innovative løsninger i Danmarks største prosjekt med regnbed langs veien. Ole Munk Nielsen and Nena Krogsboe, Danmark Middelfart som klimalaboratorium The Climate City og The Climate Waterfront de vakreste klimatilpasningsprosjektene i Danmark. Allan Bruus, Danmark Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen mange fordeler for klimatilpasningstiltak. Hans de Beer, Norge Foredrag Resirkulering Hygienisering av slam noen økonomiske betraktninger. Jussi Uotila, Finland Livssyklusanalyse av slambehandling med gjenvinning av fosfor i Sverige. Magdalena Svanström, Sverige Vakuum-fordamping en ny teknologi for gjenvinning av næringsstoffer fra rejektvann. Joakim Faxå, Danmark Oppstart av Norges første Bio-gjødselfabrikk. Oddvar Tornes, Norge Avslutning av konferansen, Prisutdeling for beste presentasjon og velkommen til NORDIWA 2017 Hovedspråkene på konferansen er skandinaviske. Presentasjonene vil derfor bli holdt på norsk, svensk og dansk med simultan oversettelse til engelsk. Oversettelse vil være tilgjengelig for alle foredrag unntatt følgende: Dag 2: Forvaltning (morgen) og renseanlegg - Biogass Dag 3; Overvann, Avløpssystemer & overvann og resirkulering Alle workshop-presentasjoner vil foregå på engelsk.

9 Workshoper på NORDIWA 2015 Onsdag 4. november Workshop for Young Water Professionals Å planlegge for fremtiden Ønsker du å hjelpe til med å forme morgendagens vannbransje? Bli med oss på en uformell workshop, møt dine likesinnede i Norden og hjelp til å utvikle nettverket for unge vanneksperter for fremtiden Workshop for Avløpssystemer og Overvann En felles innsats mot feilkoblinger. Benny Nielsen, Danmark Forbedret kvalitet av ledningsnett-fornyelse. Aino Pelto-Huikko, Finland Åpne flomveger i byer. Jon Røstum, PhD, Norge Behandling av data fra CCTV-inspeksjon til et faktisk fornybart prosjekt. Peter Hjortdal, Danmark Tverrfaglig tilpasning til klimaforandringer i byer. Sonia Sørensen, Danmark Workshop for Renseanlegg Oppstart for anaerob MBR ved fortynnet industrielt avløpsvann ved 25 C. Hamse Kjerstadius, Sverige Kompakt avløpsrensing innvirkning på biogassproduksjon. Åsa Davidsson, Sverige Aerob granular slambehandling i Strömstad. Mark de Blois, Sverige eco:p innovativ struvit ekstraksjon teknologi. Gunnar Thelin, Sverige Nitrogenfjerning med lite energibehov og uten behov for ekstern karbonkilde ved hjelp av optimalisert prosesskontroll. Carsten Steen, Danmark Ny innovativ MBR-teknologi brukt for å oppgradere små desentraliserte renseanlegg i Norge. Anne Barslund, Danmark MBR erfaring på fullskala anlegg, forskningsresultater og trender i videre utvikling. Nicolas Heinen, Danmark MBBR sammenlignet med optimalisert hybrid MBBR-aktivslamprosess for farmasøytisk biologisk nedbrytbart avløpsvann fra sykehus. Jeanette M. Andersen, Danmark

10 Torsdag 5. november Workshop Renseanlegg Nye konsepter for behandling og utnyttelse av ressursene i avløpsvann utviklet av The Warm and Clean City. Markus Paulsson, Sverige Hvordan kan kjemi bidra til en bærekraftig kommunal vannbehandling. Bengt Hansen, Sverige Online kontroll på nett som vokser med visjonære operatører. Mai Sørud, Danmark Bruk av membranfiltrering i kombinasjon med anaerobe råtnetanker. Jeanette Agertved Madsen, Danmark Bærekraftige renseanlegg nitrogenfjerning ved de-ammonifisering i hovedstrømmen med bruk av EssDe teknologi. Mariann Sæbø, Danmark Forstå dine arbeidshester med ny og kraftfull mikrobiell analyse en rask måte å diagnotisere, feilsøke, overvåke og optimalisere en biologisk reaktorprosess. Aviaja Anna Hansen, Danmark Forutse virkningen av den de-ammonifiering i hovedstrømmen gjennom avansert simulering. Søren Eriksen, Danmark Indusere biomasse granulering gjennom hydrosykloner for å oppnå BNR prosessforbedringer. Per Henrik Nielsen, Danmark Workshop for Avløpssystemer og Overvann Bærekraftig overvannshåndtering i Stockholm Royal Seaport. Henrik Alm, Sverige Klimatilpasning i Göteborg, Henrik Thorén, Sverige Klimatilpasning i sammenheng med separatsystem. Michael Glerup Jørgensen og Kasper Førby Laden, Danmark Sosioøkonomisk evaluering av rent vann. Ander Finsson/Peter Sörngård, Sverige

11 Utflukter Ytre Sandviken renseanlegg Renseanlegget i Ytre Sandviken er under utvidelse og oppgradering med planlagt ferdigstillelse i Oppgraderingen vil inneholde noen av de mest kompakte prosessene på markedet. Anlegget vil behandle avløpsvann for pe og rense opp til et maksimum på 2500 m3/h. Prosessenheten til anlegget vil etableres med Kaldnes Moving Bed Biofilm Reactors (MBBR), Actiflo and Actidyn, med MBBR magasinene med dybde på 9 meter. Gjennom design og planleggingsfasen har fokuset ligget på livssykluskostnader, arbeidsmiljø, energioptimalisering og energiresirkulering. Renseanlegget ligger inne i fjellet. Kvernevik renseanlegg Renseanlegget på Kvernevik er under renovasjon og er planlagt ferdig i Det er bygget i fjellet som et aktiv-slam anlegg, men med dype aktiveringsbasseng (med en dybde på 10 m). Gjennom design og planleggingsfasen har fokuset ligget på livssykluskostnader, arbeidsmiljø, energioptimalisering og energiresirkulering. Renseanlegget vil behandle avløpsvann for pe og ha en maksimal kapasitet på 1630 m3/h. I løpet av konstruksjonsfasen av anlegget har det blitt fjernet mer enn m3 med stein fra fjellet. Anlegget fremstår nå som helt nytt og fjellet har blitt tildekket med Giertsen tunnel-sealing både for å optimalisere innendørsmiljøet og beskytte arbeidstakere og utstyr. Bryggen: fra ubalanse til balanse Et av de mest populære kulturminnene i Norge som også står på UNSESCOs liste for verdens kulturog naturarvsteder er Bryggen det gamle verftet i Bergen. Gjennom de siste århundrene har denne plassen vært truet av lavt grunnvann, bebyggelses-skader og hyppige flommer. Noe som har blitt verre de siste tiårene. Mellom 1979 og 2000 har grunnvannsnivået i området nordøst (omtrent der Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, ligger) sunket med flere meter samtidig som den fremste delen av verftet gjentatte ganger har blitt utsatt for flere tilfeller av springflo. En tverrfaglig gruppe er etablert for å finne en løsning. Graveklubben i Bergen Prosjektet i Neumannsgate (og sidegatene tilknyttet denne) er et tverrfaglig samarbeid mellom VAetaten i Bergen kommune, BKK Nett AS, BKK Varme AS og BIR Nett AS. Dette involverer etablering og fornying av infrastruktur før den blir dekket med asfalt og andre lag. Hva kan og hva burde være koordinert? Separatsystem i den mest regnfylte byen i Europa Eksempler fra prosjektene Håsteinparken og Løvstien viser planlegging av separatsystemer i Bergen kommune. Et prosjekt som skal resultere i en ny sti ved siden av fjellveggen. Planlegging og avslutning av rørseparasjonen, gjenåpning av vannsystemene og flomvegene er basert på retningslinjer for overvann i Bergen.

12 Sosialt program Mottakelse Velkomstmottakelsen 4. november blir holdt på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen. Konferansemiddagen Konferansemiddagen finner sted i Kongens festsal i Håkonshallen den 5. november. Håkonshallen er 750 år gammel og ble bygget den gang Bergen var Norges største og viktigste by. Er du ung og jobber med vann? Tirsdag kveld møtes vi i hotellobbyen klokken 20:00. Etter en kort spasertur til en restaurant i nærheten deler vi et uformelt måltid. Du betaler for din egen mat, men husk å registrere deg slik at vi kan lage en avtale med restauranten. Denne middagen er arrangert av VA-yngre i Norge. Vi håper at dette blir en fin måte å komme i kontakt med YWP og andre unge i vannbransjen. Informasjon og kontaktinfo Registrering for konferansen Du melder deg på konferansen på NORDIWA sin hjemmeside. Inkludert i konferanseavgiften får du tilgang til konferansen, tre lunsjer, kaffe og enkel servering, en velkomstmottakelse og gallamiddag. For mer informasjon om påmelding og avgift se hjemmesiden til konferansen: Konferanselokale Konferansen finner sted på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen. Hotellet ligger i Bergen sentrum i nærheten av Bryggen og 20 minutter fra flyplassen Flesland med shuttlebuss. Innlosjering Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen tilbyr forskjellige typer rom. For mer informasjon og booking se deres hjemmeside: Kontakt vedrørende konferanseprogrammet Helene Sörelius, Sekretær for programkomitéen Kontakt vedrørende utflukter og det sosiale programmet Kristine Akervold, Organisasjonskomitéen Kontakt vedrørende påmelding Sissel Løvås-Hauge, Norwegian Water Kontaktinfo

13 NORDIWA konferansen NORDIWA konferansen har blitt holdt annethvert år siden 1989 i de nordiske landene. I november 2015 holdes den i Bergen og er arrangert av Norsk Vann i samarbeid med Svenskt Vatten, arrangører fra forrige konferansen, DANVA, FIWA, Samorka og NORDIWA. Konferansen er rettet mot dere som jobber med rør, vannog avløpsbehandling, konsulenter, ledningsnettsleverandører og entreprenører i vannsektoren, forskere og myndigheter.

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. For virksomheten i Norsk vannforening. Ved årets begynnelse hadde styret følgende sammensetning:

ÅRSBERETNING 2014. For virksomheten i Norsk vannforening. Ved årets begynnelse hadde styret følgende sammensetning: ÅRSBERETNING 2014 For virksomheten i Norsk vannforening Ved årets begynnelse hadde styret følgende sammensetning: Anette Æsøy, leder Vidar Lund, nestleder Vibeke Riis, styremedlem Bent Braskerud, styremedlem

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Forsidebilde: BT 2 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 3 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Hva er Hovedplan for

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september.

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Årskonferansen 2. 3. september 2014 Velkommen til Årskonferansen på Hamar! Hamar Kulturhus Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER

BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER SEMINARPROGRAM 13.-15. MAI 2013 www.kommunalteknikk2013.no Seminardager som setter spor BYER OG TETTSTEDER FOR MENNESKER Telenor Arena, Fornebu, 13.-15. mai 2013 Vei, trafikk og uterom Vann og avløp Bygg

Detaljer

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013

KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 KOU 2009:2 VANN OG AVLØP 2010-2013 Juli 2009 Kommunal Utredning Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse

Detaljer

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt

Utvikling av biogass i Norge. Forprosjekt Utvikling av biogass i Norge Forprosjekt Avfall Norge-Rapport nr 3/2010 Rapport nr: 3/2010 Dato: 03.06.10 Revidert: Rev. dato: Distribusjon: ISSN: ISBN: Fri 82-8035-083-7 Tittel: Utvikling av biogass i

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

OVERVANNSARBEID I UTLANDET MILJØDIREKTORATET OVERVANNSARBEID I UTLANDET VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE NEDBØRBETINGET OVERSVØMMELSE I URBANE OMRÅDER FEBRUAR 2015 Foto: Maridalsveien, Oslo, Olav Fergus Kvalnes, 9.oktober 2014 OPPDRAGSNR.

Detaljer

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2007 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 27 Vestfjorden Avløpsselskap Sammen for en renere oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

013 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER

013 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER HØST 2013 Fagtreff & seminarer fagtreff Fosforgjenvinning fra avløpsvann bør vi bygge om våre renseanlegg? Tid: mandag 16. september kl 1200-1530 Mineralsk fosfor er en begrenset ressurs og det vil bli

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Stord vatn og avlaup KF v/arnstein Hetlesæter Fra: Truls Inderberg og Ingrid Frogner Skår Dato: 2014-02-27 Bilag 7, KDP avløp og vassmiljø, Alternative reinsemetodar Biologisk eller kjemisk renseanlegg

Detaljer

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI 1 INNHOLD Verdens viktigste ressurs 1 Visste du at... 4 Vann styrer verden 6 Rent vann - ikke så selvsagt som du tror 9 Morgendagens store

Detaljer

Rapport: VANN I BY fra problem til bærekraftig miljø og rekreasjon

Rapport: VANN I BY fra problem til bærekraftig miljø og rekreasjon Rapport: VANN I BY fra problem til bærekraftig miljø og rekreasjon 27. og 28. august 2008 arrangerte Tekna konferansen Vann i by. Konferansen ble holdt på Radisson SAS Royal Hotel Bryggen i Bergen. Dette

Detaljer

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap

Årsmelding 2010 Vestfjorden Avløpsselskap Årsmelding 21 Vestfjorden Avløpsselskap en renere Oslofjord Vestfjorden Avløpsselskap Bjerkåsholmen 125, 347 Slemmestad Tlf. 98 2 86 www.veas.nu Er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Fortetting og klimatilpasning - dilemmaer og målkonflikter i byutvikling

Fortetting og klimatilpasning - dilemmaer og målkonflikter i byutvikling Fortetting og klimatilpasning - dilemmaer og målkonflikter i byutvikling Mars 2015 Dato: 20.03.2015 Oppdragsgiver: KS (Kommunesektorens organisasjon) Samferdsel, plan og miljø. Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VA må sprenge grensene Holder rørene i 100 år? Fortett med vett Skal advokatene overta? En liten etat med «høy sigarføring» Holder havet rent

VA må sprenge grensene Holder rørene i 100 år? Fortett med vett Skal advokatene overta? En liten etat med «høy sigarføring» Holder havet rent 11 2011 VA må sprenge grensene Holder rørene i 100 år? Fortett med vett Skal advokatene overta? En liten etat med «høy sigarføring» Holder havet rent VANN OG AVLØP NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Hovedorgan

Detaljer

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.

5-2014. Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk. 5-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vannbransjens rekrutteringssymbol «ROAR» Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no

9-2013. Vann og avløp i skjærgården. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no 9-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløp i skjærgården Madla - Ravheim Tilstand på ledningnett Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR

Detaljer

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no

TEKNIKK KOMMUNAL 12/2006. Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen. Nå bygges Norges største biogassanlegg. www.kommunalteknikk.no KOMMUNAL 12/2006 TEKNIKK God jul og Godt nytt år! Hammerfest og Snøhvit-utbyggingen Nå bygges Norges største biogassanlegg www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Innhold

Detaljer

TRE SANDVIKEN avløpsrenseanlegg

TRE SANDVIKEN avløpsrenseanlegg NYE Y TRE SANDVIKEN avløpsrenseanlegg Åpning 30. oktober 2014 FOTO Helge Skodvin Utsnitt av bilde UBB-KK-N-174-020 Avløpshistorie Før 1860 I Bergen har arkeologiske utgravninger avdekket avløpssystemer

Detaljer

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim

Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Potensialet for produksjon og bruk av biogass som drivstoff i Trondheim Prosjektrapport Eksperter i Team, NTNU Våren 2009 Landsby 35; Biodrivstoff fakta/fiksjon. Gruppe 3 Forord Denne prosjektrapporten

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus

Nr. 1 2013. Rørfornying på vei. Et eventyr i nord. Vannlekkasjer i fokus REHAB Nr. 1 2013 Rørfornying på vei Holland + Olimb = Sant Høytrykksteknikk Et eventyr i nord Kvalitet settes i system Rørfornying på Gullfaks A Alarmen går daglig i VA-Norge Drømmer om en felles VA-norm

Detaljer