en møteplass for å utveksle erfaring, kunnskap og ferdigheter mellom praktikere, fagfolk og forskere innen avløpsbehandling og - teknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en møteplass for å utveksle erfaring, kunnskap og ferdigheter mellom praktikere, fagfolk og forskere innen avløpsbehandling og - teknikk"

Transkript

1 NORDIWA 2015 Nordisk avløpskonferanse en møteplass for å utveksle erfaring, kunnskap og ferdigheter mellom praktikere, fagfolk og forskere innen avløpsbehandling og - teknikk Bergen, Norge november 2015 Invitasjon til konferanse

2 Program Onsdag 4. november Registrering Workshop YWP: Å planlegge for fremtiden Lunsj Velkomst og åpningssesjon Åpningsforedrag: Vannbransjens bidrag til Circular Economy hva kan vi oppnå ved gjenvinning av næringsstoffer. Bruno Tisserand, EurEau Kaffepause Vannbransjens rolle og ansvar for innovasjon, grønn vekst og eksport. Carl-Emil Larsen, Danmark Store investeringsbehov hvilke utfordringer medfører dette? Toril Hofshagen, Norge Stor tilrenning til svenske renseanlegg kvantifisering av konsekvensene. Ann Mattsson, Sverige. En mer effektiv behandling av avløpsvann i Finland, hva er behovene? Ari Kangas, Finland Foredrag; Avløpsrensing Integrering av on-line simulering av tilrenning ved drift av avløpsrenseanlegg. Doug Lumley, Sverige Praktisk anvendelse av LCA for benchmarking av resultater på VEAS renseanlegg. Rune Holmstad, Norge Fullstendig inhibering av aktivslamprosess grunnet industrielle utslipp en sann historie fra vårt renseanlegg. Kristina Stark Fujii, Sverige Resultater og driftserfaringer fra den første full-skala Discfilter installasjonen for avansert fosforfjerning i tertiærrensing i Skandinavia. Trollhättan Energi AB, Sverige Posterpresentasjon; Avløpsrensing Resirkulering av fosfor er ikke bare et spørsmål om løselighet av fosfor. Outi Grönfors, Finland Kaffepause Bruk av organiske koagulanter for å øke primærslamproduksjon og redusere belastningen på nedstrøms biologisk fjerning av næringsstoffer (BNR). Bjarne Paulsrud, Norge

3 Onsdag 4. november fortsetter Foredrag; Overvann Nye retningslinjer for vedlikehold og drift av overdannsdammer. Lise Melgaard, Danmark Postersesjon 1930 Mottakelse Tre steg for å begrense flom etter mye nedbør i Oslo. Bent C. Braskerud, Norge Bruk av SUDS som et verktøy for å separere regnvann fra avløpsvann i bebodde områder. Anne Laustsen, Danmark Gjenåpning av Oslos glemte elver en gyllen mulighet for å realisere den store oppryddingen. Tharan Fergus, Norge

4 Torsdag 5. november Foredrag Avløpssystemer Sphinx et hjelpesystem for forvaltning av avløpssystem (asset management). Tuija Laakso, Finland Avløpsvanntuneller i Oslo. Frode Hult, Norge Bruk av distributed temperature sensing (DTS) for å søke etter ulovlige koblinger. Kristian Kilsgaard Østertoft, Danmark Nye magasin og tunneler i Marselisborg. Ruben Lauridsen, Danmark Foredrag Forvaltning Alternativ overvannshåndtering. Sveinn Thorolfsson eller Magnar Sekse, Norge Veiledning for arbeidsmiljø ved finske vann- og avløpsverk. Saijari Toivikko, Finland Intern benchmarking for etablering av fornyelsesstrategi. Emelie Alenius, Sverige Hovedpillarer i forvaltningsprogrammet (asset Forvaltning system) til Vann- og Avløpsetaten i Oslo. Jadranka Milina, Norge Posterpresentasjon Avløpssystemer Bruk av fiberoptiske kabler i avløp for å finne ulovlige koblinger. Jan Scheel, Danmark Kaffepause Benchmarking av tre forskjellige kontrollstrategier for reduksjon av hydrogensulfid i trykksatte hovedledninger. Martin Lyngsø, Danmark Posterpresentasjon Forvaltning Involvering av befolkningen - en ny utfordring og mulighet for vannbransjen. Anja Wejs, Danmark Økonomisk analyse av kildekontrollsystem for avløpsvann, gråvann og matavfall i byer. Hames Kjerstadius, Sverige Foredrag Forvaltning Hvordan vi forbereder forskning, utvikling og utdanning i et trippel helix konsept i Sør-Sverige. Karin Jönsson, Sverige Investeringsplan med 40-års perspektiv ved hjelp av asset Forvaltning og kalkulering av et langsiktig bærekraftig VA-gebyr. Benny Nielsen, Danmark Urban planlegging med brukeren i fokus. Frida Syvertsen, Norge Risikoanalyse av avløpssystemet. Mats Leth, Danmark

5 Torsdag 5. november fortsetter Foredrag Biogassproduksjon Tørr, termofil utråtning av avvannet, utråtnet slam. Erik Nordell, Sverige Optimalisering av driftskostnader og energiutbytte fra avløpsvann på renseanlegg ved bruk av on-line styring av pre-filtrering. Mikkel Mühle Poulsen, Danmark Bygging av Sveriges første fullskala anlegg for termisk hydrolyse ved Sundet renseanlegg i Växjö, Sverige. Anneli Andersson Chan, Sverige Erfaringer etter fem år med mottak og behandling av eksterne substrater på Himmerfjärden renseanlegg. Josefin Flodgren, Sverige Posterpresentasjon Forvaltning Bruk av sosiale medier i klimastilpasningsprosjekter. Mads Uhherby, Danmark Lunsj Utvikling av et grunnlag for ESCO finansiering av energieffektivisering på renseanlegg. Jeanette A. Madsen Posterpresentasjon Biogassproduksjon Optimaliseringsstrategier for Ejby Mølle renseanlegg i Danmark. Mats Leth, Danmark Forlenget oppholdstid i full-skala anaerob utråtning på Himmerfjärden renseanlegg. Maximilian Lüdtke, Sverige Foredrag Mikroforurensning Husholdningenes bidrag til den samlede belastning av forurensninger i avløpsvannet. Sammendrag av data samlet inn mellom 1995 og 2013 på Henriksdal renseanlegg i Stochholm, og en sammenligning av noen andre relevante studier. Maria Eriksson, Sverige Overvåkning og forekomst av mikroforurensninger i finske renseanlegg. Niina Vieno, Finland Pilot-skala studie av reduksjon av legemidler og biocider ved hjelp av ozon i 10 svenske renseanlegg. Filip Nilsson, Sverige Tekniska verken i Linköping målretter innsatsen mot legemidler. Robert Sehlén, Sverige Posterpresentasjon Mikroforurensning Innføring av fjerning av mikroforurensninger ved svenske renseanlegg noen betraktninger. Michael Cimbritz, Sverige Kaffepause Utflukt Metode for å unngå tilførsel av metaller til renseanlegget når avløpssystemet spyles med forurensede sedimenter. Emma Lilliesköld, Sverige 1900 Konferansemiddag

6 Fredag 6. november Foredrag Oppgradering av renseanlegg Oppgradering av fire renseanlegg i Bergen fra planlegging til drift. Kristine Akervold, Norge Forbedring av kapasiteten hos Käppala renseanlegg ved hjelp av hydro-sykloner. Sari Vienola, Sverige Utprøving av diskfiltrering ved Viikinmäki renseanlegg for å oppnå fosforutslipp < 0.1 mg(p) / l Anna Kuokkanen, Finland Fremtidens renseanlegg i Stockholm; bygging av verdens største MBR-anlegg. Niklas Dahlén & Jonas Grundestam, Sverige Foredrag Overvann Københavns Cloudburst Forvaltning Plan: Identifisering av løsninger. Margit L. Christensen, Danmark Vedlikehold av 30 svenske vanndammer for overvannsbehandling. Godecke Blecken, Sverige Miljøgifter i overvannsdammer og deres effekt på det akvatiske økosystemet. Diana A. Stephansen, Danmark Integrering av urban design og åpen overvannsdrenering i byer. Misagh Mottaghi, Sverige Posterpresentasjon Oppgradering av renseanlegg Fremtidens renseanlegg i Stocholm, bygging av verdens største MBR-anlegg. Niklas Dahlén & Jonas Grundestam, Sverige Kaffepause Positiv energibalanse ved Käppala renseanlegg bare begynnelsen. Maximilian Lüdtke,Sverige Posterpresentasjon Overvann Bedret fjerning av løst organisk materiale i konstruert jordfilter med Al-tilsatt sand. Karin Cederkvist, Danmark Modellering av effektene av sammenfallende hendelser av nedbør og snøsmelting i urbane nedbørområder. Günther Leonhardt, Sverige

7 Fredag 6. november fortsetter Foredrag Fjerning av næringsstoffer Biologisk fosforfjerning i en kontinuerlig biofilmprosess med mulighet for fosforgjenvinning. Torgeir Saltnes, Norge Simulering av miljøeffekten av strengere utløpskrav for nitrogen og fosfor. Linda Åmand, Sverige Fullskala resultater fra Anammox behandling av rejektvann ved hjelp av DEMON prosessen. Per Overgaard Pedersen, Danmark Effekt av luftinnblåsing på utslipp av lystgass (N2O) og undertrykking av nitritt- oksiderende bakterier i en hovedstrøms nitrifisering-anammox MBBR. Sara Ekström, Danmark Foredrag Avløpssystemer og Overvann Tilbakeslagsventiler ikke bare for å unngå tilbakeslag men også for å estimere overløp fra separatsystem. Oleksandr Panasiuk, Sverige Urban klimatilpasning og overvannsplanlegging: å lage grønne, vanntilpassede gater på den danske måten. Ezra Rémy, Danmark Separate avløpssystemer i Aalborg sentrum. Bo Laden, Danmark Posterpresentasjon Fjerning av næringsstoffer Optimalisering av fjerning av næringsstoffer og resurseffektivisering på Suomenoja renseanlegg. Paula Lindell, Finland De-ammonifikasjon i hovedstrømmen med ANITA Mox prosessen. Magnus Christensson, Sverige Posterpresentasjon Avløpssystemer og Overvann Bedre metoder for å oppdage avløps-kontaminert overvann. Oleksandr Panasiuk, Sverige Lunsj Åpent dataformat i modellering av avløpssystem case HSY. Anssi Yrjölä, Finland Strategisk arbeid for å bekjempe tilsig og infiltrasjon: en case studie av HSY Finland. Tiia Lampola, Finland Overvåkning og kontroll av urbane vannsystemer for en fremtidig sikker forvaltning og drift. Marinate Hagman, Sverige Fra robåt til robot. Steinar Skogbrott, Norge

8 Fredag 6. november fortsetter Foredrag Overvann Handlingsplan for overvannshåndtering i støpeskjeen. Cecilie Bråthen, Norge Innovative løsninger i Danmarks største prosjekt med regnbed langs veien. Ole Munk Nielsen and Nena Krogsboe, Danmark Middelfart som klimalaboratorium The Climate City og The Climate Waterfront de vakreste klimatilpasningsprosjektene i Danmark. Allan Bruus, Danmark Bærekraftig overvannshåndtering i det historiske Bergen mange fordeler for klimatilpasningstiltak. Hans de Beer, Norge Foredrag Resirkulering Hygienisering av slam noen økonomiske betraktninger. Jussi Uotila, Finland Livssyklusanalyse av slambehandling med gjenvinning av fosfor i Sverige. Magdalena Svanström, Sverige Vakuum-fordamping en ny teknologi for gjenvinning av næringsstoffer fra rejektvann. Joakim Faxå, Danmark Oppstart av Norges første Bio-gjødselfabrikk. Oddvar Tornes, Norge Avslutning av konferansen, Prisutdeling for beste presentasjon og velkommen til NORDIWA 2017 Hovedspråkene på konferansen er skandinaviske. Presentasjonene vil derfor bli holdt på norsk, svensk og dansk med simultan oversettelse til engelsk. Oversettelse vil være tilgjengelig for alle foredrag unntatt følgende: Dag 2: Forvaltning (morgen) og renseanlegg - Biogass Dag 3; Overvann, Avløpssystemer & overvann og resirkulering Alle workshop-presentasjoner vil foregå på engelsk.

9 Workshoper på NORDIWA 2015 Onsdag 4. november Workshop for Young Water Professionals Å planlegge for fremtiden Ønsker du å hjelpe til med å forme morgendagens vannbransje? Bli med oss på en uformell workshop, møt dine likesinnede i Norden og hjelp til å utvikle nettverket for unge vanneksperter for fremtiden Workshop for Avløpssystemer og Overvann En felles innsats mot feilkoblinger. Benny Nielsen, Danmark Forbedret kvalitet av ledningsnett-fornyelse. Aino Pelto-Huikko, Finland Åpne flomveger i byer. Jon Røstum, PhD, Norge Behandling av data fra CCTV-inspeksjon til et faktisk fornybart prosjekt. Peter Hjortdal, Danmark Tverrfaglig tilpasning til klimaforandringer i byer. Sonia Sørensen, Danmark Workshop for Renseanlegg Oppstart for anaerob MBR ved fortynnet industrielt avløpsvann ved 25 C. Hamse Kjerstadius, Sverige Kompakt avløpsrensing innvirkning på biogassproduksjon. Åsa Davidsson, Sverige Aerob granular slambehandling i Strömstad. Mark de Blois, Sverige eco:p innovativ struvit ekstraksjon teknologi. Gunnar Thelin, Sverige Nitrogenfjerning med lite energibehov og uten behov for ekstern karbonkilde ved hjelp av optimalisert prosesskontroll. Carsten Steen, Danmark Ny innovativ MBR-teknologi brukt for å oppgradere små desentraliserte renseanlegg i Norge. Anne Barslund, Danmark MBR erfaring på fullskala anlegg, forskningsresultater og trender i videre utvikling. Nicolas Heinen, Danmark MBBR sammenlignet med optimalisert hybrid MBBR-aktivslamprosess for farmasøytisk biologisk nedbrytbart avløpsvann fra sykehus. Jeanette M. Andersen, Danmark

10 Torsdag 5. november Workshop Renseanlegg Nye konsepter for behandling og utnyttelse av ressursene i avløpsvann utviklet av The Warm and Clean City. Markus Paulsson, Sverige Hvordan kan kjemi bidra til en bærekraftig kommunal vannbehandling. Bengt Hansen, Sverige Online kontroll på nett som vokser med visjonære operatører. Mai Sørud, Danmark Bruk av membranfiltrering i kombinasjon med anaerobe råtnetanker. Jeanette Agertved Madsen, Danmark Bærekraftige renseanlegg nitrogenfjerning ved de-ammonifisering i hovedstrømmen med bruk av EssDe teknologi. Mariann Sæbø, Danmark Forstå dine arbeidshester med ny og kraftfull mikrobiell analyse en rask måte å diagnotisere, feilsøke, overvåke og optimalisere en biologisk reaktorprosess. Aviaja Anna Hansen, Danmark Forutse virkningen av den de-ammonifiering i hovedstrømmen gjennom avansert simulering. Søren Eriksen, Danmark Indusere biomasse granulering gjennom hydrosykloner for å oppnå BNR prosessforbedringer. Per Henrik Nielsen, Danmark Workshop for Avløpssystemer og Overvann Bærekraftig overvannshåndtering i Stockholm Royal Seaport. Henrik Alm, Sverige Klimatilpasning i Göteborg, Henrik Thorén, Sverige Klimatilpasning i sammenheng med separatsystem. Michael Glerup Jørgensen og Kasper Førby Laden, Danmark Sosioøkonomisk evaluering av rent vann. Ander Finsson/Peter Sörngård, Sverige

11 Utflukter Ytre Sandviken renseanlegg Renseanlegget i Ytre Sandviken er under utvidelse og oppgradering med planlagt ferdigstillelse i Oppgraderingen vil inneholde noen av de mest kompakte prosessene på markedet. Anlegget vil behandle avløpsvann for pe og rense opp til et maksimum på 2500 m3/h. Prosessenheten til anlegget vil etableres med Kaldnes Moving Bed Biofilm Reactors (MBBR), Actiflo and Actidyn, med MBBR magasinene med dybde på 9 meter. Gjennom design og planleggingsfasen har fokuset ligget på livssykluskostnader, arbeidsmiljø, energioptimalisering og energiresirkulering. Renseanlegget ligger inne i fjellet. Kvernevik renseanlegg Renseanlegget på Kvernevik er under renovasjon og er planlagt ferdig i Det er bygget i fjellet som et aktiv-slam anlegg, men med dype aktiveringsbasseng (med en dybde på 10 m). Gjennom design og planleggingsfasen har fokuset ligget på livssykluskostnader, arbeidsmiljø, energioptimalisering og energiresirkulering. Renseanlegget vil behandle avløpsvann for pe og ha en maksimal kapasitet på 1630 m3/h. I løpet av konstruksjonsfasen av anlegget har det blitt fjernet mer enn m3 med stein fra fjellet. Anlegget fremstår nå som helt nytt og fjellet har blitt tildekket med Giertsen tunnel-sealing både for å optimalisere innendørsmiljøet og beskytte arbeidstakere og utstyr. Bryggen: fra ubalanse til balanse Et av de mest populære kulturminnene i Norge som også står på UNSESCOs liste for verdens kulturog naturarvsteder er Bryggen det gamle verftet i Bergen. Gjennom de siste århundrene har denne plassen vært truet av lavt grunnvann, bebyggelses-skader og hyppige flommer. Noe som har blitt verre de siste tiårene. Mellom 1979 og 2000 har grunnvannsnivået i området nordøst (omtrent der Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen, ligger) sunket med flere meter samtidig som den fremste delen av verftet gjentatte ganger har blitt utsatt for flere tilfeller av springflo. En tverrfaglig gruppe er etablert for å finne en løsning. Graveklubben i Bergen Prosjektet i Neumannsgate (og sidegatene tilknyttet denne) er et tverrfaglig samarbeid mellom VAetaten i Bergen kommune, BKK Nett AS, BKK Varme AS og BIR Nett AS. Dette involverer etablering og fornying av infrastruktur før den blir dekket med asfalt og andre lag. Hva kan og hva burde være koordinert? Separatsystem i den mest regnfylte byen i Europa Eksempler fra prosjektene Håsteinparken og Løvstien viser planlegging av separatsystemer i Bergen kommune. Et prosjekt som skal resultere i en ny sti ved siden av fjellveggen. Planlegging og avslutning av rørseparasjonen, gjenåpning av vannsystemene og flomvegene er basert på retningslinjer for overvann i Bergen.

12 Sosialt program Mottakelse Velkomstmottakelsen 4. november blir holdt på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen. Konferansemiddagen Konferansemiddagen finner sted i Kongens festsal i Håkonshallen den 5. november. Håkonshallen er 750 år gammel og ble bygget den gang Bergen var Norges største og viktigste by. Er du ung og jobber med vann? Tirsdag kveld møtes vi i hotellobbyen klokken 20:00. Etter en kort spasertur til en restaurant i nærheten deler vi et uformelt måltid. Du betaler for din egen mat, men husk å registrere deg slik at vi kan lage en avtale med restauranten. Denne middagen er arrangert av VA-yngre i Norge. Vi håper at dette blir en fin måte å komme i kontakt med YWP og andre unge i vannbransjen. Informasjon og kontaktinfo Registrering for konferansen Du melder deg på konferansen på NORDIWA sin hjemmeside. Inkludert i konferanseavgiften får du tilgang til konferansen, tre lunsjer, kaffe og enkel servering, en velkomstmottakelse og gallamiddag. For mer informasjon om påmelding og avgift se hjemmesiden til konferansen: Konferanselokale Konferansen finner sted på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen. Hotellet ligger i Bergen sentrum i nærheten av Bryggen og 20 minutter fra flyplassen Flesland med shuttlebuss. Innlosjering Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen tilbyr forskjellige typer rom. For mer informasjon og booking se deres hjemmeside: Kontakt vedrørende konferanseprogrammet Helene Sörelius, Sekretær for programkomitéen Kontakt vedrørende utflukter og det sosiale programmet Kristine Akervold, Organisasjonskomitéen Kontakt vedrørende påmelding Sissel Løvås-Hauge, Norwegian Water Kontaktinfo

13 NORDIWA konferansen NORDIWA konferansen har blitt holdt annethvert år siden 1989 i de nordiske landene. I november 2015 holdes den i Bergen og er arrangert av Norsk Vann i samarbeid med Svenskt Vatten, arrangører fra forrige konferansen, DANVA, FIWA, Samorka og NORDIWA. Konferansen er rettet mot dere som jobber med rør, vannog avløpsbehandling, konsulenter, ledningsnettsleverandører og entreprenører i vannsektoren, forskere og myndigheter.

Oppgradering av fire avløpsrenseanlegg + bygging av nytt biogassanlegg. Kristine Akervold

Oppgradering av fire avløpsrenseanlegg + bygging av nytt biogassanlegg. Kristine Akervold Oppgradering av fire avløpsrenseanlegg + bygging av nytt biogassanlegg Kristine Akervold Temaer Avløpsrenseanleggene i Bergen Bakgrunn for prosjektet Hva vi skal bygge Fremdrift Nytt biogassanlegg i Rådalen

Detaljer

Bærekraft og VA i Bergen kommune.

Bærekraft og VA i Bergen kommune. RENT VANN TIL FOLK OG FJORD Bærekraft og VA i Bergen kommune. Hva har vi gjort og hva skjer framover. Magnar Sekse Fagdirektør Vann- og avløpsetaten VANN- OG AVLØPSETATEN WWW.BERGENVANN.NO FACEBOOK.COM/BERGENVANN

Detaljer

Energi nøytral eller energiproduktiv RA... WATER TECHNOLOGIES

Energi nøytral eller energiproduktiv RA... WATER TECHNOLOGIES Energi nøytral eller energiproduktiv RA... WATER TECHNOLOGIES Krüger Kaldnes AS Norsk selskap Sandefjord, Drammen, Raufoss 75 ansatte Omsetning ca MNOK 340 Del av Veolia Water Kjerneteknologier Kaldnes

Detaljer

Bergen biogassanlegg slambehandlingsanlegget i Rådalen Kristine Akervold

Bergen biogassanlegg slambehandlingsanlegget i Rådalen Kristine Akervold Bergen biogassanlegg slambehandlingsanlegget i Rådalen Kristine Akervold Bakgrunn: Økte slammengder Biogass-prosessen Gassproduksjon Forskningsprosjekt Stikkord: Skogsbilvei/turvei Hordvikskogen 2 Krav

Detaljer

VEAS møter morgendagens utfordringer. Vannforeningsseminar 26. mai 2016, Ås Rune Holmstad, Prosjektleder strategiske prosjekter

VEAS møter morgendagens utfordringer. Vannforeningsseminar 26. mai 2016, Ås Rune Holmstad, Prosjektleder strategiske prosjekter VEAS møter morgendagens utfordringer Vannforeningsseminar 26. mai 2016, Ås Rune Holmstad, Prosjektleder strategiske prosjekter Agenda Bakgrunn og motivasjon for pågående rehabilitering og oppgradering

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013

Årskonferansen. Norsk Vann. 2. 3. september 2013 Norsk Vann Årskonferansen 2. 3. september 2013 Velkommen til Årskonferansen i Bergen Norsk Vanns årskonferanse 2013 holdes i Bergen 2. og 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer og

Detaljer

Fagtreff - Avløpsslam. 2 dagers fagtreff innen avløpsslam. Norsk Vann. Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Quality Hotel Gardermoen (ligger ved E6)

Fagtreff - Avløpsslam. 2 dagers fagtreff innen avløpsslam. Norsk Vann. Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Quality Hotel Gardermoen (ligger ved E6) Norsk Vann Fagtreff - Avløpsslam 2 dagers fagtreff innen avløpsslam Torsdag 27. og fredag 28. oktober 2011 Quality Hotel Gardermoen (ligger ved E6) o Fosforutfordringene med slam o Bransjenorm for slam

Detaljer

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best?

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best? BIOGASS Hvordan gjør vi det best? - Det energinøytrale avløpsrenseanlegget? - Gjødselproduksjon? - Strømproduksjon? - Drivstoffproduksjon? - Ressursgjenvinning? 27.oktober 2015 Vi inviterer deg med interesse

Detaljer

Helhetlig optimalisering av transportsystem og renseanlegg ved bruk av online styring og kontroll

Helhetlig optimalisering av transportsystem og renseanlegg ved bruk av online styring og kontroll Helhetlig optimalisering av transportsystem og renseanlegg ved bruk av online styring og kontroll Harsha Ratnaweera Professor, Norges miljø og biovitenskapelige universitet Mer regn Ł mer overløp og flom

Detaljer

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best?

BIOGASS. Hvordan gjør vi det best? BIOGASS Hvordan gjør vi det best? - Det energinøytrale avløpsrenseanlegget? - Gjødselproduksjon? - Strømproduksjon? - Drivstoffproduksjon? - Ressursgjenvinning? 27.oktober 2015 Vi inviterer deg med interesse

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00 Velkommen til

Detaljer

Slamløsninger for Vestlandet 25. 26. mai 2016

Slamløsninger for Vestlandet 25. 26. mai 2016 Program onsdag 25. mai Kl. 10:00 10:10 Velkommen til fagseminar Kl. 10:10 10:40 Slamhåndtering - en oversikt Slam sett i et nasjonalt perspektiv. Terje Farestveit. Miljødirektoratet Utslippskrav, avløpsrensing

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Tina Krogtoft Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00

Detaljer

Norsk Vann FAGTREFF. Kom til vannbransjens viktigste møteplass. Tema for fagtreffet: februar 2018 TRENGER DU EN OPPFRISKNING?

Norsk Vann FAGTREFF. Kom til vannbransjens viktigste møteplass. Tema for fagtreffet: februar 2018 TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Norsk Vann FAGTREFF 6. - 7. februar 2018 Tema for fagtreffet: Store investeringsbehov krever klok forvaltning av verdiene Avløp og slam Sikkerhet i vannforsyningen FORELØPIG TRENGER DU EN OPPFRISKNING?

Detaljer

Slamløsninger for Vestlandet mai 2016

Slamløsninger for Vestlandet mai 2016 Program onsdag 25. mai Kl. 10:00 10:10 Velkommen til fagseminar Kl. 10:10 10:40 Slamhåndtering - en oversikt Slam sett i et nasjonalt perspektiv. Terje Farestveit. Sjefingeniør i Miljødirektoratet Utslippskrav,

Detaljer

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen

Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Utbygging av nytt biogassanlegg i Bergen Presentasjon for styret i Norsk Gassforum 07.11.12 Fagdirektør Magnar Sekse Agenda Hvorfor skal vi bygge biogassanlegg i Bergen? Skisseprosjekt (2006) Forprosjekt

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier?

Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Nåtidens og fremtidens matavfall: Råstoff i biogassproduksjon eller buffer i forbrenningsprosessen eller begge deler? Hva er Lindum`s strategier? Bjørn Øivind Østlie Assisterende direktør Lindum AS Mars

Detaljer

FAGTREFF 9. - 10. februar 2016

FAGTREFF 9. - 10. februar 2016 Norsk Vann FAGTREFF 9. - 10. februar 2016 Tema for fagtreffet: Overvann og utredning om sektorlov Slam og avløpsrensing Ledningsnett Sikkerhet og beredskap TRENGER DU EN OPPFRISKNING? Kom til vannbransjens

Detaljer

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten

Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune. Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Tharan Fergus og Cecilie Bråthen Vann- og avløpsetaten Vann i den bærekraftige byen, erfaringer fra Oslo kommune Byutvikling i Oslo kommune Overvannshåndtering

Detaljer

Energieffektive renseanlegg

Energieffektive renseanlegg Energieffektive renseanlegg Example of variation of visuals UMB 13. februar 2013 Vibeke Rasmussen Evolusjon 2 I dag 3 Fremtiden Kraftverk 4 Status Norske Renseanlegg Over 4000 kommunalt eide vann og avløpsanlegg

Detaljer

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning

NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning NOU:10 Tilpassing til eit klima i endring Overvannshåndtering og klimatilpasning Cathrine Andersen Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning i Norge - historikk Nasjonal

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON

DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES DIGITALISERING FOR VEKST OG INNOVASJON unik læringsopplevelse i teknologiparken Sophia Antipolis, Frankrike 4.- 8. mai 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå DIGITALISERING

Detaljer

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017

Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress. Barcelona November, 2017 Velkommen til Østfold samling på Smart City EXPO & World Congress Barcelona 14-16 November, 2017 Smart City EXPO & World Congress i Barcelona Smart City Expo & World Congress (SCEWC) er verdens største

Detaljer

«Nye» krav til håndtering av overvann?

«Nye» krav til håndtering av overvann? «Nye» krav til håndtering av overvann? FROKOSTMØTE: BYNATUR 16.Nov 2017 dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Vincent Callebaut Paris sentrum 2100 Lørenskog sentrum 2017 Den norske (avløps)modellen

Detaljer

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp

Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Kjemisk rensing av flomtoppene på biologisk/kjemiske renseanlegg som alternativ til overløp Vannforeningen 16 mars 2009 Kirsti Grundnes Berg Prosessjef, VEAS VEAS - tunnelsystemet Overløp VEAS tar i mot

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

Gjenvinning av fosfor fra Grødaland biogassanlegg

Gjenvinning av fosfor fra Grødaland biogassanlegg Gjenvinning av fosfor fra Grødaland biogassanlegg v/ Fagansvarlig Oddvar Tornes, IVAR IKS Siv.ing. Bjarne Paulsrud, Paulsrud Consulting AS Norsk Vann sitt fagtreff 25 26.10.16, Quality Hotel 33, Oslo 1

Detaljer

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte

Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Oppgradering av Ytre Sandviken renseanlegg velkommen til informasjonsmøte Presentasjon Fra Bergen kommune, VA-etaten: Sverre Ottesen prosjektleder Arne G. Svendal byggeleder Agenda for møtet i dag Hvorfor

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Innhold. Teknologier som er i bruk i Norge. Hva skjer i utlandet? Hva kan det bli stilt krav til i fremtiden? Prosjekteksempler - COWI

Innhold. Teknologier som er i bruk i Norge. Hva skjer i utlandet? Hva kan det bli stilt krav til i fremtiden? Prosjekteksempler - COWI 1 DaØ's Driftsoperatørsamling 2013 Rensing av avløpsvann; hva skjer på teknologifronten? Erik Johannessen, Ph.D., COWI AS 1 Innhold Teknologier som er i bruk i Norge Oversikt "Nye" teknologier Hva skjer

Detaljer

FAGTREFF 20. 21. oktober 2015

FAGTREFF 20. 21. oktober 2015 Norsk Vann FAGTREFF 20. 21. oktober 2015 Tema for fagtreffet: Vannbehandling nye rapporter og erfaringer Gravefrie løsninger i ledningsnettet Forum for drift av koaguleringsanlegg Workshop om vannforbruk

Detaljer

Hovedplaner for avløp (og vannmiljø) i Oslo for perioden 1900-2015. - Status - Nye utfordringer

Hovedplaner for avløp (og vannmiljø) i Oslo for perioden 1900-2015. - Status - Nye utfordringer Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplaner for avløp (og vannmiljø) i Oslo for perioden 1900-2015 - Status - Nye utfordringer Per Kristiansen Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten 1900, den første avløpsplanen

Detaljer

Kristine Akervold RENT VANN TIL FOLK OG FJORD. Utnyttelse av ressursene i avløpsslam hvordan kan Bransjenorm Slam være til hjelp?

Kristine Akervold RENT VANN TIL FOLK OG FJORD. Utnyttelse av ressursene i avløpsslam hvordan kan Bransjenorm Slam være til hjelp? Kristine Akervold Utnyttelse av ressursene i avløpsslam hvordan kan Bransjenorm Slam være til hjelp? Bakgrunn Nytt sentralt biogassanlegg sluttprodusent. Stort behov for opplæring av driftspersonell. Interessenter

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Slambehandlingsanlegget i Rådalen Bergen Biogassanlegg. Kristine Akervold

Slambehandlingsanlegget i Rådalen Bergen Biogassanlegg. Kristine Akervold Slambehandlingsanlegget i Rådalen Bergen Biogassanlegg Kristine Akervold Stikkord: Hvorfor: Økte slammengder Bygging av biogassanlegg Hva vi skal bygge Status Framdrift Gassproduksjon Biorest Kapasitet

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv

NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005. Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv NARVIK KONFERANSEN 17. 19. AUGUST 2005 Utviklingen i Nordområdene Utfordringer i et sikkerhets- og næringspolitisk perspektiv EUROPA-PROGRAMMET (EP) ble etablert i 1992 som et uavhengig og tverrfaglig

Detaljer

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø

Biogass. Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv. Leif Ydstebø Biogass Miljøperspektiver for biogass i et helhetsperspektiv Leif Ydstebø Oversikt foredrag - Hva er og hvordan dannes metan/biogass - Biogass og avfallsbehandling - Miljøgevinster ved anaerob behandling

Detaljer

Klargjøring for storinnrykk på Ringerike - utvidelse av Monserud renseanlegg

Klargjøring for storinnrykk på Ringerike - utvidelse av Monserud renseanlegg Klargjøring for storinnrykk på Ringerike - utvidelse av Monserud renseanlegg Cathrine Lyche prosjektleder for Ringerike kommune Fra kommuneplanen 2015 2030 utarbeidet i 2014 Dagens renseanlegg på Monserud

Detaljer

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3

Hias IKS Avløp. Hias IKS, Sandvikavegen 136, 2312 Ottestad t: Avløp side 2 Avløp side 3 Hias IKS Avløp Hias IKS er et interkommunalt selskap som er anleggs eier og tjenesteleverandør for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange på områdene vann og avløp. I denne delen av brosjyren følger

Detaljer

Ønsker du å bli inspirert? Bli med på studietur til Amsterdam!

Ønsker du å bli inspirert? Bli med på studietur til Amsterdam! Ønsker du å bli inspirert? Bli med på studietur til Amsterdam! Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer ansatte i medlemsvirksomheter og samarbeidspartnere til å delta på årets studietur i tidsrommet 29.-30.

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

v/ Slamgruppa i samarbeid med ORIO-programmet inviterer til seminar Avløpsslam BEHOV KVALITET RAMMEBETINGELSER - BRUK

v/ Slamgruppa i samarbeid med ORIO-programmet inviterer til seminar Avløpsslam BEHOV KVALITET RAMMEBETINGELSER - BRUK v/ Slamgruppa i samarbeid med ORIO-programmet inviterer til seminar om Avløpsslam BEHOV KVALITET RAMMEBETINGELSER - BRUK Tid: 6-7. november 2002 Sted: Rica Travel Hotel Gardermoen Påmelding innen: 4. oktober

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Samspill overvann - grunnvann Utnytte potensialet for lokal overvannsdisponering gjennom bedre kunnskap om undergrunnen

Samspill overvann - grunnvann Utnytte potensialet for lokal overvannsdisponering gjennom bedre kunnskap om undergrunnen Bilde: Colourbox Samspill overvann - grunnvann Utnytte potensialet for lokal overvannsdisponering gjennom bedre kunnskap om undergrunnen Hans de Beer Laget for Grunnvann og urbangeologi Fagtreff Vannforeningen,

Detaljer

Grunnvann i by. en fundamental bærekraftig ressurs. Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) NTNU

Grunnvann i by. en fundamental bærekraftig ressurs. Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) NTNU Grunnvann i by en fundamental bærekraftig ressurs Hans de Beer (NGU) Tone Muthanna (NIVA) 20. seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14-15. februar 2011 NTNU Innhold Hva er egentlig bærekraftig utvikling?

Detaljer

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014

Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan møte et mer krevende klima Anleggsdagene 2014 Hvordan jobber vi i Bergen kommune for å gjøre byen mer robust mot klimaendringer? Magnar Sekse Fagdirektør VA-etaten Anleggsdagene 2014 msekse 1 15.

Detaljer

Program for temamøtet. Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter

Program for temamøtet. Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter Program for temamøtet Miljøutfordringer i samferdselsprosjekter Onsdag 25. og torsdag 26. mai 2016 Scandic Hamar Vangsvegen 121 Hamar PROGRAM DAG 1 09.30-10.00 Kaffe og registrering 10.00-10.10 Velkommen

Detaljer

Løsninger: Overordnede strategier

Løsninger: Overordnede strategier Løsninger: Overordnede strategier Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Foto: Olav Fergus Kvalnes (2014) Alt. 1:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Brukerforeningen Formula Økonomi

Brukerforeningen Formula Økonomi Velkommen til brukerdager 19-20. september 2012 Brukerforeningen har gleden av å invitere til årets Brukerdager 19.-20. september. I år reiser vi til Hamar i Norge og First Hotel Victoria, som er det eldste

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 14. og 15. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er

Detaljer

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene.

Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Overvannshåndtering ved mer vann og våtere klima. Konsekvenser for bygningene. Nasjonalt fuktseminar 2012 Oslo Teknologi for et bedre samfunn 1 Agenda Effektene av klimaendringer i kaldt klima Hva skjer

Detaljer

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014

Smarte Regioner. Harald Yndestad. Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Fjordkonferansen: 19-20.06.2014 Smarte Regioner Harald Yndestad Et Kvalifiseringsprosjekt: Regionalt Forskingsfond Midt-Norge - Høgskolen i Ålesund, - Sunnmøre Regionråd - Ålesund Kommune - Statens Vegvesen,

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Innbydelse til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden. Oslo 13. 16. august 2013

Innbydelse til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden. Oslo 13. 16. august 2013 RUNDSKRIV 2 Innbydelse til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden Oslo 13. 16. august 2013 Språkrådet i Norge, i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet

Detaljer

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september.

Årskonferansen. Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Årskonferansen 2. 3. september 2014 Velkommen til Årskonferansen på Hamar! Hamar Kulturhus Norsk Vanns årskonferanse 2014 holdes på Hamar 2. 3. september. Benytt anledningen til å treffe gode kollegaer

Detaljer

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering

Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Et helhetlig perspektiv på praktisk overvannshåndtering Presentasjon på Klimatilpasningsdagene i Sandnes 25. august 2016 Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS Klimaendringer Rapporten «Klima i Norge 2100»

Detaljer

Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer. 47467582 gry.backe@dsb.no. Horniman museum London

Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasningsnettverket i Framtidens byer. 47467582 gry.backe@dsb.no. Horniman museum London Et endret klima fører til mer nedbør og mer intense regnskyll med mer styrtregn. Kan grønne tak og økt bruk av permeable flater avlaste avløpsnettet og hindre oversvømmelse? Gry Backe Fagkoordinator klimatilpasningsnettverket

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Hytteproblematikk og minirenseanlegg

Hytteproblematikk og minirenseanlegg Hytteproblematikk og minirenseanlegg Presentasjon på seminar i Norsk Vannforening ÅS 20.November 2017 Arve Heistad, NMBU Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold

Detaljer

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien

Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien Kurs i Larvik 29. september 2015 Overvann 3-leddsstrategien LOD-tiltak Oddvar Lindholm NMBU Bruk 3-leddsstrategien i planene Tallene er eksempler og må tilpasses lokalt. Fang opp og infiltrer alle regn

Detaljer

Brukerkonferanse Unit4 Current Software

Brukerkonferanse Unit4 Current Software Brukerkonferanse Unit4 Current Software KS Agenda, Oslo Haakon VIIs gate 9 Torsdag 15. september 2016 Velkommen til Brukerkonferansen for Unit4 Current Software Årets Brukerkonferanse gjennomføres som

Detaljer

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016

Barn & Unge kongressen 2016. Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 Barn & Unge kongressen 2016 Radisson Blu Hotel Royal, Bryggen i Bergen 30. mai 2. juni 2016 I løpet av en uke samler vi Landskonferansen for barn og unges psykiske helse, «De utrolige årene»(duå) sin nasjonale

Detaljer

1 Via Nordica 2016 Presentationens titel dd.mm.yyyy /Föredragshållare

1 Via Nordica 2016 Presentationens titel dd.mm.yyyy /Föredragshållare 1 Via Nordica 2016 Fergefri E39 som tema for kongressen Bruke E39 som case 2 Prosjekt til 120 milliarder NOK Ny teknologi for nye løsninger Vil omfatte alle fagområdene som NVFutvalg jobber med 22 Phd

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

NORSK JULETREMESSE 2012

NORSK JULETREMESSE 2012 NORSK JULETREMESSE 2012 22. OG 23. MARS Norsk Pyntegrønt Rogaland inviterer i år som tidligere år, til Norsk juletremesse. Denne messa som ofte blir kalla Brynemessa blir i år ikke arrangert på Bryne da

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia?

Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia? Vil dere være med og skape et bærekraftig Skandinavia? Søke støtte til et prosjekt innenfor grønn økonomi fra EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak INNHOLD Jobbe med bærekraftig energi på tvers

Detaljer

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender

Hvordan komme i gang? Ved Anja Bakken Riise politisk rådgiver Framtiden i våre hender Ved Anja Bakken Riise @AnjaBRii politisk rådgiver Framtiden i våre hender Viderefører Hvordan arbeidet komme fra Klimavalg2013 i gang? Over 100 organisasjoner; miljøorganisasjoner, fagforeninger, ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Drift av avløpsledningsnett

Drift av avløpsledningsnett TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no/intconf Drift av avløpsledningsnett fra hendelsesbasert oppfølging til planlagt drift og tilstandsbasert vedlikehold 6. og 7. mai 2014, Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

BERGEN biogassanlegg Åpning 21. oktober 2016

BERGEN biogassanlegg Åpning 21. oktober 2016 BERGEN biogassanlegg Åpning 21. oktober 2016 FOTO ÅF Advansia as Bergen Vi g jør f jordene renere og utnytter ressursene i avløpsvannet Bergen kommune har fokus på byens fjordsystemer Før kommunesammenslutningen

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr

Norsk Vanns arbeid med avløpsslam. Fagtreff Arne Haarr Norsk Vanns arbeid med avløpsslam Fagtreff 25.10.2017 Arne Haarr Historikk Slam fra skade i vann til nytte på land (ca 1990) Faktaark Etablering av Bransjenorm slam Slamforskrift ble til Gjødselvareforskrift

Detaljer

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring

Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Blågrønn arealfaktor et verktøy for planleggere og utbyggere. I- Bakgrunn og juridisk forankring Teknakonferanse: En blågrønn fremtid Clarion Hotel Gardermoen 15.-16. oktober 2013 Pedro Ardila Samarbeid

Detaljer

Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover?

Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? Norsk vannforening 19. januar 2015. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? «Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang» Oddvar Lindholm Kg per

Detaljer

SFT, NORVAR, Fylkesmannen i Telemark. Nytt regelverk på avløpsområdet. PÅSLIPP: b. Råd om matavfallskverner

SFT, NORVAR, Fylkesmannen i Telemark. Nytt regelverk på avløpsområdet. PÅSLIPP: b. Råd om matavfallskverner SFT, NORVAR, Fylkesmannen i Telemark KURS: Nytt regelverk på avløpsområdet PÅSLIPP: b. Råd om matavfallskverner Gunnar Mosevoll Skien kommune, Ingeniørvesenet leder for vannforsyning og avløp Skien 26.

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder?

Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder? Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder? Stockholm 24. november 2010 Slamhygienisering slik har vi løst det i Norge Bjarne Paulsrud, Aquateam Steinar Nybruket,

Detaljer

Informasjon om Forsøk med grønne tak (på pumpestasjonen på Nygårdstangen).

Informasjon om Forsøk med grønne tak (på pumpestasjonen på Nygårdstangen). Skisseforslag fra Bergen kommune/va-etaten (IDK/GEB): Justert 12.august -14 Informasjon om Forsøk med grønne tak (på pumpestasjonen på Nygårdstangen). På og ved Nygårdstangen pumpestasjon skal det informeres:

Detaljer

Klimaendringer og kritisk infrastruktur.

Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Klimaendringer og kritisk infrastruktur. Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet og programmet Framtidens byer er initiativ for å tilpasse seg klimaendringene. Hva konkret bør man gjøre? Trondheim

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI

Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI Fagseminar om urbanhydrologi 29. September 2011, Auditorium VG1, Department of hydraulic and environmental engineering, NTNU S. P. Andersensvei 5. 7491 Trondheim Innledning til Fagseminar om URBANHYDROLOGI

Detaljer