Arbeidsvilkor i norden nordisk möte i Hvedholm, Danmark MAi 2010 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEANSTÄLLDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsvilkor i norden nordisk möte i Hvedholm, Danmark 26-28. MAi 2010 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEANSTÄLLDA"

Transkript

1 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEANSTÄLLDA ARBEIDSTID / ANTALL UNDERVISNINGSTI MER DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ISLAND Generelt 37t/uke. Ingen fremforhandlet avtale. Normalt 50% underv./ 40% forskn./ 10% adm, men varierer Reell arbeids- belastning 45-50t Etter at departementet har sagt opp retningslinjene til særavtalen for vitenskapelig ansatte, og Forskerforbundet har sagt opp selve særavtalen gjelder følgende for vitenskapelig ansatte etter 1. august 2006: 37.5 t uke Ordinære arbeidstidsbestemmelser med rett til overtidsbetaling Alt arbeid innenfor tidsrom Reell arbeidstid timer pr uke Årsarbetstid: 1700, 1732 eller 1756 t/år beroende på ålder. (39t 45 min per vecka) Reell arbetstid t per vecka I lokala kollektivavtal vid varje högskola anges fördelning mellan undervisning, forskning/kompenensutveckling och administration. (Se Förhandlingar om arbetstiden kommer sannolikt i avtalsrörelsen år Avtalet från 1997: 1600 t /år (heltid) arbetstid. Individuella arbetsplaner för bruket av 1600 t. Statistikcentralens undersökning visar dock att den reella arbetstiden är ca t/år. Generelt 40 t/uge t/år (+38 års alder), 1638 t/år (30-37 år), 1650 t/år (-30 år). Normalt er arbedstid følgende men kan dog variera: Professores arbeidstid deles i 48% undervisning, 12 % admin. og 40% forskning. Lektorer og dosenter: 51% undervisning, 6% admin. og 43% forskning. Efter 55 års alder kan lærere mindske undervisningsdelen og foröge forskning. Aktuell arbeidstid er ca t/uge. FERIE 5 uger + 5 feriefridage. Ferieloven: 25 virkedager hvert år, det vil i praksis si 4 uker og 1 dag. I tillegg er det tariffestet 4 dagers ekstra ferie. 6 virkedager ekstra for arbeidstakere over 60 år. Antal semesterdagar: - 29 år 28 dagar år 31 dagar 40 år - 35 dagar Ferien intjänas : Anställd <1 år = 24 d. Anställd>1 år = 30 d. Över 10 år = 36 d. (De som har totalarbetstid har en nominell semester för att man kan räkna ut semesterpenningen). Yngre en 30 år = 24 feriefridage, år = 27 dage, +38 år = 30 dage. FORSKNINGSPERMI SJON/ FAGLIG KOMP UTV PERMISJON Lokale aftaler, som typisk indebærer, at man underviser mere end gennemsnittet i nogle semestre, og får tilsvarende undervisningsfrihed senere. Lokale avtaler ved universitetene, sjelden ved høgskolene. Normalt 1 års forskningstermin hvert 5-6 år. Regler i lokala kollektivavtal (lokala arbetstidsavtal, Se Enligt högskolelagen skall det för professor och lektor normalt ingå forskning i arbetsuppgifterna. Inget enhetligt system. Et semester (6 mdr), hvert syvende semester til forskning eller et helt år, hvert syvende år. Fulde dagpenge i 2 mdr, 1/3 del til resten af forskningstiden. Rejsestipendium kan også söges hvert andet år. Side 1 av 16

2 Ikke på forskning Normal ordning er stadig å følge Årsarbetstiden planeras och UvM kräver att universiteten arbeidsplaner og føre avräknas. Normalt ingen börjar följa upp arbeidstidsregnskap, samt närvaroplikt om arbetet är obundet. tidsanvändningen i något som fraværsregistrering. Enkelte kallas kostnadspostuppföljningen institusjoner har innført (allokering). tidsregistrering. Et allment påbud fra Riksrevisjonen om registrering av arbeidstiden for å få utbetalt overtidsgodtgjørelse, har avstedkommet uklare pålegg om tidsregistrering i Både arbeidsgiver og myndighetene har foreslått at vitenskapelige ansatte skal kollektivt regnes som i særlig uavhengig stilling, og dermed være unntatt for arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Ingen konklusjon foreløpig. TIDSREGISTRERING / TILSTEDEVÆRELSE BISTILLING II STILLING Institutleder skal orienteres om bijob, som kan have indflydelse på mulighederne for at varetage hovedstillingen på universitetet Kan etter avtale ha bistilling i inntil 20% i normalarbeidstiden uten trekk i lønn, men arbeidet i hovedstillingen må tas igjen til andre tider. En lärare får utöva bisyssla om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En lärare är skyldig att hålla högskolan underrättad om sina bisysslor. Normalt tillåts upp till 20 % bisyssla utöver heltid. De anställda måste göra anmälan om en bisyssla. I vissa fall krävs bisysslotillstånd. Undervisning og forskningsresultater er evaluert til points. Tilstædevær. er ikke registreret undtagen fakultetsmöder Ikke faste regler i Islands Universitet. Side 2 av 16

3 Overenskomstmæssig aftale I offentlig sektor trekkes det 2% av Fr.o.m har 17,1 %. bruttolønn. Vanlig pensjonsalder er valmöjligheterna ökat och man Penger til pensjonsfond som 67 år. Vi har også avtalefestet kan välja tidpunkten inom kontrolleres av fagforening pensjon (AFP) hvor man kan gå av år. ved fylte 62 år PENSJON / PENSJONSALDER Statens Pensjonskasse har et garantert pensjonsnivå som sikrer medlemmer med full opptjeningstid en samlet pensjon fra Statens Pensjonskasse og folketrygden på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Et delvis nytt pensjonssystem ble fremforhandlet i 2009, en modifisert bruttomodell, basert på pensjonsforliket. Det nye er at levealdersjustering vil bli gradvis innført. 65 år är den normala pensionsåldern. Men alla arbetstagare har rätt att gå i pension vid 61 års ålder och rätt att stanna till 67 års ålder. I så fall blir den årliga pensionen lägre respektive högre. För närvarande är den normala pensionsnivån % av slutlönen vid 65 års ålder. Den totala pensionen består av allmän pension (enligt lag) samt tjänstepension och kompletterande ålderspension (enligt kollektivavtal) Statligt anstäda kan erhålla delpension från 61 års ålder. (delpension på halvtid ger en sammanlagd inkomst på 80 % av lönen) Full pension får man om man arbetar till sin ordinarie pensionsålder som bland statligt anställda är mellan år. De pensionsåldrar som gällde före pensionsreformen ( ) som gällde de dåtida/valda pensionsåldrarna är i kraft även efter år (Vissa grupper fick välja mellan det gamla och nya systemet). De yrkesgrupper som man stiftat en lägre pensionsålder än 63 år har den kvar fortsättningsvis. Tjänstemännens allmänna pensionsålder är 65 år men fr.o.m 2005 kan man arbeta upp till 68 års ålder. Pensionsalder er normalt år, med mulighed at arbeide indtil 70 år. Muligt at begynde pension tidligere hvis man har arbeidet hele livet hos staten, så gjelder såkaldt 95 års regel (livalder+arb.alder=95). Gennemsnitligt er pension i 2007 omkring 64% af basisløn. ARBEIDSLEDIGHE TSTRYGD Dagpenge betales af staten. Medlemsskab af en a-kasse er en forudsætning. Betales av det offentlige/staten, i maksimalt to år. Reguleres ved trygdelovgivningen. Medlem i arbetslöshetskassa erhåller vid arbetslöshet ersättning dels från kassan dels från Trygghetsstiftelsen. Högsta dagpenning är 680 kronor. Kompensationsnivån är 80 % mellan dag 1 200, 70 % mellan dag och 65 procent från dag 301. Trygghetsstiftelsen fyller ut så att man får 80 % och 70 % av sin verkliga lön (gäller för statligt anställda enligt kollektivavtal). Förtjänstrelaterad dagpenning ca 50 % åt medlemmar av en arbetslöshetskassa. De som har minderåriga barn får en förhöjd dagpenning Arbeidsløshetsdagpenge betales af staten, nu ISK (~1.920 ) + 4% tillæg til hvert barn. Side 3 av 16

4 52 uger på dagpenge. Før fødsel 46 uker med 100% el. 56 uker med 360 dagar per barnsbörd med 90 % Först 72 vardagar med full lön har mor op til 6 ugers fravær med 80% stønad. 10 uker av samlet av lönen (enligt lag och för statligt anställda. Därefter fuld løn. Efter fødsel er der orlov permisjonstid er forbeholdt far. kollektivavtal) ersättningen som betalas för 105 med fuld løn i følgende perioder: Reguleres av trygdeloven. 9 uker vard. /18 d. för fadern. Nivån är Mor: uger er forbeholdt mor, medberegnet 3 relaterad till lönen. Far: 2+6 uger. uker før fødsel. Herudover er der 6 ugers fælles lønret, som dog gives individuelt, såfremt forældrene er på hver deres overenskomst. FØDSELS- /SVANGERSKAPSPE RMISJON I den periode en lønmodtager får fuld løn, er det arbejdsgiveren som modtager dagpengerefusionen. 9 mdr i det hele, der af 3 til moderen og 3 til faren, 3 mdr skal enten faren eller moderen have. 80% af slutløn betales af staten. SYKETRYGD Fuld løn. Full lønn i 49 uker og 5 dager i løpet av tre siste år. Sammenhengende eller i perioder. Dessuten 16 dager som arbeidsgiver må betale. En karensdag utan lön 2-14 sjukdag ger 80 % av lönen sjukdag ger 90 % 91- sjukdag ger 80 % (enligt lag och kollektivavtal) Full lön 60 dagar, 75% ( dagar) och 60% (181-> dagar). Afhængig af arbeidstid: 0-3 mdr = 14 dager pr. år, mer end 18 år arbeidstid = 360 dager på 12 mdr. Løn er mellemsnit af fuld løn fra sidste 12 mdr. OVERTIDSBETALI NG Ingen Krever tidsregistrering, men utbetales skjelden. Ja, enligt lokala arbetstidsavtal (se Årslönen/1 600 = timlön. Betalas normalt inte. Ja, overtidsbetaling er gennem-snit 12-16% til basisløn. Forskningsresultatfonden er extra 12,5% til basisløn og betales en gang om året. ANDRE SOSIALE RETTIGHETER 16 omsorgsdage i alt pr. barn, fordelt på 2 dage om året. Fuld løn. 10 omsorgsdager med full lønn per kalenderår (15 med omsorg for tre barn eller mer). 20 (30) omsorgsdager for aleneforsørger. Utfyllnad av lönen i 10 dagar för vård av sjukt barn som är under 12 år. 90 % av lönen enligt kollektivavtal. 10 omsorgsdage til barn yngre end 13 år gamle, ikke pr. barn, fuld basisløn. Op til 13 uger uden løn til barn som er yngre end 8 år TILSETTING Appointment boards avgjør om en person er kvalifisert. Dekan tilsetter etter samtale med Dep eller intervju. Sakkyndig bedømmelseskomiteer skal vurdere faglige kvalifikasjoner for førstestillinger og professor. Ellers valgfritt. Innstilling på lokalt nivå, tilsetting finner sted i kollegium på fakultært/sentralt nivå (U+H), eller i eget tilsettingsorgan (H). Der vurderes også ped kval og personlige egenskaper. Tjänsteförslagsnämnder behandlar tillsättning av professorer och seniorlektorer. Värdering av vetenskapliga (forskning) och pedagogiska kvalifikationer. I faste stillinger tilsettingsutvalg avgjør. Antagelig søknadsprosedyre. Økende grad av personlige professorater. Bedømmelseskomité vurderer universitetslærere og forskere for førstestilling og igen ved opprykning-ansøgning. Rektor ansætter i akademiske stillinger. Side 4 av 16

5 OPPSIGELSE Alle kan sies opp hvis saglig Regler om uppsägningstider begrundelse. finns i tjänstekollektivavtalet. I Ved uenighed: tjänstemannalagen finns Faglig Voldgift uppsägningsgrunderna uppräknade. 70-årsgrænsen ophæves , så der fortsættes i almindelig ansættelse og dermed også de samme vilkår ved opsigelse. Fast tilsatt i staten med mindre enn 2 års og midlertidig med mindre enn 4 års ansettelse kan sies opp med saklig grunn i virksomhetens eller arbeidstakerens forhold. Fast tilsatt med mer enn 2 års og midlertidig med mer enn 4 års ansettelse kan sies opp når stillingen inndras el. arbeidet faller bort, eller dersom varig uskikket pga. sykdom eller når ikke innehar nødvendige kvalifikasjoner Alla, utom professorer anställda med fullmakt eller förstärkt anställningskydd, kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Närmare regler i lagen om antällningskydd, LAS och i Turordningsavtalet, Tur-As. (Se SULFs skrift Din tur? ) Alle kan sies opp hvis saglig begrundelse. F.eks. på grund af rationalisering, ved forbrud på sit faglige arbeide eller på grund af unormalt mange sygedager over fem års periode. SKATT Arbejdsmarkedsbidrag 8% +Kommuneskat ca. 30% +Bundskat 5,48% +Mellemskat 6% af indtægt over Topskat 15 % af indtægt over Skatteloft 59% (+ 8% arbejdsmarkedsbidrag) Der skal indregnes et personfradrag på ca , et beskæftigelsesfradrag på samt eventuelle kørselsudgifter samt evt. rentefradrag for bl.a. ejerbolig.. Inntektsskatt: 28% Trygdeavgift: 7,8% Toppskatt: I 2009 betales det 9 prosent toppskatt på inntekt fra (trinn 1) og 12 prosent toppskatt på inntekt over kroner (trinn 2). Inkomstskatten består dels av en proportionell skatt till kommuner och landsting dels av en progressiv skatt till staten. Den kommunala skatten varierar från kommun till kommun. I Stockholm är den för inkomståret 2008 lika med sammanlagt 29,82 % till Stockholms stad och landsting. Genomsnittet för hela Sverige är något högre Skattesatsen för den statliga inkomstskatten är 20 % på inkomster över kronor per år och ytterligare 5 % (den så kallade värnskatten), det vill säga 25 procent på inkomster över kronor per år. (www.skatteverket.se) Mvskatten är 22, 17 respektive 8 % beroende på vad som beskattas. Inkomstskatten består av kommunalskatt 16 21,00 % och statlig inkomstbeskattning som är progressiv. Därtill tilkommer kyrkoskatten (1 2 %) för dem som hör till kyrkan. Inkomstskatten är 37 % i genomsnitt. Generelt er indkomstskat 35,72%, men til fradrag er personfradrag ISK pr.m) Gennemsnit indkomstskat bliver derfor omkr. 28%.(Ændret 2007) Höyinkomstskat blev aflagt Lönntakers bidrag til pansjonsfond (4-8%) danner ikke trekkgrunnlag. Pansjon blir skattlagt som lönnsinntekt når den heves. Side 5 av 16

6 FAST/MIDLERTIDI G TILSATTE Helst faste. Normale stillinger er faste primært er det bare rekrutteringsstillingene som er midlertidige. Ca 20% av vitenskapelige stillinger er likevel midlertidige. Iberegnet rekrutteringsstillingene er ca 50% midl tilsatt. Fokus på dette i Norge nå. Professor, lektor och adjunkt är i allmänhet anställda tills vidare. Övriga kategorier är i stor utsträckning tidsbegränsat anställda. 1/7-07 kommer nya regler i Lagen om anställningsskydd att införas som bla innebär allmän visstidsanställning på 2 år därefter övergår en sådan anställning i tillsvidareanställning. Varannan anställd är anställd tillsvidare. Det nya tjänstekollektivavtalet strävar till att minska användningen av tidsbegränsade anställningar. Helst faste stillinger, men lektor og dosent kan være midlertidige stillinger til max 5 år, da bliver stillingen fast eller nedlagt. Adjunkt kan være i en midlertidig stilling til 2 år ad gangen. OPPRETTELSE AV STILLINGER Institusjonene oppretter selv stillinger. Det samlede antal professorstillinger aftales ved OK-fornyelser. Institusjonene oppretter og tilsetter i de ordinære stillingene selv ikke et bestemt stillingstall, budsjett avgjør. Et varierende antall rekrutteringsstillinger tildeles fra Dep. og eksternt finansierte prosjekter bemannes etter behov/økonomi Universitet/högskolor inrättar och tillsätter numera samtliga befattningar. Undantag: Rektor anställs av regeringen. Vid de flesta universitet tillsätter institutionerna professorer och annan personal, men det finns också sådana univ. där styrelsen eller fakulteten upprättar, nedlägger och tillsätter tjänster och befattningar. Hvert fakultet kan oprette stillinger, efter samråd med universitetets øverste ledelse og afhængig af fakultetets økonomiske status. Side 6 av 16

7 STILLINGSTYPER / ANTALL STILLINGER Opplysninger i hovedsak hentet fra publikasjon om Kassel-undersøkelsen. Enkelte stillingstall er nyere, oppgitt av organisasjonene i forbindelse med årets lønnssammenligning. DANMARK NORGE 1 SVERIGE FINLAND ISLAND (Gælder kun IU) PROFESSOR Antal: 1006 (incl. mso-professorer) Kvalifikasjoner: over/ høyere enn lektor. Fast stilling Arbeidsoppgaver: Underv + forskning. PROFESSOR (SKO 1013 og SKO 1404) Antall: 3004 Kvalifikasjoner: vesentlig over dr.grad. Arbeidsoppgaver: Underv og forskning. PROFESSOR Antal: 4416 Kvalifikasjoner: vesentlig over dr.grad Primært forskning og høyere gradsundervisning Etter hvert kombinerte stillinger (underv og forskn). PROFESSOR (2007). Kvalifikasjoner: over dr.grad. Fast stilling, men nå også tidsbegrensede stillinger. Underv + forskn. PROFESSOR Antal: 196 Kvalifikasjoner: dr.grad Fast stilling Arbejdsopgaver: undervisning og forskning PROFESSOR MED SÆRLIGE OPGAVER Tidsbegrænset stilling i op til 5 år (kan dog forlænges i ydereligere 3 år). Kvalifikationer : professor-niveau. Arbejdsopgaver: Vareta-gelse af funktionsbestemte opgaver samt undervisning og forskning. (henvendt til yngre forskere) HØGSKOLEDOSENT (SKO 1012) Antall: 11 Bare ved høgskolene ikke nytilsettinger, fases ut Kvalifikasjoner: over dr grad, lavere enn professor. DOSENT: Årsverk: 121 Kvalifikasjoner: magister eller doktorsgrad (væsentlig doktorsgrad) Fast stilling Arbejdsopgaver: undervisning og forskning DOSENT (SKO 1532) Antall: 42 Kvalifikasjoner: Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høgt nivå. Omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høg kvalitet 1 Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/) Side 7 av 16

8 Stillinger på lektorniveau LEKTOR Antal: 3340 Kvalifikasjoner: PhD + forskererfaring svarende til 1 ½ år (adjunkt) + ped. Fast stilling. Arbejdsopgaver: Underv + forskn. SENIORFORSKER Ansættelse kan ske tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Kvalifikationer: Forsker eller tilsvarende. Arbejdsopgaver: Forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. SENIORRÅDGIVER Ansættelsen kan ske tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Arbejdsopgaver: Forskningsbaseret rådgivning og formidling af forskningsresultater. FØRSTEAMANUENSIS/ FØRSTELEKTOR SKO 1011 Førsteamanuensis: 3087 SKO 1198 Førstelektor: 845 Kvalifikasjoner: dr grad el. tilsvarende kompetanse UNIVERSITETS- /HÖGSKOLELEKTOR (SENIORLEKTOR) Antal: 7013 Kvalifikasjoner: dr.grad Tidligere primært undervisning, nå også forskning. Anställd tills vidare ØVERASSISTENT (Senior assistent) 694 (2007) Kvalifikasjoner: Dr.grad/magister + ped kval. Midlertidig stilling 5 år ØVERFORSKER (Senior researcher) Kvalifikasjoner: PhD Forskning och undervisning. LEKTOR/UNIVERSITETS LEKTOR 2722 (2007) Kvalifikasjoner: Dr grad/magister Ingen forskningsplikt. Vanligvis fast stilling. LÆRER/ TIMLÆRARE 222 (2007) (Fulltime teacher) Basert på individuelle kontrakter med det enkelte universitet. LEKTOR Årsverk: 73 Kvalifikasjoner: magister eller doktorsgrad (væsentlig doktorsgrad) Fast stilling Arbejdsopgave: undervisning og forskning Kvalifikationer: Adjunktniveau eller tilsvarende Side 8 av 16

9 Stillinger på adjunktniveau. POSTDOKTOR (SKO1352) FORSKARASSISTENT ASSISTENTER 1054 (2007) ADJUNKT Antal: 973 Kvalifikasjoner: MA Antal: 667 Tidsbegrænset videreuddannelsesstilling Antall: 971 Kvalifikasjoner: dr.grad Tidsbundna i op til 4 år Tidsbegränsad anställning tjänsteförhållanden 3 eller 5 Kan også ansættes tidsubegrænset Arbetsuppgifter: I huvudsak år. med overgang til lektorstilling, forskning Primärt en tjänst för yngre hvis positiv bedømmelse. forskare som arbetar på sin Kvalifikasjoner: PhD eller doktorsavhandling. tilsvarende. Arbejdsopgaver: Undervisning og forskning. POST. DOC. Tidsbegrænset stilling i op til 4 år. Arbejdsopgaver: Stillingsindholdet vil overvejende være forskning, men kan også være undervisning i et vist omfang. Kvalifikationer: Ph.d eller tilsvarende. FORSKER Tidsbegrænset videreuddannelsesstilling i op til 4 år. Arbejdsopgaver: Hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling. Tidsbegrenset kvalifiseringsstilling i opptil 4 år Kvalifikasjoner: dr.grad Arbeidsoppgaver: forskning med mulighet for pliktarbeid (undervisning/veiledning) BITRÄDANDE LEKTOR Samma villkor och krav som FORSKARASSISTENT ADJUNKT Årsverk: 21 Fastansatte timelærere Kvalifikasjoner: lignende lektor Stillinger under adjunktniveau: VIDENSKABELIG ASSISTENT Tidsbegrænset stilling i op til 3 år. Kvalifikationer : Kandidatniveau. Arbejdsopgaver : Forskning og/eller undervisning. HØGSKOLELEKTOR (SKO 1008) Antall: 2657 Kvalifikasjoner: hovedfag/mastergrad Kombinert stilling (primært undervisning) Ved høgskolene ADJUNKT Antal: 7191 Kvalifikasjoner: Examen från grundläggande högskoleutbildning Främst undervisning. Anställd tills vidare YNGRE FORSKARE FORSKARSTUDERANDE Antal: 1297 (2006) Kvalifikasjoner: MA Tidsbundna tjänsteförhållanden på 4 år. Forskning för dr grad. TIMLÆRARE Årsverk: 218 Side 9 av 16

10 PH.D-STIPENDIAT UNIVERSITETSLEKTOR 3 årig forskeruddannelse. (SKO 1009) Kvalifikasjoner : kandidatniveau (eller tilsvarende) Antall: 930 EKSTERN LEKTOR Timelønnet midlertidig deltidsstilling for en periode på indtil 3 år (dog med mulighed for forlængelse). Max. 780 arbejdstimer pr. år Kvalifikationer: Kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer. Arbejdsopgaver: Undervisning, forelæsninger og tilrettelæggelse og gennemførelse af eksaminer. UNDERVISNINGSASSISTENT Timelønnet deltidsstilling for en periode på indtil 3 år. Max. 780 arbejdstimer pr. år. Kvalifikationer: Kandidatniveau eller tilsvarende. Arbejdsopgaver: Undervisning Kvalifikasjoner: som høgskolelektor AMANUENSIS (SKO 1010) Antall: 159 Ikke nytilsetting i stilling Kvalifikasjoner: Hovedfag Kombinert stilling DOKTORANDTJÆNST Antal: 9116 Krav: Antagen till forskarutbildning Tidsbegränsad anställning Sammanlagt 4 års anställning vid forskarutbildning på heltid Om 20 % av tiden ägnas annat arbete än den egna forskarutbildningen förlängs anställningen med ett år ØVRIGE STILLINGER: STUDIEADJUNKT/-LEKTOR Fast stilling som heltidsunder-viser (dog kun på nogle institutioner). Kvalifikationer : Kandidatniveau eller tilsvarende. Arbejdsopgaver : Undervisning samt mulighed for faglige udviklingsopgaver. FORSKER Antall SKO 1108 (mastergrad): 218 SKO 1109 (Ph.D): 535 SKO 1110: 33 SKO 1183: 44 og forskningsinstitutt Ofte brukt som midlertidig, eksternt finansiert prosjektstilling FORSKERE 1260 stk (2006) Midlertidig tilsatte. FORSKER Faste stillinger på forskningsinstitutter Forsker I Årsverk: 30 Forsker II Årsverk: 28 Side 10 av 16 VITENSKAPELIGE ASSISTENTER (SKO 1018, SKO 1019 og SKO 1020) Antall: 238 Inklusiv årsverk ved private institusjoner Midlertidig stilling 2 år.

11 Utdanningsstilling, kan ikke besettes dersom man har PhD eller tilsvarende kompetanse. Arbeidsoppgaver: akademisk assistanse AMANUENSIS Midlertidig stilling i op til 3 år Kvalifikationer : Kandidatniveau. Arbejdsopgaver : Undervisning. EKSTERN LEKTOR Timelønnet midlertidig deltidsstilling for en periode på indtil 3 år (dog med mulighed for forlængelse). Max. 780 arbejdstimer pr. år. Kvalifikationer : Kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer. Arbejdsopgaver : Undervisning, forelæsninger og tilrettelæggelse og gennemførelse af eksaminer. UNDERVISNINGSASSISTENT Timelønnet deltidsstilling for en periode på indtil 3 år. Max. 780 arbejdstimer pr. år. Kvalifikationer : Kandidatniveau eller tilsvarende. Arbejdsopgaver : Undervisning STIPENDIAT SKO 1017 Stipendiat: 4093 SKO 1378 Stipendiat: 327 Kvalifikasjoner: mastergrad/hovedfag eller tilsvarende. Midlertidig stilling i normalt 4 år med 25% pliktarbeid, eller unntaksvis 3 år ren forskerutdanning uten pliktarbeid. AMANUENS Krav: Antagen till grundläggande högskoleutbildning Arbetsuppgifter: Undervisning, medverkan i forskning eller administration Tidsbegränsad anställning under högst tre år Omfattning: Högst 50 % ASSISTENT Krav: Innehavaren måste vara doktorand med utbildningsbidrag för doktorander Arbetsuppgifter: Undervisning, medverkan i forskning eller administration Tidsbegränsad anställning Omfattning: Högst 40 % KLINISK ASSISTENT Krav: Avlagd läkar- eller tandläkarexamen eller antagen till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde Arbetsuppgifter: Klinisk utbildning och forskning Tisbegränsad anställning under högst tre år Faste YHS-institusjoner: ØVER LÆRER 634 Kvalifikasjoner: PhD Fast tilsatt. LEKTOR 2588 Fast tilsatt. LÆRER 1259 Fast tilsatt DELTIDSSTILL Midlertidige YHS institusjoner 2400 heltidslærere 436 deltidslærere Side 11 av 16

12 OPPRYKKSORDNINGER DANMARK Adjunkter/forsker/post.doc. kan ansættes tidsbegrænset for en periode op til 4 år eller tidsubegrænset, hvor den ansatte efter max. 4 år overgår til en stilling som lektor/seniorforsker/seniorrådgiver. Overgang forudsætter, at den ansatte efter aftale med universitetet indstilles til bedømmelse og bedømmes kvalificeret. FINLAND Intet opprykkssystem; overgang fra midlertidig stilling (utplutkkes personlig nettverk) til permanent stilling ved vurdering av forskningscredits. NORGE Opprykk fra høgskolelektor/universitetslektor til førstelektor/førsteamanuensis ved avlagt doktorgrad eller etter vurdering. Opprykk fra førstelektor til dosent etter vurdering Opprykk fra førsteamanuensis/høgskoledosent til professor etter vurdering. SVERIGE Etablert ordning med kompetanseopprykk fra adjunkt og biträdande lektor til lektor og fra lektor til professor på grunnlag av kompetansevurdering. ISLAND Etableret ordning af oprykning baseret på kvalifikasjoner: Lektor kan få oprykning til dosent og dosent kan få oprykning til professor Side 12 av 16

13 FORHANDLINGSSYSTEM DANMARK Sentralt forhandlet tariffavtale. Inneholder regler for lønn og avskjed, normalarbeidstid, pensjon, fødselpermisjon. Lønnsskala: Pr. 1. april 2008 ændres lønskala, således at der startes på trin 4 (hvor man er i 2 år). Sluttrin er trin 8 (trin 7 springes over). Oprykning efter 1 år på hvert trin bortset fra trin 4. Uddanning på Bachelor-nivå trinn 1-5, utdanning på Master-nivå trinn 3-8. Avtale om universitetsstruktur gir adgang til generell lønnsøkning på toppen av den generelle skalaen for hver kategori ved utnevnelser/tilsetting. I tillegg kommer lokale forhandlinger. FINLAND Universitetslærere och Forskere: Sentralt forhandlet avtale och lönebildningen enligt det nya lönesystemet NLS (på lokal nivå). SVERIGE Overordnet rammeavtale som forhandles frem mellom sentrale parter. Lokale, kollektivavtal om löner som også har bestemmelser om arbeidsbetingelser träffas mellan lokala parter. NORGE Sentral avtale forhandles mellom sentrale parter. I tillegg avholdes sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Tillegg i lokale forhandlinger er basert på innsats, resultater i forskning og undervisning, endringer i arbeidsforhold, markedshensyn. Førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, høgskole-/universitetslektor, amanuensis, universitets-/høgskolelærer, postdoktor og stipendiat får lønnsopprykk etter ansiennitet. ISLAND Generel lønnsaftale med staten og desuden en aftale med hvert Istitut om lønnsfordeling (lønnsklasse). Professorer skal nå forhandle en lönnsavtale med staten (gjelder fom 1st Januar 2007). Tidligere hadde professorenes lönninger vært bestemt av en domstollignende lönnsnemd. Tillæg jfr. lokal forhandling baseret på indsats i forskning og undervisning. Side 13 av 16

14 LØNNSSYSTEM DANMARK Den overenskomstmæssige løn forhandles af Centralorganisationen og Finansministeriet. På Statens område er der 3 forskellige lønsystemer, henholdsvis det gamle lønsystem, det nye lønsystem samt tjenestemandslønsystemet. Alle nyansættelser sker efter det nye lønsystem, som består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn. Derudover ydes et pensionsbidrag på 17,1% af lønnen, hvoraf 2/3 er arbejdsgiverbetalt og 1/3 er egetbidrag. Basislønforløbet i det nye lønsystem går fra trin 4 til trin 8, og er alle 1-årige (bortset fra trin 4, som er 2-årig) Professorer: Aflønnes svarende til tjenestemandssystemets lønramme 37 (evt. 38). Derudover ydes - efter forhandling - et tillæg på ca kr. årligt. Lektorer/seniorforskere: Indplaceres i det nye lønsystems trin 8. Derudover ydes et centralt forhandlet pensionsgivende lektortillæg på ca ,- kr. årligt. 1. april 2009 forhøjes tillægget ca kr. årligt. Adjunkt/forsker/post.doc.: Indplaceres i det nye lønsystems trin 6. Derudover ydes et centralt forhandlet pensionsgivende adjunkttillæg på ca ,- kr. årligt. Ph..d-studerende: Indplaceres i det nye lønsystems trin 4-8. Pensionen udgør 17,1% af 80% af lønnen. Fra den 1. april 2009 udgør pensionen 17,1% af 85% af basislønnen. For privatansatte økonomer, jurister og civilingeniører, se bilag 1 og 2. FINLAND Det nationella avtalet, tjänstekollektivavtalet, förhandlas fram av förbunden och undervisningsministeriet. Det nya lönesystemet (NLS) har tagits i bruk 2006 och har småningom tagit form. Vissa tillämpningsproblem finns fortfarande. NLS innebär att de tidigare arvodesfaktorerna upphörde att gälla. Chefsarvodena och projektledningsarvodena kvarstår dock utanför NLS. Vid universiteten finns två utvärderingssystem att tillgå, det utvärderingssystem som tillämpas på undervisnings- och forskningspersonalen samt det utvärderingssystem som tillämpas för den övriga personalen. Side 14 av 16

15 Den uppgiftsrelaterade lönedelen bestäms utifrån uppgifternas kravnivå. De huvudkravkriterier som skall begagnas vid bedömningen av uppgifternas kravnivå är i systemet för undervisnings- och forskningspersonalen följande: arbetets natur och ansvar, interaktionsfärdigheter och färdigheter i fråga om kunskap och övriga färdigheter. Bedömningen av uppgifternas kravnivå baserar sig på en uppgiftsbeskrivning. Den anställde, chefen och prefekten (enhetschefen) ger var och en sin syn på kravnivån. Alla har också möjlighet att motivera sitt beslut. Det är dock utvärderingsgruppen vid varje universitet som består av arbetsgivarens och fackets representanter (50 %/ 50 %) som tar det slutliga beslutet om kravnivån. I fall den anställda är missnöjd med beslutet kan han överklaga och ärendet kan vid behov skickas till förhandlingar på centralnivå. Den individuella lönedelen bestäms utifrån prestationsnivån för personen i fråga. Huvudkriterierna för utvärderingssystemet för undervisningsoch forskningspersonalen är följande: meriter inom undervisning, meriter inom forskning och meriter inom samhälle och universitetssamfund. Den individuella lönedelen är högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. Ifall lönen enligt det gamla lönesystemet är högre än lönen enligt NLS, utbetalas lönen dock enligt det gamla systemet, en s.k. garantilön. De allmänna löneförhöjningarna gäller också garantilönen. Lärare som förordnas eller väljs att vid sidan av sin huvudsyssla sköta uppgifter som chef eller föreståndare vid någon enhet vid universitetet eller handhar motsvarande förvaltningsuppgifter, ersätts för uppdraget med ett extra arvode månatligen. NORGE Hovedtariffavtale forhandles av de sentrale organisasjonene (hovedorganisasjonene) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det samme gjelder sentrale justeringsforhandlinger der en forhandler om lønn for hele stillingsgrupper. I lokale forhandlinger forhandles det om individuelle tillegg. Der deltar Forskerforbundets lokallag og lokal arbeidsgiver. Det norske lønnssystemet består av to lønnstabeller, A Hovedlønnstabellen brukes for alt ordinært arbeid og B - Tilleggslønnstabell. Tabell A har 95 trinn (fra NKr ,- til ,-) Tabell B har 110 trinn. Stillingene er enten plassert i lønnsramme eller i lønnsspenn. En lønnsramme omfatter åtte ansiennitetsstiger, hvorav den første er grunnstigen (grunnplassering) og de syv andre er alternative stiger. Det er også 13 direkte plasseringer. Normal plassering ved tilsetting er i grunnstigen, og en flyttes til alternative stiger /direkte plasseringer i lokale forhandlinger. Det er 43 lønnsrammer. Førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, høgskole-/universitetslektor, amanuensis, universitets-/høgskolelærer, postdoktor og stipendiat er plassert i lønnsrammer. Lønnsspenn: flere alternative lønnsplasseringer. Professor og dosent er plassert i lønnsspenn. Grunnplassering er laveste alternativ som ofte brukes ved tilsetting. Overflytting til høyere lønnstrinn kan skje i lokale forhandlinger. Professor: ltr (kr ) Side 15 av 16

16 Førsteamanuensis/førstelektor: ltr (kr ). Høgskolelektor/universitetslektor: ltr (kr ). Stipendiat: ltr (kr ). SVERIGE SULF ingår i förhandlingskartellen SACO-S som träffar centralt avtal med motparten Arbetsgivarverket. Det centrala avtalet anger löneprinciper, förutsättningar för de lokala förhandlingarna, förhandlingsordningen och avtalsperiodens längd. Det centrala avtalet innehåller inga lönegrader eller tariffer. På lokal nivå (universitet/högskola) träffar lokalföreningen kollektivavtal med universitetet/högskolan om löner och allmänna anställningsvillkor. I den lokala lönerevisionen, vanligen en gång per år, träffar parterna avtal om den individuella lönen för varje medlem. Lokala lönetariffer kan förekomma för vissa kategorier. Det är vanligt att doktorander omfattas av sådana lokala lönetariffer. Side 16 av 16

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger.

PROTOKOLL. 3. Det gis anledning til midlertidig tilsetting i deltidsstillinger i inntil 20 % for undervisnings- og forskerstillinger. PROTOKOLL Med hjemmel i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, 14-9 (3) har medlemsbedrifter i Abelia/NHO adgang til tidsbegrenset tilsetting for ansatte som skal utføre forskningsarbeid,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 30/14 29.04.2014 Dato: 11.04.2014 Arkivsaksnr: 2014/4132-ARSE Orientering til fakultetsstyret

Detaljer

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27

Kap. III Staten. 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 16177-48 sider Del II 2009_10 10-09-09 15:11 Side 27 Kap. III Staten 1. Om Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen (HTA) inneholder bestemmelser om sentrale og lokale forhandlinger, lønnstabeller, stillingskoder

Detaljer

3 Stillingskategorier ved AHO

3 Stillingskategorier ved AHO 3 Stillingskategorier ved AHO I følgende oversikt beskrives normale krav til kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, lønnsplassering m.v. for stillingskategorier som er mye brukt ved AHO. VITENSKAPLIGESTILLINGER

Detaljer

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 2/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidig tilsetting N O T A T 1. Bakgrunn Forholdet mellom faste og midlertidige tilsettinger i arbeidslivet

Detaljer

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov

Midlertidig tilsetting. Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Midlertidig tilsetting Arbeidsmiljølov, tjenestemannslov og universitets- og høyskolelov Hovedregel fast tilsetting Aml 14-9, 1. ledd Arbeidstaker skal ansettes fast Tjml 3 nr. 2 Tjenestemann skal tilsettes

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak Kort om overlegepermisjon Forskningspermisjon

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004)

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer. (Fastsatt av Høgskolestyret 08.12.2004) Disse retningslinjer er i samsvar med Retningslinjer for tilsetting i stilling som

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK

RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK RETNINGSLINJER FOR TILSETTING OG ARBEIDSVILKÅR FOR DOKTORGRADSSTIPENDIATER VED HØGSKOLEN I GJØVIK 1 Bakgrunn Retningslinjer for tilsetting som stipendiat er utarbeidet med hjemmel i lov av 1. april 2005

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2013

Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Likestillingsstatistikk for UiB 2013 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud

Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud Lønnspolitiske retningslinjer ved Høgskolen i Buskerud 1. Mål og prinsipper Statens lønnssystem og Hovedtariffavtalen forutsetter at lokale parter har en egen lønnspolitikk. Det fremheves at lønnspolitikken

Detaljer

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16)

Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Internt lønnsplanhefte for Universitetet i Oslo nr. 17 (erstatter nr. 16) Lønnsplaner per 1. juli 2014 - Godskrivingsregler per 1. mai 2012 STILLINGER PÅ GJENNOMGÅENDE LØNNSPLANER (kan nyttes av hele det

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer

Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Retningslinjer for tilsetting i stipendiatstilling ved Høgskolen i Lillehammer Fastsatt av høgskolestyret 20.04.2012. (puntkt 8 er revidert etter drøftinger med tillitsvalgte 11.09.2014). Retningslinjer

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Arbeidslivsdag UiA 2013

Arbeidslivsdag UiA 2013 Arbeidslivsdag UiA 2013 Når utlyses stillinger? Hver kommune utlyser i felles annonse (hovedutlysning). Denne gjelder for faste stillinger og vikariater fra skolestart høsten 2013. Søknadsfrist som regel

Detaljer

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr

En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.13 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.13 relatert til stillingsrammer, årsverk,

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 25/14 Fastsatt dato: 8.5.2014 Erstatter: Retningslinjer fastsatt i sak

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER

UTLYSNING AV TO FASTE LEKTORSTILLINGER Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 42/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Anders

Detaljer

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør

Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør Veiledning for ansettelse av dirigent og instruktør (Standard kontrakt for ansettelse av dirigent og instruktør i musikkorps) De fleste korpsstyrer har opplevd situasjoner hvor de har behov for hjelp og

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875 NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2012 PA/pw Arkiv: 2010/18875 NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU Tilråding: - Styret slutter seg til

Detaljer

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen

10.09.2015. Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering. av undervisningspersonalet. HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen Kompetansevurdering og stillingskodeinnplassering av undervisningspersonalet Kjersti Myklebust, KS Forhandling HTA kap. 4C Undervisningsstillinger i skolen HTA kap. 1 1: Begrepet undervisningspersonalet

Detaljer

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø

Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet angitt i kursiv skrift

Detaljer

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det vises til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. EN STILLING SOM FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I MASKINTEKNIKK/MEKATRONIKK VED UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG Ref. 9/08 Ved Universitetet i Agder er det ledig

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Skat i Skandinavien. Præsentationer

Skat i Skandinavien. Præsentationer Præsentationer "" - præsentationer Bilag til s seminar 15. november 2012 i København Forsidefoto Magnus Fröderberg/norden.org Præsentationer Præsentaion af Astrid Grindheim () Skat i Danmark Ernst Christian

Detaljer

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram.

2.3 Bedømmelseskomiteen kan be om at det oppnevnes en eller flere spesialsakkyndige for å vurdere deler av det materiale en søker har lagt fram. RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV KOMPETANSE VED TILSETTING ELLER OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE (fastsatt av styret 8. mars 2013) 1. Innledning Retningslinjene gjelder

Detaljer

Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 2015

Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 2015 Forskerforbundet: Karriereutvikling og arbeidsvilkår i helsesektoren Rapport fra medlemsundersøkelse 215 Skriftserien nr. 6/216 Innhold 1 INNLEDNING 3 1.1 Hovedfunn 3 1.2 Beskrivelse av utvalget 3 2 STILLINGSTYPE

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192)

Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Sterkt stillingsvern for vikarer? HR-2014-00200-A, (sak nr. 2013/1192) Saken gjaldt spørsmålet om en vikar ved Universitetet i Tromsø (UIT) kunne sies opp etter å ha vært ansatt i mer enn fire år. Midlertidig

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG

NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG NOTAT RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR SØKNAD OM, GJENNOMFØRING AV OG RAPPORTERING FRA FORSKNINGSTERMIN VED MNF Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 149-97

Detaljer

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB.

1.4 Timesats settes ut fra arbeidstakers formelt godkjente kompetanse på det tidspunkt han/hun utførte arbeid ved KHiB. Retningslinjer for avlønning av gjestelærere/timelærere, gjesteforelesere og sensorer samt godtgjøring for arbeid ved styre-/utvalgs-/sakkyndig komitédeltagelse ved Kunst og designhøgskolen i Bergen (KHiB)

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2010 Dok. 2 15. april kl. 11.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Det vises til YS-K sine

Detaljer

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE

DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE DOK 1 FRA PBL VEDRØRENDE NY HOVED- OG HOVEDTARIFFAVTALE MELLOM PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og FAGFORBUNDET, UTDANNINGSFORBUNDET, DELTA på den annen side for perioden 01.05.2016-30.04.2018

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen

Forskning. Dagens temaer. Helsinkideklarasjonen Forskning Aktuelle problemstillinger for leger som forsker og for deres tillitsvalgte spesialrådgiver/advokat Bente A. Kvamme Dagens temaer Lovgrunnlagene Ulike forskerstillinger ved universitet og helseforetak

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt i forhandlingsmøte 29.04.13 med endringer fastsatt i forhandlingsmøte 10.03.14 1. Formål Den lokale lønnspolitikken for Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør

Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør Veiledning for tilsetting av dirigent og instruktør (Anbefalt standard kontrakt for tilsetting av dirigent og instruktør for musikklag tilknyttet Norsk Musikkråd) De fleste styrer har opplevd situasjoner

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2016

Lokale lønnsforhandlinger høsten 2016 kunnskap gir vekst Lokale lønnsforhandlinger høsten 2016 «Hvordan få høyere lønn?» Hovedtariffavtalen i staten Tariffavtale: En avtale om generelle lønns- og arbeidsvilkår inngått mellom arbeidsgiver(e)

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Stipendiaters rettigheter

Stipendiaters rettigheter Stipendiaters rettigheter Jan Øystein Haavig Bakke Doktorkandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU DIONS-seminar om stipendiaters rettigheter, NTNU Dragvoll, 2006-11-28 Doktorkandidatenes interesseorganisasjon

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 90/15 24.09.2015 Dato: 07.09.2015 Arkivsaksnr: 2015/10007 Revisjon av retningslinjer for tildeling av forskningstermin Bakgrunn Etter

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde

DOK 1 16. juni 2014. Delta Parat. Krav til TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde DOK 1 16. juni 2014 Delta Parat Krav til TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2014 Økonomiske krav: I ØKONOMI 2014 1. Generelt tillegg: Med virkning 01.05.14

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for FoU-tiltak UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 40/16 28.04.2016 Dato: 17.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10007 Retningslinjer for tildeling av forskningstermin og særlig tidsordning for

Detaljer

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema

Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Til: INNHOLD: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 Meklingsresultat Sentrale justeringer Lokale forhandlinger Kjøreplan og føringer Kravskjema Adresser NTL-kontoret: Høgskoleringen 6B, 7491 TRONDHEIM Telefon: 73

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester.

Administrasjonen på TIK holder i timeregnskapet, og dette gjennomgås etter hvert semester. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Overview 2015 TIKs kapasitet og ressursbehov Kort om timeregnskapsføring Grunnlaget for timeregnslapssystemet er kravet om at en grunnenhet ved

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

NTNU S-sak 25/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.04.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 25/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.04.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 25/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.04.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU 2015

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2014 KA KRAV/TILBUD NR. 2 19. JUNI 2014 KLOKKEN 16:00 I. ØKONOMI 2014 a) Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 2,15 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.04.2014,

Detaljer