Arbeidsvilkor i norden nordisk möte i Hvedholm, Danmark MAi 2010 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEANSTÄLLDA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsvilkor i norden nordisk möte i Hvedholm, Danmark 26-28. MAi 2010 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEANSTÄLLDA"

Transkript

1 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEANSTÄLLDA ARBEIDSTID / ANTALL UNDERVISNINGSTI MER DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND ISLAND Generelt 37t/uke. Ingen fremforhandlet avtale. Normalt 50% underv./ 40% forskn./ 10% adm, men varierer Reell arbeids- belastning 45-50t Etter at departementet har sagt opp retningslinjene til særavtalen for vitenskapelig ansatte, og Forskerforbundet har sagt opp selve særavtalen gjelder følgende for vitenskapelig ansatte etter 1. august 2006: 37.5 t uke Ordinære arbeidstidsbestemmelser med rett til overtidsbetaling Alt arbeid innenfor tidsrom Reell arbeidstid timer pr uke Årsarbetstid: 1700, 1732 eller 1756 t/år beroende på ålder. (39t 45 min per vecka) Reell arbetstid t per vecka I lokala kollektivavtal vid varje högskola anges fördelning mellan undervisning, forskning/kompenensutveckling och administration. (Se Förhandlingar om arbetstiden kommer sannolikt i avtalsrörelsen år Avtalet från 1997: 1600 t /år (heltid) arbetstid. Individuella arbetsplaner för bruket av 1600 t. Statistikcentralens undersökning visar dock att den reella arbetstiden är ca t/år. Generelt 40 t/uge t/år (+38 års alder), 1638 t/år (30-37 år), 1650 t/år (-30 år). Normalt er arbedstid følgende men kan dog variera: Professores arbeidstid deles i 48% undervisning, 12 % admin. og 40% forskning. Lektorer og dosenter: 51% undervisning, 6% admin. og 43% forskning. Efter 55 års alder kan lærere mindske undervisningsdelen og foröge forskning. Aktuell arbeidstid er ca t/uge. FERIE 5 uger + 5 feriefridage. Ferieloven: 25 virkedager hvert år, det vil i praksis si 4 uker og 1 dag. I tillegg er det tariffestet 4 dagers ekstra ferie. 6 virkedager ekstra for arbeidstakere over 60 år. Antal semesterdagar: - 29 år 28 dagar år 31 dagar 40 år - 35 dagar Ferien intjänas : Anställd <1 år = 24 d. Anställd>1 år = 30 d. Över 10 år = 36 d. (De som har totalarbetstid har en nominell semester för att man kan räkna ut semesterpenningen). Yngre en 30 år = 24 feriefridage, år = 27 dage, +38 år = 30 dage. FORSKNINGSPERMI SJON/ FAGLIG KOMP UTV PERMISJON Lokale aftaler, som typisk indebærer, at man underviser mere end gennemsnittet i nogle semestre, og får tilsvarende undervisningsfrihed senere. Lokale avtaler ved universitetene, sjelden ved høgskolene. Normalt 1 års forskningstermin hvert 5-6 år. Regler i lokala kollektivavtal (lokala arbetstidsavtal, Se Enligt högskolelagen skall det för professor och lektor normalt ingå forskning i arbetsuppgifterna. Inget enhetligt system. Et semester (6 mdr), hvert syvende semester til forskning eller et helt år, hvert syvende år. Fulde dagpenge i 2 mdr, 1/3 del til resten af forskningstiden. Rejsestipendium kan også söges hvert andet år. Side 1 av 16

2 Ikke på forskning Normal ordning er stadig å følge Årsarbetstiden planeras och UvM kräver att universiteten arbeidsplaner og føre avräknas. Normalt ingen börjar följa upp arbeidstidsregnskap, samt närvaroplikt om arbetet är obundet. tidsanvändningen i något som fraværsregistrering. Enkelte kallas kostnadspostuppföljningen institusjoner har innført (allokering). tidsregistrering. Et allment påbud fra Riksrevisjonen om registrering av arbeidstiden for å få utbetalt overtidsgodtgjørelse, har avstedkommet uklare pålegg om tidsregistrering i Både arbeidsgiver og myndighetene har foreslått at vitenskapelige ansatte skal kollektivt regnes som i særlig uavhengig stilling, og dermed være unntatt for arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Ingen konklusjon foreløpig. TIDSREGISTRERING / TILSTEDEVÆRELSE BISTILLING II STILLING Institutleder skal orienteres om bijob, som kan have indflydelse på mulighederne for at varetage hovedstillingen på universitetet Kan etter avtale ha bistilling i inntil 20% i normalarbeidstiden uten trekk i lønn, men arbeidet i hovedstillingen må tas igjen til andre tider. En lärare får utöva bisyssla om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En lärare är skyldig att hålla högskolan underrättad om sina bisysslor. Normalt tillåts upp till 20 % bisyssla utöver heltid. De anställda måste göra anmälan om en bisyssla. I vissa fall krävs bisysslotillstånd. Undervisning og forskningsresultater er evaluert til points. Tilstædevær. er ikke registreret undtagen fakultetsmöder Ikke faste regler i Islands Universitet. Side 2 av 16

3 Overenskomstmæssig aftale I offentlig sektor trekkes det 2% av Fr.o.m har 17,1 %. bruttolønn. Vanlig pensjonsalder er valmöjligheterna ökat och man Penger til pensjonsfond som 67 år. Vi har også avtalefestet kan välja tidpunkten inom kontrolleres av fagforening pensjon (AFP) hvor man kan gå av år. ved fylte 62 år PENSJON / PENSJONSALDER Statens Pensjonskasse har et garantert pensjonsnivå som sikrer medlemmer med full opptjeningstid en samlet pensjon fra Statens Pensjonskasse og folketrygden på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Et delvis nytt pensjonssystem ble fremforhandlet i 2009, en modifisert bruttomodell, basert på pensjonsforliket. Det nye er at levealdersjustering vil bli gradvis innført. 65 år är den normala pensionsåldern. Men alla arbetstagare har rätt att gå i pension vid 61 års ålder och rätt att stanna till 67 års ålder. I så fall blir den årliga pensionen lägre respektive högre. För närvarande är den normala pensionsnivån % av slutlönen vid 65 års ålder. Den totala pensionen består av allmän pension (enligt lag) samt tjänstepension och kompletterande ålderspension (enligt kollektivavtal) Statligt anstäda kan erhålla delpension från 61 års ålder. (delpension på halvtid ger en sammanlagd inkomst på 80 % av lönen) Full pension får man om man arbetar till sin ordinarie pensionsålder som bland statligt anställda är mellan år. De pensionsåldrar som gällde före pensionsreformen ( ) som gällde de dåtida/valda pensionsåldrarna är i kraft även efter år (Vissa grupper fick välja mellan det gamla och nya systemet). De yrkesgrupper som man stiftat en lägre pensionsålder än 63 år har den kvar fortsättningsvis. Tjänstemännens allmänna pensionsålder är 65 år men fr.o.m 2005 kan man arbeta upp till 68 års ålder. Pensionsalder er normalt år, med mulighed at arbeide indtil 70 år. Muligt at begynde pension tidligere hvis man har arbeidet hele livet hos staten, så gjelder såkaldt 95 års regel (livalder+arb.alder=95). Gennemsnitligt er pension i 2007 omkring 64% af basisløn. ARBEIDSLEDIGHE TSTRYGD Dagpenge betales af staten. Medlemsskab af en a-kasse er en forudsætning. Betales av det offentlige/staten, i maksimalt to år. Reguleres ved trygdelovgivningen. Medlem i arbetslöshetskassa erhåller vid arbetslöshet ersättning dels från kassan dels från Trygghetsstiftelsen. Högsta dagpenning är 680 kronor. Kompensationsnivån är 80 % mellan dag 1 200, 70 % mellan dag och 65 procent från dag 301. Trygghetsstiftelsen fyller ut så att man får 80 % och 70 % av sin verkliga lön (gäller för statligt anställda enligt kollektivavtal). Förtjänstrelaterad dagpenning ca 50 % åt medlemmar av en arbetslöshetskassa. De som har minderåriga barn får en förhöjd dagpenning Arbeidsløshetsdagpenge betales af staten, nu ISK (~1.920 ) + 4% tillæg til hvert barn. Side 3 av 16

4 52 uger på dagpenge. Før fødsel 46 uker med 100% el. 56 uker med 360 dagar per barnsbörd med 90 % Först 72 vardagar med full lön har mor op til 6 ugers fravær med 80% stønad. 10 uker av samlet av lönen (enligt lag och för statligt anställda. Därefter fuld løn. Efter fødsel er der orlov permisjonstid er forbeholdt far. kollektivavtal) ersättningen som betalas för 105 med fuld løn i følgende perioder: Reguleres av trygdeloven. 9 uker vard. /18 d. för fadern. Nivån är Mor: uger er forbeholdt mor, medberegnet 3 relaterad till lönen. Far: 2+6 uger. uker før fødsel. Herudover er der 6 ugers fælles lønret, som dog gives individuelt, såfremt forældrene er på hver deres overenskomst. FØDSELS- /SVANGERSKAPSPE RMISJON I den periode en lønmodtager får fuld løn, er det arbejdsgiveren som modtager dagpengerefusionen. 9 mdr i det hele, der af 3 til moderen og 3 til faren, 3 mdr skal enten faren eller moderen have. 80% af slutløn betales af staten. SYKETRYGD Fuld løn. Full lønn i 49 uker og 5 dager i løpet av tre siste år. Sammenhengende eller i perioder. Dessuten 16 dager som arbeidsgiver må betale. En karensdag utan lön 2-14 sjukdag ger 80 % av lönen sjukdag ger 90 % 91- sjukdag ger 80 % (enligt lag och kollektivavtal) Full lön 60 dagar, 75% ( dagar) och 60% (181-> dagar). Afhængig af arbeidstid: 0-3 mdr = 14 dager pr. år, mer end 18 år arbeidstid = 360 dager på 12 mdr. Løn er mellemsnit af fuld løn fra sidste 12 mdr. OVERTIDSBETALI NG Ingen Krever tidsregistrering, men utbetales skjelden. Ja, enligt lokala arbetstidsavtal (se Årslönen/1 600 = timlön. Betalas normalt inte. Ja, overtidsbetaling er gennem-snit 12-16% til basisløn. Forskningsresultatfonden er extra 12,5% til basisløn og betales en gang om året. ANDRE SOSIALE RETTIGHETER 16 omsorgsdage i alt pr. barn, fordelt på 2 dage om året. Fuld løn. 10 omsorgsdager med full lønn per kalenderår (15 med omsorg for tre barn eller mer). 20 (30) omsorgsdager for aleneforsørger. Utfyllnad av lönen i 10 dagar för vård av sjukt barn som är under 12 år. 90 % av lönen enligt kollektivavtal. 10 omsorgsdage til barn yngre end 13 år gamle, ikke pr. barn, fuld basisløn. Op til 13 uger uden løn til barn som er yngre end 8 år TILSETTING Appointment boards avgjør om en person er kvalifisert. Dekan tilsetter etter samtale med Dep eller intervju. Sakkyndig bedømmelseskomiteer skal vurdere faglige kvalifikasjoner for førstestillinger og professor. Ellers valgfritt. Innstilling på lokalt nivå, tilsetting finner sted i kollegium på fakultært/sentralt nivå (U+H), eller i eget tilsettingsorgan (H). Der vurderes også ped kval og personlige egenskaper. Tjänsteförslagsnämnder behandlar tillsättning av professorer och seniorlektorer. Värdering av vetenskapliga (forskning) och pedagogiska kvalifikationer. I faste stillinger tilsettingsutvalg avgjør. Antagelig søknadsprosedyre. Økende grad av personlige professorater. Bedømmelseskomité vurderer universitetslærere og forskere for førstestilling og igen ved opprykning-ansøgning. Rektor ansætter i akademiske stillinger. Side 4 av 16

5 OPPSIGELSE Alle kan sies opp hvis saglig Regler om uppsägningstider begrundelse. finns i tjänstekollektivavtalet. I Ved uenighed: tjänstemannalagen finns Faglig Voldgift uppsägningsgrunderna uppräknade. 70-årsgrænsen ophæves , så der fortsættes i almindelig ansættelse og dermed også de samme vilkår ved opsigelse. Fast tilsatt i staten med mindre enn 2 års og midlertidig med mindre enn 4 års ansettelse kan sies opp med saklig grunn i virksomhetens eller arbeidstakerens forhold. Fast tilsatt med mer enn 2 års og midlertidig med mer enn 4 års ansettelse kan sies opp når stillingen inndras el. arbeidet faller bort, eller dersom varig uskikket pga. sykdom eller når ikke innehar nødvendige kvalifikasjoner Alla, utom professorer anställda med fullmakt eller förstärkt anställningskydd, kan sägas upp på grund av arbetsbrist. Närmare regler i lagen om antällningskydd, LAS och i Turordningsavtalet, Tur-As. (Se SULFs skrift Din tur? ) Alle kan sies opp hvis saglig begrundelse. F.eks. på grund af rationalisering, ved forbrud på sit faglige arbeide eller på grund af unormalt mange sygedager over fem års periode. SKATT Arbejdsmarkedsbidrag 8% +Kommuneskat ca. 30% +Bundskat 5,48% +Mellemskat 6% af indtægt over Topskat 15 % af indtægt over Skatteloft 59% (+ 8% arbejdsmarkedsbidrag) Der skal indregnes et personfradrag på ca , et beskæftigelsesfradrag på samt eventuelle kørselsudgifter samt evt. rentefradrag for bl.a. ejerbolig.. Inntektsskatt: 28% Trygdeavgift: 7,8% Toppskatt: I 2009 betales det 9 prosent toppskatt på inntekt fra (trinn 1) og 12 prosent toppskatt på inntekt over kroner (trinn 2). Inkomstskatten består dels av en proportionell skatt till kommuner och landsting dels av en progressiv skatt till staten. Den kommunala skatten varierar från kommun till kommun. I Stockholm är den för inkomståret 2008 lika med sammanlagt 29,82 % till Stockholms stad och landsting. Genomsnittet för hela Sverige är något högre Skattesatsen för den statliga inkomstskatten är 20 % på inkomster över kronor per år och ytterligare 5 % (den så kallade värnskatten), det vill säga 25 procent på inkomster över kronor per år. (www.skatteverket.se) Mvskatten är 22, 17 respektive 8 % beroende på vad som beskattas. Inkomstskatten består av kommunalskatt 16 21,00 % och statlig inkomstbeskattning som är progressiv. Därtill tilkommer kyrkoskatten (1 2 %) för dem som hör till kyrkan. Inkomstskatten är 37 % i genomsnitt. Generelt er indkomstskat 35,72%, men til fradrag er personfradrag ISK pr.m) Gennemsnit indkomstskat bliver derfor omkr. 28%.(Ændret 2007) Höyinkomstskat blev aflagt Lönntakers bidrag til pansjonsfond (4-8%) danner ikke trekkgrunnlag. Pansjon blir skattlagt som lönnsinntekt når den heves. Side 5 av 16

6 FAST/MIDLERTIDI G TILSATTE Helst faste. Normale stillinger er faste primært er det bare rekrutteringsstillingene som er midlertidige. Ca 20% av vitenskapelige stillinger er likevel midlertidige. Iberegnet rekrutteringsstillingene er ca 50% midl tilsatt. Fokus på dette i Norge nå. Professor, lektor och adjunkt är i allmänhet anställda tills vidare. Övriga kategorier är i stor utsträckning tidsbegränsat anställda. 1/7-07 kommer nya regler i Lagen om anställningsskydd att införas som bla innebär allmän visstidsanställning på 2 år därefter övergår en sådan anställning i tillsvidareanställning. Varannan anställd är anställd tillsvidare. Det nya tjänstekollektivavtalet strävar till att minska användningen av tidsbegränsade anställningar. Helst faste stillinger, men lektor og dosent kan være midlertidige stillinger til max 5 år, da bliver stillingen fast eller nedlagt. Adjunkt kan være i en midlertidig stilling til 2 år ad gangen. OPPRETTELSE AV STILLINGER Institusjonene oppretter selv stillinger. Det samlede antal professorstillinger aftales ved OK-fornyelser. Institusjonene oppretter og tilsetter i de ordinære stillingene selv ikke et bestemt stillingstall, budsjett avgjør. Et varierende antall rekrutteringsstillinger tildeles fra Dep. og eksternt finansierte prosjekter bemannes etter behov/økonomi Universitet/högskolor inrättar och tillsätter numera samtliga befattningar. Undantag: Rektor anställs av regeringen. Vid de flesta universitet tillsätter institutionerna professorer och annan personal, men det finns också sådana univ. där styrelsen eller fakulteten upprättar, nedlägger och tillsätter tjänster och befattningar. Hvert fakultet kan oprette stillinger, efter samråd med universitetets øverste ledelse og afhængig af fakultetets økonomiske status. Side 6 av 16

7 STILLINGSTYPER / ANTALL STILLINGER Opplysninger i hovedsak hentet fra publikasjon om Kassel-undersøkelsen. Enkelte stillingstall er nyere, oppgitt av organisasjonene i forbindelse med årets lønnssammenligning. DANMARK NORGE 1 SVERIGE FINLAND ISLAND (Gælder kun IU) PROFESSOR Antal: 1006 (incl. mso-professorer) Kvalifikasjoner: over/ høyere enn lektor. Fast stilling Arbeidsoppgaver: Underv + forskning. PROFESSOR (SKO 1013 og SKO 1404) Antall: 3004 Kvalifikasjoner: vesentlig over dr.grad. Arbeidsoppgaver: Underv og forskning. PROFESSOR Antal: 4416 Kvalifikasjoner: vesentlig over dr.grad Primært forskning og høyere gradsundervisning Etter hvert kombinerte stillinger (underv og forskn). PROFESSOR (2007). Kvalifikasjoner: over dr.grad. Fast stilling, men nå også tidsbegrensede stillinger. Underv + forskn. PROFESSOR Antal: 196 Kvalifikasjoner: dr.grad Fast stilling Arbejdsopgaver: undervisning og forskning PROFESSOR MED SÆRLIGE OPGAVER Tidsbegrænset stilling i op til 5 år (kan dog forlænges i ydereligere 3 år). Kvalifikationer : professor-niveau. Arbejdsopgaver: Vareta-gelse af funktionsbestemte opgaver samt undervisning og forskning. (henvendt til yngre forskere) HØGSKOLEDOSENT (SKO 1012) Antall: 11 Bare ved høgskolene ikke nytilsettinger, fases ut Kvalifikasjoner: over dr grad, lavere enn professor. DOSENT: Årsverk: 121 Kvalifikasjoner: magister eller doktorsgrad (væsentlig doktorsgrad) Fast stilling Arbejdsopgaver: undervisning og forskning DOSENT (SKO 1532) Antall: 42 Kvalifikasjoner: Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høgt nivå. Omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høg kvalitet 1 Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/) Side 7 av 16

8 Stillinger på lektorniveau LEKTOR Antal: 3340 Kvalifikasjoner: PhD + forskererfaring svarende til 1 ½ år (adjunkt) + ped. Fast stilling. Arbejdsopgaver: Underv + forskn. SENIORFORSKER Ansættelse kan ske tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Kvalifikationer: Forsker eller tilsvarende. Arbejdsopgaver: Forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. SENIORRÅDGIVER Ansættelsen kan ske tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Arbejdsopgaver: Forskningsbaseret rådgivning og formidling af forskningsresultater. FØRSTEAMANUENSIS/ FØRSTELEKTOR SKO 1011 Førsteamanuensis: 3087 SKO 1198 Førstelektor: 845 Kvalifikasjoner: dr grad el. tilsvarende kompetanse UNIVERSITETS- /HÖGSKOLELEKTOR (SENIORLEKTOR) Antal: 7013 Kvalifikasjoner: dr.grad Tidligere primært undervisning, nå også forskning. Anställd tills vidare ØVERASSISTENT (Senior assistent) 694 (2007) Kvalifikasjoner: Dr.grad/magister + ped kval. Midlertidig stilling 5 år ØVERFORSKER (Senior researcher) Kvalifikasjoner: PhD Forskning och undervisning. LEKTOR/UNIVERSITETS LEKTOR 2722 (2007) Kvalifikasjoner: Dr grad/magister Ingen forskningsplikt. Vanligvis fast stilling. LÆRER/ TIMLÆRARE 222 (2007) (Fulltime teacher) Basert på individuelle kontrakter med det enkelte universitet. LEKTOR Årsverk: 73 Kvalifikasjoner: magister eller doktorsgrad (væsentlig doktorsgrad) Fast stilling Arbejdsopgave: undervisning og forskning Kvalifikationer: Adjunktniveau eller tilsvarende Side 8 av 16

9 Stillinger på adjunktniveau. POSTDOKTOR (SKO1352) FORSKARASSISTENT ASSISTENTER 1054 (2007) ADJUNKT Antal: 973 Kvalifikasjoner: MA Antal: 667 Tidsbegrænset videreuddannelsesstilling Antall: 971 Kvalifikasjoner: dr.grad Tidsbundna i op til 4 år Tidsbegränsad anställning tjänsteförhållanden 3 eller 5 Kan også ansættes tidsubegrænset Arbetsuppgifter: I huvudsak år. med overgang til lektorstilling, forskning Primärt en tjänst för yngre hvis positiv bedømmelse. forskare som arbetar på sin Kvalifikasjoner: PhD eller doktorsavhandling. tilsvarende. Arbejdsopgaver: Undervisning og forskning. POST. DOC. Tidsbegrænset stilling i op til 4 år. Arbejdsopgaver: Stillingsindholdet vil overvejende være forskning, men kan også være undervisning i et vist omfang. Kvalifikationer: Ph.d eller tilsvarende. FORSKER Tidsbegrænset videreuddannelsesstilling i op til 4 år. Arbejdsopgaver: Hovedopgaverne er forskning, herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling. Tidsbegrenset kvalifiseringsstilling i opptil 4 år Kvalifikasjoner: dr.grad Arbeidsoppgaver: forskning med mulighet for pliktarbeid (undervisning/veiledning) BITRÄDANDE LEKTOR Samma villkor och krav som FORSKARASSISTENT ADJUNKT Årsverk: 21 Fastansatte timelærere Kvalifikasjoner: lignende lektor Stillinger under adjunktniveau: VIDENSKABELIG ASSISTENT Tidsbegrænset stilling i op til 3 år. Kvalifikationer : Kandidatniveau. Arbejdsopgaver : Forskning og/eller undervisning. HØGSKOLELEKTOR (SKO 1008) Antall: 2657 Kvalifikasjoner: hovedfag/mastergrad Kombinert stilling (primært undervisning) Ved høgskolene ADJUNKT Antal: 7191 Kvalifikasjoner: Examen från grundläggande högskoleutbildning Främst undervisning. Anställd tills vidare YNGRE FORSKARE FORSKARSTUDERANDE Antal: 1297 (2006) Kvalifikasjoner: MA Tidsbundna tjänsteförhållanden på 4 år. Forskning för dr grad. TIMLÆRARE Årsverk: 218 Side 9 av 16

10 PH.D-STIPENDIAT UNIVERSITETSLEKTOR 3 årig forskeruddannelse. (SKO 1009) Kvalifikasjoner : kandidatniveau (eller tilsvarende) Antall: 930 EKSTERN LEKTOR Timelønnet midlertidig deltidsstilling for en periode på indtil 3 år (dog med mulighed for forlængelse). Max. 780 arbejdstimer pr. år Kvalifikationer: Kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer. Arbejdsopgaver: Undervisning, forelæsninger og tilrettelæggelse og gennemførelse af eksaminer. UNDERVISNINGSASSISTENT Timelønnet deltidsstilling for en periode på indtil 3 år. Max. 780 arbejdstimer pr. år. Kvalifikationer: Kandidatniveau eller tilsvarende. Arbejdsopgaver: Undervisning Kvalifikasjoner: som høgskolelektor AMANUENSIS (SKO 1010) Antall: 159 Ikke nytilsetting i stilling Kvalifikasjoner: Hovedfag Kombinert stilling DOKTORANDTJÆNST Antal: 9116 Krav: Antagen till forskarutbildning Tidsbegränsad anställning Sammanlagt 4 års anställning vid forskarutbildning på heltid Om 20 % av tiden ägnas annat arbete än den egna forskarutbildningen förlängs anställningen med ett år ØVRIGE STILLINGER: STUDIEADJUNKT/-LEKTOR Fast stilling som heltidsunder-viser (dog kun på nogle institutioner). Kvalifikationer : Kandidatniveau eller tilsvarende. Arbejdsopgaver : Undervisning samt mulighed for faglige udviklingsopgaver. FORSKER Antall SKO 1108 (mastergrad): 218 SKO 1109 (Ph.D): 535 SKO 1110: 33 SKO 1183: 44 og forskningsinstitutt Ofte brukt som midlertidig, eksternt finansiert prosjektstilling FORSKERE 1260 stk (2006) Midlertidig tilsatte. FORSKER Faste stillinger på forskningsinstitutter Forsker I Årsverk: 30 Forsker II Årsverk: 28 Side 10 av 16 VITENSKAPELIGE ASSISTENTER (SKO 1018, SKO 1019 og SKO 1020) Antall: 238 Inklusiv årsverk ved private institusjoner Midlertidig stilling 2 år.

11 Utdanningsstilling, kan ikke besettes dersom man har PhD eller tilsvarende kompetanse. Arbeidsoppgaver: akademisk assistanse AMANUENSIS Midlertidig stilling i op til 3 år Kvalifikationer : Kandidatniveau. Arbejdsopgaver : Undervisning. EKSTERN LEKTOR Timelønnet midlertidig deltidsstilling for en periode på indtil 3 år (dog med mulighed for forlængelse). Max. 780 arbejdstimer pr. år. Kvalifikationer : Kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer. Arbejdsopgaver : Undervisning, forelæsninger og tilrettelæggelse og gennemførelse af eksaminer. UNDERVISNINGSASSISTENT Timelønnet deltidsstilling for en periode på indtil 3 år. Max. 780 arbejdstimer pr. år. Kvalifikationer : Kandidatniveau eller tilsvarende. Arbejdsopgaver : Undervisning STIPENDIAT SKO 1017 Stipendiat: 4093 SKO 1378 Stipendiat: 327 Kvalifikasjoner: mastergrad/hovedfag eller tilsvarende. Midlertidig stilling i normalt 4 år med 25% pliktarbeid, eller unntaksvis 3 år ren forskerutdanning uten pliktarbeid. AMANUENS Krav: Antagen till grundläggande högskoleutbildning Arbetsuppgifter: Undervisning, medverkan i forskning eller administration Tidsbegränsad anställning under högst tre år Omfattning: Högst 50 % ASSISTENT Krav: Innehavaren måste vara doktorand med utbildningsbidrag för doktorander Arbetsuppgifter: Undervisning, medverkan i forskning eller administration Tidsbegränsad anställning Omfattning: Högst 40 % KLINISK ASSISTENT Krav: Avlagd läkar- eller tandläkarexamen eller antagen till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde Arbetsuppgifter: Klinisk utbildning och forskning Tisbegränsad anställning under högst tre år Faste YHS-institusjoner: ØVER LÆRER 634 Kvalifikasjoner: PhD Fast tilsatt. LEKTOR 2588 Fast tilsatt. LÆRER 1259 Fast tilsatt DELTIDSSTILL Midlertidige YHS institusjoner 2400 heltidslærere 436 deltidslærere Side 11 av 16

12 OPPRYKKSORDNINGER DANMARK Adjunkter/forsker/post.doc. kan ansættes tidsbegrænset for en periode op til 4 år eller tidsubegrænset, hvor den ansatte efter max. 4 år overgår til en stilling som lektor/seniorforsker/seniorrådgiver. Overgang forudsætter, at den ansatte efter aftale med universitetet indstilles til bedømmelse og bedømmes kvalificeret. FINLAND Intet opprykkssystem; overgang fra midlertidig stilling (utplutkkes personlig nettverk) til permanent stilling ved vurdering av forskningscredits. NORGE Opprykk fra høgskolelektor/universitetslektor til førstelektor/førsteamanuensis ved avlagt doktorgrad eller etter vurdering. Opprykk fra førstelektor til dosent etter vurdering Opprykk fra førsteamanuensis/høgskoledosent til professor etter vurdering. SVERIGE Etablert ordning med kompetanseopprykk fra adjunkt og biträdande lektor til lektor og fra lektor til professor på grunnlag av kompetansevurdering. ISLAND Etableret ordning af oprykning baseret på kvalifikasjoner: Lektor kan få oprykning til dosent og dosent kan få oprykning til professor Side 12 av 16

13 FORHANDLINGSSYSTEM DANMARK Sentralt forhandlet tariffavtale. Inneholder regler for lønn og avskjed, normalarbeidstid, pensjon, fødselpermisjon. Lønnsskala: Pr. 1. april 2008 ændres lønskala, således at der startes på trin 4 (hvor man er i 2 år). Sluttrin er trin 8 (trin 7 springes over). Oprykning efter 1 år på hvert trin bortset fra trin 4. Uddanning på Bachelor-nivå trinn 1-5, utdanning på Master-nivå trinn 3-8. Avtale om universitetsstruktur gir adgang til generell lønnsøkning på toppen av den generelle skalaen for hver kategori ved utnevnelser/tilsetting. I tillegg kommer lokale forhandlinger. FINLAND Universitetslærere och Forskere: Sentralt forhandlet avtale och lönebildningen enligt det nya lönesystemet NLS (på lokal nivå). SVERIGE Overordnet rammeavtale som forhandles frem mellom sentrale parter. Lokale, kollektivavtal om löner som også har bestemmelser om arbeidsbetingelser träffas mellan lokala parter. NORGE Sentral avtale forhandles mellom sentrale parter. I tillegg avholdes sentrale justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Tillegg i lokale forhandlinger er basert på innsats, resultater i forskning og undervisning, endringer i arbeidsforhold, markedshensyn. Førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, høgskole-/universitetslektor, amanuensis, universitets-/høgskolelærer, postdoktor og stipendiat får lønnsopprykk etter ansiennitet. ISLAND Generel lønnsaftale med staten og desuden en aftale med hvert Istitut om lønnsfordeling (lønnsklasse). Professorer skal nå forhandle en lönnsavtale med staten (gjelder fom 1st Januar 2007). Tidligere hadde professorenes lönninger vært bestemt av en domstollignende lönnsnemd. Tillæg jfr. lokal forhandling baseret på indsats i forskning og undervisning. Side 13 av 16

14 LØNNSSYSTEM DANMARK Den overenskomstmæssige løn forhandles af Centralorganisationen og Finansministeriet. På Statens område er der 3 forskellige lønsystemer, henholdsvis det gamle lønsystem, det nye lønsystem samt tjenestemandslønsystemet. Alle nyansættelser sker efter det nye lønsystem, som består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn. Derudover ydes et pensionsbidrag på 17,1% af lønnen, hvoraf 2/3 er arbejdsgiverbetalt og 1/3 er egetbidrag. Basislønforløbet i det nye lønsystem går fra trin 4 til trin 8, og er alle 1-årige (bortset fra trin 4, som er 2-årig) Professorer: Aflønnes svarende til tjenestemandssystemets lønramme 37 (evt. 38). Derudover ydes - efter forhandling - et tillæg på ca kr. årligt. Lektorer/seniorforskere: Indplaceres i det nye lønsystems trin 8. Derudover ydes et centralt forhandlet pensionsgivende lektortillæg på ca ,- kr. årligt. 1. april 2009 forhøjes tillægget ca kr. årligt. Adjunkt/forsker/post.doc.: Indplaceres i det nye lønsystems trin 6. Derudover ydes et centralt forhandlet pensionsgivende adjunkttillæg på ca ,- kr. årligt. Ph..d-studerende: Indplaceres i det nye lønsystems trin 4-8. Pensionen udgør 17,1% af 80% af lønnen. Fra den 1. april 2009 udgør pensionen 17,1% af 85% af basislønnen. For privatansatte økonomer, jurister og civilingeniører, se bilag 1 og 2. FINLAND Det nationella avtalet, tjänstekollektivavtalet, förhandlas fram av förbunden och undervisningsministeriet. Det nya lönesystemet (NLS) har tagits i bruk 2006 och har småningom tagit form. Vissa tillämpningsproblem finns fortfarande. NLS innebär att de tidigare arvodesfaktorerna upphörde att gälla. Chefsarvodena och projektledningsarvodena kvarstår dock utanför NLS. Vid universiteten finns två utvärderingssystem att tillgå, det utvärderingssystem som tillämpas på undervisnings- och forskningspersonalen samt det utvärderingssystem som tillämpas för den övriga personalen. Side 14 av 16

15 Den uppgiftsrelaterade lönedelen bestäms utifrån uppgifternas kravnivå. De huvudkravkriterier som skall begagnas vid bedömningen av uppgifternas kravnivå är i systemet för undervisnings- och forskningspersonalen följande: arbetets natur och ansvar, interaktionsfärdigheter och färdigheter i fråga om kunskap och övriga färdigheter. Bedömningen av uppgifternas kravnivå baserar sig på en uppgiftsbeskrivning. Den anställde, chefen och prefekten (enhetschefen) ger var och en sin syn på kravnivån. Alla har också möjlighet att motivera sitt beslut. Det är dock utvärderingsgruppen vid varje universitet som består av arbetsgivarens och fackets representanter (50 %/ 50 %) som tar det slutliga beslutet om kravnivån. I fall den anställda är missnöjd med beslutet kan han överklaga och ärendet kan vid behov skickas till förhandlingar på centralnivå. Den individuella lönedelen bestäms utifrån prestationsnivån för personen i fråga. Huvudkriterierna för utvärderingssystemet för undervisningsoch forskningspersonalen är följande: meriter inom undervisning, meriter inom forskning och meriter inom samhälle och universitetssamfund. Den individuella lönedelen är högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. Ifall lönen enligt det gamla lönesystemet är högre än lönen enligt NLS, utbetalas lönen dock enligt det gamla systemet, en s.k. garantilön. De allmänna löneförhöjningarna gäller också garantilönen. Lärare som förordnas eller väljs att vid sidan av sin huvudsyssla sköta uppgifter som chef eller föreståndare vid någon enhet vid universitetet eller handhar motsvarande förvaltningsuppgifter, ersätts för uppdraget med ett extra arvode månatligen. NORGE Hovedtariffavtale forhandles av de sentrale organisasjonene (hovedorganisasjonene) og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det samme gjelder sentrale justeringsforhandlinger der en forhandler om lønn for hele stillingsgrupper. I lokale forhandlinger forhandles det om individuelle tillegg. Der deltar Forskerforbundets lokallag og lokal arbeidsgiver. Det norske lønnssystemet består av to lønnstabeller, A Hovedlønnstabellen brukes for alt ordinært arbeid og B - Tilleggslønnstabell. Tabell A har 95 trinn (fra NKr ,- til ,-) Tabell B har 110 trinn. Stillingene er enten plassert i lønnsramme eller i lønnsspenn. En lønnsramme omfatter åtte ansiennitetsstiger, hvorav den første er grunnstigen (grunnplassering) og de syv andre er alternative stiger. Det er også 13 direkte plasseringer. Normal plassering ved tilsetting er i grunnstigen, og en flyttes til alternative stiger /direkte plasseringer i lokale forhandlinger. Det er 43 lønnsrammer. Førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, høgskole-/universitetslektor, amanuensis, universitets-/høgskolelærer, postdoktor og stipendiat er plassert i lønnsrammer. Lønnsspenn: flere alternative lønnsplasseringer. Professor og dosent er plassert i lønnsspenn. Grunnplassering er laveste alternativ som ofte brukes ved tilsetting. Overflytting til høyere lønnstrinn kan skje i lokale forhandlinger. Professor: ltr (kr ) Side 15 av 16

16 Førsteamanuensis/førstelektor: ltr (kr ). Høgskolelektor/universitetslektor: ltr (kr ). Stipendiat: ltr (kr ). SVERIGE SULF ingår i förhandlingskartellen SACO-S som träffar centralt avtal med motparten Arbetsgivarverket. Det centrala avtalet anger löneprinciper, förutsättningar för de lokala förhandlingarna, förhandlingsordningen och avtalsperiodens längd. Det centrala avtalet innehåller inga lönegrader eller tariffer. På lokal nivå (universitet/högskola) träffar lokalföreningen kollektivavtal med universitetet/högskolan om löner och allmänna anställningsvillkor. I den lokala lönerevisionen, vanligen en gång per år, träffar parterna avtal om den individuella lönen för varje medlem. Lokala lönetariffer kan förekomma för vissa kategorier. Det är vanligt att doktorander omfattas av sådana lokala lönetariffer. Side 16 av 16

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene ARBEIDSNOTAT 8/2005 Per Hetland Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Dette er en sammenstilling av fakta opplysninger basert på en kartlegging av politikk og innsatser for

Detaljer

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014

Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 Oslo kommune krav III Hovedtariffoppgjøret 2014 28. april 2014 kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio viser til krav 1 og krav 2 og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser: KRAV OM ENDRINGER

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver

Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver Forskerrekruttering i Norge - status og komparative perspektiver RAPPORT 2/27 Hebe Gunnes, Terje Næss, Aris Kaloudis, Bo Sarpebakken, Göran Melin (SISTER) og Linda Blomkvist (SISTER) NIFU STEP Studier

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Alt til noen eller noe til alle

Alt til noen eller noe til alle Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet Bård Jordfald Alt til noen eller noe til alle Fordeling og kriterier for lokale

Detaljer

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold Bilag 9 Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold AVTALER OM FORMUESORDNINGEN - AVTALEFRIHET CONTRA LOVBESTEMTE RESTRIKSJONER Av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

PÅ SPORET AV ARKEOLOGER I NORGE MENNESKER, ARBEIDSFORHOLD OG BEHOV

PÅ SPORET AV ARKEOLOGER I NORGE MENNESKER, ARBEIDSFORHOLD OG BEHOV PÅ SPORET AV ARKEOLOGER I NORGE MENNESKER, ARBEIDSFORHOLD OG BEHOV Nasjonal rapport i prosjektet Discovering the Archaeologists of Europe 2012-2014 Forfattet av Tine Schenck Dette prosjektet er finansiert

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

Tid fra doktorgrad til fast ansettelse

Tid fra doktorgrad til fast ansettelse Terje Bruen Olsen Tid fra doktorgrad til fast ansettelse Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo Arbeidsnotat 9/2004 ISSN 1504-0887

Detaljer