Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn"

Transkript

1 Årsrapport Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn Historien om Tekna i 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 12 spørsmål til en stolt og utålmodig president En president skal være stolt av organisasjonen hun leder. Det er Marianne Harg. Men hun er like klar på hva som bør bli enda bedre i årene som kommer. Hva har Tekna lykkes med i 2006? Utrolig mye! Vi er vesentlig mer synlige i mediene og i det politiske miljøet med våre viktige saker. Spesielt er jeg stolt av samarbeidet med LO og NHO om Kunnskapsdugnaden og av vår rolle i realfagsløftet. Nå skal det innredes Newtonrom i mange kommuner, og det har Tekna bidratt kraftig til. Hva kunne Tekna gjort bedre i året som gikk? Vi burde hatt flere kvinner i sentrale verv, og jeg vet rett og slett ikke hvorfor det er vanskelig å rekruttere dem. Det må vi finne ut. Dessuten tror jeg flere burde vite hvilke faglige aktiviteter vi har. Vet for eksempel realfagslektorer at vi har en gruppe som kaller seg Tekna Realistene, og som samles for å inspirere hverandre? Medlemsveksten er rekordstor. Men er Tekna flinke nok til å tiltrekke seg også dem som ikke er sivilingeniører? Det ser ganske bra ut. Vi har en høy økning blant mastere, og en del av disse ville tidligere vært sortert som sivilingeniører. Det er også økning innen flere tradisjonelle natvit-fag og blant dem som jobber med data og IKT. Det er flott, og jeg tror det blant annet skyldes det gode studentarbeidet vi driver. Hvorfor er det vanskelig å få ungdom til å søke realfagsutdanning? Dette er veldig komplekst og gjelder ikke bare i Norge. Realfag er ikke nerdete! Teknologer er helt avhengige av å få mennesker til å jobbe sammen, de må tenke kreativt for å løse problemer, og de må stadig forholde seg til nye utfordringer. Også realister kan redde verden. For eksempel har norske oljeteknologer gjennom seismiske målinger gjort funn som igjen har gjort det mulig å lage vannbrønner i Dar es Salaam. Unge idealister bør vurdere realfag! Tekna brukte streik som virkemiddel i Hva synes medlemmene om det, tror du? Mange synes det er helt nødvendig å kunne streike, andre truer med å melde seg ut hvis det blir benyttet. Streik er et kraftig virkemiddel, og vi må bruke det med klokskap. Er kursene og konferansene våre fremdeles aktuelle nok? Mange medlemmer setter stor pris på Teknas faglige virksomhet. Vi må tørre å slutte med det som tiden har løpt fra eller der tilbudene finnes andre steder, og det gjør vi også. Men lederkursene er populære! Profilkonferansene er viktige for oss, de skaper møteplasser som ikke ville vært der uten Tekna. Satsingen på gassrør til Grenland, for eksempel, er nok blitt hjulpet av vår årlige gasskonferanse. Representantskapet har etterspurt politisk synlighet og innflytelse. Hvordan har vi lykkes? Kjempemessig! Jeg tror Teknas deltakelse i mediene og det politiske miljøet gjør det mer interessant å være medlem. Det at Tekna har gode ideer og forslag til løsninger, som er viktige for norsk samfunnsutvikling, gjør at vi blir lyttet til. Ser medlemmene hvilken samfunnsmessig betydning arbeidet deres har? De fleste tror jeg har et faglig kritisk blikk på eget arbeid og vurderer konsekvensene. Et eksempel kan være potensielle helseskader fra nanomaterialer som ligner asbest, der man prøver å vurdere konsekvensene før de tas i bruk. Tekna bidrar også til bevisstgjøring gjennom faglige aktiviteter og våre etiske retningslinjer. Seiler teknologprofesjonen i medvind? Ikke hvis vi tenker på den gamle ingeniørprofesjonen. Den er blitt mindre tydelig. I dag dekker våre medlemmer ufattelig mange fagområder, og grensene mellom profesjonene viskes ut. Men jeg blir sint når jeg opplever myter av typen ingeniører tenker firkantet og er lite fleksible. Sivilingeniører har lange tradisjoner for godt samarbeid med andre med annen utdannings- eller erfaringsbakgrunn. Hvordan skulle vi ellers fått realisert alle store prosjekter? 2 Tekna årsrapport 2006

3 Hvordan takler Tekna internasjonaliseringen og omstillingene i arbeidslivet? Dette har vi vært opptatt av lenge og diskutert mye internt. Det viktigste for oss er at medlemmene har bred faglig kompetanse og en trygghet for at de skal greie seg også i omstillinger. Og foreningen er der selvfølgelig med profesjonell bistand til medlemmer og tillitsvalgte. Gjør Tekna nok for å utruste de tillitsvalgte til å representere medlemmene? Nei. De tillitsvalgte er utrolig viktige fordi de er nærmest medlemmene i hverdagen, og de trenger bedre oppfølging for å kunne delta i omstillings- og strategiprosesser og ikke bare i tradisjonelt lønnsarbeid. Arbeidsgiverne vil gjerne ha dem med, så her er det oss det står på. Og nå har vi ansatt flere sentralt som skal jobbe med dette. Andre ting som opptar en Tekna-president? Jeg håper medlemmene er stolte nok av Tekna til å verve kollegene sine. De skal få et par argumenter av meg: Kom til Tekna hvis du ønsker en mangfoldig fagforening! Her har vi både ledere og arbeidstakere som medlemmer, og av og til kan diskusjonene gå høyt om hva vi skal mene. Men det er det som skaper utvikling og et sterkt faglig fellesskap. «Teknologer er helt avhengige av å få mennesker til å jobbe sammen, de må tenke kreativt for å løse problemer, og de må stadig forholde seg til nye utfordringer. Også realister kan redde verden.»

4 Høydepunkter 2006 Januar Kursdager Lerchendalkonferansen Årsmøter, privat, kommunal og statlig sektor Avfallskonferansen 2006 i Øyer. Februar Tekna invitert til kunnskapsministeren for å legge fram sine innspill om økt realfagsrekruttering Tekna-kampanje oppforder ungdom, og spesielt jenter, til å søke seg til realfagene. Mars 8. mars. Tekna går bredt ut med undersøkelser, oppslag i media og annonser for å rekruttere flere kvinner til norske styrerom og bedriftsledelse. April Lønnsoppgjørene i offentlig sektor starter. Mai Marianne Harg inviteres som medlem i Stjernøutvalget, som skal vurdere høyere utdanning i Norge Streik i Akademikerne stat. Etter 14 dager bryter regjeringen inn med tvungen lønnsnemd Avtalen om Kunnskapsdugnaden signeres av LO, NHO og Tekna Konferansen gass- og energiteknologi 2006 arrangeres av Teknas fagråd i Telemark Søkningen til høyere teknisk- naturvitenskapelig utdanning øker, viser tall fra Samordna Opptak. Juni Teknas foreningspolitiske kongress arrangeres, med fokus på Teknas framtidige visjon og foreningspolitiske mål. Juli Sommerferie. August Tekna passerer medlemmer Teknas president advarer i NRK Dagsrevyen mot at laboratoriene forfaller og forskerne flykter fra norske universiteter Etter gjentatte krav fra Tekna forsikrer Forsvarsministeren at det ikke lenger vil bli aktuelt å kalle inn studenter til verneplikt midt i studieåret. September Tekna passerer medlemmer Tekna Kommune advarer i Dagens Næringsliv og andre medier mot kompetanseflukt fra det offentlige til det private, på grunn av lav lønn. Oktober Tekna invitert inn i Kunnskapsdepartementets Nasjonalt forum for realfag Statsbudsjettet: Tekna reagerer på regjeringens manglende satsing på forskning og høgskolesektoren. November Tekna reagerer i Dagens Næringsliv på opsjonsfesten i Telenorledelsen, og krever bonus til de ansatte Enighet mellom Tekna og NHO om ny hovedavtale. Desember Pensjonsreformen rammer høytlønnede, og har en kvinnefiendtlig profil. Dette påpeker Tekna til Dagens Næringsliv.» 4 Tekna årsrapport 2006

5 Norgesmester i kurs Det er fag. Det er fest. Det er kursdager i Trondheim! Hvert år i 48 år har hundrevis av teknologer samlet seg til et faglig og sosialt kick-off i Trondheim. Med landets lengste og sterkeste kurstradisjon er Tekna og NTNU rett og slett norgesmestre i kurs. Markedsplass Kursdagene har blitt en uformell markedsplass mellom kunder og leverandører, et sted der man kan vise seg fram både som arbeidsgiver og arbeidstaker. I 2006 møttes 700 deltakere fra hele Norden på Kursdagene den første uken i januar. I Realfagsbygget på Gløshaugen ble det undervist i alt fra bygg og digitalt telenett til vann og avløp og samferdsel. Nettverksarena Tekna ønsker at Kursdagene i enda større grad blir en nettverksarena. I 2008 feirer Kursdagene 50 år, og da har Tekna allerede varslet et storslagent arrangement som skal samle både nye og gamle travere i Trondheim igjen. Foto: Elin Fugelsnes/NTNU Info Tekna årsrapport

6 Januar Februar LO, NHO og Tekna sammen for kunnskap Kunnskap gir verdiskaping, likevel satses det alt for lite på forskning og utdannelse i Norge. Med dette som utgangspunkt inviterte Tekna, LO og NHO til prosjektet Kunnskapsdugnaden. Politiske utspill i 2007 NHO, LO og Tekna vil i 2007 se på hvilke felles politiske budskap og innspill som kan fremmes mot det politiske miljøet. Tunge faglige ressurser er trukket inn i prosjektets referansegruppe, som professor Per Heum fra Senter for Næringslivsforskning, Ådne Cappelen fra SSB, Torger Reve fra BI, Torunn Kvinge fra FAFO, Tor-Jørgen Thoresen fra Forskningsrådet, Jan Fagerberg fra Universitetet i Oslo og Øystein Moen fra NTNU. Fakta Forskningsinnsatsen er lav, og den synker. Kvaliteten i utdanningssystemet er ikke god nok. Ungdom har liten interesse for teknologi og realfag. Det er de dystre realitetene som Kunnskapsdugnaden har satt seg fore å gjøre noe med. Politisk tafatthet Hvordan sikrer vi fremtidig verdiskaping i Norge? Mange opplever en politisk tafatthet i møte med disse utfordringene. Kunnskapsdugnaden vil skape ny forståelse for kunnskapens rolle i verdiskapingen. Så langt foreligger elleve rapporter produsert av norske forskere i regi av Kunnskapsdugnaden. Rapportene tar opp temaer som næringsutvikling i en globalisert økonomi, innovasjon og samspill, og kunnskaps- 6 Tekna årsrapport 2006

7 Mars ressursene i samfunnet. I tillegg har Kunnskapsdugnaden holdt en serie seminarer med tunge aktører fra politikk, forvaltning, næringsliv, organisasjonene og akademia som deltakere. Ambisjoner og mål LO, NHO og Tekna ønsker å skape en felles kunnskapsplattform og bidra med analyse som utgangspunkt for en bred dialog mellom aktørene i norsk verdiskaping. Ambisjonen er ny kunnskap og innsikt om verdiskapingen og dens forutsetninger. Felles forståelse kan gi grunnlag for handling. Tilbakemeldingene har vært gode, og flere aktører har signalisert at de ønsker å være med i prosjektets neste fase i realfag Sammen for Hvordan foreslår Tekna at vi skal rekruttere flere realfaglærere til skolen? Kunnskapsminister Øystein Djupedal inviterte til samarbeid for kunnskap på Lerchendalkonferansen i januar. Én kunnskapsminister, 16 stortingsrepresentanter og 120 deltakere fra norsk næringsliv og akademia. 10. januar var alle i Trondheim, og temaet for Lerchendalskonferansen var Norge som kunnskapsnasjon nøkkelen til konkurransekraft. Kunnskapsminister Øystein Djupedal var opptatt av mangelen på realfagslærere i skolen, og av å øke forskningsinnsatsen i Norge. Han ville gjerne at Tekna skulle bidra med forslag til løsninger på disse utfordringene. Lerchendalskonferansen har vært arrangert av Tekna, Norges forskningsråd, SINTEF og NTNU i omkring 30 år. Tekna årsrapport

8 April Tekna styrket etter strei Akademikere i staten tjener altfor lite sammenliknet med privat sektor. Derfor ble 260 personer, deriblant 25 medlemmer av Tekna, tatt ut i streik av Akademikerne i mai. I slutten av april brøt Akademikerne lønnsforhandlingene i staten fordi det økonomiske tilbudet var for dårlig, samtidig som pengene etter Akademikernes mening ble fordelt galt. Målet med årets lønnsoppgjør var å redusere lønnsforskjellene mellom akademikere i privat og statlig sektor, og å modernisere statens lønns- og personalpolitikk for å møte de store utfordringene som offentlig sektor står overfor. -Lønnsforskjellene mellom det offentlige og private går utover kompetansen og kvaliteten på offentlige tjenester, sa Tekna-medlemmene Elisabeth Drange og Helen Liholt i Kripos til Magasinet Tekna. De ble begge tatt ut i streik. Styrket posisjon Tekna ser på konflikten som en langsiktig investering og har grunn til å tro at den har styrket vår forhandlingsposisjon foran neste hovedoppgjør. Stemningen var god blant de 25 Tekna-medlemmene gjennom hele streiken. De jobber til daglig i Kripos, Mattilsynet i Ålesund og på Rettstoksikologisk institutt ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Etter to uker grep Regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd, av hensyn til dyrehelsen. Etter behandling i Rikslønnsnemnda hvor justeringsoppgjøret var en del av kjennelsen, endte oppgjøret med at Akademikerne fikk det samme resultatet som de øvrige hovedsammenslutningene. Fakta Akademikerne, Tekna og streik: Streiken innenfor statssektoren i 2006 er den første streiken som er gjennomført av Akademikerne. 265 medlemmer fra flere medlemsorganisasjoner ble omfattet av streiken. 8 Tekna årsrapport 2006

9 Mai k i staten Fakta Akademikerne og Tekna: Tekna er den største medlemsforeningen i Akademikerne. Akademikerne, som ble dannet i 1997, består av 13 medlemsforeninger med til sammen medlemmer. Teknas visepresident Åsmund Knutsen er nestleder i Akademikernes styre. Sterk etterspørsel, sterk lønnsvekst Teknas medlemmer i privat sektor tjente i gjennomsnitt 8 prosent mer i 2006 enn året før. Begynnerlønnen er nå på over kroner. Det er etterspørselen etter høyere teknisk- naturvitenskapelig arbeidskraft som skrur lønningene opp. Dermed har Tekna lykkes i sin lønnspolitikk som innebærer at lønnsutviklingen for medlemmene skal reflektere etterspørselen etter universitetsutdannede teknologer og naturvitere i arbeidsmarkedet. mastergrad i teknisk-naturvitenskapelige fag, har steget fra kroner i 2005 til kroner i Dette tilsvarer en vekst på 4,9 prosent. Blant nyutdannede ble større andeler av kullene ansatt i privat sektor enn i statlig og kommunal sektor. Gjennomsnittlig lønnsutvikling for medlemmer i privat sektor for 2005 og 2006, er 8,1 prosent, og det ble mest til de yngste og minst til de eldste. Tilsvarende endring fra 2004 til 2005 var 5,6 prosent. Fakta 400 bedriftsgrupper Tekna har omkring 400 bedriftsgrupper som fører lokale, kollektive forhandlinger på vegne av medlemmene om premisser og rammer for lønnsjustering. Offentlig sektor Lønnen i statlig sektor øker også, med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,8 prosent fra 2005 til I de to foregående årene hadde statlig sektor en vekst på 4,3 prosent og 3,9 prosent. I kommunal sektor var den gjennomsnittlige veksten 5,5 prosent fra 2005 til De to foregående årene hadde denne sektoren en vekst på 4,7 prosent og 2,8 prosent. Begynnerlønn Også begynnerlønnen blant Tekna-medlemmer har steget sterkt. Lønnsstatistikken for privat sektor viser at begynnerlønnen for nyutdannede, med Flere bytter jobb Lønnsutviklingen sier også noe om at flere arbeidstakere avanserer og bytter stillinger sammenliknet med året før. De flytter seg både internt og mellom bedriftene. Hovedavtalen Fakta Hovedavtalen mellom NHO og Tekna regulerer blant annet hvordan lønnsforhandlingene skal gjennomføres mellom partene. Tekna årsrapport

10 Juni Juli Teknologene kom 10 Tekna årsrapport 2006

11 August mer! Krever en milliard til realfag De unge begynner å få øynene opp for at teknisk-naturvitenskapelig utdanning gir fremtidens jobber med god lønn og hele verden som arbeidsplass. I 2006 søkte 10,6 prosent flere seg til teknologi- og ingeniørfagene. Trenden er altså i ferd med å snu. Ved NTNU er økningen av primærsøkere på hele 17 prosent, og de aller fleste vil ta geofag og petroleumsfag. Jentene er de som virkelig ser mulighetene. Andelen kvinnelige primærsøkere til NTNU økte med 50 prosent i fjor. Snart vil hver tredje kandidat ved sivilingeniørstudiet være kvinne. Matematikk, naturfag og IKT er unntaket. Der fortsetter nedgangen. 8 prosent færre søkte disse fagene i fjor, mot 12 prosent færre året før. Totalt er derfor økningen på omkring 5 prosent for realfagrelaterte utdanninger i Norge. Dette til tross for at det er en nedgang i antall søkere til høyere grunnutdanning totalt. Tekna frykter at den økte søkningen til realfagene og sivilingeniørstudiene vil bli et blaff hvis det ikke følges opp av flere ressurser til realfagene. Derfor foreslo Tekna i 2006 at regjeringen bevilger en milliard kroner til realfagsatsing over statsbudsjettet. Det er nå stor mangel på ingeniører og matematikere i næringslivet, og det offentlige og Utkant-Norge kan tape kampen om de beste hodene. Dermed er kvaliteten på offentlige tjenester i fare. I en fersk undersøkelse fra Tekna svarer fire av seks offentlige bedrifter at de allerede nå har problemer med å skaffe kvalifisert personell innenfor teknisk-naturvitenskaplige fagområder. Tekna i toppforum Tekna er invitert inn i Nasjonalt forum for realfag. I forumet møtes ledelsen fra organisasjonene i arbeidslivet og utdanningssektoren, deriblant Tekna. Kunnskapsminister Øystein Djupedal leder selv forumet, som skal være en møteplass mellom regjering og sentrale organisasjoner i arbeidsliv og utdanningssektoren. Målet med arbeide er å følge utviklingen i realfagene, styrke samarbeidet mellom ulike aktører og forslå tiltak. Tekna med i statlig utvalg Regjeringen oppnevnte i mai et utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Teknas president Marianne Harg skal sitte i utvalget, som skal vurdere tiltak for å sikre at strukturen ved universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og gir god ressursutnyttelse. Arbeidet har tidsperspektiv på år. I utvalgets mandat understrekes det at institusjonsstrukturen må sikre en god regional balanse i studietilbud og kompetanse, og bidra til godt samspill med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv. Institusjonene skal bidra til bærekraftig økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Tekna årsrapport

12 September Titusener til Tekna Tekna vokser. Veldig. På fem år har foreningen fått nye medlemmer, og ved årsskiftet var det totale medlemstallet over Tekna er nå den klart største foreningen i Akademikerne, og ambisjonene er fortsatt høye. Potensialet er særlig stort blant høyere realfagutdannete som ikke er sivilingeniører. Foreløpig er organisasjonsgraden lavere blant disse, og det er store muligheter for rekruttering. Vekst tross gode tider Tidligere har ikke Tekna vokst i gode tider. Arbeidsmarkedet blir bedre og bedre for sivilingeniører og naturvitere, og da har den vanlige trenden vært at færre ser behovet for fagorganisering. Slik er det ikke i dag. Antallet medlemmer øker jevnt og trutt. I august passerte foreningen medlemmer, og i løpet av september var medlem også på plass. Det er et meget høyt tall, med tanke på at så sent som i januar 2002 hadde medlemstallet ennå ikke nådd Tekna er der det skjer Det kan være mange årsaker til at flere velger å organisere seg i Tekna. Økt satsing på rekruttering utenfor de rene sivilingeniørstudiene kan være en av dem. Med navneskiftet i 2003 signaliserte Tekna at de også er til for 12 Tekna årsrapport 2006

13 Oktober høyere utdannete realister og naturvitere, og dermed har flere potensielle medlemmer sett på Tekna som sin forening. De siste årene har Tekna meldt seg på i samfunnsdebatten i stadig sterkere grad og ofte vært å se i mediene. Det er viktig for mange potensielle medlemmer. Dessuten bruker Tekna mer ressurser på juridisk bistand til medlemmene, bidrar til god lønnsutvikling og gir gode medlemstilbud, blant annet innen bank og forsikring. Strøm av nye studenter Antallet studentmedlemmer i Tekna er nå omkring Til sammenlikning var tallet bare 4700 for seks år siden. Nytt navn og bedre medlemstilbud er viktige årsaker. Mange studenter møter Tekna for første gang ved en vervestand når de starter på studiene. Tekna-studentene har derfor satset på vervestands på alle relevante lærersteder ved studiestart. Tekna har tydeligvis pirret interessen hos mange nye studenter, for veldig mange velger nå å melde seg inn i foreningen. Bare på to dager ble det i Trondheim vervet 550 studenter. Navneskiftet har trolig bidratt til å gjøre foreningen mer attraktiv også utenfor NTNU. Mange nye studenter har ikke noe forhold til det gamle Medlem nr Stephen Hayes foreningsnavnet, mens det nye navnet er mer inkluderende for flere relevante utdanningsgrupper. Tekna årsrapport

14 November Tekna har styrekandidatene Ni av ti kvinnelige medlemmer i Tekna kunne tenke seg å sitte i et styre, men mener de ikke er del av de rette nettverkene. Kvinner og styreverv sto høyt på Teknas dagsorden våren Kvinnedagen 8. mars var Tekna ute med en annonsekampanje i Dagbladet, Dagsavisen og de største studentavisene. Temaet var spørreundersøkelsen blant kvinnelige medlemmer over 40 år, der resultatet altså viser en stor vilje til å delta i styrearbeid. Undersøkelsen ble også omtalt i Aftenposten på redaksjonell plass. Stortingets vedtak om at det skal være minimum 40 prosent kvinneandel i styrene i allmennaksjeselskaper hadde virkning fra , og selskapene har frist på seg til til å oppfylle kravet. Styrekurs Det er viktig for Tekna å få teknologisk kompetanse, både kvinner og menn, inn i styrene for teknologibedrifter. Derfor arrangerte Tekna tre styrekurs i 2006, der deltakerne fikk en bedre forståelse for styrearbeid og ble forberedt på hva som venter dem i et styre. Ni av ti kvinner vil sitte i styrer, men de søker ikke makt for enhver pris. Selskapet må være interessant, og kvinnene må føle at de bidrar. Dette viser en undersøkelse Tekna har foretatt blant sine medlemmer. De fleste kvinnene som er spurt påpeker - ikke overraskende - at det er manglende nettverk som er årsaken til at de aldri får spørsmål om styreverv. - Undersøkelsen viser at det er nok kvinner som vil og kan - hvis de bare blir spurt, sier president i Tekna, Marianne Harg. 14 Tekna årsrapport 2006

15 Desember Fakta om Tekna-kvinner og styreverv Fakta Kun 3 % har noen gang blitt spurt om å sitte i et styre, men svart nei 80 % kunne tenke seg styreverv 24 % har eller har hatt styreverv 68 % mener at manglende nettverk er viktigste grunn til at de ikke har blitt tilbudt styreverv Utdannet sivilingeniør jobber på Rimi Monto Hussain, som er født i Norge av pakistanske foreldre, hadde søkt 200 jobber og kommet til ett eneste jobbintervju. Da Magasinet Tekna møtte ham var han butikksjef på Rimi, men han ønsket seg en jobb der han kunne få bruke utdanningen som sivilingeniør i prosessteknikk. Artikkelen bidro til å få i gang en debatt om fremmedfrykt i norske bedrifter, og Monto fikk jobb som sivilingeniør. Sivilingeniør Monto Hussain. Foto: Anne Grete Nordal Tekna årsrapport

16 «Knut var genuint interessert i å jobbe på det aktuelle stedet, og han var tøff nok til å slåss for de rettighetene man har etter loven.» Juridisk hj Knuts arbeidsgiver brøt alle spilleregler. Knut kontaktet Teknas juridiske kontor, og sammen vant de kampen mot ulovlig ansettelse og usaklig oppsigelse. «Vi varslet arbeidsgiveren om at vi ville gå til søksmål. Da ble det inngått forlik mellom partene, og Knut fikk fast ansettelse. Dessverre var det da de virkelige problemene begynte.» Monica Christie er advokat ved Teknas juridiske kontor og bisto Knut da han kom i konflikt med arbeidsgiver. Løsningen på denne konflikten kom i begynnelsen av 2006, men historien begynte for flere år siden. Knut hadde fått midlertidig ansettelse i et større norsk selskap. Han fikk stadig nye engasjementer av ulik lengde, og jevnlig kom det positive evalueringer av innsatsen. Etter tre år ga imidlertid arbeidsgiveren signaler om at Knut ikke var sikret forlengelse av arbeidsforholdet. Da tok han kontakt med Teknas juridiske kontor. Der ble den midlertidige ansettelsen vurdert som ulovlig fordi Knuts arbeidsoppgaver var del av den ordinære virksomheten i selskapet. Fast ansettelse, nye problemer Vi varslet arbeidsgiveren om at vi ville gå til søksmål. Da ble det inngått forlik mellom partene, og Knut fikk fast ansettelse. Dessverre var det da de virkelige problemene begynte, sier advokat Monica Christie. Som fast ansatt ble Knut skjøvet ut over sidelinjen. Lenge fikk han ikke arbeidsoppgaver selv om arbeidspresset i selskapet var stort. Flere ganger etterlyste han oppgaver uten at det endret seg.

17 elp fra Tekna sikret jobben Et halvt år etter at Knut ble fast ansatt, varslet ledelsen om omorganisering, og Knut ble definert som overtallig. Brøt alle spilleregler I denne oppsigelsen brøt Knuts arbeidsgiver alle spilleregler, sier Christie. Teknas tillitsvalgte i selskapet ble ikke orientert om noen omorganisering, enda de i følge Hovedavtalen skal innkalles til drøftinger i slike saker. Knut ble plukket ut som overtallig uten noen vurdering opp mot andre ansatte ut fra kompetanse og ansiennitet. I perioden hadde han også søkt på flere andre stillinger som var utlyst i selskapet, men fikk avslag på alle. Vi tok ut søksmål for usaklig oppsigelse. Motparten skjønte nok at de hadde en dårlig sak, og i tolvte time kom de tilbake med et tilbud om en relevant stilling i en annen del av selskapet, forteller Monica Christie. I dag trives Knut godt i den nye jobben i det samme selskapet. Tøff nok En slik arbeidskonflikt er svært følsom, og Knut ønsker ikke å stå fram med sitt egentlige navn eller detaljer om sin identitet. Det er likevel viktig for Tekna å få lov til å fortelle historien, fordi den er prinsipielt viktig. Og det er ingen selvfølge at man orker å ta opp kampen. Knut er en dyktig fagperson, og han var sterk nok til stå i mot når det blåste som verst. I de fleste tilfeller avsluttes slike saker med at arbeidsgiveren kjøper seg ut av problemet med en sluttpakke. Arbeidstakerne godtar gjerne dette fordi de ikke orker belastningen ved å gjennomføre en rettssak. Knut var genuint interessert i å jobbe på det aktuelle stedet, og han var tøff nok til å slåss for de rettighetene man har etter loven, avslutter advokat Monica Christie. Hjelp å få på juridisk kontor Fremdeles dreier mange av sakene seg om nedbemanninger og omorganiseringer, men det har vært en nedgang i slike saker i forhold til året før. Krevende, individuelle saker Ulike individuelle saker, blant annet om oppsigelse av enkeltpersoner, har også preget året. På grunn av sitt innhold har slike saker vært krevende både for dem det gjelder, og for Teknas juridiske kontor. I flere av sakene har det vært nødvendig å ta ut stevning for å få løsning. Når det nærmer seg hovedforhandling, øker imidlertid viljen til løsning, og da er det inngått forlik. Kontoret har hatt flere forespørsler om bruk av ulike registre. Mange ønsker innsyn både i e-post og medisinske opplysninger, selv om det burde være kjent at personopplysningsloven setter grenser. Teknas juridiske kontor har fem advokater og én advokatfullmektig. Tekna årsrapport

18 Fakta om Tekna Pr Tekna årsrapport 2006

19 Hovedstyret i Tekna 2006 Marianne Harg Åsmund Knutsen Per-Arild Konradsen Bjørn Skallerud Ingrid Di Valerio Ida Vassmo Andersen Iver Wake Tor Hovde Idar Sagen Ingeborg Skjelkvåle Ligaarden Kåre Rygg Johnsen Tekna årsrapport

20 Grafisk design og tekstbistand: Cockpit as Trykk: Merkur Trykk Tekna Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo Telefon:

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 1 av 6 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2005 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2005 2 av 6 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2005 I inneværende år er Tekna Bergen

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling

Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling Prioriterte oppgaver for Tekna Stavanger avdeling 2015 Prioriterte oppgaver for 2015 Tekna Stavanger avdeling har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Sør-Rogaland. Avdelingens

Detaljer

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret AKAD / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2016 AKAD / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2016 Snitt lønnstillegg: 2,4% (prisvekst: 3,6%)

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger i Norge

Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger i Norge Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Ved Lars Nerdrum Deres ref: 12/3367 14. september 2012 Høring om behov for og organisering av et system for analyse og formidling av kompetanseframskrivninger

Detaljer

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005

Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styrets årsberetning fra 04-2004 03-2005 Styret: Forskernes årsmøte 2004 ble holdt 1. april, Britannia Hotell, Trondheim. Følgende styre ble valgt: Leder: Styremedl.: Dag Coucheron, førsteamanuensis, Universitetet

Detaljer

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig

NITO Teknologenes valg. Respekt og likeverd Faglig integritet Samfunnsansvar Rå Skapende Synlig 1 Innledning NITO bygger på aktive medlemmer som tar ansvar for egen og organisasjonens utvikling. I fellesskapet NITO tilbyr, er det store muligheter for medlemmene å påvirke egen arbeidssituasjon, egne

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2012. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2012 Oslo kommune KRAV NR. 1 13. april 2012 kl. 12.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave. Dette forutsetter en ansvarlig

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag?

Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Kunnskapsnasjonen Norge en realistisk fremtid uten realfag? Et innspill om forskning og høyere utdanning innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag Fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Deltakelse ved Teknas R-møter

Deltakelse ved Teknas R-møter Deltakelse ved Teknas R-møter Høringsnotat fra Teknas Hovedstyre Henstilling fra Ola Langeland på R-møtet 2005: Det skal utarbeides forslag til en fordeling av representanter der antallet er redusert i

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no Geofag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET www.naturviterne.no Arbeidsmarkedsinformasjon Matematiske realfag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hvor jobber de med matematiske realfag? De fleste av Naturviternes medlemmer med

Detaljer

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste Akademikernes handlingsplan Overordnet mål: Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn Vedtatt 6.12.2013 OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne?

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Anne Solheim (hovedstyret) Irene Brønlund Opseth (hovedstyret) Torun Høgvold Enstad (sekr.) Arbeidsgruppe fra hovedstyret

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Invitasjon til Kick-Off!

Invitasjon til Kick-Off! Invitasjon til Kick-Off! Kompetansekraft Verdal Stiklestad, Norway 22. oktober 2014 Kompetansebygging som Verdal Industriparks viktigste fellesstrategi for økt konkurransekraft. Verdal Industripark Unik

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Høring NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ( Cappelen utvalget )

Høring NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ( Cappelen utvalget ) Deres ref: 16/3867-1 Vår ref:209.06 TEA HMJ Dato: 9.1.2016 Høring NOU 2016: Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk ( Cappelen utvalget ) Innledning Cappelen-utvalget har hatt som mandat

Detaljer

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU

Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen. Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Mellom studenten og næringsliv/samfunn: Utdanningsinstitusjonen Professor Leif Edward Ottesen Kennair Psykologisk institutt, NTNU Et personlig blikk Basert på 4 år som instituttleder Store omleggingsprosesser

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000

Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000 Arbeidssituasjons- undersøkelsen 2000 En undersøkelse av arbeidssituasjonen blant tidligere utdannede sivilingeniører fra institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk- naturvitenskaplige

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer