Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn"

Transkript

1 Årsrapport Medlemsrekord, synlighet og stadig høyere lønn Historien om Tekna i 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 12 spørsmål til en stolt og utålmodig president En president skal være stolt av organisasjonen hun leder. Det er Marianne Harg. Men hun er like klar på hva som bør bli enda bedre i årene som kommer. Hva har Tekna lykkes med i 2006? Utrolig mye! Vi er vesentlig mer synlige i mediene og i det politiske miljøet med våre viktige saker. Spesielt er jeg stolt av samarbeidet med LO og NHO om Kunnskapsdugnaden og av vår rolle i realfagsløftet. Nå skal det innredes Newtonrom i mange kommuner, og det har Tekna bidratt kraftig til. Hva kunne Tekna gjort bedre i året som gikk? Vi burde hatt flere kvinner i sentrale verv, og jeg vet rett og slett ikke hvorfor det er vanskelig å rekruttere dem. Det må vi finne ut. Dessuten tror jeg flere burde vite hvilke faglige aktiviteter vi har. Vet for eksempel realfagslektorer at vi har en gruppe som kaller seg Tekna Realistene, og som samles for å inspirere hverandre? Medlemsveksten er rekordstor. Men er Tekna flinke nok til å tiltrekke seg også dem som ikke er sivilingeniører? Det ser ganske bra ut. Vi har en høy økning blant mastere, og en del av disse ville tidligere vært sortert som sivilingeniører. Det er også økning innen flere tradisjonelle natvit-fag og blant dem som jobber med data og IKT. Det er flott, og jeg tror det blant annet skyldes det gode studentarbeidet vi driver. Hvorfor er det vanskelig å få ungdom til å søke realfagsutdanning? Dette er veldig komplekst og gjelder ikke bare i Norge. Realfag er ikke nerdete! Teknologer er helt avhengige av å få mennesker til å jobbe sammen, de må tenke kreativt for å løse problemer, og de må stadig forholde seg til nye utfordringer. Også realister kan redde verden. For eksempel har norske oljeteknologer gjennom seismiske målinger gjort funn som igjen har gjort det mulig å lage vannbrønner i Dar es Salaam. Unge idealister bør vurdere realfag! Tekna brukte streik som virkemiddel i Hva synes medlemmene om det, tror du? Mange synes det er helt nødvendig å kunne streike, andre truer med å melde seg ut hvis det blir benyttet. Streik er et kraftig virkemiddel, og vi må bruke det med klokskap. Er kursene og konferansene våre fremdeles aktuelle nok? Mange medlemmer setter stor pris på Teknas faglige virksomhet. Vi må tørre å slutte med det som tiden har løpt fra eller der tilbudene finnes andre steder, og det gjør vi også. Men lederkursene er populære! Profilkonferansene er viktige for oss, de skaper møteplasser som ikke ville vært der uten Tekna. Satsingen på gassrør til Grenland, for eksempel, er nok blitt hjulpet av vår årlige gasskonferanse. Representantskapet har etterspurt politisk synlighet og innflytelse. Hvordan har vi lykkes? Kjempemessig! Jeg tror Teknas deltakelse i mediene og det politiske miljøet gjør det mer interessant å være medlem. Det at Tekna har gode ideer og forslag til løsninger, som er viktige for norsk samfunnsutvikling, gjør at vi blir lyttet til. Ser medlemmene hvilken samfunnsmessig betydning arbeidet deres har? De fleste tror jeg har et faglig kritisk blikk på eget arbeid og vurderer konsekvensene. Et eksempel kan være potensielle helseskader fra nanomaterialer som ligner asbest, der man prøver å vurdere konsekvensene før de tas i bruk. Tekna bidrar også til bevisstgjøring gjennom faglige aktiviteter og våre etiske retningslinjer. Seiler teknologprofesjonen i medvind? Ikke hvis vi tenker på den gamle ingeniørprofesjonen. Den er blitt mindre tydelig. I dag dekker våre medlemmer ufattelig mange fagområder, og grensene mellom profesjonene viskes ut. Men jeg blir sint når jeg opplever myter av typen ingeniører tenker firkantet og er lite fleksible. Sivilingeniører har lange tradisjoner for godt samarbeid med andre med annen utdannings- eller erfaringsbakgrunn. Hvordan skulle vi ellers fått realisert alle store prosjekter? 2 Tekna årsrapport 2006

3 Hvordan takler Tekna internasjonaliseringen og omstillingene i arbeidslivet? Dette har vi vært opptatt av lenge og diskutert mye internt. Det viktigste for oss er at medlemmene har bred faglig kompetanse og en trygghet for at de skal greie seg også i omstillinger. Og foreningen er der selvfølgelig med profesjonell bistand til medlemmer og tillitsvalgte. Gjør Tekna nok for å utruste de tillitsvalgte til å representere medlemmene? Nei. De tillitsvalgte er utrolig viktige fordi de er nærmest medlemmene i hverdagen, og de trenger bedre oppfølging for å kunne delta i omstillings- og strategiprosesser og ikke bare i tradisjonelt lønnsarbeid. Arbeidsgiverne vil gjerne ha dem med, så her er det oss det står på. Og nå har vi ansatt flere sentralt som skal jobbe med dette. Andre ting som opptar en Tekna-president? Jeg håper medlemmene er stolte nok av Tekna til å verve kollegene sine. De skal få et par argumenter av meg: Kom til Tekna hvis du ønsker en mangfoldig fagforening! Her har vi både ledere og arbeidstakere som medlemmer, og av og til kan diskusjonene gå høyt om hva vi skal mene. Men det er det som skaper utvikling og et sterkt faglig fellesskap. «Teknologer er helt avhengige av å få mennesker til å jobbe sammen, de må tenke kreativt for å løse problemer, og de må stadig forholde seg til nye utfordringer. Også realister kan redde verden.»

4 Høydepunkter 2006 Januar Kursdager Lerchendalkonferansen Årsmøter, privat, kommunal og statlig sektor Avfallskonferansen 2006 i Øyer. Februar Tekna invitert til kunnskapsministeren for å legge fram sine innspill om økt realfagsrekruttering Tekna-kampanje oppforder ungdom, og spesielt jenter, til å søke seg til realfagene. Mars 8. mars. Tekna går bredt ut med undersøkelser, oppslag i media og annonser for å rekruttere flere kvinner til norske styrerom og bedriftsledelse. April Lønnsoppgjørene i offentlig sektor starter. Mai Marianne Harg inviteres som medlem i Stjernøutvalget, som skal vurdere høyere utdanning i Norge Streik i Akademikerne stat. Etter 14 dager bryter regjeringen inn med tvungen lønnsnemd Avtalen om Kunnskapsdugnaden signeres av LO, NHO og Tekna Konferansen gass- og energiteknologi 2006 arrangeres av Teknas fagråd i Telemark Søkningen til høyere teknisk- naturvitenskapelig utdanning øker, viser tall fra Samordna Opptak. Juni Teknas foreningspolitiske kongress arrangeres, med fokus på Teknas framtidige visjon og foreningspolitiske mål. Juli Sommerferie. August Tekna passerer medlemmer Teknas president advarer i NRK Dagsrevyen mot at laboratoriene forfaller og forskerne flykter fra norske universiteter Etter gjentatte krav fra Tekna forsikrer Forsvarsministeren at det ikke lenger vil bli aktuelt å kalle inn studenter til verneplikt midt i studieåret. September Tekna passerer medlemmer Tekna Kommune advarer i Dagens Næringsliv og andre medier mot kompetanseflukt fra det offentlige til det private, på grunn av lav lønn. Oktober Tekna invitert inn i Kunnskapsdepartementets Nasjonalt forum for realfag Statsbudsjettet: Tekna reagerer på regjeringens manglende satsing på forskning og høgskolesektoren. November Tekna reagerer i Dagens Næringsliv på opsjonsfesten i Telenorledelsen, og krever bonus til de ansatte Enighet mellom Tekna og NHO om ny hovedavtale. Desember Pensjonsreformen rammer høytlønnede, og har en kvinnefiendtlig profil. Dette påpeker Tekna til Dagens Næringsliv.» 4 Tekna årsrapport 2006

5 Norgesmester i kurs Det er fag. Det er fest. Det er kursdager i Trondheim! Hvert år i 48 år har hundrevis av teknologer samlet seg til et faglig og sosialt kick-off i Trondheim. Med landets lengste og sterkeste kurstradisjon er Tekna og NTNU rett og slett norgesmestre i kurs. Markedsplass Kursdagene har blitt en uformell markedsplass mellom kunder og leverandører, et sted der man kan vise seg fram både som arbeidsgiver og arbeidstaker. I 2006 møttes 700 deltakere fra hele Norden på Kursdagene den første uken i januar. I Realfagsbygget på Gløshaugen ble det undervist i alt fra bygg og digitalt telenett til vann og avløp og samferdsel. Nettverksarena Tekna ønsker at Kursdagene i enda større grad blir en nettverksarena. I 2008 feirer Kursdagene 50 år, og da har Tekna allerede varslet et storslagent arrangement som skal samle både nye og gamle travere i Trondheim igjen. Foto: Elin Fugelsnes/NTNU Info Tekna årsrapport

6 Januar Februar LO, NHO og Tekna sammen for kunnskap Kunnskap gir verdiskaping, likevel satses det alt for lite på forskning og utdannelse i Norge. Med dette som utgangspunkt inviterte Tekna, LO og NHO til prosjektet Kunnskapsdugnaden. Politiske utspill i 2007 NHO, LO og Tekna vil i 2007 se på hvilke felles politiske budskap og innspill som kan fremmes mot det politiske miljøet. Tunge faglige ressurser er trukket inn i prosjektets referansegruppe, som professor Per Heum fra Senter for Næringslivsforskning, Ådne Cappelen fra SSB, Torger Reve fra BI, Torunn Kvinge fra FAFO, Tor-Jørgen Thoresen fra Forskningsrådet, Jan Fagerberg fra Universitetet i Oslo og Øystein Moen fra NTNU. Fakta Forskningsinnsatsen er lav, og den synker. Kvaliteten i utdanningssystemet er ikke god nok. Ungdom har liten interesse for teknologi og realfag. Det er de dystre realitetene som Kunnskapsdugnaden har satt seg fore å gjøre noe med. Politisk tafatthet Hvordan sikrer vi fremtidig verdiskaping i Norge? Mange opplever en politisk tafatthet i møte med disse utfordringene. Kunnskapsdugnaden vil skape ny forståelse for kunnskapens rolle i verdiskapingen. Så langt foreligger elleve rapporter produsert av norske forskere i regi av Kunnskapsdugnaden. Rapportene tar opp temaer som næringsutvikling i en globalisert økonomi, innovasjon og samspill, og kunnskaps- 6 Tekna årsrapport 2006

7 Mars ressursene i samfunnet. I tillegg har Kunnskapsdugnaden holdt en serie seminarer med tunge aktører fra politikk, forvaltning, næringsliv, organisasjonene og akademia som deltakere. Ambisjoner og mål LO, NHO og Tekna ønsker å skape en felles kunnskapsplattform og bidra med analyse som utgangspunkt for en bred dialog mellom aktørene i norsk verdiskaping. Ambisjonen er ny kunnskap og innsikt om verdiskapingen og dens forutsetninger. Felles forståelse kan gi grunnlag for handling. Tilbakemeldingene har vært gode, og flere aktører har signalisert at de ønsker å være med i prosjektets neste fase i realfag Sammen for Hvordan foreslår Tekna at vi skal rekruttere flere realfaglærere til skolen? Kunnskapsminister Øystein Djupedal inviterte til samarbeid for kunnskap på Lerchendalkonferansen i januar. Én kunnskapsminister, 16 stortingsrepresentanter og 120 deltakere fra norsk næringsliv og akademia. 10. januar var alle i Trondheim, og temaet for Lerchendalskonferansen var Norge som kunnskapsnasjon nøkkelen til konkurransekraft. Kunnskapsminister Øystein Djupedal var opptatt av mangelen på realfagslærere i skolen, og av å øke forskningsinnsatsen i Norge. Han ville gjerne at Tekna skulle bidra med forslag til løsninger på disse utfordringene. Lerchendalskonferansen har vært arrangert av Tekna, Norges forskningsråd, SINTEF og NTNU i omkring 30 år. Tekna årsrapport

8 April Tekna styrket etter strei Akademikere i staten tjener altfor lite sammenliknet med privat sektor. Derfor ble 260 personer, deriblant 25 medlemmer av Tekna, tatt ut i streik av Akademikerne i mai. I slutten av april brøt Akademikerne lønnsforhandlingene i staten fordi det økonomiske tilbudet var for dårlig, samtidig som pengene etter Akademikernes mening ble fordelt galt. Målet med årets lønnsoppgjør var å redusere lønnsforskjellene mellom akademikere i privat og statlig sektor, og å modernisere statens lønns- og personalpolitikk for å møte de store utfordringene som offentlig sektor står overfor. -Lønnsforskjellene mellom det offentlige og private går utover kompetansen og kvaliteten på offentlige tjenester, sa Tekna-medlemmene Elisabeth Drange og Helen Liholt i Kripos til Magasinet Tekna. De ble begge tatt ut i streik. Styrket posisjon Tekna ser på konflikten som en langsiktig investering og har grunn til å tro at den har styrket vår forhandlingsposisjon foran neste hovedoppgjør. Stemningen var god blant de 25 Tekna-medlemmene gjennom hele streiken. De jobber til daglig i Kripos, Mattilsynet i Ålesund og på Rettstoksikologisk institutt ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Etter to uker grep Regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd, av hensyn til dyrehelsen. Etter behandling i Rikslønnsnemnda hvor justeringsoppgjøret var en del av kjennelsen, endte oppgjøret med at Akademikerne fikk det samme resultatet som de øvrige hovedsammenslutningene. Fakta Akademikerne, Tekna og streik: Streiken innenfor statssektoren i 2006 er den første streiken som er gjennomført av Akademikerne. 265 medlemmer fra flere medlemsorganisasjoner ble omfattet av streiken. 8 Tekna årsrapport 2006

9 Mai k i staten Fakta Akademikerne og Tekna: Tekna er den største medlemsforeningen i Akademikerne. Akademikerne, som ble dannet i 1997, består av 13 medlemsforeninger med til sammen medlemmer. Teknas visepresident Åsmund Knutsen er nestleder i Akademikernes styre. Sterk etterspørsel, sterk lønnsvekst Teknas medlemmer i privat sektor tjente i gjennomsnitt 8 prosent mer i 2006 enn året før. Begynnerlønnen er nå på over kroner. Det er etterspørselen etter høyere teknisk- naturvitenskapelig arbeidskraft som skrur lønningene opp. Dermed har Tekna lykkes i sin lønnspolitikk som innebærer at lønnsutviklingen for medlemmene skal reflektere etterspørselen etter universitetsutdannede teknologer og naturvitere i arbeidsmarkedet. mastergrad i teknisk-naturvitenskapelige fag, har steget fra kroner i 2005 til kroner i Dette tilsvarer en vekst på 4,9 prosent. Blant nyutdannede ble større andeler av kullene ansatt i privat sektor enn i statlig og kommunal sektor. Gjennomsnittlig lønnsutvikling for medlemmer i privat sektor for 2005 og 2006, er 8,1 prosent, og det ble mest til de yngste og minst til de eldste. Tilsvarende endring fra 2004 til 2005 var 5,6 prosent. Fakta 400 bedriftsgrupper Tekna har omkring 400 bedriftsgrupper som fører lokale, kollektive forhandlinger på vegne av medlemmene om premisser og rammer for lønnsjustering. Offentlig sektor Lønnen i statlig sektor øker også, med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,8 prosent fra 2005 til I de to foregående årene hadde statlig sektor en vekst på 4,3 prosent og 3,9 prosent. I kommunal sektor var den gjennomsnittlige veksten 5,5 prosent fra 2005 til De to foregående årene hadde denne sektoren en vekst på 4,7 prosent og 2,8 prosent. Begynnerlønn Også begynnerlønnen blant Tekna-medlemmer har steget sterkt. Lønnsstatistikken for privat sektor viser at begynnerlønnen for nyutdannede, med Flere bytter jobb Lønnsutviklingen sier også noe om at flere arbeidstakere avanserer og bytter stillinger sammenliknet med året før. De flytter seg både internt og mellom bedriftene. Hovedavtalen Fakta Hovedavtalen mellom NHO og Tekna regulerer blant annet hvordan lønnsforhandlingene skal gjennomføres mellom partene. Tekna årsrapport

10 Juni Juli Teknologene kom 10 Tekna årsrapport 2006

11 August mer! Krever en milliard til realfag De unge begynner å få øynene opp for at teknisk-naturvitenskapelig utdanning gir fremtidens jobber med god lønn og hele verden som arbeidsplass. I 2006 søkte 10,6 prosent flere seg til teknologi- og ingeniørfagene. Trenden er altså i ferd med å snu. Ved NTNU er økningen av primærsøkere på hele 17 prosent, og de aller fleste vil ta geofag og petroleumsfag. Jentene er de som virkelig ser mulighetene. Andelen kvinnelige primærsøkere til NTNU økte med 50 prosent i fjor. Snart vil hver tredje kandidat ved sivilingeniørstudiet være kvinne. Matematikk, naturfag og IKT er unntaket. Der fortsetter nedgangen. 8 prosent færre søkte disse fagene i fjor, mot 12 prosent færre året før. Totalt er derfor økningen på omkring 5 prosent for realfagrelaterte utdanninger i Norge. Dette til tross for at det er en nedgang i antall søkere til høyere grunnutdanning totalt. Tekna frykter at den økte søkningen til realfagene og sivilingeniørstudiene vil bli et blaff hvis det ikke følges opp av flere ressurser til realfagene. Derfor foreslo Tekna i 2006 at regjeringen bevilger en milliard kroner til realfagsatsing over statsbudsjettet. Det er nå stor mangel på ingeniører og matematikere i næringslivet, og det offentlige og Utkant-Norge kan tape kampen om de beste hodene. Dermed er kvaliteten på offentlige tjenester i fare. I en fersk undersøkelse fra Tekna svarer fire av seks offentlige bedrifter at de allerede nå har problemer med å skaffe kvalifisert personell innenfor teknisk-naturvitenskaplige fagområder. Tekna i toppforum Tekna er invitert inn i Nasjonalt forum for realfag. I forumet møtes ledelsen fra organisasjonene i arbeidslivet og utdanningssektoren, deriblant Tekna. Kunnskapsminister Øystein Djupedal leder selv forumet, som skal være en møteplass mellom regjering og sentrale organisasjoner i arbeidsliv og utdanningssektoren. Målet med arbeide er å følge utviklingen i realfagene, styrke samarbeidet mellom ulike aktører og forslå tiltak. Tekna med i statlig utvalg Regjeringen oppnevnte i mai et utvalg som skal utrede den videre utviklingen innenfor høyere utdanning. Teknas president Marianne Harg skal sitte i utvalget, som skal vurdere tiltak for å sikre at strukturen ved universiteter og høyskoler bidrar til å møte samfunnets behov og gir god ressursutnyttelse. Arbeidet har tidsperspektiv på år. I utvalgets mandat understrekes det at institusjonsstrukturen må sikre en god regional balanse i studietilbud og kompetanse, og bidra til godt samspill med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv. Institusjonene skal bidra til bærekraftig økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Tekna årsrapport

12 September Titusener til Tekna Tekna vokser. Veldig. På fem år har foreningen fått nye medlemmer, og ved årsskiftet var det totale medlemstallet over Tekna er nå den klart største foreningen i Akademikerne, og ambisjonene er fortsatt høye. Potensialet er særlig stort blant høyere realfagutdannete som ikke er sivilingeniører. Foreløpig er organisasjonsgraden lavere blant disse, og det er store muligheter for rekruttering. Vekst tross gode tider Tidligere har ikke Tekna vokst i gode tider. Arbeidsmarkedet blir bedre og bedre for sivilingeniører og naturvitere, og da har den vanlige trenden vært at færre ser behovet for fagorganisering. Slik er det ikke i dag. Antallet medlemmer øker jevnt og trutt. I august passerte foreningen medlemmer, og i løpet av september var medlem også på plass. Det er et meget høyt tall, med tanke på at så sent som i januar 2002 hadde medlemstallet ennå ikke nådd Tekna er der det skjer Det kan være mange årsaker til at flere velger å organisere seg i Tekna. Økt satsing på rekruttering utenfor de rene sivilingeniørstudiene kan være en av dem. Med navneskiftet i 2003 signaliserte Tekna at de også er til for 12 Tekna årsrapport 2006

13 Oktober høyere utdannete realister og naturvitere, og dermed har flere potensielle medlemmer sett på Tekna som sin forening. De siste årene har Tekna meldt seg på i samfunnsdebatten i stadig sterkere grad og ofte vært å se i mediene. Det er viktig for mange potensielle medlemmer. Dessuten bruker Tekna mer ressurser på juridisk bistand til medlemmene, bidrar til god lønnsutvikling og gir gode medlemstilbud, blant annet innen bank og forsikring. Strøm av nye studenter Antallet studentmedlemmer i Tekna er nå omkring Til sammenlikning var tallet bare 4700 for seks år siden. Nytt navn og bedre medlemstilbud er viktige årsaker. Mange studenter møter Tekna for første gang ved en vervestand når de starter på studiene. Tekna-studentene har derfor satset på vervestands på alle relevante lærersteder ved studiestart. Tekna har tydeligvis pirret interessen hos mange nye studenter, for veldig mange velger nå å melde seg inn i foreningen. Bare på to dager ble det i Trondheim vervet 550 studenter. Navneskiftet har trolig bidratt til å gjøre foreningen mer attraktiv også utenfor NTNU. Mange nye studenter har ikke noe forhold til det gamle Medlem nr Stephen Hayes foreningsnavnet, mens det nye navnet er mer inkluderende for flere relevante utdanningsgrupper. Tekna årsrapport

14 November Tekna har styrekandidatene Ni av ti kvinnelige medlemmer i Tekna kunne tenke seg å sitte i et styre, men mener de ikke er del av de rette nettverkene. Kvinner og styreverv sto høyt på Teknas dagsorden våren Kvinnedagen 8. mars var Tekna ute med en annonsekampanje i Dagbladet, Dagsavisen og de største studentavisene. Temaet var spørreundersøkelsen blant kvinnelige medlemmer over 40 år, der resultatet altså viser en stor vilje til å delta i styrearbeid. Undersøkelsen ble også omtalt i Aftenposten på redaksjonell plass. Stortingets vedtak om at det skal være minimum 40 prosent kvinneandel i styrene i allmennaksjeselskaper hadde virkning fra , og selskapene har frist på seg til til å oppfylle kravet. Styrekurs Det er viktig for Tekna å få teknologisk kompetanse, både kvinner og menn, inn i styrene for teknologibedrifter. Derfor arrangerte Tekna tre styrekurs i 2006, der deltakerne fikk en bedre forståelse for styrearbeid og ble forberedt på hva som venter dem i et styre. Ni av ti kvinner vil sitte i styrer, men de søker ikke makt for enhver pris. Selskapet må være interessant, og kvinnene må føle at de bidrar. Dette viser en undersøkelse Tekna har foretatt blant sine medlemmer. De fleste kvinnene som er spurt påpeker - ikke overraskende - at det er manglende nettverk som er årsaken til at de aldri får spørsmål om styreverv. - Undersøkelsen viser at det er nok kvinner som vil og kan - hvis de bare blir spurt, sier president i Tekna, Marianne Harg. 14 Tekna årsrapport 2006

15 Desember Fakta om Tekna-kvinner og styreverv Fakta Kun 3 % har noen gang blitt spurt om å sitte i et styre, men svart nei 80 % kunne tenke seg styreverv 24 % har eller har hatt styreverv 68 % mener at manglende nettverk er viktigste grunn til at de ikke har blitt tilbudt styreverv Utdannet sivilingeniør jobber på Rimi Monto Hussain, som er født i Norge av pakistanske foreldre, hadde søkt 200 jobber og kommet til ett eneste jobbintervju. Da Magasinet Tekna møtte ham var han butikksjef på Rimi, men han ønsket seg en jobb der han kunne få bruke utdanningen som sivilingeniør i prosessteknikk. Artikkelen bidro til å få i gang en debatt om fremmedfrykt i norske bedrifter, og Monto fikk jobb som sivilingeniør. Sivilingeniør Monto Hussain. Foto: Anne Grete Nordal Tekna årsrapport

16 «Knut var genuint interessert i å jobbe på det aktuelle stedet, og han var tøff nok til å slåss for de rettighetene man har etter loven.» Juridisk hj Knuts arbeidsgiver brøt alle spilleregler. Knut kontaktet Teknas juridiske kontor, og sammen vant de kampen mot ulovlig ansettelse og usaklig oppsigelse. «Vi varslet arbeidsgiveren om at vi ville gå til søksmål. Da ble det inngått forlik mellom partene, og Knut fikk fast ansettelse. Dessverre var det da de virkelige problemene begynte.» Monica Christie er advokat ved Teknas juridiske kontor og bisto Knut da han kom i konflikt med arbeidsgiver. Løsningen på denne konflikten kom i begynnelsen av 2006, men historien begynte for flere år siden. Knut hadde fått midlertidig ansettelse i et større norsk selskap. Han fikk stadig nye engasjementer av ulik lengde, og jevnlig kom det positive evalueringer av innsatsen. Etter tre år ga imidlertid arbeidsgiveren signaler om at Knut ikke var sikret forlengelse av arbeidsforholdet. Da tok han kontakt med Teknas juridiske kontor. Der ble den midlertidige ansettelsen vurdert som ulovlig fordi Knuts arbeidsoppgaver var del av den ordinære virksomheten i selskapet. Fast ansettelse, nye problemer Vi varslet arbeidsgiveren om at vi ville gå til søksmål. Da ble det inngått forlik mellom partene, og Knut fikk fast ansettelse. Dessverre var det da de virkelige problemene begynte, sier advokat Monica Christie. Som fast ansatt ble Knut skjøvet ut over sidelinjen. Lenge fikk han ikke arbeidsoppgaver selv om arbeidspresset i selskapet var stort. Flere ganger etterlyste han oppgaver uten at det endret seg.

17 elp fra Tekna sikret jobben Et halvt år etter at Knut ble fast ansatt, varslet ledelsen om omorganisering, og Knut ble definert som overtallig. Brøt alle spilleregler I denne oppsigelsen brøt Knuts arbeidsgiver alle spilleregler, sier Christie. Teknas tillitsvalgte i selskapet ble ikke orientert om noen omorganisering, enda de i følge Hovedavtalen skal innkalles til drøftinger i slike saker. Knut ble plukket ut som overtallig uten noen vurdering opp mot andre ansatte ut fra kompetanse og ansiennitet. I perioden hadde han også søkt på flere andre stillinger som var utlyst i selskapet, men fikk avslag på alle. Vi tok ut søksmål for usaklig oppsigelse. Motparten skjønte nok at de hadde en dårlig sak, og i tolvte time kom de tilbake med et tilbud om en relevant stilling i en annen del av selskapet, forteller Monica Christie. I dag trives Knut godt i den nye jobben i det samme selskapet. Tøff nok En slik arbeidskonflikt er svært følsom, og Knut ønsker ikke å stå fram med sitt egentlige navn eller detaljer om sin identitet. Det er likevel viktig for Tekna å få lov til å fortelle historien, fordi den er prinsipielt viktig. Og det er ingen selvfølge at man orker å ta opp kampen. Knut er en dyktig fagperson, og han var sterk nok til stå i mot når det blåste som verst. I de fleste tilfeller avsluttes slike saker med at arbeidsgiveren kjøper seg ut av problemet med en sluttpakke. Arbeidstakerne godtar gjerne dette fordi de ikke orker belastningen ved å gjennomføre en rettssak. Knut var genuint interessert i å jobbe på det aktuelle stedet, og han var tøff nok til å slåss for de rettighetene man har etter loven, avslutter advokat Monica Christie. Hjelp å få på juridisk kontor Fremdeles dreier mange av sakene seg om nedbemanninger og omorganiseringer, men det har vært en nedgang i slike saker i forhold til året før. Krevende, individuelle saker Ulike individuelle saker, blant annet om oppsigelse av enkeltpersoner, har også preget året. På grunn av sitt innhold har slike saker vært krevende både for dem det gjelder, og for Teknas juridiske kontor. I flere av sakene har det vært nødvendig å ta ut stevning for å få løsning. Når det nærmer seg hovedforhandling, øker imidlertid viljen til løsning, og da er det inngått forlik. Kontoret har hatt flere forespørsler om bruk av ulike registre. Mange ønsker innsyn både i e-post og medisinske opplysninger, selv om det burde være kjent at personopplysningsloven setter grenser. Teknas juridiske kontor har fem advokater og én advokatfullmektig. Tekna årsrapport

18 Fakta om Tekna Pr Tekna årsrapport 2006

19 Hovedstyret i Tekna 2006 Marianne Harg Åsmund Knutsen Per-Arild Konradsen Bjørn Skallerud Ingrid Di Valerio Ida Vassmo Andersen Iver Wake Tor Hovde Idar Sagen Ingeborg Skjelkvåle Ligaarden Kåre Rygg Johnsen Tekna årsrapport

20 Grafisk design og tekstbistand: Cockpit as Trykk: Merkur Trykk Tekna Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo Telefon:

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsrapport 2008. Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning. Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsrapport 2008 Medlemsrekord, større synlighet og økt påvirkning Historien om Tekna i 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Vi skaper fremtiden! Det har vært et privilegium å få lov til å lede Tekna

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KVINNER I FTI

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KVINNER I FTI Perspektiver Utenlandske kvinner tar utdannelse i Norge DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Fagnettverk Møter nye utfordringer i nordområdene Elkraft 0,5 % av fagarbeidere i bransjen er kvinner

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

LEKTORBLADET DEN NORSKE MODELLEN TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET DEN NORSKE MODELLEN TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: DEN NORSKE MODELLEN w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2012 11. årgang 1 Lektorbladet 03/2012 LEDER FOTO: TOM EGIL JENSEN Marit Kleppe

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Bibliotekaren 5. Tariffpolitisk muskelkraft. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Profesjonsbygging mot søkernedgang. BF-prosjekt med mange fasetter

Bibliotekaren 5. Tariffpolitisk muskelkraft. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Profesjonsbygging mot søkernedgang. BF-prosjekt med mange fasetter Bibliotekaren 5 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Tariffpolitisk muskelkraft Mellomoppgjørene i havn i Staten, KS og Oslo kommune Tariffarbeid alltid høyt prioritert Lønnsstatistikk for kommunalt

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007

Bård Jordfald og Kristine Nergaard. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Bård Jordfald og Kristine Nergaard Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-622-7

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Hvem blir valgt til president i NITO? Geirangervegen - ingeniørkunst midt i Verdensarven

Hvem blir valgt til president i NITO? Geirangervegen - ingeniørkunst midt i Verdensarven MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 04/2006 JUNI Snakk lønn ved jobbskifte! - Lønn er ofte et ikke-tema når våre medlemmer i helseforetakene bytter jobb. Det grelleste eksemplet var en ingeniør

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no

tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no tekna www.teknamag.no m a g a s i n e t nr 2-2005 Verden rundt for å hjelpe side 4 tekna 2-05.indd 1 25.01.2005 12:53:51 LEDER Fremtiden skapes nå Mellom matpakkesmøring og kleskabal til mine to barn om

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 2 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 2 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 2 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Lønnsoppgjøret endte i år med forhandlingsløsning i kommunal og statlig sektor. Det er positivt at partene viste vilje og evne til å oppnå

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 2/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 2/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 2/2008 årgang 6 ffbitter strid om AFP. Fagforbundet har et eget forslag som kan løse striden. Side

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

SØKTE 100 JOBBER UTEN Å FÅ NAPP LØNNSDRIVENDE INGENIØRBEHOV MAGISK FORMEL GJØR MATTE GØY INGEN INGENIØRER INGEN VERDENSREKORD!

SØKTE 100 JOBBER UTEN Å FÅ NAPP LØNNSDRIVENDE INGENIØRBEHOV MAGISK FORMEL GJØR MATTE GØY INGEN INGENIØRER INGEN VERDENSREKORD! 02/07 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON LØNNSDRIVENDE INGENIØRBEHOV Arbeidsgiverne merker kampen om ingeniørarbeidskraften. Dette er et godt kort for NITO i årets lønnsoppgjør.

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer