Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister Møter i lokalavdelingene NTL-Skatts folkeregisterundesøkelse Ligningskontorstrukturen under press

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 13. oktober Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 17. november Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Minneord 3 NTL-dagen i Hordaland 4 Rammeavtalen om frivillig fratreden 5 Ligningskontorstrukturen under press 5 Politisk besøk i NTL-Skatt-avdelinger 6 Stor deltakelse på konferanse i Sør-Trøndelag 7 Seminar i Finnmark 7 Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister 8 Skatteetaten tåler ikke flere budsjettreduksjoner 8 Debattinnlegg vedr. offentliggjøring av skattelister 9 Herr Redaktør 9 NTL-Skatt med stor folkeregisterundersøkelse 10 Skifte i Nord-Trøndelag 10 Oversikt over styret, utvalg og avdelingene 11 Omstillingsavtale for økonomitjenestene 12 Leder Får vi tid til å puste ut? Når dette leses er vi i ferd med å gli over i november måned. En kan spørre seg hvor tida blir av. I en hektisk hverdag føler vel mange av dere at det omtrent ikke er tid til å sitte ned noen minutter å trekke pusten. Men kanskje det er det en burde prøvd å ta seg tid til? Tenke litt igjennom hvordan vi har det på jobben? Ta en prat med kollegaen. Vår egen situasjon og vårt arbeidsmiljø blir som regel underordnet arbeidet med å få gjennomført de oppgavene og resultatkravene vi er pålagt. Vi stirrer oss blindt på dataskjermen og opplever press med hensyn til å få gjort alle de oppgavene vi skal. Dette er ofte ikke noen god situasjon, og kan medføre slitasje og ikke minst sykefravær. Stor utfordringer med SLN En av de største utfordringene etaten står overfor over i 2004 vil være tilrettelegging og bruken av SLN-systemet. Dette vil kreve at mye av etatens ressurser neste år vil gå med til dette, og må etter min mening bety at flere andre oppgaver må nedprioriteres, og resultatkravene bør også hensynta dette. NTL-Skatt har ved flere anledninger tatt opp med Skattedirektoratet at det bør atskillig forbedringer til av SLN-datasystemet før dette tas i bruk av alle kontorer neste år. Dessuten må det til en skikkelig kompetanseheving bl.a. på regnskap. Personalpolitikken suspendert? Flere har spurt meg om personalpolitikken og ikke minst arbeidsmiljøet nå er i ferd med å bli glemt som følge av nye utfordringer og omorganiseringer. Den personlige og faglige utviklingen blir det også ofte så som så med. Man føler at disse tingene blir underordnet effektivitetshensynene i etaten og forberedelser til nye omorganiseringer. Men ikke minst i disse omstillingstider, er det viktig å ha fokus på disse områdene. For eksempel vise at de prinsippene vi er enige om i etatens personal- og organisasjonspolitikk kan komme til anvendelse i «trange» tider. Og så behøver det ikke å koste noe særlig. Det er faktisk gratis å vise litt omsorg og prøve å ta litt vare på hverandre i en stresset hverdag. At vi kan tenke litt igjennom hvordan vi forholder oss til kollegaene på arbeidsplassen, og hvordan vår væremåte oppfattes av andre på. Stor oppslutning på møter og kurs Denne høsten tegner det til å bli enda flere enn før som møter opp på våre lokalavdelingers kurs, møter og konferanser rundt om i landet. Det synes jeg er veldig positivt. Vi i NTL-Skatt sentralt ser det denne høsten som meget viktig å komme ut til flest mulig lokalavdelinger, og ta pulsen på hvordan medlemmene føler arbeidssituasjonen, og ikke minst orientere om de kommende utfordringene i etaten. Diskusjoner om fremtidig organisering av etaten Direktoratet har sendt ut prosjektrapporten om Reorganisering av skatteetaten. Selv om dere har det travelt, vil jeg oppfordre dere til å prøve å sette dere litt inn i rapporten, for ikke minst å se hvordan etaten kan tenkes organisert i framtida. Det er ingen tvil om at arbeidsgiver på sikt ser for seg en klart «slankere» skatteetat med færre enheter. Det er viktig for oss i foreningen sentralt å få inn synspunkter fra dere på dette dokumentet,både skriftlig og på de mange møter og konferanser ute i avdelingene i høst. 2 NTL-Skatt 5/2003

3 Redaktørens hjørne Sommeren som aldri forsvant! Velgerne over vårt langstrakte kongerike har talt og det har gitt ulike utslag og konstellasjoner; som naturlig kan være!! Det viktigste å legge merke til ved årets valg er vel at det synes å bli stadig færre som umaker seg til å nytte stemmeretten; et særdeles dårlig tegn! Så starter kampen om posisjoner, hvem kan, og ikke minst vil, samarbeide med hvem og hvem passer slettes ikke inn i lekegrinda?! Så skriver vi oktober måned og forslag til Statsbudsjett legges fram og det med den følge at i hvilken retning man enn snur seg så skriker enkeltpersoner eller grupper over seg for at nettopp disse ikke er tilstrekkelig tilgodesett.. Så like før høytidsstemte kirkeklokker ringer julehøytiden inn er et budsjett forhåpentligvis i havn, noe som igjen gir plusser og minuser i forhold til hva de nå valgte kommunepolitikere vil og kan prioritere. Velgerne som har gitt sin tillit til sine spesielt utvalgte i den enkelte kommune skal jo finne igjen sine valgte representanters valgflesk i størst mulig grad, må vite! Inge Sveås Vi moderne (?) mennesker skal heller ikke kimse av at vi faktisk befinner oss i den måneden hvor forståsegpåere mener vi skal kunne se hvilket vær vi får til vinteren. 14 dager før Mikkjelsmesse skulle man begynne å følge med Melkeveien på himmelen. Melkeveien bar også navnet «Vetter-Brauti», og så mange store klumper man kunne telle i Melkeveien så mange ganger skulle det snø i løpet av vinteren. De dunkle og gråaktige partiene forteller oss om mildvær og regn. Er det meget store hvite flekker betyr de like mange kalde måneder. Det var valg og vær..men her om dagen i en herværende forretning så jeg faktisk årets første frambudte JULEMARSIPAN tenk det! Jeg synes da vitterlig ikke at det er lenge siden årets PÅSKEMARSIPAN, en til dels støvete sådan, ble fallbydd til halv pris. Dette skaper jo bare svingninger i markedet, og så mange pressgrupper vi ellers har burde det være mulig at noen nå med liv og lyst kunne gå inn for HELÅRSMARSIPANEN. Ha en ellers god og næringsrik senhøst vi går mot jul dere! Inge S NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 28/03: Vedrørende hjemme-pc-tilbudet. 29/03: Vedr. avtale om frivillig fratreden fra stilling. 30/03: Etatskontorenes situasjon. 31/03: Fra fellesmøtet i SKD 30.september. 32/03: Statsbudsjettet /03: Statsbudsjettet 2004 økonomitjenesteprosjektet. NTL-Skatt har så langt gitt ut følgende Kontroll-infoer: 10/03: Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. 11/03: Forslag til endringer av uttaksbestemmelsene i mva-loven. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer eller Kontrollinfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Her står mye aktuell informasjon fra NTL-Skatts arbeide bl.a. med det som skjer i etaten vår. Tautrekking er i sannhet en mye brukt øvelse i mer eller mindre edel kappestrid, og hvorvidt den kappestrid vi under taburettfordeling og ikke minst budsjettbehandling er vitne til kan defineres som edel skal være usagt! Verden vil bedras! Vel så er det bare å håpe at det vi ser til nå av tildelte ressurser til vår egen utmerkede etat kan rekke til alle gode formål, en etat som koster mindre enn 4 milliarder å drive og som gir et tilskudd til statskassa på mer enn 350 milliarder! Når vi likevel er inne på at vi befinner oss i oktober er det kanskje ikke av veien å nevne at måneden i noe eldre tid også hadde navnet Sædemåned. Dette noe som skulle henlede oppmerksomheten på at nå var det på tide å så vinterrugen. Kuriositeter for øvrig er at fødselsdagsblomsten i oktober oppgis til å være georginer og for de som måtte være opptatt av edelstener er det Opal som gjelder. Den skal forresten være kjærlighetsgivende. Minneord Det er med sorg vi tidligere i høst ble kjent med at Arne Hval fra Asker hadde gått bort etter lengre tids sykdom. Arne Hval var bl.a. nestformann i interimsstyret ifm. stiftelsen av tidligere Ligningsetatens landsforening på midten av 60- tallet. Han jobbet på Bærum ligningskontor i mange år, hovedsakelig som kontrollsjef, og han hadde mange verv i NTL-avdelingen både lokalt og på fylkesplan. Han var også veldig opptatt av arbeidsmiljøspørsmål og hvordan kollegaene hadde det på jobben. Arne Hval sluttet i etaten for noen år siden, og begynte med egen regnskapsveiledningsvirksomhet. Jeg lyser fred over Arne Hvals minne. NTL-Skatt 5/2003 3

4 NTL-dagen 18. september NTL-skatt 3-15, Hordaland hadde dagkonferanse om «Pensjonsordningen» samme dag. Da Bergen var tatt ut til å markere NTL-dagen 18 september var ikke valget vanskelig, dette ville vi være med på. Vi valgte å markere dette på to måter får å nå flest mulig medlemmer i Hordaland. På Bergen likningskontor ble det en liten overraskelse til de som kom på jobb om morgenen. Der møtte de Jon Atle Spilde og Morten Pedersen i inngangen som delte ut epler, sjokolade, brus, vann og diverse NTLeffekter. Dette ble godt mottatt., positive overraskelse og forandringer i hverdagen er alltid kjekt, de ga en god start på dagen, og medlemmene synest det er bra vi viser oss frem. Dato for dagkonferansen var fastsatt tidlig i vår, og en oppfølging av pensjonskonferansen om LO-stat avholdt i Bergen i mars i år. Litt kritikk fikk vi for at dagkonferansen var lagt til dagen før høstutlegg, men dette var noe vi ikke styrer lokalt. Likevel hadde vi 56 deltakere. Som spesiell markering av NTLdagen fikk de som valgte å delta på dagkonferansen, hver sin hvit t- Spilde og Pedersen med overraskelser på morgenkvisten skjorte med NTL-logo på ved registrering. Dette ble godt mottatt, selv om størrelsene ikke var skreddersydd til små nette damer og normalt store menn. Dessverre hadde vi litt for få t-skjorter, men det vil vi prøve å rette på i en senere anledning. Sture Stokland fra forbundskontoret holdt oss i ånde hele dagen. Det var en lydhør og aktiv forsamling til stedet. For oss som ikke viste noe om pensjon og pensjonsrettigheter var dette en meget nyttig dag. Det at pensjon kun vedrører de som nærmer seg pensjonsalder, kan med dette avkreftes. Fremtidige pensjonsordninger er noe som vedrører oss alle, og informasjon om dette er noe vi alle bør skaffe oss. Har du ikke skaffet det slik informasjon, bør du gjøre det ved neste anledning. Som takk til Sture for mye god og nyttig informasjon, fikk han som takk boken som Bergen likningskontor har gitt ut, med tittel«litt av en historie». Ingunn Borge Veseth leder NTL-skatt 3-15 Deler av forsamlinga på Pensjonskonferansen 4 NTL-Skatt 5/2003

5 Rammeavtalen om frivillig fratreden I hurtiginfoer tidligere i høst orienterte vi om rammeavtalen om frivillig fratreden som NTL-Skatt var med å inngå. I motsetning til de øvrige organisasjonene var det NTL- Skatts klare forutsetning for å inngå en slik avtale at den måtte gjelde alle medarbeidere i skatteetaten. NTL-Skatt tror ikke at den foreliggende avtalen vil ha avgjørende virkning i arbeidet med å frigjøre lønnsmidler i etaten. Også andre budsjett-og innsparingstiltak må gjøres. Men avtalen inneholder virkemidler som kan være verdt å vurdere nærmere for den som av forskjellige grunner vurderer å gå ut av etaten. Virkemidlene i avtalen som for eksempel sluttvederlag og studiestøtte bærer preg av at skatteetaten ikke kan tilby bedre ordninger enn det som generelt gjelder i den sentrale omstillingsavtalen i staten. Det vil heller ikke bli gitt muligheter for noen førtidspensjons-ordninger, noe i tilfelle Stortinget måtte ha vedtatt. Det er verdt å merke seg at virkemidlene «sluttvederlag» og «studiestøtte» forutsetter at den tilsatte sier opp og slutter i etaten. Dette innebærer at han/hun sier fra seg retten til ventelønn og fortrinnsrett til ny stilling i staten. Samtidig opphører medlemskapet i Statens Pensjonskasse. Når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som omfatter arbeidstakere som går inn under lov om Statens Pensjonskasse og som har minst 10 års medlemskap i offentlige tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år. AFP-ordningen forutsetter bl.a. at arbeidstakeren er yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet, noe vedkommende ikke vil være dersom sluttvederlag utbetales. Ligningskontor-strukturen under press Illustrasjonsfoto NTL-Skatt har ved flere anledninger i høst tatt opp situasjonen rundt etatskontorene med Skattedirektoratet. I flere fylker har man redusert åpningstiden og bemanningen ved etatskontorene sterkt. Flere steder er disse kontorene blitt så kraftig redusert at de nærmest må anses som avviklet. Noen steder har man også følt seg tvunget til å avvikle leiekontrakten for enkelte av etatskontorene og gjort om kontoret til et kontor med etatsfunksjoner. Flere steder medfører disse endringene redusert service for publikum. For medarbeidere betyr det lengre reisetid til og fra arbeid. Noen steder overstiger denne garantien som er gitt i omstillingsavtalen. Budsjettsituasjonen gjør at NTL-Skatt har sagt ja til invitasjonen fra SKD om en i dialog for å se på en mindre justering av etatskontorstrukturen. Vi vil se på hensiktsmessigheten av å opprettholde enkelte kontorer der det er å få/ingen ansatte og lite publikumshenvendelser. Denne gjennomgangen må selvsagt skje i samarbeid med lokale tillitsvalgte, og etter avklaring i Finansdepartementet. Rammeavtalen om frivillig fratreden pålegger etatens driftsenheter å gjennomgå budsjettene og oppgaveløsningen med sikte på innsparinger og mer effektiv oppgaveløsning. Ett av målene med OAL var å samle en større andel av ressursene på distriktskontorene. Det er også et ønske fra noen av medarbeidere som i dag arbeider ved etatskontorene om å jobbe ved et større kontor/fagmiljø. Den nedbygging/avvikling av etatskontorene vi har vært vitne til enkelte steder i høst, kan imidlertid ikke NTL-Skatt godta. Det har vi sagt klart fra om til Skattedirektoratet, senest på møte om budsjettsituasjonen i dag. Etaten har i dag ikke fullmakt til å endre den politisk vedtatte strukturen for ligningskontorene. Dette framhever vi også i en pressemelding vi har sendt ut i forbindelse med Aftenpostens artikkel: Ligningsetaten omorganiserte til økte utgifter. NTL-Skatt 5/2003 5

6 Politisk besøk i NTL-Skatt-avdelinger I første halvdel av september hadde NTL- Skatt-avdelingene i Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark besøk av skattepolitisk talsmann i Svein Roald Hansen i Arbeiderpartiet. Besøkene var i regi av LO-Stats fylkesutvalg og bakgrunnen for besøket var bl.a. oppslaget i Aftenposten i begynnelsen av september med overskriften: masse-oppsigelser i skatteetaten. Aps talsmann fikk mange tilbakemeldinger og meningsytringer om skatteetatens budsjettsituasjon og manglende kontrollmuligheter. Skal for eksempel skatteetaten være en aktør i arbeidet med svart arbeide lokalt, må etatens budsjetter styrkes, mente mange av medlemmene. Deltakerne syntes det var meget nyttig å treffe og få prate med en politiker som har med skatteetatens budsjetter og situasjon å gjøre. Fra venstre leder av LO-Stats fylkesutvalg: Ingeborg Kivle, Svein Roald Hansen og leder av NTL-Skatt Telemark: Unni Jørgensen. Fra arbeidsplassmøtet på Skien ligningskontor 6 NTL-Skatt 5/2003

7 Stor deltakelse på dagkonferanse for NTL-Skatt i Sør-Trøndelag Av Mona Berg Moen. Den 30.september ble det avholdt dagkonferanse for NTL-Skatt sine medlemmer i Sør-Trøndelag. Det var i alt 59 deltakere på konferansen. Dette er ganske mange i forhold til de konferansene vi har hatt tidligere. Siden både foredragsholderne og temaene på forhånd skapte visse forventninger var det ingen overraskelse at mange meldte seg på, men at det skulle bli så mange var over all forventning. Dagkonferansen startet med at fylkesskattesjef Kjell Erik Schjeelvaag informerte om ROS. Han kunne gi en god gjennomgang av de forskjellige modellene - og for de som har hørt dette før begynte enkelte biter å komme på plass. Siden det var så mange medlemmer til stede, benyttet styret anledingen til å presentere seg før neste foreleser slapp til. Odd Magne Persson holdt deretter et engasjerende foredrag om rettigheter og plikter i forbindelse med omorganisering. Det ble informert om forholdet mellom drøftinger og forhandlinger samt rettigheter i forbindelse med endring av stilling og eventuell oppsigelse. Odd Magne informerte også om sluttpakker i staten og om rammeavtalen om frivillig fratredelse som ble inngått mellom SKD og tjenestemannsorganisasjonene. Foreleser Odd Magne sammen med fylkesskattesjef Schjelvaag. Odd Magne foran deler av deltakerne. Seminar i Finnmark Tekst og foto: Bjørn A. Niska NTL-skatt, avdeling 3-04 avviklet seminar med temaet Reorganisering av skatteetaten. Seminaret fant sted i Lakselv som er et geografisk midtpunkt i Finnmark. var foreleser og han fikk møte 20 lydhøre medlemmer. Seminaret startet med lunsj den siste septemberdagen og ble avsluttet med lunsj den første oktoberdagen. Ergo var det knapt med tid til et såpass omfattende tema. Stein hadde ikke vært i Finnmark siden midten av 90-tallet og det var derfor på høy tid at han viste seg i fylket igjen. I tillegg til ROS-prosjektet ble det også tid til andre aktuelle saker som opptar landsforeningen. Blant annet har det jo i den senere tid vært en del presseomtale av etaten. Dessuten var jo avtalen om frivillig fratreden allerede underskrevet. Vi hadde mange interessante tema på dagsorden. Selv om Stein stod opp i otta og hadde reist både lenge og vel, så var han våken og fanget opp signalene fra oss her i fylket. Dessuten er det vel på sin plass å si at dagsorden ble til kveldsorden. Dette som følge av at samtalene og meningsutvekslingene ikke ble avsluttet, selv om vi forlot møterommet på ettermiddagen. Medlemmene ga uttrykk for at de var fornøyd med seminaret og at de ser frem til dagskonferansen i Vadsø senere på høsten. NTL-Skatt 5/2003 7

8 Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister I høringsnotat i juni 2003 foreslår Finansdepartementet endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister (Ligningsloven 8-8). Dagens teknologi muliggjør en langt mer effektiv og omfattende distribusjon av informasjon enn tidligere. En følge av dette er at opplysninger som offentliggjøres for eksempel fra skattelistene vil kunne få en helt annen kraft og et langt bredere nedslagsfelt enn før. Dette reiser problemstillinger som Finansdepartementet har funnet grunn til å se nærmere på. Departementet har på denne bakgrunn foretatt en gjennomgang av regelverket om offentliggjøring av skattelister. Departementet er kommet til at flere av de hensyn som begrunner dagens åpenhetsprinsipp er så tungtveiende at en ikke vil anbefale et generelt lovforbud mot offentliggjøring. Det foreslås imidlertid enkelte innstramminger når det gjelder omfanget av opplysninger som inntas i skattelistene, og måten opplysningene gjøres kjent på. Etter departementets syn kan visse innstramminger gjennomføres uten at en kommer i konflikt med de hensyn som tradisjonelt har begrunnet åpenhetsprinsippet. Praktiske konsekvenser av departementets forslag vil være: Opplysninger om skattyternes fødselsdato, gateadresse og skatteklasse inntas ikke i de offentlige skattelistene. Det samme gjelder opplysninger om personer med sperret adresse. De som ønsker innsyn i listene skal som utgangspunkt henvises til ligningskontorets papirlister eller til skatteetatens hjemmesider på Internett hvor listene foreslås publisert under skatteetatens kontroll. Ordningen med masseutlevering opphører i sin nåværende form, men videreføres overfor finansieringsinstitusjoner, kredittopplysningsforetak og andre med konsesjon fra Datatilsynet. Det foreslås at slike institusjoner også gis tilgang til personnumre. Det blir ikke tillatt å kopiere, fotografere eller å benytte elektroniske hjelpemidler for å avlese papirlistene som legges ut på ligningskontoret. Skattelistene publiseres en gang i året om høsten ordningen med «vårutlegg» opphører. Departementets retningslinjer av 8. august 1991 for innsyn i og utskrift av skattelistene oppheves Det foreslås at skattelister for etterskuddspliktige skattytere (selskaper m.v.) skal følge de samme regler som for forskuddspliktige. Enkelte av de endringene departementet går inn for kan ikke gjennomføres uten lovendring. Slik lovendring kan tidligst skje med virkning for utleggingen av skattelistene i NTL-Skatt har i høringsuttalelse til Finansdepartementet gitt uttrykk for at vi støtter forslaget til endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. Vi tror forslaget kan bidra til å redusere den uheldige bruken av skattelisteopplysninger vi har vært vitne til de siste årene. Vi har forøvrig gitt uttrykk for at forslaget til endring av ligningsloven 8-8 nr. 3 bør derfor utformes slik at skatteliste for den enkelte kommune legges ut til alminnelig ettersyn i tre uker på ligningskontoret og i den enkelte kommune på sted fastsatt av ligningssjefen. Statsbudsjettet 2004 Når dette skrives er statsbudsjettforslaget for 2004 lagt fram. Når det gjelder skatteetaten, er NTL-Skatt spesielt opptatt av nivået på etatens driftsbudsjett. som vi mener er altfor stramt. Dette vil etter vår mening begrense etatens muligheter for å gjøre en god nok kontrollvirksomhet, samt at vi kan være en viktig aktør i kampen mot svart arbeid/økonomisk kriminalitet. NTL-Skatt er også meget opptatt av økonomien i det nye senteret for statlig økonomistyring. Skal denne omstillingen lykkes, må det nok midler inn i forbindelse med etableringen av senteret, og nok midler til oppfylling av omstillingsavtalen og til dekning av økonomiske virkemidler. Vi registrerer også forslaget i statsbudsjettet vedrørende lengre selvangivelsesfrist for næringsdrivende, som det også har vært interesse for i media. NTL-Skatt støtter intensjonene i forslaget, men for at denne endringen/ordningen skal lykkes er det viktig at etaten får styrket ressursene til ligning av næringsdrivende. Vi henviser til fortløpende hurtiginfoer vedrørende våre kommentarer til budsjettforslaget. 8 NTL-Skatt 5/2003

9 Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Leser i Kontroll-Info nr. 10/2003 underskrevet av Erling Broen at NTL-Skatt har i høringsuttalelse gitt uttrykk for at vi støtter forslaget til endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. NTL- Skatt tror at forslaget kan bidra til å redusere den uheldige bruken av skatteopplysninger vi har vært vitne til de siste årene. Jeg vil da, på dagen nøyaktig et år etter at vi hadde det første ordinære representantskapsmøte i NTL-Skatt minne om NTL/avd 3-12 Troms forslag vedrørende dette. Dette var som følger «Nei til kommersialisering og elektronisk distribuering av skattelistene». Begrunnelsen vår var Som fagfolk har vi ingen nytte av at det står side på side i avisene om folks inntekts- og formuesforhold. Det blir ekstra meningsløst når barn av foreldre med lav inntekt blir mobbet, og når personer med lav inntekt (pensjonister) føler at de ikke bidrar til samfunnet. Styrets innstilling til forslaget var at det ble avvist med følgende begrunnelse «Styret har forståelse for de problemer og den frustrasjonen som enkelte føler i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene. Imidlertid er dette et politisk vedtak som vi ikke har medbestemmelse på etter avtaleverket». Etter diskusjon hvor Erling Broen begrunnet styrets innstilling, og undertegnede argumenterte for forslaget ble styrets innstilling vedtatt mot to stemmer. Hva er så poenget med å dra frem dette et år etter? Jo, først og fremst er jeg glad for at NTL- Skatt har skiftet mening, selv om representantskapsmøtet helt klart mente noe annet. Men burde styret gitt denne innstilling når representantskapsmøtet er NTL-Skatt høyeste myndighet? Videre synes jeg styret kan svare på om dette er en dreining at vi som fagforening skal være mer politiske? For det er ikke tvil om at vi kan være politiske selv om det ikke er Finansdepartementet eller andre som spør. Vi skal ikke være politiske kun når vi blir bedt om det etter min mening! Vi må tørre å si ifra, selv om det ikke direkte angår oss. Ett eksempel: LO ba om boikott av Ringnesprodukter etter at Ringnes la ned bryggeriet i Stavanger. Helt på sin plass etter min mening, men kanskje ikke etter styrets mening da dette var en politisk sak som LO ikke hadde medbestemmelse på. Debatt Jeg håper styret kan ta seg tid til å svare på de problemstillinger jeg reiser, både den prinsipielle og den politiske. Bjørn Ove Hersdal, plasstillitsvalgt Stavanger likningskontor Herr Redaktør Jeg har forstått at du «sliter» med å få inn stoff eller å få folk i tale. Ikke uvanlig, men tvert imot ganske vanlig for folk som bekler slike frivillige redaktørverv. For meg fortoner det seg egentlig som en selvmotsigelse at folk forholder seg tause. Hvorfor denne taushet og manglende engasjement i spaltene? Alle og enhver kan jo selv gruble over svarene. De varierer fra person til person, selv om flere fellessvar finnes. I vår kjære skatteetat skjer det jo så mye og så fort. For en medarbeider, som har vært med i en liten mannsalder, er det å følge med litt av en utfordring. Trøsten får være at det etter sigende er først nå det begynner å skje og at det virkelig skal ta løs. Her om dagen dukket det sannelig opp en ny avtale. Avtalen om frivillig fratreden.. Oppslaget i Aftenposten om oppsigelser i skatteetaten var kun noen dager gammelt. Dementiet var enda ferskere. Her skulle ingen sies opp. De skulle med andre ord si opp selv. Resultatet blir en slankere etat med færre tilsatte.pussig i grunn. Vi er jo en av de få etatene som skaffer midler til alle de trengende. Å ansette flere i vår etater som kjent en meget lønnsom investering. Om sluttpakkeavtalen kan det sies mye. Noen synes at den er bra og at det er fint at etaten har laget enn slik avtale. Flere års studier med delvis lønn kan jo høres forlokkende ut. Atter andre sier at avtalen er uinteressant og dårlig. Den passer best i sentrale strøk, men dårlig i provinsen. De stiller spørsmål om ikke arbeidsgiver oppnår det de i utgangspunktet ville. Seniorpolitikk og førtidspensjoneringstilbud fraværsglimrer. Å selge bolig og ikke få fradrag for tapet eller få dekket tapet har man jo ikke råd til. At alder ene og alene skal kvalifisere til x-antall månedslønner i sluttpakken virker urimelig. Her burde man også ha brukt ansiennitet og bevilget omtalte månedslønner som et minimum og latt de trofaste få en månedslønn for hvert år de har trelet i og for etaten. En som har viet sitt yrkesliv til etaten skal honoreres på lik linje med en som i teorien ikke har mer enn 6 måneder. Er det rettferdig? Før foreninga forlenger avtalen, så må det vel være mulig å forsøke og få til en enda bedre avtale? Jeg har hørt om de store som får pakker, såkalte sluttpakker. De får slike når de har gjort en dårlig jobb og må forlate arbeidsplassen. Og det er ikke småpenger de får. Vi derimot får også tilbud om sluttpakke. Men akkurat der slutter vel likheten? Et helt annet spørsmål er om medarbeiderne har råd til å takke ja til tilbudet om sluttpakke. Og da har jeg ikke nevnt etatens budsjetter med så mange ord. Tåler disse den økonomiske belastningen? Og siste ord i prosessen om frivillig fratreden er som rett og rimelig er ikke forbeholdt oss. Dette får være en lite hjertesukk og en liten frimodig ytring som står for egen regning og risiko fra en som har tatt utfordringen fra redaktør Sveås til å forfatte noen ord i en travel hverdag. Vi har det jo så forferdelig travelt at før vi vet ordet av det, så er mandagen blitt til fredag. For ikke nevne den korte pausen fra fredagsettermiddag til en ny utfordrende arbeidsuke venter mandagsmorgen. Selv vil jeg benytte anledningen til å takke dere som står på og sliter for oss etatsslitere. Dere fortjener all honnør. Jeg verdsetter innsatsen og nyter godt av resultatene. Om jeg og andre vil takke ja til tilbudet om frivillig fratreden og sluttpakken eller betakker oss er en helt annen sak. Ofte sies det at utakk er verdens lønn. Da trøster jeg meg med at den heldigvis er skattefri.god høst til dere alle. For vi høster vel som fortjent og helt skattefritt? Med empatisk,frimodig og takknemlig hilsen Bjørn A. Niska Vadsø NTL-Skatt 5/2003 9

10 NTL-Skatt med stor folkeregisterundersøkelse I forbindelse med omorganiseringen av likningsetaten (OAL), ble det besluttet at likningskontorene skulle organiseres etter distriktsmodellen. Dette medførte store endringer både organisatorisk og for enkeltpersoner. Omorganiseringen skulle være gjennomført innen På bakgrunn av de organisatoriske endringene ved likningskontorene, har NTL-skatt ønsket å undersøke hvilke konsekvenser dette har hatt for folkeregistrene. NTL-skatts folkeregisterutvalg fikk i oppdrag av styret i NTL-skatt å gjennomføre en spørreundersøkelse som kartla konsekvensene av OAL for folkeregistrene. Hensikten med spørreundersøkelsen var å se hvordan dagens folkeregister er organisert, og hvor mye ressurser som blir benyttet til folkeregisterarbeid. Folkeregisteret er grunnmuren i det norske samfunnet, og grunnlaget for det øvrige arbeidet ved likningskontoret. Det er derfor viktig at vi har et mest mulig korrekt og oppdatert folkeregister, og at folkeregisteret har tilstrekkelig med ressurser til å utføre de arbeidsoppgaver de er satt til å utføre. Folkeregisterutvalget sendte medio april 2003 ut en spørreundersøkelse på e-post til alle NTLskatt s fylkesledere, og ba om tilbakemelding på ulike spørsmål rundt likningskontorenes organisering av folkeregistrene i fylket. De tillitsvalgte distribuerte spørreundersøkelsen, og samlet sammen svarene og returnerte disse til folkeregisterutvalget. De tillitsvalgte innhentet svar fra 84,8% av likningskontorene. Vi er meget godt fornøyd med svarprosenten på spørreundersøkelsen, og vi tror at den gir et korrekt bilde av hvordan folkeregistrene er organisert etter OAL. Fra 12 fylker mottok vi svar fra alle likningskontorene, mens det for 4 fylker var svar fra enkelte likningskontor. 2 fylker har unnlatt å svare på spørreundersøkelsen. I spørreskjemaet valgte vi å sette fokus på følgende områder: Stillingsandel til folkeregisterarbeid Lønnsplassering for folkeregisterpersonell Hvor føres folkeregisteret Hvor i linja er folkeregistrene plassert Nærmeste overordnede for folkeregisterpersonellet Hovedlinjene i spørreundersøkelsen er oppsummert nedenfor. Når det gjelder stillingsandeler til folkeregisterarbeidet, ble det avdekket forholdsvis store sprik på landsbasis. Likningskontoret som har avsatt mest ressurser til folkeregister-arbeidet benytter 12,9% av stillingene, mens det likningskontoret som har avsatt minst ressurser benytter 4,8% av stillingene til folkeregisteret. På landsbasis blir 8,26% av stillingene benyttet til folkeregisterarbeid. Folkeregisterområdet har tradisjonelt hatt lav status i Skatteetaten. Undersøkelsen viser at også etter gjennomføringen av OAL er en betydelig andel av de folkeregisterpersonellet forholdsvis lavt avlønnet. 73,4% av folkeregisterpersonellet er avlønnet i lønnstrinn 35 eller lavere. Oppgradering av lønn i forhold til kompleksitet i arbeidsoppgavene må bli en prioritert oppgave. Etter OAL er 71,4% av folkeregistrene plassert i personbeskatningsgruppen, 9,5% av folkeregistrene er en egen enhet, og 19,1% av folkeregistrene har annen organisering. For de som har annen organisering er de aller fleste folkeregistrene lagt inn under førstelinje eller administrasjon. Dette viser at organiseringen av folkeregistrene etter OAL er forholdsvis enhetlig på landsbasis. Til tross for forholdsvis lik organisering i linjen, er det variasjoner i hvordan ansvaret er fordelt. 33,3% av folkeregistrene har likningssjefen som sin nærmeste overordnede, mens 66,7 % har avdelingsleder som sin nærmeste overordnede. Det er opprettet daglig leder ved 41,7% av folkeregistrene, men disse har ingen formell lederstilling. NTL-Skatt vil følge opp undersøkelsen bl.a. i forhold til Skattedirektoratet. Jan Bertelsen Leder av NTL-Skatts folkeregisterutvalg Skifte i Nord-Trøndelag av Inge Sveås. De fleste av oss som en og annen gang er inne på etatens intranett har lagt merke til Skattedirektoratets pressemelding vedrørende ståa i Nord-Trøndelag. Fylkesskattekontoret ble satt under administrasjon av SkD og blir nå i en overgangsperiode ledet av fylkesskattesjef Karl Olav Valen fra Vest- Agder og avdelingssjefene Sven H. Dyngeland og Grete Ervik fra hhv Hordaland og Sør-Trøndelag. Skattedirektoratets inngripen kom etter langvarige arbeidsmiljøproblemer ved kontoret. Når dette skrives gjenstår det ennå noe før toget igjen går på skinner, men til tross for at slike prosesser gjerne er både langvarige og vonde, vil nok heller ikke denne gang toget bli stående særlig lenge på stasjonen. NTL-Skatt lokalt som sentralt har lagt ned mye ressurser i denne saken. 10 NTL-Skatt 5/2003

11 NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 B, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder:, Skien LK Tlf. mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf: , e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl.tore.hareide Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem:Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Styremedlem og ungd.kontakt: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Varamedlem: Marit C. Thorstensen, Romsdal LK Tlf: e-post: marit.thorstensen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Helge Simonsen, Moss LK Tlf: e-post: helge.simonsen Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Lederutvalget: Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Morten Hildonen, Finnmark FSK Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, Dalane LK Gerd Ødegaard, Oslo LK Hild Strøm, Nord-Trøndelag FSK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Arild W. Berg, Larvik LK Iren Sommerset, Vest-Agder FSK Ann-Kristin Godager, Hedmarken LK Marit C. Thorstensen, styret Faglig utvalg: Roger Jensen, Lofoten LK Leif Moy, Buskerud FSK Nina Hognes, Skattedirektoratet Mona Berg-Moen, styret Revisorutvalget: Merete Lundberg, Oslo FSK Espen Boye Hansen, Buskerud FSK Lilly Ann Olsen, Oppland FSK Karl Tore Hareide, styret Personal- og lønnspolitisk utvalg: Thomas Sandvik, Sør-Trøndelag FSK Brita Wangen, Nedre Romerike LK Kirsti Vestnes, Møre og Romsdal SFK Astrid Lundanes, styret Arbeidsmiljøutvalget: Odd Harald Larsen, Salten LK Kjersti Granlund, Skattedirektoratet Per Arne Reum, Oslo LK Odd Magne Persson, styret Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr : 3-01 Oslo LK Thomas Engen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Stein Erik Øvrebø, Fjaler lk 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Merethe Lundberg, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Ingunn Borge Veseth, Nordhordland lk 3-20 Vestfold Birger Dalatun Nord-Jarlsberg lk 3-25 Vest-Agder Kari Aase, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Benny Ch. Bye, Lofoten lk 3-32 Østfold Ellen M. Engebretsen, Sarpsborg lk 3-35 Nord-Trøndelag Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen, Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo, Arendal lk 3-43 Hedmark Ann Kristin Godager, Hedemarken lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk NTL-Skatt 5/

12 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Krevende forhandlinger om omstillingsavtale for økonomitjenestene Etter flere runder med krevende forhandlinger med Skattedirektoratet/Finansdepartementet underskrev NTL-Skatt i begynnelsen av oktober «Avtale om overføring av medarbeidere fra Finansdepartementet og Skatteetaten til Senter for Statlig økonomistyring». Avtalen er lagt ut på SFK-nettet. Nedenfor sakses kort fra informasjonen som ble sendt ut til medlemmene: Forhandlingene var vært vanskelige og alternativet ved ikke å skrive under avtalen ville være at Finansdepartementet ville kunne gjennomføre hele omstillingen med bakgrunn i arbeidsgivers styringsrett uten noen form for medvirkning fra organisasjonenene. Dette ville igjen medført at vi ikke ville hatt muligheter til å drøfte noen form for virkemidler. Avtalen bygger i stor grad på AAD s mal til omstillingsavtale som finnes i heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Det er viktig å merke seg at mange av føringene i avtalen bygger på politiske beslutninger som organisasjonene ikke har hatt medbestemmelse på. De vanskeligste avgjørelsene var knyttet til punktet om kriterier for tildeling av tjenestested. NTL-Skatts klare utgangspunkt at alle skulle få oppfylt sitt ønske om tjenestested i henhold til kartlegginga. Arbeidsgivers ståsted var at alle regionkontorene i utgangspunktet skulle være like store med ansatte per kontor. Når det gjelder regionkontorene i Tromsø og Kristiansand ble man enige om at de kunne være noe mindre i en overgangsfase. Arbeidsgiver ville imidlertid ikke avvike fra kravet om at kontoret på Hamar skulle styrkes. Dette innebærer i praksis at noen tilsatte fra Oslo og Akershus skattefogdkontor vil få tildelt tjenestested på Hamar selv om de i utgangspunktet ønsket Drammen. Tildeling av tjenestested for de tilsatte ved Oslo og Akershus vil bli vurdert etter egne kriterier. Ingen vil behøve å skifte fysisk arbeidsted før åtte måneder etter at tildelingen er gitt. Høsten fortsetter nå med drøftingar av økonomiske virkemidler, forhandlingar om personalreglement og tilpasningsavtale for den nye enheten. NTL-Skatt vil fremover bruke de påvirkningsmuligheter vi har via forbundet og LO-stat når de skal komme med sine innspill knyttet til statsbudsjettet. Det må her settes fokus på at omorganisering og tiltak for de berørte koster penger. Ingrid Sølberg LAUVFALL Lauvet fell - naken står du att. Du som nett sto der i festskrud kledt! Den åtgaum du vekte no er forbi,- den svinn hen, i ein vakker, men sorgtung haustharmoni.

Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år

Nr 4/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. Finansministeren vil ikke møte NTL. Reorganisering av skatteetaten. Sekretariatet 10 år Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Finansministeren vil ikke møte NTL Reorganisering av skatteetaten Sekretariatet 10 år NTL-Skatt

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær

Omorganiseringer og oppgaveßyttinger. Lokale lønnsforhandlinger. nei til resultatlønn. SLN-system til besvær Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omorganiseringer og oppgaveßyttinger i etaten Lokale lønnsforhandlinger nei til resultatlønn

Detaljer

NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad

NTL-Skatt. God sommer! Selvangivelser på nett dårligere kontroll? B-Blad B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Selvangivelser på nett dårligere kontroll? Nedenfor gjengir vi en artikkel i Bergens Tidende i slutten av mai, vedr. noen konsekvenser

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4 C-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side 10-11 Pensjon Side 12-13 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag:

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

Med NTL Skatt i sekken side 10-11

Med NTL Skatt i sekken side 10-11 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 4 Desember 2009 Til topps Med NTL Skatt i sekken side 10-11 Portrettet Side 4 Folkeregisteret i utvikling Side 6 Likestillingsnestor takker av Side 20 NTLSKATT

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

SkL NYTT. Veien er lang mens du går. Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 3-2005/28. årgang

SkL NYTT. Veien er lang mens du går. Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 3-2005/28. årgang SkL NYTT Nr. 3-2005/28. årgang Gratulere SkL, nå er vi et YS-forbund YS er partipolitisk uavhengig Side 3 Side 5 SkL feirer og takker av Finn Side 10 Viktig redskap for samfunnet Side 14 Foto: Sissel Skyltbek

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL NYTT Nr. 5-2009/32. årgang Vi skal jobbe med kulturen i SkL Side 3 SkLs 20. ordinære landsmøte Fra SOL til slott Side 10 Side 15 YS etablerer eget solidaritetsfond Side 18 God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD

Detaljer