Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene"

Transkript

1 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister Møter i lokalavdelingene NTL-Skatts folkeregisterundesøkelse Ligningskontorstrukturen under press

2 NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: Ansv. redaktør: Redaktør: Inge Sveås NT-Fylkesskattekontor 7734 Steinkjer Tlf Mobil inge.sveas Redaksjonen avsluttet: 13. oktober Stoff til neste nr. må være redaktøren i hende innen: 17. november Layout og trykk: Stiftelsen Aktuell, Oslo Tlf Innhold: Leder 2 Redaktørens hjørne 3 Oversikt hurtiginfoer og Kontrollinfoer 3 Minneord 3 NTL-dagen i Hordaland 4 Rammeavtalen om frivillig fratreden 5 Ligningskontorstrukturen under press 5 Politisk besøk i NTL-Skatt-avdelinger 6 Stor deltakelse på konferanse i Sør-Trøndelag 7 Seminar i Finnmark 7 Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister 8 Skatteetaten tåler ikke flere budsjettreduksjoner 8 Debattinnlegg vedr. offentliggjøring av skattelister 9 Herr Redaktør 9 NTL-Skatt med stor folkeregisterundersøkelse 10 Skifte i Nord-Trøndelag 10 Oversikt over styret, utvalg og avdelingene 11 Omstillingsavtale for økonomitjenestene 12 Leder Får vi tid til å puste ut? Når dette leses er vi i ferd med å gli over i november måned. En kan spørre seg hvor tida blir av. I en hektisk hverdag føler vel mange av dere at det omtrent ikke er tid til å sitte ned noen minutter å trekke pusten. Men kanskje det er det en burde prøvd å ta seg tid til? Tenke litt igjennom hvordan vi har det på jobben? Ta en prat med kollegaen. Vår egen situasjon og vårt arbeidsmiljø blir som regel underordnet arbeidet med å få gjennomført de oppgavene og resultatkravene vi er pålagt. Vi stirrer oss blindt på dataskjermen og opplever press med hensyn til å få gjort alle de oppgavene vi skal. Dette er ofte ikke noen god situasjon, og kan medføre slitasje og ikke minst sykefravær. Stor utfordringer med SLN En av de største utfordringene etaten står overfor over i 2004 vil være tilrettelegging og bruken av SLN-systemet. Dette vil kreve at mye av etatens ressurser neste år vil gå med til dette, og må etter min mening bety at flere andre oppgaver må nedprioriteres, og resultatkravene bør også hensynta dette. NTL-Skatt har ved flere anledninger tatt opp med Skattedirektoratet at det bør atskillig forbedringer til av SLN-datasystemet før dette tas i bruk av alle kontorer neste år. Dessuten må det til en skikkelig kompetanseheving bl.a. på regnskap. Personalpolitikken suspendert? Flere har spurt meg om personalpolitikken og ikke minst arbeidsmiljøet nå er i ferd med å bli glemt som følge av nye utfordringer og omorganiseringer. Den personlige og faglige utviklingen blir det også ofte så som så med. Man føler at disse tingene blir underordnet effektivitetshensynene i etaten og forberedelser til nye omorganiseringer. Men ikke minst i disse omstillingstider, er det viktig å ha fokus på disse områdene. For eksempel vise at de prinsippene vi er enige om i etatens personal- og organisasjonspolitikk kan komme til anvendelse i «trange» tider. Og så behøver det ikke å koste noe særlig. Det er faktisk gratis å vise litt omsorg og prøve å ta litt vare på hverandre i en stresset hverdag. At vi kan tenke litt igjennom hvordan vi forholder oss til kollegaene på arbeidsplassen, og hvordan vår væremåte oppfattes av andre på. Stor oppslutning på møter og kurs Denne høsten tegner det til å bli enda flere enn før som møter opp på våre lokalavdelingers kurs, møter og konferanser rundt om i landet. Det synes jeg er veldig positivt. Vi i NTL-Skatt sentralt ser det denne høsten som meget viktig å komme ut til flest mulig lokalavdelinger, og ta pulsen på hvordan medlemmene føler arbeidssituasjonen, og ikke minst orientere om de kommende utfordringene i etaten. Diskusjoner om fremtidig organisering av etaten Direktoratet har sendt ut prosjektrapporten om Reorganisering av skatteetaten. Selv om dere har det travelt, vil jeg oppfordre dere til å prøve å sette dere litt inn i rapporten, for ikke minst å se hvordan etaten kan tenkes organisert i framtida. Det er ingen tvil om at arbeidsgiver på sikt ser for seg en klart «slankere» skatteetat med færre enheter. Det er viktig for oss i foreningen sentralt å få inn synspunkter fra dere på dette dokumentet,både skriftlig og på de mange møter og konferanser ute i avdelingene i høst. 2 NTL-Skatt 5/2003

3 Redaktørens hjørne Sommeren som aldri forsvant! Velgerne over vårt langstrakte kongerike har talt og det har gitt ulike utslag og konstellasjoner; som naturlig kan være!! Det viktigste å legge merke til ved årets valg er vel at det synes å bli stadig færre som umaker seg til å nytte stemmeretten; et særdeles dårlig tegn! Så starter kampen om posisjoner, hvem kan, og ikke minst vil, samarbeide med hvem og hvem passer slettes ikke inn i lekegrinda?! Så skriver vi oktober måned og forslag til Statsbudsjett legges fram og det med den følge at i hvilken retning man enn snur seg så skriker enkeltpersoner eller grupper over seg for at nettopp disse ikke er tilstrekkelig tilgodesett.. Så like før høytidsstemte kirkeklokker ringer julehøytiden inn er et budsjett forhåpentligvis i havn, noe som igjen gir plusser og minuser i forhold til hva de nå valgte kommunepolitikere vil og kan prioritere. Velgerne som har gitt sin tillit til sine spesielt utvalgte i den enkelte kommune skal jo finne igjen sine valgte representanters valgflesk i størst mulig grad, må vite! Inge Sveås Vi moderne (?) mennesker skal heller ikke kimse av at vi faktisk befinner oss i den måneden hvor forståsegpåere mener vi skal kunne se hvilket vær vi får til vinteren. 14 dager før Mikkjelsmesse skulle man begynne å følge med Melkeveien på himmelen. Melkeveien bar også navnet «Vetter-Brauti», og så mange store klumper man kunne telle i Melkeveien så mange ganger skulle det snø i løpet av vinteren. De dunkle og gråaktige partiene forteller oss om mildvær og regn. Er det meget store hvite flekker betyr de like mange kalde måneder. Det var valg og vær..men her om dagen i en herværende forretning så jeg faktisk årets første frambudte JULEMARSIPAN tenk det! Jeg synes da vitterlig ikke at det er lenge siden årets PÅSKEMARSIPAN, en til dels støvete sådan, ble fallbydd til halv pris. Dette skaper jo bare svingninger i markedet, og så mange pressgrupper vi ellers har burde det være mulig at noen nå med liv og lyst kunne gå inn for HELÅRSMARSIPANEN. Ha en ellers god og næringsrik senhøst vi går mot jul dere! Inge S NTL-Skatts hurtiginfoer Siden siste utgave av bladet har NTL-Skatt sendt ut følgende Hurtiginfoer: 28/03: Vedrørende hjemme-pc-tilbudet. 29/03: Vedr. avtale om frivillig fratreden fra stilling. 30/03: Etatskontorenes situasjon. 31/03: Fra fellesmøtet i SKD 30.september. 32/03: Statsbudsjettet /03: Statsbudsjettet 2004 økonomitjenesteprosjektet. NTL-Skatt har så langt gitt ut følgende Kontroll-infoer: 10/03: Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. 11/03: Forslag til endringer av uttaksbestemmelsene i mva-loven. Får du ikke NTL-Skatts hurtiginfoer eller Kontrollinfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt eller lokalavdeling. Her står mye aktuell informasjon fra NTL-Skatts arbeide bl.a. med det som skjer i etaten vår. Tautrekking er i sannhet en mye brukt øvelse i mer eller mindre edel kappestrid, og hvorvidt den kappestrid vi under taburettfordeling og ikke minst budsjettbehandling er vitne til kan defineres som edel skal være usagt! Verden vil bedras! Vel så er det bare å håpe at det vi ser til nå av tildelte ressurser til vår egen utmerkede etat kan rekke til alle gode formål, en etat som koster mindre enn 4 milliarder å drive og som gir et tilskudd til statskassa på mer enn 350 milliarder! Når vi likevel er inne på at vi befinner oss i oktober er det kanskje ikke av veien å nevne at måneden i noe eldre tid også hadde navnet Sædemåned. Dette noe som skulle henlede oppmerksomheten på at nå var det på tide å så vinterrugen. Kuriositeter for øvrig er at fødselsdagsblomsten i oktober oppgis til å være georginer og for de som måtte være opptatt av edelstener er det Opal som gjelder. Den skal forresten være kjærlighetsgivende. Minneord Det er med sorg vi tidligere i høst ble kjent med at Arne Hval fra Asker hadde gått bort etter lengre tids sykdom. Arne Hval var bl.a. nestformann i interimsstyret ifm. stiftelsen av tidligere Ligningsetatens landsforening på midten av 60- tallet. Han jobbet på Bærum ligningskontor i mange år, hovedsakelig som kontrollsjef, og han hadde mange verv i NTL-avdelingen både lokalt og på fylkesplan. Han var også veldig opptatt av arbeidsmiljøspørsmål og hvordan kollegaene hadde det på jobben. Arne Hval sluttet i etaten for noen år siden, og begynte med egen regnskapsveiledningsvirksomhet. Jeg lyser fred over Arne Hvals minne. NTL-Skatt 5/2003 3

4 NTL-dagen 18. september NTL-skatt 3-15, Hordaland hadde dagkonferanse om «Pensjonsordningen» samme dag. Da Bergen var tatt ut til å markere NTL-dagen 18 september var ikke valget vanskelig, dette ville vi være med på. Vi valgte å markere dette på to måter får å nå flest mulig medlemmer i Hordaland. På Bergen likningskontor ble det en liten overraskelse til de som kom på jobb om morgenen. Der møtte de Jon Atle Spilde og Morten Pedersen i inngangen som delte ut epler, sjokolade, brus, vann og diverse NTLeffekter. Dette ble godt mottatt., positive overraskelse og forandringer i hverdagen er alltid kjekt, de ga en god start på dagen, og medlemmene synest det er bra vi viser oss frem. Dato for dagkonferansen var fastsatt tidlig i vår, og en oppfølging av pensjonskonferansen om LO-stat avholdt i Bergen i mars i år. Litt kritikk fikk vi for at dagkonferansen var lagt til dagen før høstutlegg, men dette var noe vi ikke styrer lokalt. Likevel hadde vi 56 deltakere. Som spesiell markering av NTLdagen fikk de som valgte å delta på dagkonferansen, hver sin hvit t- Spilde og Pedersen med overraskelser på morgenkvisten skjorte med NTL-logo på ved registrering. Dette ble godt mottatt, selv om størrelsene ikke var skreddersydd til små nette damer og normalt store menn. Dessverre hadde vi litt for få t-skjorter, men det vil vi prøve å rette på i en senere anledning. Sture Stokland fra forbundskontoret holdt oss i ånde hele dagen. Det var en lydhør og aktiv forsamling til stedet. For oss som ikke viste noe om pensjon og pensjonsrettigheter var dette en meget nyttig dag. Det at pensjon kun vedrører de som nærmer seg pensjonsalder, kan med dette avkreftes. Fremtidige pensjonsordninger er noe som vedrører oss alle, og informasjon om dette er noe vi alle bør skaffe oss. Har du ikke skaffet det slik informasjon, bør du gjøre det ved neste anledning. Som takk til Sture for mye god og nyttig informasjon, fikk han som takk boken som Bergen likningskontor har gitt ut, med tittel«litt av en historie». Ingunn Borge Veseth leder NTL-skatt 3-15 Deler av forsamlinga på Pensjonskonferansen 4 NTL-Skatt 5/2003

5 Rammeavtalen om frivillig fratreden I hurtiginfoer tidligere i høst orienterte vi om rammeavtalen om frivillig fratreden som NTL-Skatt var med å inngå. I motsetning til de øvrige organisasjonene var det NTL- Skatts klare forutsetning for å inngå en slik avtale at den måtte gjelde alle medarbeidere i skatteetaten. NTL-Skatt tror ikke at den foreliggende avtalen vil ha avgjørende virkning i arbeidet med å frigjøre lønnsmidler i etaten. Også andre budsjett-og innsparingstiltak må gjøres. Men avtalen inneholder virkemidler som kan være verdt å vurdere nærmere for den som av forskjellige grunner vurderer å gå ut av etaten. Virkemidlene i avtalen som for eksempel sluttvederlag og studiestøtte bærer preg av at skatteetaten ikke kan tilby bedre ordninger enn det som generelt gjelder i den sentrale omstillingsavtalen i staten. Det vil heller ikke bli gitt muligheter for noen førtidspensjons-ordninger, noe i tilfelle Stortinget måtte ha vedtatt. Det er verdt å merke seg at virkemidlene «sluttvederlag» og «studiestøtte» forutsetter at den tilsatte sier opp og slutter i etaten. Dette innebærer at han/hun sier fra seg retten til ventelønn og fortrinnsrett til ny stilling i staten. Samtidig opphører medlemskapet i Statens Pensjonskasse. Når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som omfatter arbeidstakere som går inn under lov om Statens Pensjonskasse og som har minst 10 års medlemskap i offentlige tjenestepensjonsordninger etter fylte 50 år. AFP-ordningen forutsetter bl.a. at arbeidstakeren er yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet, noe vedkommende ikke vil være dersom sluttvederlag utbetales. Ligningskontor-strukturen under press Illustrasjonsfoto NTL-Skatt har ved flere anledninger i høst tatt opp situasjonen rundt etatskontorene med Skattedirektoratet. I flere fylker har man redusert åpningstiden og bemanningen ved etatskontorene sterkt. Flere steder er disse kontorene blitt så kraftig redusert at de nærmest må anses som avviklet. Noen steder har man også følt seg tvunget til å avvikle leiekontrakten for enkelte av etatskontorene og gjort om kontoret til et kontor med etatsfunksjoner. Flere steder medfører disse endringene redusert service for publikum. For medarbeidere betyr det lengre reisetid til og fra arbeid. Noen steder overstiger denne garantien som er gitt i omstillingsavtalen. Budsjettsituasjonen gjør at NTL-Skatt har sagt ja til invitasjonen fra SKD om en i dialog for å se på en mindre justering av etatskontorstrukturen. Vi vil se på hensiktsmessigheten av å opprettholde enkelte kontorer der det er å få/ingen ansatte og lite publikumshenvendelser. Denne gjennomgangen må selvsagt skje i samarbeid med lokale tillitsvalgte, og etter avklaring i Finansdepartementet. Rammeavtalen om frivillig fratreden pålegger etatens driftsenheter å gjennomgå budsjettene og oppgaveløsningen med sikte på innsparinger og mer effektiv oppgaveløsning. Ett av målene med OAL var å samle en større andel av ressursene på distriktskontorene. Det er også et ønske fra noen av medarbeidere som i dag arbeider ved etatskontorene om å jobbe ved et større kontor/fagmiljø. Den nedbygging/avvikling av etatskontorene vi har vært vitne til enkelte steder i høst, kan imidlertid ikke NTL-Skatt godta. Det har vi sagt klart fra om til Skattedirektoratet, senest på møte om budsjettsituasjonen i dag. Etaten har i dag ikke fullmakt til å endre den politisk vedtatte strukturen for ligningskontorene. Dette framhever vi også i en pressemelding vi har sendt ut i forbindelse med Aftenpostens artikkel: Ligningsetaten omorganiserte til økte utgifter. NTL-Skatt 5/2003 5

6 Politisk besøk i NTL-Skatt-avdelinger I første halvdel av september hadde NTL- Skatt-avdelingene i Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark besøk av skattepolitisk talsmann i Svein Roald Hansen i Arbeiderpartiet. Besøkene var i regi av LO-Stats fylkesutvalg og bakgrunnen for besøket var bl.a. oppslaget i Aftenposten i begynnelsen av september med overskriften: masse-oppsigelser i skatteetaten. Aps talsmann fikk mange tilbakemeldinger og meningsytringer om skatteetatens budsjettsituasjon og manglende kontrollmuligheter. Skal for eksempel skatteetaten være en aktør i arbeidet med svart arbeide lokalt, må etatens budsjetter styrkes, mente mange av medlemmene. Deltakerne syntes det var meget nyttig å treffe og få prate med en politiker som har med skatteetatens budsjetter og situasjon å gjøre. Fra venstre leder av LO-Stats fylkesutvalg: Ingeborg Kivle, Svein Roald Hansen og leder av NTL-Skatt Telemark: Unni Jørgensen. Fra arbeidsplassmøtet på Skien ligningskontor 6 NTL-Skatt 5/2003

7 Stor deltakelse på dagkonferanse for NTL-Skatt i Sør-Trøndelag Av Mona Berg Moen. Den 30.september ble det avholdt dagkonferanse for NTL-Skatt sine medlemmer i Sør-Trøndelag. Det var i alt 59 deltakere på konferansen. Dette er ganske mange i forhold til de konferansene vi har hatt tidligere. Siden både foredragsholderne og temaene på forhånd skapte visse forventninger var det ingen overraskelse at mange meldte seg på, men at det skulle bli så mange var over all forventning. Dagkonferansen startet med at fylkesskattesjef Kjell Erik Schjeelvaag informerte om ROS. Han kunne gi en god gjennomgang av de forskjellige modellene - og for de som har hørt dette før begynte enkelte biter å komme på plass. Siden det var så mange medlemmer til stede, benyttet styret anledingen til å presentere seg før neste foreleser slapp til. Odd Magne Persson holdt deretter et engasjerende foredrag om rettigheter og plikter i forbindelse med omorganisering. Det ble informert om forholdet mellom drøftinger og forhandlinger samt rettigheter i forbindelse med endring av stilling og eventuell oppsigelse. Odd Magne informerte også om sluttpakker i staten og om rammeavtalen om frivillig fratredelse som ble inngått mellom SKD og tjenestemannsorganisasjonene. Foreleser Odd Magne sammen med fylkesskattesjef Schjelvaag. Odd Magne foran deler av deltakerne. Seminar i Finnmark Tekst og foto: Bjørn A. Niska NTL-skatt, avdeling 3-04 avviklet seminar med temaet Reorganisering av skatteetaten. Seminaret fant sted i Lakselv som er et geografisk midtpunkt i Finnmark. var foreleser og han fikk møte 20 lydhøre medlemmer. Seminaret startet med lunsj den siste septemberdagen og ble avsluttet med lunsj den første oktoberdagen. Ergo var det knapt med tid til et såpass omfattende tema. Stein hadde ikke vært i Finnmark siden midten av 90-tallet og det var derfor på høy tid at han viste seg i fylket igjen. I tillegg til ROS-prosjektet ble det også tid til andre aktuelle saker som opptar landsforeningen. Blant annet har det jo i den senere tid vært en del presseomtale av etaten. Dessuten var jo avtalen om frivillig fratreden allerede underskrevet. Vi hadde mange interessante tema på dagsorden. Selv om Stein stod opp i otta og hadde reist både lenge og vel, så var han våken og fanget opp signalene fra oss her i fylket. Dessuten er det vel på sin plass å si at dagsorden ble til kveldsorden. Dette som følge av at samtalene og meningsutvekslingene ikke ble avsluttet, selv om vi forlot møterommet på ettermiddagen. Medlemmene ga uttrykk for at de var fornøyd med seminaret og at de ser frem til dagskonferansen i Vadsø senere på høsten. NTL-Skatt 5/2003 7

8 Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister I høringsnotat i juni 2003 foreslår Finansdepartementet endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister (Ligningsloven 8-8). Dagens teknologi muliggjør en langt mer effektiv og omfattende distribusjon av informasjon enn tidligere. En følge av dette er at opplysninger som offentliggjøres for eksempel fra skattelistene vil kunne få en helt annen kraft og et langt bredere nedslagsfelt enn før. Dette reiser problemstillinger som Finansdepartementet har funnet grunn til å se nærmere på. Departementet har på denne bakgrunn foretatt en gjennomgang av regelverket om offentliggjøring av skattelister. Departementet er kommet til at flere av de hensyn som begrunner dagens åpenhetsprinsipp er så tungtveiende at en ikke vil anbefale et generelt lovforbud mot offentliggjøring. Det foreslås imidlertid enkelte innstramminger når det gjelder omfanget av opplysninger som inntas i skattelistene, og måten opplysningene gjøres kjent på. Etter departementets syn kan visse innstramminger gjennomføres uten at en kommer i konflikt med de hensyn som tradisjonelt har begrunnet åpenhetsprinsippet. Praktiske konsekvenser av departementets forslag vil være: Opplysninger om skattyternes fødselsdato, gateadresse og skatteklasse inntas ikke i de offentlige skattelistene. Det samme gjelder opplysninger om personer med sperret adresse. De som ønsker innsyn i listene skal som utgangspunkt henvises til ligningskontorets papirlister eller til skatteetatens hjemmesider på Internett hvor listene foreslås publisert under skatteetatens kontroll. Ordningen med masseutlevering opphører i sin nåværende form, men videreføres overfor finansieringsinstitusjoner, kredittopplysningsforetak og andre med konsesjon fra Datatilsynet. Det foreslås at slike institusjoner også gis tilgang til personnumre. Det blir ikke tillatt å kopiere, fotografere eller å benytte elektroniske hjelpemidler for å avlese papirlistene som legges ut på ligningskontoret. Skattelistene publiseres en gang i året om høsten ordningen med «vårutlegg» opphører. Departementets retningslinjer av 8. august 1991 for innsyn i og utskrift av skattelistene oppheves Det foreslås at skattelister for etterskuddspliktige skattytere (selskaper m.v.) skal følge de samme regler som for forskuddspliktige. Enkelte av de endringene departementet går inn for kan ikke gjennomføres uten lovendring. Slik lovendring kan tidligst skje med virkning for utleggingen av skattelistene i NTL-Skatt har i høringsuttalelse til Finansdepartementet gitt uttrykk for at vi støtter forslaget til endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. Vi tror forslaget kan bidra til å redusere den uheldige bruken av skattelisteopplysninger vi har vært vitne til de siste årene. Vi har forøvrig gitt uttrykk for at forslaget til endring av ligningsloven 8-8 nr. 3 bør derfor utformes slik at skatteliste for den enkelte kommune legges ut til alminnelig ettersyn i tre uker på ligningskontoret og i den enkelte kommune på sted fastsatt av ligningssjefen. Statsbudsjettet 2004 Når dette skrives er statsbudsjettforslaget for 2004 lagt fram. Når det gjelder skatteetaten, er NTL-Skatt spesielt opptatt av nivået på etatens driftsbudsjett. som vi mener er altfor stramt. Dette vil etter vår mening begrense etatens muligheter for å gjøre en god nok kontrollvirksomhet, samt at vi kan være en viktig aktør i kampen mot svart arbeid/økonomisk kriminalitet. NTL-Skatt er også meget opptatt av økonomien i det nye senteret for statlig økonomistyring. Skal denne omstillingen lykkes, må det nok midler inn i forbindelse med etableringen av senteret, og nok midler til oppfylling av omstillingsavtalen og til dekning av økonomiske virkemidler. Vi registrerer også forslaget i statsbudsjettet vedrørende lengre selvangivelsesfrist for næringsdrivende, som det også har vært interesse for i media. NTL-Skatt støtter intensjonene i forslaget, men for at denne endringen/ordningen skal lykkes er det viktig at etaten får styrket ressursene til ligning av næringsdrivende. Vi henviser til fortløpende hurtiginfoer vedrørende våre kommentarer til budsjettforslaget. 8 NTL-Skatt 5/2003

9 Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Leser i Kontroll-Info nr. 10/2003 underskrevet av Erling Broen at NTL-Skatt har i høringsuttalelse gitt uttrykk for at vi støtter forslaget til endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. NTL- Skatt tror at forslaget kan bidra til å redusere den uheldige bruken av skatteopplysninger vi har vært vitne til de siste årene. Jeg vil da, på dagen nøyaktig et år etter at vi hadde det første ordinære representantskapsmøte i NTL-Skatt minne om NTL/avd 3-12 Troms forslag vedrørende dette. Dette var som følger «Nei til kommersialisering og elektronisk distribuering av skattelistene». Begrunnelsen vår var Som fagfolk har vi ingen nytte av at det står side på side i avisene om folks inntekts- og formuesforhold. Det blir ekstra meningsløst når barn av foreldre med lav inntekt blir mobbet, og når personer med lav inntekt (pensjonister) føler at de ikke bidrar til samfunnet. Styrets innstilling til forslaget var at det ble avvist med følgende begrunnelse «Styret har forståelse for de problemer og den frustrasjonen som enkelte føler i forbindelse med offentliggjøringen av skattelistene. Imidlertid er dette et politisk vedtak som vi ikke har medbestemmelse på etter avtaleverket». Etter diskusjon hvor Erling Broen begrunnet styrets innstilling, og undertegnede argumenterte for forslaget ble styrets innstilling vedtatt mot to stemmer. Hva er så poenget med å dra frem dette et år etter? Jo, først og fremst er jeg glad for at NTL- Skatt har skiftet mening, selv om representantskapsmøtet helt klart mente noe annet. Men burde styret gitt denne innstilling når representantskapsmøtet er NTL-Skatt høyeste myndighet? Videre synes jeg styret kan svare på om dette er en dreining at vi som fagforening skal være mer politiske? For det er ikke tvil om at vi kan være politiske selv om det ikke er Finansdepartementet eller andre som spør. Vi skal ikke være politiske kun når vi blir bedt om det etter min mening! Vi må tørre å si ifra, selv om det ikke direkte angår oss. Ett eksempel: LO ba om boikott av Ringnesprodukter etter at Ringnes la ned bryggeriet i Stavanger. Helt på sin plass etter min mening, men kanskje ikke etter styrets mening da dette var en politisk sak som LO ikke hadde medbestemmelse på. Debatt Jeg håper styret kan ta seg tid til å svare på de problemstillinger jeg reiser, både den prinsipielle og den politiske. Bjørn Ove Hersdal, plasstillitsvalgt Stavanger likningskontor Herr Redaktør Jeg har forstått at du «sliter» med å få inn stoff eller å få folk i tale. Ikke uvanlig, men tvert imot ganske vanlig for folk som bekler slike frivillige redaktørverv. For meg fortoner det seg egentlig som en selvmotsigelse at folk forholder seg tause. Hvorfor denne taushet og manglende engasjement i spaltene? Alle og enhver kan jo selv gruble over svarene. De varierer fra person til person, selv om flere fellessvar finnes. I vår kjære skatteetat skjer det jo så mye og så fort. For en medarbeider, som har vært med i en liten mannsalder, er det å følge med litt av en utfordring. Trøsten får være at det etter sigende er først nå det begynner å skje og at det virkelig skal ta løs. Her om dagen dukket det sannelig opp en ny avtale. Avtalen om frivillig fratreden.. Oppslaget i Aftenposten om oppsigelser i skatteetaten var kun noen dager gammelt. Dementiet var enda ferskere. Her skulle ingen sies opp. De skulle med andre ord si opp selv. Resultatet blir en slankere etat med færre tilsatte.pussig i grunn. Vi er jo en av de få etatene som skaffer midler til alle de trengende. Å ansette flere i vår etater som kjent en meget lønnsom investering. Om sluttpakkeavtalen kan det sies mye. Noen synes at den er bra og at det er fint at etaten har laget enn slik avtale. Flere års studier med delvis lønn kan jo høres forlokkende ut. Atter andre sier at avtalen er uinteressant og dårlig. Den passer best i sentrale strøk, men dårlig i provinsen. De stiller spørsmål om ikke arbeidsgiver oppnår det de i utgangspunktet ville. Seniorpolitikk og førtidspensjoneringstilbud fraværsglimrer. Å selge bolig og ikke få fradrag for tapet eller få dekket tapet har man jo ikke råd til. At alder ene og alene skal kvalifisere til x-antall månedslønner i sluttpakken virker urimelig. Her burde man også ha brukt ansiennitet og bevilget omtalte månedslønner som et minimum og latt de trofaste få en månedslønn for hvert år de har trelet i og for etaten. En som har viet sitt yrkesliv til etaten skal honoreres på lik linje med en som i teorien ikke har mer enn 6 måneder. Er det rettferdig? Før foreninga forlenger avtalen, så må det vel være mulig å forsøke og få til en enda bedre avtale? Jeg har hørt om de store som får pakker, såkalte sluttpakker. De får slike når de har gjort en dårlig jobb og må forlate arbeidsplassen. Og det er ikke småpenger de får. Vi derimot får også tilbud om sluttpakke. Men akkurat der slutter vel likheten? Et helt annet spørsmål er om medarbeiderne har råd til å takke ja til tilbudet om sluttpakke. Og da har jeg ikke nevnt etatens budsjetter med så mange ord. Tåler disse den økonomiske belastningen? Og siste ord i prosessen om frivillig fratreden er som rett og rimelig er ikke forbeholdt oss. Dette får være en lite hjertesukk og en liten frimodig ytring som står for egen regning og risiko fra en som har tatt utfordringen fra redaktør Sveås til å forfatte noen ord i en travel hverdag. Vi har det jo så forferdelig travelt at før vi vet ordet av det, så er mandagen blitt til fredag. For ikke nevne den korte pausen fra fredagsettermiddag til en ny utfordrende arbeidsuke venter mandagsmorgen. Selv vil jeg benytte anledningen til å takke dere som står på og sliter for oss etatsslitere. Dere fortjener all honnør. Jeg verdsetter innsatsen og nyter godt av resultatene. Om jeg og andre vil takke ja til tilbudet om frivillig fratreden og sluttpakken eller betakker oss er en helt annen sak. Ofte sies det at utakk er verdens lønn. Da trøster jeg meg med at den heldigvis er skattefri.god høst til dere alle. For vi høster vel som fortjent og helt skattefritt? Med empatisk,frimodig og takknemlig hilsen Bjørn A. Niska Vadsø NTL-Skatt 5/2003 9

10 NTL-Skatt med stor folkeregisterundersøkelse I forbindelse med omorganiseringen av likningsetaten (OAL), ble det besluttet at likningskontorene skulle organiseres etter distriktsmodellen. Dette medførte store endringer både organisatorisk og for enkeltpersoner. Omorganiseringen skulle være gjennomført innen På bakgrunn av de organisatoriske endringene ved likningskontorene, har NTL-skatt ønsket å undersøke hvilke konsekvenser dette har hatt for folkeregistrene. NTL-skatts folkeregisterutvalg fikk i oppdrag av styret i NTL-skatt å gjennomføre en spørreundersøkelse som kartla konsekvensene av OAL for folkeregistrene. Hensikten med spørreundersøkelsen var å se hvordan dagens folkeregister er organisert, og hvor mye ressurser som blir benyttet til folkeregisterarbeid. Folkeregisteret er grunnmuren i det norske samfunnet, og grunnlaget for det øvrige arbeidet ved likningskontoret. Det er derfor viktig at vi har et mest mulig korrekt og oppdatert folkeregister, og at folkeregisteret har tilstrekkelig med ressurser til å utføre de arbeidsoppgaver de er satt til å utføre. Folkeregisterutvalget sendte medio april 2003 ut en spørreundersøkelse på e-post til alle NTLskatt s fylkesledere, og ba om tilbakemelding på ulike spørsmål rundt likningskontorenes organisering av folkeregistrene i fylket. De tillitsvalgte distribuerte spørreundersøkelsen, og samlet sammen svarene og returnerte disse til folkeregisterutvalget. De tillitsvalgte innhentet svar fra 84,8% av likningskontorene. Vi er meget godt fornøyd med svarprosenten på spørreundersøkelsen, og vi tror at den gir et korrekt bilde av hvordan folkeregistrene er organisert etter OAL. Fra 12 fylker mottok vi svar fra alle likningskontorene, mens det for 4 fylker var svar fra enkelte likningskontor. 2 fylker har unnlatt å svare på spørreundersøkelsen. I spørreskjemaet valgte vi å sette fokus på følgende områder: Stillingsandel til folkeregisterarbeid Lønnsplassering for folkeregisterpersonell Hvor føres folkeregisteret Hvor i linja er folkeregistrene plassert Nærmeste overordnede for folkeregisterpersonellet Hovedlinjene i spørreundersøkelsen er oppsummert nedenfor. Når det gjelder stillingsandeler til folkeregisterarbeidet, ble det avdekket forholdsvis store sprik på landsbasis. Likningskontoret som har avsatt mest ressurser til folkeregister-arbeidet benytter 12,9% av stillingene, mens det likningskontoret som har avsatt minst ressurser benytter 4,8% av stillingene til folkeregisteret. På landsbasis blir 8,26% av stillingene benyttet til folkeregisterarbeid. Folkeregisterområdet har tradisjonelt hatt lav status i Skatteetaten. Undersøkelsen viser at også etter gjennomføringen av OAL er en betydelig andel av de folkeregisterpersonellet forholdsvis lavt avlønnet. 73,4% av folkeregisterpersonellet er avlønnet i lønnstrinn 35 eller lavere. Oppgradering av lønn i forhold til kompleksitet i arbeidsoppgavene må bli en prioritert oppgave. Etter OAL er 71,4% av folkeregistrene plassert i personbeskatningsgruppen, 9,5% av folkeregistrene er en egen enhet, og 19,1% av folkeregistrene har annen organisering. For de som har annen organisering er de aller fleste folkeregistrene lagt inn under førstelinje eller administrasjon. Dette viser at organiseringen av folkeregistrene etter OAL er forholdsvis enhetlig på landsbasis. Til tross for forholdsvis lik organisering i linjen, er det variasjoner i hvordan ansvaret er fordelt. 33,3% av folkeregistrene har likningssjefen som sin nærmeste overordnede, mens 66,7 % har avdelingsleder som sin nærmeste overordnede. Det er opprettet daglig leder ved 41,7% av folkeregistrene, men disse har ingen formell lederstilling. NTL-Skatt vil følge opp undersøkelsen bl.a. i forhold til Skattedirektoratet. Jan Bertelsen Leder av NTL-Skatts folkeregisterutvalg Skifte i Nord-Trøndelag av Inge Sveås. De fleste av oss som en og annen gang er inne på etatens intranett har lagt merke til Skattedirektoratets pressemelding vedrørende ståa i Nord-Trøndelag. Fylkesskattekontoret ble satt under administrasjon av SkD og blir nå i en overgangsperiode ledet av fylkesskattesjef Karl Olav Valen fra Vest- Agder og avdelingssjefene Sven H. Dyngeland og Grete Ervik fra hhv Hordaland og Sør-Trøndelag. Skattedirektoratets inngripen kom etter langvarige arbeidsmiljøproblemer ved kontoret. Når dette skrives gjenstår det ennå noe før toget igjen går på skinner, men til tross for at slike prosesser gjerne er både langvarige og vonde, vil nok heller ikke denne gang toget bli stående særlig lenge på stasjonen. NTL-Skatt lokalt som sentralt har lagt ned mye ressurser i denne saken. 10 NTL-Skatt 5/2003

11 NTL-Skatt, landsforening 3: Postadresse: v/sekretær Erling Broen, Riskestien 11 B, 4635 Kristiansand. E-postadresse: Sekretariatet: Folkets Hus, rom 504, Youngstorget 11, Hjemmeside: Styret: Arbeidsutvalget: Leder:, Skien LK Tlf. mobil: , e-post: stein.thorvaldsen Nestleder: Bente Næss Holt, Skien LK Tlf: , e-post: bente.holt Sekretær: Erling Broen, Hjemmekontor, tlf mobil: , e-post: Det øvrige styret: Kasserer: Ola Arild Myhre, Ola Hammerstadsv. 8, 2270 Flisa. Tlf e-post:ola.myhre Styremedlem: Odd Magne Persson, Karmøy LK Tlf: , e-post: odd.persson Styremedlem: Karl Tore Hareide, Hordaland FSK Tlf: e-post: karl.tore.hareide Styremedlem: Astrid Lundanes, Hedmark FSK Tlf: e-post: astrid.lundanes Styremedlem: Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK Tlf: e-post: Styremedlem og studieleder: Benny Ch. Bye, Lofoten LK Tlf: e-post: benny.bye Styremedlem:Gunn Torhild Tveit, Sogn LK Tlf: e-post: gunn.tveit Styremedlem og ungd.kontakt: Thomas Engen, Oslo LK Tlf: e-post: thomas.engen Varamedlem: Marit C. Thorstensen, Romsdal LK Tlf: e-post: marit.thorstensen Varamedlem: Jan Bertelsen, Dalane LK Tlf: e-post: jan.bertelsen Varamedlem: Helge Simonsen, Moss LK Tlf: e-post: helge.simonsen Varamedlem: Mona Berg Moen, Sør-Trøndelag FSK Tlf: e-post: mona-berg.moen Redaktør: Inge Sveås, Nord-Trøndelag FSK Tlf: e-post: inge.sveas eller NTL-Skatts rådgivende utvalg: Lederutvalget: Hilde Sveås Husby, Steinkjer LK Morten Hildonen, Finnmark FSK Ole Petter Saugen, Vest-Agder FSK Gunn Torhild Tveit, styret Folkeregisterutvalget: Jan Bertelsen, Dalane LK Gerd Ødegaard, Oslo LK Hild Strøm, Nord-Trøndelag FSK Karin Vartdal, Søre-Sunnmøre LK Opplæringsutvalget: Arild W. Berg, Larvik LK Iren Sommerset, Vest-Agder FSK Ann-Kristin Godager, Hedmarken LK Marit C. Thorstensen, styret Faglig utvalg: Roger Jensen, Lofoten LK Leif Moy, Buskerud FSK Nina Hognes, Skattedirektoratet Mona Berg-Moen, styret Revisorutvalget: Merete Lundberg, Oslo FSK Espen Boye Hansen, Buskerud FSK Lilly Ann Olsen, Oppland FSK Karl Tore Hareide, styret Personal- og lønnspolitisk utvalg: Thomas Sandvik, Sør-Trøndelag FSK Brita Wangen, Nedre Romerike LK Kirsti Vestnes, Møre og Romsdal SFK Astrid Lundanes, styret Arbeidsmiljøutvalget: Odd Harald Larsen, Salten LK Kjersti Granlund, Skattedirektoratet Per Arne Reum, Oslo LK Odd Magne Persson, styret Ledere av NTL-Skatts lokalavdelinger pr : 3-01 Oslo LK Thomas Engen, Oslo lk 3-02 Sogn og Fjordane Stein Erik Øvrebø, Fjaler lk 3-03 Skattedirektoratet Bengt-Magne Myrnes, Skattedirektoratet 3-04 Finnmark Edel Duurhuus, Midt-Finnmark lk 3-05 Oslo FSK Merethe Lundberg, Oslo FSK 3-06 Sør-Trøndelag Mona Berg Moen Sør-Trøndelag FSK 3-07 SFS Ronny Johannessen, Sentralskattekontoret for storbedrifter 3-08 SFU Geir Høyland, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 3-09 Skattefogdkontorene Ingrid Sølberg, Sør-Trøndelag SFK 3-12 Troms Astrid Domås, Sør-Troms lk 3-15 Hordaland Ingunn Borge Veseth, Nordhordland lk 3-20 Vestfold Birger Dalatun Nord-Jarlsberg lk 3-25 Vest-Agder Kari Aase, Kristiansand lk 3-30 Akershus Reidar Schei, Bærum lk 3-31 Nordland Benny Ch. Bye, Lofoten lk 3-32 Østfold Ellen M. Engebretsen, Sarpsborg lk 3-35 Nord-Trøndelag Rita Susegg Stensmur, Nord-Trøndelag FSK 3-36 Telemark Unni Jørgensen, Skien lk 3-37 Rogaland Magnar E. Olsen, Sandnes lk 3-38 Buskerud Espen Boye Hansen, Buskerud FSK 3-42 Aust-Agder Ester Nordmo, Arendal lk 3-43 Hedmark Ann Kristin Godager, Hedemarken lk 3-50 Møre og Romsdal Arve Einang, Nordre Sunnmøre lk 3-62 Oppland Gyda Skattebo, Valdres lk NTL-Skatt 5/

12 B-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Krevende forhandlinger om omstillingsavtale for økonomitjenestene Etter flere runder med krevende forhandlinger med Skattedirektoratet/Finansdepartementet underskrev NTL-Skatt i begynnelsen av oktober «Avtale om overføring av medarbeidere fra Finansdepartementet og Skatteetaten til Senter for Statlig økonomistyring». Avtalen er lagt ut på SFK-nettet. Nedenfor sakses kort fra informasjonen som ble sendt ut til medlemmene: Forhandlingene var vært vanskelige og alternativet ved ikke å skrive under avtalen ville være at Finansdepartementet ville kunne gjennomføre hele omstillingen med bakgrunn i arbeidsgivers styringsrett uten noen form for medvirkning fra organisasjonenene. Dette ville igjen medført at vi ikke ville hatt muligheter til å drøfte noen form for virkemidler. Avtalen bygger i stor grad på AAD s mal til omstillingsavtale som finnes i heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Det er viktig å merke seg at mange av føringene i avtalen bygger på politiske beslutninger som organisasjonene ikke har hatt medbestemmelse på. De vanskeligste avgjørelsene var knyttet til punktet om kriterier for tildeling av tjenestested. NTL-Skatts klare utgangspunkt at alle skulle få oppfylt sitt ønske om tjenestested i henhold til kartlegginga. Arbeidsgivers ståsted var at alle regionkontorene i utgangspunktet skulle være like store med ansatte per kontor. Når det gjelder regionkontorene i Tromsø og Kristiansand ble man enige om at de kunne være noe mindre i en overgangsfase. Arbeidsgiver ville imidlertid ikke avvike fra kravet om at kontoret på Hamar skulle styrkes. Dette innebærer i praksis at noen tilsatte fra Oslo og Akershus skattefogdkontor vil få tildelt tjenestested på Hamar selv om de i utgangspunktet ønsket Drammen. Tildeling av tjenestested for de tilsatte ved Oslo og Akershus vil bli vurdert etter egne kriterier. Ingen vil behøve å skifte fysisk arbeidsted før åtte måneder etter at tildelingen er gitt. Høsten fortsetter nå med drøftingar av økonomiske virkemidler, forhandlingar om personalreglement og tilpasningsavtale for den nye enheten. NTL-Skatt vil fremover bruke de påvirkningsmuligheter vi har via forbundet og LO-stat når de skal komme med sine innspill knyttet til statsbudsjettet. Det må her settes fokus på at omorganisering og tiltak for de berørte koster penger. Ingrid Sølberg LAUVFALL Lauvet fell - naken står du att. Du som nett sto der i festskrud kledt! Den åtgaum du vekte no er forbi,- den svinn hen, i ein vakker, men sorgtung haustharmoni.

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt

Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt. Nr 6/2003. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten. NTL-Skatt med politisk kontakt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 6/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt med politisk kontakt NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN

KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (KIM) 2014-2017 INFORMASJON OM NOMINASJONSPROSESSEN 2 I år (2013) skal det nomineres nytt Kontaktutvalg mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Regionreformen. Hva skjer i Fylkesmannsembetet?

Regionreformen. Hva skjer i Fylkesmannsembetet? Regionreformen Hva skjer i Fylkesmannsembetet? Pågående regionalpolitiske prosesser våren 2017 Kommunereformen Lov. prp. om nye oppgaver til kommunene Proposisjon om ny kommunestruktur Regionreformen Proposisjon

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 6/2006 NTL-Skatt på landsmøte i NTL Mennesket og arbeidsmiljø i fokus Foto: Colourbox.com

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt 5 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Nr 2/2005 år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år - år - år - 5 år

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET

REFERAT FRA STAFO REPRESENTANTSKAPSMØTET SAMFUNNSSIKKERHET STAFO SAMFUNNSSIKKERHET REFERAT FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET RIGA 28. 30.MARS 2011 Til medlemmer av representantskapet i STAFO samfunnssikkerhet Innkalling til STAFO samfunnssikkerhets representantskapsmøte

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Skatteetaten på sparebluss?

Skatteetaten på sparebluss? Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten på sparebluss? Frigjør skaperkraften vs rettferdig skatt? NTL-Skatts uttalelse

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE FOR 2015 Adresseliste Saksbehandler: Håvard Holder Telefon: 97432127 Seksjon: Fartøy- og deltakerseksjonen Vår referanse: 14/10564 Deres referanse: Vår dato: 03.09.2014 Deres dato: Att: HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Omstilling ved Universitetet i Oslo

Omstilling ved Universitetet i Oslo Omstilling ved Universitetet i Oslo Av advokat Eva Borhaug, mobil 922 33 973 e-post: eb@parat.com mobilb@parat.com Aktuelle tema: Avtaleverk for UiO Ulike medbestemmelsesformer Omstilling Arbeidsgivers

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet:

Byrådsavdeling for helse og omsorg har følgende merknader til forslaget/utkastet: Fra: Jacobsen, Christine Barth Sendt: 14. juni 2013 14:32 Til: Postmottak HR-seksjonen Kopi: Henriksen, Sissel; Kårbø, Bjørg; Schei, Albert; Stoutland, Jan-Petter Emne: VS: Uttalelse til Forslag til nye

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

AVTALE OM PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER VED OMSTILLING VED HØGSKOLEN I FINNMARK

AVTALE OM PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER VED OMSTILLING VED HØGSKOLEN I FINNMARK AVTALE OM PERSONALPOLITISKE RETNINGSLINJER VED OMSTILLING VED HØGSKOLEN I FINNMARK Forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene 3.mars 2009 Innhold: 1. Formål med avtalen og overordnede prinsipper for omstilling

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet

Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Bemanningstilpasning Vedlegg til høgskolestyresaken 20. juni om føringer for plan- og budsjettarbeidet Innledning En redusert budsjettramme krever tilpasning. Tilpasningen kan bestå i økonomisk omfordeling

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Regionorganisering av Arbeidsog tenestelina i NAV. Januar 2018 // Tore Thorsnes

Regionorganisering av Arbeidsog tenestelina i NAV. Januar 2018 // Tore Thorsnes Regionorganisering av Arbeidsog tenestelina i NAV Januar 2018 // Tore Thorsnes Status regionaliseringsprosjektet i Arbeids- og tenestelina Følgjande overordna tilrådingar er gitt: Etablere 12 regionar

Detaljer