MAT-nytt. Nr. 5 Mars Kjære alle sammen. Jeg vil herved gratulere professor Audun Holme med Meltzerprisen for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAT-nytt. Nr. 5 Mars 2011. Kjære alle sammen. Jeg vil herved gratulere professor Audun Holme med Meltzerprisen for"

Transkript

1 MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 5 Mars 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Jeg vil herved gratulere professor Audun Holme med Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling Audun ble tildelt prisen under den årlige festmiddagen for Meltzerfondet 8. mars. Rektor Sigmund Grønmo overrakte prisen og i sin tale la han vekt på Auduns store innsats for formidling av matematikk og matematikkens historie. I begrunnelsen for nominasjonen til denne prisen blir det sagt: "Audun Holme har gjort en fremragende innsats i å formidle matematikkens kulturarv". Det er kortversjonen av begrunnelsen. En nærmere beskrivelse av Auduns innsats for formidling blir gitt i et annet oppslag i dette nummer av Mat-nytt. Jeg vil rette en takk til professor Gunnar Fløystad som sto bak nomineringen sammen med undertegnede. Da vi forberedte nominasjonen, ble det mer og mer klart for meg at Audun har lagt ned en usedvanlig stor innsats i formidlingsarbeidet. Han har skrevet bøker, holdt utallige foredrag, og hatt en rekke radioopptredener. Jeg kan nevne at instituttet har kjøpt inn noen eksemplarer av hans bøker. Selv har jeg lånt med meg hjem Da matematikken ble til. Jeg tenkte at det kunne være et greit sted å starte. Flere eksemplarer til utlån finnes hos Hilde i ekspedisjonen. Det er fint om denne prisen fører til større interesse for historiene bak matematikken.

2 For å feire prisvinneren arrangerer instituttet en forelesning i Auditorium Pi onsdag 30. mars klokken Tittel på foredraget er: "Newton-Leibniz kontroversen". Jeg googlet "Newton- Leibniz" og fikk treff. Det tyder på at det fortsatt er meget stor interesse for denne kontroversen. Jeg ser fram til Auduns foredrag om temaet. Etter foredraget samles vi i atriet der det blir kaffe og kake. Hjerteligste gratulasjoner til Audun Beste hilsen Jarle Har du bidrag til nyhetsbrevet? Jeg trenger innspill for å lage et bra nyhetsbrev! Har du deltatt på en interessant konferanse eller et seminar? Kanskje har du eller forskningsgruppen din hatt besøk av eksterne gjester? Mat-nytt er interessert! Alle bidrag tas imot med stor takk, både tekst og bilder. Send på e-post til

3 Aktuelt Verneombud ved fakultetet Frank Cleveland fra Geofysisk institutt har blitt gjenvalgt som hovedverneombud ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og Dagfinn Høyberg fra Matematisk institutt ble valgt til vara-hovedverneombud, begge fra og med 23. mars. Abelstipend Søknadsfristen for Abelstipend er 15. april. Et Abelstipend er et personlig stipend for masterstudenter, og skal dekke utgifter i forbindelse med opphold ved et utenlandsk lærested. Månedlige maksimalbeløp er kr ,- for den første måneden, og kr ,- for hver av de påfølgende månedene. Se for mer informasjon. Nasjonal studiekvalitetskonferanse Konferansen Kompetanse 2020 og bachelorgradens profil avholdes på VilVitesenteret fredag 8. april kl målgruppen er vitenskapelig tilsatte, studiedekaner/faglige ledere for utdanning, undervisning og forskning, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger, nasjonale råd og fakultetsmøter, studenter. For program og påmelding, se her: Regionale forskningsmidler Oversikt over utlysninger er tilgjengelig her: FHovedsidemal

4 Seminar om internasjonalisering Fagseminar med internasjonalisering som tema skal være den torsdag 7. april klokken Møtet skal være på VilVite, konferanserom A (TM51). Tema vil være "inngåelse av Erasmusavtaler": Hvorfor det er viktig med deltagelse av både administrative og vitenskapelig ansatte i denne prosessen, og hvordan vi kan få det til. Det blir lagt opp til diskusjon og utveksling av erfaringer fra dette arbeidet mellom deltagere fra MN-institutter/andre. Seminaret skal munne ut i en brukerveiledning for inngåelse av utvekslingsavtaler som et endelig produkt. I tillegg til mange gode råd og tips i arbeidet med å få større engasjement fra de vitenskapelige ansatte i dette arbeidet. BAKGRUNN UiB har som mål å være et internasjonalt synlig universitet og studentmobilitet er en viktig del av dette. Et av virkemidler for å øke kvaliteten i utdanningstilbud og studieløp på Bachelor-, Master- og ph.d-utdanning er å sikre attraktive utvekslingsavtaler med utspring i fagmiljøenes forskningssamarbeidspartnere (Strategisk plan ). Hvordan går vi frem for å oppnå dette? Har vi gode nok rutiner og retningslinjer for hvordan utvekslingsavtaler skal inngås? Nordisk sommerskole i kreftepidemiologi Tilbudet er rettet mot studenter (gjerne masterstudenter) som ønsker å få kunnskap om epidemiologisk forskning på kreft. Kurset i store deler er finansiert av Nordic Cancer Union (en non-profit organisasjon). Les mer her:

5 Debattmøte om forskerskoler 12. april klokken blir det åpent debattmøte om evaluering av forskerskoleordningen ved UiB i Egget på Studentsenteret. Alle aktører i UiBs forskerskoler, forskerskoleledere, forskerskolekandidater, leder for den øvrige forskerutdanningen, fakultets- og instituttledelse samt alle ph.d.-kandidater og forskerutdanningsadministratorer/ph.d.koordinatorer inviteres til å delta på åpent debattmøte. Se programmet her: Nyheter Masteruken 2011 Mat.-nat.-fakultetet arrangerte for første gang i vår en masteruke. Masteruken var nylig, fra 15. til 18. mars. Hovedmålgruppen for arrangementet var bachelorstudenter i fjerde og sjette semester, men også andre studenter ved fakultetet og studenter fra andre fakulteter og læresteder var hjertelig velkomne. På Realfagbygget var det felles opplegg med foredrag, postere, informasjonstorg, MasterMind-turnering og vårruller, epler og Twist til studenter som var innom. I tillegg hadde hvert institutt/program sine masterinformasjonsmøter. Noen av de oppmøtte studentene.

6 Instituttleder ønsket velkommen først, og Ivar Heuch, Tor Sørevik og Torleif Veen presenterte statistikk, anvendt matematikk og ren matematikk. Masterstudentene Carina Bringedal, Håkon Otneim og Gard Sæbø avsluttet møtet med å fortelle om sine masteroppgaver og erfaringer som masterstudent. Ett av masterprogrammene som tilbys ved instituttet, presentert av Ivar Heuch. Oppmøtet på vårt masterinformasjonsmøte i Pi var 21 masterspirer. Hvis dette blir en fast årlig tradisjon håper vi på enda bedre oppmøte fra både egne og andre studenter. Tekst: Kristine Lysnes Foto: Anniken Gjesdahl

7 Hipp, hipp hurra! Tirsdag 15. mars ble to jubilanter feiret ved Matematisk institutt. Professor Stein Arild Strømmes 60-årsdag og 50-årsdagen til Hans Munthe-Kaas ble markert med kake, kaffe og fine ord fra blant andre instituttleder Jarle Berntsen, og kollegene Tor Sørevik og Øystein Rødseth. Professor og tidligere instituttleder Stein Arild Strømme Professor Hans Munthe-Kaas takker for blomster og gave fra instituttet.

8 Professor i matematikk vant Meltzerpris Audun Holme vant Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling i Under følger talen fra rektor Sigmund Grønmo til prisvinneren. Audun Holme forteller administrasjonen om matematikkens historie på instituttsamlingen på Solstrand i november Audun Holme har Ph.D. graden fra Colombia University i Han ble dosent ved Universitetet i Bergen i 1972, og var professor fra 1985 til han gikk av i Audun Holmes hovedinteresse har det siste tiåret vært matematikkens historie og matematikken som kulturbærer. Dette har han vist gjennom sine bøker som er publisert både nasjonalt og internasjonalt, og mange foredrag og mediaopptredener. Hans mest imponerende innsats det siste tiåret er publiseringen av fire bøker med fokus på formidling. Geometry, our cultural heritage presenterer både klassisk og nyere geometri. Med utgivelsen av to bind av matematikkens historie, Fra Babylon til mordet på Hypatia og Fra de arabiske vise til Niels Henrik Abel, er det første gang en omfattende

9 matematikkhistorie foreligger på norsk. Ikke bare gir bøkene et innblikk i matematikkens utvikling. Holme legger stor vekt på å gi den historiske settingen og rammen for utviklingen som har foregått, så vel som rike biografiske skisser. Den fjerde boken Da matematikken ble til er en rikt illustrert barne- og ungdomsbok. Her flettes historisk fremstilling, anekdoter og evig interessante matematiske temaer sammen. Selv om Holme gikk av for to år siden, holder han fremdeles sin faglige aktivitet ved like. Gjennom det siste tiåret har han holdt mange foredrag med temaer fra matematikkens historie. I radioen har han vært gjest i P2-akademiet, Norgesglasset, Nitimen, og rundt 30 ganger i Verdt å vite. Senest har han der vært med i et ekspertpanel som har presentert 34 matematikere opp gjennom historien. Audun Holme var også i en periode hovedredaktør, og er fremdeles medredaktør, av Normat, et nordisk matematikktidsskrift beregnet for lektorer og den matematisk interesserte allmennheten. I Normat og særlig i Tangenten, et tidsskrift for matematikkundervisning med fokus på grunnskolen, har han vært og er en regelmessig bidragsyter med artikler om perler fra matematikkens historie. Matematikk er et av de to mest sentrale og basale fagene i skolen, og det er fundamentalt for den teknologiske og naturvitenskapelige utviklingen som driver samfunnet fremover. Det er derfor samfunnsmessig viktig og ønskverdig at der er universitetsansatte som føler et særlig ansvar for å formidle matematikk og gjøre det interessant for flest mulig. Å gjøre matematikk levende ved å formidle faget i sin historiske og kulturelle ramme, er kanskje den måten som kan nå, interessere og inspirere flest mulig. Samtidig gir det et rikt bakteppe for å fortelle om matematiske innsikter og temaer av relativt ny dato. Holmes lidenskap for sitt fag og evne til å gjøre det levende kommer til uttrykk i svaret fra en av hans studenter da hun ble spurt om hvordan det var å ha Holme som foreleser i Matematikkens historie. ``Det var en fest!''. Audun Holme har gjort en fremragende innsats i å formidle matematikkens kulturarv.

10 Det skjer Forelesning fra Meltzerprisvinner Professor Audun Holme foreleser om Newton-Leibniz kontroversen onsdag 30. mars kl i aud. Pi, Carl Godskes Hus. Forelesningen er åpen for alle! Kaffe og kake serveres i atriet etter forelesningen. 7-fjellskonferansen FORNYBAR ENERGI Sammen med Norsk Industri, Bergen Næringsråd, og Norsk Klimastiftelse er Universitetet i Bergen med å arrangere 7-fjellskonferansen om Fornybar Energi i Grieghallen 31. mars og 1. april. Konferansen vil bli en viktig faglig og sosial møteplass for forskere, politikere, leverandører, gründere og utbyggere som arbeider med fornybar energi. På konferansen vil spennende foredragsholdere fra både inn- og utland ta for seg relevante og interessante tema. Foredragsholderne er fremtredende aktører innenfor sektoren. Besøk konferansens webside for mer informasjon om program og påmelding: Prøveforelesning Ph.d-kandidat i ren matematikk, Mauricio Godoy Molina, avholder prøveforelesning i oppgitt emne tirsdag 5. april klokken på rom 534, Carl Godskes Hus. Tittel på forelesningen er: Frames in Generic Distributions. Alle er velkomne! Nye mastergrader Qifan Li: Some Regularity Results for Certain Weakly Quasiregular Mappings on the Heisenberg Group and Elliptic Equations. Qifan Li hadde avsluttende mastergradseksamen i ren matematikk matematisk analyse 22. mars. Veileder: Irina Markina.

11 Publikasjoner Wu CL, Zhang JY, Tai XC: AUGMENTED LAGRANGIAN METHOD FOR TOTAL VARIATION RESTORATION WITH NON-QUADRATIC FIDELITY. Abstract: Recently augmented Lagrangian method has been successfully applied to image restoration. We extend the method to total variation (TV) restoration models with nonquadratic fidelities. We will first introduce the method and present an iterative algorithm for TV restoration with a quite general fidelity. In each iteration, three sub-problems need to be solved, two of which can be very efficiently solved via Fast Fourier Transform (FFT) implementation or closed form solution. In general the third sub-problem need iterative solvers. We then apply our method to TV restoration with L-1 and Kullback-Leibler (KL) fidelities, two common and important data terms for de-blurring images corrupted by impulsive noise and Poisson noise, respectively. For these typical fidelities, we show that the third sub-problem also has closed form solution and thus can be efficiently solved. In addition, convergence analysis of these algorithms are given. Numerical experiments demonstrate the efficiency of our method. INVERSE PROBLEMS AND IMAGING, 5 (1), , februar Bae E, Yuan J, Tai XC: Global Minimization for Continuous Multiphase Partitioning Problems Using a Dual Approach. Abstract: This paper is devoted to the optimization problem of continuous multipartitioning, or multi-labeling, which is based on a convex relaxation of the continuous Potts model. In contrast to previous efforts, which are tackling the optimal labeling problem in a direct manner, we first propose a novel dual model and then build up a corresponding duality-based approach. By analyzing the dual formulation, sufficient conditions are derived which show that the relaxation is often exact, i.e. there exists optimal solutions that are also globally optimal to the original nonconvex Potts model. In order to deal with the nonsmooth dual problem, we develop a smoothing method based on the log-sum exponential function and indicate that such a smoothing approach leads to a novel smoothed primal-dual model and suggests labelings with maximum entropy. Such a smoothing method for the dual model also yields a new thresholding scheme to obtain approximate solutions. An expectation maximization like algorithm is proposed based on the smoothed formulation which is shown

12 to be superior in efficiency compared to earlier approaches from continuous optimization. Numerical experiments also show that our method outperforms several competitive approaches in various aspects, such as lower energies and better visual quality. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION, 92 (1), , mars Nordbotten JM, Dahle HK: Impact of the capillary fringe in vertically integrated models for CO2 storage. Abstract: This paper investigates vertically integrated equilibrium models for CO2 storage. We pay particular attention to the importance of including the effect of fine-scale capillary forces in the integrated equations. This aspect has been neglected in previous work, where the fluids are segregated by a sharp interface. Our results show that the fine-scale capillary forces lead to qualitative and quantitative alterations of the integrated equations. Interestingly, while such forces are dispersive on the fine scale, they lead to self-sharpening of the solution on the integrated scale. We discuss these aspects for injection, leakage, and long-term migration through the application by comparison to common sharp interface models proposed in the literature. WATER RESOURCES RESEARCH, 47, artikkelnr. W02537, 22. februar Schlichtkrull C: Higher topological Hochschild homology of Thom spectra. Abstract: In this paper we analyse the higher topological Hochschild homology of commutative Thom S-algebras. This includes the case of the classical cobordism spectra MO, MSO, MU, etc. We consider the homotopy orbits of the torus action on iterated topological Hochschild homology and we describe the relationship to topological Andre-Quillen homology. JOURNAL OF TOPOLOGY, 4 (1), , Ystad M, Hodneland E, Adolfsdottir S, et al.: Cortico-striatal connectivity and cognition in normal aging: A combined DTI and resting state fmri study. Abstract: Resting state fmri studies have found that cognitive decline in aging is associated with alterations in functional connectivity of distributed neural systems in the brain. While

13 functional connections have been shown to rely on the underlying structural connectivity, direct structural connections have been studied in only a few distributed cortical systems so far. It is well known that subcortical nuclei have structural connections to the entire cortex. We hypothesized that structural subcortico-cortical connections may provide integral routes for communication between cortical resting state networks, and that changes in the integrity of these connections have a role in cognitive aging. We combined anatomical MRI, diffusion tensor MRI, and resting state fmri in 100 healthy elderly to identify fiber bundles connecting cortical resting state networks to subcortical nuclei. In identified tracts, white matter fiber bundle integrity measures were compared to composite cognitive measures on executive function, processing speed, and memory performance. The integrity (FA values) in selected fiber bundles correlated strongly with cognitive measures on executive function and processing speed. Correlation was most pronounced between executive function and fiber bundles connecting the putamen to the dorsal attention network ( r = 0.73, p < 0.001). Our findings show that unique cortico-subcortical fiber bundles can be identified for a range of cortical resting state networks, and indicate that these connections play an important role in cortical resting state network communication and cognition. NEUROIMAGE, 55 (1), 24-31, 1. mars Ledige stillinger Postdoktor, UiB Ved Geofysisk institutt er det ledig en toårig stilling som postdoktor innen fagområdet klimamodellering, knyttet til Bjerknessenteret for klimaforskning. Stillingen er knyttet til NFR-prosjektet East Asian DecCen: Exploring Decadal to Century Scale Variability and Changes in the East Asian Climate during the last Millennium. Søkere må ha oppnådd norsk doktorgrad i oseanografi, meteorologi, fysikk, anvendt matematikk eller tilsvarende utenlandsk utdanning, eller ha levert doktoravhandlingen sin til vurdering innen søknadsfristen er ute. Søknadsfristen er 29. mars

MAT - nytt. Nr. 18 Desember 2010

MAT - nytt. Nr. 18 Desember 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 18 Desember 2010 Instituttleders hjørne Da er vi kommet til siste utgave av Mat-nytt for 2010. For de fleste av oss gjelder det

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010

MAT - nytt. Nr. 1 Februar 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Februar 2010 Instituttleders hjørne Med dette nummeret av MATNYTT håper vi igjen - å få på beina eit regelmessig meldingsblad

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget

Detaljer

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 Mai 2010 Instituttleders hjørne Nå er hverdagen her og jeg er i gang med arbeidsoppgavene. Jeg er svært glad for at professor

Detaljer

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen

MAT-nytt. Nr. 11 September 2011. Kjære alle sammen MAT-nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 11 September 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Nå er det alvor. I budsjettforslaget for 2012 for Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen

MAT -nytt. Nr. 10 August 2011. Kjære alle sammen MAT -nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 10 August 2011 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen Velkommen til nytt semester. Det er godt å se at instituttet fylles med

Detaljer

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI?

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? INFOMAT Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? Johannes Skaar (NTNU), Anders Løland (NR) og Tage Rolén (Mycoteam) har lansert en metode der du uten tekniske hjelpemidler kan finne ut hvor fort du går på

Detaljer

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg.

Bladet er ikke primært ment som et debattforum, men meninger tar vi gjerne med i form av leserinnlegg. Kjære studenter og medarbeidere, Med nyhetsbrevet tar vi sikte på å bedre informasjonen på instituttet. En god del av stoffet vil komme fra instituttledelsen, men det vil sikkert gi mye mer liv til bladet

Detaljer

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen INFOMAT Godt nytt år til alle INFOMATs lesere. Etter en lang høst i kvalitetsreformens tegn er vi i gang med et friskt vårsemester. Ski og matematikk 2004 er akkurat tilbakelagt med godt resultat. I følge

Detaljer

Om UiO Studier Studentliv Forskning For ansatte IT-tjenester Bibliotek. PUBLIKUMSTJENESTER - Mat.nat. Fakultetet - Kjemisk institutt

Om UiO Studier Studentliv Forskning For ansatte IT-tjenester Bibliotek. PUBLIKUMSTJENESTER - Mat.nat. Fakultetet - Kjemisk institutt INFOMAT UiO - nettsider Om UiO Studier Studentliv Forskning For ansatte IT-tjenester Bibliotek PUBLIKUMSTJENESTER - Mat.nat. Fakultetet - Kjemisk institutt Søk Søk Kontakt oss In English Januar 2010 Hjem

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Januar 2007. FØRSTE DOKTORGRAD I MATEMATIKKDIDAKTIKK VED HiA. Kjære leser!

Januar 2007. FØRSTE DOKTORGRAD I MATEMATIKKDIDAKTIKK VED HiA. Kjære leser! INFOMAT Januar 2007 Kjære leser! INFOMAT ønsker alle et godt nytt år. Det ble aldri noe desembernummer. Redaktørens harddisk hadde et fatalt sammenbrudd like før Jul og slike hendelser er altså nok til

Detaljer

November 2012 SKI OG MATEMATIKK 2013. Kjære leser!

November 2012 SKI OG MATEMATIKK 2013. Kjære leser! INFOMAT November 2012 Kjære leser! I dette nummeret av INFOMAT har vi rett og slett kopiert forsiden fra forrige måned. Bakgrunnen er at Ski og matematikk trenger flere påmeldinger. Norsk Matematisk Forenings

Detaljer

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser!

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser! INFOMAT Januar 2012 Kjære leser! I denne utgaven av INFO- MAT har vi en egen sekvens med tildelinger av matematikkpriser. Wolf-prisen, Crafoord-prisen, Fermat-prisen og Ramanujan-prisen er alle offentliggjort

Detaljer

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS?

Februar 2008 HVEM FÅR ÅRETS ABELPRIS? INFOMAT Februar 2008 Kjære leser! Siden sist har Stjernø-utvalget lagt fram sin innstilling, med blandet mottakelse i sektoren. Dette INFOMAT bringer utdrag av sammendraget. Det er høysesong for priser

Detaljer

Fagplan for matematikk

Fagplan for matematikk Fagplan for matematikk Styrking av norsk matematikk faglig forskning. En oppfølging av den internasjonale evalueringen av matematiske fag. Norges forskningsråd Fagplan for matematikk Styrking av norsk

Detaljer

Mars 2011 ABELPRISEN 2011 TIL JOHN W. MILNOR. Kjære leser! Samtidig med at dette nummer av INFOMAT slippes løs i offentligheten

Mars 2011 ABELPRISEN 2011 TIL JOHN W. MILNOR. Kjære leser! Samtidig med at dette nummer av INFOMAT slippes løs i offentligheten INFOMAT Mars 2011 Kjære leser! Samtidig med at dette nummer av INFOMAT slippes løs i offentligheten presenterer preses i Det Norske Videnskaps-Akademi årets Abelprisvinner, John W. Milnor. Milnor har lenge

Detaljer

Januar 2008 TRØSTESLØSE RESULTATER FRA MATEMATIKKRÅDSTESTEN. Kjære leser!

Januar 2008 TRØSTESLØSE RESULTATER FRA MATEMATIKKRÅDSTESTEN. Kjære leser! INFOMAT Januar 2008 Kjære leser! Like før dette nummeret av INFOMAT skulle gå i trykken fikk vi melding om at en norsk-colombiansk matematiker er kidnappet i Colombia. Alf Onshuus i o Niño har norsk far

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II. Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Utredning om digital tilstand i høyere utdanning, fase II Om organisatoriske forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Norgesuniversitetet, mars 2006 Forord Denne utredningen

Detaljer

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Nr 1, februar 2010, årgang 28

Spenningsnytt. Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Nr 1, februar 2010, årgang 28 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Nr 1, februar 2010, årgang 28 At eg er støv i ein stjernehop Er alt eg veit. Det er ikkje mykje, Men det er stort.

Detaljer

Mars 2008 ABELPRISEN FOR 2008 DELT MELLOM JOHN G. THOMPSON OG JACQUES TITS. Kjære leser!

Mars 2008 ABELPRISEN FOR 2008 DELT MELLOM JOHN G. THOMPSON OG JACQUES TITS. Kjære leser! INFOMAT Mars 2008 Kjære leser! Da er spenningen utløst mht. årets Abelpris. Abelkomitéen og Akademiet har falt ned på gruppeteoretikerne John Griggs Thompson og Jacques Tits. Kombinasjonen må sies å være

Detaljer

Utgitt av Norsk Statistisk Forening INNHOLD

Utgitt av Norsk Statistisk Forening INNHOLD ISSN 0803-8953 TILFELDIG GANG Nr. 1, årgang 26 Januar 2009 Utgitt av Norsk Statistisk Forening INNHOLD Side Fra lederen, Magne Aarset.....................................................................

Detaljer

Kids and Internet/ Barn og Internett

Kids and Internet/ Barn og Internett Kids and Internet/ Barn og Internett A Polish-Norwegian look at the digital world of kids/ Et Polsk-Norsk blikk på barn og unges digitale hverdag Editors/redaktører Beata Godejord, PhD Per Arne Godejord,

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Overskrift 12th World Congress on ITS

Overskrift 12th World Congress on ITS Overskrift 12th World Congress on ITS linje to Forklarende Erfaringer fra tittel Statens eller vegvesens undertitteldeltagelse, linje 6.-10. to november 2005, San Francisco, USA RAPPORTA P P O R T Veg-

Detaljer