Deltakeravgift: kr 6.400,- for medlemmer i NB, NFF og NBG, kr 6.900,- for ikkemedlemmer, inkl. kursmateriell, ekskl. hotellopphold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltakeravgift: kr 6.400,- for medlemmer i NB, NFF og NBG, kr 6.900,- for ikkemedlemmer, inkl. kursmateriell, ekskl. hotellopphold"

Transkript

1 Kursnr Tid: mars 2015 Sted: Rica Park Hotel Sandefjord Forelesere og komite: Sivilingeniør Thomas Beck, Skedsmo Betong AS Ingeniør Tom Farstad, AF Gruppen Norge AS Dr.ing. Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS Sivilingeniør Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice AS Overingeniør Synnøve A. Myren, Statens vegvesen, Tunnel og betongseksjonen (Sivilingeniør Reidar Kompen, Statens vegvesen, Tunnel og betongseksjonen) Leder Sprøytebetong Ove Ugelstad, AF Gruppen Norge AS Senioringeniør Arnstein Aarset, NGI Arrangør: Norsk Betongforening Norsk Bergmekanikkgruppe Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Administrasjon: Prosjektleder Siri Engen, Tekna Hotell: kr 1.645,- pr. døgn (inkl moms) (helpensjon) Dagpakke for ikke-boende: kr 625,- pr. dag (middag ikke inkl) Deltakeravgift: kr 6.400,- for medlemmer i NB, NFF og NBG, kr 6.900,- for ikkemedlemmer, inkl. kursmateriell, ekskl. hotellopphold Påmeldingsfrist: 15. februar 2015 Påmelding: Tekna, Servicekontoret, Postboks 2312, Solli, 0201 OSLO Tel: , fax: , Sprøytebetong til bergsikring for sprøyteleder, kontrolleder og formann/ bas (S2) Bruken av sprøytebetong har i stor grad påvirket filosofien for driving og sikring av tunneler og bergrom. Som hovedregel er det ønske om å sikre mest mulig ferdig på stuff, men dette konseptet følges ikke på alle anlegg og kan heller ikke følges under alle forhold. Noen ganger må man akseptere en kontrollert deformasjon etter utført arbeidssikring og legge til permanent sikring etter en viss tid. Tildekking av berget med sprøytebetong vanskeliggjør seinere vurderinger. Uønskede hendelser i enkelte tunneler tilsier at bransjen ikke har vært flink nok til å identifisere vanskelige partier under sikring på stuff. Den norske tunnelbyggemetoden stiller store krav til kompetansen hos rådgiver, byggherre og entreprenør, og til kyndig oppfølging på stuff. Uriktig bruk eller anvendelse av sprøytebetong

2 kan få farlige og kostbare konsekvenser. Grundig dokumentasjon med hensyn til bergets kvalitet og anvendt sikring er nødvendig. Sprøytebetongens sentrale posisjon innen tunnelbygging vil kunne opprettholdes dersom innsikt i virkemåten, designkriterier, lastkapasitet, kunnskap om geologien og viten om bestandighet går hånd i hånd. I standardverket er det stilt krav til dokumentasjon av kompetanse for personell som er involvert ved utførelse og kontroll av sprøytebetong som bergsikring av tunneler og bergrom. Dette gjelder den som skal kontrollere, lede eller føre et overordnet tilsyn i prosessen eller stå for det daglige arbeidet. Norsk Betongforenings Publikasjon nr 7, som ble utgitt i revidert utgave i august 2011, inneholder vesentlige endrede regler for kontrolltyper og kontrollomfang i forhold til tidligere utgaver. Dette kurset er blant annet lagt opp for å møte standardenes krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse. Les mer om standardens krav og Betongopplæringsrådets (BORs) premisser for tildeling av kompetansebevis: Sprøytebetong til bergsikring. Kurset henvender seg til ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring. Deltakere som har dysleksi eller andre problemer i forbindelse med gjennomføring av eksamen vennligst ta kontakt med foreleser eller kursadministrator på kurset! Tirsdag 3. mars 0830 (1) Åpning innledning Kompetansekrav - Kompetansekrav etter NS-EN Sprøytebetongstandard NS-EN del 1 og 2 Overingeniør Synnøve A. Myren / Sivilingeniør Reidar Kompen 0845 (2) Sprøytebetongens hovedegenskaper - Trykk-/ heftfasthet, bøyestrekk, seighet, bestandighet, tykkelser Overingeniør Synnøve A. Myren / Sivilingeniør Reidar Kompen 0915 Pause 0930 (3) Bergsikring Bruk av sprøytebetong ved ulik bergkvalitet - Ingeniørgeologisk kartlegging/dokumentasjon av bergmassekvalitet før sprøyting - Eksempler på sikringsutførelse ved ulike geologiske problemstillinger - Samvirke mellom bolter og sprøytebetong - Sikringsomfang - fra spredt bolting til full utstøping - Funksjonskrav til sprøytebetong Senioringeniør Arnstein Aarset 1030 Spørsmål/diskusjon/pause

3 1100 (4) Sprøytebetongresepten, valg og hensyn å ta avhengig av sprøytebetongens bruksområde - Fjellsikring, arbeidssikring/høy tidligfasthet, permanent sikring, innsprøyting av armering - Delmaterialer: Sementtyper, silika, tilslag, tilsetningsstoffer - Egenskaper: AR, bestandighetsklasse, fasthetsklasse, karakteristisk fasthet - Reseptstyring - Regneeksempler masseforhold, fastvolum - Produksjonstekniske forhold på blandeverk, fukt i sand, datastyring - Temperatur av sprøytebetong, innblanding av fiber Sivilingeniør Thomas Beck 1200 Gruppearbeid utarbeide resept 1230 Lunsj 1330 Gjennomgang og diskusjon av reseptforslag 1345 (5) Fiber egenskaper, valg - Nye europeiske standarder - Typer fiber; stål, PP-makrofiber, PP-brannsikringsfiber - Dokumentasjon av fiber-innhold og -fordeling - Funksjonskrav - Dimensjonering - Samvirke fiber/betong- seighet - Prøving av seighet Ingeniør Tom Farstad 1445 Spørsmål/diskusjon/pause 1500 (6) Tilsetningstoffer og akselratorer egenskaper, betydning, valg - Vannreduserende og plastiserende stoffer - Pumpeforbedrende og stabiliserende stoffer - Sprøytebetong retardere - Herdemembran - Intern herdere - Vannglass akselerator - Alkalifri akselerator - Fasthets utvikling med forskjellige typer akselerator Sivilingeniør Thomas Beck 1600 Spørsmål/diskusjon/pause 1615 (7) Bergsikring Sprøytebetong brukt ved krevende forhold - Sikringstiltak ved sprakeberg, svelleleire, knusningssoner og aggressivt miljø - Sikring av store bergrom med takskive og pallsprenging - Levetidsbetraktninger - Vurdering av faresignaler som kan medføre kollaps

4 - Tiltak for å hindre nedfall eller kollaps Senioringeniør Arnstein Aarset 1715 Spørsmål/diskusjon 1725 Blanding av sprøytebetong - Vurdering av stabilitet/egnethet - Effekt av korngradering, sement- og silikainnhold - Enkle praktiske forsøk som angir akselerator/sement reaktivitet - Forsøk med akselerator 1830 Slutt for dagen 1930 Middag Onsdag 4. mars 0830 (8) Sprøyteutstyr og vedlikehold - Pumpe; skrue-, stempelpumpe, pulsering. - Slangedimensjon, rist - Sprøytemunnstykke, utforming, blanding av mørtel, akselerator og trykkluft - Trykkluft, trykk, luftforbruk, temperatur - Akselerator tank, pumpe, koblinger, måler. - Separat vannglass alkalifri - Oppbevaring av akselerator, temperatur,(kolbe, kabler, etter frost, bunnfelling) - Rengjøring etter bruk - Smøring og ettersyn - Slitasjeutsatte deler, tilgroing - Uskiftings- og overhalingsintervaller - Tid og mannskap for vedlikehold Sivilingeniør Jan-Erik Hetlebakke 0915 Spørsmål/pause 0930 (9) Sprøyteutførelse - Forberedelse før sprøyting - Bestilling og kommunikasjon - Rigging og oppstart - Utførelse av sprøyting, avstand, vinkel etc. - Avslutning og dokumentasjon Leder Sprøytebetong Ove Ugelstad 1020 Spørsmål/pause 1045 (10) Sprøytebetongbuer - Ulike typer - Geometri

5 - Armering - Plassering - Spesielle hensyn ved utførelse Dr.ing. Christine Hauck 1130 (11) HMS - Sikkerhet i tunnel - Sprøyting, sement- og akseleratorstøv, verneutstyr - Nedfall av kaker - Propp, opprensking - Eksos, sprengningsgasser, akselerator ph - Tidligfasthet, observasjon og prøving Sivilingeniør Jan-Eirik Hetlebakke 1200 Spørsmål 1215 Lunsj 1315 (12) Brannsikring med sprøytebetong - Brannsikring på PE-skum - Spesielle forhold ved resept - Dilatasjonsfuger - Fordeling, påslagstykkelser - Innsprøyting av ståldetaljer - Overflate Dr.ing. Christine Hauck 1345 Spørsmål / pause 1400 (13) Kvalitetssikring og kontroll - System for kontroll - Kompetansekrav for nøkkelpersonell - Produksjonskontroll - Samsvarskontroll - Identitetskontroll og produktdokumentasjon - Materialkontroll - Kontrollomfang Overingeniør Synnøve A. Myren / Sivilingeniør Reidar Kompen 1500 Pause 1515 Sprøyting eller støp, teknisk/økonomisk vurdering - gruppediskusjon - Arbeidsprosedyre - Sikringsomfang - Betongresept - Krav til fasthetsutvikling - Kostnadsvurderinger 1645 Gjennomgang og diskusjon av løsningsforslag

6 1730 Slutt for dagen 1930 Middag Torsdag 5. mars 0830 Eksamen maks 3 timer 1130 Slutt/lunsj

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kurskomite og foreleser:, Skedsmo Betong, AF Gruppen Erik Frogner, AF Gruppen, SINTEF Hans- Olav Hognestad, BASF Alf Kveen,

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511301 Rica City Hotel, Fredrikstad, 19. 23. januar 2015 Kursnr.: 1511301 Tid: 19. 23. januar

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1311306 27. - 30. mai 2013 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1311306 Tid: 27. 30. mai 2013 Sted: Quality

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kursnr.: 1511302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kursnr.: 1511302 Rica City Hotel, Fredrikstad, 16. 20. februar 2015 Kursnr.: 1511302 Tid: 16.

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr.: 1411351 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411351 Quality Hotel Fredrikstad, 15. 19. september 2014 Kurs nr.: 1411351 Tid: 15. 19.

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Rica City Hotel, Fredrikstad, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder

(A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder (A6) Betongproduksjon - tilleggskurs for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511306 18. - 21. mai 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kursnr.: 1511306 Tid: 18. 21. mai 2015 Sted: Quality Hotel

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr.: 1411352 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 20. 24. oktober 2014 Kurs nr.: 1411352 Tid:

Detaljer

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302

(A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 (A2)Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1211302 Comfort Hotel Grand, Gjøvik, 6. 10. februar 2012 Kurs nr. 1211302 Tid: 6. 10.

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner

STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner Utgave 16jan.13 Oppdateringskurs i NORSK STANDARD NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk Arrangør: Oppdateringskurs i ny norsk standard NS-EN

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411305 7. -9. april 2014 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1411305 Tid: 7. - 9. april 2014 Sted:

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr. 1211305 26. 28. mars 2012 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr. 1211305 Tid: 26. 28. mars 2012 Sted: Quality

Detaljer

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder

(A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder (A5) Betongproduksjon Tilleggskurs i realfag for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1511305 20. -22. april 2015 Quality Hotel 33 Østre Aker vei 33, Oslo Kurs nr.: 1511305 Tid: 20. - 22. april 2015

Detaljer

NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING

NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING NORSK BETONGFORENING ÅRSBERETNING 1. juli 2006 30. juni 2007 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BERETNING 1. JULI 2006 30. JUNI 2007 1. ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Norsk Betongforenings formål...3

Detaljer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer

Vegteknologi 2015. kompetanse nettverk karriere TEKNA KONFERANSE. www.tekna.no. Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Vegteknologi 2015 Metoder Påkjenninger Dimensjonering Valg av materialer 10. og 11. mars 2015, Britannia Hotel, Trondheim kompetanse nettverk karriere Tekna Teknisk-naturvitenskapelig

Detaljer

Betongrehabiliteringsdagene 2011

Betongrehabiliteringsdagene 2011 Rev. 4 mars 11 Betongrehabiliteringsdagene 2011 14. 16. mars 2011 Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 1 Betongrehabiliteringsdagene 2011 OMTALE: For 15. år på rad har Norsk Forening for Betongrehabilitering

Detaljer

Norsk Betongforening ÅRSBERETNING. 1. juli 2009-30. juni 2010

Norsk Betongforening ÅRSBERETNING. 1. juli 2009-30. juni 2010 Norsk Betongforening ÅRSBERETNING 1. juli 2009-30. juni 2010 ii Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON OG MEDLEMSKAP... 2 1.1 GENERELT... 2 1.2 NORSK BETONGFORENINGS FORMÅL... 2 1.3 ORGANISASJON... 2 1.4

Detaljer

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD

NY EUROPEISK BETONGSTANDARD NY EUROPEISK BETONGSTANDARD 2 Innledning 3 Hva er nytt? Egenskapsdefinert betong / foreskreven betong Hvordan skal betongen spesifiseres? Trykkfasthetsklasser 4 Eksponeringsklasser 6 Bestandighetsklasser

Detaljer

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen

nr. 104 Publikasjon Berginjeksjon i praksis Statens vegvesen Teknologiavdelingen nr. 104 Publikasjon Statens vegvesen Publikasjon nr. 104 Bjørn Helge Klüver Vegdirektoratet Alf Kveen Vegdirektoratet Vegdirektoratet Oslo, januar 2004 2 Omslagsdesign: Svein Aarset, Oslo Forsidebilder:

Detaljer

Kommentar og endringsforslag til utkastet bes sendt til: nb@tekna.no.

Kommentar og endringsforslag til utkastet bes sendt til: nb@tekna.no. Høringsbrev Vedlagt følger forslag til revidert utgave av Norsk Betongforeningsutgave Publikasjon 25 «Veiledning for prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling». Revisjonsarbeidet

Detaljer

De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer.

De siste to dagene (inkludert avsluttende prøve) har vesentlig fokus på montasjearbeider under lave temperaturer. Kursplan for kurs: U5 2015 Bakgrunn Kurset er et trinn på kompetansestigen til støpeleder, montasjeleder, formann/bas for betongelementmontasje, kontroll-, og produksjonsleder jfr krav til kompetanse i

Detaljer

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM

sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM TEKNA KONFERANSE www.teknakurs.no Vegdrift 2014 sommerdrift Vegdekker, graving i veg og drenering HMS/arbeidsvarsling Bruer Renhold 3. og 4. november 2014, Britannia Hotel, TRONDHEIM kompetanse nettverk

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1411560

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1411560 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurs nr. 1411560 Vic Hotel, Porsgrunn, 17. 21. november 2014 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurset er et opplæringsprogram for teknisk personell i tilslagsindustrien, i henhold

Detaljer

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid

Detaljer

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen 7.- 9. februar 2005 Brannforum arrangeres

Detaljer