PALLREOLER. - sikker og stabil oppbevaring for varierende materiale. P90 Silverline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PALLREOLER. - sikker og stabil oppbevaring for varierende materiale. P90 Silverline"

Transkript

1 PALLREOLER - sikker og stabil oppbevaring for varierende materiale Etter sammenslåingen med Dexion fikk vi mange forskjellig typer pallreoler i vårt produktprogram. Kjente og veletablerte varemerker som Speedlock, Rack8 og P90 for å nevne noen. Av disse har vi utviklet en ny standard, nye P90 Silverline, et system som for det meste er kompatibelt med våre tidligere systemer. P90 Silverline er selvfølgelig tilpasset den nye Europanormen FEM, på lik linje med SiS og Insta. I systemet finnes tradisjonelle løsninger, dvs. pallreoler, som er den mest dominerende løsningen for oppbevaring av palletert gods, men også dypstabling, som er et kompaktlagersystem der mange enheter av samme type kan lagres. P90 tåler seksjonslaster opp til tonn og har et stort tilbehørsprogram. For fryselager der volumet er kostbart, og i andre sammenhenger der kompaktlagring eller tettpakking er å foretrekke, har vi videreutviklet våre mobile pallreoler. De har fått enda mer effektive og rasjonelle løsninger med det siste nye innen el- og styreteknikk. Våre eksperter hjelper deg med en investeringskalkyle for MOVO, som kan vise seg å være alternativet til en dyr og omfattende utbygging. Nye P90 Silverline er fremtidens konsept for pallreoler. Reolen er utformet, testet og beregnet i henhold til FEM Systemet tilfredsstiller også NS-INSTA 0. Konvensjonelle pallreoler Smalgang Dypstabling PushBack Gjennomløpsreoler MOVO mobile pallreoler P90 Silverline P90 er grunnkonseptet for alle varianter av pallgodsoppbevaring. Den nye P90 Silverline er utviklet i den hensikt å kunne tilfredsstille våre kunders høye krav til kvalitet og kapasitet. I dette arbeidet har vi benyttet både våre internasjonale ressurser og lange erfaring. P90 Silverline oppfyller de høye europeiske krav i FEMstandarden for pallreoler, FEM Silverline P90 blir produsert etter moderne tekniske metoder for produksjon av bærejern. Den unike toxingen av bærejernet innebærer optimal materialutnyttelse. Ved bruk av pregalvanisert materiale minsker vi den totale miljøpåvirkningen. P90 Silverline produseres som tidligere, i bærejernslengde 90 mm (K) 600 mm (K) og med et omfattende tilbehørsprogram for oppbevaring av for eksempel kabeltromler, ikke palletert volumgods, oljefat og andre sikkerhetsdetaljer for å eliminere risikoen for skader på gods og person. Heldekkende program P90 er vår nye konsernstandard og finnes derfor tilgjengelig fra 6 fabrikker i forskjellige verdensdeler. P90 kan benyttes i mange forskjellige lagermiljøer med det formål å tilfredsstille en rekke forskjellige oppbevaringsbehov. Systemet er lett å tilpasse, og kan ut- eller ombygges for å oppfylle alle nåværende eller fremtidige behov. Bestående lagerplass kan utnyttes opp til 90 % med dypstablingsreoler. Der konvensjonelle pallreoler utnytter bare 0-0 % av arealet i lager, kan P90 dypstablingsreol øke tilgjengelig lagringsplass betraktelig. Gods av samme type lagres tett inntil hverandre. Mobile pallreoler MOVO er en annen sofistikert metode for pallhåndtering. MOVO skaper kompakt oppbevaring og utnytter lagringsarealet maksimalt. En løsning som kan være et godt alternativ til en kostbar utbygging. I tabellen under fremgår hvilken løsning som anbefales for de forskjellige typer gods. Pallsystem Arealutnyttelse Volumutnyttelse Lett å bygge om Tilgjengelighet til pallene Mulighet for FIFO Mange artikkelnummer Trucktype Konvensjonelle Smalgang Dypstabling PushBack Gjennomløps- Mobile pallreoler reoler reoler Jo flere ruter, desto større kapasitet De fleste trucktyper Smalgangstruck 6 7

2 Bruksområder P90 Silverline leveres med en mengde fleksible og funksjonelle tilbehør. Gaffeldistanser Halvpallsinlegg Innlegg for oljefat og kabeltrommel Brett for bisonpall Tette bæreplan 6 Standardpall Påkjøringsbeskyttelse P90 Silverline leveres med påkjøringsbeskyttelse i forskjellig varianter (, og 6). 7 Avlastningsjern 8 Rassikring netting 9 Pallstopp 0 Nettinghylle Uttrekksenhet, gulvmodell Uttrekksenhet, bærejernsmodell Støtte for langods, vertikallagring Påkjøringsbeskyttelse for stolpe, front Påkjøringsbeskyttelse for stolpe, standard 6 Påkjøringsbeskyttelse for stige 7 Opphengsinnsats for kabeltrommel 6 Sentrallager mobile pallreoler modell P90 Silverline. Våre egne prosjektledere og våre forhandlere har bred og allsidig kunnskap og erfaring. Vi er din diskusjonspartner fra idé til ferdig installasjon. Tilbehøret til P90, er en vesentlig del i det å optimalisere lagerløsningen. Her vises kabeltromler montert i spesielle opphengsanordninger. Høylager med sprinklerinstallasjon. 8 9

3 Dypstabling i henhold til FILO-prinsippet - First In Last Out Dyre truckganger blir til verdifull lagringsplass. Bestående lagerplass kan utnyttes opp til 90 % med dypstablingsreol P90. Der konvensjonelle pallreoler utnytter bare 0-0 % av arealet i lager, kan p90 dybstablingsreol øke tilgjengelig lagringsplass betraktelig. Gods av samme type lagres tett inntil hverandre. Trucken henter ved å kjøre inn fra reolens åpne side. Man utnytter dyrebart areale, slik som truckganger, som ikke behøves i denne typen lager.p90 dypstabling har en mengde smarte detaljer som forenkler håndteringen, bl.a. selvsentrerende styreskinner som har en spesiell utforming for automatisk sentrering av pallen. Truckgangene kan utstyres med styreskinner som leder trucken rett, og som medvirker til eksakt, smidig og sikker inn- og utlasting. P90 dypstablingsreol tilfredsstiller alle krav i henhold til FEM 0..0, INSTA og SEMA. Mobile pallreoler MOVO Med MOVO kan du enkelt doble din lagerkapasitet. Vår erfaring gjennom flere tiår, som utvikler og produsent av mobile reolsystemer, har gjort oss til en av de ledende leverandørene på verdensmarkedet. Mer enn 700 installasjoner over hele verden siden begynnelsen av 0-årene er det udiskutable bevis på vår ledende rolle i markedet. Som vår kunde, vil du få en komplett løsning fra planleggingsstadiet og frem til det ferdige produkt. MOVO er også tilpasset for nye P90 Silverline. MOVO kan være alternativet til en dyr utbygging, løsningen for lagring i fryselager med kostbar nedfrysning, eller løsningen som enkelt fordobler lagerkapasiteten i eksisterende lokaler. MOVO kan enkelt tilpasses alle typer gods og trucker. La våre eksperter hjelpe deg med å analysere dine lagringsbehov, og regne på dine besparelser ved å investere i et rasjonelt MOVO-anlegg. Et nytt MOVO-anlegg før innlasting MOVO fullastet og merket Ved bruk av motvektstruck Øker lagringskapasiteten med +0% Øker friarealet med +7% Ved bruk av skyvemasttruck Øker lagringskapasiteten med +8% Øker friarealet med +% P90 dypstablingsreol utnytter tilgjengelig lagerareale optimalt gjennom en kompakt lagring av godset Justering i 0 mm intervall. Sikkerhetssplinter hindrer utilsiktet avhekting. Topp- og ryggstag gir en P90 dypstablingsreol stor stabilitet. Truckgangene kan utstyres med styreskinner som leder trucken rett, og som medvirker til eksakt, smidig og sikker inn- og utlasting. Prinsippet er like enkelt som effektivt. Truckgangene i lageret byttes ut mot verdifull lagringsplass. Lagring i tradisjonelle pallreoler Ved bruk av smalgangstruck Øker lagringskapasiteten med +0% Øker friarealet med +% 6 Dypstablingssystemet utnytter også takhøyden optimalt. Økt kapasitet med mobile pallreoler +8% Alternativ frigjort lagringsflate +% For langgods: Ved bruk av sidelaster eller skyvemasttruck Øker lagringskapasiteten med +0% Øker friarealet med +% 6 0

4 MOVO funksjonell, rasjonell og sikker MOVO bygges i moduler og dette gjør det mulig å designe den mest effektive installasjonen for hvert enkelt tilfelle. I nybygg blir skinner for MOVO montert samtidig med gulvstøpen. Det ferdige gulvet skal alltid være på samme nivå som topp skinner. I bestående bygninger kan det gjøres utsparinger i gulvet for nedstøping av skinnene. Alternativt kan skinnene monteres direkte på bestående gulv. Dette medfører at det må gjøres en påstøp på ca. 80 mm i det området som dekkes av anlegget. Sikkerhet for personer, lagret gods og trucker De mest moderne sensorteknikker registrerer alle potensielle faremomenter og stopper bevegelsen i anlegget øyeblikkelig. Brukeren, gaffeltrucken og det lagrede godset har maksimal beskyttelse. I fronten på hvert MOVO anlegg leveres en fotocellegardin. Dette sikrer alt personell og trucker som går inn i anlegget. Systemet registrerer alle inngående bevegelser av person og truck og kan ikke aktiveres før de samme personer eller trucker har forlatt betjeningsgangen igjen. MOVO imøtekommer alle nasjonale sikkerhetsforskrifter, så vel som EU-kravene 98/9 EG, Appendix II B. Forskjellen ligger i detaljene Den optimale utnyttelsen av MOVO mobile pallreoler kommer som et resultat av at systemet tilpasses helt etter dine kravspesifikasjoner. Når vi utarbeider en løsning for ditt lager, vil vi ta hensyn til og diskutere hvilket kontrollsystem som er det riktige for deg. Hvilket belysningssystem vil du bruke? Vil du ha behov for doble ganger for lagerkontroller? Har du behov for å parkere anlegget i nattstilling for å øke luftsirkulasjonen til varene? Dette er spørsmål som alltid vil ligge til grunn før utarbeidelse av layout, nettopp for å oppnå en optimal utnyttelse av ditt MOVO anlegg. Drivsystemet med konverter, gir en myk og presis start og stopp av mobilsystemet. Som ekstra sikring kan blinkende lys og lydsignal monteres. Dette for å varsle før og ved bevegelse i anlegget., Fotocellene langs vogna sikrer mot påkjøring av personer, gods og trucker. Hver mobile reol er utstyrt med brytere for manuell start og nødstopp. Det sentralt kontrollerte lagerstyringsprogrammet sender plukkliste direkte til truckoperatøren og i samme funksjon, leder ham straks til riktig vareadresse. Nattstilling gir bedre luftsirkulasjon. Ved lagerkontroll, kan flere betjeningsganger åpnes samtidig. Energisparing om ønskelig kan taklyset kobles slik at det er lys bare i den åpne arbeidsgangen.,6 MOVO gir kompakt lagring med stor tilgjengelighet. 6

5 Gjennomløpsreoler Rullebaner PushBack Gjennomløpsreoler er den optimale løsningen for palletert gods med høy omsetning. Systemet bygger på at godset lagres i en reol med innebygde rullebaner. Dette gir stor lagringskapasitet og god tilgjengelighet. Ved gjennomløp, håndteres godset fra begge sider. Den pallen som skyves først inn hentes først ut, men på motsatt side (FIFO). Både gjennomløps- og PushBackreoler er mest brukt for like typer gods med høy omsetningshastighet, f. eks. til matvarer og kampanjevarer. Ved bruk av gjennomløpsreoler kreves det adkomst til pallene fra begge sider av anlegget. Ved bruk av PushBack, der all håndtering skjer fra samme side, kan reolene settes inntil f. eks. en vegg. Disse systemene har hver sine fordeler, og kombinasjonen av reoler rullebaner av høy kvalitet skaper stor effektivitet ved lagring og håndtering. LIFO-løsning gi maksimal lagringskapasitet. Også de minste pallene er alltid lett tilgjengelige. PushBack hos Inex. Sentrallager for dagligvarer. +60% Kapasiteten økes med 60 % Ved å utnytte det arealet som normalt benyttes til truckganger, økes lagringskapasiteten med 60 %. Systemet har ofte sin gitte plass når det er tatt hensyn til logistikk og økonomi. FIFO-konseptet egner seg best for sikker distribusjon og lagring av varer med best før dato. Gjennomløpsreoler for best før varer. Dagligvaregrossist. Rullebaner RT tillater en blanding av 800 og 000 mm paller. Rullebaner SR. Rullebaner med utlastingsende for movekts- og skyvemasttruck. Separatorer sorterer ut den pallen som skal hentes fra de andre pallene i banen. En ideell løsning som bufferlager med forskjellige inn- og utlastingsstasjoner. Rullebanelager planlegges og bygges alltid etter nøyaktige kundespesifikasjoner. Da oppnår man en mer optimal utnyttelsesgrad enn ved standardiserte løsninger for eksempelvis europapaller. Ved å bygge om et tradisjonelt lager til rullebaner øker kapasiteten med 60 %. Bare det beste er godt nok: - Kvaliteten er viktigst for bekymringsløs, trygg og sikker drift - Rullebaner med standardruller og bremseruller - Rullebaner tilpasset etter type pall og vekt Fotpedalen frigjør separatoren og mater frem neste pall.

6 P90 SILVERLINE Gavel forts. Beskrivelse Dimensjon TILBEHØR TIL P90 SILVERLINE C Påkjøringsbeskyttelse, lakkert i signalgul farge Øvrig tilbehør, forts. Benämning Detaljnr GRUNNINFORMASJON Startseksjonen består av gavler, samt bærejern, mens følgeseksjonen består av en gavel pluss bærejern. P90 kan bygges som enkeltreol eller som dobbeltreol. Standard Seksjonshøyde (H) i mm med 00 mm deling. Kan leveres opp til 000 mm Alt annet er spesial. Gaveldybde i mm Enkeltreol (B) Kortsideshåndtering (K) 07 Langsideshåndtering (L) 77 Halvpallshåndtering (HP-L) 7 Stolpetype Stolpebredde Maks seksjonslast Hulldeling mm mm S90/6 (L) 90 Avhengig av bærejern 0 S90/9 (M) 90 og gaveltype 0 S90/ (H) 90 S S0 0 0 L - lett M - medium H - tung (heavy) Mål og belastninger, Bærejernets standardlengder i mm 90, 0, 80, 00, 70, 00, 600 GAVEL inkl. fot, ekskl. shims og ekspansjonsbolt Beskrivelse Dimensjon K type L *Høyde = K type M K type H *Høyde = L type L *Høyde = L type M L typ H *Höjd = A Bærejernspar inkl. låsesplint, modell Silver-I, belastning/bjelkepar Beskrivelse Lengde Belastn. kg K L K x K- 80 x K x K- 00 x K/L x K/L-/ 70 x K/L-/0 70 x K-/0 00 x K-0/ 00 x K-0/ 600 x Oppgitte verdier er kun retningsgivende B Bærejern, inkl. låsesplint, lakkert, modell Box, Belastning/bærejernspar * Gavlene finnes i standardhøyde fra,0 til 7,0 m med 00 mm deling. Distans for dobbeltreol, komplett Lengde i mm Beskrivelse Lengde Belastn. kg BÆREJERN Bjelketyper Høyder Silver-I 00, /, /0, 0 Box 00, 0, 0 (Ki = kortside industri spesialpall) K/L x K/L x K/L x K/L-0 70 x K x K x Ki-0 00 x K x K-0 00 x K-0 00 x Tillatt seksjonslast Oppgitte verdier gjelder for standardgavel K- og L-håndtering. Gavlenes lastekapasitet er avhenging av avstanden fra gulv til første bæreplan, avstanden mellom øvrige bæreplan og bærejernets profil. Gavlenes lastekapasitet er også avhengig av seksjonsbredde (lysåpning), bærejernstype, samt antall bærejernsnivå i seksjonen. Beskrivelse Stolpe Høyde mm Stolpebeskytter P90/ P P90/ P Påkjøringsbeskyttelse 00 0 for stolpe, støtdempende Stolpebeskytter P90 00 for hjørnestolpe P P0 00 Stolpebeskytter P for mellomstolpe P0 00 P Ekspansjonsbolt kommer i tillegg Gavelbeskytter Påkjøringsbeskyttelse Ekspansjonsbolt M0 x 9 mm 0 78 D Brett for bisonpall Beskrivelse Dybde Type Renne med overheng Renne uten overheng Renne uten overheng Renne med overheng E Øvrig tilbehør Beskrivelse Fot 0 x 0 x mm Shims mm 7 60 Asfaltfot K komplett Asfaltfot L komplett Skjøtelask stolpe (90) komplett inkl. festedetaljer Halvpallsinnsats, lakkert 9 Maks last 00 kg/halvpall Innsats for oljefat, lakkert, K Innsats for oljefat, lakkert, K 7 6 Fatstopp, 0 liters fat 0 0 Fatstopp, 00 liters fat 0 Tverrbjelke K 70 Tverrbjelke L Trummelinnsats, kabeltrummel lakkert. Aksling inngår ikke. Stopp for kabeltrummel Hylle, 00 x 7, maks last 00 kg 0 Hylle, 00 x, maks last 00 kg 0 For bærejern 80, x + x 7 For bærejern 70, x + x 7 Nettingramme lakkert, 00 x Komplett inkl. skrue og mutter, x 00 Konsoll komplett for nettingramme, L= Konsoll komplett for nettingramme, L= Avslutningsprofil for nettingramme, lengde 00 mm Rør, gjennomskyvingsbeskyttelse, lengde 900 mm, farge signalgul Skjøtelask komplett for samme Stopp for gjennomskyvingsbeskyttelse, inkl. skrue ekskl. ekspander Feste for gjennomskyvingsbeskyttelse med låsebrikke og bolt. Låsesplint, løs Uttrekksenhet komplett, bærejernsmodell med festedetaljer, lakkert Uttrekksenhet for lastepall 800 x 00 kortsides Uttrekkbar 700 mm, maks belastning 600 kg Gulvmodell, samt forskjellige belastningsvarianter finnes. Be om tilbud. Gaffeldistans, lakkert 0 8 Tverrstøtte, lakkert, K, lengde 000 Tverrstøtte, lakkert, L, lengde 6 stk. skruer M6S 0 x 0 stkl. mutter M6M 0 Feste for sponplate 0 0 Veggfeste Feste for sprinklerrør 6 00 Bruks og montasjeanvisning Skilt 6 7

A Member of the Constructor Group SIKKERHETSTILBEHØR. Sikkerhetstilbehør kan hjelpe deg å øke sikkerheten på ditt lager

A Member of the Constructor Group SIKKERHETSTILBEHØR. Sikkerhetstilbehør kan hjelpe deg å øke sikkerheten på ditt lager A Member of the Constructor Group SIKKERHETSTILBEHØR Sikkerhetstilbehør kan hjelpe deg å øke sikkerheten på ditt lager Sikkerhetstilbehør PÅKJØRINGSBESKYTTELSE Constructor tilbyr en rekke ulike påkjøringsbeskyttere

Detaljer

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Hyllesystemer 4 Arkivreoler 10 Mobile reoler 14 Småvarereoler 18 2 Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager. Vi hjelper deg med å fi nne rett

Detaljer

SMÅDELSHÅNDTERING. Småvarereol HI280. - gir effektiv oppbevaring og redusert plukktid SMÅVAREREOL HI280

SMÅDELSHÅNDTERING. Småvarereol HI280. - gir effektiv oppbevaring og redusert plukktid SMÅVAREREOL HI280 SMÅDELSHÅNDTERING - gir effektiv oppbevaring og redusert plukktid Håndtering og lagring av smådeler stiller store krav til systematisering og identifikasjon. Tradisjonell smådelslagring skjer normalt i

Detaljer

MOBILE PALLEREOLER - MOVO

MOBILE PALLEREOLER - MOVO A Member of the Constructor Group MOBILE PALLEREOLER - MOVO Den ultimate lagringsløsningen Mobile pallereoler - MOVO Hold lageret ditt i bevegelse 02 Mobile reoler - det fornuftige valget Constructors

Detaljer

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER.

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. » INSPIRASJON FOR MER LØNNSOM DEKKhåNDTERING MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. FRA PROSJEKTERING TIL INSTALLASJON. Ditt lager og logistikkprosjekt har sine spesifikasjoner og mål, men fremfor alt

Detaljer

Stolpebeskytter standard - Høyde 400 mm. Tverrhylle - for varer uten pall Bredde: 455 mm.

Stolpebeskytter standard - Høyde 400 mm. Tverrhylle - for varer uten pall Bredde: 455 mm. PALLREOL ALFA EAB - PALLREOL ALFA EAB har et komplett sortiment av pallreoler i ulike høyder, bredder og lengder. Det store tilbehørsprogrammet gjør det mulig å skape et funksjonelt og rasjonelt lager

Detaljer

Stolpebeskytter standard - Høyde 400 mm. Tverrhylle - for varer uten pall Bredde: 455 mm.

Stolpebeskytter standard - Høyde 400 mm. Tverrhylle - for varer uten pall Bredde: 455 mm. PALLREOL ALFA EAB - PALLREOL ALFA EAB har et komplett sortiment av pallreoler i ulike høyder, bredder og lengder. Det store tilbehørsprogrammet gjør det mulig å skape et funksjonelt og rasjonelt lager

Detaljer

E A B pa l l e r e o l

E A B pa l l e r e o l pa l l r e o l E A B pa l l e r e o l 1 Vi har et komplett sortiment av pallreoler i mange høyder og lengder. Det store tilbehørsprogrammet gjør det mulig å skape et funksjonelt og skreddersydd lager.

Detaljer

Småvaregjennomløp. Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking

Småvaregjennomløp. Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking A Member of the Constructor Group Småvaregjennomløp Effektiv kombinasjon av oppbevaring og plukking SMÅVAREGJENNOMLØP ERGONOMISK ADGANG TIL FLEST MULIGE PRODUKTER PÅ EN GANG Kortere distanser er det samme

Detaljer

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner

DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING. reoler og vogner DIN PARTNER FOR HYGIENISK LAGRING reoler og vogner REOLER OG VOGNER i aluminium, plast og rustfritt stål ENKELT RENHOLD Renhold koster penger. Alminor System 150 / 250 er utviklet for å møte stadig høyere

Detaljer

Museumsløsninger Tilgjengelighet. MAS Museum Aan de Stroom En unik titt i kulissene. 2 Museumsinnredning

Museumsløsninger Tilgjengelighet. MAS Museum Aan de Stroom En unik titt i kulissene. 2 Museumsinnredning MuseumsInnredning Museumsløsninger Tilgjengelighet Det stilles høye krav til museumsinnredning i gjenstandsmagasiner, og det er kun gjenstandenes ve og vel som er i fokus. MAS Museum Aan de Stroom En unik

Detaljer

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk

Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Brukerveiledning For plastkasser Kort introduksjon til hvordan finne riktig plastkasse til ditt bruk Plukkasser Størrelse og bruk Plastkasser fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

Brukerveiledning For Småvarereoler Kort introduksjon til hvordan finne riktig småvarereol til ditt bruk

Brukerveiledning For Småvarereoler Kort introduksjon til hvordan finne riktig småvarereol til ditt bruk Brukerveiledning For Småvarereoler Kort introduksjon til hvordan finne riktig småvarereol til ditt bruk Småvarereoler Areal og bruk Småvarereoler fra SSI Schäfer, verdens største produsent av lagerinnredninger.

Detaljer

» INSPIRASJON FOR DEKKHÅNDTERING MER EN MER LØNNSOM MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER.

» INSPIRASJON FOR DEKKHÅNDTERING MER EN MER LØNNSOM MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. » INSPIRASJON FOR MER EN MER LØNNSOM DEKKHÅNDTERING MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. 45 meter lange elektrisk drevne mobile vogner opereres med fjernkontroll. Foto: Henning Ivarson / Logistikk &

Detaljer

Fossafe Reoler. Optimal utnyttelse av plassen. Fossafe

Fossafe Reoler. Optimal utnyttelse av plassen. Fossafe Fossafe Reoler Optimal utnyttelse av plassen Fossafe For optimal utnyttelse av gulvplass og takhøyde. Ved bruk av mobile reoler får man et langt bedre system og en større oversikt i arkivene enn ved å

Detaljer

HÄNEL LAGER- AUTOMATER. Spar plass, tid og penger... En lønnsom investering allerede fra første dag! www.hanel.no

HÄNEL LAGER- AUTOMATER. Spar plass, tid og penger... En lønnsom investering allerede fra første dag! www.hanel.no HÄNEL LAGER- AUTOMATER Spar plass, tid og penger... En lønnsom investering allerede fra første dag! HÄNEL LAGERAUTOMATER det du trenger kommer til deg! Er du lei av å lete etter det du trenger, av å klatre

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør

SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør SPERREMATERIELL Mobile gjerder - Grinder - Dekkduker - Tilbehør BYGGEGJERDER Rosings Smartpanel Med et Rosings Smartpanel er du sikret et solid kvalitetsgjerde. Gjerdene har bøyd stål i overkant og rør

Detaljer

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden!

Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Som eneste forhandler i Norge kan Smart Supply stolt presentere en serie handlevogner for fremtiden! Robust, moderne, miljøvennlig, lett å holde ren og lett å manøvrere. Praktisk og sikker! Rabtrolley

Detaljer

A Member of the Constructor Group UTTREKKSENHET. Lagerløsninger skreddersydd til dine behov

A Member of the Constructor Group UTTREKKSENHET. Lagerløsninger skreddersydd til dine behov A Member of the Constructor Group UTTREKKSENHET Lagerløsninger skreddersydd til dine behov Uttrekksenhet UTTREKKSENHET Montering på gulv, stolpe eller bærejern Universalenheter som kan monteres på bærejern

Detaljer

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service 2 Velg våre oppbevaringsløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv

Detaljer

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagringssystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagringssystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagringssystem til langgods Grenreol - Justerbart lagringssystem til langgods "Uansett om det er plastikkrør, trevarer eller stålstenger - grenreoler

Detaljer

PALLREOL SILVERLINE P90

PALLREOL SILVERLINE P90 BRUKS- OG MONTASJEANVISNING FOR PALLREOL SILVERLINE P90 Les nøye igjennom bruksanvisningen før pallreolen tas i bruk, og benytt denne informasjonen kontinuerlig gjennom hele pallreolens driftstid. Art.nr.

Detaljer

Stålskap til kontor, arkiv og lager Kvalitet - sikkerhet - service

Stålskap til kontor, arkiv og lager Kvalitet - sikkerhet - service Stålskap til kontor, arkiv og lager Kvalitet - sikkerhet - service 2 Fleksible arkivløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av kontor-, garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi

Detaljer

VW Caddy. 2 VW Caddy Maxi. 3 VW Transporter kort type. 4 VW Transporter Lang type. 5 VW Crafter 3250. 6 VW Crafter 3665.

VW Caddy. 2 VW Caddy Maxi. 3 VW Transporter kort type. 4 VW Transporter Lang type. 5 VW Crafter 3250. 6 VW Crafter 3665. SERVICEINNREDNINGER PDF BROSJYRE Innhold Ferdige løsninger: VW Caddy VW Caddy Maxi 3 VW Transporter kort type 4 VW Transporter Lang type 5 VW Crafter 350 6 VW Crafter 3665 7 VW Crafter 435 8 Universal

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer

Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Nova Friløfter en stabil løfter for forskjellige miljøer Friløfteren er et godt hjelpemiddel ved personløft i dagliglivet. Løfteren er stabil og monteres uten inngrep i tak og vegger. Med en stilren design

Detaljer

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5

Stativ, FR70 PRO. DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ, FR70 PRO DATABLAD DB4119-N Utgave E Side 1 av 5 Stativ med integrert sideorganisator for enkel og effektiv administrasjon av snorer. Velegnet for montering av alle FOSS panel/odf. Finnes som 1-,

Detaljer

KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm

KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KJØPEHJELP GALANT oppbevaring DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og

Detaljer

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke.

Etac Nova 30. Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 Diskrete skinner og få, smarte detaljer gjør Nova 30 til et moderne skinnesystem som er enkelt å montere og bruke. Etac Nova 30 - rett og slett. Nova 30 er et funksjonelt skinnesystem med

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP KJØPEHJELP GALANT oppbevaring KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og nordamerikanske sikkerhetskrav. Les mer i GALANT

Detaljer

ALGOT. Oppbevaring i hjemmet KJØPEHJELP

ALGOT. Oppbevaring i hjemmet KJØPEHJELP KJØPEHJELP ALGOT Oppbevaring i hjemmet DESIGN Francis Cayouette KVALITET Designet for å passe inn overalt i hjemmet, ALGOT hylleplater er slitesterke og enkle å holde rene. Knektene er laget av svært motstandsdyktig

Detaljer

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol.

Montering og bruksanvisning MECALUX pallreol. Salg og service Innredninger Lager - Verksted - Kontor Postboks 73, 011 Strømmen Segelckes vei, 010 Strømmen Tlf. 63 80 3 65 Fax. 63 80 3 75 e-post: post@nplien.no www.nplien.no Montering og bruksanvisning

Detaljer

Komplett BYGGEPLASS-SIKRING. Våre løsninger gir maksimal trygghet - også for lovpålagt personkontroll

Komplett BYGGEPLASS-SIKRING. Våre løsninger gir maksimal trygghet - også for lovpålagt personkontroll Komplett BYGGEPLASS-SIKRING Våre løsninger gir maksimal trygghet - også for lovpålagt personkontroll Vårt sammensatte produktspekter gir optimal sikring av personer og verdier på byggeplassen. Myndighetene

Detaljer

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP

GALANT. oppbevaring KJØPEHJELP KJØPEHJELP GALANT oppbevaring KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og nordamerikanske sikkerhetskrav. Les mer i GALANT

Detaljer

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Våre plastprodukter omfatter alt fra resirkulerbare kasser, skuffer og bokser til paller og bigbox. Sortimentet leveres i flere farger. Konstruert for maksimal styrke

Detaljer

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS

PERI UP. Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm. PERI Norge AS PERI UP Et komponentsystem for stillas i metriske moduler på 25 cm PERI Norge AS PERI leverer i dag komplette løsninger innen reis og stillas. Vi tegner og prosjekterer alle spesifikke behov for de som

Detaljer

Montasjeanvisning. Pallreol Alfa

Montasjeanvisning. Pallreol Alfa Montasjeanvisning Pallreol Alfa STIGEMONTERING Boltdimensjonen er M0x5, spennmoment 5 Nm Hilti M0x90 FZB HST eller lignende Hilti Mx00 FZB HST eller lignende Hilti M6x0 FZB HST eller lignende A B. Plasser

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen!

Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Innredningssystem til garasje, bod, kjeller, loft og vaskerom ORGANISÉR MER PLASS I HUSET DITT! Forenkler hverdagen! Hvorfor Organice? Organice er et praktisk innredningssystem for garasjen, boden, kjelleren,

Detaljer

FORD. med bott bilinnredning. for service og transport

FORD. med bott bilinnredning. for service og transport Transit Connect Transit FORD med bott bilinnredning for service og transport Konsept. Kompetanse. Erfaring. Bilinnredning fra bott. Overbevisende ned til minste detalj 90 gr.vendt skuffekabinett i sidedør

Detaljer

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning KJØPEHJELP IVAR Oppbevaringsløsning VEDLIKEHOLDSRÅD Hold overflaten slitesterk og lettstelt ved å behandle den med olje, voks, lakk, maling eller beis. MILJØ Fornybart materiale (trefiber). Fornybart materiale

Detaljer

Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet

Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet Kontorskap Kontorskap i metall gir muligheter for moderne, funksjonelle og ikke minst praktiske innredninger av kontormiljøer og individuell tilpasning

Detaljer

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.

Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH. Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7. Certificeret iht. ISO 9001:2000 Germanischer Lloyd Certification Certifikat-nr.: QS-410 HH Little Big Air Skruekompressor C-serien 2.2 7.5 kw Nå kan du også! CM Kompakt modell 2.2 7.5 kw Effektiv fri luft

Detaljer

for service og transport

for service og transport Partner Expert Boxer PEUGEOT med bott bilinnredning for service og transport Konsept. Kompetanse. Erfaring. Bilinnredning fra bott. Overbevisende ned til minste detalj. 90 gr.vendt skuffekabinett i sidedør

Detaljer

Kontor- og arkivskap Kvalitet - sikkerhet - service

Kontor- og arkivskap Kvalitet - sikkerhet - service Kontor- og arkivskap Kvalitet - sikkerhet - service Fleksible arkivløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv

Detaljer

Kontor- og arkivskap Kvalitet - sikkerhet - service

Kontor- og arkivskap Kvalitet - sikkerhet - service Kontor- og arkivskap Kvalitet - sikkerhet - service 2 Fleksible arkivløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2012/2013 AGRO TRADERS ble startet allerede

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC.

KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. KJØLESKAP FOR MEDISINER OG BLOD SOM BRUKES PÅ SYKEHUS, LABORATORIER, LEGEKONTORER, ETC. Skuffenhet: rustfritt stål lett å ta ut for å rengjøre skuffer kan monteres i forskjellige høyder. LR 63/3 skuffer

Detaljer

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning KJØPEHJELP IVAR Oppbevaringsløsning VEDLIKEHOLDSRÅD Hold overflaten slitesterk og lettstelt ved å behandle den med olje, voks, lakk, maling eller beis. MILJØ Fornybart materiale (trefiber). Fornybart materiale

Detaljer

Vi utvikler, produserer, leverer og monterer våre egne vareheiser over hele landet

Vi utvikler, produserer, leverer og monterer våre egne vareheiser over hele landet Vi utvikler, produserer, leverer og monterer våre egne vareheiser over hele landet TMC1000 Vår standard vareheis Dette er vår standardmodell beregnet for én europall og 1000 kg løftekapasitet. Heisen har

Detaljer

Oppbevaringsløsning KJØPEHJELP IVAR

Oppbevaringsløsning KJØPEHJELP IVAR KJØPEHJELP IVAR Oppbevaringsløsning VEDLIKEHOLDSRÅD Hold overflaten slitesterk og lettstelt ved å behandle den med olje, voks, lakk, maling eller beis. MILJØ Fornybart materiale (trefiber). Fornybart materiale

Detaljer

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING

LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING LINDAB TAKSYSTEM TAK TAKRENNER TAKSIKRING Hvis du har ditt drømmested, har vi ditt drømmetak. Ditt hjem. Det er alltid der for å beskytte deg, din familie og dine dyrebare eiendeler. Lindab har alt du

Detaljer

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning

KJØPEHJELP IVAR. Oppbevaringsløsning KJØPEHJELP IVAR Oppbevaringsløsning VEDLIKEHOLDSRÅD Hold overflaten slitesterk og lettstelt ved å behandle den med olje, voks, lakk, maling eller beis. MILJØ Fornybart materiale (trefiber). Fornybart materiale

Detaljer

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET?

HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? MODULARITET HVILKEN VEI ER DET BESTE VALGET? KVALITET PÅLITELIGHET FLEKSIBILITET KRAFT MODULARITET FLEKSIBILITET KRAFT KVALITET PÅLITELIGHET MODULARITÄT FLEXIBILITÄT KRAFT QUALITÄT ZUVERLÄSSIGKEIT INDIVIDUELL

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert

Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Nova Takløftersystem anvendelig og sikkert Med Nova takløftersystem er belastningene små ved forflytninger fra gulv, seng, toalett og rullestol. Det fast installerte systemet gjør løftene sikre og enkle

Detaljer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer

Rullegardin Silent Gliss Silent Gliss rullegardinsystemer Rullegardin Silent Gliss 4830 Silent Gliss rullegardinsystemer Silent Gliss fordeler Rullegardinenes rene linjer komplementerer perfekt moderne arkitektur og interiørdesign. De gir maksimal skjerming uten

Detaljer

www.lista.com Lista skuffeseksjoner Enheter Mål B x D i mm Side Lista Premium skuffereoler Lista arbeidsbenker

www.lista.com Lista skuffeseksjoner Enheter Mål B x D i mm Side Lista Premium skuffereoler Lista arbeidsbenker www.lista.com Lista skuffeseksjoner Enheter Mål B x D i mm Side Generell informasjon 4-6 Modul 18 x 27E kabinett, skuffer og tilbehør 411 x 572 7-8 Modul 18 x 27E inndelingsmateriell til skuff, komplette

Detaljer

Urbant design. Geberit Monolith

Urbant design. Geberit Monolith Urbant design. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

KJØPEHJELP HEJNE. Praktisk oppbevaring til hjemmet

KJØPEHJELP HEJNE. Praktisk oppbevaring til hjemmet KJØPEHJELP HEJNE Praktisk oppbevaring til hjemmet GODT Å VITE Maks. belastning per hylleplate: 77 47 cm: 50 kg 77 28 cm: 35 kg Hvis du monterer mer enn 6 hylleplater i en hylleseksjon, må vekten på hver

Detaljer

Komplett BYGGEPLASS-SIKRING. Våre løsninger gir maksimal trygghet - også for lovpålagt personkontroll

Komplett BYGGEPLASS-SIKRING. Våre løsninger gir maksimal trygghet - også for lovpålagt personkontroll Komplett BYGGEPLASS-SIKRING Våre løsninger gir maksimal trygghet - også for lovpålagt personkontroll Vårt sammensatte produktspekter gir optimal sikring av personer og verdier på byggeplassen. Myndighetene

Detaljer

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie

KJØPEHJELP BILLY. Bokhylleserie KJØPEHJELP BILLY Bokhylleserie SIKKERHET Dette møbelet må festes til veggen med beslaget som er inkludert. På denne måten unngår du at det vipper fremover hvis f.eks. et barn skulle klatre eller henge

Detaljer

Presto brannposter. Brannpost type 1

Presto brannposter. Brannpost type 1 Brannposter Presto brannposter Brannposter finnes stort sett over alt der man risikerer A- brann i porøse materialer som tre, tekstiler og papir, og der det trengs mye slokkemiddel. Det er vanlig at man

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

SSG Skipsskap VS Skipsreoler/skap har en solid konstruksjon som gir god stabilitet.

SSG Skipsskap VS Skipsreoler/skap har en solid konstruksjon som gir god stabilitet. 6.1 SSG innredning for skip og offshore Reoler og skap for skip og offshore av meget høy kvalitet. Utviklet og tilpasset i nært samarbeid med det maritime miljøet. Et bredt utvalg standardprodukt med nærmest

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder.

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Eksperten på oppbevaring av dekk DEKK1 Drammen Dekk1 Drammen har gjennomgående dekkreoler over 3 plan med ristgulv

Detaljer

KJØPEHJELP HEJNE. Praktisk oppbevaring til hjemmet

KJØPEHJELP HEJNE. Praktisk oppbevaring til hjemmet KJØPEHJELP HEJNE Praktisk oppbevaring til hjemmet GODT Å VITE Maks. belastning per hylleplate: 77 47 cm: 50 kg 77 28 cm: 35 kg Hvis du monterer mer enn 6 hylleplater i en hylleseksjon, må vekten på hver

Detaljer

EUROSTIGEN BRANNSTIGER

EUROSTIGEN BRANNSTIGER EUROSTIGEN BRANNSTIGER Diskrete brannstiger som redder liv! HVERT ÅR REGISTRERES 20.000 BOLIGBRANNER I NORGE GI FAMILIEN EN TRYGG RØMNINGSVEI Kjøp brannstige FØR du trenger den! INVESTER I FAMILIENS SIKKERHET

Detaljer

EN STILREN LØSNING TIL BADET

EN STILREN LØSNING TIL BADET UNIDRAIN GLASSLINE unidrain GlassLine er dusjbunner og dusjvegger i glass som sammen med det originale unidrain gulvavløpet danner én stilren, våtromssikker og gjennomtenkt løsning. EN STILREN LØSNING

Detaljer

SILENTIA SKJERMSYSTEM. Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet

SILENTIA SKJERMSYSTEM. Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet SILENTIA SKJERMSYSTEM Det ledende alternativet for optimal hygiene og pasientintegritet EasyReturn Vi satte standarden i 1990. Siden da har vi levert 100 000 skjermer verden over. Silentia tilbyr en komplett

Detaljer

Velg våre reolløsninger

Velg våre reolløsninger 4.1 SSG reoler Våre reoler er produsert av anerkjente europeiske leverandører. Dette garanterer at de tilfredsstiller dagens krav til moderne og fleksible reolsystemer. www.ssg.eu Velg våre reolløsninger

Detaljer

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon

Generell informasjon. Bilde av et gjerdeelements design og utforming i nedsenket posisjon Generell informasjon Cit i Lä, Café au Lä og Siläncio svenske produkter, utviklet av Svalson AB. Svalson er markedsleder på bevegelige glass og vegger. Hev og senk produktene ble først utviklet til restaurantene

Detaljer

PROFESSIONAL LASTESYSTEMER

PROFESSIONAL LASTESYSTEMER PROFESSIONAL LASTESYSTEMER Tidsbesparende - Slitesterkt - Trygt Stigeholder - sparer deg for tid og ryggproblemer Den tiltbare stigeholderen er en praktisk løsning for de fleste type stiger. Den gjør det

Detaljer

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagringssystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagringssystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagringssystem til langgods Grenreol - Justerbart lagringssystem til langgods "Uansett om det er plastikkrør, trevarer eller stålstenger - grenreoler

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

MONTASJEANVISNING GRENREOL KRE OG KRS

MONTASJEANVISNING GRENREOL KRE OG KRS MONTASJEANVISNING GRENREOL KRE OG KRS Innhold - Innledning - Viktig informasjon - Sikkerhetsinformasjon - HMS - Montasjeforberedelser - Systemkomponenter - Belastningsspesifikasjon - Montering, ombygging

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Lettbane system fra 125 til 2000 kg

Lettbane system fra 125 til 2000 kg TraverskrAner Traverskraner 3 Lettbane system fra 125 til 2000 kg 103 97 1 EUROSYSTEM 2000 profiler er tilgjengelig i 3 størrelser, som velges i forhold til lastekapasitet og avstand mellom opphengspunkterne:

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret.

Industriinnredning. Sikkerhet på lageret. Industriinnredning Sikkerhet på lageret. En full-lastet reol for paller representerer meget store statiske krefter. Hvert år utsettes reolen for tusenvis av små og store sammenstøt av truck som fører til

Detaljer

FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE

FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE FUNKSJONELLE GRENSTAVLØSNINGER For KONTORET PRAKTISK TILRETTELEGGING AV KONTORLANDSKAPER I BEVEGELSE www.rehau.no Bygg on Anlegg Automotive Industri LØSNINGER FOR FLEKSIBELT KONTOR EVOLUTION @ THE OFFICE

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod

Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Byggeinstruksjon Bygg en ekte sykkelbod Sykler skal parkeres under tak som gir beskyttelse. I denne enkle sykkelboden er sykkelen alltid klar. På veggene har du plass til kroker og hyller for sykkelpumper,

Detaljer

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOLER. Den fleksible løsningen for statisk og dynamisk pallelagring

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOLER. Den fleksible løsningen for statisk og dynamisk pallelagring A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOLER Den fleksible løsningen for statisk og dynamisk pallelagring P90 Pallereoler P90 Pallereoler Kvalitet og effektivitet til nye høyder 02 Lagringsløsninger

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT

2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT PROSJEKT HUS 2 Drømmekjøkkenet PROSJEKT Prosjekt - når det fungerer som best! Denne brosjyren beskriver hvordan Drømmekjøkkenet sammen med oss forhandlere gjør det enklere for deg som er arkitekt,enteprenør

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

10 års GARANTI KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm

10 års GARANTI KJØPEHJELP GALANT. oppbevaring. DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KJØPEHJELP GALANT oppbevaring DESIGN Karl Malmvall, Eva Lilja Löwenhielm KVALITET Alle hoveddelene i GALANT oppbevaringsserie er blitt testet og godkjent for offentlig bruk i henhold til europeiske og

Detaljer

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER

VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & TILBEHØR FOTBALLMÅL INNBYTTERBENKER NETT VEDLIKEHOLDSMASKINER VEDLIKEHOLD & SERVICE Godt vedlikehold av kunstgress forlenger levetiden på kunstgressbanen betydelig. Fordelen ved at banen

Detaljer

REAL 9300/9400 PLUS BARN

REAL 9300/9400 PLUS BARN Artikelnummer 803338 Senast ändrad 1000601 Giltig från 070601 REAL 9300/9400 PLUS BARN AKTIV SITTESTILLING MED STORE MULIGHETER Mange barn med funksjonshindringer kan sitte utmerket ved et bord uten omfattende

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Noen gode råd til deg som skal kjøpe ny garasjeport

Noen gode råd til deg som skal kjøpe ny garasjeport 8 7 6 5 4 3 Noen gode råd til deg som skal kjøpe ny garasjeport 2 1 D enne brosjyren henvender seg til deg som skal kjøpe ny garasjeport. Den inneholder en rekke tips og råd om hva som er viktig å tenke

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER InstaCut systemteknologi, gir mulighet for på eller av innkopling av fresesystemet mens du er i kontinuerlig bevegelse. Du kan flyte med fresesystemet på ujevne

Detaljer