PALLREOLER. - sikker og stabil oppbevaring for varierende materiale. P90 Silverline

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PALLREOLER. - sikker og stabil oppbevaring for varierende materiale. P90 Silverline"

Transkript

1 PALLREOLER - sikker og stabil oppbevaring for varierende materiale Etter sammenslåingen med Dexion fikk vi mange forskjellig typer pallreoler i vårt produktprogram. Kjente og veletablerte varemerker som Speedlock, Rack8 og P90 for å nevne noen. Av disse har vi utviklet en ny standard, nye P90 Silverline, et system som for det meste er kompatibelt med våre tidligere systemer. P90 Silverline er selvfølgelig tilpasset den nye Europanormen FEM, på lik linje med SiS og Insta. I systemet finnes tradisjonelle løsninger, dvs. pallreoler, som er den mest dominerende løsningen for oppbevaring av palletert gods, men også dypstabling, som er et kompaktlagersystem der mange enheter av samme type kan lagres. P90 tåler seksjonslaster opp til tonn og har et stort tilbehørsprogram. For fryselager der volumet er kostbart, og i andre sammenhenger der kompaktlagring eller tettpakking er å foretrekke, har vi videreutviklet våre mobile pallreoler. De har fått enda mer effektive og rasjonelle løsninger med det siste nye innen el- og styreteknikk. Våre eksperter hjelper deg med en investeringskalkyle for MOVO, som kan vise seg å være alternativet til en dyr og omfattende utbygging. Nye P90 Silverline er fremtidens konsept for pallreoler. Reolen er utformet, testet og beregnet i henhold til FEM Systemet tilfredsstiller også NS-INSTA 0. Konvensjonelle pallreoler Smalgang Dypstabling PushBack Gjennomløpsreoler MOVO mobile pallreoler P90 Silverline P90 er grunnkonseptet for alle varianter av pallgodsoppbevaring. Den nye P90 Silverline er utviklet i den hensikt å kunne tilfredsstille våre kunders høye krav til kvalitet og kapasitet. I dette arbeidet har vi benyttet både våre internasjonale ressurser og lange erfaring. P90 Silverline oppfyller de høye europeiske krav i FEMstandarden for pallreoler, FEM Silverline P90 blir produsert etter moderne tekniske metoder for produksjon av bærejern. Den unike toxingen av bærejernet innebærer optimal materialutnyttelse. Ved bruk av pregalvanisert materiale minsker vi den totale miljøpåvirkningen. P90 Silverline produseres som tidligere, i bærejernslengde 90 mm (K) 600 mm (K) og med et omfattende tilbehørsprogram for oppbevaring av for eksempel kabeltromler, ikke palletert volumgods, oljefat og andre sikkerhetsdetaljer for å eliminere risikoen for skader på gods og person. Heldekkende program P90 er vår nye konsernstandard og finnes derfor tilgjengelig fra 6 fabrikker i forskjellige verdensdeler. P90 kan benyttes i mange forskjellige lagermiljøer med det formål å tilfredsstille en rekke forskjellige oppbevaringsbehov. Systemet er lett å tilpasse, og kan ut- eller ombygges for å oppfylle alle nåværende eller fremtidige behov. Bestående lagerplass kan utnyttes opp til 90 % med dypstablingsreoler. Der konvensjonelle pallreoler utnytter bare 0-0 % av arealet i lager, kan P90 dypstablingsreol øke tilgjengelig lagringsplass betraktelig. Gods av samme type lagres tett inntil hverandre. Mobile pallreoler MOVO er en annen sofistikert metode for pallhåndtering. MOVO skaper kompakt oppbevaring og utnytter lagringsarealet maksimalt. En løsning som kan være et godt alternativ til en kostbar utbygging. I tabellen under fremgår hvilken løsning som anbefales for de forskjellige typer gods. Pallsystem Arealutnyttelse Volumutnyttelse Lett å bygge om Tilgjengelighet til pallene Mulighet for FIFO Mange artikkelnummer Trucktype Konvensjonelle Smalgang Dypstabling PushBack Gjennomløps- Mobile pallreoler reoler reoler Jo flere ruter, desto større kapasitet De fleste trucktyper Smalgangstruck 6 7

2 Bruksområder P90 Silverline leveres med en mengde fleksible og funksjonelle tilbehør. Gaffeldistanser Halvpallsinlegg Innlegg for oljefat og kabeltrommel Brett for bisonpall Tette bæreplan 6 Standardpall Påkjøringsbeskyttelse P90 Silverline leveres med påkjøringsbeskyttelse i forskjellig varianter (, og 6). 7 Avlastningsjern 8 Rassikring netting 9 Pallstopp 0 Nettinghylle Uttrekksenhet, gulvmodell Uttrekksenhet, bærejernsmodell Støtte for langods, vertikallagring Påkjøringsbeskyttelse for stolpe, front Påkjøringsbeskyttelse for stolpe, standard 6 Påkjøringsbeskyttelse for stige 7 Opphengsinnsats for kabeltrommel 6 Sentrallager mobile pallreoler modell P90 Silverline. Våre egne prosjektledere og våre forhandlere har bred og allsidig kunnskap og erfaring. Vi er din diskusjonspartner fra idé til ferdig installasjon. Tilbehøret til P90, er en vesentlig del i det å optimalisere lagerløsningen. Her vises kabeltromler montert i spesielle opphengsanordninger. Høylager med sprinklerinstallasjon. 8 9

3 Dypstabling i henhold til FILO-prinsippet - First In Last Out Dyre truckganger blir til verdifull lagringsplass. Bestående lagerplass kan utnyttes opp til 90 % med dypstablingsreol P90. Der konvensjonelle pallreoler utnytter bare 0-0 % av arealet i lager, kan p90 dybstablingsreol øke tilgjengelig lagringsplass betraktelig. Gods av samme type lagres tett inntil hverandre. Trucken henter ved å kjøre inn fra reolens åpne side. Man utnytter dyrebart areale, slik som truckganger, som ikke behøves i denne typen lager.p90 dypstabling har en mengde smarte detaljer som forenkler håndteringen, bl.a. selvsentrerende styreskinner som har en spesiell utforming for automatisk sentrering av pallen. Truckgangene kan utstyres med styreskinner som leder trucken rett, og som medvirker til eksakt, smidig og sikker inn- og utlasting. P90 dypstablingsreol tilfredsstiller alle krav i henhold til FEM 0..0, INSTA og SEMA. Mobile pallreoler MOVO Med MOVO kan du enkelt doble din lagerkapasitet. Vår erfaring gjennom flere tiår, som utvikler og produsent av mobile reolsystemer, har gjort oss til en av de ledende leverandørene på verdensmarkedet. Mer enn 700 installasjoner over hele verden siden begynnelsen av 0-årene er det udiskutable bevis på vår ledende rolle i markedet. Som vår kunde, vil du få en komplett løsning fra planleggingsstadiet og frem til det ferdige produkt. MOVO er også tilpasset for nye P90 Silverline. MOVO kan være alternativet til en dyr utbygging, løsningen for lagring i fryselager med kostbar nedfrysning, eller løsningen som enkelt fordobler lagerkapasiteten i eksisterende lokaler. MOVO kan enkelt tilpasses alle typer gods og trucker. La våre eksperter hjelpe deg med å analysere dine lagringsbehov, og regne på dine besparelser ved å investere i et rasjonelt MOVO-anlegg. Et nytt MOVO-anlegg før innlasting MOVO fullastet og merket Ved bruk av motvektstruck Øker lagringskapasiteten med +0% Øker friarealet med +7% Ved bruk av skyvemasttruck Øker lagringskapasiteten med +8% Øker friarealet med +% P90 dypstablingsreol utnytter tilgjengelig lagerareale optimalt gjennom en kompakt lagring av godset Justering i 0 mm intervall. Sikkerhetssplinter hindrer utilsiktet avhekting. Topp- og ryggstag gir en P90 dypstablingsreol stor stabilitet. Truckgangene kan utstyres med styreskinner som leder trucken rett, og som medvirker til eksakt, smidig og sikker inn- og utlasting. Prinsippet er like enkelt som effektivt. Truckgangene i lageret byttes ut mot verdifull lagringsplass. Lagring i tradisjonelle pallreoler Ved bruk av smalgangstruck Øker lagringskapasiteten med +0% Øker friarealet med +% 6 Dypstablingssystemet utnytter også takhøyden optimalt. Økt kapasitet med mobile pallreoler +8% Alternativ frigjort lagringsflate +% For langgods: Ved bruk av sidelaster eller skyvemasttruck Øker lagringskapasiteten med +0% Øker friarealet med +% 6 0

4 MOVO funksjonell, rasjonell og sikker MOVO bygges i moduler og dette gjør det mulig å designe den mest effektive installasjonen for hvert enkelt tilfelle. I nybygg blir skinner for MOVO montert samtidig med gulvstøpen. Det ferdige gulvet skal alltid være på samme nivå som topp skinner. I bestående bygninger kan det gjøres utsparinger i gulvet for nedstøping av skinnene. Alternativt kan skinnene monteres direkte på bestående gulv. Dette medfører at det må gjøres en påstøp på ca. 80 mm i det området som dekkes av anlegget. Sikkerhet for personer, lagret gods og trucker De mest moderne sensorteknikker registrerer alle potensielle faremomenter og stopper bevegelsen i anlegget øyeblikkelig. Brukeren, gaffeltrucken og det lagrede godset har maksimal beskyttelse. I fronten på hvert MOVO anlegg leveres en fotocellegardin. Dette sikrer alt personell og trucker som går inn i anlegget. Systemet registrerer alle inngående bevegelser av person og truck og kan ikke aktiveres før de samme personer eller trucker har forlatt betjeningsgangen igjen. MOVO imøtekommer alle nasjonale sikkerhetsforskrifter, så vel som EU-kravene 98/9 EG, Appendix II B. Forskjellen ligger i detaljene Den optimale utnyttelsen av MOVO mobile pallreoler kommer som et resultat av at systemet tilpasses helt etter dine kravspesifikasjoner. Når vi utarbeider en løsning for ditt lager, vil vi ta hensyn til og diskutere hvilket kontrollsystem som er det riktige for deg. Hvilket belysningssystem vil du bruke? Vil du ha behov for doble ganger for lagerkontroller? Har du behov for å parkere anlegget i nattstilling for å øke luftsirkulasjonen til varene? Dette er spørsmål som alltid vil ligge til grunn før utarbeidelse av layout, nettopp for å oppnå en optimal utnyttelse av ditt MOVO anlegg. Drivsystemet med konverter, gir en myk og presis start og stopp av mobilsystemet. Som ekstra sikring kan blinkende lys og lydsignal monteres. Dette for å varsle før og ved bevegelse i anlegget., Fotocellene langs vogna sikrer mot påkjøring av personer, gods og trucker. Hver mobile reol er utstyrt med brytere for manuell start og nødstopp. Det sentralt kontrollerte lagerstyringsprogrammet sender plukkliste direkte til truckoperatøren og i samme funksjon, leder ham straks til riktig vareadresse. Nattstilling gir bedre luftsirkulasjon. Ved lagerkontroll, kan flere betjeningsganger åpnes samtidig. Energisparing om ønskelig kan taklyset kobles slik at det er lys bare i den åpne arbeidsgangen.,6 MOVO gir kompakt lagring med stor tilgjengelighet. 6

5 Gjennomløpsreoler Rullebaner PushBack Gjennomløpsreoler er den optimale løsningen for palletert gods med høy omsetning. Systemet bygger på at godset lagres i en reol med innebygde rullebaner. Dette gir stor lagringskapasitet og god tilgjengelighet. Ved gjennomløp, håndteres godset fra begge sider. Den pallen som skyves først inn hentes først ut, men på motsatt side (FIFO). Både gjennomløps- og PushBackreoler er mest brukt for like typer gods med høy omsetningshastighet, f. eks. til matvarer og kampanjevarer. Ved bruk av gjennomløpsreoler kreves det adkomst til pallene fra begge sider av anlegget. Ved bruk av PushBack, der all håndtering skjer fra samme side, kan reolene settes inntil f. eks. en vegg. Disse systemene har hver sine fordeler, og kombinasjonen av reoler rullebaner av høy kvalitet skaper stor effektivitet ved lagring og håndtering. LIFO-løsning gi maksimal lagringskapasitet. Også de minste pallene er alltid lett tilgjengelige. PushBack hos Inex. Sentrallager for dagligvarer. +60% Kapasiteten økes med 60 % Ved å utnytte det arealet som normalt benyttes til truckganger, økes lagringskapasiteten med 60 %. Systemet har ofte sin gitte plass når det er tatt hensyn til logistikk og økonomi. FIFO-konseptet egner seg best for sikker distribusjon og lagring av varer med best før dato. Gjennomløpsreoler for best før varer. Dagligvaregrossist. Rullebaner RT tillater en blanding av 800 og 000 mm paller. Rullebaner SR. Rullebaner med utlastingsende for movekts- og skyvemasttruck. Separatorer sorterer ut den pallen som skal hentes fra de andre pallene i banen. En ideell løsning som bufferlager med forskjellige inn- og utlastingsstasjoner. Rullebanelager planlegges og bygges alltid etter nøyaktige kundespesifikasjoner. Da oppnår man en mer optimal utnyttelsesgrad enn ved standardiserte løsninger for eksempelvis europapaller. Ved å bygge om et tradisjonelt lager til rullebaner øker kapasiteten med 60 %. Bare det beste er godt nok: - Kvaliteten er viktigst for bekymringsløs, trygg og sikker drift - Rullebaner med standardruller og bremseruller - Rullebaner tilpasset etter type pall og vekt Fotpedalen frigjør separatoren og mater frem neste pall.

6 P90 SILVERLINE Gavel forts. Beskrivelse Dimensjon TILBEHØR TIL P90 SILVERLINE C Påkjøringsbeskyttelse, lakkert i signalgul farge Øvrig tilbehør, forts. Benämning Detaljnr GRUNNINFORMASJON Startseksjonen består av gavler, samt bærejern, mens følgeseksjonen består av en gavel pluss bærejern. P90 kan bygges som enkeltreol eller som dobbeltreol. Standard Seksjonshøyde (H) i mm med 00 mm deling. Kan leveres opp til 000 mm Alt annet er spesial. Gaveldybde i mm Enkeltreol (B) Kortsideshåndtering (K) 07 Langsideshåndtering (L) 77 Halvpallshåndtering (HP-L) 7 Stolpetype Stolpebredde Maks seksjonslast Hulldeling mm mm S90/6 (L) 90 Avhengig av bærejern 0 S90/9 (M) 90 og gaveltype 0 S90/ (H) 90 S S0 0 0 L - lett M - medium H - tung (heavy) Mål og belastninger, Bærejernets standardlengder i mm 90, 0, 80, 00, 70, 00, 600 GAVEL inkl. fot, ekskl. shims og ekspansjonsbolt Beskrivelse Dimensjon K type L *Høyde = K type M K type H *Høyde = L type L *Høyde = L type M L typ H *Höjd = A Bærejernspar inkl. låsesplint, modell Silver-I, belastning/bjelkepar Beskrivelse Lengde Belastn. kg K L K x K- 80 x K x K- 00 x K/L x K/L-/ 70 x K/L-/0 70 x K-/0 00 x K-0/ 00 x K-0/ 600 x Oppgitte verdier er kun retningsgivende B Bærejern, inkl. låsesplint, lakkert, modell Box, Belastning/bærejernspar * Gavlene finnes i standardhøyde fra,0 til 7,0 m med 00 mm deling. Distans for dobbeltreol, komplett Lengde i mm Beskrivelse Lengde Belastn. kg BÆREJERN Bjelketyper Høyder Silver-I 00, /, /0, 0 Box 00, 0, 0 (Ki = kortside industri spesialpall) K/L x K/L x K/L x K/L-0 70 x K x K x Ki-0 00 x K x K-0 00 x K-0 00 x Tillatt seksjonslast Oppgitte verdier gjelder for standardgavel K- og L-håndtering. Gavlenes lastekapasitet er avhenging av avstanden fra gulv til første bæreplan, avstanden mellom øvrige bæreplan og bærejernets profil. Gavlenes lastekapasitet er også avhengig av seksjonsbredde (lysåpning), bærejernstype, samt antall bærejernsnivå i seksjonen. Beskrivelse Stolpe Høyde mm Stolpebeskytter P90/ P P90/ P Påkjøringsbeskyttelse 00 0 for stolpe, støtdempende Stolpebeskytter P90 00 for hjørnestolpe P P0 00 Stolpebeskytter P for mellomstolpe P0 00 P Ekspansjonsbolt kommer i tillegg Gavelbeskytter Påkjøringsbeskyttelse Ekspansjonsbolt M0 x 9 mm 0 78 D Brett for bisonpall Beskrivelse Dybde Type Renne med overheng Renne uten overheng Renne uten overheng Renne med overheng E Øvrig tilbehør Beskrivelse Fot 0 x 0 x mm Shims mm 7 60 Asfaltfot K komplett Asfaltfot L komplett Skjøtelask stolpe (90) komplett inkl. festedetaljer Halvpallsinnsats, lakkert 9 Maks last 00 kg/halvpall Innsats for oljefat, lakkert, K Innsats for oljefat, lakkert, K 7 6 Fatstopp, 0 liters fat 0 0 Fatstopp, 00 liters fat 0 Tverrbjelke K 70 Tverrbjelke L Trummelinnsats, kabeltrummel lakkert. Aksling inngår ikke. Stopp for kabeltrummel Hylle, 00 x 7, maks last 00 kg 0 Hylle, 00 x, maks last 00 kg 0 For bærejern 80, x + x 7 For bærejern 70, x + x 7 Nettingramme lakkert, 00 x Komplett inkl. skrue og mutter, x 00 Konsoll komplett for nettingramme, L= Konsoll komplett for nettingramme, L= Avslutningsprofil for nettingramme, lengde 00 mm Rør, gjennomskyvingsbeskyttelse, lengde 900 mm, farge signalgul Skjøtelask komplett for samme Stopp for gjennomskyvingsbeskyttelse, inkl. skrue ekskl. ekspander Feste for gjennomskyvingsbeskyttelse med låsebrikke og bolt. Låsesplint, løs Uttrekksenhet komplett, bærejernsmodell med festedetaljer, lakkert Uttrekksenhet for lastepall 800 x 00 kortsides Uttrekkbar 700 mm, maks belastning 600 kg Gulvmodell, samt forskjellige belastningsvarianter finnes. Be om tilbud. Gaffeldistans, lakkert 0 8 Tverrstøtte, lakkert, K, lengde 000 Tverrstøtte, lakkert, L, lengde 6 stk. skruer M6S 0 x 0 stkl. mutter M6M 0 Feste for sponplate 0 0 Veggfeste Feste for sprinklerrør 6 00 Bruks og montasjeanvisning Skilt 6 7

MOBILE PALLEREOLER - MOVO

MOBILE PALLEREOLER - MOVO A Member of the Constructor Group MOBILE PALLEREOLER - MOVO Den ultimate lagringsløsningen Mobile pallereoler - MOVO Hold lageret ditt i bevegelse 02 Mobile reoler - det fornuftige valget Constructors

Detaljer

Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal. HEiSAUTOMATER

Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal. HEiSAUTOMATER Effektiv håndtering av flere artikler på mindre areal HEiSAUTOMATER InnhOlD HEISAUTOMATER Vi skreddersyr en lagerløsning etter dine behov 3 LAGERLØSNINGEN Lagre i høyden det vinner... 5 NORDVERK - METODEN

Detaljer

MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG

MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG Innhold 5 8 11 19 27 37 43 49 57 61 65 69 73 Modul-System En introduksjon til vårt sortiment Skuffeseksjon Skuffeseksjonsrammer Ekstra lange skuffer Gavler og stag Hyller Skap

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar.

Nytt. Effektiv plukking med Kardex MOD UL ÆR FLEKSIBEL. Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Løsninger for effektiv plukking fra Kardex Effektiv plukking med Kardex Raskere og bedre løsninger for effektiv plukking fra Kardex Remstar. Nytt MOD UL ÆR T I L PA S S E T FLEKSIBEL Løsninger for effektiv

Detaljer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikalt heissystem for svært kompakte lagringsfasiliteter med begrenset gulvplass Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar

Detaljer

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG

www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG www.modul-system.com MODUL-SYSTEM PRODUKTKATALOG Copyright Modul-System Version no. 10-01 1001 14360 Modul-System Alt er mulig. Modul-System er i dag verdensledende på innredningssystemer til servicebiler.

Detaljer

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER.

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. » INSPIRASJON FOR MER LØNNSOM DEKKhåNDTERING MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. FRA PROSJEKTERING TIL INSTALLASJON. Ditt lager og logistikkprosjekt har sine spesifikasjoner og mål, men fremfor alt

Detaljer

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0

En guide for skyvedørsløsninger fra LEBA Versjon 1.0 Innhold 1) Litt om våre forskjellige kolleksjoner Side 2 2) 30 års kvalitetsgaranti Side 4 3) Litt om hjulsystemet Side 5 4) Profilsystemet Side 6 5) Soft-close (anbefalt tilvalg) Side 6 6) Dempebørster

Detaljer

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER

DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER A Member of the Constructor Group DYNAMISK OPPBEVARING MED MASKINER Øk effektiviteten og organiseringen av lageret Dynamiske Lagerautomater Få fart på lageret Gjør hverdagen enklere med Constructor Lagerautomater

Detaljer

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate

Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Din leverandør av kunnskap og produksjonsutstyr for tynnplate Etter snart 20 års drift er vi blitt en av de ledende i Norge på salg og service av platebearbeidingsmaskiner. Hovedagenturene er Prima Power,

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. WIN4005 leddheiseport

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. WIN4005 leddheiseport Din leverandør av industriporter og lastesystemer WIN4005 leddheiseport Bodø Transport og Caravan Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om Windsor Door as Seks fordeler med å velge

Detaljer

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt.

Innebygd kunnskap. Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innebygd kunnskap Råd og tips til deg som skal fornye kjøkkenet ditt. Innhold: Hvordan planlegger man et kjøkken best?............... 4 Praktiske råd til planløsning.............................. 8 Riktig

Detaljer

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring

LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring LELY UTSTYR FOR MELKEPRODUKSJON Løsninger for fjøs, melking og fôring Skap fremtidens melkeproduksjon www.lely.com innovators in agriculture Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive,

Detaljer

TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200

TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200 NYHET! TKS FeedRobotSystem - K2 FeedRobot 1600 - K2 FeedRobot 1200 AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs. Den eneste automatiske

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator.

Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. Ventilatorhåndboken. Slik velger du din nye ventilator. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Introduksjon 05 Bredt utvalg av ventilatormodeller 06 Ulike typer ventilatorer 07 Slik fungerer

Detaljer

Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører.

Vår styrke er produkter fra ledende europeiske og nordiske produsenter og leverandører. EnviroPac AS er Nordens ledende leverandør og produsent av maskiner og utstyr til kildesortering. Vi er etablert med egne selskaper i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. I en sterkt voksende bransje er

Detaljer

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv

kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv kontoret i nytt lys Bærekraftige LED-løsninger for fremtidens arbeidsliv Skriv. Ta pause. Selg. Les. Skap. Tenk. Hold videokonferanse. Drikk kaffe. Skriv Det ringer! Velkommen til det fleksible, aktivitetsbaserte

Detaljer

nkel.se Lommedalsveien 230 // 1353 Bærums Verk // Tlf +47 67 80 21 70 // Fax +47 67 80 21 78 // info@messetjeneste.no

nkel.se Lommedalsveien 230 // 1353 Bærums Verk // Tlf +47 67 80 21 70 // Fax +47 67 80 21 78 // info@messetjeneste.no nkel.se c n n i e l n o o p j x s E k e ll o k 3 1 0 2 Lommedalsveien 230 // 1353 Bærums Verk // Tlf +47 67 80 21 70 // Fax +47 67 80 21 78 // info@messetjeneste.no WWW.MESSETJENESTE.NO Bildevegger Pop

Detaljer

DÄCKDATA DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN

DÄCKDATA DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DEKKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALLTID ONLINE TIMEBESTILLING PÅ INTERNETT SMS-TJENESTE DET LEDENDE SYSTEMET FOR DEKKBRANSJEN VELKOMMEN! Det har skjedd mye siden jeg startet

Detaljer

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset

Flexit. sentralstøvsuger. Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger. Gir renere luft og renere gulv. Blåser det skadelige finstøvet ut av huset Flexit NY MODELL m/radiofjernstyring! sentralstøvsuger Monteres enkelt i nye og i eksisterende boliger Gir renere luft og renere gulv Blåser det skadelige finstøvet ut av huset F O R E T S U N T I N N

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

- maskiner og utstyr til kildesortering

- maskiner og utstyr til kildesortering - maskiner og utstyr til kildesortering Norge: EnviroPac AS Kakkelovnskroken, N-09 Oslo P.b. 8, Kalbakken, N-090 Oslo Tel. 00/ +7 00 0 0 Fax +7 70 00 8 www.enviropac.no Danmark: EnviroPac A/S Ryttermarken

Detaljer

En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011

En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011 En skog av muligheter... Produktkatalog 2010/2011 Våre kunder er våre venner. Logosol AS Vi garanterer et trygt kjøp! Slik bestiller du... Du kan bestille på den måten som passer deg best. Telefon: 47

Detaljer

Bedriftsmagasin. www. lis.no. Nr. 25, Utgave 1/2015. Industri Hovedtema Næringsmiddel Automotive

Bedriftsmagasin. www. lis.no. Nr. 25, Utgave 1/2015. Industri Hovedtema Næringsmiddel Automotive Nr. 25, Utgave 1/2015 Bedriftsmagasin Industri Hovedtema Næringsmiddel Automotive ebm-papst: Prosesseffektivitet på høyeste nivå 4 Vectura AS: 16 Suer: 18 Skreddersydd bransjeløsning for drikkevareindustrien

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Luft/vann varmepumper

Luft/vann varmepumper Luft/vann varmepumper INNHOLD Varmepumper fra Hitachi: Kvalitet, Effektivitet og lang levetid 2 Hvordan fungerer en varmepumpe? 4 Fordeler med en varmepumpe 6 Hvilket system skal jeg velge? 8 Fordeler

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer