Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok"

Transkript

1 Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld... 4 Bli kjent med datamaskinen... 5 Tastaturet og pekeplaten... 5 Datamaskinens stasjoner... 6 Strømforsyning... 8 Porter og kontakter... 9 Slå datamaskinen PÅ/AV Oppgradere datamaskinen Dine første trinn på nettet Velg en Internett-leverandr Nettverkstilkoblinger Surf på nettet! Bruke Windows og programvaren din Windows Welcome Center Konfigurere PCen Packard Bell Recovery Management Packard Bell Updator Datamaskinens dokumentasjon Din programvare Spille multimediefiler Volumkontroller Kundestøtte 25 Trygg databehandling Vedlikehold Oppdateringer Sikkerhet Windows Fjernhjelp Diagnose og reparasjon De 5 feilløsningstilfellene øverst på listen Diverse feilløsning Gjenopprette systemet Slik gjenoppretter du systemet Gjenopprette forhåndsinstallert programvare og drivere Tilbakestille systemet til en tidligere tilstand Tilbakestille systemet til fabrikkinnstillingene Informasjon om bestemmelser 52 Miljø 55 Programvarelisens 56 Stikkord 58 Innholdsfortegnelse - 1

2 Opphavsret t Packard Bell Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok (NB). Copyright 2009 Packard Bell B.V. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form eller på noen som helst måte, hverken elektronisk, kjemisk, manuelt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, registrering eller via systemer for informasjonsoppbevaring og -gjenfinning, for noe som helst formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Packard Bell B.V. Ansvarsfrasigelse Packard Bell B.V. fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for garantier, enten eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål for dette produktet og dokumentasjonen. Programvare- og maskinvarekomponentene oppdateres med jevne mellomrom. Derfor kan enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra det du ser i din egen installasjon. Produktene som beskrives i denne håndboken har kun som formål å illustrere, og stemmer derfor muligens ikke overens med din egen situasjon. Ingen juridiske krav eller rettigheter kan avledes av beskrivelsene i denne håndboken. Packard Bell B.V. forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle om slike revisjoner eller forbedringer. Packard Bell B.V. kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for eventuelle indirekte eller påfølgende skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller andre forretningsmessige skader, som kan skyldes bruken av dette produktet. Varemerke Microsoft og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. FireWire er et varemerke for Apple Computers, Inc. PS/2 er et varemerke for International Business Machines Corporation. Google er et registrert varemerke for Google Inc. Packard Bell er et registrert varemerke for Packard Bell B.V. Alle andre firma- og produktnavn er varemerker, registrerte varemerker eller merker for tjenesteytelse for sine respektive eiere. 2 - Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

3 VIKTIG INFORMASJON Takk for at du kjøpte en datamaskin fra Packard Bell! Hensikten med denne håndboken er å gjøre deg kjent med funksjonene i datamaskinen og hjelpe deg å opparbeide erfaring i databehandling. Den vil også være til hjelp for deg når du skal vedlikeholde maskinen og løse feil hvis det oppstår et problem. For å få mest mulig ut av datamaskinen anbefaler Packard Bell at du utfører handlingene som er beskrevet nedenfor, før du begynner å arbeide med datamaskinen. Konfigurere PCen For å gjøre det enkelt for deg, har Packard Bell samlet i ett program alle de viktige trinnene du skal utføre når du konfigurerer maskinen! Konfigurere PCen starter automatisk når du slår på maskinen for første gang. Dette er en enkel trinnvis prosess for konfigurering av Internett-tilgangen, antivirusprogrammet, identitetskortet osv. (se side 18 for flere detaljer). Packard Bell Recovery Management Hvis du noen gang får problemer med datamaskinen, og feilsøkingstrinnene som er inkludert i den medfølgende Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndboken, ikke løser problemene, kan du kjøre programmet Packard Bell Recovery Management (Packard Bell Gjenopprettingsadministrasjon). Dette tilbakestiller datamaskinen til den samme tilstanden som den var i da du kjøpte den, og gir deg samtidig anledning til å beholde alle innstillinger og personlige data slik at du kan hente dem inn igjen senere (se side 18 for flere detaljer). Packard Bell Updator For å sikre at datamaskinen din har de nyeste oppdateringene for drivere og programvare, bør du bruke programmet Packard Bell Updator så snart du har konfigurert en Internett-forbindelse (se side 20 for flere detaljer). Packard Bell InfoCentre Når du vil vite mer om maskinen din, må du absolutt ta en titt på Packard Bell InfoCentre, den elektroniske brukerhåndboken som er installert på datamaskinen. Du må oppdatere håndboken elektronisk minst én gang (se side 21 for flere detaljer). Packard Bells Web-område Husk å besøke ofte! Se under Support: Det inneholder vår elektroniske feilsøking, oppdatert informasjon, hjelp, drivere og nedlastinger. Packard Bell Support Noter datamaskinens serienummer, dato og sted for kjøpet samt modellnavnet på omslaget på denne veiledningen. Ta også godt vare på kjøpebeviset ditt. Hvis du ringer oss, så må du skrive ned eventuelle feilmeldinger i forbindelse med problemet og ha datamaskinen foran deg og - om mulig - slått på. Hvis du har alt dette for hånden når du kontakter oss, er du sikret bedre og raskere service. Viktig informasjon - 3

4 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR DATAMASKINER SIKKERHET OG KOMFORT Sikkerhetsforanstaltninger Følg retningslinjene nedenfor, slik at du kan bruke datamaskinen på en bekvem måte og unngå problemer med helsen. Datamaskinens omgivelser Forsikre deg om at datamaskinen: er beskyttet mot direkte sol og varmekilder, er beskyttet mot magnetiske felter eller apparater som genererer statisk elektrisitet, er plassert i minst 30 centimeters avstand fra en mobiltelefon, ikke er plassert i støvete eller fuktige omgivelser, ikke er satt på et teppe eller en annen overflate som kan ha en elektrisk utladning. Kabler Ikke dekk til eller sett noe oppå vekselstrømadapteren. Hvis adapteren ikke dekkes av andre gjenstander, holder den seg avkjølt under bruk. Du må ikke bruke andre vekselstrømadaptere enn den som følger med datamaskinen. Selv om andre adaptere kan se liknende ut, kan de skade datamaskinen. Rengjøre datamaskinen sprut aldri et rensemiddel direkte på skjermen, hvis du søler væske på notebook-maskinen, slå den av øyeblikkelig, trekk ut kontakten på vekselstrømadapteren, ta ut batteriet og forsikre deg om at maskinen er helt tørr før du slår den på igjen. Vent om nødvendig til neste dag. For helsens skyld Hvis du arbeider eller spiller i flere timer av gangen, må du passe på å ta pauser med jevne mellomrom. Se vekk fra dataskjermen av og til. Ikke bruk datamaskinen hvis du er trett. Plasser datamaskinen slik at du får en naturlig og avslappet arbeidsstilling. Legg de tingene du bruker ofte innen god rekkevidde. Plasser datamaskinen rett foran deg, for økt trygghet og komfort. Pass på at tastaturet og pekeplaten er i en behagelig høyde. Skjermen bør ha en avstand på cirka cm fra øynene dine. Datamaskinens underside, strømadapter og luften fra ventilasjonsåpningene kan bli varme under bruk. Unngå langvarig kroppskontakt, og legg ikke datamaskinen i fanget ditt mens den er i drift. Maskinens ventilasjonsåpninger må aldri blokkeres eller dekkes til. Ikke plasser datamaskinen på en myk overflate (f.eks. på et teppe, en stol eller seng) som kan blokkere ventilasjonsåpningene. Noen lidelser i hendene, håndleddene, armene, nakken, skuldrene, bena og ryggen kan være knyttet til eller bli forverret av visse gjentatte handlinger. For å redusere faren for å utvikle disse lidelsene, bør du alltid ha rette håndledd og la hendene og håndleddene flyte over tastaturet når du skriver. Hvis du opplever perioder med smerter, prikking, nummenhet eller annet ubehag, må du kontakte lege. Vi råder foreldrene til å følge med på barnas bruk av dataspill. Hvis du eller barnet ditt opplever noen av følgende symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, øye- eller muskeltrekninger, bevisstløshet, 4 - Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

5 desorientering, ukontrollerte bevegelser eller krampeanfall, må dere avslutte UMIDDELBART og konsultere en lege. Dette kan skje selv om personen ikke tidligere har hatt symptomer på epilepsi. BLI KJENT MED DATAMASKINEN Tastaturet og pekeplaten Tastatur Tastaturet brukes til å taste inn tekst eller kommandoer. Tastfunksjonene avhenger av hvilket program du bruker. Tastaturet som vises i denne håndboken er bare et eksempel. Utformingen av ditt eget tastatur kan være litt annerledes. For en full beskrivelse av tastaturet ditt, se InfoCentre. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➍ ➓ ➐ ➎ ➏ 1. Tall: Brukes til å skrive inn tall eller spesielle tegn. Trykk [Skift] samtidig med den aktuelle tasten for å skrive tegnet øverst på tasten og trykk [Ctrl] + [Alt] for tegn til høyre på tasten. 2. Backspace: Brukes til å gå tilbake én tegnposisjon og slette det siste tastetrykket. 3. Del: Sletter tegn til høyre for markøren eller et eventuelt merket element. 4. Numerisk tastatur: Fungerer som et ekstra sett med markørtaster. Trykk på [Numlock]-tasten for å skrive tall. 5. Piltaster: Flytter markøren opp, ned, mot venstre og mot høyre. 6. Enter: Brukes til å aktivere en datamaskinkommando, legge inn et nytt avsnitt i en tekst eller godta et alternativ du har valgt. 7. Mellomromstasten:Brukes til å lage et mellomrom i teksten. 8. Shift: Brukes samtidig med en bokstavtast for å skrive store bokstaver. 9. Esc: Avbryter de fleste gjeldende oppgaver. 10.Fn: Brukes samtidig med tastene [F1] til [F12] (blå symboler) for å aktivere spesialfunksjoner Merk: For at visse datamaskiner skal ta minst mulig plass og veie minst mulig, er de utstyrt med kompakte tastaturer, som ikke har numeriske taster. I slike tilfeller kan du bruke det integrerte tastaturet ved å aktivere Num Lock og bruke tastene med tegn i blå farge (tastene i den midtre delen av tastaturet). Trykk på Num Lock-tasten på nytt for å tilbakestille tastene til de vanlige funksjonene. Pekeplate Pekeplaten styrer pilen på skjermen. Denne pilen kalles pekeren eller markøren. Når du drar fingeren over den berøringsfølsomme platen, følger pekeren denne bevegelsen. Klikk én av knappene på toppen av ➏ Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 5

6 pekeplaten, så kan du velge eller aktivere den kommandoen markøren peker på. Pass på at du er lett på hånden når du berører pekeplaten. Venstreklikk for å velge elementet under pekeren. Dobbeltklikk for å starte programmet markøren peker på, eller for å merke et helt ord når du skriver tekst. To raske små dunk på overflaten av en pekeplate utfører samme handling som et dobbeltklikk. Høyreklikk for å hente opp en hurtigmeny. Merk: Du kan koble en mus til notebook-maskinen. Det er bare å plugge den inn i datamaskinens USBport. Dette deaktiverer ikke pekeplatefunksjonen. Datamaskinens stasjoner De stasjonene som er beskrevet nedenfor er vanlige på datamaskiner fra Packard Bell. Dette betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at denne er begrenset til disse stasjonene. For å finne spesifikk informasjon om akkurat den modellen du har kjøpt, se etter i Packard Bell InfoCentre. Minnekortleser Minnekort brukes i et bredt utvalg av digitale kameraer, PDAer, MP3-spillere og mobiltelefoner. Enkelte datamaskiner inneholder en "alt i ett"-minnekortleser som gjør det mulig å lese fra og skrive til de vanligste typene, som f.eks. MMC (Multi Media Card ), SD (Secure Digital) eller MS (Memory Stick ). Formatere et kort Før du bruker et kort for første gang, må det formateres. 1. Sett kortet inn i det relevante sporet og klikk Start > Datamaskin. 2. Høyreklikk kortikonet og velg Format. 3. Klikk Start i formatvinduet og klikk så OK. Ta ut et kort fra en ekstern kortleser 1. Klikk på ikonet Trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet (ved siden av klokken). 2. Klikk på Trygg fjerning av USB Mass Storage Device. 3. Vent til du får meldingen Trygt å fjerne maskinvare på skjermen. 4. Ta ut kortet. Optiske stasjoner En optisk stasjon kan lese fra (eller skrive til) en rekke CD- eller DVD-plater (f. eks lyd-cd, CD-ROM og DVD). 6 - Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

7 Read-only-stasjoner (skrivebeskyttede ROM) Noen optiske stasjoner kan bare lese informasjon fra en plate, og kan ikke brukes til å lagre ny informasjon. Du kan bruke disse stasjonene til å se på filmer, installere programmer og lese data av typen fotografier eller musikk. Recordable (med skrivetilgang R)- eller omredigerbare RW)-stasjoner I tillegg til å lese data fra kompatible plater, kan den eller de optiske stasjonen(e) som følger med datamaskinen din ha funksjoner for å skrive (eller 'brenne') informasjon til de riktige typene plater. Du kan bruke disse stasjonene til å kopiere CD-plater, lage dine egne musikksamlinger og digitale fotoalbum, eller sikkerhetskopiere verdifulle data. Programvare for opptak på plate må brukes til å skrive informasjon til plater med skrivetilgang. Merk: Før du kopierer en CD, må du forsikre deg om at innholdet ikke er beskyttet av varemerker eller opphavsrett og at du har tillatelse til å duplisere den. I de fleste land er det tillatt å lage en arkivkopi av programvare eller kopiere musikk til personlig bruk. Platekompatibilitet for stasjoner med skrivetilgang (R): DVD+RW-brenner: DVD±RW-stasjoner (eller DVD Dual-stasjoner) kan skrive til de platene som støttes av både DVD-RW- og DVD+RW-stasjoner, og kan i noen tilfeller skrive til DVD-RAM-plater (avhengig av stasjonens spesifikasjoner). Dobbeltlags DVD-RW-brenner:Dobbeltlags DVD-RW-stasjoner (eller DVD+R9 DL-stasjoner) kan skrive til CDer med skrivetilgang, DVDer med skrivetilgang ("-" eller "+"), DVD-RAM-plater og også dobbeltlagsplater som nesten dobler den maksimale datamengden som kan lagres. Blu-Ray Combo-stasjon: Blu-Ray Combo-stasjoner kan skrive til CDer med skrivetilgang, alle standard- DVDer med skrivetilgang (ikke HD-DVDer), og kan i noen tilfeller lese fra (men ikke skrive til) Blu-Rayplater. Blu-Ray-brenner: Blu-Ray-stasjoner kan skrive til CDer med skrivetilgang, alle standard-dvder med skrivetilgang og Blu-Ray-plater med skrivetilgang. De kan ikke skrive til HD-DVDer med skrivetilgang. Merk: Plater og enheter som bruker HD DVD-standarden, kan ikke brukes med Blu-ray-enheter. Forholdsregler Sett platen inn i stasjonen før du starter et program. Tving ikke platen inn i stasjonen pass på at platen er satt riktig inn og lukk så plateskuffen. Ikke løs ut platen før du har lukket det programmet som bruker den. Du kan da risikere at datamaskinen slutter å reagere. Skulle så skje, må du starte opp maskinen igjen ved bruk av Windows Oppgavebehandling. Hvis brettet ikke støtes ut, kan du prøve å åpne det manuelt: 1. Slå av datamaskinen. 2. Stikk forsiktig inn spissen på en utbrettet binders i nødutløsningsporten (hvis det finnes en). Bruk ikke en blyant til dette, fordi blyet kan knekke inne i utløsningsporten og skade stasjonen.hold plateskuffen lukket når du ikke bruker stasjonen. Ikke rør den optiske linsen i stasjonen. Hvis linsen er skitten, fungerer stasjonen muligens ikke som den skal. Tørk ikke av linsen med en vanlig klut. Bruk en vattpinne til å rengjøre linsen forsiktig. Den optiske stasjonen er klassifisert som laserprodukt i klasse 1. Merk: Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi som dekkes av patenter i USA og annen opphavsrett til åndsverk. Bruk av denne opphavsrettslig beskyttede teknologien må være autorisert av Macrovision, og den skal kun brukes til hjemme- og andre begrensede visninger hvis Macrovision ikke har gitt tillatelse til noe annet. Dekompilering eller demontering er forbudt. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 7

8 Strømforsyning Datamaskinen din trenger en konstant, stabil strømforsyning for å fungere. Hvis du er hjemme, kan strømadapteren kobles til en stikkontakt og brukes så lenge det trengs. Når du er på reise, eller hvis du bare vil slippe å bruke ledninger, kan batteriet i datamaskinen drive den. Strømadapter Datamaskinen kan drives på vekselstrøm via den medfølgende eksterne strømadapteren. En strømkabel som passer til bruk i det landet hvor datamaskinen ble kjøpt, følger med. Strømadapteren gir nok strøm til å drive datamaskinen og lade batteriet samtidig. Advarsel: Ikke dekk til eller sett noe oppå strømadapteren. Hvis adapteren ikke dekkes av andre gjenstander, holder den seg avkjølt under bruk. Du må ikke bruke andre strømadaptere enn den som følger med datamaskinen. Selv om andre adaptere kan se liknende ut, kan de skade datamaskinen. Strømadapteren og undersiden av datamaskinen kan bli varme etter langvarig bruk. Dette er normalt, men kan gi helseskader ved langvarig kontakt. Batterier Når du ikke har tilgang til strømforsyning, bruker Sjekk InfoCentre for å få vite mer om datamaskinen et oppladbart batteri. Batteriet kan tas datamaskinens batteri. ut, hvilket betyr at du kan ta med deg flere batterier på lange reiser, eller at du kan skifte ut et gammelt batteri når det er utslitt. Merk: Selv om batteriet er ladet opp på fabrikken kan forsendelses- og oppbevaringstiden redusere det opprinnelige ladenivået. Første gang du bruker datamaskinen din, må du koble til strømadapteren og lade batteriet helt opp. Batterilevetid Batteriets levetid avhenger av hvordan datamaskinen brukes, batteriets kapasitet og datamaskinens konstruksjon. Batterier begynner å gi lavere ytelse etter hvert som de blir gamle. Forlenge batterilevetiden Når du er på reise, bør du være oppmerksom på noen enkle forholdsregler du kan ta for å forlenge levetiden til hovedbatteriet. Å redusere lysstyrken for skjermen forlenger batteriets levetid (de fleste datamaskiner reduserer skjermens lysstyrke automatisk når de drives på batteri). Batteriets levetid blir lengst under følgende forhold: Batteriet er nytt og helt ladet opp. Ingen periferienheter (som f.eks. ExpressCard-enheter) og ingen typer tilleggsutstyr (som f.eks. funksjoner for trådløst nettverk) er aktive eller koblet til datamaskinen. Datamaskinens harddisk, optiske stasjon og prosessor går på tomgang med liten belastning. Strømstyringsfunksjonene er aktive. Du kan endre strøminnstillingene for datamaskinen ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Strømalternativer. Visse batterityper krever vedlikehold for at ikke batteriets levetid skal reduseres. La ikke batteriet ligge i direkte sollys. Ekstreme temperaturer kan påvirke ytelsen til batteriet. Det er best å bruke og lade batteriet i romtemperatur. Bytte batterier Batteriene kan tas ut og skiftes. Les forholdsreglene for håndtering av batteriet før du skifter det. 8 - Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

9 I enkelte datamaskiner opprettholder et lite litiumbatteri (CMOS-batteri) informasjon om basiskonfigurasjonen (som f. eks. klokkeslettet og datoen). Hvis batteriet ikke klarer å opprettholde denne informasjonen, anbefaler vi at du forhører deg med en kvalifisert tekniker for å bytte dette batteriet. Forholdsregler for og kassering av batterier Batterier inneholder en blanding av kjemikalier som bør håndteres med forsiktighet. Før du kasserer batteriet, må du sette teip over polene. Ikke demonter batteriet. Kasser ikke brukte batterier sammen med vanlig avfall. Endelig kassering av batterier må skje i henhold til nasjonale lover og forskrifter. Ta kontakt med de lokale avfallsmyndighetene for å få informasjon om miljøsikker innsamling, gjenvinning og kassering av batterier. Hvis ikke batteriet skiftes ut på riktig måte, er det fare for eksplosjon. Skift det kun ut med samme eller tilsvarende type batteri anbefalt av produsenten. Porter og kontakter De porter og kontakter som er beskrevet nedenfor er vanlige på Packard Bells datamaskiner. Dette betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis finnes på den datamaskinen du har kjøpt, og heller ikke at denne er begrenset til disse portene. For å finne dokumentasjon som er spesifikk for den modellen du har kjøpt, se etter i InfoCentre. Forholdsregler Før du kobler til noe utstyr, må du lese gjennom installeringsveiledningen som fulgte med det. Du må ikke koble fra en enhet hvis datamaskinen holder på å bruke den. De fleste enheter kan varmkobles. Det betyr at de kan kobles til eller fra mens datamaskinen er på. De vil oppdages og installeres automatisk. De må imidlertid deaktiveres før de kan fjernes fra maskinen (se Ta ut et kort fra en ekstern kortleser på side 6). Kommunikasjonsporter Nettverk Koble datamaskinen til et lokalnettverk (LAN) eller til bestemte høyhastighets Internett-tilkoblinger. Modem Et internt faks- og datamodem kobles til Internett via en oppringt forbindelse. En nettverksport ligner veldig på en modemport. De er ofte plassert i nærheten av hverandre. Nettverksporten er litt større enn modemporten. Forsiktig: I tordenvær må du passe på å koble fra alle kabler: Trekk modemkontakten ut av telefonlinjen, TV-porten ut av antennekontakten og koble fra en eventuell nettverkskabel. Et lynnedslag i telefonlinjer i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, nettverks- eller TV-kortet eller til og med hele datamaskinen. Leg merke til at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen som følge av lynnedslag. Utvidelsesporter USB (Universal Serial Bus) Via USB-porter kan du koble til mange forskjellige eksterne enheter til datamaskinen (for eksempel tastatur, skriver, skanner). IEEE 1394 (FireWire) ) Med en IEEE 1394-port (også kjent som FireWire eller i.link) kan du koble til digitale høyhastighetsenheter, for eksempel digitale videokameraer, eksterne harddisker eller skannere. ExpressCard I dette sporet kan du sette et utvidelseskort av typen ExpressCard/34 eller ExpressCard/54. Merk: Det er ikke mulig å bruke en PC-kortenhet i et ExpressCard-spor. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 9

10 esata I esata-porten kan du koble til en kompatibel ekstern lagringsenhet (vanligvis en harddisk) med en høyhastighets SATA-tilkobling. Skjerm- og lydporter VGA-port For tilkobling av skjerm med VGA-port. Riktig kabel følger vanligvis med skjermen. DVI-port For tilkobling av skjerm med DVI-port (Digital Video Interface). Riktig kabel følger vanligvis med skjermen. Merk: Mange skjermer bruker en 15-pinners analog tilkobling, slik at det kan bli nødvendig å kjøpe en adapter eller en DVI-til-analog-kabel. S-Video-tilkobling (TV-utgang) I S-Video TV-utgangen kan du koble til en kompatibel TV. HDMI-tilkobling (TV-utgang) I HDMI-utgangen kan du koble til en kompatibel skjerm (for eksempel en HD-TV) med én enkelt brukervennlig kontakt. Forsiktig: Hvis du vil bruke høyttalerne i TVen, må du endre lydutgang eller koble Linje ut-utgangen på datamaskinen til TVen (eller et høyttalersystem). Linje ut Lar deg koble til stereohodetelefoner eller høyttalere. Hvis du kobler til en lydenhet, deaktiveres eventuelle innebygde høyttalere. Mikrofon Brukes til å koble til en ekstern mikrofon for monoinnspilling eller forsterkning gjennom enheten. Hvis du kobler til en ekstern mikrofon, deaktiveres den innebygde mikrofonen. Andre kontakter Minnekortleser Minnekort brukes til å lagre og overføre data for et bredt utvalg av digitale kameraer, PDAer, MP3-spillere og mobiltelefoner (se side 6). TV-Tuner Gjør at du kan koble til en antenne og se analoge eller digitale TV-sendinger på datamaskinen (se side 22). En adapter kreves kanskje for å koble til en antenne. Hvis datamaskinen har to TV-tunerporter, må du bruke en splitterkabel til å koble begge portene til en antenne. Merk: TV-tuneren må være kompatibel med signaler i ditt område. Strømadapter (DC In) Lar deg koble datamaskinen til strømadapteren som fulgte med. Datamaskinen krever en Packard Bell-sertifisert adapter. Andre funksjoner Fjernkontrollmottaker Fjernkontrollmottakeren (teknisk IR) gjør at du kan styre mediefunksjonene til datamaskinen fra avstand når den brukes sammen med en kompatibel fjernkontroll (valgfri). Forsiktig: Sensoren er ikke en "full" IR-port og kan bare motta signaler fra en fjernkontroll. Den kan ikke brukes til å kommunisere med en mobiltelefon. Kensington låseanordning Med denne anordningen kan du feste en Kensington sikkerhetslås eller annen kompatibel lås for å hindre tyveri. Slå datamaskinen PÅ/AV Slå datamaskinen PÅ 1. Slå først PÅ eventuelle enheter koblet til datamaskinen ved å trykke på PÅ/AV-bryterne på disse enhetene. 2. Slå så datamaskinen PÅ ved å trykke på hovedbryteren PÅ/AV Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

11 Hvilemodus For å dele på familiens datamaskin og likevel starte med dine egne innstillinger hver gang du slår på datamaskinen, kan du opprette egne kontoer for hver bruker. Du kan når som helst få tilgang til og endre kontoene dine ved å klikke på Start > Kontrollpanel > Brukerkontoer. For å få vite mer om hvordan du administrerer brukerkontoer, se avsnittet "Kontrollere brukerkontoer". Klikk på knappen Hvilemodus for å lagre arbeidsøkten og stille datamaskinen i en modus med lavt strømforbruk, slik at du raskt kan gjenoppta jobben (se avsnittet Strømalternativer for flere detaljer). ➊ ➋ Merk: Du kan også slå av datamaskinen uten å måtte bruke startmenyen i Windows. Bare lukk alle programmene og trykk på av/på-knappen. Slå datamaskinen AV Pass på at alle programmer er lukket før du slår datamaskinen av. ➊ ➋ ➌ Så snart datamaskinen har avsluttet, må du slå av alle eksterne enheter hvis de har egne av/på-knapper. Tvungen avslutning Hvis datamaskinen ikke reagerer, prøv å bruke Oppgavebehandling. Dette verktøyet viser opplysninger om systemets ytelse og opplysninger om programmer og prosesser som kjører på datamaskinen. Du gjør det ved å trykke på knappene [Ctrl]+[Alt]+[Del] samtidig og velge Start Task Manager (Oppgavebehandling) i hurtigmenyen. Klikk på kategorien Programmer, velg oppgaven du vil avslutte og klikk på Avslutt oppgave. Advarsel: Hvis datamaskinen fortsatt ikke reagerer, må du trykke på på/av-knappen for å slå den av. Hold denne knappen inne til alle varsellampene er slukket, og vent i omtrent 30 sekunder før du slår datamaskinen på igjen. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 11

12 Strømalternativer Med strømalternativene i Windows kan du styre datamaskinens strømtilstand og spare strøm. Avhengig av dine egne behov, kan du definere det strømoppsettet som passer best for deg. Det finnes fire strømsparingsmodi: Slå av enheten, Ventemodus, Dvalemodus og Hvilemodus. Modusen Hvile kombinerer hastigheten i Ventemodus med databeskyttelsesfunksjonene og det lave strømforbruket i Dvalemodus. Det tar bare noen få sekunder å å ta datamaskinen i bruk igjen når den er i Hvilemodus. Dermed kan du unngå å måtte slå av datamaskinen og starte den opp igjen så ofte. Hvilemodus reduserer ikke bare strømforbruket, men hjelper også til med å beskytte dataene. Merk: Du kan få vite mer om personliggjøring av datamaskinen ved å klikke på Start > Hjelp og støtte. Oppgradere datamaskinen Packard Bell forsøker å gjøre din opplevelse av databehandling så enkel og behagelig som mulig. Fordi du etter hvert kan få større behov for databehandling, er Packard Bell der for å hjelpe deg å velge det riktige tilbehøret slik at du kan få maksimalt utbytte av maskinen. Minne Minnet (RAM) er en nøkkelkomponent i datamaskinen din. Hvis du kjører programmer som krever mye minne, for eksempel redigering av bilder eller digital video, eller 3D-spill, får du høyere ytelse fra datamaskinen, og den kjører raskere hvis du legger til litt mer minne. Hvis du vil finne ut hvilken minnemodul som passer best for din egen Packard Bell-maskin, kan du bruke vår elektroniske konfigurerer på Den trinnvise konfigurereren er ditt beste valg når du raskt og enkelt vil finne den riktige modulen, til en konkurransedyktig pris og uten å ta feil. Oppbevaring Enten du trenger ekstra lagringsplass, har behov for å lage sikkerhetskopier eller vil ha flyttbar lagringsplass for videreformidling av dataene, er en ekstern harddiskstasjon en praktisk løsning for utvidelse av datamaskinen din. Bare plugg den inn i en FireWire- eller USB-port og "dra og slipp" for å overføre de verdifulle dataene dine på noen få sekunder. Det er mye raskere å lagre midlertidige sikkerhetskopier på denne måten, enn å brenne en CD eller DVD! Stasjoner med høy kapasitet er også ideelle når du vil lagre dine favoritter innen musikk, fotografier og video og ta dem med deg hvor du vil! Besøk for å oppdage hva vi har av tilbehør, og så enten kjøpe det på nettet eller finne adressen til en butikk i nærheten som fører det! Konvergens Packard Bell har som mål å gjøre det meste ut av våre dagers stadig mer digitale verden, med produkter som er ideelt tilpasset populære og kommende digitale aktiviteter. Produktene våre inneholder de beste Besøk i dag og gå inn på dagligrommet the Lounge der teknologien alltid er problemfri og lærerik for deg! teknologiene og gir deg alle fordelene ved de siste fremskrittene, som for eksempel bredbånd, Internett, WiFi-nettverk og digitale medier. Vårt utvalg av utstyr for hjemmeunderholdning inkluderer en serie med MP3-spillere som lar deg ta teknologi og underholdning med deg uansett hvor du drar! 12 - Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

13 Garanti Packard Bells datamaskiner leveres med en begrenset garanti. For at du skal kunne føle deg trygg for fremtiden, kan du utvide standardgarantien med inntil tre år (ett år + to ekstra år) og oppgradere til service på stedet med de valgfrie servicepakkene PB Care. For informasjon, besøk Hvis garantien din er utløpt, eller hvis du ikke kan få PB Care-pakker i ditt område, må du ikke bekymre deg. Packard Bell har svaret. Packard Bell har utnevnt autoriserte servicesentre som skal gi deg service med høy kvalitet. Der finner du erfarne serviceteknikere som har kunnskaper om ditt Packard Bell-produkt. Resirkulering Du har akkurat kjøpt en ny datamaskin, og du lurer på hva du skal gjøre med det gamle utstyret. Du må ikke bare hive det på dyngen! Packard Bell oppmuntrer deg til å resirkulere det! Nesten alt datautstyr inneholder farlige materialer som ikke hører hjemme på søppeldynger. Mange av de materialene som brukes i datamaskiner kan resirkuleres og brukes igjen. Det finnes mange veldedige organisasjoner som tar imot datautstyr, og andre firmaer som reparerer og selger brukte datamaskiner. Under Informasjon om bestemmelser på side 52 kan du lære mer om kassering av produkter. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 13

14 G RUNNLEGGEN DE PRINSIPPER DINE FØRSTE TRINN PÅ NETTET Velg en Internett-leverandr Det er blitt en naturlig del av dagliglivet bruke Internett. Ved hjelp av et par enkle trinn kan du koble deg til en rekke kunnskaps- og kommunikasjonsverkty. Fr du utfrer disse trinnene, br du velge en Internettleverandr (ISP) som formidler forbindelsen mellom datamaskinen din og Internett. Du br underske hvilke leverandrer som finnes i din region, og ikke glem sprre venner og familie om deres erfaringer eller sjekke anmeldelser og forbrukerrapporter. Internett-leverandren du velger, sender deg instruksjoner om hvordan du kobler til Internett (du trenger kanskje tilleggsprogramvare eller en spesialboks som kobles til telefonlinjen din) Tilkoblingstyper Avhengig av hvilken datamaskin du har, hvor du befinner deg og hvilke behov du har for kommunikasjon, finnes det flere måter du kan koble deg til Internett. Oppringt linje De fleste datamaskiner har en standard kontakt for oppringning (modem). Med den kan du koble deg til Internettet over telefonlinjen. Med en oppringt forbindelse kan du ikke bruke modemet og telefonen samtidig på én telefonlinje. Denne type forbindelse anbefales bare hvis du ikke bruker Internett for mye, fordi den er treg og du vanligvis betaler timepris for den. DSL (f.eks. ADSL) DSL (Digital Subscriber Line) er en "alltid på"-forbindelse som kjører over telefonlinjen. Du kan bruke telefonen samtidig som du er tilkoblet Internett, fordi DSL og telefonen ikke bruker de samme frekvensene. For å kunne få DSL, må du være i nærheten av et telefonselskaps hovedkontor (tjenesten er noen ganger utilgjengelig i distriktene). Tilkoblingshastighetene varierer avhengig av hvor du befinner deg, men DSL gir generelt en meget rask og pålitelig Internett-forbindelse. Siden forbindelsen alltid er aktiv, faktureres den vanligvis til faste månedlige satser. Merk: En DSL-tilkobling krever et egnet modem. Et modem leveres vanligvis av Internett-leverandøren når du registrerer deg. Mange av disse modemene inneholder en ruter som gir nettverks- og WiFitilgang. Kabel En kabelforbindelse gir rask og alltid aktiv Internett-service via en kabel-tv-linje. Denne tjenesten er vanligvis tilgjengelig i større byer. Du kan bruke telefonen og se på TV samtidig som du er tilkoblet Internett. Nettverkstilkoblinger Et lokalt nettverk (LAN - Local Area Network) er en gruppe datamaskiner (for eksempel i et kontorbygg eller en bolig) som deler en felles kommunikasjonslinje og -ressurser. Når du setter opp et nettverk, kan du dele filer, ytre utstyrsenheter (som f.eks. en skriver) og en Internett-forbindelse. Du kan sette opp et LAN ved bruk av kablede teknologier (som for eksempel Ethernet) eller trådløse teknologier (som WiFi eller Bluetooth). Trådløse nettverk Et trådløst LAN eller WLAN er et trådløst lokalnett, det vil si at to eller flere datamaskiner er koblet sammen uten bruk av ledninger. WiFi (forkortelse for "wireless fidelity" - trådløs pålitelighet) er en stadig mer populær type trådløst lokalnett (Wireless Local Area Network, WLAN). Det er enkelt å sette opp et WiFi-nettverk der du kan dele filer, ytre utstyrsenheter og en Internett-forbindelse. Merk: Du finner mer detaljerte opplysninger i opplæringsprogrammet for trådløse nettverk i InfoCentre Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

15 Hva er fordelene med et trådløst nettverk? Mobilitet Trådløse LAN-systemer tillater deg og andre brukere av hjemmenettverket ditt å dele tilgang til filer og til enheter koblet til nettverket, for eksempel en skriver eller en skanner. Du kan også dele en Internett-forbindelse med andre datamaskiner i hjemmet ditt. Rask og enkel installasjon Installasjonen av et trådløst LAN-system kan utføres raskt og enkelt og eliminerer behovet for å trekke kabler gjennom vegger og tak. Komponentene i et trådløst LAN Du trenger følgende når du skal installere det trådløse nettverket hjemme: Tilgangspunkt (ruter) Tilgangspunkter (rutere) er toveis sendere/mottakere som kringkaster data inn i det omgivende miljøet. Tilgangspunkter spiller rollen som mellommann mellom kablet og trådløst nettverk. De fleste rutere har et innebygd DSL-modem som gjør det mulig for deg å få tilgang til en høyhastighets DSL Internett-forbindelse. Leverandøren av Internett-tjenester (ISP) du har valgt, leverer vanligvis et modem/en ruter sammen med abonnementet på tjenestene de leverer. Les omhyggelig dokumentasjonen som følger med ditt tilgangspunkt/din ruter og gir deg detaljerte installasjonsinstruksjoner. Nettverkskabel (RJ45) En nettverkskabel (også kalt RJ45) brukes til å koble verts-datamaskinen til tilgangspunktet (se illustrasjonen under). Denne typen kabel brukes også til å koble eksterne utstyrsenheter til tilgangspunktet. Trådløs adapter En intern, trådløs adapter er vanligvis allerede installert på datamaskinen. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du kjøpe en USB WiFi-adapter. Koble den til én av USB-portene på datamaskinen for å få tilgang til et trådløst nettverk. Diagram som viser et fungerende nettverk 1. Tilgangspunkt/ruter 2. Bordmaskin 3. Modem 4. Skriver 5. Bærbar datamaskin ➎ 6. PDA/Webpad 7. Nettverkskabler (RJ45) ➐ ➊ ➍ ➐ ➐ ➌ ➏ ➋ Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 15

16 Ad-Hoc Internett-deling Funksjonen Internet Connection Sharing (ICS) deling av Internett i Microsoft Windows Vista gjør det mulig for deg å dele én enkelt Internett-forbindelse med flere datamaskiner. Innebygd støtte for IEEE trådløse LANer (WLANer) tillater deg å opprette et trådløst nettverk spesielt for anledningen. Disse to funksjonene kan benyttes sammen for å dele en kablet Internett-forbindelse med medlemmene av et spesielt trådløst nettverk. Dette er tilkoblingsmetoden hvis du ikke har et tilgangspunkt (en ruter). Slå på/av en WiFi nettverksforbindelse De fleste datamaskiner har en WiFi-knapp som aktiverer eller deaktiverer nettverkstilkoblingen. Hvis datamaskinen din ikke har en WiFi-knapp, kan du aktivere eller deaktivere nettverkstilkoblingen, eller styre hva som deles over nettverket, med administrasjonsalternativene for nettverket. Klikk på Start > Nettverk > Nettverks- og delingssenter. Surf på nettet! For å surfe på Internett, trenger du et program som kalles en Internett-leser. Packard Bell har valgt ut for deg Windows Internet Explorer. Internet Explorer gir en enklere og sikrere web-lesingsopplevelse. Så snart du har fått installert Internett-tilgangen din og er koblet til, klikker du på snarveien til Internet Explorer, som ligger på skrivebordet ditt, og bringer din Internett-opplevelse til et nytt nivå! Funksjoner i Internet Explorer Dette er startsiden i nettleseren Internet Explorer. Her er en kort beskrivelse av noen av din nye nettlesers vesentlige aspekter: ➑ ➐ ➎ ➌ ➏ ➒ ➊ ➋ ➍ 1. Koble til Hjelp-menyen: klikk for å få tilgang til hjelpeavsnittet i Internet Explorer. Der kan du finne informasjon om Internet Explorer, og få en innføring i Internet Explorer. Du kan også trykke [F1]-tasten på tastaturet. 2. Reduser, maksimer eller lukk vinduet. 3. Adresselinje: Tast inn en Internett-adresse (f. eks. og trykk Enter -tasten på tastaturet, så blir du tatt direkte til den adressen du tastet. 4. Hurtigsøkeboks: Søk på Internett uten å måtte åpne en egen søkeside. Du kan tilpasse søket ved å angi din favorittsøkemotor som standardinnstilling. Bruk nedtrekkslisten til å velge en søkemotor. 5. Tilbake- og Forover-knapper: Gå en side tilbake eller en side forover mens du blar. 6. Kategorier: Vis flere områder i ett nettleservindu ved å veksle mellom flere områder ved hjelp av kategorier øverst i nettleseren Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

17 7. Hurtigkategorier: Velg og naviger gjennom åpne kategorier ved å vise miniatyrer av alle kategoriene i ett vindu. 8. Favorittsenter: Administrer favorittwebområdene, Internett-historikken og RSS-feed-abonnementene med bare noen få klikk. 9. RSS-feeder: Lar deg holde deg oppdatert på dine favorittwebområder automatisk. Et bakgrunnsbelyst ikon på verktøylinjen angir at området tilbyr en feed du kan abonnere på, for å bli varslet når innhold blir oppdatert. Nettleseren leverer informasjonen til ditt favorittsenter. Nå kan du lese nyheter, sportsresultater osv. så snart de er tilgjengelige. Forsiktig: Internet Explorer har et Phishing-filter som advarer deg om og hjelper deg å beskytte deg mot potensielle eller kjente bedragerske webområder (områder som ser legitime ut, men som faktisk er utformet for å samle inn personlig informasjon). Adresselinjen får gul farge og en advarsel vises hvis du går til et område det mistenkes at er bedragersk. Google Desktop (tilleggsutstyr) Google Desktop er et gratis, forhåndsinstallert program som gjør det enkelt for deg å utføre søk på og å personliggjøre din Packard Bell datamaskin. Google Desktop gir deg fulltekstsøking over hele utvalget av e- post, filer, musikk, fotografier, pratesesjoner, nettsider du har sett på, og mye mer. Ved å gjøre det mulig å søke på datamaskinen, gjør Google Desktop informasjonen lett tilgjengelig for deg og frigjør deg for behovet for å organisere filene dine manuelt. Google Desktop hjelper deg også med å hente ny informasjon fra Internettet med Sidebar og Google Gadgets, visuelt attraktive miniprogrammer som kan vise hva som helst, fra din nyeste e-postmelding og den lokale værmeldingen, til personliggjorte nyheter. Med Google Desktop får du personliggjort informasjon når du vil, direkte på skrivebordet. Bare klikk på Google Desktop search -ikonet (søkeikonet) på skrivebordet for å starte programmet. Merk: Vil du vite mer om Google -produkter og funksjoner, besøk Packard Bells Web-område Hvis du har lyst til å komme i gang, hvorfor ikke besøke oss på nettstedet vårt: (Klikk på Select your country (Velg land) øverst på siden.) Packard Bell har viet seg til å gi deg personlig tilpasset teknisk støtte til enhver tid. Sjekk under Support for å få hjelp som er tilpasset dine behov: My Produkt Identification (Min produktidentifikasjon) kjenner igjen datamaskinens serienummer og kan umiddelbart gi deg all informasjon som er spesifikk for din egen maskin! Området Diagnosis & Repair (Diagnose og reparasjon) kan hjelpe deg å finne løsninger hvis du har et problem med datamaskinen (er muligens ikke tilgjengelig i alle land). Tast inn nøkkelord i boksen Search (Søk) og finn alle supportartikler som er relatert til søket! Gå inn i området Downloads (Nedlastinger) for å søke etter og laste ned driveroppdateringer for datamaskinen samt rettelser og oppgraderinger for programmer og fastvare. Del erfaringene dine med andre Packard Bell-brukere og finn hjelp i Brukerforum. Du kan også søke etter produktinformasjon per produktutvalg eller -kategori, lese om garantien din og finne kontaktinformasjon. Vil du vite mer om de aller nyeste teknologiene fra Packard Bell, sjekk vår Produktutstilling. I avsnittet Handel kan du også finne en forretning i nærheten av deg eller få de nyeste Packard Bell-produktene levert direkte hjem til deg, med noen få museklikk! er din inngangsport til en verden av elektroniske aktiviteter og tjenester.: Besøk oss regelmessig for aktuell informasjon og de nyeste nedlastingene! Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 17

18 BRUKE WINDOWS OG PROGRAMVAREN DIN Windows Welcome Center Første gang du slår på datamaskinen, åpnes vinduet Velkomstsenter. Welcome Center gir deg en innføring i nye funksjoner og verktøy som finnes i Windows Vista. Du kan åpne Velkomstsenter når som helst ved å klikke på Start > Kontrollpanel. Konfigurere PCen For å gjøre det enkelt for deg har Packard Bell samlet alle de viktige konfigureringstrinnene i ett program kalt Konfigurere PCen. Programmet Konfigurere PCen starter automatisk når du slår på datamaskinen for første gang. En veiviser leder deg gjennom trinnene for å installere Internett-tilgangen, antivirusprogrammet, telefon- og spillprogrammer, og skrive ut PC-identitetskortet. Bare merk de elementene du ønsker å konfigurere og følg ledetekstene på skjermen! Merk: Antallet alternativer kan variere, avhengig av datamaskinmodell og region. Packard Bell Recovery Management Du kan forberede datamaskinen på ytterligere alternativer for systemgjenoppretting ved å lage et sett med gjenopprettingsplater så snart som mulig. Det tar litt tid å lage gjenopprettingsplater, men det er verdt å gjøre en innsats med tanke på langsiktig påligelighet. Lage gjenopprettingsplater Hvis det oppstår problemer på datamaskinen som ikke kan løses på andre måter, kan det hende at du må installere Windows-operativsystemet og fabrikkinstallert programvare og drivere på nytt. For å kunne installere på nytt ved hjelp av gjenopprettingsplater må du ha laget platene på forhånd. Du får instruksjoner på skjermen gjennom hele prosessen. Les dem nøye! 18 - Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

19 1. Klikk Start > Alle programmer > Packard Bell og deretter Packard Bell Recovery Management (Packard Bell Gjenopprettingsadministrasjon). Packard Bell Recovery Management åpnes. 2. Du kan lage gjenopprettingsplater for alt originalt innhold på harddisken, inkludert Windows Vista og all fabrikkinstallert programvare og alle drivere, ved å klikke Lag plate med fabrikkinnstillinger. - ELLER - Du kan lage gjenopprettingsplater bare for fabrikkinstallert programvare og drivere ved å klikke Lag sikkerhetskopiplate for drivere og programmer. Viktig: Vi anbefaler at du lager hver type gjenopprettingsplate så snart som mulig. Dialogboksen Create Backup Disc (Lag gjenopprettingsplate) åpnes. Denne dialogboksen forteller deg hvor mange tomme, opptakbare plater du trenger for å fullføre gjenopprettingsplatene. Kontroller at du har det nødvendige antallet identiske, tomme plater klar før du fortsetter. 3. Sett inn en tom plate i stasjonen som er angitt i listen Burn to (Brenn til), og klikk deretter Neste. Opptak starter på den første platen, og du kan se fremdriften på skjermen. Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 19

20 Når opptaket er ferdig på platen, støtes platen ut av stasjonen. 4. Ta ut platen fra stasjonen, og merk den med en markørpenn. Viktig: Skriv en unik, beskrivende kommentar på hver plate, for eksempel "Gjenopprettingsplate 1 av 2 for Windows" eller "Gjenopprettingsplate for programmer/drivere". 5. Hvis du må bruke flere plater, setter du inn en ny plate når du blir bedt om det, og deretter klikker du OK. Fortsett å ta opp på plater til prosessen en fullført. Packard Bell Updator For å sikre at datamaskinen din har de nyeste oppdateringene for drivere og programvare, bør du bruke programmet Packard Bell Updator så snart du har konfigurert en Internett-forbindelse. 1. Klikk Start > Alle programmer > Packard Bell - Sikkerhet og støtte > PBUpdator, eller dobbeltklikk PBUpdator-ikonet på skrivebordet og følg anvisningene på skjermen. 2. Packard Bell Updator søker etter oppdateringer på webområdet for Packard Bell Support, basert på systemets serienummer, og viser en liste over tilgjengelige oppdateringer. 3. Velg oppdateringene du vil laste ned, og installer dem. Merk: Vi anbefaler at du bruker dette verktøyet regelmessig Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

21 Datamaskinens dokumentasjon Brukerhåndbok (Packard Bell InfoCentre) Denne håndboken er ikke det eneste du kan slå opp i for opplysninger om datamaskinen! InfoCentre, din elektroniske brukerhåndbok, inneholder fullstendig dokumentasjon for datamaskinen og gir deg den hjelpen du trenger direkte på skjermen. Du må oppdatere denne elektroniske brukerhåndboken for å få med spesifikk informasjon om den datamaskinen du har kjøpt. For å åpne InfoCentre, dobbeltklikker du ikonet Brukerhåndbok (Packard Bell InfoCentre) på skrivebordet, eller du klikker Start > Alle programmer > Packard Bell - Sikkerhet og støtte > Brukerhåndbok (Packard Bell InfoCentre). Velg en kategori. Når du skal oppdatere innholdet i brukerhåndboken (du trenger en Internett-forbindelse), bare klikker du på knappen Check for updates (Se etter oppdateringer) på infosenterets velkomstside (se bildet ovenfor). Oppdateringene lastes ned fra Packard Bell og installeres automatisk på datamaskinen din. Din oppdaterte versjon av InfoCentre vil inneholde detaljert spesifikk informasjon om datamaskinens konfigurasjon. Knappen Datamaskin inneholder all den tekniske informasjonen om datamaskinens komponenter og nyttige tips om hvordan du kan oppgradere maskinen din. Andre knapper gir deg tilgang til ekstra informasjon, som for eksempel opplæringsprogrammer i måten å utføre daglige oppgaver og tips og informasjon om bruken av Internett. Husk å oppdatere ditt InfoCentre slik at du har den nyeste informasjonen tilgjengelig! Du bør også regelmessig besøke og se på avsnittet Support: Det inneholder oppdatert informasjon, hjelp, drivere og nedlastinger. Merk: Antall kategorier og titler som er tilgjengelige, kan variere avhengig av hvilken datamaskin du har kjøpt. Programvaredokumentasjon For de fleste programmene som er forhåndsinstallert på datamaskinen av Packard Bell, følger det med en dokumentasjonsfil. Merk: Hvis du trenger hjelp mens du bruker et program, trykker du på [F1] på tastaturet, eller du trykker på Hjelp eller Help (Hjelp)-ikonet (vanligvis et? (spørsmålstegn)). Grunnleggende prinsipper for datamaskiner - 21

22 Din programvare Hvor er programvaren? Packard Bells datamaskiner inkluderer et utvalg av programvare. Hvilke typer og kategorier av programmer du har tilgjengelig på maskinen din, avhenger av hvilken modell du har kjøpt. Programvaren din kan være: Forhåndsinstallert: Programvaren din er klar til bruk eller til å konfigureres. Enkelte programmer krever imidlertid en CD eller DVD for å kunne brukes (typiske eksempler er spill og leksika). Du finner disse platene i emballasjen sammen med datamaskinen. På en CD eller DVD: Programvaren må installeres først. Sett inn installasjons-cden eller -DVDen. Da starter en installasjonsveiviser automatisk, og alt du trenger å gjøre er å følge anvisningene på skjermen. Spille multimediefiler Du kan bruke medieprogramvaren på datamaskinen til å spille av musikk, filmer eller lysbildefremvisninger og se på TV (hvis datamaskinen har en TV-tuner). Andre alternativer kan brukes til å opprette CDer eller DVDer. Ett eller flere medieprogrammer er installert på datamaskinen. Windows Media Player, og alternativt Windows Media Center, leveres av Microsoft. Andre medieprogrammer kan være installert av Packard Bell, for å gi en forbedret medieopplevelse. Windows Media Player Windows Media Player kan brukes til å spille av MP3- eller WMA-lydfiler, CDer eller de fleste videofiler. Merk: Det anbefales ikke å bruke Windows Media Player til å spille av DVD-filmer. Andre medieavspillere (for eksempel PowerDVD) tilbyr ytterligere avspillingsalternativer. Windows Media Center Enkelte datamaskiner inneholder også alt i ettmediesentre, som for eksempel Windows Media Center. Disse programmene kan håndtere et bredt utvalg av medieinnhold, og vises med enkle menyer som lett kan styres med en fjernkontroll. Du kan se TV live eller som opptak (hvis datamaskinen din har en TV-tuner), lytte til digital musikk, se på bilder og personlige videoer, lage CDer og DVDer eller få tilgang til innhold fra elektroniske tjenester. Du kan starte medieprogrammet som er installert på datamaskinen, ved å klikke på Start > Windows Media Center. Installasjon Forsiktig: Hvis datamaskinen har en fjernkontrolleller TV-tuner (side 10), må de være tilkoblet og aktive før du starter medieprogrammet for første gang. Første gangen du starter medieprogrammet, startes en oppsettsveiviser, som konfigurerer noen grunnleggende innstillinger. Velg alternativet Expressoppsett (hvis det er tilgjengelig), og deretter kan du konfigurere flere alternativer etter behov. Ta en titt på avsnittet Hjelp og støtte. Klikk på Start > Hjelp og støtte > Hva er nytt? > Windows Media Center Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 65 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 66 Sikkerhet og komfort... 66 Sikkerhetsforanstaltninger... 66 For helsens skyld...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer